Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft"

Átírás

1 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS, ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE, CASH FLOW KIMUTATÁS, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA, KÖZHASZNÚSÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS) b. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA c. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS d. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA e. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE f. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE g. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 1

2 a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Lásd a január 1. december 31.-i idıszakra vonatkozó mérleg- és eredmény-kimutatást, közhasznúsági eredmény-kimutatást és szöveges beszámolót. b. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Fıvárosi Önkormányzat mint tulajdonos a Kft. finanszírozását a Közszolgáltatási szerzıdésben eft-ban állapította meg. A finanszírozás összege óta változatlan.. Ebbıl az összegbıl: eft a évi Budapesti İszi Fesztivál megrendezésére eft a nemzetközi kulturális kapcsolatokból adódó feladatokra eft bérkiegészítésre Fenti rendezvényekre felhasznált összegek: Budapesti İszi Fesztivál Nemzetközi kapcsolatok Ft Ft c. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Alapító nem bocsátott vagyont a Kft részére. Kft saját vállalkozási forrásaiból fedezi a szükséges vagyontárgyak és vagyoni értékő jogok beszerzését. A nettó vagyon érték e.-ft Szellemi termékek Építmény Alaptevékenységhez kapcs. ber. Egyéb berendezések Jármő (szg.) eft eft eft eft eft d. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA (pályázott támogatások) A célszerinti juttatások kimutatását az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2

3 e. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE a Kft nem kapott támogatást. f. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Felügyelı Bizottsági elnök: Felügyelı Bizottsági tagok: Könyvvizsgáló: Ft/hó Ft/hó Ft/hó Budapest, április 15. Dr Kolosi Tamásné Zimányi Zsófia igazgató 3

4 1.sz.melléklet RENDEZVÉNY/TÁMOGATÓ ÖSSZEG elszámolva (eft) A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2009 megrendezéséhez ÖM Turisztika OKM NKA miniszteri keret Japán nap Fıvárosi Önkormányzat Fringe A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2010 megrendezéséhez Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret folyamatban Budapesti İszi Fesztivál 2009 megrendezéséhez Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret NKA-ÖM Nyár a Lánchídon 2009 Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret Fıvárosi Önkormányzat Nagyrendezvény keret NKA-ÖM Revizor On-Line NKA támogatás NKA támogatás Fıvárosi Önkormányzat megrendelésére teljesített rendezvények Budapest megjelenése külföldön Tavaszi Nyári İszi Fesztiválok folyamatban folyamatban 4

5 Szöveges Közhasznúsági Jelentés A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft évérıl A Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. sikeres évet zárt 2009-ben. Az iroda legfontosabb rendezvényei; a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Nyár a Lánchídon, illetve a Budapesti İszi Fesztivál voltak. Ezen kívül került sor belföldi, nemzetközi, illetve testvérvárosi kapcsolatok keretében mővészi produkciók létrehozására. 6 pályázati kérelmet adtunk be különbözı célok megvalósítására, valamennyi sikeres volt. I. Budapesti Tavaszi Fesztivál március 20. április 05. A évi Budapesti Tavaszi Fesztiválon, amely március 20. és április 5. között került megrendezésre, a fôváros 40 helyszínén 128 esemény valósult meg. A fesztivál kínálatában, a meghatározó komolyzenei hangversenyek mellett helyet kaptak színházi elıadások elsı alkalommal rendeztük meg a Nemzetközi Színházi Fesztivált a Nemzeti Színházzal közösen, táncestek, opera bemutatók, jazzkoncertek, nép- és világzenei programok, valamint jelentıs kiállítások is. A bevezetıben néhány adatot szeretnék ismertetni, a részletes napi beszámolót a Montázs napról-napra ( web-videók ) címő anyagunk tartalmazza. A Budapesti Tavaszi Fesztivál költségvetése ig a következôképpen alakult: Az állami támogatások idén a költségek mintegy 38,22%-át tették ki, míg a költségvetés fennmaradó 61,78%-át saját bevételi forrásból fedeztük. Ma, amikor nagyon sok szó esik az úgynevezett PPP (Public-Private-Partnership) finanszírozási formáról, vagyis az állami és a magánszféra együttmőködésérıl, úgy 5

6 gondolom, hogy a fesztivál ebbıl a szempontból is példamutató. A táblázat barterszponzorációként megjelölt összege, amely a nem pénzbeli támogatásokat tartalmazza; jó kapcsolataink erısödése miatt évek óta jelentıs. Ez idén a bevételek mintegy 28,89%-át jelentette. Kiadásaink százalékos megoszlása a következı: Terembérek: 6,48% Tiszteletdíjak: 48,03% Dologi kiadások: 24,48% (pl. szállodaköltségek, jogdíjak, nemzetközi útiköltség-hozzájárulás, anyagköltség, hangszerek, kellékek bérlése, tb-járulék, stb.) PR- költségek: 21,01% (barter nélkül) Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál 40 helyszínén 128 esemény valósult meg, amelyhez társult a fesztivál utolsó napján zajló Fringe+, amely további 125 ingyen elıadást jelentett a nézıknek. 14 zenekari hangverseny, 15 kamaraest, 4 templomi koncert, 7 operaelıadás, 2 operett, 8 tánc- és 23 színházi elıadás, 7 gyermekprogram, 4 népzene/néptánc, 3 jazz-, 1 világzenei és 2 crossover koncert, 8 egyéb program, 2 szakmai rendezvény és 28 kiállítás tette változatossá a fesztivált. Hagyományos szabadtéri helyszínünkön 60 ingyenesen látogatható program valósult meg. A fesztiválon fellépı 41 külföldi szólista és 25 külföldi együttes mellett szép számban szerepeltek magyar szólisták (61) és együttesek (25) is. Ez nem tartalmazza a Fringe+ fellépıit. A 2009-ben tartott 4 ısbemutatóval a fesztivál 1997 óta 90 mővet mutatott be elıször. A magyarországi bemutatók száma 2009-ben 5, így a magyarországi bemutatók száma 1997 óta 85-re növekedett. A külföldi jegyvásárlók aránya 2009-ben 28%. Ez a külföldi nézıszám teszi összgazdasági szinten nyereségessé a fesztivált, hiszen a külföldiek által Magyarországon hagyott összeg (szálloda, étkezés, közlekedés) sokszorozza az állami támogatások összegét. A fesztivált számokban kifejezı, hazai viszonylatban igen kiemelkedô mutatók mellett szeretném hangsúlyozni, hogy közel három évtizede, évrıl-évre megvalósuló programjaival, 6

7 jelentıs külföldi elismerésben is részesült a Budapesti Tavaszi Fesztivál az elmúlt évek folyamán. A 2005-ben kapott Európai Kulturális-díj, valamint, hogy a Lokalfestiviteiten kutatócsoportja Európa legrangosabb fesztiváljait tartalmazó top 50 címő összeállításában szerepelteti a fesztivált, már méltó elismerése az általunk végzett kulturális tevékenységnek. Ugyancsak ezt támasztja alá a Magyar Köztársaság Koppenhágai Nagykövetségének levele, amit a Budapesti Tavaszi Fesztivált meglátogató egyik újságíró cikkérıl írt. A évi Budapesti Tavaszi Fesztivál igen gazdag kínálatot nyújtott a nézıknek. Vendégünk volt többek között Joshua Bell, Louis Langrée, a Camerata Salzburg, Oleg Maisenberg és a Kremerata Baltica, a Skót Kamarazenekar és Piotr Anderszewski, a Mahler Chamber Orchestra Daniel Harding karmesterrel és Fazil Say zongoramővésszel, Philippe Jaroussky, Susan Graham és az Ensemble Matheus, a Düsseldorfer Schauspielhaus és a Rimini Protokoll, a Prágai Nemzeti Színház Balettegyüttese, a Bangarra Táncszínház, hogy csak néhány fellépıt említsünk. A fesztiválról megjelent több mint félezer kritikából néhány idézettel szeretném felidézni a fesztivál hangulatát. Kell-e nekünk importnacionalizmus? [...] A Szépmővészeti Múzeum XIX. századi sorozatában ez a kiállítás a harmadik, talán a leggyöngédebb, a legérzékenyebb és a leginkább kortársi jellegő. Muchát nem volna érdemes Magyarországra hozni pusztán a mővészettörténeti értéke miatt, a cseh nemzeti érzület szintén kevés volna hozzá, ha a sikert nem garantálná ugyanaz a dekadenciára, gyanús érzékiségre, a bomlás szagára fogékony kor, a jelenlegi, amely olyan nagyon hasonlít a XIX XX. század fordulójára. [...] [...] Mucha prágai korszakában elutasította a tömegmővészetet, mert magasabb rendőre vágyott, és spirituális vonzalmai voltak. Nem tudhatta, hogy életmővét, amely a szecesszió hatvanas évekbeli rehabilitációjával egyidejőleg támadt föl újra, épp a tömegek fogják életben tartani. Revizor március 26. Kürti Emese Fergeteges nyitás (Joshua Bell a Tavaszi Fesztiválon) 7

8 Eléggé meg van lıve a zenekritikus, amikor élıben szembetalálkozik a lelke mélyén dédelgetett elıadói habitussal. Azokat a koncerteket, ahol az ember sok mindennel nem érez együtt, de ennek ellenére észlel egy koncepciót, amely mentén értelmezni tudja az elhangzottakat, sokkal könnyebb szavakba önteni, mint amikor minden hang egy az egyben megtalálja az utat hozzánk. Ilyenkor csak ülünk ott a székben, mosolygunk, bólogatunk, és élvezzük, hogy ilyen könnyen befogadjuk ezt a töménytelen mennyiségő zenei információt. A színpadi belépı még inkább csak humorosra sikeredett, mert valljuk be ıszintén, amikor Joshua Bell fura, visszaszorított mosollyal a szájszegletében, fekete selyemszerelésében kaptatott a színpad közepe felé... hát, nem egy világhírő mővész érzetét keltette a nézıben. Talán még a cipıje is ebbıl az érzéki fénytöréseket produkáló csábos alapanyagból volt megkreálva, hogy a ruházat megfelelıen követhesse a hegedős tornamutatványait. Az amerikai hegedőmővész ugyanis látványnak sem kutya. De amit hallunk, az leírhatatlan. [...] A dirigens egyébként telitalálat volt az estéhez. Langrée hála Istennek nem tartozik a humortalan, rigorózus vezénylık közé. Sokat mozog, de mozdulatai célirányosak, hasznosak az együttes számára. És éppen úgy örömbıl, élvezetbıl vesz részt az elıadásban, ahogy a vele szemben ülık is. A mámoros ünneplés ezúttal teljes joggal járt a mővészeknek. A kezdet tehát fergeteges volt az idei Tavaszi Fesztiválon, jöhet a rendkívül ígéretes folytatás! Café Momus március 22. BaCi Álom, álom, édes álom... Nem elıször mondom, írom: csak ámulni lehet manapság a budapesti hangversenyéleten. Ha egy külföldi megnézi interneten a Budapesti Tavaszi Fesztivál kínálatát, azt hiheti: ez egy gazdag ország, amely különös becsben tartja a muzsikát. Fidelio.hu március 23. Kovács Sándor VESZÉLYZÓNÁK [...] A kortárs német színház és irodalom emblematikus szerzıjének legendás darabja negyedszázaddal berlini ısbemutatója után Forgách András kitőnı fordításában (végre) megérkezett magyar színpadra, egyenesen a Nemzetibe. [...] A park sajátos problémadráma: az érzékiség modern kori szétzüllése, a nyárspolgári házasság válsága, a kiútkeresı fanatizmus és rasszizmus elıretörése, a nemzeteszme anakronizmussá válása, a generációs szakadékok durva jelentkezése mind-mind feltünedeznek a dráma motívumai között. 8

9 Revizor március 22. Kovács Dezsô Operazsongás [...] Kovalik Balázs a Philemon és Baucist Az istenek tanácsa címő elveszett Haydn-opera témájára saját zenei ötleteket komponáló, karmesterként is fellépı Konstantia Gourzi mővecskéjével együtt a kultúrpalotai megszokás alternatívájaként rendezte meg. [...] Történetesen a gyerekeknek szóló változatban láttam a sínre vitt Haydn-double billt. A laza családi matinét könnyed figyelem kísérte. A csarnok közepén ültem, túl a közvetlen játékkontaktus határán. A rendezı kérdéseire az általános iskolások húszméteres körzetben úgy dobálták be az istenek görög és latin nevét, hogy nem hittem a fülemnek. Nincs itt valami távolság a fanyalgó zsurnaliszták és egy érzékenyebb közönség érdeklıdése között? Máshol állami programokat hirdetnek meg hasonló típusú elıadásokra indóházban, metróvégállomáson, csillagvizsgálóban, közvágóhídon, nálunk utálni illik azt, aki csinálja. Élet és Irodalom április 17. Koltai Tamás A LÉLEK DERÛJE A Kremerata Baltica koncertje [...] Ez után a Bartók Divertimento káprázatos, a második tétel sirató szakaszában egyenesen megrázó elıadása már csak levezetés volt, a csúcsponton tartózkodók visszavezetése az életbe. És a ráadásokban még tovább tartott ez a visszavezetés: a Happy Birthday dallamára írt variációkban ismét Daniil Grishiné lett a fıszerep ez a fantasztikus mackó éppen azt tudja, amit oly kevesen, ismeri ugyanis a lélek derőjének titkát, melyet zenésztársaival együtt most megpróbált megosztani velünk. Tudva közben, hogy ezt mindenkinek magában és egyedül kell meglelnie. Ezért a koncertért érdemes volt felkelni, mondta egy nézı kifelé menet. Arany zárszavak. Revizor március 24. Csont András TÁVOL-KELETI ÍZEK Japán nap / Thália Színház Egy ország, ahol a mozdulat, amivel leírnak egy betőt, ugyanúgy közelebb emelhet az Éghez, mint például egy csésze tea felemelése. Egy szelet Japán a Thália Színházban. [...] És mégis: a Thália Színházban megtartott rendezvény elérte a célját. Vagyis azt, hogy vágyat ébresszen a japán kultúra megismerése iránt olyanokban, akik esetleg szamurájokról se 9

10 nagyon hallottak, de azokban is, akiknek a távol-keleti országról legfeljebb karatefilmek jutnak az eszébe. Mert bár az origami szakkört a Magyar Origami Kör négy asztallal is jelen volt! magyarok vezették, olyan lelkesen magyarázták a gyerekeknek a hajtogatás mővészetét, hogy nekik köszönhetıen a legkisebbek nem csupán ahhoz kaphattak kedvet, hogy térlátásukat és színérzéküket fejlesszék a kis papírmadarak elkészítésével, hanem arra is, hogy egyszer elutazzanak abba a furcsa országba, ahol az is mővész lehet, aki csak hattyúkat csavargat. A mindkét napon zsúfolásig telt Thália Színházra alig lehetett ráismerni. Revizor március 24. Kolozsi László Hovatovább lendület (Kékszakállú és Mandarin a MüPában) [...] A rendezés megítélése természetesen erısen szubjektív, a zenei megvalósítás azonban aligha lehet vita tárgya. Ezen része a produkciónak egyenesen pazar volt. Már a legutóbbi, jóval kevésbé erıt próbáló, romantikus hangversenyükön is látszott, hogy jó állapotban van a Filharmóniai Társaság Zenekara, ezen az estén pedig nem csak hibátlanul, de lehengerlıen muzsikált az együttes. A vonósok egységesek, szép tónusúak, a fafúvós állások mértéktartóak, hibátlanok voltak, a rézfúvósok pedig esélyt sem adtak a kétkedıknek. Örömmel mondom ki, hogy osztályon felüli kiszolgálás volt mindez az énekesek számára. Az nem újdonság, hogy Kovács János az egyik legnagyobb ma élı magyar karmester, a két énekes pedig problémamentesen hozta, amit mindenki várt tılük. Polgár László szövegmondása legendás, hangja kicsit érdesebb tán, mint korábban, ám így még jobb a szerepben, mint valaha. Komlósi Ildikónak épp az artikuláció az egyetlen pontja, ahol elmaradt énekes kollégája mellett, bár ember legyen a talpán, aki ezt a szólamot végig tökéletes szövegmondással és érthetıséggel képes abszolválni. Színészi játéka pedig a szők keretek között is ámulatba ejtı volt. [...] Zeneileg nagyszerő este volt, ez a leglényegesebb, egyéb szempontból pedig, azt hiszem, erre szokták azt mondani: emlékezetes... Café Momus március 25. mg A VARÁZSGIGERLI Budapest végre felkerült a Max Raabe-térképre. A Palast Orchester 2008-as lemezének (Heute Nacht Oder Nie) koncertjén a német kultuszzenekarnak és lelkes közönségének 10

11 sikerült kölcsönösen elbővölnie egymást. Max Raabe a végén például egy pillanatra elmosolyodott. [...] A húszas, harmincas évek nagyhírő európai (elsısorban német nyelvő) és amerikai slágerei megszólaltatása mellett kuriózumokat elıásó, rég elfeledett remekekbe új életet lehelı dalos idol és zenekara a lehetı legtökéletesebbre csiszolta a megmutatkozási formát, színjátékosi mestermővé koncertjeit. [...] A 20-as években akarok élni! csilingelt mögöttem egy elvágyódó leányhang a szünetben, a terembıl kifelé jövet. Neked legyen mondva gondoltam magamban. Raabe ezeknek is tökéleteset nyújt. Amint azoknak is, akik meglehetıs pontosan tudják e nehéz idıkben, zömmel a pokol tornácán született dalok történetét. Poklot emlegetek: a Nagy Gazdasági Világválságét (ismerıs, ugye?), ha dalban a tengerentúlon járunk, s a XX. század legnagyobb világégését, amikor az óceán innensı oldalán. [...] «Jó estét, kedves hölgyeim és uraim. Mi vagyunk a Palast Orchester, és az én nevem Max Raabe» köszöntötte közönségét magyarul az énekes, pompás zenekara nevében. «A következô dallal szeretnénk elbúcsúzni. Senki sem sajnálja ezt jobban, mint mi» zárta estjüket Raabe, remek kiejtéssel. Ami a kettı közt zajlott, pompázatos bemutatkozás, szívek maradéktalan birtokbavétele volt. Revizor március 25. Halász Tamás MAGABIZTOS MAINSTREAM Van abban valami szürreális báj, amikor kiválóan képzett balett-táncosok felnıtt közönség elıtt a Paff, a bûvös sárkány, akarom mondani, a magic dragon dallamaira mozognak. Ráadásul mindezt teljes komolysággal és hihetetlen profizmussal. Persze miért is ne tehetnék? Trey McIntyre koreográfus és 2004-ben alapított társulata meglepı szabadsággal, ám túl nagy kockázatot nem vállalva nyúlt a legkülönbözıbb zenei anyagokhoz, témákhoz, formanyelvekhez a Fesztivál Színházban elıadott estjén. [...] Ezen a ponton érdemes leszögezni még egyszer: a táncosok vérprofik. Karakteresek és kiválóan trenírozottak, láthatóan élvezettel beszélik McIntyre sajátos formanyelvét: könnyedén váltanak klasszikus balettforgásból electric boogie karakterő szögletes mozdulatokra, hogy aztán ismét spiccre emelkedjenek, amit egy modern jazz-hangulatú laza csípıizoláció követ. Látványos, eklektikus esztrádmősor McIntyre három az egyben estje szilárd balett alapokon, ami természetesen a Beatles ihlette koreográfiában tetızik, de ne szaladjunk még elıre. 11

12 [...] Ám ettıl függetlenül vagy éppen ezért már-már eldönthetetlen, hogy ez az egész végtelenül egyszerő és bárgyún felszínes, vagy a maga szórakoztató, naiv módján épp szórakoztatóipari és tánctechnikai profizmusa okán zseniális. Is-is. Mert a táncosok végtelenül professzionális felkészültsége, testtudata, koncentrált jelenléte tényleg lenyőgözı. Revizor március 26. Juhász Dóra Politika helyett színház Végre! 2006 óta várok arra, hogy a berlini színházi találkozóhoz kapcsolódó workshopon indított projekt eredményét, a Rimini Protokoll Marx: A tıke. Elsı kötet címő színházi elıadást láthassam. Az elsı blikkre hajmeresztınek tőnı ötlet után maga a projektmunka is ironikus poénnak tőnt a Budapesti Tavaszi Fesztiválon látott elıadás viszont katartikus élményt hoz. Hogy mitıl lesz A tıke egyáltalán színpadképes? A hiteles emberi történetek nézıt megszólító, a publikummal kokettáló, nyílt színházi reprezentációjától. Prae.hu március 29. Cseicsner Otília VERSENYFORMÁBAN [...] Születésnapját ünneplı mővészrıl vagy jót, vagy semmit tanácsolná a jólneveltség, éles konfliktusban a szakmai tisztességgel. Ezen az estén azonban ez az ellentmondás szerencsére teljességgel hipotetikus maradt: Szabadi Vilmos kivételes rangjának megfelelıen, magával ragadóan, szárnyalóan játszott. A mősor nagy részét már elárultuk: elsı számként pedig Mendelssohn e-moll hegedőversenye hangzott fel. Az est zenekara a Pannon Filharmonikusok volt, fızeneigazgatójuk, Hamar Zsolt vezényletével. A mő varázslatos szépséggel szólalt meg Szabadi fegyelmezett líraisága ideálisan elegyedett a vezénylı Hamar Zsolt kiegyensúlyozott és elegáns vezénylésével és a zenekar szinte hibátlan teljesítményével. Szabadi olvadékony, de mégis sugárzó hangon játszott; megejtı pianói szívhezszólóak voltak, virtuóz futamai pedig oly könnyedek, amilyeneknek a Mendelssohnkoncertben lenniük kell; egészében valódi költészetet, férfiasan szemérmes interpretációt hallottunk Szabaditól. A zenekar szép színeire, egy-egy fafúvós hangzásra, a mély vonósok pizzicatóira felütöttük a fejünket; egy-két pontatlanság azonban adódott idınként, így például a gyors tétel kezdetén a szólista és a fuvolaszólam között. Revizor március 29. Malina János 12

13 BİKEZŐ SKÓTOK Piotr Anderszewski és a Skót Kamarazenekar [...] A Tavaszi Fesztiválra rendszeres partnereivel, a Skót Kamarazenekar tagjaival érkezett. [...] Anderszewski szuverén játéka mentes mindenféle ideológiai elıfeltevéstôl: nem klasszicizál, nem régizenél, nem romantizál. Ehelyett a minél pontosabban megragadott gesztusra koncentrál, és a hangzás mindig megújuló szépségében teszi jelentıségteljessé a zenei pillanatot. Billentése pontos, plasztikus, s egyszersmind könnyed; a hangzás halk tartományában lenyőgözıen sokféle hangszínt tud kikeverni, a különösen puha, álomszerő és szinte anyagtalan megszólalásokig jutván el. Revizor március 28. Péteri Lóránt TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL Kevésbé ismert, valamint jószerével ismeretlen francia zeneszerzık dalaiból állította össze mősorát a Pesten elsı ízben vendégszereplı kontratenor világsztár, Philippe Jaroussky. Csupa-csupa fölfedezés. [...] A koncert, amely jól érzékelhetıen kiemelt társasági eseményként is funkcionált, mindkét említett vonatkozásban általános és roppant megelégedésünkre szolgált. Jaroussky személyében nem pusztán egy rendkívüli adottságokkal felruházott virtuóz mutatkozott be a budapesti közönség elıtt: rokonszenves, megnyerı pódiumalkata, mővészi elkötelezettsége, intelligenciája és öniróniától sem mentes humorérzéke egyaránt jól megérdemeltnek bizonyította nemzetközi népszerőségét. A 31 éves kontratenor dalénekesi modorában nincsen semmi operás, semmi tenorra valló és semmi a menthetetlenül komikus hatást keltı férfiprimadonnából. Van ellenben jó adag felszabadult, az esetleges idegenkedést egykönnyen kioltó szubrett-tempó, ami remekül illik Jaroussky hangjának magakelletı kacérságához, mely énekesi produkciójának egyik legszemélyesebb jegye a megkapóan fiatalos szín és az érzékien elhaló, melankolikus záróhangok mellett. Revizor március 29. László Ferenc BRAVÚRÁRIA Parti Nagy Lajos: A hét asszonya Csákányi Eszter egyszemélyes produkciója nem monológ, nem monodráma, nem megszokott formájú önálló est, bár mindbıl van benne egy kicsi. Leginkább olyan bravúráriához hasonlítanám, amelyben kivételes képességő operisták adnak számot technikai és mővészi tudásukról. 13

14 Revizor március 30. Nánay István Nı egymás közt A hét asszonya címő produkció mőfaja: színészi trouvaille. Arra szolgál, hogy egy nagy színésznı nyolcvanperces est keretében sok különbözı küllemmel és sorssal, más-más stílusban és karakterben elénk tárhassa gazdag színészi és emberi tudását. (És közben még izgul is kicsit, hogy vajon érdekel-e mindez bennünket.) szinhaz.net március 26. Stuber Andrea ÓVATOS DUHAJOK Könyves embernek csak az szegıdik el, akit humorral áldott meg a természet. Ez derült ki azon a két délelıttön, amely kardinális problémák sokaságát hozta felszínre, idınként a borúlátást sem lehetett előzni, mégsem kellett nélkülözni az élceket, a mosolyt. Gondjaikat is életerıs kiadói koncepciók felıl igyekeztek szemlélni a megszólalók. Március 28-án A kortárs szépirodalom esélyei fıcímet viselı nemzetközi tanácskozáson kilenc könyvkiadói szakember cserélt eszmét angol nyelven kétszer kilenc fınyi hallgatóság elıtt a Petıfi Irodalmi Múzeumban. A könyvszakma elitjérıl lévén szó, ez igencsak intenzív felállás : hasonló gondolatáramlásból, kapcsolatépítésbıl kiadványok sokasága születhet. A konferencián Seid Serdareviæ (Fraktura, Horvátország), Beata Stasinska (W. A. B., Lengyelország), Jaume Vallcorba (Acantilado/Quarderns Crema, Spanyolország), Katharine Raabe (Suhrkamp, Németország), Svante Weyler (Weyler Förlag, Svédország), Monika Sznajderman (Czarne, Lengyelország), Arild Batzer (Batzer & Co., Dánia), Jean Mattern (Gallimard, Franciaország) és a társalgást pergın, szellemesen moderáló Morcsányi Géza, a Magvetı igazgatója vett részt. A tanácskozók nem csupán mőhelyeik meghatározó személyiségei, hanem különféle területek elsôsorban a mőfordítás jelesei is. Revizor március 30. Tarján Tamás Haydn: A filozófus lelke Az Operaház új produkciója igen elınyös helyzetbe állítja az énekeseket. Gyakran emelvényre helyezi ıket, alakításra emlékeztetôı helyzeteket talál ki számukra, a kórus jelentıségét színpadi értelemben is hangsúlyozza, a rendezés igen muzikális. Ennek ellenére Zsótér Sándor az énekeseket, a kórust és Fischer Ádámot látványosan ünneplı közönség hangos nemtetszésével nézett szembe a premieren. Micsoda igazságtalanság! Nem azért, mert Zsótér második operaházi munkája tökéletes, nem azért, mert magával ragadó, hanem pusztán 14

15 azért, mert igényes, gondolatgazdag, artisztikus, néha csak egyszerően szép, sok erıfeszítéssel létrehozott, felelıs, számon kérhetı, hiteles és etikus munka. Hangosan morgolódni tehát méltánytalan. És tegyük hozzá, hogy öncsalóan öntelt is. Operaportál április 2. Molnár Szabolcs Elsı a közönség A legutóbbi koncert tanúsága szerint Nigel Kennedy remekül érzi magát Budapesten. Az angol sztárzenész egyre gyakrabban jön ide, szereti a Palotát, a hangversenytermet, a nézıteret megtöltı magyar közönséget, és a már biztosra vehetı sikert. Mert értékeljük a laza megjelenését, a vicceit, komolyzenésztıl ritkán tapasztalható extráit, s persze nem utolsósorban hangszeres kvalitását. Ezért Nigel akár három órát is szívesen játszik nekünk ahogy április 2-án is tette. Fidelio április 6. Matisz László Egy nagyon jó rocksztár, tesó! Nigel Kennedy Elég vegyes közönség alkotta a teljesen telt házat, az elsıbálozóktól a kimondott rajongókig. Kultúra.hu április 3. Zipernovszky Kornél Az Isten állatkertje (Susan Graham és az Ensemble Matheus koncertje) [...] A Jean-Chistophe Spinosi vezette régihangszeres kamaraegyüttes, az Ensemble Matheus még csak pár éve jegyzett gárda a nemzetközi zenei élet tarka palettáján, elômenetelük mégis töretlen, évrôl évre szaporodnak a felkéréseik, lemezfelvételeik, s gyûlnek az elismerések is szép számmal a közös vitrinben. [...] Szombat esti szólistájuk, az amerikai mezzoszoprán, Susan Graham neve azonban igen jól cseng a piacon. İ igazi all-round énekesnı, egyaránt szívesen énekel kortárs és klasszikus muzsikát, rendre megjelenik rangos régizenei projektekben, hagyományos és ultramodern operarendezésekben, repertoárja Purcelltıl Ned Roremig ível. [...] A hangszín szép, a hang maga intakt és fényes marad még a legkomplikáltabb koloratúrákban és dinamikai váltásokban is. Café Momus április 7. Balázs Miklós 15

16 A gördülı opera A konzervativizmus diadala ez az elıadás, mert hiába világosabb, könnyedebb, mint a megszokott Don Giovanni, a lényeget tekintve nagyon is tradicionális, nem akarja újra kitalálni a darabot, nem hangsúlyoz semmit, csak magát az operát. [...] A szünet után azért rájöttem, hogy hiába próbálok keménykedni, csak a börtön rácsait rángatom. A bécsiek elıadása azért furcsa, mert hiába vagyunk szomszédok, az ı operáról alkotott felfogásuk alapvetıen más, mint a miénk. Az opera náluk társasjáték, az elıadás alapja nem az énekes, hanem a zenekar. A zenekar pedig természetesen elképesztıen jó, a karmester is jó, bár ı ismerıs, tekintve, hogy Fischer Ádám. Ô is fejbıl vezényli Mozart operáit, akár a testvére, és a második felvonás során, az erkélyrıl azt is látom, hogy nemcsak vezényli, de énekli is, nemcsak a zenét, annak minden egyes szólamát tudja kívülrıl, de a szöveget is. NOL április 7. Fáy Miklós Gyermekszemmel a pesti belváros [...] A Tavaszi Fesztivál kedves, és követendı eseménye, a rangos helyszínen látható igen színvonalas tárlat. Terasz.hu március 23. Kovács Péter Balázs Chłopcy z Placu Broni Ironikus az önfeláldozás. Gúnyos a zászlóhoz való hőség ábrázolása. Mi mégis gyanúsan meghatottan nézzük a kivénhedt csatalovak vitézségét, hőségét, bánatát az elveszített gyermeki farakások miatt. Különös meghatottságot érzünk a kitekert nyakú halhatatlannak látszó ifjúsági regény színpadi változata felett. Sokan megpróbálták színpadra gyötörni a Pál utcai fiúkat. Körömfeketényi sikerrel. Nem ütött szöget a dramatizátorok fejébe, miért nem írt színmővet regényébıl a drámaíró Molnár Ferenc? Talán okkal óvakodott dramatizálni. Michał Zadara az egyetlen, akinek sikerült a sikerülhetetlen. Nem a regényt akarta korszerősíteni, hanem a mai lengyel nézıt szembesíteni a széthányt múlttal, a könnyő kézzel kezelt emlékezettel, olyan ódivatú fogalmakkal, mint szabadság, hısiesség, hőség, önfeláldozás. Vagy olyan sokszorosan visszaélt fogalmakkal, mint haza, hazaszeretet. A harmincas éveit élı Zadara nemcsak rendezı, tervezı is. Két deszkapalánk a díszlet. Kettı között emelvény. Az emelvényen medence. Ennek a vízében fürdi magát tizenháromszor, halálra Nemecsek Ernı. NOL április 6. Molnár Gál Péter 16

17 Bécsi vér (A Don Giovanni a Tavaszi Fesztiválon) Másodszor vendégszerepelt a Mővészetek Palotájában a Bécsi Állami Operaház, és másodszor is Mozart-operát hozott el a repertoárjából. Mégis, micsoda különbség: a két és fél évvel ezelıtti Figaro házassága csupán a nagyszerően muzsikáló zenekar és két szólista okán maradt emlékezetes, a mostani Don Giovanni viszont ízig-vérig színház volt, jelentékeny hangokkal és karizmatikus zenei irányítással. Café Momus április 8. Szilgyo Gyıznek a rosszfiúk? Lehet-e elegánsabb gesztussal befejezni a Tavaszi Fesztivált, mint a Bécsi Állami Operaház vendégjátéka? A Staatsoper fogalom, ha nem is világsztárokkal megtőzdelt produkciót hoz magával, s még ha három évvel ezelıtti Figaro-vendégjátékukhoz hasonlóan ezúttal is csak koncertszerő elıadással lepett meg minket. Opera-Világ.hu április 10. Bóka Gábor Az életöröm ünnepe Hittük, hogy a Tavaszi Fesztivál zárónapján a Bécsi Opera szcenírozott Don Giovanni elıadása élmény lesz a javából. Nem csalódtunk. Szinte az májusi prágai ısbemutató óta vitatkoznak hozzáértık és hozzá nem értık azon, mi ez a mő, romantikus melodráma, tragédia, avagy vérbı bohózat. Népszava április 11. Étienne Sax A évi Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatói Fenntartók: Önkormányzati Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Budapest Fôváros Önkormányzata 17

18 A Budapesti Tavaszi Fesztivál fôtámogatói: OTP Bank Nyrt. MOL Nyrt. A Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatója: Szerencsejáték Zrt. Partnerek: Magyar Turizmus Zrt., Cseh Centrum Budapest, Nemzeti Színház Szponzorok: Andrássy Gyula Német Nyelvû Egyetem, Francia Intézet, Japán Alapítvány, Román Kulturális Intézet Médiatámogatók: RTL Klub, Budapest Film, InfoRádió, Klubrádió, Metropol, Nôk Lapja, PORT.hu, Index, Europlakát A fesztivál hivatalos szállodája: Sofitel Budapest Maria Dorottya Köszönjük, hogy támogatásukkal segítették a 29. Budapesti Tavaszi Fesztivál megvalósulását. KOMMUNIKÁCIÓ Megújult arculat A 2008-as Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával bevezetett új arculat nagyon pozitív fogadtatásban részesült, ezért a 29. Tavaszi Fesztivál esetében még hangsúlyosabbá tettük annak bizonyos elemeit. A piros színû BTF-kocka inspirációjának köszönhetıen született meg a kockát idézı BTF-szoknya és -sapka. Ebben az egyenruhában terjesztették 18

19 informátoraink a BTF tájékoztató-, információs- és szóróanyagait a fesztivál elıtt és annak ideje alatt. A 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál jelképe a (stílszerően ugyancsak) piros szék lett. Az augusztusi kampány-elıkészítı idıszakban a kommunikációs anyagokhoz számos kép készült a piros székkel a fesztivál különbözı helyszínein (pl. a Mővészetek Palotája és a Nemzeti Színház elıtt, vagy a Zeneakadémián), amelyek a késıbb a plakátokon, a szórókon, a beharangozó filmben és a TCR szpotokban tértek vissza. A székeknek a fesztivál elıtt elkészültek az óriás kültéri változatai is, amelyek a fôváros 10 különbözı pontján díszítették Budapestet. Mind a piros szék, mind a BTF-szoknya és -sapka visszaköszöntek az utcai performanszok alkalmával, amelyeket két pantomimmővész és az ıket kísérı két BTFinformátor részvételével a fesztivál ideje alatt napi rendszerességgel szerveztünk (Ferenciek tere Vörösmarty tér Városháza Park Andrássy út Hôıök tere útvonalon). Mûsornaptár / leporelló ( db, színes, magyar, angol és német nyelven, 960x340 mm, Z-ben hajtva) A 2008-ban bevezetett speciális hajtogatású mősorajánló leporelló, amely napi bontásban mutatta be a programokat, már 2008 novemberében megjelent. Mivel a leporelló méretében kisebb és súlyra is könnyebb, mint a fesztivál mősorfüzete, a fesztivál elızetes beharangozásához (belföldi és külföldi DM-akciókhoz) célszerőbb volt ezt használni, így a 2009-es rendezvénysorozathoz kapcsolódóan elôször ez a kiadványunk jelent meg. A mősornaptárt a DM-akciókon kívül (Budapesten db magyar nyelvû leporelló került szétosztásra 2009 elején), országszerte jegyirodákban, egyes vidéki egyetemeken, a BTF helyszínein, budapesti mővelıdési házakban, egyetemeken és fôiskolákon, valamint a fıváros kiemelt turisztikai és kulturális helyszínein terjesztettük. Külföldön turisztikai kiállításokra és nagyobb kulturális intézményekbe szállítottuk a kiadványt. Programfüzet ( db, színes, angol és magyar nyelven, 160x200 mm, 80 oldal) A 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál mősorfüzete, amelynek megjelenését a sajtótájékoztató idıpontjához igazítottuk, 2009 februárjában jelent meg magyar és angol nyelven. A programfüzet szerkesztésénél szem elıtt tartottuk, hogy könnyen áttekinthetı legyen, valamint pontos információkat tartalmazzon. Ebben az évben a már megszokott mőfaj szerinti tagolás mellett (zenekari hangversenyek, kamaraestek, templomi koncertek, opera, operett, Nemzetközi Színházi Fesztivál, crossover, népzene/néptánc, táncmővészet, kiállítások 19

20 és egyéb rendezvények) bizonyos tematikus programsorozataink külön is megjelentek. A mősorfüzetek terjesztése gondos odafigyelést, nagy logisztikai áttekintést igénylı feladat. A terjesztésben évrıl évre nagy segítséget nyújt a Magyar Turizmus Zrt. Logisztikai Bázisa is, amely a külföldi rendezvényekre, a külképviseletekre és a Tourinform-irodákba juttatta el a fesztivál mősorfüzetét. A bulgáriai magyar nagykövetség segítségével az ottani magyar promóciós hónapon is bemutatkozhatott a 2009-es Budapesti Tavaszi Fesztivál. Nemzetközi Színházi Fesztivál mûsorfüzete ( db, magyar és angol nyelven, 200x120 mm, 24 oldal) A Nemzeti Színházzal közösen szervezett Nemzetközi Színházi Fesztivál számára külön mősorfüzet készült, amelyet részben esti szóróként, részben információs anyagként terjesztettünk. Sajtó BTF pendrive Az újságírók munkáját megkönnyítendı BTF-logóval ellátott pendrive-okat készítettünk a sajtó képviselıi számára, amelyek tartalmát folyamatosan aktualizáltuk. Az adathordozón a részletes programon kívül fotókat és a sajtóközleményeket helyeztük el, valamint kisebb felbontásban a 2009-es fesztivál bemutatkozó filmjét. Meghívótartó ( db, 4+4 színben) A fogadás meghívóihoz készült elegáns tartók méretben a jegyekhez alakítva 2008 novemberére készültek el. Törzskártya A megújult arculathoz kapcsolódóan, a 2008 novemberében megkezdıdött jegyértékesítéssel párhuzamosan megkezdtük a már elavult törzskártyák lecserélését is. Honlap A Budapesti Tavaszi Fesztivál honlapja öt nyelven (magyar, angol, német, francia és orosz) tájékoztatta az odalátogatókat. Az oldalon már 2008 augusztusától megtalálhatóak voltak a 2009-es rendezvény kiemelt programjai és az érdeklıdık folyamatosan nyomon követhették, ahogy a fesztivál programja egyre bıvül. A jegyértékesítés novemberben indult el, ezért a Közönségszolgálaton addig elıjegyzést vettek fel az érdeklıdık jegyigényeirıl. 20

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter)

TARTALOM. ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) TARTALOM ZENEI KÖZÉLETÜNK0 KALENDÁRIUM A közelmúlt és a közeljövô zenei hírei, eseményei. (Összeállította: Pál Eszter) 4 Megnyílt a Mûvészetek Háza Miskolcon A Miskolci Szimfonikusok sok év után végre

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván

Jonas Kaufmann Rácz Rita. Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc. Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván 2013. nyár Jonas Kaufmann Rácz Rita Bemutatók: Richard Strauss és Rameau Öt tánc Vizin Viktória és Cser Krisztián Apáti Bence Pinchas Steinberg Kamarás Iván Regina Recht Beköszöntő 2013 2014 Kedves Magyar

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól

Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Elemző értékelés a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program tapasztalatairól Pécs, 2011. július 1. Előszó 2010 mérföldkő volt Pécs város életében. Városunk lehetőséget kapott arra, hogy az Európa Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

Carlo Ponti Jr.: Musica Sacra ideális választás. 19. oldal. Uniós pályázati kommunikáció egy kézben

Carlo Ponti Jr.: Musica Sacra ideális választás. 19. oldal. Uniós pályázati kommunikáció egy kézben FehérVár Közéleti hetilap 2015. július 2. ÚJSÁG-TELEVÍZIÓ-RÁDIÓ-ONLINE fotó: Simon Erika Carlo Ponti Jr.: Musica Sacra ideális választás 12. oldal Fehérvár Katonái 4. oldal Ismét sört főznek a szerzetesek

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban 3. oldal A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága ismertette elmúlt évi mérlegét. Szó esett a legfontosabb adatról, a kiemelt adónemek együttes bevételéről. 4. oldal Idén is csatlakozott Győr

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 12. szám 2013. május 30. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6.

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS. III. évfolyam,! szám 2001. január 6. 2001.1. hét 1.6. -1.12 Szó 06. Boldizsár V 07. Attila, Ramóna H 08. Gyöngyvér K 09. M arcéi Sze 10. Melánia Cs 11. Ágota P 12. Ernő OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS III. évfolyam,! szám 2001. január 6. A Társaság hosszú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék 5. Hírlevél Rotary Club Szolnok 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti László, Erdei György, Kiss László,

Részletesebben