KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036 Budapest, Perc utca 2. : Fax: Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK A) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 B) A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 6 C) A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS... 6 D) CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK... 7 E) A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE... 7 F) A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÉS ÖSSZEGE... 7 G) A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ AMATİR KORTÁRSTÁNC MŐVÉSZET Alapfokú iskola HIVATÁSOS KORTÁRSTÁNC MŐVÉSZET Képzés Alkotás /9

3 Az Új Elıadómővészeti Alapítvány kuratóriuma, mint az alapítvány legfıbb szerve, a következı közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. a) Számviteli beszámoló KSH azonosító: Adószám: "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 11 Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 Sorszám A tétel megnevezése 2008.december 31. Elızı év Elızı év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE III. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV. 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások 26 Források összesen /9

4 12 alapítói 13 központi költségvetési 14 helyi önkormányzati 15 egyéb Tagdíj 0 17 A. Összes bevétel ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 24 B Összes ráfordítás ( ) C Adózás elıtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség 0 27 D. Jóváhagyott Osztalék 0 28 E Tárgyévi Eredmény (C-I-D) Keltezés: április 30. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 4/9

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Oldalszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2008.december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév b c d e Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetésbıl helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele 0 Összes Bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 12 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Anyagjellegő ráfordítások 0 Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás (D+E) Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 Adófizetési kötelezettség Tárgyévi eredmény(g-h) 0 Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) április 30. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) 5/9

6 b) A költségvetési támogatás felhasználása Magyar Államkincstár (normatíva) NKA Budapest Táncmővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészeti Iskola mőködtetési és szakképzésre fordított költségei Külföldi tanulmányút, kurzusok szervezése, táncprodukciók bemutatása, külföldi vendégtanárok fogadása Mőködési költség Mőködési költség 209 Tündérbalett OKM NCA Szja 1% Oktatásért Eszközbeszerzés Közalapítvány OKÉV Eszközbeszerzés Összesen: c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (ezer forint) 2008 évi tárgyi eszköz állomány évi záró vagyon Ebbıl értékpapírok évi záró vagyon Ebbıl értékpapírok /9

7 d) Cél szerinti juttatások Az Alapítvány a kultúra, mővészet, nevelés, oktatás valamint az ismeretterjesztés területén fejt ki tevékenységet. E területeken rendszeres tudományos, kutatási tevékenységet folytat, és törekszik az eredmények mihamarabbi gyakorlati hasznosítására. e) A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Költségvetési szerv Magyar Államkincstár (normatíva) Összeg (e forint) OKM NKA Oktatásért Közalapítvány 7500 OKÉV NCA Szja 1% 209 Összesen: f) A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, és összege A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıi semmilyen juttatásban nem részesültek. 7/9

8 g) A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló Az alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban meghatározott célok elérésért tevékenykedett. Az Alapítvány célja a magyarországi elıadómővészetek - elsısorban a progresszív tánc, zene és színházi mővészetek - feltámasztása Csipkerózsika álmukból. Az Alapítvány segítse hozzá e mővészetek képviselıit álmaik megvalósításához. Az Alapítvány támogassa a legígéretesebb tehetségeket, a legkiválóbb mővészeket, a leghatékonyabb mővészeti menedzsereket, pedagógusokat és mindenkit, aki kéri a segítséget, és tervei a fenti célokat szolgálják. Az Alapítvány a kultúra, mővészet, nevelés, oktatás valamint az ismeretterjesztés területén fejt ki tevékenységét. E területeken rendszeres tudományos, kutatási, kiadói tevékenységet folytat, és törekszik az eredmények mihamarabbi gyakorlati hasznosítására. Komplex iskolarendszerünk sikeresnek bizonyult. Új fejlesztésekbe fogtunk. A Budapest Táncmővészeti Szakközépiskola 1991-ben alakult. Történetének fordulópontjai: Budapest Tánciskola négy évfolyamos szakképzés öt évfolyamos szakképzés és tizenkettı évfolyamos alapfokú mővészeti iskolai képzés székhelyváltozás Budapest Kortárstánc Fıiskola Gyakorlóiskolája alapfokú mővészetoktatási képzés zenemővészeti ágon 1. Amatır kortárstánc mővészet 1.1. Alapfokú iskola 2008-ban 8 féle kortárstánc órát indítottunk el, többféle korosztály számára. Ezeken kívül Flamenco, Társastánc és Kondicionáló tánc is helyet kapott a programban. A 2007/2008-as tanévben 52 fıvel, a 2008/2009-es tanévben 29 fıvel indult el a képzés. 2. Hivatásos kortárstánc mővészet 2.1. Képzés Középiskola A Szakközépiskola óta folytat ötéves, nappali tagozatos hivatásos kortárs táncmővészképzést. Alapítója és vezetıje Angelus Iván szeptemberétıl alapítványi szakközépiskolaként mőködik. Jó mőködınek bizonyult a növendékek számára mőködtetett házi bemutatók rendszere, amelyet a 2008-as évben is folytattunk. A 2007/2008-as tanévben 52 fıvel, a 2008/2009-es tanévben 29 fıvel indult el a képzés. A tanév során folytattuk az eddigi együttmőködésünket a Nemzeti Táncszínházzal, a Trafó Kortárs Mővészetek Házával, valamint a MU Színházzal. Diákjaink mindhárom intézményben többször felléptek, a Pécsi Országos Mővészeti Fesztiválon valamint egyéb elıadóhelyeken is bemutatkoztak. 8/9

9 Fıiskola A júniusában megalakult a Budapest Kortárstánc Fıiskolán 2005-ben indult meg a képzés. A 2007/2008-as tanévben 35 fıvel, a 2008/2009-es tanévben 30 fıvel indult el a képzés Alkotás A Kortárs Alkotó Mőhely keretében 2008-ban is lehetıvé tettük kortárs együtteseknek, önálló alkotóknak, alkalmi társulásoknak azt, hogy ingyenesen próbáljanak termeinkben a kialakított kategóriarendszer szerint. A Mőhely segítségével számos elıadás létrejöttét támogattuk. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére másolatot készíthet. Budapest, május 31. Kardos Gábor képviselı 9/9

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21. Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben