Az immunszervek kórbonctana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az immunszervek kórbonctana"

Átírás

1 Immunszervek kórbonctanak Az immunszervek kórbonctana Csontvelı A csirkék (a tyúk) vérzéses betegsége haemorrhagiás szindróma Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Magzatmirigy (thymus) Fabricius-tömlı Lép Egyéb immunszervek A tyúk k vérzv rzéses betegsége ge kórok: tenuazon-sav- és alternariatoxicosis a tenuazon-sav az Alternaria ssp. egyik anyagcsereterméke tenuazon-savat- és alternariatoxinokat leggyakrabban az Alternaria longipes termeli az Alternaria ssp. más anyagcseretermékei: alternariol alternariol methyl-észter altertoxin A tenuazon-sav- és alternaria toxinok hatása vérérfal-károsodás csontvelıkárosodás nem termelıdnek többek között vérlemezkék sem a kórképet sikerült kiváltani klórtetracyclin és chloramphenicol (Chlorocid) több napon át történı adásával is fehér leghorn fajtában A tyúk k vérzv rzéses betegsége ge heveny kórforma Vérzések a váz-, és a szívizomzatban a mirigyesgyomorban a máj állományában és a bır alatti kötıszövetben Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Kórokozó: csirkeanaemia-vírus (CAV) Circoviridae család, Gyrovirus nemzetség nm, nem burkos, circularis, egyszálú DNS a vírus csak a tyúkra nézve patogén Gallus domesticus a vírussal való fertızıdés: vertikális (tojás útján) a vírussal a tojásban fertızıdött néhány csirke fertızötten/betegen kikel horizontális (a bélsár szerepe jelentıs) Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Fogékonyság: minden korú állat fogékony a csirkék az elsı héten a legfogékonyabbak a fogékonyság az 1-3 hét között még kifejezett ezt követıen az életkor elırehaladtával a fogékonyság egyre csökken a csirkék fertızıdnek, de a betegség klinikai tünetekben nem jelentkezik korral járó rezisztencia nincs! a fogékonyságban az állat immunállapotának lényeges szerepe van immunszuppresszált állatban a fogékonyság ideje kitolódik! 1

2 Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Kórfejlıdés: kísérleti körülmények között az elsı szövettani elváltozások a fertızés után 8 nappal észlelhetık az elsı klinikai tünetek a fertızés napja után figyelhetık meg az elhullások a napon kezdıdnek gyakorlati esetekben a klinikai tünetek megjelenése a hétre is kitolódhat függ az állatok immunológiai állapotától Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Kórfejlıdés: (folyt.) a szervezetbe került vírus a csontvelıben a haemopoetikusıssejteket a thymusban a thymusıssejteket támadja meg a fertızött sejtek a fertızés után 6-8 nap múlva apoptosis következtében elpusztulnak a csontvelı bántalmazottsága miatt: anaemia (panmyelophtisis) thymus (és Fabricius-tömlı) sorvadás T- (és B-) sejtes immunszuppresszió Fertızı (vírusos) csirkeanaemia klinikai tünetek az immunszuppresszió olyan mértékő lehet, mintha az állatok fertızı bursitisen estek volna át!!! kórbonctani elváltozások. atrophia csontvelı, thymus, Fabricius-tömlı, lép a máj zsíros elfajulása testszerte vérzések (viraemiás szakaszban) mirigyes gyomor nyálkahártyájában, a bır alatti és az izmok közötti kötıszövetben anaemia jelei a vér világospiros, hígan folyó, az izmok viaszsárgák Fertızı (vírusos) csirkeanaemia Veszteségek közvetlen elhullások másodlagos fertızések miatti elhullások megjelenik/-het az immunszuppresszív állapotra jellemzı fertızöttség Indexbetegség (pl. cryptosporidiosis) a beteg állatok fejlıdése megtorpan az állomány szétnı megemelkedik az elhullás gyakoriak lesznek a másodlagos fertızések baktériumos banális baktériumok okozta vérfertızés gangrénás dermatitis stb. vírusos sejtzárványos hepatitis átoltható (vírusos) mirigyesgyomor-gyulladás Felvételek: Dr. Dobos-Kovács Mihály Felvételek: Dr. Dobos-Kovács Mihály 2

3 A Fabricius-töml mlı kórbonctana Fertızı bursitis gumboroi betegség infectious bursal disease (IBD) rendkívül ragályos vírusos fertızı betegség Circovírus-fertızés Fertızı bursitis kórokozó: Birnaviridae család, Birnavirus genus infectious bursal disease virus (IBDV) 60 nm átmérıjő, enveloppal nem rendelkezı, dupla szálú RNS-vírus 1-es és 2-es szerotípusa ismert az 1-es szerotípus patogén a csirkére a 2-es szerotípust pulykából izolálták, és csirkére avirulens Az 1-es szerotípusú vírus változatai klasszikus virulens vírustörzs (vibdv) nálunk a 70-es évek közepétıl fordul elı nagyvirulenciájú vírustörzs (vvibdv) új, 1990-tıl nálunk is elıfordul ezeken kívül vannak szubklinikai vírustörzsek variáns törzsek csökkentett virulenciájú vírustörzsek Fertızı bursitis Patogenezis: a vírussal szemben a csirkék 4 hónapos korukig fogékonyak legfogékonyabb idıszak: 3-6 hét Fertızıdés horizontalisan, per os a vírus célszerve: a Fabricius-tömlı célsejtjei: a folliculusok dentritikus (dajka-)- sejtjei a betegség során a Fabricius-tömlıben dajkasejtek hiányában a kompetenciájukat elnyert és transzformálódó B-lymphocyták elpusztulnak és kiürülnek lymphoklasia és lymphocyta depletio Fertızı bursitis a vírust a csirkék szájon át veszik fel /orofecalis típusú fertızıdés/ a bélcsatornában, majd a májban szaporodik, viraemia /célszerve a Fabricius-tömlı/ 3

4 Fertızı bursitis Emiatt elsıdlegesen: a humorális immunkapacitás (immunválasz-adás) károsodik másodlagosan: a csontvelı károsodása miatt a T-sejtes immunválasz-adás képessége is alászáll a betegség kártétele: a viraemia miatt elhullás a túlélt állatokban elsıdlegesen a humorális immunválasz majd a sejtes immunválasz károsodik immunhiányos állapot jön létre kórbonctani elváltozások: kórformától függıek klasszikus (hagyományos) vírustörzs okozta kórképek nagy virulenciájú vírustörzs okozta bántalmak szubklinikai vírustörzs okozta bántalom variáns vírustörzsek okozta betegség csökkentett virulenciájú vakcinavírusok kártétele életkortól függıek 3 hetes életkor alatti csirkék betegsége 3. hét után kialakuló betegségforma Fertızı bursitis klasszikus (hagyományos) vírustörzs (vbdv) okozta kórképek klasszikus kórkép (savós bursitis), immunszuppresszió az elhullási arány 15-20% Felvételek: Dr. Dobos-Kovács Mihály Fertızı bursitis nagy virulenciájú vírustörzs (vvbdv) okozta bántalmak vérzéses-elhalásos bursitis kifejezett immunszuppresszió magas (30-50%-os) elhullási arány 4

5 Circovirus-fert fertızés Kórokozó: circovírus aprók (15-20 nm), nem burkosak egyszálú DNS-ük a két végén összekapcsolódik, kört képez (circo ) Elıfordulás: galambban libában a betegség lényege: a fertızött (beteg) állatok a fejlıdésben elmaradnak egészséges társaiktól tollasodásuk (tollváltásuk) zavart szenved lesoványodnak végül elerıtlenednek és még felállni sem tudnak galambok nem tudnak repülni Felvételek: Dr. Dobos-Kovács Mihály Circovirus-fert fertızés a circovirusok a beteg állat sok szervébıl kimutathatók pl. lép, máj, Fabricius-tömlı, csontvelı a Fabricius-tömlıben a vírusok a nyiroktüszık reticulumsejtjeiben, a cytoplasmában szabálytalan alakú, terjedelmes (ún. botrioid-) zárványokat képeznek ezekben a zárványokban a vírusok vagy örvényszerő formációkban, vagy sorokba rendezıdve, parakristályos szerkezetet mutatva, esetleg szabálytalan elrendezıdésben fordulnak elı Circovirus-fert fertızés a vírusok egy-egy állatban huzamosabb ideig (hetekighónapokig) jelen lehetnek élethosszig tartó fertızöttség? a folyamatos vírus-jelenlét és -szaporodás miatt áll le az állatok fejıdése és lesz zavart a tollasodásuk immunrendszer károsodása miatt a beteg állatok védekezıkészsége csökken a terhelt állományokban elıforduló más betegségek a megszokottnál nagyobb veszteségeket okoznak nem ritkák a halmozott kórképek sem (több betegség egyidejő elıfordulása) a legnagyobb veszteség: a felnevelt beteg libák továbbtartásra tömésre való alkalmatlansága 5

6 Szeptikaemiával járój kórképek általános patológi giája A lép l p kórbonctanak Szeptikaemiával járó kórképek általános patológiája Pasteurella multocida Borrelia anserina Salmonella gallinarum (S. pullorum) Salmonella enteritidis, S. typhimurium, S. anatum Salmonella arizonae Campylobacter jejuni Riemerella anatipestifer E. coli baktérium Streptococcus ssp. Staphylococcus ssp. Enterococcusok Erysipelothrix rhusiopathiae Pseudomonas aeruginosa Listeria monocytogenes stb. Szeptikaemiával járój kórképek általános patológi giája A baktériumok egy része minden madárfajban, más része csak bizonyos madárfajokban okoz vérfertızést A baktériumok egy része minden életkorban okoz szeptikaemiát A baktériumok egy része elsısorban fiatal korban okoz szeptikaemiát, de idısebb korban nem A baktériumok egy csoportja fiatal korban nem, csak növendék és felnıtt korban okoz vérfertızést Szeptikaemiával járój kórképek általános patológi giája A szeptikaemia lehet gyorsan lezajló lehet elhúzódó (lassabban lezajló) és lehet idült A kórokozó vagy obligát patogén vagy fakultatívan patogén ebbe az utóbbi esetben a kórokozó csak a hajlamosító körülmények egyidejő fennállása mellett okoz megbetegedést a hajlamosító körülmények lehetnek részben specifikusak (pl. valamely más baktérium és/vagy vírus okozta betegség okozta ellenálló-képesség csökkenés) részben nem specifikusak (a megkívánttól negatív irányban eltérı tartási és takarmányozási körülmények okozta stresszorok káros hatása) Szeptikaemiával járój kórképek általános patológi giája A szeptikaemiák bonclelete: heveny lépgyulladás heveny savós májgyulladás heveny hurutos vékony- és vakbélgyulladás nem egy esetben, csak heveny hurutos duodenitis a testüregi savóshártyák és a savóshártyazsákok heveny savós- fibrines gyulladása az elızıeken túlmenıen a májban és a lépben tőszúrásnyi-gombostőfejnyi és nagyobb gyulladásos gócok a bélben egyes esetekben proliferatív gyulladás is elıfordulhat a szeptikaemiák egy részében fıként növendék és felnıtt madarakban a máj és a lép állományában, a szív külsı hártyája alatt diapedesises vérzések éles határú tőszúrásnyi vagy szétfolyó általánosságban elmondható, hogy fiatal madarakban a szeptikaemia során a vérzéses jelleg nem jellemzı kórokozótól függıen a szeptikaemia során elıfordulhat savós-fibrines ízület- és ínhüvelygyulladás savós-fibrines-gennyes lágyagyburok-gyulladás belsı szemgyulladás Szeptikaemiával járój kórképek általános patológi giája Colibacillosis Streptococcosis Staphylococcosis Enterococcosis Sertésorbánc Pseudomonas aeruginosa okozta szeptikaemia Listeriosis 6

7 Colibacillosis madárpatogén Escherichia coli baktériumok okozta megbetegedések (kórformák) közös neve E. coli baktériumok rövid pálcika alakúak, Gram-negatívok nem spórásak, csillósok fakultatívan patogének ill. saprophyták bizonyos törzseik a normál bélflóra tagjai (Enterobacteriaceae) sok törzsük ismert O somatikus antigének (173) meghatározóak bizonyos kórképekben egyes O szomatikus antigénekkel rendelkezı törzsek vesznek részt (O1, O2, O35, O78) K burokantigének (80) H csillóantigének (56) F pilusantigének (18) az antigének szabadon kombinálódnak Colibacillosis az E. coli baktériumok patogenitását bizonyos virulencia faktorok is befolyásolják madarakban pl. aerobactinek, colicinek termelése bizonyos fimbriák hordozása K1, K80 antigén jelenléte komplement elleni rezisztencia meghatározott külsı membránproteinek stb. az E. coli baktériumok esetében a patogenitásban lényeges szerepet játszik. a megtámadott szervezet állapota az életkor a fertızési kapu is Colibacillosis E. coli baktériumok fertızési kapui embriók fertızıdése transzovariális, tojáshéjra tapadt kórokozók a fejlıdı embrió és magzat vérfertızés miatt elpusztul/elhal esetleg beteg, kelésgyenge állatként kikel vagy a kikelt csirke, csökkent vitalitású lesz! fázékonyak, tolluk borzolt, étvágytalanok sokat isznak, szánalmasan csipognak, sok húgysavat ürítenek inhalációs fertızés keltetıgépben, rossz higiénéjő istállókban fıleg ha a nyálkahártya fogékonyságát vírusok, mycoplasmák jelenléte növeli bırsérülések cellulitis, általános fertızés per os fiatal kor, masszív fertızés, nagy inváziós készség Colibacillosis kórképek köldökgyulladás (omphalitis) E. coli baktériumok okozta köldökgyulladás szeptikaemia bacteriaemia E. coli baktériumok okozta vérfertızés szervi elváltozások is pericarditis, peritonitis, salpingitis synovitis, arthritis, osteomyelitis, panophtalmitis légzıszervi betegség chronic respiratory disease, CRD duzzadt-fej (swollen head) bır alatti kötıszövet gyulladása (cellulitis) coli-granulomatosis E. coli baktériumok okozta vérfertv rfertızés coli-szeptikaemia Házityúkban minden életkorban kialakulhat embriótól-felnıttig Madarakban primer - alapbántalom nélkül kialakuló fıleg fiatal csirkékben másodlagos - elızetes alapbántalom teremti meg a feltételeket immunszuppresszív állapotot elıidézı ágensek, betegségek Formái: köldökfertızés eredményeként emésztıcsıbıl kiindulóan a bél nyálkahártya fellazulásával járó betegségek esetén dysbacteriosis, amit vérfertızés követhet légutakból kiindulóan napos korban aerogén fertızés esetén (primer) egyes légzıszervi betegségek esetén a légutakban kialakuló elváltozások területérıl egyéb helyekrıl (pl. bırsérülésbıl) kiindulóan E. coli baktériumok okozta vérfertv rfertızés Kórbonctani elváltozások: 1-2 hetes állatokban: heveny szeptikus lépgyulladás heveny savós májgyulladás elhalásos gócokkal, esetleg zöldes elszínezıdéssel heveny fibrines szívburok- és hashártyagyulladás heveny bélhurut savós-fibrines légzsákgyulladás savós-fibrines salpingitis savós-fibrines-gennyes ízületgyulladás savós-fibrines belsı szemgyulladás 7

8 E. coli baktériumok okozta vérfertv rfertızés Kórfejlıdés: növendék csirkékben: vagy virulens E. coli baktériumtörzs okoz vérfertızést vagy szövıdményként alakul ki szeptikaemia tojótyúkokban: a legfontosabb hajlamosító ok maga a tojástermelés az istálló mikroklímájának romlása mycotoxin-tartalmú takarmány etetése légúti vírusfertızés, mycoplasma-fertızés stb. Kórbonctani elváltozások: életkor szerint változóak növendék állatokban: lásd a fiatal egyedeknél elıforduló elváltozásokat ezen kívül foltokban kialakuló cellulitis tojótyúkokban: + foltokban cellulitis E. coli baktériumok okozta légzıszervi betegség embrióban/magzatban: E. coli baktériumok okozta önálló savós-fibrines tracheitis és bronchitis, valamint légzsákgyulladás E. coli baktériumok okozta légzıszervi betegség Kórfejlıdés növendék csirkékben: savós-fibrines légzsákgyulladás ha önállóan E. coli baktérium okozta: légzsákbetegségnek (air sac disease) mondják napos kori inhalációs fertızés: szintén önálló légúti folyamatok kis- és növendék csirkék esetében: általában másodlagos az E. coli baktériumok szerepe a folyamat jellegét megváltoztatják és az elváltozásokat súlyosbítják elızetesen légúti vírusok, mycoplasmák által károsított légúti nyálkahártyákon 8

9 E. coli baktériumok okozta duzzadt-fej fej-betegség a légutak nyálkahártyájában különféle kórokozók telepedhetnek meg herpesvírus, coronavírus, metapneumovírus, adenovírus stb. mycoplasmák, ornithobactériumok, bordetellák, pasteurellák stb. a felsı légutak nyálkahártyájában is orr és melléköblei a károsodott nyálkahártyákban/on az E. coli baktérium is megtelepedhet. Coli-granulomatosis Hjärre-disease a granulomák elıfordulhatnak máj állományában bél falában gyakran a vakbélben mesenteriumban légzsákok falában a lépben: nem!!! Felvétel: Dr. Balka Gyula Streptococcosis Elıfordulás: tyúkban a streptococcusok okozta kórképek ritkán fordulnak elı libában, kacsában, pulykában fiatal és idısebb korban is kórokozók: Lancefield-C-csoportba tartozó baktériumok Str. zooepidemicus (korábban Str. gallinarum) más Sreptococcusok (Str. bovis, Str. dysgalactiae stb.) a kórokozók fakultatívan patogének a kórokozók egy része: saprophyta fertızıdés: per os aerogen hosszú ideig akár tünetmentes baktériumhordozás alakul ki 9

10 Streptococcosis A kórokozók széles körben elterjedtek elıfordulnak a madarak száj-garatüregében emésztıcsatorna más szakaszaiban légutakban nemi utakban tojásban kórformák: helyi folyamat bacteriaemia szeptikaemia Streptococcosis a streptococcosis patológiája: helyi folyamat köldökfertızés-köldökgyulladás tolltüszıgyulladás bırgyulladás bélgyulladás petevezetı-gyulladás gyakori a vegyes (Staphylococcus sp., E. coli) fertızés bacteriaemia cellulitis csontvelıgyulladás ízület- és ínhüvelygyulladás endocarditis thromboulcerosa szeptikaemia fiatal csirkében immunszuppreszált idısebb állatokban Streptococcosis vérfertızéses forma heveny vérfertızéses alak heveny szeptikus lépgyulladás heveny savós májgyulladás elhalásos gócokkal heveny bélhurut savós-fibrines perihepatitis leptomeningitis Streptococcosis vérfertızéses forma elhúzódó vérfertızéses alak idült forma a heveny alaknál is láthatókon kívül savós-fibrines-gennyes izület- és ínhüvelygyulladás gennyes-elhalásos osteomyelitis savós-fibrines-gennyes salpingitis savós-fibrines pericarditis elhalásos myocarditis (multiplex gócos) endocarditis thromboulcerosa Staphylococcosis kórokozók: a Staphylococcus-genusba kb faj tartozik ubiquiter baktériumok Staphylococcus aureus 5 biotípusa (A, B, C, D, E) ismert St. epidermidis St. gallinarum St. hyicus stb. gram-pozitív coccus alakúak a kórokozó törzsek általában koaguláz-pozitívak gennyes folyamatokat okoznak 10

11 Staphylococcosis A kórokozó baktériumok megtalálhatók a környezetben mindenütt az állatokban a bırön a nyálkahártyákon a légutakban, az emésztıcsatornában, a nemi szervekben stb. járványtan: egészséges állományokban ritkán okoz betegséget csak genetikailag érzékeny vonalakban ellenálló-képességükben csökkent állományokban többféle formában fordul elı: a fertızıdés módjától az állatok korától az ellenálló-képességet gyengítı tényezık intenzitásától függıen Staphylococcosis Immunszuppresszív állapotért felelıs betegségek csirkeállományokban: fertızı bursitis fertızı /vírusos/ csirkeanaemia Marek-betegség reticuloendotheliosis reovírus-fertızöttség stb. betegségre hajlamosít még: zsúfolt tartás levegıtlenség magas páratartalom gyakori sebzések Staphylococcosis fertızıdés módjai: tojáson át köldöknyíláson át belélegzés útján bırsebzések per os elıfordulás: házityúkban, pulykában csirkekorban növendék korban felnıtt korban libában fiatal korban Staphylococcosis a streptococcosis patológiája: a szervezetbe kerül kórokozó okozhat helyi folyamatot bırgyulladás bélgyulladás? légutak gyulladása? bacteriaemiát Bacteriaemia bárhonnan kiindulhat: a csontállomány gennyes gyulladása gennyes csontvelı-gyulladás gennyes-elhalásos íngyulladás az ínhüvelyek és a nyálkatömlık gennyes gyulladása!!! gennyes ízületgyulladás a sinus infraorbitalis gennyes gyulladása belsı gennyes szemgyulladás májban, tüdıben gennyes tályogok stb. szeptikaemiát Staphylococcosis szeptikaemia: fiatal korban tojáson belül köldökfertızés, sziktömlıgyulladás növendék- és felnıtt korban is immunszuppresszív állapotban és társfertızések egyidejő elıfordulásakor szeptikaemia kórbonctana: lásd általános rész a májban mikrotályogok képzıdése a májban, a lépben thrombusképzıdés és következményes infarktusok 11

12 Enterococcosis madarakban kórokozók: a korábban a Lancefield-D-csoportba tartozó baktériumok Enterococcus fecalis, E. fecium, E. durans, E. avium, E hirae a baktériumok a normális bélflóra tagjai Kórformák: a csirkeembriókban/magzatokban a tojáshéj pórusain át a tojásba került kórokozó végzetes szeptikaemiát okoz a kikelı csirkékben kelésgyengeséget és szeptikaemiát Enterococcosis madarakban az aerogén úton és per os fertızıdött csirkékben és a bırön át fertızıdött tyúkokban szeptikaemia a per os fertızıdött csirkékben és tyúkokban bacteriaemia és a bacteriaemia következtében endocarditis thromboulcerosa a per os fertızıdött növendék pulykákban májgranulomák csirkékben ezen kívül az E. fecalis (E. faecium) okoz amyloid arthritist Enterococcosis madarakban kórformák: bacteriaemia endocarditis ízület- és ínhüvelygyulladás amyloid-arthropathia (csirkében) vérfertızéssel járó esetekben csirkében a vérfertızés általános jelein kívül ophtalmitis különleges kórforma: barna tollú tojóállományokban a felnevelés során és növendék korban ízület-amyloidosis Sertésorb sorbánc madarakban kórokozó: a Laktobacillaceae családba tartozó Erysipelothrix rhusiopathiae (E. insidiosa) jellemzıi: gram-pozitív baktérium 0,8-2,5 µm hosszú, 0,2-0,4 µm széles finom pálcika alakúak hosszú fonalakban is látható a bántalomban megbetegedı gazdasági madárfajok: pulyka, csirke, kacsa, liba, mosusz kacsa fertızıdés: más állatfajoktól (sertés, ember) saját állatfajtól közvetítı közeg: gyakorta iszap a kórokozó felvétele: szájon át Sertésorb sorbánc madarakban A betegség kialakulásához hajlamosító tényezık szükségesek pulykában: nyári nagy meleg zsúfolt tartás tojásrakás megindulása bakokban a veszekedés libában: tolltépés tolltépés utáni megázás, megfázás hideg idı A bántalom kórformái: heveny vérfertızés elhúzódó vérfertızés lezajlott vérfertızések utáni állapot 12

13 Sertésorb sorbánc madarakban kórbonctan: heveny vérfertızés heveny szeptikus (hyperaemiás) lépgyulladás heveny savós májgyulladás testszerte 1-2 vérzés enyhe savós-fibrines hashártyagyulladás elhúzódó vérfertızés kórbonctani elváltozások a heveny vérfertızésnél megfigyelteken túl a májban apró elhalásos gócok kifejezettebb savós-fibrines hashártyagyulladás savós-fibrines ízület- és ínhüvelygyulladás lezajlott vérfertızések utáni állapot endocarditis thromboulcerosa sajtos-fibrines ízület- és ínhüvelygyulladás Pseudomonas aeruginosa okozta szeptikaemia A kórokozó jelen van a keltetıkben és az állattartó telepen is a megbontott vakcinákat, eszközöket kontaminálja a keltetıi tömegoltások során sok madár fertızıdik A kórokozó kezdetben a beadás helyén szaporodik el helyi gyulladás (savós-vérzéses-elhalásos) majd szeptikaemia alakul ki Kórbonctan a helyi folyamatokon túlmenıen a bır alatti kötıszövetben vérzések heveny szeptikus (hyperaemiás) lépgyulladás a savóshártyák savós-fibrines gyulladása a májban savós gyulladás és multiplex elhalásos gócok a tarsometatarsalis, a talpi ízületekben és környéki ínhüvelyekben savós-fibrines-gennyes gyulladás savós-fibrines leptomeningitis az idısebb madarakban ezen kívül savós-fibrines-gennyes kötıhártya-gyulladás is Pseudomonas aeruginosa okozta szeptikaemia Listeriosis Késıbb adunk hozzá anyagot! 13

Derzsy betegség. Kacsapestis. Kacsapestis. Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint. Elıfordulás 1-4 hetes ludak

Derzsy betegség. Kacsapestis. Kacsapestis. Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint. Elıfordulás 1-4 hetes ludak Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint Derzsy betegség Madárinfluenza Anatipestifer betegség Sertésorbánc Vesekokcidiosis Angolkór Tüdımycosis Baromfi kolera Borreliosis

Részletesebben

Kiemelt kórkk. betegség. Derzsy-betegs. savósh. Derzsy betegség. kórbonctana. Anatipestifer betegség. riemerellosis

Kiemelt kórkk. betegség. Derzsy-betegs. savósh. Derzsy betegség. kórbonctana. Anatipestifer betegség. riemerellosis Kiemelt kórkk rképek A savósh shártyák és savósh shártyazsákok kórbonctana Derzsy Anatipestifer riemerellosis Derzsy-betegs a bántalom lényege: viraemia emésztıcsatornában való vírusszaporodást követıen

Részletesebben

110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana

110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana Madarak nıi n i nemi szerveinek felépítése 110. A madarak nemi szerveinek kórbonctana petefészek tojócsı (petevezetı) tuba (a petesejt befogadása, megtermékenyülés) magnum (fehérjetermelı szakasz) isthmus

Részletesebben

Mirigyesgyomor. Mirigyesgyomor kórbonctana madarakban. madarakban. Gyulladások. Mirigyesgyomorgyulladások csoportosítása:

Mirigyesgyomor. Mirigyesgyomor kórbonctana madarakban. madarakban. Gyulladások. Mirigyesgyomorgyulladások csoportosítása: Mirigyesgyomor Gyulladások Mirigyesgyomor kórbonctana k Mirigyesgyomorgyulladások csoportosítása: Baktériumok okozta megabacteriosis (macrorhabdiosis) Macrorhabdus (Megabacterium) ornithogaster Vírusok

Részletesebben

Élısködık okozta vékonybélgyulladások. fertızıdés: per os terjedés: elıfordulás:

Élısködık okozta vékonybélgyulladások. fertızıdés: per os terjedés: elıfordulás: Vékonybél-gyulladások madarakban Takarmányozási okokra visszavezethetı vékonybélgyulladások A belek kórbonctanak A vékonyv kony-,, vak- és s remesebél kórbonctana Baktériumok okozta vékonybélgyulladások

Részletesebben

Gyulladások. Légutak. Macrobronchitisek. A bronchitisek típusai. Következményei. Microbronchitis. 78. Hörgıgyulladások. A csirkék fertızı bronchitise

Gyulladások. Légutak. Macrobronchitisek. A bronchitisek típusai. Következményei. Microbronchitis. 78. Hörgıgyulladások. A csirkék fertızı bronchitise Gyulladások Légutak 78. Hörgıgyulladások. A csirkék fertızı bronchitise Bronchitis Macrobronchitis Bronchiolitis Microbronchitis Okai: Vírusok, baktériumok, paraziták Fizikai-kémiai ingerek, allergének

Részletesebben

Riemerella anatipestifer okozta

Riemerella anatipestifer okozta Riemerella anatipestifer okozta megbetegedés pulykában Nemes Csaba PhD, Tóth Zoltán, Simonyai Erika, Makrai László PhD, Surányi Andrea, Cséplő Attila, Glávits Róbert az állatorvos-tudományok tudományok

Részletesebben

142. A madarak vírusok v agyvelıgyullad. betegség. gyulladása. DNS-vírusok. RNS-vírusok csirkék fertızı agy- és gerincvelıgyulladása

142. A madarak vírusok v agyvelıgyullad. betegség. gyulladása. DNS-vírusok. RNS-vírusok csirkék fertızı agy- és gerincvelıgyulladása 142. A madarak vírusok v okozta agyvelıgyullad gyulladásai DNS-vírusok Marek-betegség RNS-vírusok csirkék fertızı agy- és gerincvelıgyulladása pulyka meningoencephalitise nyugat nílusi láz madárinfluenza

Részletesebben

A nemi szervek kórbonctana. F-2-fusariotoxicosis. Hím m nemi szervek. Herék és mellékherék. Ondóvezetı. Phallus

A nemi szervek kórbonctana. F-2-fusariotoxicosis. Hím m nemi szervek. Herék és mellékherék. Ondóvezetı. Phallus Hím m nemi szervek A nemi szervek kórbonctana Herék és mellékherék atrophia, dystrophia, elhalás gyulladások (savós, gennyes, eves, elhalásos) Ondóvezetı F-2 fusariotoxicosis esetén metaplasia Phallus

Részletesebben

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk

Korosztályi érintettség. A napos kori betegségek patológiája baromfiban. A napos baromfi faji felismerése. Házi tyúk Korosztályi érintettség A napos kori betegségek patológiája baromfiban Kelés pillanata Ajánlott (angol nyelvő) irodalom: The Merck Veterinary Manual (http://www.merckvetmanual.com/) Saif, Y.M: Diseases

Részletesebben

nemzetség Clostridium-nemzets 22. tétel Clostridium perfringens Clostridium perfringens Clostridium perfringens okozta enterotoxaemiák

nemzetség Clostridium-nemzets 22. tétel Clostridium perfringens Clostridium perfringens Clostridium perfringens okozta enterotoxaemiák Clostridium-nemzets nemzetség 22. tétel Clostridium perfringens okozta enterotoxaemiák Gram-pozitív anaerob viszonyok között szaporodnak spóraképzı baktériumok (a spórák kidomborítják a baktériumtestet;

Részletesebben

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN

ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN ADENOVÍRUSOK OKOZTA BETEGSÉGEK BAROMFIÁLLOMÁNYOKBAN Benkő Mária 1, Ivanics Éva 2, Palya Vilmos 3, Nemes Csaba 4, Kecskeméti Sándor 5, Dán Ádám 2, Kaján Győző 1, Glávits Róbert 2 1 MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

A kutya vírus okozta tüdıgyulladásai. Szopornyica során kialakuló pneumonia. Szopornyica Adeno Herpes Parinfluenza 2

A kutya vírus okozta tüdıgyulladásai. Szopornyica során kialakuló pneumonia. Szopornyica Adeno Herpes Parinfluenza 2 A kutya vírus okozta tüdıgyulladásai A húsevık és a házinyúl tüdıgyulladásai Szopornyica Adeno Herpes Parinfluenza 2 Szopornyica során kialakuló pneumonia kórokozó: Paramyxoviridae család, Morbillivirus

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken

Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Légzőszervi betegségek nagyüzemi telepeken Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services A legfontosabb légzőszervi betegségek Fertőző Bronchitis ORT TRT / APV Mycoplasmosis Aspergillosis ILT ND ** Slide

Részletesebben

rendszer pathológi Nephrosisok Nephrosisok Toxikus tubulonephrosis A vizeletkiválaszt

rendszer pathológi Nephrosisok Nephrosisok Toxikus tubulonephrosis A vizeletkiválaszt Vizeletkiválaszt lasztó és s elvezetı rendszer A vizeletkiválaszt lasztó és -elvezetı rendszer pathológi giája Vesék Regresszív elváltozások nephrosisok veseelfajulás a tubulushámsejtek regresszív elváltozásai

Részletesebben

Baromfi pathológia. Pododermatitis. Staphylococcus aureus okozta dermatitis. rgyulladások. dermatitis. Baktériumos bırgyulladások

Baromfi pathológia. Pododermatitis. Staphylococcus aureus okozta dermatitis. rgyulladások. dermatitis. Baktériumos bırgyulladások Bırgyulladás Baromfi pathológia Baktériumos bırgyulladások A bır felületes gyulladása: epidermitis amikor csak az epidermisben alakulnak ki elváltozások A bır (az epidermis és a corium együttes) gyulladása:

Részletesebben

A nıi nemi szervek patológiája

A nıi nemi szervek patológiája A nıi nemi szervek patológiája 77. A sertés és a házinyúl fertızı eredető elvetélései. A sertések F-2 fusariotoxicosisának kórbonctana 77. A sertés és a házinyúl fertızı eredető elvetélései Vetélést okozó

Részletesebben

56. A sertések vírusos pneumoniái 57. A sertések bakteriális pneumoniái

56. A sertések vírusos pneumoniái 57. A sertések bakteriális pneumoniái 56. A sertések vírusos pneumoniái 57. A sertések bakteriális pneumoniái alveolar macrophages Dr. Biksi Imre SZIE ÁOTK Nagyállatklinika macrophages Tüdıgyulladások általános kórfejlıdése Tüdıgyulladások

Részletesebben

Madarakban. Emlısökben. A fehérje-anyagforgalom zavarai. 27. Uricosis (Köszvény) nucleoproteidekbıl. fehérjékbıl. teljes N-anyagforgalom

Madarakban. Emlısökben. A fehérje-anyagforgalom zavarai. 27. Uricosis (Köszvény) nucleoproteidekbıl. fehérjékbıl. teljes N-anyagforgalom A fehérje-anyagforgalom zavarai 28. Köszvény (Uricosis) 29. Hyalinos elfajulás Fibrinoid elfajulás 30. Amyloidos elfajulás 27. Uricosis (Köszvény) A húgysav anyagforgalom zavara Elıfordul madarakban hüllıkben

Részletesebben

adenovirus-pneumonia maedi-visna kórkép kecske arthritis-encephalitisszindrómája 58. A juhok és a kecskék tüdıgyulladásai

adenovirus-pneumonia maedi-visna kórkép kecske arthritis-encephalitisszindrómája 58. A juhok és a kecskék tüdıgyulladásai A juh és a kecske vírusok okozta pneumoniái 58. A juhok és a kecskék tüdıgyulladásai adenovirus-pneumonia maedi-visna kórkép kecske arthritis-encephalitisszindrómája juh- és kecskehimlı tüdıadenomatosis

Részletesebben

S. aureus fertőzés napos pulykában. Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla

S. aureus fertőzés napos pulykában. Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla S. aureus fertőzés napos pulykában Nemes Csaba PhD, Dr. Gyuris Éva, Thuma Ákos Phd, Dr. Markos Béla Az első megállapítások Első vizsgálat 2013. 01. 30. kilenc elhullott és 12 kiirtott ötnapos kispulyka

Részletesebben

Aktuális állategészségügyi problémákról részletesen. Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services

Aktuális állategészségügyi problémákról részletesen. Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services Aktuális állategészségügyi problémákról részletesen Dr Horváth-Papp Imre Pannon Poultry Services Genetikai fejlődés Vírusok (Fertőző satnyaság) Dysbacteriosis Mycotoxinok Elhalásos bélgyulladás Bélrendszeri

Részletesebben

Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól

Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól Újabb adatok a baromfi mycoplasmosisairól Stipkovits László RT-Europe Kutatási Központ, Mosonmagyaróvár, Hungary Baromfiegészségügyi Társaság November 19, 2012 Budapest Házityúkban és pulykában előforduló

Részletesebben

A BAROMFITÍFUSZ ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN

A BAROMFITÍFUSZ ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN A BAROMFITÍFUSZ ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN Thuma Ákos Ph.D. NÉBIH ÁDI: Emlős, Vad és Baromfibetegségek laboratóriuma Budapest, MSDay 2013.02.21 A betegség története 1888, Klien: első nemzetközi esetleírás (Bacillus

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

Histomoniasis (Blackhead)

Histomoniasis (Blackhead) Histomoniasis (Blackhead) régen ismert betegség - ismét elterjedőben hús szülőpár állományokban Derzsy Napok 2015 DR. KŐRÖSI LÁSZLÓ Blackhead A kórokozó Protozoa -véglény Család: Sarcomastigophora (Flagellaten,

Részletesebben

19. Bélgyulladás (alapvetı formák)

19. Bélgyulladás (alapvetı formák) 19. Bélgyulladás (alapvetı formák) 1., Helyezıdés szerint: duodenitis, jejunitis, ileitis, typhlitis (vakbél), colitis, proctitis (végbél) enteritis superficialis vagy e. profunda perienteritis 2., Kórok

Részletesebben

Tapasztalataink és a diagnosztika nehézségei a hazai avian influenzajárvány során

Tapasztalataink és a diagnosztika nehézségei a hazai avian influenzajárvány során Tapasztalataink és a diagnosztika nehézségei a hazai avian influenzajárvány során Bistyák Andrea, Thuma Ákos PhD, Hortobágyi Eleonóra, Gyuris Éva, Bálint Ádám PhD, Dán Ádám PhD, Bányai Krisztián, Zalakaros,

Részletesebben

Légutak. Orrgyulladás (rhinitis) formái. Orrgyulladások típusai. Orrgyulladások különbözı fajokban

Légutak. Orrgyulladás (rhinitis) formái. Orrgyulladások típusai. Orrgyulladások különbözı fajokban Orrgyulladás (rhinitis) formái Légutak 75.Orrgyulladás /általában/. Sertések orrgyulladásai 76. A szarvasmarha fertızı rhinotracheitise 77. Légcsıgyulladás. A tyúk fertızı gége- és légcsıgyulladása önálló

Részletesebben

A 2009/4. SZÁM TARTALMA

A 2009/4. SZÁM TARTALMA A 2009/4. SZÁM TARTALMA LÓGYÓGYÁSZAT Nógrádi N., Tóth B.: Csikók immunhemolitikus anaemiája. Irodalmi áttekintés / 195 SZARVASMARHA Jánosi K., Stipkovits L., Schreck O., Glávits R., Molnár T., Makrai L.,

Részletesebben

A csontok proliferatív

A csontok proliferatív A csontok proliferatív v elváltoz ltozásai A csontok proliferatív elváltoz ltozásai A csont proliferatív elváltozásai két formában mutatkoznak vagy a csontgerendákra újabb csontrétegek rakódnak rá és esetleg

Részletesebben

A 2009/2. SZÁM TARTALMA

A 2009/2. SZÁM TARTALMA A 2009/2. SZÁM TARTALMA ALMA MATER Laczay P. Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság: feladatok és kihívások az egyetemi oktatásban / 67 LÓGYÓGYÁSZAT Haubold, A., Gehlen, H.: Lovak thrombophlebitise

Részletesebben

Enterococcus a gyakorló állatorvos szemével

Enterococcus a gyakorló állatorvos szemével Enterococcus a gyakorló állatorvos szemével DR. KŐRÖSI LÁSZLÓ AgriAL Enterococcus előfordulása Világban mindenhol Mindenhol jelen van (ubiquitous) Környezet, ember, állat A normál bélflóra tagja Tejsavbaktérium

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

100. Himlı.. Nyulak myxomatosisa. rgyulladása

100. Himlı.. Nyulak myxomatosisa. rgyulladása 100. Himlı.. Nyulak myxomatosisa A juhok és s kecskék k fertızı hólyagos bırgyulladb rgyulladása variola Poxvírusok Ortopoxvírus genus vacciniavírus az emberi, a majom-, a tehén, a bivaly-, a teve-, a

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások

A tojás jellemzıi. A tojáshéj színe. A tojás alakja és mérete. Madár tojás patológia. Keltetés alatt jelentkezı elváltozások Madár tojás patológia Keltetés alatt jelentkezı elváltozások A tojás jellemzıi A tojás alakja és mérete A tojáshéj színe A szik anyag A fehérje rétegek Jégzsinór A tojás héjhártya és a meszes héj Légkamra

Részletesebben

Adenovírus okozta fertőzések, betegségek

Adenovírus okozta fertőzések, betegségek Adenovírus okozta fertőzések, betegségek 80-110 nm átmérőjű, ds DNS, köbös szimmetria, burok nincs Nyúlványok: fiber Ellenálló: ph 3-10-ig, 60 o C-ig Fertőtlenítés: formalin, lúg, sav Zsíroldókkal nem

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1422/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állat-egészségügyi Labor Diagnosztikai Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.) akkreditált

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának higiéniai kérdései állategészségügyi

Részletesebben

geinek patogenezise okozta pneumoniái Bovine rhinotracheitis (BHV-1) okozta kórfejlıdés: 54. Szarvasmarha vírus v okozta pneumonia okozta pneumonia

geinek patogenezise okozta pneumoniái Bovine rhinotracheitis (BHV-1) okozta kórfejlıdés: 54. Szarvasmarha vírus v okozta pneumonia okozta pneumonia Szarvasmarha vírus v okozta pneumoniái 54. Szarvasmarha vírus v okozta légzıszervi betegségeinek geinek patogenezise bovine rhinotracheitis (BHV-1)-virus okozta pneumonia parainfluenza-3 (PI-3)-virus okozta

Részletesebben

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Szabó Judit

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Szabó Judit Vibrio, Campylobacter, Helicobacter Szabó Judit Vibrio cholerae: cholera Vibrionaceae Vibrio parahaemolyticus: tenger gyümölcsei, hasmenést okoz Vibrio vulnificus: tengerben való fürdés, súlyos bır és

Részletesebben

Fertőző Bursitis. Birnaviridae. Infectious bursal disease, IBD Gumboroi betegség

Fertőző Bursitis. Birnaviridae. Infectious bursal disease, IBD Gumboroi betegség Fertőző Bursitis Infectious bursal disease, IBD Gumboroi betegség Birnaviridae Két lineáris dsrns 5850-6050 nt A:3100-3200 nt B: 2750-2850 nt burok nincs, ikozahedrális, 60 nm,vp1-4 Ellenálló, ph 3-9 Genusok:

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

33. Amyloidosis. morfológi. Az amyloid-feh. giája I. Amyloid EM képek. Mi az amyloid? eozin festés. Amyloid hematoxilin-eozin

33. Amyloidosis. morfológi. Az amyloid-feh. giája I. Amyloid EM képek. Mi az amyloid? eozin festés. Amyloid hematoxilin-eozin 33. Amyloidosis Amyloid elnevezés amylum = keményítı fehérje (rendellenes fehérje) ez a fehérje a különbözı kórképekben és állatfajokban kémiailag nem egységes, de morfológiailag azonos megjelenéső a szövetekben,

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Enterococcus cecorum okozta csigolyatályog és spondylolisthesis tenyész és broiler csirkében

Enterococcus cecorum okozta csigolyatályog és spondylolisthesis tenyész és broiler csirkében Enterococcus cecorum okozta csigolyatályog és spondylolisthesis tenyész és broiler csirkében Nemes Csaba PhD, Makrai László PhD, Simon Anna, Schauta Marcell, Dudás Zoltán, Ivanics Éva, Glávits Róbert az

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben

Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól. Dr. Kőrösi László

Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól. Dr. Kőrösi László Beszámoló a XXIV. WPSA kongresszus állategészségügyi témájú előadásairól Dr. Kőrösi László Baromfi állategészségügyi előadások Baromfi egészségügy és járványvédelem blokk minden nap Általános járványvédelmi

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

A 2008/9. SZÁM TARTALMA

A 2008/9. SZÁM TARTALMA A 2008/9. SZÁM TARTALMA LÓGYÓGYÁSZAT Feige, K., Müller, V. M. J.: Lovak granulocytás ehrlichiosisa / 515 SZARVASMARHA Fenyı M., Szita G., Bartyik J., Dóra J., Bernáth S.: A polarizált fénnyel való kezelés

Részletesebben

Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08

Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08 Thuma Ákos, Ivanics Éva, Kaszanyitzky Éva Ph.D, Dán Ádám Ph.D, Glávits Róbert C.Sc. MgSzH-ÁDI 2011.12.08 Intestinalis spirochaetosis: előfordulás Világszerte Idült, alattomos kórlefolyás Egyesült Királyságban

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

mvesszı daganatai A here daganatai Hereatrophia és s egyidejőleg heredystrophia A here daganatai

mvesszı daganatai A here daganatai Hereatrophia és s egyidejőleg heredystrophia A here daganatai A hím h m nemi szervek kórbonctana 71. Váladékpangás a herében és a mellékherében. A here regresszív elváltozásai. A here és a hímvesszı daganatai 72. Here- és mellékhere-gyulladás. Hím nemiszervek here

Részletesebben

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin

2. Melyik virulenciafaktor felelős a Listeria monocytogenes intracelluláris terjedéséért? A ActA B CagA C Yop D pertactin Név: soportszám: H kód: GYSZRŰ VÁLSZTÁS 1. rucella átvitelében szerepet játszik, KIVÉV: aerosol transzmisszió nem pasztőrözött tej fogyasztása emberről emberre való terjedés szarvasmarha abortummal való

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi.

SalmoXis 400. Mercordi BVBA, Stadsbeemd 1215, B-3545 Halen, Belgium Mercordi BV, De Noord 21, 6001 D.A. Weert, Holland www.mercordi. A tudományos megoldás Hatásmechanizmus SalmoXis 400. 1.egyensúlyba hozza a bélflórát szelektív gátlás révén és a mikrobiológiai aktivitás csökkentésével. 2. gondoskodik a bélbolyhok épségérıl az apoptosis

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

tel sertés - sertés-paratyphus házityúk - baromfityphus - paratyphus

tel sertés - sertés-paratyphus házityúk - baromfityphus - paratyphus Salmonellák k okozta betegségek gek (salmonellosisok) 23. tételt tel Malacparatyphus (heveny salmonellosis) sertés - sertéstyphus - sertés-paratyphus házityúk - baromfityphus - paratyphus egyéb madár -

Részletesebben

Nıi nemi szervek kórbonctana

Nıi nemi szervek kórbonctana Nıi nemi szervek kórbonctana A nıi nemi szervek patológiája 73. Petefészekciszták. Petefészek- és petevezetı-gyulladás emlısállatokban 74. Endometritisek. Metritisek nıi nemi apparátus patológiája Petefészekcysták

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók 2010/2011. tanév. I. félév I. 1. A mikrobiológia felosztása, és rövid története 2. A baktériumok mérete, alakja és

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Biotípusok. Virulencia faktorok. Vibrio cholerae. Vibrionaceae. Szabó Judit

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Biotípusok. Virulencia faktorok. Vibrio cholerae. Vibrionaceae. Szabó Judit Vibrionaceae Vibrio cholerae: cholera Vibrio, Campylobacter, Helicobacter Vibrio parahaemolyticus: tenger gyümölcsei, hasmenést okoz Vibrio vulnificus: tengerben való fürdés, súlyos bőr és kötőszöveti

Részletesebben

Fejlıdési rendellenesség. Tételek. Ureter elzáródás, tágulat

Fejlıdési rendellenesség. Tételek. Ureter elzáródás, tágulat Tételek 68. A vesemedence tágulata. Vesemedence-gyulladás 69. Húgykövesség kialakulásának patológiai háttere és a csatlakozó kórformák. 70. A húgyhólyag kóros elváltozásai, húgyhólyaggyulladás Fejlıdési

Részletesebben

A baromfi egyes anyagforgalmi betegségei és mérgezései

A baromfi egyes anyagforgalmi betegségei és mérgezései A baromfi egyes anyagforgalmi betegségei és mérgezései Derzsy Napok Hajdúszoboszló 2016 A gyakorlatban előfordult mérgezések és anyagforgalmi zavarok komplex diagnosztikai kérdéseinek jobb megismerése

Részletesebben

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK

5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK (SPF) csirkeállományok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 01/2010:50202 5.2.2. VAKCINÁK ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉRE SZÁNT, MEGHATÁROZOTT KÓROKOZÓKTÓL MENTES CSIRKEÁLLOMÁNYOK A vakcinák termelésére, illetve

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

A Bacillus anthracisról. Sréterné dr. Lancz Zsuzsanna Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A Bacillus anthracisról. Sréterné dr. Lancz Zsuzsanna Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság A Bacillus anthracisról Sréterné dr. Lancz Zsuzsanna Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság A Bacillus anthracis A legsúlyosabb megbetegedést kérődzőkben okozza, de a legtöbb emlősfajt, beleértve

Részletesebben

Fertőző Laryngotracheitis Esetek Tojóállományokban - Vakcinás védekezés újabb lehetőségei -

Fertőző Laryngotracheitis Esetek Tojóállományokban - Vakcinás védekezés újabb lehetőségei - Fertőző Laryngotracheitis Esetek Tojóállományokban - Vakcinás védekezés újabb lehetőségei - Palya Vilmos, Tatár-Kis Tímea, Mató Tamás PhD, Süveges Tibor, Benyeda János Ceva-Phylaxia Zrt., Prophyl Kft.

Részletesebben

A sertések húgyúti fertőzései (UTI)

A sertések húgyúti fertőzései (UTI) A sertések húgyúti fertőzései (UTI) A húgy-(nemi) szervek baktériumos fertőzöttsége (urinary tract infection) Szinonímái: SUGD (swine urogenital disease) Porcine pyelonephritis-cystitis komplex Legtöbbször

Részletesebben

Klasszikus sertéspestis. 26. Klasszikus sertéspestis. Klasszikus sertéspestis. Klasszikus sertéspestis

Klasszikus sertéspestis. 26. Klasszikus sertéspestis. Klasszikus sertéspestis. Klasszikus sertéspestis 26. Klasszikus sertéspestis Flaviviridae fam., Pestivirus genus Rokonai: Border disease vírus Bovine viral diarrhea vírus (BVD) Házisertésben és vaddisznóban Nagyfokú ellenállóképesség, hosszú túlélés

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

Kacsa IMMUNOLÓGIA. A jobb megértés alapjai. S. Lemiere, F.X. Le Gros May Immunrendszer. Saját, veleszületett immunitás. Szerzett immunitás

Kacsa IMMUNOLÓGIA. A jobb megértés alapjai. S. Lemiere, F.X. Le Gros May Immunrendszer. Saját, veleszületett immunitás. Szerzett immunitás Kacsa IMMUNOLÓGIA Immunrendszer Saját, veleszületett immunitás A jobb megértés alapjai Szerzett immunitás S. Lemiere, F.X. Le Gros May 2016 Háziasított viziszárnyasok Cairina moschata dom. Anas platyrhyncos

Részletesebben

Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire

Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire Tisztelt Docens Asszony! Elıször is szeretném megköszönni Önnek, hogy elvállalta

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Gastrointestinális fertőzések/1 V. évf. I. félév - 2013.12.13.

Gastrointestinális fertőzések/1 V. évf. I. félév - 2013.12.13. Gastrointestinális fertőzések/1 V. évf. I. félév - 2013.12.13. Gastroenterocolitis acuta infectiosa Definíció: 3 laza széklet/ 24 h ± láz, hányás, hasi fájdalom + infekciós eredet Acut:

Részletesebben

A járványtan záróvizsga kérdései (2012/2013 tanév záróvizsgáira)

A járványtan záróvizsga kérdései (2012/2013 tanév záróvizsgáira) 1 A járványtan záróvizsga kérdései (2012/2013 tanév záróvizsgáira) 1. A fertőző betegségek fogalma, a fertőzés forrásai, a fertőzés megeredésének feltételei (a kórokozó és a gazdaszervezet viszonya, a

Részletesebben

A hasnyálmirigy anatómiája. Hasnyálmirigy. Kórbonctani elváltozások. Keringési rendellenességek. Kórbonctani elváltozások

A hasnyálmirigy anatómiája. Hasnyálmirigy. Kórbonctani elváltozások. Keringési rendellenességek. Kórbonctani elváltozások 2013 Hasnyálmirigy 30. tétel A hasnyálmirigy gyulladása és daganatai A kutyák cukorbetegségének patológiája A hasnyálmirigy anatómiája Endokrín rész Langerhans szigetek α - glukagon β inzulin (60-70%)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1007/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (3),

Részletesebben

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** 04 1390 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! **** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtpa kezeléssel I2601 BETEGSÉGEK Masszív

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services

Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ. Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Kocák MMA szindrómája. Néhány alapvető információ Sabine Filios, Robrecht Froyman BHC-AH-M Veterinary Services Mastitis-metritis-agalacia szindróma (MMA) Definíció Bevezetés Etiológia Patofiziológia Klinikai

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

120. fiatal állatokban. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban: chondrodysplasia fetalis

120. fiatal állatokban. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban: chondrodysplasia fetalis Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban 120. Csontfejlıdés s zavara fiatal állatokban Veleszületett chondrodysplasia fetalis osteogenesis imperfecta Szerzett angolkór angolkórhoz hasonló kórképek perosis

Részletesebben

ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN

ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN A RENDELİKBEN ÉS S AZ INTERNETEN LEGGYAKRABBAN FELTETT ÁLLATTARTÓI I KÉRDK RDÉSEK DR. FODOR KINGA PH.D. egyetemi adjunktus társállat egészs szségügyi gyi szaktanácsad csadó TÉMÁK 1. IMMUNOLÓGIA ALLERGIA

Részletesebben

Veszettség. 90. Veszettség. Bornai. rus okozta kórkk. sben. Babes-csomók

Veszettség. 90. Veszettség. Bornai. rus okozta kórkk. sben. Babes-csomók 90.. Bornai betegség. g. Fertızı sertésb. Talfan vírus, I/2 enterovírus rus okozta kórkk rkép p serté Lyssa, rabies kórokozó: Rhabdoviridae család, Lyssavirus genus, 1-es szerotípusú veszettségvírus a

Részletesebben

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok

RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I. Gennykeltő coccusok RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA - I Gennykeltő coccusok Baktériumok csoportosítása Gram pozitív / Gram negatív * Alak szerint: coccus, pálca (hajlott vagy egyenes), coccobacillus, spirocheta Spóraképző / nem spóraképző

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Csirkék fertőző bronchitis vírusának magyarországi előfordulása és genetikai jellemzése

Csirkék fertőző bronchitis vírusának magyarországi előfordulása és genetikai jellemzése Csirkék fertőző bronchitis vírusának magyarországi előfordulása és genetikai jellemzése Kojer Judit Ceva-Phylaxia Zrt., Tudományos Támogató Igazgatóság Az előadás vázlata Bevezetés A dolgozat célkitűzése

Részletesebben

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia)

I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos patológia (Kórszövettan; Elektronmikroszkópia) Morfológiai - alaktani orvostudományi ág. Diagnosztikai patológia (klinikopatológia). Metodikai, vizsgálati szintek (diagnosztikai algoritmus): I. Makroszkópos patológia (Klasszikus kórbonctan) II. Mikroszkópos

Részletesebben

Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár

Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár Probiotikumokszerepe a mindennapokban Dr. Herczegfalvi Csanád szakgyógyszerész Fehér Kígyó Gyógyszertár Tartalom 1. A humán mikrobióta és a probiotikumok 1. Bél mikrobiótát befolyásoló tényezık 2. Probiotikumok

Részletesebben