Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ"

Átírás

1 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI KÖZPONT KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE Az előterjesztést készítette: Bokor Béla, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 19-i ülésén tárgyalta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájáról szóló beszámolót. A 19/2004. (III. 18.) Kgy határozatban a közgyűlés felkérte a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatóját, hogy készítse el az intézmény középtávú szakmai fejlesztési programját és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet, amit a Kulturális Bizottság vitasson meg. A következő ülésén a közgyűlés 28/2004. (III. 18.) Kgy. határozatában módosította az intézmény alapító okiratát, jelentősen szűkítve idegenforgalmi feladatait. Ezért a kulturális központnak módosítani kellett szervezeti és működési szabályzatát és csak ezután kezdhette elkészíteni középtávú szakmai fejlesztési programját és intézkedési tervét a közötti időszakra. A középtávú terv fejezetei: I. Kulturális és idegenforgalmi szakmai program, a tevékenységek fő iránya, fejlesztése feltételei II. III. Műszaki-technikai infrastruktúra helyzete Intézkedési terv, ütemterv I. KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMAI PROGRAM, A TEVÉKENYSÉGEK FŐ IRÁNYA, FEJLESZTÉSE FELTÉTELEI 1. Az intézmény működését biztosító alapdokumentumok: A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) a Baranya

2 2 Megyei Közgyűlés 34/1996. /II.26./ Kgy. határozatával, március 1-i hatállyal jött létre. Jogelőd intézményei: Baranya Megyei Művelődési Központ /alapítás éve: 1960/ Baranya Megyei Idegenforgalmi Információs Hivatal /alapítás éve: 1992/ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 19-ei ülésén A turisztikai szolgáltatások helyzete a megyében, a Baranya Megyei Önkormányzat kapcsolódó feladatainak áttekintése című előterjesztésben a megyei önkormányzat turisztikai feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében új szervezet létrehozását kezdeményezte. A közgyűlés a 15/2004. (II.19.) Kgy. határozatával döntött a közhasznú társaság életre hívásáról, majd a 28/2004. (III.18.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapító okiratának módosítását jóváhagyta. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottsága 88/2004.(XI.8.) számú határozata módosította. Az intézmény típusa: közművelődési és idegenforgalmi intézmény Feladatai: Művelődési központok, házak tevékenysége Előadóművészet Alkotó tevékenység Művészeti kiegészítő szolgáltatás Egyéb kulturális szolgáltatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Idegenforgalmi tanácsadás és információszolgáltatás HELYZETÉRTÉKELÉS Baranya megye és székhelye Pécs olyan kulturális és turisztikai hagyományokkal és infrastruktúrával rendelkezik, amelyek egyedülállóvá teszik az ország többi vidéki városaihoz, régiójához képest. Pécs és a megye kulturális és turisztikai kínálata többrétegű: építészeti örökségének köszönhetően nemzetközi, egyes rendezvényei, múzeumai és oktatása folytán országos szintű. A városnak a megyén belüli szerencsés földrajzi elhelyezkedése következtében a megye egész lakossága számára elérhetőek Pécsett olyan kulturális szolgáltatások, amelyek a megye többi aprófalvas

3 3 településén, éppen a települések mérete miatt nem biztosíthatóak. A kulturális szolgáltatások jelentős része olyan kritikus tömeget követel, amely Baranyában a megyeszékhelyen áll rendelkezésre. A megyeszékhely kultúrájának fejlesztése a megye lakosságának egésze számára fontos és érzékelhető. A májusában bekövetkezett csatlakozás az Európai Unióhoz tovább fokozza a felelősséget megyénk közművelődési és turisztikai adottságai fejlesztését illetően. A fejlesztés területei: a megyei kulturális intézmények, amelyek a város és a megye jelentős programjait, fesztiváljait szakmai szempontok szerint továbbfejlesztik annak érdekében, hogy Pécs és Baranya fesztiválkínálata minőségi, egyedi, országos és nemzetközi hírű és egész évben folyamatos legyen, Az ú.n. kulturális ipar területén kiemelt figyelmet szentelve a médiának, a designnak, a kiadói tevékenységnek és az internetes technológiáknak, Az infrastruktúra fejlesztése az épületek, intézmények korszerűsítésével, műszaki-technikai, informatikai eszközökkel való ellátásával. Szakmai képzések, továbbképzések A megye közművelődési és turisztikai szakemberei számára elismert hazai és nemzetközi előadók közreműködésével a folyamatos megújítására, tartalmi bővítésére törekedve találkozókat, szakmai napokat és fórumokat szerveztünk. A továbbképzések témái kapcsolódtak a Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseihez, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó feladatokhoz. Évente megrendezésre kerülő fesztiválok, nagyrendezvények Nagyrendezvényeink Országos Szőttes és Cserépvásár, Kézműves Vasárnap, Baranyai Mediterrán Ősz - Szőlő és Bor Ünnepe, Határon Túli Magyarok Fesztiválja folyamatosan, azonos időszakban visszatérő programsorozatok, amellyel elértük, hogy nemcsak hazánkban, hanem a határainkon túl is ismertté váltak: A Kárpát - medencében élő magyarlakta területek kulturális hagyományainak ápolását, továbbéltetését, valamint széleskörű megismertetését is jelentő programsorozatok hatása, közösségfejlesztő és közösségmegtartó ereje számottevő. Intézményünk e rendezvénysorozatokban szervező, koordináló feladatokat lát el, és évről-évre megjelenteti a programsorozatok műsorfüzeteit. Igény szerint részt vállal a rendezvények lebonyolításában, biztosítja a szükséges technikai eszközöket, szabadtéri színpadot, valamint a kézműves termékek árusítására szolgáló sátrakat. A rendezvénysorozatban résztvevő települések programjaikat a helyi hagyományoknak, szokásoknak megfelelően szervezik, így azok sokszínűek, változatosak és népszerűek.

4 A Baranya Megyei Önkormányzat partnerkapcsolataiból adódó programokat bel- és külföldön (konferenciák, külföldi bemutatkozások) egyaránt segítettük. A Közgyűlés felkérésére rendszeresen ünnepi műsorokat szervezünk és rendezünk (megyebál, háromévenként a régióbál, Köztisztviselők Napja, Augusztus 20. Megyei Ünnepély, Megyenap ünnepi műsora), és szakmai programok szervezésében közreműködtünk (Megyei Esélyegyenlőségi Nap) ban a Nemzeti Színház által létrehozott Megyejárás - Baranya megye és Pécs városa bemutatkozása háromnapos fesztivál keretében Budapesten - koordinálását intézményünk végezte. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kiemelt feladatai közé tartozik a megye közművelődési hálózatának támogatása, a regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint az idegenforgalmi szakmai tanácsadás, programszervezés és információnyújtás. A rendszerváltás utáni néhány évben a helyi intézmények, szervezetek önállóságra törekvése volt a jellemző, míg az utóbbi években emellett fokozottabb igény mutatkozik a szaktanácsadásra és a megyei intézményi szolgáltatásokra. Ezek között szerepel a programszervezés, a pályázati információk, amatőr művészeti előadók és alkotók címjegyzékének gyűjtése és továbbadása a közművelődés és idegenforgalom területén dolgozóknak, műsorajánlás, vagy éppen a hang- és videó technikai szolgáltatás. Jellemző, hogy főleg a kistelepülések igényei, kérései sokasodnak, amelynek oka a közművelődési szakember, valamint az információ és a megfelelő infrastruktúra hiánya. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szaktanácsadó és szolgáltató tevékenysége sokrétű, és rugalmasan alkalmazkodik a változó igényekhez. Az intézmény új lehetőségeivel mindezek folyamatosan bővülnek: informatikai tanácsadás, a számítógéppark korszerű fejlesztése során állandó INTERNET hozzáférés, /elektronikus levelezés/ lehetőségeinek biztosítása, kiadványok nyomdai előkészítése, amatőr alkotók (első kiállítók) és művészek bemutatkozásának segítése, külső szervek részére termek bérbeadása. Az audio-vizuális technikáinkkal, illetve fejlesztésével folyamatosan segítjük a kistelepüléseket. A kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvényben meghatározott feladatok alapján - igény szerint - közreműködünk a helyi közművelődési rendelet megalkotásában. Nem hivatásos művészeti szakterület 4

5 5 A nem hivatásos előadó művészeti szakterület (tánc, néptánc, ének zene, színjátszás, vers és prózamondás, gyermek előadó művészeti műhelyek, szakkörök) és a nem hivatásos alkotóművészeti szakterület (képző és iparművészet, tárgyalkotó népművészet) valamint a nem hivatásos előadó művészeti szakterület) szorosan összefonódik a közösség és térségfejlesztéssel, az idegenforgalommal. Intézményünk fontos szakmai feladata a benne résztvevők segítése, ösztönzése, az amatőr művészeti területek kiemelt szakmai támogatása. A művészeti együtteseknek és szólistáknak az intézményünk rendezvényein, városi, megyei regionális találkozókon, bemutatókon, hazai és külföldi fesztiválokon, eseményeken rendszeres bemutatkozási alkalmakat biztosítunk. A nem hivatásos alkotóművészeti szakterületen a Baranya Galéria működtetése folyamatos kapcsolattartást jelent a megye amatőr és hivatásos alkotóival, művészettörténészeivel és a megye vizuális művészetekkel foglalkozó munkatársaival. Az amatőr képzőművészeti terület továbbfejlesztése érdekében intézményünk lebonyolító és szervezőként vesz részt az AMATOR ARTIUM Országos Képző és Iparművészeti Tárlat megyei pályázataiban. Rendszeresen segítjük megyénk művésztelepeinek (Bicsérdi Alkotótelep, Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Műhely kővágószőlősi alkotótelepe, Ormánsági Nemzetközi Festő és Faszobrász Alkotótelep, Hét Határ Egyesület munkáját, stb.) A Határon Túli Magyarok Fesztiválja programjai között hagyományosan megjelennek a képző és iparművészeti kiállítások. A tárgyalkotó népművészet segítése érdekében országos és megyei kiállításokat szervezünk, folyamatos munkakapcsolatot tartunk a baranyai kézműves egyesületekkel: a magyarlukafai Kaptár Egyesülettel, a Baranyai Kézművesek Egyesületével, az Orfűi Kézműves Egyesülettel, és csatlakozunk az országos meghirdetett pályázatokhoz. Megyénkben több mint hétszáz a nem hivatásos alkotóknak száma. Számítógépes adatbankunkban az adatbázist a szakterület igényeinek megfelelően folyamatosan bővítjük, ami az egész megyére kiterjedő információs szolgáltatás biztosítására alkalmas Információs rendszer működtetése - Megyei közművelődési statisztika A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma évtől új közművelődési adatlapot és a statisztika elektronikus úton történő feldolgozását fejlesztette ki. Intézményünk, mint megyei szaktanácsadó és információs központ e rendszerben a megyei közművelődési statisztikát Feldolgozó és Ellenőrző Központként működik közre.

6 6 A statisztikai adatlap kitöltésében és az internetes továbbításban szakmai segítséget nyújtunk a jelentésre kötelezett önkormányzatoknak, intézményeknek, művelődési tevékenységet folytató egyesületeknek, alapítványoknak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta a megyei közművelődési információs rendszer baranyai bevezetését. A Baranyai Közművelődési Információs Rendszer adatbázisának főbb témakörei: megyénk településeinek bemutatása fotókkal és közhasznú információkkal, turisztikai információk, látnivalók, lehetőségek, megyei közművelődési és turisztikai intézményhálózat, művelődési egyesületek, alapítványok, megyei rendezvények naptára, amatőrmozgalomban résztvevő felnőtt és gyermek csoportok, együttesek, egyéni előadók teljes körű információi, amatőr képző- és iparművészeti, tárgyalkotó népművészeti körök, műhelyek, egyesületek, egyéni alkotók, az adott település, és intézmény egyéb szolgáltatásai, további kapcsolódási pontok elhelyezése, a települések honlapjának népszerűsítése. Az országos Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázisának (ERIKA) feltöltését az intézményünknél a rendelkezésre álló címtárak és információk rendszerezésével kezdtük. Az ERIKA témaköreinek és kérdésköreinek megfelelően kérdőíveket szerkesztettünk és juttattunk el az érdekelteknek. A beérkezett információs anyagokkal folyamatosan frissítjük az adatbázist A szakmai információk áttekinthetősége érdekében folyamatosan bővítjük a szakmai intézmények közötti információs kapcsolatokat, különös tekintettel az informatikai és technikai lehetőségekre (Internet, On-Line levelezés, ADSL, stb.). Az intézményi honlapot (www.baranyaikultura.hu) folyamatosan frissítjük és korszerűsítjük. Az emagyarország pont EU portát 2004 áprilisától működteti intézményünk, amellyel nyilvános Internet hozzáférést biztosítunk az érdeklődők számára. Középtávú terveink között szerepel a szolgáltatás fejlesztése, kibővítése. A Diskurzus, mint szakmai és önkormányzati információs periodika a térségi és egyetemes közművelődésről, forrásteremtő pályázati lehetőségekről, az önkormányzati közgyűlés munkájáról, a helyi önkormányzatok tevékenységéről, a művelődési intézményekről, egyesületekről és alapítványok, nemzeti és etnikai szervezeteinek tevékenységéről, megyénk és a régió idegenforgalmáról egyaránt

7 7 tájékoztatja az olvasóit. A közművelődési és idegenforgalmi események, programok mellett hangsúlyt kapnak a közigazgatási és kistérségi témák is. Idegenforgalmi szakmai tevékenység A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ közreműködésével az elmúlt időszakban az alábbi turizmusfejlesztésre vonatkozó programok készültek. Baranya megye turizmusfejlesztési programja (1998) Baranya megye turisztikai magterületeinek turizmusfejlesztési programja (1999) Baranya megye turizmusmarketing terve (2000) A tanulmányokat a meghívottakon kívül hazai és nemzetközi pályázatokat írók, egyetemi diplomájukat készítők a mai napig rendszeresen kérik, hiszen ezen tanulmányokban a megye, a város, a kistérségek, vállalkozók és egyesületek turizmussal kapcsolatos pályázatok szakmai részének elkészítéséhez nélkülözhetetlen és használható információkat találnak a megye természeti, történeti, építészeti, gazdasági-gazdálkodási kulturális öröksége, a kortárs művészeti és tudományos életre vonatkozóan. Az idegenforgalmi keresletet a 90-es évektől szerte a világban egyre erőteljesebben az értékorientáció, az új ismeretek szerzése motiválja. A megyei turisztikai fejlesztés célkitűzéseinek megvalósítását intézményünk szakmai, információs és fejlesztő tevékenységével segíti. Nagyrendezvényeink tematikai és időbeni egymásra épülése a turisztikai évad meghosszabbodását, a térség bel- és külföldi vendégforgalmának növekedését eredményezik A tartózkodási idő meghosszabbodása pedig többletköltésre motiválja, ösztönzi a vendégeket. Idegenforgalmi szaktevékenységünkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy az elmúlt években jelentősen erősödött és folyamatosan erősödik a térség falusi turizmusa. Új munkahelyek teremtődtek és teremtődnek, növelve a megélhetési forrást. A fesztiválokhoz kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó egységek, valamint szálláshelyeink forgalma is javul, ezért a tulajdonosok folyamatosan fejlesztik környezetüket, épületeiket, hogy külső megjelenésükben is méltóan fogadhassák a világörökség városába és a térségbe érkező vendégeket. Települési-és térségfejlesztési feladatok segítése A Dél-dunántúli régióban a partnerség elve alapján, a tájegységeken is átívelő lehetőségeket figyelembe véve kerestük az együttműködés minél sokrétűbb lehetőségeit.

8 8 A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ alapvető feladatának tekinti, hogy fejlessze, segítse, ösztönözze a települések kulturális és idegenforgalmi intézményeinek, központjainak, egyesületeinek és közösségeinek munkáját. A szolgáltató tevékenységét mindenek előtt a települési önkormányzatok kötelező közművelődési és idegenforgalmi feladatainak szakmai segítésével, a kistérségi társulások térségformáló szerepére alapozva, a megyék közötti regionális össze fogásra tekintettel is érvényesíti. Kapcsolattartás és kommunikáció Baranyában és a régióban a szakmai intézmények és a térségek között A kulturális és turisztikai szakterületek megyei, regionális, országos és nemzetközi intézményeivel, szervezeteivel folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki. Kommunikációs eszközrendszerünkkel biztosítjuk, hogy a megyében a szakmai intézmények és az önkormányzatok rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapjanak kulturális, közművelődési és turisztikai kérdésekről, az aktuális feladatokról. Biztosítjuk adatbázisunk, illetve a megyei és országos statisztikai adatok hozzáférhetőségét. Regionális kapcsolatainkban meghatározó fenntartónk, a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködése Somogy és Tolna megyével. Keressük a kapcsolatot a regionális szakmai társszervezetekkel, az európai információs pontokkal, fejlesztő központokkal. Rendezvénynaptár Intézményünk minden évben rendszerezi és közreadja a megye kulturális és turisztikai programjait. A programajánló tájékoztatást ad somogyi és tolnai eseményekről is. Pályázati tevékenység Intézményünk az elmúlt években szinte valamennyi pályázati lehetőséget kihasznált annak érdekében, hogy a megyei közművelődési és idegenforgalmi intézményhálózat és a társintézmények munkáját és szakmai tevékenységét segítse. Ezáltal a kisebb intézmények számára is lehetőség kínálkozott arra, hogy a kiemelkedő fesztiválokhoz, programsorozatokhoz, fejlesztési tervekhez kapcsolódjanak és a megyei koordinálású, közös projektek elnyerésére volt lehetőség. Ilyen volt többek között a Baranyai Mediterrán Ősz - közös pályázat, amelyben 24 település önkormányzata, művelődési intézményei vettek részt. A megyei informatikai fejlesztésekre írt projekt pécsváradi, mohácsi, komlói, siklósi, és a pécsi művelődési központok részvételével valósult meg.

9 9 A Baranyai Folknapok rendezvénysorozathoz 5 község társult, ugyanennyi néptánc együttes mutatta be Baranya gazdag néptánc-kultúráját. Megjelenő kiadványainkat pályázati forrásokból tudtuk finanszírozni. A technikai (audiovizuális, számítógép, fesztiválsátor, színpad, világítás, hangtechnika) fejlesztéseket minden évben a technikai-műszaki érdekeltségnövelő pályázatokkal értük el. Intézményünk technikai infrastruktúrája a tervezett, szakszerű fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan bővült. Intézményünk a projektekhez szükséges saját erő igényével folyamatosan pályázik a Megyei Közgyűlés Pályázati Alapjához. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ módosított Alapító Okiratával valamint Szervezeti és Működési Szabályzatával a Középtávú Szakmai Fejlesztési Program és Intézkedési terv kidolgozásának alapdokumentumai megteremtődtek.

10 10 A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI KÖZPONT KÖZÉPTÁVÚ SZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A középtávú szakmai program a 2001-ben készült Közművelődési középtávú fejlesztési stratégia és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2004.(II.19.) Kgy. határozatával elfogadott A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ közötti tevékenységéről szóló beszámoló alapján, az alábbi dokumentumok felhasználásával készült.: Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve A készülő Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Magyar Turizmus Rt. marketingtervei évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Európai Uniós és Stratégiai Főosztálya, és a Közművelődési Főosztály alapdokumentumai A készülő Magyar Kulturális Stratégia Magyar Művelődési Intézet alapdokumentumai Baranya Megyei Önkormányzat évi középtávú munkaprogramja Baranya Megye Kulturális Fejlesztési Koncepciója Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Alapító okirata Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata KULTURÁLIS TRENDEK, SZÜKSÉGLETEK A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai munkájában arra törekszik, hogy a közösségi művelődés, mint helyi-területi érték, mint tőke tudatosuljon a piacgazdaságban, hiszen a közösségi tudás, illetve tapasztalat jelentős hozzáadott érték lehet a helyi gazdasági és társadalmi folyamatokban. Olyan tartalék energia, amelynek felszínre hozása nem igényel jelentős beruházást, de befektetést igen. A helyi és területi folyamatokba - főleg kistelepüléses térszerkezet esetében - való kulturális (mérhető változásokat elindító) - befektetés nélkül tovább zuhannak a szociális hálón átszakadva a kistérségi társadalmak lakói. A folyamat megállítása szükséges. A megyében is úgy megy végbe a kultúra támogatási rendszerének és nagyságrendjének (a kulturális normatíva relatíve alacsony értéke miatt!) a torzulása, hogy közben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális fogyasztásának finanszírozása egyre esélytelenebb.

11 11 A kulturális funkciók és feladatok újraértelmezésével érdemi munkamegosztással érdekeltség teremthető a regionális szintű kulturális gazda, rendszergazda szerephez. Az autonóm módon működő európai uniós régiók többsége ma is gazdája, felelőse és finanszírozója (legalább is részben) a regionális és helyi kulturális értékeknek, intézményeknek, folyamatoknak. Az un. magas kultúra értékei egyaránt támogatóra találnak a központi állam és a jelentős gazdasági szereplőknél. Számukat tekintve a művelődés közösségi keretei nőnek, de a kultúra GDPhez és az állami költségvetési részesedéshez viszonyított aránya (%-a) csökken. Olyan Regionális Kulturális Operatív Program kialakítása indokolt, amely tartalmazza tanulási-tanítási régió részprogramot, a művészeti mecenatúra regionális megrendelését, a közkulturális, közművelődési szükségletek kiegészítő támogatási rendszerét. Tanulási-tanítási-művelődési önálló operatív program meghirdetése indokolt, amely nem egyenlő a munkaerőpiaci igényekhez kapcsolódó felnőttképzés jelenlegi intézményrendszerével, a mostani nagyságrenddel. Kulturális intézmények és civil művelődési szervezetek (pl. közhasznúak) helyzetbehozásával, újszerű támogatási rendszerrel településekkistérségek, megyék, a régiók összefogásával tanulói közösségekké szervezésével /népfőiskolák, szabadegyetemek, állampolgári tanulókörök, stb./ valóságos módon elősegíthető a tudásalapú társadalomba való belépés. Interregionális hazai és nemzetközi tanulási és tapasztalatszerző helyzetek támogatásával csökkenthető az EU-s átlagokhoz való felzárkózás időtartama, javítható az egyének, a háztartások, a közösségek életminősége. A kultúra átfogó szférájának összehangolt támogatási rendszerek kialakítására van szüksége, amihez jól illeszkedik a települési és regionális szintű esélyteremtő-javító munka, az oktatási, felnőtt tanulási szerep, valamint mindezek hozzá tudnak járulni az életminőség javulásához. KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIAI FELADATOK A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az eddigi szakmai gyakorlatát a fentiek figyelembevételével úgy kívánja korszerűsíteni, hogy eddigi eredményei megőrzésével, új partnerkapcsolatok kialakításával, bővítésével európai uniós támogatások megszerzésére törekszik.

12 12 Az Európai Unió tagjaként a közművelődésben dolgozók számára a szervezetek között, országon belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt sok lehetőség nyílik a közösségi élet élénkítésére, az Európai Unió által anyagilag támogatott együttműködések, partnerség szorgalmazására és kialakítására. A versenyképesebb gazdaság, a humán erőforrások fejlesztése, jobb minőségű környezet és kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés a célja a Nemzeti Fejlesztési Tervnek, mely hosszú távon az Európai Unió gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez való felzárkózást jelenti. Az új tagállamok iránt megnyilvánuló kíváncsiság megsokszorozhatja a szakmai kapcsolatokat a magyar kultúra és turisztikai nevezetességek iránt érdeklődést mutatók és az országba látogatók számát. A kultúra és közművelődés számára a Strukturális Alapok nyújthatnak fejlesztési lehetőséget. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza azokat a fejlesztési programokat, amelyeket hazánk a közötti időszakra érkező források felhasználásával próbál megvalósítani. A nemzeti programok finanszírozásához a Strukturális Alapok kiegészítő hozzájárulást nyújtanak abból a célból, hogy a tagállamok közötti regionális különbségeket csökkentsék, illetve a gazdasági és a társadalmi kohéziót erősítsék. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a Nemzeti Fejlesztési Tervben a kultúra ugyan nem önálló fejezet, ennek ellenére a kulturális területet a Nemzeti Fejlesztési Tervben számos fejlesztési cél között, illetve prioritási tengelyen szerepel. E fejlesztési célokat és prioritásokat figyelembe véve fogalmazza meg koncepcióját. A Strukturális Alapok forrásaihoz az operatív programokon (OP) keresztül juthatunk hozzá. Az öt OP közül a Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP), illetve a Regionális OP fontos prioritásai között szerepel a kulturális fejlesztés (kulturális turizmus fejlesztése és kulturális telematikai és tartalomipari fejlesztés), míg az Agrár- és Vidékfejlesztési OP-ben említőlegesen szerepel a kulturális örökség védelme és hasznosítása. A baranyai gazdaság versenyképességének növelése átfogó cél megvalósítása a turisztikai szektor versenyképességének növelésével, többek között a kulturális turizmus fejlesztésével lehetséges. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2004-ben Kulturális turizmus Baranyában és Dél-Dunántúlon címmel szakmai koncepcióját kidolgozta.

13 13 Baranya megye fejlesztési terveiben megfogalmazottak szerint a megye egyik erőssége etnikai sokszínűsége. A területfejlesztési prioritások között szerepel az idegenforgalom, ezen belül a kulturális örökségek. A kulturális és rendezvényturizmus a stratégiai programban megfogalmazottak szerint a legfőbb támogatója lehet a régió sajátos arculata, az ú.n. multikulturális régió kialakításának. Összeállításunkat a következőkkel egészítjük ki: A tudás alapú társadalomhoz szükséges tudásbázis és innovációs képességek fejlesztésében a felnőttképzési programok szervezésében a megyei közművelődési intézményeknek, a közösségi színtereknek, az alap- és általános műveltséget közvetítő, valamint a munkaerőpiaci képzést folytató intézményeknek összehangoltabb, tudatosabb koordinációja szükséges. Elengedhetetlen Baranya népessége kulturális, képzettségi és tudás szintjének emelése, így az egész életen át tartó tanulás (amelyben a közművelődési hálózat is részt vesz), valamint a térségi kulturális hálózatok helyreállítása, revitalizációja. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, mint a felnőttképzési feladatok egyik segítője, fokozottabban működjön közre a baranyai tudás alapú társadalom kiépítésében. Baranya megyét kulturális és történelmi értékei, műemlékei, világörökségi helyszínei, valamint természeti adottságai, változatos tájai, folyó- és állóvízpartjai természetvédelmi területei és gazdag termálvízkészlete tehetik vonzó turisztikai célponttá. A megye egyik lehetséges húzóágazata a turisztikai, idegenforgalmi szektor, amely az önkormányzat fejlesztési terveiben fokozott hangsúlyt kapott. A kulturális turizmus, - mint kiemelten fejlesztendő terméktípus a megyében - keretein belül lehetőség van a Világörökségi helyszínek összehangolt fejlesztésére, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa pécsi pályázatán belül a régió és Baranya gazdag örökségét, kulturális sokszínűségét bemutató javaslatok, fejlesztési projektek előkészítésére. Baranya speciális adottságai hozzájárultak ahhoz, hogy olyan nagyrendezvények, fesztiválok honosodhattak meg, mint a Baranyai Mediterrán Ősz rendezvénysorozat, a kézműves programok, Határon Túli Magyarok Fesztiválja. A kulturális fesztiválok jelentős marketing szerepet is ellátnak, amikor programjaikon középpontba állítják pl. a szőlő- és borkultúrát, a kézművességet, a termeléshez kapcsolódó különböző tevékenységeket, termékeket. A fesztiválok megyei-regionális kiterjedése lehetőséget nyújt a

14 14 nemzetközi kapcsolatokban rejlő kulturális tartalom- és szolgáltatáscserére, újszerű együttműködésre. A fesztiválok, nagyrendezvények a megyei-regionális turisztikai kínálatban jelentős vonzerőt képviselnek, abban jelentős szereppel bírnak. Az információs társadalom fejlesztése terén az Internethez való közösségi hozzáférés és a digitális tartalom készítése azok a fejlesztési célok, amelyek a kulturális területet érintik. Intézményünk középtávú tervében hangsúlyos feladatként kezeljük a megye közművelődésének és idegenforgalmának informatikai lehetőségeinek fejlesztését. Szakmai-informatikai, technikai-műszaki infrastruktúránk korszerűsítésével, fejlesztésével, az információk rendszerszerű gyűjtésével, közvetítésével a települések, a térségek kulturális és idegenforgalmi értékeinek szakszerű bemutatását, a megye, illetve Pannonia közösségeinek fejlődését kívánjuk támogatni. A Pannonia elnevezés utal a régió természetes egységére és több ezer éves történelmi múltjára, hagyományaira. A baranyai települései, kistérségei a sok szempontból hátrányos térségek minden korábbinál fokozottabban igénylik a pályázati tanácsadást a kultúra, a közösségi művelődés területein. A baranyai kistelepüléseken több esetben felkészült intézmény hiányában csak egy-egy civil művelődési egyesület vagy alapítvány kénytelen magára vállalni a település kulturális, szellemi feladatainak szervezését. Az egyesületi működés csak fokozott szakmai tanácsadás, pályázati információk közvetítése mellett tud fennmaradni, illetve a pályázatelkészítési technikák átadásával van remény a nyertes pályázatok esetén a fejlődésre. A baranyai adottságok között figyelembe kell venni, hogy Baranya aprófalvas megye, a megyeszékhely és a vidéki városok valamint néhány kistréségi központ kulturális intézményének szakmai teljesítőképességét leszámítva, az intézmények többsége fejletlen, sok esetben elmaradott technikai infrastruktúrával, hiányos szellemi kapacitással küszködik. Ahhoz, hogy a szükséges változásokat elérjük, amely egyúttal az európai uniós felzárkózás követelménye és a Nemzeti Kulturális Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel is egybeesik, indokolt a megyei intézménynek, mint szakmai központnak a területi igényekhez való differenciáltabb igazítása szakmai korszerűsítése, megerősítése. Megoldandó és nem halasztható feladatok között kell kezelni a kistelepülések és a kistérségek újszerű, összefogáson alapuló, egymás tevékenységét kiegészítő és egyben erősítő új típusú együttműködését. Biztosítani kell a kistelepülésen

15 15 élők egyéni és közösségi szükségleteinek kielégítését szolgáló telematikai eszközökhöz való hozzáférést. A kistelepülések infrastrukturális, anyagi és személyi feltételei ismeretében a közösségi művelődési tér legyen az új kommunikációs technikák közösségi használatba vételének alapja, segítője, ahol integrálódik a művelődési intézmény, a könyvtár, a teleház funkciója. E sajátos igények szakszerű összefogására, módszertani segítésére a Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak megfelelő szaktudással kell rendelkezni. A közművelődési feladatok korszerűsítését szorgalmazza a évi CVII. Törvény is a települési önkormányzatok többcélú társulásairól. 2. (1) A többcélú kistérségi társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat és hatáskörök ellátásáról: Többek között: a. oktatás és nevelés; e. közművelődési, közgyűjteményi tevékenység m. esélyegyenlőségi program megvalósítása; o. gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 3. (1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás tartalmazza : g. a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatásának módját, valamint az együttműködés rendjét. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai tanácsadásra és szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a többcélú kistérségi társulások feladatainak segítésére a közművelődésről szóló évi CXL. tv. alapján megfogalmazta. Az intézmény igény szerint az alábbi feladatok megoldásában nyújt segítséget: a kistérségi közművelődési koncepció kidolgozásában, a kistérségi közművelődési rendelet megalkotásában, a közművelődési szakemberek képzésében-továbbképzésében, képzési és beiskolázási tervek elkészítésében. pályázati információk megszerzésében, pályázat megírásában Az intézmény internetes adatbázisában információk, programok közzétételében (országos: intézményi: A Diskurzus c. folyóiratban aktuális hírek, információk megjelentetésben egyetemi gyakorló intézményi feladatok ellátása során a hallgatók felkészítésében a kistérségi feladatok ellátására

16 16 Egyéb szolgáltatásaink, tevékenységeink: Kistérségi és helyi rendezvények szakmódszertani segítése: ajánlások, címlisták stb. települések, szervezetek programjainak technikai lebonyolításának segítése: színpad, kézműves sátor kölcsönzése, hangosítás, videofilm és fotó dokumentáció készítése Megyei kulturális és turisztikai éves rendezvénynaptár elkészítése Amatőr csoportok, körök, előadók közvetítése A népi kismesterséggel foglalkozók, képző - és iparművészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása Idegenforgalmi információk, tájékoztatók, módszertani anyagok közreadása Idegenforgalmi és közművelődési kiadványok szerkesztéséhez módszertani segítségnyújtás Kistérségi közművelődési statisztika feldolgozása, és elemzése. Közművelődési innovációs fejlesztő tevékenységek kidolgozása Közművelődési tevékenységek értékelése, elemzése Kistérségi turisztikai koncepciók készítéséhez tanácsadás Kistérségi turizmus tevékenységeinek kulturális és információs segítése A megye imázsát szolgáló térségi, regionális, nemzetközi fesztiválok, rendezvénysorozatok koordinálása, menedzselése A megyében működő közösségek, civil szervezetek, intézmények kulturális és idegenforgalmi együttműködésének segítése Szakmai információk és dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, közvetítése Kistérségi és regionális tanácskozások, szalmai fórumok szervezése A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak jelentős feladata van a soknemzetiségű baranyai szervezetek közművelődési segítésében. A nemzeti és kisebbségi szerveződések igényeinek, feladatainak kiszolgálása sajátos közművelődési és turisztikai módszereket követel a megyei szakemberektől. A kisebbségi nyelvek és a multikulturális adottságok megőrzésének fokozottabb segítése, értékeinek közvetítése nemcsak megyei-regionális, hanem európai uniós elvárás is. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett Európa Kulturális Fővárosa pályázat Baranya megye, Pécs és régiója középtávú tervének átgondolását is jelenti. Jelentőségét felismerve a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a pécsi pályázat előkészítő munkálataiban kezdetektől fogva részt vesz. A pályázathoz a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az alábbi a szakmai napokon szerzett ismeretek alapján és tartalmában megerősített - javaslatokat nyújtotta be, és vállalta a közreműködést:

17 17 - A multikulturális régió hagyományainak bemutatása, ápolása - Baranya soknemzetiségű kultúrájának bemutatása - Baranya szellemi örökségének ápolása, közvetítése - Hagyományos fesztiváljaink (Kézműves Napok, Baranyai Mediterrán Ősz, Szőlő és Bor Ünnepe, Határon Túli Magyarok Fesztiválja, stb) bővítése európai kapcsolatrendszer segítésével - Baranya megye kreatív és kulturális adatbázisának továbbfejlesztése - Kulturális turizmus fejlesztése A megye soknemzetiségű és vallású lakossága sajátos építészeti emlékeiben, a falvak és városok templomaiban, tájházaiban, múzeumaiban, megőrzött népviseletében, szokásaiban, hagyományaiban és gasztronómiájában ma is a sokszínűség jegyeit őrzi. A ragaszkodás a nemzedékeken át megőrzött hagyományokhoz és az újak megteremtésének szándéka ma is együtt van jelen számos település, kulturális együttes, egyesület és a hagyományaikat őrző családok életében. Baranya legfőbb értékének tartott multikultúrája számos megyei fejlesztési tervben megtalálható. E témakörben olyan kulturális utak kidolgozása szükséges, melyek összhangban vannak a megye turizmusfejlesztési terveivel, megegyeznek a Baranya Megyei Önkormányzat marketing tervének a megyei promóció és a kistérségek promóciója című fejezeteiben ajánlott javaslatokkal. Baranya megye világhírű régészeti emlékhelyeire alapozott kulturális utak kialakításának koncepciója (Magyarország római határa limes) és módszertani anyag kidolgozása lenne indokolt. A megvalósításhoz a téma nemzetközileg elismert szakemberei vezetésével a különböző baranyai intézményekkel való együttműködés szükséges Baranya megye különleges régészeti leletanyagával kapcsolatban. Baranya megye kreatív és kulturális ipara adatbázisának gondozása, folyamatos bővítése Jelenleg mintegy hétszáz adatot (amatőr képző-és iparművész, népi együttesek, tárgyalkotó népművészek, stb.) gondoz intézményünk, amelynek bővítését pályázati úton szerzett pénzeszközökkel tervezzük az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. A határon túli magyarság kulturális tevékenységének támogatása: A határon túli magyarság kultúrájának, anyanyelvének ápolása, a kulturális identitás erősítése az anyaország, így a megyék elkötelezett feladata is. A bevált kulturális formák, a kialakult és elterjedt hagyományok jól példázzák a nemzeti és az európai nemzetek közti összefogást. Folytatni szükséges a határon túli magyarságot segítő találkozók, fesztiválok és közös projektek szervezését.

18 18 A Határon Túli Magyarok Fesztiválja tapasztalatai alapján 2010-ben 2 rendezvényt, a Magyarok Világtalálkozóját és Európa kisebbségei multikulturális találkozóját, valamint a Kárpát-medence kulturális turizmusa koncepciójának kidolgozását Európai Uniós pályázati lehetőségek felkutatásával tervezzük az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. A Minisztérium Közművelődési Főosztálya kérésére a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a közművelődési szakterület határon túli magyarsággal kapcsolatos stratégiáját megfogalmazta. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ októberétől a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal közösen évente megszervezi a Határokon Túli Magyarok Fesztiválját. A fesztivál az immár hagyományossá vált programokkal (fórum, tudományos előadások, képzőművészeti, irodalmi, népzenei, néptánc bemutatók, gyűjtők bemutatkozása, stb.) kiteljesedett, a résztvevők köre évről-évre egyre nőtt. Az évente megrendezett fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő, a magyar kultúrát és hagyományokat őrző, ápoló civil közösségeknek bemutatkozási lehetőséget, szakmai segítséget nyújtsunk, és a tudományok, művészetek, gazdasági élet területén tevékenykedőknek találkozási lehetőséget biztosítsunk. Stratégiai feladataink között szerepel a Határon Túli Magyarok Fesztiváljának további szakmai kibővítése, a Kárpát-medence kulturális és turisztikai értékeinek közvetítésére. Kulturális civil szervezetek A Baranya Megyei Önkormányzat Civil Stratégiájával összhangban elsősorban a megyei és térségi feladatokat ellátó civil szervezeteknek (kézműves, kisebbségi, helyismereti, néptánc, nyújtunk szakmódszertani segítséget. A középtávú kulturális és turisztikai fejlesztési irányok valamint a hosszú távú (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) stratégia kapcsolata A évek stratégiai és operatív programjaihoz Baranya megye versenyképes gazdasági szerkezetének kialakításához az intézmény az alábbi szakmai tevékenységével kapcsolódik: - Az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének megteremtése Baranya aprófalvas településein az oktatás és a szabadidős tevékenységek kombinációjának komplex megközelítésével, innovatív stratégiák kidolgozásával.

19 19 - Baranya megye szakmai struktúrájának fejlesztése a közművelődési intézményrendszer és a helyi humán erőforrás rendszerszerű bevonásával, a munkaerő-piaci és az iskolai rendszerű képzések koordinálásával. - Baranya megye kulturális és turisztikai örökségének megőrzése, hasznosítása. A baranyai kulturális és turisztikai ipar vállalkozói kapcsolatrendszerének feltárása, és a humán infrastruktúra működéséhez szükséges tárgyi feltételrendszer megteremtése. Az operatív megvalósítás az alábbi területeken indokolt: - Jelenleg nem frekventált baranyai térségek bekapcsolása a turizmusba - Örökségi értékek, örökségi szakmák oktatása Baranyában - Kihalóban lévő mesterségek újjáélesztése (módszertani munka) - A kulturális turizmus fejlesztése Baranyában A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ megtartva eddigi népszerű rendezvényeinek szakmai és tartalmi követelményeit, azok újszerű, vonzó látványtervének kidolgozását - Virtuális és attraktív Baranya program megvalósítását - tekinti egyik fő feladatának az elkövetkezendő években. A kulturális és turisztikai adatbázis bővítése a honlapon folyamatosan történik. A tájékoztatás új formája az emagyarország pont- Eu porta - egyre nagyobb népszerűségnek örvend intézményünkben. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ munkájának fő irányát a megye kulturális öröksége a kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása jelenti. A Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága munkaterveiben a tárgyalásra javasolt témák közül az alábbiakban folyamatosan részt vállalunk: Baranya megye korszerű kulturális infrastruktúrája, kulturális rendszere vagy klasztere kialakítása Baranya megye kulturális öröksége kulturális turizmus Baranyában A Kulturális Örökségnapok jelentősége Baranya kulturális örökségének megőrzésében Baranya megye turizmusfejlesztési programjainak korszerűsítése Baranya Megye Kulturális Fejlesztési Koncepciója értékelés és a koncepció, Hosszú távú kulturális stratégia meghatározása

20 20 A megye nemzetközi kapcsolataiból adódó intézményi feladatok: A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban a projektszintű együttműködések mellett a kultúraközvetítő szerep kapott hangsúlyt. A jövőben várhatóan még inkább kiteljesedik az ilyen jellegű tevékenység, melyben a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakmai és szervező munkájával vesz részt. Az intézmény szakmai feladatainak a jövőben az alapító okirat és a fenntartó döntései alapján a megyei sajátosságok fokozottabb figyelembevételére kell irányulnia. Kulturális vidékfejlesztés - újszerű kistérségi kapcsolatok kialakítása - aprófalvak közösségi művelődését szolgáló, fejlesztő kulturális projektek kidolgozása - alapműveltség pótló és a funkcionális analfabetizmust csökkentő programok és tanfolyamok közvetítése a megyei közművelődési intézményekben - élethosszig tartó tanulás segítése - megyék / régiók / európai régiók közötti együttműködés - Baranya kulturális örökségvédelmének közművelődési eszközökkel történő támogatása (ismeretközvetítő elődadások, helytörténeti, honismereti, településvédő szervezetek munkájának kiszolgálása) - művészeti (amatőr és hivatásos) tevékenység segítése - tehetségek felkutatása, módszertani-információs segítése (előadó művészet, ének, zene, tánc, tárgyformáló művészet - esélyegyenlőségi projektek kidolgozása - Pécs Európa Kulturális Fővárosa pályázat és középtávú fejlesztési terv baranyai projektrészének kidolgozása A Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban vállalt kulturális és turisztikai jellegű feladatok segítése Bekapcsolódás Európai Uniós pályázatokba, önálló pályázatok készítése Határon túli magyarság szakmai segítése Szakmai képzések, továbbképzések Az Idegenforgalommal kapcsolatos tevékenység közreműködik az idegenforgalmi értékek feltárásában, bemutatásában, propagálásában az idegenforgalom megyei információs és dokumentációs központja

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatának bemutatása és a bizottság által feltett kérdések szerinti megvitatása. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

"A Kultúra Magyar Városa 2006" cím

A Kultúra Magyar Városa 2006 cím A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma együttműködésben a Belügyminisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turisztikai Hivatallal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, valamint a Kisvárosi

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés szabályozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete

Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar Város közművelődési feladatairól NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete Nádudvar város közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

I. A pályázat tárgya, célja

I. A pályázat tárgya, célja Az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével,

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK)

Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására. (Készítő: TMÁMK) Bianco példa egy községi önkormányzati közművelődési rendeletalkotás lehetséges megoldására (Készítő: TMÁMK) Község Önkormányzatának./2010. (...) számú önkormányzati rendelete a községi közművelődési feladatok

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A L A P E L V E K 1. 3

A L A P E L V E K 1. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Népi Kézművesség Stratégia: szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek. Mezőtúr. 2013. november 6.

Népi Kézművesség Stratégia: szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek. Mezőtúr. 2013. november 6. Népi Kézművesség Stratégia: alkotók, intézményi, civil szerveződések helyzete, problémák, megoldási lehetőségek Mezőtúr. 2013. november 6. Népi kézműves alkotók Adatbank 4122 alkotóra terjed ki akik az

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet

A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet A NESZ elnökségének 2014. évi munkaprogramja Tervezet 1. Január 22. - A NESZ anyagi helyzetének elemzése - Előterjesztő: Herendi Anikó - Döntés a tagszervezeti pályázatokról - A 2014. évi bérek, juttatások

Részletesebben

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában

Intézményfejlesztési projektek eredményes tervezése és megvalósítása a közszférában 1996 PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság 2009 PROMEI Nonprofit Kft. Az Európai Uniós csatlakozás hazai intézményrendszerének részeként feladatai: modernizációs

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/1999. sz. rendelete. a közművelődésről MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/999. sz. rendelete a közművelődésről (Egységes szerkezetben a 4/2002. (VI.28.) sz. kt, a 2/2004. (I. 30.) ÖR., és a 24/2009. (X. 27.) sz. kt.,

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2000. (IV. 19.) Önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2000. április

Részletesebben

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.) 2011. évi közhasznú jelentése

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben