Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások"

Átírás

1 Munkatér-határolás II. Ducolatok és horgonyzások 1

2 A horgonyok(sorok) számát a talaj minősége szabja meg, ahova a horgony beköthető van amikor nem lehet horgonyozni ha nem túl nagy a fesztáv (20-25 méter, max. 30 m), akkor belső csőtámasz ha az sem működik, akkor milánói vagy belső magos módszer 2

3 3

4 támszerkezetek statikája befogott befogott támaszkodó több sorban megtámasztott megtámasztott megtámasztott

5 Munkaárok dúcolata

6 Keretes aknadúcolat

7

8

9

10 10

11 11

12 Talajhorgonyok - fogalmak Talajhorgony : olyan szerkezet, amely reakció erıt visz át a gyámolított szerkezetrıl a talajra vagy kızetre Horgonyfej : erıátadás a szerkezetre (átvezetés, feszíthetıség, rögzítés) Szabad szakasz : rugalmas erıátviteli hossz (elmozdulást biztosít, nincs erıátadás) Befogott szakasz : erıátadás a talajra (szakadólapon kívül, stabilitás!) Magas kockázatú szerkezet! Tönkremenetele okozhat progresszív törést, stabilitás vesztést (hasonlóan az oszlopokhoz) 12

13 Horgonyok felhasználási lehetőségei Támszerkezetek reakcióerıinek felvétele Alagútfalazat és külsı kızettömeg együttdolgoztatása 13

14 Horgonyok felhasználási lehetőségei Hídfık ferde húzóerıinek felvétele (függesztett és hárfahidak) Felúszni akaró szerkezet lehorgonyzása 14

15 Példa lehorgonyzásra - vízalatti alaplemez építés Körbezárás szádfallal, ideiglenes munkaszint, horgonyzás, vízalatti betonozás, horgony rögzítése 15

16 Horgonyok felhasználási lehetőségei Magas súlypontú szerkezet alapozásának rögzítése (torony, kémény stabilizálása felborulás ellen) Stabilizálás vízáramlás okozta erık ellen 16

17 Horgonyok felhasználási lehetőségei Rézső felszín stabilizálás (pl. sziklarézsők bevágásban) Kikötıi partfalak hátrahorgonyzása 17

18 18

19 Talajhorgonyok osztályozása, típusai Élettartama szerint : - ideiglenes, T 2 év (pl. ducolás) - tartós, mint a szerkezet (pl. hídfı) korrózió! (környezet + élettartam) Befogás módja : - injektált szakasszal (köpenymenti nyírás) - mechanikus szerkezettel (pl. esernyıs ) Teherviselı elem : - expandált testtel - acél feszítıkábeles (általános, nagy erıre) - acél magrúd (csavarbordás, kisebb erıre) - üveg ill. szénszálas rúd (FRP, korrózió) Szerkezet készítése : - gyártmány üzemben készítve - helyszíni szerelés (csak ideiglenes!) 19

20 Injektált szakasszal befogott horgonyok Befogás az injektált szakaszon a talajba befeszítve Erıátadás a talaj és a befogási rész közti nyírás által Kedvezıen alkalmazható tömör szemcsés talajokban (e 0,6) és kemény agyagokban (I c > 1,0) Magyarországon ez a legelterjedtebb módszer 20

21 Horgonyzás technológiája 21

22 Mechanikus befogású horgonyok Befogás mechanikus szerkezettel. Veréssel lehajtva, majd feszítéssel meghúzva. A szárnyak kihúzódás közben kinyílnak. Befogás a passzív földellenállás mobilizálásával. Nagy feszítési hossz (speciális sajtó), kis erıkre, ideiglenes 22

23 Expandált befogású horgony - kialakítás Befogás a lehajtott horgony fejének felfújásával. Erıátadás a passzív földellenállás mobilizálásával. Kedvezı puha agyagokban 23

24 Expandált befogású horgony építési fázisok Fúrás, horgonytest beépítése furatba Befogási szakasz kiinjektálása cementhabarccsal Horgonyfej felszerelés, korrozióvédelem Feszítés, ellenırzés, lehorgonyzás 24

25 SOILEX horgony

26 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is lehet Furatba, cementhabarcsba beépítve Szabad szakaszon PVC csı a rúdon (csúszik a habarcsban) Állandónál a befogás is PVC bordáscsıvel védve (korrozió), és belül is feltöltve habarccsal 26

27 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Fıbb szerkezeti részek : Acél magrúd, menetes Fej : alátét + anya Bevezetı csúcs Bordás PVC csı (befogás) Sima PVC csı (szabad szakaszon) Külsı és belsı injektáló csövek + mandzsetták Távtartók 27

28 Injektált rúdhorgony kialakítása - gyártmány Külsı injektálócsövek és mandzsetták kialakítása Fej részei : alátét elem és önzáró lehorgonyzó anya 28

29 Injektált kábelhorgony kialakítása - gyártmány Ideiglenes és állandó is Furatba, cementhabarcsba beépítve a szerkezetet Ideiglenes : kábel szabad szakaszon PVC borítással Állandó : PVC csıben az egész, belül is feltöltve a befogás cementhabarccsal Injektálócsı PVC, szelepekkel, külsı-belsı Fej : alátétlemez, lehorgonyzó elem (ékes) 29

30 Injektált kábelhorgony kialakítása - helyszínen szerelt Injektáló acélcsı szelepekkel, csúccsal Kábelek távtartókkal, bilincsekkel (ferde vezetés befeszül a talajba) PVC csı szabad szakaszon (csúszik) Fej : átvezetés, acélék, lehorg. elem 30

31 Különleges talajhorgonyok Visszabontható horgonyok. Gyengített keresztmetszet, kábelek egyenként kitéphetık a befogási szakaszból Elektromosan szigetelt horgonyok (kóboráram korrózió) Nem fémes horgonyok (FRP szálas rudakkal) 31

32 TALAJHORGONYOK TERVEZÉSE alapelvek igénybevételszámítás teherbírásszámítás feszítési adatok stabilitásvizsgálat 32

33 Talajhorgony felderítés, geometria közelítő felvétele Fej lehetıleg talajvíz felett! Hajlás lehetıleg között Befogás jó teherbíró talajba, szakadólap mögé (aktív lap + nyíróerı nullponttól 45 ) Belsı stabilitás! (földék egyensúlya, elıreborulásra) Felderítés kellı sőrőséggel és mélységig (térbeli változás), támszerkezeten kívül is! (telekhatár?!) Befogás hossza fajlagos teherbírás alapján (tapasztalat), általában 6,o-8,o m 33

34 Horgonyok kiosztása, elrendezése Pozitív sarok! (egymásra fedı keresztezı horgonyok) Külön vizsgálandó, ha lehet elkerülendı (pl. acéltám) Befogások nem eshetnek túl közel egymáshoz! (1,5-2,0 m) Széthúzás : több sor, kilegyezés, változó horgonyhossz Kiosztás tapasztalatból, utána erıtani ellenırzés - módosítás 34

35 Horgonyok kiosztása, elrendezése - példa Két horgonysoros résfalszerkezet horgonyosztása (Bp. V. Vörösmarty tér 1.) 35

36 Horgony teherbírása acélszerkezet (STR) Fej tönkremenetele törés vagy kihúzódás. Acélék (hegesztett szerkezet), alátét elem (acél), lehorgonyzó elem (anya vagy kúpos ék) méretezése, ellenırzése. Gyártmányok, ellenırzés a gyártónál (minısített, próbaterhelt termékek) Fej torzulása (pl. összenyomódása)! Elıfeszítı erı csökkenhet Horgonytest (acélszerkezet) szakadása. Megfelelı keresztmetszető magrúd vagy feszítıkábel darabszám meghatározása. R t,d = A s f yd > P d A s meghatározása Kihúzódás a befogási szakaszból (lehorgonyzási hossz?) Acél korrózióvédelem! (környezet, élettartam függıen) Horgonyfej átszúródása a szerkezeten általában nem mértékadó, vékony szerkezet + nagy horgonyerınél veszélyes! 36

37 Horgony teherbírása horgonyfej kialakítás Méretezés acélszerkezetként! (hegesztett acélszerkezetek és gyári termékek) Átvezetı acélcsı homloklemezzel Acélék (merıleges teherátadáshoz) átszúródás ellen elég nagy és merev, lecsúszás ellen homloklemezhez hegesztve! Esetleg erımérı cella Lehorgonyzó szerelvény acél alaplap (kábel átvezetve) + kúpos ékek 37

38 Horgony teherbírása talajellenállás (GEO) Talajból való kihúzódás és kúszás Teherbírás a tervezéskor tapasztalati diagrammok alapján felvéve (esetleg tal.fiz. jellemzıbıl számítva) Talajtipustól, hossztól, átmérıtıl és injektáló nyomástól függ Kivitelezéskor ellenırzés, tényleges teherbírás próbaterhelésekbıl! Teherbírás R a1, R a2 Kúszásra krit. erı P c1, P c2 R ak = min! (R a,átl /ξ 1, R a,min /ξ 2 ) R sd = R ak / γ a > P d! ( γ a = 1,1) és P c1, P c2 > P d! 38

39 Horgony előfeszítési adatok meghatározása Minden horgonyhoz! Cél az ellenırzés (próbaterhelés) és az elıfeszítı erı bevitele (elmozdulás csökkentése) Ellenırzı erı (P p ) - átvételi vagy alkalmassági vizsgálathoz ideiglenesre P p 1,15 P d, állandóra P p 1,25 P d Szükséges maradó elıfeszítı erı (P ef ) számítással ill. eltőrhetı elmozdulásokkal összhangban. Általában %-a a számított horgonyerı alapértékének (karakterisztikus értékének) Relaxációs veszteség (P rel ) táblázatból. Kb. 3-10%-a a számított horgonyerı alapértéknek Ékcsúszási veszteség (P é ) kábelesnél. Tapasztalatból, é =3-8 mm közti érték, P é = é EA (L sz + L e ) Blokkoló erı (P b ) - rögzítéshez P b = P ef + P rel + P é 39

40 Horgony stabilitás ellenőrzése Hagyományos módon Támszerkezetnél földék egyensúlya lehetséges horgonyerı (P L ) összehasonlítani a számítottal (P k ) P L /P k γ E! Lehorgonyzásnál egy horgonyra esı talajtömb súlya és a számított horgonyerı összehasonlítása, G / P k γ E! Komplex szerkezet vizsgálata φ - c redukció módszerrel (teljes stabilitást vizsgál, nem egy adott tönkremenetelt) 40

41 HORGONYZOTT TÁMSZERKEZETEK ÉS A KÖRNYEZET (ÉPÜLETEK) MOZGÁSAI kis mélységű gödröknél nagy mélységű gödröknél 41

42 Mozgások nagyságának becslése - alapelvek A vízszintes elmozdulás a talajban lazulást, az felszinsüllyedést okoz korlátozni kell! (épületkár stb.) Horgonyzott szerkezet nagyobb vízszintes elmozdulást ad, mint merev kitámasztású (pl. acéltámos) Alapvetıen különbözik a kismélységő (H<8-10 m) és a nagymélységő gödör esetén az alakváltozás! Kismélységő gödörnél : a teljes vízszintes mozgás kb. azonos a szerkezet rugalmas elmozdulásával (számításhoz elég a rugalmas rúdmodell is), tárcsahatás elhanyagolható. Nagymélységő gödörnél : a szerkezet mögötti talajtárcsa belsı mozgásai többletként hozzáadódnak a rugalmas alakváltozáshoz! Ez a gödörmélységgel hatványozottan nı alakváltozás nagy részét ez adja. Számítás tapasztalati képletekkel vagy FEM módszerekkel (talajtárcsa figyelembe vétele) 42

43

44 Süllyedésbecslés kis gödörmélységnél Vízszintes elmozdulásábra rugalmas rúdmodell számításból területe arányos a lazulással Süllyedésábra alakja parabola vagy kör, kihatási távolsága kb. kétszeres gödörmélység, területe arányos a vízszintes elmozduláséval Fentiekbıl a süllyedésábra becsülhetı, épületekre gyakorolt hatás számítható 44

45 Vízszintes elmozdulás becslése mély gödörnél H Egyes hatások szuperponálva (tapasztalati képletek) Meghatározó : gödörmélység, horgonyhossz (hatványozott hatású) Konszolidáció és térbeliség (pl. sarok közelség) figyelembevétel korrekció Fentiek alapján vízszintes elmozdulásábra 45

46 P Süllyedések becslése mély gödörnél P1 Vízszintes elmozdulásábrából süllyedési horpa görbéje Ábra alakja szerint : P görbe vagy P1 görbe alkalmazva Süllyedési görbe jellemzık + vízszintes elmozdulások mit okoznak az épületben? (támaszmozgás, nyúlás stb.) 46

47 TALAJHORGONYOK ÉPÍTÉSE acélszerkezet készítése fúrás, ágyazás beépítés injektálás feszítés 47

48 Tőrése ±75 mm és ±2 Talajhorgonyok fúrása Túlfúrás! Alul törmelék rakódhat le, csökkenti a hasznos hosszat Szemcsés talajban (tömör) Talajvíz felett : görgıs fúrófej, béléscsı nincs, fúróiszap öblítés (furat állékonyság + anyag kiszállítás) Talajvíz alatt : görgıs fúrófej, béléscsövezés végig vagy kötött rétegig (furat állékonyság), szerszám haladhat elıtte vagy benne, fúróiszap öblítés csövön át, vízelzárás felül (talajkimosodás ellen) Fúróiszap : bentonit zagy, esetleg cementtel, talajfüggı sőrőség 48

49 Talajhorgonyok fúrása Kötött vagy átmeneti talajban : Kemény, állékony : spirál vagy kalapácsos fúrófej, béléscsı nincs, légöblítéssel (nem szabad eláztatni az agyagot!) Puhább talaj : béléscsı is kellhet, légöblítés fontos! 49

50 Talajhorgony ágyazása - cementhabarccsal Szerepe : korrózióvédelem + erıátadás talaj és acéltest közt. Injektálás benyomja a talajba nem lehet kis szilárdságú! Bejuttatás : fúrószáron át lecserélve a fúróiszapot, vagy gyártmányoknál a horgonytestre szerelt külsı csövön át (elsı injektálás) Talajvíz alatt : ne mosódjon ki, ellenırzés! (vízelzárás kellhet) Víz/cement = 0,55-0,80, esetleg 2-3% bentonit (stabil szuszpenzió) és plasztifikátor, keverés kényszerkeverıvel vagy hidrociklonnal Szilárdulás min. 5 napig injektálás elıtt (lehet kötésgyorsítót is használni) 50

51 Talajhorgony injektálása - cementhabarccsal Szerepe : növeli a radiális feszültséget nyírószilárdság is nı a talaj és a horgonybefogás közt kb. 3-7-szeresre! (ld. dr. Mecsi J.) Injektáló csı : központi csı vagy külsı csı horgonytest körül, acél vagy mőanyag, 0,5-0,7 m-enként mandzsettával (csak kifelé) Víz/cement= 0,6-0,8, esetleg 2-3% bentonit, keverés mint ágy.h. Szemcsés talajban : egyszerre az egész hosszat, 1-3 alkalommal (közte 2-3 nap!), összesen lit/fm, zárónyomás bar Kötött talajban : szakaszosan! (elmehet az anyag egy helyen) inj.dugattyú (pakker) 1-2 mandzsettánként vagy több külsı inj.csı szakaszosan, 2-3 alkalom, össz lit/fm, zárónyom. 30 bar Regisztrálás, dokumentálás : mennyiség és nyomások 51

52 TALAJHORGONYOK ELLENŐRZÉSE, MONITORING építés alatt (anyagok, technológia) kész horgony mérésével szerkezet és környezet mozgásai 52

53 Talajhorgony monitoringrendszer főbb elemei Beépített anyagok ellenırzése (cement, kábel stb.) : aktuális anyagszabványok szerint Beépülı gyártmányok ellenırzése (ékek, lehorgonyzófej stb.) gyártásközi és utólagos ellenırzés Építéstechnológiai folyamatok ellenırzése (habarcskeverés, beépítés stb.) Kész horgony viselkedése : ellenırzı mérések Horgonyerı mérések Próbafeszítések : elı-, alkalmassági és átvételi Folyamatos mérés : erımérı cella Szerkezet elmozdulásai (összevetni számítottal) Vízszintes elmozdulás (inklinométer, geodézia) Környezet süllyedése 53

54 Injektálás dokumentálás, ellenőrzés Teherbírás szempontjából meghatározó! Habarcs alapanyagainak ellenırzése Kész habarcs ellenırzése Injektálási folyamat ellenırzése, dokumentálása, fázisonként rögzíteni : mennyiségek nyomások sebesség 54

55 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Vizsgálati módszerek : három féle módszer 1. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, kúszásméréssel 2. Növekvı erılépcsık hiszterézissel, relaxáció méréssel 3. Növekvı erılépcsık, hiszterézis nélkül, kúszásméréssel (ez a használatos) Próbateher (max. ráadva) : P P = 1,15-1,5 P d vagy R d, de <0,9R td Kezdıteher : R a = 0,1P P vagy 50 kn Terhelési sebesség max. 10 kn/sec, 4-10 darab erılépcsı felfele (60 perces kúszásméréssel), 3 lefele (2 perc) Záróteher : P o <0,6 R tk blokkoláskor és P o <0,65 R tk mindig Kúszási tényezı : α= S 2 -S 1 / lg (t 2 /t 1 ), t 2 /t 1 általában 10 Szabadon elmozduló hossz : L APP = EA P / S 55

56 Talajhorgonyok ellenőrző feszítése Elıvizsgálat : termék alkalmasság, ált. külsı intézet által Alkalmassági vizsgálat : ellenırizzük, hogy a tervezésnél becsült ellenállás reális volt-e? Általában min. 3 db, próbaerı min. 1,15(1,25) P d. Növekvı erılépcsıknél hosszú (1 órás) kúszásmérés törıerı (extrapolált), kúszásra kritikus erı, tényleges rugalmas hossz meghatározása Átvételi vizsgálat : minden egyes horgonyra, megfelel-e? Próbaerı 1,15(1,25) P d, több erılépcsı de kúszásmérés csak a próbaerınél (15-2o perc). Ellenırzés : próbaerıt felvette, kúszása korlátozott, tényleges rugalmas hossz megfelelı. Utóvizsgálat : pl. keresztezı horgonyoknál, túl közelieknél Méréspontosság! Erı (±2%), idı, elmozdulás (±0,5mm), kúszás (±0,05 mm). Sajtó kallibrálás max. 6 havonta. Pontos dokumentálás (mőszaki átadáshoz is kell) 56

57 Próbahorgonyzás átvételi vizsgálat Minimum 6 erılépcsı felfele Hiszterézis (ismételt felterhelés) Próbaerınél kúszásellenırzés (csökkenı tendencia legyen!) Ellenırizni kell : Kúszási tényezıt Ékcsúszást Maradó elıfeszítı erıt Merevség rugalmas hossz 57

58

59 Horgonyerő folyamatos ellenőrzése Fejbe behelyezett mérıcella (nyúlásmérı bélyeggel vagy hidraulikusan manométerrel) 59

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások

Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Doktori Iskola PhD - kutatószeminárium dr. Szepesházi Róbert PhD-hallgató Mély munkagödrök mentén bekövetkezı mozgások Szemináriumvezetı dr. Greschik

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE A beton (a továbbiakban: vasalatlan beton), vasbeton és feszített beton anyagú közúti hidakat (a továbbiakban: betonhidak) az I. fejezet 2. szakasza szerinti terhekre és

Részletesebben

Alagútépítési módszerek

Alagútépítési módszerek Alagútépítési módszerek Az igazi mővészet az alagútépítésben a nagy kızetnyomások megelızése, ami sokkal eredményesebb tudomány, mint a már fellépı kızetnyomások felvétele. Az elsı a szellemi, a másodikat

Részletesebben

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3

BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 BETONSZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE SZERINT Farkas György 1 Kovács Tamás 2 Szalai Kálmán 3 A betonszerkezetek Eurocode szerinti tervezését az épületekre vonatkozó MSZ EN 1992-1- 1 [1] és a hidakra vonatkozó

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató

Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató BAKONYTHERM Alkalmazástechnikai és tervezési útmutató Alkalmazási elınyök természetes anyagokból készül, költségtakarékos beépítés, a kerámiaköpeny speciális kialakításának köszönhetıen kedvezı hıtechnikai

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak

Megbízhatóság és biztonságelmélet. Alapfogalmak Megbízhatóság és biztonságelmélet Alapfogalmak Megbízhatóság fogalma (1) Köznapi értelmezésben hibamentességet, egy jó értelemben vett jellemzıt jelent Mőszaki értelmezésben valószínőségi jellegő számszerő

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT 2-2.124:2005

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANULÓI TANTÁRGYI SEGÉDLET KÖVETELMÉNYMODUL 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása Csibáné Bakó Judit Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I. A követelménymodul

Részletesebben

ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos

ntációk Készítették: Benák Ferenc Honti Imre Móczár Balázs Sándor Csaba Schell Péter Szilvágyi László Tóth Gergőő Tóth Roland Wolf Ákos Mérnöki amara Geotech hnikai Tagozat Feladat alapú pályázat 14. Segédlet az új, EC7 alapú geotechnikai dokumend ntációk tartalmi követelményeit betartó munkarészekhez, a mérnöki és vizsgá- lati ráfordítások

Részletesebben

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz

PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRÖKI KAR HIDAK ÉS SZERKEZETEK TASZÉKE PÉLDATÁR a Vasbetonszerkezetek I. című tantárgyhoz Budapest, 007 Szerzők: Friedman oémi Huszár Zsolt Kiss Rita

Részletesebben

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06.

Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS. Village Flow. Készült: 2009. január 06. Kód: VF-0000.01m MŐSZAKI LEÍRÁS Village Flow Készült: 2009. január 06. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 3 2. MŐSZAKI ADATOK 3 2.1. Csatlakozási lehetıségek. 5 3. SZERKEZETI FELÉPÍTÉS,

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA

TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar Villamos Energetikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT TERMOELEKTROMOS-EFFEKTUS GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA Szerzık: Konzulens: Magony

Részletesebben