13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP"

Átírás

1 13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani átvétel / beérkezés az átvevő kódja áfa-kód A HIVATAL TÖLTI KI postára adás adószám VPID (EORI) szám kelt P. H. közösségi adószám a közösségi adószám hatályának kezdete / vége aláírás AZ ADÓZÓ TÖLTI KI A Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján javítani kívánt adatlap nyilvántartási száma Kitöltése az útmutatóban leírt esetben kötelező. A bejelentés típusa (Bejelentkezés: [1]. Változásbejelentés: [2]. Az adószám törlését követő bejelentkezés: [3].) Kérem adószám megállapítását Kérem VPID-szám megállapítását 1 A változás hatálybalépése Kitöltése változásbejelentés esetén kötelező. Családi és utónév év hó nap Lakóhely Adóazonosító jel Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Csatolt 'T34-es adatlap: Adószám VPID-szám Valamely azonosító szám kitöltése változásbejelentés és adószám törlését követő bejelentkezés esetén kötelező. EORI-szám Kitöltése abban az esetben szükséges, amennyiben egy külföldi gazdálkodó már rendelkezik a saját tagállamában kiadott uniós vámazonosító számmal (a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácai rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet I. rész I. cím fejezete szerinti EORI-számmal) Családi gazdaság nyilvántartási száma Telefonszám Kitöltött részletező lapok és pótlapok Részletező lapok: A B F Pótlapok: Tudomásul veszem, hogy az Art. 2 (9) bekezdése alapján az adóhatóság az adószám kiadását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak; illetve az Art. 2 (10) bekezdés c) pontja alapján az adóhatóság törli a nyilvántartásba vett adózók közül azt, aki bejelenti a tevékenységének megszüntetését, vagy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyét visszavonják. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: helység Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott év hó nap P.H. az adózó vagy képviselője/meghatalmazottja nyomtatott betűkkel az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Kitöltő verzió:50 Nyomtatvány verzió:0 Hibás Nyomtatva:

2 13T101-A01 Adószám: Bejelentkezés első esetben Székhely Kizárólag az Szja-törvény 1 pontja alapján egyéni vállalkozónak kell kitöltenie. Telephely A működési engedély száma: Kelte: Folytatható a pótlapon. Levelezési cím postafiók Az iratok, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatok és nyilvántartások őrzésének helye Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elektronikus bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzöm meg Folytatható az pótlapon. A magyari kézbesítési meghatalmazott adatai Kizárólag Magyaron lakóhellyel nem rendelkező külföldi személynek kell kitöltenie. Név (elzés): Lakóhely (székhely): A tevékenység végzésének formája Az Szja-törvény 1 pontja alapján egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély, aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában: [2]. Magánszemély, aki az előzőbe nem tartozóként folytat adóköteles tevékenységet (pl. bérbeadó, mezőgazdasági őstermelő): [3].Magánszemély, aki kifizetőnek vagy munkáltatónak minősül, s ezért kötelezett adószám kiváltására [pl. alkalmazott (pl. kertész) foglalkoztatása, alkalmazottat foglalkoztató mezőgazdasági őstermelő]: [4]. Tevékenység(ek) Főtevékenység: Egyéb tevékenység: ÖVTJ-kód: Megzés: Jellege: A működési engedély száma: Kelte: Az adóköteles bevételszerző tevékenység kezdő időpontja kizárólag akkor kell kitöltenie, ha tevékenységét már megkezdte. A munkavégzés Főfoglalkozásként: [1]. Heti 36 órát elérő munkaviszony mellett: [2]. Heti 36 órát el nem érő munkaviszony mellett: [3]. Nyugdíj mellett: [4]. Nappali tagozaton folytatott tanulmányok mellett: [5]. Társas vállalkozási tagság mellett egyéni vállalkozó [8]. Társas vállalkozási tagság mellett egyéni vállalkozó és egyidejűleg heti 36 órát el nem érő foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik [9]. Egyéni vállalkozó/mezőgazdasági őstermelő és EGT más tagállamában munkaviszonnyal rendelkezik [0]. Folytatható az pótlapon. A törvényes képviselő adatai Állampolgárság: Adóazonosító jellel nem rendelkezik: Telefonszám: Csatolt 'T34-es adatlap: Lakóhely: város E jogviszony keletkezésének időpontja: Határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontja: 1 1 Az átalányadózás választása Az Szja-törvény 50. -a alapján az átalányadózást választom. A tételes átalányadózás választása Fizetővendéglátó tevékenységemre az Szja-törvény 57/A. (1), (2) bekezdése alapján a tételes átalányadózást választom. Kitöltő verzió:50 Nyomtatvány verzió:0 Hibás Nyomtatva:

3 13T101-A02 Adószám: Bejelentkezés első esetben VPID kérelmezése estén tölthető ki Nem magyar állampolgárságú magánszemély esetében kitöltendő adatok: Állampolgárság: Okmány-típus (1,2,3) Okmány száma Kiállítás ideje Lejárat ideje Kiállító hatóság kódja 1 Elektronikus elérhetőség ( cím): Belföldi és külföldi magánszemélyek esetében egyaránt kitöltendő adatok: Kérem adataimnak a központi EORI rendszerbe való feltöltését Kérem adataimnak az Európai Bizottság Adóügyi- és Vámuniós Főigazgatósága honlapján való feltüntetését 1 Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozat Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, ezzel együtt saját magamat, mint magánszemélyt kisadózóként bejelentem Főállású kisadózónak minősülök Kitöltő verzió:50 Nyomtatvány verzió:0 Hibás Nyomtatva:

4 13T101-F01 Adószám: Áfa-nyilatkozatok, közösségi adószám igénylése, megszüntetése Az áfa-alanyiság sajátos oka Új közlekedési eszközt értékesítek a Közösség területére: [2]. Épületet és/vagy építési telket sorozat jelleggel értékesítek: [3]. Kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés miatt válok az áfa alanyává, és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesítem: [4]. Bejelentés az Art. 2 [1] bekezdés g] pontja alapján Az Áfa-törvény 9 -ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőként járok el. Az Áfa-törvény 9 -a szerinti közvetett vámjogi képviselői minőségem megszűnt. Az áfa-adózási mód bejelentésének oka az eva-alanyiság megszűnése Az eva-alanyiság megszűnése miatt jelentem be az áfa-adózási módra vonatkozó választásomat. Az áfa-alanyiság kizárása Nem minősülök az általános forgalmi adó alanyának az Áfa-törvény -a szerint: [1], -a szerint: [2]. Az áfa-fizetési kötelezettség megállapításának módja Az adózási mód változása esetén is teljes körűen ki kell tölteni a rovatot, a nem módosuló választást is jelölni kell. Ha különös adózási mód, vagy adómentesség helyett választja az általános szabályokat, a megfelelő pontot és az pontot is jelölni kell. Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítom meg. Az áfa-fizetési kötelezettséget az alanyi adómentességre jogosító értékhatár átlépése miatt az általános szabályok szerint állapítom meg. Viszonteladóként ezen tevékenységemre az Áfa-törvény XVI/ alfejezetének rendelkezéseit alkalmazom. Viszonteladóként ezen tevékenységem egészére nem alkalmazom az Áfa-törvény XVI/ alfejezetének rendelkezéseit. Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazom. [1] [C] [G] [H] [I] Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától,vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa-törvény 21 -a alapján állapítom meg. Az áfa-fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok alapján állapítom meg. Az áfa-fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítom meg. Utazásszervezési tevékenységemre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazom. Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé teszem. 1 Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységemet adókötelessé teszem. [R] 1 Az áfa-fizetési kötelezettséget mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítom meg. [J] [K] [L] [U] [M] [N] 1 A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 1 A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységemre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 1 A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységemre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. 1 A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységemre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választom. [S] [T] [V] [P] Áfa-mentesség (áfa fizetésre nem kötelezett) Kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatok. Alanyi adómentességet választok. Az Áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatok és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartok igényt. Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választok. Lemondok a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választok. [5] [6] [2] [7] [8] Kitöltő verzió:50 Nyomtatvány verzió:0 Hibás Nyomtatva:

5 13T101-F02 Adószám: Áfa-nyilatkozatok, közösségi adószám igénylése, megszüntetése Az áfa-fizetési kötelezettség más tagállam[ok]ban történő teljesítése Az áfa-fizetési kötelezettséget választás alapján: [1], értékhatár túllépése miatt: [2] az alábbi tagállamokban teljesítem [jelölése 1-es vagy 2-es kóddal]: Ausztria Belgium Dánia Észt Hollandia Ir Luxemburg Málta Portugália Románia Szlovénia Bulgária Ciprus Cseh Finn Francia Görög Lengyel Egyesült Királyság Spanyol Lett Német Svéd Litvánia Olasz Szlovákia Közösségi adószám igénylése vagy megszüntetése Közösségi adószám megállapítását kérem. Oka (a kitöltési útmutató alapján): A közösségi adószám megszüntetését kérem: Bejelentés az Art. 2 (5) vagy (6) vagy (8) bekezdése alapján Az Art. 2 (5) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozom, az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 000 eurót meghaladja. Az Art. 2 (6) bekezdésében meghatározott adózói körhöz tartozom, az adóévben az EK más tagállamában általam beszerzett termék ellenértéke a 000 eurót nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választom. Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, közösségi adószámmal nem rendelkezem és az EK más tagállamában illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtok, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszek. [8] [9] [7] Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatok, vagy alanyi adómentességet választottam, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfa-alanynak minősülök, és az Áfa-törvény 20. (7) bekezdése alkalmazása során közösségi adószámomat megadtam a termék értékesítőjének. [B] Bejelentés az Áfa-törvény 80. (2) bekezdés b) pontja alapján Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazom. MNB-árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazom. EKB-árfolyam alkalmazásának kezdő időpontja U/T U/T 1 Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat Az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választom a 201 január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakra. Ezúton kijelentem, hogy a pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetemben fennállnak. Bejelentem, hogy az ÁFA-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást megszüntetem Kitöltő verzió:50 Nyomtatvány verzió:0 Hibás Nyomtatva:

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Nemzeti Adó- és Vámhivatal 14T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiségű valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit szervezetek

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben