Növényútlevél 0./14. oldal Növényútlevél term2.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növényútlevél 0./14. oldal 07-06-10 Növényútlevél term2.doc"

Átírás

1 Növényútlevél 0./14. oldal Növényútlevél term2.doc

2 A növényútlevél és a termelői regisztráció növény-egészségügyi követelményei Összeállította: Bencze Erzsébet Kiss Karolina Merő Ferenc Molnár Katalin Pataki György Pete András Szabó Béla Szőnyegi Sándor Tóthné Lippai Edit Növényútlevél 1./14. oldal Növényútlevél term2.doc

3 Tartalomjegyzék Bevezető:... 3 TERMELŐI NYILVÁNTARTÁS Mit jelent a termelők nyilvántartásba vétele? Hogyan történik a nyilvántartásba vétel? Milyen kötelezettségei vannak a nyilvántartottnak? Ki mentesül a nyilvántartási kötelezettség alól?...4 NÖVÉNYÚTLEVÉL Ki állíthatja ki a növényútlevelet? Mit kell tartalmaznia a növényútlevélnek? Milyen formátuma lehet a növényútlevélnek? Mi a Csereútlevél? Milyen növényekhez kell növényútlevél?...6 Védett zónába történő szállítás Mi a védett zóna? Harmadik országból származó termékek növény-egészségügyi ellenőrzése melléklet: Az MGSZH által kiadott növényútlevél minták : Növényútlevél 2./14. oldal Növényútlevél term2.doc

4 Bevezető: Az EU tagállamok közötti határellenőrzés megszüntetésével a károsítók elterjedésének kockázata nagyobb, mint korábban. A kockázat csökkentésére vezette be az uniós szabályozás a termelői nyilvántartási kötelezettséget, és a regisztrált termelők által előállított növények, növényi termékek termelési folyamatban történő ellenőrzését. A nyilvántartással, növény-egészségügyi ellenőrzéssel, növényútlevél kiadásával kapcsolatos előírásokat a többször módosított növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A termelési folyamat nyomon követésével, a termőhelyi ellenőrzések rendszerének működtetésével csökkenthető a belső piacra kerülő termékek zárlati (karantén) károsítókkal történő fertőződése. Az így ellenőrzött termékek forgalomba hozatalakor szükség van egy olyan terméket kísérő dokumentumra, amely bizonyítja, hogy az áru a növény-egészségügyi követelményeknek megfelel. E célt szolgálja a növényútlevél, amely igazolja, hogy az előállított növény vagy növényi termék az illetékes hatóság (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény-, és Talajvédelmi Igazgatóság, továbbiakban: MgSzH NTI) által növény-egészségügyi ellenőrzésben részesült, az előírásoknak megfelel, előállítója a hivatalos termelői nyilvántartásban szerepel. A növényútlevél biztosítja az ellenőrzésköteles termékek mozgását az EU belső piacán, beleértve a Magyarországon belüli szállításokat is. TERMELŐI NYILVÁNTARTÁS 1. Mit jelent a termelők nyilvántartásba vétele? Az ellenőrzésköteles növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítói, felvásárlói, forgalmazói, raktározói, importőrei nyilvántartásra kötelezettek. Valamennyi érintett egyedileg azonosítható nyilvántartási számot kap. A termelői nyilvántartás és a termelési folyamatban történő növény-egészségügyi ellenőrzések (helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok) képezik a növényútlevél-rendszer alapját. 2. Hogyan történik a nyilvántartásba vétel? A nyilvántartásra kötelezetteket bejelentkezés alapján veszi nyilvántartásba az illetékes MGSZH NTI. A bejelentkezés bejelentési űrlapon történik, amely a rendelet 10. számú melléklete (Bejelentési űrlap növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez). Az űrlapot a termelő tevékenységének megfelelően kitöltve a rendelet 9. számú mellékletben meghatározott határidők betartásával évente kell megküldeni az illetékes MGSZHNTI részére. Növényútlevél 3./14. oldal Növényútlevél term2.doc

5 A megadott információk, ha nem felelnek meg az előírásoknak, a nyilvántartásra kötelezett csak a szükséges adatok pótlása után kerülhet be a hivatalos regiszterbe. Amennyiben a nyilvántartásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor az ellenőrzésköteles termékekre vonatkozó tevékenységét nem végezheti a már előállított terméket nem forgalmazhatja. Tevékenysége évközben történő változását az illetékes MDSZHNTI-nak be kell jelentenie. 3. Milyen kötelezettségei vannak a nyilvántartottnak? A nyilvántartásra kötelezett köteles: a. naprakész nyilvántartást vezetni -és ahol ez értelmezhető naprakész helyszínrajzott készíteni -azokról a helyekről, ahol az ellenőrzésköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, tartja vagy felhasználja, b. nyilvántartást vezetni azokról az ellenőrzésköteles árukról, amelyeket tárolásra vásárolt vagy a telephelyen termeszt, termelésbe von vagy bármilyen célból továbbít, c. a termeléssel és a forgalmazással, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos okmányokat legalább három évig megőrizni, d. személyesen vagy a növényvédelem és egyéb növény-egészségügyi témában szakmai tapasztalattal rendelkező megbízottja útján a növényvédelmi hatósággal kapcsolatot tartani, e. szükség szerint és a megfelelő időben, a hatóság által meghatározott módon megfigyeléseket folytatni, f. az ellenőrzést végző növényvédelmi felügyelő számára lehetővé tenni a vizsgálatot, a mintavételezést, valamint a vonatkozó okmányok megtekintését, illetve együttműködni a hatósággal, g. a hatóság intézkedésére a telephelyek növény-egészségügyi helyzetének fenntartására, illetve az anyagok azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket (különleges vizsgálat, mintavételezés, elkülönítés, felszámolás, kezelés, megsemmisítés) betartani, h. értesíteni az illetékes hatóságot valamely zárlati károsító, annak tünete, illetve bármely más növényi rendellenesség előfordulásáról. 4. Ki mentesül a nyilvántartási kötelezettség alól? Mentesül a nyilvántartási és a növény-egészségügyi ellenőrzési kötelezettség alól amennyiben a zárlati károsító elterjedésének veszélye nem áll fenn - az a kistermelő, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, vagy a helyi piacon* végső felhasználó számára értékesíti. Saját célú felhasználás vagy végső felhasználás céljára történő értékesítés azt jelenti, hogy a termék nem kerül vissza a szaporítási folyamatba. Például: lágyszárú, gumós, hagymás növényeket tovább nevelő termelők. Növényútlevél 4./14. oldal Növényútlevél term2.doc

6 A rendelet 6.számú melléklet A részének 1.1,1.4,1.5, és 2.1 pontjaiban felsorolt fás szárú szaporítóanyagot előállítók nem mentesülnek nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettség alól még akkor sem, ha saját célra állítják elő terméküket. * Helyi piac fogalma: A növény, növényi termék és egyéb anyag nem kereskedelmi célú eladására szolgáló, egy adott megyére, illetve a szomszédos megyékre kiterjedő értékesítési vonzáskörzete. NÖVÉNYÚTLEVÉL 5. Ki állíthatja ki a növényútlevelet? A növényútlevelet az illetékes MGSZH vagy az általa kiadott határozatban felhatalmazott és ellenőrzött termelő, előállító, felvásárló, gyűjtő-raktározó, forgalmazó, importőr, állíthatja ki. A szükséges növény-egészségügyi ellenőrzések végrehajtása, valamint a termék zárlati károsítóktól való mentességének igazolása minden esetben az illetékes MGSZH NTI feladata. Olyan növények (termékek) esetében, ahol minőségtanúsítással kapcsolatos címke kerül kiadásra, az egyben növényútlevélként is szolgál, amennyiben tartalmazza a növényútlevélhez szükséges adatokat. (például: vetőburgonya címke, szaporítóanyag címke) 6. Mit kell tartalmaznia a növényútlevélnek? A növényútlevélen az alábbi adatokat (rendelet 17. számú melléklete értelmében) kell szerepeltetni: 1. EK Növényútlevél 2. Magyarország kódja (HU) 3. felelős hatóság feltüntetése (MGSZH) 4. termelő nyilvántartási száma 5. egyéni sorozatszám 6. botanikai név 7. termék mennyisége 8. ZP jelzés (védett zónába történő szállítás esetén) 9. RP jelzés (útlevélcsere esetén) 10. importból (harmadik országból) származó terméknél a származási vagy feladási ország neve. Ha a növényútlevél címkéből és a kísérőokmányból áll, akkor a címkén elegendő az első 5 adatot feltüntetni. Növényútlevél 5./14. oldal Növényútlevél term2.doc

7 7. Milyen formátuma lehet a növényútlevélnek? A növényútlevél formátumára nincs egységes közösségi előírás. A 6. pontban meghatározott adatokat azonban tartalmaznia kell. Növényútlevél lehet címke, kísérő okmány egyaránt, méret és alakbeli megkötés nélkül. A rendelet 6. számú mellékletének 2.3. pontjában felsorolt termékek esetében a növényútlevél lehet bármely terméket kísérő okmány (számla, szaporítóanyag kísérőokmány, származási bizonylat, stb.). Fontos, hogy a címke a célnak megfelelő, tartós, a külső behatásnak ellenálló anyagból készüljön, valamint úgy kell elhelyezni a növényen vagy a csomagolóanyagon, hogy sérülés nélkül ne lehessen eltávolítani. A növényútlevél mintákat az 1.melléklet tartalmazza. 8. Mi a Csereútlevél? Ha a növényútlevél-köteles szállítmányt több részre felosztják, összevonják, vagy átcsomagolják az áru eredeti növényútlevelét ki kell cserélni. Ilyen esetben a küldeményt új, RP (replacement passport) megkülönböztető jelzéssel ellátott cserenövényútlevéllel kell ellátni, amelyen az új nyilvántartási szám mellett (pl.: forgalmazóé) fel kell tüntetni az eredeti termelő nyilvántartási számát is. A csereútlevelet csak az illetékes MGSZHNTI állíthatja ki. 9. Milyen növényekhez kell növényútlevél? A rendelet 6. számú melléklet A rész I.szakasz 1. pontjában (1.1-től 1.8-ig) felsorolt növényeket, növényi termékeket, amelyeket egészen a végső fogyasztókig (végfelhasználóig) növényútlevélnek kell kísérnie. Egyedi értékesítés esetén minden egyes növényre, egy végfelhasználónak történő értékesítésnél darabszámtól függetlenül, csomagolási egységenként kell a növényútlevél címkét elhelyezni. A rendelet 6.sz. mell. A rész I. szakasz 2. és 3. pontjában felsorolt növények, növényi termékekhez, nem kell növényútlevél, amennyiben azokat a végső felhasználónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el. A szaporítóanyagokat, szaporító alapanyagot vagyis a nem végfelhasználónak előállított/előkészített növényeket növényútlevél kell, hogy kísérje. Növényútlevél ebben az esetben lehet az áru számlája, szállítólevele, származási bizonylata vagy bármely kísérő okmány, amennyiben az tartalmazza a növényútlevélre vonatkozó adatokat. Növényútlevél 6./14. oldal Növényútlevél term2.doc

8 9.1. Növényútlevél-köteles növények növényi termékek amelyeket végső felhasználóig kell a növényútlevélnek kísérnie ( 1.pont): Ültetésre szánt növények (vetőmag kivételével) Amelanchier (fanyarka) Camellia (kamélia) Chaenomeles (japánbírs) Cotoneaster (madárbírs) Crataegus (galagonya) Cydonia (bírs) Eriobotrya (japán naspolya) Fortunella (narancs/savanyú narancs), Poncirus (dísz-citrus), Citrus (citrom-félék) ha a termés levelet vagy kocsányt tartalmazz. Malus (alma) Mespilus (naspolya) Lágyszárúak Beta vulgaris (répa) Humulus lupulus (komló) Solanum fajok (csúcsor-félék) Faanyag Platanus (platán) Photinia davidiana (kínai mandula/dávid mandula) Prunus (cseresznye, meggy, mandula, kajszi, szilva, őszibarack és egyéb fajok) kivétel: Prunus laurocerasus (babérmeggy) és a Prunus lusitanica Pyracantha(tűztövis) Pyrus (körte) Rhododendron (havas-szépe) kivétel: Rhododendron simsii Sorbus (berkenye) Viburbum (bangita) Vitis növények (szőlő) 9.2. Növényútlevél-köteles növények növényi termékek kivéve,amelyeket végső felhasználónak való forgalomba hozatalra állítanak elő és készítenek el (2.pont) A rendelet értelmében e csoportba tartozó tételeknél a növényútlevél-kötelezettség a felsorolt nemzetségek szaporítóanyagára vonatkozik. Faiskolai anyagok (díszfaiskolákban, erdészeti csemetekertekben előállított): Abies (jegenyefenyő) Castanea (szelídgesztenye) Larix ((vörösfenyő) Picea (lucfenyő) Pinus (fenyő) Platanus (platán) Zöldségpalánták: Apium graveolens (zeller) Brassica (káposztafélék) Capsicum annuum (paprika) Cucumis (kabakosok: uborka, dinnye) Populus (nyárfa) Pseudotsuga (duglászfenyő) Quercus (tölgy) Tsuga (homlokfenyő) egyes Prunusok: Prunus laurocerasus (babérmeggy) és Prunus usitanic Lactuca (saláta-félék) Lycopersicon esculentum (paradicsom) Nicotiana tabacum (dohány) Solanum melongena (tojásgyümölcs) Spinacea (spenót) Növényútlevél 7./14. oldal Növényútlevél term2.doc

9 Vetőmagvak, hagymagumó: Allium ascalonicum (mogyóróhagyma) Allium cepa (vöröshagyma) Allium porrum (póréhagyma) ültetésre szánt növények Allium schoenoprasum (metélőhagyma) Bogyósgyümölcs: Fragaria (szamóca) Rubus (málna, szeder) Lágyszárú dísznövények: Argyranthemum (margitvirág) Aster (őszirózsa) Dendranthema (kizantém) Dianthus és hibridjeik (szegfű) Exarum (keserűlevélke) Gerbera Gypsophila (fátyolvirág) Impatiens (nebáncsvirág) új-guineai hibridjeinek minden fajtája Cserepes szobanövények: Helianthus annuus (napraforgó) Lycopersicon lycopersicum (paradicsom) Medicago sativa (lucerna) Phaseolus (bab) Leucanthemum (margaréta) Lupinus (csillagfürt) Pelargonium (muskátli) Tanacetum (varádics) Verbena (vasfű) Egyéb lágyszárú növények (Liriomyza huidobrensis /borsóaknázólégy/ gazdanövények) Araceae (kontyvirág-félék) fajok (kála, Monstera, Philodendron, Anthurium) Marantaceae (nyílgyökér-félék) Musaceae (banán-félék) Persea spp. (avokádó) Strelitziaceae (papagájvirág) Hagymás, gumós dísznövények (ültetésre szánt hagymák, gumók, hagymagumók, gumós gyökerek): Camassia (prérigyergya) Chionodoxa (hófény) Crocus flavus (krókusz) Galanthus (hóvirág) Galtonia candicans (fehér óriás jácint) Gladiolus (kardvirág) mikroszaporítású változatai és hibridjei Hyacinthus (jácint) Iris (nőszirom) Ismene (pókliliom) Muscari (gyöngyike) Narcissus (nárcisz) Ornithogallum Puschkinia (Puskin-csillagvirág) Scilla (csillagvirág) Tigridia (tigrisvirág) Tulipa (tulipán) Növényútlevél 8./14. oldal Növényútlevél term2.doc

10 Védett zónába történő szállítás 10. Mi a védett zóna? A védett zóna az Európai unión belül az a terület(ek), ahol bizonyos károsító(k) nem honos, vagy nem telepedett meg annak ellenére, hogy a tagállamokban előfordul és megtelepedéséhez adottak az ökológiai feltételek. Védett zóna lehet egy tagállam egész területe vagy annak csupán egy része. Azt, hogy hol és milyen károsítóra léteznek védett zónák, a rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. Tagállamba történő szállítás esetén figyelembe kell venni, hogy a célállomás ahova szállítani kívánunk védett zónában van-e vagy sem. Erről a termelőnek (forgalmazónak) az importőr útján illetve az illetékes MGSZH NTI-tól előzetesen tájékozódnia kell. Amennyiben a szállítás védett zónába, illetve azon keresztül történik, azt előzetesen jelenteni kell (bejelentési űrlap megfelelő rovatában) az illetékes MGSZH NTI felé. Erre azért van szükség, mert a védett zónába az adott károsító tekintetében szigorúbb előírások vannak érvényben, amelyet sok esetben csak plussz ellenőrzéssel, vizsgálattal lehet teljesíteni, amelynek hiányában az árut nem lehet a védett zónába szállítani. A védett zónába történő szállítást ZP (zona protected) jelöléssel a növényútlevél megfelelő rovatában is jelölni kell Növények, növényi termékek, amelyeket a megfelelő védett zónára érvényes növényútlevélnek kell kísérnie az adott zónába történő bevitelkor vagy az azon belüli szállítás során A rendelet 6.sz.mell. A rész II. szakasz 1. és 2. pontja Faiskolai termékek Erwinia amylovora gazdanövények : Amelanchier (fanyarka) Chanomeles (japánbirs) Cotoneaster (madárbirs) Crataegus (galagonya9 Cydonia (birs) Eriobotria (japán naspolya) Malus (alma) Egyéb: Populus (nyárfa) Coniferales (tűlevelűek): Abies ( jegenyefenyő) Larix ( vörösfenyő) Picea (lucfenyő) Pinus (fenyő) Pseudotsuga (duglászfenyő) Mespilus (naspolya) Photinia davidiana (kínai mandula/dávid mandula Pyracantha (tűztövis) Pyrus (körte) Sorbus (berkenye) Növényútlevél 9./14. oldal Növényútlevél term2.doc

11 Lágyszárú dísznövények Begonia Euphorbia pulcherrima (mikulásvirág) Egyéb növények Beta (répa) vetőmag ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris (répa) növények, a répáról származó talaj és nem sterilizált hulladék vetőburgonya Faanyag Ficus (füge) Hibiscus növények (mályvarózsa) Phaseolus (bab) vetőmag Eucalyptus (mézgafa) Gossypium magja és termése Vitis (szőlő) termése élő pollen (Erwinia gazdanövények) részben vagy egészében:tűlevelűekből (Coniferales) és szelídgesztenyéből (Castanea) származik, kivéve a kérgezett fát tűlevelűek (Coniferales) és a szelídgesztenye (Castanea) hántolt kérge 11. Harmadik országból származó termékek növény-egészségügyi ellenőrzése EU-s tagországokon kívüli területekről származó növények növényi termékek és egyéb anyagok (a rendelet 6.számú melléklet B. rész I. szakasz ) valamint a harmadik országokból védett zónába szállított termékek (a rendelet 6.számú melléklet B. rész II. szakasz) növényegészségügyi ellenőrzése Az Európai Unión kívüli, ún. harmadik országokból származó ellenőrzésköteles növények, növényi termékek csak növény-egészségügyi bizonyítvány kíséretében engedhetők be az unió területére, amelyet a feladó ország növény-egészségügyi hatósága állít ki. Ezek az áruk (rendelet 6. melléklet B. rész) a növény-egészségügyi határkirendeltséggel rendelkező határállomásokon hozhatók be Magyarországra (az Unió területére) és a belépő határállomáson növény-egészségügyi vizsgálatban kell részesíteni. Fontos megemlíteni azt, hogy ezen termékek köre bővebb, mint a 6.sz. mell. A részében felsorolt növényútlevél-köteles termékek köre. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan növények, növényi termékek, amelyek az EU-ba történő behozatalához növény-egészségügyi bizonyítvány szükséges akkor is, ha azt más tagállamba történő továbbszállítás esetén nem kell növényútlevélnek kísérnie. A harmadik országból származó növényútlevél-kötelesek növények-, növényi termékek a növény-egészségügyi határkirendeltségen növényútlevelet kapnak, amelynek kíséretében továbbszállíthatók az importőr (címzett) telephelyéig, a célállomásig. A tételhez további forgalmazás, elosztás esetén a növény-egészségügyi hatóság által kiadott csereútlevelet kell csatolni. A növényútlevéllel illetve a növény-egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatban az illetékes megyei MGSZH NTI-nak, valamint a MGSZH Központ Növény- Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság (Budapest, Budaőrsi út ) Növény-egészségügy Osztályának munkatársai készséggel adnak bővebb felvilágosítást. Növényútlevél 10./14. oldal Növényútlevél term2.doc

12 1. melléklet: Az MGSZH által kiadott növényútlevél minták : Növényútlevél 11./14. oldal Növényútlevél term2.doc

13 Növényútlevél 12./14. oldal Növényútlevél term2.doc

14 Növényútlevél 13./14. oldal Növényútlevél term2.doc

15 Növényútlevél 14./14. oldal Növényútlevél term2.doc

Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról

Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Az Európai Unió agrárszabályozása Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról Hazánk 1994. márciusában hivatalosan benyújtotta tagfelvételi

Részletesebben

11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 46. szám

11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 46. szám 11990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 46. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 30/2010. (III. 30.) FVM rendelete a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

Részletesebben

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be.

ISPM 15. Magyarország a követelményeket a 62/2005. (VII. 8) FVM rendelettel módosított 7/2001. (I.17.) FVM rendeletben építette be. ISPM 15 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal

Részletesebben

1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez. 2. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez

1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez. 2. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez 1. melléklet a 25/2010. (X. 20.) VM rendelethez Az R. 4. számú melléklete kiegészül a következő 20. ponttal: 20. Acer spp., ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével Kína 2. melléklet a 25/2010.

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról

Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatásáról 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében nevesített zöldségnövény

Részletesebben

MELLÉKLET. A. rész A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

MELLÉKLET. A. rész A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul: HU MELLÉKLET A. rész A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul: 1. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: Allium cepa L. Cepa csoport (vöröshagyma) Aggregatum csoport

Részletesebben

Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi

Növényegészségügy. Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról. EU nyilvántartási rendszere növényegészségügyi Tájékoztató az Európai Unió növényegészségügyi szabályozásáról Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növényegészségügy Magyarország 1994 márciusában hivatalosan benyújtotta tagfelvételi kérelmét

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK

TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK TÉRINFORMATIKAI ADATRENDSZEREK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE TÉRINFORMATIKAI VEZETŐ MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL, NÖVÉNY- TALAJ- ÉS AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (MGSZH NTAI)

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 125. szám 13405 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 9/2014. (IX. 12.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2003L0091 HU 11.12.2013 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2003/91/EK IRÁNYELVE (2003. október 6.)

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikól szóló. évi CLV. törvény. és. -a alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 5/2008. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65.

Részletesebben

65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet

65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet 65/2007. (VII. 23.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikól szóló. évi CLV. törvény. és. -a alapján kötelező.

Részletesebben

xxxxx/ Plant Passport 1

xxxxx/ Plant Passport 1 HU MELLÉKLET Technikai előírás: A növényútlevelek mérete, az elemeket határoló vonalak alkalmazása, az elemek méretaránya és a megjelenítésükhöz használt betűtípusok csak példaként szolgálnak. Az Unió

Részletesebben

kertésznaptár gyerekeknek

kertésznaptár gyerekeknek kertésznaptár gyerekeknek 2014 Január 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 Madáretető feltöltése 11 12 Hólapátolás 13 14 15 16 17 Tárolt hagymák, gumók ellenőrzése Vastag hóréteg leverése az ágakról 20 21 22 23 24

Részletesebben

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei

Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) 0,05 (zab, rozs, búza, tritikálé); 0,5 (árpa) 28 virágzás (BBCH69) burgonya 0,02* 14 sorzáródás (BBCH 39) cukorrépa lambda-cihalotrin 0,02* (gyökér) 14 sorzáródás

Részletesebben

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikól szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK

L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja IRÁNYELVEK L 40/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.2.11. IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2009/7/EK IRÁNYELVE (2009. február 10.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása

Részletesebben

L 2/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 2/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 2/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.5. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 27.) a 2005 2009. évekre vonatkozóan a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Állami elismerés

1. Általános rendelkezések. 2. Állami elismerés 22840 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 78. szám A vidékfejlesztési miniszter 65/2011. (VII. 11.) VM rendelete a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismerésérõl, valamint vetõmagvaik

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

25/2010. (X. 20.) VM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

25/2010. (X. 20.) VM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 25/2010. (X. 20.) VM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló

Részletesebben

37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet

37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról (Egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 46. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd. Tartalomjegyzék. 28/2010. (III. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 46. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd. Tartalomjegyzék. 28/2010. (III. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 30., kedd 46. szám Tartalomjegyzék 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 30/2010. (III. 30.) FVM rendelet 31/2010.

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások

Dísznövénytermesztésre vonatkozó növény- és talajvédelmi, valamint szaporítóanyag-felügyeleti jogszabályi aktualitások Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete konferenciája, 2014.02.13., Siófok Szabó Levente növény- és talajvédelmi igazgató Szakmai kapcsolódások növényvédelem szaporítóanyagfelügyelet növényegészségügy

Részletesebben

Dendrológia. 6. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Dendrológia. 6. elıadás. Dr. Bartha Dénes Dendrológia 6. elıadás Dr. Bartha Dénes r: Rosales Rózsavirágúak cs: Rosaceae Rózsafélék acs: Spiraeoideae Gyöngyvesszıfélék Spiraea gyöngyvesszı + Spiraea salicifolia főzlevelő gyöngyvesszı + Spiraea

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Egyesületi hírek. Konferencia Bükfürdın. Alföldi Díszfaiskolások Egyesületének közgyőlése. Tartalom:

Egyesületi hírek. Konferencia Bükfürdın. Alföldi Díszfaiskolások Egyesületének közgyőlése. Tartalom: Egyesületi hírek Konferencia Bükfürdın A Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2005. február 4-én tartotta közgyőlését, majd azt követıen a konferenciáját. A közgyőlés döntött arról, hogy az egyesület

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) VM rendelete a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) VM rendelete a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról 468 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 6. szám A vidékfejlesztési miniszter 1/2012. (I. 20.) VM rendelete a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról A növényfajták

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter..../2011. (...) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter..../2011. (...) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről A növényfajták

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

65/2011. (VII. 11.) VM rendelet

65/2011. (VII. 11.) VM rendelet Hatály: 2017.VIII.18. - 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről A

Részletesebben

rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemrıl

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 205/13

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 205/13 2013.8.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 205/13 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. július 30.) a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a tagállamok számára a Libanon Akkar

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerláncról

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól. Első fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól. Első fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

/2006. ( ) FVM rendelete

/2006. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Tervezet! /2006. ( ) FVM rendelete a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Vetőmagvak minősítése, értékmérő tulajdonságaik, vetőmagkezelési eljárások

Vetőmagvak minősítése, értékmérő tulajdonságaik, vetőmagkezelési eljárások Vetőmagvak minősítése, értékmérő tulajdonságaik, vetőmagkezelési eljárások Vetőmag fogalma Mag: ivaros úton létrejött növényi rész, mely önállóan képes új generáció létrehozására Vetőmag: gazdasági növények

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/135/2/2009.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 2. oldal 12. Károsító bekerülése: a károsító bejutása egy olyan ter

Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 2. oldal 12. Károsító bekerülése: a károsító bejutása egy olyan ter Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 1. oldal 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól A növényvédelemről

Részletesebben

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ

EKAER. Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ EKAER Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer I. RÉSZ Közúti fuvarozás (ugyanazon útdíjköteles vel ugyanazon feladó ill. címzett esetén egy fuvarozás keretében lásd. "gyűjtőfuvar" ) EU-ból M.országra beszerzés

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Az igazgatóság tevékenységére vonatkozó fontosabb ágazati jogszabályok és szabályzatok: 328/2010.

Részletesebben

É R T É K E L Ő Ö S S Z E S Í T Ő L A P

É R T É K E L Ő Ö S S Z E S Í T Ő L A P A legszebb konyhakertek programba Név:.. Méret... m 2 Helyezés: Lánykori név:.. által benevezett.. alatt található kertről. Cím:. Telefon:... E-mail cím:. Kertet művelők száma összesen:. fő Több generáció

Részletesebben

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről 449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről hatályos: 2018.01.01 - A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Baliné Seléndy Eszter Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár Alexandra Nagy

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. április 8., péntek Tartalomjegyzék 11/2016. (IV. 8.) BM rendelet A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről

Részletesebben

Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 2. oldal 12. Károsító bekerülése: a károsító bejutása egy olyan ter

Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 2. oldal 12. Károsító bekerülése: a károsító bejutása egy olyan ter Magyar joganyagok - 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet - a növényegészségügyi feladatok 1. oldal 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól A növényvédelemről

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. március 10. 2015-ben a kertészeti

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladatai Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 45/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 45/29 2014.2.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 45/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. február 13.) a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről

Részletesebben

A másodlagos élelmiszervizsgálat aktuális kérdései

A másodlagos élelmiszervizsgálat aktuális kérdései A másodlagos élelmiszervizsgálat aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Budapest, 2010. október 26. 2009. Az Agrárgazdasági

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere

Tartalomjegyzék. I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere Tartalomjegyzék I. FEJEZET A korszerű tápanyagellátás és környezeti feltételrendszere 1. A korszerű tápanyagellátás jellemzői............................................... 11 2. A korszerű tápanyagellátás

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

ISK 1/ tavasz 80 Ft 60 Ft 38 Ft 32 Ft ISK 1/ tavasz 90 Ft 70 Ft 50 Ft ISK 1/ tavasz 100 Ft 100 Ft 60 Ft

ISK 1/ tavasz 80 Ft 60 Ft 38 Ft 32 Ft ISK 1/ tavasz 90 Ft 70 Ft 50 Ft ISK 1/ tavasz 100 Ft 100 Ft 60 Ft Frondeus Prima Kft. Székhely : 2112 Veresegyház Fácán u. 12. Telephely : 3000 Hatvan Görbeér hrsz. 0137/2 Telefon: +36 20 9 289 551 Email: attila.dobrovitz@frondeus.hu weboldal: www.hatvanicsemetekert.hu

Részletesebben

Flowers in a can: Fiori in lattina: Blumen in dosen: Fleurs en canette: Flores en lata

Flowers in a can: Fiori in lattina: Blumen in dosen: Fleurs en canette: Flores en lata Általános Virágmag választék ( Tavasz-Nyár-İsz ) Napraforgó Petúnia Borostyán Mozaikvirág Sunflower Petunia Vinca Coleus Helianthus annuus Petunia hybrid Vinca minor Coleus blumei Nefelejcs Muskátli Árvácska

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszeriparral, valamint a 3/2010. VM rendelet végrehajtásával kapcsolatos elképzeléséről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszeriparral, valamint a 3/2010. VM rendelet végrehajtásával kapcsolatos elképzeléséről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszeriparral, valamint a 3/2010. VM rendelet végrehajtásával kapcsolatos elképzeléséről Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért

Részletesebben

8152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 82. szám

8152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 82. szám 8152 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 82. szám A földművelésügyi miniszter 30/2017. (VI. 7.) FM rendelete a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 9/2014. (II. 7.) VM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter 9/2014. (II. 7.) VM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 16. szám 2053 A vidékfejlesztési miniszter 9/2014. (II. 7.) VM rendelete a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról A növényfajták

Részletesebben

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége mezőgazdasági célú tereprendezés... 28

Talajvédelmi hatóság engedélyezési tevékenysége mezőgazdasági célú tereprendezés... 28 Agrárkörnyezet-gazdálkodási programban résztvevők ellenőrzése... 1 Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése... 4 Friss zöldség-gyümölcs export-import szállítmányok ellenőrzése...

Részletesebben

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet

62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25

2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/25 A BIZOTTSÁG 284/2011/EU RENDELETE (2011. március 22.) a Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott

Részletesebben

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának

A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának DEBRECENI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens Kurmai Viktória és Kicska Tibor, doktoranduszok A hazai zöldség-gyümölcs ágazat munkaerőgazdálkodásának helyzete és kilátásai A

Részletesebben

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK Kunszeri Miklós Péter Borászati főfelügyelő Eger, 2015. január 21. Jogszabályi hierarchia Európai Unióról szóló Lisszaboni Szerződés

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

5. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez 1. A vetőburgonya forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények. A. rész

5. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez 1. A vetőburgonya forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények. A. rész 5. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez 1 A vetőburgonya forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények Ezen melléklet előírásait az A. részben felsorolt faj szaporítási fokai és osztályai

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó

Napraforgó vetômag A termôterületnek, ahol a vetômagot elôállították, mentesnek kell lennie napraforgó NÖVÉNYÚTLEVÉL A vetômag-szaporítás és -forgalmazás növény-egészségügyi ellenôrzése EU csatlakozásunk után A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet - az élelmiszer-előállítással és -for 2. oldal fogalmait is alkalmazni kell. 3. (1)1 A megyei kormán

Magyar joganyagok - 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet - az élelmiszer-előállítással és -for 2. oldal fogalmait is alkalmazni kell. 3. (1)1 A megyei kormán Magyar joganyagok - 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet - az élelmiszer-előállítással és -for 1. oldal 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. (11)

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011R0408 HU 17.12.2014 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 408/2011/EU RENDELETE (2011. április 27.)

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet

86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet a géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről A géntechnológiai tevékenységről

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Méret (cm) MCS 2/ ősz MCS 1/ ősz 50 Ft 35 Ft 22 Ft - MCS 1/ tavasz 60 Ft 45 Ft 26 Ft 22 Ft

Méret (cm) MCS 2/ ősz MCS 1/ ősz 50 Ft 35 Ft 22 Ft - MCS 1/ tavasz 60 Ft 45 Ft 26 Ft 22 Ft Frondeus Prima Kft. Székhely : 2112 Veresegyház Fácán u. 12. Telephely : 3000 Hatvan Görbeér hrsz. 0137/2 Telefon: +36 20 9 289 551 Email: attila.dobrovitz@frondeus.hu weboldal: www.hatvanicsemetekert.hu

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (VI.23.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai 1. példány Budapest, 2014. május 30. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta

Részletesebben

Gyümölcstermő növények szaporítása. Szaporítás: a termesztett növények életfolyamatainak újrakezdésére irányuló tevékenység.

Gyümölcstermő növények szaporítása. Szaporítás: a termesztett növények életfolyamatainak újrakezdésére irányuló tevékenység. Gyümölcstermő növények szaporítása Szaporítás: a termesztett növények életfolyamatainak újrakezdésére irányuló tevékenység. Főbb típusai: ivaros (generatív), ivartalan (vegetatív), mikroszaporítás. Szaporítóanyag:

Részletesebben