HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS program

2 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA A PROG RAM FELÉPÍTÉSE ALAPOZÁS A 40/2004. (HK 10.) HM UT ASÍTÁS A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás célja A TERVEZÉST ÉS VÉGREHAJTÁS FELÜGYELŐ MANS SZAKCSO PORT A tervezést és végrehajtás felügyelő szakcsoport feladata A tervezést és végrehajtás felügyelő Szakcsoport ADATGYŰJTÉS AZ ADATGY ŰJTÉS CÉLJA AZ ADATGY ŰJTÉS MÓDSZERE AZ ADATGY ŰJTÉSBE BEVONÁSRA KERÜLŐ SZERVEZETEK: AZ ADATGY ŰJTÉSBE BEVONT SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLDENDŐ KÉRDŐÍVEK, ILLETVE KÉRDÉSCSOPORTOK Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Magyar Repülő Szövetség NATO EUROCONTROL MH Légierő Parancsokság MH Szárazföldi Parancsokság KIDOLGOZÁS A BEÉRKEZETT ADATO K KEZELÉSE A beérkezett adatok rendszerezése és elemzése Az Elvi Program elkészítése Az Elvi Program modellezése A Program általános tartalma A Program szakmai háttere MEGVALÓSÍTÁS A P RAM TARTALMA ROG A magyar katonai légiforgalom-szervezési (ATM) doktrína (közép és hosszú távú stratégia) kialakítása A várható magyar katonai légiforgalmi szolgáltatási igények A várható magyar katonai légiforgalmi kiképzési igények Katonai légiforgalom-szervezést érintő polgári átrepülő forgalom igényei Katonai légiforgalom-szervezést érintő, a katonai repülőterekre le- és felszálló polgári forgalom igényei Polgári forgalom katonai repülőterekre vonatkozó igényei, katonai-polgári közös felhasználású repülőterek Szakirányítás Hatósági feladatok Szakmai irányító szervezet Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat (AIS) HungaroControl Katonai Irányító Részleg Légtérgazdálkodás (AM) szerepének meghatározása NATO telepíthető ATM komponens Katonai repülőterek légiforgalmi szolgálatai Kiképzési rendszer ATM szempontú katonai-polgári együttműködés lehetőségei Jogi szabályozás... 48

3 3 6. VÉGREHAJTÁSI TERV (PROGRAM) ÜTEMEZÉS FELELŐSÉGI KÖRÖK FÜGGELÉKEK VO NATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS REFERENCIÁK Légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások Egyéb szabályzók KAPCSO LÓDÓ EGYÉB MUNKAFOLYAMATOK (PROJEKTEK) Katonai repülőterek radar, rádió navigációs és repülési adatfeldolgozó rendszereinek a beszerzési folyamata Magyar katonai légiforgalmi irányítók alkalmazása Afganisztánban CEATS folyamatok A műveleti repülésekről és a katonai légiforgalmi szolgálatok működéséről szóló rendelet-tervezet és a szakszolgálati engedélyekről szóló rendelet -tervezet kidolgozása A HungaroControl "torony" szimuláció együttműködésének folyamata A Katonai Légiforgalmi Szolgálat megalakításának folyamata TACEVAL ellenőrzések A ME GVALÓSÍTÁSI FOLYAMAT NYOMON KÖVETÉSE FŐBB HATÁRIDŐK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA... 65

4 4 1. Bevezetés 1.1 A MANS-2006 Program (továbbiakban: Program) célja A Magyar Köztársaság katonai szövetségben vállalt kötelezettségei, folyamatosan fejlődő légvédelmi rendszere és honvédelmi, valamint gazdasági érdeke által támasztott követelményeknek megfelelő katonai légiforgalom-szervezési rendszer kialakítása. A Program tervezett időtartama 3 év. A Program fő célkitűzései: a) a Magyar Honvédség közép- és hosszú távú légiforgalom-szervezési és légiforgalmi irányítási koncepciójának kialakítása valamint végrehajtási feltételeinek megteremtése; b) a légiforgalom-szervezéssel és légiforgalmi irányítással kapcsolatos NATO felajánlás kialakítása; c) az Európai Unió és az EUROCONTROL európai légiközlekedési szervezet által kialakított légiközlekedési stratégia (ATM 2000+) katonai vonatkozású követelménye bevezetésének előkészítése; d) a Magyar Honvédség Katonai Légiforgalmi Szolgálat szervezetének létrehozása; Légiforgalom-szervezés alatt a légiforgalmi irányítás, légiforgalmi tájékoztatás és a légtérgazdálkodás funkcióit értjük. 1.2 A Program felépítése A Program fő fázisai: 1. Alapozás. A Programkészítés folyamatát rögzítő 40/2004. (HK 10.) HM utasítás alapján a tervezést és végrehajtást felügyelő MANS szakcsoport (továbbiakban SZAKCSOPORT) létrehozása. Az alapozás témakörét a 2. fejezet (Alapozás) dolgozza fel. 2. Adatgyűjtés. Információ gyűjtés a meglévő katonai légiforgalmi szervezetek felépítéséről, működéséről, az elöljáró, együttműködő és támogató szervezetek helyéről, szerepéről, valamint a katonai légiforgalom-szervezéssel (továbbiakban SZAKMAI IRÁNYÍTÓ SZERVEZET) szemben támasztott, hazai és nemzetközi szintű katonai, illetve polgári szempontú valós követelményekről. Az adatgyűjtés témakörét a 3. fejezet (Adatgyűjtés) dolgozza fel. 3. Kidolgozás. A begyűjtött információk rendszerezése és elemzése, majd a Program elvi kidolgozása. Az Elvi Program modellezése, ezt követően a végleges Program kidolgozása. Az kidolgozás témakörét a 4. fejezet (Kidolgozás) tartalmazza. 4. Megvalósítás. A Program elemeinek gyakorlati megvalósítása. Jogszabályok, utasítások, intézkedések szakutasítások, eljárások kidolgozása az illetékes szervek által. Szervezeti változtatások bevezetése. Technikai fejlesztések. A megvalósítás folyamatának figyelemmel kísérése és az időközben szükségessé vált módosítások

5 5 beépítése a Program menetébe. Az Megvalósítás témakörét az 5. fejezet (Megvalósítás) és a 6. fejezet (Végrehajtási terv) dolgozza fel. A Program tartalmi értelmezéséhez háttérinformációt nyújtanak a 7. fejezet (Függelék) és a 8. fejezet (Főbb határidők áttekintő táblázata).

6 6 2. Alapozás 2.1 A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás A 40/2004. (HK 10.) HM utasítás célja Az HM utasítás célja, hogy megfelelő keretet adjon a Program tervezési és végrehajtási folyamatához. 2.2 A tervezést és végrehajtás felügyelő MANS szakcsoport A tervezést és végrehajtás felügyelő szakcsoport feladata A tervezést és végrehajtást felügyelő szakcsoport feladata a Program kidolgozása, a kidolgozást segítő egyéb részfeladatok irányítása. Kapcsolattartás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség érintett szervezeteivel, az érintett külső szervezetekkel, a Program előkészítése és végrehajtása során. A munkában résztvevő személyek, szervezetek munkájának koordinálása, a Program végrehajtása során operatív döntéshozatal. A MANS szakcsoport szakmai feladata: a) A Magyar Honvédség minden vezetési szintre kiterjedő légiközlekedésszervezéssel és légiforgalmi irányítással összefüggő szervezeti struktúrájának kialakítására, vezetésére és irányítására, a szervezet(ek) személyi és technikai feltételeinek biztosítására vonatkozó fejlesztési Program kidolgozása, figyelemmel a Magyar Honvédséggel szemben támasztott, a szövetségesi kötelezettségekből és az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredő követelményekre; b) A Magyar Honvédség légiközlekedés-szervezési és légiforgalmi irányítási képességeinek elemzése, amely kiterjed a Magyar Honvédség előbbi feladatkörökben érintett elemeinek szervezeti, kiképzési, technikai, szabályozási, eljárási és felügyeleti területeire; c) A Magyar Honvédség NATO felajánlásban szerepeltethető légiközlekedésszervezési és légiforgalmi irányítási képességének soron kívüli kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozása; d) A Magyar Honvédség közép- és hosszú távú légiközlekedés-szervezési és légiforgalmi irányítási, valamint az ehhez kapcsolódó képzési koncepciójának kidolgozása; e) A Magyar Honvédség Légiforgalmi Szolgálat kialakítására irányuló munka előkészítése, vezetése és végrehajtásának felügyelete.

7 A tervezést és végrehajtás felügyelő Szakcsoport. A Szakcsoport a) vezetője Dr. Lakatos László mk. dandártábornok, a HM Tervezési és Koordinációs főosztályvezetője, a NATO Légiforgalom-szervező Bizottság és az EUROCONTROL Tanács tagja; b) helyettese Csondor István ezredes, a HM Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda légierő szakreferense; c) titkára Sipos Zoltán alezredes, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály kiemelt főtisztje; d) tagjai: - a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály; - a HM Katonai Légügyi Hivatal; - a HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal; - a HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség; - a HM HVK Személyügyi Csoportfőnökség; - a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség, valamint - az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság; - az MH Légierő Parancsnokság és alárendeltjei állományából kijelölt személyek, valamint - HungaroControl Katonai Összekötő Iroda irodavezetője.

8 8 3. Adatgyűjtés 3.1 Az adatgyűjtés célja Az adatgyűjtés célja, hogy hiteles és naprakész információk álljanak rendelkezésre a katonai légiforgalom-szervezés jelenlegi működéséről, kapcsolatrendszeréről, felépítéséről és a vele szemben támasztott követelményekről. Az adatgyűjtés során meg kell ismerni a szakterületek és érintett szervezetek koncepcionális terveit. A begyűjtött információk szolgáltatják a kidolgozandó Program szakmai alapját. 3.2 Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést, elsősorban a szakcsoportba delegált szakértők által biztosított tájékoztatások alapján kell elvégezni. Amennyiben egy fontosnak ítélt területről nincs delegált szakértő, úgy az adott szervezetek számára kiküldött kérdőív útján kell elvégezni az adatgyűjtést. A kérdőívek kérdéscsoportjait az adott szervezet profiljának megfelelően kell összeállítani. Szükség esetén a beküldött adatok hitelességét ellenőrizni kell, a választ a valós körülmények között meg kell vizsgálni. Indokolt a kérdéses szakterület vezetőit felkérni, hogy a szakcsoport számára készítsenek beszámolót területük működéséről. 3.3 Az adatgyűjtésbe bevonásra kerülő szervezetek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Magyar Repülő Szövetség NATO EUROCONTROL MH Légierő Parancsnokság MH Szárazföldi Parancsnokság 3.4 Az adatgyűjtésbe bevont szervezetek számára küldendő kérdőívek, illetve kérdéscsoportok Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A magyarországi repülőterek forgalma jelentős mértékben növekedésnek indult és várhatóan a közeljövőben is fennmarad a tervezett fejlesztések megvalósulása eredményeként. A tárca - egyetértésben a MANS-2006 Program célkitűzéseivel - támogatja az együttműködést a közös légtérfelhasználás érdekében. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium javasolja az egyeztetést a katonai légtérigények, a katonai repülés szolgáltatásigénye és a szolgáltatók feladatainak pontosítása, a légiforgalmi szolgálatok együttműködése érdekében. Javasolja továbbá a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság szerepének növelését.

9 9 1. A polgári, regionális (közforgalmú és magán) repülőtér-fejlesztés koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. Az állami szerepvállalás Magyarország polgári repülőtereinek fejlesztési koncepciójában - a hatályos légiközlekedési stratégia alapján - Budapest Ferihegy, Debrecen és Sármellék Nemzetközi Repülőtereken valósulhat meg. A repülőterek fejlesztésével párhuzamosan a forgalom nagysága és összetétele is jelentős változáson megy keresztül. A földi navigációs technikai berendezések mellett precíziós megközelítést és leszállást biztosító eszközök üzembe állítása is tervezett. A további repülőterek fejlődését a regionális és helyi igények határozzák meg. A közelmúltban már jelentős fejlesztések történtek Győr - Pér, Pécs - Pogány, Békéscsaba, Taszár Repülőtereken és várható Zalaegerszeg - Andráshida és Szeged Repülőtér fejlesztése is. E repülőterek jövőbeni igényeinek pontos meghatározása pontos forgalmi előrejelzések hiányában nem lehetséges, de a hosszú távú stratégia tervezése során számolni kell velük. 2. A polgári regionális légiközlekedés (közforgalmú és magán) kialakításának koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. Magyarországon elsősorban a nemzetközi általános légiforgalom (GAT) igényeit, az ICAO szabványokat és ajánlott gyakorlatokat, valamint az EUROCONTROL előírásait figyelembe véve és a repülésbiztonságot szem előtt tartva került az alábbi légtérszerkezet kialakításra. Ellenőrzött C osztályú légterek D osztályú légterek Nem ellenőrzött F osztályú légterek G osztályú légterek Ellenőrzött légterek: CTA (alacsony és magas légterek) TMA CTR A Single European Sky (SES) szabályzó-csomagjából elsőként a légtér kialakítására (Airspace Design) és a rugalmas felhasználásra (Flexible Use of Airspace) vonatkozó végrehajtási rendeletek kidolgozása folyik. Az egységes szabályozásból adódóan a magyarországi légtérstruktúra kialakításakor, módosításakor a fenti jogszabályok szerint kell majd eljárni. Ezen túl a Rugalmas Légtér Felhasználási Elv (Flexible Use of Airspace Concept - FUA) szerint szükséges harmonizálni a szomszédos országokkal az ugyanolyan, vagy nagyon hasonló légtérszerkezet kialakítását. A hatékony légtérgazdálkodás (Airspace Management) alapvető fontosságú az ATS ( légiforgalmi szolgálatok) kapacitásának növelése, az egyes felhasználói követelmények optimális kielégítése és a légtér lehető legrugalmasabb használatának megvalósítása érdekében.

10 10 Budapest FIR (Repülési Tájékoztatási Körzet) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (European Air Traffic Management Network - EATMN) működtetése esetén szerves része lesz a rendszernek. A légtér átszervezését üzemeltetési követelményekre kell alapozni és az egységes funkcionális légtérblokkok (functional airspace blocks) használatával kell optimalizálni. Ez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium esetében a CEATS (Central European Air Traffic Services) Programmal lefedhető. Az Európai Unió terve szerint 2009 után az alacsony légtérre is ki kell terjeszteni a körzetesítést (FAB kialakítást). Következő cél az ún. szabad (direkt) repülési légtér koncepció (Free Route Airspace Concept - FRAC) bevezetése és alkalmazása. 3. Katonai repülőterek polgári hasznosításának kérdései. A katonai repülőterek polgári hasznosításában a regionális és helyi érdekek érvényesülése lehet a meghatározó. A tárca a közös felhasználással kapcsolatos igények, hozzáállások és információk vonatkozásában nem rendelkezik naprakész információkkal, azonban támogatja azokat az elképzeléseket, amelyek a vegyes felhasználás révén a gazdaságosabb működtetés lehetőségét biztosítják. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Budapest Ferihegy és más hazai repülőtereken kívül, a szomszédos országok határ közeli repülőtereinek (Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Arad, Zágráb, Maribor, Ljubljana, Graz, Bécs) forgalmát figyelembe kell vennünk. A magyar légiforgalmi irányítás feladata e repülőterek induló és érkező forgalmának utazómagasságra történő emelése, illetve az onnan való süllyesztése. A szükséges légtérkapacitás biztosítása érdekében Budapest TMA és Kecskemét MTMA légtérszerkezete módosítási javaslatának előkészítése folyamatban van. A légtérszerkezet több elemének megváltoztatása áprilisáig feltétlenül szükséges a forgalmi igények kielégítése és szolgáltatási kapacitás megteremtése érdekében. A tárca a rugalmas légtérfelhasználásban látja az optimális polgári és katonai együttműködés megoldási lehetőségét. Ennek feltételei a következők: a katonai ellenőrzött légterek ICAO szerinti osztályozása; TRA-k bevezetése és a meglévő TSA-k átszervezése; a P, R, D légterek átszervezése; a tényleges légtérigények összehangolása; a mozgásra vonatkozó adatok azonnali, közvetlen koordinálásának lehetősége a légijárműveket ténylegesen irányító egységek személyzetei között; közvetlen, azonnali használatú kétoldalú összeköttetés valamennyi légtérfelhasználó (pl. lőtér) és Budapest ATS Központ között. Javasolt valamennyi katonai repülőtér rádiónavigációs (távoli és közeli irányadó állomások) berendezésének frekvenciája, a futópálya küszöbök koordinátái, a futópálya fények adatainak rendelkezésre bocsátása Budapest ATS Központnak, hogy azok a kényszerhelyzetbe került, esetleg magyar katonai repülőteret használni szándékozó légijárművek számára megadhatóak legyenek. Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyarországi polgári repülőterek forgalma jelentős növekedésnek indult és ez várhatóan marad is a közeljövőben a tervezett fejlesztések megvalósulása eredményeként. A MANS Program létrehozása

11 11 kapcsán felmerülő polgári-katonai együttműködésre kiható változtatások kezelése érdekében szükséges a polgári-katonai párbeszéd erősítése, ezen belül a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság szerepének növelése. Ezért szakmai egyeztetések lefolytatása javasolt a katonai légtérigények, a katonai repülés-szolgáltatás igénye és a szolgáltatók feladatainak pontosítása a légiforgalmi szolgáltok együttműködése érdekében HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1. A katonai légterek által lefedett légterekre számított, jövőben várható polgári légiforgalom jellege Magyarországra, illetve a CEATS térségre vonatkozóan, valamint annak mennyisége és a forgalom számára szükségesnek ítélt légiforgalmi szolgáltatás. Budapest FIR általános forgalma 7-12%-al nő a következő 3-5 évben, ezen belül az átrepülő forgalma (FL 290 feletti) éves átlagban 4-6%-os növekedést mutat. Ez két fő irányra összpontosul, Bécs FIR - Belgrád FIR/Bukarest FIR között K/DK- NY/ÉNY, valamint Pozsony FIR Bukarest FIR között ÉNY- DK irányokban; A CEATS központ kezdeti működési időszakában (2010 után) várható forgalom mennyiségét nehéz prognosztizálni, de a térségre általánosan a Budapest FIR forgalom növekedését értelmezhetjük; A HungaroControl a jelenlegi szolgáltatási struktúrát és irányító szolgálatokat nem kívánja bővíteni a következő 3-5 évben, az átrepülő forgalom kezelésére a megfelelő szektorkapacitás rendelkezésre áll. 2. A katonai repülőterek légtereit és a katonai légtereket érintő polgári repülőterek várható forgalma, a forgalom jellege, légiforgalmi szolgálatai, a fejlesztések fő irányai. A FL 290 alatti, különösen a FL 210 és 190 közötti forgalom akár meg is duplázódhat, ami a jelenlegi napi 40 átrepülés helyett akár napi átrepülést is elérhet. Ez befolyásolhatja a TSA-k igénybevételét és feltehetően fokozott koordinációt igényel az irányító szolgálatoktól; Uniós tagságunk a kisgépes forgalom növekedését eredményezheti a nem ellenőrzött légtérben, mintegy 10-20%-os növekedés várható a következő években; A repülőterek közül Ferihegy (LHBP) forgalma az 2004-ben 23%-al nőtt a évre prognosztizált forgalom 25 %, ami a TMA forgalmát is jelentősen megnövelte; Budapest TMA forgalmi kapacitását növelni kell, ami a Kecskemét (LHKE) repülőtérrel történő fokozott forgalmi együttműködést feltételez, illetve részben hatással lehet a Kecskemét MTMA körüli TSA-k igénybevételére; Debrecen (LHDC) repülőtér forgalmában - az előrejelzések szerint - jelentős forgalom-növekedéssel nem számol a HungaroControl, a jelenlegi repülőtéri szolgáltatás fejlesztése két éven belül nem esedékes;

12 12 Sármellék (LHSN) repülőtér forgalmának növekedése kiszámíthatatlan, de jelentős növekedéssel nem számol a HungaroControl, a jelenlegi repülőtéri szolgáltatás fejlesztése nem tervezett; Bécs-Schwechat (LOVB) repülőtér a következő 5 évben jelentős forgalomnövekedéssel számol - pontos számadatok nem állnak rendelkezésre - de hatással lehet a Pápa (LHPA) repülőtér közelében található TSA-kra; Temesvár (LRTR) repülőtér forgalma nehezen prognosztizálható mértékben, de növekszik a következő években. 3. A polgári-katonai légiforgalommal foglalkozó szervezetek közötti együttműködés fő területei. Stratégiai, a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság (NLKB) szintje, a 4/2000. (Kö. Vi. Ért. 11.) KöViM-HM együttes utasításban meghatározott feladatok végrehajtására; Pre-taktikai HungaroControl Légtérgazdálkodási Csoport (AMC) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet alapján; Napi, taktikai koordináció az irányító szolgálatok - HungaroControl ügyeletes csoportvezető és az 1. Légiirányító Központ (CRC) ügyeletes csoportvezető között, a légtér védelme és felügyelete ellátásához szükséges együttműködés rendjéről szóló 9/2002. (XI. 11.) GKM-HM együttes utasítás alapján; Radar-, és repülési tervadatok továbbítása a MH Légierő Parancsnokság/CRC részére. Szükséges a jövőben kétoldalú radaradat csere (az új 3D radarok beállásával); Az irányító szolgálatok közötti együttműködési megállapodások (LOA) kötése, régiek felülvizsgálata; Részvétel a polgári-katonai repülés, légiforgalom-szabályalkotási folyamatában; Képzési-, oktatási együttműködés; Részvétel a nemzetközi repülési- és légiforgalmi szervezetek munkájában (ICAO, EUROCONTROL, CEATS, NATO); Kapcsolattartás a polgári-, katonai légügyi hatóságokkal. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Katonai Szektor nyitásának feltételei a Magyar Köztársaság légterében, katonai forgalom prognózisa Magyar Repülő Szövetség 1. A sportcélú repülőtérfejlesztés koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan. 2. A sportcélú légterek kialakításának koncepciója és ennek várható hatásai a katonai légterek felhasználására vonatkozóan.

13 13 3. Katonai repülőterek sportcélú, polgári hasznosításának igényei. 4. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás NATO 1. A katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működése és szervezése megismerésének lehetőségei a NATO tagországokon belül. Nemzetközi kiadványok (pl.: MILAIP) tanulmányozása; A NATMC NATO Légiforgalom-szervező Bizottság munkacsoportjaiban tevékenykedő tagok felkérése adatszolgáltatásra; Személyes látogatások, értekezletek tapasztalatszerzés céljából; Szakmai cserelátogatások. 2. A katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének összehangolása a NATO tagországokon belül. STANAG dokumentumok alkalmazásba vétele és javaslat újabb STANAG -ek kidolgozására (ATC vonatkozású NATO STANAG-ek bővítése); Képzési csereprogramok, többnemzetiségű gyakorlatok szervezése; Többnemzetiségű műveletek légiforgalom-szervezési vonatkozású tapasztalatainak feldolgozása. 3. Külföldi tanácsadók igénybevételének lehetőségei a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének átalakítás során. Az 1. pontban említett tapasztalatcsere megoldja ezt a kérdést. 4. A NATO elvárásai a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésével kapcsolatban. Összefogottan nem találhatók meg egy adott dokumentumban. Általános követelmény a befogadó nemzeti támogatás képessége, melynek részét képezik a katonai légiforgalmi szolgálatok és a repülőtéri infrastruktúra is. A repülőtéri szolgálatokra vonatkozó STANAG-ek listája a mellékletben található. Ezek egy része még nincs ratifikálva. A légiforgalmi szakszemélyzet jártasságára vonatkozó követelmények kidolgozása még várat magára. Valószínűleg a NATO-n belül is az EUROCONTROL vonatkozó előírásai lesznek az irányadóak (ESARR-5). A kommunikációs és navigációs berendezések korszerűsítése, beszerzése során a kompatibilitás kérdése kiemelt figyelmet érdemel csakúgy, mint a mobilitás, mely szintén kiemelt képesség. 5. A NATO igényei a mobil katonai légiforgalmi irányító csoport létrehozására vonatkozóan. A mobil légiforgalmi irányító képességgel kapcsolatos követelmények kialakítása érdekében a Légiforgalom-szervezési Munkacsoport készít egy

14 14 tanulmányt. Az adatgyűjtés célját szolgáló kérdőívet megküldték a tagországoknak véleményezésre. A kérdőív kitöltésének köröztetése 2005 első két negyedévében várható. 6. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. A NATO közép- és hosszú távú tervei a légiforgalom-szervezés területén: Hazánk a témában nyílt információkkal nem rendelkezik. Az EUROCONTROL ATM2000+ Stratégia és a megvalósítást szolgáló ECIP (European Convergence and Implementation Plan) alapján hazai terv is készül a területre vonatkozóan (LCIP Local Convergence and Implementation Plan). Az LCIP-ben külön fejezet tartalmazza a katonai félre is vonatkozó célkitűzéseket, azokkal kapcsolatos részfeladatokat és állapotjelentést. Mivel az EUROCONTROL országok többsége egyben NATO tagország is, az ATM kérdések harmonizációjában nagy szerepet játszik az ECIP EUROCONTROL 1. A légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének megismerési lehetőségei az EUROCONTROL tagországokon belül. Nemzetközi kiadványok (pl.: MILAIP) tanulmányozása; Személyes látogatások, értekezletek, tapasztalatszerzés; Szakmai cserelátogatások; Az EUROCONTROL CMIC tagok felkérése adatszolgáltatásra. 2. A légiforgalmi irányító szolgálatok működése és szervezése összehangolására lehetőségei az EUROCONTROL tagországokon belül. Az uniós tagországokban beépítik a közösségi jogba az EUROCONTROL által kidolgozott szabályzókat; ECIP célkitűzések teljes- vagy igen széleskörű határidőn belüli teljesítése; Kiemelt szerepe van a repülésbiztonsági követelményeknek (ESARR-5). 3. Lehetőségek a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésének és szervezésének átalakítása során külföldi tanácsadók igénybevételére. Az EUROCONTROL továbbképző Központ (IANS) légiforgalmi oktató tanfolyamai (első évben két alkalommal, később évente. Számított költség 2003-as áron kb forint/fő). 4. Az EUROCONTROL elvárásai a hazai katonai légiforgalmi irányító szolgálatok működésével kapcsolatban. Az EUROCONTROL az ESARR-5 bevezetésére kiemelt figyelmet fordít. Alkalmazását előírja minden olyan katonai légiforgalmi szolgálatra, amely polgári forgalom részére is nyújthat szolgáltatást.

15 15 Az EUROCONTROL az uniós jogalkotásban is részt vesz. Jelenleg 7 jogszabály kidolgozására kapott felhatalmazást az EU -tól. Ezek egy része (pl.: légtérgazdálkodási alapelvek, Rugalmas Légtérfelhasználás (FUA) koncepció alkalmazása) a hatályba lépéstől kezdve érinti a katonai légiforgalom-szervezést is. 5. EUROCONTROL ATM Stratégia vonatkozó kérdései. A kérdéskört a jelentős terjedelmű LCIP Hungary vonatkozó részei tartalmazzák MH Légierő Parancsokság 1. A katonai repülőterek, és a katonai légterek által lefedett légterekre számított, jövőben várható katonai légiforgalom jellege Magyarországra, illetve a CEATS térségre vonatkozóan, valamint annak mennyisége és a forgalom számára szükségesnek ítélt légiforgalmi szolgáltatás. Települő légijárművek száma Harcászati repülőgépek Szállító repülőgépek Kiképző Kecskemét Pápa Szolnok 12+2 (Gripen) (MiG-29) 5 (AN-26) (L-39) - - repülőgépek Szállító helikopterek (Mi-8, Mi-17) Harci helikopterek (Mi-24) Összes: Tervezett éves repülési idő/felszállás szám Harcászati repülőgépek 1400 óra (Gripen) óra (MiG-29) óra (AN-26) - - Szállító repülőgépek Kiképző 800 óra (L-39) - - repülőgépek Szállító helikopterek óra Harci helikopterek óra Összes: óra óra Tervezett éves nemzetközi gyakorlatok száma Harcászati repülőgépek 3 nemzetközi/3 hazai - -

16 16 Szállító repülőgépek Kiképző repülőgépek Szállító helikopterek nemzetközi/2 hazai Harci helikopterek nemzetközi/2 hazai Összes: 3/3-4/4 Repülőterekhez kapcsolódó repülési feladatok Oktató/Kiképző repülések Gyakorló repülések Légvédelmi repülések Átrepülések Kutató-mentő repülések Felderítő repülések Levegő-levegő feladatok Levegő-föld feladatok Hangsebesség feletti repülések Helikopter forgalom Szállító repülőgép forgalom Harcászati repülőgép forgalom Légi utántöltés Ellenőrző repülések Légi bemutatók Kalibráló és berepülések Nemzetközi repülések Éjszakai repülések VFR szerinti repülések IFR szerinti repülések Pilóta nélküli légijárművek Ejtőernyős ugrás Egyéb -

17 17 2. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. A Magyar Honvédségre háruló, előre nem látható feladatok (külföldi szerepvállalás, válságkezelés, haderő korszerűsítés, szélsőséges időjárás, technikai problémák stb.) a táblázat adatait a valóságban módosíthatják. A pápai repülőtér, mint NATO tartalék repülőtér, az arra települő magyar vagy NATO kötelékek rendeltetése szerint lát el feladatokat, melyek a táblázat adatait a valóságban szintén módosíthatják. A CEATS térség katonai légiforgalma nagymértékben függ a katonai szövetségben a légierőkre háruló nemzetközi feladatoktól és a nagyobb méretű nemzetközi gyakorlatok szervezésétől. A katonai légiforgalom-szervezés elemei a légierő szempontjából legyenek képesek a jogszabályokban előírt légiforgalmi szolgáltatások biztosítására, a katonai repülőterekre, illetve a katonai légiforgalmi irányító szolgálatok felelősségi körébe utalt légterekre vonatkozóan, elősegítve ezzel a repülő csapatok hatékony, biztonságos kiképzését és a feladatok végrehajtását. Legyenek képesek a katonai légiforgalom környező polgári légiközlekedési környezetbe való hatékony operatív integrálására MH Szárazföldi Parancsokság 1. Egyéb, a témakörben fontosnak ítélt vélemény, javaslat, tájékoztatás. Az MH Szárazföldi Parancsokság részéről módosító javaslat a témában nem érkezett. Kérésként merült fel a további zökkenőmentes együttműködés érdekében a tájékoztatás szükségessége, amennyiben a MANS Program az MH SZFP működését érintő változtatást generál.

18 A beérkezett adatok kezelése 4. Kidolgozás A beérkezett adatok rendszerezése és elemzése A beérkezett adatokat a Szakcsoport rendszerezi és elemzi, majd előkészíti az Elvi Program elkészítésére. A beérkezett adatok elemzése során választ kell kapni a következő fő kérdésekre: Melyek a katonai légiforgalom-szervezéssel szemben támasztott követelmények; Milyen a katonai légiforgalom-szervezés egészének, valamint alkotóelemeinek felépítése, működése és ezek mennyiben teszik lehetővé a követelményeknek való megfelelést; A katonai légiforgalom-szervezés milyen forrásokkal rendelkezik feladata elvégzéséhez és ezek elegendőek-e a megállapított követelményeknek megfelelő szolgáltatás eléréséhez; A katonai légiforgalom-szervezésre vonatkozóan milyen jogi, szervezeti, működési, technikai fejlesztési tervek születtek az elmúlt 5 évben, ezekhez kapcsolódóan milyen munkák zajlottak és ezek milyen eredménnyel jártak; A katonai légiforgalom-szervezés mely területein és milyen jelegű változtatások szükségesek; A katonai légiforgalmi irányító szervezet milyen lehetőségeket rejt magában, melyeket a megállapított követelményeken túl, az állami légiközlekedés érdekében kihasználhat; A katonai és más légtérfelhasználók igényeinek összevetése és az átfedések keresése Az Elvi Program elkészítése Az Elvi Programot a Szakcsoport állítja össze az adatelemzés során szerzett tapasztalatok alapján. Az Elvi Program tartalmazza azokat a tényezőket, melyek gátolják a megállapított követelményeknek való megfelelést, illetve ezek feloldására megoldásokkal (alternatívákkal) szolgál, beleértve a Program megvalósításához rendelkezésre álló vagy a továbbiakban szükséges forrásokat. Az Elvi Program elkészítéshez a Szakcsoport igénybe veszi az egyes szakterületeknek megfelelő, illetékes szervezetek és szakértők bedolgozó munkáját.

19 Az Elvi Program modellezése Az Elvi Program modellezésének céljai Annak megállapítása, hogy az Elvi Program alkalmas-e a gyakorlati megvalósításra; A Programban meghatározandó mozzanatokra szánt idő (határidők) meghatározása; A Program megvalósításához szükséges források pontosítása Az Elvi Program modellezésének módszere Az Elvi Program modellezését egy erre a célra összehívott ideiglenes bizottság vagy a döntéshozó szerv végzi. Amennyiben a döntést egy ideiglenes bizottság hozza meg, az ideiglenes bizottsági tagnak olyan személyek kerülnek felkérésre, akik nem tagjai a Szakcsoportnak. Az ideiglenes bizottság tagjai rendelkezzenek tapasztalattal a katonai légiforgalmi irányítás, a légiforgalmi irányító oktatás, a repülés biztonság és a légiforgalmi irányítás, szervezés, a légierő szervezés, a híradó biztosítás, a pénzügyi-logisztikai biztosítás és a jogi szabályozás szakterületein. Az ideiglenes bizottság az Elvi Program alapján elméletben modellezi a Program végrehajtását és tapasztalatiról, illetve javaslatairól tájékoztatja a Szakcsoportot A végleges Program elkészítése A végleges Programot a Szakcsoport készíti el az Elvi Program alapján, figyelembe véve a Bizottság tájékoztatását. A Programot a Szakcsoport terjeszti elő végrehajtásra A Program általános tartalma A Program általánosan a következő fő elemeket tárgyalja: A katonai légiforgalmi irányítással szemben támasztott követelmények. A követelmények elérését célzó jogszabályok, szakutasítások, eljárások; szervezeti változások; kiképzési létszámok és állománytáblák; kiképzési módszerek és követelmények; technikai fejlesztések. A Program megvalósítását lehetővé tevő pénzügyi, anyagi-technikai források. A Program egyes elemeinek végrehajtásáért felelős szervezetek és azok jogosultságai, valamint kötelezettségei.

20 20 A Program egyes elemeinek végrehajtási határidői. Egyéb, a Program kidolgozása során felmerült kérdések A Program szakmai háttere A katonai repülések repülőtéren, a repülőtér körzetében, valamint azok légtereiben történő irányítását és információkkal történő ellátását a légiforgalmi szolgálatok végzik. A légiforgalmi szolgálatok repülésirányító tevékenységüket helyileg a katonai repülőtereken, információ-szolgáltató tevékenységüket pedig jelenleg Veszprémben végzik. A légiforgalmi szolgálatra (angol rövidítéssel: ANS) vonatkozó szabályozás, a szolgálat egységes szervezetének, irányításának, feladatvégzésének és a szolgálat tagjainak szakmai tudásában rejlő szellemi tőke nemzetközi feladatokban történő kihasználásának kérdése a Magyar Honvédségben mélyreható vizsgálatot igényel, mivel jelenlegi állapotában nem képes megfelelő hatékonysággal szolgálni a biztonságos repülés érdekeit. Nemzetközi és nemzeti szempontok figyelembevételével elemeztük a NATO (katonai) és az EU (polgári) meglévő és a közeljövőben várható elvárásait a magyar légtér és repülőtereink felhasználására vonatkozóan. A katonai igények: 1. A repülőtereinknek alkalmasnak kell lennie a saját műveletek és a szövetséges repülőeszközök légtérhasználatának biztosítására, beleértve a légiforgalmi szolgáltatás feladatait is; 2. A repülőtereknek biztosítaniuk kell a repülőkiképzést, ezen belül pedig olyan környezetet kell létrehozni, melyben a hajózó személyzet gyakorolhatja a külföldön végrehajtandó feladatok légiközlekedési vonatkozású elemeit; 3. A katonai repülésekhez légtereket kell biztosítani (Európa nyugati felén a gazdasági érdekek hatására a katonai repülések számára fenntartható légtér olyannyira lecsökkent, hogy a nagyobb kötelékekkel végrehajtandó feladatokat várhatóan a kelet-európai régióban fogják szervezni); 4. A NATO által a tagországok felé igény fogalmazódott meg telepíthető légiforgalmi irányító egység alkalmazására. A kérdés a NATO Légiforgalom-szervező Bizottság (NATMC) ülésein folyamatosan napirenden szerepelt. A polgári igények: 1. Az Európai Unió területén várhatóan a személy- és teherszállítás területén a repülés kerül előtérbe, az USA-hoz hasonló nagy méret és a közutak nagy áteresztő képességének hiánya miatt. A regionális repülőterek, illetve azok hálózatának fejlesztését az Unió kiemelten fontos szempontként kezeli. 2. Az egyre kiterjedtebb területen működő diszkont-, illetve az új piaci helyzethez alkalmazkodó charter légitársaságok a regionális repülőtér hálózatot részesítik előnyben, hasonlóan a kis, 2-4 fő befogadására képes repülőgépekhez.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

A SESAR program katonai aspektusai

A SESAR program katonai aspektusai Paulov Attila főhadnagy HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály A SESAR program katonai aspektusai Az elmúlt években a repülés mint közlekedési forma a társadalom majd minden rétege számára

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

A fejlődés folytatódik

A fejlődés folytatódik ~ Szepessy Kornél vezérigazgató A fejlődés folytatódik Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28. Elmúlt négy év eredményei ANS III projekt technikai-technológiai megújulás, MATIAS KFOR szektor megnyitása

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3

AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3 Halászné dr. Tóth Alexandra 1 Somosi Vilmos 2 AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A HAZAI LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓI SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ÁLLAMI CÉLÚ LÉGIKÖZLEKEDÉSBEN 3 Az európai

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás

szerű feladatairól Marton Tamás lyozás Feladatok a közlekedk zlekedés s más m s területein: a légi l és s a vízi v közlekedk zlekedés s időszer szerű feladatairól Marton Tamás Légi és s vízi v közlekedk zlekedési szabályoz lyozás Az állam feladatai

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről . számú példány MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2006 ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen ZÁRÓJELENTÉS 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 2/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-005-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LRBS-LBSF (BBU-SOF) en route FL150 Ideje: 2013 január

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. SZÁNKI LÁSZLÓ mérnök alezredes 1 MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA 2004. július 1-vel a Magyar Honvédségben egy kis mértékű, de nagy jelentőségű rendszerváltásra

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

A KONFERENCIA VITAANYAGA

A KONFERENCIA VITAANYAGA HAJZER MIKLÓS alezredes 1 A NATO TÜZÉR MUNKACSOPORT HELYE, SZEREPE A SZABVÁNYOSÍTÁS RENDSZERÉBEN Köszönöm a lehetőséget, hogy egy rövid tájékoztatót tarthatok a NATO tüzér munkacsoport tevékenységéről.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

SZTRUNGA ERZSÉBET 1 Légiforgalmi útvonaltervezés az Egységes Európai Légtérben

SZTRUNGA ERZSÉBET 1 Légiforgalmi útvonaltervezés az Egységes Európai Légtérben SZTRUNGA ERZSÉBET 1 Légiforgalmi útvonaltervezés az Egységes Európai Légtérben En-route airspace design in the Single European Sky The European airsace is fragmented. As a result of the increasing air

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETSÉGES ASPEKTUSAI PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAV-K) METEOROLÓGIAI TÁMOGATÁSÁBAN

REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETSÉGES ASPEKTUSAI PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAV-K) METEOROLÓGIAI TÁMOGATÁSÁBAN REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KLÍMA ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETSÉGES ASPEKTUSAI PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖK (UAV-K) METEOROLÓGIAI TÁMOGATÁSÁBAN TÁMOP-4.2.1.B- 11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 2007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS AUDIT TEVÉKENYSÉG 007. ÉVI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉSE MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT AUDIT ÖNÁLLÓ OSZTÁLY BUDAPEST, 008. JANUÁR BEVEZETÉS A 006. év folyamán kormányzati kezdeményezésre

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK POLGÁRI KATONAI FELHASZNÁLÁS (ÜZEMELTETÉS) HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 2 TÉMAFELVETÉS

A KATONAI REPÜLŐTEREK POLGÁRI KATONAI FELHASZNÁLÁS (ÜZEMELTETÉS) HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 2 TÉMAFELVETÉS Csengeri János 1 A KATONAI REPÜLŐTEREK POLGÁRI KATONAI FELHASZNÁLÁS (ÜZEMELTETÉS) HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 2 A katonai repülőtereknek alacsony a kihasználtsága. A helyi, katonai repülések

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 131/2014. (XI. 19.) ME határozat 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1599/2014. (XI. 4.) Korm.

Részletesebben

STRAIGHT TO THE POINT

STRAIGHT TO THE POINT STRAIGHT TO THE POINT HUNGAROCONTROL STRAIGHT TO THE POINT A vezérigazgató köszöntője Tisztelt Olvasó! A világ légiforgalma magához tért a gazdasági válság okozta visszaesés után. Az EUROCONTROL adatai

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció Szolvencia II - áttekintés Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció 1 A Szolvencia II projekt állása, a felügyelés alapjai 2 Hol tart a folyamat? 1. szintű szabályozás elfogadva: 2009 év végén

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A katonai légiforgalmi irányítók képzésének elvei és módszerei

A katonai légiforgalmi irányítók képzésének elvei és módszerei Sipos Zoltán Pál László alezredes, százados, légügyi referens légügyi referens HM TKF Tervezési és Együttmûködési Osztály A katonai légiforgalmi irányítók képzésének elvei és módszerei A Magyar Légierõ

Részletesebben

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI Boczák Attila ezredes HVK Logisztikai Csoportfőnökség Logisztikai Támogató Osztály osztályvezető 2014.08.13. 1 Az előadás

Részletesebben

A HADBIZTOS. Forrás: Pallas Nagylexikon. 2011. március 24. 3

A HADBIZTOS. Forrás: Pallas Nagylexikon. 2011. március 24. 3 2011. március 24. 1 2 A HADBIZTOS A hadsereg hatóságainál és parancsnokságainál, valamint a hadrakelt seregnél az élelmezés, ruházási és elhelyezési ügyekre vonatkozó teendőket végzi és ellenőrzi. A hadbiztosság

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben