uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák."

Átírás

1 R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül, belül maradjon Békében az ország, XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. melyre szeretettel meghívja Önt és partnerét. Belépő díj vacsorával együtt: 3.000Ft Béke legyen a háznál És a szívredőben, Program: Gyermek és Felnőtt műsor Tánc A zenét a Gera fivérek szolgáltatják. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendőben. /Arany János/ Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február 3-tól -07-ig. Érdeklődni: 06 30/ Minden Olvasónak egészségben és boldogságban gazdag új évet kívánok! Sánta Gizella - polgármester Advent 2013 A karácsonyi készülődés, az ünnep várása évek óta elképzelhetetlen a Szent Erzsébet sétányi gyertyagyújtás nélkül. Ezen a télen egy kicsit másképp ünnepelhettünk a decemberi vasárnapokon. Önkormányzatunk közfoglalkoztatottjai segítségével készült el a hatalmas adventi koszorú, az adventi kapuk és Az Intelligens Faluért Egyesület pályázati támogatásával a díszkivilágítás. Köszönet érte! A meghitt hangulatról minden vasárnap más és más gondoskodott: a Művelődési Ház dolgozói, csoportjai, a Hétszínvirág Óvoda gyermekei, a Weöres Sándor Iskola tanulói, tanárai, és a Hittanosok karácsonyi előadásai megmosolyogtattak, vagy éppen könnyeket csaltak a résztvevők szemébe. A lélek feltöltése után idén sem maradhatott el a test táplálása sem, ami egy kicsit másként zajlott. Az októberben átadott piactér hívott-csábított a vendéglátásra, amit szokásosan civil szervezetek biztosítottak. Hálás szívvel köszönöm az 50 Felettiek Klubja, a képviselő-testület pénzügyi bizottsága, az óvoda dolgozói, a Gazdakör, az iskola dolgozói, a Nagycsaládosok egyesülete és Rudolf Kilches munkáját, süteményeit, forralt borát, teáját valamint köszönöm azoknak a lelkes ruzsai embereknek a segítségét, akik gyönyörű kézimunkájuk árusításával még meghittebbé tették az ünnepvárást mindannyiónk számára! Sánta Gizella - polgármester

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27-én rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében egyhangúlag elfogadásra került a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló. Ezt követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját hagyta jóvá egyhangúlag a Képviselő-testület, mely a költségvetési törvény számainak ismerete nélkül a évi bevételek és kiadások figyelembevételével, változatlan finanszírozási struktúra mellett került előkészítésre. Harmadik napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló, melyet egyhangúlag elfogadott a Képviselő-testület. Az egyéb előterjesztések között elsőként a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a képviselő-testület, majd egyhangú egyetértéssel került elfogadásra a helyi idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet, melyre vonatkozóan részletes információkat ezen lapszámban megjelenő adóhatósági tájékoztató tartalmaz. A következőekben egyhangúlag módosításra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, amely napirend keretében a Képviselő-testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság új tagját, valamint öt igen egy nem szavazattal és egy tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság új elnökének Ollmann-né Lovászi Ágnest. A továbbiakban a Képviselő-testület hat igen szavazattal és egy tartózkodással jóváhagyta a évi költségvetés koncepciójának módosítását, valamint ugyanilyen arányban fogadta el a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár megszűnés fordulónapjára készített költségvetési beszámolóját. A továbbiakban az önkormányzat részvételével működő társulások társulási megállapodásainak módosításai szerepeltek napirenden tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételekre. Hat igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény III. számú módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának módosítását, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítását, valamint a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását. Következőként a Ruzsa 540 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban hozott egyhangú döntést a Képviselő-testület. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-án rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A módosított napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása került megtárgyalásra, melyet a Képviselőtestület öt igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadott. Harmadik napirendként szerepelt a Képviselő-testület évi munkatervének megalkotása, mely öt igen és egy nem szavazattal került elfogadásra. Az egyéb előterjesztések között elsőként az élelmezésügyi nyersanyagköltség került meghatározásra évre vonatkozóan, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Ehhez kapcsolódóan került módosításra a következő előterjesztés szerint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet szintén egyhangú egyetértéssel. A gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díja 1-től: a) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei térítési díj napi 281,-Ft (napi négyszeri étkezés) b) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde ruzsai feladatellátási helye esetében óvodai térítési díj napi 274,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 54,Ft, az ebéd 166,-Ft, az uzsonna 54,-Ft.) c) Általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 330,-Ft. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-Ft, ebéd 225,-Ft, uzsonna 52,-Ft.) d) Menza napi 225,-Ft A Képviselő-testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet, majd egyhangúlag elfogadásra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, melyhez kapcsolódóan szintén e lapszámban jelenik meg tájékoztatás. A következő napirend keretében egyhangú egyetértéssel elfogadásra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. További napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodás 1. számú módosítása, melyet egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület. A továbbiakban egyhangúlag elfogadásra került az Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve, a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalására vonatkozó megállapodás, melyek felülvizsgálata törvényi kötelezettségen alapult.

3 3. Egyhangú egyetértéssel elfogadta a képviselő-testület az AsR 10/40M konténeres ivóvíz szűrő berendezés működtetésével kapcsolatos szolgáltatási szerződést, valamint a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti irodaház, műhely és raktárépületek bérbeadásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. A következő előterjesztés keretében a ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs részére történő vagyon átadás kapcsán a Képviselő-testületének 188/2013.(X.30.) Kt. számú határozatának módosításáról döntött egyhangúlag. Egyhangú egyetértéssel döntött a képviselő-testület a Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére ingóságok térítésmentes tulajdonba adásáról. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését 29-én 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat HIRDETMÉNY Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta november 15. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 8 db A típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) Rendeletének 7., és 8 -a szerint történt, amelynek során a 8 A típusú pályázat havi 5.000,-Ft-os támogatásban részesült. A típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2013/ tanév második és a 2014/2015-es tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változásbejelentéseket. A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak. Ruzsa, december 19. Fődi Anita - jegyző Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A civil szervezetek évi elszámolása, évi támogatás kérése Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető Általános tájékoztató az Önkormányzati segély bevezetéséről A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1-jén hatályba lépő rendelkezései szükségessé tették a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Gyvt. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezései, valamint a Szoctv. temetési segély megállapítására és átmeneti segély megállapítására vonatkozó rendelkezései hatályát vesztik. 1-től a Szoctv. szabályozási területében új segélyezési formaként kerül bevezetésre az önkormányzati segély, mely a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával jön létre. A Szoctv. továbbra is tartalmazza az erre vonatkozó irányadó előírásokat, de a korábbiakhoz hasonlóan rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a részletszabályok és feltételek rögzítésére a törvényben foglaltak betartása mellett. Fentiekre tekintettel tehát 1. napjától a korábbi három ellátás (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély) helyébe az önkormányzati segély mint ellátási forma lép. Az ellátási forma részleteiről, a jogosultsági jövedelemhatárokról részletes információ kérhető a Hivatal 4. számú irodájában, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet pedig l e t ö l t h e t ő a w w w. r u z s a. h u honlapon, illetve megtekinthető a községi könyvtárban és Hivatal 2. számú irodájában. Fődi Anita - jegyző Újra indul a női torna Női torna indul a művelődési házban 9-én órai kezdettel. Oktató NINCS, a tornák DVD-ről történnek!!! Minden mozogni vágyó hölgyet szeretettel várunk hétfőn és csütörtökön órától

4 4. Adóhatósági tájékoztató Tájékoztató helyi idegenforgalmi adó bevezetéséről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvényben biztosított hatáskörében eljárva az illetékességi területén helyi adókat vezethet be, valamint az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel megállapíthatja. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete évre vonatkozóan nem kívánt a hatáskörébe tartozó - már meglévő helyi adónemek mértékén emelni, a bevételek növelése érdekében a évi költségvetési koncepció tárgyalásakor megfogalmazta azon szándékát, hogy új adónemként Ruzsa község közigazgatási területén a HELYI IDEGENFORGALMI ADÓ bevezetésre kerüljön. Ennek végrehajtására a Képviselő-testület novemberi soros ülésén megalkotta a helyi idegenforgalmi adóról szóló 30/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, mely a honlapról letölthető, valamint megtekinthető a községi könyvtárban és a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 2. számú irodájában. A helyi idegenforgalmi adó mértéke a törvényben meghatározott évi adómaximumot (470,-Ft/fő/éj) figyelembevéve Ruzsa Község közigazgatási területén személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 350,Ft. Az érintett szállásadók már korábban tájékoztatást kaptak az ebből eredő kötelezettségeikről, részletes információk a Hivatal 3. számú irodájában kérhetőek. Általános adóhatósági tájékoztató A GÉPJÁRMŰADÓ vonatkozásában az adó megállapítása a továbbiakban is az okmányiroda adatai alapján történik a törvényi előírásokban foglaltak alapján. Felhívom azonban az adózók figyelmét, hogy gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén ezt a tényt az adásvételi szerződés bemutatásával az eladó is köteles bejelenteni az illetékes okmányirodában annak érdekében, hogy a gépjármű-adatállományba rögzítésre kerüljön. Amennyiben ezt elmulasztja és a vevő sem íratja át a járművet, akkor az év első napján a nyilvántartásban szereplő tulajdonos (vagy üzembentartó) marad a gépjárműadó alanya. A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓjának megállapítása az adóalanyok bevallása alapján történik, melynek mértéke napjától külterületen 4.000,-Ft/év/ingatlan, belterületen 6.000,-Ft/év/ingatlan. Az adó alanya egész évre vonatkozóan az a személy, aki az év első napján az építmény, telek tulajdonosának (haszonélvezőjének) minősül. Adóalany az is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az ingatlan tulajdonjogában bekövetkező változás esetén felhívom mind az eladó, mind a vevő figyelmét arra, hogy bevallási kötelezettsége keletkezik, melyet köteles a változást követő 15 napon belül, de legkésőbb következő év 15. napjáig az önkormányzati adóhatóság felé teljesíteni! Az IPARŰZÉSI ADÓ fizetési kötelezettségnek önadózással kell eleget tenni. A évről szóló bevallás benyújtásának, illetve az esetleges adókülönbözet megfizetésének ( visszaigénylésének ) határideje: május 31. Ruzsa községben az iparűzési adó mértéke: 2%. Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben a vállalkozási szinten számított adóalapja nem éri el az ,-Ft.-ot. (a bevallást ebben az esetben is be kell nyújtani ) Felhívom a lakosság figyelmét, arra hogy az iparűzési adónak alanya az őstermelő is (bevallási kötelezettsége van), amennyiben az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a ,-Ft-ot meghaladja. TALAJTERHELÉSI DÍJat azon adóalanyoknak kell fizetni, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A környezetterhelési díjról szóló törvény módosítása alapján február 1-től a fizetendő díj a korábbi összeg tízszeresére nőtt, melyről már a évre vonatkozó bevallási határidőt megelőzően tájékoztattuk az érintetteket. A évre vonatkozó bevallási kötelezettségnek március 31-ig kell eleget tenni és ezen időpontig lehet késedelmi pótlékmentesen a díjat megfizetni. A bevallási kötelezettségek elmulasztása, késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után. Ezúton is felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy szíveskedjenek bevallási és fizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni. A tranzakciós és egyéb pénzügyi költségek csökkentése érdekében évtől indokolttá vált a készpénz-átutalási megbízással (csekk) történő befizetések fokozatos megszüntetése, így az adóértesítők/határozatok mellett már nem található csekk. Az OTP fiókban a számlaszám és az összeg ismeretében csekk nélkül teljesíthető a befizetés. A évre vonatkozó fizetési kötelezettségről a tulajdonjogot, illetve egyéb adóalanyiságot érintő változások miatt benyújtott bevallások illetve a gépjárművekre vonatkozó hatósági adatok ( mely az okmányiroda által kerül átadásra ) feldolgozását követően értesítés kerül kiadásra. Az értesítés tartalmazni fogja a I. félévre (március 15-ig esedékes) illetve a II. félévre ( szeptember 15ig esedékes ) vonatkozóan fizetendő összegeket, az előző évekről fennálló hátralékokat és a lejárt esedékességű tartozásokra felszámításra került késedelmi pótlék összegét. Az OTP fiókban történő befizetés esetében az összeg és a számlaszámok egyeztetése céljából a várhatóan március elején postázásra kerülő értesítést szíveskedjenek magukkal vinni. A befizetés teljesítéséhez szükséges továbbá a befizető részéről a személyigazolvány illetve a lakcímkártya bemutatása is.

5 5. A II. félévben esedékes összegeket ( korábbi hátralékokat ) szintén az év elején kézhez vett értesítés adatai alapján kell rendezni, ezért az értesítést szíveskedjenek megőrizni a szeptember 15-i fizetési kötelezettség pontos, határidőben történő teljesítése céljából. Amennyiben a fizetési kötelezettség a elsejei állapothoz képest változik az adózó erről határozattal értesítést kap, a fizetési kötelezettség teljesítése során ezt figyelembe kell venni. Az adózók a saját számlájukról a megfelelő adó számlára történő átutalással is rendezhetik tartozásaikat. A pénzforgalmi számlaszámok adónemenként az alábbiak: Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó csûrdöngölõ néptánccsoport ruzsa Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Pótlék Talajterhelési díj A pénzügyi teljesítés Közlemény rovatába a befizetőazonosító, illetve az adófizetésre kötelezett nevének feltüntetését kérjük a befizetés problémamentes könyvelésének lebonyolításához! Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Hivatal 3. számú irodájában Tóth Sándorné ügyintézőtől kérhető, közvetlen telefonszám: 62/ Fődi Anita - jegyző Van, akinek semmi sem szent!? T öbben jelezték számomra, hogy az utóbbi időben felháborító és kegyeletsértő események történnek a temetőben. Valaki, vagy valakik nem törődve mások érzelmeivel elviszik a sírokról a frissen elhelyezett virágokat, koszorúkat. Túl azon, hogy ez anyagi veszteséget okoz a sértetteknek, kegyeletsértés, más ember érzelmeinek, emberi jogainak megsértése, ami önmagában is bűncselekmény. Amennyiben valóban itt él közöttünk az elkövető, kérem, gondolkodjon egy kicsit tetteiről! Gondoljon azokra a tisztességes emberekre, akik a temetőben elhelyezett virágokkal fejezik ki szeretetüket, nem feledésüket elhunyt embertársaink iránt. Ha tetteiket anyagi haszonszerzés vezérli, keressen más, kifizetődőbb megoldást, szükség esetén magam is segítek ebben, ha pedig nem a pénz az oka, bizonyára egy betegség állhat a háttérben. Ez esetben is segítségre van szükség, szakemberhez kellene fordulni! Bízom abban, hogy a tettes belátja cselekedetének súlyát és felad ezzel a felháborító viselkedéssel! Mindezen túl kérek mindenkit, akinek bármilyen információja van az üggyel kapcsolatban, ossza meg velem, vagy a körzeti megbízottakkal. Fontos, hogy legyen megszüntetve ez a felháborító szokás, ezért kérem, hogy jelezzenek felém minden olyan információt, amely segíthet kideríteni, ki az elkövető! Összefogás és közös cselekvés nélkül nem érhetünk el eredményt! Sánta Gizella - polgármester Egyházközség Hírei Szenteltvíz - Vízkereszt ünnepéhez kötődve megtörtént a vízszentelés. Akik szeretnének szenteltvizet vinni otthonaikba, azok erre alkalmas üvegbe vasárnaponként, a szentmisét követően kérhetnek szenteltvizet a sekrestyében. Jegyesek jelentkezése - Köszönettel várja mindazon jegyespárok jelentkezését a plébánia, akik a 2014-es esztendőben terveznek egyházi házasságot kötni. Január 31-ig várják a fiatalok személyes jelentkezését adatfelvétel és időpont, valamint felkészítő egyeztetés céljából. Természetesen akik még nem tudnak konkrét időpontot, azok is jelezzék szándékukat! Házszentelések - Az idei esztendőben is megkezdődnek Vízkereszt után a házszentelések, családlátogatások. A házszentelés tervezett menete a vasárnapi szentmisék alkalmával lesz hirdetve. A tanyákra és a belterületre tervezett rend természetesen az időjárás alakulása, a hitoktatás és az esetleges temetések miatt változhat! Gyertyaszentelés és Balázs-áldás - Február 2-án, vasárnap a szentmise keretében Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén gyertyaszentelésre kerül sor. Mindazok, akik szeretnék megszenteltetni gyertyáikat, azok hozzák el erre a szentmisére. A szentmise végén Szent Balázs ünnepéhez kötődően Balázsáldás lesz. Betegek miséje - A Betegek Világnapjához kötődően ebben az évben a tervek szerint február 9-én, vasárnap lesz a betegek miséje, melynek keretében szentgyónással és magánimádságokban lelkileg is felkészült betegek és idősek felvehetik a betegek megerősítő szentségét. A szentség lelki erőt ad a szenvedés és a fájdalmak elviselésére, ezáltal hozzásegíthet a gyógyuláshoz. Akik szeretnék felvenni a betegek szentségét, szíveskedjenek február 2-ig jelezni szándékukat!

6 6. Együtt többet tehetünk Óvodai Hírek N agy öröm számunkra, hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által meghirdetett 2013.évi őszi hulladékgyűjtési versenyében óvodánk kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nagyszerű érzés, hogy községünk lakói ilyen fontosnak tartják a környezetvédelmet, ezáltal az óvodás gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását. Emellett az is óriási érték, hogy közös célok elérése érdekében mozgósítható a lakosság, segítenek a helyi üzletek, kereskedelmi egységek. A hulladékgyűjtés ellenértéke és a kiemelkedő teljesítményért kapott összeg segítségével, tavasszal egy Budapesti kirándulást tervezünk. Ehhez azonban még továbbra is szükség van hasonlóan lelkes gyűjtőmunkára. Kérek minden helyi lakost, hogy a szelektíven gyűjtött papírt összekötve, a műanyagpalackokat és alumínium italos dobozokat összepréselve hozza el az óvoda előterénél elhelyezett tárolókba. Óvjuk, védjük környezetünket együtt, hiszen együtt többet tehetünk! Köszönjük eddigi támogatásukat és bízunk abban, hogy a következő félévi versenyben is jó eredményt érhetünk el az Önök segítségével. Eredményekben gazdag új évet kívánunk! A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodásai és dolgozói nevében Sádtné Papp Ibolya óvodavezető Agrárkamarai Hírek Tisztelt Agrárkamarai Tagok! A magyar mezőgazdaságban szervezetileg a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb változást a 2013as évben bekövetkezett Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megalakítása jelentette. A törvényhozók célja az volt, hogy a mezőgazdaság összes szereplőjét egy egységes szervezetbe tömörítve minden érdekelt szempontjait figyelembe véve, a NAK mint köztestület láthassa el feladatait. A NAK újonnan megalakult vezetésének célja, hogy egy nyugati típusú szolgáltató, segítő kamarai rendszert hozzon létre, melyhez a tagok problémáikkal fordulhatnak és NAK a tagjait a munkájukhoz szükséges információkkal lássák el. Természetesen egy teljesen új rendszer felállításához bizonyos idő szükséges. A 2013-as év végére szervezetileg felálltak azok a kamarai osztályok, melyeknek a feladatait az osztályok küldöttei alakuló üléseiken meghatározták. A NAK Csongrád Megyei Igazgatóságán 15 osztály kezdte meg munkáját. Kamarai osztályok: 1. Szántóföldi Növénytermesztési Osztály 2. Kertészeti Osztály 3. Növénytermesztési Beszállító ipari és Kereskedelmi Osztály 4. Állattenyésztési Osztály 5. Állattenyésztési Beszállító ipari és Kereskedelmi Osztály 6. Mezőgazdasági Termékkereskedelmi Osztály 7. Malom-és sütőipari Osztály 8. Húsfeldolgozási Osztály 9. Tejfeldolgozási Osztály 10. Dohány-és dohánytermék Osztály 11. Szőlőtermesztési, borászati és italgyártási Osztály 12. Élelmiszer - feldolgozási és kereskedelmi Osztály 13. Agrárgazdasági Szolgáltatási Osztály 14. Erdő, Vad és Halgazdálkodási osztály 15. Agrár - környezetgazdálkodási és Innovációs Osztály Joggal kérdezhetik a gazdálkodók, hogy őket hogyan segíti a NAK a munkájukban, hiszen idáig csak a tagdíjfizetési kötelezettséggel találkoztak. A legfontosabb változást abban érezhetik, hogy a teljes falugazdász hálózatot átveszi a kamara és minden településen rendszeres ügyfélfogadást fog tartani. A 2014-es évben feláll az egységes gazdatámogató rendszer, melyben a gazda problémájával legelőször a falugazdászhoz fordul és ha az nem tud helyben segítséget nyújtani, akkor pontos iránymutatással szolgál, hogy a gazda a NAK melyik tanácsadójához vagy osztályához fordulhat ügyével. Országosan a kamara mintegy 400 fő falugazdász átvételét tervezi, Csongrád megyében pedig 40 fő falugazdász kezdi meg munkáját az új falugazdász hálózatban ben kezdi meg munkáját a jogsegély szolgálat. A NAK Csongrád Megyei Igazgatósága 5 ügyvédi irodával kötött szerződést a kamarai tagok ingyenes jogi tanácsadására. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kamarai tag jogi problémájával felkeresi az ügyvédi irodát, jogi felvilágosítást, tanácsadást díjtalanul igénybe veheti, de ha peres eljárásra is sor kerül az ügyben, ezt a tagnak már saját költségén kell lefolytatnia. A 2014-es évben postázásra kerülnek a tagok részére a kamarai kártyák, mely a kártya tulajdonosát különböző kedvezményre jogosítja. Erről még jelenleg is folynak a tárgyalások, de ami valószínű, hogy a MOL üzemanyag kutaknál kedvezményt fog kapni a kamarai tag. Tisztelt kamarai tagok, gazdálkodók! Természetesen még lehetne folytatni a NAK bemutatását, de dióhéjban szerettem volna ismertetni azt a szervezetet, mely a jövőben a gazdálkodókat munkájukban segíteni fogja és amelyre különösen szükség lesz a as EU új költségvetési szakaszában, hogy a gazdálkodókat felkészítse az új feltételekre, melyek a 2015-ös évtől várnak az EU támogatást igénylő gazdákra. Az elmúlt évben sok kérdés merült fel a piacokon árult zöldség és gyümölcs megfelelő jelöléséről. Más jelölési kötelezettségek vonatkoznak a Nagybani és más a helyi piacokon történő árusításnál, ezért a NAK Csongrád Megyei Igazgatósága és a Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatót adott ki, melyet itt közlünk. A leírt anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek!

7 7. JE L Ö L É S I K Ö T E L E Z E T T S É G E K Z Ö L D S É G, G Y Ü M Ö L C S É r té k e s íté s a N a g y b a n i p ia c o n 1. R e g is z t r á c ió s s z á m r e g is z tr á ln i k ö te le s a N övény és ta la jv é d e lm i Ig a z g a tó s á g o n, a r e g is z tr á c ió s szám ot nem k e ll f e ltü n te tn ie ( k iv é v e b u r g o n y a e s e té n ), a r e g is z tr á c ió b a v é t e lr ő l s z ó ló ig a z o lá s r ó l jó, h a v a n n á la m á s o la t! /r e g is z tr á ln i k ö te le s e k a k is te r m e lő k is a N ag yba ni p ia c o n t ö r té n ő é r té k e s íté s e s e té n / a r e g is z tr á c ió s s zám ot a b u rg o n ya é r té k e s ítő k n e k k ö te le z ő f e lt ü n te t n i 2. M in d e n k ir e v o n a t k o z ó je l ö lé s e k M in d e n k in e k f e l k e ll tü n t e tn ie a k ö v e tk e z ő k e t: s z á r m a z á s i o r s z á g t e lje s n e v e /h a tö b b v a n, a k k o r m in d e g y ik e t/ a z o n o s ító a d a to k a t a c s o m a g o ló é s /v a g y a f e la d ó c ím e a te r m e lő n e v e é s c ím e v a g y a f o r g a lm a z ó n e v e é s c ím e te r m é k n é v /te r m é k s p e c if ik u s! / k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k /o s z tá ly, m é r e t, s tb./ - e z is te r m é k s p e c ifik u s! A z e g y e s te r m é k e k r e v o n a tk o z ó le ír á s o k a t itt le h e t m e g ta lá ln i / EK r e n d e le t, 1. m e llé k le t a k ö v e tk e z ő k r e : p a r a d ic s o m, é tk e z é s i p a p r ik a, fe je s s a lá ta é s fo d r o s - ill s z é le s le v e lű e n d ív ia s a lá t a, k ö r te, ő s z ib a r a c k é s n e k ta r in, a lm a, s z a m ó c a, c s e m e g e s z ő lő, c itr u s fé lé k, k iv i, g ö r ö g d in n y é r e v o n a tk o z ó e lő ír á s o k : 8 2 / F V M r e n d e le t 4. s z. m e ll. A f e l n e m s o r o lt t e r m é k e k r e a z u g y a n it t ta lá lh a tó á lta lá n o s szabván y e lő ír á s a i v o n a tk o z n a k. E zeknél nem k e ll a k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k e t /o s z tá ly, m é r e t, s tb./ f e ltü n te t n i. É r té k e s íté s k is te rm e lő k é n t p ia c o n t ö r té n ő á r u s ítá s H a a v á lla lk o z ó k is te r m e lő /5 2 / IV. 3 0.) F V M r e n d e le t/, d e a n a g y b a n i p ia c o n é r t é k e s ít, k ö te le s a N ö v é n y - é s T a la jv é d e lm i Ig a z g a t ó s á g o n r e g is z tr á ln i é s a z 1. p o n t b a n f e ls o r o lt je lö lé s i k ö te le z e t ts é g e k v o n a tk o z n a k rá. A m e n n y ib e n c s a k a p ia c o n é r té k e s ít /te h á t n e m a N a g y b a n i p ia c o n /: C s o m a g o la tla n é le lm is z e r é r té k e s íté s e e s e té n, a k ih e ly e z e tt te r m é k e lő tt f e l k e ll tü n t e tn i: ü a k is te rm e lő n e v é t ü c ím é t v a g y a g a z d a s á g h e ly é n e k c ím é t ü te r m é k n e v é t / k is te rm e lő i v a g y m é z e s e t é b e n te r m e lő i je lz ő v e l/ ü s z á rm a zá s i o rs zá g ü a f e n ti 1 2 t e r m é k e s e té n a te r m é k s p e c if ik u s k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k e t ü te r m é k tö m e g é t k iv é v e h a a c s o m a g o lt te r m é k e t a k is te rm e lő a v e v ő je le n lé té b e n m é r i le További információkért keresse bizalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei Igazgatóságának munkatársait (62/ ) vagy a CSMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság munkatársait (62/ ). A tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi igazgatósága és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága állította össze. Tisztelt Gazdálkodók! Munkájukhoz sok sikert és eredményes Új Évet kívánok. Vass Tibor Ruzsai Gazdakör, NAK Csongrád megyei küldött Ünnepi vásárról Az egyre népszerűbb és látogatottabb ruzsai vásár decemberi időpontja a karácsony miatt rendhagyó módon a második vasárnap. A megszokottól való eltérés a részvételre mindig negatív hatással van, ennek javítására tombolasorsolással, forralt borral, teával kedveskedünk a hozzánk látogatóknak. Igy történt ez december 8-án is. A nagy sikerrel zárult tombolasorsolás nem valósulhatott volna meg támogatók segítsége nélkül. Köszönöm mindenkinek a felajánlott nyereménytárgyakat, és azt, hogy első kérő szóra segítették rendezvényünket! Támogatóink voltak Ruzsáról: Bozsó Söröző, COOP ABC, Farkas Jánosné - Aranka Vegyeskereskedése, Fődi Anita jegyző, Goods Market, Gora Mónika Iparcikk üzlet, Hárs Gyógyszertár, Húsbolt, Lila Diszkont Ormándi Jánosné, Molnár Büfé, Népszabadság Termelőszövetkezet, OTP Ruzsai Fiók, Partiscum XI Takarékszövetkezet, Renáta Butik, Ruzsa Posta, Ruzsa Presszó, Sebők Lajos, Selymes Gábor SANO takarmányok, Tápbolt Goda László, Teleház, Varga Károlyné TORPEDÓ Bt, Virág Üzlet Simhercz Zoltánné valamint: Aranyszöm Rendezvényház Mórahalom, Bali 23 Kft Üllés, BERLA Pincészet Pusztamérges, CBA Üllés, Csongrád megyei Településtisztasági Kft Szeged, Dobák Sándor Ásotthalom, INBA Kft Ásotthalom, Móravitál Kft Mórahalom, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő Mórahalom, Somodi Sándor pincészete Ásotthalom, S-PAW Üllés, Tóth András Ásotthalom, Turu Kálmán, Húsbolt Mórahalom, Varga Csárda Mórahalom, Varga Pékség Mórahalom, Zabosfa Kft Zákányszék. Köszönöm mindazon vásári árusoknak a felajánlását, akik a helyszínen adták át tombolatárgyaikat. Köszönöm minden támogató segítségét, és ezúton kívánok Önöknek jó egészséget, békességet és sikerekben gazdag, boldog új évet! Sánta Gizella - polgármester

8 8. Egészségnapok Ruzsán R uzsa Község Önkormányzata részéről fontosnak tartom a település lakosságának egészségmegőrzését, az esetlegesen kialakuló betegségek megelőzését. Ennek érdekében évente szervezünk egészségnapokat, melynek keretében különböző szűrővizsgálatok igénybevételére is lehetősége adódik a ruzsai embereknek évben abban a szerencsés helyzetben volt részünk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton tanyafejlesztési program keretén belül egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésére, illetve vércukor és koleszterinszint mérő készülék- és tesztcsíkok vásárlására nyertünk Ft-ot. A jelenleg meghirdetett egészségnapokon a hasi,- pajzsmirigy,- és szívultrahang vizsgálatokat, illetve a vércukor,koleszterinméréseket a pályázaton megnyert összeg erejéig ingyenesen biztosítjuk a lakosság részére. Ezúton kívánok minden vizsgálaton részt vevő lakosnak jó vizsgálati eredményeket és nagyon jó egészséget! Sánta Gizella - polgármester Január 20. (hétfő) 1. Fogászati szűrővizsgálat Fogászati szűrés felnőttek és gyermekek részére. Vizsgáló szakorvos: Dr. Gál Klára - fogorvos Helye: Egészségház - fogászati szakrendelő, Ruzsa, Ideje: 8-12 óráig érkezési sorrendben. A vizsgálat ingyenes. 2. Reflexológia, talpmasszírozás (40 perc) Makráné Körtvélyesi Tünde talpmasszőr Helye: Egészségügyi és Családgondozó Központ Ruzsa, Szegedi u. 8 Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. Díja: Ft Időpont egyeztetés: Makráné Körtvélyesi Tünde, telefon:06-30/ Gyógy masszírozás Hát-vállak- nyakmasszírozás. Masszíroz: Halász Józsefné Anikó Helye: Reumatológiai szakrendelő, Ruzsa, Szent István út 2. Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. A masszírozás ingyenes! Időpont egyeztetés: Halász Józsefné, telefon: 06-30/ Vércukor,koleszterin, vérnyomásmérés, testmagasság-, testsúly mérés. Január 22. (szerda) 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat Hasi ultrahang vizsgálattal kimutatható a hasi szervek (máj, epeutak, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, mellékvesék, hasi aorta, húgyhólyag, nőknél a méh és a petefészkek, férfiaknál a prosztata) megnagyobbodása, szerkezeti eltérése, esetleges daganatok, gyulladások, kövességek, fejlődési rendellenességek, esetenkénti működési zavarok. Pajzsmirigy ultrahang segítségével megállapítható a szerv nagysága, szerkezete, ciszták, göbök jelenléte, gyulladásra, vagy működési zavarra utaló szerkezeti eltérések. Emellett kimutatható a megnagyobbodott reaktív, vagy kóros nyirokcsomók jelenléte, nyálmirigyek elváltozásai. Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon 8-16 óráig Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Előző leletét mindenki hozza magával. Vizsgálatot végzi: Tóthné Török Szilvia és Teiszlné Varga Andrea védőnők. Január 23. (csütörtök) Helye: Egészségház védőnői tanácsadó, Ruzsa, 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat A vizsgálat ideje: óráig, érkezési sorrendben. Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Január 21. (kedd) Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés 1. Gyógy masszírozás szerint! Hát-vállak-nyakmasszírozás. A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi Masszíroz: Halász Józsefné Anikó é s Családgondozó Központ, tel:62/ Helye: Reumatológiai szakrendelő, Ruzsa, Szent István út munkanapokon 8-16 óráig 2. Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet A masszírozás ingyenes! fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter Időpont egyeztetés: Halász Józsefné, telefon: 06-30/403vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni.

9 9. 2. Baba-Mama klub Egészségmegőrzés. Előadó: Haskóné Veres Tünde- gyógyszerész. Helye: Móra Ferenc Művelődési ház és Könyvtár kis terme Ruzsa, Tömörkény tér 1. Ideje: 10 óra 3. Nőgyógyászati rákszűrés és ultrahang vizsgálat Dr. Nyirati Ildikó nőgyógyász szakorvos Helye: Nőgyógyászati szakrendelő Ruzsa, Szent István út 2. Időpont egyeztetés: Dr. Nyirati Ildikó címen. Január 24. (péntek) 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon 8-16 óráig Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Előző leletét mindenki hozza magával. Január 27. (hétfő) 1.Szívultrahang vizsgálat A szívultrahang tájékoztatást ad a szív általános állapotáról, teljesítőképességéről, és az esetleges billentyűhibákról. Vizsgáló szakorvos: Dr.Gavallér Henriette kardiológus szakorvos. Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon: 8-16 óráig 2. Vércukor,koleszterin, vérnyomásmérés, testmagasság-, testsúly mérés. Vizsgálatot végzi: Tóthné Török Szilvia és Teiszlné Varga Andrea védőnők. Helye: Egészségház védőnői tanácsadó, Ruzsa, A vizsgálat ideje: óráig, érkezési sorrendben. Január 29. (szerda) 1. Allergia szűrővizsgálat Vizsgálatot végzi: Dr. Molnár G. Etelka fül-orr- gégész szakorvos Helye: Napsugár Otthon Ruzsa, Pipacs tér 9. Ideje: előzetes időpont egyeztetés szerint. Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ, tel:62/ , munkanapokon: 8-16 óráig. Január 30. (csütörtök) 1. Bőrgyógyászati vizsgálat A szűrés folyamán, az egész testen vizsgálja a szakorvos, az anyajegyeket és egyéb bőrelváltozásokat. Vizsgálatot végzi: Dr. Tóth Kása Izabella bőrgyógyász szakorvos. Helye: Napsugár Otthon Ruzsa, Pipacs tér 9. Ideje: 7:30-14:00 óráig érkezési sorrendben. Aranykalászos gazda képzés Aranykalászos gazda OKJ-s képzést kínálunk Önnek, mivel szeptember elsejétől jelentősen megváltoztak a különböző szakképesítésekhez kapcsolódó oktatások tartalmi és formai követelményei. Az előkészítés alatt álló jogszabályok tovább szigorítják majd a földhasználattal, földtulajdonlással kapcsolatos jelenlegi szabályrendszert, így aki nem készül fel a változásokra könnyen jövedelem nélkül maradhat. A beiratkozás alkalmával közösen döntünk a lehetséges képzési módokról, a felkészüléshez minden szükséges segédeszközt biztosítunk. A képzés önköltséges, melynek egyszeri díja: Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Beiratkozáshoz szükséges: ź Ft előleg befizetése; ź 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány; ź lakcímkártya, személyi igazolvány; ź mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória) vagy B kategóriára érvényes vezetői engedély. Érdeklődni: a ruzsai művelődési házban lehetséges munkanapokon 8-18 óra között Jelentkezési határidő: 17. Pszichiátriai rendelés Dr. Rekecki Erika pszichiáter szakorvos rendel : 6,13, 20, 27 /hétfő/ február: 3, 10, 17, 24 /hétfő/ március: 3, 10, 17, 24, 31 /hétfő/ Információ, időpont egyeztetés: Réz Csilla 0630/

10 10. Egy jó hely, ahol jó lenni! Ha keresel egy helyet, ahol jót beszélgethetsz, szórakozhatsz, játszhatsz, ahol egymás között lehettek, ahová a szülők is biztonságban elengednek, akkor nálunk a helyed! Szeretettel meghívunk minden ruzsai es fiatalt 11-én (szombat) 20 órára a művelődési házba egy kellemes szombat estére. Programok: óráig SZÍN-játék ig színházi előadás Hófehérke - modern kivitelben óráig társasjáték, pingpongozás

11 11. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Új elektromos fűtő - hűtő berendezés eladó. Érd.: Ruzsa, Öttömösi u. 38. Tel.: ; 0630/ Művelõdési ház eseménynaptára ESEMÉNY DÁTUM óra vegyesáru vásár ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS én Farkas Hajnalka Andreának és Hambalkó Róbertnek Roland én Litauszki Mariannak és Kálmán Krisztiánnak Maja nevű gyermeke született óra vegyesáru vásár óra Agrárkamarai alakuló ülés óra bálaruha vásár február óra vegyesáru vásár Smink akció a báli szezonra (03.30-ig) 25% kedvezménnyel /950 Ft-ért/ vehető igénybe az alkalmi smink! Laura Kozmetika 0630/ Jó egészséget kívánunk az egész családnak! HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Nagy Imréné szül.: Halász Julianna Lázár Jolán Aranka Papp Antalné szül.: Ábrahám-Fúrús Irén Szúnyog Mihályné szül.: Juhász-Vödrös Anna Fürtön István Sipos Jenőné szül.: Jakus Rozália Sánta Józsefné szül.: Farkas Erzsébet Gábor Zoltán elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. vagy az Agro - és Műszaki Áruházban! Tűzoltóság elérhetősége Elérhetőségük: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

12 12. ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! Külterületi Szemétszállítás A külterületi szemétszállítás időpontjai: 10., 24. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) ź fényre sötétedő lencsék 30% engedménnyel ź multifokális lencsék 50% kedvezménnyel ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben

2014. évi. M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi M U N K A T E R V E az 1. számú módosítással egységes szerkezetben A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

uzsai B.U.É.K. 2014 UTOLSÓ VÁSÁRA 2015. JANUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam írek

uzsai B.U.É.K. 2014 UTOLSÓ VÁSÁRA 2015. JANUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XXIII. évfolyam írek R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JANUÁR www.ruzsa.hu B.U.É.K. Kívánok én hitet, kedvet, Szép szerelmet, hű türelmet. Utakhoz fényt, csodát, álmot, Békességet, boldogságot.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben