Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007.

2 Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, 3. átdolgozott, bővített kiadás. AULA Kiadó, Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana, PERFEKT, 311/2002. Feladatgyűjtemény a vállalati gazdaságtan tantárgyhoz. Szerk.: Mrena István. Szolnoki Főiskola, Tananyagíró: dr. Csendes István Távoktatási szerkesztő: Forgácsné Mészáros Ildikó Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Székely Péter rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A tantárgyi kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái... 9 A vállalat és a piac A vállalat és az állam, a természeti környezet A vállalati működés stratégiai alapjai A stratégiai menedzsment folyamata Az innováció A vállalat tárgyi eszközeinek fejlesztése...36 Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma és tevékenységei Motiváció, bérezés, ösztönzés A logisztikai rendszer Anyag- és készletgazdálkodás Beküldendő feladat A termelés és szolgáltatás típusai és folyamata A minőségbiztosítás tartalma és módszerei

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! A közgazdaságtani alapismeretek sikeres elsajátítása után, a gazdálkodástani tudományterület egyik kiemelten fontos tantárgyának tanulásához érkezett. A vállalati gazdaságtan tanulmányozása ugyanis jó lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a mikro- és makroökonómiai ismereteire építve, jártasságot szerezzen az üzleti kérdések vállalati dimenzióiban. Mindezek mellett az is cél, hogy tantárgyunk megfelelő alapot adjon a szak, ill. a szakirányú továbbképzéséhez, a vállalatok mindennapi gazdálkodási kérdéseinek megértéséhez. Reméljük, ez az útmutató, valamint a speciálisan a távoktatatási célokra kifejlesztett tananyag nagyban megkönnyíti majd a tanulás sokszor nem könnyű feladatát. Igyekeztünk lehetővé tenni, hogy minél érdekesebb és hasznosabb információkhoz juthasson a kurzus teljesítésével. Reméljük, hogy a vállalatokat érintő elméleti és gyakorlati kérdések megismerésével a későbbiek során jól érvényesül majd általában a társadalmi szervezetek, de azon belül is témánk a gazdasági szervezetek, azaz a vállalatok világában is. Ez a tantárgyi kalauz segítséget nyújt abban, hogy a tantárgyat hatékonyan tanulja és a kurzus követelményeit teljesítse. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk és minden leckéhez megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. A feldolgozáshoz meghatároztuk a lecke feladatait is. Az önellenőrző feladatok megoldását minden egyes lecke végén közreadjuk. A tantárgyat minden szakunkon kötelező szakalapozó tárgyként tanulják a 3. félévben. A tantárgy kreditértéke 4, azaz összesen 120 tanulási óra szükséges a feldolgozáshoz. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. hány óra időráfordítást igényel az adott lecke feldolgozása. A tantárgy általános célja A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen: bemutatni a vállalatok működését a piacgazdaság viszonyai között; megmagyarázni a gazdasági folyamatok közötti összefüggéseket; összefoglalni és alkalmazni a vállalati gazdálkodás elemzésére és tervezésére szolgáló módszereket; a megszerzett ismereteket a későbbiekben a választott szakok és szakirányok speciális ökonómiai-szervezési tananyagának elsajátításában felhasználni. 5

6 A tantárgy lezárása A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a beküldendő feladat határidőre történő benyújtása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A tantárgy 90 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsga 3 részből áll: számítási feladatok megoldása, tesztkérdések az alapfogalmakra fókuszálva, és rövidebb-hosszabb esszékérdések a mélyebb összefüggések feltárására. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 100 pont. A tantárgyi érdemjegy az írásbeli vizsgán elért pontszám alapján: 0-59 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles A tantárgy előfeltétele: a Mikroökonómia és a Makroökonómia c. tantárgyak sikeres teljesítése. Tanulási tanácsok Tanulás során vegyen figyelembe két alapszabályt: alaposság és rendszeresség. Ha a tanulását ezen elvek mentén hatékonnyá teszi, akkor nem kétséges, hogy sok sikerélményben lesz része a tantárgyi ismeretek elsajátításakor. Ehhez sok segítséget fog Önnek nyújtani a tantárgyi kalauz. Néhány bekezdéssel e sorok után talál egy táblázatot, ennek alapján készítse el saját tanulási ütemtervét. Úgy alakítsa az ütemezést, hogy a saját tempója szerint a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, a beküldendő feladatot időben továbbítsa tutorának. Legyen szigorú magához: a jól összeállított ütemtervet próbálja meg betartani, minden körülmények között. Próbálja meg egyenletesen beosztani a tantárgy tanulására fordítandó idejét; ha ez nem sikerül, inkább korábban vállaljon többet, hiszen a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ebből problémái adódhatnak. A leckék végén önellenőrző feladatok találhatók. Ezek a feladatok azt a célt szolgálják, hogy alaposan elsajátítsa a tananyagot. Ezeket a feladatokat oldja meg, ha ez nem sikerülne, akkor mélyedjen el még egyszer vagy jobban a tananyagban, nehogy a vizsga során derüljenek ki a hiányosságok! Ha nem sikerül megoldania egyes feladatokat, akkor keresse meg tanulótársait, bizonyára közösen nagyobb sikerrel járnak. Ha ez nem megy, írjon vagy telefonáljon a főiskola megadott címére, telefonszámára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ez egyrészt az aláírás feltétele, másrészt úgy gyakorol, hogy a munkájának eredményét egy szakértő tutor értékeli. Tutora pozitív megerősítést adhat tanulmányi előrehaladásában, vagy adott esetben még időben felhívhatja figyelmét esetleges hiányosságaira, tanácsokat adhat, hogy miként javíthatja teljesítményét. 6

7 A tanulás eszközei és használatuk Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, 3. átdolgozott, bővített kiadás. AULA Kiadó, (a továbbiakban: Chikán-könyv); Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana, PERFEKT, 311/2002. (a továbbiakban: Roóz-könyv); Feladatgyűjtemény a vállalati gazdaságtan tantárgyhoz. Szerk.: Mrena István. Szolnoki Főiskola, (a továbbiakban: Feladatgyűjtemény); Tantárgyi kalauz; Jegyzetfüzet vagy számítógépes adattárolás az önellenőrző feladatok kidolgozásához. Ajánlott irodalom Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás, AULA Kiadó, Zugorné Rácz Éva: Gazdasági kislexikon és képletgyűjtemény, Képzőművészeti Kiadó Kft., Budapest, Fülöp Sándor: Példatár a vállalkozások gazdaságtanához, PERFEKT, 311-P/2003. Tanulástámogatás A tantárgyat alapvetően önállóan kell megtanulnia, klasszikus értelemben vett előadás vagy gyakorlat nélkül. A tananyag feldolgozása során egy alkalommal lehetősége lesz személyesen is konzultálnia tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. Elérhetőségeiket jegyezze fel ide is! Képzésszervezője neve:... Elérhetősége:... Tutorának neve:... Elérhetősége:... A félév során egy beküldendő feladatot kell elkészítenie és azt a tantárgy felvételekor megadott határidőre el kell juttatnia a tutorához. A beküldendő feladat három részből áll. Talál benne esszé jellegű kifejtendő feladatokat, számítási példákat, valamint egy komplex elemzési feladatot is. Az összefüggő feladatsor feladatainak megoldása lehetőséget nyújt arra, hogy a tanultakat átismételje és rendszerezze. A beküldendő feladat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás alkalmazása. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el és ben vagy postán küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. 7

8 Tanulási terv Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái 13 óra feldolgozó 2. A vállalat és a piac 8 óra feldolgozó 3. A vállalat és az állam, a természeti környezet 4 óra feldolgozó 4. A vállalati működés stratégiai alapjai 6 óra feldolgozó 5. A stratégiai menedzsment folyamata 6 óra feldolgozó 6. Az innováció 4 óra feldolgozó 7. A vállalat tárgyi eszközeinek fejlesztése 8 óra feldolgozó 8. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma és tevékenységei 6 óra feldolgozó 9. Motiváció, bérezés, ösztönzés 5 óra feldolgozó 10. A logisztikai rendszer 6 óra feldolgozó 11. Anyag- és készletgazdálkodás 7 óra feldolgozó 12. Beküldendő feladat 10 óra beküldendő 13. A termelés és szolgáltatás típusai és folyamata 14. A minőségbiztosítás tartalma és módszerei 5 óra feldolgozó 5 óra feldolgozó Kezdje meg a tantárgy anyagának feldolgozását! 8

9 1. lecke A vállalat fogalma, érintettjei, célja, formái A vállalati gazdaságtan a társadalomtudomány része, a vállalatok működésének elvi alapjait tárgyalja. Az első lecke keretében a vállalatok legfőbb jellemzőivel, céljaival és működési formáival foglalkozunk. Tanulási idő: 13 óra A lecke anyagának feldolgozását követően Ön képes lesz: leírni az üzleti vállalkozás és a vállalat tartalmi jellemzőit, alapvető célját; bemutatni a belső és a külső érintettek motivációinak különbözőségeit; értékelni az üzleti vállalkozás szervezeti formáit, összefoglalni megválasztásuk szempontjait; ismertetni a vállalatok alapításának és megszűnésének folyamatát. Elsőként olvassa el a Chikán-könyv oldalain az Üzleti vállalkozás vállalat című fejezetet! Az alábbi feladatok önálló megoldásával ellenőrizze, hogy sikerült-e kellően elsajátítania az olvasottakat! 1. önellenőrző feladat Mutassa be néhány mondatban az üzleti vállalkozás és a vállalat közötti tartalmi azonosságokat és különbözőségeket! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel, hogy egy szervezet milyen feltételek alapján tekinthető üzleti vállalkozásnak! 9

10 3. önellenőrző feladat Bontsa két csoportra az alábbi fogalmakat! Az egyik csoportba a vállalkozások alapvető céljával, a másikba a vállalkozások küldetésével kapcsolatos fogalmak kerüljenek! A) vállalkozások alapvető célja B) vállalkozások küldetése a) belső működési elvek b) működési kör c) fizetőképes kereslet d) marketing e) emberi szükségletek f) fogyasztói igény g) nyereség h) profitszerzés i) innováció Válaszait a lecke végén ellenőrizheti. Az üzleti vállalkozások alapvető céljainak áttekintése után ismerkedjen meg azokkal a szereplőkkel, akik közvetlen kapcsolatban állnak vállalat működésével és vizsgálja meg, hogyan viszonyulnak e szereplők a vállalati célok eléréséhez. Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain A vállalati működés érintettjei, és a Vállalat céljai című fejezeteket! Oldja meg a következő feladatokat! Ezek a feladatok kijelölik a legfontosabb anyagrészeket is. Ha a feladatok megoldása során szükségét érzi, tanulmányozza újra a tankönyv kijelölt részeit. 4. önellenőrző feladat Sorolja fel a vállalati működés belső és külső érintettjeinek összes csoportját! Belső érintettek Külső érintettek Ellenőrizze válaszát a lecke végére lapozva! 10

11 5. önellenőrző feladat Sorolja fel az egyéni és a szervezeti célok legfőbb jellemzőit, majd 2-3 mondatban ismertesse a közöttük meglévő kapcsolatokat! Válaszait a lecke végi megoldásokkal vetheti össze. 6. önellenőrző feladat Csoportosítsa az alábbi fogalmakat aszerint, hogy a tulajdonosok, a menedzserek vagy a munkavállalók céljait jellemzik-e! (Ügyeljen arra, hogy egy fogalom több csoportba is bekerülhet!) A) tulajdonosok B) menedzserek C) munkavállalók a) jövedelem b) profitnövelés c) tőkeérték-növelés d) társas kapcsolat lehetősége e) vállalati növekedés f) önmegvalósítás Ellenőrizze a csoportosítás eredményét a lecke végén! 7. önellenőrző feladat Jellemezze egy-egy mondattal a belső érintettek egyes csoportjai közötti érdekellentéteket! 8. önellenőrző feladat Hogyan érvelne Ön a felelős vállalati koncepció mellett a szélsőségesen liberális felfogással szemben? Foglalja össze érveit 2-3 mondatban! 9. önellenőrző feladat Állítsa tartalmuk terjedelmi hierarchiája szerinti helyes sorrendbe az alábbi célfogalmakat! a) távlati, tartós célok b) küldetés c) közvetlen irányítási célok d) alapvető cél e) operatív működési célok A vállalat céljainak elérését nagyban befolyásolják annak tulajdonosi viszonyai, illetve ennek jogi formái. 11

12 Olvassa át a Chikán-könyv oldalán a vállalkozások szervezeti formáival foglalkozó fejezetet! 10. önellenőrző feladat Foglalja össze az egyéni vállalkozások, a társaságok és a részvénytársaságok előnyeit és hátrányait! Vállalati forma Előnyök Hátrányok Egyéni vállalkozások Társaság Részvénytársaság 10. megoldás: Megoldását a Chikán-könyv 57. oldalán található táblázat alapján ellenőrizheti. 11. önellenőrző feladat Mely társasági formákban korlátlan, és melyekben korlátozott a tagoknak a társaság működéséért viselt anyagi felelőssége? Lapozzon a lecke végére, és vesse össze válaszait a helyes megoldásokkal! 12. önellenőrző feladat Párosítsa össze az új uniós társasági formák neveit és definícióit! A) európai részvénytársaság B) európai szövetkezet C) európai gazdasági egyesülés a) Legalább 2 tag 2 tagállamból, nonprofit szervezet, minimális tőke nincs, korlátlan és egyetemleges felelősség. b) Több tagállamban bejegyzett rt. fúziójával alakulhat, minimális tőke 120 ezer euró. c) A legalább 5 tagból legalább 2 más tagállam lakosa, minimális tőke 30 ezer euró. 12

13 13. önellenőrző feladat Állítsa sorrendbe a betéti társaság alapításának főbb lépéseit! a) a szükséges engedélyek beszerzése b) a társasági szerződés elkészítése ügyvéd segítségével c) bejelentkezés a Központi Statisztikai Hivatalnál d) bejelentkezés az APEH-nál, önkormányzatnál e) iratok benyújtása az illetékes cégbírósághoz f) nyilvántartási szám igénylése a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól g) aláírási címpéldány készítése közjegyző előtt Mielőtt a következő feladat megoldásába belekezd, lapozzon a lecke végére, és hasonlítsa össze válaszait a megoldásokkal! 14. önellenőrző feladat Határozza meg egy-egy mondatban a fúzió és a felvásárlás lényegét! 15. önellenőrző feladat Melyik a kakukktojás az alábbi, a szövetkezetekre vonatkozó állítások közül? a) egyének vagy vállalatok társulása gyakran csak egy meghatározott funkció ellátására b) nem működhet társasági formában c) korlátolt anyagi felelősség d) egy tag egy szavazat elve 16. önellenőrző feladat Melyik a kakukktojás az alábbi, a vállalatok megszűnéséhez vezető okok közül? a) piacvesztés b) haláleset c) hibás vezetés d) hibás expanzió 17. önellenőrző feladat Fejtse ki néhány mondatban a csőd és a felszámolási eljárás lényegét! 13

14 Ha sikerült a lecke feladatait megoldania, és a lecke végi megoldások alapján a megoldások helyesnek bizonyultak, már kellő alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy megértse a vállalat és környezetének kapcsolatait. Ezekkel a kérdésekkel a következő két lecke foglalkozik. Megoldások 1. megoldás: Üzleti vállalkozás: tevékenység fogyasztói igények kielégítésére nyereség elérése érdekében; tág fogalom, ide tartoznak az egyéni és a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozások is. Vállalat: szervezeti keret, jogi személyiséggel rendelkezik. 2. megoldás: Önállóság, hosszú távon nyereség, kockázatvállalás, valóságos piac. 3. megoldás: Alapvető cél: nyereség, profitszerzés, emberi szükségletek, fogyasztói igény, fizetőképes kereslet. Küldetés: működési kör, belső működési elvek, marketing, innováció. 4. megoldás: Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók. Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, állampolgári közösségek, természeti környezet. 5. megoldás: Kulcsgondolatok: az emberek az egyéni célok elérése érdekében vesznek részt a vállalat tevékenységében; az ember (Maslow elmélete szerint) állandó szükségállapotban van; szükségletei melyek logikailag megelőzik a célokat hierarchikusan rendeződnek; a munkahelyen elérhető egyéni célok: jövedelem, biztonság, státusz, hatalom, presztízs, a társadalom szolgálata, szakmai kiemelkedés és hasznosság. A szervezeti célok az egyéni célokhoz hasonlóan hierarchikusan strukturáltak; jellemzőjük a kölcsönös erősítés (a szervezet és a szervezet tagjai egyaránt segítik egymást céljaik elérésében), a kompatibilitás (az egyéni céloknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a szervezet hatékony működésével) és a fölérendelt (szuperordinált) cél (a szervezetek azért léteznek, mert képesek olyan célokat megvalósítani, amelyeket az emberek egyedül nem tudnának elérni). Az egyéni és szervezeti célok kapcsolatának jellemzői: az egyéni célok motiválják a cselekvést; az emberek közötti akciók-reakciók révén fejlődik a szervezet; az a szervezet a leghatékonyabb, amelyben a szervezeti és az egyéni célok azonosak. 6. megoldás: Tulajdonosok: tőkeérték-növelés, profitnövelés. Menedzserek: vállalati növekedés, profitnövelés, önmegvalósítás. Munkavállalók: jövedelem, társas kapcsolat lehetősége, önmegvalósítás. 7. megoldás: Tulajdonos menedzser: képviseleti probléma, megbízó-ügynök viszony, információs aszimmetria, munkafeltételek. Tulajdonos, menedzser munkavállaló: a munkavállalóknak kifizetett jövedelem a vállalat számára költség, amely a profitot csökkenti. 14

15 8. megoldás: Az egyéni célok nemcsak gazdasági jellegűek, a vállalat sem csak gazdasági egység. A külső érintettek érdekeit is figyelembe kell venni. A fenntartható fejlődés elve is ezt követeli meg. A morális célok követése pozitívan hat a nyereségre, az egyre tudatosabb emberek a jó hírű vállalattól vásárolnak. 9. megoldás: Alapvető cél küldetés távlati, tartós célok közvetlen, irányítási célok operatív, működési célok. 11. megoldás: Korlátlan felelősség: közkereseti társaság, betéti társaság beltagjai, (egyéni vállalkozás). Korlátozott felelősség: betéti társaság kültagjai korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet. 12. megoldás: A b; B c; C a, mert európai részvénytársaság: több tagállamban bejegyzett rt. fúziójával alakulhat, minimális tőke 120 ezer euró; európai szövetkezet: a legalább 5 tagból, legalább 2 más tagállam lakosa, minimális tőke 30 ezer euró; európai gazdasági egyesülés: legalább 2 tag 2 tagállamból, nonprofit szervezet, minimális tőke nincs, korlátlan és egyetemleges felelősség. 13. megoldás: b g a e d f c, azaz a lépések helyes sorrendje: a társasági szerződés elkészítése ügyvéd segítségével; aláírási címpéldány készítése közjegyző előtt; szükséges engedélyek beszerzése; iratok benyújtása az illetékes cégbírósághoz; bejelentkezés az APEH-nál, önkormányzatnál; nyilvántartási szám igénylése a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztártól; bejelentkezés a Központi Statisztikai Hivatalnál. 14. megoldás: Fúzió: két vállalat egyesülése új vállalat létrehozására. Felvásárlás: egy vállalat teljes vagy részleges tulajdonba vétele. 15. megoldás: b, mert A szövetkezet egyének vagy vállalatok társulása, gyakran csak egy meghatározott funkció ellátására, ahol a vezetésben rendszerint az egy tag egy szavazat elve érvényesül. Korlátolt anyagi felelősség jellemzi. Társasági formában is működhet. 16. megoldás: b, mert a piacvesztés, a hibás vezetés és a hibás expanzió a vállalatok megszűnéséhez vezető leggyakoribb okok. 17. megoldás: Csőd: a fizetésképtelen vállalat adósságainak rendezésére szolgáló jogi eljárás. Csődvédelem: a csődbejutott vállalat a csődeljárás alatt szüneteltetheti adósságai megfizetését, rendezheti anyagi helyzetét. Felszámolás végbemehet: a) a tulajdonosok saját elhatározásából, ha a külső követeléseket ki tudják egyenlíteni; b) véglegesen fizetésképtelen vállalatoknál a csődeljárás lezárásaként. 15

16 2. lecke A vállalat és a piac Az üzleti vállalkozás létének feltétele a fogyasztói igények kielégítése. A fogyasztó szükséglete a piacon válik fizetőképes keresletté, ezért a vállalat számára a környezet legalapvetőbb tényezője a piac. Ebben a leckében a piacnak a vállalat tevékenyégét koordináló szerepével ismerkedhet meg. Tanulási idő: 11 óra A lecke anyagának feldolgozását követően Ön képes lesz: jellemezni az áru- és az erőforráspiacokat; felsorolni a piacra való belépés és kilépés korlátait; mérlegelni a piaci verseny és együttműködés lehetőségeit; jellemezni a különböző piactípusokat. Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a piac fogalmával, a piacra való belépés és kilépés kérdéseivel, valamint az áru- és az erőforráspiacok jellemzésével kapcsolatos fejezeteket. Az üzemméret kérdéseivel kapcsolatban a Roóz-könyv oldalain olvassa el a fedezeti elv alkalmazásáról írtakat. Az ellenőrző feladatok segítségével győződjön meg arról, hogy a tananyagot sikerült kellő mélységben elsajátítania! 1. önellenőrző feladat Fogalmazza meg egy-egy mondatban a piac és a csere fogalmát! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel a vállalat releváns piacának kijelölésekor mérlegelendő tényezőket! 3. önellenőrző feladat Soroljon fel legalább nyolcat a piacra való belépés korlátai közül! 16

17 4. önellenőrző feladat Mutassa be a piacról való kilépés korlátait, és a belépési korlátokkal meglévő kapcsolataikat! 5. önellenőrző feladat Sorolja fel az árupiacokkal párhuzamosan működő egyéb piacokat! A vevők és az eladók mellett a piac szereplői közé tartoznak a versenytársak és az együttműködő partnerek is. A vállalat hozzájuk való viszonyának megértése érdekében tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a Verseny és együttműködés a piacon című fejezetet! Jegyezze fel és értékelje az ellenőrző kérdésekre adott válaszait! 6. önellenőrző feladat Írja le egy mondatban a verseny fogalmát, majd sorolja fel annak lényegi sajátosságait! 7. önellenőrző feladat Sorolja fel és értelmezze a verseny gazdaságszervező funkcióit! 8. önellenőrző feladat Indokolja meg a versenyszabályok szükségességét! 9. önellenőrző feladat Soroljon fel példákat a pozitív és a verseny tisztaságát fenyegető vállalatok közötti kooperációra! 17

18 10. önellenőrző feladat Keresse meg az alábbi fogalmakhoz tartozó helyes definíciót! A) vállalati háló B) stratégiai szövetség C) klaszter D) ellátási lánc a) A teljes vállalati háló egy-egy alrendszerét átfogó tartós vállalatok közötti együttműködés. b) Egy adott földrajzi régióban működő, azonos vagy kapcsolódó profilú vállalatok és K+F intézmények hálózata. c) Egy adott fogyasztói igény kielégítésére szerveződő, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban álló vállalatok. d) Vállalatok tartós együttműködése adott fogyasztói igény kielégítésére. Ha sikerült megértenie a piac működésének törvényszerűségeit, térjen át a piacok típusaira és a piaci koordinációra! Tanulmányozza át a Chikán-könyv oldalait! 11. önellenőrző feladat Értelmezze 2-3 mondatban a hatékony piac, a normál profit és a kockázat közötti összefüggéseket! 12. önellenőrző feladat Sorolja fel a nyomásos (vevői) piacnak a szívásos (eladói) piaccal szembeni előnyeit! 13. önellenőrző feladat Fogalmazzon meg 4-5 példát arra vonatkozóan, hogy a keresleti és a kínálati oldal szereplőinek piaci részesedése hogyan befolyásolja a verseny alakulását! 13. megoldás: A megoldást a Chikán-könyv 112. oldalán lévő 1. táblázat alapján ellenőrizheti. 14. önellenőrző feladat Jellemezze egy-egy mondatban a földrajzi kiterjedésük szerint megkülönböztethető piacokat! 18

19 15. önellenőrző feladat Támassza alá érvekkel azt a megállapítást, miszerint a piaci alapon működő gazdaság a társadalom egésze szempontjából is a legeredményesebb! Megoldások 1. megoldás: Piac: valamely jószágnak vagy szolgáltatásnak azokból a tényleges és potenciális vevőiből és eladóiból tevődik össze, akik csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba. Csere: a vevő ellenszolgáltatást (többnyire pénzt) ad az eladónak azért, hogy megkapja a számára szükséges terméket vagy szolgáltatást. 2. megoldás: Kielégítendő igények térben és időben differenciáltan, jövedelmezőségi viszonyok, kockázati tényezők. 3. megoldás: Állami szabályozás, méretgazdaságosság, termékdifferenciálás, tőkeszükséglet, a partnerváltás költségei, az elosztási csatornákhoz való hozzáférés, licenccel védett eljárások, benn lévő vállalatok költségelőnye, ellenséges magatartása stb. 4. megoldás: Kilépési korlátok: az eszközök csak meghatározott termék előállítására alkalmasak, a munkavállalók speciális ismeretekkel rendelkeznek, stagnál a tőkepiac. Ha a vállalat egy piacról nem tudja eszközeit kivonni, ez egyben más piacokon belépési korlátot is jelent. 5. megoldás: Pénzügyi-, munkaerő-, információpiac, földpiac stb. 6. megoldás: Verseny: több piaci szereplő egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok között folyó tevékenysége. Sajátosságai: olcsó és jó minőségű termékek előállítására késztet, megkerülhetetlen a vállalatok számára, a versenyben való helytállás a profit elérésének alapvető feltétele. 7. megoldás: Jóléti, allokációs és hatékonysági funkció. 8. megoldás: A versenyt szabályozó állami törvények biztosítják a piaci verseny gazdaságszervező funkcióinak érvényesülését. 9. megoldás: Pozitív együttműködés: fejlesztések összehangolása, szabványok, standardok kidolgozása, marketingakciók. Negatív hatású együttműködés: ármegállapodás (árkartell), piacfelosztás, csoportos bojkott, áruhoz, termelőeszközhöz jutás korlátozása, viszontvásárlás kikötése. Mindkettő létrejöhet horizontálisa és vertikálisan kapcsolódó vállalatok között. 19

20 10. megoldás: A d; B a; C b; D c, mert vállalati háló: vállalatok tartós együttműködése adott fogyasztói igény kielégítésére; stratégiai szövetség: a teljes vállalati háló egy-egy alrendszerét átfogó tartós vállalatok közötti együttműködés; klaszter: egy adott földrajzi régióban működő, azonos vagy kapcsolódó profilú vállalatok és K+F intézmények hálózata; ellátási lánc: egy adott fogyasztói igény kielégítésére szerveződő, egymással horizontális és vertikális kapcsolatban álló vállalatok. 11. megoldás: Hatékony piacon a profitráták gyorsan kiegyenlítődnek a normál profit szintjén. A kockázatos befektetéseknek a normál profiton felül gazdasági profitot is eredményezniük kell. 12. megoldás: A túlkínálat miatt az eladók tesznek erőfeszítéseket: a termelés korszerűsítése, árengedmények, reklám, tökéletes kiszolgálás, jó minőség, új termékek és szolgáltatások stb. 14. megoldás: Helyi, körzeti, nemzeti, regionális és világpiac. Ugyanakkor a piac sem tökéletes, nem képes kezelni a méltányossági kérdéseket, a társadalom pénzzel nem mérhető szükségleteit, a közjavakat. Ezért szükség van az állam koordináló szerepére is. 15. megoldás: A piac dinamizálja a társadalmat, egyidejűleg megteremti a különböző társadalmi létszférák önállóságát és koordinációját, a társadalom más szférái számára is konzisztens szabályozási elveket nyújt. 20

21 3. lecke A vállalat és az állam, a természeti környezet Az előző lecke rámutatott arra, hogy a piac a gazdaságban rendkívül fontos és hasznos koordináló szerepet tölt be. Azonban a piac sem tökéletes, önmagában nem lenne képes kezelni a társadalomban megjelenő méltányossági, biztonsági, kulturális, környezetvédelmi kérdéseket. Ennek következtében szükség van a modern állam gazdaság-szabályozó tevékenységére is. Tanulási idő: 5 óra A lecke anyagának feldolgozása után Ön képes lesz: Ismertetni az állam gazdasági szerepvállalásának egyes területeit és az ott érvényesülő aktuális tendenciákat; felismerni a helyi közösségek, állampolgári csoportosulások gazdasági szerepét; összegezni a természeti környezet és a vállalati tevékenység kölcsönhatásait; bemutatni az alternatív közgazdaságtan elvi alapjait. Olvassa el alaposan a Chikán-könyv oldalain az állam gazdasági szerepéről szóló fejezetet! 1. önellenőrző feladat Sorolja fel azt az 5 funkciót, amelyeket a Világbank határozott meg a modern társadalmakban az állam számára! 21

22 2. önellenőrző feladat Rendezze csoportokba a következő gazdaságpolitikai eszközöket! A) vállalatszabályozás B) vállalatközi kapcsolatok szabályozása C) a vállalaton belüli viszonyok szabályozása a) önkormányzatok gazdasági jogosítványainak szabályozása b) állami támogatások c) minimálbér megállapítása d) adók és járulékok e) árfolyampolitika f) árszabályozás g) érdekegyeztető tanácsok működtetése h) munkaügyi törvények i) banki alapkamat megállapítása j) társasági törvény k) versenytörvény l) öröklési törvény m) környezetvédelmi előírások 3. önellenőrző feladat Sorolja fel az állami vállalatok alapításának céljait, és az állami vállalatoknak a magánvállalkozásokhoz viszonyított sajátosságait! 4. önellenőrző feladat Soroljon fel legalább 6 olyan tényezőt, amelyet a vállalatoknak mérlegelniük kell a globalizációs folyamatokhoz való alkalmazkodásuk során! Csak akkor haladjon tovább, ha az alábbi önellenőrző feladatokat jól sikerült megoldania! Tanulmányozza a Chikán-könyv oldalain a helyi közösségek, állampolgári csoportosulások és a természeti környezet szerepéről szóló fejezeteket; ismerkedjen meg az alternatív közgazdaságtan célkitűzéseivel! 5. önellenőrző feladat Saját lakó- vagy munkahelyéről hozzon példákat a civil szervezetek és a vállalatok között kialakult kapcsolatokra, mutasson rá azok kölcsönös jellegére! 22

23 6. önellenőrző feladat Indokolja meg 2-3 mondatban, hogy miért van a vállalatoknak elháríthatatlan felelőssége a környezet megóvásában! 7. önellenőrző feladat Saját tapasztalatai vagy a médiából származó ismeretei alapján hozzon példákat arra, hogy a vállalatok működése a természeti környezetre káros hatásokat gyakorolt! 8. önellenőrző feladat Fejtse ki egy-két mondatban, hogy mit jelent az a megállapítás, hogy a természetre gyakorolt káros hatások a vállalati működés externáliái közé tartoznak! (Megjegyzés: Mikroökonómiai tanulmányaiból már tudnia kell, hogy externáliáról vagy külső gazdasági hatásról beszélünk, ha egy gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik szereplő helyzetét.) 9. önellenőrző feladat Soroljon fel konkrét példákat a külső gazdasági hatások belsővé alakításának (internalizálásának) két módszerére vonatkozóan! 10. önellenőrző feladat Csoportosítsa a felsorolt elemeket aszerint, hogy az alternatív közgazdaságtanhoz, vagy a felelős vállalati koncepcióhoz kapcsolódnak-e! A) alternatív közgazdaságtan B) a felelős vállalati koncepció a) a gazdasági növekedés nem elsődleges cél b) a vállalat tevékenységéért viselt morális felelősség és a racionalitás összekapcsolása c) fenntartható fejlődés d) az ökológiai katasztrófa elkerülése e) a gazdasági rendszer radikális átalakítása f) humanizáció 23

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

2011. Tisztelt Hallgatók!

2011. Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Hallgatók! Összeállítottunk önök számára egy fogalomlistát, amely tartalmazza Ckikán A (2008) Vállalatgazdaságtan tankönyv legfontosabb fogalmait, koncepcióit. E fogalomlista célja a fejezetek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET É 145206/1/17 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2010. 02. 03. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

EBC*L A MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke

EBC*L A MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke EBC*L A MODUL Tanulmányi célok jegyzéke International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu EBC*L Magyarországi Képviselet 1158 Budapest, Bezsilla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók INGYENES KÉPZÉSEK A mezőtúri Oktatási Centrumban működő Gál Ferenc Főiskola a LEADER térségek közötti együttműködési projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata:

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: 1. Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: - A vállalkozás fogalma - A vállalkozás jellemzői - A vállalkozás mérete - A tulajdonformák - A tevékenységi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály

Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály A teljesítmény alapú munkavállalói ösztönzés Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Pécsi Tünde Humánerőforrás Tervezési és Gazdálkodási Osztály Az ösztönzésről... Motivációról akkor beszélhetünk,

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev.

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Pénzügyi tevékenység. Támogató. tev. Elsődleges és. Tev. VÁLLALATGAZDASÁGTAN Vállalati Tevékenységi Rendszer IV. PÉNZÜGYI RENDSZER Tantárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs 2010. február 5. Értékesítés Elsődleges és Bemenő Logisztika Termelés

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Részletes pontozási útmutató a projekt témákhoz Az ű projektmunka készítésére

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Értékcsökkenés (amortizáció)

Értékcsökkenés (amortizáció) Értékcsökkenés (amortizáció) Fogalmak: A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) elhasználódásának, műszaki-gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. Az eszközök pénzben kifejezett értékének

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben