Oktatási információs rendszerek Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási információs rendszerek Magyarországon"

Átírás

1 Oktatási információs rendszerek Magyarországon Tarcsi Ádám ELTE, Absztrakt: A Bolognai folyamat, az oktatási verseny várható élesedése, az élethosszig tartó tanulás, a távoktatás terjedése az oktatási intézményektől elsősorban a felsőoktatási intézményektől egy újfajta adminisztrációt, alkalmazkodást vár el. A gazdaságosabb működés és a vezetői döntésekhez szükséges információk mind gyorsabb, naprakészebb előállítása modern irányítási rendszert és egy, azzal integrált tanulmányi rendszert igényelnek. Továbbá elengedhetetlen, hogy az intézmények információs (IT) rendszere tartalmazzon egy e-learning oktatási keretrendszert is. Mindezek a közeljövőben már nem csupán a felsőoktatást, hanem minden oktatási intézményt érintenek. Az Egyesült Államokban már használnak ilyen rendszereket a felsőoktatási intézmények. Ezek azonban a magyar oktatási rendszerbe nehezen ültethetők át az oktatási rendszer finanszírozási, képzési különbözősége miatt. Nálunk is elengedhetetlen azonban, hogy az intézmények olyan rendszert használjanak, amely megfelel a jövőbeli elvárásoknak. Létfontosságú továbbá, hogy az információs rendszerek egységes alapokra épülve tárolják a diákok adatait, támogatva többek között a kreditrendszernek megfelelően az áthallgatást, a párhuzamos képzést. 1 Oktatási Információs Rendszer Oktatási Információs Rendszer (OIR) alatt egy olyan rendszert értek, mely közös adatbázison alapulva magába integrálja az alábbi elemeket, folyamatokat: - Vállalatirányítási rendszer (ERP): az intézmény gazdasági hátterének (pénzügyi, emberi és egyéb erőforrásainak) menedzselése, nyilvántartása. Jelenleg a felsőoktatási intézmények az SAP, Oracle, Tüsz, EGR valamelyikét avagy egy saját fejlesztésű rendszert használnak. - Tanulmányi rendszer: az oktatási adminisztráció, hallgatói, oktatói nyilvántartás és az oktatásszervezés megvalósítása, tantervek, órarendek kezelése, kurzusok, vizsgák kezelése, hallgatói, tanulmányi nyilvántartáson alapuló vezetői információs rendszer. Jogosultságkezelés. A magyar felsőoktatási intézmények a Neptun vagy az ETR tanulmányi rendszerek valamelyikét használják.

2 - Oktatási keretrendszer: tananyag szerzői környezet, távoktatást támogató környezet, vizsgáztatási rendszer. A rendszer feladata, hogy különféle kommunikációs eszközökkel - fórumok, chat, csoportmegbeszélések, csoportnaptár, dokumentum és alkalmazás megosztás, azonnali üzenetküldés, vizsgáztatási és tanulást segítő tesztrendszer, stb. segítségével - támogassa a kollaboratív tanulást aszinkron és szinkron módon. Foglalja magában az e-learning rendszert is, kiegészítve a hagyományos képzést. Tartalmazzon továbbá egy többszerzős tananyag szerkesztőt - amelynek elemei újrafelhasználhatók -, kutatatást támogató rendszert. Jelenleg a Magyar felsőoktatási intézmények intézményi szinten nem használnak oktatási keretrendszert szeptemberében a Dunaújvárosi Főiskolán bevezetik a Moodle oktatási keretrendszert. 1. ábra Oktatási Információs Rendszerek elvi felépítése Ilyen egységes megoldás ma még nincs Magyarországon, azonban az ETR, az SAP és néhány ETR-t használó felsőoktatási intézmény (például PTE, ELTE stb.) között jelenleg is folynak a tárgyalások egy, a fentihez hasonló rendszer kiépítéséről. Cél az, hogy ezek a rendszerek egymással teljes mértékben együtt tudjanak működni, függetlenül azok megvalósításától. Az ETR-SAP összekapcsolását jelenleg az ELTE fejleszti. Egy, az oktatás teljes vertikumában használatos az alapoktatástól kezdve a tanfolyami oktatásokon át a felsőoktatásig Oktatási Információs Rendszer számos előnnyel, tulajdonsággal rendelkezhet.

3 1.1. Vezetői információs rendszer Az oktatásnak speciális vezetői információs rendszerre van szüksgée, mely a tanulói nyilvántartási rendszer adatait felhasználva segíti az oktatás tervezését, az adatfeldolgozást, a központi (Oktatási Minisztérium) adminisztrációt. Az Oktatási Minisztériumnak az oktatás finanszírozás megfelelő tervezéséhez naprakész adatokra van szüksége, a kapcsolattartás az oktatási intézmények egymás- és az OM között webszolgáltatások segítségével valósítható meg. VIR funkciók: költségek jobb tervezhetősége. 2. Tanuló adatok lerása, tárolása Egy, a fentebb ábrázolt modell fontos feladata a tanulói adatok, a képzések tárolása, azok hatékony későbbi felhasználása végett. Az adatstruktúrának egységesnek, újrafelhasználhatónak, az összes OIR számára feldolgozhatónak kell lennie. Az oktatási információs rendszernek pedig támogatnia kell az adatok automatizált továbbításának és fogadásának lehetőségét, például webszolgáltatásokon keresztül. A képzések, korábbi végzettségek ismeretében az oktatás hatékonyabban testreszabható. Az oktatás is egyfajta szolgáltatás, a diák azaz a vevő, vagy közvetlenül fizet a képzéséért (tandíj), vagy helyette az állam finanszírozza azt. Tárolni kell tehát a tanuló (személyes) adatain túlmenően a már tanult, elsajátított tárgyakat, ismeretköröket is. Az egyes rendszerekben az adott rendszert érintő adatok tárolódnak, melyekben elhelyezett hivatkozások más oktatási intézmény rendszerére mutatnak, szükség esetén onnan kerülnek kiolvasásra a megfelelő adatok. egy másik lehetőség, ha a tanuló adatait, azok egy részét - avagy annak egy statikus állapotát - egy, a tanulónál lévő, hordozható tároló (pl.: (diák)igazolvány) tartalmazza. Ez azonban további biztonsági és verziónálási kérdéseket vet fel. Ki és hogyan módosíthatja az adatokat, illetve tekinthet bele azokba, vagy azok rá vonatkozó részébe? Ez esetben tehát elemenkénti jogosultságkezelésre van szükség. Vannak tehát olyan elemei, amelyek az adott oktatási rendszerben maradnak, hiszen csak abban a rendszerben fontos relevánsak pl.: UV-k száma, ki- és befizetett összegek, vizsgaidőpontok, illetve vannak olyanok, melyek csak egyik rendszerből a másikba vándorlásakor kerülnek bele pl.: tárgy tematika, stb. Mindezt úgy kell beépíteni az oktatási információs rendszerbe, hogy az alkalmas legyen az alábbiakra: - Oktatási nyilvántartás: a tanuló tanulmányi előmenetelének, elért eredményeinek nyilvántartása az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig, támogatva az élethosszig tartó oktatást is.

4 - Képzés menetének leírása: az egyes képzések, kurzusok adatainak nyomon követése. - Önéletrajz: a tanulói adatokból automatikusan generálható legyen egy önéletrajz, méghozzá a kívánt típusban, mélységben és formában. Ehhez szükséges, hogy tartalmazza a személyes adatokon, tanulmányokon túl a (szakmai) tapasztalatokat is. A képzések, tanulmányok az alábbi módon osztályozhatók: o Formális: iskolarendszerű, államilag elismert bizonyítványt ad. o o Nem formális: iskolarendszerű, bizonyítványt nem adó. Szintén az intézmény tölti ki. Informális: Mindennapi életben végzett tevékenységek. Nem dokumentált tudás. Felmérésére a tudásmenedzsment nyújt segítséget, például tudástérképekkel Europass A Europass célja, hogy az oktatás (megszerzett tudás, diploma, nyelvi tudás) és a megszerzett munka tapasztalatok összehasonlíthatóak legyenek. Ennek megfelelően egy általános leírási módot, azonos sablont definiál. Az Europass öt dokumentumból áll. Az önéletrajz (Europass CV), és a nyelvi készséget (Europass Language Passport) leíró dokumentumot bárki kitöltheti. A szakképzést, végzettséget, diplomát, (Europass Certificate Supplement és Europass Diploma Supplement) és a külföldi szakmai tapasztalatot, gyakornoki munkát (Europass Mobility) igazoló dokumentumokat pedig az illetékes munkahely vagy oktatási intézmény tölti ki. A Europass dokumentumok csupán sablonok, melyek a kitöltést, az összehasonlítást segítik, az adattárolást más formában kell megvalósítani. Erre az XML adatleíró nyelv lehet alkalmas Learner Information Package A képzések leírása, definiálására már létezik megoldás (Shareable Content Object Reference Model, SCORM) [4]. A tanuló adatok leírására is léteznek törekvések, ezek azonban nem oldják meg az összes felmerülő problémát, mivel a tanulók átjárhatnak az egyes rendszerek (intézmények) között. Vizsgálódásaimat a SCORM specifikus képzéseket támogató oktatási keretrendszerekhez készült, az IMS Global Learning Consortium által készített Learner Information Package-re (LIP) alapoztam. [1]

5 Ez hatékonyan és jól, XML struktúrában, rugalmasan írja le a tanuló adatait, megengedve, hogy az egyes intézmények akár más-más részeit használják, mindezt egy részletes önéletrajzhoz hasonlóan, az alábbi részekre bontva: - identification (Azonosítás): A tanuló személyes adatainak leírása. - goal (Cél): Személyes célok, törekvések, ambíciók leírása. - qcl: A megszerzett képzettségek, oklevelek, jogosítványok adatainak tárolására szolgál. Ezen felül alkalmas a különböző tanulmányi versenyek eredményeinek nyilvántartására is. - activity: Mindenfajta tevékenység leírása, mely az egyén szakmai tapasztalatait jelzi. - competency: Szerzett képességek tárolására szolgál, kapcsolódhat hivatalos, vagy nem hivatalos tanulmányokhoz, szakmai tapasztalatokhoz. - transcript: Tudományos és tanulmányi eredmények összefoglalását tartalmazó feljegyzés. - interest: Hobbi, érdeklődés megadása. - affiliation: Szakmai szervezeti tagság. - accessibility: kognitív, nyelvi, műszaki készségek, tanulási képességek, nehézségek leírására szolgáló feljegyzés. - securitykey: Tanulóhoz tartozó jelszavakat, azonosítókat tároló elem. - relationship: Kapcsolat az egyes elemek között - ext_learnerinfo: A leírás bővítése céljából létrehozott elem.

6 2. ábra A Learner Information Package adatstrutktúra 2.3. LIP modell kiegészítése A LIP modell további előnye, hogy lehetőséget ad a módosításra, bővíthető az adott intézmény igényeinek megfelelően, XML struktúrának köszönhetően az adatokból könnyedén generálhatóak akár Europass dokumentumok is. A fenti LIP modellt az alábbiakkal egészíteném ki a képzések, tanulmányok hatékonyabb összehasonlíthatósága miatt, és azért, hogy a jelenlegi hallgatói nyilvántartó rendszerekbe (például Neptun, ETR), is beépíthetőek legyen. Fontosnak tartom továbbá, hogy a kiegészített modell megfeleljen a magyar és az európai követelményeknek, szokásoknak.

7 Képzések, tanulmányok leírása A magyar oktatási rendszerben az alábbi adatok tárolása mindenféleképpen szükséges, az alábbi szerkezetben: - institution: Intézmény adatai: név, cím, azonosító stb. - A képzés attribútumai úgymint név, felelős, összes kredit száma, képzés azonosító. - grade: A képzés foka, szintje, például: általános iskola, középiskola, BsC, MsC, PhD képzés, tanfolyam, kiegészítő képzés, (kötelező) továbbképzés. - period: oktatási periódus pl.: 2004/2005 II. szemeszter - course: Kurzus adatai például név, azonosító, végzés helye (az intézmény adataival, vagy hivatkozással) stb. - teacher: Tanár(ok) és a tárgyfelelősök adatai. - syllabus: Sillabusz, tanmenet, hivatkozás. - bibliography: Felhasznált, ajánlott, kötelező irodalom, hivatkozás. - timing: Időbeosztás. Az alábbi attribútumai lehetnek: előadás, labor, gyakorlat. - language: A kurzus nyelve - Elért eredmények scale: Eredmény skála (összehasonlítás végett) pl.: 1-5, 0-100% requirement: Követelmények, előfeltételek. result: eredmény credit: Kredit érték date: Befejezés dátuma - comment: Megjegyzés

8 3. ábra Képzések adatainak leírása A jelenlegi tanulmányi rendszerek (Neptun, ETR) is tárolják ezeket az adatokat, illetve azok egy részét, mindezt azonban nem egységes formátumban. Ezen felül nem támogatják a tanulók átjárhatóságát. A vázolt struktúra lehetővé teszi a tanulói adatok átvitelét az egyes intézmények között, támogatva az élethosszig tartó tanulást. Segíti a képzések összehasonlíthatóságát, a kreditek átvitelét, az elvégzett kurzusok elismerését az egyes rendszerekben. Ezáltal versenyképesebbé, hatékonyabbá teszi az érintett képzéseket. Konklúzió A leírt rendszerben pontosabb, egységes nyilvántartások, költséghatékonyabb intézmény üzemeltetés érhető el, az oktatás egyénre szabható. Utóbbi igazán akkor aknázható ki teljes mértékben, ha országosan is elterjed. Számos problémát kell még megoldani például az adatok tárolásának helyét, körét és a hozzáférési jogosultságok definiálását. Az adatbázisok összekapcsolhatóságának törvényi

9 tilalma miatt az egyes intézményekben üzemelő tanulmányi rendszerek sem kapcsolhatók össze. Irodalomjegyzék [1] Colin Smythe, Frank Tansey and Robby Robson: IMS Learner Information Package Best Practice & Implementation Guide. IMS Global Learning Consortium, 2001 március [2] IEEE PAPI Specification - Learning Technology: Public and Private Information, Version 6.0, IEEE LTSC P1484, június [3] Student Educational Record (Transcript), ANSI ASC X.12-TS130, április [4] Ed SCORM Course, JCA Solutions, [5]

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ

KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ KÉZIKÖNYV A SZAKMAI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉHEZ MKIK NSZFI Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

ViCaDiS. Műszaki Leírása HU

ViCaDiS. Műszaki Leírása HU EU Life Long Learning Programme Virtual Campus Virtual Campus for Digital Students - ViCaDiS 134039-LLP-1-2007-RO-ERASMUS-EVC ViCaDiS Műszaki Leírása HU ViCaDiS Műszaki Leírása Mi is az a ViCaDiS A ViCaDiS

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben

Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben Nagy Zsolt E-learning, mint lehetőség a tűzoltóképzésben Mit nyerünk az elektronikus kommunikációs eszközök használatával a hagyományos konzultációs alkalmakhoz képest? Nincsenek térbeli és időbeli korlátok,

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben