Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt."

Átírás

1

2 Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt. Tanulni kell a mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek, tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel: tanulni kell, szeretni kell. (Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell)

3 Örömmel üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy gyermeke elérte a kisiskolás kor határát. Az iskolaválasztás nehéz döntését szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy szíves figyelmébe ajánljuk gyermekbarát intézményünket. Kiadványunk segítségével bepillanthat életünkbe, megismerheti iskolánk sajátosságait, értékeit, hagyományait. Ovi-suli programunk keretében személyesen is alkalma nyílik az ismerkedésre. Szeretettel várjunk, látogasson el hozzánk! Agárdiné Burger Angéla Igazgató

4 Nevelő-oktató munkánk során fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését; az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását; egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és segítségnyújtást. Az iskola kiemelten foglalkozik a gyerekek anyanyelvi, matematikai és idegen nyelvű kommunikációs készségeinek fejlesztésével, művészeti nevelésükkel. Fontos alapelv az egyéni bánásmód. Mind a tehetségígéretű gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében a lehetőségek maximális kihasználására törekszünk, ezt segíti a Gönczy Tehetségpont, amely része az Országos Tehetségpont Hálózatnak, s így a legszélesebb kínálatot tudjuk nyújtani a tehetségfejlesztés minden területén. Az eredményes tanulást az 1-4. évfolyamon iskolaotthon, (tanórák, a kötött és kötetlen szabadidős tevékenységek életkori sajátosságokhoz igazodó váltakozása) az 5-6. évfolyamon napköziotthon, a 7-8. évfolyamon tanulószoba segíti. A lassabban haladó gyerekek számára fejlesztő foglalkozásokat biztosítanak szakembereink. Minden tantárgyból bevezettük a kompetencia alapú oktatást, kiemelten építve a tanulói tevékenységekre. Angol vagy német nyelvet már első osztálytól tanulhatnak kisdiákjaink. 5. osztálytól tehetséggondozó foglalkozásokon magasabb óraszámban, hetedik osztálytól pedig második idegen nyelvet is tanulhatnak az iskolába járó gyerekek. Informatika tanulására 3. évfolyamtól van lehetőség. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium kihelyezett tagozata működik iskolánkban, biztosítva a színvonalas zeneoktatást, művészeti nevelést. A Debreceni Sportiskola szakedzői együttműködési megállapodás keretében helyben fejlesztik a sportban tehetséges diákjainkat.

5 A diákok mozgásművészetének fejlesztését szolgálja az aerobik, a néptánc és a modern tánc oktatásával foglalkozó egyesületekkel való együttműködés. Az iskola egyedi kézműves-technika programja komplex rendszerével betekintést ad a népi kismesterségek alapjaiba (agyagozás, szövés-fonás, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, mézeskalácskészítés), természet-közeli életmódja az ökológiai szemléletet alapozza. A testnevelés órák és a minden napos testnevelés keretében naponta mozognak a gyermekek, hetente lovagolnak, a 3. évfolyamtól néptáncot tanulnak. A NAT 2007-re épülő helyi tantervünkben az 5-8. évfolyamon is heti 3 testnevelés órát biztosítunk. A 7. osztályban a gazdálkodási alapismeretek tantárgyon belül a háztartásgazdálkodás, és a piaci tevékenységek alapjait sajátítják el, betekintenek a vállalkozások világába. Iskolai környezetünk, a szépen felújított, gazdagon felszerelt épületeink, nagy udvaraink, különleges lehetőséget kínáló Rózsavölgyi Gyermekkertünk, gazdag tevékenységrendszerünk biztosítja a harmonikus fejlődés lehetőségét. Az egészséges életmódra nevelés az ökoiskolai élet minden területét átfogja. A főépületben gyermek fogorvosi rendelő működik. Mindezek eredményeként iskolánkat tanulni vágyó, továbbtanulni akaró, önmegvalósításra törekvő, kreatív fiatalok hagyják el, akiket örömmel fogadnak a középiskolák, mert tudják, hogy tanulásban, tudásban és emberségben is megállják a helyüket.

6 Az iskola élet jellegzetessége, hogy falai közt a nevelőmunkában a tanulók szabadidejének biztosításában vele szorosan együttműködő civil szervezetek működnek: a Felsőjózsai 4H Klub Egyesület és a Munkaiskola Alapítvány. Az iskola velük együtt működteti a Rózsavölgyi Gyermekkert Regionális Ökológiai Oktatóközpontot, ahol a városban egyedülálló lehetőség nyílik a tanulók környezeti nevelésére, a környezettudatos, egészséges életvitel megalapozására, az önálló életkezdéshez nélkülözhetetlen praktikus ismeretek elsajátítására. E téren kifejtett tevékenységünk elismeréseként 2011-ben harmadszor nyertük el az Ökoiskola kitüntető címet a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól és a Vidékfejlesztési Minisztériumtól. Koordináljuk Debrecen város ökoiskoláinak

7 együttműködését, közös programjaik megszervezését. A Munkaiskola Alapítvány gondozza intézményünk munkaiskola programját. Ez egy különleges lehetőség önkéntes munka végzésére az iskola kertészetében, állatfarmján, takarítók és a helyi kovácsmester mellett. Az önkéntes munka során a tanulók képességei fejlődnek, betekintenek a munka világába, önismeretük, önértékelésük erősödik, együttműködési készségeik javulnak. Iskolánk a kezdetektől részt vesz a Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje programjában. Célunk a társadalmi tudatformálás az emberi méltóság fontosságáról, szolidaritás a betegekkel, elesettekkel, idősekkel, az önkéntes segítés, jótékonyság, a szociális érzékenység fejlesztése.

8 Iskolánk 2009 tavaszán alapította meg a mára kiváló minősítéssel akkreditált Gönczy Tehetségpontot, melynek tevékenységét a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa támogatja. Tehetséggondozó munkánk elemei: tehetségek azonosítása, gondozása, tehetség tanácsadás, tehetséggondozó hálózatban való együttműködés. Komplex tehetséggondozó programjaink rendszerével egyedülálló, különleges lehetőséget biztosítunk diákjainknak. A 3-4. évfolyamon a természettudományos érdeklődést felkelteni, megalapozni hivatott az Ismerd meg az öt elem titkát! című program, melynek foglalkozásain a tanulók játékosan szerezhetnek ismereteket az ökológia, a néprajz, hagyományőrző és tárgyalkotó tevékenységek körében. Az 5-6. évfolyamon a Debrecen Városi Tehetséggondozó Programba kiválasztott tanulóknak modulrendszerű programot kínálunk tanulásmódszertan, anyanyelv, idegen nyelv, matematika, természetismeret, képzőművészet, mozgásművészet körében. Az idei tanévben elért eredményei alapján az ötödikes tanulók 37%-a részese lehet a programnak. Ez az arány élenjáró a debreceni iskolák között. Nyertes TÁMOP pályázatunkból fejlesztettük a Gazdálkodás falun című programunkat, melyet 6. évfolyamos tanulóinknak kínálunk Élettériskola keretében. A program során a diákoknak témanapokon lehetőségük van elmélyülni, egyegy területhez kötődően ismereteket szerezni az ökológia, a gazdálkodás, a néprajz, kézműves hagyományőrzés körében. Témanapjaink: Magból kenyér, Tejben-vajban, Tükröm, tükröm, Táltos paripán, Fűben-fában orvosság.

9 7. évfolyamon a Láthatatlan világ programon vehetnek részt iskolánk tanulói, ahol kísérletezhetnek, kutathatnak a fizika, kémia, biológia, környezettan témaköreiben. Nyolcadikosaink önálló projekteken dolgozhatnak, s mutathatják be kutatásaikat, alkotásaikat iskolánk tanulóközösségének. A sokoldalú fejlesztés eredményeként diákjaink könnyen megtalálják azokat a tevékenységeket, amelyeket örömmel végeznek, és amelyekben a legsikeresebbek lehetnek. Diákjaink minden évben sikeresen szerepelnek országos, megyei, városi tanulmányi - és sport versenyeken, diákolimpiákon művészeti gálákon. Eredményeikről nagy örömmel adunk hírt minden évben iskolánk Gönczy irka című évértékelő kiadványában. Több évtizedes kiemelkedően és tartósan magas színvonalon végzett nevelő-oktató munkánk, és az elért eredmények elismeréseként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Miniszteri Elismerő Oklevél Kitüntetést adományozott iskolánk számára 2010-ben.

10 A Rózsavölgyi Gyermekkert iskolánk Rózsavölgy utca szám alatti telephelye, mely a gyerekek választása alapján kapta a nevét. Nem véletlenül, hiszen ez valódi gyermekkert. Otthont ad Ökológiai Oktatóközpontunknak, a kézműves-technika, technika- életvitel tanóráknak, a 4H Klub szakköreinek, programjainak, az osztályközösségek szabadidős programjainak és a nyári kézműves táboroknak. Itt fogadjuk vendégeinket, tartjuk szakmai konferenciánkat. Debrecen város óvodásai, iskolásai közül évente mintegy kétezren látogatják, a környezeti, ökológiai nevelés terén kínált tematikus programjainkat. Műhelyeink: kézműves ház, fazekas ház, famegmunkáló műhely, kertészetvirágkötő műhely, életvitel szaktanterem, nyári konyha. Oktatófarm: őshonos állatokat bemutató farmunkon lovakat, szürkemarhát, mangalicát és más sertésfajtát, kecskét, juhot, nyulakat, galambokat, sokféle szárnyas jószágot köztük pávát, fácánt, pulykát, ludakat, tyúkokat, kutyákat, macskákat tartunk. Diákjaink rendszeresen látogatják a farmot, ahol lovagolhatnak, s számukra legkedvesebb állatot örökbe fogadhatják, életét figyelemmel kísérhetik, segíthetik gondozásukat.

11 Iskolánk nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy a gyerekek örömet találjanak a munkájukban, a tanulásban. Harmóniában éljenek egymással, a természettel, a környező világgal. Saját kis világukban megtalálják a szépséget, természetes kíváncsiságuk kreatív tevékenységben testesüljön meg. Sikereink az összehangolt csapatmunkában rejlenek: az alkotó, támogató vezetés, az innovatív, lelkes pedagógusok, a gondos gazda módjára tevékenykedő technikai dolgozók, az együtt gondolkodó, támogató szülői háttér, a nyitott, befogadó diákok közösen alakítják az intézmény arculatát. Névadónk, az egykori alkotó pedagógus, oktatási államtitkár Gönczy Pál saját kezűleg írt, és iskolánkban őrzött leveléből vett idézetét ajánljuk szíves figyelmébe: Légy és legyetek kitartók, hűek s hálásak ez iskolához, mely már az ifjúkor nehéz évein áthatoló s erősen áll s nektek és az utánatok következőknek biztos révpontúl szolgál a neveltség és a tudomány megszerzésére. Gönczy Pál Gönczy Pál Általános Iskola 4225 Debrecen, Gönczy Pál u Tel.: 52/ , Igazgató: Agárdiné Burger Angéla Igazgatóhelyettes: Fodorné Magyar Ágnes Intézményegység-vezető: Ignáth Ildikó

12

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben