GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA M Ű LEÍRÁS/ VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST / GÖDÖLLŐ MÁJUS

2 MEGRENDELŐ: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVISELŐ FŐNIX IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET GENERÁLTERVEZŐ: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Tervezők: Név Cég Tervezői szám településrendezés Massányi Katalin Mű-Hely Zrt. TT/1É Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. TT/1É táj és természetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK környezetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK közlekedés Dr. Macsinka Klára Mobil City Bt. K1d víziközmű-rendszer Hanczár Zsoltné Kész Kft energiaellátás, hírközlés Bíró Attila Kész Kft MK , TE-T, TH-T, TV-T MK , TE-T, TH-T, TV-T örökségvédelem Frankó Ákos Mercedes és Tsa Bt. NKÖM ikt.sz.: /2009 MUNKATÁRSAK: Varga Zoltán Mű-Hely Zrt. Zahumenszky Dávid Mű-Hely Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ: Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

3 TARTALOM TARTALOM... 3 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA... 2 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK... 3 A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA... 3 A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA... 3 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL... 4 TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE... 4 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS... 5 BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011)... 5 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK)... 9 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT TULAJDONVISZONYOK TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ZÖLDTERÜLETEK VIZSGÁLATA KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT JELENLEGI ÚTHÁLÓZAT PARKOLÁSI HELYZET KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLATOK, FEJLESZTÉSI SZÁNDÉKOK ÖSSZEFOGLALÓ BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI JAVASLAT KÖRNYZETVÉDELMI JAVASLAT ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT TERVEZETT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE PARKOLÁS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS FÖLDGÁZELLÁTÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM GÖDÖLLŐ SZIE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE SZABÁLYOZÁSI TERV M=1: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

4 1. ELŐKÉSZÍTÉS, HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1

5 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének északi része, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet környezete. Több sportpálya és erdőfoltok, valamint mezőgazdasági művelésű területek találhatók itt. A terület kapcsolatai kedvezőek: A Szent-Györgyi Albert úton (helyi gyűjtőút) észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. Gödöllő Város Önkormányzata májusában a Mű-Hely Zrt.-t bízta meg a tervek módosításával. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. -a szerint: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A szabályozási terv módosítása ezeknek a feltételeknek megfelel. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 2

6 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA A tervezési terület a Gödöllő központjában található Szent István Egyetem területének északi része, melyet hatályos a szabályozási terv Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető. felirattal jelöl. A kijelölt teljes terület ugyanolyan különleges oktatási kutatási övezetbe tartozik. A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának célja, hogy amellett, hogy a terület nagy része változatlanul a jelenlegi övezetben marad, a Szent-Györgyi Albert utca mentén létrejöhessen egy nyáron nyitott medencés, télen sátorral fedett, öltözőkkel ellátott strand, mely jelenleg nincs a városban. A tervezési terület nagy részén kiépített sportpályák vannak, azonban azok fejlesztése a jelenlegi övezetben csak a zöldfelület kis mértékű csökkentése esetén lehetséges, minden más paraméter változtatása nélkül. A sportterületek fejlesztése elsősorban pályázati pénzekből valósul meg. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 3

7 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL A terület ortofotója (Google Earth 2013) TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS 1 KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE A tervezési alaptérkép a geodéziai felmérés, Gödöllő hivatalos földhivatali digitális alaptérképe, a rendelkezésre bocsátott adatok és információk felhasználásával került kidolgozásra. További elemek felvételére helyszíni szemle alapján, a helyszínelés során felvett vizsgálati adatok feldolgozásával került sor. A digitális alaptérkép tartalmazza a jelenlegi jogi telekhatárokat, burkolatok határait, a ténylegesen használt területek határát, az építményeket, a növényzet értékesebb elemeit és a terepalakulatokat. A Mapinfo for Windows alapú GIS adatbázis biztosítja a tervezés térinformatikai hátterét. Az alaptérkép tartalmát kiegészítette egy digitális ortofotó (Google Earth 2013). 1 GIS = Geographical Information System MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 4

8 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT/TÖRVÉNY) A SZIE területét a BATrT-ből elsősorban az alábbi előírások és övezetek érintik: Városias települési térség, Mezőgazdasági térség, valamint Erdőgazdálkodási térség előírásai A tervezési terület városias települési térségben van, ebben a területfelhasználási kategóriában bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető. TÉRSÉGI ÖVEZETI TERVEK A tervezési területet nem érinti az ökológiai hálózat A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú szántó A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú erdőterület vagy erdőtelepítésre alkalmas terület A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 5

9 A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete A tervezési területet nem érinti világörökség és világörökség-várományos terület övezete A tervezési terület a történeti települési terület övezetébe esik, ahogy egész Gödöllő A tervezési terület a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe esik A tervezési területet érinti a felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezete A tervezési területet nem érinti ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 6

10 A tervezési területet nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete A tervezési területet nem érinti a nagyvízi meder övezete A tervezési területet érinti a földtani veszélyforrás területének övezete A tervezési területet nem érinti a vízeróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti a széleróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti honvédelmi terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 7

11 A tervezési területet az alábbi övezetek érintik: Történeti települési terület övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Földtani veszélyforrás területének övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) szerint a tervezési terület települési térségbe tartozik. Az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat is az OTrT tartalmazza: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Történeti települési terület övezete 22/B. (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településképvédelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településképvédelmi terület értékőrző fejlesztését elősegíti, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Földtani veszélyforrás területének övezete 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhetı ki. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényt 2003-ban hagyták jóvá, 2008-ban módosították, előírásait a tervezéskor figyelembe vesszük. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 8

12 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. Átmeneti rendelkezései szerint: (2) A december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, a) - a b) pont kivételével - az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, b) az együtt tervezendő terület esetén ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, vagy bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak alkalmazásával történhet. A hatályos szabályozási terv december 31-én hatályban volt, ezért az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik a módosítása. Az OTÉK előírásai az alábbiak: Különleges terület 24. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a ok szerinti területektől eltérő területek. (2) A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni. (3) A különleges területek lehetnek: 1. nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek, 2. vásárok, kiállítások és kongresszusok területei, 3. oktatási központok területei, 4. egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő stb.), 5. nagykiterjedésű sportolási célú területek, 6. a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (pl. szél- és napenergia) területek, 7. állat- és növénykertek területei, 8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, 9. honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, 10. hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), 11. épületnek minősülő közlekedési építmények területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre, 12. temetők területei, 13. mezőgazdasági üzemi terület, 14. egyéb, a ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa 25. (1) A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékeit a következő táblázat tartalmazza: A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységekre meghatározandó Általános használat szerinti terület Sajátos használat szerinti terület Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség Az építési szabályzatban, szabályozási tervben az építési telekre meghatározandó Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) különleges 2, Különleges területen az OTÉK nem ír elő építménymagasságot. A megengedett legnagyobb beépítettség 40% lehet, a kialakítandó legkisebb zöldfelület 40%, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 9

13 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) A tervezési terület az egyetem egy olyan területe, melyen elsősorban különböző sportlétesítmények találhatók, mint például műfüves, illetve füves futballpálya, salakos pálya, stb. A tervezési terület környezetében sportcsarnokok és további sportpályák találhatók, valamint két kutató intézmény. A hatályos TSZT ennek megfelelően a tervezési terület egy részét különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területbe sorolja (5 telek). Északi részén két telket különleges beépítésre nem szánt területbe sorol. A területek kijelölésére a korábban hatályos agglomerációs törvénynek megfelelően került sor, mely a módosított törvénnyel is összhangban van. A fejlesztéssel érintett telek a Szent-Györgyi Albert út mentén található, különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területben. A szabályozási terv módosításához nem szükséges a településszerkezeti terv módosítása, ennek megfelelően a település egészére vonatkozóan a biológiai aktivitásérték sem változik. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 10

14 HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV A tervezési terület határait tulajdonképpen a hatályos szabályozási terv (többször módosított évi 16. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet melléklete) jelöli ki, Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető felirattal. A tervezési terület beépítésre szánt, oktatási központok területei, KÜ-Okt-6 övezetben van, az alábbi előírásokkal: (2) A KÜ-Okt jelű övezetben elhelyezhető: a) az oktatással kapcsolatos (pl. egyetemi) épület, építmény, b) szállás céljára szolgáló és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (kollégium, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi létesítmény), c) az oktatáshoz kapcsolódó kulturális létesítmény (művelődési ház, könyvtár, kiállító terem, múzeum stb.), MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 11

15 d) sportlétesítmény (sportcsarnok, sportpálya, strand stb.), e) kiállítási létesítmény (OMÉK pavilonjai, építményei), f) az oktatással kapcsolatos gazdasági építmény (műhely), mezőgazdasági építmény és telep (istálló, kísérleti telep stb.), g) arborétum, park, parkerdő, egyéb zöldfelület, h) mezőgazdasági hasznosítású (kísérleti) terület. Ez az övezet tulajdonképpen egy tartalékterületet jelöl ki a sportlétesítmények hosszú távú fejlesztésére, mely fenntartása továbbra is szükséges. Jelenleg a tervezési terület nagyobb volumenű fejlesztése nem tervezett, mindössze a Szent-Györgyi Albert út mentén lévő 4924 helyrajzi számú telken szeretnének egy nyitott medencés (télen sátorral fedett) strandot létesíteni, miközben a tervezési terület többi részén a hatályos, kialakult, meglévő állapot marad fenn továbbra is, biztosítva a sportpályák további fejleszthetőségét. Az út mentén lévő, fejlesztéssel érintett telek két meglévő épület közé ékelődik, kissé kilógva a tervezési területből. Északról a Biológiai Kutatóközpont épületével, dél felől a Tudástranszfer Központtal szomszédos. Ahhoz, hogy az uszoda megvalósulhasson, az út mentén lévő övezetekhez hasonló övezetbe szükséges átsorolni. Az uszoda megépítéséhez pályázati források állnak rendelkezésre. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 12

16 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT A területfelhasználás vizsgálatot a jobb érthetőség és áttekinthetőség kedvéért légifotón ábrázoljuk. A tervezési területen három épület található, egy földszintes műemlék vízműkút, mely jó állapotú, a kutatóközpont földszintes támfal raktárai a domboldalban, melyek szintén jó állapotban vannak, valamint egy ideiglenes földszintes öltözőépület a műfüves pályához közel, ami közepes állapotú. A tervezési terület közvetlen közelében lévő épületek, a kutatóközpont, a múzeum és a kollégiumok jó állapotúak. (Lásd még a fotókon.) A Szent-Györgyi Albert utca mentén lévő felhagyott salakos sportpálya jelenleg füves, átlósan sétány szeli át, keleti oldalán kisebb beton sportpálya van. A terület közepén, a légifotón látható még salakos pályát az elmúlt években műfüves pályává építették át, a telek déli részén kisebb erdőfolt található. A pályától északra vannak a kutatóközpont felszíni parkolói, valamint körülötte akácerdő. A tervezési területet észak-déli irányban átszelő MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 13

17 aszfaltozott út és az erdősáv között két füves futballpálya található, valamint parlagterületek. Tőlük északra mezőgazdasági művelésű, jelenleg lucernás. (Lásd még Környezeti állapot és zöldfelületek vizsgálata tervlapon.) A tervezési területen aszfaltozott utak találhatók, a Szent-Györgyi Albert utca helyi gyűjtőút. A tervezési terület északi részén lévő akácerdő egy része alatt (a légifotón szabályos alakú) korábban füves futballpálya volt. A kiépített öntözőrendszer valószínűleg még most is ott van alatta. A tervezési területtől nyugatra erdősáv és sportpályák, északra vasúti területek, kelet felé erdősáv, dél felé mezőgazdasági művelésű területek, valamint kollégiumi épület és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, illetve tudásközpont található. A tervezési terület és környezete rendezett, karbantartott. TULAJDONVISZONYOK Hrsz 4894 Tulajdonos/kezelő Terület (m 2 ) Művelési ág/kivett megnevezés Megjegyzés Magyar Állam / Szent István Egyetem (SZIE) 9398 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4903 Magyar Állam / SZIE 1281 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4904 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4905 Magyar Állam / SZIE 1086 saját használatú út /1 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület /2 Magyar Állam / SZIE 1004 kivett út /3 Magyar Állam / SZIE 3437 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE 2229 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4908/1 Magyar Állam / DMRV Zrt. 332 vízmű műemlék 4908/2 Magyar Állam / SZIE szántó vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4909 Magyar Állam / SZIE 2380 saját használatú út /2 Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE 4634 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/5 Magyar Állam / Mezőg. Biotechnológiai Kutatókp beépített terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/6 Magyar Állam / SZIE 5178 sporttelep vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/7 Magyar Állam / SZIE 3519 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE sporttelep Magyar Állam / SZIE 3910 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4928 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4934 Magyar Állam / SZIE múzeum Magyar Állam / SZIE 961 saját használatú út Magyar Állam / SZIE 624 saját használatú út Magyar Állam / SZIE beépített terület/kollégium Magyar Állam / MÁV Zrt közforgalmú vasút vezetékjog, 20 kv-os vezetékre A teljes tervezési terület a Magyar Állam tulajdonában van, elsősorban a Szent István Egyetem vagyonkezelésében. A SZIE műemlék főépülete és további itt lévő műemlék épületek miatt az egyetem területe műemléki környezet. A fejlesztéssel érintett 4924 hrsz-ú telek művelési ága sporttelep, nagysága: m 2. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 14

18 TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP 2 A vasút keleti oldalán, illetve annak kanyarulatában fekvő Szent István Egyetem kiépülése a premontrei gimnázium monumentális neobarokk stílusú épületének felépülésével kezdődött el még az 1920-as években, majd folytatódott 1950 után, amikor az egyetem települt a területre. Ezután a gimnázium épülete lett az egyetem főépülete. A Páter Károly utcára nyíló főépület környezetének képét az Egyetem tér mentén elhelyezkedő fszt+2 emelet szintszámú, 1950-es években felépített archaizáló, barokkos stílusú, és a főépülettel párhuzamos beépítésű, fszt+1, és fszt+3 emeletes, funkcionalista, modern stílusú, zöldbe ágyazódó szabadonálló beépítésben épült oktatási épületek határozzák meg. A tervezési terület környezetében lévő, szintén szabadon álló beépítésben épült épületek közül az északra lévő földszint + 3 emeletes Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1989-ben épült, míg a földszint + emeletes Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum 1987-ben. Az épületek a Szent-Györgyi Albert utca mentén, annak keleti oldalán találhatók, mely helyi gyűjtőút. Innen észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület viszonylag közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, illetve a HÉV végállomásához, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. A tervezési, illetve az egyetem területe és a város között jelentős térfalat alkot a széles vasúti terület, melyet többnyire erdősávok is szegélyeznek, különösen ezen a szakaszon. A tervezési terület domboldal, melyben a sportpályák bevágott síkként jelennek meg. A Szent-Györgyi Albert utca és a vele párhuzamos aszfaltozott út között méteres szintkülönbség van. A változással érintett 4924 hrsz-ú telken korábban salakos sportpálya volt, így területe síknak mondható, a dombra felvezető, osztott pályás út felé kisebb rézsűvel. Jelenleg egy megvilágított, kisebb betonozott sportpálya található itt. A településkép meghatározó elemei még az erdőfoltok. A kutatóközpont fölött akácerdő található, a dombtetőn fenyőerdő. A tervezési területen az utóbbi években telekalakítás nem történt. A tervezési terület rendezett, karbantartott. 2 Az örökségvédelmi hatástanulmány egyes bekezdéseinek felhasználásával készült (2009) MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 15

19 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és csomópontja A dombra vezető osztott pályás kiszolgáló út A kutatóközpont támfalraktárai a parkolótól északra A kutatóközpont felszíni parkolói A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek dél felől A területen keresztben átvezető ösvény Kisebb betonozott pálya a területen Enyhe rézsű a műfüves pálya fölött Az új műfüves pálya a dombról A dombra vezető aszfaltozott út Öltözők a pálya délkeleti sarkában A területet átszelő út csomópontja a dombon A területet átszelő út a dombon észak felé MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 16

20 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Elektromos vezetékek az akácerdőben A határoló erdőterület csücske északról Lucernás a terület északi részén A domb keleti oldala, az erdőn túl Parlag a terület a déli részén Orgonabokrok a tervezési terület déli csücskében Parkolók a kollégiumok előtt Befüvesedett salakos focipálya Vízműkút védett épülete Kollégiumok a határoló út mentén Erdei sétány a műfüves pálya déli részén Lépcső a fejlesztési telek és a műfüves pálya között Aszfaltozott út a tervezett uszoda telkén mely a múzeum parkolóihoz vezet Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, tudásközpont MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 17

21 KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT TÁJI KÖRNYEZET TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének egy része. A terület a Gödöllői dombság kistáj területén van. A terület É-i határa a Gödöllő-Hatvan vasútvonal. Ny-i és D-i határa az egyetem beépített területei kollégiumi épületek és egyéb tanszéki kutatóépületekkel beépített területrészek. K-i határt az egyetem kísérleti mezőgazdasági és erdőgazdasági területei alkotják. A terület jelenlegi hasznosítását 3 fő funkció jelenti. A legjelentősebb a sportfunkció, ami jellemzően gyepes focipályákat, illetve a közelmúltban kialakított műfüves pályát, valamint felhagyott korábbi salakos pályákat jelent. Másik jelentős használat az erdősített terület. Az erdősítés akác telepítéssel történt, a korábban sportcélt szolgáló területen, ennek nyomai a tereprendezésben és ezáltal a légifotón, de a helyszínen járva is jól felismerhető. A telepített akácos nem erdőtervezett, ideiglenes használatnak szánja az egyetem. A harmadik használati elem a szántóföldi hasznosítás. A terület ezen része már a kísérleti mezőgazdasági területekhez tartozik. A területen belüli szántón jelenleg takarmányozási célú lucernatermesztés folytatnak. A területen védett természetvédelmi terület nincs. Jelentős természeti értéknek minősül a terület D-i határánál lévő SZIE parkjának részét képező mára inkább erdősült terület a műfüves focipálya és a kollégiumi épületek között. TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM A tervezési terület és egész Gödöllő területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny besorolású terület, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. A besorolás oka, hogy a területen a talajképző kőzetek jó vízvezető tulajdonságúak, így érzékenyen érinthetik a város térdségének ivóvíz ellátását biztosító vízbázisokat. A tervezési terület közvetlen szomszédságában van a hrsz. 4922/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-28 jelű termelő kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút termelése 170 l/min, a kúttalp mélysége 89 m. A tervezési területen belül van a hrsz. 4908/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-27 jelű kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút tartósan üzemen kívül lévő kútként van nyilvántartva. A kúttalp mélysége 76 m. A gödöllői vízbázis jelenlegi állapota alapján elmondható, hogy az igen sérülékeny. A felszíni szennyezések igen hamar megjelentek a kutak vizében. Jelentős problémát okoz a vízbázis több kútjában is a magas nitrát-tartalom. Problémás a kutak elhelyezkedése is mivel azok sok esetben lakóterületen, intenzíven hasznosított mezőgazdasági területen vannak és nem nagy mélységből beszerzett vizüket a felszíni terhelések hamar elérik. A területen lévő D-28 jelű kúttal kapcsolatosan a tanulmány jelentősebb szennyezettségről nem tesz említést. A kútnak a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési terve és vízbázis védőterületek lehatárolása elkészült, de tudomásunk szerint még nem került elfogadásra. Ennek fő oka, ezen és a többi kútnak az elhelyezkedése olyan területeken, ahol a rendeletben szereplő előírások jelenleg sem tarthatók be (a védőterületek beépítettek). A jóváhagyás alatt lévő védőterületi lehatárolásokat a vizsgálati tervlapon szerepeltetjük, mivel azok figyelembevételével adja ki véleményét a környezetvédelmi hatóság. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 18

22 A tervezési területen belül talaj-, talajvíz-szennyezésről nem áll rendelkezésre információ, ilyen szennyezettség előfordulása nem feltételezett a terület ismert hasznosítása alapján. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő: Légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: Kéndioxid (SO2): E, Nitrogéndioxid (NO2): B, Szénmonoxid (CO): D, Szilárd (PM10): C, Benzol: E, Talajközeli ózon (O3): O-I, Szilárd (PM10) Arzén (As): F, Szilárd (PM10) Kadmium (Cd): F, Szilárd (PM10) Nikkel (Ni): F, Szilárd (PM10) benz(a)-pirén (BaP): B. A területen az uralkodó szélirány ÉNy-i, ami azt jelenti, hogy a területre a már beépített, városias területek felől érkezik a levegő. Ugyanakkor a laza beépítettség, a környező parkok arborétumok növényállománya jelentősen javítja a levegő minőségét. Sokat segít az is, hogy a vasútvonal villamosított, így a vasúti közlekedés légszennyző hatása minimális. A területen érvényes légszennyezési határértékeket a 4/2011.(I.14.) VM rendelet szabályozza. A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok határértékei a következők: Határérték [μg/m3] Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat Kén-dioxid (SO2) III. Nitrogén-dioxid (NO2) II. Szén-monoxid (CO) II. Szálló por (PM10) III. Ólom (Pb) 0,3 I. Benzol 10 5 I. Ózon(O3) 120 I. Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei A város területén telepített immisszió mérő állomás nem üzemel. Immisszió mérésre csak egy-egy alkalommal kerül sor panaszok illetve egyéb tervezéshez kötött vizsgálatok során. Ezek a mérések általában 1-1 nap időtávúak, így a légszennyezettség éves változására csak kevés információval bírnak. A légszennyezési adatok önbevallás útján állnak rendelkezésre a környezetvédelmi felügyelőségnél. A bevallásra kötelezett létesítmények mindegyike teljesíti a rá vonatkozó kibocsátási határértékeket. Gödöllő levegője viszonylag tisztának mondható. A város jelentősebb légszennyező forrásoktól mentes. A levegőt a néhány ipari üzemen kívül a téli fűtésből adódó - egyre kisebb számú - szennyezők és főleg a közlekedés szennyezik. A levegőminőség kedvező állapotát a terület jó átszellőzöttsége, a zöldfelületek magas aránya segíti elő. A területen belül légszennyező pontforrás nem található. A terület közelében légszennyező forrásként figyelembe vehető létesítményről nem áll rendelkezésre adat. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 19

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET

BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATA HELYZETELEMZŐ ÉS FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TELEPÜLÉSSZERKEZETI KONCEPCIÓJA RENDELETTERVEZET BUDAPEST A RÖVIDÍTÉSEK 4. 1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSSZERKEZETI HELYZETFELTÁRÓ FŐVÁROS ÉS BUDAPEST OTÉK 2. HELYZETÉRTÉKELŐ RENDEZÉSI ELTÉRÉS FŐVÁROS A 111. TELEPÜLÉSSZERKEZETI MELLÉKLETEK HELYZETELEMZŐ RENDEZÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben