Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: /2014. Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a költségvetési szervek alapító okiratainak tartalmára vonatkozó rendelkezések változtak január 1-jével változott az Ávr. 5. (1) bekezdése, mely a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi elemeit határozza meg. A hatályba lépés időpontjától a korábban használt államháztartási szakfeladatok helyett a Rendeletben foglalt kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni. Az Ávr a lehetőséget biztosított a költségvetési szervek irányító szerveinek arra, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által közzétett formanyomtatványon február 28-ig gondoskodjanak a kormányzati funkciókra vonatkozó módosításról, amely a benyújtás dátumától függetlenül január 1-től hatályos képviselő-testületi határozat nélkül. A dokumentumsablon alkalmazásával a módosításokat határidőben elvégeztük. Az Ávr (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a nyomtatványon benyújtott módosítás adatait az alapító okirat soron következő módosításakor kell az egységes szerkezetbe foglalt okiraton átvezetni. Az Ávr. módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, ezért az alapító okiratokban nem szerepelhet erre utaló rendelkezés, azok törlése szükséges. Az Ávr a szerint a Kincstár hivatalból törli a költségvetési szerv gazdálkodási besorolására vonatkozó törzskönyvi bejegyzéseket. A bejegyzések törlését szintén az alapító okirat soron következő módosításakor kell az alapító okiraton átvezetni. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 45. (5) bekezdés és 68. (3) bekezdés alapján a megyei hatókörű városi múzeum és a megyei könyvtár alapító okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetesen véleményezi. A Dornyay Béla Múzeum és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításával az emberi erőforrások minisztere május 7-én kelt /2014/KOZGYUJT számú levelében szakmai szempontból egyetértett. A fentiek értelmében szükséges módosítani a Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratait a jogszabályi változásoknak eleget téve. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) , Fax: (32) ,

2 Határozati javaslat 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az 1.melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 2. A Közgyűlés utasítja Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint egyéb dokumentumaiban a módosításokat vezesse át. Felelős: Dr. Gaál Zoltán jegyző Határidő: azonnal 3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dornyay Béla Múzeum Alapító Okiratát a 2. melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Alapító Okiratát a 3. melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Alapító Okiratát a 4. melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda Alapító Okiratát az 5. melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 7. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnokés Piacigazgatóság Alapító Okiratát a 6. melléklet szerint módosítja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal 8. A Közgyűlés utasítja a 3-7. pontokban foglalt intézmények igazgatóit, hogy az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint egyéb dokumentumaiban a módosításokat vezessék át. Felelős: intézmények igazgatói Határidő: azonnal

3 9. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző Telek László a Közgazdasági Iroda vezetője Határidő: június 6. Salgótarján, május 19. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4 /2014.(V.29.)Öh.sz. határozat 1. melléklete Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által június 27. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1.Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiakra módosul: Szakmai alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban, az Alapító Okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendben a számára meghatározott feladatokat., valamint az önkormányzat működésével kapcsolatban a közgyűlés, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete működésével kapcsolatos kötelezettségeket. Ellátja a polgármester és a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntés-előkészítését és végrehajtását, saját működésével kapcsolatos feladatokat, segíti a képviselők munkáját. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Állampolgársági ügyek Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Lakáspolitika igazgatása Egészségügy igazgatása

5 Kultúra igazgatása Oktatás igazgatása Szociális szolgáltatások igazgatása 2. Az Alapító Okirat 8. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az alapító okirat pontjainak számozása jelölésre változik. 3. Az Alapító Okirat eredeti 12. pontja az alábbiakra módosul: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján. Emellett egyes foglalkoztatottak esetében munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján. Záradék: Jelen alapító okirat módosítás június 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala június 27. napján kelt, 154/2013. (VI.27.) Öh.számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése./2014. (V.29.) Öh.sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Gaál Zoltán jegyző

6 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv 1.Megnevezése: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2.Székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3.Jogállása: önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv 4.Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 5.Szakmai alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

7 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Állampolgársági ügyek Közterület rendjének fenntartása Építésügy igazgatása Lakáspolitika igazgatása Egészségügy igazgatása Kultúra igazgatása Oktatás igazgatása Szociális szolgáltatások igazgatása 6. Illetékessége, működési köre: Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe, egyes hatósági hatáskörök gyakorlása tekintetében a külön jogszabályban meghatározott illetékességi terület. 7.Irányító szervének neve, székhelye: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér Feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlanvagyon: 3897/2/A/1 3897/2/A/2 3897/2/A/3 3897/2/A/4 3897/2/A/5 3897/2/A/6 3897/2/A/7 3897/2/A/9 Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint 9. A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény. és az önkormányzat vagyonrendelete alapján. 10. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település polgármestere pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt. 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján. Emellett egyes foglalkoztatottak esetében munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízásos jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján.

8 Záradék: Jelen alapító okirat június 1. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala június 27. napján kelt, 154/2013.(VI.27.) Öh. számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az Alapító Okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése./2014. (V.29.) Öh.sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Gaál Zoltán jegyző

9 A Dornyay Béla Múzeum alapító okiratának módosítása (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. -a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényre a Dornyay Béla Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3.1. pontjának alcíme helyébe az alábbi alcím lép: 3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 2. Az alapító okirat 3.2. pontjának alcíme helyébe az alábbi alcím lép: 3.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 3. Az alapító okirat 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Könyvkiadás 4. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására az irányító szerv által az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján kijelölt költségvetési szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) 5. Az alapító okirat 12. pontja az alábbi szerint módosul: (12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:) A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

10 Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 6. Az alapító okirat módosítása június 1. napjával lép hatályba. 7. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 8. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a./2014. (V. 29.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

11 A Dornyay Béla Múzeum alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. - a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. -a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényre a Dornyay Béla Múzeum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérésével az alábbiak szerint adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyeinek neve és címe: 1.1. Neve: Dornyay Béla Múzeum 1.2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér Telephelyei: A feladatellátást szolgáló további ingatlan: Dornyay Béla Múzeum raktárbázis 3100 Salgótarján, Rákóczi út A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 37/A., a 42. (2) bekezdése és a 45/A. alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 20. (2) bekezdése alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárást végez. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: Salgótarján Megyei Jogú Város és Nógrád megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében: a. a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, b. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, c. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához, d. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, e. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, f. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, g. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

12 Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak: a. gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, b. tudományos feldolgozása és publikálása, c. hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében: a. vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, b. területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, ba. végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket, bb. vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről, bc. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti, bd. részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben történő elhelyezésében, be. szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében, bf. gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, bg. részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, bh. muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Múzeumi tevékenység 3.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Könyvkiadás 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége : A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet végezhet A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatának 10 %-a. 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

13 Salgótarján Megyei Jogú Város és Nógrád megye közigazgatási területe. 5. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója: 5.1. Az alapító és fenntartó neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.2. Az alapító és fenntartó székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv irányító szerve: 6.1. Az irányító szerv neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 6.2. Az irányító szerv székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására az irányító szerv által az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján kijelölt költségvetési szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) 8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: Megyei hatókörű városi múzeum 9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló, a költségvetési szervre rábízott vagyon: 9.1. A fenntartó vagyonkezelésében lévő ingatlanok: 3896/A hrsz. 3893/A/13. hrsz Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint. 10. A Költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, valamint a fenntartó vagyonrendelete alapján. A költségvetési szervre rábízott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű használatra terjed ki. A költségvetési szerv leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXI. törvény alapján kerülhet sor. 11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. Az intézmény vezetőjét a fenntartó legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kult. tv. 45. (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges.

14 12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Záradék: Jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetben június 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 253/2012. (XII.13.) Öh. számú határozatával kiadott, január 1. napjától hatályos, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot és jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /2014.(V.29.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

15 Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása (tervezet) /2014.(V.29.)Öh.sz. határozat 3. melléklete Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. - a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. -a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényre a Balassi Bálint Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3.1. pontjának alcíme helyébe az alábbi alcím lép: 3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 2. Az alapító okirat 3.2. pontjának alcíme helyébe az alábbi alcím lép: 3.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 3. Az alapító okirat 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés 4. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. A költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására az irányító szerv által az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján kijelölt költségvetési szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) 5. Az alapító okirat 13. pontja az alábbi szerint módosul: (13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:) A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

16 Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.. 6. Az alapító okirat módosítása június 1. napjával lép hatályba. 7. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 8. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a./2014. (V. 29.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

17 Balassi Bálint Megyei Könyvtár alapító okirata (módosítással egységes szerkezetben) (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. - a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. -a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvényre a Balassi Bálint Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérésével az alábbiak szerint adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: 1.1. Neve: Balassi Bálint Megyei Könyvtár 1.2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Kassai sor Telephelyei: A feladatellátást szolgáló további ingatlan: Fiókkönyvtárak: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér Salgótarján, Beszterce tér Salgótarján, Rónai út Salgótarján, Vároldal út Salgótarján, Vár út Salgótarján, Zagyva út A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.) 55. (1) bekezdésében, 66. -ban előírt megyei könyvtári, közgyűjteményi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR keretében működő szolgáltató megyei könyvtár. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi; gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében; biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét; a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában;

18 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét; kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez; partnerként részt vesz Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, szakmai pályázatok koordinálásában, lebonyolításában; gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; közhasznú információs szolgáltatást nyújt; helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt; szabadpolcos állományrésszel rendelkezik; ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat; szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését; végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását; a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt; szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását; végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést; működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert; megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt az azok fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyeken a települési önkormányzatok számára; koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését; koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat; tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Könyvtári, levéltári tevékenység 3.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége : A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

19 4.1. Nógrád megye közigazgatási területe Az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatások tekintetében Magyarország területe. 5. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója: 5.1. Az alapító és fenntartó neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.2. Az alapító és fenntartó székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv irányító szerve: 6.1. Az irányító szerv neve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 6.2. Az irányító szerv székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására az irányító szerv által az Ávr. 10. (1) bekezdése alapján kijelölt költségvetési szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) 8. A költségvetési szerv szakmai besorolása: Megyei könyvtár 9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló, a költségvetési szervre rábízott vagyon: 9.1. Ingatlanvagyon: a 1787/5 hrsz.-ú ingatlan 3383,3 m 2 területű épületrésze 9.2. Ingóvagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint 10. A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és a fenntartó vagyonrendelete alapján. A költségvetési szervre rábízott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű használatra terjed ki A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 64. (7) bekezdése alapján a megyei könyvtár vagyonkezelője a tevékenységét biztosító vagyonnak. Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adására, cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény alapján kerülhet sor. 11. A költségvetési szerv jogelőd szerve: Közművelődési Könyvtár, 2644 Borsosberény Petőfi út 62. Beolvadás éve: december Petőfi Sándor Községi Könyvtár, 3185 Egyházasgerge Kossuth út 1. Beolvadás éve: január A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

20 A költségvetési szerv vezetője a megyei könyvtár igazgatója, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A költségvetési szerv igazgatóját a fenntartó legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Kultv. 68. (2) bekezdése alapján a megyei könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Záradék: Jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetben június 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 261/2013. (XII.19.) Öh. számú határozatával kiadott, január 1. napjától hatályos, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot módosító okiratot és jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /2014.(V.29.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

21 A Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Alapító Okiratának módosítása (tervezet) /2014. (V.29.) Öh. sz határozat 4.melléklete Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. A költségvetési szerv tevékenysége: 5.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: Ellátja a hozzárendelt költségvetési szervek vagyoni, gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben a települési önkormányzat részére meghatározott működtetői feladatokat A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 2. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az alapító okirat pontjainak jelölése jelölésre változik. 3. Az alapító okirat módosítása június 1. napjával lép hatályba.

22 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 5. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a./2014. (V. 29.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá. Salgótarján, május 29. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

23 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Székhelye: Salgótarján, Kassai sor 2. Telephelyei címe: 3100 Salgótarján, József A. út Salgótarján, Budapesti út Salgótarján, Barátság utca Salgótarján, Beszterce tér Salgótarján, Petőfi út Salgótarján, Forgách Antal út Salgótarján, Mártírok útja Salgótarján, Acélgyári út Salgótarján, József Attila út 2/A 3100 Salgótarján, Acélgyári út Salgótarján, Zagyva út 1. sz. melletti ingatlan 3100 Salgótarján, Acélgyári út Salgótarján, Kissomlyó utca Salgótarján Március 15. utca Salgótarján Acélgyári út Salgótarján Rákóczi út Salgótarján Zemlinszky R. utca A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésében meghatározott feladatok a 10. (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) és 76. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (2) bekezdésében, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. -ában meghatározott feladatok.

24 5. A költségvetési szerv tevékenysége: 5.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: Ellátja a hozzárendelt költségvetési szervek vagyoni, gazdasági feladatait az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben a települési önkormányzat részére meghatározott működtetői feladatokat A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területe 7. Költségvetési szervek, köznevelési intézmények, amelyeknek az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodásban meghatározott vagyoni, gazdasági feladatait ellátja: a) Salgótarjáni Összevont Óvoda b) Balassi Bálint Megyei Könyvtár c) Dornyay Béla Múzeum 8. Köznevelési intézmények, amelyek tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott működtetői feladatokat ellátja: a) Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon b) Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat c) Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény d) Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 9. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingatlan vagyon: /5 hrsz-ú (Salgótarján, Kassai sor 2. sz.) ingatlan az alapító okirat 1. számú mellékletét képező alaprajzon feltüntetett mindösszesen 281,82 m 2 alapterületű helyiségei,

25 /6 hrsz.-ú (Salgótarján Március 15. utca 1.) ingatlan és a rajta lévő épületek 398,04 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 27 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött vagyonkezelési szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 73. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 41,3 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 3 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött vagyonkezelési szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Rákóczi út 60. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 938,69 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 5 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött vagyonkezelési szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Zemlinszky R. utca 4. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 217,43 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 6 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött vagyonkezelési szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Kissomlyó utca 1. sz.) ingatlan és a rajta levő épületek 342,965 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 15 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 1 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) /2 hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 5. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 143 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 8 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 2 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) /4. hrsz-ú (Salgótarján, Zagyva út 1. sz. melletti) ingatlanon lévő épületek 6,4 m 2 épületrésze (takarítás 1 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, József A. út 2. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 484,645 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 8 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 8 db helyiség, gondnok 2 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Budapesti út 66. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 464,95 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 20 db helyiség, takarítás 9 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Barátság utca 1. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 59,4 m 2 épületrésze (takarítás 2 db helyiség a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Beszterce tér 4. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 554,3 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 18 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 4 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) /1 hrsz-ú (Salgótarján, Petőfi út 96. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 159,88 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 4 db helyiség, takarítás 3 db helyiség, gondnok 1 db helység

26 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Forgách Antal út 1. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 103,9 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 3 db helyiség, takarítás 2 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Mártírok útja 3. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 361,9 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 19 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 3 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 24. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 403,3 m 2 épületrésze (gyermekétkeztetés 9 db helyiség, orvosi szoba 1 db helyiség, takarítás 3 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) hrsz-ú (Salgótarján, József A. út 2/A. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületek 74,18 m 2 épületrésze (takarítás 5 db helyiség, gondnok 1 db helység a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött használatba adásról szóló szerződés szerint) Ingó vagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint 10. A működtetői feladatok ellátása céljából a költségvetési szervre bízott vagyon: ingatlan vagyon: /2 hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 5. sz.) ingatlan és a rajta levő épületek, /4 hrsz-ú (Salgótarján, Zagyva út 1. sz. melletti) ingatlanon lévő épületek, hrsz-ú (Salgótarján, József A. út 2. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Budapesti út 66. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Barátság utca 1. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Beszterce tér 4. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, /1 hrsz-ú (Salgótarján, Petőfi út 96. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Forgách A.út 1. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Mártírok útja 3. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Acélgyári út 24. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, Kissomlyó utca 1. sz.) ingatlan és a rajta levő épületeknek, hrsz-ú (Salgótarján, József A. út 2/A. sz.) ingatlan és a rajta lévő épületeknek a 9. pontban meghatározott területen felüli része hrsz. sportpálya hrsz. sportpálya hrsz.-ú ingatlanon lévő Salgótarjáni Összevont Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda által használt épületén belül: 2 csoport szoba, 1 gyermeköltöző, 1 felnőtt öltöző, 1 mosdó, közlekedő helyiségek. ingó vagyon: a költségvetési szerv vagyonleltára szerint 11. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat vagyonrendelete alapján.

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat

730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat 730/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

1. az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az előterjesztést megtárgyalta, és NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYHZATA 79j2014.(IV.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 600-6/206. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény 2. (2)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-4/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 11-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 11-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 205. március -én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 82/205. (III.2.) Tata Kt. határozata

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 73/06. (VIII. 5.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 237/206. (VI. 23.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával.

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. 67/06. (VI.9.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben