PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési lehetőségeinek, módjainak, feltételeinek, az elbírálás menetének és az ütemezésének meghatározása. 1.2 A Szabályzat hatálya A szabályzat személyi, illetve szervi hatálya kiterjed Páty Község Önkormányzatára, valamint az általa lefolytatott részletfizetési elbírálás folyamatában, nevében eljáró, illetőleg az elbírálás folyamatába bevont személyekre. A szabályzat tárgyi hatálya a mindenkori közműfejlesztési hozzájárulási díjra tejed ki. 1.3 Alapfogalmak Kifejezés Meghatározás Szolgáltató Fogyasztó Lakossági fogyasztó Közületi fogyasztó Fogyasztási hely PVK Kft.: a vízközmű létesítmény üzemeltetésével, az ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízelvezetést végző jogi személy A PVK Kt.-vel szerződésben álló, a szolgáltatói szerződés alapján a szolgáltatást igénybevevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A fogyasztási hely tulajdonosa, aki lakossági ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatásra köt szerződést. Az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az adott fogyasztási helyre köt közületi ivóvíz- és szennyvízelvezetési szolgáltatási szerződést. Az az ingatlan, lakóépület, lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, ahol az ivóvíz és/vagy a szennyvíz bekötővezeték Fogyasztó felőli végpontja van. 1.4 Általános rendelkezések Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (III.30.) számú határozata értelmében a Páty Község Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmű hálózatra történő rácsatlakozás díja 1

2 (közműfejlesztési hozzájárulás) egyszeri alkalommal érvényesíthető. A közműfejlesztési hozzájárulás összegét a Páty Polgármesteri Hivatal számú elkülönített számlájára kell befizetni. A hozzájárulás kiegyenlítésére a rácsatlakozó természetes- vagy jogi személy részletfizetést vehet igénybe. A kérelem benyújtása és elbírálása díjmentes. A részletek fizetésének módja készpénz-átutalási megbízás ( sárga csekk ), banki átutalás, készpénz (Polgármesteri Hivatal Pénztárában befizetve). Készpénz-átutalási megbízás esetén Fogyasztó a csekkeken feltüntetett határidők szerinti sorrendben köteles fizetni. A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló igazolás csak a vízközmű és a csatornaközmű első részletének befizetése után adható ki. 2 Részletfizetés alanya Részletfizetési kérelem benyújtására jogosult lakossági, valamint közületi fogyasztó. Lakossági fogyasztó esetén a kérelmező lehet - ingatlan tulajdonosa; - ingatlan bérlője vagy egyéb jogcímen használója, csak abban az esetben, ha a tulajdonos hivatalos dokumentumban aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Fogyasztó nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeket, úgy a tulajdonos a Fogyasztó helyett helytállni köteles; - harmadik személy, aki átvállalja a tartozást az ingatlan tulajdonosától, ezt tulajdonos és harmadik személy aláírásával hivatalos dokumentumban elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a harmadik személy nem teljesíti a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeket, úgy a tulajdonos a harmadik személy helyett helytállni köteles. 2.1 Részletfizetés tárgya Részletfizetés kiterjed a víz- és csatornaközmű fejlesztési hozzájárulás díjának a teljes, a kedvezményekkel csökkentett, vagy a pótdíjakkal megnövelt összegére. A teljes díjat az 1. számú melléklet tartalmazza. Rácsatlakozóval szemben a szolgáltatóval való korábbi kapcsolatától függően alkalmazható kedvezmény, ill. egyéb lehetőség. Ezek mértékét 2. számú melléklet foglalja össze. 2.2 Részletfizetés feltételei Fogyasztó a részletfizetési kérelmét írásban kell rögzítse, és azt a Páty Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához eljuttatnia személyesen, postai úton, vagy en. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - kérelmező adatai (név, cím, telefonszám) - rácsatlakozás oka (új bekötés; önhibáján kívül lemaradt, már kötelezett; illegális rákötés, stb.) - kérelmező jellege (lakossági, közületi) - leendő fogyasztási hely címe, helyrajzi száma 2

3 - kérelmező rendelkezik-e már részletfizetési kedvezménnyel a Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.-nél - Nemzeti Adó- és Vámhivataltól által kiadott nemleges adóigazolás A kérelem befogadása után a közműfejlesztési hozzájárulási díj előzetes egyeztetése szükséges Kérelmezővel (kedvezmények, pótdíjak). Páty Község Önkormányzata a részletfizetés biztosítékaként egyéb polgárjogi biztosítékot kér. (pl.: jelzálogjog, készfizető kezesség stb.). 2.3 Elbírálás (PVK Kft.) A befogadott kérelmet adatgyűjtés után a Pénzügyi Iroda véleményezi, majd továbbítja a PVK Kftnek. Részletfizetési kérelmet kizárólag a PVK Kft. bírálhat el. A véleményezéshez és bírálathoz az alábbi adatok összegyűjtése szükséges: - kérelmező adatai (név, cím, telefonszám) - kérelmező jellege (lakossági, közületi) - rácsatlakozás oka (új bekötés; önhibáján kívül lemaradt, már kötelezett; illegális rákötés, stb.) - kedvezmény vagy lehetőség státusz (pl. illegális rákötés felderítése) - kérelmező rendelkezik már részletfizetési kedvezménnyel a Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.-nél - közületi kérelmező rendelkezik-e fennálló adó- vagy illeték tartozással Páty Polgármesteri Hivatal vagy Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé - lakossági kérelmező rendelkezik-e fennálló helyi adótartozással - lakossági kérelmező rendelkezik-e munkáltatói igazolással - közületi kérelmező esetén a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság állapota (pl. felszámolás alatt), Az elbírálás határideje a kérelem befogadásától számított 15 naptári nap. Az elbírálás eredménye nem automatikusan következik a tartozás paramétereitől. A döntést előre definiált esetminták (pl. felparaméterezett Excel táblázat) segítik. 2.4 Kizáró okok A részletfizetési kedvezményből kizárható az a kérelmező: - akinek adó- vagy illeték tartozása áll fenn Páty Polgármesteri Hivatal, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé - közületi kérelmezőt felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt tartanak nyilván 2.5 Ütemezés A részletfizetés ütemezése függ a kérelmező kategóriától (lakossági, közületi), rácsatlakozás okától, egyéb szempontokból (pl. szociális helyzet). 3

4 A fizetési készség bizonyítására kérelmező kezdő részletként egy összegben lakossági kérelmező esetén a mindenkor hatályos közműfejlesztési hozzájárulás mértékének 10%-át, közületi kérelmező esetén a hozzájárulás 50%-át kell, megfizesse. A részletek fizetésének határideje minden hónap 5. napja. Lakossági kérelmező esetén a részletfizetés futamideje 8 hónaptól 24 hónapig, közüzemi kérelmező esetén 6 hónaptól 12 hónapig terjedhet. Ezen szabályzatot Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 305/2011. (XII. 19.) számú határozatával jóváhagyta, és módosította a 96/2012. (IV.25.) számú határozatával. 4

5 1. számú melléklet A közműfejlesztési hozzájárulás díja A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (III.30.) számú határozata alapján Nettó Bruttó Ivóvíz Ft Ft Csatorna Ft Ft Összesen Ft Ft 5

6 2. számú melléklet Közműfejlesztési hozzájárulási díjon kategóriánként alkalmazható kedvezmények, lehetőségek Rácsatlakozó viszonya Kedvezmény, lehetőség Nettó Bruttó Új rácsatlakozók teljes ár Ft Ft Önhibájukon kívül lemaradtak, már 1/3-ad ár, az elfogadást Ft Ft kötelezettek követő 1 évig Illegális rákötést önkéntesen teljes ár + 2,5 év Ft +? Ft +? bejelentők csatornahasználati díj, december 31-ig. Illegális rákötések felderítéssel teljes ár + 5 év Ft +? ? csatornahasználati díj Önhibájukon kívül lemaradtnak minősül az a kérelmező, akinek a tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó végleges használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjában (illetve ezt követő 2 évig) nem volt biztosítható a csatorna-hálózatra való rákötés. 6

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet 20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség képviselőtestülete 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletként, valamint az elidegenítésükről, mint hasznosításáról szóló

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Szabályozási rendszer főcsoport: 3 Előző alapszám: 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Általános Szerződési Feltételek Változatszám: 2-6 Változás kelte: 2008-08-01 Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett:

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete

Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete Sásd Város Képviselő-testületének 4/2006.(III.31.) Ökr. számú rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az ivóvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról Dunavarsány Város

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.

I. Általános rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 14/2004. (IV.27. ) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő házingatlanok és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről (módosításokkal és kiegészítésekkel

Részletesebben

Törtel Község Önkormányzata 11./2008.(IX.11.) számú rendelete Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról A 14./2008.(X.30.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Művelési ág PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tapolca Város Önkormányzata és Lesencetomaj Község Önkormányzata, mint tulajdonos, pályázatot ír ki az alábbi volt honvédségi ingatlanok értékesítésére Sor szám Település Helyrajzi szám

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben