Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke"

Átírás

1 Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011

2 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre FORGÓ Sándor (2011): Hálózatalapú módszerek alkalmazásának tapasztalatai a pedagógusképzésben. In: Ollé János (szerk.) III. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, pp p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (2010): Médiaismeret. Eger: BVB Nyomda és Kiadó Kft., 145 p FORGÓ Sándor (2009): Az új média és az elektronikus tanulás In ÚPSZ Új Pedagógiai Szemle, 2009/ p. 4. FORGÓ Sándor (2009): Az új média, technológiák és tanulás. In: I. Oktatás- Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest p. 5. FORGÓ Sándor (2009): Az Eszterházy Károly Fıiskola laptop-programjához kapcsolódó kutatások és fejlesztések. In: Nádasi András (szerk.): Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 6. FORGÓ Sándor (2009): A tudástranszfer lehetıségét támogató IKT technológiák. In: Nádasi András (szerk.) Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-8 Nemzetközi Informatikai Konferencia: WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás EKF Líceum Kiadó, Eger p FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 8. FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben II. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 9. FORGÓ Sándor (2007): Elektronikus tananyagfejlesztés. Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetben - HEFOP Kutatás-fejlesztés tevékenység /I. Tananyagfejlesztés. EKF Médiainformatika Intézet, Eger.

3 10. FORGÓ Sándor (2007): Távoktatási trendek az Eszterházy Károly Fıiskolán. A tanári mesterség infokommunikációs alapelemei on-line tananyagfejlesztés tapasztalatai. Hálózati alkalmazások az oktatásban, e-learning. Networkshop Konferencia Kiadvány, Budapest. https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/0nj/nj84.htm (társszerzı) FORGÓ Sándor (2006): A távoktatás története és trendjei az Eszterházy Károly Fıiskolán. An overview of the history and main trends of distance learning at the Eszterházy Károly College Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger.(társszerzı) 12. FORGÓ Sándor (2006): E-Learning a felnıttképzésben. In: évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (Corvinus Egyetem Budapest). REXPO KfT, Debrecen. 241.p 13. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education. In: Report: Second Hungarian National and International Conference. (Corvinus UNI Budapest). REXPO KfT Debrecen p. 14. FORGÓ Sándor (2006): Learning in Adult Education - (discussion priming): Second Hungarian National and International Conference (Corvinus UNI Budapest), REXPO KfT Debrecen p. 15. FORGÓ Sándor (2006): Távoktatási szemlélet az e-learning-ben évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia p. (társszerzı) 16. FORGÓ Sándor (2006): Recipient of the AECT International Division. International Contributions Award. Interview with Dr. Sándor Forgó Eszterházy Károly College Eger, Hungary FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 18. FORGÓ Sándor (2005): A blended learning az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Life Long Learning és Kompetencia. (szerk. Kálmán Anikó) Mellearn Egyesület, Debrecen p. (társszerzı) 19. FORGÓ Sándor (2005): Az e-learning bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Mőszaki Kiadó, Budapest p. (társszerzı) 20. FORGÓ Sándor (2005): Helyzetértékelés - Informatikai infrastruktúra Észak- Magyarországon. In: Észak-magyarországi regionális információs társadalom stratégia. ÉM-RITS e-régió (emberi régió). Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek II. évf Különszám. Bíbor Kiadó REDON Nyomda és Kiadó. ISSN Készült: az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT. szakértık bevonásával.

4 Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, p. (társszerzı) 21. FORGÓ Sándor (2005): Kommunikációelmélet. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger p FORGÓ Sándor (2004): Médiatechnológia II. - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (Coospace felületen is URL: tavoktatas.ektf.hu) (társszerzı) 23. FORGÓ Sándor (2004): A távoktatás kialakulása és fejlıdése az Eszterházy Károly Fıiskolán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban. Számalk Oktatási Rt. Budapest p. (társszerzı) 24. FORGÓ Sándor (2004): Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán - Blended learning tapasztalatai az Eszterházy Károly Fıiskolán. Experiences of the Blended learning in Eszterházy College NIIF, Konferencia Kiadvány, Debrecen p. (társszerzı) 25. FORGÓ Sándor (2004): Pályázat e-learning programok készítésére. E-Learning tananyagfejlesztı képzés szakmai programja. Nemzeti Szakképzési Intézet. Ötletdíjas tematika kidolgozása. NSZI, Budapest. 26. FORGÓ Sándor (2004): Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül - Tanulás tér- és idıkorlátok nélkül. Iskolakultúra, 2004/12. sz p. (társszerzı) 27. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educationa materials int he information managemant program. TTV. International Scientific and Professional Conference Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. 28. FORGÓ Sándor (2004): An analysis of the efficiency of e-learning educational materials by SBQAS (Synthesis-based Quality Assurance System). in the information specialist librarian course - Analyza efektivnosti E-learningovich vyucbovich matereialov v odbore informacny manazment. DIVAI Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Nyitra) FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - A média informatizálódása. In: evilág. Az információs társadalom folyóirata. 2003/II/11. 4 p (társszerzı) 30. FORGÓ Sándor (2003): A média informatizálódása - az informatika medializálódása - A média informatizálódása - az informatika medializálódása. In: Acta Academiae Agriensis, Sectio Culturae, (szerk. Hidy Pálné) Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı)

5 31. FORGÓ Sándor (2003): Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei - Az e-learning kurzusok, és tananyagok összehasonlításának eredményei. a szintézisen alapuló értékelırendszer alapján. E-Learning konferencia, Számalk. 16 p FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 33. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései - E- Learning kurzusok és a minıségbiztosítási kérdései. Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 34. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései - E-Learning kurzusok és tananyagok minıségbiztosítási kérdései. ZMNE, Budapest. Bolyai Szemle, 2003/2. sz p. (társszerzı) 35. FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok, és tananyagok minıségbiztosítási rendszere. Agria Media. In: evilág Az információs társadalom folyóirata, 2003/II/ p. (társszerzı) 36. FORGÓ Sándor (2003): Kommunikációs technikák - Alkalmazott kommunikációs formák - In: Az idegenforgalmi tevékenység néhány elméleti és gyakorlati kérdései. PHARE HU projekt, EKF, Líceum Kiadó, Eger p. 37. FORGÓ Sándor (2003): Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása - Szintézisen alapuló e-learning értékelırendszer alkalmazásának eredményei. E-Learning kurzusok és tananygok összehasonlítása, egy értékelı rendszer bemutatása. In: III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Konferenciakötet, Budapest, p. 269.p. (társszerzı) 38. FORGÓ Sándor (2003): Qualititssischerunggsfragen der e-learning kurse und lernmaterialen. Didmattech Pedagogical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic p. (társszerzı) 39. FORGÓ Sándor (2003): Quality Assurance Systems for e-learning Courses and Educational materials developed at the Eszterházy Károly College. ICI-2 Electronic Learning: The pedagogical Challenges of the Third Millennium, Mansoura p. 40. FORGÓ Sándor (2003): PR ismeretek - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai kiadványok, EKF Nyomda, Eger. 180 p. 41. FORGÓ Sándor (2003): A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei címő elektronikus tananyag. 8. lecke Digitális alkalmazások, tananyagok, tartalmak készítése 9. lecke Elektronikus taneszközök, szoftverek, tanulási források értékelése 13. lecke A médiakompetencia fogalomköre

6 FORGÓ Sándor (2002): Kommunikációképzés az informatikus könyvtáros szakon - EKF, Tudományos Közlemények, Kommunikáció Tanszék, Eger p. 43. FORGÓ Sándor (2002): Távoktatás felsıfokon informatikus könyvtáros szakon - az egri Eszterházy Károly Fıiskola Médiainformatika Intézetében - Informatika a felsıoktatásban Debreceni Egyetem ATC. Agrárinformatikai és Alkalmazott Matematikai Tanszék, Debrecen. 44. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia oktatórendszerek. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 45. FORGÓ Sándor (2002): A multimédia-tervezés, -kivitelezés. In: Médiadidaktika. Gábor Dénes Fıiskola, Számalk - LSI Kiadó p. (társszerzı) 46. FORGÓ Sándor (2002): High Degree of Distance Learning - Leonardo Projket: Beitrag zur effizienten Entwicklung, von Geschaftsbeziehungen für KMU-s - e- Business durch E-learning. HBZ Münster. 47. FORGÓ Sándor (2002): Media Informatics in Teacher Training - Informatika médií vo vysokoskoskej priprave ucitelov. Slov Didac. Univerzita Konstantina Filozofa Nitra. 10 years od technology of education p. 48. FORGÓ Sándor (2002): Modelovanie a popis ucebnych prostredí v spolocnosti zalozenej na poznatkoch a v informacnej spolocnosti. Technologia vzdelávania. 1/2002, Nitra FORGÓ Sándor (2001): A drogprevenciós multimédia fogadtatása. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 50. FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 51. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia stb.- alkalmazási példák bemutatása és konzultáció a tananyaghoz csatolt prezentációs CD melléklet anyagának felhasználásával). Képzık továbbképzése. PAV. ZRT. Paks. 52. FORGÓ Sándor (2001): Az informatikai eszközökkel támogatott korszerő oktatástechnika célszerő alkalmazása. Power Point bemutató, animáció, szimuláció, videotechnika, multimédia. Képzık továbbképzése. Tanfolyami jegyzet. PAV. ZRT. Paks p FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 54. FORGÓ Sándor (2001): Médiaismeret - Médiatechnológia - Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai Kiadványok, Eger. (társszerzı)

7 55. FORGÓ Sándor (2001): A számítógéppel támogatott multimédiafejlesztés - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 56. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti alapok az elektronikus publikálás fogalomkörébıl. A médiatechnológia történeti vonatkozásai. Elektronikus publikálás - In: Médiatechnológia. Médiainformatikai Kiadványok, Eger p. (társszerzı) 57. FORGÓ Sándor (2001): Elméleti ismeretek a multimédiáról - In: Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, Eger p. 58. FORGÓ Sándor (2001): Communicative aspects of multimedia instructional programs. The role of multimedia in the practical aspescts of instruction. Lietovus Respublikus Svietimo Ir Mokslo Ministerija Vilniaus Pedagoginis Universitetas Talino PedagoginisUniversitetas VIII. tarptatine mokslliné konferencija Pranesimai. Vilnius p. 59. FORGÓ Sándor (2001): Quality assurance systems for e-learning courses and educational materials developed at the Eszterházy Károly College. 2 nd Joint International Conference Delta Academy for Science - Egypt, Eszterhazy Karoly College, Eger-Hungary. In.: Book of Abstracts 2 nd Joint International Conference on Information. (Mansoura, Egyiptom) p FORGÓ Sándor (1999): A multimédia tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Ajánlások Nyitott Szakképzési Programok fejlesztéshez és lebonyolításához. BME, Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 61. FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 62. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia a multimédiáról címő oktatóprogram fejlesztésének körülményei. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Csirik J, Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 63. FORGÓ Sándor (1999): Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Multimédia kutatólaboratórium az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán, Agria Média Konferencia kiadvány, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1998): Multimédia alapismeretek - Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. (fıszerk: Szüdi János) Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest p.

8 FORGÓ Sándor (1997): Informatika a tanügyigazgatásban - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. Forgó S. [et al.]. OKKER Kiadó, Budapest. 186 p. 66. FORGÓ Sándor (1997): Az információs lánc elemei - Tanügyigazgatási vezetık képzéséhez. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) OKKER Kiadó, Budapest p. 67. FORGÓ Sándor (1997): Multimédia az oktatásban. In: Informatika a tanügyigazgatásban. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) OKKER Kiadó, Budapest p FORGÓ Sándor (1996): Experience of Developing Multimedia applications at Eszterhazy Karoly Teachers Training College. ISPA XIX. International School Psychology Colloquium. In: Continuiti and Change: Organisations, groups, individuals in crisis Abstract, Eger p. (társszerzı) 69. FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 70. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések elıkészítı munkáinak tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a felsıoktatásban 99. Konferencia kiadvány I. (szerk.: Bakonyi P. Herdon M.) Debrecen p. (társszerzı) 71. FORGÓ Sándor (1996): Multimédia-tervezések, kivitelezések tapasztalatai az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. Informatika a felsıoktatásban 96 Konferencia kiadvány, Debrecen p FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 73. FORGÓ Sándor (1995): Kommunikáció - pedagógiai kommunikáció. In: A pedagógiai asszisztens szakképesítés képzési programja. (szerk.: Gálos Júlia) MKM.-OKSZI, Budapest p FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia - Változtatott kiadás. (szerk.: Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó. PR-editor Nyomda. Eger. 435 p. Utánnyomások: 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, (társszerzı) 75. FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 76. FORGÓ Sándor (1994): A kompakt lemeztıl a multimédiáig - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p.

9 77. FORGÓ Sándor (1994): A korszerő kisfilmes fényképezıgépek szerkezeti részeinek mőködési elve. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 78. FORGÓ Sándor (1994): Állóképvetítık. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 79. FORGÓ Sándor (1994): Fényképezıgépek fényképezés. In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 80. FORGÓ Sándor (1994): Másoló és sokszorosító berendezések a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnológia. (szerk.: Forgó S. - Kis-Tóth L.) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 81. FORGÓ Sándor (1994): Videokamerák kamkorderek - In: Oktatástechnológia. (szerk. Kis-Tóth L) Líceum Kiadó, Pr Editor Nyomda, Eger p. 82. FORGÓ Sándor (1994): A távoktatás helyzete és fejlesztésének irányelvei az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán. In: Informatika a Közoktatásban 94. Szakmai konferencia kiadványa. Ózd p. 83. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 84. FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban - In: Agria Media Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia elıadásai. EKTF, Eger p FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnikai alapismeretek. Líceum Nyomda, Eger. 312 p. (társszerzı) 86. FORGÓ Sándor (1993): Alapvetı oktatástechnikai eszközök karbantartása - Izzófajták, izzócsere vetítıeszközökben. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. III fejezet, EKTF Nyomda, Eger, pp FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L) Oktatástechnika. II.1. fejezet, EKTF Nyomda Eger p. 88. FORGÓ Sándor (1993): Állóképvetítık, képfelvevık a pedagógiai munkában - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) Országos Közoktatási és Szolgáltató Iroda, Budapest p. 89. FORGÓ Sándor (1993): Házi másoló és sokszorosító berendezések - In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) In: Oktatástechnika. II. 5 fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 90. FORGÓ Sándor (1993): Képfelvevık a pedagógiai munkában. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) II. 4 fejezet. EKTF Nyomda, Eger p.

10 91. FORGÓ Sándor (1993): Tantermek berendezése, felszerelése. In: Oktatástechnikai alapismeretek. (szerk. Forgó S. - Kis-Tóth L.) VII fejezet, EKTF Nyomda, Eger p. 92. FORGÓ Sándor (1993): Távoktatási kurzus a Hágeni Távegyetemen. In: A-V Kommunikáció Budapest p FORGÓ Sándor (1992): Pályaszocializációs kutatás az egri Tanárképzı Fıiskolán. Szerk.: Bodnár Gabriella. 55 p. 2. A kutatásban alkalmazott módszerek 3. a vizsgált személyek szociológiai adatai. Elımérések és eredményeik. címő fejezetek p. (társszerzı) FORGÓ Sándor (1991): Az oktatástechnológus-képzés tapasztalatai. In: A-V Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/3. sz. p FORGÓ Sándor (1991): Elıfelmérések eredményei videótréningen résztvevık körében. In: AV Kommunikáció, OMIKK, Budapest. 1991/1. sz p. 96. FORGÓ Sándor (1991): Felmérések eredményei videotréningen résztvevık körében. In: Tanulmányok a kémia és oktatástechnológia körébıl. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei. Eger p. 97. FORGÓ Sándor (1991): Pedagógusjelöltek az oktatástechnológia tantárgyról. Az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola Tudományos Közleményei, Eger FORGÓ Sándor (1989): Videotréningen résztvevık személyiségvizsgálata. In: Systemy telewizji didaktycznej w edukacji nauczycieli. Redakcja Naukowa: Zbigniew Zuber. Zielona Gora FORGÓ Sándor (1988): Fiatal oktatók és dolgozók helyzete az egri Tanárképzı Fıiskolán. Pedagógusképzés. 1988/1. sz. MM. Egyetemi és Fıiskolai Fıosztály, Budapest p FORGÓ Sándor (1984): Pedagógusjelöltek komplex vizsgálata a közösségi beállítódás és szerkezet függvényében. In: Tudományos Közlemények. HSMTKF, Eger p.

11 Hivatkozási jegyzék FORGÓ Sándor (2007): A korszerő - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetıségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. NSZI, Budapest Gödöllı p. 1. Fábri György Sediviné Balassa Ildikó: Digitális televízión keresztüli felnıttképzési távoktató program megvalósíthatósága. Nszi, Budapest FORGÓ Sándor (2005): A blended learning (vegyes típusú) tanulás támogatási formák bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az egri Eszterházy Károly Fıiskolán. In: Agria Media Konferencia Kiadvány, Eger p. (társszerzı) 2. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2003): E-Learning kurzusok és a minıségbiztosítás kérdései. In: Tanulmányok az oktatástechnológia körébıl. (szerk. Tompa Klára) Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, Líceum Kiadó, Eger p. (társszerzı) 3. Komenczi Bertalan: Didaktika elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai.úpsz November 4. Komenczi Bertalan: Az e-learning fogalom egy lehetséges integratív értelmezése. Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: E- learning módszertan (kézirat). Leonardo projekt, Eger, EKF- HKIK, Horváth Katalin: E-learning kísérlet a BKÁE Államigazgatási Karán. In: E-Learning alkalmazások a hazai felsıoktatásban Konferencia. Számalk Oktatási Rt., pp Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnıttképzésben. In: Felnıttképzési Kutatási Füzetek, Nemzeti Felnıttképzési Intézet Szakkönyvtára, Budapest, 2006 FORGÓ Sándor (2001): A multimédiás oktatóprogramok minıségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle p. 8. Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze. (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program), ELTE BTK, Budapest, p Megyaszai Gábor: multimédiás alkalmazási lehetıségek a felsıoktatásban. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, p BERNÁT LÁSZLÓ: Kreatív oktatóprogramok készítésének eredményei... URL: BGF, Kögazdasági és módszertani intézet 11. Stóka György: Az informatika alkalmazási lehetıségei a tanító szakos hallgatók matematika tantárgypedagógiai képzésében. (PhD értekezés tézisei) DEBRECENI EGYETEM, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Debrecen, Herczog Csilla: A médiamőveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetıségei. In: Fejlesztı Pedagógia 2007/6. szám p Tóth Péter. Hazai Körkép. In: Varga Lajos (szerk.): Virtuális Tanulási Környezetek. - A mérnöktanárképzésben és a mőszaki szakképzésben. BMF, BGK, Mérnökpedagógiai Intézet, Budapest, 2006.

12 14. Bernát László: A tanári szerepkör történeti változásai; az oktatói alkalmazkodás módozatai és ellentmondásai a távoktatási rendszerekben. PhD értekezés tézisei. Budapest, ELTE, Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Elek Elemérné: A távoktatási tananyagok fejlesztésének szempontjai. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Bárdos Ilona Kinga: A távoktatás, mint alternatív továbbtanulási lehetıség a középiskolások körében. In: Agria Media 2002, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp FORGÓ Sándor (2001): Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Líceum Kiadó, PR-editor Nyomda, Eger. 406 p. 18. Hoffmann Orsolya: A számítógéppel támogatott tanulástól az e-learningig - A számítógéppel támogatott tanulás rövid története. In: Neveléstörténet. Kodolányi János Fıiskola folyóirata ÉVFOLYAM sz. 19. Tarcsi Ádám: Multimédia 2.0. In: MultiMédia az Oktatásban 2007 konferencia kiadvány. Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest pp Pajtókné Tari Ilona: Földrajztanítás az információs társadalomban. netszközkészlet a földrajztanár elektronikus eszközkészlete. Iskolakultúra szám. pp Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı, p. 22. Komenczi Bertalan: Az elearning fogalomrendszere, története és alapelemei. pp In: Technológia Tudomány Szakképzés. Kutatási jelentés. (szerk.: Szabó István). NSZI. Budapest Gödöllı 427 p Pajtókné dr. Tari Ilona: A földrajztanítás korszerı módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetıségei c. PhD disszertáció. ELTE TTK, Budapest, 2007 p Az Oktatástechnológia fejlesztése a közoktatásban nemzetközi és hazai helyzetelemzés. (Szakdolgozat). Herczku Márton, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, p Pajtókné Tari Ilona: A multimédia, mint taneszköz jelentısége a földrajztanításban. Tanárképzés Szociális képzés Gyermekvédelem. Líceum Kiadó. Eger pp Pajtókné Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tanításában. In: Agria Média Digital Identity is the Passport to Europe. VI. Megvalósult gyakorlatok 2: Digitális Információs rendszerek. Líceum Kiadó. Eger pp Az e-learning design-orientált definíciója. The Design Oriented Definition of e- Learning. Komenczi Bertalan. In: Informatika a felsıoktatásban Konferencia kiadvány I. (szerk.: Herdon M.) Debrecen, p. 263 ISBN Frank Róza: A távtanulás, mint a kompetenciák fejlesztésének eszköze (Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi Kutatások Doktori Program). ELTE BTK, Budapest, p Komenczi Bertalan: Médium vagy módszer? E-learning trendek Amerikában. Iskolakultúra, 2004/12. pp

13 30. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Komenczi Bertalan: Az e-learning feltételei a tanulók szempontjából In: Agria Media 98, Információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia kötet (szerk.: Kis-Tóth L. Tompa Klára). Líceum Kiadó, Eger, pp Komenczi Bertalan: Az információs társadalom iskolájának jellemzıi. In: Új Pedagógiai Szemle, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, FORGÓ Sándor (2001): Kommunikációelmélet üzleti kommunikáció. EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger Feketéné Csáfor Hajnalka: Local Agenda 21 és a helyi média. In: Globalizáció - gazdasági versenyképesség és oktatás címő konferencia kötet (szerk.: Zám Éva, Kádek István). Líceum Kiadó, Eger, pp Feketéné Csáfor Hajnalka: Hungarian Distinctiveness of CSR in Comparison with the EU Practices CSR PAPER FORGÓ Sándor (1999): Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások) felhasználási, fejlesztési és értékelési feltételrendszerére a nyitott rendszerő szakképzési formákban - In: Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl 1. (szerk. Papp Lajos) BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest p. 35. Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Borzsák Judit: Az e-learning. Nemzetközi tapasztalatok, minıségbiztosítási megoldások és lehetıségek. A tudásalapú társadalom megkövetelte hozzáállás. A MAB évi kutatásfejlesztési projektjének tanulmányai. Magyar Akkreditációs Bizottság Alfaprint Nyomdaipari KFT, Budapest, pp ebbıl p Dobák Dóra: Az online vizsgáztatás pedagógiai jelentısége. ELTE Neveléstudományi doktori iskola. Budapest p Hassan Elsayed: Tanulmányi tájékoztató a MULTIMÉDIA tanári kötelezıen választható tantárgyhoz. Oktatástechnológia és multimédia. Mérnöktanár mesterképzési (MA) szak Budapesti Mőszaki Fıiskola, Budapest, Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minıségének vizsgálata. In: Új Pedagógiai Szemle, március. pp Lajos Tamás Zarka Dénes (szerk.): Ajánlások nyitott szakképzési programok fejlesztéséhez és lebonyolításához Budapest, Mőegyetemi Távoktatási Központ p Papp Lajos (szerk.): Tanulmányok a nyitott szakképzésrıl Összegzések. BME Mőegyetemi Távoktatási Központ, Budapest, FORGÓ Sándor (1996): The use of Multimedia in Distance Education. In: Educational Media International (EMI) Vol /1. Kogan Page p. (társszerzı) 42. L.Tennent: Multimedia: Perceptions and Use in Preservice Teacher Education. Queensland University of Technology pp FORGÓ Sándor (1995): A mozgóképkultúra tantárgy bevezetésének kommunikációs aspektusai. In: Informatika a közoktatásban 95. Ózd p. 43. H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek, Hungarovox Budapest, pp

14 FORGÓ Sándor (1994): Multimédia-eszközök az oktatásban és a távoktatásban. Médiakommunikáció, Budapest. 1994/ pp p. (társszerzı) 44. Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest FORGÓ Sándor (1994): Oktatástechnológia. (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger. 416 p. (társszerzı) 45. Pajtókné, Tari Ilona: A multimedialitás szerepe a földrajz tantárgy oktatásában. Szakdolgozat. Eszterházy Károly Fıiskola, Médiainformatika Intézet, p Elek Elemérné: Tartalmi determináltság a multimédia-elemek kiválasztásában és megjelenítésében. Multimédia az oktatásban Kiadvány. Szeged, pp Vigh Dániel: Multimédiás fejlesztıkörnyezetek kísérletes vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Mőszaki Pedagógia Tanszék. Budapest Hauser Zoltán: Videotechnika. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, 1998, MKM pp Elek Elemérné: Hangtechnika modul. Multimédia alapismeretek. Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja. Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány Budapest, Elek Elemérné: Hangtechnika. In: Multimédia-fejlesztı szakképesítés központi programja (fıszerk.: Szüdi János). Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. MKM kiadvány, Budapest, pp FORGÓ Sándor (1993): Oktatástechnika. Líceum Nyomda, Eger. 308 p. (társszerzı) 51. Gesztesi Péter: Oktatástechnológia. Comenius Bt. Pécs, 1997.

A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI FORGÓ SÁNDOR forgos@ektf.hu HAUSER ZOLTÁN hauser@ektf.hu KIS-TÓTH LAJOS ktoth@ektf.hu A BLENDED LEARNING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI 1. A távoktatás, e-learning, blended learning A távoktatásnak felnőtt

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás

XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 XXI. századi korszerű tanulási terek és formák multimédia és oktatás Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Csíkszereda, Sapientia EMTE Helyek száma: 20 fő Célcsoport: elsősorban

Részletesebben

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz.

Továbbképzés megnevezése Szervező neve Alapítási eng. sz. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Melléklet B. Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel A digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar

Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735. Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Taskó Tünde Anna Magyarország, 3300, Eger,Íj utca 47/A +36783206 +36205721735 taskot@ektf.hu Neme Nő Születési dátum 11.02.1971 Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: dr. Sediviné Balassa Ildikó Személyes adatok Lakás. 8360 Keszthely, Vaszary 30/D. III. 12. Ideiglenes lakás: 1049 Budapest. Pozsonyi u. 2/C. III. 42. Telefon: 83/311-330 Mobil:

Részletesebben

Forgó Sándor. Hauser Zoltán. Kis-Tóth Lajos. Eszterházy Károly Főiskola. Eszterházy Károly Főiskola. Eszterházy Károly Főiskola. forgos@ektf.

Forgó Sándor. Hauser Zoltán. Kis-Tóth Lajos. Eszterházy Károly Főiskola. Eszterházy Károly Főiskola. Eszterházy Károly Főiskola. forgos@ektf. Forgó Sándor Eszterházy Károly Főiskola forgos@ektf.hu Hauser Zoltán Eszterházy Károly Főiskola hauser@ektf.hu Kis-Tóth Lajos Eszterházy Károly Főiskola ktoth@ektf.hu A TÁVOKTATÁS TÖRTÉNETE ÉS TRENDJEI

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON

ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MULTIMÉDIA MAGYARORSZÁGON THE HISTORY OF HUNGARIAN APPLIED MULTIMEDIA Dr. Berke József, berke@georgikon.hu Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Abstract Több mint egy évtizede,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉS 2005 Válogatott bibliográfia. Összeállította: Tánczos Sándorné

FELNŐTTKÉPZÉS 2005 Válogatott bibliográfia. Összeállította: Tánczos Sándorné FELNŐTTKÉPZÉS 2005 Válogatott bibliográfia Összeállította: Tánczos Sándorné KÖNYVEK Antalovits Miklós: Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére. Kutatási

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, 2008. augusztus 27-29.

Informatika a felsőoktatásban 2008 Debrecen, 2008. augusztus 27-29. MINDEN TANÁRNAK ÉS MINDEN DIÁKNAK EGY LAPTOP AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA FEJLESZTÉSI ÉS KUTATÁSI PROGRAMJA A TANULÁSI- TANÍTÁSI FOLYAMAT ELEKTRONIKUS TÁMOGATÁSÁRA ONE LAPTOP PER STUDENT ONE LAPTOP PER

Részletesebben

Távoktatási anyagok fejlesztése multimédia-elemek felhasználásával Herendi István

Távoktatási anyagok fejlesztése multimédia-elemek felhasználásával Herendi István Távoktatási anyagok fejlesztése multimédia-elemek felhasználásával Herendi István SZTE JGYTFK Számítástechnika Tanszék herendi@jgytf.u-szeged.hu Szakmai előzmények A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza KISZL PÉTER szakmai önéletrajza Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, szervezeti információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu

Önéletrajz 30/235-0816. kotreb1106@t-online.hu Önéletrajz dr. BERTÓK SÁNDOR CÍM 29 JÓZSEF ATTILA, MAGYARORSZÁG, 8315 GYENESDIÁS, TELEFON 83/311-832 30/235-0816 FAX 83/311-832 E-MAIL kotreb@freemail.hu kotreb1106@t-online.hu ÁLLAMPOLGÁRSÁG: magyar SZÜLETÉSI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve

2. Tudományos konferenciákon elhangzott elıadások konferencia kiadványban megjelentetve PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Petı István (SZIE GTK GMI, Gazdasági Informatika Tanszék) 1. Tudományos cikkek 1.1. Idegen nyelven: Pitlik László, Pásztor Márta, Bunkóczi László, Petı István (2002): Integrated

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT

Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola immár hagyományosan megrendezi a 2.TÁNCSICS-DIDACT Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Orosháza, Táncsics u. 2 5900 Telefon: 68/411-362 68/411-502 Fax: 68/416-515 E-mail: tancsics@tancsics-ohaza.sulinet.hu Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál

DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG. Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál DR. HABIL MÓRÉ MARIANN PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Idegen nyelvű könyvfejezet külföldi kiadónál Móré Mariann (2013): The communicational contexts of the workplace insert, integration. In: Poland, Hungary,

Részletesebben

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu

1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: szs@infokatedra.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szalay Sándor Cím(ek) 1048 Budapest, 107. Homoktövis utca, Magyarország Telefonszám(ok) +36 (1) 232 1175 Mobil: E-mail(ek) szs@infokatedra.hu

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN Jozef Polák Univerzita Konštantína Filozofa Drážovská 4, SK-949 74 Nitra jpolak@ukf.sk Absztrakt: Az időtől, a távolságtól, a korosztályoktól, valamint

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Leonardo da Vinci Projekt sz. SK/06/B/F/PP-177436 Időtartam: 2006-2008. Európai Virtuális Matematikai Laboratórium

Leonardo da Vinci Projekt sz. SK/06/B/F/PP-177436 Időtartam: 2006-2008. Európai Virtuális Matematikai Laboratórium Leonardo da Vinci Projekt sz. SK/06/B/F/PP-177436 Időtartam: 2006-2008 Európai Virtuális Matematikai Laboratórium Szerzői jog Az EVLM minden ebben a dokumentumban található információval kapcsolatban ragaszkodik

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom A kurzus témakörei: Felnőttképzés módszertana és eszközrendszer 1. Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs Szakirodalom 1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért főbb elméleti hatások (Rogers,

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola

Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola A TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPELEMEI Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola A jelenlévők többsége jól ismeri az egri intézményt, az Eszterházy Károly Főiskolát. Előadásomban arról az átalakulásról

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Békésiné Szikora Mária

Békésiné Szikora Mária Önéletrajz Békésiné Szikora Mária SZEMÉLYI ADATOK Békésiné Szikora Mária Magyarország, 6775, Kiszombor, Ady Endre, 11 +36-62-297-216 +36-30-291-8982 szikora.maria@gmail.com szikoramaria1 Neme Nő Születési

Részletesebben

MULTIMÉDIA AZ ÉNEK-ZENE OKTATÁSÁBAN

MULTIMÉDIA AZ ÉNEK-ZENE OKTATÁSÁBAN MULTIMÉDIA AZ ÉNEK-ZENE OKTATÁSÁBAN Bohony Pál Univerzita Konštantína Filozofa SK-949 74 Nitra Drážovská 4 pbohony@ukf.sk Bohony Mária Univerzita Komenského SK-813 34 Bratislava Šoltésovej 4 maria.bohonyova@fedu.uniba.sk

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft

KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 Konferencia keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Ikt. szám: TB-25/2011. KONFERENCIA UTAZÁSOK KIMUTATÁSA 2011. ÉV Témaszám: 66014 keret 2011. évre: 1.500.000,- Ft Név 1) Neidert László 2011. január 27-28. - Esztergom 2) Dr. Palcsó Mária 2011. január 27-28.

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

IKT a tudás és tanulás világában:

IKT a tudás és tanulás világában: IKT a tudás és tanulás világában: A kutatási program nemzetközi relevanciája Kárpáti Andrea A témák nemzetközi relevanciája 1. A kulturális örökség digitális átalakulása Közvetítők IKT műveltsége Új adathordozók

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Dr. Honfi László PhD. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Dr. Honfi László PhD. Nemzetközi tudományos és szakmai konferencián való részvétel, előadással: Dr. Honfi László PhD intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet Testkultúra-elmélet Tanszék honfil@ektf.hu Rövid szakmai önéletrajz

Részletesebben

Felhívás. Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics. folyóiratban való publikálásra. http://journal.magisz.

Felhívás. Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics. folyóiratban való publikálásra. http://journal.magisz. Felhívás A folyóiratról Agrárinformatika Folyóirat / Journal of Agricultural Informatics folyóiratban való publikálásra http://journal.magisz.org A szakterület számára hiánypótló magyar/angol nyelvű folyóirat

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 0. Bevezetı elıadás

Bevezetés az SAP világába. 0. Bevezetı elıadás Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 0. Bevezetı elıadás ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 Tartalom

Részletesebben

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban

mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban mlearning Mobil tanulás a gyakorlatban Vágvölgyi Csaba Papp Gyula Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elearning CBT (Computer Based Training) Interaktivitás Hipertext

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Pedagógiai szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai

Pedagógiai szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai Pedagógiai szakmai tevékenységek bemutatása, dokumentumai A.- Szakértői tevékenységem: 1999-től szerepelek folyamatosan a szakértői névjegyzéken. 2005-ben szakértői szakvizsgát tettem a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak

Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Publikációk, Konferenciák, Kutató Munkák, Ösztöndíjak Könyvek, könyvfejezetek Gyermekek az iskolában (társszerzők Czövek Andrea, Kolozsvári Csaba) In.: Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából, szerk.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport 2007. február 23. Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink Tóth Péter - Pentelényi

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben. Dr. Simonics István egyetemi docens

Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben. Dr. Simonics István egyetemi docens ÓBUDAI EGYETEM Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Tanár-továbbképzési hálózat működése a spanyolországi Kasztília és León autonóm közösségben Dr. Simonics István egyetemi docens Tanulmányút Life

Részletesebben

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra

Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Speciális bírósági képzések: 6000 fő támogatása blended learning módra Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása Szaniszló László ügyvezető igazgató 6. elearning Fórum 2005.06.09.

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben