14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP"

Átírás

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek - a törzskönyvi jogi személyek kivételével -, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelő, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani vonalkód helye H I V A T A L T Ö L T I K I átvétel beérkezés postára adás adó közösségi adó kelt VPID (EORI) H U P. H. átvevő kódja a közösségi adó hatályának kezdete vége aláírás AZ ADÓZÓ TÖLTI KI A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási a: Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező. A bejelentés típusa Bejelentkezés: (1), változásbejelentés: (2), az adó törlését követő bejelentkezés: (3). Kérem adó megállapítását Kérem VPID- megállapítását A bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyonnal kapcsolatos bejelentési vagy változásbejelentési kötelezettség teljesítése A változás hatálybalépése Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező. A szervezet elzése Rövidített elzés Adó VPID- Valamelyik azonosító kitöltése változásbejelentés és adó törlését követő bejelentkezés esetén kötelező. EORI- Kitöltése abban az esetben szükséges, ha a külföldi személy már rendelkezik valamely tagállamában kiadott uniós vámazonosító mal (a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló EGK rendelet I. rész I. cím fejezete szerinti EORI-mal) H U A központi ügyintézés telefona (csak jegy adható meg) 8. Kitöltött részletező lapok és pótlapok Részletező lapok: A B F Pótlapok: Tudomásul vesszük, hogy az Art. 2 (9) bekezdése alapján az adóhatóság az adó kiadását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. P.H. az adózó vagy képviselőjemeghatalmazottja nyomtatott betűkkel helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta Jelölje X-szel, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott

2 14T201-A01 Elzés: Bejelentkezés első esetben Adó kérése önkormányzati adókötelezettség teljesítéséhez Kizárólag az önkormányzati adóhatóságnál keletkezett adókötelezettség miatt kérjük az adó megállapítását. Székhely (az üzletvezetés helye) A működési engedély a: Telephely A működési engedély a: Folytatható a pótlapon,, Kelte: A külföldi vállalkozás üzletvezetési helyét Magyarra helyezte (Taotv. (3) bekezdése; 3 pont): Kelte: Adózó az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elektronikus bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg. Iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye, Folytatható az pótlapon U Gazdálkodási formakód Kód: Megzés: TEÁOR-kód: Főtevékenység: Megzés A működési engedély a: Kelte: Egyéb tevékenység: Folytatható az pótlapon 8. Az adóköteles bevételszerző tevékenység kezdő időpontja Kitöltése akkor kötelező, ha tevékenységét már megkezdte. Külföldi vállalkozás adatai Székhelye, Adóazonosító a Távolsági értékesítés miatti bejelentkezés esetén annak oka: választás [1], értékhatár túllépése [2] A létesítő okirat adatai Száma: A bejegyző végzés adatai Száma: A jogelődök adatai A jogelődök a: Kelte: Kelte: Az alakulás módja Jogelőd nélküli alakulás: 01, társasági formaváltás: 02, egyesülés összeolvadással: 03, szétválás különválással: 04, szétválás kiválással: 0 Elzése: A jogerőre emelkedés időpontja Adóa: Folytatható a pótlapon.

3 14T201-A02 Elzés: 1 A törvényes képviselő(k) adatai Név (elzés): Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Állampolgárság: Csatolt T34-es adatlap: Telefona Tulajdonostársak közösségének képviselője: Lakóhely (székhely):, E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Az együttműködő közösség tagjai által kijelölt képviselő Név (elzés): Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Állampolgárság: Csatolt T34-es adatlap: Telefona Tulajdonostársak közösségének képviselője: Lakóhely (székhely):, E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Az együttműködő közösség tagjai által kijelölt képviselő Folytatható a 8. pótlapon 1 A pénzügyi képviselő adatai Elzés: Székhely: Telefon:, Országkód ellenőrző : Pénzforgalmi jelző: 1 1 A Tao-törvény hatálya A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 199 évi LXXXI. törvény 2- -a alapján a törvény hatálya alá nem tartozunk: (1), tartozunk: (2). Közhasznúsági fokozat Közhasznú szervezetnek minősülünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201 évi CLXXV. törvény értelmében. A bírósági végzés a: kelte: A jogerőre emelkedés időpontja:

4 14T201-A03 Elzés: Együttműködő közösség bejelentkezése 1 A bejelentkezéssel egyidejűleg kérelmet kívánunk benyújtani együttműködő közösség létesítésének engedélyezésére. Az együttműködő közösség létrehozásának célja: Polgári jogi társaság esetén a képviselő képviselet vállalására vonatkozó feltétlen beleegyező nyilatkozatát, a társaság létesítéséről szóló szerződés hiteles másolati példányát, valamint a tagok közösség létrehozására vonatkozó közös, kifejezett és egybehangzó kérelmét jelen adatlaphoz csatoltuk. Nem polgári jogi társaság esetén az együttműködő közösségre vonatkozó, Áfa tv. 85A. (8) bekezdés b) és c) pontja szerinti nyilatkozatokat és okiratokat (nyilvántartási rendszer bemutatása, továbbá a taglétra, nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) a bejelentéshez csatoltuk. Kérjük, a tagok adatait a 9. ú pótlapon bejelenteni szíveskedjen. 18. Tao tv. 5a. pontja szerinti jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésének bejelentése Üzletvezetési helyére tekintettel belföldinek minősülő adózó nyilatkozata: Bejelentem, hogy belföldi illetőségem keletkezése előtt jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokkal rendelkeztem. Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzését követő nyilatkozat: A szerzett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokról a 1 ú pótlap útján nyilatkozom. VPID kérelmezése esetén kitöltendő Elektronikus elérhetőség: 19. Kérem adataimnak a központi EORI rendszerbe való feltöltését Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi- és Vámuniós Főigazgatósága honlapján való feltöltését Közösség területén letelepedett adózó esetén a más Európai Uniós tagállamban kiadott adóazonosító ok Országkód Uniós adó (egy sorban csak egy) Közösség területén letelepedett adózó esetén az adózó nem belföldi pénzintézetnél nyitott pénzforgalmi laai: Országkód (ISOkód) Bank kód Pénzforgalmi jelző Számlanyitás ideje Számlazárás ideje Forintla Devizala Forintla Devizala Forintla Devizala Levelezési cím:,

5 14T201-B01 Elzés: Változásbejelentés, az adó törlését követő bejelentkezés A változás oka: A kódérték feltüntetése az útmutató szerint A szervezet elzése U A szervezet rövidített elzése Székhely (az üzletvezetés helye) U, A működési engedély a: Kelte: A bejelentés üzletvezetési helyre vonatkozik (Taotv. (3) bekezdése; 3 pont) Telephely M A működési engedély a: Kelte: Folytatható a pótlapon. Iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helye Tevékenység(ek) TEÁOR-kód: Főtevékenység: Megzés:, Folytatható az pótlapon. Adózó az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elektronikus bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, UM Egyéb tevékenység: UMT UMT A működési engedély a: Kelte: Folytatható az pótlapon Külföldi vállalkozás adatai Székhelye, Adóazonosító a A változásbejegyző végzés adatai Száma : Kelte: A jogelőd(ök) adatai A jogelődök a: Elzése: A jogerőre emelkedés időpontja: 10. Folytatható a pótlapon A jogutód(ok) adatai A jogutódok a: Elzése: Folytatható a pótlapon.

6 14T201-B02 Elzés: 1 A törvényes képviselő(k) adatai Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Csatolt T34-es adatlap: Lakóhely (székhely):, A képviselet : E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Csatolt T34-es adatlap: Lakóhely (székhely):, A képviselet : E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Folytatható a 8. pótlapon. 1 A pénzügyi képviselő adatai Székhely: Név: Telefon:, Országkód ellenőrző Pénzforgalmi jelző 1 A könyvvizsgáló adatai Név (cégnév): Telefon: Lakóhely (székhely):, Gazdálkodó szervezet esetén a vizsgálatra kejelölt felelős adatai: Név: Lakóhely: Új könyvvizsgálóval létesített jogviszony keletkezésének időpontja:, telefon: E jogviszony megszűnésének időpontja: 1 Kapcsolt vállalkozás adatai Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye: Folytatható a pótlapon.,

7 14T201-B03 Elzés: 1 1 A Tao-törvény hatálya A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 199 évi LXXXI. törvény 2- -a alapján a törvény hatálya alá nem tartozunk: (1), tartozunk: (2). A közhasznúsági fokozat Közhasznú szervezetnek minősülünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201 évi CLXXV. törvény értelmében. A bírósági végzés a : Kelte: A jogerőre emelkedés időpontja: Ügyvédi, szabadalmi ügyvivői iroda eva-alanyiságának megszüntetése Eva-alanyiságunk megszűnt az Eva-törvény (1) bekezdése alapján. Az adóalanyiság megszűnésének oka: A kódérték feltüntetése az útmutató szerint. Részesedés bejelentése a Tao-törvény pontja alapján Bejelentjük, hogy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben vagy külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) legalább 10 százalékát elérő részesedést szereztünk. Bejelentjük, hogy olyan belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben, illetve külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot), amelyben korábban legalább 10 százalékát meghaladó részesedéssel rendelkeztünk, további részesedést szereztünk (a részesedés értékének növekedése) A részesedés-szerzés időpontja: A részesedés mértéke: Azon személy megzése, amelyben a részesedés-szerzés történt: Azon személy adóa, amelyben a részesedés-szerzés történt, Azon személy székhelye, amelyben a részesedés-szerzés történt: 19. Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése Bejelentjük, hogy a Tao-törvény 18a. pontja értelmében ingatlannal rendelkező társaságnak minősültünk az alábbi időszakban: Adóév: UMT A benyújtott társasági adóbevallás adóéve vonatkozásában a társaság külföldi tagjai általi részesedés elidegenítéséről, az elidegenítés időpontjáról, a részesedés névértékéről, illetve a tag illetőségéről a csatolt 1 ú pótlapon nyilatkozunk 20. Együttműködő közösséggel kapcsolatos bejelentés Az együttműködő közösséggel kapcsolatos bejelentés célja UM Az együttműködő közösség létrehozásának célja: Polgári jogi társaság esetén a képviselő képviselet vállalására vonatkozó feltétlen beleegyező nyilatkozatát, a társaság létesítéséről szóló szerződés hiteles másolati példányát, valamint a tagok közösség létrehozására vonatkozó közös, kifejezett és egybehangzó kérelmét jelen adatlaphoz csatoltuk Nem polgári jogi társaság esetén az együttműködő közösségre vonatkozó, Áfa tv. 85A. (8) bekezdés b) és c) pontja szerinti nyilatkozatokat és okiratokat (nyilvántartási rendszer bemutatása, továbbá a taglétra, nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) a bejelentéshez csatoltuk Az együttműködő közösséget megszüntetjük Bejelentjük, hogy az együttműködő közösség célja megvalósult, vagy annak megvalósítása többé nem lehetséges Kérjük, a tagok adatait a 9. ú pótlapon bejelenteni szíveskedjenek

8 14T201-B04 Elzés: Tao tv. 5a. pontja szerinti jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésének bejelentése 2 Üzletvezetési helyére tekintettel belföldinek minősülő adózó nyilatkozata: Bejelentem, hogy belföldi illetőségem keletkezése előtt jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokkal rendelkeztem. Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzését követő nyilatkozat: A szerzett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágokról a 1 ú pótlap útján nyilatkozom. VPID-vel rendelkezők adatváltozása esetén tölthető ki Elektronikus elérhetőség: Kérem adataimnak a központi EORI rendszerbe való feltöltését Kérem adataimnak a központi EORI rendszerből való eltávolítását Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi- és Vámuniós Főigazgatósága honlapján való feltüntetését Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi- és Vámuniós Főigazgatósága honlapjáról való eltávolítását 2 Közösség területén letelepedett adózó esetén a más Európai Uniós tagállamban kiadott adóazonosító ok Országkód Uniós adó (egy sorban csak egy) U T Közösség területén letelepedett adózó esetén az adózó nem belföldi pénzintézetnél nyitott pénzforgalmi laai: Országkód (ISOkód) Bank kód Pénzforgalmi jelző Számlanyitás ideje Számlazárás ideje Forintla Devizala Forintla Devizala Forintla Devizala Levelezési cím:, A kisvállalati adózás megszüntetése 2 A kisvállalati adóalanyiságunk a Katv. 19. (5) bekezdése alapján megszűnt A kisvállalati adóalanyiság megszűnésének oka

9 14T201-B05 Elzés: Eltérő üzleti év választása: 2 Naptári évtől eltérő üzleti évet választok a következő mérlegforduló nappal: Naptári évtől eltérő üzleti évre vonatkozó választásomat a következő dátummal visszavonom:

10 14T201-F01 Elzés: Áfa-nyilatkozatok, közösségi adó igénylése, megszüntetése Az áfa-alanyiság speciális oka Tulajdonostársak közösségeként teljesítjük bejelentkezési kötelezettségünket: [1] Új közlekedési eszközt értékesítünk a Közösség területére. (2) Épületet ésvagy építési telket sorozat jelleggel értékesítünk. () Kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés miatt válunk az áfa alanyává, és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítjük: [4]. Polgári jogi társaság az ÁFAtv. 8 (6) bekezdésének aa) alpontja alapján, az állami adóhatóság engedélyével válik adóalannyá [5] Bejelentés az Art. 2 (1) bekezdés g) pontja alapján Az Áfa-törvény 9 -ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőként járunk el. Az Áfa-törvény 9 -a szerinti közvetett vámjogi képviselői minőségem megszűnt. Az áfa-adózási mód bejelentésének oka az eva-alanyiság megszűnése Az eva-alanyiság megszűnése miatt jelentjük be az áfa-adózási módra vonatkozó választásunkat. Az áfa-alanyiság kizárása Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa-törvény -a szerint: az Áfa-törvény szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1], -a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2] Az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja Az adózási mód változása esetén is teljes körűen ki kell tölteni a rovatot, a nem módosuló választást is jelölni kell. Ha különös adózási mód, vagy adómentesség helyett választja az általános szabályokat, a megfelelő pontot és az pontot is jelölni kell. Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1) Az áfa-fizetési kötelezettséget az alanyi adómentességre jogosító értékhatár átlépése miatt az általános szabályok szerint állapítjuk meg. Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa-törvény XVI alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk. Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa-törvény XVI alfejezetének rendelkezéseit. (C) (G) (H) Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I) Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az (J) Áfa-törvény 21 -a alapján állapítjuk meg. Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítjuk meg. (K) Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg. Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozícióonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk (L) (U) 10. Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük. (M) 1 Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé tesszük. (R) Az áfa-fizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános (V) szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. (N) (S) (T) 1 A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységünkre az adómentesség (P) helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. Áfa-mentesség Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. Alanyi adómentességet választunk. Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk. (5) (6) (2) (7) (8)

11 14T201-F02 Elzés: Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján (1), értékhatár túllépése miatt (2) az alábbi tagállamokban teljesítjük (jelölése 1-es vagy 2-es kóddal): Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Dánia Észt Finn Francia Görög Hollandia Ir Lengyel Lett Luxemburg Málta Egyesült Királyság Német Portugália Románia Spanyol Svéd Litvánia Olasz Szlovákia Szlovénia Horvát 8. Közösségi adó igénylése vagy megszüntetése Közösségi adó megállapítását kérjük. Oka (a kitöltési útmutató alapján): A közösségi adó megszüntetését kérjük: 9. Bejelentés az Art. 2 (5) vagy (6) és (8) bekezdései alapján Az Art. 2 (5) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a eurót meghaladja. Az Art. 2 (6) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozunk, az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a eurót nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, közösségi adómal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk. (8) (9) (7) Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet választottunk, illetve kizárólag (B) mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülünk, és az Áfa-törvény 20. (7) bekezdése alkalmazása során közösségi adóunkat megadtuk a termék értékesítőjének. 10. Bejelentés az Áfa-törvény 80. (2) bekezdés b) pontja alapján Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átításához az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk. MNB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átításához az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk. EKB árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja (legkorábban az adatlap benyújtásának időpontja) 1 Pénzforgalmi elolás választásával kapcsolatos nyilatkozat Az ÁFA-törvény XIIIA. Fejezete szerinti pénzforgalmi elolást választom. Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak. Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIIIA. fejezete szerinti pénzforgalmi elolást megszüntetem

12 14T201- PÓTLAP Lap: 1 Tevékenységek Adó Szervezet elzése HIVATAL TÖLTI KI! kelt P. H. átvevő kódja M TEÁOR-kód Megzés A működési engedély a Kelte Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

13 14T201- PÓTLAP lap 1 Telephelyek Adó Szervezet elzése HIVATAL TÖLTI KI! kelt P. H. átvevő kódja M A telephely címe A működési engedély a, kelte A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: A működési engedély a: A működési engedély kelte: 8. A működési engedély a: A működési engedély kelte: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

14 14T201- PÓTLAP lap A kapcsolt vállalkozás adatai Adó Szervezet elzése HIVATAL TÖLTI KI! kelt P. H. átvevő kódja Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Név (cégnév): Külföldi vállalkozás adóazonosító a: Székhelye Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

15 14T201- PÓTLAP lap Iratok, elektronikus alapon rendelkezésre bocsátott bizonylatok, és a nyilvántartások őrzésének helye Adó Szervezet elzése HIVATAL TÖLTI KI! kelt P. H. átvevő kódja Az iratőrzési hely címe Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

16 1 lap 14T201- PÓTLAP Jogelődök, jogutódok Elzés: HIVATAL TÖLTI KI! átvevő kódja kelt P. H. JEJU Elzés Adó 8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

17 14T PÓTLAP 1 lap A törvényes képviselők adatai Elzés: HIVATAL TÖLTI KI! átvevő kódja kelt P. H. Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Képviselet E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Képviselet E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Képviselet E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

18 1 14T PÓTLAP lap Együttműködő közösség tagjainak bejelentéséhez Elzés: HIVATAL TÖLTI KI! átvevő kódja kelt P. H. Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Polgári jogi társaság esetében a tag bejelentésével egyidejűleg csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó tagi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot Egyéb, már működő adóalanyok esetében csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az Áfa tv. 85A. (8) bekezdésének c) pontjában előírt tagi nyilatkozatokat (a taglétra, nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Polgári jogi társaság esetében a tag bejelentésével egyidejűleg csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó tagi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot Egyéb, már működő adóalanyok esetében csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az Áfa tv. 85A. (8) bekezdésének c) pontjában előírt tagi nyilatkozatokat (a taglétra, nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) Név (elzés): Állampolgárság: Telefon: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Lakóhely (székhely): Csatolt T34-es adatlap: Polgári jogi társaság esetében a tag bejelentésével egyidejűleg csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó tagi kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot Egyéb, már működő adóalanyok esetében csatoltuk a tag által vezetett nyilvántartási rendszer bemutatását, amely megfelel az Áfa tv. 85A. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá az Áfa tv. 85A. (8) bekezdésének c) pontjában előírt tagi nyilatkozatokat (a taglétra, nyilvántartás vezetésére és az egyetemleges felelősségre vonatkozó nyilatkozatok) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

19 14T201-1 PÓTLAP Nyilatkozat külföldi tagokra vonatkozó adatokról, ingatlannal rendelkező társaságok részére Adó Szervezet elzése HIVATAL TÖLTI KI! kelt P. H. átvevő kódja Lap: 1 Külföldi tag(ok) általi részesedés elidegenítésének időpontja Részesedés névértéke Külföldi tag illetősége Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. (A) helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

20 14T201-1 PÓTLAP lap Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésének bejelentése Elzés: HIVATAL TÖLTI KI! kelt átvevő kódja P. H. U T Immateriális jószág megzése Szerzés időpontja Változás időpontja

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

/. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelenetés Adóköteles tevékenység megszűnése,

/. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelenetés Adóköteles tevékenység megszűnése, BEJELENTKEZES, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Kálmánháza Község Önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Adóköteles

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község,

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, 1 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fertőd Város Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az dunaföldvári önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 ADÓBEJELENTKEZÉSI LAP helyi iparűzési adóhoz és idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettséghez I.

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben