HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani"

Átírás

1 VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel 20%-ban a PVDSz-t támogatták. (3. oldal) Mi a franc van már megint? Robog a személyvonat, nem csak amiatt, mert gyorsított - ami esetünkben azt jelenti, hogy a kisebb települések vasútállomásain nem, csak a közbeesõ városokban áll meg -, hanem azért is, mert a Budapest- Szolnok vonalnak ezt a szakaszát uniós támogatással már felújították. (5. oldal) A nép ügyvédje! A gyakorlatban a nép ügyvédje az úgynevezett jogi segítõ a hozzá forduló fél számára jogi tanácsot ad, beadványt készít, egyéb iratot szerkeszt vagy a felet polgári vagy büntetõ peres ügyben képviseli. Az efféle jogi segítségnyújtásnak az a célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára egy olyan intézményrendszer mûködjön, amelyben a támogatottak jogaik érvényesítése és a jogviták megoldása során egyrészt szakszerû jogi tanácsot, másrészt peres ügyeikben szakszerû jogi képviseletet kaphatnak. (6. oldal) Nekünk nyóc! Nyolc éves a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete! Na most válasszunk, vagy sem? Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani 2006-ban? A kérdés alapja az a Központi Üzemi Tanács (KÜT) elnöke által kiadott felhívás, melyet felületesen elolvasva azt hiheti az ember, hogy tényleg mindenhol a MÁV ZRt. egész hálózatán új választást kell tartani. Ezzel szemben az igazság az, hogy csak azokon a helyeken szükséges, és kell új üzemi tanácsi választásokat tar- tani, ahol az Mt. 43. (4) bekezdése szerinti három év letelt. A Pályavasúti Üzletág ez alól kivétel, hiszen itt a különbözõ racionalizálási programok, átszervezések következtében voltak olyan helyek ahol 2004., sõt évben is voltak az üzemi tanácsi választások. Összegezve tehát: a Pályavasúton csak ott kell ismét üzemi tanácsot választani, ahol letelt a három év! - a szerk -

2 2 PÉT HÍREK VÉT HÍREK szeptember 29.-én ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). A tanács soros ülésén az üzletág IV. negyedévi foglalkoztatási elképzeléseit és a Kollektív Szerzõdés Üzletági Függelékének módosítását tárgyalták a résztvevõ felek. Az üzletág vezetése az október 01. és december 31. közötti idõszakban 283 fõ távozásával és 166 fõ felvételével számol, tehát létszámcsökkenést tervez. A vezetés tervei szerint a távozók túlnyomó többsége nyugdíjazás illetve a 21- es vonal (Szombathely) GySEV-hez csatolása következtében válik meg MÁV munkaviszonyától, de 65 fõ munkaviszonyát munkáltatói rendes felmondással tervezik megszüntetni. Feltûnõ, hogy a rendes felmondások leggyakoribb indokaként az orvosi alkalmatlanság szerepel. Szakszervezetünk az egyeztetés során kifejtette, hogy a rendes felmondások tekintetében nem támogatja a munkáltató elképzeléseit. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az orvosi alkal- matlanságot elsõsorban a munkaviszony létesítésekor kellett volna vizsgálni, másrészt amennyiben az egészségromlás a hosszú vasúti szolgálat következtében romlott meg az egészségi állapotnak megfelelõ munkakört kell a munkavállalónak felajánlani, és nem utcára rakni. Az üzletág vezetése ígéretet tett arra, hogy az eseteket egyesével fogja kivizsgálni, és a lehetõségek szerint fogja a munkavállalókat továbbfoglalkoztatni. A Kollektív Szerzõdés (KSZ) Üzletági Függelékének módosítása tekintetében sor került a nyelvtudási pótlékban részesülõk körének bõvítésére a kürtösi és hodosi térfõnökökkel, a békéltetetõk névsorának kiegészítésére, valamint a kiküldetési lehetõség 66 napra emelésére az értékesítési elõadó és iparvágány szakelõadó munkakörökben. Szentgyörgyi Mihály PML alelnök AUTONÓMOK A szeptember végi Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) ülés érdemi napirendi pont megtárgyalása nélkül ért véget. A napirend elõtti villongásokat követõen Zsoldos Mariann humánpolitikai vezérigazgató-helyettes bejelentette, hogy a hónap végén távozik posztjáról és más szakterületen folytatja tovább tevékenységét. Bejelentette azt is, hogy a MÁV ZRt. általános vezérigazgató-helyettese október 01.-i hatállyal Rankasz Dezsõt nevezte ki a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes posztra. Szakszervezetünk kifejezte sajnálkozását Zsoldos Mariann távozásával kapcsolatban. Személyében egy nagy szakértelemmel rendelkezõ és belátó partnert ismertünk meg. Egyben kifejeztük reményünket, hogy az új humánpolitikai vezérigazgató-helyettessel is konstruktív együttmûködést tudunk majd kialakítani. Rankasz Dezsõ humánpolitikai vezérigazgató-helyettes október elsõ hetében megbeszélést kezdeményezett a MÁV ZRt.-nél mûködõ reprezentatív szakszervezetek elnökeivel. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Október 02.-án. ülésezett az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASZSZ) Tagszervezeti Tanácsa. A testület az aktuális helyzet elemzését követõen a közeljövõ feladatait vette számba. Az elhangzott vélemények összegzéseként az alábbi álláspontot rögzítette: A szövetség az aktuális belpolitikai küzdelmektõl távolságtartó magatartást tanúsít, mert ezek nem adnak választ az érdekvédelmi bér, foglalkoztatatás, stb. feladatok elvégzésére. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) munkavállalói oldala elutasította a konvergencia programot, mert az aránytalan terheket ró a munkavállalókra. A programhoz hasonlóan elutasította a kormány reformbizottság felállítására vonatkozó javaslatát is, mert álláspontja szerint a vitákat az OÉT fórumain, a szakbizottságokban kell lefolytatni. A közeljövõ legsürgõsebb feladatai a jövõ évre vonatkozó országos bérnövekedésre vonatkozó ajánlás kidolgozása és a korkedvezményes nyugdíjazás intézménye elleni kormányzati támadás elhárítása. A jövõ évre vonatkozó bérajánlás tekintetében a Tagszervezeti Tanács nehéz tárgyalásokra számít. Leszögezte, hogy az országos minimálbér tekintetében a 2005-ös több évre vonatkozó megállapodáshoz képest munkáltatói próbálkozások ellenére nem vár változást, hiszen az jogszabállyal védett. A versenyszférára vonatkozó ajánlott bérnövekedés tekintetében azonban minden korábbinál nagyobb veszélye van a megállapodás elmaradásának. Meghatározta a tanács azt is, hogy milyen tényezõk figyelembe vétele szükséges a szakszervezeti álláspont kialakításához. Egyetértés mutatkozott abban, hogy pusztán a bérek reálértékének megõrzéséhez legalább 10 százalékkal kell növelni a bruttó béreket, hiszen a prognózisok 6-7 százalékos éves árnövekedéssel számolnak és a munkavállalói adó és járulék terhek 3,5 4 százalékkal növekednek 2007-ben. A korkedvezményes nyugdíjra vonatkozó szabályok megváltoztatására vonatkozó kormányzati szándék tekintetében a Tagszervezeti Tanács nagy veszélyeket lát, ugyanis a kormány nem tisztázza egyértelmû szándékait. Tény, hogy az intézmény jogszabályi háttere 2006 december 31.- vel megszûnik és a kormánytényezõk egy tisztázatlan ágazati megállapodás-rendszerben gondolkodnak. Az ASZSZ Tagszervezeti Tanácsa kezdeményezi, hogy a korkedvezményes nyugdíjazás átmentése érdekében az eddigieknél kezdeményezõbb magatartást kell tanúsítani és a kormányzati mulasztások ellenére az érintettek érdekeit figyelembe vevõ megállapodásra kell jutni. erobi

3 MÁV Kft-k házatáján 3 FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel 20%-ban a PVDSz-t támogatták. A Munka törvénykönyve egyik meghatározása szerint a reprezentativitás egyik lehetõsége az üzemi tanácsi választáson leadott szavazatok 10%-ának megszerzése, melynek következtében a PVDSz reprezentatív lett. Így a kilenc fõs üzemi tanácsban a VSZ és a PVDSz is helyet kapott. A VDSZSZ nem került be. A választás nem mindenhol ment problémamentesen (jogszerûen), hiszen a: Budapest Ferencváros Építésvezetõség területén a munkavállalók elmondása szerint csak kb. egy héttel a választások elõtt értesültek arról, hogy üzemi tanács választás lesz a kftnél. Ezen kívül a választható jelöltek listája is állítólag csak pár nappal a választás elõtt vált nyilvánossá, ráadásul akkor sem az Mt.-nek megfelelõen (nem volt kifüggesztve), hanem csak elmondásuk szerint szóltak nekik. Mindezek után amikor a munkavállalók az építésvezetõségen megjelentek, a szavazatszedõ bizottság viszont már nem volt jelen. Ezek miatt a választás eredménye még nem tekinthetõ véglegesnek, a Ferencvárosi Építésvezetõség területén új választás várható, amely lehetõséget teremt a PVDSz-nek a pozíciói tovább erõsítésére. Ez év októberében kerül sor a kft és a szakszervezetek között a évi bérfejlesztésrõl és a bevezetendõ béren kívüli juttatásokról szóló tárgyalásokra, amelyen a PVDSz célja továbbra is a tagjai minél magasabb szintû érdekérvényesítése. te, hogy felelõtlen az a munkáltatói magatartás, amely különbözõ tevékenység-kihelyezési pályázatok elnyerését követõen az átvett dolgozóktól kíván rövid úton megszabadulni. Mivel abban az idõben több MÁV tulajdonú kft-nél is hasonló tendenciák érvényesültek, állásfoglalással fordultunk a MÁV ZRt. legfelsõ vezetéséhez és helyi szinteken is folytattuk a tárgyalásokat. Az IK Kft-nél a tárgyalások szeptember végén záródtak le. Bár megállapodást nem sikerült kötni, de végeredményben a tervezett 623 fõ helyett, a csoportos létszámcsökkentés mindössze 37 fõt fog érinteni november-január hónapokban. Ezt a tényt a Kft. vezetése kész lett volna megállapodásban is rögzíteni. Megállapodás végül azért nem született, mert a munkáltató elutasította azt a PVDSz javaslatot, hogy rögzítsünk a megállapodásban egy olyan konkrét idõpontot ameddig a vezetés vállalja, hogy további létszámcsökkentést nem fog kezdeményezni. Annak ellenére, hogy az elbocsátottak létszáma nem éri el a tervezett létszám 5 százalékát és egyetlen PVDSz tagot sem érint, nem dõlhetünk hátra, hiszen a kft ügyvezetõje elmondta, hogy továbbra is kialakulatlan a takarítási tevékenységgel kapcsolatos vasúti elképzelés és bizonytalan a vasúti laktanyákban foglalkoztatottak helyzete is. A jövõben például a foglalkoztatott takarítónõk jelentõs hányadát változó munkahelyen kell foglalkoztatni. A PVDSz ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a jogszabályok betartására, vagyis arra, hogy a változó munkahelyen történõ foglalkoztatás csak az erre vonatkozó munkaszerzõdéssel vezethetõ be, és hogy ezekben az esetekben az utazási idõ a munkaidõ részét képezi, valamint, hogy ennek költségei a munkáltatót terhelik. A munkáltató a PVDSz figyelem felhívásával egyetértett és kérte, hogy az esetleges helyi túlkapásokról tájékoztassuk a Kft. vezetését. MÁVGÉP Kft. A MÁVGÉP Kft-nél a cégvezetés és a szakszervezetek még május-júniusban megállapodtak abban, hogy be- IK Kft. A nyár folyamán számoltunk be újságunkban arról, hogy a MÁV IK Kft-nél tárgyalások kezdõdtek egy nagyarányú létszámcsökkentés megakadályozása érdekében. A Kft. vezetése május végén jelentette be, hogy a társaságnál foglalkoztatott 1726 fõbõl 623 fõ munkaviszonyának megszüntetését fogja kezdeményezni az év második felében. A PVDSz a tárgyalásokon végig azt az álláspontot képviselvezetik a választható béren kívüli juttatások rendszerét. Ezt követõen a kft életében jelentõs változás történt, új ügyvezetõ igazgató került a gazdasági társaság élére. Az új cégvezetõ elképzelései szerint a kft jelenlegi gazdasági lehetõségei nem teszik lehetõvé a rendszer bevezetését. A PVDSz ezt természetesen nem vette tudomásul. A tárgyalások több szintéren folytak. Egyfelõl a kft ügyvezetõjével, másfelõl a MÁV ZRt., mint a kft egy személyi tulajdonosa képviselõivel. Az egyeztetések végül eredményre vezettek, a tulajdonos kötelezte a cégvezetõt, hogy vezesse be a választható béren kívüli rendszert. Mivel a szakszervezetekkel kötött szóbeli megállapodásban az szerepel, hogy június 01.-vel vezeti be, a kollektív szerzõdés pedig október 31.-vel lejár, ezért a VBKJ a június 01. és október 31. közötti idõszakra vonatkozik. A VBKJ keret azon dolgozók között kerül felosztásra, akik jelenleg nem részesülnek ilyen juttatásban (a pécsi területen vannak olyan MÁV ZRt.-tõl átkerült dolgozók, akiknek még folyósítják a VBKJ-t). A keret nagysága 20 millió forint, ez egyénekre lebontva forintot jelent, ami egyösszegben kerül utalásra. A VBKJ választható elemei a következõk: - egészségpénztári hozzájárulás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - önkéntes önsegélyezõ pénztári hozzájárulás - üdülési utalvány - ajándék utalvány - kultúra utalvány Amennyiben a munkavállaló valamelyik pénztárat választja a forintot az októberi fizetésével (november 10.-ig) utalják át az általa megjelölt pénztárba. Az utalványok esetében a kifizetés a megrendelés teljesítési idõpontjának a függvénye. Szakszervezetünk örömmel nyugtázta, hogy tárgyalásos úton lehet eredményeket elérni, megállapodásokat kötni, ezért a nagy jelentõségû õszi tárgyalásokon is ezt a módszert kívánja alkalmazni. kiwi

4 4 Esélyegyenlõség! 2.-án ülésezett az Esélyegyenlõségi Bizottság, miután a VDSZSZ kezdeményezte a bizottság összehívását. Az ülést kezdeményezõ szakszervezet a Személyszállítási Üzletág vezetõje által készített utasítást nehezményezte, amely szerint, azok a dolgozók, akik nem mennek betegszabadságra illetve táppénzre szeptember 01. és december 31. között forintos jutalomban részesülnek. Álláspontjuk szerint ezt az ügyet ennek a bizottságnak kellene megoldania (vagy legalábbis foglalkoznia vele), amihez csatlakozott a VSZ is. Szakszervezetünk azt a szakmai álláspontot képviselte, miszerint az utasítás valóban nem szerencsés, azzal mi sem értünk egyet, de a kérdés megoldása nem ennek a fórumnak a feladata. A PVDSz szerint a probléma úgy oldható meg, hogy az a szakszervezet, amelyik nehezményezi az utasítást az Mt.-ben nyújtott jogosítványainak megfelelõen nyújtson be kifogást, és kezdeményezzen egyeztetést a munkáltatóval. Ezt követõen az üzletág képviselõje azt próbálta megvilágítani, hogy mi áll az utasítás kiadásának a hátterében, miért volt rá szükség (sok hiányzás, betegség, amely jelentõs többletköltséget okoz az üzletágnak stb.). A munkáltatói oldal jogásza megerõsítette a PVDSz álláspontját, miszerint ebben a témában nincs hatásköre a bizottságnak, és az üzletág jogszerû intézkedését egy korábbi bírósági ítélettel is alátámasztotta. Ezt követõen a korábban ellentétes véleményen levõ szakszervezetek is belátták azt, hogy problémájuk kezelésére nem ez a megfelelõ fórum. Végül az üzletág képviselõjével sikerült megállapodni, abban, hogy a kiadott utasítás kifogásolt kifejezését (betegszabadság) a munkáltató egy másikra cseréli ki. Ezzel a bizottságnak a közel másfél órás tanácskozást követõen (a hatékonyság jegyében!) sikerült lezárnia, és megoldania az egyébként sem hozzá tartozó ügyet. Bravó! - kiwi - PÖKKÖP az interneten: Ott voltunk 2006.szeptember én ülésezett a Mozdonyvezetõk Szakszervezetének (MOSz) közgyûlése, melyre a vasutas szakszervezetek közül egyedül a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) kapott meghívást. A PVDSz a közgyûlésen is kifejezésre jutatta azon irányú szándékát, hogy a vasutas munkavállalók érdekében a két szervezet a jövõben is segítse egymás munkáját az érdekvédelem világában. A közgyûlésen a vasutas társadalom és a mozdonyvezetõk gazdasági és szociális helyzetének javítási lehetõségeirõl döntöttek a küldöttek. - a szerk - Álláshirdetés Vállalatunk, a Bombardier MÁV Kft. a piacvezetõ vasúti gördülõállomány gyártó BOMBARDIER csoporthoz tartozik. Dunakeszi forgóváz egységünkbe, kormányszelep mûhelyünkbe keresünk a magas színvonalú szakmai munka iránt elkötelezett munkatársat az alábbi pozícióba: MÛVEZETÕ Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, kettõ önellátós apartman igényelhetõ. A nagy apartman 6 fõ részére, míg a kis apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és pénteken 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet Feladatok: Fõjavításra, fõvizsgajavításra és futójavításra érkezõ vasúti személykocsikhoz szükséges fékszerelvények javítása Közvetlen irányítása a kormányszelep javító mûhely tevékenységének Felelõs a termelési feladatok, technológiai és szerzõdéseink szerinti teljesítéséért Felelõs a technológia és minõségi elõírások maradéktalan betartásáról Irányítása alá tartozik a kormányszelep javító mûhelyébe beosztott dolgozók munkájának irányítása és ellenõrzése Gondoskodik az alkatrészek javításának feltételeirõl, a berendezések, szerszámok, mérõeszközök megfelelõ állapotáról Elkészíti a csoportok munkabeosztását, ellátja a dolgozók munkafelügyeletét Elvárások: Középfokú szakirányú végzettség 3-5 év hasonló területen szerzett gyakorlat MS Office felhasználói szintû ismerete Jó kommunikációs, együttmûködési és vevõorientációs készség Vállalatunk a munkavállalói részére stabil munkahelyet, folyamatos fejlõdési lehetõséget és versenyképes jövedelmet biztosít. Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklõdését, kérem, küldje el jelentkezését az alábbi címre: Társaságunkról a oldalon tájékozódhat.

5 5 Mi a franc van már megint? Robog a személyvonat, nem csak amiatt, mert gyorsított - ami esetünkben azt jelenti, hogy a kisebb települések vasútállomásain nem, csak a közbeesõ városokban áll meg -, hanem azért is, mert a Budapest- Szolnok vonalnak ezt a szakaszát uniós támogatással már felújították. Robog tehát a vonat, az ingázók pedig Kispest után menetrendszerûen elalszanak, abban a biztos tudatban - ki van ez próbálva -, hogy belsõ órájuk a cél elõtt automatikusan felébreszti õket. A kalauz diszkréten rázogatja az alvókat, akiket régebben nem ébresztett fel, hiszen ránézésre ki tudta választani a törzsutasokat, újabban azonban gyakran megesik, hogy alig lép be a kocsiba, megjelenik mögötte egy ifjú ember is, aki nem csak a közönség menetjegyeit, hanem azt is ellenõrzi, hogyan dolgozik az általában középkorú vagy annál idõsebb jegyvizsgáló. Különös érzés nézni a kalauzok és a föléjük rendelt ifjak arcát ilyenkor, az utazóközönség azonban nem mutat ki érzelmeket. Az alvók, bérletük felmutatása után, nyomban visszaalszanak, mások egykedvûen nézegetnek ki az ablakon, s még arra sem rezzennek össze, hogy a mozdony hirtelen éktelen tülkölésbe kezd. Kitartja hosszan a figyelmezetõ hangot, majd ránt egyet a szerelvényen, végül kint, a nyílt pályán, nem túl messze a kisváros vasútállomásától, szélsõ házaihoz pedig egészen közel, megáll. Kipattannak a szemek, mozgolódás támad a kocsikban, rosszra azonban addig nem gondol senki - máskor is vannak ilyen kényszermegállások, hajjaj - amíg a kalauz végig nem siet a szerelvényen, hogy közölje: Sajnos, elgázoltunk valakit. Valakit elütöttünk - visszhangozzák néhányan, az állítást civil szóhasználattal helyesbítve, a többes számot azonban meghagyva, mintha mindannyiunk felelõssége lenne, ami az imént történt. Meddig fogunk itt állni? - kérdezi valaki, aki a tragédián egy másodperc alatt túljutott, s azonnal a dolog praktikus vonatkozásaira keresi a választ: eléri-e a csatlakozást, megvárjae a szerelvényt a helyközi buszjárat, amire neki át kell majd szállnia, hazaér-e idejében, hogy a gyerekért még el tudjon menni az óvodába. Elvégre az élet nem állt meg. Csak annak a valakinek ott, lent, a kerekek alatt valahol, róla viszont jobb nem tudni semmit. Hát, amíg a helyszínelõk ideérnek... Legalább másfél óráig még itt leszünk - tárja szét a karját a kalauz. Megindulnak erre az utasok lefelé a vonatról, legalábbis azok, akik a közeli kisváros állomásán akartak leszállni. Egymást segítve araszolnak a magas lépcsõkrõl a zúzott kövek közé, hogy a sínek mellett libasorban kövessék egymást az egyáltalán nem gyalogosforgalomra tervezett, keskeny ösvényen. Aki ott nem fér el, fent marad a töltésen, s a szembejövõ sínpár közötti talpfákon baktat a városba befelé. Nem nézek oda, én nem nézek oda - mondogatja egy vörös hajú nõ, attól félve, hogy a mozdony mellé érve megpillantja majd az áldozatot. A gondolatba is belefehéredik, s hasonlóképpen lehetnek mások is, mert inkább bebotladoznak a méteres gazba, csak ne kelljen oldalra nézni, ahol egy véres tetem lehet. Nincs itt jelenti ki, aki a leghamarabb ért a szerelvény elejére, s hõsiesen vetett egy pillantást a mozdony felé. Valahol hátul lehet a szerencsétlen. Mentõ szirénázik a közelben. Lehet, hogy életben van jegyzi meg a bõrdzsekis férfi Emlékszem, egyszer itt ütötte el azt a három telepit is a vonat, de csak ketten haltak meg, az egyiknek olyan szerencséje volt, hogy bevágta az ütközés ereje a vasútárokba. Ha öngyilkos akart lenni, jobb neki, ha meghalt - néz vissza a mögötte lépdelõre egy fiatal lány. Ha öngyilkos akart lenni, nem azért mondom, de választhatott volna más halált is. Vett volna be gyógyszert inkább. Nézd meg, ez a rengeteg ember most mind miatta szerencsétlenkedik itt! - válaszolja a megszólított, hangjában érezhetõ dühvel. A libasor eleje elballag a lezárt sorompó elõtt, ahol viszont autók állnak egymás mögött, tán egy kilométer hosszan is. Mi a franc van már megint? - kiált ki az ablakból egy sofõr türelmetlenül. Semmi válaszolnak neki többen is a beavatottak fölényével. - Semmi, csak elütöttünk valakit. Koblencz Zsuzsa PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS PVDSz tagoknak! lakás vásárlás, felújítás, bõvítés, korszerûsítés lakáscélú állami támogatás a család minden tagjának lakásbiztosítás személyi hitel pénzügyi befektetések Hogy melyik bankot válaszd? Nos a tanácsadás ingyenes, mivel nincs közvetítõ és sikerdíj! Segít a személyi bankárod, csak hívnod kell: SZIKLÁSI VINCE 06-30/ Változás a PÖKKÖP-nél! Az átmeneti házasságkötési segélyt a törvényi szabályozásra való hivatkozással a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) határozatban, június hónaptól megszüntette (Nem értjük miért!- a szerk.) A PÖKKÖP tagjai részérõl olyan tartalmú kérés fogalmazódott meg, hogy az igényelt segélynemekhez, illetve azok összegéhez minél rövidebb idõn belül hozzájuthassanak. A Pénztár felülvizsgálta az eddigi egy hónapos fizetési gyakorlatát és arról határozott, hogy ez év június hónapjától kéthetes idõtartamra rövidíti a segélykifizetéseket. Ez mindig az adott hónap közepe és vége. Egyben és ezúton is felhívjuk a pénztártagok figyelmét a segélynemek benyújtási határidejének az esemény megtörténtét követõ kettõ hónap maradéktalan betartására, mert a jelenlegi törvények, és az alapszabály szerint segélyek csak így fizethetõek ki (kivéve a beiskolázási, lakhatási, és a gyógyszersegély). Nagy Miklós

6 6 A nép ügyvédje! A gyakorlatban a nép ügyvédje az úgynevezett jogi segítõ a hozzá forduló fél számára jogi tanácsot ad, beadványt készít, egyéb iratot szerkeszt vagy a felet polgári vagy büntetõ peres ügyben képviseli. Az efféle jogi segítségnyújtásnak az a célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévõk számára egy olyan intézményrendszer mûködjön, amelyben a támogatottak jogaik érvényesítése és a jogviták megoldása során egyrészt szakszerû jogi tanácsot, másrészt peres ügyeikben szakszerû jogi képviseletet kaphatnak. A támogatások közül a peren kívüliek már most is igénybe vehetõek, de a polgári és büntetõeljárásban nyújthatók csak január 01.-tõl. Mindennek az intézményi hátterét az országos hatáskörrel bíró Központi Igazságügyi Hivatal képezi, melynek vannak megyei (fõvárosi) hivatalai is. Az Igazságügyi Hivatalról többet lehet megtudni a címû honlapon. A jogi segítõk olyan megfelelõ jogi végzettséggel bíró szakemberek, akiket a Központi Igazságügyi Hivatalnál vezetett jogi segítõi névjegyzékbe kérelmére felvettek. Peren kívüli támogatások formái: Ennek keretében jogi tanácsadásra, beadvány vagy egyéb irat készítésére van lehetõség abban az esetben, ha jogvitája esetén késõbb perre kerülhet sor; peren kívül is lezárható jogvitában érintett; mindennapi megélhetést közvetlenül érintõ kérdésekben (pl.: lakhatás, munkajog, közüzemi szolgáltatás) szükséges jogi tájékoztatás; közigazgatási eljárásban vesz részt és jogi tanácsadás szükséges (pl.: az Alkotmánybírósághoz fordulás feltételei); jogvédelme érdekében szükséges tanácsadás, hogy mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítani; bûncselekmény áldozata és annak szükséges megindításhoz jogi tanácsadásra van szükség. Nem lehet jogi támogatást nyújtani: szerzõdés készítése; pénzintézet által folyósított kölcsön felvételének tárgyában; alkotmányjogi panasszal kapcsolatosan; magánszemély vállalkozási, befektetési jellegû tevékenységével kapcsolatos ügyekben; társadalmi szervezet létrehozásával és mûködésével kapcsolatos ügyekben; vámügyekkel kapcsolatban. A rászorultság mértéke szempontjából a törvény két csoportot határoz meg: 1. a jogi segítõ tevékenységének ellenértékét az állam teljes mértékben átvállalja a féltõl, vagyis helyette megfizeti a jogi segítõt. Ide tartozik az, akinek havi nettó jövedelme (munkabére, nyugdíja, egyéb rendszeres pénzbeli juttatása) nem haladja meg a nyugdíjminimumot, vagyona, pedig nincs, illetve vagyoni, jövedelmi helyzetére való tekintet nélkül abban az esetben, ha például rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, hajléktalan, menekült vagy menedékes. 2. a jogi segítõ tevékenységének ellenértékét az állam megelõlegezi, vagyis a fél helyett az állam a jogi szolgáltatás nyújtásával felmerülõ költségeket, és azt a félnek utóbb vissza kell térítenie az állam számára. Ebben az esetben a félnek a havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér 43%-át és vagyona nincs. Nem felhasználható vagyon a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyak (étkészlet, ruházat, ágynemû, bútorok stb), a fél olyan ingatlana, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja (pl.: a hobitelek nem), a mozgáskorlátozott személy gépjármûve, és az a gépjármû, amely nélkül a fél foglalkozásának gyakorlása lehetetlenné válik. Ugyanabban az ügyben többszöri segítségnyújtás nem lehet igénybe venni. A félnek támogatás iránti kérelmet kell benyújtani az Igazságügyi Hivatalnak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes fõvárosi, megyei hivatalában mûködõ Jogi Segítségnyújtó Szolgálatához az erre rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány letölthetõ a honlapról. A támogatás engedélyezése iránti kérelmet az Igazságügyi Hivatal megyei hivatala bírálja el lehetõség szerint azonnal, de legkésõbb 3 munkanapon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig 15 napon belül határozattal dönt. A jogi szolgáltatás igénybevétele a támogatás engedélyezésérõl szóló határozatban foglalt határidõn belül kezdheti meg a fél. E határidõ 1 hónaptól 3 hónapig terjedhet. Lapunk következõ számában a bíróságokon, önkormányzatoknál, és a minisztériumoknál mûködtetett ingyenes ügyfélszolgálatokat, tanácsadásokat mutatjuk be, valamint ezek igénybevételének feltételeirõl adunk tájékoztatást. frandy A hó-nap bölcsessége Nincs még egy ember, aki a világot úgy látná, mint Te. PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

7 7 1. OLVASÓI LEVELEK 2. PÖKKÖP 3000 Hatvan Gárdonyi Géza u.2 Tisztelt Hölgyek, Urak! Tollat ragadok, hogy megköszönjem Önöknek a PÖKKÖP pénztárnál azt a segítséget, amit feleségem (és két hátramaradt kiskorú gyermek édesanyjának) váratlan és számunkra fájdalmas halála után kaptam Önöktõl. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy lépjen be a PÖKKÖP-be, mert az ilyen elõre nem látható események után lesz kire támaszkodnia a hirtelen jött, nehéz élethelyzetben. Köszönöm a két árva gyermekem nevében is az általuk után kifizetett Ft-os, és a Ft-os temetési segélynek a gyors kifizetését. Kívánok minden dolgozójuknak további jó munkát! név és cím a szerkesztõségben KÖSZÖNJÜK! Mottó: Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk. A tavalyi évhez viszonyítva az idén a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából közel forinttal nagyobb összeget utal át az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítvány számlaszámára az adóhivatal. A rászoruló pályavasutasok nevében ezúton is köszönjük a munkavállalók felajánlását! frandy A hó-nap vicce A munkahelyen a fõnök látja, hogy Gazsi már jó ideje egy üres talicskát tologat. Te Gazsi minek tologatod azt az üres talicskát? Hát drága fõnök úr, akkora itt a hajtás, hogy nincs idõm megpakolni! Tisztelt Elnök Úr! Szeretném írásban is megköszönni a PÖKKÖP pénztár dolgozóinak, a szakmai hozzáértést és figyelmességet. Történt ugyanis, hogy 67 %-os rokkanttá váltam, azonban az errõl szóló igazolásokat hiányosan küldtem meg a pénztárnak. Azonban a PÖKKÖP munkatársai, ügyintézõi voltak olyan szívesek és felhívták a figyelmemet a két hónapos igénylési határidõre, ezért még idejében megkaphattam a Ft-os segélyt. Az Õ figyelmeztetésük nélkül nem tudtam volna igénybe venni a segélyt, mert kicsúsztam volna a két hónapos határidõbõl. További sikeres mûködést és jó egészséget kívánok Önöknek! Köszönettel és tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Tislér Gábor forgalmi alelnök Kispál Viktor érdekvédelmi ref. (fax/üzenetrögz.) Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Káré István / fax/üz.rögz: 06-1/ Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: Tisztelt PÖKKÖP! Köszönetemet szeretném kifejezni a PÖKKÖP pénztárnak, mivel nyarán hosszantartó kórházi kezelések és betegség után elhunyt férjem temetési segélyét igen gyorsan (még a beérkezés napján) folyósították részemre. Pozitív csalódás volt ez számomra a mai világban, s bár a fájdalmunkat nem enyhíti, de óriási segítség volt a nagy bajban az a Ft, amivel a pénztár segítette a családunk tagjait! Ezúton és még egyszer köszönöm, Önöknek, hogy ilyen gyorsan segítettek a bajban! név és cím a szerkesztõségben cím: vagy

8 8 MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Ezt is jól ELINTÉZTÜK! A VÁLASZ: Dr. Mosóczi László fõigazgató Budapest Andrássy u Tisztelt Fõigazgató Úr! Szakszervezetünk a pálya és mérnöki létesítmények területén alkalmazott teljesítménybérezési rendszer évi megszüntetését és a teljesítménybér alapbéresítését követõen számos fórumon (SZÉT ülés, PÉT ülés, egyéb testületi ülések) kezdeményezte a fõpályamesteri szakaszok teljesítmény-elszámolási kötelezettségét szabályozó utasítások módosítását. Felvetéseinket az éppen jelenlevõ szakmai vezetés mindenkor indokoltnak ítélte és ígéretet tett a vonatkozó utasítások módosítására, visszavonására. Mindezek ellenére érdemi intézkedés mind a mai napig nem történt! Az egyes fõpályamesteri szakaszokon hónapról-hónapra a teljesítményelszámolásokat elkészítik és a területi központokba továbbítják. Információink szerint más szakaszokon a teljesítmény-elszámolás elkészítése és továbbítása elmarad és ezek hiányát senki sem teszi szóvá. Tekintettel arra, hogy megítélésünk szerint a jelenlegi helyzet bizonytalanságot szül az illetékes pályamesterek körében a kötelezettség teljesítését illetõen, arra kérjük a T. Fõigazgató urat, hogy tegye egyértelmûvé a teljesítmény-elszámolások jövõbeni készítésével kapcsolatos álláspontját. Amennyiben figyelembe véve az ezzel foglalkozók leterheltségét is a teljesítmény-elszámolás készítésének fölöslegességével kapcsolatos szakmai álláspont megegyezik szakszervezünk véleményével, kérjük a vonatkozó utasítások módosítását, a teljesítmény-elszámolási kötelezettség teljesítésének megszüntetését. Intézkedését elõre is és ezúton is köszönöm! Budapest, augusztus 30. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök A Pályavasút területén mûködõ Valamennyi Reprezentatív Szakszervezet Székhelyén A Pályavasúti Üzletág PML üzemeltetési alosztályok végrehajtási egységeinek teljesítmény-elszámolás szabályozás módosítására az érdekképviseleti szervezetek PÉT-en elhangzott javaslataira, illetve a PVDSz 84/2006. számú írásos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk. A Számviteli Törvény 165. rendelkezése szerint minden gazdasági mûveletrõl, eseményrõl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani. (Bizonylati elv és fegyelem!) Ennek az elõírásnak felelnek meg a fõpályamesteri szakaszokon vezetendõ munkalapok, amelyek a gazdasági események rögzítésén túl az elrendelt és elvégzett tevékenységek (munkaelemek) mérését, hatékonyságát és ellenõrizhetõségét is biztosítják. Az így regisztrált, mérhetõ teljesítmények alapján az elõzõ években a teljesítménybérezésen keresztül ösztönzõ hatást is gyakoroltak. A teljesítménybér évi alapbéresítésével az ösztönzõ hatás valóban megszûnt, ezzel a teljesítmény százalékok kiszámítása is feleslegessé vált. De a Számviteli Törvény fent hivatkozott szakasza alapján a munkalapokat, mint a gazdasági esemény alapbizonylatát továbbra is kell vezetni, attól eltekinteni nem tudok. A PV Területi Központok részére kiadott rendelkezésünket mellékeljük. Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét! Budapest, szeptember 25. Dr. Mosóczi László fõigazgató hu.morzsák A házasság a szerelem büntetõ szakasza A sírásó mások sírját ássa, míg a politikus a magáét Nem a félrevert harang okozza a tûzvészt A legtöbb férfi családi állapota: a hõs A humor a bölcsek esernyõje A dezinformáció a hazugság tudományos neve Nem a szélkakas fújja a szelet JFK FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobiltelefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a , a , vagy a telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, illetve az aktuális hírek szerint küldjük a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló, térítésmentesen veheti igénybe. Kérjük azon munkavállalókat, akik már igénybe veszik szakszervezetünk sms hírszolgáltatását és mobiltelefonszámuk megváltozik, arról a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében értesítsék a fenti telefonszámokon a PVDSz-t. - szemisa -

9 9 FELHÍVÁS!

10 10 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról

Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról pénzügyekben hitelesen Tájékoztató a NÉP ÜGYVÉDJE jogi segítségnyújtó szolgálatról INFORMÁCIÓS ANYAGOK Tanácsadásra bejelentkezés: email: info@hitelszovetseg.hu telefon: +36(30) 7091269 S Z É C H E N Y

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu Sz/11/8 KÉRELEM Önkormányzati segély gyermekek

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi segítségnyújtás új szolgáltatásként

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

K É R E L E M MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA FIGYELEM! A kérelemhez mellékelni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők - a tárgyévet megelőző - egész évi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai

1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET. I. A kérelmező személyi adatai 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben