Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése"

Átírás

1 céljából az Észak-, Közép- és Dél BékésiTerületi Mérnökségek által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az Szolgáltatási szerződés A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony létrejötte an., szül. hely, idő, telefonszám, társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb jelleggel, bekötések alkalmával 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról alapján kötelező. Ingatlan rendezéssel kapcsolatos ügyek (visszakötésre, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges megszüntetés esetén, telek összevonás, szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos bejelentés) Szolgáltatás visszaállítása iránti kérelem Szükséges változások átvezetése a nyilvántartásban Felhasználó személyes és az ingatlannal kacsolatos an., szül. hely, idő, telefonszám, lakóközösség esetén a közös képviselő neve, társasház alapító okirata; társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb, ingatlanra vonatkozó valamint a számlaegyenleggel kapcsolatos an., szül. hely, idő, telefonszám, lakóközösség esetén a közös képviselő neve, társasház alapító okirata; társaság esetén cégre vonatkozó alap (székhely, cg. szám, képviselő) ingatlanra vonatkozó egyéb, ingatlanra vonatkozó valamint a számlaegyenleggel kapcsolatos jellegű Önkéntes Rendelkezésre bocsátott iratok,, amelyek bekerülnek Rendelkezésre bocsátott iratok,, amelyek bekerülnek Közmű üzemeltői nyilatkozat iránti kérelem Egy meglévő állaporól az OÉH szabályzat szerint nyilatkozat kiadása a fogyasztó részére évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, 253/1997. (XII.20.) korm.rend. Az országos településrendezési és építési követelményekről ( OTÉK) Építési, fennmaradási, használatba vételi és bontási engedély Tájékoztatásul kapjuk meg az építésügyi hatóságtól Felhasználóra vonatkozó személyes és az ingatlanra vonatkozó műszaki, társközművek nyilatkozatai jellegű adatközlés 1997.évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) valamint a 253/1997. (XII.20.) korm. rend.az országos településrendezési és építési követelményekről Ivóvíz és szennyvíz bekötése iránti kérelem, locsolási vízmérő felszerelése iránti kérelem szolgáltatói hozzájárulás megszerzése Vízi létesítményre vonatkozó műszaki valamint az ingatlanra vonatkozó alap (hrsz., térképszelvény); az ingatlan használatával hasznosításával és a technológiával kapcsolatos Víziközmű rendszer bővítésével kapcsolatos kérelem szolgáltatói hozzájárulás megszerzése Vízi létesítményre vonatkozó műszaki valamint az ingatlanra vonatkozó alap (hrsz., térképszelvény); az ingatlan használatával hasznosításával és a technológiával kapcsolatos 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról Vízfogyasztás almérő óra felszerelése iránti kérelem Kérelemben foglaltak kivitelezése személyes és technológiára vonatkozó 38/1995. (IV.5.) Korm. rend.a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről melléklete szerint Tűzivíz ellátással kapcsolatos nyilatkozat iránti kérelem Kérelemben foglaltak kivitelezése személyes és a technológiára vonatkozó 28/2011. (IX.6.) BM. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) Szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos befogadói nyilatkozat iránti kérelem Ahhoz való kérelem, hogy a Felhasználó a szennyvízet Társaságunknál helyezze el. személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó esti 38/1995. (IV.5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról, 220/2004. korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól Ideiglenes vízvételezés iránti kérelem Kéremben foglaltak teljesítése személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki jelleggel a kérelmező igénye alapján en Vízilétesítményekre vonatkozó belépési engedély Kéremben foglaltak teljesítése a Felhasználó személyes évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (védőterületre csak engedéllyel lehet belépni) Vízminőséggel és hibaelhárítással kapcsolatos reklamációk tájékoztatás és intézkedés kérése Felhasználó személyes évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről alapján kötelező Kérelemben megadott Számlák és teljesítési igazolások elvégzett munkálatok igazolása Felhasználó személyes évi C. tv. a számvitelről alapján kötelező Hatósági megkeresések A megkeresés jellegétől függően közérdekű adat megkeresésben foglaltak teljesítése megkeresés tárgyától függő Hatósági megkeresésé alapján a évi CXII. Tv. Alapján kötelező

2 céljából az Eszköz- és készletgazdálkodási osztály által kezelt beérkező biztosítva az Beérkező árajánlat: eszköz vagy szolgáltatás beszerzés A beszerzési tevékenység lebonyolításához Az ajánlatadó Társaság alapadata, az ajánlat tárgyát képező termékek vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők árak szállítási feltételek (Az tárolása a LIBRA integrált vállalatirányítási rendszerbenn az annak megfelelő tartalommal és formában) Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás. Maga az ajánlat megküldése Beszállítói szerződések: egyedi beszerzési eseményekhez határozott időre szőlő beszállítói keretszerződések A beszerzési tevékenység lebonyolításához A szerződő felek alap a szerződés tárgyát képező termék vagy szolgáltatás szállítási feltételek. Tárolás: OPÁL szerződéstár Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Önkéntes adatszolgáltatás. A szerződés aláírása Beszállítói számlák Beszerzett termékek vagy szolgáltatások tanusítványai: minőségi tanusítvány, garancia vagy jótállási jegy, biztonsági adatlapok Állomány nyilvántartó bizonylat Beérkező árajánlat: beruházásokhoz Vállalkozási szerződések: egyedi beruházási eseményekhez vagy határozott időre szőlő beszállítói (karbantartói) keretszerződések Műszaki dokumentációk: tervdokumentációk, szakértői vélemények, megvalósíthatósági tanulmányok Műszaki átadás-átvételi dokumentációk A beszerzési tevékenység lebonyolításához A beszerzési tevékenység lebonyolításához: a termék felhasználásához Üzemeltesési szerződés alapján közművagyon nyilvántartás A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A beruházási tevékenység lebonyolításához A számlákon jogszabályok alapján feltüntetendő adat A jogszabályok előírásai alapján Az üzemeltetési szerződések alapján Az ajánlatadó Társaság alapadata, az ajánlat tárgyát képező beruházás vagy szolgáltatások leírása: műszaki jellemzők árak szállítási feltételek. A szerződő felek alap a szerződés tárgyát képező beruházás vagy szolgáltatás szállítási feltételek. Tárolás: OPÁL szerződéstár A műszaki dokumentációk teljes adattartalma A dokumentáció teljes tartalma Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Üzemeltetési szerződés megkötésétől an Beruházási események alkalmával. Tárolás an. Beszerzési események alkalmával. Tárolás an. Tárolás an (a tervek nem selejtezhetőek) Tárolás an (a tervek nem selejtezhetőek) Önkéntes adatszolgáltatás. Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás Önkéntes adatszolgáltatás évi XCII. tv. az adózás rendjéről, évi C. tv. a számvitelről évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről, 253/1997. (XII.20.) korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről Az üzemeltetési szerződés aláírása Maga az ajánlat megküldése A szerződés aláírása A dokumentáció megküldése

3 céljából a Központi Laboratórium által kezelt beérkező esetén hogyan van biztosítva az Laboratóriumi vizsgálati megrendelő magánszemély Megrendelés magánszemélyhez kötése, a vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Megrendelő neve, levelezési és számlázási címe, telefon- és fax száma, címe, kapcsolattartó neve, telefon- és fax száma, e- mail címe, a vizsgálatok megrendeléséhez kötődik, több egymás utáni megrendelés esetén nak tekinthető, mert a megrendelő egyes nyilvántartásba kerülnek. Igen,, mert az megrendeléshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. A laboratóriumban rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, vagy írásos megrendelő elküldésével. Beleegyező nyilatkozatot a saját formanyomtatványunk nem tartalmaz. Laboratóriumi vizsgálati megrendelő vállalkozás Megrendelés vállalkozáshoz kötése, a vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Megrendelő neve, levelezési és számlázási címe, telefon- és fax száma, címe, adószáma, kapcsolattartó neve, telefon- és fax száma, címe, a vállalkozás Önellenőrzési teve, a vizsgálatok megrendeléséhez kötődik, több egymás utáni megrendelés esetén nak tekinthető, mert a megrendelő egyes nyilvántartásba kerülnek. Igen,, mert az megrendeléshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Igen a laboratóriumban rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, vagy írásos megrendelő elküldésével. Beleegyező nyilatkozatot a saját formanyomtatványunk nem tartalmaz. Szerződés laboratóriumi vizsgálatokra A megrendelés szerződött partnerhez kötése, vizsgálati eredmények és a számla eljuttatása. Szerződött partner neve, címe, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámla száma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, címe Szerződéskötéskör az egy része így az adat kezelése. Igen,, mert a szerződéskötéshez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Szerződések esetén a kért megadása, beleegyező nyilatkozat nem kerül kitöltésre. Önéletrajzok Üresedés, létszámbővülés esetén a jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel. Pályázó neve, címe, telefonszáma, nem kerül a laboratóriumban rögzítésre. Igen,. A pályázó maga küldi be a személyas at tartalmazó dokumentmait.

4 céljából Pénzügyi és számviteli osztály által kezelt beérkező Bejövő - szállítói- számlák x Társaságunk felé végzett teljesítményeket és azok ellenértékét tartalmazó hivatalos dokumentum, melynek eredeti példányát megőrizzük Partnerek által elvégzett munka leírása, a számlázott összeg (nettó, ÁFA, bruttó) Folyamatos, rendszeres Önkéntes, mert ő a számlakibocsátó, ő szolgáltatja a saját t ill. az általa végzett teljesítmény t biztosítva az A kibocsátott teljesítményről számlát kell kiállítani, a számla kötelező tartalmi elemei között pedig ezek az szerepelnek évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 169.

5 céljából Rekonstrukciós osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az jogszabály alapján Építés hatósági engedély Illetékes önkormányzat építési hatósága által kiadott dokumnetum, az építéshez való hozzájárulás ill. egyéb az építéssel kapcsolatos információk személyes, ingatlanra vonatkozó alap vízjogi létesítési engedély Hatósági döntés a vízjogi engedélyes beruházásokka kapcsolatos döntés személyes, ingatlanra vonatkozó alap műszaki tervdokumentáció vállalkozási szerződés (tervezési szerződés) adott feladatra vonatkozó tervdokumentáció, feladat jellegétől függően a kivitelezést megelőző személyes, ingatlanra vonatkozó alap szerződés kötelező elemei, szerződő felek 38/1995. (IV.5.) Korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról Tevékenységre, anyagmegrendelésre vonatkozó megrendelő megrendelése egy adott munkának vagy anyagnak személyes, adott megrendelésre vonatkozó paraméterek ajánlati dokumentáció döntés előkészítés a rekonstrukciós munkának személyes és a kivitelezére vonatkozó paraméterek önkormányzati testületi határozat Rekonstrukciós beruházásokra vonatkozó testületi döntés közérdekű a beruházással kapcsolatban évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, évi CCIX. tv. a víziközműszolgáltatásról Hatóságtól érkező megkeresésés, tájákoztatás kérés a megkeresés jellege alapján megállapítható Társközművekkel, közútkezelőkkel folytatott egyeztetésekről készíült jegyzőkönyvek Megvalósulási dokumentáció Teljesítési igazolás Beruházás előkészítéséhez szükséges A szerződés szerintiek teljesítésének igazolása, és a beruházás lezárásának alapdokumentumai személyes adsatok, műszaki, technológiával kapcsolatos személyes, az elkészült beruházásra vonatkozó műszaki paraméterek,, szerződés szerinti kötelezettség évi XL. tv. a földgázellátásról, 38/1995. (IV.5.) korm. rend. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről, évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról

6 céljából a Szervízüzem és a Regionális Területi Mérnökség által kezelt beérkező dokumentum megnevezése esetén hogyan van biztosítva az Kapcsolási lap vízmérőcseréhez A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Kérelem próbaméréshez A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Tulajdoni lap Illetékes hatóság tájékoztat a tulajdonosokról Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Bemérési jegyzőkönyv, közműegyeztetésre benyújtott terv Tervező, földmérő tájékoztat a személyes és közérdekű ról Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a kapcsolási laphoz szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Biztosítási ügyek Kötelező biztosítás kárrendezése Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen, részben, mert a kötelező biztosítás ügyintézéhez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Kártérítések Kötelező a kárrendezéshez Az Érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a kárrendezés ügyintézéhez szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Vállalkozási szerződéskötések Kötelező a szerződés kötéshez Az érintett gazdasági társaság neve, címe, természetes személy Igen,, mert a szerződéskötéshez szükség van az érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Terv egyeztetésre, illetve felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó megkeresés A megkeresés alapján jellegű Jellegétől függően Az adatszolgáltatás jellegétől függően amennyiben a megkeresés hatóságtól érkezik, úgy kötelező Az egyeztetett jegyzőkönyv aláírásával

7 céljából Üzemviteli osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése biztosítva az Hatósági engedélyek, határozatok, végzések Társaságunk tevékenységére vonatkozó engedélyek Társaságunkra, illetve esetenként a tulajdonosra vonatkozó 220/2004.(VII.21.) korm. rend. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról, 306/2010.(XII.23) korm. rend.a levegő védelméről, évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól, 219/2004.(VII.21.) korm. rend. a felszín alatti vizek védelméről, 50/2001.(IV.3.) korm. rend. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól, 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről, évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Nem a társaságunk nevére szóló engedélyek, határozatok, végzések Engedélyes tevékenységére vonatkozó kezelése, nyilvántartása Engedélyesre és a tevékenységére vonatkozó évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól Vízminőségi igazolások/adatszolgáltatások iránti kérelem Hatósági kötelezésre illetve magánszemélyeknek, más engedélyezési eljáráshoz és támogatás igényléséhez A hatóság ill. a kérelmező magánszemélyek, szervezetek Szerződések Árajánlat, megrendelés, teljesítés igazolás kérése/megadása Egyéb, nem hatósági megkeresések Hatóságoktól érkező egyéb iratok Szerződéssel kapcsolatos kezelése Árajánlatok kiértékelése, megrendelések lebonyolítása Társaság tevékenységi köréhez tartozó kezelése Ügyintézés Társaságok, magánszemélyek, gazdálkodási szervezetek Társaságok, magánszemélyek, Társaságok, magánszemélyek, Hatóság megnevezése, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb is lehet, illetve nyilvántartásba vétel után is lehet évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok, évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról, Üzletszabályzatok, évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Üzemeltetői nyilatkozatok Hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges nyilatkozat, EU-s pályázatok esetén a közreműködő szervezet által kért minőségbiztosítási eljáráshoz, Mérnök szervezet számára a folyamatban lévő projektek kapcsán Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb 18/1996. (VI 13. ) KHVM rend. alapján a Hatóság kötelessége a megkeresés, a KSZ külön kérése alapján, évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről Üzemeltetői állásfoglalások A kérelmező által benyűjtott tervek véleményezése Anyja neve, születési idő., születési hely; cégnév, cím, cégjegyzékszám adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb Szennyvíz bebocsátók levelezése, adatközlése a szennyvíz minőségéről ill. bebocsátásáról Az önellenőrzésre kötelezett fogyasztószennyvíz kibocsátásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése Az üzem szennyvíz, ill. a bebocsátásról, működéséről 27/2005. (XII. 6.)KvVM rendelet 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.szerint köteles megküldeni a szolgáltatónak Befogadói nyilatkozat iránti kérelem A fogyasztó kérelmezi a szennyvíz befogadását A fogyasztó neve, címe, tevékenységi köre, annak leírása Kérelemre 220/2004. (VII. 21.) korm. rend. szerint a kibocsátó köteles kérni Csatornabírságolási eljárással kapcsolatos határozatok, végzések Eljárások nyomon követése A bírságolási eljásás során a hatóság álatal megállapított összeg Folyamatos 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend., 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet Befogadói nyilatkozat Cégünk villamos-illetve gázkereskedője az új- vagy üzemeltetésre átvett fogyasztási helyekre vonatkozóan befogadói nyilatkozatot állít ki A kereskedő, illetve cégünk fogyasztási helyének műszaki- és egyéb Kereskedőhöz benyújtott előzetes kérelem alapján évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról, évi XL. tv. a földgázellátásról Hatósági, szolgáltatói, egyéb számla Számlákkal kapcsolatos ügyintézés Hatóság, szolgáltató megnevezése, címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, azonosítók, stb évi C. tv. a számvitelről

8 céljából a Belső ellenőr által kezelt beérkező biztosítva az Kizárólag belső adkezelést végez. jelleggel a vezérigazgató vagy a Felügyelő Bizottság felhatalmazása alapján külső, a társasaságot érintő jellegű ellenőrzést végez. közérdekű adat Társaság illetékes szervének tájékoztatása a társaságot érintő vizsgálatokkal kapcsolatban A megbízás jellegétől függő. jellegű, a belső adatkezelés rendszeres. A megbízás jellegétől függ A megbízás jellegétől függ A megbízás jellegétől függ, amennyiben a megbízás személyes adatkezelést is érint, úgy a vizsgált dokumentumok alapján állapítható meg.

9 céljából az Ügyfélszolgálati osztály által kezelt beérkező dokumentum megnevezése Felhasználó személyében bekövetkezett változást bejelentő dokumentum és azok mellékletei másolkatként (tulajdoni lap, halotti a.k., bérleti szerződés, ) Hatósági megkeresések(bíróság, Fogyasztóvédelem, MEH) A változás rögzítéséhez szükséges személyi és céges rögzítése Meghatározott felhasználóval kapcsolatos vagy felhasználói kört érintő adatszolgáltatás Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, stb Anyja neve, születési idő., születési hely; cégjegyzékszám adószám, fogyasztási és számlázási valamint levelezési kezelése nyilvántartásba kerül, így az adat kezelése jelleggel Igen,, mert az átíráshoz szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre. Igen kötelező Vksztv. És 38/1995. Korm. Rend. Igen kötelező. biztosítva az Változást igazoló dokumentumot (pl.: adásvételi szerződést) megküldi a felhasználó Csoportos beszedési megbízás felhatalmazás A felhatalmazás rögzítéséhez bankszámla rögzítése Igen,, mert az átíráshoz szükség van az Érintett ra melyet ő bocsát rendelkezésre.

10 céljából a Humánerőforrás gazdálkodás és Kommunikációs Osztály által kezelt beérkező Hivatalos adategyeztető levél (pl. nyugdíj, táppénz, családi pótlék, Gyes, megállapításához) Munkabérből történő letiltás foganatosítása Bírósági letiltó végzés gyerektartásdíj munkabérből történő levonására és utalására Az illetékes Hatóság tájékoztatást kér társaságunktól a munkavállalóra, munkaviszonyára és keresetére vonatkozó megadásáról Bank és hatóság által kiállított végzés levonásának foganatosítása. Bíróság által megküldött határozat Önéletrajz Állásra jelentkezés Adatlap a szakmai gyakorlat teljesítéséhez Média részéről beérkező megkeresés, dokumentumok (televízió, rádió, írott sajtó) Rendezvényszervezéssel kapcsolatos ajánlatok Egyéb, a Társaság részére elvégzendő szolgálatással kapcsolatos ajánlatok, tevékenységek Nyomdai szolgálatással kapcsolatos ajánlatok (névjegykártya, kiadványok) Hirdetéssel kapcsolatos ajánlatok Sajtó részéről érkező kérdések, megkeresések A rendezvény jellegétől függően személyes A szolgáltatás jellegétől függően személyes Megkeresés jellegétől függően lehet személyes adat Társaság közérdekű Megkeresés jellegétől függően lehet közérdekű adat A munkáltató és a képző intézmény közötti együttműködés dokumentálásához, valamint a kötelezetségek teljesíthetőségéhez szükséges reklámtevékenységre vonatkozó ajánlatok, hirdetés, reklám céljából Társaság redezvényének lebonyolítása miatti adatkezelés Társaság részére elvégzendő szolgáltatás kivitelezése Társaság részére elvégzendő szolgáltatás kivitelezése Hirdetés elvégzése Média megkeresése alapján a Felhasználók tájékoztatása Munkavállaló neve, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, tajszám,állampolgárság, stb Munkavállaló neve, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, stb, családtagok neve, Anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, adószám, stb, családtagok neve, Beküldésekor Név, anyja neve, születési idő, születési hely, kérés esetén 6 hónapig lakcím, telefonszám, e- marad a mail cím, munkaviszonyra nyilvántartásban, az adat vonatkozó kezelése ezalatt az idő alatt Név, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím, telefonszám, e- mail cím, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, alkalmanként ár név, cégnév, ügyintéző neve, elérhetősége,szolgálatás jellege, a hirdetés díja sajtó és az ügyintéző neve, cégnév, elérhetősége,szolgálatás jellege. igen igen igen igen igen igen kötelezőe? kötelező, az évi LXXXI., 1997 évi LXXX., évi CXL., évi LXXXIV. törvény, 223/1998.XII. 30., 217/1997 (XII.31) kormányrendelet alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, a I. törvény Munka Törvénykönyve alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, mert a 2012 I. törvény Munka Törvénykönyve alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv kötelező, a Nemzeti Felősoktatásról szóló évi CCIV. törvény, a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény és a I. törvény a Munka törvénykönyvéről alapján ezt ilyen módon kéri meg az ügyben eljáró szerv biztosítva az A magánszemély saját döntése alapján küldi el Társaságunkhoz az általa készített formában előállított dokumentumot. A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez A megkereséssel hozzájárulását adja nak kezeléséhez

11 céljából Jogi és behajtási osztály által kezelt beérkező Behajtási csoporthoz elsősorban beérkező szerződések, megállapodások: részletfizetési kérelem, tartozásátvállaási szerződés megállapodásban foglaltak érvényesítése hátralékkal, szolgáltatási szerződéssel, felhasználási hellyel kapcsolatos. Személyes vagy cég egyedileg, biztosítva az A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez reklamáció, panasz felhasználó azonosítása, felhasználási hellyel, szogáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Törvény alapján kötelező Felhasználóktól érkező egyéb megkeresés megkeresés jellegétől függően személyes megkeresés jellegétől függően közérdekű Felhasználval kapcsolatos ügyintézés, eljárás elvégzése különösen a felhasználó személyes adat és a megkeresés jellege alapján való adatkezelés Megkeresés jellegétől lehet közérdekű A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez felszámolók, cégbíróság megkeresése követelés érvényesítése, felszámolási eljárás alá került cégeknél a szolgáltatási szerződés fenntartása, vagy felmondása hátralékkal, szolgáltatással kapcsolatos, és cég kötelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. Törvény alapán Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól adatszolgáltatáskérése adatszolgáltatás kérése felhasználói egyedi megkeresés Kötelező az adatszolgáltatás jellegétől függően az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendsjéről szóló 201/2001 (X.25) Korm.r. alapján Hatóságoknak (Bíróság, NAV, Rendőrség, Ügyészég, Államigazgatási szerv, Kereskedelmi és Ipar Kamara) adatszolgáltatási kérelme Társaságunk szolgáltatásával kapcsolatosan a szolgáltatási szerződésre, felhasználási helyre, felhasználóra, hátralékra vonatkozó, valamint a megkeresés jellegétől függő egyéb személyes vagy közérdekű személyi, és szolgáltaási szerződésre, és felhasználási helyre vonatkozó egyedi megkeresés Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás kötelkező a évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a megkeresésé jellegétől függően egyéb jogszabályok alapján Felhasználási helyek tulajdonosainak megkeresése (bérlő esetén) hátralékra vonatkozó hátralék összege, tartalma, A felhasználó megkeresése alapján en járul hozzá az nak kezeléséhez; nyomtatvány kitöltése esetén annak aláírásával Magyar Országos Közjegyzői Kamara által megküldött iratok (végzések,adatszolgáltatás, hiánypólás) hátralék behajtása felhasználó személyes, hátralék összege, tartalma évi L. a fizetési meghagyásról szóló törvény alapján kötelező Magyar Országos Közjegyzői Kamara által megküldött végrehajtási lap hátralék behajtása felhasználó személyes, hátralék összege, tartalma évi L. a fizetési meghagyásról, valamint a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Bíróságok által megküldött iratok (végzések, ítéletek) felhasználóval szembeni eljárás lefolytatása felhasználó személyes A megkeserésé jellegétől függő jogszabályok alapján kötelező, így különösen: évi III (Pp.); évi IV. (Ptk.); 2006.évi IV.(Gt.) Földhivataltól érkező határozatok, tuljdoni lap másolatok felhasználóval szembeni eljárás lefolytatása, bejegyzés kérése felhasználó személyes és az ingatlannal kapcsolatos Az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. Törvény, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXXV. Törvény; évi LXXXVII. Az árak megállapításáról szóló törvény NAV által megküldött határozatok felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes évi CXXII., a Nemezeti Adó és Vámhivatalról szóló törvény alapján kötelező Végrehajtók által megküldött iratok (jegyzőkönyvek, díjjegyzék, adatközlés) felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Törvény alapján kötelező Közjegyzők által megküldött végzések felhasználóval szembeni eljárásban a társaság igény érvényesítése miatt szükséges adatkezelés felhasználó személyes A hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. Törvény; A közjegyzőkről szóló évi XLI. Törvény alapján kötelező Önkormányzatok általi adatszolgáltatás, dokumentunok, határozatok, rendeletek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek megküldése, hozzájárulás kérés jellegű eljáráshoz. Önkormányzattal megkötendő szerződések. Adatszolgáltatás jellege szerint lehet Adatszolgáltatás jellege szerint lehet közérdekű adat A megkeresésé jellege dönti el, elsősorban a felhasználóval szembeni igény érvényesítése miatti adatszolgáltatás vagy a társaság részéről konkrét ügyben való eljárás az önkormányzat felé. megkeresés, a megküldött dokumentum alapján határozható meg. (felhasználó személyes, önkormányzattal kapcsolatos közérdekű, stb.) A polgárok személyi nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény alapján kötelező; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény; egyéb önkormányzati rendeletek

12 céljából Közgazdasági osztály által kezelt beérkező Statisztikai adatkérések - Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - Egyéb statisztikai-, gazdálkodással kapcsolatos adatkérés - A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai adatkérések Konjuktúra felmérések a Társaság gazdálkodásával kapcsolatosan Felmérés a hazai vállalati szektor helyzetéről, lehetőségeiről A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai-, gazdálkodási adatkérések A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai Társaság gazdálkodásával kapcsolatos A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos, lehetőségek A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos statisztikai-, gazdálkodási Folyamatos, rendszeres - jogszabály alapján A statisztikáról szóló évi XLVI. Törvény, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján kötelező esetén hogyan van biztosítva az Folyamatos, rendszeres Önkéntes - A felmérés elküldése. Félévente Önkéntes - Anonim módon kezelt kitöltött kérdőív. Kérelemre, Önkéntes - Adott szerv, önkormányzat megkeresése - Önkormányzati adatkérések (bérleti díjak, víz- és csatorna díjak, költségek stb.) - Az adott Önkormányzattal kapcsolatos adatkérés Az adott Önkormányzattal kapcsolatos, információk Kérelemre, - Tulajdonosi-, üzemeltetési-, vagyonkezelési jogviszony alapján - Magyar Energia Hivatallal kapcsolatos adatkérés - A Társasággal kapcsolatos adatkérések A Társasággal kapcsolatos Kérelemre, - A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény - Békés Megyei Intézményfenntartó Központtal kapcsolatos adatkérés - A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos adatkérések A Társaság gazdálkodásával kapcsolatos Kérelemre, - A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény, Számviteli törvény -

13 céljából Informatikai osztály által kezelt beérkező hozzájárulásán alapul-e? biztosítva az A Társaság adat- és dokumentum kezelő rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos ajánlatok (Libra, Opál, MIR) A Társaság munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal kapcsolatos közérdekű adat valamit a fejlesztéssel kacsolatos egyéb informatikai Az ajánlat megküldése alapján A Társaság adat- és dokumentum kezelő rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos árajánlatok (Libra, Opál, MIR) A Társaság munkavégzéséhez szükséges informatikai rendszer fejlesztésének kivitelezése Társasággal kapcsolatos közérdekű adat valamit a fejlesztés díjazásával kacsolatos díjazás és egyéb informatikai Az árajánlat megküldése alapján A fejlesztés elvégzésével kacsolatos teljesítési igazolások Az elvégzett fejlesztés Társaság részéről történő leigazolása A társaság közérdekű és az elvégzett fejlesztéssel kacsolatos informatikai Teljesítési igazolás aláírása Informatikai és Irodatechnikai eszközök beszerzésével kapcsolatos szerződések Informatikai és Irodatechnikai eszközök beszerzése Társaság és az irodatechnikai eszközökkel kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejöttével Informatikával foglalkozó társaságiok részéről történő megkeresések, tájékoztatások Másik fél részéről történő tájékoztatás változással kapcsolatban Megkereső fél és egyéb informatikai A megkeresésé megküldésével

14 céljából Elektronikai Fenntartó sé Karbantartó Üzem által kezelt beérkező dokumentum megnevezése (adatszolgáltatá s) az Érintett hozzájárulásán alapul-e? esetén hogyan van biztosítva az Hatósági megkeresések Megkeresésé jellegétől függő (közérdekű adat). Hatóság által kért tájékoztatás, adatszolgáltatás teljesítése a Hatósági megkeresésben foglalt műszaki jellegű Adatszolgáltatás jellegétől függően, adott jogszabályra vonatkozóan kötelező Vállalkozási szerződések személyes adat Megállapodásban foglaltak érvényesítése, kivitelezése személyes és a technológiára vonatkozó valamint az ingatlanra vonatkozó műszaki Amennyiben az adott tevékenység elvégzése a társaság részéről jogszabályi kötelezettség, úgy az adatszolgáltatás kötelező A szerződés aláírásával, elfogadásával.

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók megfelelő minőségű tájékoztatását

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 1. Az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. mint adatkezelő az információs önrendelkezési

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft

Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft Belső adatvédelmi nyilvántartás Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft 1. Belső adatvédelmi nyilvántartás célja: Belső adatvédelmi nyilvántartás az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft (székhely: 3600 Ózd

Részletesebben

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN INFORMÁCIÓ CSEPPEK Egy új otthonba költözés mindig izgalmakkal és várakozásokkal teli idôszak, a kellemes élmények mellett azonban számtalan teendôje is akad ilyenkor

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől

ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől ÁLTALÁNOS FOGYSZTÓI TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-jétől Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy 2009. október 1-jétől a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók megfelelő minőségű tájékoztatását (tájékoztatás

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM

150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM vonalkód helye 150. ÁLTALÁNOS FOGYASZTÓI KÉRELEM ÜGYSZÁM: Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez Érkeztetés helye E nyomtatványt letöltheti a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra Ügyszám: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: 455-4303 E-mail: ufi@fcsm.hu Honlap: www.fcsm.hu HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA

ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA ÜGYMENET LEÍRÁS MŰSZAKI IRODA Ügytípus Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Fakivágási engedély kérelem Rövid leírás Nagykőrös Város közigazgatási területén maximum 20 méter talpmélységű, 500 m3/év maximális

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Bank Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet Az OTP Bank Nyrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani.

Amennyiben az igénylő képviseletében meghatalmazott jár el, meghatalmazást kell benyújtani. Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információk; A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei. Igénybejelentő ESZ jogosult (20 alatti) nem

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő)

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése (A megfelelő rész kitöltendő) 6. SZÁMÚ MELLÉKLET Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A. Tel.: 94/331-199 Tulajdonosok (felhasználók) és/vagy díjfizetők személyében bekövetkezett változás bejelentése

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.02.) rendelete a településkép véleményezési eljárásról Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.21), a 12/2014.(VIII.28.) és a 12/2016.(IV.21.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben