Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata AZ SZMSZ hatálya Az intézmény alapdokumentumai Az iskola alapadatai... 4 II. Az iskola szervezete, vezetési szerkezete, közösségei, feladatmegosztása és kapcsolattartása 1. Az iskola szervezete Az intézmény vezetősége Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskolavezetés feladatmegosztása Az iskolavezetés tagjainak feladat- és hatásköre Az iskola kibővített vezetősége Az iskola dolgozói A helyettesítés rendje A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése Az iskola közösségei Az iskolaközösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelőtestület A pedagógusok szakmai munkaközösségei Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülők közösségei A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során Az ellenőrzés módszerei, területei és formái A pedagógusok oktató-nevelő munkájának értékelése Etikai előírások A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Bevezetés A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek Vagyonnyilatkozat-tétel Tájékoztatás Vagyonnyilatkozat elkészítése Vagyonnyilatkozat benyújtása A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei... 38

3 9.3.5 Vagyonnyilatkozat őrzése és kezelése A vagyongyarapodási vizsgálat A meghallgatás szabályai Ismételt vagyonnyilatkozat-tétel III. Működési Szabályzatok 1. A tanév munkarendjének általános szabályai Az iskola működésének rendje Nyitva tartás Az oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje Az iskolai vagyon kezelése A különös közzétételi lista A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az iskola egészségügyi feladatai Munkavédelem Tanórán kívüli foglalkozások Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres térítésmentes foglalkozások működnek Térítéses tanórán kívüli foglalkozások A mindennapi testedzés formái Az iskola könyvtár működési rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Bevezető gondolatok A tankönyvellátás megszervezése Tankönyvrendelésben résztvevő munkatársak feladatai A tankönyvterjesztésben résztvevő munkatárs feladata Az iskolarendszerű felnőttoktatás Az oktatás szervezeti keretei Az esti tagozat működése Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés Reklámtevékenység Az iskolai kollégium rendje A nevelőtanárok alapfeladatain kívüli megbízás alapján ellátandó feladatai A kollégium működésének szabályai A kötelező foglalkozások rendje A kollégiumi közösségek helye, szerepe, feladata Egészségügyi ellátás rendje IV. Záró Rendelkezések Mellékletek... 70

4 2 I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI HATÁLYA 1. A CÉLJA, FELADATA A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is Az SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI Az iskola tartami munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok Az Alapító okirat A Pedagógiai program (nevelési-, szakmai program, a helyi tanterv) A Szervezeti és Működési Szabályzat A Házirend Intézményi minőségirányítási program Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok A Közalkalmazotti szabályzat A Kollektív szerződés Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata A szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Az SZMSZ alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója által előírt további belső szabályzatok

5 3 a dolgozók munkaköri leírásai a belső ellenőrzési ütemterv FEUVE Szabályzat eszközök és források értékelési szabályzata gazdasági szervezet ügyrendje gépkocsi üzemeltetési szabályzat informatikai szabályzat leltározási szabályzat önköltség számítási szabályzat pénzkezelési szabályzat selejtezési szabályzat informatikai szabályzat számlarend számviteli politika, számviteli alapelvek alkalmazása iratkezelési és irattározási szabályzat munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata könyvtárhasználati szabályzat az adatkezelési szabályzat

6 4 3. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Inczédy György Az intézmény alapításának időpontja: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Árok út 53. sz. Az intézmény körbélyegzői: - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NYÍREGYHÁZA felirattal. - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NYÍREGYHÁZA 2 felirattal. Az intézmény vezetője: az igazgató, akit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki. Az intézmény jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény gazdálkodásának formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Alaptevékenységét költségvetése alapján látja el, amelynek összegét a felügyeleti szerve évente állapítja meg. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon -1022/3- hrsz-on nyilvántartott Nyíregyháza, Árok út 53. sz. alatti ingatlan -3222/A/4 hrsz.: Hajdúszoboszló, Damjanich u. 47/a fsz. 4. alatti ingatlan. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak érdekében. Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Az intézmény alapító okiratát elfogadó önkormányzati határozat száma: 86/2011. (V. 31.) Az alaptevékenység(ek)et meghatározó jogszabályok: évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) M.k. rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről

7 évi LXXVI. Törvény a szakképzésről évi XXXVIII. Törvény az Államháztartásról 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottal jogállásáról 138/1997. (II. 13.) Kormány rendelet a közalkalmazottal jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 20/1997. (II. 13.) kormány rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról

8 6 Az intézmény tevékenységének szakágazatszáma: Szakmai középfokú oktatás Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Száma A szakfeladat megnevezése Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13 évfolyam) Informatika, gépészet, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Nyelvi előkészítő évfolyam Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10 évfolyam) Gépészet, építészet, közlekedés szakmacsoport Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13 évfolyam) évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10 évfolyam) évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai:

9 7 a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamon évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13 évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai, intézményi étkeztetés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Iskolai, diáksport tevékenység támogatás Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás

10 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú szakképzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Helyiségek, eszközök bérbeadása Tanműhelyi termék értékesítés Képzési profil szerinti szolgáltatás Tanfolyami szakmai oktatás szervezése, vizsgáztatás Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja a Wesselényi Miklós, a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola pénzügyi- gazdasági feladatait. Jelen SZMSZ rendelkezéseit az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek közötti felügyeleti szerv által jóváhagyott Együttműködési megállapodásban rögzített munkamegosztási és felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások és feltételek: Az intézmény költségvetési terve megalapozásához szükséges belső számításokat az érvényben lévő számviteli és gazdálkodási szabályoknak megfelelően kell elkészíteni. A számításokat az intézmény sajátosságainak megfelelően figyelembe véve az intézményi struktúrát (önállóan működő gazdálkodó intézmény), a feladat- ellátási módot kell elkészíteni. A költségvetési terv összeállításakor egyrészről az ellátandó feladatokról (annak költségvetési kiadási oldalából) illetve az ismert költségvetési bevételekből, várható fenntartói támogatásokból, továbbá az ismert kiadási tételekből kell kiindulni. A normatív állami hozzájárulásokhoz az intézmény a feladatmutatók és mutatószámok alapján történő adatszolgáltatással jut hozzá, melyek valódiságáért és az adatok ellenőrzéséért az illetékes területi vezető, tervezési feladatok ellátásáért a gazdasági vezető tartozik felelősséggel.

11 9 Amennyiben az intézmény irányító szerve az intézmény költségvetésére vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait az intézményre vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: - az egyes előirányzatok felhasználásakor, - az egyes előirányzatok módosításakor. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat felhasználási ütemtervet kell alapul venni. Az előirányzat felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. A költségvetési beszámolásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni: -a féléves beszámoló elkészítésénél, -az éves költségvetési beszámolásnál. Költségvetési beszámolók elkészítésével kapcsolatos további előírásokat az intézmény számviteli politikája tartalmazza. Az intézmény képviseletére jogosult az iskola igazgatója, valamint (esetenként) az általa megbízott, elsősorban igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó közalkalmazott. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

12 10 II. AZ ISKOLA SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADATMEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA 1. AZ ISKOLA SZERVEZETE Nappali tagozat szakközépiskolai képzés gépészet szakmacsoport informatika szakmacsoport kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport nyelvi előkészítő évfolyammal A tanulmányokat érettségi vizsga zárja. szakiskola gépészet szakmacsoport építészet szakmacsoport közlekedés szakmacsoport előrehozott szakképzés A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. Érettségi vizsgára épülő OKJ képzés A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. Felnőtt tagozat Esti munkarend szerinti gimnáziumi képzés A tanulmányokat érettségi vizsga zárja. 4 évfolyam 4 évfolyam 1+4 évfolyam 2+2 és 2+3 évfolyam 2+2 és 2+3 évfolyam 2+2 évfolyam 3 évfolyam 2 évfolyam 4 évfolyam Kollégiumi nevelés: szakközépiskolai, gimnáziumi és szakiskolai tanulók részére a város összes középfokú iskolájából. Felvehető max. létszám nappali tagozaton Felvehető max. létszám felnőttképzési tagozaton A kollégiumba felvehető max. létszám 1475 fő 175 fő 270 fő Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

13 11 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE 2.1. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. A Ktv 54. (1);(2);(3) bekezdése alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat (kollektív szerződés) nem utal más hatáskörbe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó jogait az előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Megad minden rendelkezésre álló információt segítségül a költségvetési, fejlesztési, karbantartási tervek, a tantárgyfelosztás, továbbá a szakképzési program készítéséhez. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Az igazgató feladatai: vezeti és irányítja az iskola pedagógiai munkáját, biztosítja az iskola munkatervének megvalósítását, a DÖK, a különböző munkaközösségek működésének tárgyi feltételeit. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló-baleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelésioktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézmény képviselete, a dolgozók feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény dolgozóinak o fegyelmi felelősségre vonása, o a közalkalmazotti jogviszonyuk létesítése és megszüntetése, az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.

14 Az iskolavezetés feladatmegosztása Az igazgató vezetői tevékenységét az alábbi magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók az iskola vezetősége - közreműködésével látja el Magasabb vezetői beosztás: általános igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes kollégium vezető gazdasági vezető. Vezetői beosztás: gyakorlati oktatás vezető. A magasabb vezetők megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai szerinti eljárás keretében történik. A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az iskolavezetés tagjai az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetés a különösen fontos kérdésekben az igazgató felkérésére állásfoglalást fogalmaz meg. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az igazgató hatásköréből átruházza az igazgatóhelyettesekre a nevelő- és oktató munka ellenőrzését, az egyeztetési kötelezettséget az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeikre vonatkozó kérdések tekintetében, a nemzeti és iskolai ünnepélyek megszervezését, az intézmény képviseletét, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését. Az iskolavezetés tagjai a tanítási illetve munkahét meghatározott napjain az ügyeleti beosztás szerint ügyeletet látnak el. Javaslatot tesznek a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. Az iskolavezetőség tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak az ellenőrzési terv alapján. Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét. A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

15 13 A gyakorlati oktatásvezető az igazgató vezetői munkáját segíti a gyakorlati képzéssel kapcsolatos ügyekben. A gazdasági vezető az igazgató közvetlen irányítása mellett felelős az iskola gazdálkodásáért. Közvetlenül irányítja a nem pedagógus munkakörbe besorolt közalkalmazottakat. Felelős: a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért, saját bevételek beszedéséért. A gazdasági szervezet felépítését és az ellátandó tevékenységet az iskola a gazdasági ügyrendjében részletesen szabályozza. A kollégium vezető az igazgató vezetői munkáját a kollégiumi feladatok ellátásában segíti.

16 Az iskolavezetés tagjainak feladat- és hatásköre általános igazgatóhelyettes: - felelős az iskolában folyó oktató nevelőmunka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért; - segíti és koordinálja a közismereti munkaközösségek munkáját; - összefogja és irányítja a középfokú oktatás osztályfőnökei nevelő munkáját; - az intézmény munkatervében programozott időpontok szerint előkészíti a szülői értekezleteket, tanári fogadóórákat, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról, mindezeket egyeztetve az osztályfőnökökkel; - figyelemmel kíséri a középfokú oktatás tanulóinak fegyelmi helyzetét, gondoskodik a fegyelmi eljárások jogszerű lebonyolításáról; - elkészíti az irányítása alá tartozó munkaközösségek tantárgyfelosztását; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetőségi értekezleteken, véleménynyilvánításával segíti a vezetés munkáját; - részt vesz a félévi és év végi tanulmányi munka értékelésében; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - kezdeményezi a pedagógiai program, a helyi tanterv, az SZMSZ, az Alapító Okirat jogszabályváltozások miatti módosításait; - a tantárgyfelosztás alapján elkészíti az iskola órarendjét; - ellenőrzi havonként a tanórán kívüli tevékenység elszámolását, a túlóra elszámolást, a helyettesítési naplót, valamint az osztálynaplókat; - ellenőrzi a túlórára vonatkozó szabályok betartását az iskola összes pedagógusa esetében; - figyelemmel követi az Oktatási Közlönyben kiírt közismereti tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos tudnivalókat, segíti azok gyakorlatban történő megvalósítását; - megszervezi, valamint felelős végrehajtója az érettségi és a tanulmányok alatti vizsgáknak; - megszervezi és irányítja az iskola egészében a minőségfejlesztő tevékenységet; - a pedagógiai program megvalósítása érdekében igénybe veszi a külső szakmai szervezetek segítségét, illetve az országos listán is regisztrált szakértő ellenőrző, fejlesztő munkáját; - figyelemmel kíséri a sportkörök, szakkörök tevékenységét, segíti azok hatékony munkáját; - segíti az osztályfőnököket a kirándulások megszervezésében; - irányítja az iskolai ügyeleti szolgálatot; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását; - szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását; - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáit, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - ellenőrzi és irányítja az iskolai könyvtár működését a tanulók olvasási kultúrájának fejlesztése érdekében; - ellenőrzi az elméleti oktatás adminisztrációs munkájának pontosságát;

17 15 - felelős az esti tagozat munkájáért; - az iskolaorvossal együttműködve megszervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatát; - az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását (továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság) engedélyezi. A helyettesítési rendelet a munkaközösség vezető javaslatára engedélyezi. - elkészíti a közismereti tanárok munkaköri leírását; - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a közismereti tankönyvek rendelését; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - Ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, ezen belül: irányítja az iskolatitkár munkáját; megszervezi a beiratkozást; a tanulói nyilvántartással kapcsolatos szervezési feladatokat lebonyolítja, továbbá ellenőrzi az adminisztrációs tevékenységet; koordinálja és ellenőrzi az októberi statisztika elkészítésének munkálatait. Az általános igazgatóhelyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. szakmai igazgatóhelyettes: - felelős a hatáskörébe utalt szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tartalmi és szervezési feladataiért; - együttműködik a gyakorlati oktatásvezetővel a gyakorlati oktatás megszervezésében; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segíti a vezetés munkáját; - részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében; - figyelemmel kíséri, koordinálja a szakmai munkaközösségek munkáját; - összefogja és irányítja a szakképző évfolyamok osztályfőnökei nevelő munkáját; - az intézmény munkatervében programozott időpontok szerint előkészíti a szülői értekezleteket, tanári fogadóórákat, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról, mindezeket egyeztetve az osztályfőnökökkel; - figyelemmel kíséri az iskola szakképző évfolyamos tanulóinak fegyelmi helyzetét, gondoskodik a fegyelmi eljárások jogszerű lebonyolításáról; - elkészíti a szakmai munkaközösségek tantárgyfelosztását; - megtervezi és irányítja a szakmai képzés tárgyi feltételeinek megrendelését és beszerzését; - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a szakmai tankönyvek rendelését; - a különböző szakmacsoportokon belül tartsa fontos feladatának a tehetséggondozó szakkörök megszervezését, az OSZTV és SZKT

18 16 versenyekre történő felkészítést, nem feledkezve meg a felzárkóztató foglalkozások beindításáról; - megszervezi a szakmai vizsgákat; - figyelemmel kíséri a szakképesítésekkel kapcsolatos jogszabályokat, illetve jogszabályváltozásokat; - kölcsönös megállapodás alapján szerződéseket készít a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetekkel; - figyelembe veszi a gazdasági kamarák szakképzéssel kapcsolatos felügyeleti, vizsgáztatási és szerződéskötési jogosítványait; - szakmai kapcsolatot tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel, a szakképzés számára is fontos gazdasági szervezetekkel; - megteremti a hatékony pályaválasztási munka feltételeit; - elősegíti a tanulók és gazdálkodó szervezetek között létrejövő tanulói szerződések kötését. Segíti az azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat; - szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását; - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását (továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság) engedélyezi; a helyettesítési rendet a munkaközösség vezető javaslatára elrendeli; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírását; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására. Felnőttképzési vezetői feladatok: - éves jelentések előkészítése; - felnőttképzési tervek előkészítése; - FAT jogszabályainak nyomon követése; - FMM pályázatok figyelemmel kísérése. Az szakmai igazgatóhelyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. gazdasági vezető: - vezető beosztású közalkalmazott, az iskola igazgatójának gazdasági helyettese, feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el; - gazdasági ügyekben az igazgató megbízásából az intézet képviselője. Felelős: - a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért;

19 17 - a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért; - a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért; - a munka- és tűzvédelmi előírások megtartásáért; - a térítési díjak, tandíjak önkormányzati rendelet szerinti megállapításáért, a befizetések ellenőrzéséért és többletfizetések visszatérítéséért; - az intézmény eredményes működéséhez szükséges gazdálkodási feltételek biztosításáért; - a tankönyvtámogatás és az önkormányzat által biztosított szociális segélykeret technikai lebonyolításáért; - ellenjegyzési jogkört gyakorol a költségvetési kifizetésekre. Gondoskodik: - a kifizetések időben történő teljesítéséről; - az iskola tulajdonában, kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáról, üzemképes állapotának biztosításáról; - az álló- és forgóeszközök karbantartásának javításáról; - a selejtezési eljárás betartásáról; - a leltárfelelősök kijelöléséről; - az iskola rendjéről, tisztaságáról; - gondoskodik arról, hogy az iskola gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék; - felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az iskola tulajdonát képző valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását; - részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolaszintű döntések és stratégiák kialakításában; - elkészíti a gazdasági osztály ügyrendjét, illetve annak estleges módosítását; - összeállítja az épületek, berendezések távlati és következő évi felújítási tervét, biztosítva annak pénzügyi fedezetét; - irányítása alá tartozó dolgozók távolmaradását engedélyezi; - javaslatot tesz a gazdasági csoportban dolgozókat érintő közalkalmazotti jogviszony létesítésére és megszüntetésére, jutalmazására, felelősségre vonására, illetmények és egyéb juttatások megállapítására; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírásait; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására. A gazdasági vezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. Kollégium vezető: - szervezi, irányítja, ellenőrzi a kollégiumi oktató nevelő munkáját; - irányítja a kollégiumi nevelőtestületet, egyezteti a nevelőtanárok feladatmegosztását; - elkészíti a kollégium tanévre szóló munkatervét;

20 18 - egyetértési jogot gyakorol a kollégiumban dolgozó pedagógusok, a nevelő oktató munkát segítő és más alkalmazottak kinevezésével kapcsolatos döntéseknél; - felel a kollégium rendjéért és művelődéséért, az étkeztetésért; - segíti a diákönkormányzat munkáját, biztosítja annak működési feltételeit; - a gazdasági vezetővel koordinálva irányítja a kollégiumi gondnoki feladatokat ellátó ügyintéző munkáját; - gondoskodik a kollégiumi tanügy-igazgatási adminisztráció pontosságáról; - biztosítja a kollégiumi érdeklődési körök működését; - gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatáról; - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segíti a vezetés munkáját; - részt vesz az iskola munkatervében rögzített iskolai rendezvények, ünnepélyek előkészítésében, illetve irányításában; - a kollégiumi nevelőtanárok távolmaradását engedélyezi, gondoskodik a szükséges helyettesítésről; - első fokon dönt azon tanulók ügyében, amelyet a Működési Szabályzat és egyéb jogszabályok hatáskörébe tartoznak; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírásait; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - figyelemmel kíséri a jogszabály változásokat; - elkészíti a kollégiumi nevelők munkabeosztását. A kollégiumvezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. gyakorlati oktatásvezető: - ellenőrzi a gazdálkodó szervezeteknél működő egyedi képzőhelyeket; - szorgalmazza az iskolával együttműködő gazdálkodó szervezeteknél azt, hogy a szakképzési hozzájárulásával közvetlenül támogassák a képzést; - részt vesz a beiskolázással kapcsolatos szervező tevékenységben; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - szervezi, irányítja a tanműhely és építőipari gyakorlati helyek oktató-nevelő munkáját a szakképző évfolyamokon; - megszervezi és lebonyolítja a szakmai gyakorlati vizsgákat, egyeztet az elméleti vizsgákat szervező igazgatóhelyettessel; - felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért; - figyelemmel kíséri a hatáskörébe utalt szakoktatók, műszaki dolgozók munkáját, gondoskodik szakmai fejlődésükről; - összeállítja a tanév szakmai kirándulásainak tervét és az összefüggő szakmai gyakorlat tervét; - munkatársai közreműködésével gondoskodik a tanműhelyi munkákhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzéséről, azok tárolásáról, a raktári kiadás forgalmi rendjéről, utalványozza a gyakorlati munkavégzéshez szükséges anyagokat;

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2011. szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014. év május 26. napján AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye Iktatószám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 1020/2014/153031. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és elfogadása A Nyíregyházi Zrínyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben