Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre FORGÓ Sándor (2011): Hálózatalapú módszerek alkalmazásának tapasztalatai a pedagógusképzésben. In: Ollé János (szerk.) III. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, pp p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (2010): Médiaismeret. Eger: BVB Nyomda és Kiadó Kft., 145 p FORGÓ Sándor (2009): Az új média és az elektronikus tanulás In ÚPSZ Új Pedagógiai Szemle, 2009/ p. 4. FORGÓ Sándor (2009): Az új média, technológiák és tanulás. In: I. Oktatás- Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest p. 5. FORGÓ Sándor (2009): Az Eszterházy Károly Fıiskola laptop-programjához kapcsolódó kutatások és fejlesztések. In: Nádasi András (szerk.): Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 6. FORGÓ Sándor (2009): A tudástranszfer lehetıségét támogató IKT technológiák. In: Nádasi András (szerk.) Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 8. FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben II. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 9. FORGÓ Sándor (2007): Elektronikus tananyagfejlesztés. Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetben - HEFOP Kutatás-fejlesztés tevékenység /I. Tananyagfejlesztés. EKF Médiainformatika Intézet, Eger.

3 10. FORGÓ Sándor (2007): Távoktatási trendek az Eszterházy Károly Fıiskolán. A tanári mesterség infokommunikációs alapelemei on-line tananyagfejlesztés tapasztalatai. Hálózati alkalmazások az oktatásban, e-learning. Networkshop Konferencia Kiadvány, Budapest. https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/0nj/nj84.htm (társszerzı) FORGÓ Sándor (2006): A távoktatás története és trendjei az Eszterházy Károly Fıiskolán. An overview of the history and main trends of distance learning at the Eszterházy Károly College Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger.(társszerzı) 12. FORGÓ Sándor (2006): E-Learning a felnıttképzésben. In: évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (Corvinus Egyetem Budapest). REXPO KfT, Debrecen. 241.p 13. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education. In: Report: Second Hungarian National and International Conference. (Corvinus UNI Budapest). REXPO KfT Debrecen p. 14. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education - (discussion priming): Second Hungarian National and International Conference (Corvinus UNI Budapest), REXPO KfT Debrecen p. 15. FORGÓ Sándor (2006): Távoktatási szemlélet az e-learning-ben évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia p. (társszerzı) 16. FORGÓ Sándor (2006): Recipient of the AECT International Division. International Contributions Award. Interview with Dr. Sándor Forgó Eszterházy Károly College Eger, Hungary FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 18. FORGÓ Sándor (2005): A blended learning az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Life Long Learning és Kompetencia. (szerk. Kálmán Anikó) Mellearn Egyesület, Debrecen p. (társszerzı) 19. FORGÓ Sándor (2005): Az e-learning bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Mőszaki Kiadó, Budapest p. (társszerzı) 20. FORGÓ Sándor (2005): Helyzetértékelés - Informatikai infrastruktúra Észak- Magyarországon. In: Észak-magyarországi regionális információs társadalom stratégia. ÉM-RITS e-régió (emberi régió). Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek II. évf Különszám. Bíbor Kiadó REDON Nyomda és Kiadó. ISSN Készült: az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. szakértık bevonásával.

4 Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, p. (társszerzı) 21. FORGÓ Sándor (2005): Kommunikációelmélet. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger p FORGÓ Sándor (2004): Médiatechnológia II. - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (Coospace felületen is URL: tavoktatas.ektf.hu) (társszerzı) 23. FORGÓ Sándor (2004): A távoktatás kialakulása és fejlıdése az Eszterházy Károly Fıiskolán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban. Számalk Oktatási Rt. Budapest p. (társszerzı) 24. FORGÓ Sándor (2004): Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán - Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán. Experiences of the Blended learning in Eszterházy College NIIF, Konferencia Kiadvány, Debrecen p. (társszerzı) 25. FORGÓ Sándor (2004): Pályázat e-learning programok készítésére. E-Learning tananyagfejlesztı képzés szakmai programja. Nemzeti Szakképzési Intézet. Ötletdíjas tematika kidolgozása. NSZI, Budapest. 26. FORGÓ Sándor (2004): Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül - Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül. Iskolakultúra, 2004/12. sz p. (társszerzı) 27. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educationa materials int he information managemant program. TTV. International Scientific and Professional Conference Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. 28. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educational materials by SBQAS (Synthesis-based Quality Assurance System). in the information specialist librarian course - Analyza efektivnosti E-learningovich vyucbovich matereialov v odbore informacny manazment. DIVAI Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Nyitra) FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - A média informatizálódása. In: evilág. Az információs társadalom folyóirata. 2003/II/11. 4 p (társszerzı) 30. FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - az informatika medializálódása - A média informatizálódása - az informatika medializálódása. In: Acta Academiae Agriensis, Sectio Culturae, (szerk. Hidy Pálné) Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı)

5 31. FORGÓ Sándor (2003): Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei - Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei. a szintézisen alapuló értékelırendszer alapján. E-Learning konferencia, Számalk. 16 p FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 33. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései - E- Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései. Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 34. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései - E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései. ZMNE, Budapest. Bolyai Szemle, 2003/2. sz p. (társszerzı) 35. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok, és tananyagok minıségbiztosítási rendszere. Agria Media. In: evilág Az információs társadalom folyóirata, 2003/II/ p. (társszerzı) 36. FORGÓ Sándor (2003): Kommunikációs technikák - Alkalmazott kommunikációs formák - In: Az idegenforgalmi tevékenység néhány elméleti és gyakorlati kérdései. PHARE HU projekt, EKF, Líceum Kiadó, Eger p. 37. FORGÓ Sándor (2003): Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása - Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Konferenciakötet, Budapest, p. 269.p. (társszerzı) 38. FORGÓ Sándor (2003): Qualititssischerunggsfragen der e-learning kurse und lernmaterialen. Didmattech Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. (társszerzı) 39. FORGÓ Sándor (2003): Quality Assurance Systems for e-learning Courses and Educational materials developed at the Eszterházy Károly College. ICI-2 Electronic Learning: The pedagogical Challenges of the Third Millennium, Mansoura p. 40. FORGÓ Sándor (2003): PR ismeretek - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai kiadványok, EKF Nyomda, Eger. 180 p. 41. FORGÓ Sándor (2003): A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei címő elektronikus tananyag. 8. lecke Digitális alkalmazások, tananyagok, tartalmak készítése 9. lecke Elektronikus taneszközök, szoftverek, tanulási források értékelése 13. lecke A médiakompetencia fogalomköre

6 FORGÓ Sándor (2002): Kommunikációképzés az informatikus könyvtáros szakon - EKF, Tudományos Közlemények, Kommunikáció Tanszék, Eger p. 43. FORGÓ Sándor (2002): Távoktatás felsıfokon informatikus könyvtáros szakon - az egri Eszterházy Károly Fıiskola Médiainformatika Intézetében - Informatika a felsıoktatásban Debreceni Egyetem ATC. Agrárinformatikai és Alkalmazott Matematikai Tanszék, Debrecen. 44. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia oktatórendszerek. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 45. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia-tervezés, -kivitelezés. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 46. FORGÓ Sándor (2002): High Degree of Distance Learning - Leonardo Projket: Beitrag zur effizienten Entwicklung, von Geschaftsbeziehungen für KMU-s - e- Business durch E-learning. HBZ Münster. 47. FORGÓ Sándor (2002): Media Informatics in Teacher Training - Informatika médií vo vysokoskoskej priprave ucitelov. Slov Didac. Univerzita Konstantina Filozofa Nitra. 10 years od technology of education p. 48. FORGÓ Sándor (2002): Modelovanie a popis ucebnych prostredí v spolocnosti zalozenej na poznatkoch a v informacnej spolocnosti. Technologia vzdelávania. 1/2002, Nitra FORGÓ Sándor (2001): A drogprevenciós multimédia fogadtatása. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 50. FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 51. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia stb.- alkalmazási példák bemutatása és konzultáció a tananyaghoz csatolt prezentációs CD melléklet anyagának felhasználásával). Képzık továbbképzése. PAV. ZRT. Paks. 52. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia. Képzık továbbképzése. Tanfolyami jegyzet. PAV. ZRT. Paks p FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 54. FORGÓ Sándor (2001): Médiaismeret - Médiatechnológia - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger. (társszerzı)

7 55. FORGÓ Sándor (2001): A számítógéppel támogatott multimédiafejlesztés - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 56. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti alapok az elektronikus publikálás fogalomkörébıl. A médiatechnológia történeti vonatkozásai. Elektronikus publikálás - In: Médiatechnológia. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (társszerzı) 57. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti ismeretek a multimédiáról - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 58. FORGÓ Sándor (2001): Communicative aspects of multimedia instructional programs. The role of multimedia in the practical aspescts of instruction. Lietovus Respublikus Svietimo Ir Mokslo Ministerija Vilniaus Pedagoginis Universitetas Talino PedagoginisUniversitetas VIII. tarptatine mokslliné konferencija Pranesimai. Vilnius p. 59. FORGÓ Sándor (2001): Quality assurance systems for e-learning courses and educational materials developed at the Eszterházy Károly College. 2 nd Joint International Conference Delta Academy for Science - Egypt, Eszterhazy Karoly College, Eger-Hungary. In.: Book of Abstracts 2 nd Joint International Conference on Information. (Mansoura, Egyiptom) p FORGÓ Sándor (1999): A multimédia tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Ajánlások Nyitott Szakképzési Programok fejlesztéshez és lebonyolításához. BME, Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 61. FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 62. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia a multimédiáról címő oktatóprogram fejlesztésének körülményei. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Csirik J, Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 63. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán, Agria Média Konferencia kiadvány, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1998): Multimédia alapismeretek - Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. (fıszerk: Szüdi János) Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest p.

8 FORGÓ Sándor (1997): Informatika a tanügyigazgatásban - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. Forgó S. [et al.]. OKKER Kiadó, Budapest. 186 p. 66. FORGÓ Sándor (1997): Az információs lánc elemei - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) OKKER Kiadó, Budapest p. 67. FORGÓ Sándor (1997): Multimédia az oktatásban. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) OKKER Kiadó, Budapest p FORGÓ Sándor (1996): Experience of Developing Multimedia applications at Eszterhazy Karoly Teachers Training College. ISPA XIX. International School Psychology Colloquium. In: Continuiti and Change: Organisations, groups, individuals in crisis Abstract, Eger p. (társszerzı) 69. FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 70. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések elıkészítı munkáinak tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Bakonyi P. Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 71. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések, kivitelezések tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Informatika a felsıoktatásban 96 Konferencia kiadvány, Debrecen p FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 73. FORGÓ Sándor (1995): Kommunikáció - pedagógiai kommunikáció. In: A pedagógiai asszisztens szakképesítés képzési programja. (szerk.: Gálos Júlia) MKM.-OKSZI, Budapest p FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia - Változtatott kiadás. (szerk.: Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó. PR-editor Nyomda. Eger. 435 p. Utánnyomások: 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, (társszerzı) 75. FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 76. FORGÓ Sándor (1994): A kompakt lemeztıl a multimédiáig - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p.

9 77. FORGÓ Sándor (1994): A korszerő kisfilmes fényképezıgépek szerkezeti részeinek mőködési elve. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 78. FORGÓ Sándor (1994): Állóképvetítık. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 79. FORGÓ Sándor (1994): Fényképezıgépek fényképezés. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 80. FORGÓ Sándor (1994): Másoló és sokszorosító berendezések a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnológia. (szerk.: Forgó S. - Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 81. FORGÓ Sándor (1994): Videokamerák kamkorderek - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 82. FORGÓ Sándor (1994): A távoktatás helyzete és fejlesztésének irányelvei az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a Közoktatásban 94. Szakmai konferencia kiadványa. Ózd p. 83. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 84. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban - In: Agria Media Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia elıadásai. EKTF, Eger p FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnikai alapismeretek. Líceum Nyomda, Eger. 312 p. (társszerzı) 86. FORGÓ Sándor (1993): Alapvetı oktatástechnikai eszközök karbantartása - Izzófajták, izzócsere vetítıeszközökben. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. III fejezet, EKTF Nyomda, Eger, pp FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) Oktatástechnika. II.1. fejezet, EKTF Nyomda Eger p. 88. FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık, képfelvevık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) Országos Közoktatási és Szolgáltató Iroda, Budapest p. 89. FORGÓ Sándor (1993): Házi másoló és sokszorosító berendezések - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. II. 5 fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 90. FORGÓ Sándor (1993): Képfelvevık a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) II. 4 fejezet. EKTF Nyomda, Eger p.

10 91. FORGÓ Sándor (1993): Tantermek berendezése, felszerelése. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) VII fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 92. FORGÓ Sándor (1993): Távoktatási kurzus a Hágeni Távegyetemen. In: A-V Kommunikáció Budapest p FORGÓ Sándor (1992): Pályaszocializációs kutatás az egri Tanárképzı Fıiskolán. Szerk.: Bodnár Gabriella. 55 p. 2. A kutatásban alkalmazott módszerek 3. a vizsgált személyek szociológiai adatai. Elımérések és eredményeik. címő fejezetek p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1991): Az oktatástechnológus-képzés tapasztalatai. In: A-V Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/3. sz. p FORGÓ Sándor (1991): Elıfelmérések eredményei videótréningen résztvevık körében. In: AV Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/1. sz p. 96. FORGÓ Sándor (1991): Felmérések eredményei videotréningen résztvevık körében. In: Tanulmányok a kémia és oktatástechnológia körébıl. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei. Eger p. 97. FORGÓ Sándor (1991): Pedagógusjelöltek az oktatástechnológia tantárgyról. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei, Eger FORGÓ Sándor (1989): Videotréningen résztvevık személyiségvizsgálata. In: Systemy telewizji didaktycznej w edukacji nauczycieli. Redakcja Naukowa: Zbigniew Zuber. Zielona Gora FORGÓ Sándor (1988): Fiatal oktatók és dolgozók helyzete az egri Tanárképzı Fıiskolán. Pedagógusképzés. 1988/1. sz. MM. Egyetemi és Fıiskolai Fıosztály, Budapest p FORGÓ Sándor (1984): Pedagógusjelöltek komplex vizsgálata a közösségi beállítódás és szerkezet függvényében. In: Tudományos Közlemények. HSMTKF, Eger p.

11 Hivatkozási jegyzék FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 1. Fábri György Sediviné Balassa Ildikó: Digitális televízión keresztüli felnıttképzési távoktató program megvalósíthatósága. Nszi, Budapest FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 2. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 3. Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai.úpsz November 4. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: E- learning módszertan (kézirat). Leonardo projekt, Eger, EKF- HKIK, Horváth Katalin: E-learning kísérlet a BKÁE Államigazgatási Karán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban Konferencia. Számalk Oktatási Rt., pp Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnıttképzésben. In: Felnıttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti Felnıttképzési Intézet Szakkönyvtára, Budapest, 2006 FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 8. Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze. (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program), ELTE BTK, Budapest, p Megyaszai Gábor: multimédiás alkalmazási lehetıségek a felsıoktatásban. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, p BERNÁT LÁSZLÓ: Kreatív oktatóprogramok készítésének eredményei... URL: BGF, Kögazdasági és módszertani intézet 11. Stóka György: Az informatika alkalmazási lehetıségei a tanító szakos hallgatók matematika tantárgypedagógiai képzésében. (PhD értekezés tézisei) DEBRECENI EGYETEM, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Debrecen, Herczog Csilla: A médiamőveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetıségei. In: Fejlesztı Pedagógia 2007/6. szám p Tóth Péter. Hazai Körkép. In: Varga Lajos (szerk.): Virtuális Tanulási Környezetek. - A mérnöktanárképzésben és a mőszaki szakképzésben. BMF, BGK, Mérnökpedagógiai Intézet, Budapest, 2006.

12 14. Bernát László: A tanári szerepkör történeti változásai; az oktatói alkalmazkodás módozatai és ellentmondásai a távoktatási rendszerekben. PhD értekezés tézisei. Budapest, ELTE, Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Elek Elemérné: A távoktatási tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás, mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 18. Hoffmann Orsolya: A számítógéppel támogatott tanulástól az e-learningig - A számítógéppel támogatott tanulás rövid története. In: Neveléstörténet. Kodolányi János Fıiskola folyóirata ÉVFOLYAM sz. 19. Tarcsi Ádám: Multimédia 2.0. In: MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia kiadvány. Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest pp Pajtókné Tari Ilona: Földrajztanítás az információs társadalomban. netszközkészlet a földrajztanár elektronikus eszközkészlete. Iskolakultúra szám. pp Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı, p. 22. Komenczi Bertalan: Az elearning fogalomrendszere, története és alapelemei. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı 427 p Pajtókné dr. Tari Ilona: A földrajztanítás korszerı módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetıségei c. PhD disszertáció. ELTE TTK, Budapest, 2007 p Az Oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban nemzetközi és hazai helyzetelemzés. (Szakdolgozat). Herczku Márton, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, p Pajtókné Tari Ilona: A multimédia, mint taneszköz jelentısége a földrajztanításban. Tanárképzés Szociális képzés Gyermekvédelem. Líceum Kiadó. Eger pp Pajtókné Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tanításában. In: Agria Média Digital Identity is the Passport to Europe. VI. Megvalósult gyakorlatok 2: Digitális Információs rendszerek. Líceum Kiadó. Eger pp Az e-learning design-orientált definíciója. The Design Oriented Definition of e- Learning. Komenczi Bertalan. In: Informatika a felsıoktatásban Konferencia kiadvány I. (szerk.: Herdon M.) Debrecen, p. 263 ISBN Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program). ELTE BTK, Budapest, p Komenczi Bertalan: Médium vagy módszer? E-learning trendek Amerikában. Iskolakultúra, 2004/12. pp

13 30. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Komenczi Bertalan: Az e-learning feltételei a tanulók szempontjából In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Kis-Tóth L. Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: Az információs társadalom iskolájának jellemzıi. In: Új Pedagógiai Szemle, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, FORGÓ Sándor (2001): Kommunikációelmélet üzleti kommunikáció. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger Feketéné Csáfor Hajnalka: Local Agenda 21 és a helyi média. In: Globalizáció - gazdasági versenyképesség és oktatás címő konferencia kötet (szerk.: Zám Éva, Kádek István). Líceum Kiadó, Eger, pp Feketéné Csáfor Hajnalka: Hungarian Distinctiveness of CSR in Comparison with the EU Practices CSR PAPER FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 35. Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Dobák Dóra: Az online vizsgáztatás pedagógiai jelentısége. ELTE Neveléstudományi doktori iskola. Budapest p Hassan Elsayed: Tanulmányi tájékoztató a MULTIMÉDIA tanári kötelezıen választható tantárgyhoz. Oktatástechnológia és multimédia. Mérnöktanár mesterképzési (MA) szak Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest, Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minıségének vizsgálata. In: Új Pedagógiai Szemle, március. pp Lajos Tamás Zarka Dénes (szerk.): Ajánlások nyitott szakképzési programok fejlesztéséhez és lebonyolításához Budapest, Mőegyetemi Távoktatási Központ p Papp Lajos (szerk.): Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl Összegzések. BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest, FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 42. L.Tennent: Multimedia: Perceptions and Use in Preservice Teacher Education. Queensland University of Technology pp FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 43. H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek, Hungarovox Budapest, pp

14 FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 44. Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 45. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Elek Elemérné: Tartalmi determináltság a multimédia-elemek kiválasztásában és megjelenítésében. Multimédia az oktatásban Kiadvány. Szeged, pp Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest Hauser Zoltán: Videotechnika. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, 1998, MKM pp Elek Elemérné: Hangtechnika modul. Multimédia alapismeretek. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány Budapest, Elek Elemérné: Hangtechnika. In: Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, pp FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnika. Líceum Nyomda, Eger. 308 p. (társszerzı) 51. Gesztesi Péter: Oktatástechnológia. Comenius Bt. Pécs, 1997.

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2012. január Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin Szakkönyvek 1. A Quattro Pro táblázatkezelő program használata (533 oldal) AULA KIADÓ KFT, Budapest, 1994. ISBN 963 7415 94 7 2. A QUATTRO

Részletesebben

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek

Papp Katalin publikációi. Tanulmányok, folyóirat cikkek Papp Katalin publikációi 1 1 1 1 1 20. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30. Tanulmányok, folyóirat cikkek Katalin Papp (2010): "Spend time in the past above the town" An exhibition of old scientic instruments in the

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Nádasi András A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézeteként

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában

A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában Muhi B. Béla Kőrösi Gábor Esztelecki Péter A blended learning módszer alkalmazásának lehetőségei a számítástechnika oktatásában Elméleti keretek Az utóbbi néhány évben a világ számos területén egyre több

Részletesebben

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i

Majó Zoltán. e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR. D o k t o r i é r t e k e z é s t é z i s e i Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Majó Zoltán e-hrm: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR D o k t o r i é r

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai

A közigazgatási informatika oktatásának egyes aspektusai sengésével, esetleg (például zéróösszegű) politikai játszmájával (például gazdasági befolyásszerzés) is. Hoós János például hivatkozik a társadalomnak az ún. kettős mozgás (double movement) Polányi Károly

Részletesebben

dr. Miskolczi Ildikó 1

dr. Miskolczi Ildikó 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. dr. Miskolczi Ildikó 1 TANULÁS VAGY E-TANULÁS? OKTATÁSMÓDSZERTAN A XXI. SZÁZADBAN A XX.-XXI. század oktatásmódszertana jelentős átalakuláson megy keresztül

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben