Vállalati információs rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati információs rendszerek"

Átírás

1 Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit,

2 Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr Kht Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a XXI. században, 2. kiadás: Új rendszerekkel, ComputerBooks, Budapest, Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon I-II., ComputerBooks, Budapest, Thomas F. Wallace: ERP Vállalatirányítási rendszerek, HVG Könyvek, Budapest, Órai előadások anyaga: (Böngésző) eng.unideb.hu/userdir/elekes.edit/vallalati_inf_rd_erp

3 Tananyag Vállalkozás és információ Adat, információ Az információ technológia Biztonság és globalizáció Rendszerválasztási lehetőségek Specifikálás és kiválasztás Rendszerfenntartás és termelésirányítás Műveleteket támogató rendszerek Dokumentumkezelés Csoportmunka és az azt támogató rendszerek Vállalatirányítás és az információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Konkrét példák: SAP, Oracle, egyéb

4 Vállalati információs rendszerek Irány 1. tétel A vállalkozások műszaki alrendszerének működése, különös tekintettel az információáramlásra. Termeléstervezés és optimalizálás informatikai támogatása. Előrejelzési módszerek, terméktervezés és folyamatválasztás, gyártás tervezése, termelés ütemezése és irányítása, számítógépes eszközei.

5 Vállalati információs rendszerek Irány 2. tétel Vezetői információs rendszerek. Jellemző vezetői információs rendszerek Magyarországon. Vállalati kommunikáció, információs igények meghatározása, a vállalati tevékenység és a vezetői információs rendszer felépítésének a kapcsolata, a vezetői információs rendszerek fejlesztésének stratégiái.

6 Vállalati információs rendszerek Irány 3. tétel A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei. Terméktervezés számítógépes támogatása: CAD, Technológiai tervezés számítógépes támogatása CAPP. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása: CAM. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása: SFC FMSC TMS DNC. Műszaki tervezés számítógépes támogatása: CAE.

7 Vállalati információs rendszerek Irány 4. tétel Minőség számítógépes támogatása CAQ. Műszaki adatbázis kezelés számítógépes támogatása EDB. Intelligens gyártórendszerek számítógépes támogatása IMS. Szimuláció számítógépes támogatása CS. Gyártáskövetés informatikai támogatása. Számítógépes folyamat szabályozás SPC kialakítása.

8 Vállalati információs rendszerek Irány PLC. 5. tétel A programozható logikai vezérlők (PLC) főbb típusai, felépítésük és jellemzőik. A programozás lehetséges megoldásai. A kompakt és moduláris PLC-k összehasonlítása. Egy szabadon választott PLC típus jellemzése, a létradiagram felépítése, tervezése, a programozó konzol főbb utasításai.

9 Vállalati információs rendszerek Irány 6. tétel Ipari robotok. Robotok morfológiai elemzése. A robotot tartalmazó rendszerek hardver elemei. Az ipari robotok és manipulátorok mozgásformái, karrendszerei, hajtásai, érzékelői és beavatkozói. Robotok geometriai rendszere. A robotok programozásának lehetőségei. Robotfunkciókra orientált nyelvek (AML).

10 A vállalat fogalma A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete. Alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, nyereséggel. Üzleti folyamat: meghatározott termék és/vagy szolgáltatás előállítására szervezett tevékenységcsoport.

11 A vállalat érintettjei A vállalat érintettjei a vállalat működésének eredményességét befolyásoló csoportok. A vállalaton belül vannak a belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak. Belső érintettek törekvései Belső érintettek törekvései <=> Vállalat céljai Külső érintettek céljai => Vállalat tevékenységének korlátai

12 A vállalat érintettjei A vállalaton kívül vannak a külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, civil közösségek, épített és természeti környezet.

13 A vállalat piaca A piacot (szűkebb értelemben) a külső érintettek közül: a fogyasztók, Fogyasztók igényeinek kielégítése: vállalat létrehozása. Legfontosabb külső referenciacsoport, a hosszú távú siker kulcsa. a szállítók és Fogyasztók: maguk a vállalatok. a versenytársak Ugyanannak a fogyasztói körnek az igényeit szeretnék kielégíteni, osztoznak a nyereségen, elősegítik az innovációt. alkotják.

14 Célok a vállalatban 1. egyéni célok, (jövedelem, biztonság, státusz, hatalom, presztízs, társadalmi érdekek szolgálata, szakértői kiemelkedés, hasznosság) szervezeti célok, (hierarchikus strukturáltság, egyéni és vállalati célok összeegyeztethetősége, fölérendelt /szuperordinált szervezeti célok/ kialakulás: egyéni célok megvalósítási törekvés + konfliktushelyzetek + kompromisszumok) tulajdonosok céljai, (tőke növelése; fajtái: természetes személyek, intézmények) vezetők céljai, (vállalat eredményessége és növekedése munkahelyi feltételek javítása) munkavállalók céljai. (jövedelem növelése tulajdonos profitnövelő célja)

15 Célok a vállalatban 2. alapvető cél: A küldetés megfogalmazza, hogy mely fogyasztók milyen igényeit milyen eljárással, milyen működési elvekkel és milyen kapcsolatokkal kívánja kielégíteni. eredeti cél, a vállalat létrehozásának oka: a profit (túlélés feltétele) Társadalmi felelősség elve ( Friedman)

16 Vállalatkormányzás - szereplők Tulajdonosok Közgyűlés Felügyelő Bizottság Igazgatóság Elnök Vezérigazgató Menedzsment Munkavállalók

17 Vállalatkormányzás - feladat A vállalatkormányzás feladata, hogy összehangolja a szereplők céljait, kialakítson közösen elfogadható működési normákat, teljesítmény-célokat, elvégezze a működés ellenőrzését és értékelését. Jogilag szabályozott. A magyar rendszer az angolszász és a német keveréke.

18 Tervezés 1. Stratégia: a célok és az elérésükhöz szükséges eszközök viszonylag hosszú időszakra érvényes meghatározása. Hogyan érje el a vállalat alapvető célját. A vállalati működés vezérfonala. A formális stratégia: a vállalati stratégia normatív megfogalmazása. Elemei: a legfőbb célok és változtatásuk szabályai, a tevékenység keretei, ezek változtatásának szabályai, a célokhoz vezető fő tevékenységi sorozatok, programok. Alapelvek, akciók, erőforrás felosztás, működés fő irányvonala. Jövőorientált, rész-stratégiákból áll.

19 Tervezés 2. Üzleti terv: A stratégia konkretizálása. Előre elkészített terv egy adott időszakra, a várható árbevételekre, üzleti eredményekre, ill. kiadásokra, valamint költségekre vonatkozóan. Felbontás időbeli szakaszokra, termékekre, szervezeti egységekre.

20 A tervezéshez kapcsolódó Információk: stratégia elvei, változatai, irányszámai, megcélzott környezete, tervszámok, statisztikai adatok. Balanced Scorecard (BSC): stratégiai vezetési eszköz (keretrendszer), kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer (pénzügyi, vevői, működési folyamatok, tanulás-fejlődés) Dokumentumok: a formális stratégia és tervek, előkészítő tanulmányok, statisztikák, elemzések előterjesztések, határozatok, jegyzőkönyvek a tervkészítésről.

21 Vezetőket támogató információs rendszerek A vállalati műveleteket támogató rendszerek, vezetőket támogató rendszerek (pl. SAP) Menedzsment információs rendszer (MIS = Management Information System). Előre specifikált jelentéseket küld a menedzsmentnek. Döntéstámogató rendszer (DSS = Decision Support System). Interaktív döntéstámogatás. Szakértői rendszerek. Vezetői információs rendszer (EIS = Executive Information System VIR). Felső vezetőknek szállít információt.

22 DSS Decision Support System Döntéstámogató rendszerek Feladatuk: az elemzők és döntés-előkészítők statisztikai, modellező, szimulációs munkájának támogatása. Ezek a programok nagy számításigényű algoritmusokat használnak, melyek paraméterezhetők, így viszonylag magas a problémamegoldó képességük. Kimenetük már nem csak egyszerű adatsor, képesek grafikusan diagramok rajzolására is. Az átfutási idő percekben mérhető

23 Marketing 1. Az üzleti vállalkozás lényege. A vállalat működését a fogyasztói igényekre orientáltan integrálja abból a célból, hogy a vállalat a fogyasztói igényeknek megfelelő termékkel jelenjen meg a piacon. Fogyasztói igény kielégítésének folyamata: fogyasztó személyes tulajdonságai termék jellemzői vásárlási helyzet szerencsésen találkoznak!

24 Marketing 2. Stratégiai teendői: konkretizálja a kielégítendő fogyasztói szükségletet, elemzi a versenyhelyzetet, a versenytársakat, és meggyőzi a fogyasztót Vállalat Versenytársak (Reklám, PR,egyéb kommunikációs lehetőségek).

25 A marketinghez kapcsolódó Információk: a piacról, a cég és versenytársai piaci adatai, Partnerek (vevők, beszállítók, együttműködők) piaci és egyéb adatai, információk a partnerek és versenytársak stratégiájáról, terveiről Dokumentumok: Piackutatási, termék-fejlesztési és - bevezetési, promóciós és hirdetési projektek dokumentumai (tervek, megvalósítási dokumentumok, jelentések)

26 Marketing információs rendszerek Ügyfélkapcsolati (Customer Relationship Management, CRM) rendszerek /adatbázisok, szoftverek/: adatbázis és feldolgozó program adatok az ügyfelekről: üzleti tranzakciók adatai, egyéb felhasználható adatok akár személyesek is. => Ügyfelekkel való kapcsolat elmélyítése, kapcsolattartás

27 Termelés és szolgáltatás Elkülönítésük csak elméletileg lehetséges. A termelés (szolgáltatás) az erőforrások olyan összekapcsolása, átalakítása, amelynek eredménye alkalmas valamilyen fogyasztói igény kielégítésére. A termelés (szűkebb értelemben) a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra, hogy más erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre, mely alkalmas a fogyasztói igény kielégítésére.

28 A termeléshez-szolgáltatáshoz kapcsolódó Információk: anyagismeret, technológiák ismerete, rendelések tartalma, határidők, kooperációs partnerek és szállítók képességei és feladatai, vevők (fogyasztók) igényei, jogszabályi előírások, stb. Dokumentumok: technológiai utasítások, ügyrendi utasítások, rendelések, átvételi elismervények, ajánlatkérések, ajánlatok, szerződések, számlák, garancialevelek, teljesítések igazolása, jegyzőkönyvek, szabványok, jogszabályok, stb.

29 Számítógéppel integrált termelés (CIM) összetevői termeléstervezés és irányítás, Integrált anyaggazdálkodási rendszer (Manufacturing Ressource Planning) termelési vezérprogram, anyagszükséglet tervezési rendszer Éppen jókor (Just in time): a termék alkatrészeit a beszállítók csupán azelőtt szállítják be, amikor annak beépítése szükséges Teljes vállalatműködési filozófia. Alapelvei: Teljeskörű minőség-ellenőrzés (TQM=Total Quality Management), egyenletes és rugalmas termelés, készlet nélküli termelés, áttekinthető üzemkialakítás. számítógéppel támogatott tervezés (CAD), számítógéppel támogatott gyártás (CAM), csoportos technológia, automatizált anyagmozgatás, robotizálás.

30 Az innováció Az innováció tartalma, hogy a vállalat új, nagyobb értéket ad át a fogyasztónak. Alapesetei: új javak előállítása, új termelési eljárás, új piac megnyitása, új beszerzési források megnyitása, új szervezet létrehozása. Példák: Folyamatos megújulás (kis lépéseken alapuló, fejlesztési akciók sorozata) Stratégiai újdonság (piac és vállalat számára különleges jelentőségű, magas újdonságértékű fejlemény)

31 Az innovációhoz kapcsolódó Információk: az ágazat innovációs helyzete, a versenytársak legutóbbi és tervezett innovációi, a technológia helyzete, vonatkozó tudományos újdonságok, a kutatás irányai. Dokumentumok: kutatási jegyzőkönyvek, jelentések, termék-fejlesztési projektek dokumentumai (tervek, megvalósítási dokumentumok, jelentések), együttműködési és megbízási szerződések.

32 Adatbányászás (Data mining) Az innovációt támogató információs rendszerek: adatbányászat, data mining Növekvő adatmennyiség egyre nehezebbé válik az adatokból a kívánt információ kinyerése. Érdekesség: Berkeley Egyetem felmérése: adatkeletkezés 5 exabájt/év = 1 CD/lakos ( 7 Mrd lakos, 800 MB adat) Új technika Data mining Adat, információ Tudás Az adatbányászás olyan adatelemzési folyamat, amely nagy adatbázisokból érvényes, hasznos, rejtett, előzőleg nem ismert információkat tár fel.

33 Az innovációt támogató információs rendszerek Adatbányászás Tevékenységei: Irányított adatbányászás: az adatokból egy kitüntetett változó viselkedésére vonatkozóan akarunk következtetést levonni. Osztályozás (Egy kiválasztott ismérv /osztálycímke/ alapján az adatbázis elemeit egy-egy csoportba soroljuk Felhasználás: pénzintézeti vizsgálatok, hitelképesség megállapítása) Becslés (Egy szignifikáns változóra nézve annak értéke előrejelezhető, megbecsülhető. Felhasználás: modellezés) Jóslás, előrejelzés (meglévő adatokból az alapvető összefüggések, mintázatok /adatok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése/ feltárásával prognosztizál) Nem irányított adatbányászás: nem célzott a kutatás, az adatok közötti összefüggéseket szeretnénk meghatározni. Társítás, csoportosítás (Társítási/asszociációs szabályok feltárása: létezik-e kapcsolat az adatbázis elemei között, s ez milyen erősségű Felhasználás a kereskedelemben) Klaszter-elemzés (Cluster Analysis) (Adatok csoportokba sorolása úgy, hogy az egy csoportba tartozó adatok hasonlóak, a különböző csoportok lényegesen különböznek egymástól Felhasználás: piackutatás) Leírás és megjelenítés (Adatbázisban tárolt adatok jellemzőinek meghatározása)

34 Logisztika Speciális vállalati tevékenység. Biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. Fajtái: vállalaton belüli, vállalatok közötti Logisztikai rendszer: az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és irányítási struktúrák rendszere.

35 A logisztikai rendszer 1. Készletezés Beszerzés Termelésellátás Félkész termékek és befejezetlen termelés Értékesítés Anyag- és vett alkatrészkészlet Késztermékkészlet Anyagi folyamatok lebonyolítása Beszállítás Szállítók Anyagmozgatás Kiszerelés, kiszállítás, elosztás Vevők Információkezelés Kínálatmenedzsment, szállító nyilvántartások Termelés nyilvántartások Keresletmenedzsment, vevő nyilvántartások

36 A logisztikai rendszer 2. Beszerzés: a termeléshez szükséges anyagok, alkatrészek biztosítása. Tágabb értelemben ide tartozik az irodai eszközök, a személyzet egyéb igényeit kielégítő eszközök (pl. tisztálkodó szerek) és a közművekből kivett anyagok (víz) kezelése is. A beszerzés kezeli általában a vásárolt szolgáltatásokat is (pl. villamosenergia, távközlés, takarítás). Termelésellátás: a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatok megoldása. Értékesítés: a vevői igények kielégítésének tényleges technikai lebonyolítása. (Tágabb értelemben: a vállalat tevékenységéhez szükséges összes kimenő anyag kezelése, pl. a hulladék-elhelyezés, értékesítés.)

37 A logisztika alrendszereinek működése Készlet anyagi anyagi Kínálat Kereslet információ információ Rendelés Anyagi folyamatok: szállítás (vasút, közút, stb.), tárolás (raktározás), anyagmozgatás (kézi, gépesített, targoncák, stb.), kiszerelés (csomagolás, bizonylatolás, stb.). Információkezelés + dokumentálás + költség

38 A logisztikához kapcsolódó Információk: a tranzakció fajtája, megnevezése, a tranzakcióban szereplő dolog megnevezése, mennyisége, jellemző tulajdonságai, ára, a tranzakció időpontja, helye, a másik résztvevő adatai (ha van). Dokumentumok: rendelések, szerződések, szállítólevelek, vámárunyilatkozatok, raktári bevételi bizonylatok, stb.

39 Pénzügy 1. A vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kör. A termelés (szolgáltatás) az erőforrások olyan összekapcsolása, átalakítása, amelynek eredménye alkalmas valamilyen fogyasztói igény kielégítésére. Elkülönítése csak elméletileg lehetséges. A pénzügyi vezetés feladata: a vállalat működéséhez szükséges pénzforrások biztosítása, és a pénz gazdaságos felhasználása.

40 Pénzügy 2. Számviteli rendszer (könyvelés): a vállalati tranzakciók pénzügyi adatainak feldolgozása. Ennek alapján kimutatások készülnek. A számviteli törvény előírja a legfontosabbak formáját és tartalmát. Pénzügyi terv: feladata, hogy meghatározza a vállalat egészének és egyes részegységeinek finanszírozási igényét, összefoglalja az egyes tevékenységek hatásait a likviditásra és a jövedelmezőségre, megfogalmazza a vállalatvezetés álláspontját azokról az eszközökről és eljárásokról, amelyek segítségével a tervezett tevékenységek a leginkább szolgálhatják a vállalat alapvető célját. Költséggazdálkodási rendszerek: átfogó költséggazdálkodás megvalósítása. (Total Cost Management)

41 Pénzügy 3. Befektetés: a vállalat pénzeszközeinek meghatározott célra való lekötése (rövid, hosszú távú). Finanszírozási politika: feladata a saját és idegen források arányának alakítása. Saját forrás: alaptőke, cél: nyereség növelése! Amortizáció: tárgyi eszközök értékcsökkenésének költsége. Idegen tőke: tőkepiacról szerezhető be, visszafizetési kötelezettséggel jár és kamat terheli.

42 Pénzügyhöz kapcsolódó Információk: pénzpiaci információk, árfolyamok, kamatok, hozamok, hitelfeltételek, bevételek és kiadások, készletek, értékcsökkenési leírás, stb. Dokumentumok: bizonylatok (számlák, bevételi és kiadási bizonylatok), szerződések, megbízások, naplófőkönyv, számlakivonatok, mérleg, eredménykimutatás, stb.

43 Személyügy 1. Emberi erőforrás gazdálkodás (Human Resources Management, HRM, HR) Munkavállaló: nyereség létrehozásának eszköze, feltétele, nyereséget csökkentő tényező. Emberi Erőforrás Menedzsment (EEM) feladata: munkahelyi követelmények meghatározása, és ennek a munkavállalók igényeivel történő összehangolása. Emberi erőforrás felértékelődése: Tudás szerepének növekedése, kompetenciák szerepének növekedése Munkavállalók szükségletei is megnövekedtek (több szükséglet kielégítése) Törvényes előírások védik a munkaerőt.

44 Személyügy 2. HRM tevékenységei: a munkaerő-szükséglet meghatározása, a munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás, a munkavégzés fejlesztése: munkaszervezés, betanítás, beillesztés az emberi erőforrás fejlesztése: karriertervezés és továbbképzés, bérezés, motiváció, ösztönzés.

45 Személyügyhöz kapcsolódó Információk: ágazat munkaerő-helyzete, versenytársak legutóbbi és tervezett lépései, vállalat személyzeti adatai (létszám, képzettség, javadalmazás), képzési formák adatai. Munkaerő fejlesztés adatai Dokumentumok: személyzeti (létszám, képzés, jövedelem) terv, munkaszerződések, felmondólevelek, munkaköri leírások, prémiumfeltételek, fizetési bizonylatok, teljesítményértékelés dokumentumai képzési dokumentációk, tananyagok, oktatási eszközök kísérő dokumentumai, stb.

46 A szervezet A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete. A szervezet olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg. Nyílt rendszer. Szervezeti hatékonyság: környezet stratégia struktúra magatartás teljesítmény kapcsolatrendszer határozza meg. Szervezet kialakítása, megváltoztatása: környezeti feltételek, vállalati adottságok figyelembevételével strukturális, működési, magatartási jellemzők kialakítása és megváltoztatása.

47 Szervezeti formák A szervezeti forma: a szervezeten belüli tagolódás, vagyis az egy szervezeten belüli kisebb-nagyobb egységek létesítése. A szervezeti formák lehetnek: lineáris, funkcionális, divizionális (cost-center, profit-center, investment-center), mátrix, tenzor, duális (stratégiai üzleti egységek, team-ek)

48 Lineáris szervezeti forma Jellemzők Egyértelmű, alá és felé rendeltségi viszonyok, szolgálati út Alkalmazási feltétel Kisméretű szervezetek esetében, minimális változás, és innováció Krízishelyzetben Munkamegosztás jellemzői Elvégzendő feladatok szerint a vezető határozza meg Hatáskör megosztás Szolgálati útnak megfelelően, csak operatív ügyekben, az első közös főnökön keresztül, a döntési jogkör centralizált Koordináció Vertikális, szolgálati úton, hatalmi eszközökkel

49 Lineáris szervezet Vezetõ Szolgálati út Horizontális bõvítés Vertikális bõvítés

50 Funkcionális szervezeti forma Jellemzők Szakmai munkamegosztás Hatáskörök szabályozása, alá- felérendeltség Alkalmazási feltétel Stabil környezet, nem jellemzőek a változások Jól áttekinthető termelési tevékenység, szűk termékskála Munkamegosztás jellemzői Elsődleges munkamegosztás feladatok szerint munkaköri leírások, szabályozottság Hatáskör megosztás Döntési jogkörök a feladatoknak megfelelően centralizáltak a szabályozottság magasfokú Koordináció A vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton, a horizontális koordináció nem jellemző Az azonos hierarchia szinteken intézményesített, szabályzatok, formalizált előírások, technokratikus eszközök: tervek, költségvetés segítségével koordinál

51 Funkcionális szervezet Vállalatvezetés Törzskar Fejlesztés Termelésirányítás Kereskedelem Tervezés, pénzügy További funkciók Fukcionális irányítás Alaptevékenység, végrehajtás függelmi kapcsolatok funkcionális (szakmai irányítási) kapcsolatok törzskari kapcsolatok

52 Divizionális szervezeti forma Jellemzők Termék, vevő vagy területi beosztás, decentralizált döntések Alkalmazási feltétel Viszonylag dinamikus környezet, széles termékválaszték, eltérő termékcsaládok Munkamegosztás jellemzői Munkamegosztás termékek, vevők vagy területek szerint stratégiai irányítás a központban, taktikai feladatok teljesítése divizionként Hatáskör megosztás A döntés a központ és a divíziók között centralizált, és a diviziókon belül is centralizált Koordináció Horizontális koordináció a diviziók között nincsen, az utasítás jellegű vertikális koordináció elenyésző Technokratikus eszközökkel: tervek, költségvetések, pályázatok segítségével koordinál

53 Divizionális szervezet Vezetõ 1. szint Tervezés Pénzügy K+F... DIVIZIÓ1 D2 D3 2. szint 3. szint TERV PÜ

54 Mátrix szervezeti forma Jellemzők Feladat és termék/projekt szerinti megosztás egyidejűleg Kettős irányítás Kettős nézőpont Alkalmazási feltétel Dinamikus változó környezet Összetett és jelentős innovációs tevékenység Termék szerinti elkülöníthetőség, konfliktus kezelési képesség a szervezeten belül Munkamegosztás jellemzői Egyszerre érvényesül a feladatok és a termék szerinti megosztás, a szabályozottság dominanciája nem teljes, ami miatt egyeztetések, konfliktuskezelés szükséges Hatáskör megosztás A funkcionális termékszemléletű vezetők együtt döntenek azonos kompetenciával A döntések decentralizáltak A szabályozottság viszonylag kicsi Koordináció A horizontális és vertikális koordináció szerkezetei megoldások alapján biztosított

55 Mátrix szervezet

56 Vállalatvezetés, mint visszacsatolt rendszer

57 Döntések jellege a vállalatban

58 Köszönöm a figyelmet!

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 1. előadás: VIR alapok Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 Tananyag VIR alapok A vezetői információs rendszerek

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 1 Bevezetés nincsen vállalati információs rendszer vállalat nélkül az IT csak eszköz IR megértése vállalat működésének

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2012/13 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A CIM fejlődése Specializálódás (1980-as évek vége) A termelővállalatokat

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat szervezete A vállalat szervezete A vállalat mérete Foglalkoztatottak létszáma Éves árbevétel Vállalat vagyona, tőkéje Földrajzi telepítése, környezete

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállítás JIT-elvû beszállítás az utolsó technikai mûvelet a beszállítás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás raktározás szállítás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben