Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A á p r i l i s 1 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon. M L S Z S Z K O N F E R E N C I A 2 0 1 2. á p r i l i s 1 4."

Átírás

1 Kapuk vagy falak? Afáziások a munkaerőpiacon M É S Z Á R O S G A B R I E L L A M U N K A S Z A K P S Z I C H O L Ó G U S M L S Z S Z K O N F E R E N C I A á p r i l i s 1 4.

2 A munkapszichológia meghatározása egyszerűen olyan tudomány, mely a dolgozó emberek munkakörnyezetben lejátszódó tevékenységének pszichológiai vonatkozásait vizsgálja a hatékonyabb termelés és a dolgozók jóléte érdekében. Klein Sándor: Munkapszichológia. EDGE Budapest

3 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, IV. fejezet 100. (1.) és (2.) bekezdés A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása.

4 A rehabilitáció új szemlélete A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség (FNO) nemzetközi osztályozása (ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health) alapján az állapotfelmérő és beavatkozási területek bővülnek: pszichológiai foglalkozási szociális egészségügyi környezeti ön-érdekérvényesítés.

5 A foglalkozási rehabilitáció célja: a megváltozott munkaképességű személy meglévő képességeinek maximális felhasználása az alkotó, értékteremtő munkavégzésben (WHO)

6 Munkapszichológiai tevékenység a foglalkozási rehabilitációban Munkatanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pszichológiai vizsgálat, (munkaközvetítés) Eredeti munkakörben való rehabilitáció elősegítése Képzettségnek megfelelő nem gyakorolt foglalkozásban való rehabilitáció Új képzettséget, betanítást igénylő foglalkozásban való rehabilitáció

7 321/2007.(XII.5.) Kormány rendelet 3. (1) A rehabilitáció lehetséges irányától függően a szakértői bizottság megállapítja az érintett személy a) foglalkoztatási, b) orvosi és c) szociális rehabilitációs szükségleteit, és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szükségletek, amelyeket kielégítő szolgáltatások hiányában az érintett személy rehabilitációja várhatóan nem valósítható meg sikeresen (a továbbiakban: alapvető rehabilitációs szükségletek).

8 A beszédkárosodás értékelése Kritérium A beszédkárosodás mértéke (%) Hallhatóság hangképzés intenzitása megfelelő A megfelelő hangerőkifejtésre képtelen csak átmenetileg megfelelő hangerő suttogó beszéd nincs hangerő Érthetőség Artikuláció esetenként akadályozott artikulációs nehézségek idegenek nem értik csak néhány szóérthető nincs beszédartikuláció Hatásosság Megfelelő, néha Akadozottság, bizonytalan beszéd bizonytalanság gyakran fárad nehézkes, ritmustalan beszéd folyamatos beszédre képtelen

9 A megváltozott munkaképességű személyek ellátása (2011.évi CXCI. törvény) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakértői bizottsága komplex minősítés keretében véleményezi az egészségi állapotot, ill. a rehabilitálhatóságot Rehabilitációs javaslattól függően: rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás megállapítása

10 Egészségi állapot 60% vagy kisebb mértékű (ÖEK 40% >) >60% A kategória 60-51% B1 vagy B % C1 vagy C2 <30% D vagy E kategória Rokkantsági ellátás: egészség 60% vagy kevesebb és rehabilitáció nem javasolt

11 A munkapszichológiai anamnézis kérdéscsoportjai 1. Iskolai végzettség, szakképzettség. 2. Egyéb jártasságok, szakmai ismeretek. Érdeklődési terület, hobbi, szabadidős tevékenységek. 3. Munkatapasztalat, munkamotivációk. 4. Családi helyzet. Jövedelmi viszonyok. 5. Lakóhelyén lévő munkalehetőségek, foglalkoztatási helyzet. 6. Utolsó munkahelyén a munkahelyi légkör, a munkakultúra jellemzői.

12 7. Munkahelyére való közlekedési lehetőségek. 8. Saját megítélése helyzetéről, erőtartalékairól, elképzelése a jövőjéről. 9. A munkavállalásnál előnyösnek ítélt képességei, tulajdonságai. 10. Hogyan élte meg és dolgozta fel a baleseti traumát? A poszttraumás fejlődését hogyan minősíti? 11. Egészségügyi állapot (rehabilitációs szakorvosi, üzemorvosi vélemény).

13

14 Esetismertetés ( ) 17 éves leány, motorkerékpár utasaként sérül, agyi contusio, 21 napig gépi lélegeztetés, 2,5 hétig eszméletlen, utána vigil coma, jobb oldali spasticus paresis. Tudata fokozatosan tér vissza pszichológusi munka minimális. Balesete idején általános tantervű gimnázium 10. osztályos tanulója.

15 2006. szeptember Figyelmi probléma irányításra javul, felidézéshez, felismeréshez segítséget igényel. Emocionális regresszió, depressziós tünetképződés, amely közösségben felerősödhet javasolt az iskola magántanulóként való folytatása. Hárompontos bottal jár, hemiparesise akadályozza az önellátásban. Otthonra javasolt: lovasterápia, gyógytorna, logopédia.

16 2007. január Achilles ín műtét június neuropszichológiai vélemény: pszichomotoros tempó meglassult, szöveges feladatoknál, gondolkodási, képzeleti műveleteknél segítséget igényel, szóemlékezeti deficit jellemzi.

17 2008. március pályaorientáció. 12. évf. záróvizsgáira és az érettségire készül. NST-teszt: nagyfokú kapcsolat teremtési és kommunikációs igény, csoportmunka. Javaslat: érettségi több lépcsőben, inkább tanfolyam (számítógépes ismeretek, irodai asszisztensi képzés) vagy munkavállalás.

18 2008. augusztus osztályos rehabilitációs kezelés, gyógytorna, pszichológiai vezetés február osztályos rehabilitációs kezelés. Cél: járásfejlesztés, önellátás fejlesztés. Gyógytornász, ergoterapeuta, pszichológus február neuropszich.: pszichomotoros lassúság, jó általános kognitív képességek, írásnehézség (szóban feleltetni).

19 2010. február munkapszichológia, ismételt NST: új dolgok befogadásának elutasítása, fixált szituációban való maradás igénye. Személyiségjegy: szoros, szimbiotikus kapcsolati igény, saját döntés meghozatalának hárítása, nagyfokú segítségvárás. Javaslat: leválás tanfolyam, kollégium, Támogató Szolgálat.

20 2011. többszöri ambuláns vizsgálat ortézis kipróbálás március elvégzett 6 hónapos tanf., 86%-os rokkant, heti három alkalommal Pető Intézet. Mater ápolási díjon.

21 A fogyatékos emberek munkaerőpiaci integrációját támogató preferált eszközök Komplex minősítés Munkaerőpiaci programok ráfordításainak növelése Személyre szabott megközelítés Befogadó munkahelyek Alternatív foglalkoztatási formák Időfaktor Összehangolt team-munka

22 Felhasznált irodalom 1. M É S Z Á R O S G A B R I E L L A : A M U N K A P S Z I C H O L Ó G I A G Y A K O R L A T A É S L E H E T Ő S É G E I A Z O R V O S I R E H A B I L I T Á C I Ó S O R Á N. IN. : A F O G L A L K O Z Á S I R E H A B I L I T Á C I Ó T Á M O G A T Á S A P S Z I C H O L Ó G I A I E S Z K Ö Z Ö K K E L. S Z E R K. : J U H Á S Z M Á R T A. T Y P O T E X B U D A P E S T, O L D. 2. J U H Á S Z F E R E N C ( S Z E R K. ) : I R Á N Y E L V E K A F U N K C I Ó K É P E S S É G, A F O G Y A T É K O S S Á G É S A M E G V Á L T O Z O T T M U N K A K É P E S S É G V É L E M É N Y E Z É S É H E Z. E S Z C S M - O E P, B U D A P E S T, K L E I N S Á N D O R : M U N K A P S Z I C H O L Ó G I A. E D G E, B U D A P E S T,

23 Köszönöm a figyelmet!

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN TRÉNING-MUNKAFÜZET Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Héthelyi Attila Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika

Részletesebben

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29.

A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői. Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. A szociális intézkedések, a pedagógiai és a foglalkozási rehabilitáció jellemzői Gortka- Rákó Erzsébet DOTE 2010. November 29. Fogyatékkal élők aránya a népességen belül (KSH, 2001.) fogyatékkal élő 6%

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Budapest A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és a hazai jogrend áttekintése a beszédfogyatékosok szempontjából

Részletesebben

Jogalkotás és rehabilitáció

Jogalkotás és rehabilitáció Jogalkotás és rehabilitáció Dr. Molnár Angéla VESZ Egészségügyi Kht. Jogforrások Országgyűlés Kormány Kormány elnöke, tagjai önkormányzat Alkotmány, törvény rendelet rendelet rendelet autonóm jogalkotás

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT:

A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT: IRÁNYELV-TERVEZET BUDAPEST, 2007. FEBRUÁR File-név: 5-valtozat Dátum: 2007.02.26. 1/18 old. A REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT IRÁNYELV-TERVEZETE ÖTÖDIK, SZAKMAI VITÁRA MENŐ VÁLTOZAT

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség

Fogalomtár Akadálymentesítés: Akadálymentesség Fogalomtár Akadálymentesítés: a fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékkal élık számára olyan környezet kialakítása, mely megkönnyíti a közlekedést, a tájékozódást és általában minden olyan tevékenység

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostani ismeretek 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztosítás rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli ellátások Keresőképtelenség

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17.

FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. FOGLALKOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ SPECIÁLIS ÁRTALMAK KEZELÉSE 2010.11.17. 1 Általános iskolai oktatás : nappali tagozatos 8. oszt. : 96 700 és felnőtt tagozatos : 2 035 tanuló Középiskolai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

Kiktõl várhat segítséget? Ismerje meg a rehabilitációs teamet!

Kiktõl várhat segítséget? Ismerje meg a rehabilitációs teamet! Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a neurorehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra?

Kedves Olvasó! Miért fontos Önnek a rehabilitáció? Kik jogosultak rehabilitációra? Kedves Olvasó! Ez a tájékoztató Önnek és családjának szól, segíti Önt a rehabilitációs lehetõségek megismerésében a pszichiátriai rehabilitáció területén. Olvassa figyelmesen! Miért fontos Önnek a rehabilitáció?

Részletesebben

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.)

(Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak kezelése c. Foglalkozás-egészségügyi Fórumon, 2010. november 17.) Az egészségkárosodási pénzellátásra való alkalmasság minősítési rendszerében megjelenő rehabilitálhatósági vélemény és a munkaköri alkalmasság összefüggései (Előadás A munkavállalókat érő speciális ártalmak

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései

Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései Az epilepsziával való együttélés pszichoszociális kérdései Az epilepsziás betegek mintegy kétharmada a korszer gyógyszeres kezeléssel jól kontrollálható. A tartós rohammentes állapot szükséges, de nem

Részletesebben

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv

Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Horváth Anikó (szerk.) Rehabilitációs program és egyéni rehabilitációs terv Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Kertész Gyöngyi: Orvosi

Részletesebben

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66 Bankszámla szám: 10103104-74342600-00000006 Adószám: 18169531-1-42

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1284-06 A tartalomelem

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben