GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA M Ű LEÍRÁS/ VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK BUDAPEST / GÖDÖLLŐ MÁJUS

2 MEGRENDELŐ: GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVISELŐ FŐNIX IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET GENERÁLTERVEZŐ: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. Tervezők: Név Cég Tervezői szám településrendezés Massányi Katalin Mű-Hely Zrt. TT/1É Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. TT/1É táj és természetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK környezetvédelem Sólyom Rudolf Mű-Hely Zrt. TK közlekedés Dr. Macsinka Klára Mobil City Bt. K1d víziközmű-rendszer Hanczár Zsoltné Kész Kft energiaellátás, hírközlés Bíró Attila Kész Kft MK , TE-T, TH-T, TV-T MK , TE-T, TH-T, TV-T örökségvédelem Frankó Ákos Mercedes és Tsa Bt. NKÖM ikt.sz.: /2009 MUNKATÁRSAK: Varga Zoltán Mű-Hely Zrt. Zahumenszky Dávid Mű-Hely Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ: Nagy Béla dr. Mű-Hely Zrt. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

3 TARTALOM TARTALOM... 3 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA... 2 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK... 3 A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA... 3 A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA... 3 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL... 4 TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE... 4 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS... 5 BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011)... 5 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK)... 9 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT TULAJDONVISZONYOK TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT ZÖLDTERÜLETEK VIZSGÁLATA KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT JELENLEGI ÚTHÁLÓZAT PARKOLÁSI HELYZET KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ JAVASLATOK, FEJLESZTÉSI SZÁNDÉKOK ÖSSZEFOGLALÓ BEÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT SZABÁLYOZÁSI JAVASLAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI JAVASLAT KÖRNYZETVÉDELMI JAVASLAT ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT TERVEZETT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE PARKOLÁS GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOM KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT VÍZELLÁTÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS FÖLDGÁZELLÁTÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM GÖDÖLLŐ SZIE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE SZABÁLYOZÁSI TERV M=1: MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

4 1. ELŐKÉSZÍTÉS, HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1

5 BEVEZETÉS, TELEPÜLÉSI STRUKTÚRA A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének északi része, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet környezete. Több sportpálya és erdőfoltok, valamint mezőgazdasági művelésű területek találhatók itt. A terület kapcsolatai kedvezőek: A Szent-Györgyi Albert úton (helyi gyűjtőút) észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. Gödöllő Város Önkormányzata májusában a Mű-Hely Zrt.-t bízta meg a tervek módosításával. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. -a szerint: (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A szabályozási terv módosítása ezeknek a feltételeknek megfelel. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 2

6 HELYZETFELTÁRÁS, VIZSGÁLATOK A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA A tervezési terület a Gödöllő központjában található Szent István Egyetem területének északi része, melyet hatályos a szabályozási terv Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető. felirattal jelöl. A kijelölt teljes terület ugyanolyan különleges oktatási kutatási övezetbe tartozik. A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának célja, hogy amellett, hogy a terület nagy része változatlanul a jelenlegi övezetben marad, a Szent-Györgyi Albert utca mentén létrejöhessen egy nyáron nyitott medencés, télen sátorral fedett, öltözőkkel ellátott strand, mely jelenleg nincs a városban. A tervezési terület nagy részén kiépített sportpályák vannak, azonban azok fejlesztése a jelenlegi övezetben csak a zöldfelület kis mértékű csökkentése esetén lehetséges, minden más paraméter változtatása nélkül. A sportterületek fejlesztése elsősorban pályázati pénzekből valósul meg. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 3

7 ÁTTEKINTŐ LÉGIFOTÓ A TERÜLETRŐL A terület ortofotója (Google Earth 2013) TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP, GIS 1 KIALAKÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE A tervezési alaptérkép a geodéziai felmérés, Gödöllő hivatalos földhivatali digitális alaptérképe, a rendelkezésre bocsátott adatok és információk felhasználásával került kidolgozásra. További elemek felvételére helyszíni szemle alapján, a helyszínelés során felvett vizsgálati adatok feldolgozásával került sor. A digitális alaptérkép tartalmazza a jelenlegi jogi telekhatárokat, burkolatok határait, a ténylegesen használt területek határát, az építményeket, a növényzet értékesebb elemeit és a terepalakulatokat. A Mapinfo for Windows alapú GIS adatbázis biztosítja a tervezés térinformatikai hátterét. Az alaptérkép tartalmát kiegészítette egy digitális ortofotó (Google Earth 2013). 1 GIS = Geographical Information System MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 4

8 TERÜLETRENDEZÉS, ÖVEZETI VIZSGÁLAT, ÉRTÉKELÉS BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT, 2011) A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATRT/TÖRVÉNY) A SZIE területét a BATrT-ből elsősorban az alábbi előírások és övezetek érintik: Városias települési térség, Mezőgazdasági térség, valamint Erdőgazdálkodási térség előírásai A tervezési terület városias települési térségben van, ebben a területfelhasználási kategóriában bármilyen területfelhasználási egység kijelölhető. TÉRSÉGI ÖVEZETI TERVEK A tervezési területet nem érinti az ökológiai hálózat A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú szántó A tervezési területen nincs kiváló termőhelyi adottságú erdőterület vagy erdőtelepítésre alkalmas terület A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 5

9 A tervezési területet nem érinti országos vagy térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete A tervezési területet nem érinti világörökség és világörökség-várományos terület övezete A tervezési terület a történeti települési terület övezetébe esik, ahogy egész Gödöllő A tervezési terület a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetébe esik A tervezési területet érinti a felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezete A tervezési területet nem érinti ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 6

10 A tervezési területet nem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete A tervezési területet nem érinti a nagyvízi meder övezete A tervezési területet érinti a földtani veszélyforrás területének övezete A tervezési területet nem érinti a vízeróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti a széleróziónak kitett terület övezete A tervezési területet nem érinti honvédelmi terület övezete MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 7

11 A tervezési területet az alábbi övezetek érintik: Történeti települési terület övezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Földtani veszélyforrás területének övezete Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) szerint a tervezési terület települési térségbe tartozik. Az egyes övezetekre vonatkozó előírásokat is az OTrT tartalmazza: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 15. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 16. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. Történeti települési terület övezete 22/B. (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településképvédelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét - foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településképvédelmi terület értékőrző fejlesztését elősegíti, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. Földtani veszélyforrás területének övezete 25. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhetı ki. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényt 2003-ban hagyták jóvá, 2008-ban módosították, előírásait a tervezéskor figyelembe vesszük. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 8

12 ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. Átmeneti rendelkezései szerint: (2) A december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, a) - a b) pont kivételével - az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, b) az együtt tervezendő terület esetén ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, vagy bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak alkalmazásával történhet. A hatályos szabályozási terv december 31-én hatályban volt, ezért az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik a módosítása. Az OTÉK előírásai az alábbiak: Különleges terület 24. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) a ok szerinti területektől eltérő területek. (2) A különleges területek célját és használatuk fajtáját, a beépítési előírásait minden esetben a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben meg kell határozni. (3) A különleges területek lehetnek: 1. nagy bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú területek, 2. vásárok, kiállítások és kongresszusok területei, 3. oktatási központok területei, 4. egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő stb.), 5. nagykiterjedésű sportolási célú területek, 6. a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló (pl. szél- és napenergia) területek, 7. állat- és növénykertek területei, 8. a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, 9. honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, 10. hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), 11. épületnek minősülő közlekedési építmények területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre, 12. temetők területei, 13. mezőgazdasági üzemi terület, 14. egyéb, a ban foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa 25. (1) A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékeit a következő táblázat tartalmazza: A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységekre meghatározandó Általános használat szerinti terület Sajátos használat szerinti terület Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség Az építési szabályzatban, szabályozási tervben az építési telekre meghatározandó Megengedett legnagyobb beépítettség (%) Megengedett legkisebblegnagyobb építménymagasság (m) Legkisebb zöldfelület (%) különleges 2, Különleges területen az OTÉK nem ír elő építménymagasságot. A megengedett legnagyobb beépítettség 40% lehet, a kialakítandó legkisebb zöldfelület 40%, a megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 2,0. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 9

13 HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) A tervezési terület az egyetem egy olyan területe, melyen elsősorban különböző sportlétesítmények találhatók, mint például műfüves, illetve füves futballpálya, salakos pálya, stb. A tervezési terület környezetében sportcsarnokok és további sportpályák találhatók, valamint két kutató intézmény. A hatályos TSZT ennek megfelelően a tervezési terület egy részét különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területbe sorolja (5 telek). Északi részén két telket különleges beépítésre nem szánt területbe sorol. A területek kijelölésére a korábban hatályos agglomerációs törvénynek megfelelően került sor, mely a módosított törvénnyel is összhangban van. A fejlesztéssel érintett telek a Szent-Györgyi Albert út mentén található, különleges oktatási, kutatási, beépítésre szánt területben. A szabályozási terv módosításához nem szükséges a településszerkezeti terv módosítása, ennek megfelelően a település egészére vonatkozóan a biológiai aktivitásérték sem változik. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 10

14 HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV A tervezési terület határait tulajdonképpen a hatályos szabályozási terv (többször módosított évi 16. (V.2.) sz. önkormányzati rendelet melléklete) jelöli ki, Tervmódosítás a 15, 16, 17, 18. területekre csak együtt készíthető felirattal. A tervezési terület beépítésre szánt, oktatási központok területei, KÜ-Okt-6 övezetben van, az alábbi előírásokkal: (2) A KÜ-Okt jelű övezetben elhelyezhető: a) az oktatással kapcsolatos (pl. egyetemi) épület, építmény, b) szállás céljára szolgáló és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (kollégium, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi létesítmény), c) az oktatáshoz kapcsolódó kulturális létesítmény (művelődési ház, könyvtár, kiállító terem, múzeum stb.), MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 11

15 d) sportlétesítmény (sportcsarnok, sportpálya, strand stb.), e) kiállítási létesítmény (OMÉK pavilonjai, építményei), f) az oktatással kapcsolatos gazdasági építmény (műhely), mezőgazdasági építmény és telep (istálló, kísérleti telep stb.), g) arborétum, park, parkerdő, egyéb zöldfelület, h) mezőgazdasági hasznosítású (kísérleti) terület. Ez az övezet tulajdonképpen egy tartalékterületet jelöl ki a sportlétesítmények hosszú távú fejlesztésére, mely fenntartása továbbra is szükséges. Jelenleg a tervezési terület nagyobb volumenű fejlesztése nem tervezett, mindössze a Szent-Györgyi Albert út mentén lévő 4924 helyrajzi számú telken szeretnének egy nyitott medencés (télen sátorral fedett) strandot létesíteni, miközben a tervezési terület többi részén a hatályos, kialakult, meglévő állapot marad fenn továbbra is, biztosítva a sportpályák további fejleszthetőségét. Az út mentén lévő, fejlesztéssel érintett telek két meglévő épület közé ékelődik, kissé kilógva a tervezési területből. Északról a Biológiai Kutatóközpont épületével, dél felől a Tudástranszfer Központtal szomszédos. Ahhoz, hogy az uszoda megvalósulhasson, az út mentén lévő övezetekhez hasonló övezetbe szükséges átsorolni. Az uszoda megépítéséhez pályázati források állnak rendelkezésre. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 12

16 TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÉPÍTETT KÖRNYEZET, TELEPÜLÉSKÉP TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TUALJDONVIZSGÁLAT A területfelhasználás vizsgálatot a jobb érthetőség és áttekinthetőség kedvéért légifotón ábrázoljuk. A tervezési területen három épület található, egy földszintes műemlék vízműkút, mely jó állapotú, a kutatóközpont földszintes támfal raktárai a domboldalban, melyek szintén jó állapotban vannak, valamint egy ideiglenes földszintes öltözőépület a műfüves pályához közel, ami közepes állapotú. A tervezési terület közvetlen közelében lévő épületek, a kutatóközpont, a múzeum és a kollégiumok jó állapotúak. (Lásd még a fotókon.) A Szent-Györgyi Albert utca mentén lévő felhagyott salakos sportpálya jelenleg füves, átlósan sétány szeli át, keleti oldalán kisebb beton sportpálya van. A terület közepén, a légifotón látható még salakos pályát az elmúlt években műfüves pályává építették át, a telek déli részén kisebb erdőfolt található. A pályától északra vannak a kutatóközpont felszíni parkolói, valamint körülötte akácerdő. A tervezési területet észak-déli irányban átszelő MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 13

17 aszfaltozott út és az erdősáv között két füves futballpálya található, valamint parlagterületek. Tőlük északra mezőgazdasági művelésű, jelenleg lucernás. (Lásd még Környezeti állapot és zöldfelületek vizsgálata tervlapon.) A tervezési területen aszfaltozott utak találhatók, a Szent-Györgyi Albert utca helyi gyűjtőút. A tervezési terület északi részén lévő akácerdő egy része alatt (a légifotón szabályos alakú) korábban füves futballpálya volt. A kiépített öntözőrendszer valószínűleg még most is ott van alatta. A tervezési területtől nyugatra erdősáv és sportpályák, északra vasúti területek, kelet felé erdősáv, dél felé mezőgazdasági művelésű területek, valamint kollégiumi épület és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, illetve tudásközpont található. A tervezési terület és környezete rendezett, karbantartott. TULAJDONVISZONYOK Hrsz 4894 Tulajdonos/kezelő Terület (m 2 ) Művelési ág/kivett megnevezés Megjegyzés Magyar Állam / Szent István Egyetem (SZIE) 9398 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4903 Magyar Állam / SZIE 1281 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4904 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4905 Magyar Állam / SZIE 1086 saját használatú út /1 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület /2 Magyar Állam / SZIE 1004 kivett út /3 Magyar Állam / SZIE 3437 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE 2229 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4908/1 Magyar Állam / DMRV Zrt. 332 vízmű műemlék 4908/2 Magyar Állam / SZIE szántó vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4909 Magyar Állam / SZIE 2380 saját használatú út /2 Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE 4634 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/5 Magyar Állam / Mezőg. Biotechnológiai Kutatókp beépített terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/6 Magyar Állam / SZIE 5178 sporttelep vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4922/7 Magyar Állam / SZIE 3519 beépítetlen terület Magyar Állam / SZIE erdő Magyar Állam / SZIE sporttelep Magyar Állam / SZIE 3910 saját használatú út vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4928 Magyar Állam / SZIE beépítetlen terület vezetékjog, 20 kv-os vezetékre 4934 Magyar Állam / SZIE múzeum Magyar Állam / SZIE 961 saját használatú út Magyar Állam / SZIE 624 saját használatú út Magyar Állam / SZIE beépített terület/kollégium Magyar Állam / MÁV Zrt közforgalmú vasút vezetékjog, 20 kv-os vezetékre A teljes tervezési terület a Magyar Állam tulajdonában van, elsősorban a Szent István Egyetem vagyonkezelésében. A SZIE műemlék főépülete és további itt lévő műemlék épületek miatt az egyetem területe műemléki környezet. A fejlesztéssel érintett 4924 hrsz-ú telek művelési ága sporttelep, nagysága: m 2. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 14

18 TELEPÜLÉSSZERKEZET, TELEPÜLÉSKÉP 2 A vasút keleti oldalán, illetve annak kanyarulatában fekvő Szent István Egyetem kiépülése a premontrei gimnázium monumentális neobarokk stílusú épületének felépülésével kezdődött el még az 1920-as években, majd folytatódott 1950 után, amikor az egyetem települt a területre. Ezután a gimnázium épülete lett az egyetem főépülete. A Páter Károly utcára nyíló főépület környezetének képét az Egyetem tér mentén elhelyezkedő fszt+2 emelet szintszámú, 1950-es években felépített archaizáló, barokkos stílusú, és a főépülettel párhuzamos beépítésű, fszt+1, és fszt+3 emeletes, funkcionalista, modern stílusú, zöldbe ágyazódó szabadonálló beépítésben épült oktatási épületek határozzák meg. A tervezési terület környezetében lévő, szintén szabadon álló beépítésben épült épületek közül az északra lévő földszint + 3 emeletes Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1989-ben épült, míg a földszint + emeletes Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum 1987-ben. Az épületek a Szent-Györgyi Albert utca mentén, annak keleti oldalán találhatók, mely helyi gyűjtőút. Innen észak felé a vasút fölött felüljárón át érhető el a 3-as út, Gödöllő főútja, illetve a városközpont. Dél felé az egyetem főépületét megkerülve a Premontrei utca vezet ki az egyetem területéről a Köztársaság útba, ahol vasúti felüljáró tervezett. A tervezési terület viszonylag közel fekszik Gödöllő vasútállomáshoz, illetve a HÉV végállomásához, onnan gyalogosan megközelíthető. Az egyetem város a városban kampusz jelleggel működik Gödöllő szívében. A tervezési terület sportterületei a városközpont és az egyetemi központ között találhatók, mindkét irányból kedvezően megközelíthetők. A tervezési, illetve az egyetem területe és a város között jelentős térfalat alkot a széles vasúti terület, melyet többnyire erdősávok is szegélyeznek, különösen ezen a szakaszon. A tervezési terület domboldal, melyben a sportpályák bevágott síkként jelennek meg. A Szent-Györgyi Albert utca és a vele párhuzamos aszfaltozott út között méteres szintkülönbség van. A változással érintett 4924 hrsz-ú telken korábban salakos sportpálya volt, így területe síknak mondható, a dombra felvezető, osztott pályás út felé kisebb rézsűvel. Jelenleg egy megvilágított, kisebb betonozott sportpálya található itt. A településkép meghatározó elemei még az erdőfoltok. A kutatóközpont fölött akácerdő található, a dombtetőn fenyőerdő. A tervezési területen az utóbbi években telekalakítás nem történt. A tervezési terület rendezett, karbantartott. 2 Az örökségvédelmi hatástanulmány egyes bekezdéseinek felhasználásával készült (2009) MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 15

19 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és csomópontja A dombra vezető osztott pályás kiszolgáló út A kutatóközpont támfalraktárai a parkolótól északra A kutatóközpont felszíni parkolói A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek észak felől A fejlesztéssel érintett telek dél felől A területen keresztben átvezető ösvény Kisebb betonozott pálya a területen Enyhe rézsű a műfüves pálya fölött Az új műfüves pálya a dombról A dombra vezető aszfaltozott út Öltözők a pálya délkeleti sarkában A területet átszelő út csomópontja a dombon A területet átszelő út a dombon észak felé MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 16

20 GÖDÖLLŐ, SZIE TERVEZÉSI TERÜLET FOTÓKON Elektromos vezetékek az akácerdőben A határoló erdőterület csücske északról Lucernás a terület északi részén A domb keleti oldala, az erdőn túl Parlag a terület a déli részén Orgonabokrok a tervezési terület déli csücskében Parkolók a kollégiumok előtt Befüvesedett salakos focipálya Vízműkút védett épülete Kollégiumok a határoló út mentén Erdei sétány a műfüves pálya déli részén Lépcső a fejlesztési telek és a műfüves pálya között Aszfaltozott út a tervezett uszoda telkén mely a múzeum parkolóihoz vezet Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum, tudásközpont MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 17

21 KÖRNYZETI ÁLLAPOT ÉS ZÖLDFELÜLET VIZSGÁLATA KÖRNYZETVÉDELMI VIZSGÁLAT TÁJI KÖRNYEZET TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A tervezési terület Gödöllő Szent István Egyetem területének egy része. A terület a Gödöllői dombság kistáj területén van. A terület É-i határa a Gödöllő-Hatvan vasútvonal. Ny-i és D-i határa az egyetem beépített területei kollégiumi épületek és egyéb tanszéki kutatóépületekkel beépített területrészek. K-i határt az egyetem kísérleti mezőgazdasági és erdőgazdasági területei alkotják. A terület jelenlegi hasznosítását 3 fő funkció jelenti. A legjelentősebb a sportfunkció, ami jellemzően gyepes focipályákat, illetve a közelmúltban kialakított műfüves pályát, valamint felhagyott korábbi salakos pályákat jelent. Másik jelentős használat az erdősített terület. Az erdősítés akác telepítéssel történt, a korábban sportcélt szolgáló területen, ennek nyomai a tereprendezésben és ezáltal a légifotón, de a helyszínen járva is jól felismerhető. A telepített akácos nem erdőtervezett, ideiglenes használatnak szánja az egyetem. A harmadik használati elem a szántóföldi hasznosítás. A terület ezen része már a kísérleti mezőgazdasági területekhez tartozik. A területen belüli szántón jelenleg takarmányozási célú lucernatermesztés folytatnak. A területen védett természetvédelmi terület nincs. Jelentős természeti értéknek minősül a terület D-i határánál lévő SZIE parkjának részét képező mára inkább erdősült terület a műfüves focipálya és a kollégiumi épületek között. TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM A tervezési terület és egész Gödöllő területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny besorolású terület, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. A besorolás oka, hogy a területen a talajképző kőzetek jó vízvezető tulajdonságúak, így érzékenyen érinthetik a város térdségének ivóvíz ellátását biztosító vízbázisokat. A tervezési terület közvetlen szomszédságában van a hrsz. 4922/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-28 jelű termelő kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút termelése 170 l/min, a kúttalp mélysége 89 m. A tervezési területen belül van a hrsz. 4908/1 alatt található a Gödöllő város déli vízbázis egyetemi kutak D-27 jelű kútja. A évi a vízmű kutak felméréséről szóló anyag szerint a kút tartósan üzemen kívül lévő kútként van nyilvántartva. A kúttalp mélysége 76 m. A gödöllői vízbázis jelenlegi állapota alapján elmondható, hogy az igen sérülékeny. A felszíni szennyezések igen hamar megjelentek a kutak vizében. Jelentős problémát okoz a vízbázis több kútjában is a magas nitrát-tartalom. Problémás a kutak elhelyezkedése is mivel azok sok esetben lakóterületen, intenzíven hasznosított mezőgazdasági területen vannak és nem nagy mélységből beszerzett vizüket a felszíni terhelések hamar elérik. A területen lévő D-28 jelű kúttal kapcsolatosan a tanulmány jelentősebb szennyezettségről nem tesz említést. A kútnak a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerinti biztonságba helyezési terve és vízbázis védőterületek lehatárolása elkészült, de tudomásunk szerint még nem került elfogadásra. Ennek fő oka, ezen és a többi kútnak az elhelyezkedése olyan területeken, ahol a rendeletben szereplő előírások jelenleg sem tarthatók be (a védőterületek beépítettek). A jóváhagyás alatt lévő védőterületi lehatárolásokat a vizsgálati tervlapon szerepeltetjük, mivel azok figyelembevételével adja ki véleményét a környezetvédelmi hatóság. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 18

22 A tervezési területen belül talaj-, talajvíz-szennyezésről nem áll rendelkezésre információ, ilyen szennyezettség előfordulása nem feltételezett a terület ismert hasznosítása alapján. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG A terület légszennyezettségi besorolása a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet alapján a következő: Légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: Kéndioxid (SO2): E, Nitrogéndioxid (NO2): B, Szénmonoxid (CO): D, Szilárd (PM10): C, Benzol: E, Talajközeli ózon (O3): O-I, Szilárd (PM10) Arzén (As): F, Szilárd (PM10) Kadmium (Cd): F, Szilárd (PM10) Nikkel (Ni): F, Szilárd (PM10) benz(a)-pirén (BaP): B. A területen az uralkodó szélirány ÉNy-i, ami azt jelenti, hogy a területre a már beépített, városias területek felől érkezik a levegő. Ugyanakkor a laza beépítettség, a környező parkok arborétumok növényállománya jelentősen javítja a levegő minőségét. Sokat segít az is, hogy a vasútvonal villamosított, így a vasúti közlekedés légszennyző hatása minimális. A területen érvényes légszennyezési határértékeket a 4/2011.(I.14.) VM rendelet szabályozza. A kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok határértékei a következők: Határérték [μg/m3] Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves Veszélyességi fokozat Kén-dioxid (SO2) III. Nitrogén-dioxid (NO2) II. Szén-monoxid (CO) II. Szálló por (PM10) III. Ólom (Pb) 0,3 I. Benzol 10 5 I. Ózon(O3) 120 I. Jelentősebb légszennyező anyagok határértékei A város területén telepített immisszió mérő állomás nem üzemel. Immisszió mérésre csak egy-egy alkalommal kerül sor panaszok illetve egyéb tervezéshez kötött vizsgálatok során. Ezek a mérések általában 1-1 nap időtávúak, így a légszennyezettség éves változására csak kevés információval bírnak. A légszennyezési adatok önbevallás útján állnak rendelkezésre a környezetvédelmi felügyelőségnél. A bevallásra kötelezett létesítmények mindegyike teljesíti a rá vonatkozó kibocsátási határértékeket. Gödöllő levegője viszonylag tisztának mondható. A város jelentősebb légszennyező forrásoktól mentes. A levegőt a néhány ipari üzemen kívül a téli fűtésből adódó - egyre kisebb számú - szennyezők és főleg a közlekedés szennyezik. A levegőminőség kedvező állapotát a terület jó átszellőzöttsége, a zöldfelületek magas aránya segíti elő. A területen belül légszennyező pontforrás nem található. A terület közelében légszennyező forrásként figyelembe vehető létesítményről nem áll rendelkezésre adat. MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 19

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

VESZPRÉM MJV UNILEVER TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu VESZPRÉM MJV UNILEVER

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség

KÖZLEKEDÉS. A település közúti közlekedési területeinek besorolása Megnevezés. Jelenlegi szabályozási szélesséség KÖZLEKEDÉS Közúti közlekedés Jászalsószentgyörgy országos főútról megközelíthető, közlekedési kapcsolatokkal relatíve jól ellátott település. A környező nagyobb városokkal (Jászberény, Újszász) a 32. sz.

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben