JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 6."

Átírás

1 Ügyszám: 9-33/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 6. Nyirád 2012

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: március óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: Simon Balázs alpolgármester Csikány Róbertné képviselı Németh András képviselı Lovasi Erika körjegyzı Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje igazgatója Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Vers Istvánné képviselı Jegyzıkönyvvezetı: Az ülést vezeti: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 7 tagjából 6 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és ket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirend módosítására van-e javaslat?

3 2 Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai rendkívüli ülés napirendje a következı: 1. Nyirád Község Önkormányzata évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. Vegyes ügyek 1. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim és az intézményvezetık megkapták az átdolgozott költségvetés tervezetét. Néhány lényeges dolgot szeretnék kiemelni ezer forintos a költségvetésünk az idei évben, és ebben 14,9 millió forint a hiány. Ez a hiány úgy következik be, hogy az intézmények megkapták a kb. 10 %-os dologi kiadás emelkedést. Ez a tavalyi összehasonlító számokkal nincsen köszönı viszonyban látszólag, de megvan a 10 %, mert a komposztáló ládák tavalyi kiadása bent volt a dologi kiadásokban, tehát annyival több lesz az idén az intézmények dologi kiadása. Ezen hiány mellett a dolgozóknak Ft-os cafetéria juttatás van beállítva, és benne van jó néhány fejlesztés a költségvetésben: Szabadság utcai ablakcsere 180 ezer Ft, a Dózsa György utcai iskola hátralévı munkái 5 millió Ft, a mővelıdési ház közel Ft + ÁFA, iskolai laptop 110 ezer Ft + ÁFA, konyhai gépek beszerzése 1,5 millió Ft értékben. A közfoglalkozatás mellett 1,5 milló Ft + ÁFA van betervezve gépekre, eszközökre, ez a közmunka program által nyújtott lehetıség eszközvásárlásra. Körjegyzıségi laptop 120 ezer Ft + ÁFA értékben. Továbbá ez a fejlesztési csomag tartalmaz egy 4,7 milliós céltartalékot is. A fejlesztési hiányunk 4,4 millió Ft, a mőködési hiány 10,4 millió Ft. Ez a költségvetés a hiány mellett a civil szervezetek támogatását a tavalyi mértékkel egyezıen tartalmazza. A körjegyzıségre ezer Ft bevétel, Ft kiadás, az iskolára millió Ft bevétel, az étkeztetéssel Ft kiadás, a Szociális Segítı Központra 12 millió Ft bevétel és 19,6 millió Ft kiadás van tervezve. Az egész költségvetésrıl azt mondhatom, hogy jó költségvetés, különösen, ha megnézzük a fejlesztéseket, elég nagy volumenő. Ez a hiány csökkenthetı, biztos, hogy mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében, különösen, ha az adóhiánybehajtások eredményre vezetnek. Kértük, hogy a dologi kiadásoknál a tavalyihoz képest 10 %-os emelés legyen. Vannak olyan területek, ahol nem jelennek meg a kért számok, ezekre magyarázatot szeretnék kapni. Gondolok itt például az iskolára, ahol szakmai anyag beszerzésére a tavalyi kiadás 233 ezer Ft, az idei javított 351 ezer Ft, ez nem 10 %. Kis értékő tárgyi eszköz 47 ezer Ft helyett 340 ezer Ft, ez sem 10 %!

4 3 Ugyanígy az önkormányzatnál: könyvnél 48 ezer Ft helyett 104 ezer Ft, szakmai anyagnál 23 ezer Ft helyett 125 ezer Ft, kis értékő tárgyi eszközöknél 29 ezer Ft helyett ezer Ft, ez majdnem százszoros emelkedés! Munkaruha, védıruha 217 ezer Ft helyett 426 ezer Ft. Jól gondolom-e, hogy a 3.2 táblában a közoktatási társulás, a Szociális Segítı Központ és a körjegyzıség összesen szerepel? Az önkormányzati összesent tartalmazza. Külön kell venni Nyirád Önkormányzatát a saját feladataival, külön a közoktatási társulást, külön a körjegyzıséget és külön a Szociális Segítı Központot. A rendelet mellé nem kellenek ilyen részletesen a kiadások, az elıterjesztés a képviselı-testület számára, kérésére készült el így. A körjegyzıség költségvetésén nem javítottunk, azt már elfogadta mindkét település képviselı-testülete. Mi az oka azoknak az eltéréseknek, amelyeket felsoroltam? Pl. ha egy intézmény kis értékő tárgyi eszközt, egy porszívót szeretne beszerezni, annak a 10 %-át nem tudom levenni, mert akkor nem tudja megvásárolni az eszközt. Vagy betervezem a porszívó költségét, vagy nulla lesz a terv, és akkor nem tud porszívót beszerezni. Ez a növekedés a költségvetés összességében nem több, mint 10 %, tartottuk azt az elvet, amelyet a képviselı-testület meghatározott. Az egyéb anyagbeszerzés soron ezer Ft-tal szemben ezer Ft szerepel. A tavalyiban benne volt a komposztáló ládák beszerzése, összességében 10 %-os növekedést kapnak az intézmények. Összességében valóban minden tételhez elıvettem a tavalyi tényleges teljesítést. A telefonköltség pl. nem lesz 10 %-kal több, azt nem emeltem meg. Minden tételnél nem lehetett ezt a 10 %-ot alkalmazni. Nem változik pl. az internet díja, a szemétszállítás, vagy a kéményseprés költsége. Ahova vissza lehetett juttatni, hogy az intézmény meg tudja venni, amit kért, megtettem, hogy hadd vásárolhassa meg a szükséges dolgokat. Ezért tehát nem tudtam megoldani, hogy minden egyes tételnél 10 %-kal több szerepeljen. Az intézményektıl jött igényeket úgy kell mérlegelni, hogy azok 10 %-on belül maradjanak. Úgy látom, hogy mérlegelés nélkül kerültek a költségvetésbe.

5 4 Mennyivel csökkent a végösszeg? Nem csökkent, ami miatt megugrott, az a közfoglalkoztatás. Tehát lehet azt mondani, hogy azzal a javaslattal, hogy 10 %-os főnyíró elvet mondtunk, mégis egy viszonylag nagy hiánnyal nem a megszorítások, nem a spórolás felé mozdultunk el. Növekedtek bizonyos tételek, csökkenés sehol sem lett. Valamennyi intézménynél erısen lecsökkentett dologi kiadások vannak. Döntés kérdése, hogy le lehet-e tovább csökkenteni ezeket. A komposztáló ládák részlete van benn. Közfoglalkoztatáson van 305 ezer forint, mely szerszámok beszerzésére szolgál. 6 milliós tételrıl beszélünk, mert ebben vannak benne a komposztáló ládák tavalyról. Egyéb anyag beszerzéséhez a kis értékő tárgyi eszközöknél lesznek ezer Ft, három részlete a komposztáló ládáknak. Összesen 7 millió Ft egyéb anyag beszerzés. Ha jól látom, a költségvetésben a dologi kiadást úgy várta volna a testület, hogy a fı tételek maradnak, a többi kiadási rész 10 %-kal emelkedhet. Ezt így kérjük! Így kell megcsinálni! Ha ez a testület kérése, akkor így lesz! Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Hivatalosan ezt az elıterjesztett anyagot nem láttam. Az idénre tervezett tisztítószer és a szakmai anyagra tervezett forrás semmire sem elég. A tavalyi 80 ezer Ft volt, ez ¾ évre elég. Minden lehetséges tisztítószert kiváltottunk olyanra, amely olcsóbb, de a biztonságot még nem veszélyezteti. Amit a költségvetésben most láttam, az 4 nyomtató patron cserét fedez, ha a tavalyi teljesítésre jön 10 %, még akkor sem megfelelı. Az ellenırzéskor kiderült, hogy a hőtıszekrényünknek nem megfelelı a hıfoka, elromlott a porszívónk, nem szerepel a tervezetben a szükséges járólapozás, a mőanyag ajtónk nagyon rossz állapotban van, nem szerepel a tervezetben az akadálymentesítés sem. Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Azt a fajta költségvetést én sem láttam, amirıl most szó van.

6 5 Lovasi Erika körjegyzı Az intézményvezetık ugyanúgy megkapták a részletes elıterjesztést, ahogyan a képviselı-testület tagjai. Az intézményvezetık azt mondják, hogy nem látták a költségvetést, tehát nem tudunk érdemi párbeszédet folytatni, ez a költségvetés ma nem lesz megszavazva! Nézzük meg, hol akadt el a kiküldés, miért nem kaptak az intézményvezetık anyagot? Az a cél, hogy a múlt évi dologi kiadások, amik nem változtak, 10 %-kal emelkedjenek. Volt egy képviselıi javaslat, hogy 10 %-os emelkedés lehet. Ebben egyetértés van-e? Szalai Sándor és Horváth Zoltán levelet intézett mindannyiunkhoz, érdemes lenne megbeszélni, a nıi kézilabdáról van szó. Mi a véleményetek? Én szeretném támogatni a levélben foglaltakat. Simon Balázs alpolgármester Nem kaptam semmilyen levelet, nem tudom, mirıl van szó. Az elızetesen eldöntött 100 ezer forint helyett 200 ezer forintot kérnek a mőködésükhöz. Németh András képviselı Az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány gyermeknapot szervez. Kérdezem, hogy lehetne-e támogatni az önkormányzat részérıl ezt az egész napos rendezvényt? Még nem ismert, hogy mennyi támogatót tudnak szerezni. Szeretném, ha megszavaznánk részükre egy támogatási keretet, amivel tervezhetnének. Elıbb álljon össze a gyermeknapi program, nézzük meg a költségvetését, és attól függıen, hogy mennyi hiányzik a megvalósításhoz, egyedi döntéssel tudunk határozni a támogatásukról. A támogatás csak valaminek a terhére tud menni, utána módosítani kell a költségvetést. Van 3,7 millió Ft céltartalékunk, ennek a terhére szavazhatnánk meg. Mint kuratóriumi tag is fontosnak tartom, hogy bizonyos fajta opponensi pozíciót is kapunk a szervezésben, véleményt alkothatunk a program kialakításánál, önkormányzati rendezvénnyé is válik a támogatással, és ez fontos! Azt is fontosnak tartom, hogy civil kezdeményezésnél az önkormányzat részt vállal. Nyitva van az a kérdés, amit felvetett: a dologi kiadások tekintetében 10 %-os emelésrıl volt szó a múlt évhez képest, több helyen kért választ arra, hogy miért több az emelkedés 10 %-nál. Nem a költségvetés végszámával van probléma, mert ott belül maradunk a 10 %-on.

7 6 Azt javasolom, hogy szavazzunk az elıterjesztett költségvetési rendelet elfogadásáról! A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elutasítja, nem fogadja el az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést. A másik nyitva álló kérdés a kézilabda csapat további 100 ezer Ft-tal való támogatása. Kérem, szavazzunk a mőködési célú támogatásuk 200 ezer Ft-ban történı megállapításáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a évi költségvetési rendelettervezetben szereplı összeget, a kézilabda csapat évi mőködési célú támogatására a költségvetésben Ft-ot biztosít. A polgármestertıl kérdezem, hogy megítélésed szerint elengedhetetlen, hogy csökkentsünk a költségvetés tervezetben szereplı 15 milliós hiányon? A részetekrıl nem érkezett errıl indítvány, nyugodtan nyújtózkodhatunk a hitelek felé? Andrónyi Miklós által javasolt módosításokkal egy jóval feszítettebb költségvetése lenne önkormányzatunknak, a polgármester globálisan sokkal nagyobb mozgásteret enged, opcionálisabb költségvetést javasol. Azt is nézni kell, hogy ez a 15 milliós hiány az ismert, nagy volumenő fejlesztések mellett jelentkezik. Ezt a hiányt például csökkentheti az ÖNHIKI támogatás. Volt egy olyan elvi megállapodásunk, hogy ha az ÖNHIKI pályázaton nem nyerünk támogatást, még ott van csökkentı lehetıségként a cafetéria, mint adható juttatás. Eddig mindig a dologi kiadásokat nyírbáltuk, ezt tovább nehezen tudjuk megtenni. Megítélésed szerint ez az eredeti, a most elıttünk lévı, 10 %-ot tartalmazó globális emelés bevállalható és mehetne? Németh András képviselı Most megint lesz egy jó gazdálkodása az önkormányzatnak, globálisan többet adunk az intézményeknek. A kérdés, hogy a tavalyi dologi kiadásokra tervezett összegekbıl kijöttek-e az intézmények, vagy sem.

8 7 Mégis csak azt kell tennünk, hogy tételesen végigmegyünk a sorokon, hogy melyik szám mögött mi van, rá kell áldozni egy délutánt. Ma nem fogadunk el költségvetést. Ez az összeg 30 szakfeladaton jön össze. Iskola 4 szakfeladatát, a szociális intézmény 20 szakfeladatát kell végignézni, mennyi volt a tavalyi, mennyivel tér el a jelenlegi, ez óriási munka. Ezt kell végrehajtani, hogy lássák a képviselık, hogy mit tartalmaznak az egyes sorok. Németh András képviselı Az ÖNHIKI min múlik? A tervezett hiányon. A fejlesztési hiány ebbıl a szempontból nem jó, mert azt mondják, hogy minek fejleszt az önkormányzat, ha nincs a mőködéshez pénze?! Ezt az ÖNHIKI-nél nem ismerik el. A mai napon nem fogadtuk el a költségvetést, nézzük végig az említett tételeket! Tehát a dologi kiadásoknál a tételeket nézzük végig a 8. és 9. sor kivételével! Ehhez a munkához kellenek az intézményvezetık is, mert ez nagyon erıs megszorítás lesz. Holnap jönnek az intézményvezetık, és megvizsgálják a tavalyi évet és az idei tervet. Ezeket a sorokat meg kell tisztítani azoktól a dolgoktól, amik az idén nem merülnek fel. A részleteket meg fogjuk beszélni. Az anyagnak holnap, szerdán délután ki kell mennie a képviselık részére, és csütörtökön 18 órakor tarthatunk a költségvetés megtárgyalására egy újabb ülést. Ha valami miatt szerdán nem tudjuk kiküldeni az elıterjesztést, akkor jövı héten hétfıre, 17 órára hívom össze az ülést.

9 8 Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Nem az iskola, hanem az önkormányzat oldaláról hadd tegyek egy megjegyzést: ez az elıterjesztett költségvetés az ÖNHIKI szempontjából teljesen megfelelı. A polgármester a képviselı-testületnek amúgy is minden komolyabb kifizetéskor beszámol, ez továbbra is mőködhet. A költségvetés módosítását a képviselı-testület bármikor megteheti, az éves költségvetés elfogadásához viszont a határidı szoros. Annyit akarunk látni, hogy a soron lévı tételek mibıl állnak össze, és mekkora az az összeg, ami a dologi kiadások tekintetében a tavalyi évhez képest számított + 10 %-on túl megmarad március 8-án, csütörtökön 18 órára ezennel rendkívüli képviselı-testületi ülést hívok össze, melynek tárgya a évi költségvetés megtárgyalása lesz. 2. VEGYES ÜGYEK Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai rendkívüli ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı

10 Ügyszám: 9-33/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 6. Nyirád 2012

11 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: március óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: Simon Balázs alpolgármester Csikány Róbertné képviselı Németh András képviselı Lovasi Erika körjegyzı Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje igazgatója Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Vers Istvánné képviselı Jegyzıkönyvvezetı: Az ülést vezeti: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 7 tagjából 6 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és ket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirend módosítására van-e javaslat?

12 2 Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai rendkívüli ülés napirendje a következı: 1. Nyirád Község Önkormányzata évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. Vegyes ügyek 1. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim és az intézményvezetık megkapták az átdolgozott költségvetés tervezetét. Néhány lényeges dolgot szeretnék kiemelni ezer forintos a költségvetésünk az idei évben, és ebben 14,9 millió forint a hiány. Ez a hiány úgy következik be, hogy az intézmények megkapták a kb. 10 %-os dologi kiadás emelkedést. Ez a tavalyi összehasonlító számokkal nincsen köszönı viszonyban látszólag, de megvan a 10 %, mert a komposztáló ládák tavalyi kiadása bent volt a dologi kiadásokban, tehát annyival több lesz az idén az intézmények dologi kiadása. Ezen hiány mellett a dolgozóknak Ft-os cafetéria juttatás van beállítva, és benne van jó néhány fejlesztés a költségvetésben: Szabadság utcai ablakcsere 180 ezer Ft, a Dózsa György utcai iskola hátralévı munkái 5 millió Ft, a mővelıdési ház közel Ft + ÁFA, iskolai laptop 110 ezer Ft + ÁFA, konyhai gépek beszerzése 1,5 millió Ft értékben. A közfoglalkozatás mellett 1,5 milló Ft + ÁFA van betervezve gépekre, eszközökre, ez a közmunka program által nyújtott lehetıség eszközvásárlásra. Körjegyzıségi laptop 120 ezer Ft + ÁFA értékben. Továbbá ez a fejlesztési csomag tartalmaz egy 4,7 milliós céltartalékot is. A fejlesztési hiányunk 4,4 millió Ft, a mőködési hiány 10,4 millió Ft. Ez a költségvetés a hiány mellett a civil szervezetek támogatását a tavalyi mértékkel egyezıen tartalmazza. A körjegyzıségre ezer Ft bevétel, Ft kiadás, az iskolára millió Ft bevétel, az étkeztetéssel Ft kiadás, a Szociális Segítı Központra 12 millió Ft bevétel és 19,6 millió Ft kiadás van tervezve. Az egész költségvetésrıl azt mondhatom, hogy jó költségvetés, különösen, ha megnézzük a fejlesztéseket, elég nagy volumenő. Ez a hiány csökkenthetı, biztos, hogy mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében, különösen, ha az adóhiánybehajtások eredményre vezetnek. Kértük, hogy a dologi kiadásoknál a tavalyihoz képest 10 %-os emelés legyen. Vannak olyan területek, ahol nem jelennek meg a kért számok, ezekre magyarázatot szeretnék kapni. Gondolok itt például az iskolára, ahol szakmai anyag beszerzésére a tavalyi kiadás 233 ezer Ft, az idei javított 351 ezer Ft, ez nem 10 %. Kis értékő tárgyi eszköz 47 ezer Ft helyett 340 ezer Ft, ez sem 10 %!

13 3 Ugyanígy az önkormányzatnál: könyvnél 48 ezer Ft helyett 104 ezer Ft, szakmai anyagnál 23 ezer Ft helyett 125 ezer Ft, kis értékő tárgyi eszközöknél 29 ezer Ft helyett ezer Ft, ez majdnem százszoros emelkedés! Munkaruha, védıruha 217 ezer Ft helyett 426 ezer Ft. Jól gondolom-e, hogy a 3.2 táblában a közoktatási társulás, a Szociális Segítı Központ és a körjegyzıség összesen szerepel? Az önkormányzati összesent tartalmazza. Külön kell venni Nyirád Önkormányzatát a saját feladataival, külön a közoktatási társulást, külön a körjegyzıséget és külön a Szociális Segítı Központot. A rendelet mellé nem kellenek ilyen részletesen a kiadások, az elıterjesztés a képviselı-testület számára, kérésére készült el így. A körjegyzıség költségvetésén nem javítottunk, azt már elfogadta mindkét település képviselı-testülete. Mi az oka azoknak az eltéréseknek, amelyeket felsoroltam? Pl. ha egy intézmény kis értékő tárgyi eszközt, egy porszívót szeretne beszerezni, annak a 10 %-át nem tudom levenni, mert akkor nem tudja megvásárolni az eszközt. Vagy betervezem a porszívó költségét, vagy nulla lesz a terv, és akkor nem tud porszívót beszerezni. Ez a növekedés a költségvetés összességében nem több, mint 10 %, tartottuk azt az elvet, amelyet a képviselı-testület meghatározott. Az egyéb anyagbeszerzés soron ezer Ft-tal szemben ezer Ft szerepel. A tavalyiban benne volt a komposztáló ládák beszerzése, összességében 10 %-os növekedést kapnak az intézmények. Összességében valóban minden tételhez elıvettem a tavalyi tényleges teljesítést. A telefonköltség pl. nem lesz 10 %-kal több, azt nem emeltem meg. Minden tételnél nem lehetett ezt a 10 %-ot alkalmazni. Nem változik pl. az internet díja, a szemétszállítás, vagy a kéményseprés költsége. Ahova vissza lehetett juttatni, hogy az intézmény meg tudja venni, amit kért, megtettem, hogy hadd vásárolhassa meg a szükséges dolgokat. Ezért tehát nem tudtam megoldani, hogy minden egyes tételnél 10 %-kal több szerepeljen. Az intézményektıl jött igényeket úgy kell mérlegelni, hogy azok 10 %-on belül maradjanak. Úgy látom, hogy mérlegelés nélkül kerültek a költségvetésbe.

14 4 Mennyivel csökkent a végösszeg? Nem csökkent, ami miatt megugrott, az a közfoglalkoztatás. Tehát lehet azt mondani, hogy azzal a javaslattal, hogy 10 %-os főnyíró elvet mondtunk, mégis egy viszonylag nagy hiánnyal nem a megszorítások, nem a spórolás felé mozdultunk el. Növekedtek bizonyos tételek, csökkenés sehol sem lett. Valamennyi intézménynél erısen lecsökkentett dologi kiadások vannak. Döntés kérdése, hogy le lehet-e tovább csökkenteni ezeket. A komposztáló ládák részlete van benn. Közfoglalkoztatáson van 305 ezer forint, mely szerszámok beszerzésére szolgál. 6 milliós tételrıl beszélünk, mert ebben vannak benne a komposztáló ládák tavalyról. Egyéb anyag beszerzéséhez a kis értékő tárgyi eszközöknél lesznek ezer Ft, három részlete a komposztáló ládáknak. Összesen 7 millió Ft egyéb anyag beszerzés. Ha jól látom, a költségvetésben a dologi kiadást úgy várta volna a testület, hogy a fı tételek maradnak, a többi kiadási rész 10 %-kal emelkedhet. Ezt így kérjük! Így kell megcsinálni! Ha ez a testület kérése, akkor így lesz! Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Hivatalosan ezt az elıterjesztett anyagot nem láttam. Az idénre tervezett tisztítószer és a szakmai anyagra tervezett forrás semmire sem elég. A tavalyi 80 ezer Ft volt, ez ¾ évre elég. Minden lehetséges tisztítószert kiváltottunk olyanra, amely olcsóbb, de a biztonságot még nem veszélyezteti. Amit a költségvetésben most láttam, az 4 nyomtató patron cserét fedez, ha a tavalyi teljesítésre jön 10 %, még akkor sem megfelelı. Az ellenırzéskor kiderült, hogy a hőtıszekrényünknek nem megfelelı a hıfoka, elromlott a porszívónk, nem szerepel a tervezetben a szükséges járólapozás, a mőanyag ajtónk nagyon rossz állapotban van, nem szerepel a tervezetben az akadálymentesítés sem. Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Azt a fajta költségvetést én sem láttam, amirıl most szó van.

15 5 Lovasi Erika körjegyzı Az intézményvezetık ugyanúgy megkapták a részletes elıterjesztést, ahogyan a képviselı-testület tagjai. Az intézményvezetık azt mondják, hogy nem látták a költségvetést, tehát nem tudunk érdemi párbeszédet folytatni, ez a költségvetés ma nem lesz megszavazva! Nézzük meg, hol akadt el a kiküldés, miért nem kaptak az intézményvezetık anyagot? Az a cél, hogy a múlt évi dologi kiadások, amik nem változtak, 10 %-kal emelkedjenek. Volt egy képviselıi javaslat, hogy 10 %-os emelkedés lehet. Ebben egyetértés van-e? Szalai Sándor és Horváth Zoltán levelet intézett mindannyiunkhoz, érdemes lenne megbeszélni, a nıi kézilabdáról van szó. Mi a véleményetek? Én szeretném támogatni a levélben foglaltakat. Simon Balázs alpolgármester Nem kaptam semmilyen levelet, nem tudom, mirıl van szó. Az elızetesen eldöntött 100 ezer forint helyett 200 ezer forintot kérnek a mőködésükhöz. Németh András képviselı Az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány gyermeknapot szervez. Kérdezem, hogy lehetne-e támogatni az önkormányzat részérıl ezt az egész napos rendezvényt? Még nem ismert, hogy mennyi támogatót tudnak szerezni. Szeretném, ha megszavaznánk részükre egy támogatási keretet, amivel tervezhetnének. Elıbb álljon össze a gyermeknapi program, nézzük meg a költségvetését, és attól függıen, hogy mennyi hiányzik a megvalósításhoz, egyedi döntéssel tudunk határozni a támogatásukról. A támogatás csak valaminek a terhére tud menni, utána módosítani kell a költségvetést. Van 3,7 millió Ft céltartalékunk, ennek a terhére szavazhatnánk meg. Mint kuratóriumi tag is fontosnak tartom, hogy bizonyos fajta opponensi pozíciót is kapunk a szervezésben, véleményt alkothatunk a program kialakításánál, önkormányzati rendezvénnyé is válik a támogatással, és ez fontos! Azt is fontosnak tartom, hogy civil kezdeményezésnél az önkormányzat részt vállal. Nyitva van az a kérdés, amit felvetett: a dologi kiadások tekintetében 10 %-os emelésrıl volt szó a múlt évhez képest, több helyen kért választ arra, hogy miért több az emelkedés 10 %-nál. Nem a költségvetés végszámával van probléma, mert ott belül maradunk a 10 %-on.

16 6 Azt javasolom, hogy szavazzunk az elıterjesztett költségvetési rendelet elfogadásáról! A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elutasítja, nem fogadja el az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést. A másik nyitva álló kérdés a kézilabda csapat további 100 ezer Ft-tal való támogatása. Kérem, szavazzunk a mőködési célú támogatásuk 200 ezer Ft-ban történı megállapításáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a évi költségvetési rendelettervezetben szereplı összeget, a kézilabda csapat évi mőködési célú támogatására a költségvetésben Ft-ot biztosít. A polgármestertıl kérdezem, hogy megítélésed szerint elengedhetetlen, hogy csökkentsünk a költségvetés tervezetben szereplı 15 milliós hiányon? A részetekrıl nem érkezett errıl indítvány, nyugodtan nyújtózkodhatunk a hitelek felé? Andrónyi Miklós által javasolt módosításokkal egy jóval feszítettebb költségvetése lenne önkormányzatunknak, a polgármester globálisan sokkal nagyobb mozgásteret enged, opcionálisabb költségvetést javasol. Azt is nézni kell, hogy ez a 15 milliós hiány az ismert, nagy volumenő fejlesztések mellett jelentkezik. Ezt a hiányt például csökkentheti az ÖNHIKI támogatás. Volt egy olyan elvi megállapodásunk, hogy ha az ÖNHIKI pályázaton nem nyerünk támogatást, még ott van csökkentı lehetıségként a cafetéria, mint adható juttatás. Eddig mindig a dologi kiadásokat nyírbáltuk, ezt tovább nehezen tudjuk megtenni. Megítélésed szerint ez az eredeti, a most elıttünk lévı, 10 %-ot tartalmazó globális emelés bevállalható és mehetne? Németh András képviselı Most megint lesz egy jó gazdálkodása az önkormányzatnak, globálisan többet adunk az intézményeknek. A kérdés, hogy a tavalyi dologi kiadásokra tervezett összegekbıl kijöttek-e az intézmények, vagy sem.

17 7 Mégis csak azt kell tennünk, hogy tételesen végigmegyünk a sorokon, hogy melyik szám mögött mi van, rá kell áldozni egy délutánt. Ma nem fogadunk el költségvetést. Ez az összeg 30 szakfeladaton jön össze. Iskola 4 szakfeladatát, a szociális intézmény 20 szakfeladatát kell végignézni, mennyi volt a tavalyi, mennyivel tér el a jelenlegi, ez óriási munka. Ezt kell végrehajtani, hogy lássák a képviselık, hogy mit tartalmaznak az egyes sorok. Németh András képviselı Az ÖNHIKI min múlik? A tervezett hiányon. A fejlesztési hiány ebbıl a szempontból nem jó, mert azt mondják, hogy minek fejleszt az önkormányzat, ha nincs a mőködéshez pénze?! Ezt az ÖNHIKI-nél nem ismerik el. A mai napon nem fogadtuk el a költségvetést, nézzük végig az említett tételeket! Tehát a dologi kiadásoknál a tételeket nézzük végig a 8. és 9. sor kivételével! Ehhez a munkához kellenek az intézményvezetık is, mert ez nagyon erıs megszorítás lesz. Holnap jönnek az intézményvezetık, és megvizsgálják a tavalyi évet és az idei tervet. Ezeket a sorokat meg kell tisztítani azoktól a dolgoktól, amik az idén nem merülnek fel. A részleteket meg fogjuk beszélni. Az anyagnak holnap, szerdán délután ki kell mennie a képviselık részére, és csütörtökön 18 órakor tarthatunk a költségvetés megtárgyalására egy újabb ülést. Ha valami miatt szerdán nem tudjuk kiküldeni az elıterjesztést, akkor jövı héten hétfıre, 17 órára hívom össze az ülést.

18 8 Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Nem az iskola, hanem az önkormányzat oldaláról hadd tegyek egy megjegyzést: ez az elıterjesztett költségvetés az ÖNHIKI szempontjából teljesen megfelelı. A polgármester a képviselı-testületnek amúgy is minden komolyabb kifizetéskor beszámol, ez továbbra is mőködhet. A költségvetés módosítását a képviselı-testület bármikor megteheti, az éves költségvetés elfogadásához viszont a határidı szoros. Annyit akarunk látni, hogy a soron lévı tételek mibıl állnak össze, és mekkora az az összeg, ami a dologi kiadások tekintetében a tavalyi évhez képest számított + 10 %-on túl megmarad március 8-án, csütörtökön 18 órára ezennel rendkívüli képviselı-testületi ülést hívok össze, melynek tárgya a évi költségvetés megtárgyalása lesz. 2. VEGYES ÜGYEK Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai rendkívüli ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 13-i nyilvános ülésérıl december 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 13-i nyilvános ülésérıl december 13. Ügyszám: 9-201/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 13-i nyilvános ülésérıl 2012. december 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 25.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 25. Ügyszám: 133-61/2017. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2017. május 25. Nyirád 2017 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről április 29.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről április 29. Ügyszám: 87-57/2015. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2015. április 29. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15. Ügyszám: 56-145/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. december 15. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 17.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 17. Ügyszám: 87-137/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. december 17. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 28.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről május 28. Ügyszám: NY/59-70/2019. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2019. május 28. Nyirád 2019 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 29.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről december 29. Ügyszám: 133-147/2017. JEGYZŐKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2017. december 29. Nyirád 2017 1 Jegyzőkönyv Készült: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 12.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 12. Ügyszám: NY/59-78/2019. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2019. június 12. Nyirád 2019 1 Jegyzőkönyv Készült: nyilvános, rendkívüli üléséről Az ülés helye: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről augusztus 11.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről augusztus 11. Ügyszám: 24-116/2016. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2016. augusztus 11. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/

MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/ MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. Tel/fax: 88/504-014 E-mail: onkormanyzat_marko@invitel.hu Szám: 7-2 /2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Márkó és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Kajdi István polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására. Jegyzıkönyv hitelesítıknek felkéri a polgármestereket.

Kajdi István polgármester javaslatot tesz az alábbi napirendi pontok megtárgyalására. Jegyzıkönyv hitelesítıknek felkéri a polgármestereket. Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 3-7 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Kapolcs Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről augusztus 14.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről augusztus 14. Ügyszám: NY/104-76/2018. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2018. augusztus 14. Nyirád 2018 1 Jegyzőkönyv Készült: nyilvános üléséről Az ülés helye: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád, Szabadság u.

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat február 22-én, du órakor megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat február 22-én, du órakor megtartott ülésérıl Szám: 83-1/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 22-én, du. 15.00 órakor megtartott ülésérıl Jelen vannak: Megjegyzés: Oláh József, elnök, Horvát

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Ügyszám: 358-2/2013. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT Törölt: TA 2013. JANUÁR 1. NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete (8454

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: M.138-18/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2010. december 8-án 16 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 15. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok i 2011. május 23-án megtartott együttes nyílt ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. szeptember 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. szeptember 15. Ügyszám: 56-102/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. szeptember 15. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30.

A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv május 30. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/1209/18/2012. A Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. május 30. Az ülésen hozott

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Antal János polgármester Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı

JEGYZİKÖNYV. Antal János polgármester Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyzı JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének és Balatonıszöd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. augusztus 17-én 18.00. órakor a balatonszemesi Latinovits

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 43-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. július 9-én 16.00 órakor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Kislıdi Hivatal tanácsterme

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl február 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl február 11. Ügyszám: 15-21/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2010. február 11. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2010. augusztus 17.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2010. augusztus 17. Ügyszám: 15-101/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. augusztus 17. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT Alap Község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 7012 Alsószentiván, Béke út 56/a. 25/221-102, 25/220-370 25/504-720 25/224-501 JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 15-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete december 15-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-136/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-20/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. július 20-án 16 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben