Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ"

Átírás

1 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI KÖZPONT KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE Az előterjesztést készítette: Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 19-i ülésén tárgyalta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájáról szóló beszámolót. A 19/2004. (III. 18.) Kgy határozatban a közgyűlés felkérte a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatóját, hogy készítse el az intézmény középtávú szakmai fejlesztési programját és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet, amit a Kulturális Bizottság vitasson meg. A következő ülésén a közgyűlés 28/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában módosította az intézmény alapító okiratát, jelentősen szűkítve idegenforgalmi feladatait. Ezért a kulturális központnak módosítani kellett szervezeti és működési szabályzatát és csak ezután kezdhette elkészíteni középtávú szakmai fejlesztési programját és intézkedési tervét a közötti időszakra. A középtávú terv fejezetei: I. Kulturális és idegenforgalmi szakmai program, a tevékenységek fő iránya, fejlesztése feltételei II. III. Műszaki-technikai infrastruktúra helyzete Intézkedési terv, ütemterv I. KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMAI PROGRAM, A TEVÉKENYSÉGEK FŐ IRÁNYA, FEJLESZTÉSE FELTÉTELEI 1. Az intézmény működését biztosító alapdokumentumok: A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) a Baranya

2 2 Megyei Közgyűlés 34/1996. /II.26./ Kgy. határozatával, március 1-i hatállyal jött létre. Jogelőd intézményei: Baranya Megyei Művelődési Központ /alapítás éve: 1960/ Baranya Megyei Idegenforgalmi Információs Hivatal /alapítás éve: 1992/ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 19-ei ülésén A turisztikai szolgáltatások helyzete a megyében, a Baranya Megyei Önkormányzat kapcsolódó feladatainak áttekintése című előterjesztésben a megyei önkormányzat turisztikai feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében új szervezet létrehozását kezdeményezte. A közgyűlés a 15/2004. (II.19.) Kgy. határozatával döntött a közhasznú társaság életre hívásáról, majd a 28/2004. (III.18.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyta. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottsága 88/2004.(XI.8.) számú határozata módosította. Az intézmény típusa: közművelődési és idegenforgalmi intézmény Feladatai: Művelődési központok, házak tevékenysége Előadóművészet Alkotó tevékenység Művészeti kiegészítő szolgáltatás Egyéb kulturális szolgáltatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Idegenforgalmi tanácsadás és információszolgáltatás HELYZETÉRTÉKELÉS Baranya megye és székhelye Pécs olyan kulturális és turisztikai hagyományokkal és infrastruktúrával rendelkezik, amelyek egyedülállóvá teszik az ország többi vidéki városaihoz, régiójához képest. Pécs és a megye kulturális és turisztikai kínálata többrétegű: építészeti örökségének köszönhetően nemzetközi, egyes rendezvényei, múzeumai és oktatása folytán országos szintű. A városnak a megyén belüli szerencsés földrajzi elhelyezkedése következtében a megye egész lakossága számára elérhetőek Pécsett olyan kulturális szolgáltatások, amelyek a megye többi aprófalvas

3 3 településén, éppen a települések mérete miatt nem biztosíthatóak. A kulturális szolgáltatások jelentős része olyan kritikus tömeget követel, amely Baranyában a megyeszékhelyen áll rendelkezésre. A megyeszékhely kultúrájának fejlesztése a megye lakosságának egésze számára fontos és érzékelhető. A májusában bekövetkezett csatlakozás az Európai Unióhoz tovább fokozza a felelősséget megyénk közművelődési és turisztikai adottságai fejlesztését illetően. A fejlesztés területei: a megyei kulturális intézmények, amelyek a város és a megye jelentős programjait, fesztiváljait szakmai szempontok szerint továbbfejlesztik annak érdekében, hogy Pécs és Baranya fesztiválkínálata minőségi, egyedi, országos és nemzetközi hírű és egész évben folyamatos legyen, Az ú.n. kulturális ipar területén kiemelt figyelmet szentelve a médiának, a designnak, a kiadói tevékenységnek és az internetes technológiáknak, Az infrastruktúra fejlesztése az épületek, intézmények korszerűsítésével, műszaki-technikai, informatikai eszközökkel való ellátásával. Szakmai képzések, továbbképzések A megye közművelődési és turisztikai szakemberei számára elismert hazai és nemzetközi előadók közreműködésével a folyamatos megújítására, tartalmi bővítésére törekedve találkozókat, szakmai napokat és fórumokat szerveztünk. A továbbképzések témái kapcsolódtak a Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseihez, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó feladatokhoz. Évente megrendezésre kerülő fesztiválok, nagyrendezvények Nagyrendezvényeink Országos Szőttes és Cserépvásár, Kézműves Vasárnap, Baranyai Mediterrán Ősz - Szőlő és Bor Ünnepe, Határon Túli Magyarok Fesztiválja folyamatosan, azonos időszakban visszatérő programsorozatok, amellyel elértük, hogy nemcsak hazánkban, hanem a határainkon túl is ismertté váltak: A Kárpát - medencében élő magyarlakta területek kulturális hagyományainak ápolását, továbbéltetését, valamint széleskörű megismertetését is jelentő programsorozatok hatása, közösségfejlesztő és közösségmegtartó ereje számottevő. Intézményünk e rendezvénysorozatokban szervező, koordináló feladatokat lát el, és évről-évre megjelenteti a programsorozatok műsorfüzeteit. Igény szerint részt vállal a rendezvények lebonyolításában, biztosítja a szükséges technikai eszközöket, szabadtéri színpadot, valamint a kézműves termékek árusítására szolgáló sátrakat. A rendezvénysorozatban résztvevő települések programjaikat a helyi hagyományoknak, szokásoknak megfelelően szervezik, így azok sokszínűek, változatosak és népszerűek.

4 A Baranya Megyei Önkormányzat partnerkapcsolataiból adódó programokat bel- és külföldön (konferenciák, külföldi bemutatkozások) egyaránt segítettük. A Közgyűlés felkérésére rendszeresen ünnepi műsorokat szervezünk és rendezünk (megyebál, háromévenként a régióbál, Köztisztviselők Napja, Augusztus 20. Megyei Ünnepély, Megyenap ünnepi műsora), és szakmai programok szervezésében közreműködtünk (Megyei Esélyegyenlőségi Nap) ban a Nemzeti Színház által létrehozott Megyejárás - Baranya megye és Pécs városa bemutatkozása háromnapos fesztivál keretében Budapesten - koordinálását intézményünk végezte. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kiemelt feladatai közé tartozik a megye közművelődési hálózatának támogatása, a regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint az idegenforgalmi szakmai tanácsadás, programszervezés és információnyújtás. A rendszerváltás utáni néhány évben a helyi intézmények, szervezetek önállóságra törekvése volt a jellemző, míg az utóbbi években emellett fokozottabb igény mutatkozik a szaktanácsadásra és a megyei intézményi szolgáltatásokra. Ezek között szerepel a programszervezés, a pályázati információk, amatőr művészeti előadók és alkotók címjegyzékének gyűjtése és továbbadása a közművelődés és idegenforgalom területén dolgozóknak, műsorajánlás, vagy éppen a hang- és videó technikai szolgáltatás. Jellemző, hogy főleg a kistelepülések igényei, kérései sokasodnak, amelynek oka a közművelődési szakember, valamint az információ és a megfelelő infrastruktúra hiánya. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szaktanácsadó és szolgáltató tevékenysége sokrétű, és rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez. Az intézmény új lehetőségeivel mindezek folyamatosan bővülnek: informatikai tanácsadás, a számítógéppark korszerű fejlesztése során állandó INTERNET hozzáférés, /elektronikus levelezés/ lehetőségeinek biztosítása, kiadványok nyomdai előkészítése, amatőr alkotók (első kiállítók) és művészek bemutatkozásának segítése, külső szervek részére termek bérbeadása. Az audio-vizuális technikáinkkal, illetve fejlesztésével folyamatosan segítjük a kistelepüléseket. A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvényben meghatározott feladatok alapján - igény szerint - közreműködünk a helyi közművelődési rendelet megalkotásában. Nem hivatásos művészeti szakterület 4

5 5 A nem hivatásos előadó művészeti szakterület (tánc, néptánc, ének zene, színjátszás, vers és prózamondás, gyermek előadó művészeti műhelyek, szakkörök) és a nem hivatásos alkotóművészeti szakterület (képző és iparművészet, tárgyalkotó népművészet) valamint a nem hivatásos előadó művészeti szakterület) szorosan összefonódik a közösség és térségfejlesztéssel, az idegenforgalommal. Intézményünk fontos szakmai feladata a benne résztvevők segítése, ösztönzése, az amatőr művészeti területek kiemelt szakmai támogatása. A művészeti együtteseknek és szólistáknak az intézményünk rendezvényein, városi, megyei regionális találkozókon, bemutatókon, hazai és külföldi fesztiválokon, eseményeken rendszeres bemutatkozási alkalmakat biztosítunk. A nem hivatásos alkotóművészeti szakterületen a Baranya Galéria működtetése folyamatos kapcsolattartást jelent a megye amatőr és hivatásos alkotóival, művészettörténészeivel és a megye vizuális művészetekkel foglalkozó munkatársaival. Az amatőr képzőművészeti terület továbbfejlesztése érdekében intézményünk lebonyolító és szervezőként vesz részt az AMATOR ARTIUM Országos Képző és Iparművészeti Tárlat megyei pályázataiban. Rendszeresen segítjük megyénk művésztelepeinek (Bicsérdi Alkotótelep, Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Műhely kővágószőlősi alkotótelepe, Ormánsági Nemzetközi Festő és Faszobrász Alkotótelep, Hét Határ Egyesület munkáját, stb.) A Határon Túli Magyarok Fesztiválja programjai között hagyományosan megjelennek a képző és iparművészeti kiállítások. A tárgyalkotó népművészet segítése érdekében országos és megyei kiállításokat szervezünk, folyamatos munkakapcsolatot tartunk a baranyai kézműves egyesületekkel: a magyarlukafai Kaptár Egyesülettel, a Baranyai Kézművesek Egyesületével, az Orfűi Kézműves Egyesülettel, és csatlakozunk az országos meghirdetett pályázatokhoz. Megyénkben több mint hétszáz a nem hivatásos alkotóknak száma. Számítógépes adatbankunkban az adatbázist a szakterület igényeinek megfelelően folyamatosan bővítjük, ami az egész megyére kiterjedő információs szolgáltatás biztosítására alkalmas Információs rendszer működtetése - Megyei közművelődési statisztika A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma évtől új közművelődési adatlapot és a statisztika elektronikus úton történő feldolgozását fejlesztette ki. Intézményünk, mint megyei szaktanácsadó és információs központ e rendszerben a megyei közművelődési statisztikát Feldolgozó és Ellenőrző Központként működik közre.

6 6 A statisztikai adatlap kitöltésében és az internetes továbbításban szakmai segítséget nyújtunk a jelentésre kötelezett önkormányzatoknak, intézményeknek, művelődési tevékenységet folytató egyesületeknek, alapítványoknak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta a megyei közművelődési információs rendszer baranyai bevezetését. A Baranyai Közművelődési Információs Rendszer adatbázisának főbb témakörei: megyénk településeinek bemutatása fotókkal és közhasznú információkkal, turisztikai információk, látnivalók, lehetőségek, megyei közművelődési és turisztikai intézményhálózat, művelődési egyesületek, alapítványok, megyei rendezvények naptára, amatőrmozgalomban résztvevő felnőtt és gyermek csoportok, együttesek, egyéni előadók teljes körű információi, amatőr képző- és iparművészeti, tárgyalkotó népművészeti körök, műhelyek, egyesületek, egyéni alkotók, az adott település, és intézmény egyéb szolgáltatásai, további kapcsolódási pontok elhelyezése, a települések honlapjának népszerűsítése. Az országos Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázisának (ERIKA) feltöltését az intézményünknél a rendelkezésre álló címtárak és információk rendszerezésével kezdtük. Az ERIKA témaköreinek és kérdésköreinek megfelelően kérdőíveket szerkesztettünk és juttattunk el az érdekelteknek. A beérkezett információs anyagokkal folyamatosan frissítjük az adatbázist A szakmai információk áttekinthetősége érdekében folyamatosan bővítjük a szakmai intézmények közötti információs kapcsolatokat, különös tekintettel az informatikai és technikai lehetőségekre (Internet, On-Line levelezés, ADSL, stb.). Az intézményi honlapot (www.baranyaikultura.hu) folyamatosan frissítjük és korszerűsítjük. Az emagyarország pont EU portát 2004 áprilisától működteti intézményünk, amellyel nyilvános Internet hozzáférést biztosítunk az érdeklődők számára. Középtávú terveink között szerepel a szolgáltatás fejlesztése, kibővítése. A Diskurzus, mint szakmai és önkormányzati információs periodika a térségi és egyetemes közművelődésről, forrásteremtő pályázati lehetőségekről, az önkormányzati közgyűlés munkájáról, a helyi önkormányzatok tevékenységéről, a művelődési intézményekről, egyesületekről és alapítványok, nemzeti és etnikai szervezeteinek tevékenységéről, megyénk és a régió idegenforgalmáról egyaránt

7 7 tájékoztatja az olvasóit. A közművelődési és idegenforgalmi események, programok mellett hangsúlyt kapnak a közigazgatási és kistérségi témák is. Idegenforgalmi szakmai tevékenység A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ közreműködésével az elmúlt időszakban az alábbi turizmusfejlesztésre vonatkozó programok készültek. Baranya megye turizmusfejlesztési programja (1998) Baranya megye turisztikai magterületeinek turizmusfejlesztési programja (1999) Baranya megye turizmusmarketing terve (2000) A tanulmányokat a meghívottakon kívül hazai és nemzetközi pályázatokat írók, egyetemi diplomájukat készítők a mai napig rendszeresen kérik, hiszen ezen tanulmányokban a megye, a város, a kistérségek, vállalkozók és egyesületek turizmussal kapcsolatos pályázatok szakmai részének elkészítéséhez nélkülözhetetlen és használható információkat találnak a megye természeti, történeti, építészeti, gazdasági-gazdálkodási kulturális öröksége, a kortárs művészeti és tudományos életre vonatkozóan. Az idegenforgalmi keresletet a 90-es évektől szerte a világban egyre erőteljesebben az értékorientáció, az új ismeretek szerzése motiválja. A megyei turisztikai fejlesztés célkitűzéseinek megvalósítását intézményünk szakmai, információs és fejlesztő tevékenységével segíti. Nagyrendezvényeink tematikai és időbeni egymásra épülése a turisztikai évad meghosszabbodását, a térség bel- és külföldi vendégforgalmának növekedését eredményezik A tartózkodási idő meghosszabbodása pedig többletköltésre motiválja, ösztönzi a vendégeket. Idegenforgalmi szaktevékenységünkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy az elmúlt években jelentősen erősödött és folyamatosan erősödik a térség falusi turizmusa. Új munkahelyek teremtődtek és teremtődnek, növelve a megélhetési forrást. A fesztiválokhoz kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó egységek, valamint szálláshelyeink forgalma is javul, ezért a tulajdonosok folyamatosan fejlesztik környezetüket, épületeiket, hogy külső megjelenésükben is méltóan fogadhassák a világörökség városába és a térségbe érkező vendégeket. Települési-és térségfejlesztési feladatok segítése A Dél-dunántúli régióban a partnerség elve alapján, a tájegységeken is átívelő lehetőségeket figyelembe véve kerestük az együttműködés minél sokrétűbb lehetőségeit.

8 8 A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapvető feladatának tekinti, hogy fejlessze, segítse, ösztönözze a települések kulturális és idegenforgalmi intézményeinek, központjainak, egyesületeinek és közösségeinek munkáját. A szolgáltató tevékenységét mindenek előtt a települési önkormányzatok kötelező közművelődési és idegenforgalmi feladatainak szakmai segítésével, a kistérségi társulások térségformáló szerepére alapozva, a megyék közötti regionális össze fogásra tekintettel is érvényesíti. Kapcsolattartás és kommunikáció Baranyában és a régióban a szakmai intézmények és a térségek között A kulturális és turisztikai szakterületek megyei, regionális, országos és nemzetközi intézményeivel, szervezeteivel folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki. Kommunikációs eszközrendszerünkkel biztosítjuk, hogy a megyében a szakmai intézmények és az önkormányzatok rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapjanak kulturális, közművelődési és turisztikai kérdésekről, az aktuális feladatokról. Biztosítjuk adatbázisunk, illetve a megyei és országos statisztikai adatok hozzáférhetőségét. Regionális kapcsolatainkban meghatározó fenntartónk, a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködése Somogy és Tolna megyével. Keressük a kapcsolatot a regionális szakmai társszervezetekkel, az európai információs pontokkal, fejlesztő központokkal. Rendezvénynaptár Intézményünk minden évben rendszerezi és közreadja a megye kulturális és turisztikai programjait. A programajánló tájékoztatást ad somogyi és tolnai eseményekről is. Pályázati tevékenység Intézményünk az elmúlt években szinte valamennyi pályázati lehetőséget kihasznált annak érdekében, hogy a megyei közművelődési és idegenforgalmi intézményhálózat és a társintézmények munkáját és szakmai tevékenységét segítse. Ezáltal a kisebb intézmények számára is lehetőség kínálkozott arra, hogy a kiemelkedő fesztiválokhoz, programsorozatokhoz, fejlesztési tervekhez kapcsolódjanak és a megyei koordinálású, közös projektek elnyerésére volt lehetőség. Ilyen volt többek között a Baranyai Mediterrán Ősz - közös pályázat, amelyben 24 település önkormányzata, művelődési intézményei vettek részt. A megyei informatikai fejlesztésekre írt projekt pécsváradi, mohácsi, komlói, siklósi, és a pécsi művelődési központok részvételével valósult meg.

9 9 A Baranyai Folknapok rendezvénysorozathoz 5 község társult, ugyanennyi néptánc együttes mutatta be Baranya gazdag néptánc-kultúráját. Megjelenő kiadványainkat pályázati forrásokból tudtuk finanszírozni. A technikai (audiovizuális, számítógép, fesztiválsátor, színpad, világítás, hangtechnika) fejlesztéseket minden évben a technikai-műszaki érdekeltségnövelő pályázatokkal értük el. Intézményünk technikai infrastruktúrája a tervezett, szakszerű fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan bővült. Intézményünk a projektekhez szükséges saját erő igényével folyamatosan pályázik a Megyei Közgyűlés Pályázati Alapjához. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ módosított Alapító Okiratával valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával a Középtávú Szakmai Fejlesztési Program és Intézkedési terv kidolgozásának alapdokumentumai megteremtődtek.

10 10 A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI KÖZPONT KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A középtávú szakmai program a 2001-ben készült Közművelődési középtávú fejlesztési stratégia és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2004.(II.19.) Kgy. határozatával elfogadott A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ közötti tevékenységéről szóló beszámoló alapján, az alábbi dokumentumok felhasználásával készült.: Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve A készülő Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Magyar Turizmus Rt. marketingtervei évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Európai Uniós és Stratégiai Főosztálya, és a Közművelődési Főosztály alapdokumentumai A készülő Magyar Kulturális Stratégia Magyar Művelődési Intézet alapdokumentumai Baranya Megyei Önkormányzat évi középtávú munkaprogramja Baranya Megye Kulturális Fejlesztési Koncepciója Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Alapító okirata Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata KULTURÁLIS TRENDEK, SZÜKSÉGLETEK A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai munkájában arra törekszik, hogy a közösségi művelődés, mint helyi-területi érték, mint tőke tudatosuljon a piacgazdaságban, hiszen a közösségi tudás, illetve tapasztalat jelentős hozzáadott érték lehet a helyi gazdasági és társadalmi folyamatokban. Olyan tartalék energia, amelynek felszínre hozása nem igényel jelentős beruházást, de befektetést igen. A helyi és területi folyamatokba - főleg kistelepüléses térszerkezet esetében - való kulturális (mérhető változásokat elindító) - befektetés nélkül tovább zuhannak a szociális hálón átszakadva a kistérségi társadalmak lakói. A folyamat megállítása szükséges. A megyében is úgy megy végbe a kultúra támogatási rendszerének és nagyságrendjének (a kulturális normatíva relatíve alacsony értéke miatt!) a torzulása, hogy közben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális fogyasztásának finanszírozása egyre esélytelenebb.

11 11 A kulturális funkciók és feladatok újraértelmezésével érdemi munkamegosztással érdekeltség teremthető a regionális szintű kulturális gazda, rendszergazda szerephez. Az autonóm módon működő európai uniós régiók többsége ma is gazdája, felelőse és finanszírozója (legalább is részben) a regionális és helyi kulturális értékeknek, intézményeknek, folyamatoknak. Az un. magas kultúra értékei egyaránt támogatóra találnak a központi állam és a jelentős gazdasági szereplőknél. Számukat tekintve a művelődés közösségi keretei nőnek, de a kultúra GDPhez és az állami költségvetési részesedéshez viszonyított aránya (%-a) csökken. Olyan Regionális Kulturális Operatív Program kialakítása indokolt, amely tartalmazza tanulási-tanítási régió részprogramot, a művészeti mecenatúra regionális megrendelését, a közkulturális, közművelődési szükségletek kiegészítő támogatási rendszerét. Tanulási-tanítási-művelődési önálló operatív program meghirdetése indokolt, amely nem egyenlő a munkaerőpiaci igényekhez kapcsolódó felnőttképzés jelenlegi intézményrendszerével, a mostani nagyságrenddel. Kulturális intézmények és civil művelődési szervezetek (pl. közhasznúak) helyzetbehozásával, újszerű támogatási rendszerrel településekkistérségek, megyék, a régiók összefogásával tanulói közösségekké szervezésével /népfőiskolák, szabadegyetemek, állampolgári tanulókörök, stb./ valóságos módon elősegíthető a tudásalapú társadalomba való belépés. Interregionális hazai és nemzetközi tanulási és tapasztalatszerző helyzetek támogatásával csökkenthető az EU-s átlagokhoz való felzárkózás időtartama, javítható az egyének, a háztartások, a közösségek életminősége. A kultúra átfogó szférájának összehangolt támogatási rendszerek kialakítására van szüksége, amihez jól illeszkedik a települési és regionális szintű esélyteremtő-javító munka, az oktatási, felnőtt tanulási szerep, valamint mindezek hozzá tudnak járulni az életminőség javulásához. KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIAI FELADATOK A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az eddigi szakmai gyakorlatát a fentiek figyelembevételével úgy kívánja korszerűsíteni, hogy eddigi eredményei megőrzésével, új partnerkapcsolatok kialakításával, bővítésével európai uniós támogatások megszerzésére törekszik.

12 12 Az Európai Unió tagjaként a közművelődésben dolgozók számára a szervezetek között, országon belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt sok lehetőség nyílik a közösségi élet élénkítésére, az Európai Unió által anyagilag támogatott együttműködések, partnerség szorgalmazására és kialakítására. A versenyképesebb gazdaság, a humán erőforrások fejlesztése, jobb minőségű környezet és kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés a célja a Nemzeti Fejlesztési Tervnek, mely hosszú távon az Európai Unió gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való felzárkózást jelenti. Az új tagállamok iránt megnyilvánuló kíváncsiság megsokszorozhatja a szakmai kapcsolatokat a magyar kultúra és turisztikai nevezetességek iránt érdeklődést mutatók és az országba látogatók számát. A kultúra és közművelődés számára a Strukturális Alapok nyújthatnak fejlesztési lehetőséget. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza azokat a fejlesztési programokat, amelyeket hazánk a közötti időszakra érkező források felhasználásával próbál megvalósítani. A nemzeti programok finanszírozásához a Strukturális Alapok kiegészítő hozzájárulást nyújtanak abból a célból, hogy a tagállamok közötti regionális különbségeket csökkentsék, illetve a gazdasági és a társadalmi kohéziót erősítsék. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a Nemzeti Fejlesztési Tervben a kultúra ugyan nem önálló fejezet, ennek ellenére a kulturális területet a Nemzeti Fejlesztési Tervben számos fejlesztési cél között, illetve prioritási tengelyen szerepel. E fejlesztési célokat és prioritásokat figyelembe véve fogalmazza meg koncepcióját. A Strukturális Alapok forrásaihoz az operatív programokon (OP) keresztül juthatunk hozzá. Az öt OP közül a Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP), illetve a Regionális OP fontos prioritásai között szerepel a kulturális fejlesztés (kulturális turizmus fejlesztése és kulturális telematikai és tartalomipari fejlesztés), míg az Agrár- és Vidékfejlesztési OP-ben említőlegesen szerepel a kulturális örökség védelme és hasznosítása. A baranyai gazdaság versenyképességének növelése átfogó cél megvalósítása a turisztikai szektor versenyképességének növelésével, többek között a kulturális turizmus fejlesztésével lehetséges. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2004-ben Kulturális turizmus Baranyában és Dél-Dunántúlon címmel szakmai koncepcióját kidolgozta.

13 13 Baranya megye fejlesztési terveiben megfogalmazottak szerint a megye egyik erőssége etnikai sokszínűsége. A területfejlesztési prioritások között szerepel az idegenforgalom, ezen belül a kulturális örökségek. A kulturális és rendezvényturizmus a stratégiai programban megfogalmazottak szerint a legfőbb támogatója lehet a régió sajátos arculata, az ú.n. multikulturális régió kialakításának. Összeállításunkat a következőkkel egészítjük ki: A tudás alapú társadalomhoz szükséges tudásbázis és innovációs képességek fejlesztésében a felnőttképzési programok szervezésében a megyei közművelődési intézményeknek, a közösségi színtereknek, az alap- és általános műveltséget közvetítő, valamint a munkaerőpiaci képzést folytató intézményeknek összehangoltabb, tudatosabb koordinációja szükséges. Elengedhetetlen Baranya népessége kulturális, képzettségi és tudás szintjének emelése, így az egész életen át tartó tanulás (amelyben a közművelődési hálózat is részt vesz), valamint a térségi kulturális hálózatok helyreállítása, revitalizációja. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, mint a felnőttképzési feladatok egyik segítője, fokozottabban működjön közre a baranyai tudás alapú társadalom kiépítésében. Baranya megyét kulturális és történelmi értékei, műemlékei, világörökségi helyszínei, valamint természeti adottságai, változatos tájai, folyó- és állóvízpartjai természetvédelmi területei és gazdag termálvízkészlete tehetik vonzó turisztikai célponttá. A megye egyik lehetséges húzóágazata a turisztikai, idegenforgalmi szektor, amely az önkormányzat fejlesztési terveiben fokozott hangsúlyt kapott. A kulturális turizmus, - mint kiemelten fejlesztendő terméktípus a megyében - keretein belül lehetőség van a Világörökségi helyszínek összehangolt fejlesztésére, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa pécsi pályázatán belül a régió és Baranya gazdag örökségét, kulturális sokszínűségét bemutató javaslatok, fejlesztési projektek előkészítésére. Baranya speciális adottságai hozzájárultak ahhoz, hogy olyan nagyrendezvények, fesztiválok honosodhattak meg, mint a Baranyai Mediterrán Ősz rendezvénysorozat, a kézműves programok, Határon Túli Magyarok Fesztiválja. A kulturális fesztiválok jelentős marketing szerepet is ellátnak, amikor programjaikon középpontba állítják pl. a szőlő- és borkultúrát, a kézművességet, a termeléshez kapcsolódó különböző tevékenységeket, termékeket. A fesztiválok megyei-regionális kiterjedése lehetőséget nyújt a

14 14 nemzetközi kapcsolatokban rejlő kulturális tartalom- és szolgáltatáscserére, újszerű együttműködésre. A fesztiválok, nagyrendezvények a megyei-regionális turisztikai kínálatban jelentős vonzerőt képviselnek, abban jelentős szereppel bírnak. Az információs társadalom fejlesztése terén az Internethez való közösségi hozzáférés és a digitális tartalom készítése azok a fejlesztési célok, amelyek a kulturális területet érintik. Intézményünk középtávú tervében hangsúlyos feladatként kezeljük a megye közművelődésének és idegenforgalmának informatikai lehetőségeinek fejlesztését. Szakmai-informatikai, technikai-műszaki infrastruktúránk korszerűsítésével, fejlesztésével, az információk rendszerszerű gyűjtésével, közvetítésével a települések, a térségek kulturális és idegenforgalmi értékeinek szakszerű bemutatását, a megye, illetve Pannonia közösségeinek fejlődését kívánjuk támogatni. A Pannonia elnevezés utal a régió természetes egységére és több ezer éves történelmi múltjára, hagyományaira. A baranyai települései, kistérségei a sok szempontból hátrányos térségek minden korábbinál fokozottabban igénylik a pályázati tanácsadást a kultúra, a közösségi művelődés területein. A baranyai kistelepüléseken több esetben felkészült intézmény hiányában csak egy-egy civil művelődési egyesület vagy alapítvány kénytelen magára vállalni a település kulturális, szellemi feladatainak szervezését. Az egyesületi működés csak fokozott szakmai tanácsadás, pályázati információk közvetítése mellett tud fennmaradni, illetve a pályázatelkészítési technikák átadásával van remény a nyertes pályázatok esetén a fejlődésre. A baranyai adottságok között figyelembe kell venni, hogy Baranya aprófalvas megye, a megyeszékhely és a vidéki városok valamint néhány kistréségi központ kulturális intézményének szakmai teljesítőképességét leszámítva, az intézmények többsége fejletlen, sok esetben elmaradott technikai infrastruktúrával, hiányos szellemi kapacitással küszködik. Ahhoz, hogy a szükséges változásokat elérjük, amely egyúttal az európai uniós felzárkózás követelménye és a Nemzeti Kulturális Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel is egybeesik, indokolt a megyei intézménynek, mint szakmai központnak a területi igényekhez való differenciáltabb igazítása szakmai korszerűsítése, megerősítése. Megoldandó és nem halasztható feladatok között kell kezelni a kistelepülések és a kistérségek újszerű, összefogáson alapuló, egymás tevékenységét kiegészítő és egyben erősítő új típusú együttműködését. Biztosítani kell a kistelepülésen

15 15 élők egyéni és közösségi szükségleteinek kielégítését szolgáló telematikai eszközökhöz való hozzáférést. A kistelepülések infrastrukturális, anyagi és személyi feltételei ismeretében a közösségi művelődési tér legyen az új kommunikációs technikák közösségi használatba vételének alapja, segítője, ahol integrálódik a művelődési intézmény, a könyvtár, a teleház funkciója. E sajátos igények szakszerű összefogására, módszertani segítésére a Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak megfelelő szaktudással kell rendelkezni. A közművelődési feladatok korszerűsítését szorgalmazza a évi CVII. Törvény is a települési önkormányzatok többcélú társulásairól. 2. (1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat és hatáskörök ellátásáról: Többek között: a. oktatás és nevelés; e. közművelődési, közgyűjteményi tevékenység m. esélyegyenlőségi program megvalósítása; o. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 3. (1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza : g. a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatásának módját, valamint az együttműködés rendjét. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai tanácsadásra és szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a többcélú kistérségi társulások feladatainak segítésére a közművelődésről szóló évi CXL. tv. alapján megfogalmazta. Az intézmény igény szerint az alábbi feladatok megoldásában nyújt segítséget: a kistérségi közművelődési koncepció kidolgozásában, a kistérségi közművelődési rendelet megalkotásában, a közművelődési szakemberek képzésében-továbbképzésében, képzési és beiskolázási tervek elkészítésében. pályázati információk megszerzésében, pályázat megírásában Az intézmény internetes adatbázisában információk, programok közzétételében (országos: intézményi: A Diskurzus c. folyóiratban aktuális hírek, információk megjelentetésben egyetemi gyakorló intézményi feladatok ellátása során a hallgatók felkészítésében a kistérségi feladatok ellátására

16 16 Egyéb szolgáltatásaink, tevékenységeink: Kistérségi és helyi rendezvények szakmódszertani segítése: ajánlások, címlisták stb. települések, szervezetek programjainak technikai lebonyolításának segítése: színpad, kézműves sátor kölcsönzése, hangosítás, videofilm és fotó dokumentáció készítése Megyei kulturális és turisztikai éves rendezvénynaptár elkészítése Amatőr csoportok, körök, előadók közvetítése A népi kismesterséggel foglalkozók, képző - és iparművészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása Idegenforgalmi információk, tájékoztatók, módszertani anyagok közreadása Idegenforgalmi és közművelődési kiadványok szerkesztéséhez módszertani segítségnyújtás Kistérségi közművelődési statisztika feldolgozása, és elemzése. Közművelődési innovációs fejlesztő tevékenységek kidolgozása Közművelődési tevékenységek értékelése, elemzése Kistérségi turisztikai koncepciók készítéséhez tanácsadás Kistérségi turizmus tevékenységeinek kulturális és információs segítése A megye imázsát szolgáló térségi, regionális, nemzetközi fesztiválok, rendezvénysorozatok koordinálása, menedzselése A megyében működő közösségek, civil szervezetek, intézmények kulturális és idegenforgalmi együttműködésének segítése Szakmai információk és dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, közvetítése Kistérségi és regionális tanácskozások, szalmai fórumok szervezése A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak jelentős feladata van a soknemzetiségű baranyai szervezetek közművelődési segítésében. A nemzeti és kisebbségi szerveződések igényeinek, feladatainak kiszolgálása sajátos közművelődési és turisztikai módszereket követel a megyei szakemberektől. A kisebbségi nyelvek és a multikulturális adottságok megőrzésének fokozottabb segítése, értékeinek közvetítése nemcsak megyei-regionális, hanem európai uniós elvárás is. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa pályázat Baranya megye, Pécs és régiója középtávú tervének átgondolását is jelenti. Jelentőségét felismerve a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a pécsi pályázat előkészítő munkálataiban kezdetektől fogva részt vesz. A pályázathoz a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az alábbi a szakmai napokon szerzett ismeretek alapján és tartalmában megerősített - javaslatokat nyújtotta be, és vállalta a közreműködést:

17 17 - A multikulturális régió hagyományainak bemutatása, ápolása - Baranya soknemzetiségű kultúrájának bemutatása - Baranya szellemi örökségének ápolása, közvetítése - Hagyományos fesztiváljaink (Kézműves Napok, Baranyai Mediterrán Ősz, Szőlő és Bor Ünnepe, Határon Túli Magyarok Fesztiválja, stb) bővítése európai kapcsolatrendszer segítésével - Baranya megye kreatív és kulturális adatbázisának továbbfejlesztése - Kulturális turizmus fejlesztése A megye soknemzetiségű és vallású lakossága sajátos építészeti emlékeiben, a falvak és városok templomaiban, tájházaiban, múzeumaiban, megőrzött népviseletében, szokásaiban, hagyományaiban és gasztronómiájában ma is a sokszínűség jegyeit őrzi. A ragaszkodás a nemzedékeken át megőrzött hagyományokhoz és az újak megteremtésének szándéka ma is együtt van jelen számos település, kulturális együttes, egyesület és a hagyományaikat őrző családok életében. Baranya legfőbb értékének tartott multikultúrája számos megyei fejlesztési tervben megtalálható. E témakörben olyan kulturális utak kidolgozása szükséges, melyek összhangban vannak a megye turizmusfejlesztési terveivel, megegyeznek a Baranya Megyei Önkormányzat marketing tervének a megyei promóció és a kistérségek promóciója című fejezeteiben ajánlott javaslatokkal. Baranya megye világhírű régészeti emlékhelyeire alapozott kulturális utak kialakításának koncepciója (Magyarország római határa limes) és módszertani anyag kidolgozása lenne indokolt. A megvalósításhoz a téma nemzetközileg elismert szakemberei vezetésével a különböző baranyai intézményekkel való együttműködés szükséges Baranya megye különleges régészeti leletanyagával kapcsolatban. Baranya megye kreatív és kulturális ipara adatbázisának gondozása, folyamatos bővítése Jelenleg mintegy hétszáz adatot (amatőr képző-és iparművész, népi együttesek, tárgyalkotó népművészek, stb.) gondoz intézményünk, amelynek bővítését pályázati úton szerzett pénzeszközökkel tervezzük az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. A határon túli magyarság kulturális tevékenységének támogatása: A határon túli magyarság kultúrájának, anyanyelvének ápolása, a kulturális identitás erősítése az anyaország, így a megyék elkötelezett feladata is. A bevált kulturális formák, a kialakult és elterjedt hagyományok jól példázzák a nemzeti és az európai nemzetek közti összefogást. Folytatni szükséges a határon túli magyarságot segítő találkozók, fesztiválok és közös projektek szervezését.

18 18 A Határon Túli Magyarok Fesztiválja tapasztalatai alapján 2010-ben 2 rendezvényt, a Magyarok Világtalálkozóját és Európa kisebbségei multikulturális találkozóját, valamint a Kárpát-medence kulturális turizmusa koncepciójának kidolgozását Európai Uniós pályázati lehetőségek felkutatásával tervezzük az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. A Minisztérium Közművelődési Főosztálya kérésére a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a közművelődési szakterület határon túli magyarsággal kapcsolatos stratégiáját megfogalmazta. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ októberétől a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal közösen évente megszervezi a Határokon Túli Magyarok Fesztiválját. A fesztivál az immár hagyományossá vált programokkal (fórum, tudományos előadások, képzőművészeti, irodalmi, népzenei, néptánc bemutatók, gyűjtők bemutatkozása, stb.) kiteljesedett, a résztvevők köre évről-évre egyre nőtt. Az évente megrendezett fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő, a magyar kultúrát és hagyományokat őrző, ápoló civil közösségeknek bemutatkozási lehetőséget, szakmai segítséget nyújtsunk, és a tudományok, művészetek, gazdasági élet területén tevékenykedőknek találkozási lehetőséget biztosítsunk. Stratégiai feladataink között szerepel a Határon Túli Magyarok Fesztiváljának további szakmai kibővítése, a Kárpát-medence kulturális és turisztikai értékeinek közvetítésére. Kulturális civil szervezetek A Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiájával összhangban elsősorban a megyei és térségi feladatokat ellátó civil szervezeteknek (kézműves, kisebbségi, helyismereti, néptánc, nyújtunk szakmódszertani segítséget. A középtávú kulturális és turisztikai fejlesztési irányok valamint a hosszú távú (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) stratégia kapcsolata A évek stratégiai és operatív programjaihoz Baranya megye versenyképes gazdasági szerkezetének kialakításához az intézmény az alábbi szakmai tevékenységével kapcsolódik: - Az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének megteremtése Baranya aprófalvas településein az oktatás és a szabadidős tevékenységek kombinációjának komplex megközelítésével, innovatív stratégiák kidolgozásával.

19 19 - Baranya megye szakmai struktúrájának fejlesztése a közművelődési intézményrendszer és a helyi humán erőforrás rendszerszerű bevonásával, a munkaerő-piaci és az iskolai rendszerű képzések koordinálásával. - Baranya megye kulturális és turisztikai örökségének megőrzése, hasznosítása. A baranyai kulturális és turisztikai ipar vállalkozói kapcsolatrendszerének feltárása, és a humán infrastruktúra működéséhez szükséges tárgyi feltételrendszer megteremtése. Az operatív megvalósítás az alábbi területeken indokolt: - Jelenleg nem frekventált baranyai térségek bekapcsolása a turizmusba - Örökségi értékek, örökségi szakmák oktatása Baranyában - Kihalóban lévő mesterségek újjáélesztése (módszertani munka) - A kulturális turizmus fejlesztése Baranyában A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ megtartva eddigi népszerű rendezvényeinek szakmai és tartalmi követelményeit, azok újszerű, vonzó látványtervének kidolgozását - Virtuális és attraktív Baranya program megvalósítását - tekinti egyik fő feladatának az elkövetkezendő években. A kulturális és turisztikai adatbázis bővítése a honlapon folyamatosan történik. A tájékoztatás új formája az emagyarország pont- Eu porta - egyre nagyobb népszerűségnek örvend intézményünkben. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájának fő irányát a megye kulturális öröksége a kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása jelenti. A Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága munkaterveiben a tárgyalásra javasolt témák közül az alábbiakban folyamatosan részt vállalunk: Baranya megye korszerű kulturális infrastruktúrája, kulturális rendszere vagy klasztere kialakítása Baranya megye kulturális öröksége kulturális turizmus Baranyában A Kulturális Örökségnapok jelentősége Baranya kulturális örökségének megőrzésében Baranya megye turizmusfejlesztési programjainak korszerűsítése Baranya Megye Kulturális Fejlesztési Koncepciója értékelés és a koncepció, Hosszú távú kulturális stratégia meghatározása

20 20 A megye nemzetközi kapcsolataiból adódó intézményi feladatok: A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban a projektszintű együttműködések mellett a kultúraközvetítő szerep kapott hangsúlyt. A jövőben várhatóan még inkább kiteljesedik az ilyen jellegű tevékenység, melyben a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai és szervező munkájával vesz részt. Az intézmény szakmai feladatainak a jövőben az alapító okirat és a fenntartó döntései alapján a megyei sajátosságok fokozottabb figyelembevételére kell irányulnia. Kulturális vidékfejlesztés - újszerű kistérségi kapcsolatok kialakítása - aprófalvak közösségi művelődését szolgáló, fejlesztő kulturális projektek kidolgozása - alapműveltség pótló és a funkcionális analfabetizmust csökkentő programok és tanfolyamok közvetítése a megyei közművelődési intézményekben - élethosszig tartó tanulás segítése - megyék / régiók / európai régiók közötti együttműködés - Baranya kulturális örökségvédelmének közművelődési eszközökkel történő támogatása (ismeretközvetítő elődadások, helytörténeti, honismereti, településvédő szervezetek munkájának kiszolgálása) - művészeti (amatőr és hivatásos) tevékenység segítése - tehetségek felkutatása, módszertani-információs segítése (előadó művészet, ének, zene, tánc, tárgyformáló művészet - esélyegyenlőségi projektek kidolgozása - Pécs Európa Kulturális Fővárosa pályázat és középtávú fejlesztési terv baranyai projektrészének kidolgozása A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban vállalt kulturális és turisztikai jellegű feladatok segítése Bekapcsolódás Európai Uniós pályázatokba, önálló pályázatok készítése Határon túli magyarság szakmai segítése Szakmai képzések, továbbképzések Az Idegenforgalommal kapcsolatos tevékenység közreműködik az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában, propagálásában az idegenforgalom megyei információs és dokumentációs központja

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓJA Készítette Pannon Projekt Kft Lektorálta Dr. Palancsa Attila, PhD. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben