Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése"

Átírás

1 céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges megszüntetés esetén, telek összevonás, szolgalmi jog bejegyzéssel bejelentés) A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejötte kérelemben szereplő tevékenység elvégzése Kezelt an., szül. hely, idő, telefonszám, társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb Szolgáltatói hozzájárulás kiadása és/vagy megállapodás jelleggel, bekötések alkalmával hozzájárulásán kérelem jellegétől függően jogszabály alapján 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves alapján kötelező évi CXLI tv. az ingatlannyilvántartásról a szolgalmi jog esetében, 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Közmű üzemeltői nyilatkozat Ez alapján a hatóságok felé eljárhat Személyes, ingatlanra vonatkozó és műszaki évi LXXVIII.tv. az épített környezet alakításáról és védelméről Ivóvíz és szennyvíz bekötése iránti kérelem, locsolási vízmérő felszerelése iránti kérelemre vonatkozói hozzájárulás Hozzájárulás kiadása az új létesítéshez Felhasználó személyes adatai valamint az ingatlanra vonatkozó és egyéb műszaki 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Víziközmű rendszer bővítésével kérelem esetén hozzájárulói nyilatkozat kiadása Vízfogyasztás almérő óra felszerelése iránti kérelem Tűzivíz ellátással nyilatkozat iránti kérelem Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Üzemeltetői nyilakozat kiadása Személyes, ingatlanra vonatkozó és műszaki személyes és technológiára vonatkozó személyes és a technológiára vonatkozó 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Szennyvíz elhelyezésével befogadói nyilatkozat iránti kérelem kiadása A szennyvíz befogadásával hozzájárulás (vagy elutasítás) kiadása személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó Ideiglenes vízvételezés iránti kérelem Vízilétesítményekre vonatkozó belépési engedély kiadása Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Hozzájárulás a vízilétesítménybe való bejutáshoz személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki a kérelmező személyes adatai és a vízilétesítménnyel 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 1995 évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (védőterületre csak engedéllyel lehet belépni), évi XCIII.tv. a munkavédelemről Vízminőséggel és hibaelhárítással reklamációkra vonatkozó tájékoztatás kiadása Tájékoztatás kiadása a reklamáció jellegétől függően évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről Számlák és teljesítési igazolások A teljesítés igazolása és a számlák teljesítése évi C. tv. a számvitelről Hatósági megkeresésekre vonatkozó válasz vagyis tájékoztatás vagy intézkedési terv A megkeresés jellegétől függően közérdekű adat Hatóság megkeresésére vonatkozó válasz adás jellegű, a megkeresés jellegétől függ

2 céljából az Eszköz- és készletgazdálkodási osztály általkezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Árajánlatvevői megkeresés alapján kereskedelmi tevékénységéhez kapcsolódóan alapadatai: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, ügyintéző és elérhatóségek. Az ajánlott termék alapadatai: műszaki jellemzők, ár, szállítási feltételek. Folyamatos: vevői igények alapján Önkéntes adatszolgáltatás Az ajánlat megküldése Szerződések: mint beszállító kereskedelmi tevékénységéhez kapcsolódóan alapadatai: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, ügyintéző és elérhatóségek. Az ajánlott termék alapadatai: műszaki jellemzők, ár, szállítási feltételek. Folyamatos: vevői igények alapján Önkéntes adatszolgáltatás A szerződés aláírása Kiállított számlák Kötelező adatszolgáltatás: NAV felé A hatálya alá tartozó vásárolt anyagokról A kereskedelmi tevékenység lebonyolításához A számlákon jogszabályok alapján feltüntetendő adat Az értékesítési események alkalmával. Tárolás an évi XCII tv. az adózás rendjéről, évi C. tv. a számvitelről évi CXXVII. tv.a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának közös szabályairól Kötelező adatszolgáltatás: KSH felé beruházásairól készült éves jelentések a Statisztikai szolgáltatásáról szóló jogszabályok alapján évi XLVI. tv. a statisztikáról Árajánlat kérések Megrendelések A beszerzési tevékenység lebonyolításához A beszerzési tevékenység lebonyolításához Az ajánlatkéréshez szükséges Társasági alap, az ajánlat tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők A megrendeléshez szükséges Társasági alap, a megrendelés tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők, elfogadott ár és szállítási feltételek. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás Maga az ajánlat megkérése Maga a megrendelő

3 céljából a Központi Laboratórium által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán jogszabály alapján Vizsgálati eredmények (Alföldvíz) alaptevékenységeit biztosító minőségellenőrző laboratóriumi vizsgálati adatainak nyilvántartása, hatóságok felé továbbítása. Vizsgálati eredmények. Folyamatos havi jelentés az ivóvíz nitrit vizsgálati eredményekről táblázatos formában, a szennyvíz önellenőrzési Vizsgálati jegyzőkönyvek továbbítása Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) korm. rendelet, 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról Vizsgálati eredmények Külső partner 1. Vizsgálati eredmények Külső partner 2. A vizsgálatot megrendelők Vizsgálati eredmények. Akkreditáció Akkreditáció Árajánlat Az ISO EC/IEC ös szabvány követelményeinek való megfelelés. Az ISO EC/IEC ös szabvány követelményeinek való megfelelés. Tájékoztatás és árajánlat adás a Társaság laboratóriumi szolgáltatási tevékenységei díjairól Vizsgálati eredmények. Alföldvíz Zrt. Vizsgálati eredmények, külső vizsgálati eredmények Folyamatos havi jelentés az ivóvíz nitrit vizsgálati eredményekről, negyedéves jelentés az ivóvíz vizsgálati eredményekről. Igen, a megrendelő elküldésével illetve a szerződés aláírásával. Igen Igen. Név. Igen. Szolgáltatási tevékenység díja. Igen. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) korm. rend.előírásán alapul évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról évi LXXVIII.tv. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról A munkavállalók ismereik az akkreditációs előírásokat. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által hivatalosan kiadott árjegyzék

4 céljából a Pénzügy és számviteli osztály által kezelt kimenő dokumentum Éves beszámoló ÁFA bevallások Társasági adó bevallás Innovációs járulék bevallás Környezetterhelési díj bevallás x x x x x Társaság adott időszaki Társaság adatai, Mérleg számszaki és és Eredménykimutatás, szöveges kötelező Kiegészítő melléklet, megőrzése és továbbítása Üzleti jelentés, az illetékes hatóságok Könyvvizsgálói jelentés felé Az adott időszakban teljesített és igénybevett szolgáltatások, értékesített és vásárolt termékek utáni ÁFA elszámoláshoz gyűjtése Az adóévre vonatkozó társasági adókötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Az adóévre vonatkozó innovációs járulék kötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Az adóévre vonatkozó környezetterhelési díj kötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Kezelt Bejövő és kimenő számlák ÁFA alapja, tartalma összesített formában (közösségen belüli ügyletek esetében partnerenként) Társaság alapadatai, adózás előtti eredmény, társasági adóalap növelő és csökkentő tételek, számított társasági adó Innovációs járulék számításához szükséges számszaki Környezetterhelési díj bevallásához szükséges számszaki Évente megküldendő az illetékes hatóságok felé - letétbe helyezés és közzététel Havi Évente egyszer (adóévet követő év május 31-ig) Évente egyszer Évente egyszer hozzájárulásán évi C. törvény a számvitelről ( ) alapján kötelező a közzététel és a letétbe helyezés évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 184., évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2., évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi XC. Törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi LXXXIXl. törvény a környezetterhelési díjról

5 céljából a Rekonstrukciós osztály által kezelt kimenő dokumentum vállalkozási szerződés Adott vállalkozási munka kivitelezése céljából Kezelt Felek, adatai és a kivitelezéssel műszaki és egyéb hozzájárulásán szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága A szerződés aláírásával ajánlati dokumentáció Adott vállalkozási munka kivitelezése céljából műszaki és gazdasági, pénzügyi évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről rekonstrukciós terv Üzemeltető várható rekonstrukciós igényeinek tájékoztató jellegű táblázata becsült kal, amely az adott települési önkormátnyzat felé tájékoztatásul kerül megküldésre műszaki és gazdasági, pénzügyi településekkel fennálló szerződéses jogviszony alapján jelenleg évi CCIX tv.-be ( a víziközműszolgáltatásról) kerül bele 2014-től.) megrendelő Vállalkozási jogviszony megkötése a megrendelés alapján műszaki és gazdasági, pénzügyi, az elvégzendő vállalkozási munkával egyéb évi IV. törvény (Ptk.) igazolás (pl. közbeszerzés) közérdekű Annak igazolása, hogy a beruházás nem tartozik a évi CVIII. tv a közbeszerzésekről hatálya alá Társaság adatai és a beruházás gazdasági adatai jellegű, megkeresésére évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről készre jelentés Az elkészült tevékenység után a megrendelő tájékoztatása a munka befejezéséről személyes, beruházás az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről kivitelezői nyilatkozat A megrendelő tájékoztatása arról, hogy milyen minőségben és milyen határidőre készült el a munka az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről teljesítés igazolás Számlázás jogalapja az elvégzett tevékenységhez kapcsolódóan. személyes, műszaki, pénzügyi az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

6 céljából a S zervizüzem és a Regionális Területi Mérnökség által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Közmű Társaság üzemelési területén lévő viziközmű nyilvántartása Folyamatos, rendszeres Közműegyeztetés a tervező részére nyilatkozatot ad ki a közművekkel ról Kérelemre, Közművekkel működési információk, csatornahálózat állapotelemzése, tüzivízhozamok a tervező részére nyilatkozatot ad ki a közművekkel ról Kérelemre, Próbamérési eredmények a próbamérést kezdeményező részére nyilatkozatot ad ki a vízmérőkkel ról Kérelemre, HM és Polgári védelmi jelentések működtető vagyonával Jogszabály alapján Terv egyeztetéssel illetve egyéb felügyeleti ellenőrzések alkalmával kiadott, vagy ezzel jegyzőkönyvek Műszaki és egyéb, a szolgáltatással, az adott tárgyban felmerülő tevékenységével Kérelemre, Jellegétől függően Az adatszolgáltatás jellegétől függően amennyiben a megkeresés hatóságtól érkezik, úgy kötelező Az egyeztetett jegyzőkönyv aláírásával

7 céljából az Üzemviteli osztály által kezelt kimenő dokumentum Statisztikai Befogadói nyilatkozat Adatszolgáltatás tervezéshez Kezelt Társaság statisztikai nyilvántartása a szennyvízbebocsátó részére hozzájárulást ad ki, melyben hozzájárul a szennyvíz hoz való befogadáshoz Új vagy az üzemeltetésünkben lévő létesítmények tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás A befogadó társaság alapadatai (illetve egyéb műszaki ) Tulajdonos, társaságunk adatai, illetve műszaki Folyamatos, rendszeres (havi, negyedéves, éves jelentés megküldése az illetékes szerv részére) Kérelemre, Kérelemre, hozzájárulásán jogszabály alapján A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény alapján kötelező 220/2004. (VII.21.) korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól Pályázati kiírásra vonatkozó Szerződések Szolgáltatás igénybevétele vagy nyújtása Társaságok, magánszemélyek, társaságunk adatai Igen, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok Engedély kérelem Társaság tevékenységével engedélyek beszerzése, érvényességének biztosítása tevékenységével (esetleg tulajdonosra vonatkozó ) Folyamatos, 220/2004.(VII.21.) korm.rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 306/2010.(XII.23) Korm. rend., évi LIII.tv. 21/2002 KÖVIM rendelet Bejelentés Népegészségügyi Hatóság felé Adatszolgáltatás a hatóság, vagy a hatóság által meghatalmazott szervezet részére tevékenységünkről Hatósági, illetve jogszabályi előírásra terv benyújtása Jogszabályi előírás teljesítése Jogszabályi előírás, ill. szerződéses kötelezettség teljesítése Jogszabályi vagy hatósági előírás teljesítése ra, az érintett telephelyre vonatkozó ra, az érintett telephelyre vonatkozó ra, az érintett telephelyre, tulajdonosra illetve harmadik félre vonatkozó //időszakos / 2000.évi 25.tv. 201/2001. (X.25.) korm.rend. 220/2004.(VII.21.) korm. rend. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 306/2010.(XII.23) korm. rend., 219/2004.(VII.21.) korm. rendelet, 50/2001.(IV.3.) korm. rend., 281/2006 (XII.23) korm. rend. 201/2001 (X.25.) korm.rend. 90./2007 (IV. 26.) korm. rend. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről, 220/2004. (VII.21.) korm.rend. a felszíni vizek minősége szabályairól, évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról Üzemeltetői nyilatkozatok / hozzájárulások Hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges nyilatkozat, EU-s pályázatok esetén a KSZ által kért minőségbiztosítási eljáráshoz, Mérnök szervezet számára a folyamatban lévő projektek kapcsán munkaterület ádadás-átvétel, műszaki átadás-átvétel Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 18/1996 (VI 13. ) KHVM rend.a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről alapján a Hatóság kötelessége a megkeresés, a KSZ külön kérése alapján, továbbá az ajánlati dokumentáció 3-as kötete 191/2009 (IX.15.) korm rend. az építőipari kivitelezési tevékenységről Üzemeltetői állásfoglalások A kérelmező által benyújtott tervek véleményezése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 290/2007 (X.31.) korm.rend. a kiviteli terv dokumentációról mérnök szervezet elrendeli,3-as kötetben szerepel mint kötelezettség Csatornabírság javaslatok, határozatok fellebbezése, levelezések Nyomon követni az egyes csatornabírságolási eljárásokat, illetve a társaság érdekeinek szem előtt tartása Bírságolt, bírságra javasolt egységek alapadatai, kibocsátási jellemzői Folyamatos 220/2004. korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 27/2005. (XII. 06.) KvVM rend. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szerint kötelező, évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárásról Csatoraellenőrzéssel tájékoztatók, levelezések, eredmények, ellenőrzött üzemek sz.kibocsátásával levelezés Nyomon követni az egyes kibocsátók szennyvízminőségét illetve a társaság érdekeinek szem előtt tartása Szv.kibocsátók alapadatai, kibocsátásukra vonatkozó Folyamatos/ 220/2004. korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 27/2005. (XII. 06.) KvVM rend. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szerint kötelező. Egyéb, nem hatóságnak történő adatszolgáltatások Társaság tevékenységi köréhez tartozó kezelése Társaságok, magánszemélyek, hatóságok adatai, ill. a társaság tevékenységi köréhez tartozó 201/2001. (X.25) korm.rendelet az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről, évi XL. tv. a földgázellátásról, évi LXXXVI tv. a villamos energiáról, Üzletszabályzatok Kimenő számla Kimenő árajánlat,megrendelés Befogadói nyilatkozat iránti kérelem Hatóságtól érkező végzések, határozatok fellebbezése Továbbadott energia számlák kiállítása Árajánlatok kiértékelése, Megrendelések lebonyolítása Cégünk a villamos-illetve gázkereskedőtől az új- vagy üzemeltetésre átvett fogyasztási helyekre vonatkozóan befogadói nyilatkozatot kér hoz beérkező határozatok, végzések, stb. fellebbezése Hatóság, szolgáltató, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb A kerescedő adatai, illetve cégünk fogyasztási helyének műszaki- és egyéb adatai Hatóság, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Bejelentéskor nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen, Önkéntes évi C. tv. a számvitelről évi XL. tv. a földgázellátásról, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról

8 céljából az Ügyfélszolgálati osztály által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Felhasználók részére készített (válaszlevelek) dokumentumok A szerződéses rendezett naprakész állapotának biztosítása a felhasználók tájékoztatása mellett. A beérkezett megkeresések alapján egyedi esetekben évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről Hatósági megkeresések(bíróság, Fogyasztóvédelem) Meghatározott felhasználóval vagyfelhasználói kört érintő adatszolgáltatás Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, fogyasztási és számlázási valamint levelezési kezelése jelleggel Igen kötelező. Felhasználói egyenérték bevallás A Magyar Energia Hivatal felé az egyenérték meghatározása Fogyasztói, fogyasztási és kontingens Évente egy alkalommal évi CCIX tv. a víziközműszolgáltatásról Talajterhelési lista megküldése az Önkormányzatok részére Önkormányzat részére a talajterheklési díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatás A felhasználók fogyasztási adatai Folyamatos, évente egy alkalommal

9 céljából a Humánerőforrás gazdálkodás és Kommunikációs Osztály által kezelt kimenő dokumentum Közérdekű adat Kezelt (adatszolgáltás) az Érintett hozzájárulásán alapule? 11T1041 jelű nyomtatvány a biztosítási jogviszony bejelentésére Dolgozó biztosítási jogviszonyának bejelentése hely, lakcím, adószám esetén, A nemzeti adó és vámhivatalról szóló évi CXXII. Törvény alapján kötelező az adatkezelés, NAV nyomtatvány MIL lap Munkaviszony megszűnésekor kiállított igazolás hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Adatlap bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről Munkaviszony megszűnése esetén tartási kötelezettségekről szóló igazolás hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Igazolás álláskeresési járadékhoz Munkavállalóra vonatkozó adatközlés kilépéskor hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Munkáltatói igazolás (munkaviszony igazolása céljából) Dolgozó kérésére kiadott igazolás hely, lakcím, munkaviszony kezdetének feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés Nyugdíj megállapítási igénybejelentő (öregségi, özvegyi, rokkant) tipusú nyugdíjak elbírálásához Nyugdíjazás miatt hely, lakcím, adószám feltüntetése A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI.törvény alapján a benyújtás módja e szerint kötelező, ONYF nyomtatványon, azonban az adatkezelés kezdeményezése az érintett részéről Az igénybejelentő dokumentumot a munkáltató küldi meg, a munkavállaló kérésére. Szolgálati idő elismerési kérelem Biztosítási idő és kereset nyugdíjhoz Nyugdíjazás miatt Nyugdíjazás miatt hely, lakcím, adószám feltüntetése hely, lakcím, adószám, munkaviszony, kereset feltüntetése esetén, esetén, Az EU tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egye nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CXII. törvény alapján a benyújtás módja e szerint kötelező, ONYF nyomtatványon, azonban az adatkezelés kezdeményezése az érintett részéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI tv. rögzíti a nyomtatványra vonatkozó rendelkezéseket (ONYF nyomtatvány), így az adatkezelés jogszabályon alapul. Az igénybejelentő dokumentumot a munkáltató küldi meg, a munkavállaló kérésére. Szakszervezeti belépési nyilatkozat Dolgozó általi nyilatkozat a belépésről és a bérből való levonás vállalásáról hely, lakcím esetén,, azonban a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről vonatkozó rendelkezése alapján a levonás csak ez alapján lehetséges. Sajtóközlemények (Rádió, televízió, írott sajtó) A Felhasználók tájékoztatása a szolgáltatással kapocsolatban. A szolgáltatással kapcsolatban felmerült bárminemű adat,információ, megkeresés alapján vagy belső, Társaság részéről kiadott hirdetések Nyilatkozat megtételével Szolgáltatással megrendelések ( nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, stb.) A megrendeléssel a Társaságot érintő személyes adat A szolgáltatás elfogadása végett megrendelésre vonatkozóan szerződéses jogviszony létrehozása Társaság közérdekű adatai és a megremdelésre vonatkozó a Nyilatkozat megtételével VÍZHANG nevű belső újság megküldése Társaságot vagy a társaság munkavállalójáva l személyes adat Társaságal közérdekű Kormányrendeletben foglalt kötelezőségnek való elégtétel Az újságban megjelent személyes és a társasággal közérdekű A VÍZHANG elnevezésű újság megjelenése alkalmával A sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról szóló 60/1998. ( III.27.) korm. rend. alapján kötelező

10 céljából a Jogi és behajtási osztály által kezelt kimenő dokumentum A behajtási csoport által Felhasználókkal a szolgáltatás igénybevétele miatt megkötendő részletfizetési, tartozásátvállalási megállapodások megállapodásban foglaltak érvényesítése Kezelt hátralékkal, szolgáltatási szerződéssel, felhasználási hellyel. Személyes vagy cég egyedileg,alkalmanként hozzájárulásán szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága Kötelező jogszabály előírása alapján. (különösen szolgáltatás esetén a évi CCIX. Törvény alapján) A szerződés aláírásával Szerződések Megállapodás alapján lehet személyes adat A megállapodás alapján lehet közérdekű adat megállapodásban foglaltak érvényesítése Felekkel és a szerződés tárgyát érintő szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága Kötelező jogszabály előírása alapján. (különösen szolgáltatás esetén a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény alapján) A szerződés aláírásával adósságrendezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz tartozásról igazolás a támogatás megítélésének elbírálásához szükséges megadása hátralékkal, és személyes Helyi önkormányzatok adósságrendezéseljárásár ól szóló évi XXV. Törvényalapján kötelező hitelezői igény bejelentése kijelölt felszámoló felé követelés érvényesítése, felszámolási eljárás alá került cégeknél a szolgáltatási szerződés fenntartása, vagy felmondása hátralékkal, szolgáltatással, és cég csődértesítő figyelése alapján kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán tervezett szolgáltatás korlátozások bejelentése hátralékos felhasználási helyek szolgáltatás korlátozását megelőző tv. szerinti kötelező értesítés felhasználók neve, felhasználási hely címe behajtási folyamat részeként A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX tv Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak adatszolgáltatás tájékoztatás az élelmiszeripari jellegű vállalkozások szolgáltatás korlátozásáról. Kérelemre adatszolgáltatás felhasználók neve, felhasználási hely címe an, és megkeresésre Kötelező az adatszolgáltatás jellegétől függően az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendsjéről szóló 201/2001 (X.25) Korm.r. alapján Hatóságoknak (Bíróság, NAV, Rendőrség, Ügyészég, Államigazgatási szerv,kereskedelmi és Ipar Kamara) adatszolgáltatási kérelme alapján megküldött válasz szolgáltatási szerződésre, felhasználási helyre, felhasználóra, hátralékra-és annak kezelésére vonatkozó személyi, és szolgáltatási szerződésre, és felhasználási helyre vonatkozó megkeresésre Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás kötelkező a évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a megkeresésé jellegétől függően egyéb jogszabályok alapján Egyéb hatóságok felé megküldendő dokumentumok (pl: feljelentés megtétele, panasz) Társaság igényérvényesítése az adott szervnél A beadvány jellegétől függő személyes vagy közérdekű jellegű A benyújtott beadvánny alapán hozzájárulás Felhasználási helyek tulajdonosainak értesítése (bérlő esetén) hátralékra vonatkozó hátralék összege, tartalma, OTP Életjáradék Zrt esetében megkeresésre Magyar Országos Közjegyzői Kamara felé (Fizetési meghagyás, hiánypótlásra válasz, adatszolgáltatásra válasz, hiánypótlások megküldése) kintlévőség nem peres eljárásban való behajtása felhasználók neve, felhasználási hely címe; hátralék összege Eljárás indítása alkalmával, A fizetési meghagyásról szóló évi L. törvény Bíróságok felé megküldendő iratok, így különösen keresetlevél, hiánypótlára válasz, adatszolgáltatás, felsdzémolási eljárás kezdeményezése, igazolási kérelem felhasználóval vagy más kötelezettel szembeni kezdeményezett eljárásban igényérvényesítés céljából felhasználóval személyes és a per tárgyát illető jellegű az eljárás jellegétől függően az eljárás jellegétől függően kötelező A megküldött dokumentumok alapján hozzájárulásunkat adjuk az kezeléséhez Nemzeti Adó és Vámhivatal felé megküldendő illetékvisszaigénylési kérelem Követelés érvényesítése miatt lerótt illeték visszaigényélése Az eljárással jellegű A nemzeti adó és vámhivatalról szóló évi CXXII. Törvény alapján kötelező Végrehajtók felé megküldendő adatszolgáltatás Társaság követelésének behejatása miatti intézkedés Az eljárással a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Közjegyzők részére megküldendő hagyatékátadó végzések A felhasználóval szembeni Társaság követelésének eljárásban a társaság behejatása miatti intézkedés igény érvényesítése miatt a a felhasználó örököseivel felhasználóval szemben személyes A hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. Törvény; A közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény alapján kötelező Önkormányzatokkal folytatott levelezés (különösen:a közgyűlés összehívása; A Társaság Közgyűlése vagy Igazgatósága által hozott döntések a tulajdonosoknak vagy az adott önkormányzatnak való megküldése; megkeresésre való adatszolgáltatás; megkeresésre válasz megküldése) a megkeresésé jellegétől függően személyes adat a megkeresés jellegétől függően közérdekű adat A megkeresésé jellege dönti el, elsősorban a felhasználóval szembeni igény érvényesítése miatti adatszolgáltatás vagy a társaság részéről konkrét ügyben való eljárás az önkormányzat felé. megkeresés, a megküldött dokumentum alapján határozható meg. (felhasználó személyes adatai, önkormányzattal közérdekű, igazgatósági, közgyűlési döntések, stb.) A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX tv, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény; A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény. Felszámolási eljárásban a felszámolókkal folytatott levelezés, adatszolgáltatás Társaság igényérvényesítése miatt szükséges adatszolgáltatás Felhasználó személyes adatai és egyéb az eljárással, hátralékkal, szolgáltatással, és cég kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán Közbeszerzéssel eljárások Az eljárás lefolytatása Az eljárással évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről

11 céljából a Közgazdasági osztály által kezelt kimenő dokumentum Kezelt az Érintett hozzájárulásán alapule? Statisztikai adatszolgáltatások - statisztikai adatkérések statisztikai Folyamatos, rendszeres - A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény alapján kötelező az adatkezelés. - Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Konjuktúra felmérések a Társaság an Társaság Folyamatos, rendszeres Önkéntes - A felmérés elküldése. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, lehetőségeiről, lehetőségek Félévente Önkéntes - Anonim módon kezelt kitöltött kérdőív. Egyéb statisztikai-, gazdálkodással adatszolgáltatások - statisztikai-, gazdálkodási statisztikai-, adatkérések gazdálkodási Kérelemre, Önkéntes - Adott szerv, önkormányzat megkeresésére adott válasz. Önkormányzati adatszolgáltatások (bérleti díjak, víz- és csatorna díjak, költségek stb.) - Az adott Önkormányzattal adatkérés Az adott Önkormányzattal, információk Kérelemre, - Tulajdonosi-, üzemeltetési-, vagyonkezelési jogviszony alapján - Magyar Energia Hivatallal adatszolgáltatások - gal adatkérések gal Kérelemre, - A víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény - Békés Megyei Intézményfenntartó Központtal adatszolgáltatások - adatkérések Kérelemre, - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény, Számviteli törvény -

12 céljából az Informatikai osztály által kezelt kimenő dokumentum adat- és dokumentum kezelő rendszereinek (Opál, MIR, Libra) fejlesztésével fejlesztési igénybejelentés megküldése adat- és dokumentum kezelő rendszereinek (Opál, MIR, Libra) fejlesztésével ajánlatok alapján a fejlesztéssel megrendelés megküldése Kezelt munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai Társasággal közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai (adatszolgáltás) az Érintett hozzájárulásán Önkéntes hozzájárulás biztosítva az Az igénybejelentés megküldése alapján A megrendelés megküldése alapján

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYAR KÖZLÖNY 38. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 24., kedd Tartalomjegyzék 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben