Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft"

Átírás

1 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS, ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE, CASH FLOW KIMUTATÁS, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA, KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS) b. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA c. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS d. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA e. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE f. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE g. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 1

2 a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Lásd a január 1. december 31.-i idıszakra vonatkozó mérleg- és eredmény-kimutatást, közhasznúsági eredmény-kimutatást és szöveges beszámolót. b. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Fıvárosi Önkormányzat mint tulajdonos a Kft. finanszírozását a Közszolgáltatási szerzıdésben eft-ban állapította meg. A finanszírozás összege óta változatlan.. Ebbıl az összegbıl: eft a évi Budapesti İszi Fesztivál megrendezésére eft a nemzetközi kulturális kapcsolatokból adódó feladatokra eft bérkiegészítésre Fenti rendezvényekre felhasznált összegek: Budapesti İszi Fesztivál Nemzetközi kapcsolatok Ft Ft c. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Alapító nem bocsátott vagyont a Kft részére. Kft saját vállalkozási forrásaiból fedezi a szükséges vagyontárgyak és vagyoni értékő jogok beszerzését. A nettó vagyon érték e.-ft Szellemi termékek Építmény Alaptevékenységhez kapcs. ber. Egyéb berendezések Jármő (szg.) eft eft eft eft eft d. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA (pályázott támogatások) A célszerinti juttatások kimutatását az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2

3 e. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE a Kft nem kapott támogatást. f. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Felügyelı Bizottsági elnök: Felügyelı Bizottsági tagok: Könyvvizsgáló: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Budapest, április 15. Dr Kolosi Tamásné Zimányi Zsófia igazgató 3

4 1.sz.melléklet RENDEZVÉNY/TÁMOGATÓ ÖSSZEG elszámolva (eft) A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2009 megrendezéséhez ÖM Turisztika OKM NKA miniszteri keret Japán nap Fıvárosi Önkormányzat Fringe A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 megrendezéséhez Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret folyamatban Budapesti İszi Fesztivál 2009 megrendezéséhez Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret NKA-ÖM Nyár a Lánchídon 2009 Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret NKA-ÖM Revizor On-Line NKA támogatás NKA támogatás Fıvárosi Önkormányzat megrendelésére teljesített rendezvények Budapest megjelenése külföldön Tavaszi Nyári İszi Fesztiválok folyamatban folyamatban 4

5 Szöveges Közhasznúsági Jelentés A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft évérıl A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. sikeres évet zárt 2009-ben. Az iroda legfontosabb rendezvényei; a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Nyár a Lánchídon, illetve a Budapesti İszi Fesztivál voltak. Ezen kívül került sor belföldi, nemzetközi, illetve testvérvárosi kapcsolatok keretében mővészi produkciók létrehozására. 6 pályázati kérelmet adtunk be különbözı célok megvalósítására, valamennyi sikeres volt. I. Budapesti Tavaszi Fesztivál március 20. április 05. A évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon, amely március 20. és április 5. között került megrendezésre, a fôváros 40 helyszínén 128 esemény valósult meg. A fesztivál kínálatában, a meghatározó komolyzenei hangversenyek mellett helyet kaptak színházi elıadások elsı alkalommal rendeztük meg a Nemzetközi Színházi Fesztivált a Nemzeti Színházzal közösen, táncestek, opera bemutatók, jazzkoncertek, nép- és világzenei programok, valamint jelentıs kiállítások is. A bevezetıben néhány adatot szeretnék ismertetni, a részletes napi beszámolót a Montázs napról-napra ( web-videók ) címő anyagunk tartalmazza. A Budapesti Tavaszi Fesztivál költségvetése ig a következôképpen alakult: Az állami támogatások idén a költségek mintegy 38,22%-át tették ki, míg a költségvetés fennmaradó 61,78%-át saját bevételi forrásból fedeztük. Ma, amikor nagyon sok szó esik az úgynevezett PPP (Public-Private-Partnership) finanszírozási formáról, vagyis az állami és a magánszféra együttmőködésérıl, úgy 5

6 gondolom, hogy a fesztivál ebbıl a szempontból is példamutató. A táblázat barterszponzorációként megjelölt összege, amely a nem pénzbeli támogatásokat tartalmazza; jó kapcsolataink erısödése miatt évek óta jelentıs. Ez idén a bevételek mintegy 28,89%-át jelentette. Kiadásaink százalékos megoszlása a következı: Terembérek: 6,48% Tiszteletdíjak: 48,03% Dologi kiadások: 24,48% (pl. szállodaköltségek, jogdíjak, nemzetközi útiköltség-hozzájárulás, anyagköltség, hangszerek, kellékek bérlése, tb-járulék, stb.) PR- költségek: 21,01% (barter nélkül) Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál 40 helyszínén 128 esemény valósult meg, amelyhez társult a fesztivál utolsó napján zajló Fringe+, amely további 125 ingyen elıadást jelentett a nézıknek. 14 zenekari hangverseny, 15 kamaraest, 4 templomi koncert, 7 operaelıadás, 2 operett, 8 tánc- és 23 színházi elıadás, 7 gyermekprogram, 4 népzene/néptánc, 3 jazz-, 1 világzenei és 2 crossover koncert, 8 egyéb program, 2 szakmai rendezvény és 28 kiállítás tette változatossá a fesztivált. Hagyományos szabadtéri helyszínünkön 60 ingyenesen látogatható program valósult meg. A fesztiválon fellépı 41 külföldi szólista és 25 külföldi együttes mellett szép számban szerepeltek magyar szólisták (61) és együttesek (25) is. Ez nem tartalmazza a Fringe+ fellépıit. A 2009-ben tartott 4 ısbemutatóval a fesztivál 1997 óta 90 mővet mutatott be elıször. A magyarországi bemutatók száma 2009-ben 5, így a magyarországi bemutatók száma 1997 óta 85-re növekedett. A külföldi jegyvásárlók aránya 2009-ben 28%. Ez a külföldi nézıszám teszi összgazdasági szinten nyereségessé a fesztivált, hiszen a külföldiek által Magyarországon hagyott összeg (szálloda, étkezés, közlekedés) sokszorozza az állami támogatások összegét. A fesztivált számokban kifejezı, hazai viszonylatban igen kiemelkedô mutatók mellett szeretném hangsúlyozni, hogy közel három évtizede, évrıl-évre megvalósuló programjaival, 6

7 jelentıs külföldi elismerésben is részesült a Budapesti Tavaszi Fesztivál az elmúlt évek folyamán. A 2005-ben kapott Európai Kulturális-díj, valamint, hogy a Lokalfestiviteiten kutatócsoportja Európa legrangosabb fesztiváljait tartalmazó top 50 címő összeállításában szerepelteti a fesztivált, már méltó elismerése az általunk végzett kulturális tevékenységnek. Ugyancsak ezt támasztja alá a Magyar Köztársaság Koppenhágai Nagykövetségének levele, amit a Budapesti Tavaszi Fesztivált meglátogató egyik újságíró cikkérıl írt. A évi Budapesti Tavaszi Fesztivál igen gazdag kínálatot nyújtott a nézıknek. Vendégünk volt többek között Joshua Bell, Louis Langrée, a Camerata Salzburg, Oleg Maisenberg és a Kremerata Baltica, a Skót Kamarazenekar és Piotr Anderszewski, a Mahler Chamber Orchestra Daniel Harding karmesterrel és Fazil Say zongoramővésszel, Philippe Jaroussky, Susan Graham és az Ensemble Matheus, a Düsseldorfer Schauspielhaus és a Rimini Protokoll, a Prágai Nemzeti Színház Balettegyüttese, a Bangarra Táncszínház, hogy csak néhány fellépıt említsünk. A fesztiválról megjelent több mint félezer kritikából néhány idézettel szeretném felidézni a fesztivál hangulatát. Kell-e nekünk importnacionalizmus? [...] A Szépmővészeti Múzeum XIX. századi sorozatában ez a kiállítás a harmadik, talán a leggyöngédebb, a legérzékenyebb és a leginkább kortársi jellegő. Muchát nem volna érdemes Magyarországra hozni pusztán a mővészettörténeti értéke miatt, a cseh nemzeti érzület szintén kevés volna hozzá, ha a sikert nem garantálná ugyanaz a dekadenciára, gyanús érzékiségre, a bomlás szagára fogékony kor, a jelenlegi, amely olyan nagyon hasonlít a XIX XX. század fordulójára. [...] [...] Mucha prágai korszakában elutasította a tömegmővészetet, mert magasabb rendőre vágyott, és spirituális vonzalmai voltak. Nem tudhatta, hogy életmővét, amely a szecesszió hatvanas évekbeli rehabilitációjával egyidejőleg támadt föl újra, épp a tömegek fogják életben tartani. Revizor március 26. Kürti Emese Fergeteges nyitás (Joshua Bell a Tavaszi Fesztiválon) 7

8 Eléggé meg van lıve a zenekritikus, amikor élıben szembetalálkozik a lelke mélyén dédelgetett elıadói habitussal. Azokat a koncerteket, ahol az ember sok mindennel nem érez együtt, de ennek ellenére észlel egy koncepciót, amely mentén értelmezni tudja az elhangzottakat, sokkal könnyebb szavakba önteni, mint amikor minden hang egy az egyben megtalálja az utat hozzánk. Ilyenkor csak ülünk ott a székben, mosolygunk, bólogatunk, és élvezzük, hogy ilyen könnyen befogadjuk ezt a töménytelen mennyiségő zenei információt. A színpadi belépı még inkább csak humorosra sikeredett, mert valljuk be ıszintén, amikor Joshua Bell fura, visszaszorított mosollyal a szájszegletében, fekete selyemszerelésében kaptatott a színpad közepe felé... hát, nem egy világhírő mővész érzetét keltette a nézıben. Talán még a cipıje is ebbıl az érzéki fénytöréseket produkáló csábos alapanyagból volt megkreálva, hogy a ruházat megfelelıen követhesse a hegedős tornamutatványait. Az amerikai hegedőmővész ugyanis látványnak sem kutya. De amit hallunk, az leírhatatlan. [...] A dirigens egyébként telitalálat volt az estéhez. Langrée hála Istennek nem tartozik a humortalan, rigorózus vezénylık közé. Sokat mozog, de mozdulatai célirányosak, hasznosak az együttes számára. És éppen úgy örömbıl, élvezetbıl vesz részt az elıadásban, ahogy a vele szemben ülık is. A mámoros ünneplés ezúttal teljes joggal járt a mővészeknek. A kezdet tehát fergeteges volt az idei Tavaszi Fesztiválon, jöhet a rendkívül ígéretes folytatás! Café Momus március 22. BaCi Álom, álom, édes álom... Nem elıször mondom, írom: csak ámulni lehet manapság a budapesti hangversenyéleten. Ha egy külföldi megnézi interneten a Budapesti Tavaszi Fesztivál kínálatát, azt hiheti: ez egy gazdag ország, amely különös becsben tartja a muzsikát. Fidelio.hu március 23. Kovács Sándor VESZÉLYZÓNÁK [...] A kortárs német színház és irodalom emblematikus szerzıjének legendás darabja negyedszázaddal berlini ısbemutatója után Forgách András kitőnı fordításában (végre) megérkezett magyar színpadra, egyenesen a Nemzetibe. [...] A park sajátos problémadráma: az érzékiség modern kori szétzüllése, a nyárspolgári házasság válsága, a kiútkeresı fanatizmus és rasszizmus elıretörése, a nemzeteszme anakronizmussá válása, a generációs szakadékok durva jelentkezése mind-mind feltünedeznek a dráma motívumai között. 8

9 Revizor március 22. Kovács Dezsô Operazsongás [...] Kovalik Balázs a Philemon és Baucist Az istenek tanácsa címő elveszett Haydn-opera témájára saját zenei ötleteket komponáló, karmesterként is fellépı Konstantia Gourzi mővecskéjével együtt a kultúrpalotai megszokás alternatívájaként rendezte meg. [...] Történetesen a gyerekeknek szóló változatban láttam a sínre vitt Haydn-double billt. A laza családi matinét könnyed figyelem kísérte. A csarnok közepén ültem, túl a közvetlen játékkontaktus határán. A rendezı kérdéseire az általános iskolások húszméteres körzetben úgy dobálták be az istenek görög és latin nevét, hogy nem hittem a fülemnek. Nincs itt valami távolság a fanyalgó zsurnaliszták és egy érzékenyebb közönség érdeklıdése között? Máshol állami programokat hirdetnek meg hasonló típusú elıadásokra indóházban, metróvégállomáson, csillagvizsgálóban, közvágóhídon, nálunk utálni illik azt, aki csinálja. Élet és Irodalom április 17. Koltai Tamás A LÉLEK DERÛJE A Kremerata Baltica koncertje [...] Ez után a Bartók Divertimento káprázatos, a második tétel sirató szakaszában egyenesen megrázó elıadása már csak levezetés volt, a csúcsponton tartózkodók visszavezetése az életbe. És a ráadásokban még tovább tartott ez a visszavezetés: a Happy Birthday dallamára írt variációkban ismét Daniil Grishiné lett a fıszerep ez a fantasztikus mackó éppen azt tudja, amit oly kevesen, ismeri ugyanis a lélek derőjének titkát, melyet zenésztársaival együtt most megpróbált megosztani velünk. Tudva közben, hogy ezt mindenkinek magában és egyedül kell meglelnie. Ezért a koncertért érdemes volt felkelni, mondta egy nézı kifelé menet. Arany zárszavak. Revizor március 24. Csont András TÁVOL-KELETI ÍZEK Japán nap / Thália Színház Egy ország, ahol a mozdulat, amivel leírnak egy betőt, ugyanúgy közelebb emelhet az Éghez, mint például egy csésze tea felemelése. Egy szelet Japán a Thália Színházban. [...] És mégis: a Thália Színházban megtartott rendezvény elérte a célját. Vagyis azt, hogy vágyat ébresszen a japán kultúra megismerése iránt olyanokban, akik esetleg szamurájokról se 9

10 nagyon hallottak, de azokban is, akiknek a távol-keleti országról legfeljebb karatefilmek jutnak az eszébe. Mert bár az origami szakkört a Magyar Origami Kör négy asztallal is jelen volt! magyarok vezették, olyan lelkesen magyarázták a gyerekeknek a hajtogatás mővészetét, hogy nekik köszönhetıen a legkisebbek nem csupán ahhoz kaphattak kedvet, hogy térlátásukat és színérzéküket fejlesszék a kis papírmadarak elkészítésével, hanem arra is, hogy egyszer elutazzanak abba a furcsa országba, ahol az is mővész lehet, aki csak hattyúkat csavargat. A mindkét napon zsúfolásig telt Thália Színházra alig lehetett ráismerni. Revizor március 24. Kolozsi László Hovatovább lendület (Kékszakállú és Mandarin a MüPában) [...] A rendezés megítélése természetesen erısen szubjektív, a zenei megvalósítás azonban aligha lehet vita tárgya. Ezen része a produkciónak egyenesen pazar volt. Már a legutóbbi, jóval kevésbé erıt próbáló, romantikus hangversenyükön is látszott, hogy jó állapotban van a Filharmóniai Társaság Zenekara, ezen az estén pedig nem csak hibátlanul, de lehengerlıen muzsikált az együttes. A vonósok egységesek, szép tónusúak, a fafúvós állások mértéktartóak, hibátlanok voltak, a rézfúvósok pedig esélyt sem adtak a kétkedıknek. Örömmel mondom ki, hogy osztályon felüli kiszolgálás volt mindez az énekesek számára. Az nem újdonság, hogy Kovács János az egyik legnagyobb ma élı magyar karmester, a két énekes pedig problémamentesen hozta, amit mindenki várt tılük. Polgár László szövegmondása legendás, hangja kicsit érdesebb tán, mint korábban, ám így még jobb a szerepben, mint valaha. Komlósi Ildikónak épp az artikuláció az egyetlen pontja, ahol elmaradt énekes kollégája mellett, bár ember legyen a talpán, aki ezt a szólamot végig tökéletes szövegmondással és érthetıséggel képes abszolválni. Színészi játéka pedig a szők keretek között is ámulatba ejtı volt. [...] Zeneileg nagyszerő este volt, ez a leglényegesebb, egyéb szempontból pedig, azt hiszem, erre szokták azt mondani: emlékezetes... Café Momus március 25. mg A VARÁZSGIGERLI Budapest végre felkerült a Max Raabe-térképre. A Palast Orchester 2008-as lemezének (Heute Nacht Oder Nie) koncertjén a német kultuszzenekarnak és lelkes közönségének 10

11 sikerült kölcsönösen elbővölnie egymást. Max Raabe a végén például egy pillanatra elmosolyodott. [...] A húszas, harmincas évek nagyhírő európai (elsısorban német nyelvő) és amerikai slágerei megszólaltatása mellett kuriózumokat elıásó, rég elfeledett remekekbe új életet lehelı dalos idol és zenekara a lehetı legtökéletesebbre csiszolta a megmutatkozási formát, színjátékosi mestermővé koncertjeit. [...] A 20-as években akarok élni! csilingelt mögöttem egy elvágyódó leányhang a szünetben, a terembıl kifelé jövet. Neked legyen mondva gondoltam magamban. Raabe ezeknek is tökéleteset nyújt. Amint azoknak is, akik meglehetıs pontosan tudják e nehéz idıkben, zömmel a pokol tornácán született dalok történetét. Poklot emlegetek: a Nagy Gazdasági Világválságét (ismerıs, ugye?), ha dalban a tengerentúlon járunk, s a XX. század legnagyobb világégését, amikor az óceán innensı oldalán. [...] «Jó estét, kedves hölgyeim és uraim. Mi vagyunk a Palast Orchester, és az én nevem Max Raabe» köszöntötte közönségét magyarul az énekes, pompás zenekara nevében. «A következô dallal szeretnénk elbúcsúzni. Senki sem sajnálja ezt jobban, mint mi» zárta estjüket Raabe, remek kiejtéssel. Ami a kettı közt zajlott, pompázatos bemutatkozás, szívek maradéktalan birtokbavétele volt. Revizor március 25. Halász Tamás MAGABIZTOS MAINSTREAM Van abban valami szürreális báj, amikor kiválóan képzett balett-táncosok felnıtt közönség elıtt a Paff, a bûvös sárkány, akarom mondani, a magic dragon dallamaira mozognak. Ráadásul mindezt teljes komolysággal és hihetetlen profizmussal. Persze miért is ne tehetnék? Trey McIntyre koreográfus és 2004-ben alapított társulata meglepı szabadsággal, ám túl nagy kockázatot nem vállalva nyúlt a legkülönbözıbb zenei anyagokhoz, témákhoz, formanyelvekhez a Fesztivál Színházban elıadott estjén. [...] Ezen a ponton érdemes leszögezni még egyszer: a táncosok vérprofik. Karakteresek és kiválóan trenírozottak, láthatóan élvezettel beszélik McIntyre sajátos formanyelvét: könnyedén váltanak klasszikus balettforgásból electric boogie karakterő szögletes mozdulatokra, hogy aztán ismét spiccre emelkedjenek, amit egy modern jazz-hangulatú laza csípıizoláció követ. Látványos, eklektikus esztrádmősor McIntyre három az egyben estje szilárd balett alapokon, ami természetesen a Beatles ihlette koreográfiában tetızik, de ne szaladjunk még elıre. 11

12 [...] Ám ettıl függetlenül vagy éppen ezért már-már eldönthetetlen, hogy ez az egész végtelenül egyszerő és bárgyún felszínes, vagy a maga szórakoztató, naiv módján épp szórakoztatóipari és tánctechnikai profizmusa okán zseniális. Is-is. Mert a táncosok végtelenül professzionális felkészültsége, testtudata, koncentrált jelenléte tényleg lenyőgözı. Revizor március 26. Juhász Dóra Politika helyett színház Végre! 2006 óta várok arra, hogy a berlini színházi találkozóhoz kapcsolódó workshopon indított projekt eredményét, a Rimini Protokoll Marx: A tıke. Elsı kötet címő színházi elıadást láthassam. Az elsı blikkre hajmeresztınek tőnı ötlet után maga a projektmunka is ironikus poénnak tőnt a Budapesti Tavaszi Fesztiválon látott elıadás viszont katartikus élményt hoz. Hogy mitıl lesz A tıke egyáltalán színpadképes? A hiteles emberi történetek nézıt megszólító, a publikummal kokettáló, nyílt színházi reprezentációjától. Prae.hu március 29. Cseicsner Otília VERSENYFORMÁBAN [...] Születésnapját ünneplı mővészrıl vagy jót, vagy semmit tanácsolná a jólneveltség, éles konfliktusban a szakmai tisztességgel. Ezen az estén azonban ez az ellentmondás szerencsére teljességgel hipotetikus maradt: Szabadi Vilmos kivételes rangjának megfelelıen, magával ragadóan, szárnyalóan játszott. A mősor nagy részét már elárultuk: elsı számként pedig Mendelssohn e-moll hegedőversenye hangzott fel. Az est zenekara a Pannon Filharmonikusok volt, fızeneigazgatójuk, Hamar Zsolt vezényletével. A mő varázslatos szépséggel szólalt meg Szabadi fegyelmezett líraisága ideálisan elegyedett a vezénylı Hamar Zsolt kiegyensúlyozott és elegáns vezénylésével és a zenekar szinte hibátlan teljesítményével. Szabadi olvadékony, de mégis sugárzó hangon játszott; megejtı pianói szívhezszólóak voltak, virtuóz futamai pedig oly könnyedek, amilyeneknek a Mendelssohnkoncertben lenniük kell; egészében valódi költészetet, férfiasan szemérmes interpretációt hallottunk Szabaditól. A zenekar szép színeire, egy-egy fafúvós hangzásra, a mély vonósok pizzicatóira felütöttük a fejünket; egy-két pontatlanság azonban adódott idınként, így például a gyors tétel kezdetén a szólista és a fuvolaszólam között. Revizor március 29. Malina János 12

13 BİKEZŐ SKÓTOK Piotr Anderszewski és a Skót Kamarazenekar [...] A Tavaszi Fesztiválra rendszeres partnereivel, a Skót Kamarazenekar tagjaival érkezett. [...] Anderszewski szuverén játéka mentes mindenféle ideológiai elıfeltevéstôl: nem klasszicizál, nem régizenél, nem romantizál. Ehelyett a minél pontosabban megragadott gesztusra koncentrál, és a hangzás mindig megújuló szépségében teszi jelentıségteljessé a zenei pillanatot. Billentése pontos, plasztikus, s egyszersmind könnyed; a hangzás halk tartományában lenyőgözıen sokféle hangszínt tud kikeverni, a különösen puha, álomszerő és szinte anyagtalan megszólalásokig jutván el. Revizor március 28. Péteri Lóránt TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL Kevésbé ismert, valamint jószerével ismeretlen francia zeneszerzık dalaiból állította össze mősorát a Pesten elsı ízben vendégszereplı kontratenor világsztár, Philippe Jaroussky. Csupa-csupa fölfedezés. [...] A koncert, amely jól érzékelhetıen kiemelt társasági eseményként is funkcionált, mindkét említett vonatkozásban általános és roppant megelégedésünkre szolgált. Jaroussky személyében nem pusztán egy rendkívüli adottságokkal felruházott virtuóz mutatkozott be a budapesti közönség elıtt: rokonszenves, megnyerı pódiumalkata, mővészi elkötelezettsége, intelligenciája és öniróniától sem mentes humorérzéke egyaránt jól megérdemeltnek bizonyította nemzetközi népszerőségét. A 31 éves kontratenor dalénekesi modorában nincsen semmi operás, semmi tenorra valló és semmi a menthetetlenül komikus hatást keltı férfiprimadonnából. Van ellenben jó adag felszabadult, az esetleges idegenkedést egykönnyen kioltó szubrett-tempó, ami remekül illik Jaroussky hangjának magakelletı kacérságához, mely énekesi produkciójának egyik legszemélyesebb jegye a megkapóan fiatalos szín és az érzékien elhaló, melankolikus záróhangok mellett. Revizor március 29. László Ferenc BRAVÚRÁRIA Parti Nagy Lajos: A hét asszonya Csákányi Eszter egyszemélyes produkciója nem monológ, nem monodráma, nem megszokott formájú önálló est, bár mindbıl van benne egy kicsi. Leginkább olyan bravúráriához hasonlítanám, amelyben kivételes képességő operisták adnak számot technikai és mővészi tudásukról. 13

14 Revizor március 30. Nánay István Nı egymás közt A hét asszonya címő produkció mőfaja: színészi trouvaille. Arra szolgál, hogy egy nagy színésznı nyolcvanperces est keretében sok különbözı küllemmel és sorssal, más-más stílusban és karakterben elénk tárhassa gazdag színészi és emberi tudását. (És közben még izgul is kicsit, hogy vajon érdekel-e mindez bennünket.) szinhaz.net március 26. Stuber Andrea ÓVATOS DUHAJOK Könyves embernek csak az szegıdik el, akit humorral áldott meg a természet. Ez derült ki azon a két délelıttön, amely kardinális problémák sokaságát hozta felszínre, idınként a borúlátást sem lehetett előzni, mégsem kellett nélkülözni az élceket, a mosolyt. Gondjaikat is életerıs kiadói koncepciók felıl igyekeztek szemlélni a megszólalók. Március 28-án A kortárs szépirodalom esélyei fıcímet viselı nemzetközi tanácskozáson kilenc könyvkiadói szakember cserélt eszmét angol nyelven kétszer kilenc fınyi hallgatóság elıtt a Petıfi Irodalmi Múzeumban. A könyvszakma elitjérıl lévén szó, ez igencsak intenzív felállás : hasonló gondolatáramlásból, kapcsolatépítésbıl kiadványok sokasága születhet. A konferencián Seid Serdareviæ (Fraktura, Horvátország), Beata Stasinska (W. A. B., Lengyelország), Jaume Vallcorba (Acantilado/Quarderns Crema, Spanyolország), Katharine Raabe (Suhrkamp, Németország), Svante Weyler (Weyler Förlag, Svédország), Monika Sznajderman (Czarne, Lengyelország), Arild Batzer (Batzer & Co., Dánia), Jean Mattern (Gallimard, Franciaország) és a társalgást pergın, szellemesen moderáló Morcsányi Géza, a Magvetı igazgatója vett részt. A tanácskozók nem csupán mőhelyeik meghatározó személyiségei, hanem különféle területek elsôsorban a mőfordítás jelesei is. Revizor március 30. Tarján Tamás Haydn: A filozófus lelke Az Operaház új produkciója igen elınyös helyzetbe állítja az énekeseket. Gyakran emelvényre helyezi ıket, alakításra emlékeztetôı helyzeteket talál ki számukra, a kórus jelentıségét színpadi értelemben is hangsúlyozza, a rendezés igen muzikális. Ennek ellenére Zsótér Sándor az énekeseket, a kórust és Fischer Ádámot látványosan ünneplı közönség hangos nemtetszésével nézett szembe a premieren. Micsoda igazságtalanság! Nem azért, mert Zsótér második operaházi munkája tökéletes, nem azért, mert magával ragadó, hanem pusztán 14

15 azért, mert igényes, gondolatgazdag, artisztikus, néha csak egyszerően szép, sok erıfeszítéssel létrehozott, felelıs, számon kérhetı, hiteles és etikus munka. Hangosan morgolódni tehát méltánytalan. És tegyük hozzá, hogy öncsalóan öntelt is. Operaportál április 2. Molnár Szabolcs Elsı a közönség A legutóbbi koncert tanúsága szerint Nigel Kennedy remekül érzi magát Budapesten. Az angol sztárzenész egyre gyakrabban jön ide, szereti a Palotát, a hangversenytermet, a nézıteret megtöltı magyar közönséget, és a már biztosra vehetı sikert. Mert értékeljük a laza megjelenését, a vicceit, komolyzenésztıl ritkán tapasztalható extráit, s persze nem utolsósorban hangszeres kvalitását. Ezért Nigel akár három órát is szívesen játszik nekünk ahogy április 2-án is tette. Fidelio április 6. Matisz László Egy nagyon jó rocksztár, tesó! Nigel Kennedy Elég vegyes közönség alkotta a teljesen telt házat, az elsıbálozóktól a kimondott rajongókig. Kultúra.hu április 3. Zipernovszky Kornél Az Isten állatkertje (Susan Graham és az Ensemble Matheus koncertje) [...] A Jean-Chistophe Spinosi vezette régihangszeres kamaraegyüttes, az Ensemble Matheus még csak pár éve jegyzett gárda a nemzetközi zenei élet tarka palettáján, elômenetelük mégis töretlen, évrôl évre szaporodnak a felkéréseik, lemezfelvételeik, s gyûlnek az elismerések is szép számmal a közös vitrinben. [...] Szombat esti szólistájuk, az amerikai mezzoszoprán, Susan Graham neve azonban igen jól cseng a piacon. İ igazi all-round énekesnı, egyaránt szívesen énekel kortárs és klasszikus muzsikát, rendre megjelenik rangos régizenei projektekben, hagyományos és ultramodern operarendezésekben, repertoárja Purcelltıl Ned Roremig ível. [...] A hangszín szép, a hang maga intakt és fényes marad még a legkomplikáltabb koloratúrákban és dinamikai váltásokban is. Café Momus április 7. Balázs Miklós 15

16 A gördülı opera A konzervativizmus diadala ez az elıadás, mert hiába világosabb, könnyedebb, mint a megszokott Don Giovanni, a lényeget tekintve nagyon is tradicionális, nem akarja újra kitalálni a darabot, nem hangsúlyoz semmit, csak magát az operát. [...] A szünet után azért rájöttem, hogy hiába próbálok keménykedni, csak a börtön rácsait rángatom. A bécsiek elıadása azért furcsa, mert hiába vagyunk szomszédok, az ı operáról alkotott felfogásuk alapvetıen más, mint a miénk. Az opera náluk társasjáték, az elıadás alapja nem az énekes, hanem a zenekar. A zenekar pedig természetesen elképesztıen jó, a karmester is jó, bár ı ismerıs, tekintve, hogy Fischer Ádám. Ô is fejbıl vezényli Mozart operáit, akár a testvére, és a második felvonás során, az erkélyrıl azt is látom, hogy nemcsak vezényli, de énekli is, nemcsak a zenét, annak minden egyes szólamát tudja kívülrıl, de a szöveget is. NOL április 7. Fáy Miklós Gyermekszemmel a pesti belváros [...] A Tavaszi Fesztivál kedves, és követendı eseménye, a rangos helyszínen látható igen színvonalas tárlat. Terasz.hu március 23. Kovács Péter Balázs Chłopcy z Placu Broni Ironikus az önfeláldozás. Gúnyos a zászlóhoz való hőség ábrázolása. Mi mégis gyanúsan meghatottan nézzük a kivénhedt csatalovak vitézségét, hőségét, bánatát az elveszített gyermeki farakások miatt. Különös meghatottságot érzünk a kitekert nyakú halhatatlannak látszó ifjúsági regény színpadi változata felett. Sokan megpróbálták színpadra gyötörni a Pál utcai fiúkat. Körömfeketényi sikerrel. Nem ütött szöget a dramatizátorok fejébe, miért nem írt színmővet regényébıl a drámaíró Molnár Ferenc? Talán okkal óvakodott dramatizálni. Michał Zadara az egyetlen, akinek sikerült a sikerülhetetlen. Nem a regényt akarta korszerősíteni, hanem a mai lengyel nézıt szembesíteni a széthányt múlttal, a könnyő kézzel kezelt emlékezettel, olyan ódivatú fogalmakkal, mint szabadság, hısiesség, hőség, önfeláldozás. Vagy olyan sokszorosan visszaélt fogalmakkal, mint haza, hazaszeretet. A harmincas éveit élı Zadara nemcsak rendezı, tervezı is. Két deszkapalánk a díszlet. Kettı között emelvény. Az emelvényen medence. Ennek a vízében fürdi magát tizenháromszor, halálra Nemecsek Ernı. NOL április 6. Molnár Gál Péter 16

17 Bécsi vér (A Don Giovanni a Tavaszi Fesztiválon) Másodszor vendégszerepelt a Mővészetek Palotájában a Bécsi Állami Operaház, és másodszor is Mozart-operát hozott el a repertoárjából. Mégis, micsoda különbség: a két és fél évvel ezelıtti Figaro házassága csupán a nagyszerően muzsikáló zenekar és két szólista okán maradt emlékezetes, a mostani Don Giovanni viszont ízig-vérig színház volt, jelentékeny hangokkal és karizmatikus zenei irányítással. Café Momus április 8. Szilgyo Gyıznek a rosszfiúk? Lehet-e elegánsabb gesztussal befejezni a Tavaszi Fesztivált, mint a Bécsi Állami Operaház vendégjátéka? A Staatsoper fogalom, ha nem is világsztárokkal megtőzdelt produkciót hoz magával, s még ha három évvel ezelıtti Figaro-vendégjátékukhoz hasonlóan ezúttal is csak koncertszerő elıadással lepett meg minket. Opera-Világ.hu április 10. Bóka Gábor Az életöröm ünnepe Hittük, hogy a Tavaszi Fesztivál zárónapján a Bécsi Opera szcenírozott Don Giovanni elıadása élmény lesz a javából. Nem csalódtunk. Szinte az májusi prágai ısbemutató óta vitatkoznak hozzáértık és hozzá nem értık azon, mi ez a mő, romantikus melodráma, tragédia, avagy vérbı bohózat. Népszava április 11. Étienne Sax A évi Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatói Fenntartók: Önkormányzati Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Budapest Fôváros Önkormányzata 17

18 A Budapesti Tavaszi Fesztivál fôtámogatói: OTP Bank Nyrt. MOL Nyrt. A Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatója: Szerencsejáték Zrt. Partnerek: Magyar Turizmus Zrt., Cseh Centrum Budapest, Nemzeti Színház Szponzorok: Andrássy Gyula Német Nyelvû Egyetem, Francia Intézet, Japán Alapítvány, Román Kulturális Intézet Médiatámogatók: RTL Klub, Budapest Film, InfoRádió, Klubrádió, Metropol, Nôk Lapja, PORT.hu, Index, Europlakát A fesztivál hivatalos szállodája: Sofitel Budapest Maria Dorottya Köszönjük, hogy támogatásukkal segítették a 29. Budapesti Tavaszi Fesztivál megvalósulását. KOMMUNIKÁCIÓ Megújult arculat A 2008-as Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával bevezetett új arculat nagyon pozitív fogadtatásban részesült, ezért a 29. Tavaszi Fesztivál esetében még hangsúlyosabbá tettük annak bizonyos elemeit. A piros színû BTF-kocka inspirációjának köszönhetıen született meg a kockát idézı BTF-szoknya és -sapka. Ebben az egyenruhában terjesztették 18

19 informátoraink a BTF tájékoztató-, információs- és szóróanyagait a fesztivál elıtt és annak ideje alatt. A 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál jelképe a (stílszerően ugyancsak) piros szék lett. Az augusztusi kampány-elıkészítı idıszakban a kommunikációs anyagokhoz számos kép készült a piros székkel a fesztivál különbözı helyszínein (pl. a Mővészetek Palotája és a Nemzeti Színház elıtt, vagy a Zeneakadémián), amelyek a késıbb a plakátokon, a szórókon, a beharangozó filmben és a TCR szpotokban tértek vissza. A székeknek a fesztivál elıtt elkészültek az óriás kültéri változatai is, amelyek a fôváros 10 különbözı pontján díszítették Budapestet. Mind a piros szék, mind a BTF-szoknya és -sapka visszaköszöntek az utcai performanszok alkalmával, amelyeket két pantomimmővész és az ıket kísérı két BTFinformátor részvételével a fesztivál ideje alatt napi rendszerességgel szerveztünk (Ferenciek tere Vörösmarty tér Városháza Park Andrássy út Hôıök tere útvonalon). Mûsornaptár / leporelló ( db, színes, magyar, angol és német nyelven, 960x340 mm, Z-ben hajtva) A 2008-ban bevezetett speciális hajtogatású mősorajánló leporelló, amely napi bontásban mutatta be a programokat, már 2008 novemberében megjelent. Mivel a leporelló méretében kisebb és súlyra is könnyebb, mint a fesztivál mősorfüzete, a fesztivál elızetes beharangozásához (belföldi és külföldi DM-akciókhoz) célszerőbb volt ezt használni, így a 2009-es rendezvénysorozathoz kapcsolódóan elôször ez a kiadványunk jelent meg. A mősornaptárt a DM-akciókon kívül (Budapesten db magyar nyelvû leporelló került szétosztásra 2009 elején), országszerte jegyirodákban, egyes vidéki egyetemeken, a BTF helyszínein, budapesti mővelıdési házakban, egyetemeken és fôiskolákon, valamint a fıváros kiemelt turisztikai és kulturális helyszínein terjesztettük. Külföldön turisztikai kiállításokra és nagyobb kulturális intézményekbe szállítottuk a kiadványt. Programfüzet ( db, színes, angol és magyar nyelven, 160x200 mm, 80 oldal) A 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál mősorfüzete, amelynek megjelenését a sajtótájékoztató idıpontjához igazítottuk, 2009 februárjában jelent meg magyar és angol nyelven. A programfüzet szerkesztésénél szem elıtt tartottuk, hogy könnyen áttekinthetı legyen, valamint pontos információkat tartalmazzon. Ebben az évben a már megszokott mőfaj szerinti tagolás mellett (zenekari hangversenyek, kamaraestek, templomi koncertek, opera, operett, Nemzetközi Színházi Fesztivál, crossover, népzene/néptánc, táncmővészet, kiállítások 19

20 és egyéb rendezvények) bizonyos tematikus programsorozataink külön is megjelentek. A mősorfüzetek terjesztése gondos odafigyelést, nagy logisztikai áttekintést igénylı feladat. A terjesztésben évrıl évre nagy segítséget nyújt a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai Bázisa is, amely a külföldi rendezvényekre, a külképviseletekre és a Tourinform-irodákba juttatta el a fesztivál mősorfüzetét. A bulgáriai magyar nagykövetség segítségével az ottani magyar promóciós hónapon is bemutatkozhatott a 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál. Nemzetközi Színházi Fesztivál mûsorfüzete ( db, magyar és angol nyelven, 200x120 mm, 24 oldal) A Nemzeti Színházzal közösen szervezett Nemzetközi Színházi Fesztivál számára külön mősorfüzet készült, amelyet részben esti szóróként, részben információs anyagként terjesztettünk. Sajtó BTF pendrive Az újságírók munkáját megkönnyítendı BTF-logóval ellátott pendrive-okat készítettünk a sajtó képviselıi számára, amelyek tartalmát folyamatosan aktualizáltuk. Az adathordozón a részletes programon kívül fotókat és a sajtóközleményeket helyeztük el, valamint kisebb felbontásban a 2009-es fesztivál bemutatkozó filmjét. Meghívótartó ( db, 4+4 színben) A fogadás meghívóihoz készült elegáns tartók méretben a jegyekhez alakítva 2008 novemberére készültek el. Törzskártya A megújult arculathoz kapcsolódóan, a 2008 novemberében megkezdıdött jegyértékesítéssel párhuzamosan megkezdtük a már elavult törzskártyák lecserélését is. Honlap A Budapesti Tavaszi Fesztivál honlapja öt nyelven (magyar, angol, német, francia és orosz) tájékoztatta az odalátogatókat. Az oldalon már 2008 augusztusától megtalálhatóak voltak a 2009-es rendezvény kiemelt programjai és az érdeklıdık folyamatosan nyomon követhették, ahogy a fesztivál programja egyre bıvül. A jegyértékesítés novemberben indult el, ezért a Közönségszolgálaton addig elıjegyzést vettek fel az érdeklıdık jegyigényeirıl. 20

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Reklámkampány. Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012

Reklámkampány. Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012 Reklámkampány Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012 UTAZÁS KIÁLLÍTÁS Televízió - RTL Klub Fókusz nyereményjáték 1 hétig - RTL Klub Reflektor nyereményjáték 1 hétig - RTL Klub Törzsutas

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Ahol kinyílik a világ

Ahol kinyílik a világ 2014 2015 Ahol kinyílik a világ AZ OPERAHÁZ ÉVADKAMPÁNYA SAJTÓGYÛJTÉS MTV Ma Reggel 2014.04.14. RTL Klub Híradó 2014.04.09. RTL Klub Fókusz 2014.04.09. TV2 Tények 2014.04.09. TV2 Tények éjjel 2014.04.09.

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: 01-09-963641 23395778-9001-572-01 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv

Külképviselet Információs iroda. Helsinki. Stockholm. Dublin. Bécs. Madrid. Róma. Tokió. Tel- Aviv VI. Veszprém m Megyei Utazás Kiáll llítás és s Konferencia 2003. Április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus Rt. Nemzetközi zi Igazgató Külképviseleti hálózath Külképviselet Információs iroda Helsinki Dublin

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011-ES ÉVR L

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2011-ES ÉVR L A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 211-ES ÉVR L A jelentést az Egyesület közgy lése, egyhangúlag elfogadta, 212. május 18-án. 1.Tartalmi beszámoló az Egyesület 212.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban:

Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Hete címszavakban: Tisztelt Leendő Partnerünk! A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) 2010. november 15-21. között a világ közel száz országához hasonlóan, Magyarországon harmadszorra rendezi meg a Fiatal Vállalkozók

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Budapesti Fesztiválközpont Kht Közhasznúsági Jelentés 2009

Budapesti Fesztiválközpont Kht Közhasznúsági Jelentés 2009 Budapesti Fesztiválközpont Kht Közhasznúsági Jelentés 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS, ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE, CASH FLOW KIMUTATÁS,

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év Budapest, 2006. május 22. A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. -ában és a Pozitron Diagnosztika Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Mimó és Csipek. Beszámoló az óvodai környezeti nevelési program eredményeiről. 2012. március

Mimó és Csipek. Beszámoló az óvodai környezeti nevelési program eredményeiről. 2012. március Mimó és Csipek Beszámoló az óvodai környezeti nevelési program eredményeiről 2012. március 1. Honlap 1.1 A honlap bemutatása A 2011 februárjában elindult www.mimoescsipek.hu weboldal 2011 szeptemberében

Részletesebben

Regisztrációs adatlap

Regisztrációs adatlap Regisztrációs adatlap 1. A fesztivál hivatalos neve:.. 2. A fesztivál honlapjának címe:... 0 - nincs honlapcím 3. A fesztivál szervező hivatalos neve :.. címe: város.....utca házszám telefon száma: e-mail

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÜZLETI ÉVRŐL A József Attila Színház 2010-ben volt 54 éves. 2002-ig költségvetési intézményként, majd 2009-ig közhasznú társaságként

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Majnay Gábor Mővelıdési és Sport Osztály Osztályvezetı úr részére

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Piaci előrejelzések Belgium

Piaci előrejelzések Belgium Piaci előrejelzések Belgium Veszprém Veszprém Megyei Utazás Kiállítás 2007. április 13. Urbányi Péter külképviseletvezető - Brüsszel 1. Általános piaci helyzetelemzés 1.1. Belgium turizmusa -A lakosság

Részletesebben

Médiafogyasztási szokások

Médiafogyasztási szokások What do we see? Médiafogyasztási szokások Egészség és Kommunikáció - 27 Nobody s Unpredictable Az adatok forrása Nemzeti Médiaanalízis: - 1992 óta folyamatosan (1995-tıl GfK Hungáriával közösen) - Évente

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11.

Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Veszprémi Turisztikai Konferencia 2008. április 11. Újvári Ágnes Magyar Turizmus ZRt.- Hálózati Igazgató Előadás tematikája 2008. évi marketingmunkánk hangsúlyai Beutazó turizmusunk 2008. trendjei Legfőbb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft.

Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. Turisztikai Tevékenység Fejlesztési Nonprofit Kft. MARKETING ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, helyzetelemzés...3 2. Irodánk 2013. évi tevékenységeinek fejlesztése a 2014-es évben...4

Részletesebben

Általános médiaajánlat 2011

Általános médiaajánlat 2011 Általános médiaajánlat 2011 Tartalom I. Bemutatkozás II. Látogatottság és demográfia III. Megjelenési felületek IV. Hirdetési árak I. Bemutatkozás Bemutatkozás A Bookline.hu Nyrt. Magyarország legnagyobb

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Családfesztivál Kulturális Mővelıdési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, 2007. március 19. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelı TARTALOM

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról

Szakmai beszámoló. A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Szakmai beszámoló A Tourinform Sárospatak 2012. március - 2012. augusztus között végzett munkájáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı- testülete 346/2011. (XI. 25) KT. határozatával A Mővelıdés Háza

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. február 15. Csohány Klára a Kuratórium Elnöke Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány adatai II.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról

Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról ÁSZF Változások kivonat 1 / 5 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. július 01-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási szolgáltatásunk Általános Szerződési

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ!

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! PR-Projekt Arany Penge 2013.03.25. 1. Az alaphelyzet Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar karmestere azt találta ki, hogy a 2012-es Múzeumok Éjszakája

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg az

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2009. 2 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Pro Musica Alapítvány 2009. évben nem részesült központi

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

SzeptEmber Feszt 2011 Gasztronómiai és kulturális fesztivál 2011. szeptember 2-4. www.szeptemberfeszt.hu

SzeptEmber Feszt 2011 Gasztronómiai és kulturális fesztivál 2011. szeptember 2-4. www.szeptemberfeszt.hu SzeptEmber Feszt 2011 Gasztronómiai és kulturális fesztivál 2011. szeptember 2-4. www.szeptemberfeszt.hu A Rétesvonat 35 féle rétest sütött meg Előzmények 2010-ben a GKRTE volt díszvendégünk 2000-ben jött

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-85/2008/16. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Airport Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztı Kft. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad Egyesület 2013. évi munkájáról Együttesünk ifjúsági csoportja a 2013-as évet izgatott várakozással kezdte, hiszen február 1-én 12 énekessel indultunk Bezonsba, ahol 2 alkalommal

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben