Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre FORGÓ Sándor (2011): Hálózatalapú módszerek alkalmazásának tapasztalatai a pedagógusképzésben. In: Ollé János (szerk.) III. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, pp p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (2010): Médiaismeret. Eger: BVB Nyomda és Kiadó Kft., 145 p FORGÓ Sándor (2009): Az új média és az elektronikus tanulás In ÚPSZ Új Pedagógiai Szemle, 2009/ p. 4. FORGÓ Sándor (2009): Az új média, technológiák és tanulás. In: I. Oktatás- Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest p. 5. FORGÓ Sándor (2009): Az Eszterházy Károly Fıiskola laptop-programjához kapcsolódó kutatások és fejlesztések. In: Nádasi András (szerk.): Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 6. FORGÓ Sándor (2009): A tudástranszfer lehetıségét támogató IKT technológiák. In: Nádasi András (szerk.) Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 8. FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben II. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 9. FORGÓ Sándor (2007): Elektronikus tananyagfejlesztés. Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetben - HEFOP Kutatás-fejlesztés tevékenység /I. Tananyagfejlesztés. EKF Médiainformatika Intézet, Eger.

3 10. FORGÓ Sándor (2007): Távoktatási trendek az Eszterházy Károly Fıiskolán. A tanári mesterség infokommunikációs alapelemei on-line tananyagfejlesztés tapasztalatai. Hálózati alkalmazások az oktatásban, e-learning. Networkshop Konferencia Kiadvány, Budapest. https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/0nj/nj84.htm (társszerzı) FORGÓ Sándor (2006): A távoktatás története és trendjei az Eszterházy Károly Fıiskolán. An overview of the history and main trends of distance learning at the Eszterházy Károly College Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger.(társszerzı) 12. FORGÓ Sándor (2006): E-Learning a felnıttképzésben. In: évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (Corvinus Egyetem Budapest). REXPO KfT, Debrecen. 241.p 13. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education. In: Report: Second Hungarian National and International Conference. (Corvinus UNI Budapest). REXPO KfT Debrecen p. 14. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education - (discussion priming): Second Hungarian National and International Conference (Corvinus UNI Budapest), REXPO KfT Debrecen p. 15. FORGÓ Sándor (2006): Távoktatási szemlélet az e-learning-ben évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia p. (társszerzı) 16. FORGÓ Sándor (2006): Recipient of the AECT International Division. International Contributions Award. Interview with Dr. Sándor Forgó Eszterházy Károly College Eger, Hungary FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 18. FORGÓ Sándor (2005): A blended learning az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Life Long Learning és Kompetencia. (szerk. Kálmán Anikó) Mellearn Egyesület, Debrecen p. (társszerzı) 19. FORGÓ Sándor (2005): Az e-learning bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Mőszaki Kiadó, Budapest p. (társszerzı) 20. FORGÓ Sándor (2005): Helyzetértékelés - Informatikai infrastruktúra Észak- Magyarországon. In: Észak-magyarországi regionális információs társadalom stratégia. ÉM-RITS e-régió (emberi régió). Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek II. évf Különszám. Bíbor Kiadó REDON Nyomda és Kiadó. ISSN Készült: az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. szakértık bevonásával.

4 Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, p. (társszerzı) 21. FORGÓ Sándor (2005): Kommunikációelmélet. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger p FORGÓ Sándor (2004): Médiatechnológia II. - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (Coospace felületen is URL: tavoktatas.ektf.hu) (társszerzı) 23. FORGÓ Sándor (2004): A távoktatás kialakulása és fejlıdése az Eszterházy Károly Fıiskolán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban. Számalk Oktatási Rt. Budapest p. (társszerzı) 24. FORGÓ Sándor (2004): Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán - Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán. Experiences of the Blended learning in Eszterházy College NIIF, Konferencia Kiadvány, Debrecen p. (társszerzı) 25. FORGÓ Sándor (2004): Pályázat e-learning programok készítésére. E-Learning tananyagfejlesztı képzés szakmai programja. Nemzeti Szakképzési Intézet. Ötletdíjas tematika kidolgozása. NSZI, Budapest. 26. FORGÓ Sándor (2004): Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül - Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül. Iskolakultúra, 2004/12. sz p. (társszerzı) 27. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educationa materials int he information managemant program. TTV. International Scientific and Professional Conference Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. 28. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educational materials by SBQAS (Synthesis-based Quality Assurance System). in the information specialist librarian course - Analyza efektivnosti E-learningovich vyucbovich matereialov v odbore informacny manazment. DIVAI Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Nyitra) FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - A média informatizálódása. In: evilág. Az információs társadalom folyóirata. 2003/II/11. 4 p (társszerzı) 30. FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - az informatika medializálódása - A média informatizálódása - az informatika medializálódása. In: Acta Academiae Agriensis, Sectio Culturae, (szerk. Hidy Pálné) Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı)

5 31. FORGÓ Sándor (2003): Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei - Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei. a szintézisen alapuló értékelırendszer alapján. E-Learning konferencia, Számalk. 16 p FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 33. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései - E- Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései. Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 34. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései - E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései. ZMNE, Budapest. Bolyai Szemle, 2003/2. sz p. (társszerzı) 35. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok, és tananyagok minıségbiztosítási rendszere. Agria Media. In: evilág Az információs társadalom folyóirata, 2003/II/ p. (társszerzı) 36. FORGÓ Sándor (2003): Kommunikációs technikák - Alkalmazott kommunikációs formák - In: Az idegenforgalmi tevékenység néhány elméleti és gyakorlati kérdései. PHARE HU projekt, EKF, Líceum Kiadó, Eger p. 37. FORGÓ Sándor (2003): Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása - Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Konferenciakötet, Budapest, p. 269.p. (társszerzı) 38. FORGÓ Sándor (2003): Qualititssischerunggsfragen der e-learning kurse und lernmaterialen. Didmattech Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. (társszerzı) 39. FORGÓ Sándor (2003): Quality Assurance Systems for e-learning Courses and Educational materials developed at the Eszterházy Károly College. ICI-2 Electronic Learning: The pedagogical Challenges of the Third Millennium, Mansoura p. 40. FORGÓ Sándor (2003): PR ismeretek - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai kiadványok, EKF Nyomda, Eger. 180 p. 41. FORGÓ Sándor (2003): A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei címő elektronikus tananyag. 8. lecke Digitális alkalmazások, tananyagok, tartalmak készítése 9. lecke Elektronikus taneszközök, szoftverek, tanulási források értékelése 13. lecke A médiakompetencia fogalomköre

6 FORGÓ Sándor (2002): Kommunikációképzés az informatikus könyvtáros szakon - EKF, Tudományos Közlemények, Kommunikáció Tanszék, Eger p. 43. FORGÓ Sándor (2002): Távoktatás felsıfokon informatikus könyvtáros szakon - az egri Eszterházy Károly Fıiskola Médiainformatika Intézetében - Informatika a felsıoktatásban Debreceni Egyetem ATC. Agrárinformatikai és Alkalmazott Matematikai Tanszék, Debrecen. 44. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia oktatórendszerek. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 45. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia-tervezés, -kivitelezés. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 46. FORGÓ Sándor (2002): High Degree of Distance Learning - Leonardo Projket: Beitrag zur effizienten Entwicklung, von Geschaftsbeziehungen für KMU-s - e- Business durch E-learning. HBZ Münster. 47. FORGÓ Sándor (2002): Media Informatics in Teacher Training - Informatika médií vo vysokoskoskej priprave ucitelov. Slov Didac. Univerzita Konstantina Filozofa Nitra. 10 years od technology of education p. 48. FORGÓ Sándor (2002): Modelovanie a popis ucebnych prostredí v spolocnosti zalozenej na poznatkoch a v informacnej spolocnosti. Technologia vzdelávania. 1/2002, Nitra FORGÓ Sándor (2001): A drogprevenciós multimédia fogadtatása. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 50. FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 51. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia stb.- alkalmazási példák bemutatása és konzultáció a tananyaghoz csatolt prezentációs CD melléklet anyagának felhasználásával). Képzık továbbképzése. PAV. ZRT. Paks. 52. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia. Képzık továbbképzése. Tanfolyami jegyzet. PAV. ZRT. Paks p FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 54. FORGÓ Sándor (2001): Médiaismeret - Médiatechnológia - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger. (társszerzı)

7 55. FORGÓ Sándor (2001): A számítógéppel támogatott multimédiafejlesztés - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 56. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti alapok az elektronikus publikálás fogalomkörébıl. A médiatechnológia történeti vonatkozásai. Elektronikus publikálás - In: Médiatechnológia. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (társszerzı) 57. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti ismeretek a multimédiáról - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 58. FORGÓ Sándor (2001): Communicative aspects of multimedia instructional programs. The role of multimedia in the practical aspescts of instruction. Lietovus Respublikus Svietimo Ir Mokslo Ministerija Vilniaus Pedagoginis Universitetas Talino PedagoginisUniversitetas VIII. tarptatine mokslliné konferencija Pranesimai. Vilnius p. 59. FORGÓ Sándor (2001): Quality assurance systems for e-learning courses and educational materials developed at the Eszterházy Károly College. 2 nd Joint International Conference Delta Academy for Science - Egypt, Eszterhazy Karoly College, Eger-Hungary. In.: Book of Abstracts 2 nd Joint International Conference on Information. (Mansoura, Egyiptom) p FORGÓ Sándor (1999): A multimédia tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Ajánlások Nyitott Szakképzési Programok fejlesztéshez és lebonyolításához. BME, Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 61. FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 62. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia a multimédiáról címő oktatóprogram fejlesztésének körülményei. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Csirik J, Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 63. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán, Agria Média Konferencia kiadvány, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1998): Multimédia alapismeretek - Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. (fıszerk: Szüdi János) Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest p.

8 FORGÓ Sándor (1997): Informatika a tanügyigazgatásban - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. Forgó S. [et al.]. OKKER Kiadó, Budapest. 186 p. 66. FORGÓ Sándor (1997): Az információs lánc elemei - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) OKKER Kiadó, Budapest p. 67. FORGÓ Sándor (1997): Multimédia az oktatásban. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) OKKER Kiadó, Budapest p FORGÓ Sándor (1996): Experience of Developing Multimedia applications at Eszterhazy Karoly Teachers Training College. ISPA XIX. International School Psychology Colloquium. In: Continuiti and Change: Organisations, groups, individuals in crisis Abstract, Eger p. (társszerzı) 69. FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 70. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések elıkészítı munkáinak tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Bakonyi P. Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 71. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések, kivitelezések tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Informatika a felsıoktatásban 96 Konferencia kiadvány, Debrecen p FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 73. FORGÓ Sándor (1995): Kommunikáció - pedagógiai kommunikáció. In: A pedagógiai asszisztens szakképesítés képzési programja. (szerk.: Gálos Júlia) MKM.-OKSZI, Budapest p FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia - Változtatott kiadás. (szerk.: Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó. PR-editor Nyomda. Eger. 435 p. Utánnyomások: 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, (társszerzı) 75. FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 76. FORGÓ Sándor (1994): A kompakt lemeztıl a multimédiáig - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p.

9 77. FORGÓ Sándor (1994): A korszerő kisfilmes fényképezıgépek szerkezeti részeinek mőködési elve. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 78. FORGÓ Sándor (1994): Állóképvetítık. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 79. FORGÓ Sándor (1994): Fényképezıgépek fényképezés. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 80. FORGÓ Sándor (1994): Másoló és sokszorosító berendezések a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnológia. (szerk.: Forgó S. - Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 81. FORGÓ Sándor (1994): Videokamerák kamkorderek - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 82. FORGÓ Sándor (1994): A távoktatás helyzete és fejlesztésének irányelvei az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a Közoktatásban 94. Szakmai konferencia kiadványa. Ózd p. 83. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 84. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban - In: Agria Media Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia elıadásai. EKTF, Eger p FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnikai alapismeretek. Líceum Nyomda, Eger. 312 p. (társszerzı) 86. FORGÓ Sándor (1993): Alapvetı oktatástechnikai eszközök karbantartása - Izzófajták, izzócsere vetítıeszközökben. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. III fejezet, EKTF Nyomda, Eger, pp FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) Oktatástechnika. II.1. fejezet, EKTF Nyomda Eger p. 88. FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık, képfelvevık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) Országos Közoktatási és Szolgáltató Iroda, Budapest p. 89. FORGÓ Sándor (1993): Házi másoló és sokszorosító berendezések - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. II. 5 fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 90. FORGÓ Sándor (1993): Képfelvevık a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) II. 4 fejezet. EKTF Nyomda, Eger p.

10 91. FORGÓ Sándor (1993): Tantermek berendezése, felszerelése. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) VII fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 92. FORGÓ Sándor (1993): Távoktatási kurzus a Hágeni Távegyetemen. In: A-V Kommunikáció Budapest p FORGÓ Sándor (1992): Pályaszocializációs kutatás az egri Tanárképzı Fıiskolán. Szerk.: Bodnár Gabriella. 55 p. 2. A kutatásban alkalmazott módszerek 3. a vizsgált személyek szociológiai adatai. Elımérések és eredményeik. címő fejezetek p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1991): Az oktatástechnológus-képzés tapasztalatai. In: A-V Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/3. sz. p FORGÓ Sándor (1991): Elıfelmérések eredményei videótréningen résztvevık körében. In: AV Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/1. sz p. 96. FORGÓ Sándor (1991): Felmérések eredményei videotréningen résztvevık körében. In: Tanulmányok a kémia és oktatástechnológia körébıl. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei. Eger p. 97. FORGÓ Sándor (1991): Pedagógusjelöltek az oktatástechnológia tantárgyról. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei, Eger FORGÓ Sándor (1989): Videotréningen résztvevık személyiségvizsgálata. In: Systemy telewizji didaktycznej w edukacji nauczycieli. Redakcja Naukowa: Zbigniew Zuber. Zielona Gora FORGÓ Sándor (1988): Fiatal oktatók és dolgozók helyzete az egri Tanárképzı Fıiskolán. Pedagógusképzés. 1988/1. sz. MM. Egyetemi és Fıiskolai Fıosztály, Budapest p FORGÓ Sándor (1984): Pedagógusjelöltek komplex vizsgálata a közösségi beállítódás és szerkezet függvényében. In: Tudományos Közlemények. HSMTKF, Eger p.

11 Hivatkozási jegyzék FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 1. Fábri György Sediviné Balassa Ildikó: Digitális televízión keresztüli felnıttképzési távoktató program megvalósíthatósága. Nszi, Budapest FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 2. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 3. Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai.úpsz November 4. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: E- learning módszertan (kézirat). Leonardo projekt, Eger, EKF- HKIK, Horváth Katalin: E-learning kísérlet a BKÁE Államigazgatási Karán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban Konferencia. Számalk Oktatási Rt., pp Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnıttképzésben. In: Felnıttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti Felnıttképzési Intézet Szakkönyvtára, Budapest, 2006 FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 8. Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze. (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program), ELTE BTK, Budapest, p Megyaszai Gábor: multimédiás alkalmazási lehetıségek a felsıoktatásban. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, p BERNÁT LÁSZLÓ: Kreatív oktatóprogramok készítésének eredményei... URL: BGF, Kögazdasági és módszertani intézet 11. Stóka György: Az informatika alkalmazási lehetıségei a tanító szakos hallgatók matematika tantárgypedagógiai képzésében. (PhD értekezés tézisei) DEBRECENI EGYETEM, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Debrecen, Herczog Csilla: A médiamőveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetıségei. In: Fejlesztı Pedagógia 2007/6. szám p Tóth Péter. Hazai Körkép. In: Varga Lajos (szerk.): Virtuális Tanulási Környezetek. - A mérnöktanárképzésben és a mőszaki szakképzésben. BMF, BGK, Mérnökpedagógiai Intézet, Budapest, 2006.

12 14. Bernát László: A tanári szerepkör történeti változásai; az oktatói alkalmazkodás módozatai és ellentmondásai a távoktatási rendszerekben. PhD értekezés tézisei. Budapest, ELTE, Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Elek Elemérné: A távoktatási tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás, mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 18. Hoffmann Orsolya: A számítógéppel támogatott tanulástól az e-learningig - A számítógéppel támogatott tanulás rövid története. In: Neveléstörténet. Kodolányi János Fıiskola folyóirata ÉVFOLYAM sz. 19. Tarcsi Ádám: Multimédia 2.0. In: MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia kiadvány. Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest pp Pajtókné Tari Ilona: Földrajztanítás az információs társadalomban. netszközkészlet a földrajztanár elektronikus eszközkészlete. Iskolakultúra szám. pp Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı, p. 22. Komenczi Bertalan: Az elearning fogalomrendszere, története és alapelemei. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı 427 p Pajtókné dr. Tari Ilona: A földrajztanítás korszerı módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetıségei c. PhD disszertáció. ELTE TTK, Budapest, 2007 p Az Oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban nemzetközi és hazai helyzetelemzés. (Szakdolgozat). Herczku Márton, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, p Pajtókné Tari Ilona: A multimédia, mint taneszköz jelentısége a földrajztanításban. Tanárképzés Szociális képzés Gyermekvédelem. Líceum Kiadó. Eger pp Pajtókné Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tanításában. In: Agria Média Digital Identity is the Passport to Europe. VI. Megvalósult gyakorlatok 2: Digitális Információs rendszerek. Líceum Kiadó. Eger pp Az e-learning design-orientált definíciója. The Design Oriented Definition of e- Learning. Komenczi Bertalan. In: Informatika a felsıoktatásban Konferencia kiadvány I. (szerk.: Herdon M.) Debrecen, p. 263 ISBN Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program). ELTE BTK, Budapest, p Komenczi Bertalan: Médium vagy módszer? E-learning trendek Amerikában. Iskolakultúra, 2004/12. pp

13 30. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Komenczi Bertalan: Az e-learning feltételei a tanulók szempontjából In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Kis-Tóth L. Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: Az információs társadalom iskolájának jellemzıi. In: Új Pedagógiai Szemle, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, FORGÓ Sándor (2001): Kommunikációelmélet üzleti kommunikáció. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger Feketéné Csáfor Hajnalka: Local Agenda 21 és a helyi média. In: Globalizáció - gazdasági versenyképesség és oktatás címő konferencia kötet (szerk.: Zám Éva, Kádek István). Líceum Kiadó, Eger, pp Feketéné Csáfor Hajnalka: Hungarian Distinctiveness of CSR in Comparison with the EU Practices CSR PAPER FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 35. Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Dobák Dóra: Az online vizsgáztatás pedagógiai jelentısége. ELTE Neveléstudományi doktori iskola. Budapest p Hassan Elsayed: Tanulmányi tájékoztató a MULTIMÉDIA tanári kötelezıen választható tantárgyhoz. Oktatástechnológia és multimédia. Mérnöktanár mesterképzési (MA) szak Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest, Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minıségének vizsgálata. In: Új Pedagógiai Szemle, március. pp Lajos Tamás Zarka Dénes (szerk.): Ajánlások nyitott szakképzési programok fejlesztéséhez és lebonyolításához Budapest, Mőegyetemi Távoktatási Központ p Papp Lajos (szerk.): Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl Összegzések. BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest, FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 42. L.Tennent: Multimedia: Perceptions and Use in Preservice Teacher Education. Queensland University of Technology pp FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 43. H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek, Hungarovox Budapest, pp

14 FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 44. Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 45. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Elek Elemérné: Tartalmi determináltság a multimédia-elemek kiválasztásában és megjelenítésében. Multimédia az oktatásban Kiadvány. Szeged, pp Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest Hauser Zoltán: Videotechnika. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, 1998, MKM pp Elek Elemérné: Hangtechnika modul. Multimédia alapismeretek. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány Budapest, Elek Elemérné: Hangtechnika. In: Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, pp FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnika. Líceum Nyomda, Eger. 308 p. (társszerzı) 51. Gesztesi Péter: Oktatástechnológia. Comenius Bt. Pécs, 1997.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI FORGÓ SÁNDOR forgos@ektf.hu HAUSER ZOLTÁN hauser@ektf.hu KIS-TÓTH LAJOS ktoth@ektf.hu A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI 1. A távoktatás, e-learning, blended learning A távoktatásnak felnőtt

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding

2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceeding Tartalomjegyzék / Contents HUNGARIAN-ENGLISH Dr. Klinghammer István Elszó... 10 Dr. István Klinghammer Foreword...12 2.

Részletesebben

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4.

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4. Dr. Benedek István: Publikációs jegyzék a kollégiumi nevelés-oktatással kapcsolatos tanulmányokról 1. Benedek István:A szakmunkásképzı intézetek és kollégiumok klubjai Fıvárosi Ifjúsági Mővelıdési Központ

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink MELLearN - EULLearN 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Korszer tanítási-tanulási környezetek a lifelong learning támogatására 2007. április 13. Az elektronikus tanulási környezet

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás

XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Csíkszereda, Sapientia EMTE Helyek száma: 20 fő Célcsoport: elsősorban

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

E G Y E T E M I D O C E N S

E G Y E T E M I D O C E N S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nős [1985-1989] Berzsenyi Dániel Főiskola

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991)

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ a) Felsőfokú tanulmányok Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Műszaki tanár szak, Budapest (1980-1984) Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest (1987-1991) Budapesti Műszaki

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

COMMUNICATING SCIENCE

COMMUNICATING SCIENCE COMMUNICATING SCIENCE Courses and Manuals for Teachers and Trainers 2008. OKTÓBER 1 2010. SZEPTEMBER 30. LLP-LDV-TOI-2008-HU-012 2. Monitoring beszámoló, ELTE TTK, 2010 július 7. Kárpáti Andrea, Bán László,

Részletesebben

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ

INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ ORACLE ilearning INTERNET ALAPÚ TÁVOKTATÁSI RENDSZER A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA A FOGÁT. 2 AMIRŐL

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet

EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA EGRI IMRE főiskolai tanár, NYF GTK Üzleti Tudományok Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Egri I. (1991): Üzletkötők kézikönyve. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza ISBN: 963 7988 25 2.

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

1/4. Publikációs lista Török Balázs

1/4. Publikációs lista Török Balázs 1/4 Önálló publikációk: Jövőképek és irányíthatóság. Új pedagógiai szemle 61(10). (megj.: 2012) (9p.) Lebilincselő reformok a No Child Left Behind törvény oktatásirányítási vonatkozásai Niklas Luhmann

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai

Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai Vidékiné Reményi Judit PhD A szaknyelvoktatás és a digitális pedagógia kapcsolódási pontjai A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Az előadás áttekintése

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó Személyes adatok Lakás. 8360 Keszthely, Vaszary 30/D. III. 12. Ideiglenes lakás: 1049 Budapest. Pozsonyi u. 2/C. III. 42. Telefon: 83/311-330 Mobil:

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON Dr. Berke József PhD, CSc berke@georgikon.hu www.georgikon.hu/digkep/konf.htm Pannon Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék, Informatika

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi F. u. 40., 3399 Andornaktálya (Magyarország) Neme Nő Születési dátum 1986. 03. 18. Állampolgárság magyar

II. Rákóczi F. u. 40., 3399 Andornaktálya (Magyarország) Neme Nő Születési dátum 1986. 03. 18. Állampolgárság magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Racsko Réka II. Rákóczi F. u. 40., 3399 Andornaktálya (Magyarország) 06204558542 0636520400/2244 racskoreka@gmail.com; racsko@ektf.hu http://racskoreka.ektf.hu; http://www.tamop546ikt.ektf.hu/racsko.reka/

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ, ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS HÁZA VIRTUÁLIS ESZKÖZ-KÉSZLETEK TANÁROKNAK

LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉRE KITERJEDŐ, ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS HÁZA VIRTUÁLIS ESZKÖZ-KÉSZLETEK TANÁROKNAK Pajtókné Tari Ilona Bíró Melinda Bíró Csaba Geda Gábor Leskó Gabriella Murányi Zoltán Pénzesné Kónya Erika Szilágyi Ibolya Vida József Eszterházy Károly Főiskola pajtokil@ektf.hu LL-HALL, AZ ÉLET MINDEN

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei Vízminıség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a mőszaki felsıoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminıségi vizsgálatának példáján) Bodáné

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT GYAKORISÁGA FÜGGVÉNYÉBEN

A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT GYAKORISÁGA FÜGGVÉNYÉBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA PILLÉRVEZETŐ DÁVID MÁRIA KUTATÁSVEZETŐ A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ÖNSZABÁLYOZÓ TANULÁS, ÉS A MUNKAMEMÓRIA FEJLETTSÉGÉVEL, AZ IKT HASZNÁLAT

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben. Dr. Simonics István egyetemi docens

Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben. Dr. Simonics István egyetemi docens ÓBUDAI EGYETEM Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben Dr. Simonics István egyetemi docens Tanulmányút Life

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia

FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia FELNŐTTKÉPZÉS 2006 Válogatott bibliográfia Összeállította: Tánczos Sándorné KÖNYVEK Bancsók József Kiss Ibolya: A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra,

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben