ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY"

Átírás

1 ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Budapesti Ügyvédi Kamara részére február verzió: 1.3 Testületi döntést előkészítő bizalmas anyag, üzleti titok!

2 2 / 167 Dokumentum kontroll Projekt név: Dokumentum: Budapesti Ügyvédi Kamara Arhitel projekt Arhitel projekt megvalósíthatósági tanulmány Verziókövetés Ver. szám Ver. Dátum Módosította Leírás File név v AAM Projektrésztvevői véleményezésre átadott verzió v Dr. Réti László Észrevételeket, módosítási javaslatokat tartalmazó verzió v AAM Dr. Réti László észrevételeinek átvezetése Arhitel_megvaltan_v1.0 Arhitel_megvalositasi tan_v1.0 RLcommented tracked Arhitel_megvaltan_v1.1 v Dr. Homoki Péter Észrevételeket, módosítási javaslatokat tartalmazó verzió _Arhitel_megval osithatosagi_tanulmany _v_1_1_hp v AAM Megrendelői észrevételeket tartalmazó verzió, frissített költségtáblákkal v AAM Megrendelői észrevételeket tartalmazó verzió Arhitel_megvaltan_v1.2 Arhitel_megvaltan_v1.3 _KP_eszrevetelekkel Fájlnév:

3 3 / 167 Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A tervezett fejlesztések célja A tanulmány célja A rendszer kialakításának alapelvei, a kamara elvárásai Az Arhitel kialakításával elérhető eredmények A kialakítani tervezett megoldás felépítése, újszerűsége Alternatív lehetőségek a cél megvalósítására Az operatív továbblépéshez szükséges teendők, döntési pontok Bevonandó érdekeltek, kommunikációs igény Beruházási és fenntartási ráfordítások Veszélyek, kockázatok Továbbfejlesztés irányai, kiterjeszthetőség lehetősége BEVEZETÉS Előzmények Iratbiztonsággal kapcsolatos problémák A tervezett fejlesztések célja A tervezett fejlesztések modellje, jövőképe Miért szükséges a biztonsági címke? A megvalósíthatósági elemzés célja A megvalósíthatósági elemzés szakmai megközelítésmódja, a dokumentum áttekintése Helyzetfelmérés Megvalósítási alternatívák elemzése HELYZETFELMÉRÉS Külső tényezők vizsgálata Jogi szabályozási környezet Hazai környezetben működő releváns megoldások Nemzetközi kitekintés Belső tényezők vizsgálata Az ügyvédek száma Az ügyvédi kamarák szervezete Érintett ügyek, iratok és ezek számossága A jogügyletbiztonság jelenlegi ügyvédi eszközei és támogató informatikai rendszerek Az ügyvédek általánosan elvárható informatikai erőforrásai Kamarai elvárások, igények, követelmények Működéssel kapcsolatos elvárások Informatikai rendszerrel kapcsolatos elvárások Biztonsági címkével kapcsolatos elvárások A MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK ELEMZÉSE Fogalmak, alapvetések A résztvevő szervezetek, szereplők A működési modellek áttekintése 65 Fájlnév:

4 4 / Decentralizált archiválási modell Központi külső archiválási modell Vegyes archiválási modell A működési folyamatok kifejtése Biztonsági címke logisztikájával kapcsolatos folyamatok Iratok készítése, nyilvántartásba vétele és archiválása Titkosítás, titkosító kulcsok adminisztrációja Lekérdezések, ellenőrzések kezelése Pénzügyi elszámolási folyamat Támogató informatikai folyamatok A szerepkörök feladatainak összefoglaló bemutatása (Funkcionális dekompozíciós mátrix) Az Ügynökség szervezeti formája Számviteli és adójogi elemzés Az Ügynökség szervezeti működésének felső szintű modellje Az Ügynökség működtetéséhez szükséges emberi erőforrások Az Ügynökség ellenőrzése Informatikai megvalósítás Decentralizált archiválási modell Központi külső archiválási modell Vegyes archiválási modell Biztonsági címkével kapcsolatos alternatívák Biztonsági címkeválasztás szempontjai Kiválasztott biztonságicímke-követelmények, jellemzők BEVÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE Az elemzésben érintett modellek Az elemzésnél figyelembe vett alapadatok, alkalmazott módszerek, feltételezések A megvalósítási alternatívák bevétel- és költségelemzése Megtérülésszámítás Meghatározott megtérülési időhöz kapcsolódó szolgáltatási árak Meghatározott szolgáltatási árakhoz kapcsolódó megtérülési idő A MEGVALÓSÍTÁSI ALTERNATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A megvalósítási alternatívák áttekintése Előnyök, hátrányok Költségek és bevételek összehasonlítása AZ ELFOGADOTT MEGOLDÁS ÖSSZEFOGLALÁSA A megvalósítás előfeltételei A megvalósítás javasolt folyamata A megvalósítás javasolt ütemezése A megvalósítás becsült erőforrásigénye 145 Fájlnév:

5 5 / TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 146 MELLÉKLETEK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÜGY- ÉS IRATSZÁMBECSLÉS EREDMÉNYE NEMZETKÖZI FELMÉRÉS RÉSZLETES EREDMÉNYEI LEKÉRDEZÉSEK AZ ARHITEL RENDSZERBŐL FUNKCIÓLISTA AZ ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGSTRUKTÚRA FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS IRODALOM 166 JOGI FIGYELMEZTETÉS 167 Fájlnév:

6 6 / VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 HAGYOMÁNYOS ÜGYVÉDI ÉRTÉKEK ÉS FELADATOK A KOR IGÉNYEIHEZ IGAZÍTVA Az ügyvédséget világszerte, így Magyarországon is, számtalan régi-új kérdés foglalkoztatja. Összeegyeztethetőek-e az évezredes ügyvédi működés alapelvei a modern, internet-alapú világgal? Hogyan járulhat hozzá az ügyvéd a jogbiztonság erősödéséhez? Vannak-e új területek, amelyek hozzásegítenek az egyre szűkülő ügyvédi piac bővítéséhez? A kérdésekre már számtalan elvi jellegű válasz született, jelen javaslat azonban gyakorlati választ kíván adni a maga szerény eszközeivel arra, hogy milyen kitörési pontokat érdemes keresnie az ügyvédségnek. Az okiratkészítés évszázados-évezredes ügyvédi feladat. Abban a világban, amelyben a világhálón végtelen mennyiségű információ elérhető, akár a jogügyletekhez szükséges okiratokkal kapcsolatban is, beleértve okirat-mintákat is, úgy a jogkereső közönség, mind a jogbiztonságért felelős szervek joggal várhatják el azt, hogy az ügyvéd általi okiratszerkesztés többlet adjon és jelentsen, mint pusztán a felek szerződési akaratának írásba foglalását. Az ügyvédi ellenjegyzés, mint számos esetben kötelező kellék, már ilyen, a jogbiztonsághoz hozzájáruló többletet jelent, hiszen az ellenjegyzés tanúsítja, hogy az okiratot szakember készítette az okirat készítésével kapcsolatos jogszabályok betartása mellett. Kérdés, hogy az ügyvéd hogyan adhat további többletet a jogbiztonság elősegítéséhez. A hivatásrendként szervezett ügyvédség képes ilyen további többlet biztosítására. A kamarák által regisztrált és felügyelt, folyamatos képzésben részesített és felelősségbiztosítással rendelkező ügyvéd garanciát jelent a jogbiztonság-okiratbiztonság fokozásához, ezáltal növelve az jogkereső közönség bizalmát az ügyvédekben, és csökkentve az állami adminisztráció terheit a jogbiztonság biztosítása végett. Ha ezt a lehetőséget kihasználja a kamara. új területet hódíthat meg az ügyvédség számára. Természetesen az új területek birtokba vételekor is biztosítani kell az ügyvédi alapértékek érvényesülését. Az ügyvédi titoktartás érdekében az új okiratbiztonsági rendszerben annak ellenére, hogy mind a jogbiztonsági matrica aktiválása nyilvántartásba vételre, mind az okirat elektronikusan archiválására sor kerül, azonban külön-külön rendszerekbe, és ezeket az adatokat senki más, mind a matricát elhelyező és elektronikusan archiváló ügyvéd tudja csak az általa felvett megbízással, és ezáltal magával az ügyféllel összekapacsolni. A matrica-aktiválást nyilvántartó kamarai rendszer sem tudja az okiratszerkesztő ügyvéd nélkül a matricát az okirat konkrét tartalmához, illetve a megbízó ügyfél személyéhez kapcsolni. Természeten az is köztudomású tény, hogy sem az ügyfelek jelentős további kiadásokkal, sem az ügyvédek további jelentős adminisztratív és pénzügyi kötelezettségekkel nem terhelhetőek, még akkor sem, ha ezért cserébe - mint az javasolt rendszerben megnövelt értékű okiratbiztonsági szolgáltatásokat kapnak. Éppen ezért az új rendszer a megnövelt jogbiztoság-okiratbiztonság rendkívül olcsó, minden lehetséges állami megoldásnak olcsóbb, rendszerét nyújtja, amely okiratonként ezer forint körüli áron megnövelt bizonyító erejű okiratot biztosít. A kamara pedig az ügyvédek számára ingyen biztosítja, a tevékenység megkezdéséhez szükséges eszközöket és szoftvert, amely szoftver úgy kerül kifejlesztésre, hogy gyakorlatilag az ügyvéd helyett minden adminisztrációs feladatot elvégezzen, illetve az ilyen feladatok sorrendjén az ügyvédet végigvigye. A rendkívül egyszerű rendszer és a folyamatos kamarai támogatás együttesen fogja biztosítani, hogy a rendszer bevezetése az ügyvédek számára okiratonként csak néhány percet vegyen igénybe. A javasolt rendszer alapoz a jogi hivatásrendek az okiratszerkesztés terén Magyarországon tapasztalható példaértékű profil-tisztaságára. A kötött létszámú közjegyzőség csak közokiratot, a nyílt létszámú ügyvédség csak magánokiratot állíthat elő. Ugyanakkor okiratszerkesztés során képviseletet, és ezáltal jogi tanácsadást kizárólag csak ügyvéd láthat el, a közjegyző csak kioktat. Fájlnév:

7 7 / 167 Az új kamarai okiratbiztonsági rendszer tehát igyekszik minden feltételnek eleget tenni. Általa az ügyvédek új, megnövelt értékű okiratszerkesztési-okiratbiztonsági tevékenységet képesek végezni, jelentős mértékű többletdíj és többletadminisztráció bevezetése nélkül, állami feladatokat is kiváltva, a hagyományos ügyvédi alapértékek sérelme nélkül. A rendszerben készülő okirat egyszerre elektronikus, tanúsítvánnyal ellátott de megmarad papír alapon is, sőt készítője személyének azonosíthatósága is fokozott, az eddigieknél nagyságrendekkel magasabb okiratbiztonságot jelent a hatóságok és harmadik személyek részére. Ez a legmodernebb és a legmagasabb jogügyletbiztonságú okirati rendszerterv ma Európában. 1.2 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK CÉLJA Magyarországon évente több tízmillió magánokirat készül. A jogalanyok vagyoni viszonyait közvetlenül érintő jelentős ügytípusokban (biztosítéki ügyletek, bérletek, ügyféli jognyilatkozatokat tartalmazó periratok, végintézkedések), a jogalkotó nem ír elő sem ügyvéd- sem köz- vagy minősített magánokirati kényszert és nem is működik közre ügyvéd. A formai okiratbiztonságot biztosító szárazbélyegző csak az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban felhasznált okiratoknál kötelező (kb. 900 ezer okirat/év) Az állampolgárok és, a gazdaság szereplői részéről viszont láthatóan növekszik az igény a fokozott biztonságú magánokiratok iránt. Várhatóan az ilyen iratok ereje, jelentősége a szabad bizonyításon alapuló jogvitás eljárásokban is megnövekszik. Az ügyvédek által jelenleg készített egyszerű okiratok többsége ezen igényeknek nem felel meg, mivel védelmi elemek híján, h nem zárja ki az okirat utólagos manipulálásának lehetőségét. Az állami oldal láthatóan egyre növekvő jogügylet-biztonsági elvárásokat támaszt az ügyfelek azonosítása antikorrupciós, pénzmosás elleni és más, jogügylet-biztonsági vonatkozásokban. A jogkereső közönség és az állami igazgatás elvárásai olyan megoldást igényelnek, amely az okiratszerkesztőkkel szemben támasztott közbizalomnak eleget tud tenni, és ezt az igényt először kiszolgálni kívánó jogi hivatásrend feladatainak növekedését eredményezi. Úgy látjuk, hogy ezt a feladatot szabályozási, kulturális és bizalmi okokból legjobb és az ügyfelek érdekét leginkább biztosító eséllyel az ügyvédség láthatja el, ha egyaránt képes lesz eleget tenni a növekvő ügyféloldali és állami elvárásoknak. Az Arhitel projekt keretében tervezett fejlesztés az ügyvédek által készített egyes iratok hitelességét biztosító új, korszerű, magas szintű védelmi elemekkel rendelkező eszköz és ehhez kapcsolódó informatikai rendszer bevezetését, valamit a fejlesztések működtetéséhez szükséges szervezeti háttér kialakítását célozza. A kezdeményezés részben válasz az EU különböző szervezeteiben az új európai közokirati direktíva (Authentic Act) kapcsán folyó vitákra. A tervezett fejlesztések legfontosabb célja az ügyvéd által nyújtott okiratszerkesztési jogi szolgáltatások biztonságának növelése, ennek keretében az ügyvédi közreműködéssel készülő egyes iratok biztonságának (jogszerűség, hitelesség, hamisíthatatlanság) növelése, az iratokkal kapcsolatos visszaélések számának visszaszorítása; az ügyvéd jogosultságának kötelező, folyamatba épített ellenőrzésével a jogosulatlan iratkészítés visszaszorítása; fentieken keresztül az ügyvédi közreműködéssel folyó jogügyletek általános biztonságának, az ügyfelek (hatóság) biztonságérzetének javítása; és az ügyvédek közbizalmi szerepének erősítése. A tervezett fejlesztések célja továbbá, hogy a jogbiztonságba, visszaforgatandó, tehát az ügyfelekhez visszajutó forrásokat biztosítson az alábbi ügyfélvédelmi célok és feladatok megvalósítása révén: Fájlnév:

8 8 / 167 valódi ügyfélfedezet, biztosíték az ügyfelek esetleges kárigényeinek jobb kielégítésére; a papír alapú és elektronikus ügyvédi okiratok biztonságosabb megőrzésének támogatása, az ügyféltitkokat jobban megóvó ügyvédi adatbiztonság támogatása; ügyvédek folyamatos továbbképzésének biztosítása; az ügyvédek piaci helyzetének megerősítése, versenyképességük javítása; a joghoz való társadalmi hozzáférés javítása (kirendelt védői és népügyvédi jogi segítségnyújtásban való esetleges közreműködés). 1.3 A TANULMÁNY CÉLJA A megvalósíthatósági elemzés e fejlesztések előkészítésének első lépése, melynek célja: a tervezett beruházás céljának, terjedelmének pontos meghatározása, a lehetséges megvalósíthatósági alternatívák elemzése, és a fejlesztés műszaki, gazdasági, környezeti szempontjait figyelembe véve a megvalósítási alternatívák közötti választáshoz kapcsolódó vezetői döntések megalapozása. A megvalósíthatósági tanulmány dokumentum nem része a fejlesztés tervezési szakaszának, és nem várható el tőle, hogy az Arhitel működtetésére kialakítandó hatékony új ügyvédi kamarai szervezet ( Ügynökség ) felépítését, működését, illetve a megvalósítandó rendszerrel szemben támasztott követelményeket vagy adatköröket teljes mélységben leírja. Ez a feladat a fejlesztési projekt keretében elvégzendő szervezetfejlesztéshez, illetve rendszerfejlesztéshez kapcsolódó részletes követelményspecifikációs szakaszban valósulhat meg. 1.4 A RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, A KAMARA ELVÁRÁSAI A megvalósíthatósági elemzés kereteit az alábbi alapelvek határozták meg: Kiemelt szempont az információ biztonság, különös tekintettel a személyes adatok és az ügyvédi ti-t tok védelmére, az Arhitelben egyszer nyilvántartásba vett iratok megváltoztathatatlansága változtathatatlansága; Ügyvédnek a bevezetés után ne keletkezzen többlet blet költsége, vagy többlet adófizetési kötelezettsége; A kialakítandó megoldás biztosítson forrást a jogügylet biztonság magasabb szintjének eléréséhez, ezzel emelve az ügyfélbiztonság szintjét; Biztosítsa az ügyvédségen kívüli hazai jogi szolgáltatók, valamint az EU-s jogi szolgáltatók irányába történő kiterjesztés lehetőségét; A megnövelt jogügylet-biztonság széles körben elérhető és ellenőrizhető legyen az elektronikus ügyintézéssel nem rendelkező ügyfelek számára is, a papíralapú dokumentumokon elhelyezett biztonsági elem önmagában is emelje az iratbiztonság jelenlegi szintjét; A rendszer, a rendszert működtető új kamarai szervezet, valamint a pénzügyi elszámolás az ügyvédek és az ügyvédi kamarák számára transzparens és átlátható működést biztosítson; Minden biztonsági címkével ellátott iratnak a kialakítandó szabályozásnak megfelelő módon elektronikusan archiváltnak kell lennie; 1.5 AZ ARHITEL KIALAKÍTÁSÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK Az Arhitel rendszer kialakításával elérhető eredményeket az alábbi eszközök biztosítják. Fájlnév:

9 9 / 167 I. A megnövelt jogügylet-biztonsághoz kapcsolódó komplex szolgáltatások (direkt eszközök): az Ügynökség által az ügyvéden keresztül az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, amelynek célja az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatás keretében elkészített iratokkal kapcsolatos biztonság növelése, az iratokkal kapcsolatos visszaélések kockázatának fizikai iratbiztonsági és informatikai eszközökkel történő csökkentése. A komplex szolgáltatás részei: az irat hamisítását jelentősen megnehezítő biztonsági címke és a címke biztonságos kiszállítása (logisztikai folyamat) a felhasználás helyére; a biztonsági címkével ellátott irathoz kapcsolódó ügynökségi informatikai nyilvántartás vezetése és ehhez széles körben elérhető ellenőrző lekérdezések biztosítása (Arhitel rendszer); a biztonsági címkével ellátott irat elektronikus képének elektronikus aláírással és időbélyeggel (ügyvéd döntése alapján akár titkosítva) történő archiválása, tárolása és ezeknek szigorúan szabályozott kizárólag a jogosultak részéről történő elérése e érése. II. A megnövelt jogügyletbiztonsághoz kapcsolódó szolgáltatások indirekt eszközei: a területi kamarák által az ügyvédeknek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek célja közvetetten az ügyvédek által nyújtott jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogügyletbiztonság növelése. Ezeknek az eszközöknek a forrását az Arhitel biztonsági címke díjából befolyt célhoz kötött pénzeszközök teremtik meg. Az ügyfél és jogügyletbiztonság indirekt eszközei az alábbiak: Emelt szintű ügyvédi felelősségbiztosítás és ügyfélvédelmi alap; Ügyvédi továbbképzések, ügyvédjelölti oktatások; Ügyvédi és kamarai irattározás támogatása. 1.6 A KIALAKÍTANI TERVEZETT MEGOLDÁS FELÉPÍTÉSE, ÚJSZERŰSÉGE A papíralapú iratok biztonságának növelését célzó fejlesztések nem érintik az összes ügyvédi közreműködéssel készülő iratot. Az iratbiztonság növelése azoknál az iratoknál fog megtörténni, amelyeknél: az irathoz erős ügyféli vagy hatósági bizalmi várakozás kapcsolódik a visszaélés kockázatai nagyobbak, vagy továbbgyűrűzőek, illetve a kapcsolódó tranzakciók értékénél fogva a legnagyobb a jelentős károkozás kockázata. A fentiek alapján a következő irattípusokat célszerű majd biztonsági címkével ellátni: e látni: ügyvédi meghatalmazások; jelenleg is ügyvédi ellenjegyzést, szárazbélyegzőzést igénylő iratok o o cégeljárás (létesítő okirat és egyéb iratok) ingatlan nyilvántartási eljárások iratai nem kötelezően ellenjegyzett szerződések bizonyos hatósági eljárások (pl. papír alapú irat átalakítását igénylő e-perek) érdemi iratai. Az érintett ügytípusba, irattípusba tartozó iratok a jogi szolgáltatás során jellemzően több példányban készülnek. Az irat biztonsági címkével ellátott példánya alapértelmezésben az ügyvédnél, irattárban marad. Amennyiben ez szükséges (pl. az ügyfél vagy hatóság ezt igényli), lehetőség van az eredeti irattal a biztonsági címke sorszámán kívül mindenben megegyező, biztonsági címkével ellátott másodlati példány kiállítására. Az érintett ügyek és irattípusok jövőben várható számát ügystatisztikai adatok és kiegészítő becslések felhasználásával állapítottuk meg, melynek alapján a biztonsági címkével ellátni javasolt eredeti iratok éves Fájlnév:

10 10 / 167 darabszáma nagyságrendileg 4,5 millió db, a címkével ellátandó iratok másodlati példányának száma nagy- ságrendileg 400 ezer db. Az iratszám nagy részét (kb. 2,8 millió db-ot) az ügyvédi meghatalmazások teszik ki. A címkézendő iratok körét időről időre az ügyvédség szakmai csúcsszervei határoznák meg, a piacok és a hatóságok ésszerű igényeinek figyelembevételével, az ügyvédekre egységesen kötelező módon. m A kialakított megoldás az érintett ügykörökben a papír alapú és az elektronikus dokumentumok biztonsági szintjét egyaránt növeli, az alábbi fő komponensek alkalmazásának eredményeként: Az alkalmazott biztonsági címke: A biztonsági címke a célul kitűzött megnövelt jogügylet-biztonság központi eleme. Ennek megfelelően legyártása, a szükséges mennyiség rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása, a címkék időben történő megrendelése és az ügyvédekhez történő biztonságos kiszállítása, valamint a címkék pontos nyomon követése kritikus jelentőséggel bír. A biztonsági címke gyártójának kiválasztása, a gyártóval való szerződéskötés, a biztonsági címke megterveztetése és legyártatása az Ügynökség felelőssége. A biztonsági címkének vagy szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványnak célszerű lennie, vagy műszakilag ilyen képességekkel bírónak kell lennie. Ha a döntés az, hogy nem szigorú számadási kötelezettség alá eső nyomtatvány, akkor is a készletéről és felhasználásáról szigorú nyilvántartást szükséges vezetni (minden példányával minden időpillanatban el kell tudni számolni, a különböző szereplők közötti átadásátvételt dokumentálni kell, stb.). A jelenlegi rendszerhez képest a biztonsági címke újszerűsége a nehezebben ezebben hamisítható tó védelmi elemek és biztonságos címkekezelésben rejlik. Biztonsági címkével ellátott ügyvédi iratok elektronikus nyilvántartása: Az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatások nagy részénél iratok készülnek, ezek közül a fokozott iratbiztonságban érintett típusba tartozókat az ügyvédnek biztonsági címkével kell ellátni. Az ügyvéd az irat elkészítését és kinyomtatását követően a dokumentumot biztonsági címkével látja el, majd: az iratról annak digitalizált képét tartalmazó elektronikus másolatot készít az alábbiak szerint: o o az irat elektronikusan szerkesztett részéről PDF dokumentumot készít; az irat csak papíron rendelkezésre álló részéről szkennelt másolatot készít; az elektronikus másolatot minősített elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatótól kapott elektro- nikus aláírással és időbélyeggel látja el; az aláírt és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum(csomag)ot kiválasztott archiválási szolgáltatónál szükség szerint titkosítva archiválja; az irat meghatározott jellemző adatait (irat egyedi azonosítója, típusa, kelte, ellenjegyzője aktivált címkék azonosítói, stb.) az Ügynökségnél vezetett Arhitel iratnyilvántartásába feltölti, azaz a biztonsági címkét aktiválja; az irat jellemző adatainak (meta-adatainak) feltöltésével együtt az ügyvéd arról is nyilatkozik az Ügynökség nyilvántartásában, hogy az ügytípustól függő kötelező ellenőrzéseket (ügyfelek JÜB és pénzmosással kapcsolatos ellenőrzése, tulajdoni lap ellenőrzése megtörtént, stb.) és a minősített archiválást elvégezte. Fájlnév:

11 11 / 167 Az irat-nyilvántartási feladatokat és lekérdezéseket támogató Arhitel rendszer: Megfelel a Magyarországon és külföldön is széles körben elfogadott nemzetközi informatikai szabványoknak, annak érdekében, hogy a rendszer hasonló, szabványos magyarországi vagy külföldi (bírósági és más hatósági) rendszerekhez való kapcsolódása és földrajzi kiterjeszthetősége biztosított legyen. Fokozott biztonságú informatikai biztonsági megoldások használatával védi az Ügynökség által vezetett nyilvántartásban a személyes adatok, továbbá az ügyvédi titok körébe tartozó adatokat. Magyarországon kívül is használható, és például az Európai Igazságügyi Portálhoz (e-justice Portal) a jövőben hozzáigazítható, ennek megfelelően: o o egyrészt a megvalósíthatósági elemzés olyan architektúrára és informatikai eszközökre tesz javaslatot, amelyek koncepcionálisan alkalmasak arra, hogy megfelelően méretezett informatikai háttér esetén más uniós országokban felmerülő hasonló igényeket is kiszolgáljanak; másrészt a javasolt megoldások nemzetközileg elfogadott szabványokra épülnek, és a jelenleg előrelátható informatikai ismeretek és trendek mellett jövőbemutató, korszerű megoldásoknak minősülnek. Az Ügynökség nyilvántartásába iratot csak olyan személy tölthet fel, aki a feltöltés időpontjában a területi kamara nyilvántartása szerint érvényes ügyvédi jogosultsággal rendelkezik (ennek ellenőrzése a rendszerbe való bejelentkezés (authentikáció) során és az irat feltöltésekor is megtörténik). A jelenlegi rendszerhez képest újszerűsége az egységes és biztonságos nyilvántartás létrehozásában és az általa biztosított folyamatba épített ellenőrzések általi rendszerszintű biztonság növelésében rejlik. Elektronikus dokumentumarchívum: Az irat elektronikus archiválása a működési modelltől függően többféleképpen történhet: közvetlenül külső minősített elektronikus archiválási szolgáltatónál (decentralizált modell); az Ügynökségen keresztül (Arhitel rendszeren keresztül) külső archiválási szolgáltatónál (központi külső archiválási modell / vegyes modell); az Ügynökség saját tárolási / archiválási szolgáltatásával (vegyes archiválási modell). A jelenlegi rendszerhez képest újszerűsége az egységes és biztonságos elektronikus archívum létrehozásában és annak biztonságos elérhetőségében rejlik. Alkalmazható működési modellek ek: A fent bemutatott rendszerkomponensek is többféle Ügynökségi működési modell mentén szervezhetők. A működési modellek eltérései jellemzően az elektronikus archívum központosítottságának szintjében és feltételeiben, a rendszer és az Ügynökség működtetési feladataiban és a fentiek alapján a beruházási és üzemeltetési költségek ezáltal a megtérülés idejében jelentkeznek. A projektötlet megfogalmazásakor meghatá- rozott lehetséges működési modellekre tekintettel a következő három működési alternatíva megvalósíthatóó- sági elemzéséről született tt döntés: 1. Decentralizált archiválási modell: minősített archiválás az ügyvéd által szabadon választott külső archi- válási szolgáltatónál történhet. Ebben az esetben az elektronikus archiválás teljes egészében elkülönül az Arhitel központi nyilvántartástól. Az ügyvédi titok őrzése így egészében az ügyvéden és az általa választott szolgáltatón múlik. Fájlnév:

12 12 / Központi külső archiválási modell: minősített archiválás egy központilag (Ügynökség / kamarák k által) kiválasztott külső minősített archiválási szolgáltatónál történhet. 3. Vegyes archiválási modell: tárolási / archiválási szolgáltatás igénybevétele az Ügynökség által működtetett archiválási szolgáltatónál vagy minősített archiválás az ügyvéd által választott külső minősített archiválási szolgáltatónál történhet. A fenti működési modellek jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze. Jellemzők / Modell Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Archiválás szolgáltató Külső Külső Kamarai saját tárolási/archiválási szolgáltatás, illetve külső Archiválás típusa Minősített Minősített Kamarai: tárolási / archiválási Külső: minősített Archiválás szolgáltató választása Ügyvéd választ Ügynökség választ (egy szolgáltatót) Ügyvéd választ (Ügynökségtől / külső szolgáltatótól) Elektronikus-aláírás és időbélyeg szolgáltató választása Ügyvéd választ Ügynökség választ (egy szolgáltatót) Ügyvéd választ Szerződő felek (archiválás, elektronikus aláírás, időbélyeg) Ügyvéd - Szolgáltató Ügynökség - Szolgáltató (Ügynökség - Ügyvéd) Ügynökség - Szolgáltató (Ügynökség - Ügyvéd) Szolgáltatók előzetes kiválasztása Nincs Ügynökség választ (egyet) Ügynökség választ (többet) Archiválás központosítottsága Közvetlenül az archiválási szolgáltatóhoz (az Ügynökségi informatikai rendszertől függetlenül) Központi csatornán, az Ügynökségi rendszeren keresztül Központi csatornán, az Ügynökségi rendszeren keresztül az archiválási szolgáltatóhoz vagy az Ügynökség által működtetett tároláshoz / archiváláshoz 1. táblázat Megvalósíthatósági elemzés során vizsgált működési modellek 1.7 ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEK A CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁRA A fent ismertetett működési modellek helyett elvi lehetőség egy tisztán elektronikus kus védelmi elemekre épülő megoldás is, azonban ennél a hazai gyakorlatban még nagy jelentőséggel bíró és széles körben alkalmazott papír alapú iratok biztonsága alacsonyabb szintű, ezáltal noha a megoldás némileg kevesebb humán erőforrás ráfordítást igényelne az Ügynökség részéről ennek jelenlegi bevezetése rendszerszinten alacsonyabb biztonsági szintet eredményezne. Egy megfelelő védelemmel ellátott biztonsági címke védelmi elemei önmagukban garantálják a címke hamisíthatatlanságát és irattól való elválaszthatatlanságát. Egy szárazbélyegzett irat, illetve egy egyszerű nyomtatott azonosító, iratszám vagy sorszám vizuális megtévesztésre alkalmas módon Fájlnév:

13 13 / 167 könnyen hamisítható, reprodukálható, ezért a papír alapú iratbiztonságot alacsonyabb szinten tudja csak garantálni. Egy nem biztonsági címkézett irat esetében az iratbiztonság és hamisítás elleni védelem csak úgy növelhető, ha az irat tartalmának az irat jellemző adatain, tartalmi lenyomatán és szkennelt képén keresztül történő ellenőrzés egy hiteles elektronikus nyilvántartáshoz való széleskörű hozzáféréssel biztosított. Ez azon túl, hogy személyesadat-kezelési, ügyvédititok-kezelési aggályokat és problémákat vet fel, egy elektronikus szolgáltatáshoz való széleskörű hozzáférést feltételez. Az elektronikus szolgáltatásokhoz való széleskörű hozzáférés azonban az ügyfelek körében ma még jellemző digitális írástudatlanság magas és az elektronikus nyilvántartásokhoz történő hozzáférés alacsony szintje miatt egyelőre nem realitás. Amíg az elektronikus ügyintézés teljes folyamata meg nem teremthető, (pl a cégeljárással kapcsolatos ügyekhez hasonló módon és szabályozási háttérrel) addig a papír alapú iratok védelmével is érdemben foglalkozni szükséges. Hosszú távú fejlesztési koncepció részeként a címke alkalmazása esetleg elhagyható, ha az ügyfelek elektronikus nyilvántartásokhoz történő hozzáférés lényegesen szélesebb körű lesz. 1.8 AZ OPERATÍV TOVÁBBLÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES TEENDŐK, DÖNTÉSI PONTOK Az Arhitel megvalósításának megkezdéséhez az alábbi legfontosabb döntéseket kell meghozni: Díjak és költségek tekintetében: Ügynökségi saját, illetve külső szolgáltatóktól igénybevett szolgáltatások köre: A tanulmány összefoglalja a szükséges feladatokat és a saját erőforrással végezhető feladatok becsült erőforrásigényét (4.8 Az Ügynökség szervezeti működésének felső szintű modellje fejezet). A döntés szorosan összefügg az informatikai rendszer működtetésének lehetséges formáival és kompetencia igényével, továbbá az infrastruktúra létrehozás és elhelyezés módján keresztül a beruházás és fenntartás költségeivel (4.9 Informatikai megvalósítás fejezet). Induló beruházás költségeinek biztosítása hogyan történik: A beruházás és fenntartás költségbecslést az elemzés tartalmazza (5 Bevételek és működési költségek elemzése). A döntéshez szorosan kapcsolódik a kialakítandó Ügynökség szervezeti formája is, az ezzel kapcsolatos vizsgálat is része a tanulmánynak (4.6 Az Ügynökség szervezeti formája). A komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatás díjának meghatározása: Az emelt szintű jogügyletbiztonság megteremtéséhez szükséges forrásigénnyel összhangban meg kell határozni az ügyfelek és valamennyi szereplő számára elfogadható mértékű díjat. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok az 5 Bevételek és működési költségek elemzése fejezet és a megvalósíthatósági tanulmányhoz mellékelt MS Excel formátumban elkészített bevételi és költségelemzés alapján végezhetők el. A biztonsági címke tekintetében: A biztonsági címke beszerzésének módja, lehetséges szállítók köre: A tanulmány tartalmazza a címke fizikai biztonságát megfelelő módon ellátni képes védelmi elemek rendszerét és a működtethetőségi és ellenőrizhetőségi szempontokra tett javaslatainkat. Ezek alapján eldöntendő a lehetséges szállítók köre (hazai/külföldi), ami alapján ismertté válnak a kapcsolódó szolgáltatások lehetséges formái. Beszerzés ütemezése: Beszerzési kérdés, hogy a biztonsági címkék legyártása során mekkora időszakra elégséges készletet célszerű és költséghatékony egyben legyártani és sorszámmal ellátni figyelemmel annak biztonságos tárolási és szállítási költségeire is. Ennek részletes elemezhetőségéhez a beszerzési specifikációban információt és ár alternatívákat javaslunk kérni a lehetséges szállítóktól. Fájlnév:

14 14 / 167 Kiszállítás rendjének meghatározása: A lehetséges szállítói kör alapján (hazai/külföldi) és a készletezéssel kapcsolatos információk ismeretében véglegesítendő, hogy a címke logisztika milyen mértékben hárul az Ügynökségre, egy központosított megrendelési modell mellett biztosítható-e a gyártótól az ügyvéd részére történő közvetlen kiszállítás. (A biztonsági címkével kapcsolatos elemzést a 4.10 Biztonsági címkével kapcsolatos alternatívák fejezet tartalmazza.) A kialakítandó informatikai rendszerelemek tekintetében: Alkalmazandó működési modell kiválasztása a lehetséges alternatívák közül. A kiválasztott modell alapján át kell tekinteni az abban a modellben felmerülő költségelemeket és az alapján a bevételi és költségmodell, valamint az ehhez kapcsolódó pénzügy és megtérülés számítások véglegesíthetőek. A költségmodell fejezetben szereplő táblázatok jelenleg nem tartalmaznak minden felsorolt költségelemhez becsült költséget, mivel egyes tételek opcionálisak ugyan, de részletesebb tervezést igényelnek. Ezen költségtételek körét az 5. Bevételek és működési költségek elemzése fejezet tartalmazza. Vegyes archiválási modell alkalmazása esetén szükséges a kamara saját tárolási / archiválási szolgáltatási szintjének véglegesítése. Részletes jogi és szabályozhatósági vizsgálatát tartjuk szükségesnek az archiválás szolgáltató(k) kiválasztás GVH által is elfogadható módjának. A szervezeti, számviteli és adójogi kérdések tekintetében: Ügynökség szervezeti formájának, irányítási és ellenőrzési modelljének eldöntése, melynek elemzését a tanulmány tartalmazza. A vizsgált szervezeti formák közül az Ügynökség gazdasági társaságként (Kft-ként) történő létrehozása felel meg leginkább a kamara és a szabályozási környezet elvárásainak, ezért a szakmai egyeztetések lefolytatása alapján a tanulmány erre teszt javaslatot (4.6 Az Ügynökség szervezeti formája fejezet). Alkalmazandó szervezeti modellel összhangban álló számviteli és adójogi kérdések véglegesítése, szükség esetén feltételes adómegállapítási eljárás lefolytatása. A kialakítandó modell részletes számviteli, adójogi elemzését a tanulmány tartalmazza (4.7 Számviteli és adójogi elemzés fejezet). Döntés az Arhitel megvalósításról: A fenti részletek alapján a továbblépéshez döntés szükséges az Arhitel megvalósításáról, a végrehajtás részfeladatai és azok ütemezéséről, a rendelkezésre álló forrásokról és a megvalósítás felelősségeiről. A megvalósíthatósági tanulmányban feltárt komplexitású (szabályozási, biztonságtechnikai, informatikai) projekt megvalósításának megfelelő projektszervezete és szakmai támogatásának biztosítása kritikus siker tényezője a beruházás sikeres megvalósításának. Legfontosabb szabályozási s feladatok az z Arhitel bevezethetőségéhez: Arhitel kötelező használatának elrendelése, biztonsági címkével ellátandó iratok körének szabályozása; Kötelező archiválás elrendelése a biztonsági címkével ellátott iratoknál; Egységes (országos szintű) Arhitel és authentikációs nyilvántartás használatát biztosító szabályozási környezet és működési folyamatok megteremtése; Elfogadható archiválás szolgáltatók kiválasztása; Adatszolgáltatási megkeresések teljesíthetősége, az adatszolgáltatás rendje az Arhitelből; JÜB lekérdezések rendje; Az Arhitel használatához és a címkék tárolásához, felhasználásához szükséges minimum eszközrendszer meghatározása; Jogügylet-biztonsági szolgáltatások köre, bevétel felhasználásának rendje; Ügynökség létrehozása, szervezeti működésének szabályozása Fájlnév:

15 15 / 167 Papír alapú biztonsági címkével ellátott iratpéldány és elektronikus nyilvántartás eltérése esetén alkalmazandó eljárások Kamarai és Ügynökségi ellenőrzések rendje, mulasztások kezelése; Személyes (ügyvéd, ügyfél) adatok kezelésével kapcsolatos szabályozások; 1.9 BEVONANDÓ ÉRDEKELTEK, KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNY A kialakítandó Arhitel rendszer jelentős fejlesztést eredményez a jelenlegi ügyvédi iratok biztonsági szintjében és egyben jelentős változásokat jelent az iratkezelés és iratbiztonság jelenlegi gyakorlatában. Ezek a jelentős változások megkövetelik a változás folyamatos, lépcsőzetesen egymásra épülő és valamennyi érintettre kiterjedő testreszabott és proaktív kommunikációját, oktatását. A bevezetendő rendszer által érintettek közül a legtöbb és legjelentősebb változást az ügyvédek fogják érzékelni. A különböző régiókban működő szolgáltatók eltérő piaci helyzetére tekintettel eltérő módon fogják értékelni és megítélni a kialakítandó Arhitel rendszert. Ennek megfelelően ebből a körből szükséges a legtöbb támogatót megnyerni és ennek a körnek szükséges már a projekt korai fázisában testreszabott információs fórumokat teremteni. Megnyerésük a projekt sikerének alapfeltétele és egyik legkritikusabb sikertényezője. A változások részleteiben kevésbé érintettek, azonban számosságuk tekintetében messze a legnagyobb érintetti kört az ügyfelek jelentik. Motiváltságuk és informáltságuk tekintetében a legkevésbé homogén célcsoport, ezért a megfelelő kommunikáció kialakítása a projekt megvalósíthatóságának, a kialakítandó Arhitel rendszer elfogadásának elengedhetetlen feltétele. A fenti körön túl azon politikusok, szakmai szervezetek képviselői, jelenlegi szolgáltatók és társszervezetek (MOKK, külföldi szervezetek) felé történő kommunikációt és támogatást tervezni szükséges, akik akár szabályozás, akár megvalósítás, akár működtetési szempontból a kialakítandó rendszer elfogadását, vagy elutasítását véleményükkel, ráhatásukkal érdemben befolyásolhatják BERUHÁZÁSI ÉS FENNTARTÁSI RÁFORDÍTÁSOK Tekintettel arra, hogy a fentiekben kivonatolt kamarai döntéseket igénylő kérdések jelentős hatással vannak a kialakítandó rendszer egy-egy elemének költségére, a megvalósíthatósági elemzés ezen a ponton még nem tudja meghatározni a megoldás pontos várható összköltségét. Ennek megfelelően, a tanulmány a bevételek, költségek és megtérülés elemzését a jelenlegi információk alapján becsülhető bevételi és költségtételek figyelembevételével tartalmazza (5 Bevételek és működési költségek elemzése fejezet és MS Excel bevételi- és költségelemzés, valamint Költségstruktúra melléklet). A megvalósíthatósági elemzés mellékleteként átadunk egy MS Excelben elkészített elemzőtáblázatot is. A táblázat automatikus számításai a költségekkel és bevételekkel kapcsolatos becslések módosításával további elemzések elvégzésére, így a jelenleg még nyitott kérdések hatásainak költség, bevétel és megtérülés szempontú elemzésére is lehetőséget biztosítanak. Fájlnév:

16 16 / 167 Költségelem Beruházási / Éves költség Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Beruházási típusú költségek Informatikai beruházás költsége (kliensoldali eszközök és szerverterem nélkül) Ügynökségi szervezet felállításához kapcsolódó költségek Egyéb beruházáshoz kapcsolódó költségek Közvetlen költségek Biztonsági címke beszerzése Induló kontingens beszerzése 0. év Folyamatos beszerzések 1. évtől Elektronikus aláírás és időbélyeg beszerzése 1. évtől Elektronikus archiválás beszerzése 1. évtől Közvetett költségek Beruházások értékcsökkenése 1. évtől Informatikai infrastruktúra fenntartási, üzemeltetési költségei (külső szolgáltatók igénybe vétele) Személyi jellegű ráfordítások (ügynökségi munkatársak bére, járulékai) 1. évtől évtől Irodabérlet (Ügynökség) 1. évtől Megjegyzés gyzés Feltételezve, hogy egy szállításnyi mennyiséget az Ügynökség előre finanszíroz. Az értékcsökkenés csak azokban az években merül fel költségként, amelyekben az értékcsökkentett eszközök könyv szerinti értéke nem 0. Csak abban az esetben merül fel, ha a kamaráknak nincs erre a célra rendelkezésre bocsátható irodájuk. Fájlnév:

17 17 / 167 Költségelem Beruházási / Éves költség Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Központi külső modell Vegyes modell Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Alsó becslés Felső becslés Könyvelési és bérszámfejtési díj (Ügynökség) 1. évtől Könyvvizsgálati díj (Ügynökség) 1. évtől Megjegyzés gyzés Költségelem Adófizetési kötelezettségek Áfa Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Alsó becslés Felső becslés Beruházási / Éves költség Központi külső modell Alsó becslés Felső becslés Vegyes es modell Alsó becslés Felső becslés Beruházások áfa-ja 0. év Induló biztonsági címke kontingens áfa-ja 0. év Komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatásból származó áfa-fizetési kötelezettség 1. évtől Helyi iparűzési adó 1. évtől Társasági adó 1. évtől Megjegyzés Feltételezve, hogy az Ügynökség negyedéves áfa-fizető lesz, és hogy a beruházási költségek a 0. év utolsó 3 negyedévében egyenletesen fognak felmerülni. Az induláshoz megvásárolt biztonsági címkemennyiség áfa-ját az Ügynökség a 0. évben kénytelen finanszírozni (ennek visszaigénylése csak az 1. év első negyedévében lehetséges). (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) 1. évre vonatkozó érték, a későbbi években a költségek változásával együtt változik (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) 1. évre vonatkozó érték, a későbbi években a költségek Fájlnév:

18 18 / 167 Költségelem Adófizetési kötelezettségek Felmerü- lés ideje Decentralizált modell Alsó becslés Felső becslés Beruházási / Éves költség Központi külső modell Alsó becslés Felső becslés Vegyes es modell Alsó becslés Felső becslés Megjegyzés változásával együtt változik (1.000 Ft-os szolgáltatási árra vonatkozó értékek) Fájlnév:

19 19 / VESZÉLYEK, KOCKÁZATOK A kialakított modell megfelelő működése szempontjából biztonsági rést potenciális kockázatot jelent, ha: az ügyvéd / kamara / Ügynökség / gyártó nem megfelelő biztonsági követelmények között tárolja a biztonsági címkéket, mert ekkor a biztonsági címke által nyújtott iratbiztonsági szint jelentősen csökken; az ügyvéd nem aktiválja a biztonsági címkét a dokumentum ellenjegyzésekor, mert ebben az esetben a papíralapú és az elektronikus nyilvántartás inkonzisztenssé válik (időlegesen) ezzel rontva a rendszer egészének hatásfokát; nem kerül tárolásra az iratkép is legkésőbb a címke aktiválásával egyidejűleg, mert ekkor az Arhitel egyik alapelve mely szerint a matricázott iratnak elektronikus archívumban is tárolva kell lenni sérül; IT rendszer nem elérhető a biztonsági címke felhasználás időpontjában és emiatt a felhasználás és az aktiválás időben elválik egymástól; az elveszett biztonsági címkék érvénytelenítésére szolgáló folyamat elhúzódik, mert ekkor a fizikai iratbiztonságot jelentő matricával visszaélés történhet; a felhasználók a felhasználás alkalmával nem ellenőrzik a nyilvántartás adattartalmát csak a matrica fizikai meglétére támaszkodnak, mert ekkor esetlegesen érvénytelenített matricákkal ellátott papíralapú iratot a fogadó hitelesként fogad el; a projekt megvalósításával együttjáró többlet adminisztráció, technikai ügyintézés, időráfordítás mértéke az egyes ügyvédeknél nem áll összhangban a rendszer által nyújtott plusz biztonsággal; a projekt megvalósításával együttjáró jelentős többlet adminisztráció, technikai ügyintézés, időráfordítás mértéke az ügyvédi kamaráknál nem áll összhangban a rendszer által nyújtott plusz biztonsággal; a centralizált modellek alkalmazásával az ügyvédi tevékenység eddiginél sokkal szélesebb körű állami átvilágításának lehetőségéhez vezető első lépcső kiépítése, ami egy fokozottabb állami felügyeleti háló kiépítésére adhat egy következő lépésben lehetőséget Az Arhitel rendszer bevezetésével kapcsolatban felmerülő legfontosabb kockázat, hogy integrált kliens hiányában az ügyvédeknek különböző alkalmazásokat kell használniuk az Arhitel rendszerbe történő adatrögzítéshez, a különböző ellenőrzésekhez (JÜB, TAKARNET), irodai iratkezeléshez, illetve decentralizált modell esetén az archiválás elvégzéséhez is. A nehézkes használat miatt magasabb szintű ellenér- zés alakulhat ki a rendszerrel szemben TOVÁBBFEJLESZTÉS IRÁNYAI, KITERJESZTHETŐSÉG LEHETŐSÉGE Az Arhitel rendszer továbbfejlesztésének, hazai és nemzetközi kiterjesztésének lehetőségei az alábbiak: Egységes országos ügyvédi portál kialakítása: A központi infrastruktúra és az annak részeként létrejövő egységes megjelenítési, adminisztrációs, authentikációs és archiválási megoldások lehetőséget teremtenek további szolgáltatások (elektronikus eljárások, panaszkezelés, teljeskörű JÜB lekérdezések, letétkezelés, joganyag, jogtár hozzáférések, e-learning, ügyvédi információs felületek stb), Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett informatikai támogatáshoz hasonló egységes kialakítására az ügyvédség részére. Egységes letéti nyilvántartás beillesztése: Az egységes letéti nyilvántartás kialakítása számos, az Arhitelben alkalmazandóhoz nagyon hasonló, vagy azzal megegyező funkcionalitást és infrastruktúrát igényel. Az Arhitel tervezett infrastruktúrája alkalmas az egységes letéti nyilvántartás kialakításának alapjaként szolgálni, így Fájlnév:

20 20 / 167 költséghatékonyabb módon párhuzamos infrastruktúra és rendszerfejlesztés nélkül teremt lehetőséget a letéti nyilvántartás létrehozására. Tisztán elektronikus iratbiztonság megteremtése: Az elektronikus szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségével és a papír alapú ügyintézés elektronikus ügyintézéssel szembeni visszaszorulásával és a biztonsági címke által reprezentált de jelentős részben már az elektronikus nyilvántartásokon alapuló biztonság napi gyakorlatba való beépülésével megvizsgálható a biztonsági címke (és annak kezelésével kapcsolatos logisztikai tevékenységek) kiváltása tisztán az elektronikus biztonsági megoldásokra alapozott megoldásokkal. Nemzetközi bevezetés, u.n. roll-out out lehetősége: A hazai gyakorlat megteremtésével akár a rendszer rolloutja, akár külföldi kamarák számára nyújtott szolgáltatások létrehozása reális továbblépési irány. Fájlnév:

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben