شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری مجارستان اتریش و آلمان

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری مجارستان اتریش و آلمان"

Átírás

1 گزارش بازدید از: شرکتهای مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان 51 الی 22 مرداد ماه 5316

2 گزارش بازدید از شرکته یا مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان در راستای اهداف تعریف شده شرکت در جهت آشنایی مدیران بخشهای دولتی و خصوصی پرورشدهندگان ماهی و دست اندرکاران این حوزه با آخرین دستاوردها و نیز انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور بازدیدهایی از شرکتهای پیشرفته مرتبط با شیالت و آبزیپروری در کشورهای مجارستان اتریش و آلمان به مدت 1 روز از تاریخ 92 الی 00 مرداد ماه سال جاری انجام گردید. در این برنامه بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحات در محل شرکتهای فعال در زمینه پرورش انواع ماهیهای گرمابی فرآوری فروش ماهی تازه و فرآوری شده و انجام تحقیقات در حوزههای مربوطه شامل شرکتهای ماهیگیری و پروش ماهی پونتی آرانی پرورش و فروش ماهی GmbH( )Biofisch بیوفیش پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس )Aranyponty Zrt( )Teichwirtschaft Kainz( و موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی ال اف ال Bayerische Landesanstalt für ( نفر از برای مدیران بخش های دولتی و خصوصی و پرورشدهندگان ماهی 90 )Landwirtschaft; Institute for Fishery برگزار گردید. این بازدید ها در نزدیکی منطقه رتیمایور مجارستان شهر وین و منطقه وایدهوفن / تایا آلمان هوخشتات و اتریش برگزار شد.

3 برنامه بازدید: تاریخ روز شهر برنامه بازدید و اقامت حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 49:94 بامداد یکشنبه تهران پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه رم با پرواز اروپایی آلیتالیا در ساعت 40:94 صبح پرواز از فرودگاه رم به فرودگاه بوداپست و فرود در ساعت 99:92 به وقت محلی گشت شهری در بوداپست )انفرادی( - بوداپست 69/42/92 06 Aug. اقامت در هتل Exe Danube Budapest )بوداپست( صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 بازدید از شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی آرانی پونتی ( Zrt ).Aranyponty و تجهیزات و حوضچههای دوشنبه بوداپست پرورش ماهی این شرکت به همراه حضور قائم مقام سازمان شیالت و ماهیگیری داخلی مجارستان در این محل و ارائه توضیحات راجع به شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati و همکاریهای دوجانبه ایران مجارستان در حوزه آبزیپروری صرف نهار در شرکت 91:14-90:44 - رتیمایور 69/42/99 07 Aug. ترک شرکت به مقصد هتل 99:92 اقامت در هتلBudapest Exe Danube )بوداپست( سهشنبه بوداپست صرف صبحانه ساعت 44:14 خروج از هتل به مقصد وین گشت شهری الی 1:14 در ساعت 1:02 در وین و صرف نهار اقامت در هتل Austria Trend Hotel Ananas Wien )وین( - وین 69/42/94 08 Aug. صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 وین چهارشنبه وایدهوفن / تایا بازدید از شرکت پرورش فرآوری و بازدید از شرکت پرورش فرآوری و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینز Kainz( )Teichwirtschaft صرف نهار 90:14-91:14 فروش ماهی بیوفیش GmbH( )Biofisch با تمرکز بر بازدید از تجهیزات فرآوری ماهی این شرکت 69/42/91 09 Aug. اقامت در هتل Austria Trend Hotel Ananas Wien )وین( صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل 1:14 پنجشنبه وین- سالزبورگ - مونیخ خروج از هتل به مقصد شهر سالزبورگ در ساعت 1:02 گشت شهری سالزبورگ و صرف نهار حرکت به مقصد شهر مونیخ 69/42/96 10 Aug. اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ(

4 صرف صبحانه ساعت 44:14 ا یل 1:14 بازدید از موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft; Institut für Fischerei و یکی از مراکز پرورش و جمعه مونیخ صرف نهار 92:14-90:14 تخمریزی ماهی )Hatchery( - هوخشتات 69/42/04 11 Aug. اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ( شنبه مونیخ صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل گشت شهری 1:14 در مونیخ )انفرادی( اقامت در هتل ( Arcona Living MÜNCHEN مونیخ( 69/42/09 12 Aug. یکشننبه مونیخ صرف صبحانه ساعت 4:14 ا یل بازگشت از مونیخ به تهران 1:14 - تهران 69/42/00 13 Aug.

5 لیست اسامی بازدید کنندگان از شرکته یا مرتبط با شیالت و آبزیپروری کشورهای مجارستان اتریش و آلمان: ردیف نام و نام خانوادگی محل کار سمت ابراهیم عرفانی شرکت تعاونی پرورش ماهی نمونه خرمشهر مدیرعامل 9 محمود توسلی شرکت آبزی گستران امروز اهواز مشاور 2 سعید بقائی جزه شرکت تعاونی پرورش ماهی شلمچه خرمشهر رئیس هیئت مدیره 3 محسن امانی شرکت آبزی گستران امروز اهواز مدیرعامل 4 عبدالعلی کدخدازاده مجتمع پرورش ماهی آژادگان مدیرعامل 5 محمد کدخدازاده مجتمع پرورش ماهی آژادگان مدیرداخلی 6 جاسم حمدی غانم شرکت کشاورزی امین پولک کارون مدیر عامل 7 بهمن پقه پرورش ماهی روستای دیگچه مدیرعامل 8 یوسف رضا جورسرائی پرورش ماهی روستای دیگچه مدیر داخلی 9 غالمرضا حسن پور پرورش ماهی حسن پور مدیرعامل 01 ابراهیم افراسیابی ماسال شرکت ارکیده ماسال مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 00 اردوان بخش زاد محمودی شرکت سفیدرود مدیر مجتمع تکثیر و پرورش ماهی 02

6 معرفی شرکتهای موجود در برنامه بازدید نام شرکت شرکت ماهیگیری و پروش ماهی آرانیپونتی )Aranyponty Zrt( مکان شرکت رتیمایور در جنوب ف ی ر - مجارستان )Rétimajor, south of Fejér( مکان بازدید محل شرکت شامل مرکز پرورش ماهی موزه و غیره شرکت ماهیگیری و پرورش ماهی آرانیپونتی یکی از بزرگترین شرکته یا خصوصی در این حوزه در Rétimajor کشور مجارستان است. این یک شرکت مزرعه کامل و بدیع واقع در پروش ماهی در Fejér جنوب را در اختیار دارد. چهار مرکز دیگر در این کشور وجود دارند که به مدیریت 9044 هکتار حوضچههای پرورش ماهی مشغول هستند. HUF این شرکت که در سال حدود و شده است راهاندازی میلیون گردش مالی سالیانه 9044 داشته و همواره در حال بسط دامنه فعالیتهای خود است. از این هکتار منطقه پرورش ماهی 9444 هکتار آن تحت مالکیت شرکت و حدود 044 هکتار از آن استیجاری است. از دالیل موفقیت این زمینه فعالیت شرکت میتوان به در اختیار داشتن منابع طبیعی و فیزیکی مناسب برای پرورش ماهی اشاره کرد. بازه وسیعی از انواع ماهیها در سنین مختلف به صورت ماهی زنده فروخته میشوند. در منطقه پرورش این ماهی شرکت هسته بخش تولید شامل پرورش و انتشار ماهی کپور با ارزش بیولوژیکی باال تولید تخم و تحقیقات در این زمینه است. این شرکت میکوشد تا تکنولوژیهای مدرن و روشهای پرورش ماهی سنتی را با اولویت راهحله یا دوستدار محیط زیست با یکدیگر پیوند دهد. همچنین شرکت این دائما در زمینه برنامهه یا تحقیق و توسعه داخلی و بینالمللی در راستای توسعه تکنولوژیهای شیالتی پایدار فعال است. این شرکت نخستین تولیدکننده طبیعی ماهی Fish( )Bio داخلی و از فعاالن توسعه قوانین استاندارد مجارستان در حوزه تولید زبالهه یا طبیعی Waste( )Bio است.

7 حضور در جلسه معرفی شرکت آرانی پونی و شرکت توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati توسط آقای Lévai مدیر عامل شرکت آرانی پونتی و آقای دکتر Varadi قائم مقام سازمان شیالت و ماهیگیری نوع بازدید داخلی مجارستان بازدید از محلهای پرورش ماهی و تخمریزی ماهی و تجهیزات مربوطه بازدید از موزه ماهیگیری شرکت حضور در جلسه بررسی همکاریهای میان ایران مجارستان در حوزه شیالت و پرورش ماهی معرفی شرکت آرانی پونی و شرکت توکازدا Zrt( )Tógazda Halászati توسط آقایان Varadi و دکتر Lévai

8 بازدید میدانی از حوضچههای پرورش ماهی مرکز تخمریزی ماهیها تجهیزات مربوطه و کلوب ماهیگیری شرکت آرانی پونتی بازدید از موزه ماهیگیری شرکت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و بررسی احتمال و موقعیتهای همکاریهای آتی

9 نام شرکت مکان شرکت شرکت پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس) Kainz )Teichwirtschaft وایدهوفن / تایا محل شرکت Thaya( )Waidhofen an der اتریش مکان بازدید شرکت پرورش و فروش ماهی تایشویرتشافت کاینتس پرورشدهنده ماهیها در محیط طبیعی و %944 Waldviertler است. این اتریشی شرکت مشهور به تولید ماهی و تخم آن تحت برند تجاری Karpfen میباشد. این شرکت به عنوان یک شرکت خانوادگی بیش از 94 سال است که به پرورش ماهی در دریاچههای طبیعی شمال منطقه والدفیرتل )Waldviertel( مشغول است. ماهیهای کپور شرکت مدت بیشتری این را جهت رشد در اختیار دارند و در شرایط عمومی و آبو هوای سخت والدویرتل سه تابستان برای رسیدن به وزن مطلوب نهایی خود فرصت دارند. بنابراین محصوالت این 909 زمینه فعالیت شرکت شادابتر و گوشت آن بهتر و لذیذ تر است. حوضچههای پرورش ماهی شرکت حدود این طبیعی هکتار از آبه یا والدویرتل را به خود اختصاص دادهاند. این شرکت در این حوضچهها به پرورش ماهی کپور قزلآالی رنگینکمان ماهی سفید ماهیهای خاویاری )سوف( آمور سفید اردک ماهی گربه ماهی و بسیاری از انواع دیگر ماهیها مشغول است. همچنین طور شرکت به این مداوم توسط شرکت خدمات سالمتی ماهیهای اتریشی نوع بازدید تحت نظارت دانشگاه دام پزشکی موارد این بر این عالوه وین شرکت برای نظارت و بازرسی میگردد. مشتریان کامل ماهی تمیز شده ماهی دودی و غیره ارائه میدهد. حضور در جلسه معرفی شرکت و بازدید از مرکز پرورش ماهی آن بازدید از محل فرآوری ماهی در شرکت خاص خود خدمات جداگانهای اعم از فروش ماهی

10 ارائه معرفی اولیه شرکت و تاریخچه آن و بازدید از مرکز پرورش ماهی مرکز فرآوری و انبار شرکت

11 نام شرکت شرکت پرورش و فروش ماهی بیوفیش )Biofisch( مکان شرکت وین - اتریش )Vienna( مکان بازدید محل شرکت )بخش فرآوری ماهی( شرکت بیوفیش )پرورش طبیعی ماهی( در نزدیکی وین در کشور اتریش واقع شده و قالب تجاری 9660 را در بر میگیرد. ARGE biofisch در سال توسط گروهی از ARGE biofisch پرورشدهندگان ماهی و به رهبری Marc Mößmer پیشرو در پروش ماهی ارگانیک شکل گرفت. Marc Mößmer از پایهگذاران ARGE biofisch و مدیر شرکت Biofisch میباشد که به واسطه جلسات و مشاورههای مکرر در تالش برای تفهیم و توضیح بهتر پرورش ماهی ارگانیک است. منظور از پرورش ارگانیک ماهی عدم استفاده از تقویتکنندههای شیمیایی برای رشد ماهی زمینه فعالیت هورمونها آنتیبیوتیکها مهندسی ژنتیک و افزودنیهای آزمایشگاهی برای غذای ماهی است. این شرکت امور مرتبط با پرورش ماهی تا فروش آن را به عهده دارد. انواع ماهیها اعم از ماهی قزلآال ماهی کپور و غیره در دریاچههای پایین و باالی اتریش و سایر نقاط پرورش داده میشود. این ماهیها سپس برای چندین روز در آبهای شیرین این شرکت زندگی کرده و سپس در محل فرآوری شرکت در شهر وین کشته شده تمیز شده و دودی سرخ کرده فرآوری و غیره میگردند تا آماده ارائه به بازار شده و توزیع گردند. ماهیها به طور زنده و تازه نیز در استخرهای ماهی به فروش میرسند و همچنین بنا به نیاز مشتری میتوان ماهی یخزده از این شرکت خریداری نمود. از دیگر محصوالت این شرکت میتوان به انواع ماهیهای دودی تکه ماهیهای طعمدار شده و غیره اشاره کرد. نوع بازدید حضور در جلسه معرفی شرکت و پروسه پرورش طبیعی ماهی Fish( )Bio بازدید از بخش فرآوری ماهیها

12 ارائه معرفی اولیه شرکت و تاریخچه آن و ارائه توضیحات در زمینه پرورش طبیعی ماهی Fish( )Bio و بازدید از مرکز فرآوری ماهی شرکت

13 موسسه علمی تحقیقاتی و صنعتی پرورش ماهی نام شرکت ال اف ال ( für Bayerische Landesanstalt )Landwirtschaft; Institute for Fisheries مکان شرکت هوخشتات -) Höchstadt( مکان بازدید آلمان محل موسسه و مزرعه پرورش ماهی مجموعه LfL از تعدادی موسسات زیرمجموعه تشکیل شده است که راهحل های پروژه محوری را برای آینده توسعه میدهند. یکی از این موسسات موسسه تحقیقات ماهیگیری با نام Institute For Fisheries است. این موسسه شامل گروههای کاری زیر است: زمینه فعالیت شیالت و پرورش ماهی در رودخانه و دریاچه آبزیپروری کپور در حوضچهها آبزیپروری قزلآالی رنگینکمانی آبزیپروری متمرکز )Intensive( آموزش و پرورش انجام امور تحقیقاتی و توسعهای مرتبط با پروژهها در زمینه پرورش ماهی از جمله اموری است که این موسسه عهدهدار آن است. برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای قشر وسیعی از افراد از دیگر مواردی است که توسط این موسسه انجام میشود. نوع بازدید ارائه معرفی اولیه مجموعه LfL و بخش مرتبط با پرورش ماهی آن Institute for Fisheries بازدید از مرکز پرورش و تخمریزی ماهی دکتر Proske

14 ارائه معرفی اولیه مجموعه LfL و بخش مرتبط با پرورش ماهی آن Institute for Fishery بازدید از مرکز تخمریزی ماهیهای )Hatchery( دکتر Proske از همکاران قدیمی مجموعه

15 بازدید میدانی از حوضچههای پرورش ماهی دکتر Proske از همکاران قدیمی مجموعه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ