HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani"

Átírás

1 VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel 20%-ban a PVDSz-t támogatták. (3. oldal) Mi a franc van már megint? Robog a személyvonat, nem csak amiatt, mert gyorsított - ami esetünkben azt jelenti, hogy a kisebb települések vasútállomásain nem, csak a közbeesõ városokban áll meg -, hanem azért is, mert a Budapest- Szolnok vonalnak ezt a szakaszát uniós támogatással már felújították. (5. oldal) A nép ügyvédje! A gyakorlatban a nép ügyvédje az úgynevezett jogi segítõ a hozzá forduló fél számára jogi tanácsot ad, beadványt készít, egyéb iratot szerkeszt vagy a felet polgári vagy büntetõ peres ügyben képviseli. Az efféle jogi segítségnyújtásnak az a célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára egy olyan intézményrendszer mûködjön, amelyben a támogatottak jogaik érvényesítése és a jogviták megoldása során egyrészt szakszerû jogi tanácsot, másrészt peres ügyeikben szakszerû jogi képviseletet kaphatnak. (6. oldal) Nekünk nyóc! Nyolc éves a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete! Na most válasszunk, vagy sem? Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani 2006-ban? A kérdés alapja az a Központi Üzemi Tanács (KÜT) elnöke által kiadott felhívás, melyet felületesen elolvasva azt hiheti az ember, hogy tényleg mindenhol a MÁV ZRt. egész hálózatán új választást kell tartani. Ezzel szemben az igazság az, hogy csak azokon a helyeken szükséges, és kell új üzemi tanácsi választásokat tar- tani, ahol az Mt. 43. (4) bekezdése szerinti három év letelt. A Pályavasúti Üzletág ez alól kivétel, hiszen itt a különbözõ racionalizálási programok, átszervezések következtében voltak olyan helyek ahol 2004., sõt évben is voltak az üzemi tanácsi választások. Összegezve tehát: a Pályavasúton csak ott kell ismét üzemi tanácsot választani, ahol letelt a három év! - a szerk -

2 2 PÉT HÍREK VÉT HÍREK szeptember 29.-én ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). A tanács soros ülésén az üzletág IV. negyedévi foglalkoztatási elképzeléseit és a Kollektív Szerzõdés Üzletági Függelékének módosítását tárgyalták a résztvevõ felek. Az üzletág vezetése az október 01. és december 31. közötti idõszakban 283 fõ távozásával és 166 fõ felvételével számol, tehát létszámcsökkenést tervez. A vezetés tervei szerint a távozók túlnyomó többsége nyugdíjazás illetve a 21- es vonal (Szombathely) GySEV-hez csatolása következtében válik meg MÁV munkaviszonyától, de 65 fõ munkaviszonyát munkáltatói rendes felmondással tervezik megszüntetni. Feltûnõ, hogy a rendes felmondások leggyakoribb indokaként az orvosi alkalmatlanság szerepel. Szakszervezetünk az egyeztetés során kifejtette, hogy a rendes felmondások tekintetében nem támogatja a munkáltató elképzeléseit. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az orvosi alkal- matlanságot elsõsorban a munkaviszony létesítésekor kellett volna vizsgálni, másrészt amennyiben az egészségromlás a hosszú vasúti szolgálat következtében romlott meg az egészségi állapotnak megfelelõ munkakört kell a munkavállalónak felajánlani, és nem utcára rakni. Az üzletág vezetése ígéretet tett arra, hogy az eseteket egyesével fogja kivizsgálni, és a lehetõségek szerint fogja a munkavállalókat továbbfoglalkoztatni. A Kollektív Szerzõdés (KSZ) Üzletági Függelékének módosítása tekintetében sor került a nyelvtudási pótlékban részesülõk körének bõvítésére a kürtösi és hodosi térfõnökökkel, a békéltetetõk névsorának kiegészítésére, valamint a kiküldetési lehetõség 66 napra emelésére az értékesítési elõadó és iparvágány szakelõadó munkakörökben. Szentgyörgyi Mihály PML alelnök AUTONÓMOK A szeptember végi Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) ülés érdemi napirendi pont megtárgyalása nélkül ért véget. A napirend elõtti villongásokat követõen Zsoldos Mariann humánpolitikai vezérigazgató-helyettes bejelentette, hogy a hónap végén távozik posztjáról és más szakterületen folytatja tovább tevékenységét. Bejelentette azt is, hogy a MÁV ZRt. általános vezérigazgató-helyettese október 01.-i hatállyal Rankasz Dezsõt nevezte ki a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes posztra. Szakszervezetünk kifejezte sajnálkozását Zsoldos Mariann távozásával kapcsolatban. Személyében egy nagy szakértelemmel rendelkezõ és belátó partnert ismertünk meg. Egyben kifejeztük reményünket, hogy az új humánpolitikai vezérigazgató-helyettessel is konstruktív együttmûködést tudunk majd kialakítani. Rankasz Dezsõ humánpolitikai vezérigazgató-helyettes október elsõ hetében megbeszélést kezdeményezett a MÁV ZRt.-nél mûködõ reprezentatív szakszervezetek elnökeivel. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Október 02.-án. ülésezett az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) Tagszervezeti Tanácsa. A testület az aktuális helyzet elemzését követõen a közeljövõ feladatait vette számba. Az elhangzott vélemények összegzéseként az alábbi álláspontot rögzítette: A szövetség az aktuális belpolitikai küzdelmektõl távolságtartó magatartást tanúsít, mert ezek nem adnak választ az érdekvédelmi bér, foglalkoztatatás, stb. feladatok elvégzésére. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munkavállalói oldala elutasította a konvergencia programot, mert az aránytalan terheket ró a munkavállalókra. A programhoz hasonlóan elutasította a kormány reformbizottság felállítására vonatkozó javaslatát is, mert álláspontja szerint a vitákat az OÉT fórumain, a szakbizottságokban kell lefolytatni. A közeljövõ legsürgõsebb feladatai a jövõ évre vonatkozó országos bérnövekedésre vonatkozó ajánlás kidolgozása és a korkedvezményes nyugdíjazás intézménye elleni kormányzati támadás elhárítása. A jövõ évre vonatkozó bérajánlás tekintetében a Tagszervezeti Tanács nehéz tárgyalásokra számít. Leszögezte, hogy az országos minimálbér tekintetében a 2005-ös több évre vonatkozó megállapodáshoz képest munkáltatói próbálkozások ellenére nem vár változást, hiszen az jogszabállyal védett. A versenyszférára vonatkozó ajánlott bérnövekedés tekintetében azonban minden korábbinál nagyobb veszélye van a megállapodás elmaradásának. Meghatározta a tanács azt is, hogy milyen tényezõk figyelembe vétele szükséges a szakszervezeti álláspont kialakításához. Egyetértés mutatkozott abban, hogy pusztán a bérek reálértékének megõrzéséhez legalább 10 százalékkal kell növelni a bruttó béreket, hiszen a prognózisok 6-7 százalékos éves árnövekedéssel számolnak és a munkavállalói adó és járulék terhek 3,5 4 százalékkal növekednek 2007-ben. A korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó szabályok megváltoztatására vonatkozó kormányzati szándék tekintetében a Tagszervezeti Tanács nagy veszélyeket lát, ugyanis a kormány nem tisztázza egyértelmû szándékait. Tény, hogy az intézmény jogszabályi háttere 2006 december 31.- vel megszûnik és a kormánytényezõk egy tisztázatlan ágazati megállapodás-rendszerben gondolkodnak. Az ASZSZ Tagszervezeti Tanácsa kezdeményezi, hogy a korkedvezményes nyugdíjazás átmentése érdekében az eddigieknél kezdeményezõbb magatartást kell tanúsítani és a kormányzati mulasztások ellenére az érintettek érdekeit figyelembe vevõ megállapodásra kell jutni. erobi

3 MÁV Kft-k házatáján 3 FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel 20%-ban a PVDSz-t támogatták. A Munka törvénykönyve egyik meghatározása szerint a reprezentativitás egyik lehetõsége az üzemi tanácsi választáson leadott szavazatok 10%-ának megszerzése, melynek következtében a PVDSz reprezentatív lett. Így a kilenc fõs üzemi tanácsban a VSZ és a PVDSz is helyet kapott. A VDSZSZ nem került be. A választás nem mindenhol ment problémamentesen (jogszerûen), hiszen a: Budapest Ferencváros Építésvezetõség területén a munkavállalók elmondása szerint csak kb. egy héttel a választások elõtt értesültek arról, hogy üzemi tanács választás lesz a kftnél. Ezen kívül a választható jelöltek listája is állítólag csak pár nappal a választás elõtt vált nyilvánossá, ráadásul akkor sem az Mt.-nek megfelelõen (nem volt kifüggesztve), hanem csak elmondásuk szerint szóltak nekik. Mindezek után amikor a munkavállalók az építésvezetõségen megjelentek, a szavazatszedõ bizottság viszont már nem volt jelen. Ezek miatt a választás eredménye még nem tekinthetõ véglegesnek, a Ferencvárosi Építésvezetõség területén új választás várható, amely lehetõséget teremt a PVDSz-nek a pozíciói tovább erõsítésére. Ez év októberében kerül sor a kft és a szakszervezetek között a évi bérfejlesztésrõl és a bevezetendõ béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalásokra, amelyen a PVDSz célja továbbra is a tagjai minél magasabb szintû érdekérvényesítése. te, hogy felelõtlen az a munkáltatói magatartás, amely különbözõ tevékenység-kihelyezési pályázatok elnyerését követõen az átvett dolgozóktól kíván rövid úton megszabadulni. Mivel abban az idõben több MÁV tulajdonú kft-nél is hasonló tendenciák érvényesültek, állásfoglalással fordultunk a MÁV ZRt. legfelsõ vezetéséhez és helyi szinteken is folytattuk a tárgyalásokat. Az IK Kft-nél a tárgyalások szeptember végén záródtak le. Bár megállapodást nem sikerült kötni, de végeredményben a tervezett 623 fõ helyett, a csoportos létszámcsökkentés mindössze 37 fõt fog érinteni november-január hónapokban. Ezt a tényt a Kft. vezetése kész lett volna megállapodásban is rögzíteni. Megállapodás végül azért nem született, mert a munkáltató elutasította azt a PVDSz javaslatot, hogy rögzítsünk a megállapodásban egy olyan konkrét idõpontot ameddig a vezetés vállalja, hogy további létszámcsökkentést nem fog kezdeményezni. Annak ellenére, hogy az elbocsátottak létszáma nem éri el a tervezett létszám 5 százalékát és egyetlen PVDSz tagot sem érint, nem dõlhetünk hátra, hiszen a kft ügyvezetõje elmondta, hogy továbbra is kialakulatlan a takarítási tevékenységgel kapcsolatos vasúti elképzelés és bizonytalan a vasúti laktanyákban foglalkoztatottak helyzete is. A jövõben például a foglalkoztatott takarítónõk jelentõs hányadát változó munkahelyen kell foglalkoztatni. A PVDSz ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a jogszabályok betartására, vagyis arra, hogy a változó munkahelyen történõ foglalkoztatás csak az erre vonatkozó munkaszerzõdéssel vezethetõ be, és hogy ezekben az esetekben az utazási idõ a munkaidõ részét képezi, valamint, hogy ennek költségei a munkáltatót terhelik. A munkáltató a PVDSz figyelem felhívásával egyetértett és kérte, hogy az esetleges helyi túlkapásokról tájékoztassuk a Kft. vezetését. MÁVGÉP Kft. A MÁVGÉP Kft-nél a cégvezetés és a szakszervezetek még május-júniusban megállapodtak abban, hogy be- IK Kft. A nyár folyamán számoltunk be újságunkban arról, hogy a MÁV IK Kft-nél tárgyalások kezdõdtek egy nagyarányú létszámcsökkentés megakadályozása érdekében. A Kft. vezetése május végén jelentette be, hogy a társaságnál foglalkoztatott 1726 fõbõl 623 fõ munkaviszonyának megszüntetését fogja kezdeményezni az év második felében. A PVDSz a tárgyalásokon végig azt az álláspontot képviselvezetik a választható béren kívüli juttatások rendszerét. Ezt követõen a kft életében jelentõs változás történt, új ügyvezetõ igazgató került a gazdasági társaság élére. Az új cégvezetõ elképzelései szerint a kft jelenlegi gazdasági lehetõségei nem teszik lehetõvé a rendszer bevezetését. A PVDSz ezt természetesen nem vette tudomásul. A tárgyalások több szintéren folytak. Egyfelõl a kft ügyvezetõjével, másfelõl a MÁV ZRt., mint a kft egy személyi tulajdonosa képviselõivel. Az egyeztetések végül eredményre vezettek, a tulajdonos kötelezte a cégvezetõt, hogy vezesse be a választható béren kívüli rendszert. Mivel a szakszervezetekkel kötött szóbeli megállapodásban az szerepel, hogy június 01.-vel vezeti be, a kollektív szerzõdés pedig október 31.-vel lejár, ezért a VBKJ a június 01. és október 31. közötti idõszakra vonatkozik. A VBKJ keret azon dolgozók között kerül felosztásra, akik jelenleg nem részesülnek ilyen juttatásban (a pécsi területen vannak olyan MÁV ZRt.-tõl átkerült dolgozók, akiknek még folyósítják a VBKJ-t). A keret nagysága 20 millió forint, ez egyénekre lebontva forintot jelent, ami egyösszegben kerül utalásra. A VBKJ választható elemei a következõk: - egészségpénztári hozzájárulás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - önkéntes önsegélyezõ pénztári hozzájárulás - üdülési utalvány - ajándék utalvány - kultúra utalvány Amennyiben a munkavállaló valamelyik pénztárat választja a forintot az októberi fizetésével (november 10.-ig) utalják át az általa megjelölt pénztárba. Az utalványok esetében a kifizetés a megrendelés teljesítési idõpontjának a függvénye. Szakszervezetünk örömmel nyugtázta, hogy tárgyalásos úton lehet eredményeket elérni, megállapodásokat kötni, ezért a nagy jelentõségû õszi tárgyalásokon is ezt a módszert kívánja alkalmazni. kiwi

4 4 Esélyegyenlõség! 2.-án ülésezett az Esélyegyenlõségi Bizottság, miután a VDSZSZ kezdeményezte a bizottság összehívását. Az ülést kezdeményezõ szakszervezet a Személyszállítási Üzletág vezetõje által készített utasítást nehezményezte, amely szerint, azok a dolgozók, akik nem mennek betegszabadságra illetve táppénzre szeptember 01. és december 31. között forintos jutalomban részesülnek. Álláspontjuk szerint ezt az ügyet ennek a bizottságnak kellene megoldania (vagy legalábbis foglalkoznia vele), amihez csatlakozott a VSZ is. Szakszervezetünk azt a szakmai álláspontot képviselte, miszerint az utasítás valóban nem szerencsés, azzal mi sem értünk egyet, de a kérdés megoldása nem ennek a fórumnak a feladata. A PVDSz szerint a probléma úgy oldható meg, hogy az a szakszervezet, amelyik nehezményezi az utasítást az Mt.-ben nyújtott jogosítványainak megfelelõen nyújtson be kifogást, és kezdeményezzen egyeztetést a munkáltatóval. Ezt követõen az üzletág képviselõje azt próbálta megvilágítani, hogy mi áll az utasítás kiadásának a hátterében, miért volt rá szükség (sok hiányzás, betegség, amely jelentõs többletköltséget okoz az üzletágnak stb.). A munkáltatói oldal jogásza megerõsítette a PVDSz álláspontját, miszerint ebben a témában nincs hatásköre a bizottságnak, és az üzletág jogszerû intézkedését egy korábbi bírósági ítélettel is alátámasztotta. Ezt követõen a korábban ellentétes véleményen levõ szakszervezetek is belátták azt, hogy problémájuk kezelésére nem ez a megfelelõ fórum. Végül az üzletág képviselõjével sikerült megállapodni, abban, hogy a kiadott utasítás kifogásolt kifejezését (betegszabadság) a munkáltató egy másikra cseréli ki. Ezzel a bizottságnak a közel másfél órás tanácskozást követõen (a hatékonyság jegyében!) sikerült lezárnia, és megoldania az egyébként sem hozzá tartozó ügyet. Bravó! - kiwi - PÖKKÖP az interneten: Ott voltunk 2006.szeptember én ülésezett a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének (MOSz) közgyûlése, melyre a vasutas szakszervezetek közül egyedül a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) kapott meghívást. A PVDSz a közgyûlésen is kifejezésre jutatta azon irányú szándékát, hogy a vasutas munkavállalók érdekében a két szervezet a jövõben is segítse egymás munkáját az érdekvédelem világában. A közgyûlésen a vasutas társadalom és a mozdonyvezetõk gazdasági és szociális helyzetének javítási lehetõségeirõl döntöttek a küldöttek. - a szerk - Álláshirdetés Vállalatunk, a Bombardier MÁV Kft. a piacvezetõ vasúti gördülõállomány gyártó BOMBARDIER csoporthoz tartozik. Dunakeszi forgóváz egységünkbe, kormányszelep mûhelyünkbe keresünk a magas színvonalú szakmai munka iránt elkötelezett munkatársat az alábbi pozícióba: MÛVEZETÕ Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, kettõ önellátós apartman igényelhetõ. A nagy apartman 6 fõ részére, míg a kis apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és pénteken 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet Feladatok: Fõjavításra, fõvizsgajavításra és futójavításra érkezõ vasúti személykocsikhoz szükséges fékszerelvények javítása Közvetlen irányítása a kormányszelep javító mûhely tevékenységének Felelõs a termelési feladatok, technológiai és szerzõdéseink szerinti teljesítéséért Felelõs a technológia és minõségi elõírások maradéktalan betartásáról Irányítása alá tartozik a kormányszelep javító mûhelyébe beosztott dolgozók munkájának irányítása és ellenõrzése Gondoskodik az alkatrészek javításának feltételeirõl, a berendezések, szerszámok, mérõeszközök megfelelõ állapotáról Elkészíti a csoportok munkabeosztását, ellátja a dolgozók munkafelügyeletét Elvárások: Középfokú szakirányú végzettség 3-5 év hasonló területen szerzett gyakorlat MS Office felhasználói szintû ismerete Jó kommunikációs, együttmûködési és vevõorientációs készség Vállalatunk a munkavállalói részére stabil munkahelyet, folyamatos fejlõdési lehetõséget és versenyképes jövedelmet biztosít. Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklõdését, kérem, küldje el jelentkezését az alábbi címre: Társaságunkról a oldalon tájékozódhat.

5 5 Mi a franc van már megint? Robog a személyvonat, nem csak amiatt, mert gyorsított - ami esetünkben azt jelenti, hogy a kisebb települések vasútállomásain nem, csak a közbeesõ városokban áll meg -, hanem azért is, mert a Budapest- Szolnok vonalnak ezt a szakaszát uniós támogatással már felújították. Robog tehát a vonat, az ingázók pedig Kispest után menetrendszerûen elalszanak, abban a biztos tudatban - ki van ez próbálva -, hogy belsõ órájuk a cél elõtt automatikusan felébreszti õket. A kalauz diszkréten rázogatja az alvókat, akiket régebben nem ébresztett fel, hiszen ránézésre ki tudta választani a törzsutasokat, újabban azonban gyakran megesik, hogy alig lép be a kocsiba, megjelenik mögötte egy ifjú ember is, aki nem csak a közönség menetjegyeit, hanem azt is ellenõrzi, hogyan dolgozik az általában középkorú vagy annál idõsebb jegyvizsgáló. Különös érzés nézni a kalauzok és a föléjük rendelt ifjak arcát ilyenkor, az utazóközönség azonban nem mutat ki érzelmeket. Az alvók, bérletük felmutatása után, nyomban visszaalszanak, mások egykedvûen nézegetnek ki az ablakon, s még arra sem rezzennek össze, hogy a mozdony hirtelen éktelen tülkölésbe kezd. Kitartja hosszan a figyelmezetõ hangot, majd ránt egyet a szerelvényen, végül kint, a nyílt pályán, nem túl messze a kisváros vasútállomásától, szélsõ házaihoz pedig egészen közel, megáll. Kipattannak a szemek, mozgolódás támad a kocsikban, rosszra azonban addig nem gondol senki - máskor is vannak ilyen kényszermegállások, hajjaj - amíg a kalauz végig nem siet a szerelvényen, hogy közölje: Sajnos, elgázoltunk valakit. Valakit elütöttünk - visszhangozzák néhányan, az állítást civil szóhasználattal helyesbítve, a többes számot azonban meghagyva, mintha mindannyiunk felelõssége lenne, ami az imént történt. Meddig fogunk itt állni? - kérdezi valaki, aki a tragédián egy másodperc alatt túljutott, s azonnal a dolog praktikus vonatkozásaira keresi a választ: eléri-e a csatlakozást, megvárjae a szerelvényt a helyközi buszjárat, amire neki át kell majd szállnia, hazaér-e idejében, hogy a gyerekért még el tudjon menni az óvodába. Elvégre az élet nem állt meg. Csak annak a valakinek ott, lent, a kerekek alatt valahol, róla viszont jobb nem tudni semmit. Hát, amíg a helyszínelõk ideérnek... Legalább másfél óráig még itt leszünk - tárja szét a karját a kalauz. Megindulnak erre az utasok lefelé a vonatról, legalábbis azok, akik a közeli kisváros állomásán akartak leszállni. Egymást segítve araszolnak a magas lépcsõkrõl a zúzott kövek közé, hogy a sínek mellett libasorban kövessék egymást az egyáltalán nem gyalogosforgalomra tervezett, keskeny ösvényen. Aki ott nem fér el, fent marad a töltésen, s a szembejövõ sínpár közötti talpfákon baktat a városba befelé. Nem nézek oda, én nem nézek oda - mondogatja egy vörös hajú nõ, attól félve, hogy a mozdony mellé érve megpillantja majd az áldozatot. A gondolatba is belefehéredik, s hasonlóképpen lehetnek mások is, mert inkább bebotladoznak a méteres gazba, csak ne kelljen oldalra nézni, ahol egy véres tetem lehet. Nincs itt jelenti ki, aki a leghamarabb ért a szerelvény elejére, s hõsiesen vetett egy pillantást a mozdony felé. Valahol hátul lehet a szerencsétlen. Mentõ szirénázik a közelben. Lehet, hogy életben van jegyzi meg a bõrdzsekis férfi Emlékszem, egyszer itt ütötte el azt a három telepit is a vonat, de csak ketten haltak meg, az egyiknek olyan szerencséje volt, hogy bevágta az ütközés ereje a vasútárokba. Ha öngyilkos akart lenni, jobb neki, ha meghalt - néz vissza a mögötte lépdelõre egy fiatal lány. Ha öngyilkos akart lenni, nem azért mondom, de választhatott volna más halált is. Vett volna be gyógyszert inkább. Nézd meg, ez a rengeteg ember most mind miatta szerencsétlenkedik itt! - válaszolja a megszólított, hangjában érezhetõ dühvel. A libasor eleje elballag a lezárt sorompó elõtt, ahol viszont autók állnak egymás mögött, tán egy kilométer hosszan is. Mi a franc van már megint? - kiált ki az ablakból egy sofõr türelmetlenül. Semmi válaszolnak neki többen is a beavatottak fölényével. - Semmi, csak elütöttünk valakit. Koblencz Zsuzsa PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS PVDSz tagoknak! lakás vásárlás, felújítás, bõvítés, korszerûsítés lakáscélú állami támogatás a család minden tagjának lakásbiztosítás személyi hitel pénzügyi befektetések Hogy melyik bankot válaszd? Nos a tanácsadás ingyenes, mivel nincs közvetítõ és sikerdíj! Segít a személyi bankárod, csak hívnod kell: SZIKLÁSI VINCE 06-30/ Változás a PÖKKÖP-nél! Az átmeneti házasságkötési segélyt a törvényi szabályozásra való hivatkozással a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) határozatban, június hónaptól megszüntette (Nem értjük miért!- a szerk.) A PÖKKÖP tagjai részérõl olyan tartalmú kérés fogalmazódott meg, hogy az igényelt segélynemekhez, illetve azok összegéhez minél rövidebb idõn belül hozzájuthassanak. A Pénztár felülvizsgálta az eddigi egy hónapos fizetési gyakorlatát és arról határozott, hogy ez év június hónapjától kéthetes idõtartamra rövidíti a segélykifizetéseket. Ez mindig az adott hónap közepe és vége. Egyben és ezúton is felhívjuk a pénztártagok figyelmét a segélynemek benyújtási határidejének az esemény megtörténtét követõ kettõ hónap maradéktalan betartására, mert a jelenlegi törvények, és az alapszabály szerint segélyek csak így fizethetõek ki (kivéve a beiskolázási, lakhatási, és a gyógyszersegély). Nagy Miklós

6 6 A nép ügyvédje! A gyakorlatban a nép ügyvédje az úgynevezett jogi segítõ a hozzá forduló fél számára jogi tanácsot ad, beadványt készít, egyéb iratot szerkeszt vagy a felet polgári vagy büntetõ peres ügyben képviseli. Az efféle jogi segítségnyújtásnak az a célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára egy olyan intézményrendszer mûködjön, amelyben a támogatottak jogaik érvényesítése és a jogviták megoldása során egyrészt szakszerû jogi tanácsot, másrészt peres ügyeikben szakszerû jogi képviseletet kaphatnak. A támogatások közül a peren kívüliek már most is igénybe vehetõek, de a polgári és büntetõeljárásban nyújthatók csak január 01.-tõl. Mindennek az intézményi hátterét az országos hatáskörrel bíró Központi Igazságügyi Hivatal képezi, melynek vannak megyei (fõvárosi) hivatalai is. Az Igazságügyi Hivatalról többet lehet megtudni a címû honlapon. A jogi segítõk olyan megfelelõ jogi végzettséggel bíró szakemberek, akiket a Központi Igazságügyi Hivatalnál vezetett jogi segítõi névjegyzékbe kérelmére felvettek. Peren kívüli támogatások formái: Ennek keretében jogi tanácsadásra, beadvány vagy egyéb irat készítésére van lehetõség abban az esetben, ha jogvitája esetén késõbb perre kerülhet sor; peren kívül is lezárható jogvitában érintett; mindennapi megélhetést közvetlenül érintõ kérdésekben (pl.: lakhatás, munkajog, közüzemi szolgáltatás) szükséges jogi tájékoztatás; közigazgatási eljárásban vesz részt és jogi tanácsadás szükséges (pl.: az Alkotmánybírósághoz fordulás feltételei); jogvédelme érdekében szükséges tanácsadás, hogy mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítani; bûncselekmény áldozata és annak szükséges megindításhoz jogi tanácsadásra van szükség. Nem lehet jogi támogatást nyújtani: szerzõdés készítése; pénzintézet által folyósított kölcsön felvételének tárgyában; alkotmányjogi panasszal kapcsolatosan; magánszemély vállalkozási, befektetési jellegû tevékenységével kapcsolatos ügyekben; társadalmi szervezet létrehozásával és mûködésével kapcsolatos ügyekben; vámügyekkel kapcsolatban. A rászorultság mértéke szempontjából a törvény két csoportot határoz meg: 1. a jogi segítõ tevékenységének ellenértékét az állam teljes mértékben átvállalja a féltõl, vagyis helyette megfizeti a jogi segítõt. Ide tartozik az, akinek havi nettó jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása) nem haladja meg a nyugdíjminimumot, vagyona, pedig nincs, illetve vagyoni, jövedelmi helyzetére való tekintet nélkül abban az esetben, ha például rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, hajléktalan, menekült vagy menedékes. 2. a jogi segítõ tevékenységének ellenértékét az állam megelõlegezi, vagyis a fél helyett az állam a jogi szolgáltatás nyújtásával felmerülõ költségeket, és azt a félnek utóbb vissza kell térítenie az állam számára. Ebben az esetben a félnek a havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér 43%-át és vagyona nincs. Nem felhasználható vagyon a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyak (étkészlet, ruházat, ágynemû, bútorok stb), a fél olyan ingatlana, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja (pl.: a hobitelek nem), a mozgáskorlátozott személy gépjármûve, és az a gépjármû, amely nélkül a fél foglalkozásának gyakorlása lehetetlenné válik. Ugyanabban az ügyben többszöri segítségnyújtás nem lehet igénybe venni. A félnek támogatás iránti kérelmet kell benyújtani az Igazságügyi Hivatalnak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes fõvárosi, megyei hivatalában mûködõ Jogi Segítségnyújtó Szolgálatához az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány letölthetõ a honlapról. A támogatás engedélyezése iránti kérelmet az Igazságügyi Hivatal megyei hivatala bírálja el lehetõség szerint azonnal, de legkésõbb 3 munkanapon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig 15 napon belül határozattal dönt. A jogi szolgáltatás igénybevétele a támogatás engedélyezésérõl szóló határozatban foglalt határidõn belül kezdheti meg a fél. E határidõ 1 hónaptól 3 hónapig terjedhet. Lapunk következõ számában a bíróságokon, önkormányzatoknál, és a minisztériumoknál mûködtetett ingyenes ügyfélszolgálatokat, tanácsadásokat mutatjuk be, valamint ezek igénybevételének feltételeirõl adunk tájékoztatást. frandy A hó-nap bölcsessége Nincs még egy ember, aki a világot úgy látná, mint Te. PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

7 7 1. OLVASÓI LEVELEK 2. PÖKKÖP 3000 Hatvan Gárdonyi Géza u.2 Tisztelt Hölgyek, Urak! Tollat ragadok, hogy megköszönjem Önöknek a PÖKKÖP pénztárnál azt a segítséget, amit feleségem (és két hátramaradt kiskorú gyermek édesanyjának) váratlan és számunkra fájdalmas halála után kaptam Önöktõl. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy lépjen be a PÖKKÖP-be, mert az ilyen elõre nem látható események után lesz kire támaszkodnia a hirtelen jött, nehéz élethelyzetben. Köszönöm a két árva gyermekem nevében is az általuk után kifizetett Ft-os, és a Ft-os temetési segélynek a gyors kifizetését. Kívánok minden dolgozójuknak további jó munkát! név és cím a szerkesztõségben KÖSZÖNJÜK! Mottó: Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk. A tavalyi évhez viszonyítva az idén a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából közel forinttal nagyobb összeget utal át az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány számlaszámára az adóhivatal. A rászoruló pályavasutasok nevében ezúton is köszönjük a munkavállalók felajánlását! frandy A hó-nap vicce A munkahelyen a fõnök látja, hogy Gazsi már jó ideje egy üres talicskát tologat. Te Gazsi minek tologatod azt az üres talicskát? Hát drága fõnök úr, akkora itt a hajtás, hogy nincs idõm megpakolni! Tisztelt Elnök Úr! Szeretném írásban is megköszönni a PÖKKÖP pénztár dolgozóinak, a szakmai hozzáértést és figyelmességet. Történt ugyanis, hogy 67 %-os rokkanttá váltam, azonban az errõl szóló igazolásokat hiányosan küldtem meg a pénztárnak. Azonban a PÖKKÖP munkatársai, ügyintézõi voltak olyan szívesek és felhívták a figyelmemet a két hónapos igénylési határidõre, ezért még idejében megkaphattam a Ft-os segélyt. Az Õ figyelmeztetésük nélkül nem tudtam volna igénybe venni a segélyt, mert kicsúsztam volna a két hónapos határidõbõl. További sikeres mûködést és jó egészséget kívánok Önöknek! Köszönettel és tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Tislér Gábor forgalmi alelnök Kispál Viktor érdekvédelmi ref. (fax/üzenetrögz.) Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Káré István / fax/üz.rögz: 06-1/ Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: Tisztelt PÖKKÖP! Köszönetemet szeretném kifejezni a PÖKKÖP pénztárnak, mivel nyarán hosszantartó kórházi kezelések és betegség után elhunyt férjem temetési segélyét igen gyorsan (még a beérkezés napján) folyósították részemre. Pozitív csalódás volt ez számomra a mai világban, s bár a fájdalmunkat nem enyhíti, de óriási segítség volt a nagy bajban az a Ft, amivel a pénztár segítette a családunk tagjait! Ezúton és még egyszer köszönöm, Önöknek, hogy ilyen gyorsan segítettek a bajban! név és cím a szerkesztõségben cím: vagy

8 8 MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Ezt is jól ELINTÉZTÜK! A VÁLASZ: Dr. Mosóczi László fõigazgató Budapest Andrássy u Tisztelt Fõigazgató Úr! Szakszervezetünk a pálya és mérnöki létesítmények területén alkalmazott teljesítménybérezési rendszer évi megszüntetését és a teljesítménybér alapbéresítését követõen számos fórumon (SZÉT ülés, PÉT ülés, egyéb testületi ülések) kezdeményezte a fõpályamesteri szakaszok teljesítmény-elszámolási kötelezettségét szabályozó utasítások módosítását. Felvetéseinket az éppen jelenlevõ szakmai vezetés mindenkor indokoltnak ítélte és ígéretet tett a vonatkozó utasítások módosítására, visszavonására. Mindezek ellenére érdemi intézkedés mind a mai napig nem történt! Az egyes fõpályamesteri szakaszokon hónapról-hónapra a teljesítményelszámolásokat elkészítik és a területi központokba továbbítják. Információink szerint más szakaszokon a teljesítmény-elszámolás elkészítése és továbbítása elmarad és ezek hiányát senki sem teszi szóvá. Tekintettel arra, hogy megítélésünk szerint a jelenlegi helyzet bizonytalanságot szül az illetékes pályamesterek körében a kötelezettség teljesítését illetõen, arra kérjük a T. Fõigazgató urat, hogy tegye egyértelmûvé a teljesítmény-elszámolások jövõbeni készítésével kapcsolatos álláspontját. Amennyiben figyelembe véve az ezzel foglalkozók leterheltségét is a teljesítmény-elszámolás készítésének fölöslegességével kapcsolatos szakmai álláspont megegyezik szakszervezünk véleményével, kérjük a vonatkozó utasítások módosítását, a teljesítmény-elszámolási kötelezettség teljesítésének megszüntetését. Intézkedését elõre is és ezúton is köszönöm! Budapest, augusztus 30. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök A Pályavasút területén mûködõ Valamennyi Reprezentatív Szakszervezet Székhelyén A Pályavasúti Üzletág PML üzemeltetési alosztályok végrehajtási egységeinek teljesítmény-elszámolás szabályozás módosítására az érdekképviseleti szervezetek PÉT-en elhangzott javaslataira, illetve a PVDSz 84/2006. számú írásos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. A Számviteli Törvény 165. rendelkezése szerint minden gazdasági mûveletrõl, eseményrõl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. (Bizonylati elv és fegyelem!) Ennek az elõírásnak felelnek meg a fõpályamesteri szakaszokon vezetendõ munkalapok, amelyek a gazdasági események rögzítésén túl az elrendelt és elvégzett tevékenységek (munkaelemek) mérését, hatékonyságát és ellenõrizhetõségét is biztosítják. Az így regisztrált, mérhetõ teljesítmények alapján az elõzõ években a teljesítménybérezésen keresztül ösztönzõ hatást is gyakoroltak. A teljesítménybér évi alapbéresítésével az ösztönzõ hatás valóban megszûnt, ezzel a teljesítmény százalékok kiszámítása is feleslegessé vált. De a Számviteli Törvény fent hivatkozott szakasza alapján a munkalapokat, mint a gazdasági esemény alapbizonylatát továbbra is kell vezetni, attól eltekinteni nem tudok. A PV Területi Központok részére kiadott rendelkezésünket mellékeljük. Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét! Budapest, szeptember 25. Dr. Mosóczi László fõigazgató hu.morzsák A házasság a szerelem büntetõ szakasza A sírásó mások sírját ássa, míg a politikus a magáét Nem a félrevert harang okozza a tûzvészt A legtöbb férfi családi állapota: a hõs A humor a bölcsek esernyõje A dezinformáció a hazugság tudományos neve Nem a szélkakas fújja a szelet JFK FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobiltelefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a , a , vagy a telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, illetve az aktuális hírek szerint küldjük a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló, térítésmentesen veheti igénybe. Kérjük azon munkavállalókat, akik már igénybe veszik szakszervezetünk sms hírszolgáltatását és mobiltelefonszámuk megváltozik, arról a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében értesítsék a fenti telefonszámokon a PVDSz-t. - szemisa -

9 9 FELHÍVÁS!

10 10 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea

2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea 2013. október 17. Előadó: dr. Tóth Andrea A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és az esélyegyenlőség eszméje iránti elkötelezettség az állam feladatává teszi, hogy garantálja

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások,

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások, VIII. évfolyam 11. szám Egyeztettünk Mottó: Attól még senki sem lett szegényebb, hogy beleadott mindent. 16.-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1.melléklet az Ecséd Községi Önkormányzat 8/2015(I.18.) önkormányzati rendeletéhez Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. Kérelmező

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási gondok enyhítésére

KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási gondok enyhítésére BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu Sz/1/9 KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben