Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához"

Átírás

1 REHABILITÁCIÓS PSZICHOLÓGIA Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához Heincz Orsolya,¹ Mészáros Gabriella,² Szikriszt Éva³ Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest, 2 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 3 Az Orvosi Rehabilitáció és a Fizikális Medicina Magyarországi Társasága (ORFMMT) Pszichológiai Szekciója megalakulása óta adatgyűjtést folytat a rehabilitációban dolgozó pszichológusok személyi és munkafeltételeiről. Dolgozatunkban a rehabilitáció területén alkalmazott pszichológiai diagnosztikai és terápiás intervenciós formákról, azoknak a rehabilitációs folyamatba illesztéséről kívánunk képet adni. A téma fontosságát a rehabilitáció területén alkalmazott pszichológus szakemberek foglalkoztatási anomáliái indokolják. Cél: az indikáció és motiváció illesztésén alapuló általános szakmai modell megalkotása, amelyhez jól társíthatók a gyakorlatban használatos módszerek és eljárások. Módszer: a napi gyakorlatban használt vizsgálati eljárások, terápiás formák, módszerek osztályozása, validitása adaptációjának ellenőrzése és modellünkbe illesztése. Következtetés: a rehabilitációs pszichológia lehetőségei jóval tágabbak, mint amit ebből a jelenlegi gyakorlat használ. A területen dolgozó pszichológus szakembereknek óriási a felelőssége abban, hogy szaktudásuk és a rehabilitációs pszichológia specifikumai helyet kapjanak a biológiai-pszichológiai-szociális rehabilitációban. Kulcsszavak: rehabilitációs pszichológia, rehabilitációs pszichológiai protokoll, pszichológiai intervenció Considerations for the design of the professional protocol in rehabilitation psychology The Psychological Section of the Hungarian Society for Medical Rehabilitation and Physical Medicine has been collecting data about the personal and work conditions of the psychologists working in rehabilitation. In this essay we would like to give a panoramic view of the models of the psychological diagnostic and therapeutic interventions used in the field of rehabilitation and how they fit in the rehabilitation process The employment anomalies of the professional psychologists in consequence of their working in the field of rehabilitation give reasons for this subject. Aim: to create a general professional model based on joining of indication and motivation well fitted in everyday methods and treatments. Method: assortment of the everyday used examinations and methods of therapies, control of their validity, adaptation and finally to insert them into our model. Conclusion: the opportunities of the rehabilitation psychology are much wider than what the current practice is using. The responsibility of the professional psychologists is enormous that their specialized knowledge and the psychological characteristics of rehabilitation should take place in the biological-psychology-social rehabilitation. Key words: rehabilitation psychology, protocol of the rehabilitation psychology, psychological intervention Levelező szerző: HEINCZ ORSOLYA, Károli Gáspár Református Egyetem, 1037 Budapest, Szent István park 26., A ORFMMT Pszichológia Szekciója az elmúlt évben igyekezett összegyűjteni a rehabilitáció területén dolgozó pszichológusok helyi gyakorlatában alkalmazott pszichológiai intervenciókat. Kettős cél vezetett e törekvésünkben: rövid távon a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának megalapo- Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 221

2 zása, hosszú távon pedig megtenni a kezdő lépéseket a rehabilitációs pszichológia mint önálló diszciplína megteremtéséhez. A rehabilitációs pszichológia az orvosi-klinikai pszichológia, szociál-, munka- és az egészségpszichológia közös területén helyezhető el. A rehabilitáció sikerének szempontjából a határok megvonása nem szükséges, fontosabb a közös szemlélet kialakítása e területen. A rehabilitáció területén alkalmazott jelen gyakorlat megfelelő alapot ad e közös szemléletformálásához, s e szemlélet segíti a helyi gyakorlatok összehangolását, amiből majd a szakmai protokoll építkezhet. Dolgozatunkban az egészségügyben alkalmazott szakmai protokoll megalkotásához szükséges irányelveket tekintettük át. Miért fontos a szakmai protokoll megalkotása az egészségügy területén?2 A szakmai protokoll szükségességét az indokolja, hogy megkönnyíti a kezeléssel kapcsolatos döntési folyamatot, csökkenti a nem kívánatos beavatkozásokat, korszerű ismereteket nyújt teamtagjainak az adott szakterület gyakorlatáról, kutató- és fejlesztőmunka alapjául szolgálhat, biztosítja a tevékenység végezhetőségét s OEP-finanszírozását, védi az alkalmazót (betartása esetén a szakszerűséghez nem férhet kétség), növeli a szakma presztízsét. Néhány definíció azokból a rendeletekből,3 amelyek a szakmai protokoll létrehozását előírják: 23/2006. (V. 18.) EüM-rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének s szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről. A óta hatályos szöveg: A vizsgálati és terápiás eljárásrendet szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll formájában kell közzétenni. 2. E rendelet alkalmazásában a.) szakmai irányelv: az elérhető tudományos bizonyítékokkal alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlások sorozata, adott betegségcsoport különböző ellátási módozatainak meghatározására, amelynek célja, hogy javítsa az egészségügyi ellátás minőségét, hatékonyságát, eredményességét, valamint segítse az orvost és a beteget a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában; b.) szakmai protokoll: meghatározott betegségcsoportban és ellátási szinten, egy betegség vagy állapot az elérhető tudományos bizonyítékokkal alátámasztott preventív, diagnosztikai, terápiás, ápolási, gondozási és rehabilitációs ellátási folyamatával kapcsolatos tevékenységek rendszerezett listája, amely alapját képezi az egészségügyi szolgáltatások ellenőrzésének és finanszírozásának, továbbá melynek célja az ellátás biztonságának és egyenletes színvonalának biztosítása; c.) helyi eljárásrend: e rendeletben meghatározottak szerint közzétett szakmai irányelven, szakmai, ill. ezek hiányában az adott egészségügyi szolgáltató gyakorlatán alapuló, a betegség vagy állapot ellátására vonatkozó, az adott egészségügyi szolgáltatónál és ellátási szinten alkalmazott helyi gyakorlat leírása Helyi eljárásrend a szakmai irányelv, illetve szakmai protokoll hiánya esetén is készíthető. A cikkünkben bemutatott szempontok segítséget kívánnak nyújtani ezen helyi eljárásrendek kidolgozásához. A szakmai protokoll definíciója: Az aktuálisan végzett meghatározott egészségügyi ellátás, kezelés, beavatkozás, a betegmenedzsment elvégzéséhez szükséges események és tevékenységek rendszerezett listája, a szakmai irányelvek és módszertani levelek ajánlásainak figyelembevételével (23/2006. [V. 18.] EüM rendelet). A rehabilitációs szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése 1. Definiciók 2. A rehabilitáció célja 3. A rehabilitálhatóság feltételei 4. A rehabilitációs program elemei 4.1. Szomatikus állapot felmérése 4.2. Funkcionális állapot felmérése 4.3. Pszichés állapot 4.4. Terhelhetőség felmérése: Ergometria Egyéb 4.5. Alapbetegség krónikus kezelésének folytatása 4.6. Szövődmények megelőzése és kezelése: gyógyszeres műtéti 4.7. Az önellátás megerősítése 4.8. Az erőnlét javítása 4.9. Mobilitás biztosítása Állapot elfogadtatása (lelki vezetés) és annak megfelelő életvitel elsajátítása Segédeszközök biztosítása Szociális intézkedések kezdeményezése Ez a szakmai protokoll két helyen említi a pszichológus szükségességét a rehabilitációs programban. A pszichés állapot az állapotfelmérés részeként valószínűsíti a pszichológus részvételét, de a továbbiakban a fenti felsorolás szerint a pszichológus tevékenysége kérdésessé válik. A rehabilitációs program részeként túlságosan szegényes pszichológiai feladatnak tartjuk, hogy az állapot elfogadtatásában merüljön ki csupán a pszichológus tevékenysége. A pszichológia, a rehabilitációs pszichológia ennél jóval többet tud nyújtani a rehabilitációs folyamat minden szintjén és területén. A pszicholó- 222

3 gus (klinikai, egészség-, munka- és neuropszichológus) szakértelme pszichoterápiás módszerek gazdag tárházát tudja a rehabilitáció szolgálatába állítani. A Szekciónk által összegyűjtött és a kollégák által rendszeresen használt mérőeszközök és terápiás eljárások nagy eltéréseket és ugyanakkor hasonlóságokat is tartalmaztak. A különbözőségek nemcsak a rehabilitáció területeinek eltérő sajátosságaiból adódtak, hanem a rehabilitációs folyamatba illesztés eltérő gyakorlatából. A mérőeszközökben rendkívül széles a repertoár, mind a szakmai irányelveknek, mind a kollégák felkészültségének megfelelően. Ez nem mondható el a terápiás módszerekről és formákról. Ennek okai a következők: a már előbb említett szakmai protokoll, amely nem számol a pszichoterápiás eljárások rehabilitációs folyamatba illesztésével, az a szemlélet, hogy a pszichológus csak kóros lelki jelenségekkel foglalkozik, a rehabilitációs osztályokon dolgozó pszichológusok nem kielégítő száma, a gyakorlatban az elérhetőség kategóriájával való megelégedettség létezése. Sajnos a legfőbb magyarázat a pszichoterápiás módszerek súlytalanságára az, hogy a rehabilitációs folyamatban a pszichoterápia nem elérhető jelentős számú beteg számára. Ha a rehabilitációs folyamat alapvető célja az életminőség emelése, ennek megvalósításához a teljesítőképesség fokozása, az életkészségek, a kitartás, a megküzdési kapacitások fejlesztése szükséges, akkor ezeken a területeken kell tájékozódnunk. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy a klinikai pszichológia gyakorlatában bevált személyiség- és teljesítményteszteket és tüneti becslőskálákat alkalmazzuk. Tudjuk azonban, hogy a terület szakemberrel való ellátottsága nem optimális. Reális tehát az, hogy a pszichés állapot mérési módszereinek használatában osztozzunk a nem pszichiáter szakorvos, az egészségpszichológus, a klinikai, munkaés neuropszichológus kollégákkal. A rehabilitációs pszichológia tehát az a terület, ahol a pszichológus pálya specialistái mind megtalálhatják helyüket. Az állapotfelmérés folyamán a pszichés állapot felmérése nem csupán a jelenlegi állapotot rögzíti, hanem a rehabilitációs terv megalapozásához fontos információk nyerhetők a pszichológiai tünetbecslő skálák és pszichodiagnosztikai mérőeszközök által. A mérőeszközöket két csoportba sorolhatjuk: tünetbecslős skálákra, amelyeket minél korábban ajánlott valamennyi betegnél felvenni; Betegfelvétel (rehabilitációs szakorvos) Állapotfelmérés pszichológiai becslőskálák, betegségteher, pszichiátriai komorbiditás, megterhelő események, trauma Betegtájékoztatás TEAM Pszichológia indikáció Teamtagok mérései Rehabilitációs tanácsadás Cél: motiváció növelése Mérések coping, reziliencia, motiváció, tanulási képesség kreativitás, egészségmagatartás, énerő TEAM Speciális intervenciók/áthelyezés Dokumentáció Rehabilitációs terv Cél: teljesítőképesség növelése, életminőség javítása A rehabilitációs folyamat menedzselése: motiváció, indikáció illesztése (pszichoterápiás intervenciók, fogtlalkozási rehabilitáció) Eredményesség mérése 1. ábra. A rehabilitációs folyamat lépései4 EREDMÉNYES BIOPSZICHOSZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 223

4 terápiát alapozó, csak szakpszichológus által végezhető tesztbattériákra.6 Ez a felosztás a pszichológiai intervencióknak a rehabilitációs folyamatba való illesztésekor nyer jelentőséget (1. ábra). A teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány fontos területet, amelyekről mérőeszközök segítségével árnyalt információt tud nyújtani a rehabilitációs pszichológia:5 Betegségteher Betegszerep sajátosságai Életminőség Pszichiátriai komorbiditás Megküzdési képességek, reziliencia (rugalmasság) Tanulási képesség (munkapszichológia), átvihető tudás, tapasztalat Motiváció felmérése A foglalkozási rehabilitációhoz szükséges képességek felmérése A folyamatábrában kiemelten kezeljük a személyes betegtájékoztatást valamennyi új beteg részére. Ebben a formában ismerhetik meg az osztály működését, a gyógyításban közreműködő személyeket és az általuk nyújtott szolgáltatást. A rehabilitációban való aktív részvétel és a motiváció növelése itt a cél. A rehabilitációs terv kialakítása a team tagjainak közös feladata. Ebben valósul meg a pszichoszociális rehabilitáció, amely klinikai, foglalkozási és szociális intervenciók szerves együttműködésében nyilvánul meg. Dolgozatunkban a szociális beavatkozások részletes bemutatásával adósok maradunk, mivel ennek kidolgozása még folyamatban van. A rehabilitációban részt vevő személy pszichológiai, pszichoterápiás menedzselésénél hangsúlyoznunk kell a motiváció és indikáció összeillesztésének fontosságát. A rehabilitációs pszichoterápiák folyamatba illesztését nehezíti, hogy annak indikációja s a beteg motivációja távol esik egymástól. Az indikáció és a motiváció összehangolása, kényes egyensúlyának megtalálása nem könnyű feladat. Lényeges belátnunk, hogy a beteg azzal tud megküzdeni, amire személyes motivációja van, csak arra képes tartalékerőket mozgósítani. Megküzdőképessége károsodhat, ha olyan tevékenységgel konfrontáljuk, amiből hiányzik a motivációja. S bármennyire is szükséges lenne az indikáció alapján az említett tartalékerők mozgósítása, kezdetben segítséget nyújthat, ha a betegnek először élménybefogadó kapacitásának felszabadításában segítünk, ha nyitottsága alakul ki egyéni érdeklődésével összhangban esztétikai, pszichológiai, filozófiai, hitbéli élmények iránt.11 magas Egyéni szupportív terápia Pszichológia tanácsadás Résztvevők: egyénileg (2 5 alkalom) Cél: az életvitel alternativáinak szélesítése, intencionalitás, motiváció növelése Magatartásterápia Pszichoterápiás ülés Résztvevők: egyéni (6 8 alkalom) Cél: a sikeres rehabilitációt gátló káros szokásoktól való megszabadulás segítése (fogyókúra, dohányzás, alkoholproblémák, kóros munkaszenvedély) Problémaorientált életvezetési tanácsadás: Krízisintervenció Résztvevők: egyéni (2 4 alkalom) Cél: mozgásszervi rehabilitációt akadályozó lelki teher csökkentése Indikáció Progresszív relaxáció (Jacobson-féle relaxáció) Relaxációs tréningcsoport Résztvevők: fős csoport (heti 2 alkalom) Cél: vázizomzat lazítása, a fájdalomra adott inadaptív válaszok korrekciója Művészeti pszichoterápia Résztvevők: 8 12 fő (heti 1 alkalom) Cél: forrásmobilizálás, megküzdési stratégiák mozgósítása, traumás stressz hatásainak kivédése, felépülés motiválása Pszichoedukáció (AT, Alexander technika) Alappszichoterápiás ülés Résztvevők: egyénileg (8 20 alkalom.) Cél: önszabályozási készség és képességfejlesztés, magasabb szintű, tudatos testi-lelki integráció segítése alacsony Rehabilitációs tanácsadás Nagycsoport Résztvevők: valamennyi beteg (heti 1 alkalom) Cél: tájékoztatás a pszichoterápia szerepéről s lehetőségeiről a rehabilitációs folyamatban, részvételi motiváció növelése Megküzdési technikákat gyakorló tréningcsoportok Alappszichoterápiás csoportülés Résztvevők: fős csoport (heti 1 alkalom) Cél: lelki állóképesség, személyes hatékonyság fokozása, rögzült betegszerep kialakulásának elkerülése Rövid pszichoterápia Alappszichoterápiás ülés Résztvevők: egyénileg (6 12 alkalom) Cél: önkép, önértékelés kedvező változása. Maladaptív beteg-magatartás korrekciója alacsony közepes magas Motiváció 2. ábra. Pszichológiai intervenciók illesztése a rehabilitációs folyamatba 224

5 A motiváció és az indikáció egyensúlyának aránya szerint kell a hatékony pszichoterápiás módszert és formát megválasztanunk (2. ábra). Ebben a modellben12 megvalósul a rehabilitációs pszichológia kiterjesztése valamennyi beteg számára, úgy hogy a személyre szabottság is érvényesül. Attól függően, hogy milyen mértékben szükséges a rehabilitáció sikeréhez az intervenció s a beteg mennyire motivált a részvételben, szűkül a résztvevők köre, de nő a pszichoterápia módszerspecifikussága. Az itt felvázolt pszichoterápiás módszerek mindegyike megfelel annak a feltételnek, hogy nem pszichiátriai betegek, hanem a rehabilitációban részt vevő minden személy számára is segítséget nyújt. A rehabilitáció időtartama a pszichoterápiák közül leginkább a személyközpontú terápiákat, kognitív-viselkedés terápiákat, relaxációs technikákat engedi meg. A rehabilitációs tanácsadásban való részvétel nem stigmatizál. Nem pszichoterápia, de pszichoterápiás hatása van. Tudatosítja a problémákat, növeli a motivációt és az aktív részvételt azáltal, hogy a résztvevő maga is választhat a felkínált terápiás foglalkozások közül. Nincs specifikus indikációja, formailag egy interaktív, tematikus nagycsoport, melynek témája a pszichoterápia gyógyulásban betöltött szerepe, a rehabilitációval kapcsolatos elvárások megfogalmazásával az aktív részvétel motiválása. A progresszív relaxációs csoportban a Jacobson-féle relaxációs módszert sajátíthatják el a résztvevők. Ajánlott technika a rehabilitációban részesülő személyek számára a feszültségoldás indikációjával. Közepes motivációval már szívesen tanulják ezt a technikát a betegek. Az önkéntességet teszi lehetővé, ha ezt a csoportfoglalkozást azonos időben és helyen tartják az intézményen belül, de lakóhelyi rehabilitáció keretén belül is ajánlható. A tudatosabb, stresszel való megbirkózási tréning a motiváltabb kliensek számára ajánlott. Itt kognitív terápiás módszerekkel, nyitott csoportban készségek gyakoroltatása történik, amelyek segítik az élet problémáival, veszteségeivel való megküzdést, új adaptív megoldásokat fedeztet fel. Pszichoedukációs módszerekhez tartozik, és különösen a mozgásszervi rehabilitációban ajánlott az egyéni pszichoedukációs módszer, az Alexander-technika.7 A rehabilitációban, a kezelésben sok minden attól függ, hogy a beteget milyen mértékben tudjuk az együttműködésre rávenni, belső késztetését növelni. Az Alexander-technika tanulása megvalósítja a beteg részvételét a terápiás folyamatban. A betegszerepből való átlépés az aktív, tanítványi szerepbe növeli a páciens motivációját, aktivációját, tevőleges részvételét, ami a rehabilitációban különösen hasznos. A harmadik csoportmódszer, amelyhez közepes indikáció és motiváció is elégséges, a rehabilitációs pszichológiának újonnan felfedezett lehetősége Antalfai Márta katarzisélményen alapuló művészeti pszichoterápiája.1 Talán ez a kiscsoportos foglalkozás felel meg annak az ajánlásnak, melyet korábban Riskó Ágnestől idéztünk. Ez az a módszer, amely a betegségtől szabadulás indirekt módja, növeli az élménybefogadási kapacitást. Királyi útja ez a személyiség épülésének. Egészséges és egészséget visszanyerni akaró résztvevő egyaránt sokat nyer a foglalkozás során. Egyéni pszichoterápiában a szakemberrel való ellátottság jelenlegi állapota miatt a rehabilitációs programban viszonylag kevés személy részesülhet. Idetartozik a lelki vezetés, a szupportív terápia, a krízisintervenció, a problémaorientált pszichoterápia akut veszteségek s egyéni kapcsolati konfliktusok esetén. A kliens részéről mind a motiváció, mind az indikáció magas szintje szükségeltetik. A rehabilitációs pszichológia fontos részterülete a munkapszichológia, melynek végső célja a kliens felkészítése a nyílt munkaerőpiacon való teljes értékű helytállásra. Ennek eléréséhez pedig szükséges az egészségi állapot, a megmaradt képességek, az érdeklődési kör és a motivációk figyelembevétele.13 A kliens életkorának, iskolai végzettségének, szakmai felkészültségének és gyakorlatának, valamint saját elképzelésének ismeretében az alábbi területeken tud segítséget nyújtani a munkapszichológus: továbbtanulási irány behatárolása (pályaorientáció); képzési, átképzési terület meghatározása (pályamódosítás); ellátható munkatevékenység kiválasztása. Ahhoz, hogy bármelyik szinten érdemi munkát végezhessünk, a tesztvizsgálatok mellett feltétlenül nagy hangsúlyt kell fektetni a strukturált interjúra. Az interjú kérdéskörei terjedjenek ki a következőkre:8 iskolai végzettség, szakképzettség; végzett tanfolyamok, egyéb képesítések; egyéb jártasságok, szakmai ismeretek; munkatapasztalat, munkamotivációk; családi helyzet, jövedelmi viszonyok; lakóhelyén lévő munkalehetőségek, foglalkoztatási helyzet; korábbi munkahely(ek) légkörének, munkakultúrájának jellemzői; a kliens saját megítélése helyzetéről, erőtartalékairól, elképzelése jövőjéről. Wiegersma öt szintbe csoportosította a karrier-tanácsadás rendszerét.14,15 Ezek a szintek az alábbi módon adaptálhatók az orvosi rehabilitációval párhuzamosan végzett munkapszichológiai tevékenységre (3. ábra): Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 225

6 Pszichés patológia állapota (egyéni) Mélyebb konfliktus feldolgozása (egyéni) Belső konfliktus feldolgozása (egyéni) Döntési helyzet (egyéni, csoportos) Általános tájékoztató (egyéni, csoportos) Integrált munkaerőpiac 3. ábra. A foglalkozási rehabilitáció illesztése a rehabilitációs folyamatba 1. Általános tájékoztatás. A megváltozott munkaképességű személy önállóan képes dönteni a munkavállalásával kapcsolatban, ehhez csak tájékoztatásra, információkra van szüksége. Ezen a szinten a tájékoztatást nemcsak az orvosi team egyes tagjai (például: szociális munkás, pszichológus, orvos) tudják nyújtani, hanem humánpolitikai szakember és munkajogász is. 2. Döntési helyzet döntéshozatal. Az a fajta segítségnyújtás, amely az új helyzetben a munkavállalással kapcsolatos döntéshozást segíti. Idesorolható a teljes körű munkapszichológiai tanácsadás. Ennek lépései: célmeghatározás; képességek felmérése (megmaradt mentális és pszichomotoros képességek, személyiségjegyek, érdeklődési kör, motivációk); a kliens saját lehetőségeinek elemzése; munkavállalással, (át)képzéssel kapcsolatos információk átadása, tájékoztatás; felkészítés a foglalkozási rehabilitáció területén történő hatékony és önálló megnyilvánulásra (önaktualizáció). Ez a szint egyértelműen a munkapszichológus tevékenységi területe. 3. Trauma okozta belső konfliktus feldolgozása. A baleset vagy betegség okozta traumán átesett személynek az új helyzet által előidézett belső konfliktusait (mind a fizikai állapotában, mind egzisztenciális helyzetében bekövetkezett változás feldolgozása) kell előbb megoldania ahhoz, hogy képes legyen az új helyzethez adaptált életvezetésre és készen álljon a munkavállalásra. Ez a szint a pszichológus, klinikai szakpszichológus és az egészségpszichológus szakterületéhez tartozik. 4. Mélyebb eredetű belső konfliktus feldolgozása. Hasonlóan az előző szinthez, itt is a belső konfliktusokat kell kezelni, de ezek mélyebb eredetűek. A személyiség a baleset vagy betegség előtt sem volt például érett, életvezetési problémái voltak, többszörös trauma érte, ezek tovább nehezítik a feldolgozás folyamatát. Ezen a szinten is a pszichológus, szakpszichológus és pszichoterapeuta tud segítséget nyújtani. 5. Pszichés és/vagy organikus patológiával együtt járó állapot. Integráció hiánya. Itt csak akkor működhet munkapszichológiai tanácsadás, ha a személy pszichésen már egyensúlyba került. Klinikai szakpszichológus mellett pszichiáter jelenléte is szükséges ezen a szinten a hatékony munkához (3. ábra). Mindezeket a szempontokat azért tartottuk fontosnak kiemelni, hogy a szakmai protokoll, illetve ennek hiányában a helyi gyakorlat kialakításának megfelelő alapot nyújtsanak. Ez a gyakorlat alapjául szolgálhat azoknak a kutatásoknak, amelyek segítik a rehabilitációs pszichológiának mint önálló szakterületnek a formálódást, a területen dolgozó kollégák szakmai felkészültségének kiszélesítését. Reményeink szerint a pszichológiai mérőeszközöket és pszichoterápiás eszközöket tovább bővíthetjük a területen dolgozó kollégák gyakorlata alapján. Tervezzük a Szekció általi továbbképzéseket a pszichoterápiák hatékonyságát vizsgáló tanulmányok megismerésére. Fontosnak tartjuk, hogy a rehabilitáció területén dolgozó pszichológusok megismerjék azon szomatikus betegségek jellemzőit, biológiai, neuroendokrinológiai sajátosságait, amelyekkel a betegek küzdenek. A pszichológiai technikák integrálása, a betegség jellegéhez való igazítása is izgalmas területe a jelenleg folyó kutatásoknak.10 A pszichológiai intervenciók hatékonyságának mérésével a bizonyítékokon alapuló orvoslás igényeinek kíván a szakma megfelelni. A rehabilitációban nem csupán a gyógyulás, hanem a beteg életminőségének javítása, az élet teljességének megélése a cél, ez az a szemlélet, amely az egészségpszichológiához közelíti a rehabilitációs pszichológiát. A rehabilitáció akkor válik teljessé, ha a folyamatában megvalósul a biológiai-pszichológiai-szociális intervenciók harmonikus egysége. IRODALOM 1. Antalfai M: Gyógyítás és személyiségfejlesztés vizuális művészetterápiával. Pszichiátria Hungarica 2007; XXII: Bagdy E: A minőségügyi rendszer alapjai. In: Bagdy E (szerk.): A klinikai pszichológia és mentálhigiéné szakmai protokollja. Budapest, Animula Egyesület, 1998;

7 3. Egészségügyi Minisztérium Rendelet 23/2006. V Heincz O, Mészáros G, Szikriszt É: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához, ORFMMT XXX. Rehabilitációs Vándorgyűlése, Nyíregyháza, Kopp M, Kovács M: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest, Kuritárné, Szabó, I: A pszichológiai állapot és személyiség felmérése felnőttkorban, in: Vekerdy-Nagy Zs (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina, Budapest 2010; Little P, et al.: Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic pain and recurrent back pain. Brit Med J 2008; 337: a Mészáros G: Pszichoterápia. In: Vén I (szerk.): Intézeti ellátást igénylő baleseti sérültek rehabilitációja. ORFMMT Budapest, 2007; Mészáros G, Heincz O: The professional model of a work psychology protocol adaptable to physical rehabilitation (poster). Rehabilitáció 2011; 21: Rigó A: Klinikai pszichológiai problémák krónikus testi betegségekben. In: Császár-Nagy N, Demetrovics Zs, Vargha A (szerk.): A klinikai pszichológia horizontja. KRE, L Harmattan Kiadó, Budapest, 2011; Riskó Á: A rehabilitáció pszichológiája. In: Rehabilitáció. Huszár I, Tringer L, Kullmann L (szerk.): SOTE, Psychiátriai és Psychoterápiás Klinika, Budapest, 1999; Szikriszt É, Bors K: A pszichoterápiás háló a mozgásszervi rehabilitációban. ORFMMT XX. Vándorgyűlés, (poszter), Budapest, Szilágyi K: Munka-pályatanácsadás, mint professzió. Kollégium Kft., Budapest, Wiegersma S: How do you counsil? Int J Adv Couns 1978; L: Wiegersma S: Hogyan adjunk pszichológiai tanácsot? In: Ritoók P, G. Tóth M (szerk.): Pályalélektan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1994; Heincz Orsolya: Szempontok a rehabilitációs pszichológia szakmai protokolljának kialakításához 227

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2012. év Pszichológiai Szekció Szekció Postacíme 1528. Budapest, Szanatórium u. 19. tisztség megnevezése szekcióvezető

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei)

I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) A TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉS ALAPOZÓ KOMPLEX SZIGORLATÁNAK TÉMÁI I.A tanácsadás története a századfordulótól napjainkig (Crites, Mérei) II:A tanácsadás rendszerei (Super, Oetting-Hurst, Wiegersma,

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben

A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben A társadalmi visszailleszkedés, pszichoszociális támogatás pszichiátriai betegségben Kassai-Farkas Ákos dr 2015.11.09. OORI Rehabilitációs tanfolyam 1 A pszichiátriai rehabilitáció þ az a folyamatos és

Részletesebben

A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen

A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése, Nyíregyháza, 2011. augusztus 25-27. A rehabilitációs team munka: a kommunikáció jellemzői és mintázatai a team megbeszélésen

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák

I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák I./1. fejezet: Orvosi alapkompetenciák A fejezet célja, hogy világossá váljon a diákok számára, hogy az egyes orvosi kompetenciák milyen kapcsolatban állnak a pszichoterápiás beavatkozásokkal. Kompetencia

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Prevenció: Elsődleges megelőzés: laikusok tájékoztatása a mozgásszervi betegségek megelőzésének

Prevenció: Elsődleges megelőzés: laikusok tájékoztatása a mozgásszervi betegségek megelőzésének egészségügyi intézmények országos gerincgyógyászati ko zpont integrált betegedukációs tevékenység - 16 - Az Országos Gerincgyógyászati Központ támogatja pácienseit az egészségügyi kérdésekben való tájékozódásban

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4.

Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon M É S Z Á R O S G A B R I E L L A M U N K A S Z A K P S Z I C H O L Ó G U S M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4. A munkapszichológia

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Szabó Attila Semmelweis Egyetem I.sz. (Bókay) Gyermekklinika Definíció Protokoll: jegyzőkönyv; hivatalos találkozás szabályai; szabvány, egyezmény Idegen

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

PR10 dokumentum A.I.M KONZORCIUM február

PR10 dokumentum A.I.M KONZORCIUM február PR10 dokumentum Javaslat(ok) az egységes szemléletű protokoll struktúrájának és tartalmi elemeinek meghatározására A.I.M. 2011 KONZORCIUM 2012. február Készült: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események)

A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) A WHO betegbiztonsági irányelv hazai adaptációja: NEVES (nem-várt események) dr. Belicza Éva, SE EMK dr. Kullmann Lajos, MKSZ 2008. április 3. MKSZ XX. kongresszusa, Debrecen WHO irányelvek tervezete a

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2012. év Neurorehabilitációs Szekció Szekció tisztség megnevezése Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

A daganatos betegek lelki gondozása

A daganatos betegek lelki gondozása A daganatos betegek lelki gondozása Horváth Nikolett Pszichológus EFI előadás Tapolca 2015. szeptember 29. Tartalom 1. Pszichoszomatika: a betegségre hajlamosító személyiségszerkezet A.) A daganatos betegségek

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Bálint Éva - Urbanics Ildikó

Bálint Éva - Urbanics Ildikó Bálint Éva - Urbanics Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya ORFMMT XXXI. Vándorgyűlése 2012. Szombathely Ha nem tudom, hogy nem tudom, azt hiszem, hogy

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő és csatolandó dokumentációk Közösségi ellátás-szenvedélybetegek

Részletesebben

A hálózatépítés szakmai előnyei

A hálózatépítés szakmai előnyei A hálózatépítés szakmai előnyei Kassai-Farkas Ákos dr 2015.11.20 AE Intenzív Csillebérc 1 Osztályvezető főorvos 1987-2015 Neurológia, Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai rehabilitáció Társadalomorvostan

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot

Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás. Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Motivált tanárok? Mi a motiváció? Nem egy személyiségvonás Nem tulajdonság Nem szervezeti cél Nem önfeladás Az emberi tevékenység ösztönzése Belső tudati állapot Herzberg kéttényezős modellje A motiválás

Részletesebben

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév

Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika /17 tavaszi félév Klinikai gyermekpszichodiagnosztika és pszichoterápia Gyakorlati tematika - 2016/17 tavaszi félév A gyakorlat célja: bevezetés a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikában használatos főbb eljárások és

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben