IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében. Hamarosan egy nyertes pályázat révén új utánpótlás edzőcentrum kerülhet kialakításra városunk Ózd felőli bevezető szakaszán, a volt lóverseny pálya mellett. A beruházás első mozzanataként alapkő letételére került sor az említett napon, Simicskó István sportért felelős államtitkár, Demeter Zoltán és Tamás Barnabás országgyűlési képviselők, valamint Kádár Zsolt a focisuli szakmai igazgatójának közreműködésével. A komplexum megvalósításával 3 nagyméretű labdarúgó pályával és azok kiszolgáló létesítményeivel bővülhet a már meglévő térszínek tárháza, ami tovább segítheti fejlődésében a Sajó völgyében 2 éve elkezdett labdarúgó utánpótlás képzést az SVF keretein belül. - A sport szerepe óriási jelentőséggel bír mondja Simicskó István. Közösségformáló ereje nyilvánvaló, az egészséges életmódra való nevelésben döntő tényező, kapcsolatokat hoz létre, iránymutatást adhat és még sorolhatnám. A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás támogatásával a kormány, az MLSZ és a szponzorok nem csak a magyar foci, de ezen át egy-egy térség felemelkedését is szolgálják. Ez jelen esetben is igaz. Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli megfelelő partner az elképzelések megvalósításában, így jómagam is azon leszek, hogy segítsem ezt az együttműködést. - Putnok városa és a Sajó völgye régió számos nagyszerű labdarúgót adott már a nemzetneknyilatkozza lapunknak büszkén Tamás Barnabás. A putnoki központú focisuli révén ez a tendencia folytatódhat. Másrészt egy gyönyörű komplexum lét- rejötte felvidéki kapcsolatokat generálhat, a sport és a kulturális élet fejlődését is elősegítheti Gömör kapujában. Remélem, hogy a sportot maximálisan támogató kormány hathatós segítségével ez a sportcentrum minél gyorsabban létrejöhet és a jövő tehetségei hamar birtokukba vehetik. A hamarosan induló projekt két füves és egy műfüves pálya kialakítását célozza meg öltözőkkel, vizes blokkal, mobil lelátókkal, öntözőrendszerrel. Nyár közepére a tervek szerint a beruházás nagy része meg is valósulhat. Szakonyi Az óvodai beiratkozás május 6-tól 10-ig a Tompa utcai Óvodában történik óráig óráig ebédidő, a beiratkozás ekkor szünetel. Szükséges iratok: -Gyermek születési anyakönyvi kivonata -Lakcím kártya; Taj kártya -1 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás, hogy a gyermeknek nincs fertőző betegsége, közösségben elhelyezhető -Gyermekvédelmi kedvezmény határozatának fénymásolata -Tartós betegség igazolása -3 vagy több gyermek esetén a családi pótlékról államkincstári igazolás

2 Gömöri Hírmondó 2 Évről évre nagyon komoly munka előzi meg egy-egy település költségvetésének elkészítését. Az idei költségvetés tartalmáról, a változásokról kérdeztük az önkormányzat osztályvezetőjét, Rakvácsné Fazekas Erikát: KÖLTSÉGVETÉS -A költségvetés készítésénél milyen változásoknak kellett megfelelni, milyen mozgástere van az önkormányzatnak? -A év tervezésénél fő alapelv volt a bevezetett feladatfinanszírozási rendszer érvényesítése az önkormányzatok költségvetésében. Ez a feladatfinanszírozás azt jelenti, hogy központilag meghatározzák egy adott feladatot hány fővel, milyen kiadási szinten kell ellátni. Következésképpen önkormányzatunknak is ezen elvek mentén kellett a költségvetést elkészíteni. Fontos tényező volt a tervezésnél, hogy működési hitel hiány nem tervezhető az önkormányzat költségvetésében. Ezen intézkedés a gazdálkodást szorítja korlátok közé, meg kívánják akadályozni az önkormányzatok eladósodását. Hitel csak egyedi kormányzati engedéllyel vehető fel. A központi költségvetés azonban tartalmaz kiegészítő forrást az önkormányzatok működőképességének biztosításához, azonban az igénylés feltételei még nem ismertek. A kérdésként elhangzott mozgástér nagyon behatárolt, mivel csak saját bevételeinkből /helyi adó/ lehet az adott feladatra nem elegendő támogatást kiegészíteni, illetve az önként vállalt feladatokat finanszírozni. A saját bevételek növelése azonban nem jelent megoldást a bevételi források növelésére. A tervezésnél is és a gazdálkodás végrehajtása során is arra kell törekedni, hogy az adott feladathoz rendelt támogatás a kiadások teljesítéséhez elegendő legyen. -Az állami adósságátvállalás milyen mértékben érintette Putnok gazdálkodását? -A költségvetési törvény szabályozta az fő feletti települések adósságkonszolidációját. A törvény úgy fogalmazott, hogy az adósságátvállalás 40-70% mértékben érintheti a településeket. Az átvállalás mértéke az adó erőképesség függvénye volt. Putnok városában az adós- ságátvállalás mértéke 70%-os. A Magyar Állam az önkormányzat pénzintézeti adósságállományából Ft összegű adósságot és ennek járulékait vállalja át. E konszolidáció mindenképp könnyebbséget jelent, hiszen az adósság törlesztése saját bevételi forrásból történik, így már évben kedvezőbb pozícióba kerülhetett településünk a forráselosztásnál. -Az általános iskolák az állam fenntartásába kerültek, hárulnak-e feladatok az önkormányzatra? -A fő alatti települések általános iskolái automatikusan a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek működtetésre. A fő feletti települések pályázatot nyújthattak be az iskolák működtetésének átválla- lására. Putnok város is pályázott. A pályázat meghatározta, hogy vagy teljes egészében átvállalja az állam a működtetést, vagy részben. Önkormányzatunknál az állam részben vállalta át a működtetést, és havonta eft hozzájárulást kell fizetni a fenntartáshoz a saját bevételi forrásból. Az előző évek kiadásait figyelembe véve azonban megtakarítások mutathatók ki, hiszen évek óta az általános iskolai oktatás feladataihoz jelentős forrásokat kellett biztosítani. -Az idei év komoly átszervezést jelentett az intézményi hálózatnál, mik a változások? -A év folyamán önkormányzatunk a törvény erejénél fogva feladatokat kapott, illetve az előzőekben említettek alapján, feladatokat adott át. A feladatok átadásával megszűntek az általános iskolák. Az általános iskoláknál maradó sport, könyvtár, kulturális és étkeztetési feladatok átkerültek a volt Városi Egészségügyi és Szociális Központhoz. E feladati struktúra változás miatt az intézmény elnevezése Humán Szolgáltató Központtá változott, és ezen intézménybe került beintegrálásra a múzeumi ellátás feladata. Összegezve tehát önkormányzatunk három önállóan működő intézménye útján Humán Szolgáltató Központ, Városi Kommunális Gondnokság, Soldos Emília Óvoda látja el feladatait. Két putnoki kislány a Parlament Főrendiház termében Kolarovszki Bettina és Szabó Vivien Így látom a parlament épületét című rajzpályázat eredményhirdetésére utaztak családjaikkal a parlamentbe,ahol I. helyezést, illetve különdíjat nyertek alkotásaikkal. Kövér László és Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés elnöke és alelnöke fogadta a vendégeket,a zsűri nevében Melocco Miklós Kossuth díjas szobrászművész értékelte a gyerekek munkáit. Az alkotások a parlament épületében lesznek kiállítva. A gyerekek felkészítője Bíró Zsoltné tanárnő a Péczeli iskolából.

3 Gömöri Hírmondó 3 Az ÉV EMBERE kitüntető címet dr. Tanner János vehette át A március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor a kitüntetés átadására. Dr. Laczkovich Katalin így ös szegezte a képviselők döntését: Dr. Tanner János címzetes főjegyző, a Putnoki Járási Hivatal hivatalvezetője évben kiemelkedő színvonalú munkát végzett a történelmi alapokon nyugvó Putnoki Járás kialakításában. A 26 települést magába foglaló Putnoki Járás megalakítása rendkívüli szervezőképességet, szakmai ismeretet, és magas szintű vezetői gyakorlatot kívánt. A feladat ellátása során a szoros határidők, és követelmények maradéktalanul valósultak meg, mindeközben egységgé kovácsolva a járási településeket. Kiváló szervező munkájával zökkenőmentesen alakult meg az önkormányzat épületegyüttesében működő járás, szem előtt tartva a város érdekeit szolgáló humán erőforrás kezelést. Érdekérvényesítő képessége folytán a jogszabályi követelmények mellett jó gyakorlatok megvalósulásának alapjait tette le a kormányhivatal és a járás között. A kialakított járási hivatalban magas szintű igazgatási, szakmai munkát szervezett meg, és folyamatosan gondoskodik annak színvonaláról, és az igényekhez igazodó fejlesztéséről. Feladatát az 50 éve elvesztett járási szerepkör szellemiségének megfelelően tevékenyen, dinamikusan, kiváló szinten látja el. Mindezek alapján Dr. Tanner János úr érdemessé vált az ÉV EMBERE kitüntető cím adományozására. A kitüntetés átvételét követően Tanner János a következőképpen fogalmazott: Szeretném megköszönni a magas szintű elismerést. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben a munkában részt vehettem. Ez a munka a két és fél hónap tapasztalatai alapján úgy vélem, hogy közös erőfeszítéssel- ide gondolva polgármester urat, képviselő-testületet, kollegáimat- sikerült. A jövőben is a járási hivatal vezetőjeként a kollegáimmal az a célunk, hogy magas színvonalú, gyors ügyintézéssel szolgáljuk Putnokon és a hozzá tartozó 25 településen mind az ügyintézést, mind az államigazgatási feladatok ellátását, a közlekedési viszonyok javítását, s minden olyan tényezőt, amely jobbá és élhetőbbé teszi ezt a gyönyörű polgári kisvárost, a járás településeit. Tavaszt hozott a Serényisek márciusa Március 15 én a kemény téli időjárásra való tekintettel a Belvárosi Művelődési Házban tartották Putnokon a sokéves hagyományokkal rendelkező megemlékezést az 1848/49-es szabadságharcról. A Serényi László Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak köszönhetően egy felemelő, igazán ünnepi műsornak lehettünk tanúi. Mert a haza nem eladó címmel összeállított zenés, a népi tánc elemeire épülő produkció méltó tisztelgés volt az általános iskolás korosztály részéről a márciusi ifjak előtt. A dicső múlt és a jelen szép ös szefonódását láthatta az ünneplő közönség. Soha nem voltunk olyan egységesek mint ma gondolata nemcsak a 48-as márciusi ifjakban fogalmazódhatott meg, hanem az előadás során a mai Serényis diákok gondolatában is. A fiatalok látványos, szeme- ket és szíveket gyönyörködtető megemlékezését a pedagógus pálya iránt elhivatott tanárok, tanítók állították össze: Berhésné Mérész Ágnes, Majtényiné Murányi Zsuzsanna, Magyar Andrásné, Molnárné Kövér Erzsébet, Molnárné Andók Mónika. Az ünnepi hangulatot emelte a pedagógus kollégák szereplése Ablonczy Lajosné éneke, Szakonyi Zsolt szavalata. Köszönetünket fejezzük ki kollégáink áldozatos munkájáért és tehetséges Sertényis diákjaink ünnephez illő felkészüléséért. A Serényisek ismét megmutatták, hogy méltóak elődeik, a márciusi ifjak örökségére. Az ünneplő megemlékező közönség hozzám hasonlóan eme gondolatokkal távozott a március 15-ei ünnepségről: Szívem természetes helyét találja a kokárda alatt. Markovicsné Demeter Edina A Serényi László Általnos Iskola Igazgatója Kepecz Zsolt, az ünnepség szónoka

4 4 Gömöri Hírmondó Beszélgetés a KIK Putnoki Tankerületének igazgatójával a Putnoki Városi Televízióban -Sokat hallani mostanában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról, és a tankerületekről. Kérem, hogy néhány mondatban mutassa be a tankerületek működését, és feladatait, illetve, hogy milyen céllal hozták létre ezt az új rendszer! -A közoktatás átalakításának jelentős állomása az új köznevelési törvény hatályba lépése mellett az iskolák állami fenntartásba kerülése január 1-jével. Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésének a célja elsősorban az egységes szakmai színvonal biztosítása. A fenntartói feladatok állami átvételével lehetőség nyílik azoknak a különbségeknek a felszámolására, amelyek az önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségei miatt alakultak ki. Tankerület jött létre minden járásban, a főváros minden kerületében és a megyeszékhelyeken. Szeretném kiemelni, hogy a járási és a megyei tankerületek között a feladatellátás típusában van különbség. Például a szakképző intézmények a megyei tankerülethez tartoznak, de ezen kívül a megyei tankerület igazgatója koordináló szerepet is betölt. A tankerületek minden iskolában fenntartói és van, ahol működtetői feladatokat is ellátnak. A fenntartás fogalma a szakmai irányítást jelenti, míg a működtetés az oktatáshoz szükséges feltételek - pl. irodaszerek, tisztítószerek, takarítás biztosítását jelentik. -Minden tankerület ellát fenntartói és működtetői feladatokat is? -Nem, csak a 3000-nél kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése lett a fenntartás mellett automatikusan az állam kötelessége. Bár ebben az esetben is megtarthatta az önkormányzat a működtetési feladatkört, amennyiben ezt kérte és erre minisztériumi engedélyt kapott. A 3000-nél nagyobb lélekszámú települések nyilatkozhattak, hogy vállalják-e az iskolák működtetésével járó kiadásokat. Ha nem, akkor ebben az esetben is az állam átvállalta, de csak akkor, ha az önkormányzat vállalta, hogy működési hozzájárulást fizet. Ez utóbbi érvényes a két putnoki általános iskola esetében is. A járás területén levő többi általános iskolában a fenntartás mellett a működtetés is automatikusan átkerült a KLIK-hez. Szeretném kiemelni, hogy az állami fenntartásba kerülés, és a működtetés átvállalása ellenére az önkormányzatok továbbra is az ingó és ingatlan vagyon tulajdonosai, azoknak csak a vagyonkezelési joga került a KLIK-hez. Az iskolák és a pedagógusok továbbra is a helyi közösségek meghatározó szereplői. Bízom benne, hogy továbbra is az együttműködés lesz a jellemző az önkormányzatok és az iskolák kapcsolatában. -Kérem, mutassa be a putnoki tankerületet? -A putnoki tankerülethez a putnoki járás területén lévő iskolák tartoznak: a putnoki Serényi László Általános Iskola, a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a ragályi Balassi Bálint Általános Iskola, és zubogyi tagiskolája, a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola, valamint az Aggteleki Általános Iskola. Ez egy kis tankerületnek számít az iskolák számát nézve, kb. százötven dolgozó, és közel 1500 tanuló tartozik hozzánk. -Vázolná néhány mondatban, hogy kinevezése óta milyen teendőket látott el, mint tankerületi igazgató? november 19-én kaptam meg a kinevezésemet. December közepéig a közel egy hónapos időszak alatt több felkészítő és tájékoztató értekezleten vettünk rész a központban, ahol egy szakmailag jól felkészült, és hihetetlen munkabírású csapat dolgozik. Előkészítettem az átadási átvételi megállapodásokat, találkoztam és egyeztettem az önkormányzatokkal és az iskolákkal. Ezúton is szeretném megköszönni a segítőkész és pozitív hozzáállást, amit a megállapodások megkötése során tanúsítottak. Jelenleg a vagyonkezelési szerződések megkötésével foglalkozunk, és természetesen a nap, mint nap felmerülő aktuális feladatok megoldásával, adatok szolgáltatásával. Koordináltuk az iskolatej szerződések megkötését. Folyamatban vannak a Tisztelt Támogatók! A Gömöri Népfőiskolai Egyesület megköszöni a évi támogatást, amit az adó 1%-nak felajánlásával nyújtottak egyesületünknek, és ezt az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására fordítottunk: -A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése. -A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. -Az amatőr alkotó csoportok tevékenységének támogatása. Kérjük, hogy 2013-ban is segítsenek céljaink megvalósításában! Adószámunk: Tisztelettel: a Gömöri Népfőiskolai Egyesület elnöksége közüzemi mérőórák átírásai, továbbítottuk a nyugdíjba vonulni szándékozó dolgozók kérelmeit stb. Hamarosan sor kerül az első osztályosok beiratkozására, és várjuk a tankönyvrendelet megjelenését is. Mindezek mellett a tankerület legfontosabb feladata az iskolában folyó zavartalan oktató nevelő munka biztosítása, a közben felmerülő problémák azonnali és helyben történő megoldása. A tankerületben dolgozó lelkes és jó munkabírású kollégák segítségével mindent megteszünk azért, hogy a fenntartóváltás ne okozzon fennakadást az iskolák mindennapi életében. Természetesen, mivel egy új rendszer kialakításáról és működtetéséről van szó, a sikeres működtetéshez együttműködésre és megértésre van szükség. kinder+sport versenyen 10 kisdiák Középdöntőig jutott a Péczeli iskola csapata egy országos sport versenyben.a gyerekek sport felszereléseket nyertek iskolájuknak, s az országos döntőbe jutás esetén az iskola tornatermének felújítására nyílik lehetőség.a középdöntőre április 18-án Salgótarjánban kerül sor.a tanulók felkészítője Oszkocsil Zoltán tanár úr. Második helyen jutott be az Észak-Magyarország napilap LADIK nevű versenyének megyei döntőjébe a Péczeli iskola DUMAMANÓK csapata.a versenyzők betekinthetnek a vetélkedő során az újságírás rejtelmeibe.a csapat felkészítője Bíró Zsoltné. Gratulálunk az eddigi szép szerepléshez. Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: /

5 Gömöri Hírmondó 5 Közösségi Ház nyílik Putnokon is kadó rétegeknek segítséget nyújtsanak. Az Ön által vezetett project mennyiben kíván más módszerekhez folyamodni,mi benne az az újdonság, ami sikerrel kecsegtethet? Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás által megnyert TÁMOP A - 11 / projectben dolgozók milyen feladatot vállaltak fel a pályázat segítségével, kik képezik a célcsoportot, akiknek segíteni szeretnének, kérdeztem Telki Zsuzsannától a projekt menedzserétől? A projekt célja, hogy a társult településeken élő hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára lehetőséget nyújtson a hátrányaik leküzdéséhez, a felzárkózáshoz. A helyi szükségletek figyelembe vételével olyan plusz szolgáltatásokat kívánunk beindítani, melyek a közvetlen célcsoport (gyermekek, fiatalok illetve azok családjai) problémáira adnak válaszokat, ezzel együtt a közvetett célcsoport (kistérségben működő intézmények és azok szakemberei) munkáját segíti. Elsődleges célcsoportunkat a gyermekek alkotják 0-18 éves korig, valamint a résztvevő gyermekek szülei. A programelemek összeállítása során cél volt, hogy valamennyi gyermek találjon számára megfelelő programot. Az ország történetében már több alkalommal láthattunk erőfeszítést arra, hogy lesza- Az egyik alapvető különbség az eddigi ilyen jellegű programokhoz képest, hogy az ország több hátrányos helyzetű kistérségében indultak és indulnak hasonló gyerekesély projektek. A programokat a TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt - melynek projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik intézménye az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) fogja össze, biztosítva ezzel a módszertani megalapozást, illetve regionális koordinátorai segítségével a folyamatos szakmai támogatást. Az országos kiterjesztésű gyermekesély prog- ramok így nem elszigetelten működnek, lehetőség van a tapasztalatcserére. Jelentős különbség, hogy olyan komplex, a gyermek szükségleteiből kiinduló szolgáltatás csomagot kínál, mely a gyermekre és környezetére egyaránt hatni próbál. Komplexitásából fakadóan a szülők bevonása mellett egyidőben valósul meg koragyermekkori képességgondozást középpontba állító Biztos Kezdet szolgáltatás, valamint a teljes gyermeki életkort érintő szolgáltatáscsoport. Az előbbieken túl megvalósul az egyes ágazatok, intézmények, szervezetek, érintett és érdekelt szereplők tevékenységének ös szehangolása a program magas színvonalú megvalósítása érdekében. Milyen programokkal, tevékenységekkel találkozhatnak majd a putnokiak az Önök szervezésében a közeljövőben? A program bázisát, gerincét a Közösségi Ház és a Biztos Kezdet Gyerekház alkotja. Az itt megvalósuló programok tekintetében igyekszünk az állandóságot a középpontba állítani. A Biztos Kezdet gyerekház a korai képességkibontakoztatás tekintetében folyamatos jelenléttel áll a 0-5 éves korú gyermekek és szüleik rendelkezésére, míg a Közösségi Ház a nagyobb gyermekekre koncentrál, a média- kézműves- zöld klub, prevenciós- életmód tanácsadással, felzárkóztatással és pótvizsgára való felkészítéssel. Természetesen nincs lehetőség valamennyi program felsorolására, így a fentiekben csupán ízelítőt kívántam adni ezekből. Szakmai megbeszélésre került sor március 28-án a putnoki Közösségi Házban. Hogyan értékeli a találkozót? A projekt megvalósítása során kiemelten kezeljük a helyi szakemberekkel történő folyamatos és szoros együttműködést, hiszen a helyi igények programokba történő beillesztése elengedhetetlen. Az említett szakmaközi megbeszélés során egyértelművé vált számunkra, hogy Putnok városában ez az együttműködés igen hatékony lesz.

6 6 Megújul a szociális alapszolgáltatásunk Városunk újabb sikeres pályázatának köszönhetően /Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon ÉMOP-4.2.1/A / lehetőség nyílik az Idősek Otthonának és a Családsegítő Központnak a felújítására. -A pályázat keretében milyen felújítás történik? Okoz-e fennakadást az intézmények munkájában, igényelt-e bármilyen átszervezést a munkaterület átadása?- kérdeztük Csrefkó Mariannát, az intézmény vezetőjét január első hetében költöztettük el a Szkala B. út 20. sz alatti épület első felében működő szociális alapszolgáltatókat. A házi gondozók és közösségi gondozók ideiglenesen felköltöztek a Családsegítő Szolgálat Tompa M. út 33. sz. alatti épületbe. A támogató szolgálat, az étkeztetés és a nappali ellátás változatlanul a Gondozási Központ épületében működik. Zavartalanul folynak az építési és felújítási munkálatok, bár kissé zsúfoltan dolgozunk, de nem okoz különösebb fennakadást. A Gondozási Központban akadálymentes parkoló lesz kialakítva az udvaron, valamint lifttel is fel lehet jutni majd az emeletre, ahol 3 iroda kap helyet. Ide fognak visszaköltözni a kollégák, s változatlan formában működtetjük a szolgáltatásokat. A földszinten kialakításra kerül a mosókonyha, akadálymentes mosdók, illemhelyek, zuhanyzó, tálalókonyha, kiszolgálóhelyiség, étkező, társalgó. A nappali ellátást magasabb színvonalra kívánjuk emelni. Azokat a nyugdíjas korú személyeket várjuk, akik szeretnének egy közösséghez tartozni, szeretnék hasznosan eltölteni a szabadidejük egy részét, közös programokban kívánnak részt venni, nem akarnak egyedül lenni otthonukban. Intézményünk többféle kikapcsolódásra nyújt lehetőséget és valóban szeretnénk elérni azt, hogy az épület eredeti funkcióját töltse be magas kihasználtsággal,s magas színvonalon tudjuk működtetni. Reggeltől délutánig nyújtunk lehetőséget a kikapcsolódásra, reggelit és ebédet is el lehet fogyasztani helyben. Modern, igényesen felszerelt, minden igényt kielégítő új épületrésszel gazdagodunk. Remélem, amennyiben további pályázati lehetőség nyílik, a hátsó épületrész felújítására is sor kerül a következő évek távlatában. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújításával egy időben zajlanak a munkálatok. Ott már megtörtént a nyílászárók teljes körű cseréje, az épület szigetelése jelenleg is tart. A belső munkálatokat részben befejezték. Közel 100 milliós pályázati pénzből kerül megvalósításra mindez, ez tartalmazza a támogató szolgálatban történő képzéseket, eszközbeszerzéseket. sonló eszközzel dolgozok, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül, kézzel vigyek be adatokat a számítógépbe úgy, ahogy a papírra írok vagy rajzolok. Az anime/ manga stílusában igyekszem dolgozni. Ez a japán animáció rajzstílusa a japán képregény művészetből ered. A hagyományos fametszetekre és tekercsekre rajzolt történetek ötvöződnek az amerikai képregények stílusával. A női alakok ábrázolásánál a korabeli nőideált vették alapul, ami szőke, karcsú nagy kék szemű volt. A technika fejlődésével változtak az ábrázolt alakok is, ami az én rajzaimon is látszik. Mostanában ismerkedem a portrékészítés rejtelmeivel, de itt is a japán gyökerekhez nyúlok vissza. -Ki végzi a felújítást,mikor kerül sor a befejezésére? -A kivitelezési munkálatokat egy helyi vállalkozó, a Galambosi Építőipari és Szakipari Bt végzi augusztus 1. napjáig be kell fejezni a munkálatokat. A kivitelezés a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére az ütemterv szerint halad, remélhetőleg a határidő előtt birtokba tudjuk venni az épületet. Péter Fanni anime manga stílusban alkot Fannival a Kezdőhang áprilisi rendezvényén ismerkedtem meg. Megragadott stílusa,úgy gondolom munkái érdemesek arra, hogy városunk lakossága is megismerhesse őket.kérlek mutatkozz be olvasóinknak! -Tizenhét éves vagyok, a putnoki Serényi Béla Gimnázium 11. B. osztályos rendvédelmi tagozatos tanulója. Általános iskolás korom óta rajzolok, 6 éven át művészeti képzésben részesültem. 4-5 éve készítek számítógépes grafikákat. Kezdetben egérrel rajzoltam, de 1 éve digitális rajztáblát használok. Ez egy sík felületű tábla, amelyen egy tollhoz ha-

7 7 Boldog születésnapot! Kitörési lehetőség a focisuli február 28-án ünnepelte 2. születésnapját a Sajóvölgye Focisuli, aminek története valóságos siker sztori. A klub alig 2 év után az ország, de Közép-Európa egyik legnagyobb utánpótlás egyesületévé nőtte ki magát olyan egyedi jellemzőkkel, melyek példaértékűek lehetnek a következők számára. - Egy álom valósult meg az eltelt időszakban mondja Kádár Zsolt szakmai igazgató. Igazi összefogás és csapatmunka eredménye a 2 év hozama, melyben nagyon sok nagyszerű ember segédkezett. - Hogyan tudnád röviden összefoglalni a történet fejezeteit? - Az ötlet egy olyan foci suli megvalósítása, amely egy alapvetően hátrányos helyzetű régióban közel 50 települést bevonva 7 15 éves srácok oktatását, képzését szolgálja tárt karokra,ezzel pedig támogatásra lelt a legmagasabb szinteken is. Országgyűlési képviselők, polgármesterek, vállalkozók, labdarúgó szakemberek segítettek és adták meg a kezdő lökést, nem feledkezve el a Puskás Labdarúgó Akadémiáról, az MLSZ-ről, sőt miniszter elnök úrról sem. A következő lépés egy olyan edzői stáb kialakítása volt, ami toborzókon, válogatókon át kemény munkával több száz különböző korosztályú gyereket hozott be a rendszerbe, alközpontokat alakított ki, jelen van a régió intézményeiben, edzéseket tart, nevel. A Tanodánk be- épült az intézményi és egyesületi Bozsik programba. Regionális és korosztályos bajnokságokban vesz részt, tornákat szervez és bonyolít, szakmai továbbképzéseken vesz részt, partnerkapcsolatokat épít és még sorolhatnám. - Melyek voltak a két év legemlékezetesebb pillanatai? - Nagyon sok van. A felcsúti szakmai vezetés vizitálása, vagy a Puskás Kupán tett látogatásunk, a múcsonyi edzőközpont elkészülése, a nagyméretű műfüves pályánk átvétele, a nyári edzőtáborok, teremtorna sikerek, vagy a Kelet-Magyarországi válogatott fővárosi szereplése a fiaink vezetésével. - Mire vagy a legbüszkébb szakmai igazgatóként? - Először is tanítványainkra. Focipalántáink igazi családként büszkék arra, hogy Sajóvölgyések, minden korosztályunk motivált és eredményes. Másodsorban edző kollégáimra. Igazi csapatmunka jellemzi ezt a teamet, alázat, személyes példamutatás, foci és gyermekszeretet. Harmadrészt az elért eredményeinkre. Számos trófea, érem, első helyezés, kupagyőzelem. Végül, de nem utolsó sorban, hogy 800 igazolt labdarúgónk között nagyon sok hátrányos helyzetű srácnak jelent kitörési lehetőséget a focisuli, a többi pedig csak hab a tortán. Szakonyi Biztos háttérrel Március 1-jén a putnoki Városháza dísztermében tartotta sajtótájékoztatóját a PVSE labdarúgó szakosztálya. Az ankéton jelen volt Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő, Sólyom Sándor a Puebla Kft. ügyvezetője, a helyi és a salgótarjáni klub vezetősége, játékosok, szurkolók és a média képviselői. Egyesületünk háza táján fontos változás a Putnok Futball Club Kft. megalakulása, mely ilyesfajta formában jóval nagyobb létjogosultsággal bírhat majd a jövőben működését illetően, mint egy szimpla sport egyesület. A hozzászólásokból kiderült, hogy a Puebla Kft. gazdasági társaság anyagi támogatást kíván nyújtani az évadban a helyi klubnak, mint ahogyan az is, hogy a Salgótarjáni FC-vel kialakuló partnerkapcsolat mindkét egyesület számára kölcsönös előnyöket kínál a jövőre nézve. Az elmondottak alapján megfogalmazódott a klub célkitűzése, felvázolásra került egy perspektíva a játékosok számára, de a szponzori szerepvállalás okairól és tájékozódhattak a jelenlévők. - A célunk egyértelműen a következő szezonban az egy csoportos NB II-ben való bentmaradás mondja eltökélten Negrutz Ágoston a PVSE elnöke. Nagyon erős a mezőny, de én úgy vélem az új igazolásokkal sikerül majd egy olyan ütőképes csapatot összeállítanunk, ami felveszi a versenyt a legjobbakkal is. Szeretném kiemelni és megköszönni a putnoki városvezetés támogatását, a sporthoz való hozzáállását. - Azt hiszem egy karriert építő focistának érdeke, hogy előre lépjen - véli Tamás Barnabás - ehhez pedig az NB II-ben lévő tagság nyújthat kellő perspektívát. A Puebla Kft. támogatásával biztos a háttér a csapat mögött és ezért köszönet Sólyom Sándornak. Másrészt kiemelném, hogy a Sajóvölgye Focisuli a jövőben egy olyan utánpótlás bázist nyújthat a klubnak, amiből hosszú távon profitálhat egyesületünk. Ehhez azonban szintén az egy csoportos NB II képezhet alapot. - Az, hogy a Puebla Kft. 48%os részesedést szerzett a PVSEben és fő szponzorként lép fel az évadban számos tényező indokolta. érvel Sólyom Sándor. Putnokot hosszú évekre vis szamenőleg a megbízhatóság, a biztos háttér, a kiszámíthatóság jellemzi. Erre alapozva próbálunk majd egy még sikeresebb klubot működtetni a gazdálkodás területén is. Azt hiszem a megfogalmazott cél reális és elérhető, már csak az utánpótlás képzés miatt is. Az ankét végén bemutatásra kerültek a klub frissen igazolt játékosai, majd a média kérdéseire válaszoltak az illetékesek. Szakonyi

8 8 Gondolatok a szerelemről: Kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. A válaszok mélysége és komolysága sok esetben a kérdezőket is meglepte. Íme néhány gondolat a gyermekektől: Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában - biztonságban van a neved. Zsolti - 4 éves A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de belekortyol, mielőtt odaadná neki, csak a biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e. Dani - 7 éves A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután mindennap csak azt hordja majd. Nóri - 7 éves Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik. Júlia - 8 éves MEGMENTÉSRE VÁRVA Kádi Péter kiállítása a Holló László Galériában A szolnoki festőművésszel 11 éve ismerkedtem meg a Tokaji Alkotótáborban, ahol barátommá fogadtam az akkor még egyetemista fiút. Akkoriban verseivel jelentkezett. Szerettem ezeket a verseket, friss, üde színfoltok voltak és főként egyedi hangvételűek. Fiatalosan nyers, szókimondó,szürrealista verseiben szinte mindig megtalálható az ember. Ma már beérett művész, főként festészetével arat sikereket. A szolnoki Aranysor Íróklub egyik alapító tagja, januárjától vezetője. Mikor kezdtél el festeni? Festői pályafutásom án kezdődött. Egy bio farmon voltunk a Dunántúli-dombság közepén, Helesfa mellett. Aztán kirándulni mentünk társaimmal s bejártuk a környéket. A cél Ibafa volt. Meg akartuk nézni a pipa múzeumot, de csak Almáskeresztúrig jutottunk. Johe (Heil József) házáig. Ez a ház egy mini csoda. A padlót, a falakat és a plafont festmények alkotják. Gyönyörű ház! A nézelődés végén leültetett bennünket a legnagyobb szoba sarkába, a házigazda, ahol egy hatalmas asztal állt. Tele volt festékkel, ecsetekkel, rongyokkal, mindenféle eszközökkel, kemény lapokkal. Vastagon festékes volt és alig volt rajta hely. Itt csináltunk egy kis helyet, majd festéshez láttunk. Itt ez a szokás. Minden látogató fest. Én egy indián mágust festettem, aki a tűz mellett varázsol, a tűz füstje az égig ér. Sugallatom volt. S festettem. Az én festményem annyira megfogta Johét, hogy még az udvarlást is abbahagyta, egyik társunk nagyon tetszett neki, és attól kezdve csak velem foglalkozott. Rengeteg kérdése volt. Festettem már? Kinél tanultam? Mikor találtam ki? Miért így készítettem el a képet? Mondtam, hogy még soha nem festettem. Úgy búcsúzott el, csillogó szemekkel tőlem, hogy két kézzel rázott velem kezet. Egy ilyen meleg fogadtatást nem utasíthattam vissza. Meginvitált a festészetbe. A Kezdőhang palettáján a szerelem Ennek az irodalmi és zenés műsornak a készítői ráéreztek arra az igényre,hogy városunkban szép számmal akadnak olyanok, akik tehetségesek, szeretnék megmutatni magukat a közönségnek, s olyanok is, akik kíváncsiak minderre. Hatodik alkalommal telt meg az esti órákban a Tóth Ede Művelődési Ház nagyterme,ahol a téma a szerelem volt zenében, táncban, irodalomban, s a képzőművészetben. Az emberi élet egyik legnagyszerűbb érzése. Felejthetetlen perceket szereztek az előadók. Könnyet csalt a jelenlévők szemébe Gnotek Katalin és Csipkés Zsolt előadásában Shakespeare 75. szonettje. Elementáris erővel tört fel a vallomás ajkukról. Felkészítőjük Farkasné Kocsis Ildikó volt. Placskó Lajos előadásában szintén felcsendültek a szonett felejthetetlen sorai: Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Kalivoda Bettyna Szerelmi kontrasztok c. versének hatása drámai volt, mélyen megérintette a hallgatóságot. Péter Fanny bájos egyszerűséggel mesélt számítógépes grafikáiról, e napon a téma nála is a szerelem volt. A Péczeli iskola tanulói-. Horváth Dániel és Horváth Mózes, Mikó László-György Józsefné szakmai irányításával gyönyörű dallamokat varázsoltak a hallgatóságnak. Kövér Gergő, Bóna Boglárka néptánccal, majd Bartha Gabriella, Szűcs Kornél,valamint Dérer Zsolt és felesége Tünde érzéki táncukkal bűvölték el a közönséget. Fiatalság-szerelem gondolat jegyében zárták az estet a Péczeli iskola fiatal táncosai: Juhász Adél, Gere Vivien, Szabó Judit Fanni, Ambrus Nikoletta, Fecsku Éva, Kunvári Márton, Lukács Balázs Bence, Molnár Balázs, Szilágyi Gergő, Gál Bence, Vadnai Martin. A fiatalok táncát Bartha Gabriella koreografálta. Az est jó hangulatú beszélgetéssel zárult. E.M. Gázszivárgás Putnokon, Húsvét első napjának hajnalán a Rákóczi utca egyik lakatlan házánál szivárgott a gáz. Az ott lakók értesítették a katasztrófavédelem munkatársait. A helyszínre az ózdi hivatásos tűzoltók és a Borsod Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonult, akik kiérkezésüket követően megállapították, hogy egy lakóház előtti gázcsonkból földgáz szivárog. A gázszivárgás ötven méteres körzetében élőknek ideiglenesen el kellett hagyniuk otthonaikat. Az ott lakók számára biztosítottak átmenetileg melegedőt, de mivel a problémát, a gázvezeték helyreállítását a gázszolgáltató szakemberei hamar elvégezték, ezt követően a lakók visszatérhettek az otthonaikba. A gyors észlelésnek és a szakszerű ellátásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt. Abban bízunk, hogy nem rongálás miatt történt a gázcsonk szivárgása, hanem az időjárás vasfoga tette azt tönkre, és nem kell hasonló eseménytől tartani a lakosoknak. F. Judit

9 Tájékoztató a Munkaügyi kirendeltségeken évben elérhető, nyílt munkaerő-piaci támogatási lehetőségekről 9 Első Munkahely garancia program A program célja: 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerőpiaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzése. Időtartama: március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014-es évet. Célcsoport: 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek. Program elemei: 1. Bérköltség támogatás 2. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése A program bérköltség támogatása Munkáltatói kör: 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatást vállaló munkáltatók. Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló felvétele a február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. A támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatás A támogatás mértéke: munkabér és a tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a legfeljebb a minimálbér másfélszerese ( Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig Foglalkoztatást bővítő bértámogatás A támogatás célja: az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése a munkáltatók támogatása által A támogatás célcsoportja: - hátrányos helyzetű vagy - megváltozott munkaképességű személyek A támogatás alapfeltétele - A munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva A támogatás forrása, mértéke, időtartama, maximális támogatás Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprésze Támogatás mértéke: - hátrányos helyzetű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 50%-áig, - megváltozott munkaképességű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 60%-áig. Támogatás időtartama: maximum 6 hónap A támogatás alapjául figyelembe vehető bruttó bér maximális mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén: A minimálbér kétszerese (2013-ban: Ft.) TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) program A program célja: hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését. A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani. Forrása: az Európai Szociális alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. Időtartama: A projekt május 1. és április 30. között kerül megvalósításra. A támogatott foglalkoztatatáshoz kapcsolódó támogatások a teljes projektidőszak alatt vehetők igénybe. A program célcsoportjai: 1. Alacsony iskolai végzettségűek, év alatti fiatalok, vagy az Flt. 58. (5) bekezdés k) pontja szerint meghatározott pályakezdők, évet betöltött álláskeresők, 4. Gyermekgondozásból, hozzátartozó ápolásából visszatérők, 5. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak, 6.Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: - legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy - családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek, vagy, - gyermekét egyedül nevelők, vagy - elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy - csoportos létszámleépítéssel érintettek TÁMOP támogatási eszközei 1. Képzési támogatás - teljes képzési költség - keresetpótló juttatás (közfoglalkozatási béralapulvételével) - képzéshez kötődő utazási költségtérítés (helyi, helyközi) - gyermekfelügyelet vagy hozzátartozó gondozásához kapcsolódó költségek támogatása 2. Elhelyezkedést segítő támogatások - Bértámogatás (bruttó bér + SZHA 70%-a + továbbfoglalkoztatási kötelezettség) - Munkatapasztalat szerzési támogatás (100%-os támogatás) - 3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása (3x4 hónap) 3. Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása (helyi, helyközi, saját gépjármű használata) 4. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (6 hónapos támogatás) 5. Lakhatási támogatás (2012. okt. 1-től, 18 hónapos időtartamú támogatás) 6. Foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségének megtérítése 7. Munkaerő-piaci szolgáltatások és azok igénybevétele esetén felmerülő helyi és helyközi utazási költségek megtérítése, keresetpóló juttatás. Munkahelymegőrző támogatás Támogatható az a munkaadó amely működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, és a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a kirendeltséghez írásban bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét a kirendeltséghez benyújtja, és a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, és írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és amely a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, és a munkavállalók támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, és a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt felhatalmazó levelet a hatósági szerződés aláírásakor átadja, és írásban nyilatkozik arról, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik. A támogatás időtartama és mértéke A vissza nem térítendő támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 6 hónapig, havonta utólag folyósítható. A támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállalók munkabére és járuléka együttes összegének 25-75%-áig terjedhet. A támogatás a munkabér és járuléka együttes összegének 50-90%-ában állapítható meg, ha az érintett munkavállaló: - személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy - megváltozott munkaképességű, illetve rehabilitálható személy, vagy - foglalkoztatása a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át ( Ft/fő/ hó). Csökkentett munkaidő esetén a támogatás alapját képező bérköltség maximális összege a munkaidő csökkenés mértékével arányos módon vehető figyelembe.

10 10 Búcsú Gomba Leventétől Néhány nappal ezelőtt megdöbbenve fogadtuk és adtuk tovább a szomorú hírt: Gomba Levente eltávozott az élők sorából. Levente! Elmentél, itt hagytál bennünket az első és egyben utolsó osztályodat azt a társaságot, amelynek osztályfőnöke és igazgatója is voltál. Szeptemberben lesz, hogy 48 évvel ezelőtt szinte egy időben léptük át a gimnázium kapuját: feleségeddel Ti kezdő pedagógusként, mi pedig kezdő gimnazistaként. Az ünnepélyes tanévnyitó után gyorsan megtudtuk, ki került az A-ba és ki a B-be, így tudtuk meg azt is, hogy az A osztály osztályfőnöke Te, a B osztályfőnöke feleséged lett. Bennünket egy új, még formálódó iskola sok sok új pedagógussal, míg benneteket az első munkahely, a formálódó tanári kar, egy idegen település és sok pajkos diák és a nem éppen hálás osztályfőnöki munka várt. A gimnáziumi képzés alatt is nekünk jutott a dolgok könynyebbik fele. Szívesen és nagy ambícióval vettünk részt az átköltözésben, az új szaktantermek, a szertárak kialakításában, az udvar rendezésében, a középiskolák között folyó különböző versenyekben. Felejthetetlen élményeket szereztünk a két osztály közös kirándulásain, Szentendrén, Balatonon, Izsákon a szőlőszedésen. Gondtalan diákéveink hangulatát néhány osztályfőnöki, szaktanári vagy igazgatói intő, felmérő dolgozat, kötelező tanszoba tudta csak némiképp megzavarni. A félelem akkor tört ránk, amikor az utolsó évben munkád eredményeként igazgató lettél. Azt hittük, érettségi előtt egy új osztályfőnökkel itt a vég, de ezt a vészjósló helyzetet is nagyon jól megoldottad számunkra. Tudtuk, hogy a mindjobban összemosódó két osztály vezetése osztályfőnökként rátok hárult. Rávenni bennünket, hogy tanuljunk is azért valamit, vigyázni, hogy nagyon ne térjünk le a helyes útról, hogy a nagyobb kalandokat is ép bőrrel ússzuk meg. Természetesen ott volt még az iskola vezetése, a formálódó tanári kar, és nem utolsósorban az időközben megszületett saját gyermekről való gondoskodás. Úgy gondoljuk, felnőtt fejjel azt is tudjuk már, hogy ez egy igen embert próbáló időszak volt. Levente! Az A és B osztály nevében köszönöm a gondtalan diákéveket, a törődést, a gondoskodást, azt, hogy példás osztályfőnökünk, igazgatónk voltál, hogy példaértékű alapot adtál további tevékenységünkhöz. Könnyes szemmel, fájó szívvel hajtjuk meg fejünket és kísérünk utolsó földi utadra. Kedves Osztályfőnökünk és Igazgatónk, kedves Levente! Nyugodj békében! (Erki Kázmér búcsúztatója. Elhangzott Putnokon, március 18-án Gomba Levente sírjánál.) Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon Azonosítószám: ÉMOP-4.2.1/A Projekt kezdése: Befejezése: Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Támogatás: 95%, önrész: 5% Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő szervezet: MAG Zrt. A projekt céljai: - A szociális alapszolgáltatások színvonalának emelése. - A működési engedély végleges megszerzése a támogató szolgáltatás és nappali ellátás-idősek klubja tekintetében. A klub életének még magasabb szintre történő emelése. 1. A projekt során érintett szociális alapszolgáltatások a következőképpen kerülnek elhelyezésre: a földszinten kerül kialakításra az étkeztetés, valamint a nappali ellátás. Az emeleten a házi segítségnyújtás, közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás elhelyezése történne. A felújítás során akadálymentes WC, parkoló és lift építését és napkollektor elhelyezését is tervezzük. A támogató szolgáltatás és az étkeztetés ellátásához kapcsolódóan 2 db jármű beszerzése is megvalósul. 2. A projekt célcsoportja: Putnokon és térségében (Dubicsány, Serényfalva, Gömörszőlős, Kelemér, Bánréve, Sajómercse, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Hét) a különböző szolgáltatások célcsoportjai nehéz helyzetben lévő egyének, különösen az idősek, a speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges a társadalmi elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása. 3. A projekt szakmai tartalma: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, nappali ellátás, Támogató szolgáltatás. Szükségessé válik az épület tetőterében iroda helyiségek kialakítása, így a földszinten felszabaduló helységekben átépítéssel kialakítható a hiányzó pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, személyes ruházat tisztítására alkalmas közösségi terek. A jelenleg használatban lévő gépjármű általános állapota már nem elégíti ki a felmerülő alapvető szükségleteket, illetve indokolttá vált az étkeztetési és a támogató szolgálaton belüli személyszállítási szolgáltatások kettéválasztása, melyet két jármű a projekt keretében történő beszerzésével szeretnénk megoldani.

11 A Serényi László Általános Iskola április 17-én 11 órától ünnepi műsorral tiszteleg névadója emléke előtt. Az ünnepi megemlékezés része az egész héten át tartó iskolai témahétnek, melynek kiemelt témája Gömör vármegye. A Gömöri barangolások és a Gömöri mesék, mondák programsorozat alatt tanulóink megismerkednek a Barangolások Gömörben Serényis névadónkra emlékezünk gömöri hagyományokkal, szokásokkal, a térség természeti értékeivel, kincseivel. Alsó tagozatosaink Gömörhöz kapcsolódó meséket, mondákat jelenítenek meg, dramatizálnak. Felsőseink műveltségi vetélkedőn mérik össze tudásukat tankerületünk és a szlovák települések iskoláinak diákjaival. A beérkezett pályamunkákból alsó tagozat: Gömör mesevilága illusztrálva, felső tagozat: Ismerd meg településünket, iskolánkat fotókon színvonalas kiállítás nyílik intézményünk aulájában. Serényis diákjaink a témahét délutánjain kézműves foglalkozások keretében betekintenek régiónk népi motívumvilágába, a sportnapon pedig szülők, diákok mérik öszsze ügyességüket, kitartásukat. 11 A színes programokon határon túli tanulók is képviselik intézményüket: Rimaszombat, Bátka, Sajógömör, Tornalja. Nagy szeretettel várjuk őket, hiszen egy több éven át megrendezendő programsorozatnak lesz a nyitórendezvénye ezen áprilisi ünnepség. A Serényi László Általános Iskola tantestülete Tehetség napja Március 25-e, Bartók Béla születésnapja a Tehetséges Magyarországért Alapítvány kezdeményezésére lett országszerte a Tehetség Napja. Az alapítvány, 2005-ben alakult, olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítését tűzte ki célul, amelyben fontos érték az emberi tehetség megbecsülése, fejlesztése, valamint a tehetséges emberek megtartása. Ahhoz, hogy a tehetség megtalálására, kibontakoztatására minél szélesebb körben hívják fel a figyelmet, kiváló alkalom évről évre Bartók születésnapja. Az 1881-ben Nagyszentmiklóson született zeneszerző, zongoraművész és zenepedagógus tehetsége korán kibontakozott: 22 évesen, első koncertkörútján már saját szimfóniájával aratott sikert. Zenei gyűjtései, újfajta hangzásvilága, a magyar és a nemzetiségi népzenekincs feltárása és bemutatása tették őt a maga korában egyedülálló, stílus- és iskolateremtő zenei nagysággá. Putnok is bekapcsolódott a Tehetség napja országos kezdeményezésébe: a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége felhívása nyomán a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében március 25-én hétfőn, közösen ünnepelték Bartók Béla születésnapját az iskolában. Az eredeti helyszín a Mohos sétány lett volna, de a hideg, szeles időjárás miatt az iskola aulájában került sor az ünnepségre. Az emlékműsor Kövér Gergely tanár úr és néptánccsoportjának táncával kezdődött, majd folyamatosan léptek fel a művészeti iskolás diákok és pedagógusok. Bukovinszki Péterné és tanítványai zongora négykezeseket, Szűcs Kornél Sándor és növendékei furulya triót adtak elő, melyek főleg Bartók műveiből álltak. Zárásképpen György Józsefné kórusával két csodálatos számot adott elő. Az emlékműsoron részt vett Katona Pál és Tarr István Putnok város alpolgármesterei, az iskola diákjai, szülők, pedagógusok, méltón emlékeztek meg Bartók Béla nagy magyar zenepedagógusra. Horváth Ilona III. Király Kupa Márciusban került lebonyolításra Városi Sportcsarnokunkban a Király Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna, amely ezúttal is a téli indoor sorozat legnívósabb rendezvényének bizonyult. - 8 csapat fogadta el meghívásunkat a megmérettetésre mondja büszkén Kepecz Zsolt főszervező. Az idei tornának szponzorai is vannak, akik tárgyi felajánlásokkal támogatták a rendezvényt. Idén a díjazáson is apró módosítást hajtottunk végre. A már hagyományosnak számító díjak mellett jutalomban részesül majd a legtöbb gólpasszt adó játékos és a legsportszerűbb csapat is. A torna üde színfoltja volt a Sajóvölgye Focisuli U-17- es gárdájának részvétele,kinek tagjai először vettek részt felnőtt versenyen. A rendezvény természetesen ezúttal is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Pörgős, jó iramú meccseken dőltek el a helyezések és kemény harcot hozott a bronzmeccs és a finálé is. Egyszóval királyul sikerült a 3. Kupa is a résztvevők pedig kiérdemelték a koronát. Helyezések: 1. Unicum 2. Puerto Rico 3. Kezdet Fiai Különdíjasok: Rási Béla Fábián Bence Polónyi Balázs Szabó Dávid Tiba Tamás Szakonyi A meleg időjárás felgyorsítja a mezőgazdasági munkákat, enyhíti az árvízi károkat.

12

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi

KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi BARANYA BARANYA MEGYEI MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYHIVATAL GINOP GINOP 5.2.1-14 5.2.1-14 Ifjúság Ifjúság Garancia Garancia Fábos Fábos Nóra Nóra 2015.09.17. 2015.09.17. Munkaerőpiaci Munkaerőpiaci Osztály

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos.

A kiemelt célcsoportok támogatása a projekt megvalósulása során elsődleges, de nem kizárólagos. Út a munkaerőpiacra A program elsődleges célja a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedésének támogatása különböző bértámogatási, bérköltség támogatási konstrukciók keretében. Emellett a munkaadók számára

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiacát terhelő főbb problémák nagy területi különbségek kevés munkahely kereslet-kínálat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól

Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól Tájékoztató a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól IFJÚSÁGI GARANCIA MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM Célja:hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével javuljon

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, február 21.

Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, február 21. Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Wellbeing Konferencia Sárvár, 2017. február 21. HOGYAN VÁLTOZTAK

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Fejér megye munkaerő-piaci helyzete. A foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatási lehetőségek, kedvezmények

Fejér megye munkaerő-piaci helyzete. A foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatási lehetőségek, kedvezmények Fejér megye munkaerő-piaci helyzete A foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatási lehetőségek, kedvezmények 23 498 24 605 23 884 15 511 16 303 15 042 18 945 19 263 18 069 Fejér megye munkaerő-piaci helyzete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása iránt

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027 A projekt bemutatása Kitekintés Ifjúsági Garancia Rendszer I. Ifjúsági Garancia Rendszer:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben