IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON"

Átírás

1 Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében. Hamarosan egy nyertes pályázat révén új utánpótlás edzőcentrum kerülhet kialakításra városunk Ózd felőli bevezető szakaszán, a volt lóverseny pálya mellett. A beruházás első mozzanataként alapkő letételére került sor az említett napon, Simicskó István sportért felelős államtitkár, Demeter Zoltán és Tamás Barnabás országgyűlési képviselők, valamint Kádár Zsolt a focisuli szakmai igazgatójának közreműködésével. A komplexum megvalósításával 3 nagyméretű labdarúgó pályával és azok kiszolgáló létesítményeivel bővülhet a már meglévő térszínek tárháza, ami tovább segítheti fejlődésében a Sajó völgyében 2 éve elkezdett labdarúgó utánpótlás képzést az SVF keretein belül. - A sport szerepe óriási jelentőséggel bír mondja Simicskó István. Közösségformáló ereje nyilvánvaló, az egészséges életmódra való nevelésben döntő tényező, kapcsolatokat hoz létre, iránymutatást adhat és még sorolhatnám. A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás támogatásával a kormány, az MLSZ és a szponzorok nem csak a magyar foci, de ezen át egy-egy térség felemelkedését is szolgálják. Ez jelen esetben is igaz. Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli megfelelő partner az elképzelések megvalósításában, így jómagam is azon leszek, hogy segítsem ezt az együttműködést. - Putnok városa és a Sajó völgye régió számos nagyszerű labdarúgót adott már a nemzetneknyilatkozza lapunknak büszkén Tamás Barnabás. A putnoki központú focisuli révén ez a tendencia folytatódhat. Másrészt egy gyönyörű komplexum lét- rejötte felvidéki kapcsolatokat generálhat, a sport és a kulturális élet fejlődését is elősegítheti Gömör kapujában. Remélem, hogy a sportot maximálisan támogató kormány hathatós segítségével ez a sportcentrum minél gyorsabban létrejöhet és a jövő tehetségei hamar birtokukba vehetik. A hamarosan induló projekt két füves és egy műfüves pálya kialakítását célozza meg öltözőkkel, vizes blokkal, mobil lelátókkal, öntözőrendszerrel. Nyár közepére a tervek szerint a beruházás nagy része meg is valósulhat. Szakonyi Az óvodai beiratkozás május 6-tól 10-ig a Tompa utcai Óvodában történik óráig óráig ebédidő, a beiratkozás ekkor szünetel. Szükséges iratok: -Gyermek születési anyakönyvi kivonata -Lakcím kártya; Taj kártya -1 hónapnál nem régebbi orvosi igazolás, hogy a gyermeknek nincs fertőző betegsége, közösségben elhelyezhető -Gyermekvédelmi kedvezmény határozatának fénymásolata -Tartós betegség igazolása -3 vagy több gyermek esetén a családi pótlékról államkincstári igazolás

2 Gömöri Hírmondó 2 Évről évre nagyon komoly munka előzi meg egy-egy település költségvetésének elkészítését. Az idei költségvetés tartalmáról, a változásokról kérdeztük az önkormányzat osztályvezetőjét, Rakvácsné Fazekas Erikát: KÖLTSÉGVETÉS -A költségvetés készítésénél milyen változásoknak kellett megfelelni, milyen mozgástere van az önkormányzatnak? -A év tervezésénél fő alapelv volt a bevezetett feladatfinanszírozási rendszer érvényesítése az önkormányzatok költségvetésében. Ez a feladatfinanszírozás azt jelenti, hogy központilag meghatározzák egy adott feladatot hány fővel, milyen kiadási szinten kell ellátni. Következésképpen önkormányzatunknak is ezen elvek mentén kellett a költségvetést elkészíteni. Fontos tényező volt a tervezésnél, hogy működési hitel hiány nem tervezhető az önkormányzat költségvetésében. Ezen intézkedés a gazdálkodást szorítja korlátok közé, meg kívánják akadályozni az önkormányzatok eladósodását. Hitel csak egyedi kormányzati engedéllyel vehető fel. A központi költségvetés azonban tartalmaz kiegészítő forrást az önkormányzatok működőképességének biztosításához, azonban az igénylés feltételei még nem ismertek. A kérdésként elhangzott mozgástér nagyon behatárolt, mivel csak saját bevételeinkből /helyi adó/ lehet az adott feladatra nem elegendő támogatást kiegészíteni, illetve az önként vállalt feladatokat finanszírozni. A saját bevételek növelése azonban nem jelent megoldást a bevételi források növelésére. A tervezésnél is és a gazdálkodás végrehajtása során is arra kell törekedni, hogy az adott feladathoz rendelt támogatás a kiadások teljesítéséhez elegendő legyen. -Az állami adósságátvállalás milyen mértékben érintette Putnok gazdálkodását? -A költségvetési törvény szabályozta az fő feletti települések adósságkonszolidációját. A törvény úgy fogalmazott, hogy az adósságátvállalás 40-70% mértékben érintheti a településeket. Az átvállalás mértéke az adó erőképesség függvénye volt. Putnok városában az adós- ságátvállalás mértéke 70%-os. A Magyar Állam az önkormányzat pénzintézeti adósságállományából Ft összegű adósságot és ennek járulékait vállalja át. E konszolidáció mindenképp könnyebbséget jelent, hiszen az adósság törlesztése saját bevételi forrásból történik, így már évben kedvezőbb pozícióba kerülhetett településünk a forráselosztásnál. -Az általános iskolák az állam fenntartásába kerültek, hárulnak-e feladatok az önkormányzatra? -A fő alatti települések általános iskolái automatikusan a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz kerültek működtetésre. A fő feletti települések pályázatot nyújthattak be az iskolák működtetésének átválla- lására. Putnok város is pályázott. A pályázat meghatározta, hogy vagy teljes egészében átvállalja az állam a működtetést, vagy részben. Önkormányzatunknál az állam részben vállalta át a működtetést, és havonta eft hozzájárulást kell fizetni a fenntartáshoz a saját bevételi forrásból. Az előző évek kiadásait figyelembe véve azonban megtakarítások mutathatók ki, hiszen évek óta az általános iskolai oktatás feladataihoz jelentős forrásokat kellett biztosítani. -Az idei év komoly átszervezést jelentett az intézményi hálózatnál, mik a változások? -A év folyamán önkormányzatunk a törvény erejénél fogva feladatokat kapott, illetve az előzőekben említettek alapján, feladatokat adott át. A feladatok átadásával megszűntek az általános iskolák. Az általános iskoláknál maradó sport, könyvtár, kulturális és étkeztetési feladatok átkerültek a volt Városi Egészségügyi és Szociális Központhoz. E feladati struktúra változás miatt az intézmény elnevezése Humán Szolgáltató Központtá változott, és ezen intézménybe került beintegrálásra a múzeumi ellátás feladata. Összegezve tehát önkormányzatunk három önállóan működő intézménye útján Humán Szolgáltató Központ, Városi Kommunális Gondnokság, Soldos Emília Óvoda látja el feladatait. Két putnoki kislány a Parlament Főrendiház termében Kolarovszki Bettina és Szabó Vivien Így látom a parlament épületét című rajzpályázat eredményhirdetésére utaztak családjaikkal a parlamentbe,ahol I. helyezést, illetve különdíjat nyertek alkotásaikkal. Kövér László és Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés elnöke és alelnöke fogadta a vendégeket,a zsűri nevében Melocco Miklós Kossuth díjas szobrászművész értékelte a gyerekek munkáit. Az alkotások a parlament épületében lesznek kiállítva. A gyerekek felkészítője Bíró Zsoltné tanárnő a Péczeli iskolából.

3 Gömöri Hírmondó 3 Az ÉV EMBERE kitüntető címet dr. Tanner János vehette át A március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor a kitüntetés átadására. Dr. Laczkovich Katalin így ös szegezte a képviselők döntését: Dr. Tanner János címzetes főjegyző, a Putnoki Járási Hivatal hivatalvezetője évben kiemelkedő színvonalú munkát végzett a történelmi alapokon nyugvó Putnoki Járás kialakításában. A 26 települést magába foglaló Putnoki Járás megalakítása rendkívüli szervezőképességet, szakmai ismeretet, és magas szintű vezetői gyakorlatot kívánt. A feladat ellátása során a szoros határidők, és követelmények maradéktalanul valósultak meg, mindeközben egységgé kovácsolva a járási településeket. Kiváló szervező munkájával zökkenőmentesen alakult meg az önkormányzat épületegyüttesében működő járás, szem előtt tartva a város érdekeit szolgáló humán erőforrás kezelést. Érdekérvényesítő képessége folytán a jogszabályi követelmények mellett jó gyakorlatok megvalósulásának alapjait tette le a kormányhivatal és a járás között. A kialakított járási hivatalban magas szintű igazgatási, szakmai munkát szervezett meg, és folyamatosan gondoskodik annak színvonaláról, és az igényekhez igazodó fejlesztéséről. Feladatát az 50 éve elvesztett járási szerepkör szellemiségének megfelelően tevékenyen, dinamikusan, kiváló szinten látja el. Mindezek alapján Dr. Tanner János úr érdemessé vált az ÉV EMBERE kitüntető cím adományozására. A kitüntetés átvételét követően Tanner János a következőképpen fogalmazott: Szeretném megköszönni a magas szintű elismerést. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben a munkában részt vehettem. Ez a munka a két és fél hónap tapasztalatai alapján úgy vélem, hogy közös erőfeszítéssel- ide gondolva polgármester urat, képviselő-testületet, kollegáimat- sikerült. A jövőben is a járási hivatal vezetőjeként a kollegáimmal az a célunk, hogy magas színvonalú, gyors ügyintézéssel szolgáljuk Putnokon és a hozzá tartozó 25 településen mind az ügyintézést, mind az államigazgatási feladatok ellátását, a közlekedési viszonyok javítását, s minden olyan tényezőt, amely jobbá és élhetőbbé teszi ezt a gyönyörű polgári kisvárost, a járás településeit. Tavaszt hozott a Serényisek márciusa Március 15 én a kemény téli időjárásra való tekintettel a Belvárosi Művelődési Házban tartották Putnokon a sokéves hagyományokkal rendelkező megemlékezést az 1848/49-es szabadságharcról. A Serényi László Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak köszönhetően egy felemelő, igazán ünnepi műsornak lehettünk tanúi. Mert a haza nem eladó címmel összeállított zenés, a népi tánc elemeire épülő produkció méltó tisztelgés volt az általános iskolás korosztály részéről a márciusi ifjak előtt. A dicső múlt és a jelen szép ös szefonódását láthatta az ünneplő közönség. Soha nem voltunk olyan egységesek mint ma gondolata nemcsak a 48-as márciusi ifjakban fogalmazódhatott meg, hanem az előadás során a mai Serényis diákok gondolatában is. A fiatalok látványos, szeme- ket és szíveket gyönyörködtető megemlékezését a pedagógus pálya iránt elhivatott tanárok, tanítók állították össze: Berhésné Mérész Ágnes, Majtényiné Murányi Zsuzsanna, Magyar Andrásné, Molnárné Kövér Erzsébet, Molnárné Andók Mónika. Az ünnepi hangulatot emelte a pedagógus kollégák szereplése Ablonczy Lajosné éneke, Szakonyi Zsolt szavalata. Köszönetünket fejezzük ki kollégáink áldozatos munkájáért és tehetséges Sertényis diákjaink ünnephez illő felkészüléséért. A Serényisek ismét megmutatták, hogy méltóak elődeik, a márciusi ifjak örökségére. Az ünneplő megemlékező közönség hozzám hasonlóan eme gondolatokkal távozott a március 15-ei ünnepségről: Szívem természetes helyét találja a kokárda alatt. Markovicsné Demeter Edina A Serényi László Általnos Iskola Igazgatója Kepecz Zsolt, az ünnepség szónoka

4 4 Gömöri Hírmondó Beszélgetés a KIK Putnoki Tankerületének igazgatójával a Putnoki Városi Televízióban -Sokat hallani mostanában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról, és a tankerületekről. Kérem, hogy néhány mondatban mutassa be a tankerületek működését, és feladatait, illetve, hogy milyen céllal hozták létre ezt az új rendszer! -A közoktatás átalakításának jelentős állomása az új köznevelési törvény hatályba lépése mellett az iskolák állami fenntartásba kerülése január 1-jével. Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésének a célja elsősorban az egységes szakmai színvonal biztosítása. A fenntartói feladatok állami átvételével lehetőség nyílik azoknak a különbségeknek a felszámolására, amelyek az önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségei miatt alakultak ki. Tankerület jött létre minden járásban, a főváros minden kerületében és a megyeszékhelyeken. Szeretném kiemelni, hogy a járási és a megyei tankerületek között a feladatellátás típusában van különbség. Például a szakképző intézmények a megyei tankerülethez tartoznak, de ezen kívül a megyei tankerület igazgatója koordináló szerepet is betölt. A tankerületek minden iskolában fenntartói és van, ahol működtetői feladatokat is ellátnak. A fenntartás fogalma a szakmai irányítást jelenti, míg a működtetés az oktatáshoz szükséges feltételek - pl. irodaszerek, tisztítószerek, takarítás biztosítását jelentik. -Minden tankerület ellát fenntartói és működtetői feladatokat is? -Nem, csak a 3000-nél kisebb lélekszámú települések iskoláinak működtetése lett a fenntartás mellett automatikusan az állam kötelessége. Bár ebben az esetben is megtarthatta az önkormányzat a működtetési feladatkört, amennyiben ezt kérte és erre minisztériumi engedélyt kapott. A 3000-nél nagyobb lélekszámú települések nyilatkozhattak, hogy vállalják-e az iskolák működtetésével járó kiadásokat. Ha nem, akkor ebben az esetben is az állam átvállalta, de csak akkor, ha az önkormányzat vállalta, hogy működési hozzájárulást fizet. Ez utóbbi érvényes a két putnoki általános iskola esetében is. A járás területén levő többi általános iskolában a fenntartás mellett a működtetés is automatikusan átkerült a KLIK-hez. Szeretném kiemelni, hogy az állami fenntartásba kerülés, és a működtetés átvállalása ellenére az önkormányzatok továbbra is az ingó és ingatlan vagyon tulajdonosai, azoknak csak a vagyonkezelési joga került a KLIK-hez. Az iskolák és a pedagógusok továbbra is a helyi közösségek meghatározó szereplői. Bízom benne, hogy továbbra is az együttműködés lesz a jellemző az önkormányzatok és az iskolák kapcsolatában. -Kérem, mutassa be a putnoki tankerületet? -A putnoki tankerülethez a putnoki járás területén lévő iskolák tartoznak: a putnoki Serényi László Általános Iskola, a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a ragályi Balassi Bálint Általános Iskola, és zubogyi tagiskolája, a felsőnyárádi Nyárády András Általános Iskola, valamint az Aggteleki Általános Iskola. Ez egy kis tankerületnek számít az iskolák számát nézve, kb. százötven dolgozó, és közel 1500 tanuló tartozik hozzánk. -Vázolná néhány mondatban, hogy kinevezése óta milyen teendőket látott el, mint tankerületi igazgató? november 19-én kaptam meg a kinevezésemet. December közepéig a közel egy hónapos időszak alatt több felkészítő és tájékoztató értekezleten vettünk rész a központban, ahol egy szakmailag jól felkészült, és hihetetlen munkabírású csapat dolgozik. Előkészítettem az átadási átvételi megállapodásokat, találkoztam és egyeztettem az önkormányzatokkal és az iskolákkal. Ezúton is szeretném megköszönni a segítőkész és pozitív hozzáállást, amit a megállapodások megkötése során tanúsítottak. Jelenleg a vagyonkezelési szerződések megkötésével foglalkozunk, és természetesen a nap, mint nap felmerülő aktuális feladatok megoldásával, adatok szolgáltatásával. Koordináltuk az iskolatej szerződések megkötését. Folyamatban vannak a Tisztelt Támogatók! A Gömöri Népfőiskolai Egyesület megköszöni a évi támogatást, amit az adó 1%-nak felajánlásával nyújtottak egyesületünknek, és ezt az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására fordítottunk: -A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése. -A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. -Az amatőr alkotó csoportok tevékenységének támogatása. Kérjük, hogy 2013-ban is segítsenek céljaink megvalósításában! Adószámunk: Tisztelettel: a Gömöri Népfőiskolai Egyesület elnöksége közüzemi mérőórák átírásai, továbbítottuk a nyugdíjba vonulni szándékozó dolgozók kérelmeit stb. Hamarosan sor kerül az első osztályosok beiratkozására, és várjuk a tankönyvrendelet megjelenését is. Mindezek mellett a tankerület legfontosabb feladata az iskolában folyó zavartalan oktató nevelő munka biztosítása, a közben felmerülő problémák azonnali és helyben történő megoldása. A tankerületben dolgozó lelkes és jó munkabírású kollégák segítségével mindent megteszünk azért, hogy a fenntartóváltás ne okozzon fennakadást az iskolák mindennapi életében. Természetesen, mivel egy új rendszer kialakításáról és működtetéséről van szó, a sikeres működtetéshez együttműködésre és megértésre van szükség. kinder+sport versenyen 10 kisdiák Középdöntőig jutott a Péczeli iskola csapata egy országos sport versenyben.a gyerekek sport felszereléseket nyertek iskolájuknak, s az országos döntőbe jutás esetén az iskola tornatermének felújítására nyílik lehetőség.a középdöntőre április 18-án Salgótarjánban kerül sor.a tanulók felkészítője Oszkocsil Zoltán tanár úr. Második helyen jutott be az Észak-Magyarország napilap LADIK nevű versenyének megyei döntőjébe a Péczeli iskola DUMAMANÓK csapata.a versenyzők betekinthetnek a vetélkedő során az újságírás rejtelmeibe.a csapat felkészítője Bíró Zsoltné. Gratulálunk az eddigi szép szerepléshez. Gömöri Hírmondó Kiadja:Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft Putnok, Rákóczi út 2. Felelős kiadó: Szendrei Júlia - Putnok Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Putnok Városi Televízió. HUISSN Főszerkesztő: Egerszegi Márta. A szerkesztőbizottsági tagok: Darnyi Béla (tiszteletbeli szerkesztőségi tag), Deczkiné Horváth Ilona, Fábián Judit, Placskó Klára, Szakonyi Zsolt. Szedés, tördelés, nyomda: Printer-Partner Kft Sajópálfala, Szabadság u. 20. Tel.: /

5 Gömöri Hírmondó 5 Közösségi Ház nyílik Putnokon is kadó rétegeknek segítséget nyújtsanak. Az Ön által vezetett project mennyiben kíván más módszerekhez folyamodni,mi benne az az újdonság, ami sikerrel kecsegtethet? Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás által megnyert TÁMOP A - 11 / projectben dolgozók milyen feladatot vállaltak fel a pályázat segítségével, kik képezik a célcsoportot, akiknek segíteni szeretnének, kérdeztem Telki Zsuzsannától a projekt menedzserétől? A projekt célja, hogy a társult településeken élő hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára lehetőséget nyújtson a hátrányaik leküzdéséhez, a felzárkózáshoz. A helyi szükségletek figyelembe vételével olyan plusz szolgáltatásokat kívánunk beindítani, melyek a közvetlen célcsoport (gyermekek, fiatalok illetve azok családjai) problémáira adnak válaszokat, ezzel együtt a közvetett célcsoport (kistérségben működő intézmények és azok szakemberei) munkáját segíti. Elsődleges célcsoportunkat a gyermekek alkotják 0-18 éves korig, valamint a résztvevő gyermekek szülei. A programelemek összeállítása során cél volt, hogy valamennyi gyermek találjon számára megfelelő programot. Az ország történetében már több alkalommal láthattunk erőfeszítést arra, hogy lesza- Az egyik alapvető különbség az eddigi ilyen jellegű programokhoz képest, hogy az ország több hátrányos helyzetű kistérségében indultak és indulnak hasonló gyerekesély projektek. A programokat a TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt - melynek projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik intézménye az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) fogja össze, biztosítva ezzel a módszertani megalapozást, illetve regionális koordinátorai segítségével a folyamatos szakmai támogatást. Az országos kiterjesztésű gyermekesély prog- ramok így nem elszigetelten működnek, lehetőség van a tapasztalatcserére. Jelentős különbség, hogy olyan komplex, a gyermek szükségleteiből kiinduló szolgáltatás csomagot kínál, mely a gyermekre és környezetére egyaránt hatni próbál. Komplexitásából fakadóan a szülők bevonása mellett egyidőben valósul meg koragyermekkori képességgondozást középpontba állító Biztos Kezdet szolgáltatás, valamint a teljes gyermeki életkort érintő szolgáltatáscsoport. Az előbbieken túl megvalósul az egyes ágazatok, intézmények, szervezetek, érintett és érdekelt szereplők tevékenységének ös szehangolása a program magas színvonalú megvalósítása érdekében. Milyen programokkal, tevékenységekkel találkozhatnak majd a putnokiak az Önök szervezésében a közeljövőben? A program bázisát, gerincét a Közösségi Ház és a Biztos Kezdet Gyerekház alkotja. Az itt megvalósuló programok tekintetében igyekszünk az állandóságot a középpontba állítani. A Biztos Kezdet gyerekház a korai képességkibontakoztatás tekintetében folyamatos jelenléttel áll a 0-5 éves korú gyermekek és szüleik rendelkezésére, míg a Közösségi Ház a nagyobb gyermekekre koncentrál, a média- kézműves- zöld klub, prevenciós- életmód tanácsadással, felzárkóztatással és pótvizsgára való felkészítéssel. Természetesen nincs lehetőség valamennyi program felsorolására, így a fentiekben csupán ízelítőt kívántam adni ezekből. Szakmai megbeszélésre került sor március 28-án a putnoki Közösségi Házban. Hogyan értékeli a találkozót? A projekt megvalósítása során kiemelten kezeljük a helyi szakemberekkel történő folyamatos és szoros együttműködést, hiszen a helyi igények programokba történő beillesztése elengedhetetlen. Az említett szakmaközi megbeszélés során egyértelművé vált számunkra, hogy Putnok városában ez az együttműködés igen hatékony lesz.

6 6 Megújul a szociális alapszolgáltatásunk Városunk újabb sikeres pályázatának köszönhetően /Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon ÉMOP-4.2.1/A / lehetőség nyílik az Idősek Otthonának és a Családsegítő Központnak a felújítására. -A pályázat keretében milyen felújítás történik? Okoz-e fennakadást az intézmények munkájában, igényelt-e bármilyen átszervezést a munkaterület átadása?- kérdeztük Csrefkó Mariannát, az intézmény vezetőjét január első hetében költöztettük el a Szkala B. út 20. sz alatti épület első felében működő szociális alapszolgáltatókat. A házi gondozók és közösségi gondozók ideiglenesen felköltöztek a Családsegítő Szolgálat Tompa M. út 33. sz. alatti épületbe. A támogató szolgálat, az étkeztetés és a nappali ellátás változatlanul a Gondozási Központ épületében működik. Zavartalanul folynak az építési és felújítási munkálatok, bár kissé zsúfoltan dolgozunk, de nem okoz különösebb fennakadást. A Gondozási Központban akadálymentes parkoló lesz kialakítva az udvaron, valamint lifttel is fel lehet jutni majd az emeletre, ahol 3 iroda kap helyet. Ide fognak visszaköltözni a kollégák, s változatlan formában működtetjük a szolgáltatásokat. A földszinten kialakításra kerül a mosókonyha, akadálymentes mosdók, illemhelyek, zuhanyzó, tálalókonyha, kiszolgálóhelyiség, étkező, társalgó. A nappali ellátást magasabb színvonalra kívánjuk emelni. Azokat a nyugdíjas korú személyeket várjuk, akik szeretnének egy közösséghez tartozni, szeretnék hasznosan eltölteni a szabadidejük egy részét, közös programokban kívánnak részt venni, nem akarnak egyedül lenni otthonukban. Intézményünk többféle kikapcsolódásra nyújt lehetőséget és valóban szeretnénk elérni azt, hogy az épület eredeti funkcióját töltse be magas kihasználtsággal,s magas színvonalon tudjuk működtetni. Reggeltől délutánig nyújtunk lehetőséget a kikapcsolódásra, reggelit és ebédet is el lehet fogyasztani helyben. Modern, igényesen felszerelt, minden igényt kielégítő új épületrésszel gazdagodunk. Remélem, amennyiben további pályázati lehetőség nyílik, a hátsó épületrész felújítására is sor kerül a következő évek távlatában. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújításával egy időben zajlanak a munkálatok. Ott már megtörtént a nyílászárók teljes körű cseréje, az épület szigetelése jelenleg is tart. A belső munkálatokat részben befejezték. Közel 100 milliós pályázati pénzből kerül megvalósításra mindez, ez tartalmazza a támogató szolgálatban történő képzéseket, eszközbeszerzéseket. sonló eszközzel dolgozok, ami lehetővé teszi, hogy közvetlenül, kézzel vigyek be adatokat a számítógépbe úgy, ahogy a papírra írok vagy rajzolok. Az anime/ manga stílusában igyekszem dolgozni. Ez a japán animáció rajzstílusa a japán képregény művészetből ered. A hagyományos fametszetekre és tekercsekre rajzolt történetek ötvöződnek az amerikai képregények stílusával. A női alakok ábrázolásánál a korabeli nőideált vették alapul, ami szőke, karcsú nagy kék szemű volt. A technika fejlődésével változtak az ábrázolt alakok is, ami az én rajzaimon is látszik. Mostanában ismerkedem a portrékészítés rejtelmeivel, de itt is a japán gyökerekhez nyúlok vissza. -Ki végzi a felújítást,mikor kerül sor a befejezésére? -A kivitelezési munkálatokat egy helyi vállalkozó, a Galambosi Építőipari és Szakipari Bt végzi augusztus 1. napjáig be kell fejezni a munkálatokat. A kivitelezés a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére az ütemterv szerint halad, remélhetőleg a határidő előtt birtokba tudjuk venni az épületet. Péter Fanni anime manga stílusban alkot Fannival a Kezdőhang áprilisi rendezvényén ismerkedtem meg. Megragadott stílusa,úgy gondolom munkái érdemesek arra, hogy városunk lakossága is megismerhesse őket.kérlek mutatkozz be olvasóinknak! -Tizenhét éves vagyok, a putnoki Serényi Béla Gimnázium 11. B. osztályos rendvédelmi tagozatos tanulója. Általános iskolás korom óta rajzolok, 6 éven át művészeti képzésben részesültem. 4-5 éve készítek számítógépes grafikákat. Kezdetben egérrel rajzoltam, de 1 éve digitális rajztáblát használok. Ez egy sík felületű tábla, amelyen egy tollhoz ha-

7 7 Boldog születésnapot! Kitörési lehetőség a focisuli február 28-án ünnepelte 2. születésnapját a Sajóvölgye Focisuli, aminek története valóságos siker sztori. A klub alig 2 év után az ország, de Közép-Európa egyik legnagyobb utánpótlás egyesületévé nőtte ki magát olyan egyedi jellemzőkkel, melyek példaértékűek lehetnek a következők számára. - Egy álom valósult meg az eltelt időszakban mondja Kádár Zsolt szakmai igazgató. Igazi összefogás és csapatmunka eredménye a 2 év hozama, melyben nagyon sok nagyszerű ember segédkezett. - Hogyan tudnád röviden összefoglalni a történet fejezeteit? - Az ötlet egy olyan foci suli megvalósítása, amely egy alapvetően hátrányos helyzetű régióban közel 50 települést bevonva 7 15 éves srácok oktatását, képzését szolgálja tárt karokra,ezzel pedig támogatásra lelt a legmagasabb szinteken is. Országgyűlési képviselők, polgármesterek, vállalkozók, labdarúgó szakemberek segítettek és adták meg a kezdő lökést, nem feledkezve el a Puskás Labdarúgó Akadémiáról, az MLSZ-ről, sőt miniszter elnök úrról sem. A következő lépés egy olyan edzői stáb kialakítása volt, ami toborzókon, válogatókon át kemény munkával több száz különböző korosztályú gyereket hozott be a rendszerbe, alközpontokat alakított ki, jelen van a régió intézményeiben, edzéseket tart, nevel. A Tanodánk be- épült az intézményi és egyesületi Bozsik programba. Regionális és korosztályos bajnokságokban vesz részt, tornákat szervez és bonyolít, szakmai továbbképzéseken vesz részt, partnerkapcsolatokat épít és még sorolhatnám. - Melyek voltak a két év legemlékezetesebb pillanatai? - Nagyon sok van. A felcsúti szakmai vezetés vizitálása, vagy a Puskás Kupán tett látogatásunk, a múcsonyi edzőközpont elkészülése, a nagyméretű műfüves pályánk átvétele, a nyári edzőtáborok, teremtorna sikerek, vagy a Kelet-Magyarországi válogatott fővárosi szereplése a fiaink vezetésével. - Mire vagy a legbüszkébb szakmai igazgatóként? - Először is tanítványainkra. Focipalántáink igazi családként büszkék arra, hogy Sajóvölgyések, minden korosztályunk motivált és eredményes. Másodsorban edző kollégáimra. Igazi csapatmunka jellemzi ezt a teamet, alázat, személyes példamutatás, foci és gyermekszeretet. Harmadrészt az elért eredményeinkre. Számos trófea, érem, első helyezés, kupagyőzelem. Végül, de nem utolsó sorban, hogy 800 igazolt labdarúgónk között nagyon sok hátrányos helyzetű srácnak jelent kitörési lehetőséget a focisuli, a többi pedig csak hab a tortán. Szakonyi Biztos háttérrel Március 1-jén a putnoki Városháza dísztermében tartotta sajtótájékoztatóját a PVSE labdarúgó szakosztálya. Az ankéton jelen volt Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő, Sólyom Sándor a Puebla Kft. ügyvezetője, a helyi és a salgótarjáni klub vezetősége, játékosok, szurkolók és a média képviselői. Egyesületünk háza táján fontos változás a Putnok Futball Club Kft. megalakulása, mely ilyesfajta formában jóval nagyobb létjogosultsággal bírhat majd a jövőben működését illetően, mint egy szimpla sport egyesület. A hozzászólásokból kiderült, hogy a Puebla Kft. gazdasági társaság anyagi támogatást kíván nyújtani az évadban a helyi klubnak, mint ahogyan az is, hogy a Salgótarjáni FC-vel kialakuló partnerkapcsolat mindkét egyesület számára kölcsönös előnyöket kínál a jövőre nézve. Az elmondottak alapján megfogalmazódott a klub célkitűzése, felvázolásra került egy perspektíva a játékosok számára, de a szponzori szerepvállalás okairól és tájékozódhattak a jelenlévők. - A célunk egyértelműen a következő szezonban az egy csoportos NB II-ben való bentmaradás mondja eltökélten Negrutz Ágoston a PVSE elnöke. Nagyon erős a mezőny, de én úgy vélem az új igazolásokkal sikerül majd egy olyan ütőképes csapatot összeállítanunk, ami felveszi a versenyt a legjobbakkal is. Szeretném kiemelni és megköszönni a putnoki városvezetés támogatását, a sporthoz való hozzáállását. - Azt hiszem egy karriert építő focistának érdeke, hogy előre lépjen - véli Tamás Barnabás - ehhez pedig az NB II-ben lévő tagság nyújthat kellő perspektívát. A Puebla Kft. támogatásával biztos a háttér a csapat mögött és ezért köszönet Sólyom Sándornak. Másrészt kiemelném, hogy a Sajóvölgye Focisuli a jövőben egy olyan utánpótlás bázist nyújthat a klubnak, amiből hosszú távon profitálhat egyesületünk. Ehhez azonban szintén az egy csoportos NB II képezhet alapot. - Az, hogy a Puebla Kft. 48%os részesedést szerzett a PVSEben és fő szponzorként lép fel az évadban számos tényező indokolta. érvel Sólyom Sándor. Putnokot hosszú évekre vis szamenőleg a megbízhatóság, a biztos háttér, a kiszámíthatóság jellemzi. Erre alapozva próbálunk majd egy még sikeresebb klubot működtetni a gazdálkodás területén is. Azt hiszem a megfogalmazott cél reális és elérhető, már csak az utánpótlás képzés miatt is. Az ankét végén bemutatásra kerültek a klub frissen igazolt játékosai, majd a média kérdéseire válaszoltak az illetékesek. Szakonyi

8 8 Gondolatok a szerelemről: Kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. A válaszok mélysége és komolysága sok esetben a kérdezőket is meglepte. Íme néhány gondolat a gyermekektől: Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy az ő szájában - biztonságban van a neved. Zsolti - 4 éves A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de belekortyol, mielőtt odaadná neki, csak a biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e. Dani - 7 éves A szeretet az, amikor elmondod egy fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre ő ezután mindennap csak azt hordja majd. Nóri - 7 éves Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik. Júlia - 8 éves MEGMENTÉSRE VÁRVA Kádi Péter kiállítása a Holló László Galériában A szolnoki festőművésszel 11 éve ismerkedtem meg a Tokaji Alkotótáborban, ahol barátommá fogadtam az akkor még egyetemista fiút. Akkoriban verseivel jelentkezett. Szerettem ezeket a verseket, friss, üde színfoltok voltak és főként egyedi hangvételűek. Fiatalosan nyers, szókimondó,szürrealista verseiben szinte mindig megtalálható az ember. Ma már beérett művész, főként festészetével arat sikereket. A szolnoki Aranysor Íróklub egyik alapító tagja, januárjától vezetője. Mikor kezdtél el festeni? Festői pályafutásom án kezdődött. Egy bio farmon voltunk a Dunántúli-dombság közepén, Helesfa mellett. Aztán kirándulni mentünk társaimmal s bejártuk a környéket. A cél Ibafa volt. Meg akartuk nézni a pipa múzeumot, de csak Almáskeresztúrig jutottunk. Johe (Heil József) házáig. Ez a ház egy mini csoda. A padlót, a falakat és a plafont festmények alkotják. Gyönyörű ház! A nézelődés végén leültetett bennünket a legnagyobb szoba sarkába, a házigazda, ahol egy hatalmas asztal állt. Tele volt festékkel, ecsetekkel, rongyokkal, mindenféle eszközökkel, kemény lapokkal. Vastagon festékes volt és alig volt rajta hely. Itt csináltunk egy kis helyet, majd festéshez láttunk. Itt ez a szokás. Minden látogató fest. Én egy indián mágust festettem, aki a tűz mellett varázsol, a tűz füstje az égig ér. Sugallatom volt. S festettem. Az én festményem annyira megfogta Johét, hogy még az udvarlást is abbahagyta, egyik társunk nagyon tetszett neki, és attól kezdve csak velem foglalkozott. Rengeteg kérdése volt. Festettem már? Kinél tanultam? Mikor találtam ki? Miért így készítettem el a képet? Mondtam, hogy még soha nem festettem. Úgy búcsúzott el, csillogó szemekkel tőlem, hogy két kézzel rázott velem kezet. Egy ilyen meleg fogadtatást nem utasíthattam vissza. Meginvitált a festészetbe. A Kezdőhang palettáján a szerelem Ennek az irodalmi és zenés műsornak a készítői ráéreztek arra az igényre,hogy városunkban szép számmal akadnak olyanok, akik tehetségesek, szeretnék megmutatni magukat a közönségnek, s olyanok is, akik kíváncsiak minderre. Hatodik alkalommal telt meg az esti órákban a Tóth Ede Művelődési Ház nagyterme,ahol a téma a szerelem volt zenében, táncban, irodalomban, s a képzőművészetben. Az emberi élet egyik legnagyszerűbb érzése. Felejthetetlen perceket szereztek az előadók. Könnyet csalt a jelenlévők szemébe Gnotek Katalin és Csipkés Zsolt előadásában Shakespeare 75. szonettje. Elementáris erővel tört fel a vallomás ajkukról. Felkészítőjük Farkasné Kocsis Ildikó volt. Placskó Lajos előadásában szintén felcsendültek a szonett felejthetetlen sorai: Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Kalivoda Bettyna Szerelmi kontrasztok c. versének hatása drámai volt, mélyen megérintette a hallgatóságot. Péter Fanny bájos egyszerűséggel mesélt számítógépes grafikáiról, e napon a téma nála is a szerelem volt. A Péczeli iskola tanulói-. Horváth Dániel és Horváth Mózes, Mikó László-György Józsefné szakmai irányításával gyönyörű dallamokat varázsoltak a hallgatóságnak. Kövér Gergő, Bóna Boglárka néptánccal, majd Bartha Gabriella, Szűcs Kornél,valamint Dérer Zsolt és felesége Tünde érzéki táncukkal bűvölték el a közönséget. Fiatalság-szerelem gondolat jegyében zárták az estet a Péczeli iskola fiatal táncosai: Juhász Adél, Gere Vivien, Szabó Judit Fanni, Ambrus Nikoletta, Fecsku Éva, Kunvári Márton, Lukács Balázs Bence, Molnár Balázs, Szilágyi Gergő, Gál Bence, Vadnai Martin. A fiatalok táncát Bartha Gabriella koreografálta. Az est jó hangulatú beszélgetéssel zárult. E.M. Gázszivárgás Putnokon, Húsvét első napjának hajnalán a Rákóczi utca egyik lakatlan házánál szivárgott a gáz. Az ott lakók értesítették a katasztrófavédelem munkatársait. A helyszínre az ózdi hivatásos tűzoltók és a Borsod Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonult, akik kiérkezésüket követően megállapították, hogy egy lakóház előtti gázcsonkból földgáz szivárog. A gázszivárgás ötven méteres körzetében élőknek ideiglenesen el kellett hagyniuk otthonaikat. Az ott lakók számára biztosítottak átmenetileg melegedőt, de mivel a problémát, a gázvezeték helyreállítását a gázszolgáltató szakemberei hamar elvégezték, ezt követően a lakók visszatérhettek az otthonaikba. A gyors észlelésnek és a szakszerű ellátásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt. Abban bízunk, hogy nem rongálás miatt történt a gázcsonk szivárgása, hanem az időjárás vasfoga tette azt tönkre, és nem kell hasonló eseménytől tartani a lakosoknak. F. Judit

9 Tájékoztató a Munkaügyi kirendeltségeken évben elérhető, nyílt munkaerő-piaci támogatási lehetőségekről 9 Első Munkahely garancia program A program célja: 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerőpiaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzése. Időtartama: március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014-es évet. Célcsoport: 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek. Program elemei: 1. Bérköltség támogatás 2. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése A program bérköltség támogatása Munkáltatói kör: 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatást vállaló munkáltatók. Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló felvétele a február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. A támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatás A támogatás mértéke: munkabér és a tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a legfeljebb a minimálbér másfélszerese ( Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig Foglalkoztatást bővítő bértámogatás A támogatás célja: az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése a munkáltatók támogatása által A támogatás célcsoportja: - hátrányos helyzetű vagy - megváltozott munkaképességű személyek A támogatás alapfeltétele - A munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva A támogatás forrása, mértéke, időtartama, maximális támogatás Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprésze Támogatás mértéke: - hátrányos helyzetű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 50%-áig, - megváltozott munkaképességű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 60%-áig. Támogatás időtartama: maximum 6 hónap A támogatás alapjául figyelembe vehető bruttó bér maximális mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén: A minimálbér kétszerese (2013-ban: Ft.) TÁMOP A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) program A program célja: hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését. A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani. Forrása: az Európai Szociális alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. Időtartama: A projekt május 1. és április 30. között kerül megvalósításra. A támogatott foglalkoztatatáshoz kapcsolódó támogatások a teljes projektidőszak alatt vehetők igénybe. A program célcsoportjai: 1. Alacsony iskolai végzettségűek, év alatti fiatalok, vagy az Flt. 58. (5) bekezdés k) pontja szerint meghatározott pályakezdők, évet betöltött álláskeresők, 4. Gyermekgondozásból, hozzátartozó ápolásából visszatérők, 5. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak, 6.Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: - legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy - családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek, vagy, - gyermekét egyedül nevelők, vagy - elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy - csoportos létszámleépítéssel érintettek TÁMOP támogatási eszközei 1. Képzési támogatás - teljes képzési költség - keresetpótló juttatás (közfoglalkozatási béralapulvételével) - képzéshez kötődő utazási költségtérítés (helyi, helyközi) - gyermekfelügyelet vagy hozzátartozó gondozásához kapcsolódó költségek támogatása 2. Elhelyezkedést segítő támogatások - Bértámogatás (bruttó bér + SZHA 70%-a + továbbfoglalkoztatási kötelezettség) - Munkatapasztalat szerzési támogatás (100%-os támogatás) - 3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása (3x4 hónap) 3. Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása (helyi, helyközi, saját gépjármű használata) 4. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (6 hónapos támogatás) 5. Lakhatási támogatás (2012. okt. 1-től, 18 hónapos időtartamú támogatás) 6. Foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségének megtérítése 7. Munkaerő-piaci szolgáltatások és azok igénybevétele esetén felmerülő helyi és helyközi utazási költségek megtérítése, keresetpóló juttatás. Munkahelymegőrző támogatás Támogatható az a munkaadó amely működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, és a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a kirendeltséghez írásban bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét a kirendeltséghez benyújtja, és a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, és írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és amely a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, és a munkavállalók támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, és a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt felhatalmazó levelet a hatósági szerződés aláírásakor átadja, és írásban nyilatkozik arról, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik. A támogatás időtartama és mértéke A vissza nem térítendő támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 6 hónapig, havonta utólag folyósítható. A támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállalók munkabére és járuléka együttes összegének 25-75%-áig terjedhet. A támogatás a munkabér és járuléka együttes összegének 50-90%-ában állapítható meg, ha az érintett munkavállaló: - személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy - megváltozott munkaképességű, illetve rehabilitálható személy, vagy - foglalkoztatása a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át ( Ft/fő/ hó). Csökkentett munkaidő esetén a támogatás alapját képező bérköltség maximális összege a munkaidő csökkenés mértékével arányos módon vehető figyelembe.

10 10 Búcsú Gomba Leventétől Néhány nappal ezelőtt megdöbbenve fogadtuk és adtuk tovább a szomorú hírt: Gomba Levente eltávozott az élők sorából. Levente! Elmentél, itt hagytál bennünket az első és egyben utolsó osztályodat azt a társaságot, amelynek osztályfőnöke és igazgatója is voltál. Szeptemberben lesz, hogy 48 évvel ezelőtt szinte egy időben léptük át a gimnázium kapuját: feleségeddel Ti kezdő pedagógusként, mi pedig kezdő gimnazistaként. Az ünnepélyes tanévnyitó után gyorsan megtudtuk, ki került az A-ba és ki a B-be, így tudtuk meg azt is, hogy az A osztály osztályfőnöke Te, a B osztályfőnöke feleséged lett. Bennünket egy új, még formálódó iskola sok sok új pedagógussal, míg benneteket az első munkahely, a formálódó tanári kar, egy idegen település és sok pajkos diák és a nem éppen hálás osztályfőnöki munka várt. A gimnáziumi képzés alatt is nekünk jutott a dolgok könynyebbik fele. Szívesen és nagy ambícióval vettünk részt az átköltözésben, az új szaktantermek, a szertárak kialakításában, az udvar rendezésében, a középiskolák között folyó különböző versenyekben. Felejthetetlen élményeket szereztünk a két osztály közös kirándulásain, Szentendrén, Balatonon, Izsákon a szőlőszedésen. Gondtalan diákéveink hangulatát néhány osztályfőnöki, szaktanári vagy igazgatói intő, felmérő dolgozat, kötelező tanszoba tudta csak némiképp megzavarni. A félelem akkor tört ránk, amikor az utolsó évben munkád eredményeként igazgató lettél. Azt hittük, érettségi előtt egy új osztályfőnökkel itt a vég, de ezt a vészjósló helyzetet is nagyon jól megoldottad számunkra. Tudtuk, hogy a mindjobban összemosódó két osztály vezetése osztályfőnökként rátok hárult. Rávenni bennünket, hogy tanuljunk is azért valamit, vigyázni, hogy nagyon ne térjünk le a helyes útról, hogy a nagyobb kalandokat is ép bőrrel ússzuk meg. Természetesen ott volt még az iskola vezetése, a formálódó tanári kar, és nem utolsósorban az időközben megszületett saját gyermekről való gondoskodás. Úgy gondoljuk, felnőtt fejjel azt is tudjuk már, hogy ez egy igen embert próbáló időszak volt. Levente! Az A és B osztály nevében köszönöm a gondtalan diákéveket, a törődést, a gondoskodást, azt, hogy példás osztályfőnökünk, igazgatónk voltál, hogy példaértékű alapot adtál további tevékenységünkhöz. Könnyes szemmel, fájó szívvel hajtjuk meg fejünket és kísérünk utolsó földi utadra. Kedves Osztályfőnökünk és Igazgatónk, kedves Levente! Nyugodj békében! (Erki Kázmér búcsúztatója. Elhangzott Putnokon, március 18-án Gomba Levente sírjánál.) Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon Azonosítószám: ÉMOP-4.2.1/A Projekt kezdése: Befejezése: Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft Támogatás: 95%, önrész: 5% Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő szervezet: MAG Zrt. A projekt céljai: - A szociális alapszolgáltatások színvonalának emelése. - A működési engedély végleges megszerzése a támogató szolgáltatás és nappali ellátás-idősek klubja tekintetében. A klub életének még magasabb szintre történő emelése. 1. A projekt során érintett szociális alapszolgáltatások a következőképpen kerülnek elhelyezésre: a földszinten kerül kialakításra az étkeztetés, valamint a nappali ellátás. Az emeleten a házi segítségnyújtás, közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás elhelyezése történne. A felújítás során akadálymentes WC, parkoló és lift építését és napkollektor elhelyezését is tervezzük. A támogató szolgáltatás és az étkeztetés ellátásához kapcsolódóan 2 db jármű beszerzése is megvalósul. 2. A projekt célcsoportja: Putnokon és térségében (Dubicsány, Serényfalva, Gömörszőlős, Kelemér, Bánréve, Sajómercse, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Hét) a különböző szolgáltatások célcsoportjai nehéz helyzetben lévő egyének, különösen az idősek, a speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges a társadalmi elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása. 3. A projekt szakmai tartalma: Étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, nappali ellátás, Támogató szolgáltatás. Szükségessé válik az épület tetőterében iroda helyiségek kialakítása, így a földszinten felszabaduló helységekben átépítéssel kialakítható a hiányzó pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, személyes ruházat tisztítására alkalmas közösségi terek. A jelenleg használatban lévő gépjármű általános állapota már nem elégíti ki a felmerülő alapvető szükségleteket, illetve indokolttá vált az étkeztetési és a támogató szolgálaton belüli személyszállítási szolgáltatások kettéválasztása, melyet két jármű a projekt keretében történő beszerzésével szeretnénk megoldani.

11 A Serényi László Általános Iskola április 17-én 11 órától ünnepi műsorral tiszteleg névadója emléke előtt. Az ünnepi megemlékezés része az egész héten át tartó iskolai témahétnek, melynek kiemelt témája Gömör vármegye. A Gömöri barangolások és a Gömöri mesék, mondák programsorozat alatt tanulóink megismerkednek a Barangolások Gömörben Serényis névadónkra emlékezünk gömöri hagyományokkal, szokásokkal, a térség természeti értékeivel, kincseivel. Alsó tagozatosaink Gömörhöz kapcsolódó meséket, mondákat jelenítenek meg, dramatizálnak. Felsőseink műveltségi vetélkedőn mérik össze tudásukat tankerületünk és a szlovák települések iskoláinak diákjaival. A beérkezett pályamunkákból alsó tagozat: Gömör mesevilága illusztrálva, felső tagozat: Ismerd meg településünket, iskolánkat fotókon színvonalas kiállítás nyílik intézményünk aulájában. Serényis diákjaink a témahét délutánjain kézműves foglalkozások keretében betekintenek régiónk népi motívumvilágába, a sportnapon pedig szülők, diákok mérik öszsze ügyességüket, kitartásukat. 11 A színes programokon határon túli tanulók is képviselik intézményüket: Rimaszombat, Bátka, Sajógömör, Tornalja. Nagy szeretettel várjuk őket, hiszen egy több éven át megrendezendő programsorozatnak lesz a nyitórendezvénye ezen áprilisi ünnepség. A Serényi László Általános Iskola tantestülete Tehetség napja Március 25-e, Bartók Béla születésnapja a Tehetséges Magyarországért Alapítvány kezdeményezésére lett országszerte a Tehetség Napja. Az alapítvány, 2005-ben alakult, olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítését tűzte ki célul, amelyben fontos érték az emberi tehetség megbecsülése, fejlesztése, valamint a tehetséges emberek megtartása. Ahhoz, hogy a tehetség megtalálására, kibontakoztatására minél szélesebb körben hívják fel a figyelmet, kiváló alkalom évről évre Bartók születésnapja. Az 1881-ben Nagyszentmiklóson született zeneszerző, zongoraművész és zenepedagógus tehetsége korán kibontakozott: 22 évesen, első koncertkörútján már saját szimfóniájával aratott sikert. Zenei gyűjtései, újfajta hangzásvilága, a magyar és a nemzetiségi népzenekincs feltárása és bemutatása tették őt a maga korában egyedülálló, stílus- és iskolateremtő zenei nagysággá. Putnok is bekapcsolódott a Tehetség napja országos kezdeményezésébe: a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége felhívása nyomán a Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében március 25-én hétfőn, közösen ünnepelték Bartók Béla születésnapját az iskolában. Az eredeti helyszín a Mohos sétány lett volna, de a hideg, szeles időjárás miatt az iskola aulájában került sor az ünnepségre. Az emlékműsor Kövér Gergely tanár úr és néptánccsoportjának táncával kezdődött, majd folyamatosan léptek fel a művészeti iskolás diákok és pedagógusok. Bukovinszki Péterné és tanítványai zongora négykezeseket, Szűcs Kornél Sándor és növendékei furulya triót adtak elő, melyek főleg Bartók műveiből álltak. Zárásképpen György Józsefné kórusával két csodálatos számot adott elő. Az emlékműsoron részt vett Katona Pál és Tarr István Putnok város alpolgármesterei, az iskola diákjai, szülők, pedagógusok, méltón emlékeztek meg Bartók Béla nagy magyar zenepedagógusra. Horváth Ilona III. Király Kupa Márciusban került lebonyolításra Városi Sportcsarnokunkban a Király Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna, amely ezúttal is a téli indoor sorozat legnívósabb rendezvényének bizonyult. - 8 csapat fogadta el meghívásunkat a megmérettetésre mondja büszkén Kepecz Zsolt főszervező. Az idei tornának szponzorai is vannak, akik tárgyi felajánlásokkal támogatták a rendezvényt. Idén a díjazáson is apró módosítást hajtottunk végre. A már hagyományosnak számító díjak mellett jutalomban részesül majd a legtöbb gólpasszt adó játékos és a legsportszerűbb csapat is. A torna üde színfoltja volt a Sajóvölgye Focisuli U-17- es gárdájának részvétele,kinek tagjai először vettek részt felnőtt versenyen. A rendezvény természetesen ezúttal is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Pörgős, jó iramú meccseken dőltek el a helyezések és kemény harcot hozott a bronzmeccs és a finálé is. Egyszóval királyul sikerült a 3. Kupa is a résztvevők pedig kiérdemelték a koronát. Helyezések: 1. Unicum 2. Puerto Rico 3. Kezdet Fiai Különdíjasok: Rási Béla Fábián Bence Polónyi Balázs Szabó Dávid Tiba Tamás Szakonyi A meleg időjárás felgyorsítja a mezőgazdasági munkákat, enyhíti az árvízi károkat.

12

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1 1. Alapvető cél Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű

Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű Nyugodt szívvel, jó érzésekkel távozik Lovászi Zoltánné Anna, az Atomerőmű újság nyugdíjba készülő főszerkesztője, mert úgy gondolja, összeszokott, jól együttműködni tudó csapatot hagy maga után. 15. oldal

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA

ALMÁDI NAPOK 2015. 3-5., 10-12. 17-19. 2015. 29. 2. 2015. XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA 2015. július 3-5., 10-12. és 17-19. ALMÁDI NAPOK 2015. Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Nyit a strand. Pásztón! Múltidézés az Árpád-kor jegyében

Nyit a strand. Pásztón! Múltidézés az Árpád-kor jegyében 2014. május XXV. évfolyam 4. szám Pásztó hiány-, hitelés kamatmentes! Legutóbbi ülését április 29- én tartotta a pásztói képviselő-testület. A legfontosabb na pirendi pont a 2013. évi költségvetési zárszámadási

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben