AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA"

Átírás

1 AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

2 - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések Általános tudnivalók A gyártó kötelezettsége A kivitelező felelőssége A felhasználó kötelezettsége Tanúsítványok Biztonsági előírások és ajánlások Biztonsági előírások Ajánlások Termékelírás Működési elv Kazán Levegő keringtetés Fűtőkör Vezérlés Fő egységek Műszaki adatok Főbb méretek A készülék fölszerelése Általános szabályok A készülék rögzítése A füstcsövek csatlakoztatása B23 típusú kivezetés C13 és C33 típusú kivezetés C53 típusú kivezetés Kondenzátum elvezetés Gázcsatlakozás Hőmérséklet szabályozás Elektromos bekötés Hőmérséklet szabályozás Elektromos bekötés Leírás Bekötés Belső kábelezés Üzembehelyezés Az első beindítás Égőbeállítás Üzemzavar elhárítás Üzemzavar elhárítás Cserealkaltrészek Karbantartás FÜGGELÉK CE tanúsítvány... 36

3 Bevezetés 1.1. A leírásban alkalmazott jelölések Az ebben a leírásban lévő jelölések hangsúlyozzák az információkat. Ezzel kívánjuk növelni a felhasználó biztonságát, a problémák elkerülésével és a helyes használat biztosításával. Figyelem! Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, ami egészséget érintő, vagy anyagi kárt okozhat. Fontos információt jelöl. Hivatkozást jelez más leírásra vagy ennek a műszaki információnak egy másik oldalára. A fölszerelés és a beüzemelés előtt tanulmányozza gondosan a jelölt megjegyzéseket Általános tudnivalók A gyártó felelőssége A kivitelező felelőssége A terméket a különböző európai irányelvek követelményeinek megfelelően gyártják, és CE jelzéssel valamint a szükséges dokumentumokkal szállítják. A minőség iránt elkötelezett gyártóként folyamatosan keressük a továbbfejlesztési lehetőségeket. Ennek következtében fenntartjuk a jogot az ebben a leírásban megadott műszaki adatok megváltoztatására. A gyártói felelősség nem terjed ki az alábbi esetekre: a készülék használatára vonatkozó utasítások be nem tartása. a készülék nem megfelelő karbantartása. a készülék fölszerelési utasításainak be nem tartása. A kivitelező felelős a fölszerelésért, és az alábbiakat kell figyelembevennie: olvassa el, és tartsa be a készülékkel szállított dokumentáció utasításait. a kivitelezést az érvényben lévő szabványok és előírások szerint végezze. magyarázza el a készülék működését a felhasználónak. hívja föl a felhasználó figyelmét a következő ellenőrzésre és karbantartásra. adja át neki ezt a dokumentációt.

4 Felhasználó felelőssége A helyes működés biztosításához vegye figyelembe a következőket: olvassa, el és tartsa be a dokumentációban foglaltakat. a kivitelezést az arra képzett szakemberrel, a beüzemelést a szakszervizzel végeztesse el. magyaráztassa el a kivitelezővel a készülék működését. végeztesse el a készülék ellenőrzéseit és karbantartását. őrizze meg a berendezés dokumentációját, tartsa azt elérhető helyen, a készülék közelében Garancia A készülék élettartama és teljesítménye akkor optimális szintű, ha az alkalmazását, illetve a karbantartását az itt leírtak, valamint az érvényben lévő előírások szerint biztosítják. A SOLARONICS Kft. 1 év garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak a gyártási és az anyaghibákra vonatkozik abban az esetben, ha betartják az ebben a szerelési-kezelési utasításban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó előírásait képezik, és az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik el, majd az ennek megfelelő dokumentumot elküldik a SOLARONICS Kft. részére. A gyártó és a forgalmazó elutasítja a garanciális igényeket abban az esetben, ha a készülékhibát külső jelenség, hanyag kezelés, a jelen útmutatóban foglaltak be nem tartása, az átvételt követő szállítási sérülés, nem gyári alkatrészek beépítése, nem a szakszerviz által végzett beüzemelés vagy karbantartás okozza. A Solaronics különösen nem felelős az olyan károkért, melyek a nem megfelelő fölszerelés következményei: a helyszíni előírások be nem tartása, a helyi törvények be nem tartása, a jelen szerelési utasítás előírásainak be nem tartása, különös tekintettel a karbantartásra, a technológiai utasítások és szabványok be nem tartása.

5 - 5 - A Solaronics garanciája az alaktrészek cseréjére vagy javítására korlátozódik, melyet a szakszerviznek kell elvégeznie. A garancia nem vonatkozik a kiszállási díjra, az alaktrészek természetes elhasználódására, a nem megfelelő használatra, harmadik fél általi illetéktelen beavatkozásra, a karbantartás hiányára vagy nem megfelelő voltára, valamint a nem megfelelő tüzelőanyag használatának esetére. A beépített részegységekre (mint pélául a motorok, szivattyú, mágnesszelep) a garancia csak akkor vonatkozik, ha azokat soha nem távolították el a készülékből. Az Európa Uniós jogok az 1999/44/CEE irányelv szerint érvényesek. A szerelő, miután meggyőződött arról, hogy a készüléket a jelen műszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetően. A biztonsági elemek vagy a készülék működését, ill. az égési higiéniát befolyásoló alkatrészek legkisebb módosítása vagy cseréje azzal jár, hogy a készülék elveszti a garanciát! - az előírt tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése elengedhetetlen! Évente egy megelőző karbantartás kötelező! A SOLARONICS Kft. - karbantartási szerződés keretében - vállalja a felülvizsgálat elvégzését. 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó előírásokat, a használati és karbantartási utasítással. FIGYELEM! Ezt a készüléket nem szabad a háztartásban használni! 1.4. Tanúsítványok Készülék Gázüzemű, kondenzációs hőlégfúvó, melegvizes hőcserélővel Irányelv 2009/142/EEC «Gázkészülékek» NOx osztálybasorolás 5 (NF EN 1020) Füstgázkivezetés B23 C13, C33, C53

6 Biztonsági előírások és ajánlások 2.1. Biztonsági előírások FIGYELEM! A készüléket a kivitelezés idején földelni kell! FIGYELEM! A fűtőberendezés burkolatát nem szükséges fölnyitni a normál működése közben. Ezt csak a szerelés és a beüzemelés, javítás, karbantartás során kell megtenni, de azt csak arra képzett szakembernek, elsősorban a szakszerviznek szabad elvégeznie. Tilos elzárni a hőlégfúvóval fűtött helyiség légbeeresztő nyílásait! Tilos elzárni a füstgáz kivezető illetve az égési levegő bevezető csöveket! Tilos módosítani a készülék beállításain, amit az arra illetékes szakemberek végeztek! Tilos vizet fecskendezni a fűtőkészülékre, vagy nedves, meztelen testrésszel érinteni azt! Tilos megérinteni a készülék meleg, vagy mozgó részeit! Tilos bármit rátenni a fűtőkészülékre, vagy arról lelógatni! Tilos bármilyen beavatkozást végezni a készüléken az elektromos és a gázhálózatról való leválasztás előtt! Tilos módosítani a gáztípust, a biztonsági és vezérlési beállításokat, mert az veszélyt okozhat! Tilos lenyelni a kondenzátumot! Forduljon a szakszervizhez a gáztípus vagy gáznyomás, illetve a tápfeszültség megváltozása esetén. Ha hosszabb ideig nem használják a készüléket, akkor válasszák le azt az elektromos hálózatról. A beüzemelést, javítást és a karbantartást a szakszerviz végezze. Ajánljuk, hogy kössenek karbantartási szerződést a szakszervizzel.

7 Ajánlások Az AC típusú, gázüzemű, kondenzációs hőlégfúvókat ipari, kereskedelmi és szolgáltató épületek fűtésére tervezték. FIGYELEM! A készüléken való bármely beavatkozást csak a szakszerviz végezhet! Olvasson el minden utasítást annak érdekében, hogy tökéletesen élvezhesse a készülék használatának előnyeit. Ez a műszaki dokumentáció a szállítás része, és a készülék közelében kell tárolni akkor is, ha áthelyezik, vagy másnak átadják. Ne távolítsa el az adattáblát és a biztonsági feliratokat, jeleket a készülékről. A készüléket jól szellőző helyiségben kell fölszerelni, kivéve, ha a szerelés zárt égésterű. Kérjük, hogy forduljon hozzánk, ha a fölszerelés a jelen leírástól eltérően történne! Tiltások Ne szerelje föl a kondenzációs hőlégfúvót: o külső térben o robbanásveszélyes környezetben, o klóros levegőjű helyiségben, o különlegesen nedves helyiségekben (áramütés veszélye). 3. Termék leírás 3.1. Működési elv Az AC-H típusú, kondenzációs fűtőkészülékek egy kazánból és a légáram útjában elhelyezett melegvizes hőcserélőből állnak, melyek sorba vannak kötve a fűtőközeget tartalmazó vízkörrel Kazán Az alacsony NOx kibocsátású előkeveréses, modulációs, gázégő fölmelegíti a vizet, ami a készülék belsejében kering. A gázmennyiséggel arányos égési levegőt egy változtatható fordulatszámú ventilátor juttatja át a Venturi rendszeren. A gáz-levegő keverék a gázégő belsejébe jut, ahol megtörténik az égés. A füstgáz kétszer megy át a rozsdamentes acélból készített hőcserélőn, hogy a lehető legtöbb hőt tudja leadni.

8 - 8 - Ez az eljárás legalább 98%-os hatásfokot eredményez a legnagyobb fűtőteljesítménynél, és 108%-ot a teljesítmény modulációnál. Ha a füstgáz hőmérséklete alacsonyabb a harmatpontinál, akkor a vízgőz lecsapódik a készülék alsó részében. A lehűlt füstgáz eltávozik a füstcsövön. A kondenzátum elvezetése szifonon keresztül történik Levegő keringtetés Axiálventilátor (AC-H) vagy centrifugálventilátor (AC-C) fújja át a hőcserélőn a helyiség levegőjét, aminek így megemelkedik a hőmérséklete. Ez az eljárás egyenletes léghőmérsékletet tesz lehetővé. Szemben a hagyományos hőcserélőkkel a légszállítás részleges vagy teljes lecsökkenése vagy a tápfeszültség működés közbeni kimaradása nincs káros hatással a fűtőberendezésre. A gázégő egység teljesen el van szigetelve a légáramtól, így a fölmelegített levegő szennyeződése kizárt. Az AC típusú kondenzációs hőlégfúvókat a 2009/125/EC Európai irányelveknek megfelelő ventilátorokkal szállítják. Az axiálventilátoros hőlégfúvókat közvetlen befúvásra lehet alkalmazni, és az alapkivitel tartalmazza a vízszintes légterelő lemezeket Fűtőkör Vezérlés A fűtőkör csővezetéke rézből készül, és a megmunkálása maximális tömítettséget biztosít azáltal hogy: - minden elemet a gyártóműben szerelnek össze, - a könyököket hajlítással készítik, - a csatlakozások és az irányváltások számát a minimumra csökkentették. A készülék teljesítményének optimalizálásához a kondenzáció irányítása szükséges. Minél alacsonyabbra csökkentik a készülék fűtőteljesítményét, annál több kondenzátum keletkezik. Az AC típusú hőlégfúvók teljesítményének a modulációs tartománya % között van. A hőlégfúvó tartalmaz egy egy független vezérlővel kiegészített PLC-t (programozható logikai vezérlő). Ezek teszik lehetővé a folyamatos modulációt a legkisebb-legnagyobb teljesítménytartományban. A moduláció által az AC típusú fűtőberendezés tökéletesen illeszkedik a fűtött helyiség valós igényeihez.

9 Fő részegységek 1. Axiálventilátor 2. Működésvezérlő (PLC) 3. Kondenzációs hőcserélő 4. Égővezérlő 5. Gáz-mágnesszelep 6. Kondenzátum elvezetés (szifon) 7. Modulációs, előkeveréses gázégő 8. Venturi 9. Égőventilátor 10. Áramlásmérő 12. Biztonsági szelep 13. Fűtőközeg nyomásmérő 14. Szivattyú 15. Tágulási tartály 16. Légterelő lemezek 17. Melegvizes hőcserélő 11. Vízhőmérséklet érzékelő (a visszatérőben)

10 Műszaki adatok Készülék Általános adatok AC-H30 AC-H40 AC-H50 AC-H70 Hőterhelés kw 7, , , Fűtőteljesítmény kw 8,2 26,5 11,5 34,9 13,6 44,1 18,3 61,7 Hatásfok teljes terhelésnél % Hatásfok a legkisebb fűtőteljesítménynél % Légszállítás m³/h (16 C-nál) Hőmérséklet emelés C 8 28, , Gáz és füstgáz adatok Gázfogyasztás (15 C-on) Földgáz H (G20 20 mbar) m 3 /h 2,86 3,82 4,77 6,68 Gázfogyasztás (15 C-on) Propángáz (G31 37 mbar) kg/h 2,11 2,81 3,51 4,91 Min. friss levegő beszívás m 3 /h Kondenzátum mennyiség liter/h 1,8 2,4 2,9 5,2 Füstgáz hőmérséklet C Működési hőmérséklet C -15 o C / +40 o C Tápfeszültség 230V; 50 Hz; 1f. Készülék Általános adatok AC-H30 AC-H40 AC-H50 AC-H70 Légbeszívás átmérője mm Füstcső átmérője mm Kondenzátumkivezetés mm Venturi gyűrű fehér fehér vörös nincs Diafragma 6 mm 6 mm nincs nincs Gázcsatlakozás 1/2 külső Ventilátor teljesítmény W Ventilátor fordulatszám ford/perc Fölvett teljesítmény W Fűtőközeg mennyisége (víz + glikol -15 o C) liter 6,6 7,2 9,2 11,2 Tömeg kg

11 Főbb méretek L M N Méretek AC-H30 AC-H40 A 1080 mm 1079,5 mm K B 570 mm 624 mm C 640 mm 640 mm D 765 mm 765 mm O E 120 mm 120 mm F 667 mm 667 mm J G B F G 478 mm 478 mm H 570 mm 654 mm I 375 mm 375 mm J 687 mm 737 mm K 243 mm 243 mm L 250 mm 250 mm M 279,5 mm 279,5 mm N 160 mm 161,5 mm O 342 mm 342 mm P (levegő) 80 mm 80 mm Q (füstgáz) 80 mm 80 mm P Méretek AC-H50 AC-H70 C E Q A 1192 mm 1277 mm B 674 mm 774 mm C 712 mm 712 mm D 842 mm 842 mm E 120 mm 120 mm A F 667 mm 667 mm G 478 mm 478 mm H 704 mm 804 mm I 375 mm 375 mm I J 787 mm 887 mm K 243 mm 243 mm L 250 mm 250 mm M 304 mm 304 mm N 224,5 mm 309 mm H O 342 mm 342 mm P (levegő) 80 mm 80 mm Q (füstgáz) 80 mm 80 mm D

12 A készülék fölszerelése A gázkészülékek fölszerelését csak az arra képzett és jogosult szakember végezheti a fölszerelés helyén érvényes szabályok, illetve előírások szerint. A fölszereléskor figyelembe kell venni az épület térfogatát, a helyi jellegzetességeket, az esetleges elszívást. Szállítási tartalom: a fűtőberendezés szerelési és karbantartási útmutató elektromos hálózati kábel (1m) szifon gázszerelvény tömítés Átvétel - Tárolás A gáz fűtőberendezést fából készült raklapon szállítják hullámkartonnal és műanyag fóliával burkolva. Elengedhetetlen az ellenőrzés az átvételkor. A tartalom ellenőrzés akkor is szükséges, ha a csomagolás érintetlen. Azt is ellenőrizni kell, hogy a szállítás meg- felel-e a megrendelésnek. Sérülések vagy hiányzó elemek észlelése esetén tegyen megjegyzést az átvételi bizonylaton a lehető legpontosabban. Ezt erősítse meg 48 órán belül a szállítónak. A vevő felelőssége a szállított áru ellenőrzése, és ha ezt elmulasztja, akkor a későbbiekben nincs lehetősége a panaszra. Az árut tárolja tiszta, száraz helyen, védve ütéstől, rázkódástól, hőmérséklet ingadozástól. A levegő nedvességtartalma ne haladja meg a 90%-ot. Kezelés Használjon védőeszközöket a berendezés kicsomagolásakor. Csak a megfelelő védőeszközökkel rendelkező személy végezheti az áru kezelését.

13 Általános szabályok A kondenzációs fűtőberendezéseket abban a helyiségben kell fölszerelni, amit fűteni kívánnak. A körülményeknek meg kell felelniük a fölszerelés helyén érvényben lévő biztonsági előírásoknak. Szellőztetés A kondenzációs hőlégfúvóval fűtött helyiség szellőztetését a fölszerelés helyszínén érvényes szabványok és előírások szerint kell végezni. Kondenzátum elvezetés A kondenzációs hőlégfúvót szifonnal szállítják a kondenzátum elvezetéséhez. Ez a szifon a készülék része, és tilos más eszközzel helyetesíteni a biztonság érdekében. A kondenzátum elvezetést a fölszerelés helyszínén érvényes szabványok és előírások szerint kell elkészíteni. Gázcsatlakozás A készülék bekötése előtt ellenőrizze, hogy a gáz típusa és nyomása megfelel-e a szállított készülék számára.

14 A FIGYELEM! A BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOK: 300 mm 4.2. A készülék rögzítése A hőlégfúvó rögzítéséhez javasoljuk a gyári tartók alkalmazását. Ezek illeszkednek a berendezéshez, és biztosítják az oldalfalhoz képest előírt távolságot. Szerelés: Vegye figyelembe a tartóhoz szállított leírást. Mielőtt a tartóra rögzítené a fűtőberendezést, győződjön meg a tartó stabilitásáról. 1. lépés: szerelje össze a tartót, majd rögzítse azt a falra a fal anyagának megfelelően. A felhasznált kötőelemeknek kétszeres biztonsággal kell elbírnia a készülék súlyát. a hőlégfúvó rögzítése előtt végezzen terhelési próbát. 2. lépés: rögzítse a készüléket a tartóra a szállított csavarokkal. 3. lépés: nyissa ki a hőlégfúvó légterelő lemezeit legalább 45 -os szögben.

15 A füstcsövek csatlakoztatása Az ebben az útmutatóban közölt füstcsöveket általánosan használják, de néhány idom nem járatos minden országban. A kivitelezőtől vagy az építtetőtől függ, hogy a választott füstgázkivezetés megfeleljen a fölszerelés helyén érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak. A füstgáz, ill. az égési levegő csatlakoztatása az alábbiak szerint történhet: külső égési levegő bevezetéssel ("C") a fűtött helyiségből vett égési levegővel ("B"). Az AC-H típusú készülékeket az alábbi kivezetésekkel tanúsították: C13 - C33 - C53 - B23. A füstgázt kivezető csöveket és idomokat olyan anyagból kell készíteni, ami ellenáll a kondenzátum korrozív hatásának o C füstgáz hőmérsékletnél. Füstcsőnek csak polipropilén vagy inox 316 anyag használható. A füstcsöveket, füstcsőidomokat tanúsítani kell. Csak olyan elemek használhatók, melyek a SOLARONICS CHAUFFAGE jóváhagyott. A jóvá nem hagyott idomok használata a garancia visszavonását eredményezheti. Az égési levegő csatlakozó fölszerelése Az AC-H típusú hőlégfúvókat külső égési levegő csatlakozó-idommal szállítjuk. (1. kép) Biztosítsa az épület szabvány szerinti szellőzését a telepítés helyszínén érvényes előírások szerint. A zárt égésterű szereléshez használnia kell a tömített friss levegő csatlakozóidomot, amit a hőlégfúvó tetejére kell rögzíteni. (2. és 3. kép) A zárt égésterű csatlakozáshoz elengedhetetlen a kifogástalan tömítés a csőcsatlakozásoknál. Ennek érdekében használjon a tömítésekre nézve nem agresszív kenőanyagot (pl szappanos vizet) a csövek csatlakoztatásakor.

16 B23 típusú füstgázkivezetés A készülék égéstere összeköttetésben van a környező levegővel. A fűtőberendezés az égési levegőt a fűtött helyiségből veszi, és az égéstermék a tetőn vagy az oldalfalon átvezetett füstcsövön távozik. A füstcsövet tilos átvezetni másik helyiségen, mint ahol a készüléket fölszerelték. B23 típusú, vízszintes B23 típusú, függőleges A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (2) beépített légbeszívó rács - (3) ø80 tömített könyök 90 - (4) ø80 oldalfali kivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (2) beépített légbeszívó rács - (3) ø80 tömített füstcső L= 1000 mm - (4) ø80 tetőkivezetés Ne készítsen oldalfali kivezetést szellőzőnyílásoktól 2 méteren belül vagy közlekedési területen! Lehetséges az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Iránytörés esetén lehetőleg 45 -os csöveket használjon! FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

17 C13 és C33 típusú kivezetések Az égéstér zárt, nem érintekezik a fűtőtt térrel. Az égési levegő bevezetés és a füstgáz kivezetés vízszintes vagy függőleges lehet. A füstcső nem haladhat át másik helyiségen, mint ahol a készüléket fölszerelték. C33 típusú tetőkivezetés C13 típusú, oldalfali kivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 égési levegő csatlakozó - (2) egyesítőidom ø80 + ø80 > ø80/125 - (3) ø80/125 koncentrikus, tömített könyök 90 - (4) ø80/125 koncentrikus oldalfali-, vagy tetőkivezetés Az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása lehetséges a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Ne készítsen oldalfali kivezetést - szellőzőnyílásoktól 2 méteren belül vagy a talajszinttől 2 méter magasságon belül - közlekedési területen - ha az kézzel elérhető (eltömődés veszélye készítsen védelmet a hozzáférés ellen). FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

18 C53 típusú kivezetés Az égésétér zárt, nem érintkezik a fűtött térrel. Az égési levegő bevezetése vízszintesen, az oldalfalon, a füstgázkivezetés függőlegesen, a tetőn keresztül történik. A füstcső nem haladhat át másik helyiségen, mint ahová a fűtőkészüléket telepítették. C53 típusú tetőkivezetés A szereléshez alkalmazott idomok: - (1) ø80 égési levegő csatlakozó - (2) ø80 tömített könyök 90 - (3) ø80 oldalfali kivezetés - (4) ø80 tömített füstcső L= 250 mm - (5) ø80 tömített füstcső L= 1000 mm - (6) ø80 tetőkivezetés Az oldalfali/tetőkivezetés meghosszabbítása lehetséges a jóváhagyott füstcsőidomokkal. Nem szabad csökkenteni a füstcső átmérőt! Nem szabad elzárni az épület szellőzőnyílásait! Iránytörés esetén lehetőleg 45 -os csöveket használjon! Ha 90 -os könyök alkalmazása elkerülhetetlen, akkor legfeljebb 2 darabot alkalmazzon. FIGYELEM! A csatlakozásokat tömített, merev csövekkel kell végezni. Győződjön meg arról, hogy minden tömítés a helyén van-e. A füstcső teljes hosszúsága ne haladja meg a 12 métert. Egy könyök (90 v. 45 ) 1 m csőhosszúságnak felel meg. A vízszintesen szerelt füstcsöveket 3 -os lejtéssel kell készíteni a fal felé, hogy elkerülje a csőben esetleg képződő kondenzátum visszafolyását.

19 Kondenzátum elvezetés A kondenzációs gázüzemű hőlégfúvót szifonnal szállítjuk a kondenzátum elvezetéséhez. A szifont a kivitelezés során kell rászerelni a készülék hátuljára. FIGYELEM! A kondenzátum elvezetést savas közegnek ellenálló anyagból kell készíteni! Ne használjon rézből készült vagy galvanizált csövet! A kondenzátum elvezetőcsövet PVC-ből készítse. Az átmérőjének legalább a csatlakozási mérettel azonosnak kell lennie (ø32 PVC). Győződjön meg arról, hogy az elvezetőcső mindig a szifon legfelső pontja alatt legyen! Ellenőrizze kondenzátum elvezetőcsövek tömítettségét! A hőlégfúvó használata előtt töltse föl vízzel a szifont a betöltő fedélen keresztül. Ez megelőzi azt, hogy füstgáz kerüljön a vízbe. Fagyvédelem A kondenzátum elvezetést, beleértve a szifont is meg kell védeni a fagytól. Az a legjobb, ha az elvezetőcső fagytól védett helyiségben halad. Ha a cső az épületen kívül van, akkor a szifon utáni csőszakasznak nyitottnak kell lennie, nehogy a képződő jég elzárja a csövet. Tartson be minden előírást, hogy elkerülje a berendezés károsodását. A kondenzátum semlegesítése A keletkező kondenzátum savas, a PH értéke 3,5-3,8 között van. Bizonyos területeken előírják a kondenzátum semlegesítését. Ha ez szükséges, akkor használjanak semlegesítő készletet (ezt nem szállítjuk).

20 Töltősapka Savas kondenzátum Kondenzátum semlegesítő Nem szállítjuk Semlegesített kondenzátum Szerelési példa a kondenzátum elvezetésre 4.5. Gázbekötés Először is ellenőrizze, hogy az átvett berendezés adattábláján feltüntetett gáztípus azonos-e a gázhálózatéval. A gázcsatlakozásnak hajlékony csővel kell történnie. Minden hőlégfúvó elé egy elzárót kell építeni, valamint olyan elemeket, amelyeket a helyi szabványok megkövetelnek. A csőátmérő méretezésekor figyelembe kell venni a szállított gázmennyiséget és a vezeték hosszát. A nyomásesés nem lehet több mint a hálózati nyomás 5%-a. A gázbekötést csak az arra képzett szakember végezheti a fölszerelés helyén érvényes előírások alapján. A beüzemelés előtt a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy a vezeték gáztömör, és tiszta, nem maradt benne semmilyen szennyeződés. FIGYELEM! A gázelzáró megnyitása előtt ellenőrizze az elzáró és a fűtőkészülék közötti vezetékszakasz tömítettségét!

21 Földgáz, a hálózati nyomás < 50 mbar Földgáz, a hálózati nyomás > 50 mbar Propángáz (1) Negyedfordulatos elzáró - (2) Gázszűrő - (3) Gáznyomás csökkentő - (4) Közdarab (a szállítás része) - (5) Tömítés (a szállítás része) Pédák a gázbekötésre

22 Hőmérséklet szabályozás elektromos bekötés 5.1. Hőmérséklet szabályozás Az AC típusú kondenzációs hőlégfúvókat egy különleges egységgel kell vezérelni, ami lehetővé teszi a készülék teljesítményének modulációját. A távvezérlő egységet egy legfeljebb 200 m hosszúságú, árnyékolt kábellel kell csatlakoztatni a készülékhez. Ez lehetővé teszi a helyiség hőmérsékletének szabályozását a készülékbe vagy a vezérlésbe bekötött hőérzékelő segítségével. A heti programozású vezérlés kétféle hőmérséklet beállítását teszi lehetővé naponta. A vezérlés: jelzi a készülék állapotát, lehetővé teszi a program kiválasztását, lehetővé teszi a hőlégfúvó újraindítását Kondenzációs hőlégfúvó 2 - Vezérlés 3 - Külső hőmérséklet érzékelő (opció) 4 - Belső hőmérséklet érzékelő kábellel csatlakoztatva, vagy beépítve a vezérlés alsó részébe 5 - Belső hőmérséklet érzékelő (opció) 3 2

23 Elektromos bekötés Leírás A vezérlőegység és a hőlégfúvó(k) tápfeszültsége 1 230V; 50 Hz. A kábelkeresztmetszetet és az elektromos védelmet a készülékek száma, ill. a vezetékhosszúság figyelembevételével kell meghatározni. A vezérlés másik helyiségben is elhelyezhető mint a hőlégfúvó(k). A bekötését árnyékolt kábelell kell végezni. Kösse össze a vezérlést az első hőlégfúvóval, majd azt a másodikkal, és így tovább. Lásd az alábbi képeket, valmint a vezérlés szerelési és használati útmutatóját. 1 2

24 Leválasztókapcsoló A hőlégfúvót leválasztókapcsoló közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózatra. Ennek a bekötését az arra képzett szakembernek kell elvégeznie az ábra szerint. A: Fázis B: Nulla C: Föld Figyelmeztetés! A készüléken végzett bármely beavatkozás előtt válassza le azt az a elektromos hálózatról! Bekötés A vezérlés bekötése a hőlégfúvóba 2a kép A vezérlés és a hőlégfúvó összekötésére használjon árnyékolt kábelt, amit a 2a jelű kép szerint kell elvégezni. A Kábel 1 szolgál a vezérlés bekötésére a hőlégfúvóba, a Kábel 2 pedig a hőlégfúvóból a következő hőlégfúvóba.

25 A hőérzékelő bekötése a hőlégfúvóba Csatlakoztassa az érzékelőt a JP10 aljzatba lásd A - a 2b képen. A kábel megengedett legnagyobb hosszúsága 50 m. 2b kép Leírás Ellenőrizze a tápfeszültséget. 230V; 50Hz-nek és a nullavezetőn mindig 0V feszültségnek kell lennie. Ha ez nem biztosított, akkor védőtranszformátort kell alkalmazni. Kösse be a leválasztó kapcsolót a tápvezetékbe. Kösse össze a leválasztókapcsolót és a hőlégfúvó vezérlését 3 1 mm 2 -es vezetékkel. (Használja a hőlégfúvóval szállított kábelt). Csatlakoztassa a vezérlőegységet a hőlégfúvó vezérléséhez (A, B, Föld). Csatlakoztassa a helyiség hőmérséklet érzékelőt a hőlégfúvó vezérléséhez a JP10 jelű csatlakozóval. Az érzékelő bekötési iránya tetszőleges.

26 Belső bekötési rajz Folyadéknyomás Közegáramlás Kilépő levegő hőm. Közeg visszat.hőm. Közeg előrem.hőm. Helyiség hőmérséklet (opció) Tápfeszültség 230V; 50 Hz Biztonsági termosztát Főventilátor Keringtetőszivattyú BUS Főventilátor ford.sz. vezérlés (opció) Gyújtóelektróda Ionizációs elektróda Égőventilátor Égővezérlő csatlakozója Motor 230V tápfeszültség Motor ford.sz. módosítás

27 Üzembehelyezés 6.1. Az első beindítás 1 A beüzemelés és a fűtőberendezés bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozást az előzőekben leírtak szerint végeztek-e el: Füstgáz csatlakozás fejezet Kondenzátum elvezetés fejezet Gázbekötés fejezet Elektromos bekötés fejezet. Töltse fel vízzel a szifont. Ellenőrizze, hogy: a légterelő lemezek a kifúvásnál legalább 45 -ban nyitva legyenek, a burkolatokról a védőfilmet eltávolították, figyelembe vették a védőtávolságokat a készülék körül, elvégeztek minden elektromos bekötést, a földelés szabványos. 2 Ellenőrizze a hőlégfúvó bekötési pontjain a tápfeszültség jelenlétét. A váltakozó feszültségnek 210 és 230 V között kell lennie. Ügyeljenek a fázishelyes bekötésre. 3 A vezérlőegység típusától függően és a vezérlés leírásában foglaltak szerint egyedi azonosítóval rendelkezik minden hőlégfúvó. Ügyeljen arra, hogy minden egyes készülékhez a saját azonosítóját állítsák be, különben a vezérlés hibát jelez. 4 Ellenőrizze a gáz fajtáját és a nyomását. Ezeknek meg kell felelnie a készülék adattábláján föltüntetett adatoknak. A megengedett legmagasabb hálózati nyomás 50 mbar. Ellenőrizze, hogy a gáz főelzáró nyitva legyen, és hogy a gázvezeték légtelenítve van. Nyissa ki az összes készülék előtti elzárót. 5 Ellenőrize, hogy a vezérlés együttműködik a hőlégfúvóval, és hogy nem jelentkezik-e érzékelőhiba. 6 Kapcsolja be a hőlégfúvót. - A vezérlőegységen kapcsoljon nappali üzemmódba, és állítsa be a hőmérsékletet 1 C-kal magasabbra mint az aktuális hőmérséklet.

28 Minden fűtőkészülék a legnagyobb teljesítménnyel kezd működni. Megjegyzés: a készüléket a gyártóműben beállítják, de lehetőség van a beállítások módosítására. A módosítás szükséges lehet, ha a berendezést 500 m tengerszint feletti magasság fölött szerelik föl. Ebben az esetben alacsonyabb az atmoszférikus nyomás, mint a beállítás helyén, és ez hatással van az égés minőségére. Ehhez a művelethez lásd a Gázégő beállítás fejezetet. 6 Állítsa be a vezérlést ( lásd a vezérlés leírását) Égőbeállítás Ezt a műveletet csak arra képzett, és füstgáz elemző műszerrel rendelkező szakember végezheti. A munka megkezdése előtt válassza le a fűtőberendezést az elektromos hálózatról, és zárja el a gázelzárót. Megjegyzés: gázfajta változtatás esetén a készülék szervizajtajának belsején lévő címkét is módosítani kell, feltüntetve az új beállítást. FIGYELEM! Minden beavatkozás után ellenőrizze a tömítettséget a gázvezetéken! A szükséges eszközök: 2,5 mm-es inbus-kulcs (a legnagyobb teljesítmény gázmennyiségének beállításához) 4 mm-es inbus-kulcs (a legkisebb teljesítmény gázmennyiségének beállításához) füstgázelemző műszer (O 2 -CO-füstgáz hőmérséklet), beállítva a vezetékben lévő gázfajtához. nyomásmérő (max. 50 mbar nyomásra) Az előkeveréses égő ellenőrzése és beállítása: kalibrálja a füstgázelemzőt, és dugja be az érzékelőt a füstcsőbe. ellenőrizze a gázcsatlakozási nyomást mielőtt, a begyújtást megkezdené OFF (KI) és ON (BE) üzemmódban (lásd a táblázatot). indítsa el az égőt teljes terhelésen ( lásd a vezérlés leírását). 2 perc égőmőködés után ellenőrizze az O2 szintet. állítsa be az O2 szintet az A jelű csavarral az alábbi táblázat szerint. Az óra járásának irányában forgatva az O2 érték csökken, az ellenkező irányba forgatva növekszik. miután megtörtént a beállítás a legnagyobb terhelésen, kapcsoljon át a legalacsonyabbra ( lásd a vezérlés leírását).

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŐTİKÉSZÜLÉK TU.E 17 23 36 TU.E 23C 36C MŐSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELİ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2009.01.16. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉS MŐSZAKI ELİÍRÁSOK 3. oldal 4. oldal

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben