Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése"

Átírás

1 céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges megszüntetés esetén, telek összevonás, szolgalmi jog bejegyzéssel bejelentés) A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejötte kérelemben szereplő tevékenység elvégzése Kezelt an., szül. hely, idő, telefonszám, társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb Szolgáltatói hozzájárulás kiadása és/vagy megállapodás jelleggel, bekötések alkalmával hozzájárulásán kérelem jellegétől függően jogszabály alapján 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves alapján kötelező évi CXLI tv. az ingatlannyilvántartásról a szolgalmi jog esetében, 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Közmű üzemeltői nyilatkozat Ez alapján a hatóságok felé eljárhat Személyes, ingatlanra vonatkozó és műszaki évi LXXVIII.tv. az épített környezet alakításáról és védelméről Ivóvíz és szennyvíz bekötése iránti kérelem, locsolási vízmérő felszerelése iránti kérelemre vonatkozói hozzájárulás Hozzájárulás kiadása az új létesítéshez Felhasználó személyes adatai valamint az ingatlanra vonatkozó és egyéb műszaki 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Víziközmű rendszer bővítésével kérelem esetén hozzájárulói nyilatkozat kiadása Vízfogyasztás almérő óra felszerelése iránti kérelem Tűzivíz ellátással nyilatkozat iránti kérelem Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Üzemeltetői nyilakozat kiadása Személyes, ingatlanra vonatkozó és műszaki személyes és technológiára vonatkozó személyes és a technológiára vonatkozó 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves Szennyvíz elhelyezésével befogadói nyilatkozat iránti kérelem kiadása A szennyvíz befogadásával hozzájárulás (vagy elutasítás) kiadása személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó Ideiglenes vízvételezés iránti kérelem Vízilétesítményekre vonatkozó belépési engedély kiadása Szolgáltatói hozzájárulás kiadása Hozzájárulás a vízilétesítménybe való bejutáshoz személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki a kérelmező személyes adatai és a vízilétesítménnyel 38/1995.(IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves 1995 évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (védőterületre csak engedéllyel lehet belépni), évi XCIII.tv. a munkavédelemről Vízminőséggel és hibaelhárítással reklamációkra vonatkozó tájékoztatás kiadása Tájékoztatás kiadása a reklamáció jellegétől függően évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről Számlák és teljesítési igazolások A teljesítés igazolása és a számlák teljesítése évi C. tv. a számvitelről Hatósági megkeresésekre vonatkozó válasz vagyis tájékoztatás vagy intézkedési terv A megkeresés jellegétől függően közérdekű adat Hatóság megkeresésére vonatkozó válasz adás jellegű, a megkeresés jellegétől függ

2 céljából az Eszköz- és készletgazdálkodási osztály általkezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Árajánlatvevői megkeresés alapján kereskedelmi tevékénységéhez kapcsolódóan alapadatai: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, ügyintéző és elérhatóségek. Az ajánlott termék alapadatai: műszaki jellemzők, ár, szállítási feltételek. Folyamatos: vevői igények alapján Önkéntes adatszolgáltatás Az ajánlat megküldése Szerződések: mint beszállító kereskedelmi tevékénységéhez kapcsolódóan alapadatai: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, ügyintéző és elérhatóségek. Az ajánlott termék alapadatai: műszaki jellemzők, ár, szállítási feltételek. Folyamatos: vevői igények alapján Önkéntes adatszolgáltatás A szerződés aláírása Kiállított számlák Kötelező adatszolgáltatás: NAV felé A hatálya alá tartozó vásárolt anyagokról A kereskedelmi tevékenység lebonyolításához A számlákon jogszabályok alapján feltüntetendő adat Az értékesítési események alkalmával. Tárolás an évi XCII tv. az adózás rendjéről, évi C. tv. a számvitelről évi CXXVII. tv.a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának közös szabályairól Kötelező adatszolgáltatás: KSH felé beruházásairól készült éves jelentések a Statisztikai szolgáltatásáról szóló jogszabályok alapján évi XLVI. tv. a statisztikáról Árajánlat kérések Megrendelések A beszerzési tevékenység lebonyolításához A beszerzési tevékenység lebonyolításához Az ajánlatkéréshez szükséges Társasági alap, az ajánlat tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők A megrendeléshez szükséges Társasági alap, a megrendelés tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők, elfogadott ár és szállítási feltételek. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás Maga az ajánlat megkérése Maga a megrendelő

3 céljából a Központi Laboratórium által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán jogszabály alapján Vizsgálati eredmények (Alföldvíz) alaptevékenységeit biztosító minőségellenőrző laboratóriumi vizsgálati adatainak nyilvántartása, hatóságok felé továbbítása. Vizsgálati eredmények. Folyamatos havi jelentés az ivóvíz nitrit vizsgálati eredményekről táblázatos formában, a szennyvíz önellenőrzési Vizsgálati jegyzőkönyvek továbbítása Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) korm. rendelet, 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról Vizsgálati eredmények Külső partner 1. Vizsgálati eredmények Külső partner 2. A vizsgálatot megrendelők Vizsgálati eredmények. Akkreditáció Akkreditáció Árajánlat Az ISO EC/IEC ös szabvány követelményeinek való megfelelés. Az ISO EC/IEC ös szabvány követelményeinek való megfelelés. Tájékoztatás és árajánlat adás a Társaság laboratóriumi szolgáltatási tevékenységei díjairól Vizsgálati eredmények. Alföldvíz Zrt. Vizsgálati eredmények, külső vizsgálati eredmények Folyamatos havi jelentés az ivóvíz nitrit vizsgálati eredményekről, negyedéves jelentés az ivóvíz vizsgálati eredményekről. Igen, a megrendelő elküldésével illetve a szerződés aláírásával. Igen Igen. Név. Igen. Szolgáltatási tevékenység díja. Igen. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) korm. rend.előírásán alapul évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról évi LXXVIII.tv. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról A munkavállalók ismereik az akkreditációs előírásokat. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által hivatalosan kiadott árjegyzék

4 céljából a Pénzügy és számviteli osztály által kezelt kimenő dokumentum Éves beszámoló ÁFA bevallások Társasági adó bevallás Innovációs járulék bevallás Környezetterhelési díj bevallás x x x x x Társaság adott időszaki Társaság adatai, Mérleg számszaki és és Eredménykimutatás, szöveges kötelező Kiegészítő melléklet, megőrzése és továbbítása Üzleti jelentés, az illetékes hatóságok Könyvvizsgálói jelentés felé Az adott időszakban teljesített és igénybevett szolgáltatások, értékesített és vásárolt termékek utáni ÁFA elszámoláshoz gyűjtése Az adóévre vonatkozó társasági adókötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Az adóévre vonatkozó innovációs járulék kötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Az adóévre vonatkozó környezetterhelési díj kötelezettség megállapításához szükséges rögzítése Kezelt Bejövő és kimenő számlák ÁFA alapja, tartalma összesített formában (közösségen belüli ügyletek esetében partnerenként) Társaság alapadatai, adózás előtti eredmény, társasági adóalap növelő és csökkentő tételek, számított társasági adó Innovációs járulék számításához szükséges számszaki Környezetterhelési díj bevallásához szükséges számszaki Évente megküldendő az illetékes hatóságok felé - letétbe helyezés és közzététel Havi Évente egyszer (adóévet követő év május 31-ig) Évente egyszer Évente egyszer hozzájárulásán évi C. törvény a számvitelről ( ) alapján kötelező a közzététel és a letétbe helyezés évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 184., évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2., évi XCII. tv. az adózás rendjéről évi XC. Törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi LXXXIXl. törvény a környezetterhelési díjról

5 céljából a Rekonstrukciós osztály által kezelt kimenő dokumentum vállalkozási szerződés Adott vállalkozási munka kivitelezése céljából Kezelt Felek, adatai és a kivitelezéssel műszaki és egyéb hozzájárulásán szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága A szerződés aláírásával ajánlati dokumentáció Adott vállalkozási munka kivitelezése céljából műszaki és gazdasági, pénzügyi évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről rekonstrukciós terv Üzemeltető várható rekonstrukciós igényeinek tájékoztató jellegű táblázata becsült kal, amely az adott települési önkormátnyzat felé tájékoztatásul kerül megküldésre műszaki és gazdasági, pénzügyi településekkel fennálló szerződéses jogviszony alapján jelenleg évi CCIX tv.-be ( a víziközműszolgáltatásról) kerül bele 2014-től.) megrendelő Vállalkozási jogviszony megkötése a megrendelés alapján műszaki és gazdasági, pénzügyi, az elvégzendő vállalkozási munkával egyéb évi IV. törvény (Ptk.) igazolás (pl. közbeszerzés) közérdekű Annak igazolása, hogy a beruházás nem tartozik a évi CVIII. tv a közbeszerzésekről hatálya alá Társaság adatai és a beruházás gazdasági adatai jellegű, megkeresésére évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről készre jelentés Az elkészült tevékenység után a megrendelő tájékoztatása a munka befejezéséről személyes, beruházás az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről kivitelezői nyilatkozat A megrendelő tájékoztatása arról, hogy milyen minőségben és milyen határidőre készült el a munka az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről teljesítés igazolás Számlázás jogalapja az elvégzett tevékenységhez kapcsolódóan. személyes, műszaki, pénzügyi az elvégzett munkálatokat követően, rendszeres évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

6 céljából a S zervizüzem és a Regionális Területi Mérnökség által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Közmű Társaság üzemelési területén lévő viziközmű nyilvántartása Folyamatos, rendszeres Közműegyeztetés a tervező részére nyilatkozatot ad ki a közművekkel ról Kérelemre, Közművekkel működési információk, csatornahálózat állapotelemzése, tüzivízhozamok a tervező részére nyilatkozatot ad ki a közművekkel ról Kérelemre, Próbamérési eredmények a próbamérést kezdeményező részére nyilatkozatot ad ki a vízmérőkkel ról Kérelemre, HM és Polgári védelmi jelentések működtető vagyonával Jogszabály alapján Terv egyeztetéssel illetve egyéb felügyeleti ellenőrzések alkalmával kiadott, vagy ezzel jegyzőkönyvek Műszaki és egyéb, a szolgáltatással, az adott tárgyban felmerülő tevékenységével Kérelemre, Jellegétől függően Az adatszolgáltatás jellegétől függően amennyiben a megkeresés hatóságtól érkezik, úgy kötelező Az egyeztetett jegyzőkönyv aláírásával

7 céljából az Üzemviteli osztály által kezelt kimenő dokumentum Statisztikai Befogadói nyilatkozat Adatszolgáltatás tervezéshez Kezelt Társaság statisztikai nyilvántartása a szennyvízbebocsátó részére hozzájárulást ad ki, melyben hozzájárul a szennyvíz hoz való befogadáshoz Új vagy az üzemeltetésünkben lévő létesítmények tervezéséhez szükséges adatszolgáltatás A befogadó társaság alapadatai (illetve egyéb műszaki ) Tulajdonos, társaságunk adatai, illetve műszaki Folyamatos, rendszeres (havi, negyedéves, éves jelentés megküldése az illetékes szerv részére) Kérelemre, Kérelemre, hozzájárulásán jogszabály alapján A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény alapján kötelező 220/2004. (VII.21.) korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól Pályázati kiírásra vonatkozó Szerződések Szolgáltatás igénybevétele vagy nyújtása Társaságok, magánszemélyek, társaságunk adatai Igen, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok Engedély kérelem Társaság tevékenységével engedélyek beszerzése, érvényességének biztosítása tevékenységével (esetleg tulajdonosra vonatkozó ) Folyamatos, 220/2004.(VII.21.) korm.rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 306/2010.(XII.23) Korm. rend., évi LIII.tv. 21/2002 KÖVIM rendelet Bejelentés Népegészségügyi Hatóság felé Adatszolgáltatás a hatóság, vagy a hatóság által meghatalmazott szervezet részére tevékenységünkről Hatósági, illetve jogszabályi előírásra terv benyújtása Jogszabályi előírás teljesítése Jogszabályi előírás, ill. szerződéses kötelezettség teljesítése Jogszabályi vagy hatósági előírás teljesítése ra, az érintett telephelyre vonatkozó ra, az érintett telephelyre vonatkozó ra, az érintett telephelyre, tulajdonosra illetve harmadik félre vonatkozó //időszakos / 2000.évi 25.tv. 201/2001. (X.25.) korm.rend. 220/2004.(VII.21.) korm. rend. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 306/2010.(XII.23) korm. rend., 219/2004.(VII.21.) korm. rendelet, 50/2001.(IV.3.) korm. rend., 281/2006 (XII.23) korm. rend. 201/2001 (X.25.) korm.rend. 90./2007 (IV. 26.) korm. rend. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről, 220/2004. (VII.21.) korm.rend. a felszíni vizek minősége szabályairól, évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról Üzemeltetői nyilatkozatok / hozzájárulások Hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges nyilatkozat, EU-s pályázatok esetén a KSZ által kért minőségbiztosítási eljáráshoz, Mérnök szervezet számára a folyamatban lévő projektek kapcsán munkaterület ádadás-átvétel, műszaki átadás-átvétel Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 18/1996 (VI 13. ) KHVM rend.a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről alapján a Hatóság kötelessége a megkeresés, a KSZ külön kérése alapján, továbbá az ajánlati dokumentáció 3-as kötete 191/2009 (IX.15.) korm rend. az építőipari kivitelezési tevékenységről Üzemeltetői állásfoglalások A kérelmező által benyújtott tervek véleményezése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 290/2007 (X.31.) korm.rend. a kiviteli terv dokumentációról mérnök szervezet elrendeli,3-as kötetben szerepel mint kötelezettség Csatornabírság javaslatok, határozatok fellebbezése, levelezések Nyomon követni az egyes csatornabírságolási eljárásokat, illetve a társaság érdekeinek szem előtt tartása Bírságolt, bírságra javasolt egységek alapadatai, kibocsátási jellemzői Folyamatos 220/2004. korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 27/2005. (XII. 06.) KvVM rend. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szerint kötelező, évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárásról Csatoraellenőrzéssel tájékoztatók, levelezések, eredmények, ellenőrzött üzemek sz.kibocsátásával levelezés Nyomon követni az egyes kibocsátók szennyvízminőségét illetve a társaság érdekeinek szem előtt tartása Szv.kibocsátók alapadatai, kibocsátásukra vonatkozó Folyamatos/ 220/2004. korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 27/2005. (XII. 06.) KvVM rend. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szerint kötelező. Egyéb, nem hatóságnak történő adatszolgáltatások Társaság tevékenységi köréhez tartozó kezelése Társaságok, magánszemélyek, hatóságok adatai, ill. a társaság tevékenységi köréhez tartozó 201/2001. (X.25) korm.rendelet az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről, évi XL. tv. a földgázellátásról, évi LXXXVI tv. a villamos energiáról, Üzletszabályzatok Kimenő számla Kimenő árajánlat,megrendelés Befogadói nyilatkozat iránti kérelem Hatóságtól érkező végzések, határozatok fellebbezése Továbbadott energia számlák kiállítása Árajánlatok kiértékelése, Megrendelések lebonyolítása Cégünk a villamos-illetve gázkereskedőtől az új- vagy üzemeltetésre átvett fogyasztási helyekre vonatkozóan befogadói nyilatkozatot kér hoz beérkező határozatok, végzések, stb. fellebbezése Hatóság, szolgáltató, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb A kerescedő adatai, illetve cégünk fogyasztási helyének műszaki- és egyéb adatai Hatóság, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Bejelentéskor nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen, Önkéntes évi C. tv. a számvitelről évi XL. tv. a földgázellátásról, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról

8 céljából az Ügyfélszolgálati osztály által kezelt kimenő dokumentum Kezelt hozzájárulásán Felhasználók részére készített (válaszlevelek) dokumentumok A szerződéses rendezett naprakész állapotának biztosítása a felhasználók tájékoztatása mellett. A beérkezett megkeresések alapján egyedi esetekben évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről Hatósági megkeresések(bíróság, Fogyasztóvédelem) Meghatározott felhasználóval vagyfelhasználói kört érintő adatszolgáltatás Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, fogyasztási és számlázási valamint levelezési kezelése jelleggel Igen kötelező. Felhasználói egyenérték bevallás A Magyar Energia Hivatal felé az egyenérték meghatározása Fogyasztói, fogyasztási és kontingens Évente egy alkalommal évi CCIX tv. a víziközműszolgáltatásról Talajterhelési lista megküldése az Önkormányzatok részére Önkormányzat részére a talajterheklési díj kivetéséhez szükséges adatszolgáltatás A felhasználók fogyasztási adatai Folyamatos, évente egy alkalommal

9 céljából a Humánerőforrás gazdálkodás és Kommunikációs Osztály által kezelt kimenő dokumentum Közérdekű adat Kezelt (adatszolgáltás) az Érintett hozzájárulásán alapule? 11T1041 jelű nyomtatvány a biztosítási jogviszony bejelentésére Dolgozó biztosítási jogviszonyának bejelentése hely, lakcím, adószám esetén, A nemzeti adó és vámhivatalról szóló évi CXXII. Törvény alapján kötelező az adatkezelés, NAV nyomtatvány MIL lap Munkaviszony megszűnésekor kiállított igazolás hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Adatlap bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről Munkaviszony megszűnése esetén tartási kötelezettségekről szóló igazolás hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Igazolás álláskeresési járadékhoz Munkavállalóra vonatkozó adatközlés kilépéskor hely, lakcím, adószám, esetleges tartozása, levonása feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés, nyomtatvány a bérporgramból Munkáltatói igazolás (munkaviszony igazolása céljából) Dolgozó kérésére kiadott igazolás hely, lakcím, munkaviszony kezdetének feltüntetése esetén, A évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján kötelező az adatkezelés Nyugdíj megállapítási igénybejelentő (öregségi, özvegyi, rokkant) tipusú nyugdíjak elbírálásához Nyugdíjazás miatt hely, lakcím, adószám feltüntetése A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI.törvény alapján a benyújtás módja e szerint kötelező, ONYF nyomtatványon, azonban az adatkezelés kezdeményezése az érintett részéről Az igénybejelentő dokumentumot a munkáltató küldi meg, a munkavállaló kérésére. Szolgálati idő elismerési kérelem Biztosítási idő és kereset nyugdíjhoz Nyugdíjazás miatt Nyugdíjazás miatt hely, lakcím, adószám feltüntetése hely, lakcím, adószám, munkaviszony, kereset feltüntetése esetén, esetén, Az EU tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egye nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CXII. törvény alapján a benyújtás módja e szerint kötelező, ONYF nyomtatványon, azonban az adatkezelés kezdeményezése az érintett részéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI tv. rögzíti a nyomtatványra vonatkozó rendelkezéseket (ONYF nyomtatvány), így az adatkezelés jogszabályon alapul. Az igénybejelentő dokumentumot a munkáltató küldi meg, a munkavállaló kérésére. Szakszervezeti belépési nyilatkozat Dolgozó általi nyilatkozat a belépésről és a bérből való levonás vállalásáról hely, lakcím esetén,, azonban a évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről vonatkozó rendelkezése alapján a levonás csak ez alapján lehetséges. Sajtóközlemények (Rádió, televízió, írott sajtó) A Felhasználók tájékoztatása a szolgáltatással kapocsolatban. A szolgáltatással kapcsolatban felmerült bárminemű adat,információ, megkeresés alapján vagy belső, Társaság részéről kiadott hirdetések Nyilatkozat megtételével Szolgáltatással megrendelések ( nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, stb.) A megrendeléssel a Társaságot érintő személyes adat A szolgáltatás elfogadása végett megrendelésre vonatkozóan szerződéses jogviszony létrehozása Társaság közérdekű adatai és a megremdelésre vonatkozó a Nyilatkozat megtételével VÍZHANG nevű belső újság megküldése Társaságot vagy a társaság munkavállalójáva l személyes adat Társaságal közérdekű Kormányrendeletben foglalt kötelezőségnek való elégtétel Az újságban megjelent személyes és a társasággal közérdekű A VÍZHANG elnevezésű újság megjelenése alkalmával A sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról szóló 60/1998. ( III.27.) korm. rend. alapján kötelező

10 céljából a Jogi és behajtási osztály által kezelt kimenő dokumentum A behajtási csoport által Felhasználókkal a szolgáltatás igénybevétele miatt megkötendő részletfizetési, tartozásátvállalási megállapodások megállapodásban foglaltak érvényesítése Kezelt hátralékkal, szolgáltatási szerződéssel, felhasználási hellyel. Személyes vagy cég egyedileg,alkalmanként hozzájárulásán szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága Kötelező jogszabály előírása alapján. (különösen szolgáltatás esetén a évi CCIX. Törvény alapján) A szerződés aláírásával Szerződések Megállapodás alapján lehet személyes adat A megállapodás alapján lehet közérdekű adat megállapodásban foglaltak érvényesítése Felekkel és a szerződés tárgyát érintő szerződéskötés a felek megállapodása alapján Ptk felek szerződéskötési szabadsága Kötelező jogszabály előírása alapján. (különösen szolgáltatás esetén a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. Törvény alapján) A szerződés aláírásával adósságrendezéshez, lakásfenntartási támogatáshoz tartozásról igazolás a támogatás megítélésének elbírálásához szükséges megadása hátralékkal, és személyes Helyi önkormányzatok adósságrendezéseljárásár ól szóló évi XXV. Törvényalapján kötelező hitelezői igény bejelentése kijelölt felszámoló felé követelés érvényesítése, felszámolási eljárás alá került cégeknél a szolgáltatási szerződés fenntartása, vagy felmondása hátralékkal, szolgáltatással, és cég csődértesítő figyelése alapján kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán tervezett szolgáltatás korlátozások bejelentése hátralékos felhasználási helyek szolgáltatás korlátozását megelőző tv. szerinti kötelező értesítés felhasználók neve, felhasználási hely címe behajtási folyamat részeként A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX tv Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak adatszolgáltatás tájékoztatás az élelmiszeripari jellegű vállalkozások szolgáltatás korlátozásáról. Kérelemre adatszolgáltatás felhasználók neve, felhasználási hely címe an, és megkeresésre Kötelező az adatszolgáltatás jellegétől függően az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendsjéről szóló 201/2001 (X.25) Korm.r. alapján Hatóságoknak (Bíróság, NAV, Rendőrség, Ügyészég, Államigazgatási szerv,kereskedelmi és Ipar Kamara) adatszolgáltatási kérelme alapján megküldött válasz szolgáltatási szerződésre, felhasználási helyre, felhasználóra, hátralékra-és annak kezelésére vonatkozó személyi, és szolgáltatási szerződésre, és felhasználási helyre vonatkozó megkeresésre Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás kötelkező a évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a megkeresésé jellegétől függően egyéb jogszabályok alapján Egyéb hatóságok felé megküldendő dokumentumok (pl: feljelentés megtétele, panasz) Társaság igényérvényesítése az adott szervnél A beadvány jellegétől függő személyes vagy közérdekű jellegű A benyújtott beadvánny alapán hozzájárulás Felhasználási helyek tulajdonosainak értesítése (bérlő esetén) hátralékra vonatkozó hátralék összege, tartalma, OTP Életjáradék Zrt esetében megkeresésre Magyar Országos Közjegyzői Kamara felé (Fizetési meghagyás, hiánypótlásra válasz, adatszolgáltatásra válasz, hiánypótlások megküldése) kintlévőség nem peres eljárásban való behajtása felhasználók neve, felhasználási hely címe; hátralék összege Eljárás indítása alkalmával, A fizetési meghagyásról szóló évi L. törvény Bíróságok felé megküldendő iratok, így különösen keresetlevél, hiánypótlára válasz, adatszolgáltatás, felsdzémolási eljárás kezdeményezése, igazolási kérelem felhasználóval vagy más kötelezettel szembeni kezdeményezett eljárásban igényérvényesítés céljából felhasználóval személyes és a per tárgyát illető jellegű az eljárás jellegétől függően az eljárás jellegétől függően kötelező A megküldött dokumentumok alapján hozzájárulásunkat adjuk az kezeléséhez Nemzeti Adó és Vámhivatal felé megküldendő illetékvisszaigénylési kérelem Követelés érvényesítése miatt lerótt illeték visszaigényélése Az eljárással jellegű A nemzeti adó és vámhivatalról szóló évi CXXII. Törvény alapján kötelező Végrehajtók felé megküldendő adatszolgáltatás Társaság követelésének behejatása miatti intézkedés Az eljárással a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Közjegyzők részére megküldendő hagyatékátadó végzések A felhasználóval szembeni Társaság követelésének eljárásban a társaság behejatása miatti intézkedés igény érvényesítése miatt a a felhasználó örököseivel felhasználóval szemben személyes A hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. Törvény; A közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény alapján kötelező Önkormányzatokkal folytatott levelezés (különösen:a közgyűlés összehívása; A Társaság Közgyűlése vagy Igazgatósága által hozott döntések a tulajdonosoknak vagy az adott önkormányzatnak való megküldése; megkeresésre való adatszolgáltatás; megkeresésre válasz megküldése) a megkeresésé jellegétől függően személyes adat a megkeresés jellegétől függően közérdekű adat A megkeresésé jellege dönti el, elsősorban a felhasználóval szembeni igény érvényesítése miatti adatszolgáltatás vagy a társaság részéről konkrét ügyben való eljárás az önkormányzat felé. megkeresés, a megküldött dokumentum alapján határozható meg. (felhasználó személyes adatai, önkormányzattal közérdekű, igazgatósági, közgyűlési döntések, stb.) A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX tv, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény; A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény. Felszámolási eljárásban a felszámolókkal folytatott levelezés, adatszolgáltatás Társaság igényérvényesítése miatt szükséges adatszolgáltatás Felhasználó személyes adatai és egyéb az eljárással, hátralékkal, szolgáltatással, és cég kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán Közbeszerzéssel eljárások Az eljárás lefolytatása Az eljárással évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről

11 céljából a Közgazdasági osztály által kezelt kimenő dokumentum Kezelt az Érintett hozzájárulásán alapule? Statisztikai adatszolgáltatások - statisztikai adatkérések statisztikai Folyamatos, rendszeres - A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény alapján kötelező az adatkezelés. - Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Konjuktúra felmérések a Társaság an Társaság Folyamatos, rendszeres Önkéntes - A felmérés elküldése. Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, lehetőségeiről, lehetőségek Félévente Önkéntes - Anonim módon kezelt kitöltött kérdőív. Egyéb statisztikai-, gazdálkodással adatszolgáltatások - statisztikai-, gazdálkodási statisztikai-, adatkérések gazdálkodási Kérelemre, Önkéntes - Adott szerv, önkormányzat megkeresésére adott válasz. Önkormányzati adatszolgáltatások (bérleti díjak, víz- és csatorna díjak, költségek stb.) - Az adott Önkormányzattal adatkérés Az adott Önkormányzattal, információk Kérelemre, - Tulajdonosi-, üzemeltetési-, vagyonkezelési jogviszony alapján - Magyar Energia Hivatallal adatszolgáltatások - gal adatkérések gal Kérelemre, - A víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény - Békés Megyei Intézményfenntartó Központtal adatszolgáltatások - adatkérések Kérelemre, - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény, Számviteli törvény -

12 céljából az Informatikai osztály által kezelt kimenő dokumentum adat- és dokumentum kezelő rendszereinek (Opál, MIR, Libra) fejlesztésével fejlesztési igénybejelentés megküldése adat- és dokumentum kezelő rendszereinek (Opál, MIR, Libra) fejlesztésével ajánlatok alapján a fejlesztéssel megrendelés megküldése Kezelt munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai Társasággal közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai (adatszolgáltás) az Érintett hozzájárulásán Önkéntes hozzájárulás biztosítva az Az igénybejelentés megküldése alapján A megrendelés megküldése alapján

Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése

Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése céljából az Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az Szolgáltatási szerződés A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejötte an., szül.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. Tel.: 94/331-199 Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM vonalkód helye 150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM ÜGYSZÁM: Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez Érkeztetés helye E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani.

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani. Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információk; A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei. Igénybejelentő ESZ jogosult (20 alatti) nem

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a divinamoda.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó I.1. Gazdálkodó szervezet neve: I.2. Tevékenység kezdeti időpontja: Önkormányzati azonosító száma: I.3. Adószáma: Cégjegyzékszáma: I.4. Az önkormányzati adóhatóság által képzett nyilvántartási száma: M/

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A 201. adóévről a Csólyospálos Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben