ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY"

Átírás

1 ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Budapesti Ügyvédi Kamara részére február verzió: 1.3 Testületi döntést előkészítő bizalmas anyag, üzleti titok!

2 2 / 167 Dokumentum kontroll Projekt név: Dokumentum: Budapesti Ügyvédi Kamara Arhitel projekt Arhitel projekt megvalósíthatósági tanulmány Verziókövetés Ver. szám Ver. Dátum Módosította Leírás File név v AAM Projektrésztvevői véleményezésre átadott verzió v Dr. Réti László Észrevételeket, módosítási javaslatokat tartalmazó verzió v AAM Dr. Réti László észrevételeinek átvezetése Arhitel_megvaltan_v1.0 Arhitel_megvalositasi tan_v1.0 RLcommented tracked Arhitel_megvaltan_v1.1 v Dr. Homoki Péter Észrevételeket, módosítási javaslatokat tartalmazó verzió _Arhitel_megval osithatosagi_tanulmany _v_1_1_hp v AAM Megrendelői észrevételeket tartalmazó verzió, frissített költségtáblákkal v AAM Megrendelői észrevételeket tartalmazó verzió Arhitel_megvaltan_v1.2 Arhitel_megvaltan_v1.3 _KP_eszrevetelekkel Fájlnév:

3 3 / 167 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A tervezett fejlesztések célja A tanulmány célja A rendszer kialakításának alapelvei, a kamara elvárásai Az Arhitel kialakításával elérhető eredmények A kialakítani tervezett megoldás felépítése, újszerűsége Alternatív lehetőségek a cél megvalósítására Az operatív továbblépéshez szükséges teendők, döntési pontok Bevonandó érdekeltek, kommunikációs igény Beruházási és fenntartási ráfordítások Veszélyek, kockázatok Továbbfejlesztés irányai, kiterjeszthetőség lehetősége BEVEZETÉS Előzmények Iratbiztonsággal kapcsolatos problémák A tervezett fejlesztések célja A tervezett fejlesztések modellje, jövőképe Miért szükséges a biztonsági címke? A megvalósíthatósági elemzés célja A megvalósíthatósági elemzés szakmai megközelítésmódja, a dokumentum áttekintése Helyzetfelmérés Megvalósítási alternatívák elemzése HELYZETFELMÉRÉS Külső tényezők vizsgálata Jogi szabályozási környezet Hazai környezetben működő releváns megoldások Nemzetközi kitekintés Belső tényezők vizsgálata Az ügyvédek száma Az ügyvédi kamarák szervezete Érintett ügyek, iratok és ezek számossága A jogügyletbiztonság jelenlegi ügyvédi eszközei és támogató informatikai rendszerek Az ügyvédek általánosan elvárható informatikai erőforrásai Kamarai elvárások, igények, követelmények Működéssel kapcsolatos elvárások Informatikai rendszerrel kapcsolatos elvárások Biztonsági címkével kapcsolatos elvárások A MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK ELEMZÉSE Fogalmak, alapvetések A résztvevő szervezetek, szereplők A működési modellek áttekintése 65 Fájlnév:

4 4 / Decentralizált archiválási modell Központi külső archiválási modell Vegyes archiválási modell A működési folyamatok kifejtése Biztonsági címke logisztikájával kapcsolatos folyamatok Iratok készítése, nyilvántartásba vétele és archiválása Titkosítás, titkosító kulcsok adminisztrációja Lekérdezések, ellenőrzések kezelése Pénzügyi elszámolási folyamat Támogató informatikai folyamatok A szerepkörök feladatainak összefoglaló bemutatása (Funkcionális dekompozíciós mátrix) Az Ügynökség szervezeti formája Számviteli és adójogi elemzés Az Ügynökség szervezeti működésének felső szintű modellje Az Ügynökség működtetéséhez szükséges emberi erőforrások Az Ügynökség ellenőrzése Informatikai megvalósítás Decentralizált archiválási modell Központi külső archiválási modell Vegyes archiválási modell Biztonsági címkével kapcsolatos alternatívák Biztonsági címkeválasztás szempontjai Kiválasztott biztonságicímke-követelmények, jellemzők BEVÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE Az elemzésben érintett modellek Az elemzésnél figyelembe vett alapadatok, alkalmazott módszerek, feltételezések A megvalósítási alternatívák bevétel- és költségelemzése Megtérülésszámítás Meghatározott megtérülési időhöz kapcsolódó szolgáltatási árak Meghatározott szolgáltatási árakhoz kapcsolódó megtérülési idő A MEGVALÓSÍTÁSI ALTERNATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A megvalósítási alternatívák áttekintése Előnyök, hátrányok Költségek és bevételek összehasonlítása AZ ELFOGADOTT MEGOLDÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A megvalósítás előfeltételei A megvalósítás javasolt folyamata A megvalósítás javasolt ütemezése A megvalósítás becsült erőforrásigénye 145 Fájlnév:

5 5 / TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 146 MELLÉKLETEK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÜGY- ÉS IRATSZÁMBECSLÉS EREDMÉNYE NEMZETKÖZI FELMÉRÉS RÉSZLETES EREDMÉNYEI LEKÉRDEZÉSEK AZ ARHITEL RENDSZERBŐL FUNKCIÓLISTA AZ ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGSTRUKTÚRA FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM 166 JOGI FIGYELMEZTETÉS 167 Fájlnév:

6 6 / VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 HAGYOMÁNYOS ÜGYVÉDI ÉRTÉKEK ÉS FELADATOK A KOR IGÉNYEIHEZ IGAZÍTVA Az ügyvédséget világszerte, így Magyarországon is, számtalan régi-új kérdés foglalkoztatja. Összeegyeztethetőek-e az évezredes ügyvédi működés alapelvei a modern, internet-alapú világgal? Hogyan járulhat hozzá az ügyvéd a jogbiztonság erősödéséhez? Vannak-e új területek, amelyek hozzásegítenek az egyre szűkülő ügyvédi piac bővítéséhez? A kérdésekre már számtalan elvi jellegű válasz született, jelen javaslat azonban gyakorlati választ kíván adni a maga szerény eszközeivel arra, hogy milyen kitörési pontokat érdemes keresnie az ügyvédségnek. Az okiratkészítés évszázados-évezredes ügyvédi feladat. Abban a világban, amelyben a világhálón végtelen mennyiségű információ elérhető, akár a jogügyletekhez szükséges okiratokkal kapcsolatban is, beleértve okirat-mintákat is, úgy a jogkereső közönség, mind a jogbiztonságért felelős szervek joggal várhatják el azt, hogy az ügyvéd általi okiratszerkesztés többlet adjon és jelentsen, mint pusztán a felek szerződési akaratának írásba foglalását. Az ügyvédi ellenjegyzés, mint számos esetben kötelező kellék, már ilyen, a jogbiztonsághoz hozzájáruló többletet jelent, hiszen az ellenjegyzés tanúsítja, hogy az okiratot szakember készítette az okirat készítésével kapcsolatos jogszabályok betartása mellett. Kérdés, hogy az ügyvéd hogyan adhat további többletet a jogbiztonság elősegítéséhez. A hivatásrendként szervezett ügyvédség képes ilyen további többlet biztosítására. A kamarák által regisztrált és felügyelt, folyamatos képzésben részesített és felelősségbiztosítással rendelkező ügyvéd garanciát jelent a jogbiztonság-okiratbiztonság fokozásához, ezáltal növelve az jogkereső közönség bizalmát az ügyvédekben, és csökkentve az állami adminisztráció terheit a jogbiztonság biztosítása végett. Ha ezt a lehetőséget kihasználja a kamara. új területet hódíthat meg az ügyvédség számára. Természetesen az új területek birtokba vételekor is biztosítani kell az ügyvédi alapértékek érvényesülését. Az ügyvédi titoktartás érdekében az új okiratbiztonsági rendszerben annak ellenére, hogy mind a jogbiztonsági matrica aktiválása nyilvántartásba vételre, mind az okirat elektronikusan archiválására sor kerül, azonban külön-külön rendszerekbe, és ezeket az adatokat senki más, mind a matricát elhelyező és elektronikusan archiváló ügyvéd tudja csak az általa felvett megbízással, és ezáltal magával az ügyféllel összekapacsolni. A matrica-aktiválást nyilvántartó kamarai rendszer sem tudja az okiratszerkesztő ügyvéd nélkül a matricát az okirat konkrét tartalmához, illetve a megbízó ügyfél személyéhez kapcsolni. Természeten az is köztudomású tény, hogy sem az ügyfelek jelentős további kiadásokkal, sem az ügyvédek további jelentős adminisztratív és pénzügyi kötelezettségekkel nem terhelhetőek, még akkor sem, ha ezért cserébe - mint az javasolt rendszerben megnövelt értékű okiratbiztonsági szolgáltatásokat kapnak. Éppen ezért az új rendszer a megnövelt jogbiztoság-okiratbiztonság rendkívül olcsó, minden lehetséges állami megoldásnak olcsóbb, rendszerét nyújtja, amely okiratonként ezer forint körüli áron megnövelt bizonyító erejű okiratot biztosít. A kamara pedig az ügyvédek számára ingyen biztosítja, a tevékenység megkezdéséhez szükséges eszközöket és szoftvert, amely szoftver úgy kerül kifejlesztésre, hogy gyakorlatilag az ügyvéd helyett minden adminisztrációs feladatot elvégezzen, illetve az ilyen feladatok sorrendjén az ügyvédet végigvigye. A rendkívül egyszerű rendszer és a folyamatos kamarai támogatás együttesen fogja biztosítani, hogy a rendszer bevezetése az ügyvédek számára okiratonként csak néhány percet vegyen igénybe. A javasolt rendszer alapoz a jogi hivatásrendek az okiratszerkesztés terén Magyarországon tapasztalható példaértékű profil-tisztaságára. A kötött létszámú közjegyzőség csak közokiratot, a nyílt létszámú ügyvédség csak magánokiratot állíthat elő. Ugyanakkor okiratszerkesztés során képviseletet, és ezáltal jogi tanácsadást kizárólag csak ügyvéd láthat el, a közjegyző csak kioktat. Fájlnév:

7 7 / 167 Az új kamarai okiratbiztonsági rendszer tehát igyekszik minden feltételnek eleget tenni. Általa az ügyvédek új, megnövelt értékű okiratszerkesztési-okiratbiztonsági tevékenységet képesek végezni, jelentős mértékű többletdíj és többletadminisztráció bevezetése nélkül, állami feladatokat is kiváltva, a hagyományos ügyvédi alapértékek sérelme nélkül. A rendszerben készülő okirat egyszerre elektronikus, tanúsítvánnyal ellátott de megmarad papír alapon is, sőt készítője személyének azonosíthatósága is fokozott, az eddigieknél nagyságrendekkel magasabb okiratbiztonságot jelent a hatóságok és harmadik személyek részére. Ez a legmodernebb és a legmagasabb jogügyletbiztonságú okirati rendszerterv ma Európában. 1.2 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK CÉLJA Magyarországon évente több tízmillió magánokirat készül. A jogalanyok vagyoni viszonyait közvetlenül érintő jelentős ügytípusokban (biztosítéki ügyletek, bérletek, ügyféli jognyilatkozatokat tartalmazó periratok, végintézkedések), a jogalkotó nem ír elő sem ügyvéd- sem köz- vagy minősített magánokirati kényszert és nem is működik közre ügyvéd. A formai okiratbiztonságot biztosító szárazbélyegző csak az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban felhasznált okiratoknál kötelező (kb. 900 ezer okirat/év) Az állampolgárok és, a gazdaság szereplői részéről viszont láthatóan növekszik az igény a fokozott biztonságú magánokiratok iránt. Várhatóan az ilyen iratok ereje, jelentősége a szabad bizonyításon alapuló jogvitás eljárásokban is megnövekszik. Az ügyvédek által jelenleg készített egyszerű okiratok többsége ezen igényeknek nem felel meg, mivel védelmi elemek híján, h nem zárja ki az okirat utólagos manipulálásának lehetőségét. Az állami oldal láthatóan egyre növekvő jogügylet-biztonsági elvárásokat támaszt az ügyfelek azonosítása antikorrupciós, pénzmosás elleni és más, jogügylet-biztonsági vonatkozásokban. A jogkereső közönség és az állami igazgatás elvárásai olyan megoldást igényelnek, amely az okiratszerkesztőkkel szemben támasztott közbizalomnak eleget tud tenni, és ezt az igényt először kiszolgálni kívánó jogi hivatásrend feladatainak növekedését eredményezi. Úgy látjuk, hogy ezt a feladatot szabályozási, kulturális és bizalmi okokból legjobb és az ügyfelek érdekét leginkább biztosító eséllyel az ügyvédség láthatja el, ha egyaránt képes lesz eleget tenni a növekvő ügyféloldali és állami elvárásoknak. Az Arhitel projekt keretében tervezett fejlesztés az ügyvédek által készített egyes iratok hitelességét biztosító új, korszerű, magas szintű védelmi elemekkel rendelkező eszköz és ehhez kapcsolódó informatikai rendszer bevezetését, valamit a fejlesztések működtetéséhez szükséges szervezeti háttér kialakítását célozza. A kezdeményezés részben válasz az EU különböző szervezeteiben az új európai közokirati direktíva (Authentic Act) kapcsán folyó vitákra. A tervezett fejlesztések legfontosabb célja az ügyvéd által nyújtott okiratszerkesztési jogi szolgáltatások biztonságának növelése, ennek keretében az ügyvédi közreműködéssel készülő egyes iratok biztonságának (jogszerűség, hitelesség, hamisíthatatlanság) növelése, az iratokkal kapcsolatos visszaélések számának visszaszorítása; az ügyvéd jogosultságának kötelező, folyamatba épített ellenőrzésével a jogosulatlan iratkészítés visszaszorítása; fentieken keresztül az ügyvédi közreműködéssel folyó jogügyletek általános biztonságának, az ügyfelek (hatóság) biztonságérzetének javítása; és az ügyvédek közbizalmi szerepének erősítése. A tervezett fejlesztések célja továbbá, hogy a jogbiztonságba, visszaforgatandó, tehát az ügyfelekhez visszajutó forrásokat biztosítson az alábbi ügyfélvédelmi célok és feladatok megvalósítása révén: Fájlnév:

8 8 / 167 valódi ügyfélfedezet, biztosíték az ügyfelek esetleges kárigényeinek jobb kielégítésére; a papír alapú és elektronikus ügyvédi okiratok biztonságosabb megőrzésének támogatása, az ügyféltitkokat jobban megóvó ügyvédi adatbiztonság támogatása; ügyvédek folyamatos továbbképzésének biztosítása; az ügyvédek piaci helyzetének megerősítése, versenyképességük javítása; a joghoz való társadalmi hozzáférés javítása (kirendelt védői és népügyvédi jogi segítségnyújtásban való esetleges közreműködés). 1.3 A TANULMÁNY CÉLJA A megvalósíthatósági elemzés e fejlesztések előkészítésének első lépése, melynek célja: a tervezett beruházás céljának, terjedelmének pontos meghatározása, a lehetséges megvalósíthatósági alternatívák elemzése, és a fejlesztés műszaki, gazdasági, környezeti szempontjait figyelembe véve a megvalósítási alternatívák közötti választáshoz kapcsolódó vezetői döntések megalapozása. A megvalósíthatósági tanulmány dokumentum nem része a fejlesztés tervezési szakaszának, és nem várható el tőle, hogy az Arhitel működtetésére kialakítandó hatékony új ügyvédi kamarai szervezet ( Ügynökség ) felépítését, működését, illetve a megvalósítandó rendszerrel szemben támasztott követelményeket vagy adatköröket teljes mélységben leírja. Ez a feladat a fejlesztési projekt keretében elvégzendő szervezetfejlesztéshez, illetve rendszerfejlesztéshez kapcsolódó részletes követelményspecifikációs szakaszban valósulhat meg. 1.4 A RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, A KAMARA ELVÁRÁSAI A megvalósíthatósági elemzés kereteit az alábbi alapelvek határozták meg: Kiemelt szempont az információ biztonság, különös tekintettel a személyes adatok és az ügyvédi ti-t tok védelmére, az Arhitelben egyszer nyilvántartásba vett iratok megváltoztathatatlansága változtathatatlansága; Ügyvédnek a bevezetés után ne keletkezzen többlet blet költsége, vagy többlet adófizetési kötelezettsége; A kialakítandó megoldás biztosítson forrást a jogügylet biztonság magasabb szintjének eléréséhez, ezzel emelve az ügyfélbiztonság szintjét; Biztosítsa az ügyvédségen kívüli hazai jogi szolgáltatók, valamint az EU-s jogi szolgáltatók irányába történő kiterjesztés lehetőségét; A megnövelt jogügylet-biztonság széles körben elérhető és ellenőrizhető legyen az elektronikus ügyintézéssel nem rendelkező ügyfelek számára is, a papíralapú dokumentumokon elhelyezett biztonsági elem önmagában is emelje az iratbiztonság jelenlegi szintjét; A rendszer, a rendszert működtető új kamarai szervezet, valamint a pénzügyi elszámolás az ügyvédek és az ügyvédi kamarák számára transzparens és átlátható működést biztosítson; Minden biztonsági címkével ellátott iratnak a kialakítandó szabályozásnak megfelelő módon elektronikusan archiváltnak kell lennie; 1.5 AZ ARHITEL KIALAKÍTÁSÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK Az Arhitel rendszer kialakításával elérhető eredményeket az alábbi eszközök biztosítják. Fájlnév:

9 9 / 167 I. A megnövelt jogügylet-biztonsághoz kapcsolódó komplex szolgáltatások (direkt eszközök): az Ügynökség által az ügyvéden keresztül az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, amelynek célja az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatás keretében elkészített iratokkal kapcsolatos biztonság növelése, az iratokkal kapcsolatos visszaélések kockázatának fizikai iratbiztonsági és informatikai eszközökkel történő csökkentése. A komplex szolgáltatás részei: az irat hamisítását jelentősen megnehezítő biztonsági címke és a címke biztonságos kiszállítása (logisztikai folyamat) a felhasználás helyére; a biztonsági címkével ellátott irathoz kapcsolódó ügynökségi informatikai nyilvántartás vezetése és ehhez széles körben elérhető ellenőrző lekérdezések biztosítása (Arhitel rendszer); a biztonsági címkével ellátott irat elektronikus képének elektronikus aláírással és időbélyeggel (ügyvéd döntése alapján akár titkosítva) történő archiválása, tárolása és ezeknek szigorúan szabályozott kizárólag a jogosultak részéről történő elérése e érése. II. A megnövelt jogügyletbiztonsághoz kapcsolódó szolgáltatások indirekt eszközei: a területi kamarák által az ügyvédeknek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek célja közvetetten az ügyvédek által nyújtott jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogügyletbiztonság növelése. Ezeknek az eszközöknek a forrását az Arhitel biztonsági címke díjából befolyt célhoz kötött pénzeszközök teremtik meg. Az ügyfél és jogügyletbiztonság indirekt eszközei az alábbiak: Emelt szintű ügyvédi felelősségbiztosítás és ügyfélvédelmi alap; Ügyvédi továbbképzések, ügyvédjelölti oktatások; Ügyvédi és kamarai irattározás támogatása. 1.6 A KIALAKÍTANI TERVEZETT MEGOLDÁS FELÉPÍTÉSE, ÚJSZERŰSÉGE A papíralapú iratok biztonságának növelését célzó fejlesztések nem érintik az összes ügyvédi közreműködéssel készülő iratot. Az iratbiztonság növelése azoknál az iratoknál fog megtörténni, amelyeknél: az irathoz erős ügyféli vagy hatósági bizalmi várakozás kapcsolódik a visszaélés kockázatai nagyobbak, vagy továbbgyűrűzőek, illetve a kapcsolódó tranzakciók értékénél fogva a legnagyobb a jelentős károkozás kockázata. A fentiek alapján a következő irattípusokat célszerű majd biztonsági címkével ellátni: e látni: ügyvédi meghatalmazások; jelenleg is ügyvédi ellenjegyzést, szárazbélyegzőzést igénylő iratok o o cégeljárás (létesítő okirat és egyéb iratok) ingatlan nyilvántartási eljárások iratai nem kötelezően ellenjegyzett szerződések bizonyos hatósági eljárások (pl. papír alapú irat átalakítását igénylő e-perek) érdemi iratai. Az érintett ügytípusba, irattípusba tartozó iratok a jogi szolgáltatás során jellemzően több példányban készülnek. Az irat biztonsági címkével ellátott példánya alapértelmezésben az ügyvédnél, irattárban marad. Amennyiben ez szükséges (pl. az ügyfél vagy hatóság ezt igényli), lehetőség van az eredeti irattal a biztonsági címke sorszámán kívül mindenben megegyező, biztonsági címkével ellátott másodlati példány kiállítására. Az érintett ügyek és irattípusok jövőben várható számát ügystatisztikai adatok és kiegészítő becslések felhasználásával állapítottuk meg, melynek alapján a biztonsági címkével ellátni javasolt eredeti iratok éves Fájlnév:

10 10 / 167 darabszáma nagyságrendileg 4,5 millió db, a címkével ellátandó iratok másodlati példányának száma nagy- ságrendileg 400 ezer db. Az iratszám nagy részét (kb. 2,8 millió db-ot) az ügyvédi meghatalmazások teszik ki. A címkézendő iratok körét időről időre az ügyvédség szakmai csúcsszervei határoznák meg, a piacok és a hatóságok ésszerű igényeinek figyelembevételével, az ügyvédekre egységesen kötelező módon. m A kialakított megoldás az érintett ügykörökben a papír alapú és az elektronikus dokumentumok biztonsági szintjét egyaránt növeli, az alábbi fő komponensek alkalmazásának eredményeként: Az alkalmazott biztonsági címke: A biztonsági címke a célul kitűzött megnövelt jogügylet-biztonság központi eleme. Ennek megfelelően legyártása, a szükséges mennyiség rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása, a címkék időben történő megrendelése és az ügyvédekhez történő biztonságos kiszállítása, valamint a címkék pontos nyomon követése kritikus jelentőséggel bír. A biztonsági címke gyártójának kiválasztása, a gyártóval való szerződéskötés, a biztonsági címke megterveztetése és legyártatása az Ügynökség felelőssége. A biztonsági címkének vagy szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványnak célszerű lennie, vagy műszakilag ilyen képességekkel bírónak kell lennie. Ha a döntés az, hogy nem szigorú számadási kötelezettség alá eső nyomtatvány, akkor is a készletéről és felhasználásáról szigorú nyilvántartást szükséges vezetni (minden példányával minden időpillanatban el kell tudni számolni, a különböző szereplők közötti átadásátvételt dokumentálni kell, stb.). A jelenlegi rendszerhez képest a biztonsági címke újszerűsége a nehezebben ezebben hamisítható tó védelmi elemek és biztonságos címkekezelésben rejlik. Biztonsági címkével ellátott ügyvédi iratok elektronikus nyilvántartása: Az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatások nagy részénél iratok készülnek, ezek közül a fokozott iratbiztonságban érintett típusba tartozókat az ügyvédnek biztonsági címkével kell ellátni. Az ügyvéd az irat elkészítését és kinyomtatását követően a dokumentumot biztonsági címkével látja el, majd: az iratról annak digitalizált képét tartalmazó elektronikus másolatot készít az alábbiak szerint: o o az irat elektronikusan szerkesztett részéről PDF dokumentumot készít; az irat csak papíron rendelkezésre álló részéről szkennelt másolatot készít; az elektronikus másolatot minősített elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatótól kapott elektro- nikus aláírással és időbélyeggel látja el; az aláírt és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum(csomag)ot kiválasztott archiválási szolgáltatónál szükség szerint titkosítva archiválja; az irat meghatározott jellemző adatait (irat egyedi azonosítója, típusa, kelte, ellenjegyzője aktivált címkék azonosítói, stb.) az Ügynökségnél vezetett Arhitel iratnyilvántartásába feltölti, azaz a biztonsági címkét aktiválja; az irat jellemző adatainak (meta-adatainak) feltöltésével együtt az ügyvéd arról is nyilatkozik az Ügynökség nyilvántartásában, hogy az ügytípustól függő kötelező ellenőrzéseket (ügyfelek JÜB és pénzmosással kapcsolatos ellenőrzése, tulajdoni lap ellenőrzése megtörtént, stb.) és a minősített archiválást elvégezte. Fájlnév:

11 11 / 167 Az irat-nyilvántartási feladatokat és lekérdezéseket támogató Arhitel rendszer: Megfelel a Magyarországon és külföldön is széles körben elfogadott nemzetközi informatikai szabványoknak, annak érdekében, hogy a rendszer hasonló, szabványos magyarországi vagy külföldi (bírósági és más hatósági) rendszerekhez való kapcsolódása és földrajzi kiterjeszthetősége biztosított legyen. Fokozott biztonságú informatikai biztonsági megoldások használatával védi az Ügynökség által vezetett nyilvántartásban a személyes adatok, továbbá az ügyvédi titok körébe tartozó adatokat. Magyarországon kívül is használható, és például az Európai Igazságügyi Portálhoz (e-justice Portal) a jövőben hozzáigazítható, ennek megfelelően: o o egyrészt a megvalósíthatósági elemzés olyan architektúrára és informatikai eszközökre tesz javaslatot, amelyek koncepcionálisan alkalmasak arra, hogy megfelelően méretezett informatikai háttér esetén más uniós országokban felmerülő hasonló igényeket is kiszolgáljanak; másrészt a javasolt megoldások nemzetközileg elfogadott szabványokra épülnek, és a jelenleg előrelátható informatikai ismeretek és trendek mellett jövőbemutató, korszerű megoldásoknak minősülnek. Az Ügynökség nyilvántartásába iratot csak olyan személy tölthet fel, aki a feltöltés időpontjában a területi kamara nyilvántartása szerint érvényes ügyvédi jogosultsággal rendelkezik (ennek ellenőrzése a rendszerbe való bejelentkezés (authentikáció) során és az irat feltöltésekor is megtörténik). A jelenlegi rendszerhez képest újszerűsége az egységes és biztonságos nyilvántartás létrehozásában és az általa biztosított folyamatba épített ellenőrzések általi rendszerszintű biztonság növelésében rejlik. Elektronikus dokumentumarchívum: Az irat elektronikus archiválása a működési modelltől függően többféleképpen történhet: közvetlenül külső minősített elektronikus archiválási szolgáltatónál (decentralizált modell); az Ügynökségen keresztül (Arhitel rendszeren keresztül) külső archiválási szolgáltatónál (központi külső archiválási modell / vegyes modell); az Ügynökség saját tárolási / archiválási szolgáltatásával (vegyes archiválási modell). A jelenlegi rendszerhez képest újszerűsége az egységes és biztonságos elektronikus archívum létrehozásában és annak biztonságos elérhetőségében rejlik. Alkalmazható működési modellek ek: A fent bemutatott rendszerkomponensek is többféle Ügynökségi működési modell mentén szervezhetők. A működési modellek eltérései jellemzően az elektronikus archívum központosítottságának szintjében és feltételeiben, a rendszer és az Ügynökség működtetési feladataiban és a fentiek alapján a beruházási és üzemeltetési költségek ezáltal a megtérülés idejében jelentkeznek. A projektötlet megfogalmazásakor meghatá- rozott lehetséges működési modellekre tekintettel a következő három működési alternatíva megvalósíthatóó- sági elemzéséről született tt döntés: 1. Decentralizált archiválási modell: minősített archiválás az ügyvéd által szabadon választott külső archi- válási szolgáltatónál történhet. Ebben az esetben az elektronikus archiválás teljes egészében elkülönül az Arhitel központi nyilvántartástól. Az ügyvédi titok őrzése így egészében az ügyvéden és az általa választott szolgáltatón múlik. Fájlnév:

12 12 / Központi külső archiválási modell: minősített archiválás egy központilag (Ügynökség / kamarák k által) kiválasztott külső minősített archiválási szolgáltatónál történhet. 3. Vegyes archiválási modell: tárolási / archiválási szolgáltatás igénybevétele az Ügynökség által működtetett archiválási szolgáltatónál vagy minősített archiválás az ügyvéd által választott külső minősített archiválási szolgáltatónál történhet. A fenti működési modellek jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze. Jellemzők / Modell Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Archiválás szolgáltató Külső Külső Kamarai saját tárolási/archiválási szolgáltatás, illetve külső Archiválás típusa Minősített Minősített Kamarai: tárolási / archiválási Külső: minősített Archiválás szolgáltató választása Ügyvéd választ Ügynökség választ (egy szolgáltatót) Ügyvéd választ (Ügynökségtől / külső szolgáltatótól) Elektronikus-aláírás és időbélyeg szolgáltató választása Ügyvéd választ Ügynökség választ (egy szolgáltatót) Ügyvéd választ Szerződő felek (archiválás, elektronikus aláírás, időbélyeg) Ügyvéd - Szolgáltató Ügynökség - Szolgáltató (Ügynökség - Ügyvéd) Ügynökség - Szolgáltató (Ügynökség - Ügyvéd) Szolgáltatók előzetes kiválasztása Nincs Ügynökség választ (egyet) Ügynökség választ (többet) Archiválás központosítottsága Közvetlenül az archiválási szolgáltatóhoz (az Ügynökségi informatikai rendszertől függetlenül) Központi csatornán, az Ügynökségi rendszeren keresztül Központi csatornán, az Ügynökségi rendszeren keresztül az archiválási szolgáltatóhoz vagy az Ügynökség által működtetett tároláshoz / archiváláshoz 1. táblázat Megvalósíthatósági elemzés során vizsgált működési modellek 1.7 ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEK A CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁRA A fent ismertetett működési modellek helyett elvi lehetőség egy tisztán elektronikus kus védelmi elemekre épülő megoldás is, azonban ennél a hazai gyakorlatban még nagy jelentőséggel bíró és széles körben alkalmazott papír alapú iratok biztonsága alacsonyabb szintű, ezáltal noha a megoldás némileg kevesebb humán erőforrás ráfordítást igényelne az Ügynökség részéről ennek jelenlegi bevezetése rendszerszinten alacsonyabb biztonsági szintet eredményezne. Egy megfelelő védelemmel ellátott biztonsági címke védelmi elemei önmagukban garantálják a címke hamisíthatatlanságát és irattól való elválaszthatatlanságát. Egy szárazbélyegzett irat, illetve egy egyszerű nyomtatott azonosító, iratszám vagy sorszám vizuális megtévesztésre alkalmas módon Fájlnév:

13 13 / 167 könnyen hamisítható, reprodukálható, ezért a papír alapú iratbiztonságot alacsonyabb szinten tudja csak garantálni. Egy nem biztonsági címkézett irat esetében az iratbiztonság és hamisítás elleni védelem csak úgy növelhető, ha az irat tartalmának az irat jellemző adatain, tartalmi lenyomatán és szkennelt képén keresztül történő ellenőrzés egy hiteles elektronikus nyilvántartáshoz való széleskörű hozzáféréssel biztosított. Ez azon túl, hogy személyesadat-kezelési, ügyvédititok-kezelési aggályokat és problémákat vet fel, egy elektronikus szolgáltatáshoz való széleskörű hozzáférést feltételez. Az elektronikus szolgáltatásokhoz való széleskörű hozzáférés azonban az ügyfelek körében ma még jellemző digitális írástudatlanság magas és az elektronikus nyilvántartásokhoz történő hozzáférés alacsony szintje miatt egyelőre nem realitás. Amíg az elektronikus ügyintézés teljes folyamata meg nem teremthető, (pl a cégeljárással kapcsolatos ügyekhez hasonló módon és szabályozási háttérrel) addig a papír alapú iratok védelmével is érdemben foglalkozni szükséges. Hosszú távú fejlesztési koncepció részeként a címke alkalmazása esetleg elhagyható, ha az ügyfelek elektronikus nyilvántartásokhoz történő hozzáférés lényegesen szélesebb körű lesz. 1.8 AZ OPERATÍV TOVÁBBLÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES TEENDŐK, DÖNTÉSI PONTOK Az Arhitel megvalósításának megkezdéséhez az alábbi legfontosabb döntéseket kell meghozni: Díjak és költségek tekintetében: Ügynökségi saját, illetve külső szolgáltatóktól igénybevett szolgáltatások köre: A tanulmány összefoglalja a szükséges feladatokat és a saját erőforrással végezhető feladatok becsült erőforrásigényét (4.8 Az Ügynökség szervezeti működésének felső szintű modellje fejezet). A döntés szorosan összefügg az informatikai rendszer működtetésének lehetséges formáival és kompetencia igényével, továbbá az infrastruktúra létrehozás és elhelyezés módján keresztül a beruházás és fenntartás költségeivel (4.9 Informatikai megvalósítás fejezet). Induló beruházás költségeinek biztosítása hogyan történik: A beruházás és fenntartás költségbecslést az elemzés tartalmazza (5 Bevételek és működési költségek elemzése). A döntéshez szorosan kapcsolódik a kialakítandó Ügynökség szervezeti formája is, az ezzel kapcsolatos vizsgálat is része a tanulmánynak (4.6 Az Ügynökség szervezeti formája). A komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatás díjának meghatározása: Az emelt szintű jogügyletbiztonság megteremtéséhez szükséges forrásigénnyel összhangban meg kell határozni az ügyfelek és valamennyi szereplő számára elfogadható mértékű díjat. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok az 5 Bevételek és működési költségek elemzése fejezet és a megvalósíthatósági tanulmányhoz mellékelt MS Excel formátumban elkészített bevételi és költségelemzés alapján végezhetők el. A biztonsági címke tekintetében: A biztonsági címke beszerzésének módja, lehetséges szállítók köre: A tanulmány tartalmazza a címke fizikai biztonságát megfelelő módon ellátni képes védelmi elemek rendszerét és a működtethetőségi és ellenőrizhetőségi szempontokra tett javaslatainkat. Ezek alapján eldöntendő a lehetséges szállítók köre (hazai/külföldi), ami alapján ismertté válnak a kapcsolódó szolgáltatások lehetséges formái. Beszerzés ütemezése: Beszerzési kérdés, hogy a biztonsági címkék legyártása során mekkora időszakra elégséges készletet célszerű és költséghatékony egyben legyártani és sorszámmal ellátni figyelemmel annak biztonságos tárolási és szállítási költségeire is. Ennek részletes elemezhetőségéhez a beszerzési specifikációban információt és ár alternatívákat javaslunk kérni a lehetséges szállítóktól. Fájlnév:

14 14 / 167 Kiszállítás rendjének meghatározása: A lehetséges szállítói kör alapján (hazai/külföldi) és a készletezéssel kapcsolatos információk ismeretében véglegesítendő, hogy a címke logisztika milyen mértékben hárul az Ügynökségre, egy központosított megrendelési modell mellett biztosítható-e a gyártótól az ügyvéd részére történő közvetlen kiszállítás. (A biztonsági címkével kapcsolatos elemzést a 4.10 Biztonsági címkével kapcsolatos alternatívák fejezet tartalmazza.) A kialakítandó informatikai rendszerelemek tekintetében: Alkalmazandó működési modell kiválasztása a lehetséges alternatívák közül. A kiválasztott modell alapján át kell tekinteni az abban a modellben felmerülő költségelemeket és az alapján a bevételi és költségmodell, valamint az ehhez kapcsolódó pénzügy és megtérülés számítások véglegesíthetőek. A költségmodell fejezetben szereplő táblázatok jelenleg nem tartalmaznak minden felsorolt költségelemhez becsült költséget, mivel egyes tételek opcionálisak ugyan, de részletesebb tervezést igényelnek. Ezen költségtételek körét az 5. Bevételek és működési költségek elemzése fejezet tartalmazza. Vegyes archiválási modell alkalmazása esetén szükséges a kamara saját tárolási / archiválási szolgáltatási szintjének véglegesítése. Részletes jogi és szabályozhatósági vizsgálatát tartjuk szükségesnek az archiválás szolgáltató(k) kiválasztás GVH által is elfogadható módjának. A szervezeti, számviteli és adójogi kérdések tekintetében: Ügynökség szervezeti formájának, irányítási és ellenőrzési modelljének eldöntése, melynek elemzését a tanulmány tartalmazza. A vizsgált szervezeti formák közül az Ügynökség gazdasági társaságként (Kft-ként) történő létrehozása felel meg leginkább a kamara és a szabályozási környezet elvárásainak, ezért a szakmai egyeztetések lefolytatása alapján a tanulmány erre teszt javaslatot (4.6 Az Ügynökség szervezeti formája fejezet). Alkalmazandó szervezeti modellel összhangban álló számviteli és adójogi kérdések véglegesítése, szükség esetén feltételes adómegállapítási eljárás lefolytatása. A kialakítandó modell részletes számviteli, adójogi elemzését a tanulmány tartalmazza (4.7 Számviteli és adójogi elemzés fejezet). Döntés az Arhitel megvalósításról: A fenti részletek alapján a továbblépéshez döntés szükséges az Arhitel megvalósításáról, a végrehajtás részfeladatai és azok ütemezéséről, a rendelkezésre álló forrásokról és a megvalósítás felelősségeiről. A megvalósíthatósági tanulmányban feltárt komplexitású (szabályozási, biztonságtechnikai, informatikai) projekt megvalósításának megfelelő projektszervezete és szakmai támogatásának biztosítása kritikus siker tényezője a beruházás sikeres megvalósításának. Legfontosabb szabályozási s feladatok az z Arhitel bevezethetőségéhez: Arhitel kötelező használatának elrendelése, biztonsági címkével ellátandó iratok körének szabályozása; Kötelező archiválás elrendelése a biztonsági címkével ellátott iratoknál; Egységes (országos szintű) Arhitel és authentikációs nyilvántartás használatát biztosító szabályozási környezet és működési folyamatok megteremtése; Elfogadható archiválás szolgáltatók kiválasztása; Adatszolgáltatási megkeresések teljesíthetősége, az adatszolgáltatás rendje az Arhitelből; JÜB lekérdezések rendje; Az Arhitel használatához és a címkék tárolásához, felhasználásához szükséges minimum eszközrendszer meghatározása; Jogügylet-biztonsági szolgáltatások köre, bevétel felhasználásának rendje; Ügynökség létrehozása, szervezeti működésének szabályozása Fájlnév:

15 15 / 167 Papír alapú biztonsági címkével ellátott iratpéldány és elektronikus nyilvántartás eltérése esetén alkalmazandó eljárások Kamarai és Ügynökségi ellenőrzések rendje, mulasztások kezelése; Személyes (ügyvéd, ügyfél) adatok kezelésével kapcsolatos szabályozások; 1.9 BEVONANDÓ ÉRDEKELTEK, KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNY A kialakítandó Arhitel rendszer jelentős fejlesztést eredményez a jelenlegi ügyvédi iratok biztonsági szintjében és egyben jelentős változásokat jelent az iratkezelés és iratbiztonság jelenlegi gyakorlatában. Ezek a jelentős változások megkövetelik a változás folyamatos, lépcsőzetesen egymásra épülő és valamennyi érintettre kiterjedő testreszabott és proaktív kommunikációját, oktatását. A bevezetendő rendszer által érintettek közül a legtöbb és legjelentősebb változást az ügyvédek fogják érzékelni. A különböző régiókban működő szolgáltatók eltérő piaci helyzetére tekintettel eltérő módon fogják értékelni és megítélni a kialakítandó Arhitel rendszert. Ennek megfelelően ebből a körből szükséges a legtöbb támogatót megnyerni és ennek a körnek szükséges már a projekt korai fázisában testreszabott információs fórumokat teremteni. Megnyerésük a projekt sikerének alapfeltétele és egyik legkritikusabb sikertényezője. A változások részleteiben kevésbé érintettek, azonban számosságuk tekintetében messze a legnagyobb érintetti kört az ügyfelek jelentik. Motiváltságuk és informáltságuk tekintetében a legkevésbé homogén célcsoport, ezért a megfelelő kommunikáció kialakítása a projekt megvalósíthatóságának, a kialakítandó Arhitel rendszer elfogadásának elengedhetetlen feltétele. A fenti körön túl azon politikusok, szakmai szervezetek képviselői, jelenlegi szolgáltatók és társszervezetek (MOKK, külföldi szervezetek) felé történő kommunikációt és támogatást tervezni szükséges, akik akár szabályozás, akár megvalósítás, akár működtetési szempontból a kialakítandó rendszer elfogadását, vagy elutasítását véleményükkel, ráhatásukkal érdemben befolyásolhatják BERUHÁZÁSI ÉS FENNTARTÁSI RÁFORDÍTÁSOK Tekintettel arra, hogy a fentiekben kivonatolt kamarai döntéseket igénylő kérdések jelentős hatással vannak a kialakítandó rendszer egy-egy elemének költségére, a megvalósíthatósági elemzés ezen a ponton még nem tudja meghatározni a megoldás pontos várható összköltségét. Ennek megfelelően, a tanulmány a bevételek, költségek és megtérülés elemzését a jelenlegi információk alapján becsülhető bevételi és költségtételek figyelembevételével tartalmazza (5 Bevételek és működési költségek elemzése fejezet és MS Excel bevételi- és költségelemzés, valamint Költségstruktúra melléklet). A megvalósíthatósági elemzés mellékleteként átadunk egy MS Excelben elkészített elemzőtáblázatot is. A táblázat automatikus számításai a költségekkel és bevételekkel kapcsolatos becslések módosításával további elemzések elvégzésére, így a jelenleg még nyitott kérdések hatásainak költség, bevétel és megtérülés szempontú elemzésére is lehetőséget biztosítanak. Fájlnév:

16 16 / 167 Költségelem Beruházási / Éves költség Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Beruházási típusú költségek Informatikai beruházás költsége (kliensoldali eszközök és szerverterem nélkül) Ügynökségi szervezet felállításához kapcsolódó költségek Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek Közvetlen költségek Biztonsági címke beszerzése Induló kontingens beszerzése 0. év Folyamatos beszerzések 1. évtől Elektronikus aláírás és időbélyeg beszerzése 1. évtől Elektronikus archiválás beszerzése 1. évtől Közvetett költségek Beruházások értékcsökkenése 1. évtől Informatikai infrastruktúra fenntartási, üzemeltetési költségei (külső szolgáltatók igénybe vétele) Személyi jellegű ráfordítások (ügynökségi munkatársak bére, járulékai) 1. évtől évtől Irodabérlet (Ügynökség) 1. évtől Megjegyzés gyzés Feltételezve, hogy egy szállításnyi mennyiséget az Ügynökség előre finanszíroz. Az értékcsökkenés csak azokban az években merül fel költségként, amelyekben az értékcsökkentett eszközök könyv szerinti értéke nem 0. Csak abban az esetben merül fel, ha a kamaráknak nincs erre a célra rendelkezésre bocsátható irodájuk. Fájlnév:

17 17 / 167 Költségelem Beruházási / Éves költség Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Könyvelési és bérszámfejtési díj (Ügynökség) 1. évtől Könyvvizsgálati díj (Ügynökség) 1. évtől Megjegyzés gyzés Költségelem Adófizetési kötelezettségek Áfa Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Alsó becslés Felső becslés Beruházási / Éves költség Központi külső modell Alsó becslés Felső becslés Vegyes es modell Alsó becslés Felső becslés Beruházások áfa-ja 0. év Induló biztonsági címke kontingens áfa-ja 0. év Komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatásból származó áfa-fizetési kötelezettség 1. évtől Helyi iparűzési adó 1. évtől Társasági adó 1. évtől Megjegyzés Feltételezve, hogy az Ügynökség negyedéves áfa-fizető lesz, és hogy a beruházási költségek a 0. év utolsó 3 negyedévében egyenletesen fognak felmerülni. Az induláshoz megvásárolt biztonsági címkemennyiség áfa-ját az Ügynökség a 0. évben kénytelen finanszírozni (ennek visszaigénylése csak az 1. év első negyedévében lehetséges). (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) 1. évre vonatkozó érték, a későbbi években a költségek változásával együtt változik (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) 1. évre vonatkozó érték, a későbbi években a költségek Fájlnév:

18 18 / 167 Költségelem Adófizetési kötelezettségek Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Alsó becslés Felső becslés Beruházási / Éves költség Központi külső modell Alsó becslés Felső becslés Vegyes es modell Alsó becslés Felső becslés Megjegyzés változásával együtt változik (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) Fájlnév:

19 19 / VESZÉLYEK, KOCKÁZATOK A kialakított modell megfelelő működése szempontjából biztonsági rést potenciális kockázatot jelent, ha: az ügyvéd / kamara / Ügynökség / gyártó nem megfelelő biztonsági követelmények között tárolja a biztonsági címkéket, mert ekkor a biztonsági címke által nyújtott iratbiztonsági szint jelentősen csökken; az ügyvéd nem aktiválja a biztonsági címkét a dokumentum ellenjegyzésekor, mert ebben az esetben a papíralapú és az elektronikus nyilvántartás inkonzisztenssé válik (időlegesen) ezzel rontva a rendszer egészének hatásfokát; nem kerül tárolásra az iratkép is legkésőbb a címke aktiválásával egyidejűleg, mert ekkor az Arhitel egyik alapelve mely szerint a matricázott iratnak elektronikus archívumban is tárolva kell lenni sérül; IT rendszer nem elérhető a biztonsági címke felhasználás időpontjában és emiatt a felhasználás és az aktiválás időben elválik egymástól; az elveszett biztonsági címkék érvénytelenítésére szolgáló folyamat elhúzódik, mert ekkor a fizikai iratbiztonságot jelentő matricával visszaélés történhet; a felhasználók a felhasználás alkalmával nem ellenőrzik a nyilvántartás adattartalmát csak a matrica fizikai meglétére támaszkodnak, mert ekkor esetlegesen érvénytelenített matricákkal ellátott papíralapú iratot a fogadó hitelesként fogad el; a projekt megvalósításával együttjáró többlet adminisztráció, technikai ügyintézés, időráfordítás mértéke az egyes ügyvédeknél nem áll összhangban a rendszer által nyújtott plusz biztonsággal; a projekt megvalósításával együttjáró jelentős többlet adminisztráció, technikai ügyintézés, időráfordítás mértéke az ügyvédi kamaráknál nem áll összhangban a rendszer által nyújtott plusz biztonsággal; a centralizált modellek alkalmazásával az ügyvédi tevékenység eddiginél sokkal szélesebb körű állami átvilágításának lehetőségéhez vezető első lépcső kiépítése, ami egy fokozottabb állami felügyeleti háló kiépítésére adhat egy következő lépésben lehetőséget Az Arhitel rendszer bevezetésével kapcsolatban felmerülő legfontosabb kockázat, hogy integrált kliens hiányában az ügyvédeknek különböző alkalmazásokat kell használniuk az Arhitel rendszerbe történő adatrögzítéshez, a különböző ellenőrzésekhez (JÜB, TAKARNET), irodai iratkezeléshez, illetve decentralizált modell esetén az archiválás elvégzéséhez is. A nehézkes használat miatt magasabb szintű ellenér- zés alakulhat ki a rendszerrel szemben TOVÁBBFEJLESZTÉS IRÁNYAI, KITERJESZTHETŐSÉG LEHETŐSÉGE Az Arhitel rendszer továbbfejlesztésének, hazai és nemzetközi kiterjesztésének lehetőségei az alábbiak: Egységes országos ügyvédi portál kialakítása: A központi infrastruktúra és az annak részeként létrejövő egységes megjelenítési, adminisztrációs, authentikációs és archiválási megoldások lehetőséget teremtenek további szolgáltatások (elektronikus eljárások, panaszkezelés, teljeskörű JÜB lekérdezések, letétkezelés, joganyag, jogtár hozzáférések, e-learning, ügyvédi információs felületek stb), Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett informatikai támogatáshoz hasonló egységes kialakítására az ügyvédség részére. Egységes letéti nyilvántartás beillesztése: Az egységes letéti nyilvántartás kialakítása számos, az Arhitelben alkalmazandóhoz nagyon hasonló, vagy azzal megegyező funkcionalitást és infrastruktúrát igényel. Az Arhitel tervezett infrastruktúrája alkalmas az egységes letéti nyilvántartás kialakításának alapjaként szolgálni, így Fájlnév:

20 20 / 167 költséghatékonyabb módon párhuzamos infrastruktúra és rendszerfejlesztés nélkül teremt lehetőséget a letéti nyilvántartás létrehozására. Tisztán elektronikus iratbiztonság megteremtése: Az elektronikus szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségével és a papír alapú ügyintézés elektronikus ügyintézéssel szembeni visszaszorulásával és a biztonsági címke által reprezentált de jelentős részben már az elektronikus nyilvántartásokon alapuló biztonság napi gyakorlatba való beépülésével megvizsgálható a biztonsági címke (és annak kezelésével kapcsolatos logisztikai tevékenységek) kiváltása tisztán az elektronikus biztonsági megoldásokra alapozott megoldásokkal. Nemzetközi bevezetés, u.n. roll-out out lehetősége: A hazai gyakorlat megteremtésével akár a rendszer rolloutja, akár külföldi kamarák számára nyújtott szolgáltatások létrehozása reális továbblépési irány. Fájlnév:

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A 2011-2012 2012-ben készült azonos nevű tanulmány aktualizált verziója a Budapesti Ügyvédi Kamara részére 2014.

Részletesebben

"Arhitel" a bizalom biztonsága. Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége

Arhitel a bizalom biztonsága. Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége "Arhitel" a bizalom biztonsága Ügyvédként megmaradni - a biztonsági matrica alapú ügyvédi szakokirati rendszer ésszerősége Réti László ügyvéd Kecskemét, 2011. november 11. 2015.03.03. ARHITEL - a bizalom

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Arhitel projekt. előterjesztés a BÜK elnöksége részére. az okirati biztonsági jel (matrica) törvényi bevezetése esetére. 2013. november 4.

Arhitel projekt. előterjesztés a BÜK elnöksége részére. az okirati biztonsági jel (matrica) törvényi bevezetése esetére. 2013. november 4. BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA Arhitel projekt előterjesztés a BÜK elnöksége részére az okirati biztonsági jel (matrica) törvényi bevezetése esetére 2013. november 4. Budapesti Ügyvédi Kamara www.bpbar.hu A

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu

dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu Miért az ELOoffice iratkezelő rendszer mellett döntöttünk? dr. Fenyér Éva iratkezelési jogi tanácsadó Opál Média és Kommunikáció Bt. 1149 Budapest, Angol u. 34. www.agroinform.hu A céges adminisztráció

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu Elektronikus számlázás Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu TARTALOM A NetLock-ról röviden Magyarország első hitelesítés-szolgáltatója Az ealáírásról általában Hogyan, mivel, mit lehet

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1

Dr. Péterfi Éva UNION VIG Biztosító Zrt. 2015.09.28. www.unionbiztosito.hu 1 Biztosításkötés és közvetítés elektronikus felületen Elvárások, kérdések, gyakorlat az MNB ajánlásának tükrében XII. Biztosításszakmai Konferencia és Kiállitás 2015.09. 21-22. Dr. Péterfi Éva UNION VIG

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Arhitel projekt újraütemezés

Arhitel projekt újraütemezés BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA Arhitel projekt újraütemezés 2014. március 4. Budapesti Ügyvédi Kamara www.bpbar.hu A projekt szükségessége Az Üt. 2014. november 1. és 2015. január 1. között hatályba lépő új

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

Elektronikus cégeljárás

Elektronikus cégeljárás Elektronikus cégeljárás Szilágyi Károly Szilágyi Ügyvédi Iroda Elektronikus cégeljárás XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások PTE ÁJK, 2010.04.16. Áttekintő Jogszabályi háttér Cégnyilvántartás

Részletesebben

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs

2013. évi L. törvény ismertetése. Péter Szabolcs 2013. évi L. törvény ismertetése Péter Szabolcs Szudán Csád Nigéria Szomália Krím - Ukrajna Irak Szíria Kiber hadviselés Társadalmi, gazdasági, jogi folyamatok információs hálózatokon mennek végbe, ez

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító.

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. <zambo.marcell@andrews.hu> Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. Az Andrews bemutatása. 1999 derekán alakult az ALF tűzfal fejlesztésére. Csak magyar tulajdonosok. Tulajdonosok zömében mérnökök

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE

TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE TANÚSÍTVÁNY (E-MS06T-TAN-01.ST) MELLÉKLETE Dokumentumazonosító: TAN-01.ST.ME-01 Projektazonosító: E-MS06T Microsec Kft. tan. 2006 MATRIX tanúsítási igazgató: Dr. Szőke Sándor Kelt: Budapest, 2006. október

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN

KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN DR. KENYERES SÁNDOR CÍMZETES EGYETEMI DOCENS REGISZTRÁLT OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ IGAZSÁGÜGYI ADÓ- ÉS JÁRULÉKSZAKÉRTŐ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok dokumentumkezelő rendszerek bevezetésében. Hivekovics Zoltán Kereskedelmi vezető Remedios Kft.

Gyakorlati tapasztalatok dokumentumkezelő rendszerek bevezetésében. Hivekovics Zoltán Kereskedelmi vezető Remedios Kft. Gyakorlati tapasztalatok dokumentumkezelő rendszerek bevezetésében Hivekovics Zoltán Kereskedelmi vezető Remedios Kft. A Remediosról 1995 óta működő informatikai vállalkozás Oracle, Unix infrastruktúra

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna

VIZSGÁLATA. Készítette: Tóth Zsuzsanna L Ü G L E T Á N C Y E K VIZSGÁLATA Készítette: Tóth Zsuzsanna Láncértékesítésen alapuló csalás lényege Olyan értékesítés, amelyben a szereplők fiktív ügyleteket szerveznek a haszon egymás közötti elosztásával

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu Szolgáltatási szint megállapodás Verzió: 1.0 (2010. december 13.) aai@niif.hu Műszaki szolgáltatások Metadata A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány,

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre 2005. december 7. 1. Bevezetés Ez a dokumentum az elektronikus közigazgatásban alkalmazható hitelesítési

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Intelligens adatkinyerés, hiteles archiválás megvalósítása EMC Captiva termékkel 2 Tartalom EMC Captiva nagyvállalati megoldás EMC Captiva 7 új képességek áttekintése Hiteles másolatképzés és archiválás

Részletesebben

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE

eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE eidas - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE Elektronikus aláírás A papír alapú aláíráshoz hasonlóan: dokumentumot hitelesít Viszont szigorúan véve nem a dokumentumot írjuk alá, hanem

Részletesebben