Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése"

Átírás

1 céljából az Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az Szolgáltatási szerződés A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejötte an., szül. hely, idő, telefonszám, társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb jelleggel, bekötések alkalmával 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról alapján kötelező. Ingatlan rendezéssel kapcsolatos ügyek (visszakötésre, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges megszüntetés esetén, telek összevonás, szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos bejelentés) Szolgáltatás visszaállítása iránti kérelem Szükséges változások átvezetése a nyilvántartásban Felhasználó személyes és az ingatlannal kacsolatos an., szül. hely, idő, telefonszám, lakóközösség esetén a közös képviselő neve, társasház alapító okirata; társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb, ingatlanra vonatkozó valamint a számlaegyenleggel kapcsolatos an., szül. hely, idő, telefonszám, lakóközösség esetén a közös képviselő neve, társasház alapító okirata; társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb, ingatlanra vonatkozó valamint a számlaegyenleggel kapcsolatos jellegű Önkéntes Rendelkezésre bocsátott iratok,, amelyek bekerülnek Rendelkezésre bocsátott iratok,, amelyek bekerülnek Közmű üzemeltői nyilatkozat iránti kérelem Egy meglévő állaporól az OÉH szabályzat szerint nyilatkozat kiadása a fogyasztó részére évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, 253/1997. (XII.20.) korm.rend. Az országos településrendezési és építési követelményekről ( OTÉK) Építési, fennmaradási, használatba vételi és bontási engedély Tájékoztatásul kapjuk meg az építésügyi hatóságtól Felhasználóra vonatkozó személyes és az ingatlanra vonatkozó műszaki, társközművek nyilatkozatai jellegű adatközlés 1997.évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) valamint a 253/1997. (XII.20.) korm. rend.az országos településrendezési és építési követelményekről Ivóvíz és szennyvíz bekötése iránti kérelem, locsolási vízmérő felszerelése iránti kérelem szolgáltatói hozzájárulás megszerzése Vízi létesítményre vonatkozó műszaki valamint az ingatlanra vonatkozó alap (hrsz., térképszelvény); az ingatlan használatával hasznosításával és a technológiával kapcsolatos Víziközmű rendszer bővítésével kapcsolatos kérelem szolgáltatói hozzájárulás megszerzése Vízi létesítményre vonatkozó műszaki valamint az ingatlanra vonatkozó alap (hrsz., térképszelvény); az ingatlan használatával hasznosításával és a technológiával kapcsolatos 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról Vízfogyasztás almérő óra felszerelése iránti kérelem Kérelemben foglaltak kivitelezése személyes és technológiára vonatkozó 38/1995. (IV.5.) Korm. rend.a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről melléklete szerint Tűzivíz ellátással kapcsolatos nyilatkozat iránti kérelem Kérelemben foglaltak kivitelezése személyes és a technológiára vonatkozó 28/2011. (IX.6.) BM. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) Szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos befogadói nyilatkozat iránti kérelem Ahhoz való kérelem, hogy a Felhasználó a szennyvízet Társaságunknál helyezze el. személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó esti 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról, 220/2004. korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól Ideiglenes vízvételezés iránti kérelem Kéremben foglaltak teljesítése személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki jelleggel a kérelmező igénye alapján en Vízilétesítményekre vonatkozó belépési engedély Kéremben foglaltak teljesítése a Felhasználó személyes évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (védőterületre csak engedéllyel lehet belépni) Vízminőséggel és hibaelhárítással kapcsolatos reklamációk tájékoztatás és intézkedés kérése Felhasználó személyes évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről alapján kötelező Kérelemben megadott Számlák és teljesítési igazolások elvégzett munkálatok igazolása Felhasználó személyes évi C. tv. a számvitelről alapján kötelező Hatósági megkeresések A megkeresés jellegétől függően közérdekű adat megkeresésben foglaltak teljesítése megkeresés tárgyától függő Hatósági megkeresésé alapján a évi CXII. Tv. Alapján kötelező

2 céljából az Eszköz- és készletgazdálkodási osztály által kezelt beérkező biztosítva az Beérkező árajánlat: eszköz vagy szolgáltatás beszerzés A beszerzési tevékenység lebonyolításához Az ajánlatadó Társaság alapadata, az ajánlat tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők árak szállítási feltételek (Az tárolása a LIBRA integrált vállalatirányítási rendszerbenn az annak megfelelő tartalommal és formában) Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás. Maga az ajánlat megküldése Beszállítói szerződések: egyedi beszerzési eseményekhez határozott időre szőlő beszállítói keretszerződések A beszerzési tevékenység lebonyolításához A szerződő felek alap a szerződés tárgyát képező termék vagy szolgáltatás szállítási feltételek. Tárolás: OPÁL szerződéstár Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás. A szerződés aláírása Beszállítói számlák Beszerzett termékek vagy szolgáltatások tanusítványai: minőségi tanusítvány, garancia vagy jótállási jegy, biztonsági adatlapok Állomány nyilvántartó bizonylat Beérkező árajánlat: beruházásokhoz Vállalkozási szerződések: egyedi beruházási eseményekhez vagy határozott időre szőlő beszállítói (karbantartói) keretszerződések Műszaki dokumentációk: tervdokumentációk, szakértői vélemények, megvalósíthatósági tanulmányok Műszaki átadás-átvételi dokumentációk A beszerzési tevékenység lebonyolításához A beszerzési tevékenység lebonyolításához: a termék felhasználásához Üzemeltesési szerződés alapján közművagyon nyilvántartás A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A számlákon jogszabályok alapján feltüntetendő adat A jogszabályok előírásai alapján Az üzemeltetési szerződések alapján Az ajánlatadó Társaság alapadata, az ajánlat tárgyát képező beruházás vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők árak szállítási feltételek. A szerződő felek alap a szerződés tárgyát képező beruházás vagy szolgáltatás szállítási feltételek. Tárolás: OPÁL szerződéstár A műszaki dokumentációk teljes adattartalma A dokumentáció teljes tartalma Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Üzemeltetési szerződés megkötésétől an Beruházási események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Tárolás an (a tervek nem selejtezhetőek) Tárolás an (a tervek nem selejtezhetőek) Önkéntes adatszolgáltatás. Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás évi XCII. tv. az adózás rendjéről, évi C. tv. a számvitelről évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, 253/1997. (XII.20.) korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről Az üzemeltetési szerződés aláírása Maga az ajánlat megküldése A szerződés aláírása A dokumentáció megküldése

3 céljából a Központi Laboratórium által kezelt beérkező esetén hogyan van biztosítva az Laboratóriumi vizsgálati megrendelő magánszemély Megrendelés magánszemélyhez kötése, a vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Megrendelő neve, levelezési és számlázási címe, telefon- és fax száma, címe, kapcsolattartó neve, telefon- és fax száma, e- mail címe, a vizsgálatok megrendeléséhez kötődik, több egymás utáni megrendelés esetén nak tekinthető, mert a megrendelő egyes nyilvántartásba kerülnek. Igen,, mert az megrendeléshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. A laboratóriumban rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, vagy írásos megrendelő elküldésével. Beleegyező nyilatkozatot a saját formanyomtatványunk nem tartalmaz. Laboratóriumi vizsgálati megrendelő vállalkozás Megrendelés vállalkozáshoz kötése, a vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Megrendelő neve, levelezési és számlázási címe, telefon- és fax száma, címe, adószáma, kapcsolattartó neve, telefon- és fax száma, címe, a vállalkozás Önellenőrzési teve, a vizsgálatok megrendeléséhez kötődik, több egymás utáni megrendelés esetén nak tekinthető, mert a megrendelő egyes nyilvántartásba kerülnek. Igen,, mert az megrendeléshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Igen a laboratóriumban rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, vagy írásos megrendelő elküldésével. Beleegyező nyilatkozatot a saját formanyomtatványunk nem tartalmaz. Szerződés laboratóriumi vizsgálatokra A megrendelés szerződött partnerhez kötése, vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Szerződött partner neve, címe, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámla száma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, címe Szerződéskötéskör az egy része így az adat kezelése. Igen,, mert a szerződéskötéshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Szerződések esetén a kért megadása, beleegyező nyilatkozat nem kerül kitöltésre. Önéletrajzok Üresedés, létszámbővülés esetén a jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel. Pályázó neve, címe, telefonszáma, nem kerül a laboratóriumban rögzítésre. Igen,. A pályázó maga küldi be a személyas at tartalmazó dokumentmait.

4 céljából Pénzügyi és számviteli osztály által kezelt beérkező Bejövő - szállítói- számlák x Társaságunk felé végzett teljesítményeket és azok ellenértékét tartalmazó hivatalos dokumentum, melynek eredeti példányát megőrizzük Partnerek által elvégzett munka leírása, a számlázott összeg (nettó, ÁFA, bruttó) Folyamatos, rendszeres Önkéntes, mert ő a számlakibocsátó, ő szolgáltatja a saját t ill. az általa végzett teljesítmény t biztosítva az A kibocsátott teljesítményről számlát kell kiállítani, a számla kötelező tartalmi elemei között pedig ezek az szerepelnek évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 169.

5 céljából Rekonstrukciós osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az jogszabály alapján Építés hatósági engedély Illetékes önkormányzat építési hatósága által kiadott dokumnetum, az építéshez való hozzájárulás ill. egyéb az építéssel kapcsolatos információk személyes, ingatlanra vonatkozó alap vízjogi létesítési engedély Hatósági döntés a vízjogi engedélyes beruházásokka kapcsolatos döntés személyes, ingatlanra vonatkozó alap műszaki tervdokumentáció vállalkozási szerződés (tervezési szerződés) adott feladatra vonatkozó tervdokumentáció, feladat jellegétől függően a kivitelezést megelőző személyes, ingatlanra vonatkozó alap szerződés kötelező elemei, szerződő felek 38/1995. (IV.5.) Korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról Tevékenységre, anyagmegrendelésre vonatkozó megrendelő megrendelése egy adott munkának vagy anyagnak személyes, adott megrendelésre vonatkozó paraméterek ajánlati dokumentáció döntés előkészítés a rekonstrukciós munkának személyes és a kivitelezére vonatkozó paraméterek önkormányzati testületi határozat Rekonstrukciós beruházásokra vonatkozó testületi döntés közérdekű a beruházással kapcsolatban évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról Hatóságtól érkező megkeresésés, tájákoztatás kérés a megkeresés jellege alapján megállapítható Társközművekkel, közútkezelőkkel folytatott egyeztetésekről készíült jegyzőkönyvek Megvalósulási dokumentáció Teljesítési igazolás Beruházás előkészítéséhez szükséges A szerződés szerintiek teljesítésének igazolása, és a beruházás lezárásának alapdokumentumai személyes adsatok, műszaki, technológiával kapcsolatos személyes, az elkészült beruházásra vonatkozó műszaki paraméterek,, szerződés szerinti kötelezettség évi XL. tv. a földgázellátásról, 38/1995. (IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról

6 céljából a Szervízüzem és a Regionális Területi Mérnökség által kezelt beérkező dokumentum megnevezése esetén hogyan van biztosítva az Kapcsolási lap vízmérőcseréhez A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Kérelem próbaméréshez A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Tulajdoni lap Illetékes hatóság tájékoztat a tulajdonosokról Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Bemérési jegyzőkönyv, közműegyeztetésre benyújtott terv Tervező, földmérő tájékoztat a személyes és közérdekű ról Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Biztosítási ügyek Kötelező biztosítás kárrendezése Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen, részben, mert a kötelező biztosítás ügyintézéhez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Kártérítések Kötelező a kárrendezéshez Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a kárrendezés ügyintézéhez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Vállalkozási szerződéskötések Kötelező a szerződés kötéshez Az érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a szerződéskötéshez szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Terv egyeztetésre, illetve felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó megkeresés A megkeresés alapján jellegű Jellegétől függően Az adatszolgáltatás jellegétől függően amennyiben a megkeresés hatóságtól érkezik, úgy kötelező Az egyeztetett jegyzőkönyv aláírásával

7 céljából Üzemviteli osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az Hatósági engedélyek, határozatok, végzések Társaságunk tevékenységére vonatkozó engedélyek Társaságunkra, illetve esetenként a tulajdonosra vonatkozó 220/2004.(VII.21.) korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról, 306/2010.(XII.23) korm. rend.a levegő védelméről, évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól, 219/2004.(VII.21.) korm. rend. a felszín alatti vizek védelméről, 50/2001.(IV.3.) korm. rend. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól, 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről, évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Nem a társaságunk nevére szóló engedélyek, határozatok, végzések Engedélyes tevékenységére vonatkozó kezelése, nyilvántartása Engedélyesre és a tevékenységére vonatkozó évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól Vízminőségi igazolások/adatszolgáltatások iránti kérelem Hatósági kötelezésre illetve magánszemélyeknek, más engedélyezési eljáráshoz és támogatás igényléséhez A hatóság ill. a kérelmező magánszemélyek, szervezetek Szerződések Árajánlat, megrendelés, teljesítés igazolás kérése/megadása Egyéb, nem hatósági megkeresések Hatóságoktól érkező egyéb iratok Szerződéssel kapcsolatos kezelése Árajánlatok kiértékelése, megrendelések lebonyolítása Társaság tevékenységi köréhez tartozó kezelése Ügyintézés Társaságok, magánszemélyek, gazdálkodási szervezetek Társaságok, magánszemélyek, Társaságok, magánszemélyek, Hatóság megnevezése, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb is lehet, illetve nyilvántartásba vétel után is lehet évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok, évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Üzemeltetői nyilatkozatok Hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges nyilatkozat, EU-s pályázatok esetén a közreműködő szervezet által kért minőségbiztosítási eljáráshoz, Mérnök szervezet számára a folyamatban lévő projektek kapcsán Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 18/1996. (VI 13. ) KHVM rend. alapján a Hatóság kötelessége a megkeresés, a KSZ külön kérése alapján, évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről Üzemeltetői állásfoglalások A kérelmező által benyűjtott tervek véleményezése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Szennyvíz bebocsátók levelezése, adatközlése a szennyvíz minőségéről ill. bebocsátásáról Az önellenőrzésre kötelezett fogyasztószennyvíz kibocsátásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése Az üzem szennyvíz, ill. a bebocsátásról, működéséről 27/2005. (XII. 6.)KvVM rendelet 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.szerint köteles megküldeni a szolgáltatónak Befogadói nyilatkozat iránti kérelem A fogyasztó kérelmezi a szennyvíz befogadását A fogyasztó neve, címe, tevékenységi köre, annak leírása Kérelemre 220/2004. (VII. 21.) korm. rend. szerint a kibocsátó köteles kérni Csatornabírságolási eljárással kapcsolatos határozatok, végzések Eljárások nyomon követése A bírságolási eljásás során a hatóság álatal megállapított összeg Folyamatos 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend., 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet Befogadói nyilatkozat Cégünk villamos-illetve gázkereskedője az új- vagy üzemeltetésre átvett fogyasztási helyekre vonatkozóan befogadói nyilatkozatot állít ki A kereskedő, illetve cégünk fogyasztási helyének műszaki- és egyéb Kereskedőhöz benyújtott előzetes kérelem alapján évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról Hatósági, szolgáltatói, egyéb számla Számlákkal kapcsolatos ügyintézés Hatóság, szolgáltató megnevezése, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb évi C. tv. a számvitelről

8 céljából a Belső ellenőr által kezelt beérkező biztosítva az Kizárólag belső adkezelést végez. jelleggel a vezérigazgató vagy a Felügyelő Bizottság felhatalmazása alapján külső, a társasaságot érintő jellegű ellenőrzést végez. közérdekű adat Társaság illetékes szervének tájékoztatása a társaságot érintő vizsgálatokkal kapcsolatban A megbízás jellegétől függő. jellegű, a belső adatkezelés rendszeres. A megbízás jellegétől függ A megbízás jellegétől függ A megbízás jellegétől függ, amennyiben a megbízás személyes adatkezelést is érint, úgy a vizsgált dokumentumok alapján állapítható meg.

9 céljából az Ügyfélszolgálati osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése Felhasználó személyében bekövetkezett változást bejelentő dokumentum és azok mellékletei másolkatként (tulajdoni lap, halotti a.k., bérleti szerződés, ) Hatósági megkeresések(bíróság, Fogyasztóvédelem, MEH) A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Meghatározott felhasználóval kapcsolatos vagy felhasználói kört érintő adatszolgáltatás Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, fogyasztási és számlázási valamint levelezési kezelése nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése jelleggel Igen,, mert az átíráshoz szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Igen kötelező Vksztv. És 38/1995. Korm. Rend. Igen kötelező. biztosítva az Változást igazoló dokumentumot (pl.: adásvételi szerződést) megküldi a felhasználó Csoportos beszedési megbízás felhatalmazás A felhatalmazás rögzítéséhez bankszámla rögzítése Igen,, mert az átíráshoz szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre.

10 céljából a Humánerőforrás gazdálkodás és Kommunikációs Osztály által kezelt beérkező Hivatalos adategyeztető levél (pl. nyugdíj, táppénz, családi pótlék, Gyes, megállapításához) Munkabérből történő letiltás foganatosítása Bírósági letiltó végzés gyerektartásdíj munkabérből történő levonására és utalására Az illetékes Hatóság tájékoztatást kér társaságunktól a munkavállalóra, munkaviszonyára és keresetére vonatkozó megadásáról Bank és hatóság által kiállított végzés levonásának foganatosítása. Bíróság által megküldött határozat Önéletrajz Állásra jelentkezés Adatlap a szakmai gyakorlat teljesítéséhez Média részéről beérkező megkeresés, dokumentumok (televízió, rádió, írott sajtó) Rendezvényszervezéssel kapcsolatos ajánlatok Egyéb, a Társaság részére elvégzendő szolgálatással kapcsolatos ajánlatok, tevékenységek Nyomdai szolgálatással kapcsolatos ajánlatok (névjegykártya, kiadványok) Hirdetéssel kapcsolatos ajánlatok Sajtó részéről érkező kérdések, megkeresések A rendezvény jellegétől függően személyes A szolgáltatás jellegétől függően személyes Megkeresés jellegétől függően lehet személyes adat Társaság közérdekű Megkeresés jellegétől függően lehet közérdekű adat A munkáltató és a képző intézmény közötti együttműködés dokumentálásához, valamint a kötelezetségek teljesíthetőségéhez szükséges reklámtevékenységre vonatkozó ajánlatok, hirdetés, reklám céljából Társaság redezvényének lebonyolítása miatti adatkezelés Társaság részére elvégzendő szolgáltatás kivitelezése Társaság részére elvégzendő szolgáltatás kivitelezése Hirdetés elvégzése Média megkeresése alapján a Felhasználók tájékoztatása Munkavállaló neve, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, tajszám,állampolgárság, stb Munkavállaló neve, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, stb, családtagok neve, Anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, stb, családtagok neve, Beküldésekor Név, anyja neve, születési idő, születési hely, kérés esetén 6 hónapig lakcím, telefonszám, e- marad a mail cím, munkaviszonyra nyilvántartásban, az adat vonatkozó kezelése ezalatt az idő alatt Név, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, telefonszám, e- mail cím, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, a hirdetés díja sajtó és az ügyintéző neve, cégnév, elérhetősége,szolgálatás jellege. igen igen igen igen igen igen kötelezőe? kötelező, az évi LXXXI., 1997 évi LXXX., évi CXL., évi LXXXIV. törvény, 223/1998.XII. 30., 217/1997 (XII.31) kormányrendelet alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, a I. törvény Munka Törvénykönyve alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, mert a 2012 I. törvény Munka Törvénykönyve alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, a Nemzeti Felősoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és a I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv biztosítva az A magánszemély saját döntése alapján küldi el Társaságunkhoz az általa készített formában előállított dokumentumot. A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez

11 céljából Jogi és behajtási osztály által kezelt beérkező Behajtási csoporthoz elsősorban beérkező szerződések, megállapodások: részletfizetési kérelem, tartozásátvállaási szerződés megállapodásban foglaltak érvényesítése hátralékkal, szolgáltatási szerződéssel, felhasználási hellyel kapcsolatos. Személyes vagy cég egyedileg, biztosítva az A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez reklamáció, panasz felhasználó azonosítása, felhasználási hellyel, szogáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Törvény alapján kötelező Felhasználóktól érkező egyéb megkeresés megkeresés jellegétől függően személyes megkeresés jellegétől függően közérdekű Felhasználval kapcsolatos ügyintézés, eljárás elvégzése különösen a felhasználó személyes adat és a megkeresés jellege alapján való adatkezelés Megkeresés jellegétől lehet közérdekű A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez felszámolók, cégbíróság megkeresése követelés érvényesítése, felszámolási eljárás alá került cégeknél a szolgáltatási szerződés fenntartása, vagy felmondása hátralékkal, szolgáltatással kapcsolatos, és cég kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól adatszolgáltatáskérése adatszolgáltatás kérése felhasználói egyedi megkeresés Kötelező az adatszolgáltatás jellegétől függően az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendsjéről szóló 201/2001 (X.25) Korm.r. alapján Hatóságoknak (Bíróság, NAV, Rendőrség, Ügyészég, Államigazgatási szerv, Kereskedelmi és Ipar Kamara) adatszolgáltatási kérelme Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatosan a szolgáltatási szerződésre, felhasználási helyre, felhasználóra, hátralékra vonatkozó, valamint a megkeresés jellegétől függő egyéb személyes vagy közérdekű személyi, és szolgáltaási szerződésre, és felhasználási helyre vonatkozó egyedi megkeresés Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás kötelkező a évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a megkeresésé jellegétől függően egyéb jogszabályok alapján Felhasználási helyek tulajdonosainak megkeresése (bérlő esetén) hátralékra vonatkozó hátralék összege, tartalma, A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez; nyomtatvány kitöltése esetén annak aláírásával Magyar Országos Közjegyzői Kamara által megküldött iratok (végzések,adatszolgáltatás, hiánypólás) hátralék behajtása felhasználó személyes, hátralék összege, tartalma évi L. a fizetési meghagyásról szóló törvény alapján kötelező Magyar Országos Közjegyzői Kamara által megküldött végrehajtási lap hátralék behajtása felhasználó személyes, hátralék összege, tartalma évi L. a fizetési meghagyásról, valamint a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Bíróságok által megküldött iratok (végzések, ítéletek) felhasználóval szembeni eljárás lefolytatása felhasználó személyes A megkeserésé jellegétől függő jogszabályok alapján kötelező, így különösen: évi III (Pp.); évi IV. (Ptk.); 2006.évi IV.(Gt.) Földhivataltól érkező határozatok, tuljdoni lap másolatok felhasználóval szembeni eljárás lefolytatása, bejegyzés kérése felhasználó személyes és az ingatlannal kapcsolatos Az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. Törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXXV. Törvény; évi LXXXVII. Az árak megállapításáról szóló törvény NAV által megküldött határozatok felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes évi CXXII., a Nemezeti Adó és Vámhivatalról szóló törvény alapján kötelező Végrehajtók által megküldött iratok (jegyzőkönyvek, díjjegyzék, adatközlés) felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Közjegyzők által megküldött végzések felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes A hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. Törvény; A közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény alapján kötelező Önkormányzatok általi adatszolgáltatás, dokumentunok, határozatok, rendeletek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek megküldése, hozzájárulás kérés jellegű eljáráshoz. Önkormányzattal megkötendő szerződések. Adatszolgáltatás jellege szerint lehet Adatszolgáltatás jellege szerint lehet közérdekű adat A megkeresésé jellege dönti el, elsősorban a felhasználóval szembeni igény érvényesítése miatti adatszolgáltatás vagy a társaság részéről konkrét ügyben való eljárás az önkormányzat felé. megkeresés, a megküldött dokumentum alapján határozható meg. (felhasználó személyes, önkormányzattal kapcsolatos közérdekű, stb.) A polgárok személyi nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény alapján kötelező; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény; egyéb önkormányzati rendeletek

12 céljából Közgazdasági osztály által kezelt beérkező Statisztikai adatkérések - Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - Egyéb statisztikai-, gazdálkodással kapcsolatos adatkérés - A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai adatkérések Konjuktúra felmérések a Társaság gazdálkodásával kapcsolatosan Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, lehetőségeiről A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai-, gazdálkodási adatkérések A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai Társaság gazdálkodásával kapcsolatos A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos, lehetőségek A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai-, gazdálkodási Folyamatos, rendszeres - jogszabály alapján A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján kötelező esetén hogyan van biztosítva az Folyamatos, rendszeres Önkéntes - A felmérés elküldése. Félévente Önkéntes - Anonim módon kezelt kitöltött kérdőív. Kérelemre, Önkéntes - Adott szerv, önkormányzat megkeresése - Önkormányzati adatkérések (bérleti díjak, víz- és csatorna díjak, költségek stb.) - Az adott Önkormányzattal kapcsolatos adatkérés Az adott Önkormányzattal kapcsolatos, információk Kérelemre, - Tulajdonosi-, üzemeltetési-, vagyonkezelési jogviszony alapján - Magyar Energia Hivatallal kapcsolatos adatkérés - A Társasággal kapcsolatos adatkérések A Társasággal kapcsolatos Kérelemre, - A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény - Békés Megyei Intézményfenntartó Központtal kapcsolatos adatkérés - A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos adatkérések A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos Kérelemre, - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény, Számviteli törvény -

13 céljából Informatikai osztály által kezelt beérkező hozzájárulásán alapul-e? biztosítva az A Társaság adat- és dokumentum kezelő rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos ajánlatok (Libra, Opál, MIR) A Társaság munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal kapcsolatos közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai Az ajánlat megküldése alapján A Társaság adat- és dokumentum kezelő rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos árajánlatok (Libra, Opál, MIR) A Társaság munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal kapcsolatos közérdekű adat valamit a fejlesztés díjazásával kacsolatos díjazás és egyéb informatikai Az árajánlat megküldése alapján A fejlesztés elvégzésével kacsolatos teljesítési igazolások Az elvégzett fejlesztés Társaság részéről történő leigazolása A társaság közérdekű és az elvégzett fejlesztéssel kacsolatos informatikai Teljesítési igazolás aláírása Informatikai és Irodatechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos szerződések Informatikai és Irodatechnikai eszközök beszerzése Társaság és az irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejöttével Informatikával foglalkozó társaságiok részéről történő megkeresések, tájékoztatások Másik fél részéről történő tájékoztatás változással kapcsolatban Megkereső fél és egyéb informatikai A megkeresésé megküldésével

14 céljából Elektronikai Fenntartó sé Karbantartó Üzem által kezelt beérkező dokumentum megnevezése (adatszolgáltatá s) az Érintett hozzájárulásán alapul-e? esetén hogyan van biztosítva az Hatósági megkeresések Megkeresésé jellegétől függő (közérdekű adat). Hatóság által kért tájékoztatás, adatszolgáltatás teljesítése a Hatósági megkeresésben foglalt műszaki jellegű Adatszolgáltatás jellegétől függően, adott jogszabályra vonatkozóan kötelező Vállalkozási szerződések személyes adat Megállapodásban foglaltak érvényesítése, kivitelezése személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki Amennyiben az adott tevékenység elvégzése a társaság részéről jogszabályi kötelezettség, úgy az adatszolgáltatás kötelező A szerződés aláírásával, elfogadásával.

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Oldalak száma: 1/117 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERVEZET! Azonosító szám: VSZ- /2015 kiadás: 2.0 Budapest, 2015. június. Oldalak száma: 2/117 TECHNIKAI OLDAL A szabályzat

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...8 1.1. Általános rész...8 1. 2. A szabályzat célja...8 1. 3. A szabályzat hatálya és érvényességi köre...8 1.4. A szabályzattól eltérő, egyedi

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT. Sátoraljaújhely, 2012. július 15.

ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT. Sátoraljaújhely, 2012. július 15. ZEMPLÉNI VÍZMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SÁTORALJAÚJHELY, KAZINCZY U. 24. ÜZLETSZABÁLYZAT Sátoraljaújhely, 2012. július 15. Módosítva: 2013.08.07. Hivatal által jóváhagyva: 2013.október 3. Lakatos

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. I-13. szabályzat Sorszám: Kiadás dátuma: 2010.01.01. Készítette: Hatályba léptette:.. Lőrinc Ákos minőségügyi vezető Kovács Zsolt vezérigazgató A dokumentum

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS:

SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS: SZIGET-VÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET VÁLTOZAT: 1.1 HATÁLYOS: Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat célja, területi-, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 7 I.1. Az üzletszabályzat célja... 7

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság víziközmű-szolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA (tervezet) Név, beosztás Dátum Aláírás Jóváhagyta Csapó Sándor ügyvezető 2013. május 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 6. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. ÁPRILIS 20. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 40/2012. (IV.12.) sz. hat. Javaslat az Idősügyi Tanács létrehozására és működési

Részletesebben

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte:

Üzletszabályzat. A dokumentum száma: EL 4 - Ü. A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Üzletszabályzat A dokumentum száma: EL 4 - Ü A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp Erzsébet Stregova Márta Dr. Bánhidy Péter Igazgatási

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben