Vállalati információs rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati információs rendszerek"

Átírás

1 Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit,

2 Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr Kht Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a XXI. században, 2. kiadás: Új rendszerekkel, ComputerBooks, Budapest, Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon I-II., ComputerBooks, Budapest, Thomas F. Wallace: ERP Vállalatirányítási rendszerek, HVG Könyvek, Budapest, Órai előadások anyaga: (Böngésző) eng.unideb.hu/userdir/elekes.edit/vallalati_inf_rd_erp

3 Tananyag Vállalkozás és információ Adat, információ Az információ technológia Biztonság és globalizáció Rendszerválasztási lehetőségek Specifikálás és kiválasztás Rendszerfenntartás és termelésirányítás Műveleteket támogató rendszerek Dokumentumkezelés Csoportmunka és az azt támogató rendszerek Vállalatirányítás és az információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Konkrét példák: SAP, Oracle, egyéb

4 Vállalati információs rendszerek Irány 1. tétel A vállalkozások műszaki alrendszerének működése, különös tekintettel az információáramlásra. Termeléstervezés és optimalizálás informatikai támogatása. Előrejelzési módszerek, terméktervezés és folyamatválasztás, gyártás tervezése, termelés ütemezése és irányítása, számítógépes eszközei.

5 Vállalati információs rendszerek Irány 2. tétel Vezetői információs rendszerek. Jellemző vezetői információs rendszerek Magyarországon. Vállalati kommunikáció, információs igények meghatározása, a vállalati tevékenység és a vezetői információs rendszer felépítésének a kapcsolata, a vezetői információs rendszerek fejlesztésének stratégiái.

6 Vállalati információs rendszerek Irány 3. tétel A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei. Terméktervezés számítógépes támogatása: CAD, Technológiai tervezés számítógépes támogatása CAPP. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása: CAM. Gyártás automatizálás számítógépes támogatása: SFC FMSC TMS DNC. Műszaki tervezés számítógépes támogatása: CAE.

7 Vállalati információs rendszerek Irány 4. tétel Minőség számítógépes támogatása CAQ. Műszaki adatbázis kezelés számítógépes támogatása EDB. Intelligens gyártórendszerek számítógépes támogatása IMS. Szimuláció számítógépes támogatása CS. Gyártáskövetés informatikai támogatása. Számítógépes folyamat szabályozás SPC kialakítása.

8 Vállalati információs rendszerek Irány PLC. 5. tétel A programozható logikai vezérlők (PLC) főbb típusai, felépítésük és jellemzőik. A programozás lehetséges megoldásai. A kompakt és moduláris PLC-k összehasonlítása. Egy szabadon választott PLC típus jellemzése, a létradiagram felépítése, tervezése, a programozó konzol főbb utasításai.

9 Vállalati információs rendszerek Irány 6. tétel Ipari robotok. Robotok morfológiai elemzése. A robotot tartalmazó rendszerek hardver elemei. Az ipari robotok és manipulátorok mozgásformái, karrendszerei, hajtásai, érzékelői és beavatkozói. Robotok geometriai rendszere. A robotok programozásának lehetőségei. Robotfunkciókra orientált nyelvek (AML).

10 A vállalat fogalma A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete. Alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, nyereséggel. Üzleti folyamat: meghatározott termék és/vagy szolgáltatás előállítására szervezett tevékenységcsoport.

11 A vállalat érintettjei A vállalat érintettjei a vállalat működésének eredményességét befolyásoló csoportok. A vállalaton belül vannak a belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak. Belső érintettek törekvései Belső érintettek törekvései <=> Vállalat céljai Külső érintettek céljai => Vállalat tevékenységének korlátai

12 A vállalat érintettjei A vállalaton kívül vannak a külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, civil közösségek, épített és természeti környezet.

13 A vállalat piaca A piacot (szűkebb értelemben) a külső érintettek közül: a fogyasztók, Fogyasztók igényeinek kielégítése: vállalat létrehozása. Legfontosabb külső referenciacsoport, a hosszú távú siker kulcsa. a szállítók és Fogyasztók: maguk a vállalatok. a versenytársak Ugyanannak a fogyasztói körnek az igényeit szeretnék kielégíteni, osztoznak a nyereségen, elősegítik az innovációt. alkotják.

14 Célok a vállalatban 1. egyéni célok, (jövedelem, biztonság, státusz, hatalom, presztízs, társadalmi érdekek szolgálata, szakértői kiemelkedés, hasznosság) szervezeti célok, (hierarchikus strukturáltság, egyéni és vállalati célok összeegyeztethetősége, fölérendelt /szuperordinált szervezeti célok/ kialakulás: egyéni célok megvalósítási törekvés + konfliktushelyzetek + kompromisszumok) tulajdonosok céljai, (tőke növelése; fajtái: természetes személyek, intézmények) vezetők céljai, (vállalat eredményessége és növekedése munkahelyi feltételek javítása) munkavállalók céljai. (jövedelem növelése tulajdonos profitnövelő célja)

15 Célok a vállalatban 2. alapvető cél: A küldetés megfogalmazza, hogy mely fogyasztók milyen igényeit milyen eljárással, milyen működési elvekkel és milyen kapcsolatokkal kívánja kielégíteni. eredeti cél, a vállalat létrehozásának oka: a profit (túlélés feltétele) Társadalmi felelősség elve ( Friedman)

16 Vállalatkormányzás - szereplők Tulajdonosok Közgyűlés Felügyelő Bizottság Igazgatóság Elnök Vezérigazgató Menedzsment Munkavállalók

17 Vállalatkormányzás - feladat A vállalatkormányzás feladata, hogy összehangolja a szereplők céljait, kialakítson közösen elfogadható működési normákat, teljesítmény-célokat, elvégezze a működés ellenőrzését és értékelését. Jogilag szabályozott. A magyar rendszer az angolszász és a német keveréke.

18 Tervezés 1. Stratégia: a célok és az elérésükhöz szükséges eszközök viszonylag hosszú időszakra érvényes meghatározása. Hogyan érje el a vállalat alapvető célját. A vállalati működés vezérfonala. A formális stratégia: a vállalati stratégia normatív megfogalmazása. Elemei: a legfőbb célok és változtatásuk szabályai, a tevékenység keretei, ezek változtatásának szabályai, a célokhoz vezető fő tevékenységi sorozatok, programok. Alapelvek, akciók, erőforrás felosztás, működés fő irányvonala. Jövőorientált, rész-stratégiákból áll.

19 Tervezés 2. Üzleti terv: A stratégia konkretizálása. Előre elkészített terv egy adott időszakra, a várható árbevételekre, üzleti eredményekre, ill. kiadásokra, valamint költségekre vonatkozóan. Felbontás időbeli szakaszokra, termékekre, szervezeti egységekre.

20 A tervezéshez kapcsolódó Információk: stratégia elvei, változatai, irányszámai, megcélzott környezete, tervszámok, statisztikai adatok. Balanced Scorecard (BSC): stratégiai vezetési eszköz (keretrendszer), kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer (pénzügyi, vevői, működési folyamatok, tanulás-fejlődés) Dokumentumok: a formális stratégia és tervek, előkészítő tanulmányok, statisztikák, elemzések előterjesztések, határozatok, jegyzőkönyvek a tervkészítésről.

21 Vezetőket támogató információs rendszerek A vállalati műveleteket támogató rendszerek, vezetőket támogató rendszerek (pl. SAP) Menedzsment információs rendszer (MIS = Management Information System). Előre specifikált jelentéseket küld a menedzsmentnek. Döntéstámogató rendszer (DSS = Decision Support System). Interaktív döntéstámogatás. Szakértői rendszerek. Vezetői információs rendszer (EIS = Executive Information System VIR). Felső vezetőknek szállít információt.

22 DSS Decision Support System Döntéstámogató rendszerek Feladatuk: az elemzők és döntés-előkészítők statisztikai, modellező, szimulációs munkájának támogatása. Ezek a programok nagy számításigényű algoritmusokat használnak, melyek paraméterezhetők, így viszonylag magas a problémamegoldó képességük. Kimenetük már nem csak egyszerű adatsor, képesek grafikusan diagramok rajzolására is. Az átfutási idő percekben mérhető

23 Marketing 1. Az üzleti vállalkozás lényege. A vállalat működését a fogyasztói igényekre orientáltan integrálja abból a célból, hogy a vállalat a fogyasztói igényeknek megfelelő termékkel jelenjen meg a piacon. Fogyasztói igény kielégítésének folyamata: fogyasztó személyes tulajdonságai termék jellemzői vásárlási helyzet szerencsésen találkoznak!

24 Marketing 2. Stratégiai teendői: konkretizálja a kielégítendő fogyasztói szükségletet, elemzi a versenyhelyzetet, a versenytársakat, és meggyőzi a fogyasztót Vállalat Versenytársak (Reklám, PR,egyéb kommunikációs lehetőségek).

25 A marketinghez kapcsolódó Információk: a piacról, a cég és versenytársai piaci adatai, Partnerek (vevők, beszállítók, együttműködők) piaci és egyéb adatai, információk a partnerek és versenytársak stratégiájáról, terveiről Dokumentumok: Piackutatási, termék-fejlesztési és - bevezetési, promóciós és hirdetési projektek dokumentumai (tervek, megvalósítási dokumentumok, jelentések)

26 Marketing információs rendszerek Ügyfélkapcsolati (Customer Relationship Management, CRM) rendszerek /adatbázisok, szoftverek/: adatbázis és feldolgozó program adatok az ügyfelekről: üzleti tranzakciók adatai, egyéb felhasználható adatok akár személyesek is. => Ügyfelekkel való kapcsolat elmélyítése, kapcsolattartás

27 Termelés és szolgáltatás Elkülönítésük csak elméletileg lehetséges. A termelés (szolgáltatás) az erőforrások olyan összekapcsolása, átalakítása, amelynek eredménye alkalmas valamilyen fogyasztói igény kielégítésére. A termelés (szűkebb értelemben) a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra, hogy más erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre, mely alkalmas a fogyasztói igény kielégítésére.

28 A termeléshez-szolgáltatáshoz kapcsolódó Információk: anyagismeret, technológiák ismerete, rendelések tartalma, határidők, kooperációs partnerek és szállítók képességei és feladatai, vevők (fogyasztók) igényei, jogszabályi előírások, stb. Dokumentumok: technológiai utasítások, ügyrendi utasítások, rendelések, átvételi elismervények, ajánlatkérések, ajánlatok, szerződések, számlák, garancialevelek, teljesítések igazolása, jegyzőkönyvek, szabványok, jogszabályok, stb.

29 Számítógéppel integrált termelés (CIM) összetevői termeléstervezés és irányítás, Integrált anyaggazdálkodási rendszer (Manufacturing Ressource Planning) termelési vezérprogram, anyagszükséglet tervezési rendszer Éppen jókor (Just in time): a termék alkatrészeit a beszállítók csupán azelőtt szállítják be, amikor annak beépítése szükséges Teljes vállalatműködési filozófia. Alapelvei: Teljeskörű minőség-ellenőrzés (TQM=Total Quality Management), egyenletes és rugalmas termelés, készlet nélküli termelés, áttekinthető üzemkialakítás. számítógéppel támogatott tervezés (CAD), számítógéppel támogatott gyártás (CAM), csoportos technológia, automatizált anyagmozgatás, robotizálás.

30 Az innováció Az innováció tartalma, hogy a vállalat új, nagyobb értéket ad át a fogyasztónak. Alapesetei: új javak előállítása, új termelési eljárás, új piac megnyitása, új beszerzési források megnyitása, új szervezet létrehozása. Példák: Folyamatos megújulás (kis lépéseken alapuló, fejlesztési akciók sorozata) Stratégiai újdonság (piac és vállalat számára különleges jelentőségű, magas újdonságértékű fejlemény)

31 Az innovációhoz kapcsolódó Információk: az ágazat innovációs helyzete, a versenytársak legutóbbi és tervezett innovációi, a technológia helyzete, vonatkozó tudományos újdonságok, a kutatás irányai. Dokumentumok: kutatási jegyzőkönyvek, jelentések, termék-fejlesztési projektek dokumentumai (tervek, megvalósítási dokumentumok, jelentések), együttműködési és megbízási szerződések.

32 Adatbányászás (Data mining) Az innovációt támogató információs rendszerek: adatbányászat, data mining Növekvő adatmennyiség egyre nehezebbé válik az adatokból a kívánt információ kinyerése. Érdekesség: Berkeley Egyetem felmérése: adatkeletkezés 5 exabájt/év = 1 CD/lakos ( 7 Mrd lakos, 800 MB adat) Új technika Data mining Adat, információ Tudás Az adatbányászás olyan adatelemzési folyamat, amely nagy adatbázisokból érvényes, hasznos, rejtett, előzőleg nem ismert információkat tár fel.

33 Az innovációt támogató információs rendszerek Adatbányászás Tevékenységei: Irányított adatbányászás: az adatokból egy kitüntetett változó viselkedésére vonatkozóan akarunk következtetést levonni. Osztályozás (Egy kiválasztott ismérv /osztálycímke/ alapján az adatbázis elemeit egy-egy csoportba soroljuk Felhasználás: pénzintézeti vizsgálatok, hitelképesség megállapítása) Becslés (Egy szignifikáns változóra nézve annak értéke előrejelezhető, megbecsülhető. Felhasználás: modellezés) Jóslás, előrejelzés (meglévő adatokból az alapvető összefüggések, mintázatok /adatok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése/ feltárásával prognosztizál) Nem irányított adatbányászás: nem célzott a kutatás, az adatok közötti összefüggéseket szeretnénk meghatározni. Társítás, csoportosítás (Társítási/asszociációs szabályok feltárása: létezik-e kapcsolat az adatbázis elemei között, s ez milyen erősségű Felhasználás a kereskedelemben) Klaszter-elemzés (Cluster Analysis) (Adatok csoportokba sorolása úgy, hogy az egy csoportba tartozó adatok hasonlóak, a különböző csoportok lényegesen különböznek egymástól Felhasználás: piackutatás) Leírás és megjelenítés (Adatbázisban tárolt adatok jellemzőinek meghatározása)

34 Logisztika Speciális vállalati tevékenység. Biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak. Fajtái: vállalaton belüli, vállalatok közötti Logisztikai rendszer: az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és irányítási struktúrák rendszere.

35 A logisztikai rendszer 1. Készletezés Beszerzés Termelésellátás Félkész termékek és befejezetlen termelés Értékesítés Anyag- és vett alkatrészkészlet Késztermékkészlet Anyagi folyamatok lebonyolítása Beszállítás Szállítók Anyagmozgatás Kiszerelés, kiszállítás, elosztás Vevők Információkezelés Kínálatmenedzsment, szállító nyilvántartások Termelés nyilvántartások Keresletmenedzsment, vevő nyilvántartások

36 A logisztikai rendszer 2. Beszerzés: a termeléshez szükséges anyagok, alkatrészek biztosítása. Tágabb értelemben ide tartozik az irodai eszközök, a személyzet egyéb igényeit kielégítő eszközök (pl. tisztálkodó szerek) és a közművekből kivett anyagok (víz) kezelése is. A beszerzés kezeli általában a vásárolt szolgáltatásokat is (pl. villamosenergia, távközlés, takarítás). Termelésellátás: a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatok megoldása. Értékesítés: a vevői igények kielégítésének tényleges technikai lebonyolítása. (Tágabb értelemben: a vállalat tevékenységéhez szükséges összes kimenő anyag kezelése, pl. a hulladék-elhelyezés, értékesítés.)

37 A logisztika alrendszereinek működése Készlet anyagi anyagi Kínálat Kereslet információ információ Rendelés Anyagi folyamatok: szállítás (vasút, közút, stb.), tárolás (raktározás), anyagmozgatás (kézi, gépesített, targoncák, stb.), kiszerelés (csomagolás, bizonylatolás, stb.). Információkezelés + dokumentálás + költség

38 A logisztikához kapcsolódó Információk: a tranzakció fajtája, megnevezése, a tranzakcióban szereplő dolog megnevezése, mennyisége, jellemző tulajdonságai, ára, a tranzakció időpontja, helye, a másik résztvevő adatai (ha van). Dokumentumok: rendelések, szerződések, szállítólevelek, vámárunyilatkozatok, raktári bevételi bizonylatok, stb.

39 Pénzügy 1. A vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kör. A termelés (szolgáltatás) az erőforrások olyan összekapcsolása, átalakítása, amelynek eredménye alkalmas valamilyen fogyasztói igény kielégítésére. Elkülönítése csak elméletileg lehetséges. A pénzügyi vezetés feladata: a vállalat működéséhez szükséges pénzforrások biztosítása, és a pénz gazdaságos felhasználása.

40 Pénzügy 2. Számviteli rendszer (könyvelés): a vállalati tranzakciók pénzügyi adatainak feldolgozása. Ennek alapján kimutatások készülnek. A számviteli törvény előírja a legfontosabbak formáját és tartalmát. Pénzügyi terv: feladata, hogy meghatározza a vállalat egészének és egyes részegységeinek finanszírozási igényét, összefoglalja az egyes tevékenységek hatásait a likviditásra és a jövedelmezőségre, megfogalmazza a vállalatvezetés álláspontját azokról az eszközökről és eljárásokról, amelyek segítségével a tervezett tevékenységek a leginkább szolgálhatják a vállalat alapvető célját. Költséggazdálkodási rendszerek: átfogó költséggazdálkodás megvalósítása. (Total Cost Management)

41 Pénzügy 3. Befektetés: a vállalat pénzeszközeinek meghatározott célra való lekötése (rövid, hosszú távú). Finanszírozási politika: feladata a saját és idegen források arányának alakítása. Saját forrás: alaptőke, cél: nyereség növelése! Amortizáció: tárgyi eszközök értékcsökkenésének költsége. Idegen tőke: tőkepiacról szerezhető be, visszafizetési kötelezettséggel jár és kamat terheli.

42 Pénzügyhöz kapcsolódó Információk: pénzpiaci információk, árfolyamok, kamatok, hozamok, hitelfeltételek, bevételek és kiadások, készletek, értékcsökkenési leírás, stb. Dokumentumok: bizonylatok (számlák, bevételi és kiadási bizonylatok), szerződések, megbízások, naplófőkönyv, számlakivonatok, mérleg, eredménykimutatás, stb.

43 Személyügy 1. Emberi erőforrás gazdálkodás (Human Resources Management, HRM, HR) Munkavállaló: nyereség létrehozásának eszköze, feltétele, nyereséget csökkentő tényező. Emberi Erőforrás Menedzsment (EEM) feladata: munkahelyi követelmények meghatározása, és ennek a munkavállalók igényeivel történő összehangolása. Emberi erőforrás felértékelődése: Tudás szerepének növekedése, kompetenciák szerepének növekedése Munkavállalók szükségletei is megnövekedtek (több szükséglet kielégítése) Törvényes előírások védik a munkaerőt.

44 Személyügy 2. HRM tevékenységei: a munkaerő-szükséglet meghatározása, a munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás, a munkavégzés fejlesztése: munkaszervezés, betanítás, beillesztés az emberi erőforrás fejlesztése: karriertervezés és továbbképzés, bérezés, motiváció, ösztönzés.

45 Személyügyhöz kapcsolódó Információk: ágazat munkaerő-helyzete, versenytársak legutóbbi és tervezett lépései, vállalat személyzeti adatai (létszám, képzettség, javadalmazás), képzési formák adatai. Munkaerő fejlesztés adatai Dokumentumok: személyzeti (létszám, képzés, jövedelem) terv, munkaszerződések, felmondólevelek, munkaköri leírások, prémiumfeltételek, fizetési bizonylatok, teljesítményértékelés dokumentumai képzési dokumentációk, tananyagok, oktatási eszközök kísérő dokumentumai, stb.

46 A szervezet A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete. A szervezet olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg. Nyílt rendszer. Szervezeti hatékonyság: környezet stratégia struktúra magatartás teljesítmény kapcsolatrendszer határozza meg. Szervezet kialakítása, megváltoztatása: környezeti feltételek, vállalati adottságok figyelembevételével strukturális, működési, magatartási jellemzők kialakítása és megváltoztatása.

47 Szervezeti formák A szervezeti forma: a szervezeten belüli tagolódás, vagyis az egy szervezeten belüli kisebb-nagyobb egységek létesítése. A szervezeti formák lehetnek: lineáris, funkcionális, divizionális (cost-center, profit-center, investment-center), mátrix, tenzor, duális (stratégiai üzleti egységek, team-ek)

48 Lineáris szervezeti forma Jellemzők Egyértelmű, alá és felé rendeltségi viszonyok, szolgálati út Alkalmazási feltétel Kisméretű szervezetek esetében, minimális változás, és innováció Krízishelyzetben Munkamegosztás jellemzői Elvégzendő feladatok szerint a vezető határozza meg Hatáskör megosztás Szolgálati útnak megfelelően, csak operatív ügyekben, az első közös főnökön keresztül, a döntési jogkör centralizált Koordináció Vertikális, szolgálati úton, hatalmi eszközökkel

49 Lineáris szervezet Vezetõ Szolgálati út Horizontális bõvítés Vertikális bõvítés

50 Funkcionális szervezeti forma Jellemzők Szakmai munkamegosztás Hatáskörök szabályozása, alá- felérendeltség Alkalmazási feltétel Stabil környezet, nem jellemzőek a változások Jól áttekinthető termelési tevékenység, szűk termékskála Munkamegosztás jellemzői Elsődleges munkamegosztás feladatok szerint munkaköri leírások, szabályozottság Hatáskör megosztás Döntési jogkörök a feladatoknak megfelelően centralizáltak a szabályozottság magasfokú Koordináció A vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton, a horizontális koordináció nem jellemző Az azonos hierarchia szinteken intézményesített, szabályzatok, formalizált előírások, technokratikus eszközök: tervek, költségvetés segítségével koordinál

51 Funkcionális szervezet Vállalatvezetés Törzskar Fejlesztés Termelésirányítás Kereskedelem Tervezés, pénzügy További funkciók Fukcionális irányítás Alaptevékenység, végrehajtás függelmi kapcsolatok funkcionális (szakmai irányítási) kapcsolatok törzskari kapcsolatok

52 Divizionális szervezeti forma Jellemzők Termék, vevő vagy területi beosztás, decentralizált döntések Alkalmazási feltétel Viszonylag dinamikus környezet, széles termékválaszték, eltérő termékcsaládok Munkamegosztás jellemzői Munkamegosztás termékek, vevők vagy területek szerint stratégiai irányítás a központban, taktikai feladatok teljesítése divizionként Hatáskör megosztás A döntés a központ és a divíziók között centralizált, és a diviziókon belül is centralizált Koordináció Horizontális koordináció a diviziók között nincsen, az utasítás jellegű vertikális koordináció elenyésző Technokratikus eszközökkel: tervek, költségvetések, pályázatok segítségével koordinál

53 Divizionális szervezet Vezetõ 1. szint Tervezés Pénzügy K+F... DIVIZIÓ1 D2 D3 2. szint 3. szint TERV PÜ

54 Mátrix szervezeti forma Jellemzők Feladat és termék/projekt szerinti megosztás egyidejűleg Kettős irányítás Kettős nézőpont Alkalmazási feltétel Dinamikus változó környezet Összetett és jelentős innovációs tevékenység Termék szerinti elkülöníthetőség, konfliktus kezelési képesség a szervezeten belül Munkamegosztás jellemzői Egyszerre érvényesül a feladatok és a termék szerinti megosztás, a szabályozottság dominanciája nem teljes, ami miatt egyeztetések, konfliktuskezelés szükséges Hatáskör megosztás A funkcionális termékszemléletű vezetők együtt döntenek azonos kompetenciával A döntések decentralizáltak A szabályozottság viszonylag kicsi Koordináció A horizontális és vertikális koordináció szerkezetei megoldások alapján biztosított

55 Mátrix szervezet

56 Vállalatvezetés, mint visszacsatolt rendszer

57 Döntések jellege a vállalatban

58 Köszönöm a figyelmet!

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Gyártó vállalatok modellezése

Gyártó vállalatok modellezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly Jósvai János 2005. Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok modellezése Számítógéppel támogatott termelés Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok

Részletesebben

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment Termelés és Szolgáltatás, Menedzsment Rendszerszemlélet Termelés és Szolgáltatás Menedzsment r. Gyenge alázs TRMLÉSMNZSMNT alapfogalmai.rnszr rendszer szemléletű megközelítés vizsgálati egysége. rendszert

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben