Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007.

2 Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, 3. átdolgozott, bővített kiadás. AULA Kiadó, Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana, PERFEKT, 311/2002. Feladatgyűjtemény a vállalati gazdaságtan tantárgyhoz. Szerk.: Mrena István. Szolnoki Főiskola, Tananyagíró: dr. Csendes István Távoktatási szerkesztő: Forgácsné Mészáros Ildikó Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Székely Péter rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A tantárgyi kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái... 9 A vállalat és a piac A vállalat és az állam, a természeti környezet A vállalati működés stratégiai alapjai A stratégiai menedzsment folyamata Az innováció A vállalat tárgyi eszközeinek fejlesztése...36 Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma és tevékenységei Motiváció, bérezés, ösztönzés A logisztikai rendszer Anyag- és készletgazdálkodás Beküldendő feladat A termelés és szolgáltatás típusai és folyamata A minőségbiztosítás tartalma és módszerei

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! A közgazdaságtani alapismeretek sikeres elsajátítása után, a gazdálkodástani tudományterület egyik kiemelten fontos tantárgyának tanulásához érkezett. A vállalati gazdaságtan tanulmányozása ugyanis jó lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a mikro- és makroökonómiai ismereteire építve, jártasságot szerezzen az üzleti kérdések vállalati dimenzióiban. Mindezek mellett az is cél, hogy tantárgyunk megfelelő alapot adjon a szak, ill. a szakirányú továbbképzéséhez, a vállalatok mindennapi gazdálkodási kérdéseinek megértéséhez. Reméljük, ez az útmutató, valamint a speciálisan a távoktatatási célokra kifejlesztett tananyag nagyban megkönnyíti majd a tanulás sokszor nem könnyű feladatát. Igyekeztünk lehetővé tenni, hogy minél érdekesebb és hasznosabb információkhoz juthasson a kurzus teljesítésével. Reméljük, hogy a vállalatokat érintő elméleti és gyakorlati kérdések megismerésével a későbbiek során jól érvényesül majd általában a társadalmi szervezetek, de azon belül is témánk a gazdasági szervezetek, azaz a vállalatok világában is. Ez a tantárgyi kalauz segítséget nyújt abban, hogy a tantárgyat hatékonyan tanulja és a kurzus követelményeit teljesítse. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk és minden leckéhez megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. A feldolgozáshoz meghatároztuk a lecke feladatait is. Az önellenőrző feladatok megoldását minden egyes lecke végén közreadjuk. A tantárgyat minden szakunkon kötelező szakalapozó tárgyként tanulják a 3. félévben. A tantárgy kreditértéke 4, azaz összesen 120 tanulási óra szükséges a feldolgozáshoz. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. hány óra időráfordítást igényel az adott lecke feldolgozása. A tantárgy általános célja A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen: bemutatni a vállalatok működését a piacgazdaság viszonyai között; megmagyarázni a gazdasági folyamatok közötti összefüggéseket; összefoglalni és alkalmazni a vállalati gazdálkodás elemzésére és tervezésére szolgáló módszereket; a megszerzett ismereteket a későbbiekben a választott szakok és szakirányok speciális ökonómiai-szervezési tananyagának elsajátításában felhasználni. 5

6 A tantárgy lezárása A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a beküldendő feladat határidőre történő benyújtása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A tantárgy 90 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsga 3 részből áll: számítási feladatok megoldása, tesztkérdések az alapfogalmakra fókuszálva, és rövidebb-hosszabb esszékérdések a mélyebb összefüggések feltárására. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont. A tantárgyi érdemjegy az írásbeli vizsgán elért pontszám alapján: 0-59 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles A tantárgy előfeltétele: a Mikroökonómia és a Makroökonómia c. tantárgyak sikeres teljesítése. Tanulási tanácsok Tanulás során vegyen figyelembe két alapszabályt: alaposság és rendszeresség. Ha a tanulását ezen elvek mentén hatékonnyá teszi, akkor nem kétséges, hogy sok sikerélményben lesz része a tantárgyi ismeretek elsajátításakor. Ehhez sok segítséget fog Önnek nyújtani a tantárgyi kalauz. Néhány bekezdéssel e sorok után talál egy táblázatot, ennek alapján készítse el saját tanulási ütemtervét. Úgy alakítsa az ütemezést, hogy a saját tempója szerint a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, a beküldendő feladatot időben továbbítsa tutorának. Legyen szigorú magához: a jól összeállított ütemtervet próbálja meg betartani, minden körülmények között. Próbálja meg egyenletesen beosztani a tantárgy tanulására fordítandó idejét; ha ez nem sikerül, inkább korábban vállaljon többet, hiszen a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ebből problémái adódhatnak. A leckék végén önellenőrző feladatok találhatók. Ezek a feladatok azt a célt szolgálják, hogy alaposan elsajátítsa a tananyagot. Ezeket a feladatokat oldja meg, ha ez nem sikerülne, akkor mélyedjen el még egyszer vagy jobban a tananyagban, nehogy a vizsga során derüljenek ki a hiányosságok! Ha nem sikerül megoldania egyes feladatokat, akkor keresse meg tanulótársait, bizonyára közösen nagyobb sikerrel járnak. Ha ez nem megy, írjon vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ez egyrészt az aláírás feltétele, másrészt úgy gyakorol, hogy a munkájának eredményét egy szakértő tutor értékeli. Tutora pozitív megerősítést adhat tanulmányi előrehaladásában, vagy adott esetben még időben felhívhatja figyelmét esetleges hiányosságaira, tanácsokat adhat, hogy miként javíthatja teljesítményét. 6

7 A tanulás eszközei és használatuk Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, 3. átdolgozott, bővített kiadás. AULA Kiadó, (a továbbiakban: Chikán-könyv); Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana, PERFEKT, 311/2002. (a továbbiakban: Roóz-könyv); Feladatgyűjtemény a vállalati gazdaságtan tantárgyhoz. Szerk.: Mrena István. Szolnoki Főiskola, (a továbbiakban: Feladatgyűjtemény); Tantárgyi kalauz; Jegyzetfüzet vagy számítógépes adattárolás az önellenőrző feladatok kidolgozásához. Ajánlott irodalom Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás, AULA Kiadó, Zugorné Rácz Éva: Gazdasági kislexikon és képletgyűjtemény, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, Fülöp Sándor: Példatár a vállalkozások gazdaságtanához, PERFEKT, 311-P/2003. Tanulástámogatás A tantárgyat alapvetően önállóan kell megtanulnia, klasszikus értelemben vett előadás vagy gyakorlat nélkül. A tananyag feldolgozása során egy alkalommal lehetősége lesz személyesen is konzultálnia tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. Elérhetőségeiket jegyezze fel ide is! Képzésszervezője neve:... Elérhetősége:... Tutorának neve:... Elérhetősége:... A félév során egy beküldendő feladatot kell elkészítenie és azt a tantárgy felvételekor megadott határidőre el kell juttatnia a tutorához. A beküldendő feladat három részből áll. Talál benne esszé jellegű kifejtendő feladatokat, számítási példákat, valamint egy komplex elemzési feladatot is. Az összefüggő feladatsor feladatainak megoldása lehetőséget nyújt arra, hogy a tanultakat átismételje és rendszerezze. A beküldendő feladat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás alkalmazása. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el és ben vagy postán küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. 7

8 Tanulási terv Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái 13 óra feldolgozó 2. A vállalat és a piac 8 óra feldolgozó 3. A vállalat és az állam, a természeti környezet 4 óra feldolgozó 4. A vállalati működés stratégiai alapjai 6 óra feldolgozó 5. A stratégiai menedzsment folyamata 6 óra feldolgozó 6. Az innováció 4 óra feldolgozó 7. A vállalat tárgyi eszközeinek fejlesztése 8 óra feldolgozó 8. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma és tevékenységei 6 óra feldolgozó 9. Motiváció, bérezés, ösztönzés 5 óra feldolgozó 10. A logisztikai rendszer 6 óra feldolgozó 11. Anyag- és készletgazdálkodás 7 óra feldolgozó 12. Beküldendő feladat 10 óra beküldendő 13. A termelés és szolgáltatás típusai és folyamata 14. A minőségbiztosítás tartalma és módszerei 5 óra feldolgozó 5 óra feldolgozó Kezdje meg a tantárgy anyagának feldolgozását! 8

9 1. lecke A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái A vállalati gazdaságtan a társadalomtudomány része, a vállalatok működésének elvi alapjait tárgyalja. Az első lecke keretében a vállalatok legfőbb jellemzőivel, céljaival és működési formáival foglalkozunk. Tanulási idő: 13 óra A lecke anyagának feldolgozását követően Ön képes lesz: leírni az üzleti vállalkozás és a vállalat tartalmi jellemzőit, alapvető célját; bemutatni a belső és a külső érintettek motivációinak különbözőségeit; értékelni az üzleti vállalkozás szervezeti formáit, összefoglalni megválasztásuk szempontjait; ismertetni a vállalatok alapításának és megszűnésének folyamatát. Elsőként olvassa el a Chikán-könyv oldalain az Üzleti vállalkozás vállalat című fejezetet! Az alábbi feladatok önálló megoldásával ellenőrizze, hogy sikerült-e kellően elsajátítania az olvasottakat! 1. önellenőrző feladat Mutassa be néhány mondatban az üzleti vállalkozás és a vállalat közötti tartalmi azonosságokat és különbözőségeket! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel, hogy egy szervezet milyen feltételek alapján tekinthető üzleti vállalkozásnak! 9

10 3. önellenőrző feladat Bontsa két csoportra az alábbi fogalmakat! Az egyik csoportba a vállalkozások alapvető céljával, a másikba a vállalkozások küldetésével kapcsolatos fogalmak kerüljenek! A) vállalkozások alapvető célja B) vállalkozások küldetése a) belső működési elvek b) működési kör c) fizetőképes kereslet d) marketing e) emberi szükségletek f) fogyasztói igény g) nyereség h) profitszerzés i) innováció Válaszait a lecke végén ellenőrizheti. Az üzleti vállalkozások alapvető céljainak áttekintése után ismerkedjen meg azokkal a szereplőkkel, akik közvetlen kapcsolatban állnak vállalat működésével és vizsgálja meg, hogyan viszonyulnak e szereplők a vállalati célok eléréséhez. Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain A vállalati működés érintettjei, és a Vállalat céljai című fejezeteket! Oldja meg a következő feladatokat! Ezek a feladatok kijelölik a legfontosabb anyagrészeket is. Ha a feladatok megoldása során szükségét érzi, tanulmányozza újra a tankönyv kijelölt részeit. 4. önellenőrző feladat Sorolja fel a vállalati működés belső és külső érintettjeinek összes csoportját! Belső érintettek Külső érintettek Ellenőrizze válaszát a lecke végére lapozva! 10

11 5. önellenőrző feladat Sorolja fel az egyéni és a szervezeti célok legfőbb jellemzőit, majd 2-3 mondatban ismertesse a közöttük meglévő kapcsolatokat! Válaszait a lecke végi megoldásokkal vetheti össze. 6. önellenőrző feladat Csoportosítsa az alábbi fogalmakat aszerint, hogy a tulajdonosok, a menedzserek vagy a munkavállalók céljait jellemzik-e! (Ügyeljen arra, hogy egy fogalom több csoportba is bekerülhet!) A) tulajdonosok B) menedzserek C) munkavállalók a) jövedelem b) profitnövelés c) tőkeérték-növelés d) társas kapcsolat lehetősége e) vállalati növekedés f) önmegvalósítás Ellenőrizze a csoportosítás eredményét a lecke végén! 7. önellenőrző feladat Jellemezze egy-egy mondattal a belső érintettek egyes csoportjai közötti érdekellentéteket! 8. önellenőrző feladat Hogyan érvelne Ön a felelős vállalati koncepció mellett a szélsőségesen liberális felfogással szemben? Foglalja össze érveit 2-3 mondatban! 9. önellenőrző feladat Állítsa tartalmuk terjedelmi hierarchiája szerinti helyes sorrendbe az alábbi célfogalmakat! a) távlati, tartós célok b) küldetés c) közvetlen irányítási célok d) alapvető cél e) operatív működési célok A vállalat céljainak elérését nagyban befolyásolják annak tulajdonosi viszonyai, illetve ennek jogi formái. 11

12 Olvassa át a Chikán-könyv oldalán a vállalkozások szervezeti formáival foglalkozó fejezetet! 10. önellenőrző feladat Foglalja össze az egyéni vállalkozások, a társaságok és a részvénytársaságok előnyeit és hátrányait! Vállalati forma Előnyök Hátrányok Egyéni vállalkozások Társaság Részvénytársaság 10. megoldás: Megoldását a Chikán-könyv 57. oldalán található táblázat alapján ellenőrizheti. 11. önellenőrző feladat Mely társasági formákban korlátlan, és melyekben korlátozott a tagoknak a társaság működéséért viselt anyagi felelőssége? Lapozzon a lecke végére, és vesse össze válaszait a helyes megoldásokkal! 12. önellenőrző feladat Párosítsa össze az új uniós társasági formák neveit és definícióit! A) európai részvénytársaság B) európai szövetkezet C) európai gazdasági egyesülés a) Legalább 2 tag 2 tagállamból, nonprofit szervezet, minimális tőke nincs, korlátlan és egyetemleges felelősség. b) Több tagállamban bejegyzett rt. fúziójával alakulhat, minimális tőke 120 ezer euró. c) A legalább 5 tagból legalább 2 más tagállam lakosa, minimális tőke 30 ezer euró. 12

13 13. önellenőrző feladat Állítsa sorrendbe a betéti társaság alapításának főbb lépéseit! a) a szükséges engedélyek beszerzése b) a társasági szerződés elkészítése ügyvéd segítségével c) bejelentkezés a Központi Statisztikai Hivatalnál d) bejelentkezés az APEH-nál, önkormányzatnál e) iratok benyújtása az illetékes cégbírósághoz f) nyilvántartási szám igénylése a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól g) aláírási címpéldány készítése közjegyző előtt Mielőtt a következő feladat megoldásába belekezd, lapozzon a lecke végére, és hasonlítsa össze válaszait a megoldásokkal! 14. önellenőrző feladat Határozza meg egy-egy mondatban a fúzió és a felvásárlás lényegét! 15. önellenőrző feladat Melyik a kakukktojás az alábbi, a szövetkezetekre vonatkozó állítások közül? a) egyének vagy vállalatok társulása gyakran csak egy meghatározott funkció ellátására b) nem működhet társasági formában c) korlátolt anyagi felelősség d) egy tag egy szavazat elve 16. önellenőrző feladat Melyik a kakukktojás az alábbi, a vállalatok megszűnéséhez vezető okok közül? a) piacvesztés b) haláleset c) hibás vezetés d) hibás expanzió 17. önellenőrző feladat Fejtse ki néhány mondatban a csőd és a felszámolási eljárás lényegét! 13

14 Ha sikerült a lecke feladatait megoldania, és a lecke végi megoldások alapján a megoldások helyesnek bizonyultak, már kellő alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy megértse a vállalat és környezetének kapcsolatait. Ezekkel a kérdésekkel a következő két lecke foglalkozik. Megoldások 1. megoldás: Üzleti vállalkozás: tevékenység fogyasztói igények kielégítésére nyereség elérése érdekében; tág fogalom, ide tartoznak az egyéni és a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozások is. Vállalat: szervezeti keret, jogi személyiséggel rendelkezik. 2. megoldás: Önállóság, hosszú távon nyereség, kockázatvállalás, valóságos piac. 3. megoldás: Alapvető cél: nyereség, profitszerzés, emberi szükségletek, fogyasztói igény, fizetőképes kereslet. Küldetés: működési kör, belső működési elvek, marketing, innováció. 4. megoldás: Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók. Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, állampolgári közösségek, természeti környezet. 5. megoldás: Kulcsgondolatok: az emberek az egyéni célok elérése érdekében vesznek részt a vállalat tevékenységében; az ember (Maslow elmélete szerint) állandó szükségállapotban van; szükségletei melyek logikailag megelőzik a célokat hierarchikusan rendeződnek; a munkahelyen elérhető egyéni célok: jövedelem, biztonság, státusz, hatalom, presztízs, a társadalom szolgálata, szakmai kiemelkedés és hasznosság. A szervezeti célok az egyéni célokhoz hasonlóan hierarchikusan strukturáltak; jellemzőjük a kölcsönös erősítés (a szervezet és a szervezet tagjai egyaránt segítik egymást céljaik elérésében), a kompatibilitás (az egyéni céloknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a szervezet hatékony működésével) és a fölérendelt (szuperordinált) cél (a szervezetek azért léteznek, mert képesek olyan célokat megvalósítani, amelyeket az emberek egyedül nem tudnának elérni). Az egyéni és szervezeti célok kapcsolatának jellemzői: az egyéni célok motiválják a cselekvést; az emberek közötti akciók-reakciók révén fejlődik a szervezet; az a szervezet a leghatékonyabb, amelyben a szervezeti és az egyéni célok azonosak. 6. megoldás: Tulajdonosok: tőkeérték-növelés, profitnövelés. Menedzserek: vállalati növekedés, profitnövelés, önmegvalósítás. Munkavállalók: jövedelem, társas kapcsolat lehetősége, önmegvalósítás. 7. megoldás: Tulajdonos menedzser: képviseleti probléma, megbízó-ügynök viszony, információs aszimmetria, munkafeltételek. Tulajdonos, menedzser munkavállaló: a munkavállalóknak kifizetett jövedelem a vállalat számára költség, amely a profitot csökkenti. 14

15 8. megoldás: Az egyéni célok nemcsak gazdasági jellegűek, a vállalat sem csak gazdasági egység. A külső érintettek érdekeit is figyelembe kell venni. A fenntartható fejlődés elve is ezt követeli meg. A morális célok követése pozitívan hat a nyereségre, az egyre tudatosabb emberek a jó hírű vállalattól vásárolnak. 9. megoldás: Alapvető cél küldetés távlati, tartós célok közvetlen, irányítási célok operatív, működési célok. 11. megoldás: Korlátlan felelősség: közkereseti társaság, betéti társaság beltagjai, (egyéni vállalkozás). Korlátozott felelősség: betéti társaság kültagjai korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet. 12. megoldás: A b; B c; C a, mert európai részvénytársaság: több tagállamban bejegyzett rt. fúziójával alakulhat, minimális tőke 120 ezer euró; európai szövetkezet: a legalább 5 tagból, legalább 2 más tagállam lakosa, minimális tőke 30 ezer euró; európai gazdasági egyesülés: legalább 2 tag 2 tagállamból, nonprofit szervezet, minimális tőke nincs, korlátlan és egyetemleges felelősség. 13. megoldás: b g a e d f c, azaz a lépések helyes sorrendje: a társasági szerződés elkészítése ügyvéd segítségével; aláírási címpéldány készítése közjegyző előtt; szükséges engedélyek beszerzése; iratok benyújtása az illetékes cégbírósághoz; bejelentkezés az APEH-nál, önkormányzatnál; nyilvántartási szám igénylése a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól; bejelentkezés a Központi Statisztikai Hivatalnál. 14. megoldás: Fúzió: két vállalat egyesülése új vállalat létrehozására. Felvásárlás: egy vállalat teljes vagy részleges tulajdonba vétele. 15. megoldás: b, mert A szövetkezet egyének vagy vállalatok társulása, gyakran csak egy meghatározott funkció ellátására, ahol a vezetésben rendszerint az egy tag egy szavazat elve érvényesül. Korlátolt anyagi felelősség jellemzi. Társasági formában is működhet. 16. megoldás: b, mert a piacvesztés, a hibás vezetés és a hibás expanzió a vállalatok megszűnéséhez vezető leggyakoribb okok. 17. megoldás: Csőd: a fizetésképtelen vállalat adósságainak rendezésére szolgáló jogi eljárás. Csődvédelem: a csődbejutott vállalat a csődeljárás alatt szüneteltetheti adósságai megfizetését, rendezheti anyagi helyzetét. Felszámolás végbemehet: a) a tulajdonosok saját elhatározásából, ha a külső követeléseket ki tudják egyenlíteni; b) véglegesen fizetésképtelen vállalatoknál a csődeljárás lezárásaként. 15

16 2. lecke A vállalat és a piac Az üzleti vállalkozás létének feltétele a fogyasztói igények kielégítése. A fogyasztó szükséglete a piacon válik fizetőképes keresletté, ezért a vállalat számára a környezet legalapvetőbb tényezője a piac. Ebben a leckében a piacnak a vállalat tevékenyégét koordináló szerepével ismerkedhet meg. Tanulási idő: 11 óra A lecke anyagának feldolgozását követően Ön képes lesz: jellemezni az áru- és az erőforráspiacokat; felsorolni a piacra való belépés és kilépés korlátait; mérlegelni a piaci verseny és együttműködés lehetőségeit; jellemezni a különböző piactípusokat. Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a piac fogalmával, a piacra való belépés és kilépés kérdéseivel, valamint az áru- és az erőforráspiacok jellemzésével kapcsolatos fejezeteket. Az üzemméret kérdéseivel kapcsolatban a Roóz-könyv oldalain olvassa el a fedezeti elv alkalmazásáról írtakat. Az ellenőrző feladatok segítségével győződjön meg arról, hogy a tananyagot sikerült kellő mélységben elsajátítania! 1. önellenőrző feladat Fogalmazza meg egy-egy mondatban a piac és a csere fogalmát! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel a vállalat releváns piacának kijelölésekor mérlegelendő tényezőket! 3. önellenőrző feladat Soroljon fel legalább nyolcat a piacra való belépés korlátai közül! 16

17 4. önellenőrző feladat Mutassa be a piacról való kilépés korlátait, és a belépési korlátokkal meglévő kapcsolataikat! 5. önellenőrző feladat Sorolja fel az árupiacokkal párhuzamosan működő egyéb piacokat! A vevők és az eladók mellett a piac szereplői közé tartoznak a versenytársak és az együttműködő partnerek is. A vállalat hozzájuk való viszonyának megértése érdekében tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a Verseny és együttműködés a piacon című fejezetet! Jegyezze fel és értékelje az ellenőrző kérdésekre adott válaszait! 6. önellenőrző feladat Írja le egy mondatban a verseny fogalmát, majd sorolja fel annak lényegi sajátosságait! 7. önellenőrző feladat Sorolja fel és értelmezze a verseny gazdaságszervező funkcióit! 8. önellenőrző feladat Indokolja meg a versenyszabályok szükségességét! 9. önellenőrző feladat Soroljon fel példákat a pozitív és a verseny tisztaságát fenyegető vállalatok közötti kooperációra! 17

18 10. önellenőrző feladat Keresse meg az alábbi fogalmakhoz tartozó helyes definíciót! A) vállalati háló B) stratégiai szövetség C) klaszter D) ellátási lánc a) A teljes vállalati háló egy-egy alrendszerét átfogó tartós vállalatok közötti együttműködés. b) Egy adott földrajzi régióban működő, azonos vagy kapcsolódó profilú vállalatok és K+F intézmények hálózata. c) Egy adott fogyasztói igény kielégítésére szerveződő, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban álló vállalatok. d) Vállalatok tartós együttműködése adott fogyasztói igény kielégítésére. Ha sikerült megértenie a piac működésének törvényszerűségeit, térjen át a piacok típusaira és a piaci koordinációra! Tanulmányozza át a Chikán-könyv oldalait! 11. önellenőrző feladat Értelmezze 2-3 mondatban a hatékony piac, a normál profit és a kockázat közötti összefüggéseket! 12. önellenőrző feladat Sorolja fel a nyomásos (vevői) piacnak a szívásos (eladói) piaccal szembeni előnyeit! 13. önellenőrző feladat Fogalmazzon meg 4-5 példát arra vonatkozóan, hogy a keresleti és a kínálati oldal szereplőinek piaci részesedése hogyan befolyásolja a verseny alakulását! 13. megoldás: A megoldást a Chikán-könyv 112. oldalán lévő 1. táblázat alapján ellenőrizheti. 14. önellenőrző feladat Jellemezze egy-egy mondatban a földrajzi kiterjedésük szerint megkülönböztethető piacokat! 18

19 15. önellenőrző feladat Támassza alá érvekkel azt a megállapítást, miszerint a piaci alapon működő gazdaság a társadalom egésze szempontjából is a legeredményesebb! Megoldások 1. megoldás: Piac: valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokból a tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba. Csere: a vevő ellenszolgáltatást (többnyire pénzt) ad az eladónak azért, hogy megkapja a számára szükséges terméket vagy szolgáltatást. 2. megoldás: Kielégítendő igények térben és időben differenciáltan, jövedelmezőségi viszonyok, kockázati tényezők. 3. megoldás: Állami szabályozás, méretgazdaságosság, termékdifferenciálás, tőkeszükséglet, a partnerváltás költségei, az elosztási csatornákhoz való hozzáférés, licenccel védett eljárások, benn lévő vállalatok költségelőnye, ellenséges magatartása stb. 4. megoldás: Kilépési korlátok: az eszközök csak meghatározott termék előállítására alkalmasak, a munkavállalók speciális ismeretekkel rendelkeznek, stagnál a tőkepiac. Ha a vállalat egy piacról nem tudja eszközeit kivonni, ez egyben más piacokon belépési korlátot is jelent. 5. megoldás: Pénzügyi-, munkaerő-, információpiac, földpiac stb. 6. megoldás: Verseny: több piaci szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok között folyó tevékenysége. Sajátosságai: olcsó és jó minőségű termékek előállítására késztet, megkerülhetetlen a vállalatok számára, a versenyben való helytállás a profit elérésének alapvető feltétele. 7. megoldás: Jóléti, allokációs és hatékonysági funkció. 8. megoldás: A versenyt szabályozó állami törvények biztosítják a piaci verseny gazdaságszervező funkcióinak érvényesülését. 9. megoldás: Pozitív együttműködés: fejlesztések összehangolása, szabványok, standardok kidolgozása, marketingakciók. Negatív hatású együttműködés: ármegállapodás (árkartell), piacfelosztás, csoportos bojkott, áruhoz, termelőeszközhöz jutás korlátozása, viszontvásárlás kikötése. Mindkettő létrejöhet horizontálisa és vertikálisan kapcsolódó vállalatok között. 19

20 10. megoldás: A d; B a; C b; D c, mert vállalati háló: vállalatok tartós együttműködése adott fogyasztói igény kielégítésére; stratégiai szövetség: a teljes vállalati háló egy-egy alrendszerét átfogó tartós vállalatok közötti együttműködés; klaszter: egy adott földrajzi régióban működő, azonos vagy kapcsolódó profilú vállalatok és K+F intézmények hálózata; ellátási lánc: egy adott fogyasztói igény kielégítésére szerveződő, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban álló vállalatok. 11. megoldás: Hatékony piacon a profitráták gyorsan kiegyenlítődnek a normál profit szintjén. A kockázatos befektetéseknek a normál profiton felül gazdasági profitot is eredményezniük kell. 12. megoldás: A túlkínálat miatt az eladók tesznek erőfeszítéseket: a termelés korszerűsítése, árengedmények, reklám, tökéletes kiszolgálás, jó minőség, új termékek és szolgáltatások stb. 14. megoldás: Helyi, körzeti, nemzeti, regionális és világpiac. Ugyanakkor a piac sem tökéletes, nem képes kezelni a méltányossági kérdéseket, a társadalom pénzzel nem mérhető szükségleteit, a közjavakat. Ezért szükség van az állam koordináló szerepére is. 15. megoldás: A piac dinamizálja a társadalmat, egyidejűleg megteremti a különböző társadalmi létszférák önállóságát és koordinációját, a társadalom más szférái számára is konzisztens szabályozási elveket nyújt. 20

21 3. lecke A vállalat és az állam, a természeti környezet Az előző lecke rámutatott arra, hogy a piac a gazdaságban rendkívül fontos és hasznos koordináló szerepet tölt be. Azonban a piac sem tökéletes, önmagában nem lenne képes kezelni a társadalomban megjelenő méltányossági, biztonsági, kulturális, környezetvédelmi kérdéseket. Ennek következtében szükség van a modern állam gazdaság-szabályozó tevékenységére is. Tanulási idő: 5 óra A lecke anyagának feldolgozása után Ön képes lesz: Ismertetni az állam gazdasági szerepvállalásának egyes területeit és az ott érvényesülő aktuális tendenciákat; felismerni a helyi közösségek, állampolgári csoportosulások gazdasági szerepét; összegezni a természeti környezet és a vállalati tevékenység kölcsönhatásait; bemutatni az alternatív közgazdaságtan elvi alapjait. Olvassa el alaposan a Chikán-könyv oldalain az állam gazdasági szerepéről szóló fejezetet! 1. önellenőrző feladat Sorolja fel azt az 5 funkciót, amelyeket a Világbank határozott meg a modern társadalmakban az állam számára! 21

22 2. önellenőrző feladat Rendezze csoportokba a következő gazdaságpolitikai eszközöket! A) vállalatszabályozás B) vállalatközi kapcsolatok szabályozása C) a vállalaton belüli viszonyok szabályozása a) önkormányzatok gazdasági jogosítványainak szabályozása b) állami támogatások c) minimálbér megállapítása d) adók és járulékok e) árfolyampolitika f) árszabályozás g) érdekegyeztető tanácsok működtetése h) munkaügyi törvények i) banki alapkamat megállapítása j) társasági törvény k) versenytörvény l) öröklési törvény m) környezetvédelmi előírások 3. önellenőrző feladat Sorolja fel az állami vállalatok alapításának céljait, és az állami vállalatoknak a magánvállalkozásokhoz viszonyított sajátosságait! 4. önellenőrző feladat Soroljon fel legalább 6 olyan tényezőt, amelyet a vállalatoknak mérlegelniük kell a globalizációs folyamatokhoz való alkalmazkodásuk során! Csak akkor haladjon tovább, ha az alábbi önellenőrző feladatokat jól sikerült megoldania! Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a helyi közösségek, állampolgári csoportosulások és a természeti környezet szerepéről szóló fejezeteket; ismerkedjen meg az alternatív közgazdaságtan célkitűzéseivel! 5. önellenőrző feladat Saját lakó- vagy munkahelyéről hozzon példákat a civil szervezetek és a vállalatok között kialakult kapcsolatokra, mutasson rá azok kölcsönös jellegére! 22

23 6. önellenőrző feladat Indokolja meg 2-3 mondatban, hogy miért van a vállalatoknak elháríthatatlan felelőssége a környezet megóvásában! 7. önellenőrző feladat Saját tapasztalatai vagy a médiából származó ismeretei alapján hozzon példákat arra, hogy a vállalatok működése a természeti környezetre káros hatásokat gyakorolt! 8. önellenőrző feladat Fejtse ki egy-két mondatban, hogy mit jelent az a megállapítás, hogy a természetre gyakorolt káros hatások a vállalati működés externáliái közé tartoznak! (Megjegyzés: Mikroökonómiai tanulmányaiból már tudnia kell, hogy externáliáról vagy külső gazdasági hatásról beszélünk, ha egy gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik szereplő helyzetét.) 9. önellenőrző feladat Soroljon fel konkrét példákat a külső gazdasági hatások belsővé alakításának (internalizálásának) két módszerére vonatkozóan! 10. önellenőrző feladat Csoportosítsa a felsorolt elemeket aszerint, hogy az alternatív közgazdaságtanhoz, vagy a felelős vállalati koncepcióhoz kapcsolódnak-e! A) alternatív közgazdaságtan B) a felelős vállalati koncepció a) a gazdasági növekedés nem elsődleges cél b) a vállalat tevékenységéért viselt morális felelősség és a racionalitás összekapcsolása c) fenntartható fejlődés d) az ökológiai katasztrófa elkerülése e) a gazdasági rendszer radikális átalakítása f) humanizáció 23

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben