Akeresztgombja. A kereszt gombja PÜNKÖSTI ÁRPÁD OSIRIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akeresztgombja. A kereszt gombja PÜNKÖSTI ÁRPÁD OSIRIS"

Átírás

1 A kereszt gombja PÜNKÖSTI ÁRPÁD Akeresztgombja PÜNKÖSTI ÁRPÁD OSIRIS

2 PÜNKÖSTI ÁRPÁD A kereszt gombja

3 Magyarország felfedezése A KURATÓRIUM TAGJAI Andor Mihály Gombár Csaba (elnök) Letenyei László Õrszigethy Erzsébet Pótó János Pünkösti Árpád Tóth Pál Péter Végvári Imre

4 PÜNKÖSTI ÁRPÁD A kereszt gombja Az ORFI esete az Istenes Szent János Betegápoló Renddel OSIRIS KIADÓ Budapest, 2010

5 A kötet megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta. Osiris Kiadó, 2010 Pünkösti Árpád, 2010

6 Tartalom Vissza, vissza! Mit vissza? 12 A mérleg nyelve 53 Hat törpe 70 A mézesmadzag szopogatása 86 Hátrább az agarakkal! 103 Iszapbirkózás 130 Sajtó alatt a kormány 158 Újrakezdés 204 Élveboncolás 226 Vörös kámzsa 252 Rendes libikóka 272 Kitüntetés? Eltüntetés! 302 A mi atyánk 319 Búcsúszavak 354 Történeti kronológia 359

7

8 Ars poetica: Csak a tények és a szavak összhangja számít, az egyén, a hivatás, a rang nimbusza nem. P. Á. Történetünk arról szól, hogy a Magyarországon épphogy csak létezõ irgalmas rend, teljes nevén Istenes Szent János Betegápoló Rend miképpen szerzett-kapott vissza félig-meddig akarata ellenére egy kórházat, becsvágyó embereknek, bal- és jobboldali kormányfõknek, valamint az elvarázsolt orvosi karnak köszönhetõen. Vagyis: miképpen fûrészelték ketté a jól mûködõ Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetet (ORFI), mivel jórészt az 1951-ben államosított rendi kórházra épült. Egy szegénybõl kettõt ugyan mért csináltak? Ez a história a rendszerváltás kétbalkezes eseteinek egyike. Egymásra talált itt a politika, a katolikus egyház és az egészségügy (az orvosi kar). Mindhárom szereplõ önmagában is magyarosan egyedi; hárman együtt csodákra képesek. Kor-házakra. Az ORFI patológus fõorvosa, Neumark Tamás indította el a lavinát. Ráérzett, hogy az 1989-es társadalmi felhorgadások kedveznek efféle zúdulásnak. Sokan ugrottak talpra akkor, hogy na, végre, eljött az idõnk! Ám a nagy idõk kevés markáns egyéniséget és gondolatot szültek. Nagy akarás, nagy nyögés; tiltott, elfojtott jobbítás alig-alig, inkább naftalinszagú álmok. Egeret szültek a hegyek. Neumark doktor elképzelése közvetve buzdítást kapott magától az egészségügyi minisztertõl, a magyar rendfõnöktõl, a katolikus egyháztól, no meg fõorvostársaitól ennyi kísértésnek egy nála kevésbé lelkes ember sem tudott volna ellenállni. A fõorvos elõbb-utóbb szembekerült kórháza új fõigazgatójával, Bálint Gézával, majd az új minisztériummal, egy idõ után a katolikus püspöki karral, sõt az irgalmas rend római generálisával, a bécsi provinciálisával, de talán még korábbi önmagával is. Ám egyházat érintõ ügyrõl lévén szó, Neumarkot négy éven át alig-alig fékez- 7

9 ték, így szent buzgalommal és vaskos naivitással dirigálta a volt rendi kórház visszaszerzését. Õ részben magánbiztosítók és bankok segítségével mûködtetett intézményrõl álmodozott már több mint húsz évvel ezelõtt, ami Magyarországon újszerû, ismeretlen volt a szponzorok, hitelezõk számára, és idegen a gyógyításban a pénztõl, a vállalkozástól (élet)idegenkedõ egyház, a rend, és sok politikus számára is. Neumarkot négy-öt év után többé-kevésbé ráébresztették, hogy sorsszimfóniát vezényel. Miután sem az irgalmas rend római központjában és osztrák tartományában, sem a magyar katolikus püspöki karban nem talált igazán pártfogóra, azt vélte megoldásnak, hogy a kórházat a Máltai Szeretetszolgálat vegye át. Megpróbálta vezetõjét, Kozma Imre atyát az ügy mellé állítani. Bár P. Kozma Imre O. H. apostoli protonotárius kanonok 1 példás alakja az elesettek gyámolításának, mindenféle humánus tettnek, eleinte mégsem mutatott nagy hajlandóságot arra, hogy ezt a keresztet is a nyakába vegye. Ám õ ezt tagadja, ahogy azt is, hogy végül az ORFI két-három fõorvosának a kérése, biztatása ébresztette rá, mennyire Istennek tetszõ cselekedet volna, ha belépne a halódó rendbe, és felvirágoztatná azt. A szeretetszolgálat mellé illene egy kórház is. Mi a különbözõ dokumentumokból mégiscsak arra következtetünk, hogy Kozma Imre fokozatosan jött rá, micsoda lehetõség, mekkora rang és hatalom egy gyógyintézet tulajdonosának, kilencszáz alkalmazott szürke (fekete?) eminenciásának lenni; a betegeken segíteni. Amikor aztán 1996-tól kezébe vette a gyeplõt, senki sem tudta vagy merte útját állni, nemcsak itthon, hanem Rómában és Bécsben sem, ahol közben az irgalmas rend reális szemléletû vezetõi helyére új, konzervatívabb perjelek léptek. Nem lenne teljes a nyitány Csilla von Boeselager ( ) említése nélkül. Ez a Venezuelán, USA-n, Németországon keresztül hazatérõ, szívét és több milliárd forintnyi segélyt Magyarországra hozó asszony a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, 8 1 A protonotárius egyházi cím (régen ítélõmester), a kanonok papi méltóság, a káptalan tagja.

10 a keletnémet menekültek 1989-es védangyala látnoki módon azt mondta 1988 karácsonyán a Magyar Nemzetnek: Szeretne közremûködni egy katolikus kórház és ápolórend létrehozásában. A felszerelést magára vállalná és persze pénzt is»kunyerálna«vállalatoktól, bankoktól. A kórház, amelyben kápolna is lenne, a magyar katolikus egyház kezelésében mûködne, a megújuló társadalombiztosítás közremûködésével. 2 Vajon ezek a mondatok adtak-e valamelyik szereplõnknek ötletet, felfigyelt-e közülük erre bárki is? Kozma Imrével õ szoros kapcsolatban dolgozott. Ha megéli, másként alakulhatott volna a Budai Irgalmasrendi Kórház (BIK) sorsa és alighanem szellemisége is. Amikor 1989-ben elindult a harc az elbirtokolt kórház visszaszerzéséért, hét hetven év fölötti tagja volt a magyarországi irgalmas rendi tartománynak. Mikor 2008 márciusában hozzákezdtem a történet megírásához, az akkor már mindössze háromtagú rend átlagéletkora jóval alacsonyabb volt. Egyetlenegy fiatal atya bajlódott a pécsi rendházban az idõsotthon-kórházukkal, Budapesten pedig ketten szolgáltak. Neumark, Bálint, Kozma, sõt Horn Gyula és Orbán Viktor miniszterelnökök neve mellé még százak említése kívánkozna, akik akarva-akaratlan szereplõi voltak a históriának. Közülük többen meg is jelennek az elbeszélõk sorában, de számosan említetlenül maradnak, mert elsõsorban az orvosok még névtelenül sem kívánták megosztani emlékeiket a nyilvánossággal, noha többségük nyugdíjas, és azt hinnénk, õk már senkitõl és semmitõl nem függnek. De van szakmai összetartás, vallási kötõdés, vagy tartózkodás a katolikus egyház és az egyházi személyek kibeszélésétõl. A nyudíjas korú, de még mindig aktív fõorvos így indokolja saját és kollégái szájzárát: Tudja, háborúban hallgatnak a múzsák! felnézek a jegyzetembõl. A háborút úgy értse, hogy túlélésért küzd az egészségügy és azon belül a BIK még inkább, és szinte szüntelenül. 2 Kertész Péter: A bárónõ látogatásai. Magyar Nemzet, december 24. 9

11 A világi kórház, az ORFI mellett elkötelezett, ma is aktív fõorvos így indokolta hallgatását: Elég visszataszító történet, különösen a szétválás utolsó évét felejteném. Egykori fõorvostársa tíz éve már csak heti két órát rendel az irgalmasoknál, beszélgetésünk után mégis felhív, hogy nem kíván szerepelni Milyen félnivalója van? kérdem tõle. Mi lenne? De annyit fáradoztam a rendi szellemiségû gyógyításért, hogy munkásságommal ellentétes lenne a részvételem egy kritikus szemléletû könyvben. Nem fordulhatok szembe azzal, amit eddig tettem. A családunk is tiszteletben tartott minden egyházat, minden papot, mert õk mindig jót akarnak. Betléri István doktor (1927), aneszteziológus fõorvos sem kívánt semmkiképp sem szerepelni. Sokatmondó vizsgáztatásom közben kétszer is fel akartam állni, szerencsémre nem tettem, mert végül kötélnek állt: Beszélt Kozma Imrével? kezdte a faggatásom 2008 novemberében. Még nem, de a Budai Irgalmasrendi Kórház elsõ fõigazgatójával, Naszlady Attila professzorral megüzentem neki, hogy könyvet írok a kórház újjáalakulásáról, és késõbb jelentkezem. Mi az ön premisszája? Elsorolom az elsõ bekezdésben írtakat. Eszerint hiba volt a kórház visszaadása? Az új, háromszáz ágyas, Árpád fejedelem úti ötemeletes épülettel talán már mégsem kellett volna kistafírozni õket. Ami a rend telkére épült, és törvény szerint az irgalmasokat illette! A Marczibányi Alapítvány telkére, ahogy eredetileg a Császár Komjádi uszoda is. Örülnék, fõorvos úr, ha az a püspök beszélhetne most önnel, aki azt mondta nekem, hogy a volt egyházi vagyon hûbelebalázs módra történõ visszaadása több kárt okozott az egyháznak, mint amennyi haszonnal járt! Ki volt az a püspök? Nem szóvivõ vagyok. 10

12 Felkérésre készíti a könyvet? Sõt felbujtásra! Megírja, hogy nincs elég pénze az irgalmas rendi kórháznak, és szüntessék meg? Értetlenül nézek rá. Az újságírás a legnagyobb hatalom! Hol van ez már, fõorvos úr! Az újságíróknál kisebb hitelük csak a politikusoknak van! A bulvár, na és a kereskedelmi televíziók meg a politika úgy leértékelte a szavakat, hogy bármit világgá lehet kürtölni, visszhang nélkül. A BIK mellett lévõ virágüzletet sem tudná egy újságíró becsukatni! Célom csupán megörökíteni, ami történt, tükröt tartani az eseményeknek, hogy lássák magukat, és mi õket. Megírja azt is, hogy a kórháznak azért nincs pénze, mert a mai ocsmány posztkommunista hatalom nem adja meg az egyháznak, amit Horn Gyula a vatikáni egyezményben vállalt? Ha így van, miért ne? Egyelõre csak azt tudom, csupán a katolikus egyház évente nagyjából ötvenmilliárd forintot kap az adófizetõk pénzébõl különbözõ célokra. A posztkommunista Népszabadság cikkírója bírálhatja a posztkommunizmust? Honnan veszi, hogy posztkommunista a lap? Olvasója? Nem, a másik komoly újság, a Magyar Nemzet az én lapom. De miért ne lenne posztkommunista, ha a nevét is megõrizte? Magyarország is megtartotta a nevét. Jó válasz! mosolyodik el. Ha én azt mondom, van Isten, ön azt, hogy nincs, nem számít, a lényeg, hogy kell elkötni a vakbelet! Súlyos beteg emberként, maga az utolsó, akire rábízom a gondolataimat nyitja ki kérdéseim elõtt a kaput a bõ négy évtizedes orvosi tapasztalat birtokosa, Betléri fõorvos. ( ORFI-ban, majd nyugdíjasként a BIK-ben 2007-ig, nyolcvanéves koráig készített altatási terveket.) A ritkaságszámba menõ irodalmi és filozófiai tájékozottságú orvos szavaiból, sajnos, csupán a kitérõktõl mentes szövegnek van helye. Bájos történet Surján László volt miniszteré is. A bevezetõ öt sor meredekebb változatával meglepve õt, kértem, találkozzunk, szánjon rám egy órát. Neki nem tetszett az irányzékom és to- 11

13 vábbküldte drótpostámat a rendi kórház csodálatos kezû orvos igazgatójának, nézné már meg! Õ fanyalogva olvasta, majd megnyomta gépe válaszgombját, és mivel én voltam az eredeti feladó, én is megkaptam a sorait, és a magamét is: Olvasva a»felütést«, semmi jó nincs benne, csak felkavarja a dolgokat, és ez is a célja, valószínû, megrendelésre készül, és a szponzorokat sem kell sokáig keresni. (Szóljon, kedves Tamás, ha megkerülnek!) Levelének hatására Surján László nem tudni, milyen értesülés alapján feltárta, hogy az ORFI fennmaradt részében félelemben élnek, jövõképük elhomályosult beh szép! Az õ félelmeik lehetnek tervezett írásom hátterében, pedig ez az önérdek nem érdemes a kiszolgálásra; sokkal jobb témákat is találhatnék a hazai egészségügyben. Mégis úgy határozott, leírja, amit tud, de azzal a feltétellel járul hozzá a közléshez, hogy mindezt szó szerint beépítem az anyagba. De nem vitt rá a lélek, hogy az õ szentírása vendégszöveg legyen apokrif kéziratomban. Idézném még utolsó karthauzimat, akitõl nem kaptam ennyi bizalmat sem: Nem kívánok nyilatkozni, mert a szétválasztáskor feszültség támadt még az egyetértõ emberekben is, mindkét oldalon. Hetvenévesen nekem nincs mitõl tartanom, de mind az ORFI-ban, mind a BIK-ben sok jó ismerõsöm, barátom van, nem szülne jó vért a történtek legjobb szándékú felelevenítése sem. Ennek a históriának is annyiféle változata van, ahány szereplõje; olyan ez, mint A vihar kapujában. A vihar kapujában? Vajon az ORFI feldarabolása Akutagawa novellájához hasonlóan az igazság létét kérdõjelezi meg, vagy inkább Kurosawa filmjének megfelelõen, akadhatott volna kiút a reménytelenségbõl? Vissza, vissza! Mit vissza? A Dunába futó budai hegyek lábánál több gyógyító hatású hõforrás van; ez a hazai fürdõkultúra bölcsõje. A 12. században a mai Császár és Lukács fürdõk környékére telepedtek a betegápoló 12

14 Szent János lovagok, konventjükhöz templomot, kórházat és fürdõt építettek. II. Endre 1211-es oklevelében az óbudai egyházkerület határa a felfakadó hévizeknél van. Zsigmond és Mátyás királyok korából számos budai fürdõ leírása maradt fenn. A török uralom emléke nem egy ma is mûködõ fürdõ. A (gyógy)fürdõzés igazi kora mégis a 19. század második és a 20. század elsõ fele lett. Budapest a világ legtöbb termálvízkútjának gazdája! megkapta a fürdõváros címet az 1930-as évek elején, majd 1937-ben, az elsõ Nemzetközi Fürdõügyi Kongresszuson, a Gellért fürdõben létrejött a Nemzetközi Fürdõszövetség, amelynek örökös székhelyéül Budapestet jelölték ki Az Istenes Szent János Rend 1571-ben alakult betegek ápolására, példaképük az irgalmas szamaritánus volt. A nevét a rendre örökítõ János barát imigyen koldult a betegeinek: Emberek, legyetek jók magatokhoz: tegyetek jót! A szerzetesrend önállóságát 1611-ben ismerte el a pápa. Jelképük az ezermagú gránátalma, kereszttel. Az irgalmas rend célja, hogy szegény és elhagyott betegeket vallás és nemzetiségi különbség nélkül ingyen gyógyítson, ápoljon, testileg úgy, mint lelkileg. A laikus rend túlnyomó többsége betegápolókból, orvosokból, gyógyszerészekbõl áll, csak a betegek lelkipásztorai papok. A török elleni háború kezdetén a pápa a seregeket könnyen szállítható tábori kórházakkal kísértette. A versengést az irgalmas rend nyerte. A jól képzett barátok fizetést nem kaptak ben, a budai vár elsõ, sikertelen ostroma alkalmával az elsõrangúan felszerelt tábori kórházban hat héten át ápolták a sebesülteket. Két évvel késõbb, Buda visszafoglalásakor is itt voltak, ám a magyar rendtartomány csak 1856-ban vált önállóvá. A mecénási ténykedésben Széchenyihez mérhetõ Marczibányi István 1806-ban megvásárolta a Császár fürdõt és környékét az irgalmasok részére, hogy a fürdõ jövedelmébõl annyi beteget és szerzetest tartsanak el, ahányat lehet. Neki köszönhetõ a rend elsõ kórháza, valamint a Császár klasszicista épülete is. A budai kórháznak volt Marczibányi alapítványi és városi osztálya is, mivel Buda volt a kórház legnagyobb támasza. Anyagi kérdéseken mégis szüntelen vitáztak. Azt pedig, hogy az irgalmas barátok kötelezhetõk-e a nõi betegek fogadására, a királynak kellett eldön- 13

15 tenie. Eszerint kényszeríteni nem lehet õket, azonban kötelesek a város nõi kórházának betegeit élelmezni és gyógyszerrel ellátni. 3 Az irgalmasok tizenhárom intézményébõl a Trianon körbevágta területen csupán öt kórház maradt (Eger, Vác, Pápa, Pécs, Budapest) nyarán internálták, szétzavarták a szerzeteseket, szeptember 7-én az Elnöki Tanács törvényerejû rendelete pedig bevonta a szerzetesrendek mûködési engedélyét. Mielõtt a magyar irgalmas rendi tartományra rácsukódott volna a sötétség, 46 tagja közt 3 orvos, 12 gyógyszerész és 4 kórházlelkész volt. A rendtartomány újjászervezésének kezdetére, 1989 õszére mint említettem mindössze hét aggastyán élt szétszóródva és fogyatkozóban. Ám az Istenes Szent János-szobor, és alatta a gránátalma a fõépület, az úgynevezett Nagykórház bejárata fölött túlélte a hányattatást. A rendi kórház elsõ épületét a Kiskórházat 1815-ben nyitották meg Budán. Mint már említettük, Marczibányi István nagylelkûségének köszönhetõen. A nevét viselõ alapítványban megfogalmazottak szerint a Császár fürdõ jövedelme szolgált az irgalmas rendi kórház szegény betegeinek az ellátására. Az alapító arról is rendelkezett: ha Istenes Szent János ezen szent rendje redukáltatna, vagy ha ezen rend tagjai megszûnnének betegápolással foglalkozni, vagy hatósági intézkedés ezen rend tagjainak hasonló alapok kezelését meg nem engedné, ezen elõrebocsátott esetekben a Császár fürdõ családomat illeti, azzal a feltétellel, hogy családom beleegyezésével, ugyanaz vagy annak ellenértéke ismét hasonló szent és jámbor célra fordíttassék. (Cinikus megjegyzés: ezek szerint az államosítással az alapító szándéka nem sérült csupán a rendet szüntették meg, gazdátlanul maradt jószágát pedig elkonfiskálták. Az 1980-as évek végén Korondi István fõigazgató felajánlotta a Marczibányi-örökösöknek a Lukács épület egyik legszebb szobáját ellátással, gyógykezelésekkel. Egyszer állítólag éltek is a lehetõséggel.) 3 Tokaji-Nagy Tivadar: Az irgalmas rend mûködése Pesten és Budán. Budapest, 2001, Mikes Kiadó. (Az irgalmas rendi szerzetes szerzõ 1949-es doktori értekezése a téma legjobb leírása bõ fél évszázados késéssel jelent meg.) 14

16 Az irgalmas rend 1842-ben hozzáfogott a Császár fürdõ átépítéséhez. Hild József volt a tervezõ. A ma is látható klasszicista-empire stílusú, európai színvonalú, 85 kádas, a régi törökfürdõt körbeölelõ fürdõépület két év alatt készült el. Az árkádos, platános Hild-udvar a társasági és kulturális élet kedvelt helye esetenként ma is. Szemben, az Országút (ma Frankel Leó utca) túloldalán ugyanekkor épült a Szent István-kápolna, illetve a kétemeletes, ma rendházi, Budai Irgalmasrendi Kórház (Kiskórház) igazgatósági épülete. Az irgalmas rendi épületegyüttesbõl a szoborral is jelzett Nagykórház 1900-ban kezdett formálódni. Fogantatását szépen kalligrafált írás õrzi: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezen rend- és kórházat a magyarországi irgalmasrend* budai rendháza építtette Isten dicsõségére s a szenvedõ emberiség javára. Ezen rend- és kórház építését az évben határozta el a rend ezidei fõnöke Füzy Szaniszló, királyi tanácsos, a vaskorona és a Ferencz József rend lovagja, mikoris a rend budai házának fõnöke Thuróczy Kornél, s a ház syndicusa Dr. Simonyi Semadam Sándor ügyvéd országgyûlési képviselõ volt február 11én, hétfõn kezdették a régi rend és kórház lebontását, március 12én, kedden kezdették meg az alapásásokat, augustus 10én, szombaton volt meg a falegyen. Az új épület telke méter, s a beépített terület méter. A terveket Kiss István mûegyetemi magántanár készítette, azonban az építés kezdetén lemondván a mûvezetésrõl, az épületet Fligauf Károly mûépítész fejezte be. A kõmûves munkát Kauser Gyula építõmester nyerte el pályázat útján. Mai, július 8. napján a torony keresztje Kirner Károly apát, belvárosi plébános által beszenteltetvén, és feltétetvén, ezen okmány az utódok emlékezetéül a torony gombjába zárattatott. Kelt Budapest, július 8án. (* Az irgalmas rend kifejezést ettõl fogva általában egybeírják, a helyesírási szabályok ellenére.) 15

17 De ha gombba zárattatott az alkotó rend gyönyörû emléke, miképp kerülhetett a kezünkbe? 1948-ban az államosítás földrengésszerûen tört rá a legalább száz fõt foglalkoztató üzemekre. A kommunizálás dühe átterjedt az egyházi kórházakra is. Az májusi kisajátítási határozatra ráüttették az Irgalmasrend Közkórháza bélyegzõt is bár a rend már nem létezett, mert a látszatra adtak. A köztulajdonba vételkor a szegényes kórtermekkel, orvosi szobákkal, a személyzeti vécékkel azonos sorsra jutott a kórház kápolnája is Sõt, a fátum vagy csupán a felújítás a hatvanas években? el is sodorta a tetõ alatt, a fõépület közepén lévõ kápolnát. A szenteltvizes (keresztelõ?) medence 1958-ban állítólag még az udvaron hevert, a szépen faragott padok talán Szentendrére kerültek, mások szerint Vácra, és minden tönkrement. A kápolnából két kórterem lett (224-es és a 225-ös), belmagassága miatt a felsõ részébe nõvéröltözõ került. Aztán már csak a fõépület fölé emelkedõ tornyocska jelezte, hajdan valami más lehetett alatta. Vagyis a zárattatás a kórteremmé alakításig, a kereszt eltávolításáig tartott. Szerencsére az írás nem jutott ebek harmincadjára. (A BIK megalakulása után a két kórtermet visszaalakították legalább ideiglenes misézõhellyé, mert az öltözõ maradt. Nem kerültek vissza az üvegablakok sem.) Visszatérve a magyar birodalmi irgalmasrend budapesti kórháza és rendháza építéséhez: két esztendõ alatt tízmillió tégla egymásra rakódott, és szeptember 29-én ünnepélyesen átadták az akkor még Duna-partinak számító, gót modorban készült új kórházat, és a déli szárnyán található konventet. Avatóbeszédében Thuróczy Kornél perjel kiemelte, hogy vallási különbség nélkül várnak minden gyógyításra szoruló szegény sorsú pácienst. A betegek nyugalma érdekében a kórtermek és a rendelõk a dunai oldalra és nem a forgalmas Zsigmond utcára néztek. Szegénykórházi luxus az is, hogy ingyenes volt a foghúzás; évente negyvenezer pácienst szabadítottak meg a gyötrelemtõl. A belgyógyászaton csak 24 ágyas kórtermekre futotta, de így is levegõsek voltak az akkor szokásos 4,5 méteres belmagasság miatt. Néhány kétágyas, négyágyas különszoba is akadt, meg bujakóros azaz vérbajos (szifiliszes) részleg, de nõgyógyászat, hatágyas 16

18 szülészet, és 69 ágyas sebészet, meg fül-gége- és torokbeteg osztály is létezett. A rendnek 1815 óta gyógyszertára is volt. A múlt században a Gránátalma patika igen népszerû lett, mivel a rászorulóknak kedvezményesen adta a gyógyszereket. Államosításkor megszûnt a patika, és csak 2003-ban nyitották meg újra ambuláns betegek számára. Ahogy elkészült a budai mintakórház, a tartományfõnökség Pozsonyból átkerült ide (a rangot csak 1906-ban kapták a rend Rómából idelátogató generálisától). A felkészült és odaadó személyzet modern eszközökkel szolgálta a betegeket. Többek között innen került egyetemi katedrára Heim Pál. 4 A rendek felszámolásakor a magyar birodalmi irgalmas rend budapesti kórházából és rendházából Kunfi Zsigmond utcai Állami Kórház lett. Nem tudni, kicentizték vagy véletlenül, de napra pontosan a rend törvényi felszámolása után egy évvel, szeptember 7-én jegyeztette be a budapesti központi járásbíróság a telekkönyvbe a Marczibányi István és Mária-féle Alapítvány telkeit az állam javára: kezelõje az állami kórház. 5 Maga a helyszín, az utca sem köznapi, noha méltó nevei voltak, úgy váltogatták õket, mint a fehérnemût. Az Országút, késõbb Zsigmond utca feltehetõen Luxemburgi Zsigmond ( ) magyar, német és cseh király, német-római császár után kapta a nevét. De hát keresztes hadjáratot szervezõ király volt, sõt a nyugati egyházszakadás felszámolója. Le is váltották stílszerûen Kunfi Zsigmond utca lett belõle. Kunfi ( ) sem akárki. Tanár, a Népszava helyettes szerkesztõje, aki Ady Endrével és a Huszadik Század polgári radikális körével barátkozott. A Károlyi-kormány tagja, a Tanácsköztársaság idején közoktatásügyi népbiztos, ám 1919 júniusában lemondott, és követelte a diktatúra felszámolását. De mivel szociáldemokrata volt, ezért 1953-ban õ is elõdje sorsára jutott MOL-XIX-C-2-a-3011-I (Magyar Országos Levéltár Egészségügyi Minisztérium Titkársági fõosztály.) 17

19 Utóda Frankel Leó ( ), a párizsi kommün munka- és kereskedelemügyi bizottságának vezetõje. Õ a halálbüntetés elõl a kommün bukása után Londonba menekült, és ott Marx és Engels munkatársa lett ben a Magyarországi Általános Munkáspárt egyik alapítója. Frankel Leó túlélte a rendszerváltás utáni átkeresztelési attakokat. A Kunfi Zsigmond utcai Állami Kórház viszont megúszta Frankel Leó nevének felvételét, és ez a kórház élére kinevezett miniszteri biztosnak, dr. Szántó Lászlónak is köszönhetõ. Az õ örökbecsû ötlete volt az általános kórház és az Állami Rheumakórház, valamint az ebben mûködõ Országos Balneológiai Kutatóintézet egyesítése. Így jött létre július elsején az elsõ országos gyógyintézet, az ORFI, vagyis az Országos Rheuma és Fürdõügyi Intézet. Hét épületéhez nyolcadikként 1980-ban csatlakozott az Árpád fejedelem úton épült új, ötemeletes, 300 ágyas hotelszárny. A BIK kiválása után megmaradt ORFI fõépülete a Lukács uszodával szemben található hatemeletes, hajdani Esplanade Szálloda lett, és a 19. század második felében épített Lukács fürdõ tömbjének egy része is hozzá tartozik. A nyolc épületbõl kettõ maradt. Az intézet a 20. század harmincas éveiben alapított Rheuma- és Fürdõkutató Intézetet tekinti szellemi elõdjének. Bár kényszer hatására, de a rendi és az állami intézmény története közel félszázadon át összefonódott. Érdekes lehetne a vita arról, hogy az intézet mikor élte fénykorát. Ellentétben sokakkal, a kiváló Szántó László doktor aki mindig fõigazgató-helyettes maradt, és sohasem akart följebb kerülni az Irgalmasrendi Kórházra így emlékezett vissza: A kívülrõl mutatós, nagy kórházi komplexum mélyen az ötvenes évek színvonala alatt a múlt századot tükrözte mind a mûszaki ellátottság, mind az egészségügyi felkészültség tekintetében Az elsõ, legsürgõsebb teendõ a kórház didergõ betegei számára a fûtés- és melegvíz-szolgáltatás megteremtése volt. A sürgetõ szükség leleményes megoldásra késztetett. Szocialista összeköttetés segítségével az Erzsébet királyné hajó felszínre került kazánjai segítettek ki a bajból, melyek azután hosszú ideig ellátták a fûtés- és melegvízszolgáltatást A kórház élelmezése sem nélkülözte a romantikát. Élelmiszert magunknak kellett szállítani, de szállítóeszközünk csu- 18

20 pán egy csacsifogat volt. A csacsi csak akkor indult el, ha az Intézet birkája is a társaságában volt. A birka a Wassermann vizsgálatokhoz volt szükséges, és a csacsival jó barátságban ügettek végig a városon a járókelõk nagy örömére. 6 Az államosításkor az ún. Kiskórházzal egybeépített másik kápolna ugyancsak a leendõ ORFI-hoz került, de az Esztergom Budapest Fõegyházmegye igazgatásával viszonylag háborítatlanul szolgálta tovább a híveket, csupán kórházi oldalbejáratát falazták le. Aztán az ORFI-ingatlanok 198 négyzetméterének tulajdonjogát nem tudni miért éppen 1985 augusztusában átruházták a Szent István Kápolnára. Az ötvenhárom éves Neumark Tamás fõorvos ekkor már a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karának rendkívüli hallgatója volt Számos esemény kínálkozna még a nyitányba, de fel a függönyt! Történetünk egyik fõszereplõjének útját követve, az egészségügyi reformvita végeláthatatlan sorából kiszemeltünk egy archimedesi pontocskát, és történetünket innen fordítjuk a papírra. Helyszín: a Parlament, az Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának ülése. Idõpont: február 23-a. A téma rágós: A szociálpolitikai és egészségpolitikai reform koncepciója, az ebbõl adódó korszerûsítési feladatok. A vitában a kívülálló Neumark Tamás a humánusabb gyógyítás érdekében javasolta a vallási szertartások engedélyezését a kórházakban és a szociális otthonokban, továbbá azt, hogy az egyházak karitatív szolgálatát, a betegek lelkipásztori gondozását vonják be az egészségügyi ellátásba. Neumark úgy említi a történteket, hogy a Parlamentben szakértõként elmondtam, és az újságok is írtak róla. A pontosság kedvéért tegyük hozzá, ekkor még nem volt az egészségügyi bizottság szakértõje, és felszólalását a Hitelben õ maga tette közzé. 7 6 A történelmi rész a Poór Gyula szerk.: Az ORFI ötven éve, Budapest, 2002, ORFI, 216 o. [a továbbiakban Az ORFI ötven éve] és a Naszlady Attila szerk.: Budai Irgalmasrendi Kórház Centenáriumi Évkönyv Budapest, 2003, Budai Irgalmasrendi Kórház Kht., 300 o. + képmelléklet [a továbbiakban Centenáriumi Évkönyv] felhasználásával készült. 7 Dr. Neumark Tamás: Hozzászólás. Hitel, szám. 19

21 A lényeg mégiscsak az, hogy az ambiciózus fõorvos azok közé tartozott, akik sokat tettek azért, hogy az egyházak humanista elkötelezettsége újból magára találjon a gyógyításban, erõsödjék az ökumenizmus, mindenekelõtt pedig oroszlánrésze volt az irgalmas rendi kórház feltámasztásában. Egyre inkább egészségpolitikussá vált, részt vállalt baloldaliként! az MDF egészségügyi programjának kidolgozásában, és között a szociális és egészségügyi bizottságot vezetõ, újpesti dr. Kis Gyula József mellett volt tanácsadó. Ügybuzgalma határtalan. Mindig kereste a kitörési lehetõséget, ha valamibe beleszorult a fejszéje, nyomban másba fogott. Sebész volt, de Verebély Tibor fõorvos kerek perec megmondta neki: nem áll rá a keze. Tamás gondolkodott, hogy belgyógyász vagy reumatológus legyen. Röntgenorvos lett, le is szakvizsgázott. Ám patrónusa, az intézet igazgatója, Farkas Károly felajánlott neki egy helyet az osztályán, így lett végül patológus. Szerinte itt elméleti téren kifutotta magát. Orvosi pályája csúcsán japán elektronmikroszkóp-felvételeivel elsõk között adta elõ a WHO 1976-os londoni reumakonferenciáján azt a feltételezést, hogy a sokízületi gyulladás vírusos eredetû. A kongresszus elõadásait közlõ vaskos kötet címlapját Neumark doktor elõadásának impresszív mikroszkópos felvétele díszíti. (Cambridge-ben járva a neves kiadó könyvesboltjában is megtalálta a könyvét, és büszkén mutatta a gyerekeinek. Bálint Géza szerint Neumark színes polarizációs mikroszkópos és fekete-fehér elektronmikroszkópos képei gondolatébresztõ absztrakt grafikák. Kiválasztottak jó pár képet, és ezekben közös barátjuk, Gink Károly fotómûvész is fantáziát látott, és kidolgozta õket. De az absztrakt fotókiállítás már nem jött össze.) Neumark Tamás orvos, egészségpolitikus, sõt késõbb szociológus, szociálpolitikus. Neve nemcsak a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karának volt hallgatói vagy a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjai között, hanem az MSZP honlapján is szerepel: Neumark Tamás, ügyvivõ (Baloldali Tömörülés Platform). Igazi kalandja a kórházszervezés volt. Vajon azért kevergett-kavargott ennyit, mert jámbor lélek, vagy azért, mert polihisztor? Sokszínû pályája a társadalom az egyház? a rend? új iránti érzéketlen- 20

22 sége, a maradiság miatt sem teljesedhetett ki. Másrészt mintha átlagosnál hosszabb életbõl sem futná ennyi mindenre. Ambivalens emlékeim vannak Neumark Tamásról mondja egykori fõnöke, Tanka Dezsõ (1927) professzor. Furcsa ember volt. Elõször az MDF-ben volt benne nyakig, aztán az MSZP-ben. Szimpatikus, kedves, nyitott önkritikára is hajló, esendõ embernek ismertem meg õt, aki alkalmanként még saját rovására is segített a munkámban. (Második találkozásunk alkalmával pertuba is fogadott, ám ezt, a szokáshoz híven a könyvben nem jelenítem meg.) Tamás adottságai közül kiemelkedõ a magával ragadó beszédkészség. Történetünk menete során kiderül, õ egész életében saját magát kereste, az érvényesülés lehetõségeit, sokakkal ellentétben, mind a négy égtáj irányában. Három gyermek felnevelése mellett egy élet munkájával mindössze egy panellakásra futotta, no meg festékre, vászonra, mert amatõr festõ is. Zavarja, hogy becsvágyónak tartom. Pedig anélkül lyukas garast ér a lét. Ellentmondásoktól sem mentes élete ellenére Neumark neve lábjegyzetként bekerülhet a hazai egészségügy történetébe, mivel az ORFI osztályvezetõjeként az õ fejében fogant meg a gondolat, hogy gyakorlatilag csupán államosítási papírokból újból összerakja az irgalmas rend kórházát. A Szociális és Egészségügyi Minisztériumban Csehák Judit minisztersége idején nem beszélték le errõl. Neumark egykettõre levette a lábáról az ORFI akkori fõigazgatóját, Korondi Istvánt, majd fehér hollónyi kivétellel az egész orvosi kart meggyõzte, hogy kizárólag ekképp újíthatják meg az intézetet: ez lehet a szebb jövõ! 1989 májusában Neumark megírta az irgalmas rend magyar tartományi fõnökének, Hilár atyának civil nevén Dömötör Lászlónak Pécsre, hogy vissza akarják szerezni a volt rendi kórházat. Dömötör Hilár megörült az égi üzenetnek, és barátja, Cserháti József megyés püspök biztatására bécsi és római elöljáróival is tudatta, mit forgat a fejében egy hithû fõorvos. Meg is mondta Neumark Tamásnak, amikor július 12-én felkereste, hogy Isten áldása fogja kísérni munkálkodását, de mindenekelõtt a Pécsi Orvostudományi Egyetemtõl kellene visszaszerezni a korábbi rendházat, hiszen már novíciusjelöltjük is van! Egyetértettek abban, 21

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai.

VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai. VELI BEJ egy 600 éves török fürdő üzemeltetési sajátosságai www.magyarfurdokultura.hu www.facebook.com/magyarfurdokultura Az emberiség és a víz története Bibliai történetek utalnak a fürdés szokására.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA

A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA A HOSPICE SZOLGÁLAT SEGÍTSÉG NYÚJTÁSA Dr. Schmelczer Matild Betegápoló Irgalmas Rend Pécsi Háza Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem, Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. (Radnóti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV.

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV. Magyarország elsô médiamarketing kormánya a populizmus és a konfliktusdemokrácia jegyében 279 FÜGGELÉK Személyes arcképcsarnok IV. 1. ORBÁN VIKTOR Talán meglepô e könyv különbözô részeiben található, Orbán

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege

Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege Recenzió Kende Péter Népszabadság 2005. április 23. Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege Közgazdászok ritkán írnak önéletrajzot, pláne "rendhagyót". Ezúttal azonban éppen arról van

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 18-án 17 00 órai kezdettel az Önkormányzat Ideiglenes Polgármesteri Hivatalának tanácstermében tartott

Részletesebben

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege: . A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben