uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák."

Átírás

1 R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül, belül maradjon Békében az ország, XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. melyre szeretettel meghívja Önt és partnerét. Belépő díj vacsorával együtt: 3.000Ft Béke legyen a háznál És a szívredőben, Program: Gyermek és Felnőtt műsor Tánc A zenét a Gera fivérek szolgáltatják. Adjon Isten, ami nincs, Ez uj esztendőben. /Arany János/ Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február 3-tól -07-ig. Érdeklődni: 06 30/ Minden Olvasónak egészségben és boldogságban gazdag új évet kívánok! Sánta Gizella - polgármester Advent 2013 A karácsonyi készülődés, az ünnep várása évek óta elképzelhetetlen a Szent Erzsébet sétányi gyertyagyújtás nélkül. Ezen a télen egy kicsit másképp ünnepelhettünk a decemberi vasárnapokon. Önkormányzatunk közfoglalkoztatottjai segítségével készült el a hatalmas adventi koszorú, az adventi kapuk és Az Intelligens Faluért Egyesület pályázati támogatásával a díszkivilágítás. Köszönet érte! A meghitt hangulatról minden vasárnap más és más gondoskodott: a Művelődési Ház dolgozói, csoportjai, a Hétszínvirág Óvoda gyermekei, a Weöres Sándor Iskola tanulói, tanárai, és a Hittanosok karácsonyi előadásai megmosolyogtattak, vagy éppen könnyeket csaltak a résztvevők szemébe. A lélek feltöltése után idén sem maradhatott el a test táplálása sem, ami egy kicsit másként zajlott. Az októberben átadott piactér hívott-csábított a vendéglátásra, amit szokásosan civil szervezetek biztosítottak. Hálás szívvel köszönöm az 50 Felettiek Klubja, a képviselő-testület pénzügyi bizottsága, az óvoda dolgozói, a Gazdakör, az iskola dolgozói, a Nagycsaládosok egyesülete és Rudolf Kilches munkáját, süteményeit, forralt borát, teáját valamint köszönöm azoknak a lelkes ruzsai embereknek a segítségét, akik gyönyörű kézimunkájuk árusításával még meghittebbé tették az ünnepvárást mindannyiónk számára! Sánta Gizella - polgármester

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27-én rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében egyhangúlag elfogadásra került a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló. Ezt követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselőtestület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját hagyta jóvá egyhangúlag a Képviselő-testület, mely a költségvetési törvény számainak ismerete nélkül a évi bevételek és kiadások figyelembevételével, változatlan finanszírozási struktúra mellett került előkészítésre. Harmadik napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló, melyet egyhangúlag elfogadott a Képviselő-testület. Az egyéb előterjesztések között elsőként a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a képviselő-testület, majd egyhangú egyetértéssel került elfogadásra a helyi idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet, melyre vonatkozóan részletes információkat ezen lapszámban megjelenő adóhatósági tájékoztató tartalmaz. A következőekben egyhangúlag módosításra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, amely napirend keretében a Képviselő-testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság új tagját, valamint öt igen egy nem szavazattal és egy tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság új elnökének Ollmann-né Lovászi Ágnest. A továbbiakban a Képviselő-testület hat igen szavazattal és egy tartózkodással jóváhagyta a évi költségvetés koncepciójának módosítását, valamint ugyanilyen arányban fogadta el a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár megszűnés fordulónapjára készített költségvetési beszámolóját. A továbbiakban az önkormányzat részvételével működő társulások társulási megállapodásainak módosításai szerepeltek napirenden tekintettel a Csongrád Megyei Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételekre. Hat igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény III. számú módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodásának módosítását, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítását, valamint a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását. Következőként a Ruzsa 540 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban hozott egyhangú döntést a Képviselő-testület. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-án rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester a határozatképességet 1 fő távollétével állapította meg. A módosított napirend elfogadását követően az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, amellyel a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A második napirendi pont keretében az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása került megtárgyalásra, melyet a Képviselőtestület öt igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadott. Harmadik napirendként szerepelt a Képviselő-testület évi munkatervének megalkotása, mely öt igen és egy nem szavazattal került elfogadásra. Az egyéb előterjesztések között elsőként az élelmezésügyi nyersanyagköltség került meghatározásra évre vonatkozóan, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Ehhez kapcsolódóan került módosításra a következő előterjesztés szerint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet szintén egyhangú egyetértéssel. A gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési díja 1-től: a) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei térítési díj napi 281,-Ft (napi négyszeri étkezés) b) Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde ruzsai feladatellátási helye esetében óvodai térítési díj napi 274,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 54,Ft, az ebéd 166,-Ft, az uzsonna 54,-Ft.) c) Általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 330,-Ft. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-Ft, ebéd 225,-Ft, uzsonna 52,-Ft.) d) Menza napi 225,-Ft A Képviselő-testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet, majd egyhangúlag elfogadásra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, melyhez kapcsolódóan szintén e lapszámban jelenik meg tájékoztatás. A következő napirend keretében egyhangú egyetértéssel elfogadásra került a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. További napirendként szerepelt a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodás 1. számú módosítása, melyet egyhangúlag jóváhagyott a Képviselő-testület. A továbbiakban egyhangúlag elfogadásra került az Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve, a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalására vonatkozó megállapodás, melyek felülvizsgálata törvényi kötelezettségen alapult.

3 3. Egyhangú egyetértéssel elfogadta a képviselő-testület az AsR 10/40M konténeres ivóvíz szűrő berendezés működtetésével kapcsolatos szolgáltatási szerződést, valamint a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti irodaház, műhely és raktárépületek bérbeadásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. A következő előterjesztés keretében a ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs részére történő vagyon átadás kapcsán a Képviselő-testületének 188/2013.(X.30.) Kt. számú határozatának módosításáról döntött egyhangúlag. Egyhangú egyetértéssel döntött a képviselő-testület a Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére ingóságok térítésmentes tulajdonba adásáról. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését 29-én 13 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat HIRDETMÉNY Ruzsa Község Polgármestere a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva a évi pályázati kiírás alapján benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatokat elbírálta november 15. napjáig, a pályázati kiírásban szereplő beadási határidőig 8 db A típusú pályázat érkezett a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A pályázatok elbírálása és rangsorolása Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) Rendeletének 7., és 8 -a szerint történt, amelynek során a 8 A típusú pályázat havi 5.000,-Ft-os támogatásban részesült. A típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának időtartama a 2013/ tanév második és a 2014/2015-es tanév első féléve, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy ez idő alatt a támogatott beiratkozott hallgatója legyen a felsőoktatási intézménynek, valamint szükség esetén teljesítse a változásbejelentéseket. A megállapított ösztöndíj összegéről a pályázók értesítést kaptak. Ruzsa, december 19. Fődi Anita - jegyző Önkormányzata (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) A civil szervezetek évi elszámolása, évi támogatás kérése Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető Általános tájékoztató az Önkormányzati segély bevezetéséről A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1-jén hatályba lépő rendelkezései szükségessé tették a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Gyvt. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezései, valamint a Szoctv. temetési segély megállapítására és átmeneti segély megállapítására vonatkozó rendelkezései hatályát vesztik. 1-től a Szoctv. szabályozási területében új segélyezési formaként kerül bevezetésre az önkormányzati segély, mely a korábbi átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával jön létre. A Szoctv. továbbra is tartalmazza az erre vonatkozó irányadó előírásokat, de a korábbiakhoz hasonlóan rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a részletszabályok és feltételek rögzítésére a törvényben foglaltak betartása mellett. Fentiekre tekintettel tehát 1. napjától a korábbi három ellátás (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély) helyébe az önkormányzati segély mint ellátási forma lép. Az ellátási forma részleteiről, a jogosultsági jövedelemhatárokról részletes információ kérhető a Hivatal 4. számú irodájában, a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet pedig l e t ö l t h e t ő a w w w. r u z s a. h u honlapon, illetve megtekinthető a községi könyvtárban és Hivatal 2. számú irodájában. Fődi Anita - jegyző Újra indul a női torna Női torna indul a művelődési házban 9-én órai kezdettel. Oktató NINCS, a tornák DVD-ről történnek!!! Minden mozogni vágyó hölgyet szeretettel várunk hétfőn és csütörtökön órától

4 4. Adóhatósági tájékoztató Tájékoztató helyi idegenforgalmi adó bevezetéséről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvényben biztosított hatáskörében eljárva az illetékességi területén helyi adókat vezethet be, valamint az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel megállapíthatja. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete évre vonatkozóan nem kívánt a hatáskörébe tartozó - már meglévő helyi adónemek mértékén emelni, a bevételek növelése érdekében a évi költségvetési koncepció tárgyalásakor megfogalmazta azon szándékát, hogy új adónemként Ruzsa község közigazgatási területén a HELYI IDEGENFORGALMI ADÓ bevezetésre kerüljön. Ennek végrehajtására a Képviselő-testület novemberi soros ülésén megalkotta a helyi idegenforgalmi adóról szóló 30/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét, mely a honlapról letölthető, valamint megtekinthető a községi könyvtárban és a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal 2. számú irodájában. A helyi idegenforgalmi adó mértéke a törvényben meghatározott évi adómaximumot (470,-Ft/fő/éj) figyelembevéve Ruzsa Község közigazgatási területén személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 350,Ft. Az érintett szállásadók már korábban tájékoztatást kaptak az ebből eredő kötelezettségeikről, részletes információk a Hivatal 3. számú irodájában kérhetőek. Általános adóhatósági tájékoztató A GÉPJÁRMŰADÓ vonatkozásában az adó megállapítása a továbbiakban is az okmányiroda adatai alapján történik a törvényi előírásokban foglaltak alapján. Felhívom azonban az adózók figyelmét, hogy gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén ezt a tényt az adásvételi szerződés bemutatásával az eladó is köteles bejelenteni az illetékes okmányirodában annak érdekében, hogy a gépjármű-adatállományba rögzítésre kerüljön. Amennyiben ezt elmulasztja és a vevő sem íratja át a járművet, akkor az év első napján a nyilvántartásban szereplő tulajdonos (vagy üzembentartó) marad a gépjárműadó alanya. A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓjának megállapítása az adóalanyok bevallása alapján történik, melynek mértéke napjától külterületen 4.000,-Ft/év/ingatlan, belterületen 6.000,-Ft/év/ingatlan. Az adó alanya egész évre vonatkozóan az a személy, aki az év első napján az építmény, telek tulajdonosának (haszonélvezőjének) minősül. Adóalany az is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az ingatlan tulajdonjogában bekövetkező változás esetén felhívom mind az eladó, mind a vevő figyelmét arra, hogy bevallási kötelezettsége keletkezik, melyet köteles a változást követő 15 napon belül, de legkésőbb következő év 15. napjáig az önkormányzati adóhatóság felé teljesíteni! Az IPARŰZÉSI ADÓ fizetési kötelezettségnek önadózással kell eleget tenni. A évről szóló bevallás benyújtásának, illetve az esetleges adókülönbözet megfizetésének ( visszaigénylésének ) határideje: május 31. Ruzsa községben az iparűzési adó mértéke: 2%. Adómentes a vállalkozó abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben a vállalkozási szinten számított adóalapja nem éri el az ,-Ft.-ot. (a bevallást ebben az esetben is be kell nyújtani ) Felhívom a lakosság figyelmét, arra hogy az iparűzési adónak alanya az őstermelő is (bevallási kötelezettsége van), amennyiben az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a ,-Ft-ot meghaladja. TALAJTERHELÉSI DÍJat azon adóalanyoknak kell fizetni, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A környezetterhelési díjról szóló törvény módosítása alapján február 1-től a fizetendő díj a korábbi összeg tízszeresére nőtt, melyről már a évre vonatkozó bevallási határidőt megelőzően tájékoztattuk az érintetteket. A évre vonatkozó bevallási kötelezettségnek március 31-ig kell eleget tenni és ezen időpontig lehet késedelmi pótlékmentesen a díjat megfizetni. A bevallási kötelezettségek elmulasztása, késedelmes benyújtása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után. Ezúton is felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy szíveskedjenek bevallási és fizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni. A tranzakciós és egyéb pénzügyi költségek csökkentése érdekében évtől indokolttá vált a készpénz-átutalási megbízással (csekk) történő befizetések fokozatos megszüntetése, így az adóértesítők/határozatok mellett már nem található csekk. Az OTP fiókban a számlaszám és az összeg ismeretében csekk nélkül teljesíthető a befizetés. A évre vonatkozó fizetési kötelezettségről a tulajdonjogot, illetve egyéb adóalanyiságot érintő változások miatt benyújtott bevallások illetve a gépjárművekre vonatkozó hatósági adatok ( mely az okmányiroda által kerül átadásra ) feldolgozását követően értesítés kerül kiadásra. Az értesítés tartalmazni fogja a I. félévre (március 15-ig esedékes) illetve a II. félévre ( szeptember 15ig esedékes ) vonatkozóan fizetendő összegeket, az előző évekről fennálló hátralékokat és a lejárt esedékességű tartozásokra felszámításra került késedelmi pótlék összegét. Az OTP fiókban történő befizetés esetében az összeg és a számlaszámok egyeztetése céljából a várhatóan március elején postázásra kerülő értesítést szíveskedjenek magukkal vinni. A befizetés teljesítéséhez szükséges továbbá a befizető részéről a személyigazolvány illetve a lakcímkártya bemutatása is.

5 5. A II. félévben esedékes összegeket ( korábbi hátralékokat ) szintén az év elején kézhez vett értesítés adatai alapján kell rendezni, ezért az értesítést szíveskedjenek megőrizni a szeptember 15-i fizetési kötelezettség pontos, határidőben történő teljesítése céljából. Amennyiben a fizetési kötelezettség a elsejei állapothoz képest változik az adózó erről határozattal értesítést kap, a fizetési kötelezettség teljesítése során ezt figyelembe kell venni. Az adózók a saját számlájukról a megfelelő adó számlára történő átutalással is rendezhetik tartozásaikat. A pénzforgalmi számlaszámok adónemenként az alábbiak: Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó csûrdöngölõ néptánccsoport ruzsa Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Pótlék Talajterhelési díj A pénzügyi teljesítés Közlemény rovatába a befizetőazonosító, illetve az adófizetésre kötelezett nevének feltüntetését kérjük a befizetés problémamentes könyvelésének lebonyolításához! Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Hivatal 3. számú irodájában Tóth Sándorné ügyintézőtől kérhető, közvetlen telefonszám: 62/ Fődi Anita - jegyző Van, akinek semmi sem szent!? T öbben jelezték számomra, hogy az utóbbi időben felháborító és kegyeletsértő események történnek a temetőben. Valaki, vagy valakik nem törődve mások érzelmeivel elviszik a sírokról a frissen elhelyezett virágokat, koszorúkat. Túl azon, hogy ez anyagi veszteséget okoz a sértetteknek, kegyeletsértés, más ember érzelmeinek, emberi jogainak megsértése, ami önmagában is bűncselekmény. Amennyiben valóban itt él közöttünk az elkövető, kérem, gondolkodjon egy kicsit tetteiről! Gondoljon azokra a tisztességes emberekre, akik a temetőben elhelyezett virágokkal fejezik ki szeretetüket, nem feledésüket elhunyt embertársaink iránt. Ha tetteiket anyagi haszonszerzés vezérli, keressen más, kifizetődőbb megoldást, szükség esetén magam is segítek ebben, ha pedig nem a pénz az oka, bizonyára egy betegség állhat a háttérben. Ez esetben is segítségre van szükség, szakemberhez kellene fordulni! Bízom abban, hogy a tettes belátja cselekedetének súlyát és felad ezzel a felháborító viselkedéssel! Mindezen túl kérek mindenkit, akinek bármilyen információja van az üggyel kapcsolatban, ossza meg velem, vagy a körzeti megbízottakkal. Fontos, hogy legyen megszüntetve ez a felháborító szokás, ezért kérem, hogy jelezzenek felém minden olyan információt, amely segíthet kideríteni, ki az elkövető! Összefogás és közös cselekvés nélkül nem érhetünk el eredményt! Sánta Gizella - polgármester Egyházközség Hírei Szenteltvíz - Vízkereszt ünnepéhez kötődve megtörtént a vízszentelés. Akik szeretnének szenteltvizet vinni otthonaikba, azok erre alkalmas üvegbe vasárnaponként, a szentmisét követően kérhetnek szenteltvizet a sekrestyében. Jegyesek jelentkezése - Köszönettel várja mindazon jegyespárok jelentkezését a plébánia, akik a 2014-es esztendőben terveznek egyházi házasságot kötni. Január 31-ig várják a fiatalok személyes jelentkezését adatfelvétel és időpont, valamint felkészítő egyeztetés céljából. Természetesen akik még nem tudnak konkrét időpontot, azok is jelezzék szándékukat! Házszentelések - Az idei esztendőben is megkezdődnek Vízkereszt után a házszentelések, családlátogatások. A házszentelés tervezett menete a vasárnapi szentmisék alkalmával lesz hirdetve. A tanyákra és a belterületre tervezett rend természetesen az időjárás alakulása, a hitoktatás és az esetleges temetések miatt változhat! Gyertyaszentelés és Balázs-áldás - Február 2-án, vasárnap a szentmise keretében Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén gyertyaszentelésre kerül sor. Mindazok, akik szeretnék megszenteltetni gyertyáikat, azok hozzák el erre a szentmisére. A szentmise végén Szent Balázs ünnepéhez kötődően Balázsáldás lesz. Betegek miséje - A Betegek Világnapjához kötődően ebben az évben a tervek szerint február 9-én, vasárnap lesz a betegek miséje, melynek keretében szentgyónással és magánimádságokban lelkileg is felkészült betegek és idősek felvehetik a betegek megerősítő szentségét. A szentség lelki erőt ad a szenvedés és a fájdalmak elviselésére, ezáltal hozzásegíthet a gyógyuláshoz. Akik szeretnék felvenni a betegek szentségét, szíveskedjenek február 2-ig jelezni szándékukat!

6 6. Együtt többet tehetünk Óvodai Hírek N agy öröm számunkra, hogy a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. által meghirdetett 2013.évi őszi hulladékgyűjtési versenyében óvodánk kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nagyszerű érzés, hogy községünk lakói ilyen fontosnak tartják a környezetvédelmet, ezáltal az óvodás gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását. Emellett az is óriási érték, hogy közös célok elérése érdekében mozgósítható a lakosság, segítenek a helyi üzletek, kereskedelmi egységek. A hulladékgyűjtés ellenértéke és a kiemelkedő teljesítményért kapott összeg segítségével, tavasszal egy Budapesti kirándulást tervezünk. Ehhez azonban még továbbra is szükség van hasonlóan lelkes gyűjtőmunkára. Kérek minden helyi lakost, hogy a szelektíven gyűjtött papírt összekötve, a műanyagpalackokat és alumínium italos dobozokat összepréselve hozza el az óvoda előterénél elhelyezett tárolókba. Óvjuk, védjük környezetünket együtt, hiszen együtt többet tehetünk! Köszönjük eddigi támogatásukat és bízunk abban, hogy a következő félévi versenyben is jó eredményt érhetünk el az Önök segítségével. Eredményekben gazdag új évet kívánunk! A Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde óvodásai és dolgozói nevében Sádtné Papp Ibolya óvodavezető Agrárkamarai Hírek Tisztelt Agrárkamarai Tagok! A magyar mezőgazdaságban szervezetileg a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb változást a 2013as évben bekövetkezett Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megalakítása jelentette. A törvényhozók célja az volt, hogy a mezőgazdaság összes szereplőjét egy egységes szervezetbe tömörítve minden érdekelt szempontjait figyelembe véve, a NAK mint köztestület láthassa el feladatait. A NAK újonnan megalakult vezetésének célja, hogy egy nyugati típusú szolgáltató, segítő kamarai rendszert hozzon létre, melyhez a tagok problémáikkal fordulhatnak és NAK a tagjait a munkájukhoz szükséges információkkal lássák el. Természetesen egy teljesen új rendszer felállításához bizonyos idő szükséges. A 2013-as év végére szervezetileg felálltak azok a kamarai osztályok, melyeknek a feladatait az osztályok küldöttei alakuló üléseiken meghatározták. A NAK Csongrád Megyei Igazgatóságán 15 osztály kezdte meg munkáját. Kamarai osztályok: 1. Szántóföldi Növénytermesztési Osztály 2. Kertészeti Osztály 3. Növénytermesztési Beszállító ipari és Kereskedelmi Osztály 4. Állattenyésztési Osztály 5. Állattenyésztési Beszállító ipari és Kereskedelmi Osztály 6. Mezőgazdasági Termékkereskedelmi Osztály 7. Malom-és sütőipari Osztály 8. Húsfeldolgozási Osztály 9. Tejfeldolgozási Osztály 10. Dohány-és dohánytermék Osztály 11. Szőlőtermesztési, borászati és italgyártási Osztály 12. Élelmiszer - feldolgozási és kereskedelmi Osztály 13. Agrárgazdasági Szolgáltatási Osztály 14. Erdő, Vad és Halgazdálkodási osztály 15. Agrár - környezetgazdálkodási és Innovációs Osztály Joggal kérdezhetik a gazdálkodók, hogy őket hogyan segíti a NAK a munkájukban, hiszen idáig csak a tagdíjfizetési kötelezettséggel találkoztak. A legfontosabb változást abban érezhetik, hogy a teljes falugazdász hálózatot átveszi a kamara és minden településen rendszeres ügyfélfogadást fog tartani. A 2014-es évben feláll az egységes gazdatámogató rendszer, melyben a gazda problémájával legelőször a falugazdászhoz fordul és ha az nem tud helyben segítséget nyújtani, akkor pontos iránymutatással szolgál, hogy a gazda a NAK melyik tanácsadójához vagy osztályához fordulhat ügyével. Országosan a kamara mintegy 400 fő falugazdász átvételét tervezi, Csongrád megyében pedig 40 fő falugazdász kezdi meg munkáját az új falugazdász hálózatban ben kezdi meg munkáját a jogsegély szolgálat. A NAK Csongrád Megyei Igazgatósága 5 ügyvédi irodával kötött szerződést a kamarai tagok ingyenes jogi tanácsadására. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kamarai tag jogi problémájával felkeresi az ügyvédi irodát, jogi felvilágosítást, tanácsadást díjtalanul igénybe veheti, de ha peres eljárásra is sor kerül az ügyben, ezt a tagnak már saját költségén kell lefolytatnia. A 2014-es évben postázásra kerülnek a tagok részére a kamarai kártyák, mely a kártya tulajdonosát különböző kedvezményre jogosítja. Erről még jelenleg is folynak a tárgyalások, de ami valószínű, hogy a MOL üzemanyag kutaknál kedvezményt fog kapni a kamarai tag. Tisztelt kamarai tagok, gazdálkodók! Természetesen még lehetne folytatni a NAK bemutatását, de dióhéjban szerettem volna ismertetni azt a szervezetet, mely a jövőben a gazdálkodókat munkájukban segíteni fogja és amelyre különösen szükség lesz a as EU új költségvetési szakaszában, hogy a gazdálkodókat felkészítse az új feltételekre, melyek a 2015-ös évtől várnak az EU támogatást igénylő gazdákra. Az elmúlt évben sok kérdés merült fel a piacokon árult zöldség és gyümölcs megfelelő jelöléséről. Más jelölési kötelezettségek vonatkoznak a Nagybani és más a helyi piacokon történő árusításnál, ezért a NAK Csongrád Megyei Igazgatósága és a Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatót adott ki, melyet itt közlünk. A leírt anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek!

7 7. JE L Ö L É S I K Ö T E L E Z E T T S É G E K Z Ö L D S É G, G Y Ü M Ö L C S É r té k e s íté s a N a g y b a n i p ia c o n 1. R e g is z t r á c ió s s z á m r e g is z tr á ln i k ö te le s a N övény és ta la jv é d e lm i Ig a z g a tó s á g o n, a r e g is z tr á c ió s szám ot nem k e ll f e ltü n te tn ie ( k iv é v e b u r g o n y a e s e té n ), a r e g is z tr á c ió b a v é t e lr ő l s z ó ló ig a z o lá s r ó l jó, h a v a n n á la m á s o la t! /r e g is z tr á ln i k ö te le s e k a k is te r m e lő k is a N ag yba ni p ia c o n t ö r té n ő é r té k e s íté s e s e té n / a r e g is z tr á c ió s s zám ot a b u rg o n ya é r té k e s ítő k n e k k ö te le z ő f e lt ü n te t n i 2. M in d e n k ir e v o n a t k o z ó je l ö lé s e k M in d e n k in e k f e l k e ll tü n t e tn ie a k ö v e tk e z ő k e t: s z á r m a z á s i o r s z á g t e lje s n e v e /h a tö b b v a n, a k k o r m in d e g y ik e t/ a z o n o s ító a d a to k a t a c s o m a g o ló é s /v a g y a f e la d ó c ím e a te r m e lő n e v e é s c ím e v a g y a f o r g a lm a z ó n e v e é s c ím e te r m é k n é v /te r m é k s p e c if ik u s! / k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k /o s z tá ly, m é r e t, s tb./ - e z is te r m é k s p e c ifik u s! A z e g y e s te r m é k e k r e v o n a tk o z ó le ír á s o k a t itt le h e t m e g ta lá ln i / EK r e n d e le t, 1. m e llé k le t a k ö v e tk e z ő k r e : p a r a d ic s o m, é tk e z é s i p a p r ik a, fe je s s a lá ta é s fo d r o s - ill s z é le s le v e lű e n d ív ia s a lá t a, k ö r te, ő s z ib a r a c k é s n e k ta r in, a lm a, s z a m ó c a, c s e m e g e s z ő lő, c itr u s fé lé k, k iv i, g ö r ö g d in n y é r e v o n a tk o z ó e lő ír á s o k : 8 2 / F V M r e n d e le t 4. s z. m e ll. A f e l n e m s o r o lt t e r m é k e k r e a z u g y a n it t ta lá lh a tó á lta lá n o s szabván y e lő ír á s a i v o n a tk o z n a k. E zeknél nem k e ll a k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k e t /o s z tá ly, m é r e t, s tb./ f e ltü n te t n i. É r té k e s íté s k is te rm e lő k é n t p ia c o n t ö r té n ő á r u s ítá s H a a v á lla lk o z ó k is te r m e lő /5 2 / IV. 3 0.) F V M r e n d e le t/, d e a n a g y b a n i p ia c o n é r t é k e s ít, k ö te le s a N ö v é n y - é s T a la jv é d e lm i Ig a z g a t ó s á g o n r e g is z tr á ln i é s a z 1. p o n t b a n f e ls o r o lt je lö lé s i k ö te le z e t ts é g e k v o n a tk o z n a k rá. A m e n n y ib e n c s a k a p ia c o n é r té k e s ít /te h á t n e m a N a g y b a n i p ia c o n /: C s o m a g o la tla n é le lm is z e r é r té k e s íté s e e s e té n, a k ih e ly e z e tt te r m é k e lő tt f e l k e ll tü n t e tn i: ü a k is te rm e lő n e v é t ü c ím é t v a g y a g a z d a s á g h e ly é n e k c ím é t ü te r m é k n e v é t / k is te rm e lő i v a g y m é z e s e t é b e n te r m e lő i je lz ő v e l/ ü s z á rm a zá s i o rs zá g ü a f e n ti 1 2 t e r m é k e s e té n a te r m é k s p e c if ik u s k e r e s k e d e lm i je lle m z ő k e t ü te r m é k tö m e g é t k iv é v e h a a c s o m a g o lt te r m é k e t a k is te rm e lő a v e v ő je le n lé té b e n m é r i le További információkért keresse bizalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei Igazgatóságának munkatársait (62/ ) vagy a CSMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság munkatársait (62/ ). A tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi igazgatósága és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatósága állította össze. Tisztelt Gazdálkodók! Munkájukhoz sok sikert és eredményes Új Évet kívánok. Vass Tibor Ruzsai Gazdakör, NAK Csongrád megyei küldött Ünnepi vásárról Az egyre népszerűbb és látogatottabb ruzsai vásár decemberi időpontja a karácsony miatt rendhagyó módon a második vasárnap. A megszokottól való eltérés a részvételre mindig negatív hatással van, ennek javítására tombolasorsolással, forralt borral, teával kedveskedünk a hozzánk látogatóknak. Igy történt ez december 8-án is. A nagy sikerrel zárult tombolasorsolás nem valósulhatott volna meg támogatók segítsége nélkül. Köszönöm mindenkinek a felajánlott nyereménytárgyakat, és azt, hogy első kérő szóra segítették rendezvényünket! Támogatóink voltak Ruzsáról: Bozsó Söröző, COOP ABC, Farkas Jánosné - Aranka Vegyeskereskedése, Fődi Anita jegyző, Goods Market, Gora Mónika Iparcikk üzlet, Hárs Gyógyszertár, Húsbolt, Lila Diszkont Ormándi Jánosné, Molnár Büfé, Népszabadság Termelőszövetkezet, OTP Ruzsai Fiók, Partiscum XI Takarékszövetkezet, Renáta Butik, Ruzsa Posta, Ruzsa Presszó, Sebők Lajos, Selymes Gábor SANO takarmányok, Tápbolt Goda László, Teleház, Varga Károlyné TORPEDÓ Bt, Virág Üzlet Simhercz Zoltánné valamint: Aranyszöm Rendezvényház Mórahalom, Bali 23 Kft Üllés, BERLA Pincészet Pusztamérges, CBA Üllés, Csongrád megyei Településtisztasági Kft Szeged, Dobák Sándor Ásotthalom, INBA Kft Ásotthalom, Móravitál Kft Mórahalom, Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő Mórahalom, Somodi Sándor pincészete Ásotthalom, S-PAW Üllés, Tóth András Ásotthalom, Turu Kálmán, Húsbolt Mórahalom, Varga Csárda Mórahalom, Varga Pékség Mórahalom, Zabosfa Kft Zákányszék. Köszönöm mindazon vásári árusoknak a felajánlását, akik a helyszínen adták át tombolatárgyaikat. Köszönöm minden támogató segítségét, és ezúton kívánok Önöknek jó egészséget, békességet és sikerekben gazdag, boldog új évet! Sánta Gizella - polgármester

8 8. Egészségnapok Ruzsán R uzsa Község Önkormányzata részéről fontosnak tartom a település lakosságának egészségmegőrzését, az esetlegesen kialakuló betegségek megelőzését. Ennek érdekében évente szervezünk egészségnapokat, melynek keretében különböző szűrővizsgálatok igénybevételére is lehetősége adódik a ruzsai embereknek évben abban a szerencsés helyzetben volt részünk, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton tanyafejlesztési program keretén belül egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésére, illetve vércukor és koleszterinszint mérő készülék- és tesztcsíkok vásárlására nyertünk Ft-ot. A jelenleg meghirdetett egészségnapokon a hasi,- pajzsmirigy,- és szívultrahang vizsgálatokat, illetve a vércukor,koleszterinméréseket a pályázaton megnyert összeg erejéig ingyenesen biztosítjuk a lakosság részére. Ezúton kívánok minden vizsgálaton részt vevő lakosnak jó vizsgálati eredményeket és nagyon jó egészséget! Sánta Gizella - polgármester Január 20. (hétfő) 1. Fogászati szűrővizsgálat Fogászati szűrés felnőttek és gyermekek részére. Vizsgáló szakorvos: Dr. Gál Klára - fogorvos Helye: Egészségház - fogászati szakrendelő, Ruzsa, Ideje: 8-12 óráig érkezési sorrendben. A vizsgálat ingyenes. 2. Reflexológia, talpmasszírozás (40 perc) Makráné Körtvélyesi Tünde talpmasszőr Helye: Egészségügyi és Családgondozó Központ Ruzsa, Szegedi u. 8 Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. Díja: Ft Időpont egyeztetés: Makráné Körtvélyesi Tünde, telefon:06-30/ Gyógy masszírozás Hát-vállak- nyakmasszírozás. Masszíroz: Halász Józsefné Anikó Helye: Reumatológiai szakrendelő, Ruzsa, Szent István út 2. Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. A masszírozás ingyenes! Időpont egyeztetés: Halász Józsefné, telefon: 06-30/ Vércukor,koleszterin, vérnyomásmérés, testmagasság-, testsúly mérés. Január 22. (szerda) 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat Hasi ultrahang vizsgálattal kimutatható a hasi szervek (máj, epeutak, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, mellékvesék, hasi aorta, húgyhólyag, nőknél a méh és a petefészkek, férfiaknál a prosztata) megnagyobbodása, szerkezeti eltérése, esetleges daganatok, gyulladások, kövességek, fejlődési rendellenességek, esetenkénti működési zavarok. Pajzsmirigy ultrahang segítségével megállapítható a szerv nagysága, szerkezete, ciszták, göbök jelenléte, gyulladásra, vagy működési zavarra utaló szerkezeti eltérések. Emellett kimutatható a megnagyobbodott reaktív, vagy kóros nyirokcsomók jelenléte, nyálmirigyek elváltozásai. Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon 8-16 óráig Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Előző leletét mindenki hozza magával. Vizsgálatot végzi: Tóthné Török Szilvia és Teiszlné Varga Andrea védőnők. Január 23. (csütörtök) Helye: Egészségház védőnői tanácsadó, Ruzsa, 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat A vizsgálat ideje: óráig, érkezési sorrendben. Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Január 21. (kedd) Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés 1. Gyógy masszírozás szerint! Hát-vállak-nyakmasszírozás. A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi Masszíroz: Halász Józsefné Anikó é s Családgondozó Központ, tel:62/ Helye: Reumatológiai szakrendelő, Ruzsa, Szent István út munkanapokon 8-16 óráig 2. Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával Ideje: órától. Előzetes időpont egyeztetés szerint. lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet A masszírozás ingyenes! fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter Időpont egyeztetés: Halász Józsefné, telefon: 06-30/403vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni.

9 9. 2. Baba-Mama klub Egészségmegőrzés. Előadó: Haskóné Veres Tünde- gyógyszerész. Helye: Móra Ferenc Művelődési ház és Könyvtár kis terme Ruzsa, Tömörkény tér 1. Ideje: 10 óra 3. Nőgyógyászati rákszűrés és ultrahang vizsgálat Dr. Nyirati Ildikó nőgyógyász szakorvos Helye: Nőgyógyászati szakrendelő Ruzsa, Szent István út 2. Időpont egyeztetés: Dr. Nyirati Ildikó címen. Január 24. (péntek) 1.Has- és pajzsmirigy ultrahang vizsgálat Vizsgáló szakorvos: Dr. Zagorac Nikola radiológus szakorvos Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon 8-16 óráig Előkészületek hasi ultrahangra: A vizsgálat előtt 4 órával lehet utoljára étkezni (rágót, kávét, cukrot, teát sem lehet fogyasztani). A vizsgálat előtt 2 órával legalább fél liter vizet, vagy szénsavmentes ásványvizet kell fogyasztani, a vizsgálatra telt hólyaggal kell érkezni. Előző leletét mindenki hozza magával. Január 27. (hétfő) 1.Szívultrahang vizsgálat A szívultrahang tájékoztatást ad a szív általános állapotáról, teljesítőképességéről, és az esetleges billentyűhibákról. Vizsgáló szakorvos: Dr.Gavallér Henriette kardiológus szakorvos. Helye: Egészségház - labor szakrendelő, Ruzsa, A vizsgálat ideje: kizárólag előzetes időpont egyeztetés szerint! A vizsgálat ingyenes! Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ tel:62/ munkanapokon: 8-16 óráig 2. Vércukor,koleszterin, vérnyomásmérés, testmagasság-, testsúly mérés. Vizsgálatot végzi: Tóthné Török Szilvia és Teiszlné Varga Andrea védőnők. Helye: Egészségház védőnői tanácsadó, Ruzsa, A vizsgálat ideje: óráig, érkezési sorrendben. Január 29. (szerda) 1. Allergia szűrővizsgálat Vizsgálatot végzi: Dr. Molnár G. Etelka fül-orr- gégész szakorvos Helye: Napsugár Otthon Ruzsa, Pipacs tér 9. Ideje: előzetes időpont egyeztetés szerint. Időpont egyeztetés: Egészségügyi és Családgondozó Központ, tel:62/ , munkanapokon: 8-16 óráig. Január 30. (csütörtök) 1. Bőrgyógyászati vizsgálat A szűrés folyamán, az egész testen vizsgálja a szakorvos, az anyajegyeket és egyéb bőrelváltozásokat. Vizsgálatot végzi: Dr. Tóth Kása Izabella bőrgyógyász szakorvos. Helye: Napsugár Otthon Ruzsa, Pipacs tér 9. Ideje: 7:30-14:00 óráig érkezési sorrendben. Aranykalászos gazda képzés Aranykalászos gazda OKJ-s képzést kínálunk Önnek, mivel szeptember elsejétől jelentősen megváltoztak a különböző szakképesítésekhez kapcsolódó oktatások tartalmi és formai követelményei. Az előkészítés alatt álló jogszabályok tovább szigorítják majd a földhasználattal, földtulajdonlással kapcsolatos jelenlegi szabályrendszert, így aki nem készül fel a változásokra könnyen jövedelem nélkül maradhat. A beiratkozás alkalmával közösen döntünk a lehetséges képzési módokról, a felkészüléshez minden szükséges segédeszközt biztosítunk. A képzés önköltséges, melynek egyszeri díja: Ft/fő. Részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Beiratkozáshoz szükséges: ź Ft előleg befizetése; ź 10. évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmány; ź lakcímkártya, személyi igazolvány; ź mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória) vagy B kategóriára érvényes vezetői engedély. Érdeklődni: a ruzsai művelődési házban lehetséges munkanapokon 8-18 óra között Jelentkezési határidő: 17. Pszichiátriai rendelés Dr. Rekecki Erika pszichiáter szakorvos rendel : 6,13, 20, 27 /hétfő/ február: 3, 10, 17, 24 /hétfő/ március: 3, 10, 17, 24, 31 /hétfő/ Információ, időpont egyeztetés: Réz Csilla 0630/

10 10. Egy jó hely, ahol jó lenni! Ha keresel egy helyet, ahol jót beszélgethetsz, szórakozhatsz, játszhatsz, ahol egymás között lehettek, ahová a szülők is biztonságban elengednek, akkor nálunk a helyed! Szeretettel meghívunk minden ruzsai es fiatalt 11-én (szombat) 20 órára a művelődési házba egy kellemes szombat estére. Programok: óráig SZÍN-játék ig színházi előadás Hófehérke - modern kivitelben óráig társasjáték, pingpongozás

11 11. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Új elektromos fűtő - hűtő berendezés eladó. Érd.: Ruzsa, Öttömösi u. 38. Tel.: ; 0630/ Művelõdési ház eseménynaptára ESEMÉNY DÁTUM óra vegyesáru vásár ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETÉS én Farkas Hajnalka Andreának és Hambalkó Róbertnek Roland én Litauszki Mariannak és Kálmán Krisztiánnak Maja nevű gyermeke született óra vegyesáru vásár óra Agrárkamarai alakuló ülés óra bálaruha vásár február óra vegyesáru vásár Smink akció a báli szezonra (03.30-ig) 25% kedvezménnyel /950 Ft-ért/ vehető igénybe az alkalmi smink! Laura Kozmetika 0630/ Jó egészséget kívánunk az egész családnak! HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Nagy Imréné szül.: Halász Julianna Lázár Jolán Aranka Papp Antalné szül.: Ábrahám-Fúrús Irén Szúnyog Mihályné szül.: Juhász-Vödrös Anna Fürtön István Sipos Jenőné szül.: Jakus Rozália Sánta Józsefné szül.: Farkas Erzsébet Gábor Zoltán elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u. 53. vagy az Agro - és Műszaki Áruházban! Tűzoltóság elérhetősége Elérhetőségük: vagy a 105 (Szeged Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma.

12 12. ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. GYÖNGYI OPTIKA ÚJDONSÁG: Kiválasztott keretére napvédő előtétet készítünk!! Külterületi Szemétszállítás A külterületi szemétszállítás időpontjai: 10., 24. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) ź fényre sötétedő lencsék 30% engedménnyel ź multifokális lencsék 50% kedvezménnyel ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XVII. ÉVFOLYAM 2011. NOVEMBER Balástyaiak megyei és országos sikerei Balástyai lovasok arany és ezüstérmei, valamint Sársánszki

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013.

Hírmondó. Európa a Polgárokért Program 2013. XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Európa a Polgárokért Program 2013. Nagyajta Demir Kapija

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben