A vállalkozó személyi adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vállalkozó személyi adatai"

Átírás

1 Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: év hó nap A: db B: db C: db D: db A vállalkozó személyi adatai 1. Neve: 2. Születéskori neve: 3. Anyja neve: 4. Születési helye: 5. Születési ideje: dr.: Az igénylő családi neve Az igénylő 1. utóneve: Nők születéskori családi neve: Nők születéskori 1. utóneve: Anyja családi neve Anyja 1. utóneve: Születési hely: Születési hely magyar megfelelője: Születési ország: Születési idő: Az igénylő 2. utóneve: Nők születéskori 2. utóneve: Anyja 2. utóneve: 6. Állampolgársága Az igénylő állampolgársága Kódja 7. Lakóhelye 8. Tartózkodási helye 9. Személyi adatokat és a személyazonosságot igazoló okmány adatai: Típusa Száma Érvényességi ideje Típusa Száma Érvényességi ideje

2 10. Székhelye: 11.Telefonszáma: 13. Levelezési címe: A vállalkozás adatai 12. Telefaxszáma: Postafiók szám: 14. Fő tevékenységi köre (szakmakód, név) 15. Munkavégzés jellege: 1. Főfoglalkozás 2. Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett 3. Heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett 4. Nyugdíjas 5. Oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett 16.A foglalkoztatottak száma: Nyilvántartási szám: Adószám: Statisztikai számjel: Kiadott azonosító adatok Vállalkozói igazolvány szám: Kelte:

3 Az adózással kapcsolatos adatok Az Áfa-fizetési kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítom meg: 1. Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítom meg. (kódérték: 1) 2. Viszonteladóként ezen tevékenységemre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazom. (kódérték: G) 3. Viszonteladóként ezen tevékenységem egészére nem alkalmazom az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit. (kódérték: H) 4. Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazom. (kódérték: I) 5. Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény a alapján állapítom meg. (kódérték: J) 6. Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítom meg. (kódérték: K) 7. Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok alapján állapítom meg. (kódérték: L) 8. Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé teszem. (kódérték: M) 9. Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységemet adókötelessé teszem. (kódérték: R) 10. Az áfa-fizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítom meg. (kódérték: N) 11. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. (kódérték: S) 12. A lakóingatlannak minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. (kódérték: T) 13. Az egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységemre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. (kódérték: P) Az áfa-mentesség oka: 1. Kizárólag közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok. (kódérték: 6) 2. Alanyi adómentességet választok. (kódérték: 2) 3. Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok, és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt.(kódérték: 7) 4. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok. (kódérték: 8) 5. Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. (kódérték: 5) 19. A személyi jövedelemadóról szóló, módosított évi CXVII. törvény alapján az átalányadózást választom: nem választom: 20. Közösségi adószám megállapítását kérem: nem kérem: Tudomásul veszem, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény: 17. (3) bekezdése alapján a vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül a törvény által előírt állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek. 17. (5)-(6) bekezdéseiben, valamint a 23. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő változásbejelentési kötelezettségnek eleget teszek. 24. (8) bekezdés alapján az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadhatja, ha az általam bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak. 24. (9) bekezdése alapján az abban foglalt feltételek megvalósulása esetén az adóhatóság töröl a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül. ügyfél aláírása ügyfél aláírása

4 Nyilatkozat Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az évi V. törvény 5. (1) bekezdés c)-g) pontjában szereplő kizáró okok személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn. Az évi V. törvény 5. (1) bekezdésének c)-g) pontjaiban szereplő kizáró okok a következők: 5. (1) Nem kaphat vállalkozói igazolványt: c) akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre; d) aki egyéb jogszabályban - törvényben, törvényerejű rendeletben vagy kormányrendeletben - meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik; e) aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja; f) akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát a 14. (1) bekezdés c)-d) pontjában foglaltak miatt visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig; g) akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van. Kelt:, év hó nap aláírás Az évi XCIII. tv. XVII. melléklete szerinti illeték: Az illeték megfizetésével kapcsolatos megjegyzés: Leróva: Nem fizette meg: Költségmentes:

5 KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A BETÉTLAP A betétlap sorszáma: A kérelem beadásának dátuma: év hó nap Telephely adatok 1. Telephely 2. Telephely 3. Telephely 4. Telephely 5. Telephely 6. Telephely

6 KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE B BETÉTLAP A betétlap sorszáma: A kérelem beadásának dátuma: év hó nap Tevékenységi körök adatai No. Szakmakód Megnevezés

7 KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE C BETÉTLAP A betétlap sorszáma: A kérelem beadásának dátuma: év hó nap 1. Nyilvántartási szám: 2. Adószám: 3. Statisztikai számjel: Ha a kérelmező korábban volt egyéni vállalkozó, korábbi vállalkozásának adatai 4. A vállalkozói igazolvány száma: 5. A tevékenység végzésének időtartama: 6. Vállalkozói igazolványon szereplő családi és utóneve: -tól Kelte: -ig 7. Székhely: Ha özvegyi (örökösi) jogon folytatott vállalkozás, akkor a folytatni kívánt vállalkozás adatai 8. Özvegy Örökös 9. Nyilvántartási szám: 10 Adószám: 11. Statisztikai számjel: 12. Vállalkozói igazolvány száma: 13. A tevékenység végzésének kezdete: 14. Vállalkozói igazolványon szereplő családi és utóneve: -tól Kelte: 15. Székhely:

8 KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE D BETÉTLAP A betétlap sorszáma: A kérelem beadásának dátuma: év hó nap Igazolásként benyújtott okiratok Okirat típusa Száma Kelte /a vállalkozó aláírása/