Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások"

Átírás

1 Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások 1

2 A horgonyok(sorok) számát a talaj minősége szabja meg, ahova a horgony beköthető van amikor nem lehet horgonyozni ha nem túl nagy a fesztáv (20-25 méter, max. 30 m), akkor belső csőtámasz ha az sem működik, akkor milánói vagy belső magos módszer 2

3 3

4 támszerkezetek statikája befogott befogott támaszkodó több sorban megtámasztott megtámasztott megtámasztott

5 Munkaárok dúcolata

6 Keretes aknadúcolat

7

8

9

10 10

11 11

12 Talajhorgonyok - fogalmak Talajhorgony : olyan szerkezet, amely reakció erıt visz át a gyámolított szerkezetrıl a talajra vagy kızetre Horgonyfej : erıátadás a szerkezetre (átvezetés, feszíthetıség, rögzítés) Szabad szakasz : rugalmas erıátviteli hossz (elmozdulást biztosít, nincs erıátadás) Befogott szakasz : erıátadás a talajra (szakadólapon kívül, stabilitás!) Magas kockázatú szerkezet! Tönkremenetele okozhat progresszív törést, stabilitás vesztést (hasonlóan az oszlopokhoz) 12

13 Horgonyok felhasználási lehetőségei Támszerkezetek reakcióerıinek felvétele Alagútfalazat és külsı kızettömeg együttdolgoztatása 13

14 Horgonyok felhasználási lehetőségei Hídfık ferde húzóerıinek felvétele (függesztett és hárfahidak) Felúszni akaró szerkezet lehorgonyzása 14

15 Példa lehorgonyzásra - vízalatti alaplemez építés Körbezárás szádfallal, ideiglenes munkaszint, horgonyzás, vízalatti betonozás, horgony rögzítése 15

16 Horgonyok felhasználási lehetőségei Magas súlypontú szerkezet alapozásának rögzítése (torony, kémény stabilizálása felborulás ellen) Stabilizálás vízáramlás okozta erık ellen 16

17 Horgonyok felhasználási lehetőségei Rézső felszín stabilizálás (pl. sziklarézsők bevágásban) Kikötıi partfalak hátrahorgonyzása 17

18 18

19 Talajhorgonyok osztályozása, típusai Élettartama szerint : - ideiglenes, T 2 év (pl. ducolás) - tartós, mint a szerkezet (pl. hídfı) korrózió! (környezet + élettartam) Befogás módja : - injektált szakasszal (köpenymenti nyírás) - mechanikus szerkezettel (pl. esernyıs ) Teherviselı elem : - expandált testtel - acél feszítıkábeles (általános, nagy erıre) - acél magrúd (csavarbordás, kisebb erıre) - üveg ill. szénszálas rúd (FRP, korrózió) Szerkezet készítése : - gyártmány üzemben készítve - helyszíni szerelés (csak ideiglenes!) 19

20 Injektált szakasszal befogott horgonyok Befogás az injektált szakaszon a talajba befeszítve Erıátadás a talaj és a befogási rész közti nyírás által Kedvezıen alkalmazható tömör szemcsés talajokban (e 0,6) és kemény agyagokban (I c > 1,0) Magyarországon ez a legelterjedtebb módszer 20

21 Horgonyzás technológiája 21

22 Mechanikus befogású horgonyok Befogás mechanikus szerkezettel. Veréssel lehajtva, majd feszítéssel meghúzva. A szárnyak kihúzódás közben kinyílnak. Befogás a passzív földellenállás mobilizálásával. Nagy feszítési hossz (speciális sajtó), kis erıkre, ideiglenes 22

23 Expandált befogású horgony - kialakítás Befogás a lehajtott horgony fejének felfújásával. Erıátadás a passzív földellenállás mobilizálásával. Kedvezı puha agyagokban 23

24 Expandált befogású horgony építési fázisok Fúrás, horgonytest beépítése furatba Befogási szakasz kiinjektálása cementhabarccsal Horgonyfej felszerelés, korrozióvédelem Feszítés, ellenırzés, lehorgonyzás 24

25 SOILEX horgony

26 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is lehet Furatba, cementhabarcsba beépítve Szabad szakaszon PVC csı a rúdon (csúszik a habarcsban) Állandónál a befogás is PVC bordáscsıvel védve (korrozió), és belül is feltöltve habarccsal 26

27 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Fıbb szerkezeti részek : Acél magrúd, menetes Fej : alátét + anya Bevezetı csúcs Bordás PVC csı (befogás) Sima PVC csı (szabad szakaszon) Külsı és belsı injektáló csövek + mandzsetták Távtartók 27

28 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Külsı injektálócsövek és mandzsetták kialakítása Fej részei : alátét elem és önzáró lehorgonyzó anya 28

29 Injektált kábelhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is Furatba, cementhabarcsba beépítve a szerkezetet Ideiglenes : kábel szabad szakaszon PVC borítással Állandó : PVC csıben az egész, belül is feltöltve a befogás cementhabarccsal Injektálócsı PVC, szelepekkel, külsı-belsı Fej : alátétlemez, lehorgonyzó elem (ékes) 29

30 Injektált kábelhorgony kialakítása - helyszínen szerelt Injektáló acélcsı szelepekkel, csúccsal Kábelek távtartókkal, bilincsekkel (ferde vezetés befeszül a talajba) PVC csı szabad szakaszon (csúszik) Fej : átvezetés, acélék, lehorg. elem 30

31 Különleges talajhorgonyok Visszabontható horgonyok. Gyengített keresztmetszet, kábelek egyenként kitéphetık a befogási szakaszból Elektromosan szigetelt horgonyok (kóboráram korrózió) Nem fémes horgonyok (FRP szálas rudakkal) 31

32 TALAJHORGONYOK TERVEZÉSE alapelvek igénybevételszámítás teherbírásszámítás feszítési adatok stabilitásvizsgálat 32

33 Talajhorgony felderítés, geometria közelítő felvétele Fej lehetıleg talajvíz felett! Hajlás lehetıleg között Befogás jó teherbíró talajba, szakadólap mögé (aktív lap + nyíróerı nullponttól 45 ) Belsı stabilitás! (földék egyensúlya, elıreborulásra) Felderítés kellı sőrőséggel és mélységig (térbeli változás), támszerkezeten kívül is! (telekhatár?!) Befogás hossza fajlagos teherbírás alapján (tapasztalat), általában 6,o-8,o m 33

34 Horgonyok kiosztása, elrendezése Pozitív sarok! (egymásra fedı keresztezı horgonyok) Külön vizsgálandó, ha lehet elkerülendı (pl. acéltám) Befogások nem eshetnek túl közel egymáshoz! (1,5-2,0 m) Széthúzás : több sor, kilegyezés, változó horgonyhossz Kiosztás tapasztalatból, utána erıtani ellenırzés - módosítás 34

35 Horgonyok kiosztása, elrendezése - példa Két horgonysoros résfalszerkezet horgonyosztása (Bp. V. Vörösmarty tér 1.) 35

36 Horgony teherbírása acélszerkezet (STR) Fej tönkremenetele törés vagy kihúzódás. Acélék (hegesztett szerkezet), alátét elem (acél), lehorgonyzó elem (anya vagy kúpos ék) méretezése, ellenırzése. Gyártmányok, ellenırzés a gyártónál (minısített, próbaterhelt termékek) Fej torzulása (pl. összenyomódása)! Elıfeszítı erı csökkenhet Horgonytest (acélszerkezet) szakadása. Megfelelı keresztmetszető magrúd vagy feszítıkábel darabszám meghatározása. R t,d = A s f yd > P d A s meghatározása Kihúzódás a befogási szakaszból (lehorgonyzási hossz?) Acél korrózióvédelem! (környezet, élettartam függıen) Horgonyfej átszúródása a szerkezeten általában nem mértékadó, vékony szerkezet + nagy horgonyerınél veszélyes! 36

37 Horgony teherbírása horgonyfej kialakítás Méretezés acélszerkezetként! (hegesztett acélszerkezetek és gyári termékek) Átvezetı acélcsı homloklemezzel Acélék (merıleges teherátadáshoz) átszúródás ellen elég nagy és merev, lecsúszás ellen homloklemezhez hegesztve! Esetleg erımérı cella Lehorgonyzó szerelvény acél alaplap (kábel átvezetve) + kúpos ékek 37

38 Horgony teherbírása talajellenállás (GEO) Talajból való kihúzódás és kúszás Teherbírás a tervezéskor tapasztalati diagrammok alapján felvéve (esetleg tal.fiz. jellemzıbıl számítva) Talajtipustól, hossztól, átmérıtıl és injektáló nyomástól függ Kivitelezéskor ellenırzés, tényleges teherbírás próbaterhelésekbıl! Teherbírás R a1, R a2 Kúszásra krit. erı P c1, P c2 R ak = min! (R a,átl /ξ 1, R a,min /ξ 2 ) R sd = R ak / γ a > P d! ( γ a = 1,1) és P c1, P c2 > P d! 38

39 Horgony előfeszítési adatok meghatározása Minden horgonyhoz! Cél az ellenırzés (próbaterhelés) és az elıfeszítı erı bevitele (elmozdulás csökkentése) Ellenırzı erı (P p ) - átvételi vagy alkalmassági vizsgálathoz ideiglenesre P p 1,15 P d, állandóra P p 1,25 P d Szükséges maradó elıfeszítı erı (P ef ) számítással ill. eltőrhetı elmozdulásokkal összhangban. Általában %-a a számított horgonyerı alapértékének (karakterisztikus értékének) Relaxációs veszteség (P rel ) táblázatból. Kb. 3-10%-a a számított horgonyerı alapértéknek Ékcsúszási veszteség (P é ) kábelesnél. Tapasztalatból, é =3-8 mm közti érték, P é = é EA (L sz + L e ) Blokkoló erı (P b ) - rögzítéshez P b = P ef + P rel + P é 39

40 Horgony stabilitás ellenőrzése Hagyományos módon Támszerkezetnél földék egyensúlya lehetséges horgonyerı (P L ) összehasonlítani a számítottal (P k ) P L /P k γ E! Lehorgonyzásnál egy horgonyra esı talajtömb súlya és a számított horgonyerı összehasonlítása, G / P k γ E! Komplex szerkezet vizsgálata φ - c redukció módszerrel (teljes stabilitást vizsgál, nem egy adott tönkremenetelt) 40

41 HORGONYZOTT TÁMSZERKEZETEK ÉS A KÖRNYEZET (ÉPÜLETEK) MOZGÁSAI kis mélységű gödröknél nagy mélységű gödröknél 41

42 Mozgások nagyságának becslése - alapelvek A vízszintes elmozdulás a talajban lazulást, az felszinsüllyedést okoz korlátozni kell! (épületkár stb.) Horgonyzott szerkezet nagyobb vízszintes elmozdulást ad, mint merev kitámasztású (pl. acéltámos) Alapvetıen különbözik a kismélységő (H<8-10 m) és a nagymélységő gödör esetén az alakváltozás! Kismélységő gödörnél : a teljes vízszintes mozgás kb. azonos a szerkezet rugalmas elmozdulásával (számításhoz elég a rugalmas rúdmodell is), tárcsahatás elhanyagolható. Nagymélységő gödörnél : a szerkezet mögötti talajtárcsa belsı mozgásai többletként hozzáadódnak a rugalmas alakváltozáshoz! Ez a gödörmélységgel hatványozottan nı alakváltozás nagy részét ez adja. Számítás tapasztalati képletekkel vagy FEM módszerekkel (talajtárcsa figyelembe vétele) 42

43

44 Süllyedésbecslés kis gödörmélységnél Vízszintes elmozdulásábra rugalmas rúdmodell számításból területe arányos a lazulással Süllyedésábra alakja parabola vagy kör, kihatási távolsága kb. kétszeres gödörmélység, területe arányos a vízszintes elmozduláséval Fentiekbıl a süllyedésábra becsülhetı, épületekre gyakorolt hatás számítható 44

45 Vízszintes elmozdulás becslése mély gödörnél H Egyes hatások szuperponálva (tapasztalati képletek) Meghatározó : gödörmélység, horgonyhossz (hatványozott hatású) Konszolidáció és térbeliség (pl. sarok közelség) figyelembevétel korrekció Fentiek alapján vízszintes elmozdulásábra 45

46 P Süllyedések becslése mély gödörnél P1 Vízszintes elmozdulásábrából süllyedési horpa görbéje Ábra alakja szerint : P görbe vagy P1 görbe alkalmazva Süllyedési görbe jellemzık + vízszintes elmozdulások mit okoznak az épületben? (támaszmozgás, nyúlás stb.) 46

47 TALAJHORGONYOK ÉPÍTÉSE acélszerkezet készítése fúrás, ágyazás beépítés injektálás feszítés 47

48 Tőrése ±75 mm és ±2 Talajhorgonyok fúrása Túlfúrás! Alul törmelék rakódhat le, csökkenti a hasznos hosszat Szemcsés talajban (tömör) Talajvíz felett : görgıs fúrófej, béléscsı nincs, fúróiszap öblítés (furat állékonyság + anyag kiszállítás) Talajvíz alatt : görgıs fúrófej, béléscsövezés végig vagy kötött rétegig (furat állékonyság), szerszám haladhat elıtte vagy benne, fúróiszap öblítés csövön át, vízelzárás felül (talajkimosodás ellen) Fúróiszap : bentonit zagy, esetleg cementtel, talajfüggı sőrőség 48

49 Talajhorgonyok fúrása Kötött vagy átmeneti talajban : Kemény, állékony : spirál vagy kalapácsos fúrófej, béléscsı nincs, légöblítéssel (nem szabad eláztatni az agyagot!) Puhább talaj : béléscsı is kellhet, légöblítés fontos! 49

50 Talajhorgony ágyazása - cementhabarccsal Szerepe : korrózióvédelem + erıátadás talaj és acéltest közt. Injektálás benyomja a talajba nem lehet kis szilárdságú! Bejuttatás : fúrószáron át lecserélve a fúróiszapot, vagy gyártmányoknál a horgonytestre szerelt külsı csövön át (elsı injektálás) Talajvíz alatt : ne mosódjon ki, ellenırzés! (vízelzárás kellhet) Víz/cement = 0,55-0,80, esetleg 2-3% bentonit (stabil szuszpenzió) és plasztifikátor, keverés kényszerkeverıvel vagy hidrociklonnal Szilárdulás min. 5 napig injektálás elıtt (lehet kötésgyorsítót is használni) 50

51 Talajhorgony injektálása - cementhabarccsal Szerepe : növeli a radiális feszültséget nyírószilárdság is nı a talaj és a horgonybefogás közt kb. 3-7-szeresre! (ld. dr. Mecsi J.) Injektáló csı : központi csı vagy külsı csı horgonytest körül, acél vagy mőanyag, 0,5-0,7 m-enként mandzsettával (csak kifelé) Víz/cement= 0,6-0,8, esetleg 2-3% bentonit, keverés mint ágy.h. Szemcsés talajban : egyszerre az egész hosszat, 1-3 alkalommal (közte 2-3 nap!), összesen lit/fm, zárónyomás bar Kötött talajban : szakaszosan! (elmehet az anyag egy helyen) inj.dugattyú (pakker) 1-2 mandzsettánként vagy több külsı inj.csı szakaszosan, 2-3 alkalom, össz lit/fm, zárónyom. 30 bar Regisztrálás, dokumentálás : mennyiség és nyomások 51

52 TALAJHORGONYOK ELLENŐRZÉSE, MONITORING építés alatt (anyagok, technológia) kész horgony mérésével szerkezet és környezet mozgásai 52

53 Talajhorgony monitoringrendszer főbb elemei Beépített anyagok ellenırzése (cement, kábel stb.) : aktuális anyagszabványok szerint Beépülı gyártmányok ellenırzése (ékek, lehorgonyzófej stb.) gyártásközi és utólagos ellenırzés Építéstechnológiai folyamatok ellenırzése (habarcskeverés, beépítés stb.) Kész horgony viselkedése : ellenırzı mérések Horgonyerı mérések Próbafeszítések : elı-, alkalmassági és átvételi Folyamatos mérés : erımérı cella Szerkezet elmozdulásai (összevetni számítottal) Vízszintes elmozdulás (inklinométer, geodézia) Környezet süllyedése 53

54 Injektálás dokumentálás, ellenőrzés Teherbírás szempontjából meghatározó! Habarcs alapanyagainak ellenırzése Kész habarcs ellenırzése Injektálási folyamat ellenırzése, dokumentálása, fázisonként rögzíteni : mennyiségek nyomások sebesség 54

55 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Vizsgálati módszerek : három féle módszer 1. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, kúszásméréssel 2. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, relaxáció méréssel 3. Növekvı erılépcsık, hiszterézis nélkül, kúszásméréssel (ez a használatos) Próbateher (max. ráadva) : P P = 1,15-1,5 P d vagy R d, de <0,9R td Kezdıteher : R a = 0,1P P vagy 50 kn Terhelési sebesség max. 10 kn/sec, 4-10 darab erılépcsı felfele (60 perces kúszásméréssel), 3 lefele (2 perc) Záróteher : P o <0,6 R tk blokkoláskor és P o <0,65 R tk mindig Kúszási tényezı : α= S 2 -S 1 / lg (t 2 /t 1 ), t 2 /t 1 általában 10 Szabadon elmozduló hossz : L APP = EA P / S 55

56 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Elıvizsgálat : termék alkalmasság, ált. külsı intézet által Alkalmassági vizsgálat : ellenırizzük, hogy a tervezésnél becsült ellenállás reális volt-e? Általában min. 3 db, próbaerı min. 1,15(1,25) P d. Növekvı erılépcsıknél hosszú (1 órás) kúszásmérés törıerı (extrapolált), kúszásra kritikus erı, tényleges rugalmas hossz meghatározása Átvételi vizsgálat : minden egyes horgonyra, megfelel-e? Próbaerı 1,15(1,25) P d, több erılépcsı de kúszásmérés csak a próbaerınél (15-2o perc). Ellenırzés : próbaerıt felvette, kúszása korlátozott, tényleges rugalmas hossz megfelelı. Utóvizsgálat : pl. keresztezı horgonyoknál, túl közelieknél Méréspontosság! Erı (±2%), idı, elmozdulás (±0,5mm), kúszás (±0,05 mm). Sajtó kallibrálás max. 6 havonta. Pontos dokumentálás (mőszaki átadáshoz is kell) 56

57 Próbahorgonyzás átvételi vizsgálat Minimum 6 erılépcsı felfele Hiszterézis (ismételt felterhelés) Próbaerınél kúszásellenırzés (csökkenı tendencia legyen!) Ellenırizni kell : Kúszási tényezıt Ékcsúszást Maradó elıfeszítı erıt Merevség rugalmas hossz 57

58

59 Horgonyerő folyamatos ellenőrzése Fejbe behelyezett mérıcella (nyúlásmérı bélyeggel vagy hidraulikusan manométerrel) 59

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés KÜLÖNLEGES ALAPOZÁSOK Földalatti műtárgyak, munkatérhatárolás Vízszintes földnyomás talajokban Földalatti műtárgyak - kivitelezés Felszíni módszerek Talajkiemelés Szerkezetépítés Talajvisszatöltés Hagyományos

Részletesebben

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál

Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Fúrt injektált, merev magrudas talajhorgonyok alkalmazása felszínmozgások stabilizálásánál Szemesy István SYCONS Kft. Fúrt, injektált merev magrudas talajhorgony készítése Cementzaggyal megtámasztott furatkialakítás

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

Forrás: www.ischebeck.de

Forrás: www.ischebeck.de Az Ischebeck TITAN fúrt-injektált talajhorgony alkalmazása a DIN EN 14199: 2005. / SPECIÁLIS GEOTECHNIKAI MUNKÁK KIVITELEZÉSE. MIKROCÖLÖPÖK./ szabvány alapján KÉSZÍTETTE: SYCONS KFT. 2094, NAGYKOVÁCSI,

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

Tartószerkezetek Megerısítése

Tartószerkezetek Megerısítése Tartószerkezetek Megerısítése Tartalom Az épületdiagnosztika fogalma Épületdiagnosztikai vizsgálatok lépései Erıtani követelmények és azok igazolása Anyagvizsgálatok A szerkezet megerısítés fogalmai Üllıi

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

támfalak (gravity walls)

támfalak (gravity walls) Támfalak támfalak (gravity walls) Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó

Részletesebben

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA

PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA PONTOKON MEGTÁMASZTOTT SÍKLEMEZ FÖDÉMEK ÁTSZÚRÓDÁSA A pontokon megtámasztott síklemez födémek a megtámasztások környezetében helyi igénybevételre nyírásra is tönkremehetnek. Ezt a jelenséget: Nyíróerı

Részletesebben

JET Grouting technológia. Alkalmazási területek, statikai elvek

JET Grouting technológia. Alkalmazási területek, statikai elvek JET Grouting technológia Alkalmazási területek, statikai elvek JET GROUTING JET-INJEKTÁLÁS A talaj felaprózását és valamilyen kötıanyaggal való keverését eredményezı eljárás, melynél a felaprózást nagy

Részletesebben

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái

Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola. Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Fıiskola Szörényi Júlia Radványi László Bohn Mélyépítı Kft. A MOM-Park munkagödörhatárolási munkái Geotechnika 20001 Ráckeve 2001. október 30. MOM-park Budapest

Részletesebben

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai feladatok megoldási módszerei Földstatikai alapfeladatok Földnyomások számítása Általános állékonyság vizsgálata Alaptörés parciális terhelés alatt Süllyedésszámítások Komplex terhelési esetek

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL

WHT XXL. Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT XXL - 01 RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY SPECIÁLIS ACÉL WHT XXL Sarokvas nagy húzóerőhöz Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból COMING SOON RENDKÍVÜLI TELJESÍTMÉNY 150 kn jellemző erőhatásig alkalmazható ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Húzókötésekhez

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

EC4 számítási alapok,

EC4 számítási alapok, Öszvérszerkezetek 2. előadás EC4 számítási alapok, beton berepedésének hatása, együttdolgozó szélesség, rövid idejű és tartós terhek, km. osztályozás, képlékeny km. ellenállás készítette: 2016.10.07. EC4

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

Mesterkurzus Budapest 2009

Mesterkurzus Budapest 2009 Mesterkurzus Budapest 2009 Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem Meszlényi Zsolt STRABAG MML Kft. Radványi László Bohn

Részletesebben

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Lemez- és gerendaalapok méretezése Lemez- és gerendaalapok méretezése Az alapmerevség hatása az alap hajlékony merev a talpfeszültség egyenletes széleken nagyobb a süllyedés teknıszerő egyenletes Terhelés hatása hajlékony alapok esetén

Részletesebben

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev. Projekt Dátu : 21.10.2011 Szerkezet geoetriája Töltés agasság Töltés hossza Takarás vastagsága h n l n t c 8,00 2,00 0,20 Név : Geoetria Fázis : 1 8,00 Anyag Takarás

Részletesebben

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI

5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI 5. FÖDÉMEK TERVEZÉSE 5.1. GERENDÁS FÖDÉMEK KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSI ELVEI Az alábbiakban az Épületszerkezettan 2. c. tárgy tanmenetének megfelelıen a teljes keresztmetszetben, ill. félig elıregyártott vb.

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

Síkalap ellenőrzés Adatbev.

Síkalap ellenőrzés Adatbev. Síkalap ellenőrzés Adatbev. Projekt Dátu : 02.11.2005 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : EN 199211 szerinti tényezők : Süllyedés Száítási ódszer : Érintett

Részletesebben

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04)

Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) Központi vizsgakérdések (OKJ-szám: 33 5842 04) 1. Rendszerezze a mélyfúró berendezéseket, kızetaprítás, öblítési mélység szerint. Ismertesse a fúrási tevékenység paramétereit (öblítés, forgatás, terhelés).

Részletesebben

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ 75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ TARTALOM 2 El zmények, helyszíni adottságok Geotechnikai adottságok Számítási modell Elvégzett számítások Junttan

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13

Leszorító profil 50/7 Leszorító profil 60/9. Leszorító profil 80/11. Leszorító profil 100/13 ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜVEG, VAGY MŐANYAG LEMEZEK SZERELÉSÉHEZ Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) üveg, és mőanyag lemezek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják. ELİNYÖK ELSİ

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427

MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 MŐSZAKI LEÍRÁS BK01427 Lábonálló 2 személyes ivókút idızített nyomógombos fejjel BK01427 9/1 11.07.21 BEFOGLALÓ MÉRETEI: Típus BK01427 Medence belsı méret: 210x74 mm Magasság (A): 1060 mm Kút átmérı: 365

Részletesebben

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások Fa rácsostartók vizsgálata 1. Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Leggakoribb fa rácsos tartó kialakítások Változó magasságú Állandó magasságú Kis mértékben változó magasságú

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml

Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml TECHNIKAI ADATLAP Zwaluw 2k Dőbelragasztó (poliészter) 300ml Termékleírás: Kétkomponeneső, epoxi-akril alapú, enyhe szagú igen hatékony, gyorsan keményedı, közepes re kifejlesztett rögzítıanyag. Az epoxi-akrilnak

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Méretezés az Eurocode szabványrendszer szerint áttekintés Teherbírási határállapotok Húzás Nyomás

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 7. Előadás Kapcsolatok I. Csavarozott kapcsolatok Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Acélszerkezetek kapcsolatai Csavarozott kapcsolatok kialakítása Csavarozott kapcsolatok

Részletesebben

PANTANET és FORTINET kerítés

PANTANET és FORTINET kerítés PANTANET és FORTINET kerítés Szerelési útmutató BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4, Poland tel. +48 77 40 62 200 faks. +48 77 48 25 000 or + 48 77 48 25 007 www.betafence.com Kerítésrendszerek

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL

BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL BUDAPEST X. KERÜLET, ÓHEGY-PARK ALATTI PINCERENDSZER 129-130-131. SZ. ÁGÁNAK VESZÉLYELHÁRÍTÁSA TÖMEDÉKELÉSSEL (...) Az elvégzendı feladat meghatározása Feladat a C szakaszon található 129, 130 és 131 sz.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TC PANELEK FELHASZNÁLÓINAK

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TC PANELEK FELHASZNÁLÓINAK ISOCANALE ALC; ALE; ALL; AXTCPANE... KÓDJELŐ TC PANELEK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK A TC rendszerő elıszigetelt légcsatorna-panelek mindkét oldalon alumíniumfóliával borított, habosított poliizocianurát (poliuretán)

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok

JUMO dtrans p30 nyomástávadó. Típus: Rövid leírás. Mőszaki adatok JUMO Hungária Mérés és Szabályozástechnika Kft. Tel/fax : + 36 1 467 0835 1147 Budapest, Öv u. 143. + 36 1 467 0840 Kelet-magyarországi Iroda: 3980 Sátoraljaújhely, Dókus u. 21. Telefon: + 36 47 521 206

Részletesebben

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és Botond Mélyépítı Kft 6000 Kecskemét, István király krt. 23/L. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 552. T/F: 76/ 499-643 Mobil: 30/ 983-6906 www.botondkft.hu e-mail: botondkft@botondkft.hu A BOTOND Mélyépítı

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015

Excel. Feladatok 2015.02.13. Geotechnikai numerikus módszerek 2015 05.0.3. Ecel Geotechniki numerikus módszerek 05 Feldtok Szögtámfl ellenőrzése A Ferde, terhelt térszín, szemcsés háttöltés, elcsúszás, nyomtéki ábr Sávlp süllyedésszámítás B Két tljréteg, krkterisztikus

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI Varsányi Tamás főmérnök / HBM Kft. BEVEZETÉS A meglévő M0 körgyűrű 2x2 szűk forgalmi sávról 2x3+leálló sávra bővül az 51 sz. főút és az M6

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom Bevezetés VEM - geotechnikai alkalmazási területek

Részletesebben

Rákóczi híd próbaterhelése

Rákóczi híd próbaterhelése Rákóczi híd próbaterhelése Dr. Kövesdi Balázs egyetemi docens, BME Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME Próbaterhelés célja - programja Cél: Villamos forgalom elindítása előtti teherbírás ellenőrzése helyszíni

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

A talajok összenyomódásának vizsgálata

A talajok összenyomódásának vizsgálata A talajok összenyomódásának vizsgálata Amit már tudni kellene Összenyomódás Konszolidáció Normálisan konszolidált talaj Túlkonszolidált talaj Túlkonszolidáltsági arányszám,ocr Konszolidáció az az időben

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR

FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 1. AZ ACÉLÉPÍTÉS FERNEZELYI SÁNDOR EGYETEMI TANÁR A vas felhasználásának felfedezése kultúrtörténeti korszakváltást jelentett. - - Kőkorszak - Bronzkorszak - Vaskorszak - A

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Használati útmutató. Magic gym IN 1797

Használati útmutató. Magic gym IN 1797 Használati útmutató Magic gym IN 1797 A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ BIZTOSÍTJA: Insportline Hungary Kft. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. www.insportline.hu A jó erınlét és

Részletesebben

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II. 1. Feladat Keresztmetszetek osztályzása Végezzük el a keresztmetszet osztályzását tiszta nyomás és hajlítás esetére! Monoszimmetrikus, hegesztett I szelvény (GY02 1. példája)

Részletesebben

MEFA-Csúszóelemek. Csúszóelemek. Tel Fax /1. Rozsdamentes csúszóelemek lásd 13 fejezet

MEFA-Csúszóelemek. Csúszóelemek. Tel Fax /1. Rozsdamentes csúszóelemek lásd 13 fejezet MEFA-Csúszóelemek Csúszóelemek Csúszólemez 4/2 oldal Z-leszorító, csúszósáv 4/3 oldal Radiál-axiál elem csúszólemezhez 4/4 oldal Csúszószem 4/4 oldal Csúszófüggesztő L 4/5 oldal Csúszófüggesztő TF 4/5

Részletesebben

FA- és FS típusú zsaluankerek

FA- és FS típusú zsaluankerek FA- és FS típusú zsaluankerek FA 15 FA 15 horganyzott FS 15 menetes ankerszár FA 20 FA 26,5 Az FA típusú ankerszár egy melegen hengerelt, hegeszthetõ és DW menetes 2 zsaluanker. 900 N/mm folyási határral

Részletesebben

Miért létesítünk támszerkezeteket?

Miért létesítünk támszerkezeteket? 1 TÁMSZERKEZETEK I. Bevezetés 2 földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal, szögtámfal, gabionfal, máglyafal, vasalt földtámfal,

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve.

A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. MEFA - Rugós tartók Rugós tartók A MEFA-rugós tartók kifejezetten a flexibilis csőrögzítésekhez, illetve aggregátorok elasztikus tartóihoz lettek kifejlesztve. Alkalmazási és beépítési esetek: a) Csővezetékek

Részletesebben

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között? 2./ Ismertesse az ideiglenes támszerkezetek szerkezeti elemeit. Palló: 48 mm vastag palló (Union, Pátria, Cs hullámlemez).

Részletesebben

Támfalak típusai. E a. Súlytámfal Szögtámfal Gabionfal Máglyafal Erősített talajtámfal

Támfalak típusai. E a. Súlytámfal Szögtámfal Gabionfal Máglyafal Erősített talajtámfal 1 TÁMFALAK Támfalak típusai 2 Súlytámfal Szögtámfal Gabionfal Máglyafal Erősített talajtámfal G E a Szegezett fal Szilárdított talajtestek, mint megtámasztó szerkezetek R Támfalak - Súlytámfal 3 Anyag

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Öntözırendszerek tervezése

Öntözırendszerek tervezése Öntözırendszerek tervezése Egy öntözıberendezés megtervezése, kivitelezése gyakorlott szakembert kíván, de az emberek barkácsolási kedve és a rosszul értelmezett spórolás miatt gyakran találkozunk rosszul

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása

A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása A betonburkolatok méretezésére és építésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások átdolgozása MAÚT Építési Bizottság Dr Ambrus Kálmán Betonburkolat munkacsoport Vörös Zoltán 2016. Jelenleg érvényben lévő

Részletesebben

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

WHT PLATE. Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból WHT PLATE - 01 KÉT VERZIÓ INNOVATIV TANÚSÍTOTT SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS WHT PLATE Lemez húzóerőhöz Kétdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból COMING SOON KÉT VERZIÓ WHT Plate 440 keretes szerkezetekhez (platform frame); WHT Plate 540 XLAM (Cross Laminated Timber)

Részletesebben

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl. A rendelet hatálya 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

A mechanika egyes felvonós vonatkozásai

A mechanika egyes felvonós vonatkozásai A mechanika egyes felvonós vonatkozásai Felvonókonferencia 2013 Siófok Bánréti Tibor FMF vezető-helyettes A dinamikus tényezı fogalma r r R = m* a m*g a F m* g = m* a F = m* ( g + a) F = m* g * kd a kd

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak

Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék. Támfalak Földművek ea. (BMEEOGMAT43) Dr. Takács Attila BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Támfalak Támszerkezetek típusai Támfalak: Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló

Részletesebben