SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az Inczédy György A Nyíregyháza, november 03. Készítette:. Gazda Sándor Mihály igazgató A nevelőtestület elfogadta: november 3-án. Jóváhagyta: Nyíregyháza,... Csabai Lászlóné polgármester

2 I. A ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A HATÁLYA 1. A CÉLJA, FELADATA A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is Az SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI Az iskola tartami munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok Az Alapító okirat A Pedagógiai program (nevelési-, szakmai program, a helyi tanterv) A Szervezeti és Működési Szabályzat A Házirend Intézményi minőségirányítási program Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok A Közalkalmazotti szabályzat A Kollektív szerződés Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata A szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

3 3. oldal Az SZMSZ alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója által előírt további belső szabályzatok a dolgozók munkaköri leírásai a belső ellenőrzési ütemterv FEUVE Szabályzat eszközök és források értékelési szabályzata gazdasági szervezet ügyrendje gépkocsi üzemeltetési szabályzat informatikai szabályzat leltározási szabályzat önköltség számítási szabályzat pénzkezelési szabályzat selejtezési szabályzat számítástechnikai védelmi és működési szabályzat számlarend számviteli politika, számviteli alapelvek alkalmazása iratkezelési és irattározási szabályzat munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata könyvtárhasználati szabályzat az adatkezelési szabályzat

4 4. oldal 3. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Inczédy György Az intézmény alapításának időpontja: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Árok út 53. sz. Az intézmény körbélyegzői: - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NYÍREGYHÁZA felirattal. - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NYÍREGYHÁZA 2 felirattal. Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki. Az intézmény jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény gazdálkodásának formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenységét költségvetése alapján látja el, amelynek összegét a felügyeleti szerve évente állapítja meg. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon -1022/3- hrsz-en nyilvántartott Nyíregyháza, Árok út 53. sz. alatti ingatlan -3222/A/4 hrsz.: Hajdúszoboszló, Damjanich u. 47/a fsz. 4. alatti ingatlan. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak érdekében. Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Az intézmény alapító okiratát elfogadó önkormányzati határozat száma: 210/2009. (IX. 28.) Az alaptevékenység(ek)et meghatározó jogszabályok: évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) M.k. rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

5 5. oldal évi LXXVI. Törvény a szakképzésről évi XXXVIII. Törvény az Államháztartásról 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottal jogállásáról 138/1997. (II. 13.) Kormány rendelet a közalkalmazottal jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 20/1997. (II. 13.) kormány rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról

6 6. oldal Az intézmény tevékenységének szakágazatszáma: Szakmai középfokú oktatás Az intézmény tevékenységei szakfeladat szerint évben érvényes szakfeladatok: Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Száma A szakfeladat megnevezése Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás és érettségi vizsgára történő felkészítés Informatikai, gépészet, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Nyelvi előkészítő évfolyam Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Gépészet, építészet, közlekedés szakmacsoport Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai Gazdaságiszolgáltatási szakterületen kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, műszaki szakterületen informatika, gépészet szakmacsoport a szakközépiskolában, valamint műszaki szakterületen építészeti, gépészeti, közlekedés szakmacsoport a szakiskolában, OKJ-s képzés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása az évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása az évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás az évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.

7 7. oldal Gimnáziumi felnőttoktatás Érettségi vizsgára történő felkészítés gimnáziumi képzési formában esti munkarend szerint Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára Kollégiumi intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Száma A szakfeladat megnevezése Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Helyiségek, eszközök bérbeadása Tanműhelyi termék értékesítés Képzési profil szerinti szolgáltatás Tanfolyami szakmai oktatás szervezése, vizsgáztatás Üdültetés

8 8. oldal január 1-től érvényes szakfeladatok: Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Száma A szakfeladat megnevezése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Informatikai, gépészet, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Nyelvi előkészítő évfolyam Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Gépészet, építészet, közlekedés szakmacsoport Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamon Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

9 9. oldal Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai, intézményi étkeztetés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport tevékenység támogatás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Száma A szakfeladat megnevezése Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Helyiségek, eszközök bérbeadása Tanműhelyi termék értékesítés Képzési profil szerinti szolgáltatás Tanfolyami szakmai oktatás szervezése, vizsgáztatás Az alap és kiegészítő tevékenységek forrását az éves költségvetés keretében kapott pénzeszközök és a saját bevételek biztosítják. Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások és feltételek: Az intézmény költségvetési terve megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni.

10 10. oldal A számításokat az intézmény sajátosságainak megfelelően figyelembe véve az intézményi struktúrát (önállóan működő gazdálkodó intézmény), a feladat- ellátási módot kell elkészíteni. A költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokról (annak költségvetési kiadási oldalából) illetve az ismert költségvetési bevételekből, várható fenntartói támogatásokból, továbbá az ismert kiadási tételekből kell kiindulni. A normatív állami hozzájárulásokhoz az intézmény a feladatmutatók és mutatószámok alapján történő adatszolgáltatással jut hozzá, melyek valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért az illetékes területi vezető, tervezési feladatok ellátásáért a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. Amennyiben az intézmény irányító szerve az intézmény költségvetésére vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait az intézményre vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: - az egyes előirányzatok felhasználásakor, - az egyes előirányzatok módosításakor. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat felhasználási ütemtervet kell alapul venni. Az előirányzat felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni: -a féléves beszámoló elkészítésénél, -az éves költségvetési beszámolásnál. Költségvetési beszámolók elkészítésével kapcsolatos további előírásokat az intézmény számviteli politikája tartalmazza. Az intézmény képviseletére jogosult az iskola igazgatója, valamint (esetenként) az általa megbízott, elsősorban igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó közalkalmazott. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

11 11. oldal II. AZ ISKOLA SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADATMEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA 1. AZ ISKOLA SZERVEZETE Nappali tagozat szakközépiskolai képzés gépészet szakmacsoport informatika szakmacsoport kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport nyelvi előkészítő évfolyammal 4 évfolyam 4 évfolyam 1+4 évfolyam A tanulmányokat érettségi vizsga zárja. szakiskola gépészet szakmacsoport 2+3 évfolyam építészet szakmacsoport 2+3 évfolyam közlekedés szakmacsoport 2+2 évolyam A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. Érettségi vizsgára épülő OKJ képzés A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. 2 évfolyam Felnőtt tagozat Esti munkarend szerinti gimnáziumi képzés 4 évfolyam A tanulmányokat érettségi vizsga zárja. Kollégiumi nevelés: szakközépiskolai, gimnáziumi és szakiskolai tanulók részére a város összes középfokú iskolájából. Felvehető max. létszám nappali tagozaton Felvehető max. létszám felnőttképzési tagozaton 1475 fő 175 fő A kollégiumba felvehető max. létszám 270 fő Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE 2.1. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és

12 12. oldal időtartamra történik. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. A Ktv 54. (1);(2);(3) bekezdése alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat (kollektív szerződés) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó jogait az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Megad minden rendelkezésre álló információt segítségül a költségvetési, fejlesztési, karbantartási tervek, a tantárgyfelosztás, továbbá a szakképzési program készítéséhez. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Az igazgató feladatai: vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, biztosítja az iskola munkatervének megvalósítását, a DÖK, a különböző munkaközösségek működésének tárgyi feltételeit. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló-baleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelésioktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézmény képviselete, a dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény dolgozóinak o fegyelmi felelősségre vonása, o a közalkalmazotti jogviszonyuk létesítése és megszüntetése, az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás Az iskolavezetés feladatmegosztása Az igazgató vezetői tevékenységét az alábbi magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók az iskola vezetősége - közreműködésével látja el Magasabb vezetői beosztás: általános igazgatóhelyettes

13 13. oldal nevelési igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes a kollégium vezető. Vezetői beosztás: a gyakorlati oktatásvezető, a gazdasági vezető. A magasabb vezetők megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az iskolavezetés tagjai az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetés a különösen fontos kérdésekben az igazgató felkérésére állásfoglalást fogalmaz meg. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az igazgató hatásköréből átruházza az igazgatóhelyettesekre a nevelő- és oktató munka ellenőrzését, az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeikre vonatkozó kérdések tekintetében, a nemzeti és iskolai ünnepélyek megszervezését, az intézmény képviseletét, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését. Az iskolavezetés tagjai a tanítási illetve munkahét meghatározott napjain az ügyeleti beosztás szerint ügyeletet látnak el. Javaslatot tesznek a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. Az iskolavezetőség tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak az ellenőrzési terv alapján. Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét. A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A gyakorlati oktatásvezető az igazgató vezetői munkáját segíti a gyakorlati képzéssel kapcsolatos ügyekben.

14 14. oldal A gazdasági vezető az igazgató közvetlen irányítása mellett felelős az iskola gazdálkodásáért. Közvetlenül irányítja a nem pedagógus munkakörbe besorolt közalkalmazottakat. Felelős: a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért, saját bevételek beszedéséért. A gazdasági szervezet felépítését és az ellátandó tevékenységet az iskola a gazdasági ügyrendjében részletesen szabályozza. A kollégium vezető az igazgató vezetői munkáját a kollégiumi feladatok ellátásában segíti Az iskolavezetés tagjainak feladat- és hatásköre általános igazgatóhelyettes: - felelős az iskolában folyó oktató nevelőmunka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért; - segíti és koordinálja a közismereti munkaközösségek munkáját; - elkészíti az irányítása alá tartozó munkaközösségek tantárgyfelosztását; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetőségi értekezleteken, véleménynyilvánításával segíti a vezetés munkáját; - részt vesz a félévi és év végi tartalmi munka értékelésében; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - kezdeményezi a pedagógiai program, a helyi tanterv, az SZMSZ, az Alapító Okirat jogszabályváltozások miatti módosításokat; - a nevelőtestület által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján elkészíti az iskola órarendjét; - ellenőrzi kéthavonként a tanórán kívüli tevékenység elszámolását, a túlóra elszámolást, a helyettesítési naplót, valamint az osztálynaplókat; - ellenőrzi a túlórára vonatkozó szabályok betartását az iskola összes pedagógusa esetében; - figyelemmel követi az Oktatási Közlönyben kiírt közismereti tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos tudnivalókat, segíti azok gyakorlatban történő megvalósítását; - megszervezi, valamint felelős végrehajtója az érettségi és tantárgyi vizsgáknak, alapvizsgáknak, utó- és különbözeti vizsgáknak; - megszervezi és irányítja az iskola egészében a minőségfejlesztő tevékenységet; - a pedagógiai program megvalósítása érdekében igénybe veszi a külső szakmai szervezetek segítségét, illetve az országos listán is regisztrált szakértő ellenőrző, fejlesztő munkáját; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását;

15 15. oldal - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáit, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - ellenőrzi és irányítja az iskolai könyvtár működését a tanulók olvasási kultúrájának fejlesztése érdekében; - ellenőrzi az elméleti oktatás adminisztrációs munkájának pontosságát; - az iskolaorvossal együttműködve megszervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatát; - az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását (továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság) engedélyezi. A helyettesítési rendelet a munkaközösség vezető javaslatára engedélyezi. - elkészíti a közismereti tanárok munkaköri leírását; - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a közismereti tankönyvek rendelését; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - rendszeresen látogatja a matematika, informatika és az idegen nyelvi munkaközösség tagjainak óráit, tanév végén értékeli tevékenységüket. Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, ezen belül: - irányítja az iskolatitkár munkáját; - megszervezi a beiratkozást; - a tanulói nyilvántartással kapcsolatos szervezési feladatokat lebonyolítja, továbbá ellenőrzi az adminisztrációs tevékenységet; - koordinálja és ellenőrzi az októberi statisztika elkészítésének munkálatait. Az általános igazgatóhelyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. szakmai igazgatóhelyettes: - felelős a hatáskörébe utalt szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tartalmi és szervezési feladataiért; - együttműködik a gyakorlati oktatásvezetővel a gyakorlati oktatás megszervezésében; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segíti a vezetés munkáját; - részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében; - figyelemmel kíséri, koordinálja és értékeli a szakmai munkaközösségek munkáját; - elkészíti a szakmai munkaközösségek tantárgyfelosztását; - megtervezi és irányítja a szakmai képzés tárgyi feltételeinek megrendelését és beszerzését; - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a szakmai tankönyvek rendelését; - a különböző szakmacsoportokon belül tartsa fontos feladatának a tehetséggondozó szakkörök megszervezését, az OSZTV és SZKT

16 16. oldal versenyekre történő felkészítést, nem feledkezve meg a felzárkóztató foglalkozások beindításáról; - megszervezi a szakmai vizsgákat; - figyelemmel kíséri a szakképesítésekkel kapcsolatos jogszabályokat, illetve jogszabályváltozásokat; - kölcsönös megállapodás alapján szerződéseket készít a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetekkel; - figyelembe veszi a gazdasági kamarák szakképzéssel kapcsolatos felügyeleti, vizsgáztatási és szerződéskötési jogosítványait; - szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés számára is fontos gazdasági szervezetekkel; - megteremti a hatékony pályaválasztási munka feltételeit; - a beiskolázás felelős irányítója. Elvégzi a tanulók osztályba sorolását; - elősegíti a tanulók és gazdálkodó szervezetek között létrejövő tanulói szerződések kötését. Segíti az azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását (továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság) engedélyezi; a helyettesítési rendet a munkaközösség vezető javaslatára elrendeli; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírását; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására. Az szakmai igazgatóhelyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. nevelési igazgatóhelyettes: - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segítse a vezetés munkáját; - részt vesz a pedagógiai program végrehajtásában, valamint a félévi és év végi tartalmi munka értékelésében; - összefogja és irányítja az osztályfőnökök nevelő munkáját; - részt vesz az iskola munkatervében rögzített iskolai rendezvények, ünnepélyek előkészítésében, illetve irányításában; - előkészíti, illetve felkészül a nevelési értekezletekre; - segíti az osztályfőnököket a kirándulások megszervezésében; - előkészíti a döntést a tanulók fegyelmi ügyeiben; - figyelemmel kíséri az iskola tanulóinak fegyelmi helyzetét, gondoskodik a fegyelmi eljárások jogszerű lebonyolításáról;

17 17. oldal - figyelemmel kíséri, illetve segíti az iskolarádió, diákönkormányzat munkáját; - irányítja az iskolai diáknap megszervezését; - segíti az iskolai diákmozgalmat; - a diák szociális juttatások ügyeinek irányítója; - megszervezi a tanulók jutalmazásával kapcsolatos teendőket; - az intézmény munkatervében programozott időpontok szerint előkészíti a szülői értekezleteket, tanári fogadóórákat, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról, mindezeket egyeztetve az osztályfőnökökkel; - figyelemmel kíséri a sportkörök, szakkörök tevékenységét, segíti azok hatékony munkáját; - felügyeli a tanulói balesetek körülményeinek kivizsgálását, ellenőrzi a nyilvántartás vezetését, a jegyzőkönyvek elkészítését, és a jelentések elküldését; - irányítja az iskolai ügyeleti szolgálatot; - szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását; - ellenőrzi és értékeli a természet-, és társadalomtudományi munkaközösség munkáját; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - irányítja az esti tagozat munkáját. A nevelési igazgatóhelyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. gazdasági vezető: - vezető beosztású közalkalmazott, az iskola igazgatójának gazdasági helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el; - gazdasági ügyekben az igazgató megbízásából az intézet képviselője. Felelős: - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért; - a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért; - a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért; - a munka- és tűzvédelmi előírások megtartásáért; - a térítési díjak, tandíjak önkormányzati rendelet szerinti megállapításáért, a befizetések ellenőrzéséért és többletfizetések visszatérítéséért; - az intézmény eredményes működéséhez szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáért; - a tankönyvtámogatás és az önkormányzat által biztosított szociális segélykeret technikai lebonyolításáért; - ellenjegyzési jogkört gyakorol a költségvetési kifizetésekre. Gondoskodik:

18 18. oldal - a kifizetések időben történő teljesítéséről; - az iskola tulajdonában, kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról; - az álló- és forgóeszközök karbantartásának javításáról; - a selejtezési eljárás betartásáról; - a leltárfelelősök kijelöléséről; - az iskola rendjéről, tisztaságáról; - gondoskodik arról, hogy az iskola gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék; - felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az iskola tulajdonát képző valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását; - részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolaszintű döntések és stratégiák kialakításában; - elkészíti a gazdasági osztály ügyrendjét, illetve annak estleges módosítását; - összeállítja az épületek, berendezések távlati és következő évi felújítási tervét, biztosítva annak pénzügyi fedezetét; - irányítása alá tartozó dolgozók távolmaradását engedélyezi; - javaslatot tesz a gazdasági csoportban dolgozókat érintő közalkalmazotti jogviszony létesítésére és megszüntetésére, jutalmazására, felelősségre vonására, illetmények és egyéb juttatások megállapítására; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírásait; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására. A gazdasági vezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. Kollégium vezető: - szervezi, irányítja, ellenőrzi a kollégiumi oktató nevelő munkáját; - irányítja a kollégiumi nevelőtestületet, egyezteti a nevelőtanárok feladatmegosztását; - elkészíti a kollégium tanévre szóló munkatervét; - egyetértési jogot gyakorol a kollégiumban dolgozó pedagógusok, a nevelő oktató munkát segítő és más alkalmazottak kinevezésével kapcsolatos döntéseknél; - felel a kollégium rendjéért és művelődéséért, az étkeztetésért; - segíti a diákönkormányzat munkáját, biztosítja annak működési feltételeit; - a gazdasági vezetővel koordinálva irányítja a kollégiumi gondnok munkáját; - gondoskodik a kollégiumi tanügy-igazgatási adminisztráció pontosságáról; - biztosítja a kollégiumi érdeklődési körök működését; - gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatáról; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segíti a vezetés munkáját; - a kollégiumi nevelőtanárok távolmaradását engedélyezi, gondoskodik a szükséges helyettesítésről;

19 19. oldal - első fokon dönt azon tanulók ügyében, amelyet a Működési Szabályzat és egyéb jogszabályok hatáskörébe tartoznak; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírásait; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - figyelemmel kíséri a jogszabály változásokat; - elkészíti a kollégiumi nevelők munkabeosztását. A kollégiumvezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. gyakorlati oktatásvezető: - ellenőrzi a gazdálkodó szervezeteknél működő egyedi képzőhelyeket; - szorgalmazza az iskolával együttműködő gazdálkodó szervezeteknél azt, hogy a szakképzési hozzájárulásával közvetlenül támogassák a képzést; - részt vesz a beiskolázással kapcsolatos szervező tevékenységben; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - szervezi, irányítja a tanműhely és építőipari gyakorlati oktató-nevelő munkáját a szakképző évfolyamokon; - megszervezi és lebonyolítja a szakmai gyakorlati vizsgákat, egyeztet az elméleti vizsgákat szervező igazgatóhelyettessel; - felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért; - figyelemmel kíséri a hatáskörébe utalt szakoktatók, műszaki dolgozók munkáját, gondoskodik szakmai fejlődésükről; - összeállítja a tanév szakmai kirándulásainak tervét és az összefüggő szakmai gyakorlat tervét; - munkatársai közreműködésével gondoskodik a tanműhelyi munkákhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzéséről, azok tárolásáról, a raktári kiadás forgalmi rendjéről, utalványozza a gyakorlati munkavégzéshez szükséges anyagokat; - az igazgatóval együttműködve irányítja és ellenőrzi a műszaki vezető munkáját; - tanári teendőit az általános elvárásoknak megfelelően látja el; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására. Felnőttképzési vezetői feladatok: - éves jelentések előkészítése; - felnőttképzési tervek előkészítése; - FAT jogszabályainak nyomon követése; - FMM pályázatok figyelemmel kísérése. A gyakorlati oktatásvezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük.

20 20. oldal 2.4. Az iskola kibővített vezetősége az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A szakmai vezetőség tagjai: az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke. Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján negyedévenként tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívhatók a diákönkormányzatok vezetői, az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői, a szülői munkaközösség iskolaszintű képviselője, az ifjúságvédelmi felelős és a személyzeti előadó. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskola kibővített vezetőségének megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 3. A HELYETTESÍTÉS RENDJE Az igazgatót akadályoztatása esetén -az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével-, teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezető látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a szakmai igazgatóhelyettes illetve mindhárom vezető távolléte esetén a nevelési igazgatóhelyettes feladata A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése A szorgalmi időben az intézeti dolgozók távolmaradása a jogszabályi kereteken belül lehetséges. A továbbtanulással összefüggő távolmaradást tanárok, szakoktatók esetében az illetékes igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelő esetében a kollégiumvezető engedélyezi. Ugyancsak az illetékes igazgatóhelyetteseknek kell bejelenteni a gyermek után járó fizetett szabadság igénybevételét is. A betegség miatti távolmaradást a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell bejelenteni. Minden olyan esetben, amikor a távolmaradás előzetes engedélyhez kötött, a pedagógus köteles a helyettesítéssel összefüggő teendőket a helyettesítővel megbeszélni, és ennek tényét a helyettesítési naplóba aláírással igazoltatni. A távolmaradás engedélyezése csak ez után történhet. Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről

21 21. oldal tanárok esetében a szakmai munkaközösség-vezető, szakoktatók esetében a gyakorlati oktatásvezető, kollégiumi nevelők esetében a kollégiumvezető, egyéb dolgozók esetében a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik. Elméleti órák helyettesítése esetén a helyettesítési rendet a munkaközösség-vezető javaslatára az igazgatóhelyettes engedélyezi/rendeli el, és igazolja annak megtartását. 4. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI 4.1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, elsősorban a Munka Törvénykönyve (Mt), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt), a közoktatási törvény (Kt), illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. Az iskolai alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik A nevelőtestület A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő dolgozók. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a házirend elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,

22 22. oldal a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az iskolavezetőségi tagok megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. A nevelőtestületi véleményt a tantárgyfelosztás esetében a szakmai munkaközösségek gyakorolják. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb (Kt.) jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület az osztályban tanító pedagógusokból álló testületre ruházza át: az osztályozó vizsgára bocsátás döntési jogát, ha a - a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása - az intézmény középfokú nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, - a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, - egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja. a tanulók év végi osztályzatának megállapítását, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben szerzett érdemjegyek átlagától. az osztályozó vizsga letételének döntési jogát abban az esetben, ha a szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamát elvégzett tanuló tanulmányait középiskolában kívánja folytatni. a tanulmányok alatti vizsga részeinek írásbeli, szóbeli vagy mindkettő megállapítását. a tanulmányok alatti vizsga halasztásának döntési jogát. A nevelőtestület a fegyelmi bizottságra ruházza át a tanulók esetében hozott fegyelmi döntéseket. Az iskola nevelőtestülete a közoktatási törvény 57.. (4). bekezdésében biztosított jogköréből átruházza a szakmai munkaközösségekre az alábbi feladatokat: Véleményezési jogköréből a pedagógusok továbbképzésének tervezetét, a tantárgyfelosztás tervezetének elkészítését és módosítását, az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztását, a pedagógus álláshelyek pályázati kiírását,

23 23. oldal a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módját, a tankönyvrendelés elkészítésének feladatait, a tantárgyi követelményrendszer kidolgozását, az iskolai szakmai, tantárgyi tanulmányi versenyek megszervezését. Javaslattevő jogköréből: a tanórán kívüli foglalkozások megválasztását, a tanulók osztályba sorolását, a felzárkóztatási, tehetséggondozási (szakköri, tanulmányi versenyek) foglalkoztatását. A szakmai munkaközösségek részletesebb értékeléssel félévenként adnak tájékoztatást a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságokat (munkacsoportokat) hozza létre: (1.) mérés-értékelés munkabizottság, (2.) a minőségfejlesztési tevékenységet irányító bizottság, (3.) fegyelmi bizottság a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására. A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, egy alkalommal nevelési értekezlet, félévi elemző értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada kéri, illetve, ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. A nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek az értekezleteken. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv egy példánya az iskola irattárában kerül elhelyezésre, egy példányt szükség szerint meg kell küldeni a fenntartónak. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint fele jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet.

24 24. oldal A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ezekről az értekezletekről nem kötelező jegyzőkönyvet készíteni. Ilyen értekezlet lehet: vezetőségi értekezlet, az egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete, szakközépiskolai vagy szakiskolai tagozaton tanító pedagógusok értekezlete, munkaközösségi értekezletek, szülői értekezletek, (összevont évfolyami v. osztályértekezletek) fogadóórák. egy-egy feladat előkészítésére, rendezvény megszervezésére alakult közösség értekezlete, szakoktatói értekezlet, kollégiumi nevelők értekezlete. Az értekezletek időpontját, témáját az iskola helyi munkaterve és a havi eseménynaptár tartalmazza. Az iskola igazgatója megbízásával összefüggő alkalmazotti közösségi vélemény kialakítására az alkalmazotti értekezlet jogosult. Az ezzel kapcsolatos előírásokat a 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet ai tartalmazzák.

25 25. oldal A pedagógusok szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek a magasabb (Kt) jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. Szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetőséggel. Részt vesznek az oktató nevelő-munka tervezésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösségvezető irányítja. A munkaközösség-vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára tanévenként az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A kibővített iskolavezetőségi ülések után kötelesek tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a döntésekről, határozatokról. Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: szakközépiskolai osztályfőnöki, szakiskolai osztályfőnöki, társadalomtudományi, idegen nyelvi, matematika, természettudományi, közismereti informatika, testnevelés, szakmai informatika, gépészeti, épületgépészeti, építészeti, kollégiumi munkaközösség. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani korszerűsítése, a közösségi tagok, a szakmai elmélet, szakmai gyakorlat pedagógiaimódszertani munkájának összehangolása, egységes követelményrendszer kidolgozása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, a tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtása a nevelők önképzéséhez, a tanulmányok alatti belső vizsgák -záróvizsgák, osztályozóvizsgáktételsorainak összeállítása, értékelése, javaslatot tesznek az iskolai tantárgyfelosztás elkészítéséhez,

26 26. oldal javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok - szertárak, szaktantermek, műhelytermek szemléltetőeszközrendszerének- fejlesztésére, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, javaslatot tesznek az igazgatónak a munkaközösség-vezető személyére, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, ellenőrzik az adott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét és javaslatot tesznek továbbfejlesztésére, javaslatot tesznek: - taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, - a központi alternatív programok helyi alkalmazására, - az emelt szintű és a tanórán kívüli foglalkozások programjaira, - a tanulók osztályba, csoportba sorolására, a munkaközösség-vezetők irányításával tanévenként legalább három értekezletet tartanak Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetőség döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetőség hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg A szülők közösségei Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik, amely az iskola közösségének szerves részeként segíti az iskolai és családi nevelés összehangolását. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A szülői munkaközösség működési rendjét saját maga állapítja meg. Megválasztja saját tisztségviselőit. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. A választmány munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vesznek részt. Az iskola szülői szervezetének választmány tagjai az igazgató és az általa megbízott tanár. A választmány élén az elnök áll: aki a választmány képviseletében a nevelési igazgatóhelyettessel közvetlen kapcsolatot tart. Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni.

27 27. oldal Az intézmény szülői szervezet választmánya részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, a házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az iskola pedagógiai programjában, a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében, megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, képviseli a szülőket a Kt-ben megfogalmazott jogaik érvényesítésében A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus-vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból osztálytitkárt, gazdasági-, kulturális-, tanulmányi felelőst választanak. Az osztálytitkár képviseli az osztályt a sport- és diákönkormányzati üléseken. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. A tanulók közösségei a magasabb jogszabályban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. /Kt. 62. (2) és Kt. 63. (3)/ A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület véleményének meghallgatásával: saját közösségi élete tervezésében, szervezésében, tisztségviselői megválasztásában, a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskola rádió) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.

28 28. oldal A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol /Kt. 64. (2)/: jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadásakor illetve módosításakor. A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésével és szervezésével kapcsolatban, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor, a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásával kapcsolatban, a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításakor, a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel meghatározásakor. A diákönkormányzat a felsoroltakon kívül véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet - a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan - az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. /Kt. 63. (5) / 5. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA 5.1. Az iskola vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az iskolavezetőség ülései, a különböző értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéséről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőségnek. A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. A közoktatási törvény 57. (2) bekezdésében megfogalmazottakon túl ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: a szorgalmi idő meghosszabbításakor,

29 29. oldal a vezetői pályázat elfogadásakor, az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, a közalkalmazotti szabályzat, a kollektív szerződés összeállításában, s ezek módosításakor A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása A tanulók közösségeit az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató az iskola diákönkormányzatának vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen, az osztályfőnökök pedig az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tájékoztatás egyéb lehetőségei: videó-híradó, iskolaújság és a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblák. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a pedagógusokkal, a nevelőtestülettel. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolarádió és az iskolaújság szerkesztő-bizottságának megbízásáról. Az iskola Pedagógiai Programját, az SZMSZ-t és mellékleteit a tanulók megtekinthetik az iskolai könyvtárban. Diákönkormányzat A diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusokat a DÖK vezetőségének javaslatai alapján és a nevelőtestület vezetőségének egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskola a diákönkormányzat tevékenységéhez külön helyiséget (diákiroda), az iskolarádió működéséhez stúdiót, valamint minden tanévben anyagi támogatást biztosít. A támogatás mértékét az iskola igazgatója határozza meg. Az iskola által nyújtott támogatás összegével számla ellenében, 30 napon belül köteles elszámolni a diákönkormányzat megbízottja. A diákönkormányzat vezetőjét és vezetőségi tagjait a tanulók a diákközgyűlésen választják. A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője és az iskola igazgatója kezdeményezi a tanév rendjében meghatározott időben küldöttközgyűlésként. A

30 30. oldal rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. Az évi rendes diákközgyűléseken a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. A diákközgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez. Napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása Az iskolai szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tartja a kapcsolatot. Az osztályfőnökök az osztály szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint az igazgatóhelyettesektől kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető az iskola honlapján. A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: egyéni fogadóórák, iskolai rendezvények, írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvön keresztül, a szülői munkaközösség választmányi ülései. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.

31 31. oldal 5.4. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, iskolán kívüli továbbképzések, a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 6. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI Az iskola megfelelő szintű irányítása az eredményes oktató- és nevelő-munka érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény fenntartójával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Árok út 53. Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Intergrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság Nonprofit Kt. Nyíregyháza, Árok út 53. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal Nyíregyháza, Hősök tere 5. A felügyeleti szervekkel Oktatási és Kulturális Minisztérium Budapest V., Szalay út 10. Oktatási Hivatal Észak alföldi Regionális Igazgatóság Debrecen, Csapó út 54. Szakmai tanácsadó szervekkel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel Budapest, Baross út 52. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Közművelődési és Képzési Intézettel Nyíregyháza

32 32. oldal Sz.-Sz.-B. megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyíregyháza, Széchenyi út 2. sz. Sz-Sz-B megyei Diáksport Tanácsával Nyíregyháza, Mártírok tere 9. Városi Diáksport Egyesület Nyíregyháza, Sóstói út 24. Gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával Érted!- Érted? Alapítvány, Nyíregyháza, Árok út 53. sz. Társintézményekkel o Nyíregyháza város középfokú oktatási intézményeivel o Nyíregyháza város középiskolai kollégiumaival o Sz-Sz-B megye középfokú oktatási intézményeivel Felsőfokú intézményekkel o Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karral Debrecen, Ótemető út 2. o Nyíregyházi Főiskolával Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Gyermekjóléti Szolgálattal Nyíregyháza, Sarkantyú út Nyíregyháza, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője mint I. fokú Gyámhatósággal Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyíregyházi Városi Rendőrkapitánysággal Nyíregyháza, Bújtos út Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatósággal Nyíregyháza, Pacsirta út Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nyíregyháza, Szarvas utca sz. Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal Nyíregyháza Krúdy köz 4-10 A külső kapcsolatok koordinálását, irányítását az igazgató végzi elsősorban a fenntartóval és a minisztériumokkal. Munkáját megosztja az iskolavezetőség tagjaival. Az ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálását a nevelési igazgatóhelyettes végzi a gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanár hatékony közreműködésével. Az ifjúságvédelmi felelős feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A kapcsolattartás módjai: értekezleteken, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, személyes megbeszélések,

33 33. oldal levelezés (interneten, telefonon, faxon) tapasztalatcsere, látogatások. A Kt. 39. (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 7. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, irányításáért és hatékony működtetéséért az intézmény igazgatója a felelős. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az éves ellenőrzési tervben rögzítjük. A terv elkészítéséért az igazgató a felelős A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai: biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a helyi tantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő- és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez, A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult az igazgató, a vezető beosztású dolgozók és a munkaközösség-vezetők külön megbízás szerint. Az igazgató jogosult az általa szükségesnek tartott esetben az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tantermek rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon - az órára történő felkészülés, tervezés, - a tanítási óra felépítése és szervezése, - a tanítási órán alkalmazott módszerek, - a tanulók magatartása, munkája, a tanórai fegyelem, - a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, a tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei és a közösségformálás Az ellenőrzés módszerei, területei és formái

34 34. oldal a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások látogatása, az írásos dokumentumok (tanmenetek, óravázlatok) munkatervek vizsgálata, a tanulói munkák (témazáró dolgozatok, iskolai füzetek) ellenőrzése, vizsgálata, adminisztratív munkák (osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok) ellenőrzése, vizsgálata, összetett vizsgálat egy-egy tantárgyra, tantárgycsoportra, nevelési területre vonatkozóan, beszámoltatás szóban vagy írásban. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák kiküszöbölésére, hiányosságok pótlására határidős feladatokat kell megfogalmazni. Az ellenőrzés legfontosabb területei: Tanítási órákon minden alkalommal figyelmet kell fordítani: a tanulók órán tanúsított magatartására, a pedagógusnak a tanulókhoz való kapcsolatára, tanítási órájának, gyakorlati foglalkozásának légkörére, a tanterem rendjére, biztonságára. A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell: a tanulói tudásszint-mérés és értékelés módját, az erre fordított időt, az adott házi feladat mennyiségének, kijelölésének módját, a megoldáshoz nyújtott segítséget, a tananyag tárgyalásához használt bemutató, szemléltető és technikai eszközöket, a tárgyalt szakelméleti anyagnak a szakmai gyakorlathoz való kapcsolatát, a tanmenetben rögzített oktatási anyag sorrendben és időben való tárgyalását, a rendelkezésre álló idővel való gazdálkodást, a tanulók aktivizálását. Komplex ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy: a munkaközösség tagjainak oktató-nevelő munkájában milyen mértékben érvényesülnek az egységes eljárások, az oktatási eszközök használata milyen mértékű, egy évfolyam egy tantárgyát oktató pedagógusok adott időszakban mennyire térnek el a tanmeneti anyag tárgyalásában egymástól, a kínálkozó nevelési lehetőségek az anyag tárgyalása során milyen mértéken kerülnek felhasználásra, milyen mértékű egy osztály, csoport napi, heti leterhelése, mekkora a kapott házi feladatok mennyisége. A csoportos gyakorlati foglalkozásokon minden alkalommal figyelmet kell fordítani: a munkahely rendjére,

35 35. oldal a tanulóknak szerszámokkal, tanmenet szerinti szakmunkával, anyaggal való ellátottságára, a munkavédelmi oktatás tartalmára, a tanulók tisztálkodási és étkezési lehetőségeire, az elméleti és gyakorlati képzés összhangjára. A tanórán kívüli foglalkozásokon ellenőrizni kell: a foglalkozások időben történő megtartását, a tervezett szakköri, sportköri stb. témakörök feldolgozásának módját, a foglalkoztatott tanulók létszámát, a tanulók aktivitását A pedagógusok oktató-nevelő munkájának értékelése A magasabb jogszabályokban megfogalmazottakon túl a pedagógusok munkájának értékelésénél, a kitüntetések odaítélésénél, jutalmazáskor az alábbiakat kell figyelembe venni: a pedagógusok munkaköri leírásában megfogalmazott feladatok maradéktalan teljesítését, a nevelőtestület által elfogadott éves munkaterv megvalósításában végzett példamutató munkát, a tanórai munka szakmai értékelését a szakértő és iskolavezetés részéről, a tanulók felkészítésének eredményességét - az érettségi-, szakmai vizsgákon, - a különböző tanulmányi, kulturális- és sportversenyeken, - a tantárgyi szintfelméréseken, az osztályfőnöki vagy szakmai munkaközösségben kifejtett aktív tevékenységet, az iskolai célfeladatok eredményes végzését, az iskolai rendezvényeken (osztálykiránduláson, sport- és kulturális megmozdulásokon) való részvételt, s ezen rendezvényekre való mozgósítást, a munkatársakkal, a tanulókkal és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatot, a hivatali példamutató magatartást. A fenti szempontok alapul szolgálhatnak a tartósan magas színvonalú munkavégzést vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógus megítélésénél is.

36 36. oldal A jutalmazásnál kizáró okként szerepelnek: fegyelmi büntetés vagy elmarasztaló bírósági ítélet, igazolatlan mulasztás, a pedagógus csoportjában súlyos baleset fordult elő, és a pedagógus mulasztása megállapítható, a pedagógusok munkaköri feladatának hiányos végzése, elmarasztaló szakértői, intézetvezetőségi vélemény. 8. ETIKAI ELŐÍRÁSOK az iskola valamennyi dolgozójának mind az iskolában, mind az iskolán kívül példamutatóan kell élnie, az iskola dolgozója tanulóktól vagy azok hozzátartozóiktól jogtalan előnyt nem fogadhat el, részükre jogtalan előnyt nem biztosíthat, tanulókat magáncélra tanítási időben, vagy azon kívül igénybe vennie nem szabad, tilos a tanulók és a szülők között mindennemű pénzgyűjtés a tilalom nem vonatkozik a jogszabályban meghatározott térítési díjakra (étkezés, diákotthoni elhelyezés, sportkör), a tankönyvek és a tanulói biztosítás költségeire, az iskolai dolgozó a tanulók pénzét csak írásbeli megbízás alapján kezelheti, az iskola dolgozói, ügynökök, üzletszerzők, egyéb személyek részére az iskola területén kereskedelmi tevékenység folytatására jogtalan előny nem biztosítható, az időszakos könyvvásárok lebonyolítására, a tanulói biztosítás megszervezésére az igazgató ad engedélyt, az iskola minden dolgozója köteles a szolgálati titoktartás kötelezettségeinek eleget tenni, egymás-, tanulói-, azok hozzátartozói kapcsolataiban elvszerűen eljárni, a nevelőtestület és az iskola tekintélyét megóvni, a pedagógus saját tanulóit magántanítványként díjazás ellenében nem taníthatja. 9. A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG 9.1. Bevezetés Az intézményben dolgozó közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét a évi CLII. törvény szabályozza. A törvény értelmében az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából annak a közalkalmazottnak, aki a törvényben felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be, a törvényben meghatározott esetekben a törvény mellékletében rögzített adattartalommal nyilatkozatot kell tennie a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók (a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is) jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat).

37 37. oldal 9.2. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során, illetve feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. Intézményünkben a vagyonnyilatkozat megtételére kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltők. Ssz. Beosztás Gyakoriság (év) 1. általános igazgató helyettes 2 2. műszaki igazgató helyettes 2 3. nevelési igazgató helyettes 2 4. esti tagozatvezető 2 5. gyakorlati oktatásvezető 2 6. kollégiumvezető 2 7. gazdasági igazgató 1 8. pénzügyi ügyintéző 2 9. könyvtáros tanár műszaki ügyintéző rendszergazda 1 Amennyiben egy személy foglalkoztatása (munkaköre, beosztása, vagy feladatköre) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár, a vagyonnyilatkozat teljesítéséig nem lehet a munkaviszonyt létrehozni (kinevezni, megbízni vagy vele más szerződéses jogviszonyt létrehozni) Vagyonnyilatkozat-tétel Tájékoztatás Az igazgató köteles a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és esedékességének időpontjáról az esedékességet - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztető jogviszony, beosztás létesítése, munka- vagy feladatkör betöltése kivételével legalább 30 nappal - megelőzően írásban tájékoztatni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és annak határidejéről. A tájékoztatás tartalmazza a határidőket, a személyügyi alapnyilvántartásban alkalmazott technikai azonosító kódot,

38 38. oldal a tájékoztatóhoz mellékelt nyilatkozatot (abban a kötelezett tájékoztatja az igazgatót a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársának és gyermekének, szülőjének stb. nevéről), a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeire való figyelmeztetést. A tájékoztató átvételét a vagyonnyilatkozatra kötelezett aláírásával igazolja Vagyonnyilatkozat elkészítése A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. A vagyonnyilatkozatnak tartalmaznia kell: a kötelezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a munkáltatójára vonatkozó adatokat, a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. A vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részét olvashatóan kell kitölteni, ceruzás kitöltés nem alkalmazható. A vagyonnyilatkozatot két példányban kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt borítékba kell helyezni. A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni. Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor, a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni. A nem kiskorú gyermek saját maga készíti el Vagyonnyilatkozat benyújtása A nyilatkozatot a tájékoztató kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül vissza kell juttatni a jogi előadóhoz. A nyilatkozat alapján az igazgató 30 napon belül a vagyonnyilatkozatra kötelezett rendelkezésére bocsátja a törvény melléklete szerinti megfelelő számú nyomtatványokat és a kitöltéshez szükséges írásbeli tájékoztatást. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. A valós tartalom megállapítására az igazgató, mint a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős személy jogosult. Az vagyonnyilatkozat átadás-átvételről igazolást kell kiállítani. Az átvételkor a jogi előadó a zárt borítékra rávezeti az azonosító kódot. A nyilatkozó és a jogi előadó a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél marad, másik példányát az igazgató az irattár páncélszekrényében az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.

39 39. oldal A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei Annak, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított három évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint a törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az igazgató köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon belül teljesítse. Ha ez a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott eleget tenni. Ebben az esetben a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének az akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni, ennek elmulasztását a vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásának kell tekinteni Vagyonnyilatkozat őrzése és kezelése A vagyonnyilatkozat őrzéséért az intézmény igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a felelős. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat - a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát is - csak a vagyongyarapodási vizsgálat során az eljáró szerv bonthatja fel. Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az igazgató a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 napon belül a kötelezettnek visszaadja. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az igazgató ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a következő pont alapján döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezett foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, az igazgató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napján a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára visszaadja a vagyonnyilatkozatok intézménynél tárolt példányait. A vagyonnyilatkozatra kötelezett köteles írásban igazolni a vagyonnyilatkozatok átvételének tényét A vagyongyarapodási vizsgálat Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezettel szemben bejelentést tesznek vagyoni helyzetére vonatkozóan, az igazgató a bejelentést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja - a bejelentés megküldésével - a vagyonnyilatkozatra kötelezettet a bejelentés tartalmáról. A vagyonnyilatkozatra kötelezettel 5 munkanapon belül írásban észrevételt tehet a bejelentésben foglaltakra. Az igazgató a határidő lejártát vagy az észrevétel beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt a soron kívüli vagyonnyilatkozat-tétel elrendeléséről, amelyről a vagyonnyilatkozatra kötelezettet írásban tájékoztatja.

40 40. oldal Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az igazgató már korábbi meghallgatás során tisztázott. A munkáltatói jogkör gyakorlója a vagyonnyilatkozatra kötelezettet arról is tájékoztatja, ha vagyonnyilatkozatra kötelezettre vonatkozóan bejelentés érkezett, de annak nyomán nem rendelt el soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételt A meghallgatás szabályai Ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtt az igazgató a nyilatkozattételre kötelezettet meghallgatja, ha a vagyoni helyzetére vonatkozó bejelentés szerint alaposan feltehető, hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, illetve az igazgató által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján nem igazolható. A meghallgatás céljáról, időpontjáról, módjáról, módszeréről írásban értesíteni kell a vagyonnyilatkozatra kötelezettet a meghallgatás előtt 8 nappal. A vagyonnyilatkozatra kötelezett a meghallgatás során jogi képviselőt is igénybe vehet. Meghallgatásra érdekképviselet jelenlétében, jegyzőkönyvvezetés mellett kerülhet sor Ismételt vagyonnyilatkozat-tétel A munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételére akkor kötelezheti a vagyonnyilatkozatra kötelezettet, ha a bejelentés olyan tényt, körülményt tartalmaz, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatra kötelezett legutolsó vagyonnyilatkozatában, továbbá ha a bejelentésből alaposan feltételezhető, hogy a vagyonnyilatkozat nem valós adatokat tartalmaz, illetőleg a bejelentés adatai alapján arra lehet következtetni, hogy a jogszabályellenes forrásból származó vagyongyarapodás a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn. A vagyonnyilatkozatot a kötelezést követő 30 napon belül kell megtenni. A vagyoni rész I. részét a nyilatkozattételt megelőző év december 31-ei állapota szerint, a II. részét a soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételét előíró kötelezés időpontja szerint kell kitölteni. Ha a bejelentés szerinti vagyongyarapodás a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn, az igazgató eljárást kezdeményez az APEH illetékes szervénél. Ha a bejelentés a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valóságát teszi kétségessé, az ismételt vagyonnyilatkozatok beérkezését követően a munkáltató az adatok összevetése után dönt az eljárás kezdeményezésének szükségességéről. Az igazgató a kötelezett vagyonnyilatkozata vagyoni részeinek összevetéséről; a vagyonnyilatkozatra kötelezett meghallgatásáról; illetve az eljárás kezdeményezéséről felvett jegyzőkönyv(ek) másodpéldányát a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok között helyezi el. Vagyongyarapodást ellenőrző eljárás Az igazgató ellenőrzési eljárás kezdeményezése esetén, a jegyzőkönyv alapján megkeresést küld az irodavezetőnek. A megkeresésnek tartalmaznia kell az eljárás

41 41. oldal lefolytatására irányuló kezdeményezést; az eljárás alá vonandó vagyonnyilatkozatra kötelezett és a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs és gyermek(ek) azonosító kódját. Az igazgató a meghallgatást követően - a vagyonnyilatkozat haladéktalan megküldésével - az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát kezdeményezi, ha a meghallgatási eljárás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlően. A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatába történő betekintést a vagyonnyilatkozathoz csatolt Kísérő lap -on kell dokumentálni a betekintés időpontjának, a betekintő nevének és beosztásának feltüntetésével, valamint betekintésre jogosult saját kezű aláírásával. Az igazgató a vagyonnyilatkozat megküldésével az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának vizsgálatát kezdeményezheti akkor is, ha a kötelezett vagyongyarapodása bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységből származik, de a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Az állami adóhatóság az igazgató kezdeményezésére soron kívül, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott vagyongyarapodási vizsgálatot folytat le. A jogerős határozat megküldésével, valamint a vagyonnyilatkozatok visszaküldésével értesíti az igazgatót. Ha a kötelezett a jogerős határozat megállapítása ellen bírósági felülvizsgálata iránt pert indított, erről az igazgatót a keresetlevél egy példányának megküldésével értesíti. Az állami adóhatóság a per jogerős befejezéséről az eljárást lezáró határozat megküldésével az igazgatót értesíti.

42 42. oldal III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A TANÉV MUNKARENDJÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A tanév rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. E rendelkezések alapján az iskola vezetősége - a nevelőtestület, az iskola közösségei véleményének, az érdekképviselet helyi szervei és a gazdálkodó szervek javaslatának figyelembevételével - elkészíti az iskolai munkatervét, amely tartalmazza: a tanév fő célkitűzéseit, a tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a záróvizsgák rendjét, az oktatási miniszter által megszabott kereten belül a tanítási szünetek időtartamát, a szülői értekezletek, diákközgyűlések ütemezését, a munkaközösség-vezetői megbízásokat, a megemlékezéseket és azok felelőseit, a nemzeti ünnepekhez kötődő iskolai ünnepélyeket és felelőseit a szakkörök, felzárkóztató foglalkozások engedélyezését, az iskolai hagyományok megünneplésének módját és időpontját, a tanulmányi versenyek, házi bajnokságok ütemezését, az iskolai sportkörök működésének módját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját, témáját, az iskolavezetőségi értekezletek ütemezését, a tantárgyi méréseket, ellenőrzéseket a tanteremfelelősökről készített kimutatást, az iskola tisztségviselőinek névsorát, a MÉCS tagjainak névsorát, az ügyeleti szolgálatról készített kimutatást, a pedagógusok névsorát munkaközösségenként Az elméleti és gyakorlati oktatás mindkét iskolatípusban a helyi tantervekben meghatározott óraszámok alapján történik. Szorgalmi időben tanítási nap, illetve tanítási óra csak rendkívül indokolt esetben maradhat el. Ebben az esetben a nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást pótolni kell. Ugyancsak pótolni kell a bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat is. Ha az iskola fenntartójának intézkedése alapján elrendelt rendkívüli szünet miatt a nevelő-oktató munkában keletkezett lemaradást az utolsó tanítási napig várhatóan nem sikerült pótolni, úgy az igazgató kérelmezi az önkormányzat jegyzőjénél a szorgalmi idő meghosszabbítását.

43 43. oldal A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat, a gyakorlati foglalkozásokat az osztálynaplóban illetve a csoportnaplóban sorszámozni kell. Az iskolában csak olyan versenyre, vetélkedőre stb. kerülhet sor, amelyet a tanév helyi rendjében a nevelőtestület meghatározott és elfogadott, valamint, amely versenyre az igazgató engedélyt adott. 2. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 2.1. Nyitvatartás Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig: 6.00 órától óráig Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre eseti kérelem alapján az igazgató ad engedélyt. Erről az iskola gondnokát tájékoztatni kell. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7.00 óra és délután óra között az iskola igazgatójának vagy egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásának rendjét és a óra utáni foglalkozásokat tartó ügyeletes tanárok beosztását az iskolai éves munkatervben kell név szerint meghatározni. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes kollégiumi nevelő, a órakor távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény rendjéért. Ugyancsak ők jogosultak és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a pedagógusok tudomására hozza. A nyári szünetben a tanulók hivatalos ügyeinek intézése szerdai napokon a munkaidőn belül történik, az iskolatitkári irodában 7.30 óra és óra között. Az iskola vezetősége tanítási szünetekben a tanulók ügyeinek intézésére minden hét szerdáján 9.00 órától óráig terjedő időszakban ügyeletet lát el.

44 44. oldal A tanórán kívüli foglalkozásokat a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet Az oktatás rendje A tanítás kezdete 8.00 óra. Az elméleti foglalkozás tanítási óráinak hossza 45 perc. Az óraközi szünetek hossza 5-15 perc. A csengetési és a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A csengetési rendet a csatolt tanórai foglalkozások esetén is be kell tartani. A tanórán kívüli és a tanulószobai foglalkozások munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik, s legfeljebb 19:00 óráig tart. Tanórai foglalkozás 7.15 órai kezdettel csak a szülői szervezet egyetértésével, azaz a szülők egyöntetű írásos beleegyezésével, az igazgató engedélyével tartható a 11. és az ettől magasabb évfolyamokon, valamint a gyógytestnevelés csoportjai számára. A tanműhelyi alapozó gyakorlati foglalkozások 45 percesek. A csengetési rend a nappali tagozat rendjéhez igazodik, s azt önkényesen megváltoztatni nem lehet. Az OKJ szakmák szakmai gyakorlati foglalkozásai 60 percesek, elméletigényes gyakorlat esetén 45 percesek. A tanórai foglalkozások előtt a tanárok 15 perccel, a tanulók szintén 15 perccel korábban kötelesek megjelenni. Az iskola folyosóin, az iskolai udvaron 7.30 órától a tanítás kezdetéig valamint az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik a tanítás befejezéséig (14.10-ig). Az ügyeletes pedagógus köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületrészek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az ügyeletes pedagógusok felelősségi területeit az iskolai munkaterv tartalmazza. A hivatalos ügyek intézése a nyilvántartó irodában történik. Hétfőtöl-csütörtökig: 8.00 és óra között, pénteken pedig ig. Az épületbe belépő szülőket illetőleg látogatókat az irodához kell kísérni, melyről a portaszolgálat keretében kell gondoskodni. A portaszolgálat az iskola épületébe érkező szülők illetve idegenek részére belépőjegyet állít ki, amelyet kötelesek aláíratni az őket fogadó iskolai alkalmazottal. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Mindenfajta árusítás, ügynöki tevékenység tilos. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelmére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskola elhagyására csak az igazgató vagy igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulókat csak az ügyeletes iskolavezetőségi tag engedélyével lehet tanóráról kihívni. A tanítási órára idegen személy csak az igazgató engedélyével mehet be.

45 45. oldal A felsőfokú szakképzés hallgatói bár nem az iskola tanulói, ennek ellenére az iskola alapvető szabályait, az igazgató valamint a szakvezető utasításait kötelesek betartani A gyakorlati oktatás rendje A tanulók külső szakmai gyakorlatának rendjét a gazdálkodó szervezetek határozzák meg. A Nyírvidék TISZK tanműhelyeiben, tantermeiben alapozó gyakorlaton, szakmai gyakorlaton és elméleti foglalkozáson résztvevő pedagógusok és tanulók a Nyírvidék TISZK mindenkori házirendjét kötelesek betartani. Az iskolai tanműhelyekben és tantermeikben szakmai gyakorlati, és elméletigényes gyakorlati foglalkozáson részt vevő pedagógusok és tanulók az iskola házirendjét kötelesek betartani Az iskolai vagyon kezelése Az intézet a tulajdonában vagy kezelésében lévő valamennyi vagyontárgy védelméről, és azok rendeltetésszerű használatáról: - számviteli nyilvántartások, - az intézet működési sajátosságaihoz igazodó ügyviteli eljárások, - vagyonvédelmi berendezések, - tűzvédelmi előírások betartása útján gondoskodik. A számviteli nyilvántartásokat a mindenkor érvényben lévő pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Az ügyrendben kell szabályozni a vagyontárgyak használatával kapcsolatos eljárásokat (leltározási szabályzat, selejtezési szabályzat, stb.). A szakmai munkaközösség szertárában elhelyezett eszközöket a munkaközösség tagjai közösen használják. A munkaközösség tagjai közül - szertárfelelősöket választ, akik felelősök az eszközök helyi nyilvántartásáért, megőrzéséért. A munkaközösség a használatában lévő valamennyi vagyontárgyért anyagilag kollektívan felelős. A vagyonvédelmi berendezések biztosítása, karbantartása a gazdasági vezető feladata A különös közzétételi lista Az iskolánkról nyilvánosságra hozandó adatok a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott különös közzétételi listának megfelelően: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

46 46. oldal 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 6. Középiskolában az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 7. Szakképzésben részt vevő iskolában a pályakövetés eredményei 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 10. Iskolai tanév helyi rendje 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

47 47. oldal 3. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást köt valamelyik egészségügyi intézmény vezetőjével. A megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia: az iskolaorvos heti két alkalommal történő rendelését, a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, a szakképző évfolyamra beiratkozandó tanulók szakmai alkalmassági vizsgálatát. A káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog, stb.) megelőzése és kiküszöbölése érdekében az iskola felvilágosító előadásokat szervez az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök ütemezése alapján. A közoktatási törvény 12. e.) pontja alapján valamennyi tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai épségét, egészségét, elsajátítsa a biztonságát védő ismereteket. Továbbá kötelessége haladéktalanul jelenteni a felügyeletet ellátó pedagógusnak a saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, illetőleg ha balesetet vagy sérülést észlel. A közoktatási törvény 19. (7) bekezdés c.) pontja alapján a pedagógus kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá, ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ha ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket. A balesetet vagy veszélyforrást az igazgatónak azonnal jelenteni kell az intézkedés megkezdése érdekében. A baleset kivizsgálását az órát tartó tanár közreműködésével a munkavédelmi felelős végzi, aki a balesetről jegyzőkönyvet vesz fel. Az iskolavezetés a jegyzőkönyvet megküldi a fenntartónak. A balesetvédelmi és munkavédelmi előírások, veszélyforrások előzetes ismertetése valamennyi iskolai foglalkozás, osztálykirándulás, gyakorlati foglalkozás esetében kötelező. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség a felelős személy részéről.

48 48. oldal 3.1. Az iskola egészségügyi feladatai: a tanulók egészségvédelme, az egészségügyi előírások és rendszabályok betartása az iskola minden dolgozójának kötelessége, az iskolaorvosi rendelő és védőhelyiség céljából megfelelő helyiségről az igazgató gondoskodik, az intézmény valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell elhelyezni, az iskolai védőnő megszervezi és ellenőrzi a dolgozók évenkénti kötelező szűrővizsgálaton való megjelenését, az iskolaorvos és az iskolai védőnő egészségügyi felvilágosító előadásokat tarthat, az iskolai ápolónő gondoskodik a beteg tanulók ellátásáról, ha a tanuló üzemi baleset miatt a szakma folytatására alkalmatlanná válik, az iskola elősegíti, hogy tanulmányait más szakmában folytathassa Munkavédelem Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, tervszerű javításáért, a munkavédelmi felkészültség rendszeres ellenőrzéséért, továbbá a dolgozók és a tanulók egészségét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárításához szükséges megelőző intézkedések megtételéért az iskola igazgatója egy személyben felelős. Az igazgató a jogkörét a munkavédelmi vezetőre csak a felelősségének érintetlenül hagyása mellett ruházhatja át. (Mv.Sz. II. fejezet) Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételének biztosításáért saját munkaterületén minden pedagógus felelős. Az intézmény egészére kiterjedő munkavédelmi előírásokat a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. 4. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 4.1 Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres térítésmentes foglalkozások működnek: tanulószobai foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás, érettségi előkészítő, szakmai vizsgára felkészítő, emeltszintű képzés, tanulmányi és sportversenyekre történő felkészítés, szakkörök, diákkörök, énekkar, diáksportköri foglalkozások, tömegsport foglalkozások, egyéni foglalkozás,

49 49. oldal gyógytestnevelés, iskolai könyvtár, mindennapi testedzés A nem kötelező tanórai foglalkozásokat az iskola a közoktatási törvény által biztosított heti időkeretének megfelelően a tantárgyfelosztásban megtervezi és a tanórán kívüli órarendben ütemezi. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. A jelentkezés a tanév első két hetében történik és egy tanévre szól. A foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások látogatottságáról haladási naplót kell vezetni. A csoportok átlaglétszáma 4-16 fő. A megbízást ellátó pedagógusok szakmailag felelősek a foglalkozások működéséért. Éves munkatervet dolgoznak ki, amelyet a területekért felelős igazgatóhelyettesek hagynak jóvá. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki az iskola óraadó pedagógusa. A tanulószoba szervezése a évfolyamon történik. A szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon, a tanórákra történő felkészítés és felzárkóztatás céljából órától óráig. A tanulószobai foglalkozást tartó tanár feladata, hogy segítse a tanulókat az önálló tanulói módszerek kialakításában, az iskolai tananyag elsajátításában. Külön gondot kell fordítani a hátrányos helyzetű, hiányos felkészültségű tanulókra. Tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességük, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki és részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. Tantárgyi korrepetálások a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, a szaktanárok javaslatai alapján szervezhetők. Megszervezésénél a tanulói és a szülői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. Az iskola helyi tanterve biztosítja a tanulók érdeklődésének, továbbtanulási szándékának figyelembevételével a tanulók által igényelt tantárgyakból az emelt szintű oktatás megszervezését. Az emelt szintű képzés tanóráin külön érdemjegyekkel történik az osztályozás. Amennyiben alapóraszámban is tanulják a tárgyat, úgy azzal összevonva egy osztályzatot kapnak a tanulók félévkor és tanév végén.

50 50. oldal Az iskola tanulói rendszeresen bekapcsolódhatnak a különböző regionális, országos tantárgyi, tanulmányi és szakmai versenyekbe. Ezeket megelőzően a munkaközösségek házi tanulmányi versenyeket szervezhetnek. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek illetve a szaktanárok a felelősek. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a különböző tanulmányi, sport és kulturális versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét, a sportköröket a testnevelő tanárok szervezik. A tanulók részvétele önkéntes. Törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt tanulóink a minőségi sport-utánpótlás nevelése érdekében. A sportkörök vezetőjét az igazgató bízza meg. A tanulók részt vehetnek iskolán kívüli sportegyesület munkájában. A részvételt az osztályfőnöknek be kell jelenteni. A szakköri foglalkozásokon a szakkörvezetők segítséget nyújtanak a tehetséges tanulóknak ahhoz, hogy a kötelező tananyaghoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretekre tegyenek szert. Az iskola a hagyományoknak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. Az indítandó szakkörök számát az iskolai pénzügyi lehetőségek és a diákok érdeklődései szabják meg. Arról, hogy mely szakkörök legyenek térítésmentesek, a szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak. A foglalkozások időtartama heti egy illetve két tanóra. Az érettségi és a szakmai vizsgára történő felkészítő foglalkozásokat elsősorban a gyenge előképzettségű és az előírt tananyag elsajátításában lemaradást mutató tanulók részére kell szervezni. A korrepetálás ingyenes. A gyógytestnevelési foglalkozásra kötelezett tanulók névsorát az iskolaorvos készíti el. A foglalkozáson való megjelenés kötelező, a tanulók ellenőrzése az osztályfőnök és a testnevelő tanár feladata. A gyógytestnevelésre való beosztással egyidejűleg a tanuló felmentést kap az iskolai testnevelés órákon való részvétel alól. A különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű tanulók részére szervezett egyéni foglalkozások lehetővé teszik a tanulók ismereteinek bővítését a szakvéleményben javasolt tantárgyakból. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

51 51. oldal A végzős tanulók kettő alkalommal a szülők előzetes írásos kérvénye alapján részt vehetnek a felsőfokú intézmények által szervezett nyílt napokon. A kérvényeket az osztályfőnökök koordinálják. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi. 4.2 Térítéses tanórán kívüli foglalkozások : Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesítése, a nevelőmunka elősegítése érdekében az igazgató előzetes engedélyével az osztályfőnöki munkatervben rögzített (vagy az iskola éves munkatervében meghatározott) időpontban osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykirándulásokkal kapcsolatos szabályok: azon tanulók, akik a szorgalmi időben szervezett kirándulásra nem mennek el, kötelező tanórai foglalkozáson vesznek részt, a kiránduláson a kísérő pedagógusok száma 20 fő alatt 1 fő, 20 fő fölött 2 fő, a kiránduláson résztvevő pedagógusok elszámolásáról külön jogszabály rendelkezik, a kirándulások költségeit az osztály szülői munkaközösségével egyeztetni kell, mértéke nem haladhatja meg a szülők teherbíró képességét, a kirándulás előtt fel kell hívni a tanulók figyelmét a közlekedési szabályok betartására és a lehetséges baleseti forrásokra. Ezek tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. a kirándulásra a kísérő pedagógusok elsősegélynyújtó felszerelést kötelesek vinni. Egy-egy órára a szaktanár, az illetékes igazgatóhelyettes előzetes engedélyével üzemlátogatást, múzeumlátogatást szervezhet. A gyakorlati oktatás tanmenetében ütemezett üzemlátogatás a szakoktató szervezésében a gyakorlati oktatásvezető előzetes engedélyével történhet. Az iskolában a nyári szünetben önköltséges korrepetálás - illetve felzárkóztató foglalkozás - szervezhető. A foglalkozásokat a nevelőtestület tagjai végzik. A részvételért előre térítési díj fizetendő. Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődése, valamint a szükséges tárgyi és személyi feltételek megléte esetén indít. Az iskola által szervezett tanfolyamon való részvételt a szülő írásban kéri. A tanfolyamokon való részvételért előre térítési díj fizetendő. Az iskola az ezt igénylő tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosít.

52 52. oldal 5. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A közoktatási törvény 53. -a kötelező iskolai feladatként fogalmazza meg a mindennapi testedzés megszervezését és az iskolai sportkör működtetését. A mindennapi testedzés lényege, hogy az iskola legalább negyvenöt perc időtartamban lehetővé tegye minden tanulója részére a testmozgás és a sportolás lehetőségét. Annak igénybevétele azonban már a tanuló választásán múlik. Az iskola a tanulók számára a mindennapi testedzést a helyi Pedagógiai program óratervében meghatározott kötelező tanórai testnevelési órákon, valamint a szabadon választható délutáni sportfoglalkozásokon biztosítja. Iskolánk a 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM rendelet a sporttevékenységről jogszabály szerint elkészített testnevelési program szerint végzi munkáját. Ez a szakmai program része a tanév munkatervének A délutáni sportfoglalkozásokat az iskolai sportköri foglalkozások és a tömegsport órák keretében kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanulója jogosult részt venni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait a tanévenkénti munkatervben meghatározott napokon és időben, az ott meghatározott sportágakban a testnevelő tanár irányításával kell megszervezni. A délutáni tömegsport foglalkozásokon való részvételhez iskola biztosítja, hogy: az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornatermek, az edzőterem, a téli időszakban a tornatermek, edzőterem a tanulók rendelkezéseire álljanak, naponta délutánonként legalább két tanórás időtartamban, a testnevelő tanárok felügyelete és általuk összeállított program szerint. A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni. A diáksportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás: A diáksportkör foglalkozásait irányító testnevelő tanár tájékoztatja a közvetlen vezetőjét a szakmai program foglalkozásonként meghatározott végrehajtásáról, az adott sportfoglalkozás eredményeiről és ezek dokumentálásáról. Az iskolavezetés képviselője részt vesz a diáksportkör közgyűlés.

53 53. oldal 6. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. Az iskolai könyvtár vezetője a könyvtárostanár, aki rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza, Szabadság tér Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai Könyvtár Nyíregyháza, Széchenyi út 6. Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtárostanár felelős. A könyvtárostanár feladatát a munkaköri leírása tartalmazza. Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a szervezeti és működési szabályzat mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján a pedagógusok és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, tanulói és azok csoportjai, valamint az esti tagozatos hallgatók. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása, tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. A könyvtár szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtárostanár tudomására kell hoznia.

54 54. oldal A könyvtár nyitva tartási ideje: heti 22 óra hétfő: de óra du óra kedd: de óra du óra szerda: de óra du óra csütörtök: de óra du óra péntek: de óra A pedagógusoknak az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtárostanár közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárostanárral egyeztetniük kell. Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 3 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: kézikönyvek (pl. lexikonok, enciklopédiák), számítógépes szoftverek, muzeális értékű dokumentumok, tartós tankönyvek, tanári kézikönyvek. A könyvtárhasználó a dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén - illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza - a Könyvtári törvényben előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtárostanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. Az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos részletes leírást az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata c. alapdokumentum tartalmazza. Ebben kerül kidolgozásra a könyvtárhasználati és gyűjtőköri szabályzat is.

55 55. oldal 7. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos szervezési feladatokat és felelősöket az éves munkaterv tartalmazza. Az iskola névadója Inczédy György tiszteletére kerül sor az Inczédy Napok megrendezésére. A rendezvény időpontját az iskolai éves munkaterv tartalmazza. A program részét képezi Inczédy György sírjának koszorúzása a városi temetőben. Az iskola zászlója: az alábbi ünnepségeken szerepel: szalagavató, ballagás, nemzeti ünnepek iskolai rendezvényei Anyaga: fehér színű selyem, mérete: 80 cm x 150 cm Nemzeti ünnepek és megemlékezések: az aradi vértanúk emléknapja (X. 6.) az 1956-os forradalom és szabadságharc (X. 23.) kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (II. 25.) az es forradalom és szabadságharc (III. 15.) holocaust áldozatainak emléknapja (IV. 16.) Iskolai ünnepélyek: Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és az osztályközösséget képviselő tanuló megjelenése kötelező. A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget kell szervezni, melyen a tanulóknak fehér blúz, (fiúk: ing), illetve sötét nadrág vagy sötét szoknya, inczédys logóval ellátott zöld nyakkendő illetve sál viselete kötelező. Az első tanítási napot megelőzően tanévnyitó-, az utolsó tanítási napot követő héten pedig tanévzáró ünnepélyt kell tartani. Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények időpontját és a felelősöket az iskolai munkaterv tartalmazza. tanévnyitó-, tanévzáró ünnepély szalagavató ballagás

56 56. oldal Iskolai rendezvények: verébavató - a kilencedik évfolyam osztályainak műsoros bemutatkozó vetélkedője diáknap sport és kulturális vetélkedők (tanítás nélküli munkanap) Iskolaújság: - térítésmentes és belső iskolai használatra készül évente két alkalommal, - kiadásáért felel az iskola igazgatója, - szerkeszti a Szerkesztő Bizottság a DÖK megbízásából, - a szerkesztőbizottság munkáját a patronáló tanár segíti. Iskolai honlap: Az iskola interneten történő megjelenése. Főbb rovatai: az iskola története, beiskolázás, aktualitások, informatikai rendszer szabályzata, egyéni honlapok (tanár, diák), tanulást segítő információk, iskolaújság, hírek. Technikailag az iskolai rendszergazda tartja karban. Az intézet logója: szerepel néhány kiadványon, illetve a nyakkendőkre, sálakra hímezve. Iskolai videó híradó: Évente három-négy alkalommal megjelenő összeállítás, amelyeket általában osztályfőnöki órákon vetítenek. Témája lehet tematikus (egy iskolai rendezvényt bemutató pl. diáknap), vagy esemény-összefoglaló. Két patronáló tanár (technikai és műsorszerkesztő) irányításával működő öntevékeny csoport készíti. Iskolai rádió: Az óraközi szünetekben információk közlésére. A diáktanács irodájában működik. Patronáló tanára a szabadidő szervező. Iskolatörténeti emlékek gyűjtése: Az iskoláról megjelenő kiadványok. (Pl. Péter Imre volt igazgató könyve) Öt évenként érettségi találkozó megszervezésével az iskola tartja a kapcsolatot a volt tanítványokkal.

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A Nyíregyháza, 2011. augusztus 31. Készítette:. Gazda Sándor Mihály igazgató Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 166-1/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 166-1/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a a nyíregyházi 01981 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelöléséről A Közgyűlés A nyíregyházi 01981 hrsz-ú

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Általános közzétételi lista HIVATALOS NÉV: Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola SZÉKHELY, POSTACÍM:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben