AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA"

Átírás

1 AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

2 - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések Általános tudnivalók A gyártó kötelezettsége A kivitelező felelőssége A felhasználó kötelezettsége Tanúsítványok Biztonsági előírások és ajánlások Biztonsági előírások Ajánlások Termékelírás Működési elv Kazán Levegő keringtetés Fűtőkör Vezérlés Fő egységek Műszaki adatok Főbb méretek A készülék fölszerelése Általános szabályok A készülék rögzítése A füstcsövek csatlakoztatása B23 típusú kivezetés C13 és C33 típusú kivezetés C53 típusú kivezetés Kondenzátum elvezetés Gázcsatlakozás Hőmérséklet szabályozás Elektromos bekötés Hőmérséklet szabályozás Elektromos bekötés Leírás Bekötés Belső kábelezés Üzembehelyezés Az első beindítás Égőbeállítás Üzemzavar elhárítás Üzemzavar elhárítás Cserealkaltrészek Karbantartás FÜGGELÉK CE tanúsítvány... 36

3 Bevezetés 1.1. A leírásban alkalmazott jelölések Az ebben a leírásban lévő jelölések hangsúlyozzák az információkat. Ezzel kívánjuk növelni a felhasználó biztonságát, a problémák elkerülésével és a helyes használat biztosításával. Figyelem! Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, ami egészséget érintő, vagy anyagi kárt okozhat. Fontos információt jelöl. Hivatkozást jelez más leírásra vagy ennek a műszaki információnak egy másik oldalára. A fölszerelés és a beüzemelés előtt tanulmányozza gondosan a jelölt megjegyzéseket Általános tudnivalók A gyártó felelőssége A kivitelező felelőssége A terméket a különböző európai irányelvek követelményeinek megfelelően gyártják, és CE jelzéssel valamint a szükséges dokumentumokkal szállítják. A minőség iránt elkötelezett gyártóként folyamatosan keressük a továbbfejlesztési lehetőségeket. Ennek következtében fenntartjuk a jogot az ebben a leírásban megadott műszaki adatok megváltoztatására. A gyártói felelősség nem terjed ki az alábbi esetekre: a készülék használatára vonatkozó utasítások be nem tartása. a készülék nem megfelelő karbantartása. a készülék fölszerelési utasításainak be nem tartása. A kivitelező felelős a fölszerelésért, és az alábbiakat kell figyelembevennie: olvassa el, és tartsa be a készülékkel szállított dokumentáció utasításait. a kivitelezést az érvényben lévő szabványok és előírások szerint végezze. magyarázza el a készülék működését a felhasználónak. hívja föl a felhasználó figyelmét a következő ellenőrzésre és karbantartásra. adja át neki ezt a dokumentációt.

4 Felhasználó felelőssége A helyes működés biztosításához vegye figyelembe a következőket: olvassa, el és tartsa be a dokumentációban foglaltakat. a kivitelezést az arra képzett szakemberrel, a beüzemelést a szakszervizzel végeztesse el. magyaráztassa el a kivitelezővel a készülék működését. végeztesse el a készülék ellenőrzéseit és karbantartását. őrizze meg a berendezés dokumentációját, tartsa azt elérhető helyen, a készülék közelében Garancia A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintű, ha az alkalmazását, illetve a karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévő előírások szerint biztosítják. A SOLARONICS Kft. 1 év garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak a gyártási és az anyaghibákra vonatkozik abban az esetben, ha betartják az ebben a szerelési-kezelési utasításban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó előírásait képezik, és az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik el, majd az ennek megfelelő dokumentumot elküldik a SOLARONICS Kft. részére. A gyártó és a forgalmazó elutasítja a garanciális igényeket abban az esetben, ha a készülékhibát külső jelenség, hanyag kezelés, a jelen útmutatóban foglaltak be nem tartása, az átvételt követő szállítási sérülés, nem gyári alkatrészek beépítése, nem a szakszerviz által végzett beüzemelés vagy karbantartás okozza. A Solaronics különösen nem felelős az olyan károkért, melyek a nem megfelelő fölszerelés következményei: a helyszíni előírások be nem tartása, a helyi törvények be nem tartása, a jelen szerelési utasítás előírásainak be nem tartása, különös tekintettel a karbantartásra, a technológiai utasítások és szabványok be nem tartása.

5 - 5 - A Solaronics garanciája az alaktrészek cseréjére vagy javítására korlátozódik, melyet a szakszerviznek kell elvégeznie. A garancia nem vonatkozik a kiszállási díjra, az alaktrészek természetes elhasználódására, a nem megfelelő használatra, harmadik fél általi illetéktelen beavatkozásra, a karbantartás hiányára vagy nem megfelelő voltára, valamint a nem megfelelő tüzelőanyag használatának esetére. A beépített részegységekre (mint pélául a motorok, szivattyú, mágnesszelep) a garancia csak akkor vonatkozik, ha azokat soha nem távolították el a készülékből. Az Európa Uniós jogok az 1999/44/CEE irányelv szerint érvényesek. A szerelő, miután meggyőződött arról, hogy a készüléket a jelen műszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetően. A biztonsági elemek vagy a készülék működését, ill. az égési higiéniát befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát! - az előírt tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése elengedhetetlen! Évente egy megelőző karbantartás kötelező! A SOLARONICS Kft. - karbantartási szerződés keretében - vállalja a felülvizsgálat elvégzését. 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó előírásokat, a használati és karbantartási utasítással. FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni! 1.4. Tanúsítványok Készülék Gázüzemű, kondenzációs hőlégfúvó, melegvizes hőcserélővel Irányelv 2009/142/EEC «Gázkészülékek» NOx osztálybasorolás 5 (NF EN 1020) Füstgázkivezetés B23 C13, C33, C53

6 Biztonsági előírások és ajánlások 2.1. Biztonsági előírások FIGYELEM! A készüléket a kivitelezés idején földelni kell! FIGYELEM! A fűtőberendezés burkolatát nem szükséges fölnyitni a normál működése közben. Ezt csak a szerelés és a beüzemelés, javítás, karbantartás során kell megtenni, de azt csak arra képzett szakembernek, elsősorban a szakszerviznek szabad elvégeznie. Tilos elzárni a hőlégfúvóval fűtött helyiség légbeeresztő nyílásait! Tilos elzárni a füstgáz kivezető illetve az égési levegő bevezető csöveket! Tilos módosítani a készülék beállításain, amit az arra illetékes szakemberek végeztek! Tilos vizet fecskendezni a fűtőkészülékre, vagy nedves, meztelen testrésszel érinteni azt! Tilos megérinteni a készülék meleg, vagy mozgó részeit! Tilos bármit rátenni a fűtőkészülékre, vagy arról lelógatni! Tilos bármilyen beavatkozást végezni a készüléken az elektromos és a gázhálózatról való leválasztás előtt! Tilos módosítani a gáztípust, a biztonsági és vezérlési beállításokat, mert az veszélyt okozhat! Tilos lenyelni a kondenzátumot! Forduljon a szakszervizhez a gáztípus vagy gáznyomás, illetve a tápfeszültség megváltozása esetén. Ha hosszabb ideig nem használják a készüléket, akkor válasszák le azt az elektromos hálózatról. A beüzemelést, javítást és a karbantartást a szakszerviz végezze. Ajánljuk, hogy kössenek karbantartási szerződést a szakszervizzel.

7 Ajánlások Az AC típusú, gázüzemű, kondenzációs hőlégfúvókat ipari, kereskedelmi és szolgáltató épületek fűtésére tervezték. FIGYELEM! A készüléken való bármely beavatkozást csak a szakszerviz végezhet! Olvasson el minden utasítást annak érdekében, hogy tökéletesen élvezhesse a készülék használatának előnyeit. Ez a műszaki dokumentáció a szállítás része, és a készülék közelében kell tárolni akkor is, ha áthelyezik, vagy másnak átadják. Ne távolítsa el az adattáblát és a biztonsági feliratokat, jeleket a készülékről. A készüléket jól szellőző helyiségben kell fölszerelni, kivéve, ha a szerelés zárt égésterű. Kérjük, hogy forduljon hozzánk, ha a fölszerelés a jelen leírástól eltérően történne! Tiltások Ne szerelje föl a kondenzációs hőlégfúvót: o külső térben o robbanásveszélyes környezetben, o klóros levegőjű helyiségben, o különlegesen nedves helyiségekben (áramütés veszélye). 3. Termék leírás 3.1. Működési elv Az AC-H típusú, kondenzációs fűtőkészülékek egy kazánból és a légáram útjában elhelyezett melegvizes hőcserélőből állnak, melyek sorba vannak kötve a fűtőközeget tartalmazó vízkörrel Kazán Az alacsony NOx kibocsátású előkeveréses, modulációs, gázégő fölmelegíti a vizet, ami a készülék belsejében kering. A gázmennyiséggel arányos égési levegőt egy változtatható fordulatszámú ventilátor juttatja át a Venturi rendszeren. A gáz-levegő keverék a gázégő belsejébe jut, ahol megtörténik az égés. A füstgáz kétszer megy át a rozsdamentes acélból készített hőcserélőn, hogy a lehető legtöbb hőt tudja leadni.

8 - 8 - Ez az eljárás legalább 98%-os hatásfokot eredményez a legnagyobb fűtőteljesítménynél, és 108%-ot a teljesítmény modulációnál. Ha a füstgáz hőmérséklete alacsonyabb a harmatpontinál, akkor a vízgőz lecsapódik a készülék alsó részében. A lehűlt füstgáz eltávozik a füstcsövön. A kondenzátum elvezetése szifonon keresztül történik Levegő keringtetés Axiálventilátor (AC-H) vagy centrifugálventilátor (AC-C) fújja át a hőcserélőn a helyiség levegőjét, aminek így megemelkedik a hőmérséklete. Ez az eljárás egyenletes léghőmérsékletet tesz lehetővé. Szemben a hagyományos hőcserélőkkel a légszállítás részleges vagy teljes lecsökkenése vagy a tápfeszültség működés közbeni kimaradása nincs káros hatással a fűtőberendezésre. A gázégő egység teljesen el van szigetelve a légáramtól, így a fölmelegített levegő szennyeződése kizárt. Az AC típusú kondenzációs hőlégfúvókat a 2009/125/EC Európai irányelveknek megfelelő ventilátorokkal szállítják. Az axiálventilátoros hőlégfúvókat közvetlen befúvásra lehet alkalmazni, és az alapkivitel tartalmazza a vízszintes légterelő lemezeket Fűtőkör Vezérlés A fűtőkör csővezetéke rézből készül, és a megmunkálása maximális tömítettséget biztosít azáltal hogy: - minden elemet a gyártóműben szerelnek össze, - a könyököket hajlítással készítik, - a csatlakozások és az irányváltások számát a minimumra csökkentették. A készülék teljesítményének optimalizálásához a kondenzáció irányítása szükséges. Minél alacsonyabbra csökkentik a készülék fűtőteljesítményét, annál több kondenzátum keletkezik. Az AC típusú hőlégfúvók teljesítményének a modulációs tartománya % között van. A hőlégfúvó tartalmaz egy egy független vezérlővel kiegészített PLC-t (programozható logikai vezérlő). Ezek teszik lehetővé a folyamatos modulációt a legkisebb-legnagyobb teljesítménytartományban. A moduláció által az AC típusú fűtőberendezés tökéletesen illeszkedik a fűtött helyiség valós igényeihez.

9 Fő részegységek 1. Axiálventilátor 2. Működésvezérlő (PLC) 3. Kondenzációs hőcserélő 4. Égővezérlő 5. Gáz-mágnesszelep 6. Kondenzátum elvezetés (szifon) 7. Modulációs, előkeveréses gázégő 8. Venturi 9. Égőventilátor 10. Áramlásmérő 12. Biztonsági szelep 13. Fűtőközeg nyomásmérő 14. Szivattyú 15. Tágulási tartály 16. Légterelő lemezek 17. Melegvizes hőcserélő 11. Vízhőmérséklet érzékelő (a visszatérőben)

10 Műszaki adatok Készülék Általános adatok AC-H30 AC-H40 AC-H50 AC-H70 Hőterhelés kw 7, , , Fűtőteljesítmény kw 8,2 26,5 11,5 34,9 13,6 44,1 18,3 61,7 Hatásfok teljes terhelésnél % Hatásfok a legkisebb fűtőteljesítménynél % Légszállítás m³/h (16 C-nál) Hőmérséklet emelés C 8 28, , Gáz és füstgáz adatok Gázfogyasztás (15 C-on) Földgáz H (G20 20 mbar) m 3 /h 2,86 3,82 4,77 6,68 Gázfogyasztás (15 C-on) Propángáz (G31 37 mbar) kg/h 2,11 2,81 3,51 4,91 Min. friss levegő beszívás m 3 /h Kondenzátum mennyiség liter/h 1,8 2,4 2,9 5,2 Füstgáz hőmérséklet C Működési hőmérséklet C -15 o C / +40 o C Tápfeszültség 230V; 50 Hz; 1f. Készülék Általános adatok AC-H30 AC-H40 AC-H50 AC-H70 Légbeszívás átmérője mm Füstcső átmérője mm Kondenzátumkivezetés mm Venturi gyűrű fehér fehér vörös nincs Diafragma 6 mm 6 mm nincs nincs Gázcsatlakozás 1/2 külső Ventilátor teljesítmény W Ventilátor fordulatszám ford/perc Fölvett teljesítmény W Fűtőközeg mennyisége (víz + glikol -15 o C) liter 6,6 7,2 9,2 11,2 Tömeg kg

11 Főbb méretek L M N Méretek AC-H30 AC-H40 A 1080 mm 1079,5 mm K B 570 mm 624 mm C 640 mm 640 mm D 765 mm 765 mm O E 120 mm 120 mm F 667 mm 667 mm J G B F G 478 mm 478 mm H 570 mm 654 mm I 375 mm 375 mm J 687 mm 737 mm K 243 mm 243 mm L 250 mm 250 mm M 279,5 mm 279,5 mm N 160 mm 161,5 mm O 342 mm 342 mm P (levegő) 80 mm 80 mm Q (füstgáz) 80 mm 80 mm P Méretek AC-H50 AC-H70 C E Q A 1192 mm 1277 mm B 674 mm 774 mm C 712 mm 712 mm D 842 mm 842 mm E 120 mm 120 mm A F 667 mm 667 mm G 478 mm 478 mm H 704 mm 804 mm I 375 mm 375 mm I J 787 mm 887 mm K 243 mm 243 mm L 250 mm 250 mm M 304 mm 304 mm N 224,5 mm 309 mm H O 342 mm 342 mm P (levegő) 80 mm 80 mm Q (füstgáz) 80 mm 80 mm D

12 A készülék fölszerelése A gázkészülékek fölszerelését csak az arra képzett és jogosult szakember végezheti a fölszerelés helyén érvényes szabályok, illetve előírások szerint. A fölszereléskor figyelembe kell venni az épület térfogatát, a helyi jellegzetességeket, az esetleges elszívást. Szállítási tartalom: a fűtőberendezés szerelési és karbantartási útmutató elektromos hálózati kábel (1m) szifon gázszerelvény tömítés Átvétel - Tárolás A gáz fűtőberendezést fából készült raklapon szállítják hullámkartonnal és műanyag fóliával burkolva. Elengedhetetlen az ellenőrzés az átvételkor. A tartalom ellenőrzés akkor is szükséges, ha a csomagolás érintetlen. Azt is ellenőrizni kell, hogy a szállítás meg- felel-e a megrendelésnek. Sérülések vagy hiányzó elemek észlelése esetén tegyen megjegyzést az átvételi bizonylaton a lehető legpontosabban. Ezt erősítse meg 48 órán belül a szállítónak. A vevő felelőssége a szállított áru ellenőrzése, és ha ezt elmulasztja, akkor a későbbiekben nincs lehetősége a panaszra. Az árut tárolja tiszta, száraz helyen, védve ütéstől, rázkódástól, hőmérséklet ingadozástól. A levegő nedvességtartalma ne haladja meg a 90%-ot. Kezelés Használjon védőeszközöket a berendezés kicsomagolásakor. Csak a megfelelő védőeszközökkel rendelkező személy végezheti az áru kezelését.

13 Általános szabályok A kondenzációs fűtőberendezéseket abban a helyiségben kell fölszerelni, amit fűteni kívánnak. A körülményeknek meg kell felelniük a fölszerelés helyén érvényben lévő biztonsági előírásoknak. Szellőztetés A kondenzációs hőlégfúvóval fűtött helyiség szellőztetését a fölszerelés helyszínén érvényes szabványok és előírások szerint kell végezni. Kondenzátum elvezetés A kondenzációs hőlégfúvót szifonnal szállítják a kondenzátum elvezetéséhez. Ez a szifon a készülék része, és tilos más eszközzel helyetesíteni a biztonság érdekében. A kondenzátum elvezetést a fölszerelés helyszínén érvényes szabványok és előírások szerint kell elkészíteni. Gázcsatlakozás A készülék bekötése előtt ellenőrizze, hogy a gáz típusa és nyomása megfelel-e a szállított készülék számára.

14 A FIGYELEM! A BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOK: 300 mm 4.2. A készülék rögzítése A hőlégfúvó rögzítéséhez javasoljuk a gyári tartók alkalmazását. Ezek illeszkednek a berendezéshez, és biztosítják az oldalfalhoz képest előírt távolságot. Szerelés: Vegye figyelembe a tartóhoz szállított leírást. Mielőtt a tartóra rögzítené a fűtőberendezést, győződjön meg a tartó stabilitásáról. 1. lépés: szerelje össze a tartót, majd rögzítse azt a falra a fal anyagának megfelelően. A felhasznált kötőelemeknek kétszeres biztonsággal kell elbírnia a készülék súlyát. a hőlégfúvó rögzítése előtt végezzen terhelési próbát. 2. lépés: rögzítse a készüléket a tartóra a szállított csavarokkal. 3. lépés: nyissa ki a hőlégfúvó légterelő lemezeit legalább 45 -os szögben.

15 A füstcsövek csatlakoztatása Az ebben az útmutatóban közölt füstcsöveket általánosan használják, de néhány idom nem járatos minden országban. A kivitelezőtől vagy az építtetőtől függ, hogy a választott füstgázkivezetés megfeleljen a fölszerelés helyén érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak. A füstgáz, ill. az égési levegő csatlakoztatása az alábbiak szerint történhet: külső égési levegő bevezetéssel ("C") a fűtött helyiségből vett égési levegővel ("B"). Az AC-H típusú készülékeket az alábbi kivezetésekkel tanúsították: C13 - C33 - C53 - B23. A füstgázt kivezető csöveket és idomokat olyan anyagból kell készíteni, ami ellenáll a kondenzátum korrozív hatásának o C füstgáz hőmérsékletnél. Füstcsőnek csak polipropilén vagy inox 316 anyag használható. A füstcsöveket, füstcsőidomokat tanúsítani kell. Csak olyan elemek használhatók, melyek a SOLARONICS CHAUFFAGE jóváhagyott. A jóvá nem hagyott idomok használata a garancia visszavonását eredményezheti. Az égési levegő csatlakozó fölszerelése Az AC-H típusú hőlégfúvókat külső égési levegő csatlakozó-idommal szállítjuk. (1. kép) Biztosítsa az épület szabvány szerinti szellőzését a telepítés helyszínén érvényes előírások szerint. A zárt égésterű szereléshez használnia kell a tömített friss levegő csatlakozóidomot, amit a hőlégfúvó tetejére kell rögzíteni. (2. és 3. kép) A zárt égésterű csatlakozáshoz elengedhetetlen a kifogástalan tömítés a csőcsatlakozásoknál. Ennek érdekében használjon a tömítésekre nézve nem agresszív kenőanyagot (pl szappanos vizet) a csövek csatlakoztatásakor.

16 B23 típusú füstgázkivezetés A készülék égéstere összeköttetésben van a környező levegővel. A fűtőberendezés az égési levegőt a fűtött helyiségből veszi, és az égéstermék a tetőn vagy az oldalfalon átvezetett füstcsövön távozik. A füstcsövet tilos átvezetni másik helyiségen, mint ahol a készüléket fölszerelték. B23 típusú, vízszintes B23 típusú, függőleges A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (2) beépített légbeszívó rács - (3) ø80 tömített könyök 90 - (4) ø80 oldalfali kivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (2) beépített légbeszívó rács - (3) ø80 tömített füstcső L= 1000 mm - (4) ø80 tetőkivezetés Ne készítsen oldalfali kivezetést szellőzőnyílásoktól 2 méteren belül vagy közlekedési területen! Lehetséges az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Iránytörés esetén lehetőleg 45 -os csöveket használjon! FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

17 C13 és C33 típusú kivezetések Az égéstér zárt, nem érintekezik a fűtőtt térrel. Az égési levegő bevezetés és a füstgáz kivezetés vízszintes vagy függőleges lehet. A füstcső nem haladhat át másik helyiségen, mint ahol a készüléket fölszerelték. C33 típusú tetőkivezetés C13 típusú, oldalfali kivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 égési levegő csatlakozó - (2) egyesítőidom ø80 + ø80 > ø80/125 - (3) ø80/125 koncentrikus, tömített könyök 90 - (4) ø80/125 koncentrikus oldalfali-, vagy tetőkivezetés Az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása lehetséges a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Ne készítsen oldalfali kivezetést - szellőzőnyílásoktól 2 méteren belül vagy a talajszinttől 2 méter magasságon belül - közlekedési területen - ha az kézzel elérhető (eltömődés veszélye készítsen védelmet a hozzáférés ellen). FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

18 C53 típusú kivezetés Az égésétér zárt, nem érintkezik a fűtött térrel. Az égési levegő bevezetése vízszintesen, az oldalfalon, a füstgázkivezetés függőlegesen, a tetőn keresztül történik. A füstcső nem haladhat át másik helyiségen, mint ahová a fűtőkészüléket telepítették. C53 típusú tetőkivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 égési levegő csatlakozó - (2) ø80 tömített könyök 90 - (3) ø80 oldalfali kivezetés - (4) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (5) ø80 tömített füstcső L= 1000 mm - (6) ø80 tetőkivezetés Az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása lehetséges a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Iránytörés esetén lehetőleg 45 -os csöveket használjon! Ha 90 -os könyök alkalmazása elkerülhetetlen, akkor legfeljebb 2 darabot alkalmazzon. FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

19 Kondenzátum elvezetés A kondenzációs gázüzemű hőlégfúvót szifonnal szállítjuk a kondenzátum elvezetéséhez. A szifont a kivitelezés során kell rászerelni a készülék hátuljára. FIGYELEM! A kondenzátum elvezetést savas közegnek ellenálló anyagból kell készíteni! Ne használjon rézből készült vagy galvanizált csövet! A kondenzátum elvezetőcsövet PVC-ből készítse. Az átmérőjének legalább a csatlakozási mérettel azonosnak kell lennie (ø32 PVC). Győződjön meg arról, hogy az elvezetőcső mindig a szifon legfelső pontja alatt legyen! Ellenőrizze kondenzátum elvezetőcsövek tömítettségét! A hőlégfúvó használata előtt töltse föl vízzel a szifont a betöltő fedélen keresztül. Ez megelőzi azt, hogy füstgáz kerüljön a vízbe. Fagyvédelem A kondenzátum elvezetést, beleértve a szifont is meg kell védeni a fagytól. Az a legjobb, ha az elvezetőcső fagytól védett helyiségben halad. Ha a cső az épületen kívül van, akkor a szifon utáni csőszakasznak nyitottnak kell lennie, nehogy a képződő jég elzárja a csövet. Tartson be minden előírást, hogy elkerülje a berendezés károsodását. A kondenzátum semlegesítése A keletkező kondenzátum savas, a PH értéke 3,5-3,8 között van. Bizonyos területeken előírják a kondenzátum semlegesítését. Ha ez szükséges, akkor használjanak semlegesítő készletet (ezt nem szállítjuk).

20 Töltősapka Savas kondenzátum Kondenzátum semlegesítő Nem szállítjuk Semlegesített kondenzátum Szerelési példa a kondenzátum elvezetésre 4.5. Gázbekötés Először is ellenőrizze, hogy az átvett berendezés adattábláján feltüntetett gáztípus azonos-e a gázhálózatéval. A gázcsatlakozásnak hajlékony csővel kell történnie. Minden hőlégfúvó elé egy elzárót kell építeni, valamint olyan elemeket, amelyeket a helyi szabványok megkövetelnek. A csőátmérő méretezésekor figyelembe kell venni a szállított gázmennyiséget és a vezeték hosszát. A nyomásesés nem lehet több mint a hálózati nyomás 5%-a. A gázbekötést csak az arra képzett szakember végezheti a fölszerelés helyén érvényes előírások alapján. A beüzemelés előtt a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy a vezeték gáztömör, és tiszta, nem maradt benne semmilyen szennyeződés. FIGYELEM! A gázelzáró megnyitása előtt ellenőrizze az elzáró és a fűtőkészülék közötti vezetékszakasz tömítettségét!

21 Földgáz, a hálózati nyomás < 50 mbar Földgáz, a hálózati nyomás > 50 mbar Propángáz (1) Negyedfordulatos elzáró - (2) Gázszűrő - (3) Gáznyomás csökkentő - (4) Közdarab (a szállítás része) - (5) Tömítés (a szállítás része) Pédák a gázbekötésre

22 Hőmérséklet szabályozás elektromos bekötés 5.1. Hőmérséklet szabályozás Az AC típusú kondenzációs hőlégfúvókat egy különleges egységgel kell vezérelni, ami lehetővé teszi a készülék teljesítményének modulációját. A távvezérlő egységet egy legfeljebb 200 m hosszúságú, árnyékolt kábellel kell csatlakoztatni a készülékhez. Ez lehetővé teszi a helyiség hőmérsékletének szabályozását a készülékbe vagy a vezérlésbe bekötött hőérzékelő segítségével. A heti programozású vezérlés kétféle hőmérséklet beállítását teszi lehetővé naponta. A vezérlés: jelzi a készülék állapotát, lehetővé teszi a program kiválasztását, lehetővé teszi a hőlégfúvó újraindítását Kondenzációs hőlégfúvó 2 - Vezérlés 3 - Külső hőmérséklet érzékelő (opció) 4 - Belső hőmérséklet érzékelő kábellel csatlakoztatva, vagy beépítve a vezérlés alsó részébe 5 - Belső hőmérséklet érzékelő (opció) 3 2

23 Elektromos bekötés Leírás A vezérlőegység és a hőlégfúvó(k) tápfeszültsége 1 230V; 50 Hz. A kábelkeresztmetszetet és az elektromos védelmet a készülékek száma, ill. a vezetékhosszúság figyelembevételével kell meghatározni. A vezérlés másik helyiségben is elhelyezhető mint a hőlégfúvó(k). A bekötését árnyékolt kábelell kell végezni. Kösse össze a vezérlést az első hőlégfúvóval, majd azt a másodikkal, és így tovább. Lásd az alábbi képeket, valmint a vezérlés szerelési és használati útmutatóját. 1 2

24 Leválasztókapcsoló A hőlégfúvót leválasztókapcsoló közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózatra. Ennek a bekötését az arra képzett szakembernek kell elvégeznie az ábra szerint. A: Fázis B: Nulla C: Föld Figyelmeztetés! A készüléken végzett bármely beavatkozás előtt válassza le azt az a elektromos hálózatról! Bekötés A vezérlés bekötése a hőlégfúvóba 2a kép A vezérlés és a hőlégfúvó összekötésére használjon árnyékolt kábelt, amit a 2a jelű kép szerint kell elvégezni. A Kábel 1 szolgál a vezérlés bekötésére a hőlégfúvóba, a Kábel 2 pedig a hőlégfúvóból a következő hőlégfúvóba.

25 A hőérzékelő bekötése a hőlégfúvóba Csatlakoztassa az érzékelőt a JP10 aljzatba lásd A - a 2b képen. A kábel megengedett legnagyobb hosszúsága 50 m. 2b kép Leírás Ellenőrizze a tápfeszültséget. 230V; 50Hz-nek és a nullavezetőn mindig 0V feszültségnek kell lennie. Ha ez nem biztosított, akkor védőtranszformátort kell alkalmazni. Kösse be a leválasztó kapcsolót a tápvezetékbe. Kösse össze a leválasztókapcsolót és a hőlégfúvó vezérlését 3 1 mm 2 -es vezetékkel. (Használja a hőlégfúvóval szállított kábelt). Csatlakoztassa a vezérlőegységet a hőlégfúvó vezérléséhez (A, B, Föld). Csatlakoztassa a helyiség hőmérséklet érzékelőt a hőlégfúvó vezérléséhez a JP10 jelű csatlakozóval. Az érzékelő bekötési iránya tetszőleges.

26 Belső bekötési rajz Folyadéknyomás Közegáramlás Kilépő levegő hőm. Közeg visszat.hőm. Közeg előrem.hőm. Helyiség hőmérséklet (opció) Tápfeszültség 230V; 50 Hz Biztonsági termosztát Főventilátor Keringtetőszivattyú BUS Főventilátor ford.sz. vezérlés (opció) Gyújtóelektróda Ionizációs elektróda Égőventilátor Égővezérlő csatlakozója Motor 230V tápfeszültség Motor ford.sz. módosítás

27 Üzembehelyezés 6.1. Az első beindítás 1 A beüzemelés és a fűtőberendezés bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozást az előzőekben leírtak szerint végeztek-e el: Füstgáz csatlakozás fejezet Kondenzátum elvezetés fejezet Gázbekötés fejezet Elektromos bekötés fejezet. Töltse fel vízzel a szifont. Ellenőrizze, hogy: a légterelő lemezek a kifúvásnál legalább 45 -ban nyitva legyenek, a burkolatokról a védőfilmet eltávolították, figyelembe vették a védőtávolságokat a készülék körül, elvégeztek minden elektromos bekötést, a földelés szabványos. 2 Ellenőrizze a hőlégfúvó bekötési pontjain a tápfeszültség jelenlétét. A váltakozó feszültségnek 210 és 230 V között kell lennie. Ügyeljenek a fázishelyes bekötésre. 3 A vezérlőegység típusától függően és a vezérlés leírásában foglaltak szerint egyedi azonosítóval rendelkezik minden hőlégfúvó. Ügyeljen arra, hogy minden egyes készülékhez a saját azonosítóját állítsák be, különben a vezérlés hibát jelez. 4 Ellenőrizze a gáz fajtáját és a nyomását. Ezeknek meg kell felelnie a készülék adattábláján föltüntetett adatoknak. A megengedett legmagasabb hálózati nyomás 50 mbar. Ellenőrizze, hogy a gáz főelzáró nyitva legyen, és hogy a gázvezeték légtelenítve van. Nyissa ki az összes készülék előtti elzárót. 5 Ellenőrize, hogy a vezérlés együttműködik a hőlégfúvóval, és hogy nem jelentkezik-e érzékelőhiba. 6 Kapcsolja be a hőlégfúvót. - A vezérlőegységen kapcsoljon nappali üzemmódba, és állítsa be a hőmérsékletet 1 C-kal magasabbra mint az aktuális hőmérséklet.

28 Minden fűtőkészülék a legnagyobb teljesítménnyel kezd működni. Megjegyzés: a készüléket a gyártóműben beállítják, de lehetőség van a beállítások módosítására. A módosítás szükséges lehet, ha a berendezést 500 m tengerszint feletti magasság fölött szerelik föl. Ebben az esetben alacsonyabb az atmoszférikus nyomás, mint a beállítás helyén, és ez hatással van az égés minőségére. Ehhez a művelethez lásd a Gázégő beállítás fejezetet. 6 Állítsa be a vezérlést ( lásd a vezérlés leírását) Égőbeállítás Ezt a műveletet csak arra képzett, és füstgáz elemző műszerrel rendelkező szakember végezheti. A munka megkezdése előtt válassza le a fűtőberendezést az elektromos hálózatról, és zárja el a gázelzárót. Megjegyzés: gázfajta változtatás esetén a készülék szervizajtajának belsején lévő címkét is módosítani kell, feltüntetve az új beállítást. FIGYELEM! Minden beavatkozás után ellenőrizze a tömítettséget a gázvezetéken! A szükséges eszközök: 2,5 mm-es inbus-kulcs (a legnagyobb teljesítmény gázmennyiségének beállításához) 4 mm-es inbus-kulcs (a legkisebb teljesítmény gázmennyiségének beállításához) füstgázelemző műszer (O 2 -CO-füstgáz hőmérséklet), beállítva a vezetékben lévő gázfajtához. nyomásmérő (max. 50 mbar nyomásra) Az előkeveréses égő ellenőrzése és beállítása: kalibrálja a füstgázelemzőt, és dugja be az érzékelőt a füstcsőbe. ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást mielőtt, a begyújtást megkezdené OFF (KI) és ON (BE) üzemmódban (lásd a táblázatot). indítsa el az égőt teljes terhelésen ( lásd a vezérlés leírását). 2 perc égőmőködés után ellenőrizze az O2 szintet. állítsa be az O2 szintet az A jelű csavarral az alábbi táblázat szerint. Az óra járásának irányában forgatva az O2 érték csökken, az ellenkező irányba forgatva növekszik. miután megtörtént a beállítás a legnagyobb terhelésen, kapcsoljon át a legalacsonyabbra ( lásd a vezérlés leírását).

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató

Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató Álló kondenzációs kazán, beépített tárolóval Beüzemelési, használati és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK FONTOS!...3 Kinek szükséges elolvasni ezt a leírást...3 Szimbólumok...3 Ajánlat...3 Minőségi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS

Hagyományos KaZánoK < 35 KW BS Hagyományos KAZÁNOK < 35 kw Hagyományos KAZÁNOK < 35 KW tartalomjegyzék 1. Tulajdonságok és alkalmazási terület... 4 2. Áttekintõ bemutatás... 5 3. Fõ részegységek... 7 4. Hidraulikai rajz... 9 5. Méretek

Részletesebben

1. www.summatrade.hu

1. www.summatrade.hu 1. www.summatrade.hu TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... Az érzékelő ismertetése és működési módja... Az érzékelő telepítése... A vezérlő automata programozása... A z érzékelő és a vezérlő összekötése... Műszaki

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a Campingaz katalitikus infra hősugárzó készüléket választotta. Ez a használati útmutató a következő típusokra érvényes: Campingaz IR 5000 POHODA és IR 5000 TURBO Infra

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok

VICTRIX 50 és 75. Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 1 VICTRIX 50 és 75 Nagyteljesítményű, fali, kondenzációs kazánok victrix50_75prosi_ujra.qxp 2008.03.04. 21:27 Page 2 Immergas Töretlenül az élen Az Immergas

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Levegő víz hőszivattyú Waterstage 2 Waterstage Mitől lesz néhány egyformának tűnő műszaki termék közül némelyik átlagos, némelyik min. színvonal alatti vagy éppen

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Nagyesésű vízturbina

Nagyesésű vízturbina Nagyesésű vízturbina A nagyesésű vízturbina, ahogy a neve is mutatja, nagy esésű vízfolyásokra telepíthető. Ebben az esetben a víz áramlási sebessége nagy, így elegendő viszonylag kisebb mennyiségű víz

Részletesebben

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN The Buzz HUN Üzembehelyezési és használati útmutató HUN 1.1 A 1.3 1.4 B 1.5 1.6 1 < < < < D 1.7 1.8 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 < < < < Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Biztonsági tudnivalók.... 4 2.1 Tanácsok

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20

DC üzemi feszültség Feszültségtűrés DC -20% / +30% Megengedett felhullám-tartalom 5% Max. áramfelvétel Védettség 0-20 1 00123681 Építési mód Ülékes szelep Vezérlés analóg Tanúsítványok CE Megfelelősségi nyilatkozat Környezeti hőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeghőmérséklet min./max. +5 C / +50 C Közeg Sűrített levegő

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

NWP típusú melegvíz rendszerű fűtőventilátorok.

NWP típusú melegvíz rendszerű fűtőventilátorok. NWP típusú melegvíz rendszerű fűtőventilátorok. 1. BEVEZETÉS 2. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 4. FELÉPÍTÉS, MÉRETEK 5. MŰSZAKI ADATOK 6. FELSZERELÉS 7. AUTOMATIKA 8. BEÜZEMELÉS, MŰKÖDTETÉS

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK

VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK VÖRÖSEN SUGÁRZÓ GÁZKÉSZÜLÉK SR II 21 31 41 61 81 SR II 42 62 82 Normál és templomi kivitel MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA MŰSZAKI LEÍRÁS FÖLSZERELÉS ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 4

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM IST 03 C 185-02 USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HELYEZÉS, HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS HU GB ES Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01)

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01) AlfaSol Integrált szolár bojlerek Fellhasznállóii és Szerellésii Kéziikönyv AG 376/2501 (2009-09-01) TARTALOM JEGYZÉK 1 TELEPÍTÉS LAPOSTETŐRE VAGY EGYÉB VÍZSZINTES FELÜLETRE... 3 2 TELEPÍTÉS FERDETETŐRE...

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő. VIESMANN VITOMAX 200 HS Nagynyomású gőzfejlesztő Háromhuzamú kazán Gőzteljesítmény 0,5 3,8 t/h Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 22.

Részletesebben

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez Hőmérséklet különbség szabályozó napkollektoros és kombinált hőforrású fűtéshez DTC 100/2 Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez HONEYWELL Tisztelt felhasználó Köszönjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

ABS CP 151-254 vezérlő panel

ABS CP 151-254 vezérlő panel 15975197HU (12/2014) Telepítési és kezelési útmutató www.sulzer.com 2 Telepítési és kezelési útmutató ABS CP vezérlőpanel 151 153 253 254 Tartalom 1 Általános... 3 1.1 Vezérlőegység... 3 2 Biztonság...

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

4-csöves fan coil készülékekhez

4-csöves fan coil készülékekhez 3 017 RAB 31 RAB31.1 Helyiségtermosztátok 4-csöves fan coil készülékekhez RAB31 Helyiségtermosztát manuális fűtés/hűtés üzemmód átváltással 2-pont szabályozás Manuális 3-fokozatú ventilátor kapcsoló Kapcsolási

Részletesebben

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1/11 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Tzerra M 24DS - 24C - 28C - 35C

Tzerra M 24DS - 24C - 28C - 35C HU Magas hatásfokú, fali kondenzációs gázkazánok Tzerra M 2DS - 2C - 28C - 3C Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 701728-03 Tartalom 1 Bevezetés... 1.1 Jelmagyarázat... 1.2 Bevezetés... 1.2.1 A

Részletesebben

kondenzációs fali kombi gázkészülék

kondenzációs fali kombi gázkészülék kondenzációs fali kombi gázkészülék CLAS premium Clas Premium a kényelem ígérete Hi-tech, digitális kijelző Egyszerű design és új, digitális kijelző Új funkciók, nagyobb rugalmasság A márka a kényelem

Részletesebben

Folyamatos bővítés alatt

Folyamatos bővítés alatt KEZELÉSI UTASÍTÁS Folyamatos bővítés alatt Calor AP-20 Típusú melegvízes kazánokról Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés, termékleírás... 3 2. Szállítási specifikáció... 3 3. Műszaki adatok... 4 4.

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázfűtő kazán VK INT 80-3 - 760-3 Készülékének használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót! Kérjük, gondosan őrizze meg ezt az útmutatót

Részletesebben

1. ábra Rendszer alkotóelemek. 1. táblázat Hibaüzenetek. Figyelem! Minden javítási műveletet csak képzett karbantartó személy végezhet!

1. ábra Rendszer alkotóelemek. 1. táblázat Hibaüzenetek. Figyelem! Minden javítási műveletet csak képzett karbantartó személy végezhet! HARVIA GRIFFIN HU Vezérlőegység 20071203 Az alábbi beépítési és használati útmutató szauna, kályha és vezérlőegység tulajdonosok, szauna, kályha vagy vezérlőegység kezeléséért felelős személyek, valamint

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modell: HO-105-50, HO-105S-50, HO-105-60, HO-105S-60 HO-205-50, HO-205S-50, HO-205-60, HO-205S-60 Magyar nyelvű szerelési és használati

Részletesebben

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu AR folyamatosszabályzású duoblokk égőcsalád Nyilvántartási szám: 0/009()-8() SZEN ISO: 00 (ISO900:000) 0 Gyártó: GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez G-OLD Infrapanel 2890 Tata, Almási út 1. Tel: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 http://www.infrapanel.info 1.Ajánlott

Részletesebben

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók 1 Ezen a telefonszámon rendelhet: 23/530-570 A GYÁRTÓ 2 Két Kör Kft. Tartalomjegyzék Címlap 1 Gyártó adatai 2 Tartalomjegyzék 3 Zsompszivattyú 4 Szennyvíz szivattyú

Részletesebben