شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری مجارستان اتریش و آلمان

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری مجارستان اتریش و آلمان"

Átírás

1 گزارش بازدید از: شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان 51 الی 22 مرداد ماه 5316

2 گزارش بازدید از شرکته یا مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان در راستای اهداف تعریف شده شرکت در جهت آشنایی مدیران بخشهای دولتی و خصوصی پرورشدهندگان ماهی و دست اندرکاران این حوزه با آخرین دستاوردها و نیز انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور بازدیدهایی از شرکتهای پیشرفته مرتبط با شیالت و آبزیپروری در کشورهای مجارستان اتریش و آلمان به مدت 1 روز از تاریخ 92 الی 00 مرداد ماه سال جاری انجام گردید. در این برنامه بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحات در محل شرکتهای فعال در زمینه پرورش انواع ماهیهای گرمابی فرآوری فروش ماهی تازه و فرآوری شده و انجام تحقیقات در حوزههای مربوطه شامل شرکتهای ماهیگیری و پروش ماهی پونتی آرانی پرورش و فروش ماهی GmbH( )Biofisch بیوفیش پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس )Aranyponty Zrt( )Teichwirtschaft Kainz( و موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی ال اف ال Bayerische Landesanstalt für ( نفر از برای مدیران بخش های دولتی و خصوصی و پرورشدهندگان ماهی 90 )Landwirtschaft; Institute for Fishery برگزار گردید. این بازدید ها در نزدیکی منطقه رتیمایور مجارستان شهر وین و منطقه وایدهوفن / تایا آلمان هوخشتات و اتریش برگزار شد.

3 برنامه بازدید: تاریخ روز شهر برنامه بازدید و اقامت حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 49:94 بامداد یکشنبه تهران پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه رم با پرواز اروپایی آلیتالیا در ساعت 40:94 صبح پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه بوداپست و فرود در ساعت 99:92 به وقت محلی گشت شهری در بوداپست )انفرادی( - بوداپست 69/42/92 06 Aug. اقامت در هتل Exe Danube Budapest )بوداپست( صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 بازدید از شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی آرانی پونتی ( Zrt ).Aranyponty و تجهیزات و حوضچههای دوشنبه بوداپست پرورش ماهی این شرکت به همراه حضور قائم مقام سازمان شیالت و ماهیگیری داخلی مجارستان در این محل و ارائه توضیحات راجع به شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati و همکاریهای دوجانبه ایران مجارستان در حوزه آبزیپروری صرف نهار در شرکت 91:14-90:44 - رتیمایور 69/42/99 07 Aug. ترک شرکت به مقصد هتل 99:92 اقامت در هتلBudapest Exe Danube )بوداپست( سهشنبه بوداپست صرف صبحانه ساعت 44:14 خروج از هتل به مقصد وین گشت شهری الی 1:14 در ساعت 1:02 در وین و صرف نهار اقامت در هتل Austria Trend Hotel Ananas Wien )وین( - وین 69/42/94 08 Aug. صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 وین چهارشنبه وایدهوفن / تایا بازدید از شرکت پرورش فرآوری و بازدید از شرکت پرورش فرآوری و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینز Kainz( )Teichwirtschaft صرف نهار 90:14-91:14 فروش ماهی بیوفیش GmbH( )Biofisch با تمرکز بر بازدید از تجهیزات فرآوری ماهی این شرکت 69/42/91 09 Aug. اقامت در هتل Austria Trend Hotel Ananas Wien )وین( صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 پنجشنبه وین- سالزبورگ - مونیخ خروج از هتل به مقصد شهر سالزبورگ در ساعت 1:02 گشت شهری سالزبورگ و صرف نهار حرکت به مقصد شهر مونیخ 69/42/96 10 Aug. اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ(

4 صرف صبحانه ساعت 44:14 ا یل 1:14 بازدید از موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft; Institut für Fischerei و یکی از مراکز پرورش و جمعه مونیخ صرف نهار 92:14-90:14 تخمریزی ماهی )Hatchery( - هوخشتات 69/42/04 11 Aug. اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ( شنبه مونیخ صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل گشت شهری 1:14 در مونیخ )انفرادی( اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ( 69/42/09 12 Aug. یکشننبه مونیخ صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل بازگشت از مونیخ به تهران 1:14 - تهران 69/42/00 13 Aug.

5 لیست اسامی بازدید کنندگان از شرکته یا مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان: ردیف نام و نام خانوادگی محل کار سمت ابراهیم عرفانی شرکت تعاونی پرورش ماهی نمونه خرمشهر مدیرعامل 9 محمود توسلی شرکت آبزی گستران امروز اهواز مشاور 2 سعید بقائی جزه شرکت تعاونی پرورش ماهی شلمچه خرمشهر رئیس هیئت مدیره 3 محسن امانی شرکت آبزی گستران امروز اهواز مدیرعامل 4 عبدالعلی کدخدازاده مجتمع پرورش ماهی آژادگان مدیرعامل 5 محمد کدخدازاده مجتمع پرورش ماهی آژادگان مدیرداخلی 6 جاسم حمدی غانم شرکت کشاورزی امین پولک کارون مدیر عامل 7 بهمن پقه پرورش ماهی روستای دیگچه مدیرعامل 8 یوسف رضا جورسرائی پرورش ماهی روستای دیگچه مدیر داخلی 9 غالمرضا حسن پور پرورش ماهی حسن پور مدیرعامل 01 ابراهیم افراسیابی ماسال شرکت ارکیده ماسال مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 00 اردوان بخش زاد محمودی شرکت سفیدرود مدیر مجتمع تکثیر و پرورش ماهی 02

6 معرفی شرکتهای موجود در برنامه بازدید نام شرکت شرکت ماهیگیری و پروش ماهی آرانیپونتی )Aranyponty Zrt( مکان شرکت رتیمایور در جنوب ف ی ر - مجارستان )Rétimajor, south of Fejér( مکان بازدید محل شرکت شامل مرکز پرورش ماهی موزه و غیره شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی آرانیپونتی یکی از بزرگترین شرکته یا خصوصی در این حوزه در Rétimajor کشور مجارستان است. این یک شرکت مزرعه کامل و بدیع واقع در پروش ماهی در Fejér جنوب را در اختیار دارد. چهار مرکز دیگر در این کشور وجود دارند که به مدیریت 9044 هکتار حوضچههای پرورش ماهی مشغول هستند. HUF این شرکت که در سال حدود و شده است راهاندازی میلیون گردش مالی سالیانه 9044 داشته و همواره در حال بسط دامنه فعالیتهای خود است. از این هکتار منطقه پرورش ماهی 9444 هکتار آن تحت مالکیت شرکت و حدود 044 هکتار از آن استیجاری است. از دالیل موفقیت این زمینه فعالیت شرکت میتوان به در اختیار داشتن منابع طبیعی و فیزیکی مناسب برای پرورش ماهی اشاره کرد. بازه وسیعی از انواع ماهیها در سنین مختلف به صورت ماهی زنده فروخته میشوند. در منطقه پرورش این ماهی شرکت هسته بخش تولید شامل پرورش و انتشار ماهی کپور با ارزش بیولوژیکی باال تولید تخم و تحقیقات در این زمینه است. این شرکت میکوشد تا تکنولوژیهای مدرن و روشهای پرورش ماهی سنتی را با اولویت راهحله یا دوستدار محیط زیست با یکدیگر پیوند دهد. همچنین شرکت این دائما در زمینه برنامهه یا تحقیق و توسعه داخلی و بینالمللی در راستای توسعه تکنولوژیهای شیالتی پایدار فعال است. این شرکت نخستین تولیدکننده طبیعی ماهی Fish( )Bio داخلی و از فعاالن توسعه قوانین استاندارد مجارستان در حوزه تولید زبالهه یا طبیعی Waste( )Bio است.

7 حضور در جلسه معرفی شرکت آرانی پونی و شرکت توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati توسط آقای Lévai مدیر عامل شرکت آرانی پونتی و آقای دکتر Varadi قائم مقام سازمان شیالت و ماهیگیری نوع بازدید داخلی مجارستان بازدید از محلهای پرورش ماهی و تخمریزی ماهی و تجهیزات مربوطه بازدید از موزه ماهیگیری شرکت حضور در جلسه بررسی همکاریهای میان ایران مجارستان در حوزه شیالت و پرورش ماهی معرفی شرکت آرانی پونی و شرکت توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati توسط آقایان Varadi و دکتر Lévai

8 بازدید میدانی از حوضچههای پرورش ماهی مرکز تخمریزی ماهیها تجهیزات مربوطه و کلوب ماهیگیری شرکت آرانی پونتی بازدید از موزه ماهیگیری شرکت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و بررسی احتمال و موقعیتهای همکاریهای آتی

9 نام شرکت مکان شرکت شرکت پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس) Kainz )Teichwirtschaft وایدهوفن / تایا محل شرکت Thaya( )Waidhofen an der اتریش مکان بازدید شرکت پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس پرورشدهنده ماهیها در محیط طبیعی و %944 Waldviertler است. این اتریشی شرکت مشهور به تولید ماهی و تخم آن تحت برند تجاری Karpfen میباشد. این شرکت به عنوان یک شرکت خانوادگی بیش از 94 سال است که به پرورش ماهی در دریاچههای طبیعی شمال منطقه والدفیرتل )Waldviertel( مشغول است. ماهیهای کپور شرکت مدت بیشتری این را جهت رشد در اختیار دارند و در شرایط عمومی و آبو هوای سخت والدویرتل سه تابستان برای رسیدن به وزن مطلوب نهایی خود فرصت دارند. بنابراین محصوالت این 909 زمینه فعالیت شرکت شادابتر و گوشت آن بهتر و لذیذ تر است. حوضچههای پرورش ماهی شرکت حدود این طبیعی هکتار از آبه یا والدویرتل را به خود اختصاص دادهاند. این شرکت در این حوضچهها به پرورش ماهی کپور قزلآالی رنگینکمان ماهی سفید ماهیهای خاویاری )سوف( آمور سفید اردک ماهی گربه ماهی و بسیاری از انواع دیگر ماهیها مشغول است. همچنین طور شرکت به این مداوم توسط شرکت خدمات سالمتی ماهیهای اتریشی نوع بازدید تحت نظارت دانشگاه دام پزشکی موارد این بر این عالوه وین شرکت برای نظارت و بازرسی میگردد. مشتریان کامل ماهی تمیز شده ماهی دودی و غیره ارائه میدهد. حضور در جلسه معرفی شرکت و بازدید از مرکز پرورش ماهی آن بازدید از محل فرآوری ماهی در شرکت خاص خود خدمات جداگانهای اعم از فروش ماهی

10 ارائه معرفی اولیه شرکت و تاریخچه آن و بازدید از مرکز پرورش ماهی مرکز فرآوری و انبار شرکت

11 نام شرکت شرکت پرورش و فروش ماهی بیوفیش )Biofisch( مکان شرکت وین - اتریش )Vienna( مکان بازدید محل شرکت )بخش فرآوری ماهی( شرکت بیوفیش )پرورش طبیعی ماهی( در نزدیکی وین در کشور اتریش واقع شده و قالب تجاری 9660 را در بر میگیرد. ARGE biofisch در سال توسط گروهی از ARGE biofisch پرورشدهندگان ماهی و به رهبری Marc Mößmer پیشرو در پروش ماهی ارگانیک شکل گرفت. Marc Mößmer از پایهگذاران ARGE biofisch و مدیر شرکت Biofisch میباشد که به واسطه جلسات و مشاورههای مکرر در تالش برای تفهیم و توضیح بهتر پرورش ماهی ارگانیک است. منظور از پرورش ارگانیک ماهی عدم استفاده از تقویتکنندههای شیمیایی برای رشد ماهی زمینه فعالیت هورمونها آنتیبیوتیکها مهندسی ژنتیک و افزودنیهای آزمایشگاهی برای غذای ماهی است. این شرکت امور مرتبط با پرورش ماهی تا فروش آن را به عهده دارد. انواع ماهیها اعم از ماهی قزلآال ماهی کپور و غیره در دریاچههای پایین و باالی اتریش و سایر نقاط پرورش داده میشود. این ماهیها سپس برای چندین روز در آبهای شیرین این شرکت زندگی کرده و سپس در محل فرآوری شرکت در شهر وین کشته شده تمیز شده و دودی سرخ کرده فرآوری و غیره میگردند تا آماده ارائه به بازار شده و توزیع گردند. ماهیها به طور زنده و تازه نیز در استخرهای ماهی به فروش میرسند و همچنین بنا به نیاز مشتری میتوان ماهی یخزده از این شرکت خریداری نمود. از دیگر محصوالت این شرکت میتوان به انواع ماهیهای دودی تکه ماهیهای طعمدار شده و غیره اشاره کرد. نوع بازدید حضور در جلسه معرفی شرکت و پروسه پرورش طبیعی ماهی Fish( )Bio بازدید از بخش فرآوری ماهیها

12 ارائه معرفی اولیه شرکت و تاریخچه آن و ارائه توضیحات در زمینه پرورش طبیعی ماهی Fish( )Bio و بازدید از مرکز فرآوری ماهی شرکت

13 موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی نام شرکت ال اف ال ( für Bayerische Landesanstalt )Landwirtschaft; Institute for Fisheries مکان شرکت هوخشتات -) Höchstadt( مکان بازدید آلمان محل موسسه و مزرعه پرورش ماهی مجموعه LfL از تعدادی موسسات زیرمجموعه تشکیل شده است که راهحل های پروژه محوری را برای آینده توسعه میدهند. یکی از این موسسات موسسه تحقیقات ماهیگیری با نام Institute For Fisheries است. این موسسه شامل گروههای کاری زیر است: زمینه فعالیت شیالت و پرورش ماهی در رودخانه و دریاچه آبزیپروری کپور در حوضچهها آبزیپروری قزلآالی رنگینکمانی آبزیپروری متمرکز )Intensive( آموزش و پرورش انجام امور تحقیقاتی و توسعهای مرتبط با پروژهها در زمینه پرورش ماهی از جمله اموری است که این موسسه عهدهدار آن است. برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای قشر وسیعی از افراد از دیگر مواردی است که توسط این موسسه انجام میشود. نوع بازدید ارائه معرفی اولیه مجموعه LfL و بخش مرتبط با پرورش ماهی آن Institute for Fisheries بازدید از مرکز پرورش و تخمریزی ماهی دکتر Proske

14 ارائه معرفی اولیه مجموعه LfL و بخش مرتبط با پرورش ماهی آن Institute for Fishery بازدید از مرکز تخمریزی ماهیهای )Hatchery( دکتر Proske از همکاران قدیمی مجموعه

15 بازدید میدانی از حوضچههای پرورش ماهی دکتر Proske از همکاران قدیمی مجموعه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

اوراق معلوماتی (factsheet) شماره 2- مهارت های اساسی تنظیم باغ برنامه تعلیمات زراعتی آموزش مهارت های اساسی تنظیم باغ 1

اوراق معلوماتی (factsheet) شماره 2- مهارت های اساسی تنظیم باغ برنامه تعلیمات زراعتی آموزش مهارت های اساسی تنظیم باغ 1 اوراق معلوماتی (factsheet) شماره 2- مهارت های اساسی تنظیم باغ آموزش برنامه تعلیمات زراعتی مؤسسه انسان در غربت - جمهوری چک 2014 آموزش مهارت های اساسی تنظیم باغ 1 اوراق معلوماتی شماره 2- آموزش مهارت های

Részletesebben

Magyar Helsinki Bizottság. 2011 / perzsa

Magyar Helsinki Bizottság. 2011 / perzsa szállások: Idegenrendészeti őrzött جاهای بود وباش خاریجیان حتت نظارت pf. 10. Ferihegyi repülőtérre vezető út 1675 Budapest اداره پولیس میدان هوایی )فرودگاه( بوداپست tel: 061 294 1166 بیکیش چابا tel: 06

Részletesebben

Magyar Helsinki Bizottság / perzsa

Magyar Helsinki Bizottság / perzsa Magyar Helsinki Bizottság fotó / grafikai design: gromek - fortin&bras Studio fordítás: Mona Mojtabavi ISBN 978-615-5215-21-6 Magyar Helsinki Bizottság. 2013 / perzsa 23 زندان پناهندگي جای بیکیش چابا -

Részletesebben

Magyar Helsinki Bizottság / pastu

Magyar Helsinki Bizottság / pastu د مهارینو کمپونه Menekülttáborok Bicskei menekülttábor,د بیچکی کمپ 2060 Bicske, Csabdi چابدی út 20, tel: 06 22 350 907,د کارویی اشتوان ماشومانو مرکز Károlyi István Gyermekközpont 2151 Fót, Vörösmarty Mihály

Részletesebben

NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK. Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése

NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK. Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK (111) 1002 (151) 2015.03.31 (250) The former Yugoslav Republic of Macedonia (MK) (540) OXPИДCКИ БИCEP OHRIDSKI BISER (511) Ohrid Pearls (Ohrid gyöngyök) (111) 1003

Részletesebben

Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba. Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató.

Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba. Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató. Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató Grundtvig Grundtvig Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek

Részletesebben

انا متطوع لمساعدتكم ھل ترید شحن ھاتفك تنظمو في الصف ھل لدیك وثاي ق مجریة اریني وثاي قك المجریة ان لا تذھبوا الى الملجاء سیطردونكم من المجر ARAB

انا متطوع لمساعدتكم ھل ترید شحن ھاتفك تنظمو في الصف ھل لدیك وثاي ق مجریة اریني وثاي قك المجریة ان لا تذھبوا الى الملجاء سیطردونكم من المجر ARAB ARAB ÁLTALÁNOS Önkéntes vagyok, segíteni szeretnék. Segíthetek? Hogy hívnak? Honnan jössz? Ne aggódj! Vigyázunk rátok Fáradtak vagytok? Elvigyünk titeket egy szállásra? Fázol? Kérsz pokrócot? Kérsz tiszta

Részletesebben

Többirányú ökológiai természethasznosítás egy vizes élőhelyen. Vidéki turizmus és halgazdálkodás az Aranyponty Zrt. területén

Többirányú ökológiai természethasznosítás egy vizes élőhelyen. Vidéki turizmus és halgazdálkodás az Aranyponty Zrt. területén Többirányú ökológiai természethasznosítás egy vizes élőhelyen Vidéki turizmus és halgazdálkodás az Aranyponty Zrt. területén Teljes vertikumú halászat Rétimajor : halászat Halszaporítás Ivadéknevelés Áruhal-termelés

Részletesebben

Magyar Helsinki Bizottság / pastu

Magyar Helsinki Bizottság / pastu واموش سابادي کمپ központ, Vámosszabadi befogadó Vámosszabadi Külterület, Duna-szálló, tel: 06 96 358 177 ټولنیزې هستوگنځې,باال شا جارمات ټولنیزه هستوگنه Balassagyarmati közösségi szállás 2660 Balassagyarmat

Részletesebben

Személyes Levél السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١ ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١

Személyes Levél السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١ ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١ - Cím السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١ Standard angol címzési forma: címzett neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Részletesebben

EGYÉB JOGI AKTUSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

EGYÉB JOGI AKTUSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2015.11.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 390/25 EGYÉB JOGI AKTUSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Módosítási kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU

Részletesebben

Segédlet a csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához

Segédlet a csekély összegű támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához Segédlet a támogatásokhoz kapcsolódó szabad támogatási keret kiszámításához I. A támogatást igénylő egyéni szabad keretének kiszámítása I./1 Amennyiben a támogatást igénylő által alkalmazott üzleti év

Részletesebben

Szolgáltatásmenedzsment (ITIL) alapú IT-erőforráskihelyezés a megrendelő szempontjából dr. Klár András

Szolgáltatásmenedzsment (ITIL) alapú IT-erőforráskihelyezés a megrendelő szempontjából dr. Klár András Szolgáltatásmenedzsment (ITIL) alapú IT-erőforráskihelyezés a megrendelő szempontjából dr. Klár András 06marc23 itsmf 1 A projekt IT-reorganizáció Fejlesztés (2004 2005) Üzleti folyamatok IT támogatása

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Személyes Levél السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Személyes Levél السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: címzett neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Részletesebben

Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba. Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató.

Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba. Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató. Egészséges Táplálkozás témájának bevezetése a Felnőttképzésbe és az Életmód-tanácsadásba Irányvonalak és Gyakorlati Tájékoztató Grundtvig Grundtvig Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. a balti-tengeri tőkehal-halászatban alkalmazott vonóhálók szelektivitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. a balti-tengeri tőkehal-halászatban alkalmazott vonóhálók szelektivitásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2008 COM(2008) 870 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a balti-tengeri tőkehal-halászatban alkalmazott vonóhálók szelektivitásáról A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Részletesebben

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot DOMEO Időseket otthonukban segítő robot Zsiga Katalin Fazekas Gábor Pilissy Tamás Stefanik Györgyi Tóth András Jurák Mihály Melegh László Rehabilitációs robotok Terápia Állapotfelmérés Lokomat (Svájc)

Részletesebben

45. BÁNYAGÉPÉSZETI ÉS BÁNYAVILLAMOSSÁGI KONFERENCIA 2012. szept. 27-28.

45. BÁNYAGÉPÉSZETI ÉS BÁNYAVILLAMOSSÁGI KONFERENCIA 2012. szept. 27-28. 45. BÁNYAGÉPÉSZETI ÉS BÁNYAVILLAMOSSÁGI KONFERENCIA 2012. szept. 27-28. TÁJÉKOZTATÓ, ELŐZETES MEGHÍVÓ HOTEL ARANYHÍD PANORÁMA Balatongyörök, Petőfi u. 5. A BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Őshonos halfajok génmegőrzése, visszatelepítése eredeti élőhelyükre. Müller Tamás

Őshonos halfajok génmegőrzése, visszatelepítése eredeti élőhelyükre. Müller Tamás Őshonos halfajok génmegőrzése, visszatelepítése eredeti élőhelyükre Müller Tamás vizes élőhelyeinken 2016. május 20 Lápi póc Endemikus Fokozottan védett (TÉ: 250.000 HUF) Berni Egyezmény II. függelék IUCN

Részletesebben

26.09.2012. 4. Szakmai konferencia Oslip, 2012. június 19. Cornelia Krajasits ÖIR-Projekthaus GmbH

26.09.2012. 4. Szakmai konferencia Oslip, 2012. június 19. Cornelia Krajasits ÖIR-Projekthaus GmbH A szakképzett munkaerő, mint gazdasági tényező A kereslet és kínálat alakulására vonatkozó álláspontok 4. Szakmai konferencia Oslip, 2012. június 19. Cornelia Krajasits ÖIR-Projekthaus GmbH Álláspontok

Részletesebben

Dräger Polytron 5310 Tűzveszélyes gáz érzékelése

Dräger Polytron 5310 Tűzveszélyes gáz érzékelése Dräger Polytron 5310 Tűzveszélyes gáz érzékelése Gyúlékony gázok és gőzök gyors, megbízható és költséghatékony kimutatására a környezeti levegőben: a mikroprocesszor alapú Dräger Polytron 5310 jeladó a

Részletesebben

Utazás Egészség ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض ا نا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! ساعدوني! اطلب سيارة ا سعاف ا نه يؤلم هنا. لدي حكة هنا.

Utazás Egészség ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض ا نا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! ساعدوني! اطلب سيارة ا سعاف ا نه يؤلم هنا. لدي حكة هنا. - Vészhelyzet magyar A kórházba kell mennem. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba Nem érzem jól magam. / Betegnek érzem magam. arab ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض Muszáj, hogy

Részletesebben

Dräger Polytron 8310 Telepített gázérzékelő (DSIR)

Dräger Polytron 8310 Telepített gázérzékelő (DSIR) Dräger Polytron 8310 Telepített gázérzékelő (DSIR) Gyúlékony gázok és gőzök gyors, megbízható és költséghatékony kimutatására a környezeti levegőben: A tartós, méregálló IR szenzort tartalmazó Polytron

Részletesebben

The SharpEye 40/40R Egyszeres infravörös lángérzékelő

The SharpEye 40/40R Egyszeres infravörös lángérzékelő The SharpEye 40/40R Egyszeres infravörös lángérzékelő kell ötvöznie, és minden helyzetben megbízhatóan kell működnie. A Dräger az ezeknek a követelményeknek eleget tevő kiváló minőségű lángérzékelők széles

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

VILLAMOS SZERELÉSI RENDSZEREK HALOGÉNMENTES LÁNGÁLLÓ HÕÁLLÓ

VILLAMOS SZERELÉSI RENDSZEREK HALOGÉNMENTES LÁNGÁLLÓ HÕÁLLÓ VILLAMOS SZERELÉSI RENDSZEREK HALOGÉNMENTES LÁNGÁLLÓ HÕÁLLÓ Elsõ helyen a halogénmentes szerelésben HFT Halogenfree Flameretardant Temperature resistant Halogénmentes Lángálló Hõálló BIZTONSÁG tûz esetén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA

TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁRA N y t s z : 5 4 4 2-1 0-2 / 2 0 1 5 0 9 1 7 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2015. szeptember 17. 2020. szeptember 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó. Bevezetés 1-2

Tartalomjegyzék. Előszó. Bevezetés 1-2 1. FEJEZET Előszó 1-2 Előszó Tartalomjegyzék Előszó Tartalomjegyzék... 1-2 Szabályozási információk... 1-5 FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat... 1-5 Az FCC által előírt feltételek...

Részletesebben

Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000)

Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000) Dräger Polytron 8700 Telepített gázérzékelő (PIR 7000) Gyúlékony gázok és gőzök gyors, megbízható és költséghatékony kimutatására a környezeti levegőben: az új, innovatív IR szenzort, driftmentes és ellenálló

Részletesebben

A z i d ó s k o r j ö v ó j e

A z i d ó s k o r j ö v ó j e A z i d ó s k o r j ö v ó j e 2 0 0 8. n o v e m b e r 1 9 2 1. B é c s i V á r o s h á z a Az európai várospolitika perspektívái w w w. c i t y s y m p o s i u m. a t A programot életre hívta Eló szó

Részletesebben

Fenntarthatóság- Elemzés és értékelés a mezőgazdasági és élelmiszer szektorban. Hol tartunk most?

Fenntarthatóság- Elemzés és értékelés a mezőgazdasági és élelmiszer szektorban. Hol tartunk most? Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau Institut de recherche de l agriculture biologique Fenntarthatóságot Monitorozó és Értékelő Módszer (SMART) Az üzemi

Részletesebben

Fenntartható Otthon Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 45. II./220. Telefonszám: +36-1-219-36-06 info@feop.hu www.feop.hu Jelen dokumentum, illetve a

Fenntartható Otthon Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 45. II./220. Telefonszám: +36-1-219-36-06 info@feop.hu www.feop.hu Jelen dokumentum, illetve a Fenntartható Otthon Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 45. II./220. Telefonszám: +36-1-219-36-06 info@feop.hu www.feop.hu Fenntartható Otthon Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 45. II./220. Telefonszám: +36-1-219-36-06

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvény tagsági és tulajdonviszonyt megtestesítő

Részletesebben

A MAGYAR AKVAKULTÚRA SZÖVETSÉG HÍRLEVELE. 2012/1 szám

A MAGYAR AKVAKULTÚRA SZÖVETSÉG HÍRLEVELE. 2012/1 szám 2012/1 szám A Magyar Akvakultúra Szövetség a 2012. év során is aktívan részt vett az ágazatot érintő rendeletek és szabályzók kidolgozásával kapcsolatos előkészítő munkában, illetve a Halászati Operatív

Részletesebben

Dräger X-am 5100 Egygáz érzékelésére alkalmas eszköz

Dräger X-am 5100 Egygáz érzékelésére alkalmas eszköz Dräger X-am 5100 Egygáz érzékelésére alkalmas eszköz Petrolkémiai termékek, aszeptikus csomagolások vagy rakéta üzemanyag kezeléséhez: a Dräger X-am 5100 egycsatornás hordozható gázérzékelő garantálja,

Részletesebben

ÖNINFORMÁCIÓS LAP ORVOSOK RÉSZÉRE

ÖNINFORMÁCIÓS LAP ORVOSOK RÉSZÉRE Cég / egyéni vállalkozó neve: Rövidített elnevezése: Székhelye: Levelezési cím: Cégjegyzékszáma: Orvosi igazolvány száma: Szakmában eltöltött idô: Adószám: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI Vállakozási tevékenység

Részletesebben

Tájékoztatás A kiemelt városi évfordulók megünneplésének támogatásáról

Tájékoztatás A kiemelt városi évfordulók megünneplésének támogatásáról Tájékoztatás A kiemelt városi évfordulók megünneplésének támogatásáról A Képviselı-testület 2008. III. 27-i ülésén a 67/2008. (III.26.) ÖKT sz. határozatával döntött arról, hogy pénzügyi fedezet hiányában,

Részletesebben

Dräger UCF 9000 Hőkamerák

Dräger UCF 9000 Hőkamerák Dräger UCF 9000 Hőkamerák Mindig legyen képben: A Dräger UCF 9000 hőkamera és digitális kamera egyben. Biztosítja Önnek a megfelelő eszközt a legnehezebb feladatok esetére is ezdve a tűzoltástól és veszélyes

Részletesebben

2/2 Thyramos Korlátolt Felelősségű Társaság

2/2 Thyramos Korlátolt Felelősségű Társaság Thyramos Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. em. 27.) Adószám: 13783396 Cégtörténet 2006.07.21. és 2011.08.04. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 09 909584 (Hatályos)

Részletesebben

DPD Nemzetközi ÁSZF 7. számú melléklet Tanúsítvány boros dobozok szállításához

DPD Nemzetközi ÁSZF 7. számú melléklet Tanúsítvány boros dobozok szállításához Direct Parcel Distribution Austria GmbH S.G asszonynak.. Leopoldsdorf Ausztria Másolat: J.S. 2009.febr. 24. Tel.: +49 (0) Dátum: 2009. márc. 11. Kiegészítés az 1 darab 12 borospalackos karton 2008. december

Részletesebben

ان القياسات الزاوية Angular measurements اما تكون افقية Horizontal متمثلة. الشاقولية (العمودية ( angle vertical C /

ان القياسات الزاوية Angular measurements اما تكون افقية Horizontal متمثلة. الشاقولية (العمودية ( angle vertical C / -٥ الزوايا والاتجاهات ngles and irectins الزوايا ١-٥ ngules الغرض الري يسي في اي عمل من اعمال المساحة surveyingهو تحديد مواقع نقاط على او بالقرب من سطح الارض وذلك من خلال اخذ القياسات المطلوبة واجراءالقياسات

Részletesebben

Formatervezési mintaoltalmi bejelentések közzététele

Formatervezési mintaoltalmi bejelentések közzététele 3. OSZTÁLY UTAZÁSI CIKKEK, TOKOK, TARTÓK, NAPERNYÕK ÉS SZEMÉLYES TÁRGYAK, MELYEK MÁSUTT NEM SZEREPELNEK D 07 00009 (22) 2007.02.02. Bogáthy Attila, Szeged (HU) Összecsukható asztal, 2 pozícióban rögzíthetõ

Részletesebben

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK)

AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) AZ AGRÁRÁGAZATI KÖNYVTÁRAK KÜLFÖLDI ADATBÁZISAI (LELŐHELYJEGYZÉK) 2006 Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest 2006 ELŐSZÓ Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai

A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai A tógazdasági haltermelés jövőbeni lehetőségei és korlátai Dr. Németh István Elnök-vezérigazgató Tógazda Zrt. Millió tonna Tények a világból Hal Hús A hústermékek és az akvakultúra/tengeri haltermékek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Unió (EC) No 1907/2006. számú rendelete alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Az Európai Unió (EC) No 1907/2006. számú rendelete alapján Nyomtatva: 15.04.2010 1 oldal 1. Termék azonosítása / cég elérhetősége / azonosítása Termék azonosítása Product N : PN 028J, 029J, 031J Termék neve: Jura Cappuccinofej tisztító folyadék Termék rendeltetése

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT

1. ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT Európai nyilatkozat formátum B2B (üzlet az üzletnek) Környezetvédelmi Terméknyilatkozat Épületen belüli kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) lefolyócső rendszer 1. ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT Bevezetés Az Európai

Részletesebben

Dräger X-pect 8515 Védőszemüveg

Dräger X-pect 8515 Védőszemüveg 8515 Védőszemüveg A robusztus: 8515 védőszemüveg. Acetát lencséi vegyi anyagoknak igen ellenállók, és a zárt kialakítás valódi védelmet nyújt. Légzésvédelemmel együtt jó kombinációt jelent. D-33527-2009

Részletesebben

STARCKE minőség. 1829 óta. Csiszolóanyagaink fémek megmunkálásához

STARCKE minőség. 1829 óta. Csiszolóanyagaink fémek megmunkálásához STARCKE minőség. 1829 óta. Csiszolóanyagaink fémek megmunkálásához www.s t a r c k e - a u s t r i a.at STARCKE minőség. 1829 óta. 2. oldal Kiválósága nem véletlen. ASTARCKE csiszolóanyagok minden tekintetben

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

WWW.BUTORTEAM.HU. Mosogatók. Katalógus és árlista 2012. 1165. Budapest Sarjú út 42. Kiskereskedés

WWW.BUTORTEAM.HU. Mosogatók. Katalógus és árlista 2012. 1165. Budapest Sarjú út 42. Kiskereskedés EXIT-IMMO IMMO KFT. - BÚTOR TEAM WWW.BUTORTEAM.HU Mosogatók Katalógus és árlista 2012. 1165. Budapest Sarjú út 42. Kiskereskedés 2 Egymedencés mosogató 435x760x145 Ár (bruttó): 9.900 Ft Cikkszám: AE-765

Részletesebben

Dräger X-pect 8351 Védőszemüveg

Dräger X-pect 8351 Védőszemüveg 8351 Védőszemüveg Az 8351 szemüveg az erős napfény elleni védelmet egyesíti a legjobb komfortérzettel, akár extrém körülmények között is, professzionális és magán felhasználásra. D-2134-2011 02 8351 Előnyök

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-708490 cégjegyzékszámú HUMAN DIALOG

Részletesebben

A Dunai Kulturális Klaszter európai regionális hálózatépítés magyar kezdeményezésre. a Magyar Formatervezési Tanács tagjainak figyelmébe

A Dunai Kulturális Klaszter európai regionális hálózatépítés magyar kezdeményezésre. a Magyar Formatervezési Tanács tagjainak figyelmébe A Dunai Kulturális Klaszter európai regionális hálózatépítés magyar kezdeményezésre a Magyar Formatervezési Tanács tagjainak figyelmébe A Duna és stratégiája mint programalkotó elemek a BI CHW saját programjában

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

(2005/C 327/07) (Utalás az Európai Gazdasági Térségre) Cramlington Land Partnership

(2005/C 327/07) (Utalás az Európai Gazdasági Térségre) Cramlington Land Partnership C 327/10 ok által adott tájékoztatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági

Részletesebben

2/1 METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1214 Budapest, Rózsa utca 17.) Adószám: 12733673-2-44 Cégkivonat 2014.02.27.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dräger UCF 8000 Hőkamerák

Dräger UCF 8000 Hőkamerák Dräger UCF 8000 Hőkamerák A robusztus Dräger UCF 8000 hőkamera elsőrangú képminőséget és pontos részleteket nyújt. A kamera eredendően biztonságos és használata potenciálisan robbanékony környezetben ideértve

Részletesebben

DUNAI HALÁSZLÉ 1. KATEGÓRIA

DUNAI HALÁSZLÉ 1. KATEGÓRIA MAHAL 4 Országos Halfőző Verseny díjazása Szolnok, 2015. augusztus 15. DUNAI HALÁSZLÉ KATEGÓRIA Bíró János BAJA-HAL Kft. Csémy László Bácsalmás MAHAL meghívásos versenyző Kollmann Péter MAHAL meghívásos

Részletesebben

Nyomólevegős eszközök

Nyomólevegős eszközök Dräger ABIL-R Nyomólevegős eszközök Egyszerű, de hatékony védelem: a sűrített levegős ABIL-R rendszer kényelmes légzésvédelmet kínál hosszú távú helyhez rögzített felhasználáshoz. ST-808-2008 02 Dräger

Részletesebben

A Halászati Operatív Programban nyertes projektjeinek listája az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer alapján 2012. június 1-ig.

A Halászati Operatív Programban nyertes projektjeinek listája az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer alapján 2012. június 1-ig. Megvalósítás helye Régió Megvalósítás helye Megye A Halászati Operatív Programban nyertes projektjeinek listája az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer alapján 2012. június 1-ig. Megvalósítás helye

Részletesebben

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 3525 Miskolc, Deák tér 1. 2015. évben kötött szerződések

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. 3525 Miskolc, Deák tér 1. 2015. évben kötött szerződések 1 / 5 1. termékértékesítés ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. 21 500 2015. évre 46 500 2015. évre 2015.04.27 47 100 2015. évre 2015.06.24 69 100 2015. évre 2015.08.14 93 800 2015. évre 2015.10.19 94 800 2015. évre 2015.12.21

Részletesebben

Dräger X-pect 8330 Védőszemüveg

Dräger X-pect 8330 Védőszemüveg 8330 Védőszemüveg Az individualista: 8330 szemüvegek. Zárt kialakítás egyedileg állítható szárakkal, fémmentes kivitel nagyfeszültségű környezethez. D-33521-2009 02 8330 Előnyök Kitűnő beállítási lehetőség

Részletesebben

Hungalimentaria 2013 Kockázatbecslés, önellenőrzés, élelmiszerbiztonság

Hungalimentaria 2013 Kockázatbecslés, önellenőrzés, élelmiszerbiztonság Hungalimentaria 2013 Kockázatbecslés, önellenőrzés, élelmiszerbiztonság A laborvizsgálatok célja és az eredmények értelmezése az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése és tanúsítása során a Hungária Öko Garancia

Részletesebben

A magyar csapatok eredményei az F1B kategóriában

A magyar csapatok eredményei az F1B kategóriában Csapat helyezése Összes csapat A magyar csapatok eredményei az F1B kategóriában Év vagy Helyszín, időpont Versenyzőink helyezése zárójelben: (összes résztvevő versenyző) Versenyzőink eredményei mp.-ben

Részletesebben

Gáztömör védőruha kezeslábas

Gáztömör védőruha kezeslábas Dräger CPS 6900 Gáztömör védőruha kezeslábas Ha alacsony hőmérsékletű veszélyes anyagok és alacsony koncentrációjú savak és lúgok ellen keres védelmet, a legjobb választás a Dräger CPS 6900 vegyvédelmi

Részletesebben

Airport Hotel. Budapest. Dankó Levente Kovács Anita Kozár Eszter Szentiványi Dávid

Airport Hotel. Budapest. Dankó Levente Kovács Anita Kozár Eszter Szentiványi Dávid Airport Hotel Budapest Dankó Levente Kovács Anita Kozár Eszter Szentiványi Dávid Ibis Styles Budapest Airport Hotel Tartalom 1. A projekt funkciójának és a lokáció összehangjának elemzése 2. A projekt

Részletesebben

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából. www.ligetgatter.hu

Tüzelőanyag. ... Az én fűtésrendszerem. Tüzelőanyag. kimutatás. Hő biomasszából. www.ligetgatter.hu Tüzelőanyag... Az én fűtésrendszerem Tüzelőanyag kimutatás Hő biomasszából www.ligetgatter.hu A faanyag mennyisége elegendő, a gáz és az olaj alternatívája A fa Németországban és Ausztriában / millió m

Részletesebben

Mizsei Gazdák Egyesülete. Növénytermesztés:- paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6.

Mizsei Gazdák Egyesülete. Növénytermesztés:- paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6. Gazdák A-tól Z-ig Banka LászlóElérhetõségek: 06-30-3693-620 06-30-4351-403 - paprika (4.000m2 fóliasátorban)- szamóca (4.000m2 fóliasátorban és 6.000m2 szabadföldön Bártfai RóbertElérhetõségek: 06-30-3578-517

Részletesebben

Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Művelődési ház felújítása, bővítése és akadálymentesítése TE

Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Művelődési ház felújítása, bővítése és akadálymentesítése TE Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Művelődési ház felújítása, bővítése és akadálymentesítése TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT

1 ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT Európai nyilatkozat formátum B2B (üzlet az üzletnek) Környezetvédelmi Terméknyilatkozat 1 ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT Tömör falú kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) csatornacső rendszer Bevezetés Az Európai Műanyag

Részletesebben

LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2015 2016. március 8.

LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2015 2016. március 8. LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2015 2016. március 8. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség a Nemzetközi Nőnap 2015 tiszteletére 2016. március 8-án pályázatot írt ki a Legjobb Női Munkahely 2015 díj

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 4 3 4 3-1 0-1 / 2 0 0 8 1 1 2 0 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2008. november 20. 2013. november 30. Termék vizsgálat

Részletesebben

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények:

A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények: (előadást tartó konzorciumi tag) (résztvevő konzorciumi tag) National Info Day on Health - 2011.06. 15-17. Rome, Italy

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 TEE Informatikai eszközök beszerzése (TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0016 OTKA K-113209 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont fejlesztés Hallgatói laptop program pályázat keretén belül) Közbeszerzési

Részletesebben

Trendlakás lakberendezési- és életmódmagazin

Trendlakás lakberendezési- és életmódmagazin Trendlakás lakberendezési- és életmódmagazin mert a minőségi életmódot szeretem! Ahol az elképzelések életre kelnek és ahol az otthon utat talál! Médiaajánlat 2011. Mások vagyunk? Nem kicsit! A MAGAZIN

Részletesebben

Piac és Profit konferencia 2015. április 9.

Piac és Profit konferencia 2015. április 9. Piac és Profit konferencia 2015. április 9. Előadó: Hortobágyi Ágoston EVOLÚCIÓ EVOLÚCIÓ Múlt EVOLÚCIÓ Múlt Jövő EVOLÚCIÓ Múlt EVOLÚCIÓ Múlt Jövő Mi a helyzet a dokumentum kezeléssel? Régmúlt és jelen

Részletesebben

Regional Ion Therapy Co-operation

Regional Ion Therapy Co-operation Regional Ion Therapy Co-operation Regionális Ionterápiás Kooperáció Regionale Zusammenarbeit für Ionentherapie Eisenstadt, 2011 szeptember 22. Csizmár Péter, EBG MedAustron Hungary Kft. A projektrıl dióhéjban

Részletesebben

EGYEDI FŰTÉSI MEGOLDÁSOK A Classic szegélyfűtés. A Delta szegélyfűtés.

EGYEDI FŰTÉSI MEGOLDÁSOK A Classic szegélyfűtés. A Delta szegélyfűtés. www.variotherm.hu EGYEDI FŰTÉSI MEGOLDÁSOK A Classic szegélyfűtés. A Delta szegélyfűtés. FŰTÉS. HŰTÉS. KOMFORT. Lépjen előrébb! Teremtsen szebb környezetet! A Variotherm szegélyfűtései optimális megoldást

Részletesebben

» Bérezési felmérés 2012

» Bérezési felmérés 2012 » Bérezési felmérés 2012 Beosztottak és vezető munkatársak Magyarországon Kérdőív és megrendelőlap Kérdőív Beküldési határidő: 2011. szeptember 30. A felmérésben való részvétel nem kötött a tanulmány megrendeléséhez!

Részletesebben

Életcikluson alapuló energia audit

Életcikluson alapuló energia audit Életcikluson alapuló energia audit hírlevél 2. kiadása 2013. november Bevezető Kedves olvasó! Ön a LiCE projekt második hírlevét tartja a kezében. következő oldalakon tájékoztatjuk Önt a projekt előrehaladásáról,

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatás - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatás - Tájékoztató az eljárás eredményéről Magyar Turizmus Zrt. - Kutatás - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Értékesítés támogató rendszer beszerzése (ÉRTÉK)

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Értékesítés támogató rendszer beszerzése (ÉRTÉK) Tájékoztató az eljárás eredményéről- Értékesítés támogató rendszer beszerzése (ÉRTÉK) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/50 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

2007 évi fejlesztési támogatások nyilvánosságra hozatala

2007 évi fejlesztési támogatások nyilvánosságra hozatala 2007 évi fejlesztési támogatások nyilvánosságra hozatala Adatszolgáltatás a 2007. évi fejlesztési megállapodások alapján átvett, illetve az előző évi megmaradt támogatásokról Támogatott intézmény Maximálisan

Részletesebben

Irányítópult. 2010.01.01. - 2010.12.31. Összehasonlítva a következővel: Látogatási szegmensek. vasgyarifiusuli.fw.hu.

Irányítópult. 2010.01.01. - 2010.12.31. Összehasonlítva a következővel: Látogatási szegmensek. vasgyarifiusuli.fw.hu. vasgyarifiusuli.fw.hu Irányítópult 21.1.1. - 21.12.31. Összehasonlítva a következővel: Látogatási szegmensek Visszatérő látogatók (Szegmens) Új látogatók (Szegmens) Az összes látogatás (Szegmens) 3 3 15

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biggeorge

Részletesebben

Személyes adatok: Tanulmányok: okl. építészmérnök É 01-2404 (BME építészmérnöki kar 1989)

Személyes adatok: Tanulmányok: okl. építészmérnök É 01-2404 (BME építészmérnöki kar 1989) Személyes adatok: Név: Zelenai Tamás Születési dátum: 1964. 02. 18. Születési hely: Budapest Lakcím: 1125 Budapest, Nógrádi utca 2/b Elérhetőség: +36 20 9624 369, zelenait@gmail.com Tanulmányok: okl. építészmérnök

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( ) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Részletesebben

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak,

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak, Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász,

Részletesebben

Régiók 10 Rangsor 2015 Növekedés Külföld és belföld Átlag felett. Átlagos. Átlag alatt. Növekedés százalékban TOP 10 LOW 10

Régiók 10 Rangsor 2015 Növekedés Külföld és belföld Átlag felett. Átlagos. Átlag alatt. Növekedés százalékban TOP 10 LOW 10 Szálláshelyek nemzetiségi adatai 2010 2015 Országok 42 Rangsor 2015 TOP 10 LOW 10 Növekedés 2010-2015 Külföld és belföld Átlag felett Átlag alatt Növekedés százalékban 2010-2015 TOP 10 LOW 10 Régiók 10

Részletesebben

Dräger X-am 2500 Többféle gáz érzékelése

Dräger X-am 2500 Többféle gáz érzékelése Dräger X-am 2500 Többféle gáz érzékelése A Dräger X-am 2500 kifejezetten személyi védelemre készült. Az 1-4 gázt érzékelő eszköz megbízhatóan észleli az éghető gázokat és gőzöket, valamint a következőket:

Részletesebben

cskozás HAKI, Szarvas ltatás

cskozás HAKI, Szarvas ltatás XXXII. Halászati Tudományos Tanácskoz cskozás 2008. május m 14-15. 15. HAKI, Szarvas A téli t horgásztat sztatási si szolgáltat ltatás ökonómiai értékelése Békefi E. Gyalog G. Váradi L. Halászati és Öntözési

Részletesebben