Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások"

Átírás

1 Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások 1

2 A horgonyok(sorok) számát a talaj minősége szabja meg, ahova a horgony beköthető van amikor nem lehet horgonyozni ha nem túl nagy a fesztáv (20-25 méter, max. 30 m), akkor belső csőtámasz ha az sem működik, akkor milánói vagy belső magos módszer 2

3 3

4 támszerkezetek statikája befogott befogott támaszkodó több sorban megtámasztott megtámasztott megtámasztott

5 Munkaárok dúcolata

6 Keretes aknadúcolat

7

8

9

10 10

11 11

12 Talajhorgonyok - fogalmak Talajhorgony : olyan szerkezet, amely reakció erıt visz át a gyámolított szerkezetrıl a talajra vagy kızetre Horgonyfej : erıátadás a szerkezetre (átvezetés, feszíthetıség, rögzítés) Szabad szakasz : rugalmas erıátviteli hossz (elmozdulást biztosít, nincs erıátadás) Befogott szakasz : erıátadás a talajra (szakadólapon kívül, stabilitás!) Magas kockázatú szerkezet! Tönkremenetele okozhat progresszív törést, stabilitás vesztést (hasonlóan az oszlopokhoz) 12

13 Horgonyok felhasználási lehetőségei Támszerkezetek reakcióerıinek felvétele Alagútfalazat és külsı kızettömeg együttdolgoztatása 13

14 Horgonyok felhasználási lehetőségei Hídfık ferde húzóerıinek felvétele (függesztett és hárfahidak) Felúszni akaró szerkezet lehorgonyzása 14

15 Példa lehorgonyzásra - vízalatti alaplemez építés Körbezárás szádfallal, ideiglenes munkaszint, horgonyzás, vízalatti betonozás, horgony rögzítése 15

16 Horgonyok felhasználási lehetőségei Magas súlypontú szerkezet alapozásának rögzítése (torony, kémény stabilizálása felborulás ellen) Stabilizálás vízáramlás okozta erık ellen 16

17 Horgonyok felhasználási lehetőségei Rézső felszín stabilizálás (pl. sziklarézsők bevágásban) Kikötıi partfalak hátrahorgonyzása 17

18 18

19 Talajhorgonyok osztályozása, típusai Élettartama szerint : - ideiglenes, T 2 év (pl. ducolás) - tartós, mint a szerkezet (pl. hídfı) korrózió! (környezet + élettartam) Befogás módja : - injektált szakasszal (köpenymenti nyírás) - mechanikus szerkezettel (pl. esernyıs ) Teherviselı elem : - expandált testtel - acél feszítıkábeles (általános, nagy erıre) - acél magrúd (csavarbordás, kisebb erıre) - üveg ill. szénszálas rúd (FRP, korrózió) Szerkezet készítése : - gyártmány üzemben készítve - helyszíni szerelés (csak ideiglenes!) 19

20 Injektált szakasszal befogott horgonyok Befogás az injektált szakaszon a talajba befeszítve Erıátadás a talaj és a befogási rész közti nyírás által Kedvezıen alkalmazható tömör szemcsés talajokban (e 0,6) és kemény agyagokban (I c > 1,0) Magyarországon ez a legelterjedtebb módszer 20

21 Horgonyzás technológiája 21

22 Mechanikus befogású horgonyok Befogás mechanikus szerkezettel. Veréssel lehajtva, majd feszítéssel meghúzva. A szárnyak kihúzódás közben kinyílnak. Befogás a passzív földellenállás mobilizálásával. Nagy feszítési hossz (speciális sajtó), kis erıkre, ideiglenes 22

23 Expandált befogású horgony - kialakítás Befogás a lehajtott horgony fejének felfújásával. Erıátadás a passzív földellenállás mobilizálásával. Kedvezı puha agyagokban 23

24 Expandált befogású horgony építési fázisok Fúrás, horgonytest beépítése furatba Befogási szakasz kiinjektálása cementhabarccsal Horgonyfej felszerelés, korrozióvédelem Feszítés, ellenırzés, lehorgonyzás 24

25 SOILEX horgony

26 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is lehet Furatba, cementhabarcsba beépítve Szabad szakaszon PVC csı a rúdon (csúszik a habarcsban) Állandónál a befogás is PVC bordáscsıvel védve (korrozió), és belül is feltöltve habarccsal 26

27 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Fıbb szerkezeti részek : Acél magrúd, menetes Fej : alátét + anya Bevezetı csúcs Bordás PVC csı (befogás) Sima PVC csı (szabad szakaszon) Külsı és belsı injektáló csövek + mandzsetták Távtartók 27

28 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Külsı injektálócsövek és mandzsetták kialakítása Fej részei : alátét elem és önzáró lehorgonyzó anya 28

29 Injektált kábelhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is Furatba, cementhabarcsba beépítve a szerkezetet Ideiglenes : kábel szabad szakaszon PVC borítással Állandó : PVC csıben az egész, belül is feltöltve a befogás cementhabarccsal Injektálócsı PVC, szelepekkel, külsı-belsı Fej : alátétlemez, lehorgonyzó elem (ékes) 29

30 Injektált kábelhorgony kialakítása - helyszínen szerelt Injektáló acélcsı szelepekkel, csúccsal Kábelek távtartókkal, bilincsekkel (ferde vezetés befeszül a talajba) PVC csı szabad szakaszon (csúszik) Fej : átvezetés, acélék, lehorg. elem 30

31 Különleges talajhorgonyok Visszabontható horgonyok. Gyengített keresztmetszet, kábelek egyenként kitéphetık a befogási szakaszból Elektromosan szigetelt horgonyok (kóboráram korrózió) Nem fémes horgonyok (FRP szálas rudakkal) 31

32 TALAJHORGONYOK TERVEZÉSE alapelvek igénybevételszámítás teherbírásszámítás feszítési adatok stabilitásvizsgálat 32

33 Talajhorgony felderítés, geometria közelítő felvétele Fej lehetıleg talajvíz felett! Hajlás lehetıleg között Befogás jó teherbíró talajba, szakadólap mögé (aktív lap + nyíróerı nullponttól 45 ) Belsı stabilitás! (földék egyensúlya, elıreborulásra) Felderítés kellı sőrőséggel és mélységig (térbeli változás), támszerkezeten kívül is! (telekhatár?!) Befogás hossza fajlagos teherbírás alapján (tapasztalat), általában 6,o-8,o m 33

34 Horgonyok kiosztása, elrendezése Pozitív sarok! (egymásra fedı keresztezı horgonyok) Külön vizsgálandó, ha lehet elkerülendı (pl. acéltám) Befogások nem eshetnek túl közel egymáshoz! (1,5-2,0 m) Széthúzás : több sor, kilegyezés, változó horgonyhossz Kiosztás tapasztalatból, utána erıtani ellenırzés - módosítás 34

35 Horgonyok kiosztása, elrendezése - példa Két horgonysoros résfalszerkezet horgonyosztása (Bp. V. Vörösmarty tér 1.) 35

36 Horgony teherbírása acélszerkezet (STR) Fej tönkremenetele törés vagy kihúzódás. Acélék (hegesztett szerkezet), alátét elem (acél), lehorgonyzó elem (anya vagy kúpos ék) méretezése, ellenırzése. Gyártmányok, ellenırzés a gyártónál (minısített, próbaterhelt termékek) Fej torzulása (pl. összenyomódása)! Elıfeszítı erı csökkenhet Horgonytest (acélszerkezet) szakadása. Megfelelı keresztmetszető magrúd vagy feszítıkábel darabszám meghatározása. R t,d = A s f yd > P d A s meghatározása Kihúzódás a befogási szakaszból (lehorgonyzási hossz?) Acél korrózióvédelem! (környezet, élettartam függıen) Horgonyfej átszúródása a szerkezeten általában nem mértékadó, vékony szerkezet + nagy horgonyerınél veszélyes! 36

37 Horgony teherbírása horgonyfej kialakítás Méretezés acélszerkezetként! (hegesztett acélszerkezetek és gyári termékek) Átvezetı acélcsı homloklemezzel Acélék (merıleges teherátadáshoz) átszúródás ellen elég nagy és merev, lecsúszás ellen homloklemezhez hegesztve! Esetleg erımérı cella Lehorgonyzó szerelvény acél alaplap (kábel átvezetve) + kúpos ékek 37

38 Horgony teherbírása talajellenállás (GEO) Talajból való kihúzódás és kúszás Teherbírás a tervezéskor tapasztalati diagrammok alapján felvéve (esetleg tal.fiz. jellemzıbıl számítva) Talajtipustól, hossztól, átmérıtıl és injektáló nyomástól függ Kivitelezéskor ellenırzés, tényleges teherbírás próbaterhelésekbıl! Teherbírás R a1, R a2 Kúszásra krit. erı P c1, P c2 R ak = min! (R a,átl /ξ 1, R a,min /ξ 2 ) R sd = R ak / γ a > P d! ( γ a = 1,1) és P c1, P c2 > P d! 38

39 Horgony előfeszítési adatok meghatározása Minden horgonyhoz! Cél az ellenırzés (próbaterhelés) és az elıfeszítı erı bevitele (elmozdulás csökkentése) Ellenırzı erı (P p ) - átvételi vagy alkalmassági vizsgálathoz ideiglenesre P p 1,15 P d, állandóra P p 1,25 P d Szükséges maradó elıfeszítı erı (P ef ) számítással ill. eltőrhetı elmozdulásokkal összhangban. Általában %-a a számított horgonyerı alapértékének (karakterisztikus értékének) Relaxációs veszteség (P rel ) táblázatból. Kb. 3-10%-a a számított horgonyerı alapértéknek Ékcsúszási veszteség (P é ) kábelesnél. Tapasztalatból, é =3-8 mm közti érték, P é = é EA (L sz + L e ) Blokkoló erı (P b ) - rögzítéshez P b = P ef + P rel + P é 39

40 Horgony stabilitás ellenőrzése Hagyományos módon Támszerkezetnél földék egyensúlya lehetséges horgonyerı (P L ) összehasonlítani a számítottal (P k ) P L /P k γ E! Lehorgonyzásnál egy horgonyra esı talajtömb súlya és a számított horgonyerı összehasonlítása, G / P k γ E! Komplex szerkezet vizsgálata φ - c redukció módszerrel (teljes stabilitást vizsgál, nem egy adott tönkremenetelt) 40

41 HORGONYZOTT TÁMSZERKEZETEK ÉS A KÖRNYEZET (ÉPÜLETEK) MOZGÁSAI kis mélységű gödröknél nagy mélységű gödröknél 41

42 Mozgások nagyságának becslése - alapelvek A vízszintes elmozdulás a talajban lazulást, az felszinsüllyedést okoz korlátozni kell! (épületkár stb.) Horgonyzott szerkezet nagyobb vízszintes elmozdulást ad, mint merev kitámasztású (pl. acéltámos) Alapvetıen különbözik a kismélységő (H<8-10 m) és a nagymélységő gödör esetén az alakváltozás! Kismélységő gödörnél : a teljes vízszintes mozgás kb. azonos a szerkezet rugalmas elmozdulásával (számításhoz elég a rugalmas rúdmodell is), tárcsahatás elhanyagolható. Nagymélységő gödörnél : a szerkezet mögötti talajtárcsa belsı mozgásai többletként hozzáadódnak a rugalmas alakváltozáshoz! Ez a gödörmélységgel hatványozottan nı alakváltozás nagy részét ez adja. Számítás tapasztalati képletekkel vagy FEM módszerekkel (talajtárcsa figyelembe vétele) 42

43

44 Süllyedésbecslés kis gödörmélységnél Vízszintes elmozdulásábra rugalmas rúdmodell számításból területe arányos a lazulással Süllyedésábra alakja parabola vagy kör, kihatási távolsága kb. kétszeres gödörmélység, területe arányos a vízszintes elmozduláséval Fentiekbıl a süllyedésábra becsülhetı, épületekre gyakorolt hatás számítható 44

45 Vízszintes elmozdulás becslése mély gödörnél H Egyes hatások szuperponálva (tapasztalati képletek) Meghatározó : gödörmélység, horgonyhossz (hatványozott hatású) Konszolidáció és térbeliség (pl. sarok közelség) figyelembevétel korrekció Fentiek alapján vízszintes elmozdulásábra 45

46 P Süllyedések becslése mély gödörnél P1 Vízszintes elmozdulásábrából süllyedési horpa görbéje Ábra alakja szerint : P görbe vagy P1 görbe alkalmazva Süllyedési görbe jellemzık + vízszintes elmozdulások mit okoznak az épületben? (támaszmozgás, nyúlás stb.) 46

47 TALAJHORGONYOK ÉPÍTÉSE acélszerkezet készítése fúrás, ágyazás beépítés injektálás feszítés 47

48 Tőrése ±75 mm és ±2 Talajhorgonyok fúrása Túlfúrás! Alul törmelék rakódhat le, csökkenti a hasznos hosszat Szemcsés talajban (tömör) Talajvíz felett : görgıs fúrófej, béléscsı nincs, fúróiszap öblítés (furat állékonyság + anyag kiszállítás) Talajvíz alatt : görgıs fúrófej, béléscsövezés végig vagy kötött rétegig (furat állékonyság), szerszám haladhat elıtte vagy benne, fúróiszap öblítés csövön át, vízelzárás felül (talajkimosodás ellen) Fúróiszap : bentonit zagy, esetleg cementtel, talajfüggı sőrőség 48

49 Talajhorgonyok fúrása Kötött vagy átmeneti talajban : Kemény, állékony : spirál vagy kalapácsos fúrófej, béléscsı nincs, légöblítéssel (nem szabad eláztatni az agyagot!) Puhább talaj : béléscsı is kellhet, légöblítés fontos! 49

50 Talajhorgony ágyazása - cementhabarccsal Szerepe : korrózióvédelem + erıátadás talaj és acéltest közt. Injektálás benyomja a talajba nem lehet kis szilárdságú! Bejuttatás : fúrószáron át lecserélve a fúróiszapot, vagy gyártmányoknál a horgonytestre szerelt külsı csövön át (elsı injektálás) Talajvíz alatt : ne mosódjon ki, ellenırzés! (vízelzárás kellhet) Víz/cement = 0,55-0,80, esetleg 2-3% bentonit (stabil szuszpenzió) és plasztifikátor, keverés kényszerkeverıvel vagy hidrociklonnal Szilárdulás min. 5 napig injektálás elıtt (lehet kötésgyorsítót is használni) 50

51 Talajhorgony injektálása - cementhabarccsal Szerepe : növeli a radiális feszültséget nyírószilárdság is nı a talaj és a horgonybefogás közt kb. 3-7-szeresre! (ld. dr. Mecsi J.) Injektáló csı : központi csı vagy külsı csı horgonytest körül, acél vagy mőanyag, 0,5-0,7 m-enként mandzsettával (csak kifelé) Víz/cement= 0,6-0,8, esetleg 2-3% bentonit, keverés mint ágy.h. Szemcsés talajban : egyszerre az egész hosszat, 1-3 alkalommal (közte 2-3 nap!), összesen lit/fm, zárónyomás bar Kötött talajban : szakaszosan! (elmehet az anyag egy helyen) inj.dugattyú (pakker) 1-2 mandzsettánként vagy több külsı inj.csı szakaszosan, 2-3 alkalom, össz lit/fm, zárónyom. 30 bar Regisztrálás, dokumentálás : mennyiség és nyomások 51

52 TALAJHORGONYOK ELLENŐRZÉSE, MONITORING építés alatt (anyagok, technológia) kész horgony mérésével szerkezet és környezet mozgásai 52

53 Talajhorgony monitoringrendszer főbb elemei Beépített anyagok ellenırzése (cement, kábel stb.) : aktuális anyagszabványok szerint Beépülı gyártmányok ellenırzése (ékek, lehorgonyzófej stb.) gyártásközi és utólagos ellenırzés Építéstechnológiai folyamatok ellenırzése (habarcskeverés, beépítés stb.) Kész horgony viselkedése : ellenırzı mérések Horgonyerı mérések Próbafeszítések : elı-, alkalmassági és átvételi Folyamatos mérés : erımérı cella Szerkezet elmozdulásai (összevetni számítottal) Vízszintes elmozdulás (inklinométer, geodézia) Környezet süllyedése 53

54 Injektálás dokumentálás, ellenőrzés Teherbírás szempontjából meghatározó! Habarcs alapanyagainak ellenırzése Kész habarcs ellenırzése Injektálási folyamat ellenırzése, dokumentálása, fázisonként rögzíteni : mennyiségek nyomások sebesség 54

55 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Vizsgálati módszerek : három féle módszer 1. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, kúszásméréssel 2. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, relaxáció méréssel 3. Növekvı erılépcsık, hiszterézis nélkül, kúszásméréssel (ez a használatos) Próbateher (max. ráadva) : P P = 1,15-1,5 P d vagy R d, de <0,9R td Kezdıteher : R a = 0,1P P vagy 50 kn Terhelési sebesség max. 10 kn/sec, 4-10 darab erılépcsı felfele (60 perces kúszásméréssel), 3 lefele (2 perc) Záróteher : P o <0,6 R tk blokkoláskor és P o <0,65 R tk mindig Kúszási tényezı : α= S 2 -S 1 / lg (t 2 /t 1 ), t 2 /t 1 általában 10 Szabadon elmozduló hossz : L APP = EA P / S 55

56 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Elıvizsgálat : termék alkalmasság, ált. külsı intézet által Alkalmassági vizsgálat : ellenırizzük, hogy a tervezésnél becsült ellenállás reális volt-e? Általában min. 3 db, próbaerı min. 1,15(1,25) P d. Növekvı erılépcsıknél hosszú (1 órás) kúszásmérés törıerı (extrapolált), kúszásra kritikus erı, tényleges rugalmas hossz meghatározása Átvételi vizsgálat : minden egyes horgonyra, megfelel-e? Próbaerı 1,15(1,25) P d, több erılépcsı de kúszásmérés csak a próbaerınél (15-2o perc). Ellenırzés : próbaerıt felvette, kúszása korlátozott, tényleges rugalmas hossz megfelelı. Utóvizsgálat : pl. keresztezı horgonyoknál, túl közelieknél Méréspontosság! Erı (±2%), idı, elmozdulás (±0,5mm), kúszás (±0,05 mm). Sajtó kallibrálás max. 6 havonta. Pontos dokumentálás (mőszaki átadáshoz is kell) 56

57 Próbahorgonyzás átvételi vizsgálat Minimum 6 erılépcsı felfele Hiszterézis (ismételt felterhelés) Próbaerınél kúszásellenırzés (csökkenı tendencia legyen!) Ellenırizni kell : Kúszási tényezıt Ékcsúszást Maradó elıfeszítı erıt Merevség rugalmas hossz 57

58

59 Horgonyerő folyamatos ellenőrzése Fejbe behelyezett mérıcella (nyúlásmérı bélyeggel vagy hidraulikusan manométerrel) 59

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Tartószerkezetek Megerısítése

Tartószerkezetek Megerısítése Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Seres Noémi Doktorandusz BME Tartalom Téma: öszvérfödémek együttdolgoztató kapcsolatának numerikus modellezése, nyírt együttdolgoztató

Részletesebben

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is A RUHRGAS Konszern elvei: -minimális költség és maximális haszon, nem a rövid távú hanem hosszú távú, - nem

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint

Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint Acélszerkezeti csomópontok méretezése az EC3 szerint 1. A csomópontok méretezésének alapelvei a komponens módszer Az EC3-1-8-ban alkalmazott u.n. komponens módszer egyszerőbb csomóponti kialakítások esetében

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

Alapozási technológiák

Alapozási technológiák Amsterdam London Lille Stockholm Denver Bangkok Bratislava Singapore Alapozási technológiák MebraDrain AuGeo Geolock Geoflex Innovatív építőipari beszállító A msterdam London Lille Stockholm Denver Bangkok

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör méretezés Geo5 programmal

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0

Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 08/2011 eépítési útmutató 999415019 hu Kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 ikkszám 581120000 Termékleírás kőzetanker szétfeszítő elem 15,0 egyoldali zsalu betonban történő ankerozására szolgál. feszítőegység

Részletesebben

Újdonságok 2013 Budapest

Újdonságok 2013 Budapest Újdonságok 2013 Budapest Tartalom 1. Általános 3 2. Szerkesztés 7 3. Elemek 9 4. Terhek 10 5. Számítás 12 6. Eredmények 13 7. Méretezés 14 8. Dokumentáció 15 2. oldal 1. Általános A 64 bites változat lehetőséget

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11

Ajtóbehúzók. Rejtett ajtóbehúzók ABLOY DC860 Rejtett ajtóbehúzó max 100kg tömegű beltéri ajtókhoz...f-11 ABLOY DC210 Ajtóbehúzó max. 60 kg tömegű beltéri ajtókhoz.......................................................f-2 ABLOY DC330 Cam action Ajtóbehúzó max. 80 kg tömegű beltéri ajtókhoz...........................................f-2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával Kovács László, Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Új

Részletesebben

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához

MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık. családi- és társasházak felújításához I.G.M.-H Kft 2011 Budakalász Iparos u. 2. T: +36 (26) 342-675 Web: www.igmh.hu M: igminfo@igmh.hu MiTek-lemezes faszerkezetes magastetık családi- és társasházak felújításához www.igmh.hu 2011 augusztus

Részletesebben

Készítette: Murinkó L. Gergő

Készítette: Murinkó L. Gergő Készítette: Murinkó L. Gergő Bemutatkozás Alkalmazási lehetőségek A fúrt szivárgók építése Tervezési kérdések Tapasztalatok Baja Rácalmás Dunaújváros, Táborállás Fő tevékenységi köreink: csatorna felújítás

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Debrecen, 2012. 04. 03. A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010. Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH

Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010. Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH Gyanta közvetítő öntés Fejlesztések és költséghatékonyság Balaton konferencia 2010 Andreas Doll, WOLFANGEL GmbH Rólunk RTM WOLFANGEL iject touch Költség összevetés nyitott vs. zárt öntési rendszerek Rólunk

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Van ahol a nyugalom a legfontosabb

Van ahol a nyugalom a legfontosabb Van ahol a nyugalom a legfontosabb gömbgrafitos öntöttvas csővezeték rendszer, kifejezetten a kitakarás nélküli technológiákhoz. Gömbgrafitos öntöttvas A GÖMBGRAFITOS ÖNTÖTTVAS ELŐNYEI Mechanikai szilárdság

Részletesebben

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007

Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 2007 Útügyi Akadémia: Útbiztonság Budapest, 28 February 07 EN 1317 : Hidakon alkalmazott visszatartó rendszerekre vonatkozó szabályozás Ütközéseknél felmerülő erők mérése, töréspróbák eredményei és F.E.M. Analízis

Részletesebben

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf. Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.hu Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Egycsonkú mérımő G4 A G4, G6 gázmérı A G4 és G6 típusú membrános háztartási gázmérık a GMT (Gas-, Meß- und Regeltechnik GmbH) licence alapján, Nagykanizsán készülnek:

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

Héjak a világban Hunyadi Mátyás

Héjak a világban Hunyadi Mátyás Héjak a világban Hunyadi Mátyás 2015.05.05. Héjak típusai Elliptikus Parabolikus Hiperbolikus 1 Hiperbolikus paraboloid(hypar) Székesfehérvári Könnyűfémmű (Menyhárd István, 1959) 11 30 m-es felületelemek

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Thermax távtartó szerelési rendszer

Thermax távtartó szerelési rendszer Engedélyezett hőhídmentes távtartószerelés külső szigeteléseknél (ETICS) Árnyékolók ANYAGMINŐSÉG cinkkel galvanizált acél korrózióálló acél Antennák és klímaberendezések ENGEDÉLYEK ÉPÍTŐANYAGOK ELŐNYÖK

Részletesebben

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V

B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V B E L S İ É P Í T É S Z K I V I T E L I T E R V [ I. ÜTEM ] B U D A P E S T, X X I I. H Í R U. 1 5. M Ó D O S Í T V A : 2 0 0 9. D E C E M B E R 0 4. Megrendelı: Kovács Norbert, Balogh Ingrid 1221. Budapest,

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM

A FERIHEGYI IRÁNYÍTÓTORONY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉNEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM A FERIHEGYI IRÁYÍTÓTOROY ÚJ RADARKUPOLÁJA LEERÕSÍTÉSÉEK STATIKAI VIZSGÁLATA TARTALOM 1. KIIDULÁSI ADATOK 3. 2. TERHEK 6. 3. A teherbírás igazolása 9. 2 / 23 A ferihegyi irányítótorony tetején elhelyezett

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Ajtóbehúzók. közepes és nagy méretű ajtókhoz, fokozott használat... F-8

Ajtóbehúzók. közepes és nagy méretű ajtókhoz, fokozott használat... F-8 ASSA ABLOY DC120 - EN 2/3(4), 60(80) kg / 950(1100) mm, Rack&Pinion technológia, könnyű ajtókhoz, normál karral.......................................................... -2 ASSA ABLOY DC130 - EN 3, 60

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS

Előadó: Dr. Bukovics Ádám 11. ELŐADÁS SZÉCHNYI ISTVÁN GYTM TARTÓSZRKZTK III. lőadó: Dr. Bukovics Ádám Az ábrák forrása:. LŐADÁS [1] Dr. Németh György: Tartószerkezetek III., Acélszerkezetek méretezésének alapjai [2] Halász Ottó Platthy Pál:

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely

Részletesebben

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT FŐRÉSZELJÜNK ÚGY, MINT A PROFIK A tökéletes főrészelés, pontos, tiszta vágásokkal nem lehet véletlen. Egy jó körfőrész mellett a főrészlap minıségének is

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

fischer Injektáló rendszer FIS EM

fischer Injektáló rendszer FIS EM fischer Injektáló rendszer FIS EM Ideális beton csatlakozásokhoz ETA-10/0012 ETAG 001-5 ETA-09/0089 ETAG 001-5 Option 1 for cracked concrete Post-installed rebar connection (TR2 fischer injektáló rendszer

Részletesebben

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására

Energiahatékonyság. Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Energiahatékonyság Egy sikeres program a panelfelújítás támogatására Csider László fıosztályvezetı Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Fıosztály Tapolca, 2009. június 3. A magyarországi lakásállomány

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat

ÜVEGIPAR. KÖMMERLING a a biztos kapcsolat A hıszigetelt üveggyártás területén a neve szorosan összefonódik a minıséggel, innovációval és a know how-val. Minden 1956- ban kezdıdött, amikor a ragasztóanyagok területébıl kialakult a tömítıanyagok

Részletesebben

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát

T E C H N O L O G Y. Patent Pending WATERPROOFING MEMBRANE WITH REVOLUTIONARY TECHNOLOGY THENE TECHNOLOGY. Miért válassza a Reoxthene technológiát TE THENE TECHNOLOGY TE THENE TECHNOLOGY TE Miért válassza a Reoxthene technológiát THENE TECHNOLOGY Miért válassza a Reoxthene technológiát A TECHNOLÓGIA egy forradalmian új technológia, melyet a MAPEI

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma,

s e l f e q u i p m e n t A szolgáltatási kör kiszélesítése A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, 1. s e l f e q u i p m e n t Az elsı lépés a befektetés felé A szolgáltatási kör kiszélesítése A teljes körő és kompatibilis ek garantálása A technológia: megbízhatóságunk és minıségünk szimbóluma, A szerkezetek:

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

HWDK-C-ED-136 lámpák

HWDK-C-ED-136 lámpák HWDK-C-ED-136 lámpák Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96 526 474 Fax. 06 96 526 475 E-mail:

Részletesebben

85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm. Folyamatos. Stand by. Fordulatszám 1500 Hengerek száma 4 Kompresszió 17.5:1.

85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm. Folyamatos. Stand by. Fordulatszám 1500 Hengerek száma 4 Kompresszió 17.5:1. EV-94 85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm 1150 kg TD 520 GE 75 kw 83 kw Kompresszió 17.5:1 Mechanikus 275 liter 100 %-nál 20.8 liter 50 %-nál 10.4 liter 13 liter 19.7 liter EV-109 100 kva 80

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet élyes üdvözlet Mindenkinek Bitumenes lemezek alkalmazása a 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet szerint HARASZTI LÁSZLÓ elméleti oktató és műszaki tanácsadó ICOPAL VILLAS Kft A rendelet célja.. Az Elvárt

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási

Részletesebben

PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig

PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig Rakodólapon elhelyezett termékekből képzett egységrakományok gazdaságos elhelyezése megfelelően kialakított állványrendszerben.

Részletesebben

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2011. Kötelek fajtái és tulajdonságai Kötelek fajtái és tulajdonságai Adatok: Átmérő, Hosszúság, Anyag, Szakítószilárdság, Megtartási rántás, Fajlagos tömeg, Köpenycsúszás, Csomózhatóság, Sokktűrö képesség, Fajsúly, Lágyulási hőmérséklet,

Részletesebben

Alagútépítési módszerek

Alagútépítési módszerek Alagútépítési módszerek Az igazi mővészet az alagútépítésben a nagy kızetnyomások megelızése, ami sokkal eredményesebb tudomány, mint a már fellépı kızetnyomások felvétele. Az elsı a szellemi, a másodikat

Részletesebben

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115 Fel- és lenyíló vasalások Duo.11 Duo fel- és lenyíló olló faajtókhoz 333 Duo fel- és lenyíló olló keskeny alumínium keretes ajtókhoz 333 19 1 /37 19 1 /37 1 7 9 9 Kg H 1 3 3 1 3 3 Kg 1 B 3 3 1 3 3 A felnyíló

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL Biztonságos Euroclass B/ L B,

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

C32 PR 600 RAKLAPOS ÁLLVÁNY

C32 PR 600 RAKLAPOS ÁLLVÁNY C32 PR 600 Használati területek A PR 600-as állványrendszer kiemelkedik kialakítási lehetõségeinek sokféleségével. Szinte mindenféle építési mód megvalósítható: hosszanti áthidalós állvány, kereszttartós

Részletesebben

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline KÚPOS LEMEZFÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű kúpos lemezfúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen

Részletesebben