GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA M Ű LEÍRÁS/ VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST / GÖDÖLLŐ MÁJUS

2 MEGRENDELŐ: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVISELŐ FŐNIX IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET GENERÁLTERVEZŐ: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Tervezők: Név Cég Tervezői szám településrendezés Massányi Katalin Mű-Hely Zrt. TT/1É Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. TT/1É táj és természetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK környezetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK közlekedés Dr. Macsinka Klára Mobil City Bt. K1d víziközmű-rendszer Hanczár Zsoltné Kész Kft energiaellátás, hírközlés Bíró Attila Kész Kft MK , TE-T, TH-T, TV-T MK , TE-T, TH-T, TV-T örökségvédelem Frankó Ákos Mercedes és Tsa Bt. NKÖM ikt.sz.: /2009 MUNKATÁRSAK: Varga Zoltán Mű-Hely Zrt. Zahumenszky Dávid Mű-Hely Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ: Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

3 TARTALOM TARTALOM... 3 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA... 2 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK... 3 A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA... 3 A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA... 3 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL... 4 TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE... 4 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS... 5 BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011)... 5 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK)... 9 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT TULAJDONVISZONYOK TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ZÖLDTERÜLETEK VIZSGÁLATA KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT JELENLEGI ÚTHÁLÓZAT PARKOLÁSI HELYZET KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLATOK, FEJLESZTÉSI SZÁNDÉKOK ÖSSZEFOGLALÓ BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI JAVASLAT KÖRNYZETVÉDELMI JAVASLAT ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT TERVEZETT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE PARKOLÁS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS FÖLDGÁZELLÁTÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM GÖDÖLLŐ SZIE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE SZABÁLYOZÁSI TERV M=1: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

4 1. ELŐKÉSZÍTÉS, HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1

5 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének északi része, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet környezete. Több sportpálya és erdőfoltok, valamint mezőgazdasági művelésű területek találhatók itt. A terület kapcsolatai kedvezőek: A Szent-Györgyi Albert úton (helyi gyűjtőút) észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. Gödöllő Város Önkormányzata májusában a Mű-Hely Zrt.-t bízta meg a tervek módosításával. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. -a szerint: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A szabályozási terv módosítása ezeknek a feltételeknek megfelel. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 2

6 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA A tervezési terület a Gödöllő központjában található Szent István Egyetem területének északi része, melyet hatályos a szabályozási terv Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető. felirattal jelöl. A kijelölt teljes terület ugyanolyan különleges oktatási kutatási övezetbe tartozik. A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának célja, hogy amellett, hogy a terület nagy része változatlanul a jelenlegi övezetben marad, a Szent-Györgyi Albert utca mentén létrejöhessen egy nyáron nyitott medencés, télen sátorral fedett, öltözőkkel ellátott strand, mely jelenleg nincs a városban. A tervezési terület nagy részén kiépített sportpályák vannak, azonban azok fejlesztése a jelenlegi övezetben csak a zöldfelület kis mértékű csökkentése esetén lehetséges, minden más paraméter változtatása nélkül. A sportterületek fejlesztése elsősorban pályázati pénzekből valósul meg. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 3

7 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL A terület ortofotója (Google Earth 2013) TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS 1 KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE A tervezési alaptérkép a geodéziai felmérés, Gödöllő hivatalos földhivatali digitális alaptérképe, a rendelkezésre bocsátott adatok és információk felhasználásával került kidolgozásra. További elemek felvételére helyszíni szemle alapján, a helyszínelés során felvett vizsgálati adatok feldolgozásával került sor. A digitális alaptérkép tartalmazza a jelenlegi jogi telekhatárokat, burkolatok határait, a ténylegesen használt területek határát, az építményeket, a növényzet értékesebb elemeit és a terepalakulatokat. A Mapinfo for Windows alapú GIS adatbázis biztosítja a tervezés térinformatikai hátterét. Az alaptérkép tartalmát kiegészítette egy digitális ortofotó (Google Earth 2013). 1 GIS = Geographical Information System MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 4

8 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT/TÖRVÉNY) A SZIE területét a BATrT-ből elsősorban az alábbi előírások és övezetek érintik: Városias települési térség, Mezőgazdasági térség, valamint Erdőgazdálkodási térség előírásai A tervezési terület városias települési térségben van, ebben a területfelhasználási kategóriában bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető. TÉRSÉGI ÖVEZETI TERVEK A tervezési területet nem érinti az ökológiai hálózat A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú szántó A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú erdőterület vagy erdőtelepítésre alkalmas terület A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 5

9 A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete A tervezési területet nem érinti világörökség és világörökség-várományos terület övezete A tervezési terület a történeti települési terület övezetébe esik, ahogy egész Gödöllő A tervezési terület a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe esik A tervezési területet érinti a felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezete A tervezési területet nem érinti ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 6

10 A tervezési területet nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete A tervezési területet nem érinti a nagyvízi meder övezete A tervezési területet érinti a földtani veszélyforrás területének övezete A tervezési területet nem érinti a vízeróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti a széleróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti honvédelmi terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 7

11 A tervezési területet az alábbi övezetek érintik: Történeti települési terület övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Földtani veszélyforrás területének övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) szerint a tervezési terület települési térségbe tartozik. Az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat is az OTrT tartalmazza: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Történeti települési terület övezete 22/B. (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településképvédelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településképvédelmi terület értékőrző fejlesztését elősegíti, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Földtani veszélyforrás területének övezete 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhetı ki. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényt 2003-ban hagyták jóvá, 2008-ban módosították, előírásait a tervezéskor figyelembe vesszük. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 8

12 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. Átmeneti rendelkezései szerint: (2) A december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, a) - a b) pont kivételével - az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, b) az együtt tervezendő terület esetén ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, vagy bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak alkalmazásával történhet. A hatályos szabályozási terv december 31-én hatályban volt, ezért az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik a módosítása. Az OTÉK előírásai az alábbiak: Különleges terület 24. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a ok szerinti területektől eltérő területek. (2) A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni. (3) A különleges területek lehetnek: 1. nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek, 2. vásárok, kiállítások és kongresszusok területei, 3. oktatási központok területei, 4. egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő stb.), 5. nagykiterjedésű sportolási célú területek, 6. a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (pl. szél- és napenergia) területek, 7. állat- és növénykertek területei, 8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, 9. honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, 10. hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), 11. épületnek minősülő közlekedési építmények területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre, 12. temetők területei, 13. mezőgazdasági üzemi terület, 14. egyéb, a ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa 25. (1) A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékeit a következő táblázat tartalmazza: A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységekre meghatározandó Általános használat szerinti terület Sajátos használat szerinti terület Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség Az építési szabályzatban, szabályozási tervben az építési telekre meghatározandó Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) különleges 2, Különleges területen az OTÉK nem ír elő építménymagasságot. A megengedett legnagyobb beépítettség 40% lehet, a kialakítandó legkisebb zöldfelület 40%, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 9

13 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) A tervezési terület az egyetem egy olyan területe, melyen elsősorban különböző sportlétesítmények találhatók, mint például műfüves, illetve füves futballpálya, salakos pálya, stb. A tervezési terület környezetében sportcsarnokok és további sportpályák találhatók, valamint két kutató intézmény. A hatályos TSZT ennek megfelelően a tervezési terület egy részét különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területbe sorolja (5 telek). Északi részén két telket különleges beépítésre nem szánt területbe sorol. A területek kijelölésére a korábban hatályos agglomerációs törvénynek megfelelően került sor, mely a módosított törvénnyel is összhangban van. A fejlesztéssel érintett telek a Szent-Györgyi Albert út mentén található, különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területben. A szabályozási terv módosításához nem szükséges a településszerkezeti terv módosítása, ennek megfelelően a település egészére vonatkozóan a biológiai aktivitásérték sem változik. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 10

14 HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV A tervezési terület határait tulajdonképpen a hatályos szabályozási terv (többször módosított évi 16. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet melléklete) jelöli ki, Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető felirattal. A tervezési terület beépítésre szánt, oktatási központok területei, KÜ-Okt-6 övezetben van, az alábbi előírásokkal: (2) A KÜ-Okt jelű övezetben elhelyezhető: a) az oktatással kapcsolatos (pl. egyetemi) épület, építmény, b) szállás céljára szolgáló és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (kollégium, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi létesítmény), c) az oktatáshoz kapcsolódó kulturális létesítmény (művelődési ház, könyvtár, kiállító terem, múzeum stb.), MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 11

15 d) sportlétesítmény (sportcsarnok, sportpálya, strand stb.), e) kiállítási létesítmény (OMÉK pavilonjai, építményei), f) az oktatással kapcsolatos gazdasági építmény (műhely), mezőgazdasági építmény és telep (istálló, kísérleti telep stb.), g) arborétum, park, parkerdő, egyéb zöldfelület, h) mezőgazdasági hasznosítású (kísérleti) terület. Ez az övezet tulajdonképpen egy tartalékterületet jelöl ki a sportlétesítmények hosszú távú fejlesztésére, mely fenntartása továbbra is szükséges. Jelenleg a tervezési terület nagyobb volumenű fejlesztése nem tervezett, mindössze a Szent-Györgyi Albert út mentén lévő 4924 helyrajzi számú telken szeretnének egy nyitott medencés (télen sátorral fedett) strandot létesíteni, miközben a tervezési terület többi részén a hatályos, kialakult, meglévő állapot marad fenn továbbra is, biztosítva a sportpályák további fejleszthetőségét. Az út mentén lévő, fejlesztéssel érintett telek két meglévő épület közé ékelődik, kissé kilógva a tervezési területből. Északról a Biológiai Kutatóközpont épületével, dél felől a Tudástranszfer Központtal szomszédos. Ahhoz, hogy az uszoda megvalósulhasson, az út mentén lévő övezetekhez hasonló övezetbe szükséges átsorolni. Az uszoda megépítéséhez pályázati források állnak rendelkezésre. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 12

16 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT A területfelhasználás vizsgálatot a jobb érthetőség és áttekinthetőség kedvéért légifotón ábrázoljuk. A tervezési területen három épület található, egy földszintes műemlék vízműkút, mely jó állapotú, a kutatóközpont földszintes támfal raktárai a domboldalban, melyek szintén jó állapotban vannak, valamint egy ideiglenes földszintes öltözőépület a műfüves pályához közel, ami közepes állapotú. A tervezési terület közvetlen közelében lévő épületek, a kutatóközpont, a múzeum és a kollégiumok jó állapotúak. (Lásd még a fotókon.) A Szent-Györgyi Albert utca mentén lévő felhagyott salakos sportpálya jelenleg füves, átlósan sétány szeli át, keleti oldalán kisebb beton sportpálya van. A terület közepén, a légifotón látható még salakos pályát az elmúlt években műfüves pályává építették át, a telek déli részén kisebb erdőfolt található. A pályától északra vannak a kutatóközpont felszíni parkolói, valamint körülötte akácerdő. A tervezési területet észak-déli irányban átszelő MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 13

17 aszfaltozott út és az erdősáv között két füves futballpálya található, valamint parlagterületek. Tőlük északra mezőgazdasági művelésű, jelenleg lucernás. (Lásd még Környezeti állapot és zöldfelületek vizsgálata tervlapon.) A tervezési területen aszfaltozott utak találhatók, a Szent-Györgyi Albert utca helyi gyűjtőút. A tervezési terület északi részén lévő akácerdő egy része alatt (a légifotón szabályos alakú) korábban füves futballpálya volt. A kiépített öntözőrendszer valószínűleg még most is ott van alatta. A tervezési területtől nyugatra erdősáv és sportpályák, északra vasúti területek, kelet felé erdősáv, dél felé mezőgazdasági művelésű területek, valamint kollégiumi épület és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, illetve tudásközpont található. A tervezési terület és környezete rendezett, karbantartott. TULAJDONVISZONYOK Hrsz 4894 Tulajdonos/kezelő Terület (m 2 ) Művelési ág/kivett megnevezés Megjegyzés Magyar Állam / Szent István Egyetem (SZIE) 9398 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4903 Magyar Állam / SZIE 1281 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4904 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4905 Magyar Állam / SZIE 1086 saját használatú út /1 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület /2 Magyar Állam / SZIE 1004 kivett út /3 Magyar Állam / SZIE 3437 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE 2229 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4908/1 Magyar Állam / DMRV Zrt. 332 vízmű műemlék 4908/2 Magyar Állam / SZIE szántó vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4909 Magyar Állam / SZIE 2380 saját használatú út /2 Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE 4634 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/5 Magyar Állam / Mezőg. Biotechnológiai Kutatókp beépített terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/6 Magyar Állam / SZIE 5178 sporttelep vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/7 Magyar Állam / SZIE 3519 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE sporttelep Magyar Állam / SZIE 3910 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4928 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4934 Magyar Állam / SZIE múzeum Magyar Állam / SZIE 961 saját használatú út Magyar Állam / SZIE 624 saját használatú út Magyar Állam / SZIE beépített terület/kollégium Magyar Állam / MÁV Zrt közforgalmú vasút vezetékjog, 20 kv-os vezetékre A teljes tervezési terület a Magyar Állam tulajdonában van, elsősorban a Szent István Egyetem vagyonkezelésében. A SZIE műemlék főépülete és további itt lévő műemlék épületek miatt az egyetem területe műemléki környezet. A fejlesztéssel érintett 4924 hrsz-ú telek művelési ága sporttelep, nagysága: m 2. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 14

18 TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP 2 A vasút keleti oldalán, illetve annak kanyarulatában fekvő Szent István Egyetem kiépülése a premontrei gimnázium monumentális neobarokk stílusú épületének felépülésével kezdődött el még az 1920-as években, majd folytatódott 1950 után, amikor az egyetem települt a területre. Ezután a gimnázium épülete lett az egyetem főépülete. A Páter Károly utcára nyíló főépület környezetének képét az Egyetem tér mentén elhelyezkedő fszt+2 emelet szintszámú, 1950-es években felépített archaizáló, barokkos stílusú, és a főépülettel párhuzamos beépítésű, fszt+1, és fszt+3 emeletes, funkcionalista, modern stílusú, zöldbe ágyazódó szabadonálló beépítésben épült oktatási épületek határozzák meg. A tervezési terület környezetében lévő, szintén szabadon álló beépítésben épült épületek közül az északra lévő földszint + 3 emeletes Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1989-ben épült, míg a földszint + emeletes Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum 1987-ben. Az épületek a Szent-Györgyi Albert utca mentén, annak keleti oldalán találhatók, mely helyi gyűjtőút. Innen észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület viszonylag közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, illetve a HÉV végállomásához, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. A tervezési, illetve az egyetem területe és a város között jelentős térfalat alkot a széles vasúti terület, melyet többnyire erdősávok is szegélyeznek, különösen ezen a szakaszon. A tervezési terület domboldal, melyben a sportpályák bevágott síkként jelennek meg. A Szent-Györgyi Albert utca és a vele párhuzamos aszfaltozott út között méteres szintkülönbség van. A változással érintett 4924 hrsz-ú telken korábban salakos sportpálya volt, így területe síknak mondható, a dombra felvezető, osztott pályás út felé kisebb rézsűvel. Jelenleg egy megvilágított, kisebb betonozott sportpálya található itt. A településkép meghatározó elemei még az erdőfoltok. A kutatóközpont fölött akácerdő található, a dombtetőn fenyőerdő. A tervezési területen az utóbbi években telekalakítás nem történt. A tervezési terület rendezett, karbantartott. 2 Az örökségvédelmi hatástanulmány egyes bekezdéseinek felhasználásával készült (2009) MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 15

19 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és csomópontja A dombra vezető osztott pályás kiszolgáló út A kutatóközpont támfalraktárai a parkolótól északra A kutatóközpont felszíni parkolói A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek dél felől A területen keresztben átvezető ösvény Kisebb betonozott pálya a területen Enyhe rézsű a műfüves pálya fölött Az új műfüves pálya a dombról A dombra vezető aszfaltozott út Öltözők a pálya délkeleti sarkában A területet átszelő út csomópontja a dombon A területet átszelő út a dombon észak felé MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 16

20 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Elektromos vezetékek az akácerdőben A határoló erdőterület csücske északról Lucernás a terület északi részén A domb keleti oldala, az erdőn túl Parlag a terület a déli részén Orgonabokrok a tervezési terület déli csücskében Parkolók a kollégiumok előtt Befüvesedett salakos focipálya Vízműkút védett épülete Kollégiumok a határoló út mentén Erdei sétány a műfüves pálya déli részén Lépcső a fejlesztési telek és a műfüves pálya között Aszfaltozott út a tervezett uszoda telkén mely a múzeum parkolóihoz vezet Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, tudásközpont MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 17

21 KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT TÁJI KÖRNYEZET TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének egy része. A terület a Gödöllői dombság kistáj területén van. A terület É-i határa a Gödöllő-Hatvan vasútvonal. Ny-i és D-i határa az egyetem beépített területei kollégiumi épületek és egyéb tanszéki kutatóépületekkel beépített területrészek. K-i határt az egyetem kísérleti mezőgazdasági és erdőgazdasági területei alkotják. A terület jelenlegi hasznosítását 3 fő funkció jelenti. A legjelentősebb a sportfunkció, ami jellemzően gyepes focipályákat, illetve a közelmúltban kialakított műfüves pályát, valamint felhagyott korábbi salakos pályákat jelent. Másik jelentős használat az erdősített terület. Az erdősítés akác telepítéssel történt, a korábban sportcélt szolgáló területen, ennek nyomai a tereprendezésben és ezáltal a légifotón, de a helyszínen járva is jól felismerhető. A telepített akácos nem erdőtervezett, ideiglenes használatnak szánja az egyetem. A harmadik használati elem a szántóföldi hasznosítás. A terület ezen része már a kísérleti mezőgazdasági területekhez tartozik. A területen belüli szántón jelenleg takarmányozási célú lucernatermesztés folytatnak. A területen védett természetvédelmi terület nincs. Jelentős természeti értéknek minősül a terület D-i határánál lévő SZIE parkjának részét képező mára inkább erdősült terület a műfüves focipálya és a kollégiumi épületek között. TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM A tervezési terület és egész Gödöllő területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny besorolású terület, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. A besorolás oka, hogy a területen a talajképző kőzetek jó vízvezető tulajdonságúak, így érzékenyen érinthetik a város térdségének ivóvíz ellátását biztosító vízbázisokat. A tervezési terület közvetlen szomszédságában van a hrsz. 4922/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-28 jelű termelő kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút termelése 170 l/min, a kúttalp mélysége 89 m. A tervezési területen belül van a hrsz. 4908/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-27 jelű kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút tartósan üzemen kívül lévő kútként van nyilvántartva. A kúttalp mélysége 76 m. A gödöllői vízbázis jelenlegi állapota alapján elmondható, hogy az igen sérülékeny. A felszíni szennyezések igen hamar megjelentek a kutak vizében. Jelentős problémát okoz a vízbázis több kútjában is a magas nitrát-tartalom. Problémás a kutak elhelyezkedése is mivel azok sok esetben lakóterületen, intenzíven hasznosított mezőgazdasági területen vannak és nem nagy mélységből beszerzett vizüket a felszíni terhelések hamar elérik. A területen lévő D-28 jelű kúttal kapcsolatosan a tanulmány jelentősebb szennyezettségről nem tesz említést. A kútnak a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési terve és vízbázis védőterületek lehatárolása elkészült, de tudomásunk szerint még nem került elfogadásra. Ennek fő oka, ezen és a többi kútnak az elhelyezkedése olyan területeken, ahol a rendeletben szereplő előírások jelenleg sem tarthatók be (a védőterületek beépítettek). A jóváhagyás alatt lévő védőterületi lehatárolásokat a vizsgálati tervlapon szerepeltetjük, mivel azok figyelembevételével adja ki véleményét a környezetvédelmi hatóság. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 18

22 A tervezési területen belül talaj-, talajvíz-szennyezésről nem áll rendelkezésre információ, ilyen szennyezettség előfordulása nem feltételezett a terület ismert hasznosítása alapján. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő: Légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: Kéndioxid (SO2): E, Nitrogéndioxid (NO2): B, Szénmonoxid (CO): D, Szilárd (PM10): C, Benzol: E, Talajközeli ózon (O3): O-I, Szilárd (PM10) Arzén (As): F, Szilárd (PM10) Kadmium (Cd): F, Szilárd (PM10) Nikkel (Ni): F, Szilárd (PM10) benz(a)-pirén (BaP): B. A területen az uralkodó szélirány ÉNy-i, ami azt jelenti, hogy a területre a már beépített, városias területek felől érkezik a levegő. Ugyanakkor a laza beépítettség, a környező parkok arborétumok növényállománya jelentősen javítja a levegő minőségét. Sokat segít az is, hogy a vasútvonal villamosított, így a vasúti közlekedés légszennyző hatása minimális. A területen érvényes légszennyezési határértékeket a 4/2011.(I.14.) VM rendelet szabályozza. A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok határértékei a következők: Határérték [μg/m3] Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat Kén-dioxid (SO2) III. Nitrogén-dioxid (NO2) II. Szén-monoxid (CO) II. Szálló por (PM10) III. Ólom (Pb) 0,3 I. Benzol 10 5 I. Ózon(O3) 120 I. Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei A város területén telepített immisszió mérő állomás nem üzemel. Immisszió mérésre csak egy-egy alkalommal kerül sor panaszok illetve egyéb tervezéshez kötött vizsgálatok során. Ezek a mérések általában 1-1 nap időtávúak, így a légszennyezettség éves változására csak kevés információval bírnak. A légszennyezési adatok önbevallás útján állnak rendelkezésre a környezetvédelmi felügyelőségnél. A bevallásra kötelezett létesítmények mindegyike teljesíti a rá vonatkozó kibocsátási határértékeket. Gödöllő levegője viszonylag tisztának mondható. A város jelentősebb légszennyező forrásoktól mentes. A levegőt a néhány ipari üzemen kívül a téli fűtésből adódó - egyre kisebb számú - szennyezők és főleg a közlekedés szennyezik. A levegőminőség kedvező állapotát a terület jó átszellőzöttsége, a zöldfelületek magas aránya segíti elő. A területen belül légszennyező pontforrás nem található. A terület közelében légszennyező forrásként figyelembe vehető létesítményről nem áll rendelkezésre adat. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 19

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TERVEZÉS-ST BT. 2800 Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2015. TATA VÁROS Borostyán ház környezete SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2015 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Tervező: Szakági közreműködő:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek SZTM-2013-031, SZTM 2013-032 Településrendezési tervmódosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. szeptember TH-13-02-11 2 Aláírólap Felelős

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása

Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az Ózdi Ipari Park Kft. befektetők számára kiajánlható épületeinek, csarnokainak rövid leírása Az ipari parkról, valamint az ózdi régióról a honlapunkon (www.ozdipark.hu), valamint a magyarországi ipari

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * A BUDAPEST, III. KERÜLET KIRÁLYOK ÚTJA HADRIANUS UTCA SZENTENDREI ÚT ORSZÁG ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Nemesgörzsöny a 8406. jelű Pápa- Kenyeri összekötő út mellett található. A település belterületéről indul a 84303. jelű állomási hozzájáró út. A község a térség

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Heréd településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Heréd településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Msz.: 042008/7, 052008/10 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT

GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT GÖDÖLLŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ TERVEZÉSI PROGRAM ÉS JAVASLAT 2014. JÚNIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ

Részletesebben

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ERCSI VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, TOVÁBBÁ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSZERŰSÍTETT, RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA IV. FÁZIS: VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1)

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fax: 96 418699 email: talent_plan@arrabonet.hu KÖRNYE Rendezési terv módosítás Msz: 13048

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04

VÁMOSSZABADI. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 VÁMOSSZABADI Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. június TH-14-02-04 2 Vámosszabadi Szabályozási terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára

J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási

Részletesebben

1.2 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet II.4.2. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: (+36) 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.:

Részletesebben