HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS program

2 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA A PROG RAM FELÉPÍTÉSE ALAPOZÁS A 40/2004. (HK 10.) HM UT ASÍTÁS A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás célja A TERVEZÉST ÉS VÉGREHAJTÁS FELÜGYELŐ MANS SZAKCSO PORT A tervezést és végrehajtás felügyelő szakcsoport feladata A tervezést és végrehajtás felügyelő Szakcsoport ADATGYŰJTÉS AZ ADATGY ŰJTÉS CÉLJA AZ ADATGY ŰJTÉS MÓDSZERE AZ ADATGY ŰJTÉSBE BEVONÁSRA KERÜLŐ SZERVEZETEK: AZ ADATGY ŰJTÉSBE BEVONT SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLDENDŐ KÉRDŐÍVEK, ILLETVE KÉRDÉSCSOPORTOK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Magyar Repülő Szövetség NATO EUROCONTROL MH Légierő Parancsokság MH Szárazföldi Parancsokság KIDOLGOZÁS A BEÉRKEZETT ADATO K KEZELÉSE A beérkezett adatok rendszerezése és elemzése Az Elvi Program elkészítése Az Elvi Program modellezése A Program általános tartalma A Program szakmai háttere MEGVALÓSÍTÁS A P RAM TARTALMA ROG A magyar katonai légiforgalom-szervezési (ATM) doktrína (közép és hosszú távú stratégia) kialakítása A várható magyar katonai légiforgalmi szolgáltatási igények A várható magyar katonai légiforgalmi kiképzési igények Katonai légiforgalom-szervezést érintő polgári átrepülő forgalom igényei Katonai légiforgalom-szervezést érintő, a katonai repülőterekre le- és felszálló polgári forgalom igényei Polgári forgalom katonai repülőterekre vonatkozó igényei, katonai-polgári közös felhasználású repülőterek Szakirányítás Hatósági feladatok Szakmai irányító szervezet Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat (AIS) HungaroControl Katonai Irányító Részleg Légtérgazdálkodás (AM) szerepének meghatározása NATO telepíthető ATM komponens Katonai repülőterek légiforgalmi szolgálatai Kiképzési rendszer ATM szempontú katonai-polgári együttműködés lehetőségei Jogi szabályozás... 48

3 3 6. VÉGREHAJTÁSI TERV (PROGRAM) ÜTEMEZÉS FELELŐSÉGI KÖRÖK FÜGGELÉKEK VO NATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS REFERENCIÁK Légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások Egyéb szabályzók KAPCSO LÓDÓ EGYÉB MUNKAFOLYAMATOK (PROJEKTEK) Katonai repülőterek radar, rádió navigációs és repülési adatfeldolgozó rendszereinek a beszerzési folyamata Magyar katonai légiforgalmi irányítók alkalmazása Afganisztánban CEATS folyamatok A műveleti repülésekről és a katonai légiforgalmi szolgálatok működéséről szóló rendelet-tervezet és a szakszolgálati engedélyekről szóló rendelet -tervezet kidolgozása A HungaroControl "torony" szimuláció együttműködésének folyamata A Katonai Légiforgalmi Szolgálat megalakításának folyamata TACEVAL ellenőrzések A ME GVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT NYOMON KÖVETÉSE FŐBB HATÁRIDŐK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA... 65

4 4 1. Bevezetés 1.1 A MANS-2006 Program (továbbiakban: Program) célja A Magyar Köztársaság katonai szövetségben vállalt kötelezettségei, folyamatosan fejlődő légvédelmi rendszere és honvédelmi, valamint gazdasági érdeke által támasztott követelményeknek megfelelő katonai légiforgalom-szervezési rendszer kialakítása. A Program tervezett időtartama 3 év. A Program fő célkitűzései: a) a Magyar Honvédség közép- és hosszú távú légiforgalom-szervezési és légiforgalmi irányítási koncepciójának kialakítása valamint végrehajtási feltételeinek megteremtése; b) a légiforgalom-szervezéssel és légiforgalmi irányítással kapcsolatos NATO felajánlás kialakítása; c) az Európai Unió és az EUROCONTROL európai légiközlekedési szervezet által kialakított légiközlekedési stratégia (ATM 2000+) katonai vonatkozású követelménye bevezetésének előkészítése; d) a Magyar Honvédség Katonai Légiforgalmi Szolgálat szervezetének létrehozása; Légiforgalom-szervezés alatt a légiforgalmi irányítás, légiforgalmi tájékoztatás és a légtérgazdálkodás funkcióit értjük. 1.2 A Program felépítése A Program fő fázisai: 1. Alapozás. A Programkészítés folyamatát rögzítő 40/2004. (HK 10.) HM utasítás alapján a tervezést és végrehajtást felügyelő MANS szakcsoport (továbbiakban SZAKCSOPORT) létrehozása. Az alapozás témakörét a 2. fejezet (Alapozás) dolgozza fel. 2. Adatgyűjtés. Információ gyűjtés a meglévő katonai légiforgalmi szervezetek felépítéséről, működéséről, az elöljáró, együttműködő és támogató szervezetek helyéről, szerepéről, valamint a katonai légiforgalom-szervezéssel (továbbiakban SZAKMAI IRÁNYÍTÓ SZERVEZET) szemben támasztott, hazai és nemzetközi szintű katonai, illetve polgári szempontú valós követelményekről. Az adatgyűjtés témakörét a 3. fejezet (Adatgyűjtés) dolgozza fel. 3. Kidolgozás. A begyűjtött információk rendszerezése és elemzése, majd a Program elvi kidolgozása. Az Elvi Program modellezése, ezt követően a végleges Program kidolgozása. Az kidolgozás témakörét a 4. fejezet (Kidolgozás) tartalmazza. 4. Megvalósítás. A Program elemeinek gyakorlati megvalósítása. Jogszabályok, utasítások, intézkedések szakutasítások, eljárások kidolgozása az illetékes szervek által. Szervezeti változtatások bevezetése. Technikai fejlesztések. A megvalósítás folyamatának figyelemmel kísérése és az időközben szükségessé vált módosítások

5 5 beépítése a Program menetébe. Az Megvalósítás témakörét az 5. fejezet (Megvalósítás) és a 6. fejezet (Végrehajtási terv) dolgozza fel. A Program tartalmi értelmezéséhez háttérinformációt nyújtanak a 7. fejezet (Függelék) és a 8. fejezet (Főbb határidők áttekintő táblázata).

6 6 2. Alapozás 2.1 A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás célja Az HM utasítás célja, hogy megfelelő keretet adjon a Program tervezési és végrehajtási folyamatához. 2.2 A tervezést és végrehajtás felügyelő MANS szakcsoport A tervezést és végrehajtás felügyelő szakcsoport feladata A tervezést és végrehajtást felügyelő szakcsoport feladata a Program kidolgozása, a kidolgozást segítő egyéb részfeladatok irányítása. Kapcsolattartás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség érintett szervezeteivel, az érintett külső szervezetekkel, a Program előkészítése és végrehajtása során. A munkában résztvevő személyek, szervezetek munkájának koordinálása, a Program végrehajtása során operatív döntéshozatal. A MANS szakcsoport szakmai feladata: a) A Magyar Honvédség minden vezetési szintre kiterjedő légiközlekedésszervezéssel és légiforgalmi irányítással összefüggő szervezeti struktúrájának kialakítására, vezetésére és irányítására, a szervezet(ek) személyi és technikai feltételeinek biztosítására vonatkozó fejlesztési Program kidolgozása, figyelemmel a Magyar Honvédséggel szemben támasztott, a szövetségesi kötelezettségekből és az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő követelményekre; b) A Magyar Honvédség légiközlekedés-szervezési és légiforgalmi irányítási képességeinek elemzése, amely kiterjed a Magyar Honvédség előbbi feladatkörökben érintett elemeinek szervezeti, kiképzési, technikai, szabályozási, eljárási és felügyeleti területeire; c) A Magyar Honvédség NATO felajánlásban szerepeltethető légiközlekedésszervezési és légiforgalmi irányítási képességének soron kívüli kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozása; d) A Magyar Honvédség közép- és hosszú távú légiközlekedés-szervezési és légiforgalmi irányítási, valamint az ehhez kapcsolódó képzési koncepciójának kidolgozása; e) A Magyar Honvédség Légiforgalmi Szolgálat kialakítására irányuló munka előkészítése, vezetése és végrehajtásának felügyelete.

7 A tervezést és végrehajtás felügyelő Szakcsoport. A Szakcsoport a) vezetője Dr. Lakatos László mk. dandártábornok, a HM Tervezési és Koordinációs főosztályvezetője, a NATO Légiforgalom-szervező Bizottság és az EUROCONTROL Tanács tagja; b) helyettese Csondor István ezredes, a HM Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda légierő szakreferense; c) titkára Sipos Zoltán alezredes, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály kiemelt főtisztje; d) tagjai: - a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály; - a HM Katonai Légügyi Hivatal; - a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal; - a HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség; - a HM HVK Személyügyi Csoportfőnökség; - a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, valamint - az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság; - az MH Légierő Parancsnokság és alárendeltjei állományából kijelölt személyek, valamint - HungaroControl Katonai Összekötő Iroda irodavezetője.

8 8 3. Adatgyűjtés 3.1 Az adatgyűjtés célja Az adatgyűjtés célja, hogy hiteles és naprakész információk álljanak rendelkezésre a katonai légiforgalom-szervezés jelenlegi működéséről, kapcsolatrendszeréről, felépítéséről és a vele szemben támasztott követelményekről. Az adatgyűjtés során meg kell ismerni a szakterületek és érintett szervezetek koncepcionális terveit. A begyűjtött információk szolgáltatják a kidolgozandó Program szakmai alapját. 3.2 Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést, elsősorban a szakcsoportba delegált szakértők által biztosított tájékoztatások alapján kell elvégezni. Amennyiben egy fontosnak ítélt területről nincs delegált szakértő, úgy az adott szervezetek számára kiküldött kérdőív útján kell elvégezni az adatgyűjtést. A kérdőívek kérdéscsoportjait az adott szervezet profiljának megfelelően kell összeállítani. Szükség esetén a beküldött adatok hitelességét ellenőrizni kell, a választ a valós körülmények között meg kell vizsgálni. Indokolt a kérdéses szakterület vezetőit felkérni, hogy a szakcsoport számára készítsenek beszámolót területük működéséről. 3.3 Az adatgyűjtésbe bevonásra kerülő szervezetek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Magyar Repülő Szövetség NATO EUROCONTROL MH Légierő Parancsnokság MH Szárazföldi Parancsnokság 3.4 Az adatgyűjtésbe bevont szervezetek számára küldendő kérdőívek, illetve kérdéscsoportok Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A magyarországi repülőterek forgalma jelentős mértékben növekedésnek indult és várhatóan a közeljövőben is fennmarad a tervezett fejlesztések megvalósulása eredményeként. A tárca - egyetértésben a MANS-2006 Program célkitűzéseivel - támogatja az együttműködést a közös légtérfelhasználás érdekében. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium javasolja az egyeztetést a katonai légtérigények, a katonai repülés szolgáltatásigénye és a szolgáltatók feladatainak pontosítása, a légiforgalmi szolgálatok együttműködése érdekében. Javasolja továbbá a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság szerepének növelését.

9 9 1. A polgári, regionális (közforgalmú és magán) repülőtér-fejlesztés koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. Az állami szerepvállalás Magyarország polgári repülőtereinek fejlesztési koncepciójában - a hatályos légiközlekedési stratégia alapján - Budapest Ferihegy, Debrecen és Sármellék Nemzetközi Repülőtereken valósulhat meg. A repülőterek fejlesztésével párhuzamosan a forgalom nagysága és összetétele is jelentős változáson megy keresztül. A földi navigációs technikai berendezések mellett precíziós megközelítést és leszállást biztosító eszközök üzembe állítása is tervezett. A további repülőterek fejlődését a regionális és helyi igények határozzák meg. A közelmúltban már jelentős fejlesztések történtek Győr - Pér, Pécs - Pogány, Békéscsaba, Taszár Repülőtereken és várható Zalaegerszeg - Andráshida és Szeged Repülőtér fejlesztése is. E repülőterek jövőbeni igényeinek pontos meghatározása pontos forgalmi előrejelzések hiányában nem lehetséges, de a hosszú távú stratégia tervezése során számolni kell velük. 2. A polgári regionális légiközlekedés (közforgalmú és magán) kialakításának koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. Magyarországon elsősorban a nemzetközi általános légiforgalom (GAT) igényeit, az ICAO szabványokat és ajánlott gyakorlatokat, valamint az EUROCONTROL előírásait figyelembe véve és a repülésbiztonságot szem előtt tartva került az alábbi légtérszerkezet kialakításra. Ellenőrzött C osztályú légterek D osztályú légterek Nem ellenőrzött F osztályú légterek G osztályú légterek Ellenőrzött légterek: CTA (alacsony és magas légterek) TMA CTR A Single European Sky (SES) szabályzó-csomagjából elsőként a légtér kialakítására (Airspace Design) és a rugalmas felhasználásra (Flexible Use of Airspace) vonatkozó végrehajtási rendeletek kidolgozása folyik. Az egységes szabályozásból adódóan a magyarországi légtérstruktúra kialakításakor, módosításakor a fenti jogszabályok szerint kell majd eljárni. Ezen túl a Rugalmas Légtér Felhasználási Elv (Flexible Use of Airspace Concept - FUA) szerint szükséges harmonizálni a szomszédos országokkal az ugyanolyan, vagy nagyon hasonló légtérszerkezet kialakítását. A hatékony légtérgazdálkodás (Airspace Management) alapvető fontosságú az ATS ( légiforgalmi szolgálatok) kapacitásának növelése, az egyes felhasználói követelmények optimális kielégítése és a légtér lehető legrugalmasabb használatának megvalósítása érdekében.

10 10 Budapest FIR (Repülési Tájékoztatási Körzet) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (European Air Traffic Management Network - EATMN) működtetése esetén szerves része lesz a rendszernek. A légtér átszervezését üzemeltetési követelményekre kell alapozni és az egységes funkcionális légtérblokkok (functional airspace blocks) használatával kell optimalizálni. Ez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium esetében a CEATS (Central European Air Traffic Services) Programmal lefedhető. Az Európai Unió terve szerint 2009 után az alacsony légtérre is ki kell terjeszteni a körzetesítést (FAB kialakítást). Következő cél az ún. szabad (direkt) repülési légtér koncepció (Free Route Airspace Concept - FRAC) bevezetése és alkalmazása. 3. Katonai repülőterek polgári hasznosításának kérdései. A katonai repülőterek polgári hasznosításában a regionális és helyi érdekek érvényesülése lehet a meghatározó. A tárca a közös felhasználással kapcsolatos igények, hozzáállások és információk vonatkozásában nem rendelkezik naprakész információkkal, azonban támogatja azokat az elképzeléseket, amelyek a vegyes felhasználás révén a gazdaságosabb működtetés lehetőségét biztosítják. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Budapest Ferihegy és más hazai repülőtereken kívül, a szomszédos országok határ közeli repülőtereinek (Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Arad, Zágráb, Maribor, Ljubljana, Graz, Bécs) forgalmát figyelembe kell vennünk. A magyar légiforgalmi irányítás feladata e repülőterek induló és érkező forgalmának utazómagasságra történő emelése, illetve az onnan való süllyesztése. A szükséges légtérkapacitás biztosítása érdekében Budapest TMA és Kecskemét MTMA légtérszerkezete módosítási javaslatának előkészítése folyamatban van. A légtérszerkezet több elemének megváltoztatása áprilisáig feltétlenül szükséges a forgalmi igények kielégítése és szolgáltatási kapacitás megteremtése érdekében. A tárca a rugalmas légtérfelhasználásban látja az optimális polgári és katonai együttműködés megoldási lehetőségét. Ennek feltételei a következők: a katonai ellenőrzött légterek ICAO szerinti osztályozása; TRA-k bevezetése és a meglévő TSA-k átszervezése; a P, R, D légterek átszervezése; a tényleges légtérigények összehangolása; a mozgásra vonatkozó adatok azonnali, közvetlen koordinálásának lehetősége a légijárműveket ténylegesen irányító egységek személyzetei között; közvetlen, azonnali használatú kétoldalú összeköttetés valamennyi légtérfelhasználó (pl. lőtér) és Budapest ATS Központ között. Javasolt valamennyi katonai repülőtér rádiónavigációs (távoli és közeli irányadó állomások) berendezésének frekvenciája, a futópálya küszöbök koordinátái, a futópálya fények adatainak rendelkezésre bocsátása Budapest ATS Központnak, hogy azok a kényszerhelyzetbe került, esetleg magyar katonai repülőteret használni szándékozó légijárművek számára megadhatóak legyenek. Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyarországi polgári repülőterek forgalma jelentős növekedésnek indult és ez várhatóan marad is a közeljövőben a tervezett fejlesztések megvalósulása eredményeként. A MANS Program létrehozása

11 11 kapcsán felmerülő polgári-katonai együttműködésre kiható változtatások kezelése érdekében szükséges a polgári-katonai párbeszéd erősítése, ezen belül a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság szerepének növelése. Ezért szakmai egyeztetések lefolytatása javasolt a katonai légtérigények, a katonai repülés-szolgáltatás igénye és a szolgáltatók feladatainak pontosítása a légiforgalmi szolgáltok együttműködése érdekében HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1. A katonai légterek által lefedett légterekre számított, jövőben várható polgári légiforgalom jellege Magyarországra, illetve a CEATS térségre vonatkozóan, valamint annak mennyisége és a forgalom számára szükségesnek ítélt légiforgalmi szolgáltatás. Budapest FIR általános forgalma 7-12%-al nő a következő 3-5 évben, ezen belül az átrepülő forgalma (FL 290 feletti) éves átlagban 4-6%-os növekedést mutat. Ez két fő irányra összpontosul, Bécs FIR - Belgrád FIR/Bukarest FIR között K/DK- NY/ÉNY, valamint Pozsony FIR Bukarest FIR között ÉNY- DK irányokban; A CEATS központ kezdeti működési időszakában (2010 után) várható forgalom mennyiségét nehéz prognosztizálni, de a térségre általánosan a Budapest FIR forgalom növekedését értelmezhetjük; A HungaroControl a jelenlegi szolgáltatási struktúrát és irányító szolgálatokat nem kívánja bővíteni a következő 3-5 évben, az átrepülő forgalom kezelésére a megfelelő szektorkapacitás rendelkezésre áll. 2. A katonai repülőterek légtereit és a katonai légtereket érintő polgári repülőterek várható forgalma, a forgalom jellege, légiforgalmi szolgálatai, a fejlesztések fő irányai. A FL 290 alatti, különösen a FL 210 és 190 közötti forgalom akár meg is duplázódhat, ami a jelenlegi napi 40 átrepülés helyett akár napi átrepülést is elérhet. Ez befolyásolhatja a TSA-k igénybevételét és feltehetően fokozott koordinációt igényel az irányító szolgálatoktól; Uniós tagságunk a kisgépes forgalom növekedését eredményezheti a nem ellenőrzött légtérben, mintegy 10-20%-os növekedés várható a következő években; A repülőterek közül Ferihegy (LHBP) forgalma az 2004-ben 23%-al nőtt a évre prognosztizált forgalom 25 %, ami a TMA forgalmát is jelentősen megnövelte; Budapest TMA forgalmi kapacitását növelni kell, ami a Kecskemét (LHKE) repülőtérrel történő fokozott forgalmi együttműködést feltételez, illetve részben hatással lehet a Kecskemét MTMA körüli TSA-k igénybevételére; Debrecen (LHDC) repülőtér forgalmában - az előrejelzések szerint - jelentős forgalom-növekedéssel nem számol a HungaroControl, a jelenlegi repülőtéri szolgáltatás fejlesztése két éven belül nem esedékes;

12 12 Sármellék (LHSN) repülőtér forgalmának növekedése kiszámíthatatlan, de jelentős növekedéssel nem számol a HungaroControl, a jelenlegi repülőtéri szolgáltatás fejlesztése nem tervezett; Bécs-Schwechat (LOVB) repülőtér a következő 5 évben jelentős forgalomnövekedéssel számol - pontos számadatok nem állnak rendelkezésre - de hatással lehet a Pápa (LHPA) repülőtér közelében található TSA-kra; Temesvár (LRTR) repülőtér forgalma nehezen prognosztizálható mértékben, de növekszik a következő években. 3. A polgári-katonai légiforgalommal foglalkozó szervezetek közötti együttműködés fő területei. Stratégiai, a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság (NLKB) szintje, a 4/2000. (Kö. Vi. Ért. 11.) KöViM-HM együttes utasításban meghatározott feladatok végrehajtására; Pre-taktikai HungaroControl Légtérgazdálkodási Csoport (AMC) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet alapján; Napi, taktikai koordináció az irányító szolgálatok - HungaroControl ügyeletes csoportvezető és az 1. Légiirányító Központ (CRC) ügyeletes csoportvezető között, a légtér védelme és felügyelete ellátásához szükséges együttműködés rendjéről szóló 9/2002. (XI. 11.) GKM-HM együttes utasítás alapján; Radar-, és repülési tervadatok továbbítása a MH Légierő Parancsnokság/CRC részére. Szükséges a jövőben kétoldalú radaradat csere (az új 3D radarok beállásával); Az irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodások (LOA) kötése, régiek felülvizsgálata; Részvétel a polgári-katonai repülés, légiforgalom-szabályalkotási folyamatában; Képzési-, oktatási együttműködés; Részvétel a nemzetközi repülési- és légiforgalmi szervezetek munkájában (ICAO, EUROCONTROL, CEATS, NATO); Kapcsolattartás a polgári-, katonai légügyi hatóságokkal. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Katonai Szektor nyitásának feltételei a Magyar Köztársaság légterében, katonai forgalom prognózisa Magyar Repülő Szövetség 1. A sportcélú repülőtérfejlesztés koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. 2. A sportcélú légterek kialakításának koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan.

13 13 3. Katonai repülőterek sportcélú, polgári hasznosításának igényei. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás NATO 1. A katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működése és szervezése megismerésének lehetőségei a NATO tagországokon belül. Nemzetközi kiadványok (pl.: MILAIP) tanulmányozása; A NATMC NATO Légiforgalom-szervező Bizottság munkacsoportjaiban tevékenykedő tagok felkérése adatszolgáltatásra; Személyes látogatások, értekezletek tapasztalatszerzés céljából; Szakmai cserelátogatások. 2. A katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének összehangolása a NATO tagországokon belül. STANAG dokumentumok alkalmazásba vétele és javaslat újabb STANAG -ek kidolgozására (ATC vonatkozású NATO STANAG-ek bővítése); Képzési csereprogramok, többnemzetiségű gyakorlatok szervezése; Többnemzetiségű műveletek légiforgalom-szervezési vonatkozású tapasztalatainak feldolgozása. 3. Külföldi tanácsadók igénybevételének lehetőségei a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének átalakítás során. Az 1. pontban említett tapasztalatcsere megoldja ezt a kérdést. 4. A NATO elvárásai a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésével kapcsolatban. Összefogottan nem találhatók meg egy adott dokumentumban. Általános követelmény a befogadó nemzeti támogatás képessége, melynek részét képezik a katonai légiforgalmi szolgálatok és a repülőtéri infrastruktúra is. A repülőtéri szolgálatokra vonatkozó STANAG-ek listája a mellékletben található. Ezek egy része még nincs ratifikálva. A légiforgalmi szakszemélyzet jártasságára vonatkozó követelmények kidolgozása még várat magára. Valószínűleg a NATO-n belül is az EUROCONTROL vonatkozó előírásai lesznek az irányadóak (ESARR-5). A kommunikációs és navigációs berendezések korszerűsítése, beszerzése során a kompatibilitás kérdése kiemelt figyelmet érdemel csakúgy, mint a mobilitás, mely szintén kiemelt képesség. 5. A NATO igényei a mobil katonai légiforgalmi irányító csoport létrehozására vonatkozóan. A mobil légiforgalmi irányító képességgel kapcsolatos követelmények kialakítása érdekében a Légiforgalom-szervezési Munkacsoport készít egy

14 14 tanulmányt. Az adatgyűjtés célját szolgáló kérdőívet megküldték a tagországoknak véleményezésre. A kérdőív kitöltésének köröztetése 2005 első két negyedévében várható. 6. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. A NATO közép- és hosszú távú tervei a légiforgalom-szervezés területén: Hazánk a témában nyílt információkkal nem rendelkezik. Az EUROCONTROL ATM2000+ Stratégia és a megvalósítást szolgáló ECIP (European Convergence and Implementation Plan) alapján hazai terv is készül a területre vonatkozóan (LCIP Local Convergence and Implementation Plan). Az LCIP-ben külön fejezet tartalmazza a katonai félre is vonatkozó célkitűzéseket, azokkal kapcsolatos részfeladatokat és állapotjelentést. Mivel az EUROCONTROL országok többsége egyben NATO tagország is, az ATM kérdések harmonizációjában nagy szerepet játszik az ECIP EUROCONTROL 1. A légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének megismerési lehetőségei az EUROCONTROL tagországokon belül. Nemzetközi kiadványok (pl.: MILAIP) tanulmányozása; Személyes látogatások, értekezletek, tapasztalatszerzés; Szakmai cserelátogatások; Az EUROCONTROL CMIC tagok felkérése adatszolgáltatásra. 2. A légiforgalmi irányító szolgálatok működése és szervezése összehangolására lehetőségei az EUROCONTROL tagországokon belül. Az uniós tagországokban beépítik a közösségi jogba az EUROCONTROL által kidolgozott szabályzókat; ECIP célkitűzések teljes- vagy igen széleskörű határidőn belüli teljesítése; Kiemelt szerepe van a repülésbiztonsági követelményeknek (ESARR-5). 3. Lehetőségek a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének átalakítása során külföldi tanácsadók igénybevételére. Az EUROCONTROL továbbképző Központ (IANS) légiforgalmi oktató tanfolyamai (első évben két alkalommal, később évente. Számított költség 2003-as áron kb forint/fő). 4. Az EUROCONTROL elvárásai a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésével kapcsolatban. Az EUROCONTROL az ESARR-5 bevezetésére kiemelt figyelmet fordít. Alkalmazását előírja minden olyan katonai légiforgalmi szolgálatra, amely polgári forgalom részére is nyújthat szolgáltatást.

15 15 Az EUROCONTROL az uniós jogalkotásban is részt vesz. Jelenleg 7 jogszabály kidolgozására kapott felhatalmazást az EU -tól. Ezek egy része (pl.: légtérgazdálkodási alapelvek, Rugalmas Légtérfelhasználás (FUA) koncepció alkalmazása) a hatályba lépéstől kezdve érinti a katonai légiforgalom-szervezést is. 5. EUROCONTROL ATM Stratégia vonatkozó kérdései. A kérdéskört a jelentős terjedelmű LCIP Hungary vonatkozó részei tartalmazzák MH Légierő Parancsokság 1. A katonai repülőterek, és a katonai légterek által lefedett légterekre számított, jövőben várható katonai légiforgalom jellege Magyarországra, illetve a CEATS térségre vonatkozóan, valamint annak mennyisége és a forgalom számára szükségesnek ítélt légiforgalmi szolgáltatás. Települő légijárművek száma Harcászati repülőgépek Szállító repülőgépek Kiképző Kecskemét Pápa Szolnok 12+2 (Gripen) (MiG-29) 5 (AN-26) (L-39) - - repülőgépek Szállító helikopterek (Mi-8, Mi-17) Harci helikopterek (Mi-24) Összes: Tervezett éves repülési idő/felszállás szám Harcászati repülőgépek 1400 óra (Gripen) óra (MiG-29) óra (AN-26) - - Szállító repülőgépek Kiképző 800 óra (L-39) - - repülőgépek Szállító helikopterek óra Harci helikopterek óra Összes: óra óra Tervezett éves nemzetközi gyakorlatok száma Harcászati repülőgépek 3 nemzetközi/3 hazai - -

16 16 Szállító repülőgépek Kiképző repülőgépek Szállító helikopterek nemzetközi/2 hazai Harci helikopterek nemzetközi/2 hazai Összes: 3/3-4/4 Repülőterekhez kapcsolódó repülési feladatok Oktató/Kiképző repülések Gyakorló repülések Légvédelmi repülések Átrepülések Kutató-mentő repülések Felderítő repülések Levegő-levegő feladatok Levegő-föld feladatok Hangsebesség feletti repülések Helikopter forgalom Szállító repülőgép forgalom Harcászati repülőgép forgalom Légi utántöltés Ellenőrző repülések Légi bemutatók Kalibráló és berepülések Nemzetközi repülések Éjszakai repülések VFR szerinti repülések IFR szerinti repülések Pilóta nélküli légijárművek Ejtőernyős ugrás Egyéb -

17 17 2. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. A Magyar Honvédségre háruló, előre nem látható feladatok (külföldi szerepvállalás, válságkezelés, haderő korszerűsítés, szélsőséges időjárás, technikai problémák stb.) a táblázat adatait a valóságban módosíthatják. A pápai repülőtér, mint NATO tartalék repülőtér, az arra települő magyar vagy NATO kötelékek rendeltetése szerint lát el feladatokat, melyek a táblázat adatait a valóságban szintén módosíthatják. A CEATS térség katonai légiforgalma nagymértékben függ a katonai szövetségben a légierőkre háruló nemzetközi feladatoktól és a nagyobb méretű nemzetközi gyakorlatok szervezésétől. A katonai légiforgalom-szervezés elemei a légierő szempontjából legyenek képesek a jogszabályokban előírt légiforgalmi szolgáltatások biztosítására, a katonai repülőterekre, illetve a katonai légiforgalmi irányító szolgálatok felelősségi körébe utalt légterekre vonatkozóan, elősegítve ezzel a repülő csapatok hatékony, biztonságos kiképzését és a feladatok végrehajtását. Legyenek képesek a katonai légiforgalom környező polgári légiközlekedési környezetbe való hatékony operatív integrálására MH Szárazföldi Parancsokság 1. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Az MH Szárazföldi Parancsokság részéről módosító javaslat a témában nem érkezett. Kérésként merült fel a további zökkenőmentes együttműködés érdekében a tájékoztatás szükségessége, amennyiben a MANS Program az MH SZFP működését érintő változtatást generál.

18 A beérkezett adatok kezelése 4. Kidolgozás A beérkezett adatok rendszerezése és elemzése A beérkezett adatokat a Szakcsoport rendszerezi és elemzi, majd előkészíti az Elvi Program elkészítésére. A beérkezett adatok elemzése során választ kell kapni a következő fő kérdésekre: Melyek a katonai légiforgalom-szervezéssel szemben támasztott követelmények; Milyen a katonai légiforgalom-szervezés egészének, valamint alkotóelemeinek felépítése, működése és ezek mennyiben teszik lehetővé a követelményeknek való megfelelést; A katonai légiforgalom-szervezés milyen forrásokkal rendelkezik feladata elvégzéséhez és ezek elegendőek-e a megállapított követelményeknek megfelelő szolgáltatás eléréséhez; A katonai légiforgalom-szervezésre vonatkozóan milyen jogi, szervezeti, működési, technikai fejlesztési tervek születtek az elmúlt 5 évben, ezekhez kapcsolódóan milyen munkák zajlottak és ezek milyen eredménnyel jártak; A katonai légiforgalom-szervezés mely területein és milyen jelegű változtatások szükségesek; A katonai légiforgalmi irányító szervezet milyen lehetőségeket rejt magában, melyeket a megállapított követelményeken túl, az állami légiközlekedés érdekében kihasználhat; A katonai és más légtérfelhasználók igényeinek összevetése és az átfedések keresése Az Elvi Program elkészítése Az Elvi Programot a Szakcsoport állítja össze az adatelemzés során szerzett tapasztalatok alapján. Az Elvi Program tartalmazza azokat a tényezőket, melyek gátolják a megállapított követelményeknek való megfelelést, illetve ezek feloldására megoldásokkal (alternatívákkal) szolgál, beleértve a Program megvalósításához rendelkezésre álló vagy a továbbiakban szükséges forrásokat. Az Elvi Program elkészítéshez a Szakcsoport igénybe veszi az egyes szakterületeknek megfelelő, illetékes szervezetek és szakértők bedolgozó munkáját.

19 Az Elvi Program modellezése Az Elvi Program modellezésének céljai Annak megállapítása, hogy az Elvi Program alkalmas-e a gyakorlati megvalósításra; A Programban meghatározandó mozzanatokra szánt idő (határidők) meghatározása; A Program megvalósításához szükséges források pontosítása Az Elvi Program modellezésének módszere Az Elvi Program modellezését egy erre a célra összehívott ideiglenes bizottság vagy a döntéshozó szerv végzi. Amennyiben a döntést egy ideiglenes bizottság hozza meg, az ideiglenes bizottsági tagnak olyan személyek kerülnek felkérésre, akik nem tagjai a Szakcsoportnak. Az ideiglenes bizottság tagjai rendelkezzenek tapasztalattal a katonai légiforgalmi irányítás, a légiforgalmi irányító oktatás, a repülés biztonság és a légiforgalmi irányítás, szervezés, a légierő szervezés, a híradó biztosítás, a pénzügyi-logisztikai biztosítás és a jogi szabályozás szakterületein. Az ideiglenes bizottság az Elvi Program alapján elméletben modellezi a Program végrehajtását és tapasztalatiról, illetve javaslatairól tájékoztatja a Szakcsoportot A végleges Program elkészítése A végleges Programot a Szakcsoport készíti el az Elvi Program alapján, figyelembe véve a Bizottság tájékoztatását. A Programot a Szakcsoport terjeszti elő végrehajtásra A Program általános tartalma A Program általánosan a következő fő elemeket tárgyalja: A katonai légiforgalmi irányítással szemben támasztott követelmények. A követelmények elérését célzó jogszabályok, szakutasítások, eljárások; szervezeti változások; kiképzési létszámok és állománytáblák; kiképzési módszerek és követelmények; technikai fejlesztések. A Program megvalósítását lehetővé tevő pénzügyi, anyagi-technikai források. A Program egyes elemeinek végrehajtásáért felelős szervezetek és azok jogosultságai, valamint kötelezettségei.

20 20 A Program egyes elemeinek végrehajtási határidői. Egyéb, a Program kidolgozása során felmerült kérdések A Program szakmai háttere A katonai repülések repülőtéren, a repülőtér körzetében, valamint azok légtereiben történő irányítását és információkkal történő ellátását a légiforgalmi szolgálatok végzik. A légiforgalmi szolgálatok repülésirányító tevékenységüket helyileg a katonai repülőtereken, információ-szolgáltató tevékenységüket pedig jelenleg Veszprémben végzik. A légiforgalmi szolgálatra (angol rövidítéssel: ANS) vonatkozó szabályozás, a szolgálat egységes szervezetének, irányításának, feladatvégzésének és a szolgálat tagjainak szakmai tudásában rejlő szellemi tőke nemzetközi feladatokban történő kihasználásának kérdése a Magyar Honvédségben mélyreható vizsgálatot igényel, mivel jelenlegi állapotában nem képes megfelelő hatékonysággal szolgálni a biztonságos repülés érdekeit. Nemzetközi és nemzeti szempontok figyelembevételével elemeztük a NATO (katonai) és az EU (polgári) meglévő és a közeljövőben várható elvárásait a magyar légtér és repülőtereink felhasználására vonatkozóan. A katonai igények: 1. A repülőtereinknek alkalmasnak kell lennie a saját műveletek és a szövetséges repülőeszközök légtérhasználatának biztosítására, beleértve a légiforgalmi szolgáltatás feladatait is; 2. A repülőtereknek biztosítaniuk kell a repülőkiképzést, ezen belül pedig olyan környezetet kell létrehozni, melyben a hajózó személyzet gyakorolhatja a külföldön végrehajtandó feladatok légiközlekedési vonatkozású elemeit; 3. A katonai repülésekhez légtereket kell biztosítani (Európa nyugati felén a gazdasági érdekek hatására a katonai repülések számára fenntartható légtér olyannyira lecsökkent, hogy a nagyobb kötelékekkel végrehajtandó feladatokat várhatóan a kelet-európai régióban fogják szervezni); 4. A NATO által a tagországok felé igény fogalmazódott meg telepíthető légiforgalmi irányító egység alkalmazására. A kérdés a NATO Légiforgalom-szervező Bizottság (NATMC) ülésein folyamatosan napirenden szerepelt. A polgári igények: 1. Az Európai Unió területén várhatóan a személy- és teherszállítás területén a repülés kerül előtérbe, az USA-hoz hasonló nagy méret és a közutak nagy áteresztő képességének hiánya miatt. A regionális repülőterek, illetve azok hálózatának fejlesztését az Unió kiemelten fontos szempontként kezeli. 2. Az egyre kiterjedtebb területen működő diszkont-, illetve az új piaci helyzethez alkalmazkodó charter légitársaságok a regionális repülőtér hálózatot részesítik előnyben, hasonlóan a kis, 2-4 fő befogadására képes repülőgépekhez.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC ~ Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC Légiforgalmi irány nyító szolgálat lat Air Traffic Control (ATC) A légiközlekedés XX. században megindult fejlődése szükségessé tette egy olyan szolgálat létrehozását,

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

Kismagasságú katonai folyosók

Kismagasságú katonai folyosók 1 Kismagasságú katonai folyosók 2 KIINDULÁSI ALAP A fent említett szabályzók alapján jelenleg földközeli- és kismagasságú repülések végrehajtása a G típusú légtérben 250 csomó (460 km/h) sebesség alatt

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai

A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai ~ A repülésmeteorológiai és légiforgalmi szolgáltatások szerepe és közös kihívásai Szepessy Kornél Vezérigazgató Budapest, 2016. október 27. A magyar polgári légiközlekedés szereplői Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció)

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) ~ Tájékoztató a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) Bakos József Légiforgalmi főosztályvezető A következő tájékoztató célja, hogy röviden összefoglaljuk

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

A fejlődés folytatódik

A fejlődés folytatódik ~ Szepessy Kornél vezérigazgató A fejlődés folytatódik Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28. Elmúlt négy év eredményei ANS III projekt technikai-technológiai megújulás, MATIAS KFOR szektor megnyitása

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

A SESAR program katonai aspektusai

A SESAR program katonai aspektusai Paulov Attila főhadnagy HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A SESAR program katonai aspektusai Az elmúlt években a repülés mint közlekedési forma a társadalom majd minden rétege számára

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete III-3R/92/1/2006. Tervezet! A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (......) GKM rendelete a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.

Részletesebben

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre 1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I december

TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I december TERVEZÉSI FELADAT (2. ZH) LÉGIR I. 2014. december (Készítette: Meyer Dóra, Mudra István) Nr. A tervezési feladathoz felhasználható elemek Jellemzés 1 Repüléstájékoztató Körzet A FIR határa általában az

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

T/2918. számú. törvényjavaslat

T/2918. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2918. számú törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről Előadó: Dr. Kóka János

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál

Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál Dr. Wantuch Ferenc Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal E-mail: wantuch.ferenc@nkh.gov.hu A repülésmeteorológiai támogatás jelenlegi

Részletesebben

2. Fejezet. Légiforgalmi irányító szolgálat

2. Fejezet. Légiforgalmi irányító szolgálat 2. Fejezet Légiforgalmi irányító szolgálat 2.1. Alkalmazás Légiforgalmi irányító szolgálatot kell biztosítani: a) az A, B, C, D és E osztályú légterekben valamennyi műszeres repülési szabályok (IFR) szerint

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban

A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban A légiközlekedési események jelentési, elemzési és nyomon követési rendszerének változása az Európai Unióban KBSZ SZAKMAI TALÁLKOZÓ - REPÜLÉS Budapest, 2015. október 19. dr. Orlóci Zsuzsanna KBSZ A REPÜLÉSBIZTONSÁGI

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3 Halászné dr. Tóth Alexandra 1 Somosi Vilmos 2 AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3 Az európai

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIFORGALOM-SZERVEZÉSI RENDSZERE KORSZERŰSÍTÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI ELŐZMÉNYEK

A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIFORGALOM-SZERVEZÉSI RENDSZERE KORSZERŰSÍTÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI ELŐZMÉNYEK Somosi Vilmos Vas Tímea A MAGYAR HONVÉDSÉG LÉGIFORGALOM-SZERVEZÉSI RENDSZERE KORSZERŰSÍTÉSÉNEK FŐ IRÁNYAI Az elmúlt évtizedben a nemzetközi polgári és katonai légiforgalmi környezetben bekövetkezett változások

Részletesebben

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK Makkos Richárd A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK A rendszerváltozást követően a katonai légiforgalmi tájékoztatást a Magyar Honvédség Egyesített Repülésellenőrző

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. számú melléklet a. / 2006. ( ) HM rendelethez A LÉGIKÖZLEKEDÉSI SZAKSZEMÉLYZETEK SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYE MEGSZERZÉSÉNEK, MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK, KITERJESZTÉSÉNEK ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A./ JOGOSÍTÁSOK

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról

2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény módosításáról 2016. évi.. törvény a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról 1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 1 / 5 2010.05.02. 16:45 10/2004. (II. 12.) GKM rendelet a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. -ának

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ gj. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a HungaroControl Zrt. működéséről szóló

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AZ EURÓPAI LÉGTÉRSZERKEZET RACIONALIZÁCIÓJA A FAB CE PROGRAM ÉS A MAGYAR ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉS KAPCSOLATA

AZ EURÓPAI LÉGTÉRSZERKEZET RACIONALIZÁCIÓJA A FAB CE PROGRAM ÉS A MAGYAR ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉS KAPCSOLATA Somosi Vilmos mk. szds. AZ EURÓPAI LÉGTÉRSZERKEZET RACIONALIZÁCIÓJA A FAB CE PROGRAM ÉS A MAGYAR ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉS KAPCSOLATA Az európai légtérben végrehajtott repülések száma az elmúlt 20 évben

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben