Minősített jó gyakorlatok a Gönczy Pál Általános Iskolában. A jövő számíthat ránk, mi is számítunk rá szakmai konferencia Debrecen, október 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minősített jó gyakorlatok a Gönczy Pál Általános Iskolában. A jövő számíthat ránk, mi is számítunk rá szakmai konferencia Debrecen, 2012. október 27."

Átírás

1 Minősített jó gyakorlatok a Gönczy Pál Általános Iskolában A jövő számíthat ránk, mi is számítunk rá szakmai konferencia Debrecen, október 27.

2 Az oktatás a jövőben megtérülő következésképpen termelő beruházás az emberi tőkébe. Kivételes szerepe van, mert a leghatékonyabban képes befolyásolni a népesség minőségét. T. W. Schultz Nobel díjas amerikai közgazdász

3 Alapelvünk, hogy tanulni vágyó, továbbtanulni akaró, embertársait tisztelő és szerető, önmegvalósításra törekvő fiatalok hagyják el iskolánkat. Iskolánkban fontos szerepet szánunk a felelős környezettudatos magatartás kialakításának, a környezetvédelemi szemlélet erősítésének, az egészséges életmódra nevelésnek, amely magába foglalja az egészséges állapot örömteli megélését, a kudarcok, a negatív hatások, élmények kezelését, feldolgozását; a stressz kezelését, és a harmonikus élet értékként való tiszteletét. Az intézmény dolgozói együttműködnek abban, hogy minden tanuló jól érezze magát, és sikeres legyen iskolánkban.

4 Minősített jó gyakorlataink 1. Ökoiskola területen - Intézményi egészségnevelés rendszere - Alkotás, munka, tanulás 2. Tehetséggondozás területen - Intézményi tehetséggondozás rendszere

5 Ökoiskola terület Két évtizede raktuk le a mai Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont alapjait, s kezeljük kiemelten a környezeti nevelés területét Iskolánk 2005-től Ökoiskola 2012-ben Örökös Ökoiskola kitüntető címet nyerte el

6

7 Minősített jó gyakorlat: Intézményi egészségnevelés rendszere Átvételre ajánljuk azoknak az iskoláknak, ahol: a tanórán kívüli nevelés keretében szeretnének változatos, évente új ismeretekkel bővülő, rendszerbe szervezett, holisztikus szemléletű programot megvalósítani.

8 Egészségnevelés az iskolában 1. Az iskola, mint környezet

9 2. Az iskola, mint szolgáltató: étkezés a menzán, a büfében

10 3. Napi testmozgás biztosítása

11 4. Személyiségfejlesztő tevékenységek biztosítása Munkaiskola program

12 5. Egészségfejlesztő ismeretszerzés Tanórai tevékenységek: - Biológia, földrajz, kémia, fizika, osztályfőnöki, technika-életvitel, környezetismeret, testnevelés magyar, történelem, idegen nyelv A felsorolt tantárgyak tantervében meghatározottak szerint, előtérbe helyezve cselekedtető, tanulói aktivitásra építő módszerek alkalmazását. - Kézműves-technika anyagismeret - Technika-életvitel otthonteremtés, életmód, lakás és a kertgazdálkodás - Gazdálkodási alapismeretek eligazodás a világban (háztartás gazdálkodás, vállalkozások, bankok)

13 Mentális szemléletformálás: Magyar Hospice Alapítvány Méltóság mezeje program

14 Tanórán kívüli tevékenységek Megteremtik a tanultak alkalmazásának lehetőségét. Szakkörök, témanapok, témahetek, versenyek, vetélkedők szervezése

15 A tanórai órakeretet felhasználva szervezett egészségprojekt : rendszerbe szervezett egymással összefüggő egymást kiegészítő spirálisan lineáris ismeretrendszert alkot Témánként 5 óra, éves szinten 25 óra foglalkozás osztályfőnöki óra és technika-életvitel óra időkeretében

16 Minősített jó gyakorlat: Alkotás, munka, tanulás Kézműves technika, technika-életvitel helyi tantervünk Ajánljuk azoknak az iskoláknak, ahol: a teljes iskolai életet meghatározza a felelős környezet- és egészségtudatos életvitel kialakítása és fejlesztése, a nevelési folyamat fontos része a hagyományőrzés.

17 Az iskola egyedi kézműves-technika programja az 1-4. évfolyamon heti kettő órában komplex rendszerével betekintést ad a népi kismesterségek alapjaiba agyagozás, szövés-fonás, nemezelés, batikolás, gyöngyfűzés, mézeskalács-készítés

18

19 Kertészeti ismeretek és gyakorlatok A technika-életvitel tantárgy heti két órás időkeretének felét kitöltő tantervi program az őszi és tavaszi időszakban. Felöleli a hagyományos gazdálkodást és a mai kor igénye szerinti ökológiai gazdálkodást. Tevékenységek: zöldség- és gyümölcs-, gyógynövény-, szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés

20

21 Ételkészítési gyakorlatok Kerti termények betakarítása, feldolgozása Egészséges táplálkozás Hagyományőrzés Tápanyagmegőrző ételkészítési eljárások

22

23 Vesd bele magad! Két tanév óta működtetett program a Fiatal Gazdák Szövetségével

24 Állattenyésztés

25

26 Minősített jó gyakorlat: Tehetséggondozás terület Komplex tehetséggondozó programjaink a 3-8. évfolyamon. Ajánljuk azoknak az iskoláknak, ahol: jelentőséget tulajdonítanak a természettudományos érdeklődés felkeltésére, fenntartására, tehetségek gondozására. Programjaink sajátos keretbe fogják a tudományos, néprajzi ismereteket, tevékenységeket, lehetőséget teremtve az intra- és interperszonális készségek fejlesztésére.

27 Gönczy Tehetségpont Azonosító száma: TP Szervezetfejlesztés keretében tehetséggondozó munkaközösség alakult (horizontális vertikális munkaközösségi rendszer) Részvétel továbbképzéseken (tudásátadás) Kapcsolatfelvétel az alakuló tehetségpontokkal Hagyományos tevékenységrendszerünk bővülése: Tehetségazonosítás, Tehetségfejlesztés, Tehetség-tanácsadás, tehetségek nyomon követése, Hálózati együttműködés

28 Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács Debrecen városában másodikként, 2011 májusában jött létre Hatékony segítője a Gönczy Tehetségpont munkájának

29 Tehetségazonosítás Az intézményi mérés-értékelési rendszer részeként került kidolgozásra Elemei: - tanári megfigyelés (szempontlista) - egyéni javaslattétel (szakember) - tanulmányi munka szerinti értékelés - Herskovits/Landau tulajdonságlista (intellektuális jegyek, képességek, motivációs jegyek, kreativitás, vezetői tulajdonságok, művészi hajlamok, érzelemgazdagság) - intelligenciateszt (4. osztály végén) - kognitív profil teszt

30 1-2. évfolyam az egész napos iskola életrendje foglalja magába 3-4. évfolyam Ismerd meg az öt elem titkát! 60 órás program 6. évfolyam Gazdálkodás falun 30 órás program 7-8. évfolyam A láthatatlan világ 30 órás program 8. évfolyam önálló projektek

31 Ismerd meg az öt elem titkát! Célja: a gyermekek természettudományos érdeklődését megalapozza, fejlessze, bevonja őket a természet-tudományok bűvkörébe Célcsoportja: 3-4. osztályos tanulók Óraszáma: 60 óra Tartalma: a minket körülvevő világ elemei Víz, föld, levegő, tűz, ember, Ismeretek, képességfejlesztő tevékenységek: természettudományok, kultúrtörténet, néprajz, kézművesség.

32

33 Gazdálkodás falun A program célja: ismeretek közvetítése az ökológia, agrotechnika, néprajz, hon-és népismeret, technika, egészségtan köréből, képességek, készségek fejlesztése, különösen a kritikus gondolkodás, kreatív gondolkodás, problémakeresés és megoldás, kutatás, döntéshozatal, együttérzés, együttműködés körében, attitűdfejlesztés, értékközvetítés Célcsoportja: 6. osztályos tanulók Óraszáma: 40 óra

34 Témanapok: Fűben-fában orvosság méhek élete, a méz, gyógynövények Magból kenyér gabonanövények, lisztek, kenyérsütés Tejben-vajban szarvasmarha tartás, a tej és feldolgozása, tejtermékek Táltos paripán lótartás, lovassportok, pásztorélet hagyományai Tükröm, tükröm textilalapanyagok termesztése, juhtartás, gyapjú feldolgozása, viseletek

35

36 Láthatatlan világ Célja: a természettudományok köréből választott kísérletezések, vizsgálódások során fejleszti a tanulókat, megalapozza önálló kutató munkájukat. Célcsoportja: 7. osztályos tanulók Óraszáma: 30 óra Tartalma: a biológia-környezettan, fizika, kémia tantárgyakhoz kapcsolódó kutatómunkák.

37 Főbb témák: Fizikai varázslatok, játékok A palackba zárt erő A testek úszása, merülése, lebegése Varázslatos hanghullámok A gerjesztett atomok titka A sejtek, a szövetek Életünk és a mikróbák Környezetszennyezés Szervezetünk A víz A levegő Az energia A fémek

38

39 További, a teljes intézményi struktúrát átfogó programjaink Környezeti nevelés Munkára nevelés gazdálkodás gazdálkodási alapismeretek tantárgy, munkaiskola program, 4H klub Mindennapos testnevelés alkalmazásának tapasztalatai, lovaglás Egész napos iskola a gyakorlatban Ovi-suli program

40 Ajánlatunk a programunk iránt érdeklődő intézményeknek Ismerkedő intézményeknek: Elérhető dokumentumaink Betekintő látogatás Részvétel munkaközösségi foglalkozáson továbbképzési rendszer keretében kihelyezett értekezlet.

41 Ajánlatunk a programunk iránt érdeklődő intézményeknek Adaptáló intézményeknek: Komplex tanácsadói, szakértői szolgáltatás, Segítségnyújtás az adaptálás folyamatában szervezet- és minőségfejlesztés, program és tantervfejlesztés, mérés-értékelés területeken, Az alkalmazás során: tehetséggondozó, mentálhigiénés, ökológus kollegáink nyújtanak segítséget, Eszközrendszer: program, foglalkozási terv és kézikönyv, a tanulók foglalkoztatására alkalmas saját fejlesztésű eszközök (bemutatása, leírása).

42 A gyermekeknek szükségük van vízre, piszokra, bokrokra, állatokra és olyan terekre, ahol szívesen ténykednek és játszanak. Mindezek nélkül is fel lehet őket nevelni: szőnyegekkel, különböző anyagokból készített állatokkal vagy aszfaltozott utcákon és udvarokon. Túlélik mindezt, de ne csodálkozzunk azon, ha később bizonyos szociális alapteljesítményeket már soha többé nem tanulnak meg. (Alexander Mitscherlich)

43 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Agárdiné Burger Angéla Igazgató Közoktatási szakértő

Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt. Tanulni kell. A téli fákat. Ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell. a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi-erdőt. Tanulni kell a mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT

TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT Egri Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium, Pedagógiai Programja TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2014 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezető... 5 1.1. A fenntartó szerzetesrend iskolai küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A BÓLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 MÁRCIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 5 A) ÁLTALÁSOS ISKOLA... 7 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 I/1. Pedagógiai

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben