HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra"

Átírás

1 Ügyszám: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: Honlap: HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra (Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a Kitöltési útmutatót!) 3 1. Ingatlan adatai: Település neve: Irányítószám: Helyrajzi szám: Közterület neve: Közterület jellege (út, utca, tér stb.): Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 2. Igénylő adatai: 2/a. Természetes személy Ügyfélkód 1 : Telefon 1 : : 2/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó Adószám: - - Ügyfélkód 1 : Telefon 1 : : 2/c. Az igénylő ingatlanhoz fűződő jogállása Tulajdonos Bérlő Haszonélvező Kezelő Beruházó Egyéb ingatlanhasználó 1 Nem kötelező kitölteni. 1

2 3. Eljáró személy adatai: Az eljáró azonos az igénylővel 1 : Cím: Telefon: Ügyfélkód 2 : Az ingatlanhoz fűződő jogállás: Társasházi közös képviselő Tulajdonközösség képviselője Önkormányzati biztos Felszámoló Végelszámoló Egyéb meghatalmazott 4. Nyilatkozat az előzményről: Előzmény: volt volt Ha volt: Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem ügyszáma: Történt-e változás az adatokban? 5. Tulajdonos(ok) adatai 3 : Az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel 1 : 5/a. Természetes személy Ügyfélkód 2 : 5/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó Adószám: - - Ügyfélkód 2 : 5/c. Tulajdoni hányad: / 1 Kérjük, amennyiben a válasz, a tábla további részét is töltse ki! 2 Nem kötelező kitölteni. 2 3 Több tulajdonos esetén kérjük a társtulajdonosok adatait külön mellékletben megadni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó közgyűlési határozatot (jegyzőkönyvet) szükséges csatolni.

3 6. Fogyasztó adatai: A fogyasztó megegyezik az igénylővel 1 : 6/a. Természetes személy Ügyfélkód 2 : 6/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó Adószám: - - Ügyfélkód 2 : 7. Fizető (számlakötelezett) adatai: A fizető (számlakötelezett) megegyezik az igénylővel 1 : 7/a. Természetes személy Ügyfélkód 2 : 7/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó Adószám: - - Ügyfélkód 2 : 1 Kérjük, amennyiben a válasz, a tábla további részét is töltse ki! 2 Nem kötelező kitölteni. 3

4 7/c. Számlafizetés módja: Készpénz Postai utalvány Átutalás Beszedési megbízás Csoportos beszedési megbízás 8. Számlabemutatási címzett adatai: (pl. társasház esetén a közös képviselő) A számlabemutatási címzett megegyezik az igénylővel 1 : 8/a. Természetes személy Ügyfélkód 2 : 8/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó Adószám: - - Ügyfélkód 2 : 9. Haszonélvező adatai 2 : Lakcím/székhely: 10. Vagyonkezelő adatai 2 : Lakcím/székhely: 11. Ingatlant jellemző adatok: Az ingatlan vezetékes vízellátása megoldott: Az ingatlan szolgalmi jogosan csatornázott: 12. Műszaki adatok: 12/a. Építkezés célja 3 : 12/b. Meglevő építmény fő rendeltetése 3 : Tervezett építmény fő rendeltetése 3 : Meglevő építmény egyéb rendeltetése 3 : Tervezett építmény egyéb rendeltetése 3 : Tervezett építmény pontos megnevezése: 1 Kérjük, amennyiben a válasz, a tábla további részét is töltse ki! 2 Nem kötelező kitölteni. 4 3 Választás a Kitöltési útmutató alapján.

5 13. Adatok a kibocsátandó többletszennyvíz mennyiségének meghatározásához: Szennyvízelvezetés meglevő állapot 13/a. Lakóépület Meglevő lakások száma: db Elbontandó/átalakítandó lakások száma: db 13/b. Egyéb rendeltetésű építmény Előző évi, átlagos napi szennyvízkibocsátás: m³/nap Jelenlegi csúcs szennyvízkibocsátás: l/s Szennyvízelvezetés tervezett állapot 13/c. Lakóépület 40 m 2 -nél nagyobb, tervezett új lakások száma: db 40 m 2 -nél nagyobb, tervezett új lakások száma: db Összes tervezett lakásszám: db 13/d. Egyéb rendeltetésű építmény Tervezett, átlagos szennyvízkibocsátás: m³/nap Tervezett, csúcs szennyvízkibocsátás: l/s 14. Adatok az elvezetendő többletcsapadékvíz mennyiségének meghatározásához: Ingatlan nagysága: m² Ingatlan meglevő fedettsége: m² Ingatlan tervezett fedettsége: m² Tervezett csúcs csapadékvíz-kibocsátás: l/s 15. Adatok az elvezetendő egyéb vizek mennyiségének meghatározásához: Típusa: Talajvíz Rétegvíz Napi átlagos mennyisége: m³/nap Csúcs mennyisége: l/s 16. Épülő úszómedence adatai: Mérete: m³ Leürítés gyakorisága: alkalom/év 17. Csatolt mellékletek: Utolsó víz-, vagy szennyvízdíjszámla másolata Tulajdonos(ok) hozzájárulása, amennyiben eltér az igénylőtől Társtulajdonosok adatlapja, több tulajdonos esetén Közgyűlési határozat (jegyzőkönyv), társasház esetén Meghatalmazás, amennyiben az eljáró személy eltér az igénylőtől Jogerős építési határozat másolata Házi bekötővezeték bevizsgálási díj befizetését igazoló okmány Közös bekötéssel vagy szolgalmi jogos bekötéssel megoldott csatornabevizsgálási díj befizetését igazoló okmány 5

6 Nyilatkozatok: 1. A fenti ingatlan közműves szennyvízelvezetésére kiadott / ügyszámú építési hozzájárulás alapján a munkálatokat elvégeztem/elvégeztettem és.. -tól a házi csatornát használom. 2. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy: a) az ingatlanon a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében szereplő anyagok felhasználásával járó tevékenységet folytatok, továbbá, b) az ingatlanról kibocsátott szenny- és csapadékvíz minősége a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet alapján megfelel a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásainak. 3. Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, illetőleg a csatolt mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest, Igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása 6

7 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk e Kitöltési útmutatóval segítséget nyújtani a gyors és kényelmes ügyintézéshez. A hatékony adatfeldolgozás érdekében kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni. Az alábbi menüpontoknál kérjük, vegyék figyelembe a következőket: ad. 2. ad. 3. ad. 4. ad. 5. ad. 6. ad. 7. ad. 8. Az igénylő adatait tartalmazza. Igénylő az a természetes személy, gazdálkodó és egyéb szervezet, vagy egyéni vállalkozó, aki az ingatlan tulajdonosaként, vagy egyéb jogcímen használójaként, a vonatkozó jogszabályok szerint, az ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötését kezdeményezheti. Amennyiben az igénylő azonos az ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van, a kérelem benyújtásakor a tulajdonos(ok) hozzájárulását is szükséges csatolni, kivétel, ha a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Az igénylő nevében eljáró személy adatait tartalmazza. Az igénylő nevében eljáró személy lehet az a személy, aki az igénylő meghatalmazásával beadhatja a kérelmet és elviheti elkészült válaszlevelünket. Az előzményekre való utalást tartalmazza. Amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy történt változás az előzmény ügyben Szolgáltató hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest, akkor az menüpontokat kell kitölteni. A tulajdonos adatait tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Nem kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel. Több tulajdonos esetén a társtulajdonosok adatait külön mellékletben szükséges csatolni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó közgyűlési határozatot (jegyzőkönyvet) szükséges csatolni. Fogyasztó adatait tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben, úgy nyilatkoznak, hogy a fogyasztó személye eltér az igénylőtől. Fizető adatait tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a fizető személye eltér az igénylőtől. Számlabemutatási címzett adatait tartalmazza. Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a számlabemutatási címzett személye eltér az igénylőtől. ad Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. ad. 12/a. Építkezés célja. Az építkezés céljának meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni. ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, új bekötővezeték és/vagy házi csatornahálózat építésével ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, szolgalmi jogosan ingatlan bekötése törzscsatorna-hálózatba, közös bekötéssel meglevő, üzemelő bekötés bontása, új bekötés kiépítése meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) korszerűsítése/felújítása/átalakítása meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bővítése meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) funkcióváltása meglevő, üzemelő bekötés esetén, a meglevő építmény(rész) bontása és új építmény(rész) építése meglevő, üzemelő szolgalmi jogos vagy közös bekötés megszüntetése meglevő, üzemelő bekötése esetén úszómedence létesítése egyéb

8 ad. 12/b. Építmény rendeltetése. Az építmény rendeltetésének meghatározásánál, kérjük a megfelelő sorszámot feltüntetni. családi ház/lakás négylakásos, vagy annál kisebb társasház négylakásos, vagy annál kisebb közös tulajdonú lakóépület négylakásos, vagy annál kisebb értékesítési célú lakóépület négy lakásnál nagyobb, értékesítési célú lakóépület négy lakásnál nagyobb társasház négy lakásnál nagyobb bérház közösségi célú, nevelési, oktatási létesítmény közösségi célú, szociális létesítmény közösségi célú, egészségügyi létesítmény közösségi célú, kulturális, művelődési létesítmény közösségi célú sportlétesítmény közösségi célú, diákotthon-, kollégiumi létesítmény közösségi célú egyéb létesítmény gazdasági célú, ipari termelőüzem gazdasági célú, mezőgazdasági üzem gazdasági célú, kereskedelmi létesítmény gazdasági célú, vendéglátó-ipari létesítmény gazdasági célú, idegenforgalmi, szállodai létesítmény gazdasági célú irodaház, irodaépület gazdasági célú, egyéb szolgáltató létesítmény gazdasági célú egyéb létesítmény ismeretlen, vagy létezik ad Nem kell kitölteni, amennyiben a 4. menüpontban úgy nyilatkoznak, hogy történt változás a Szolgáltatói hozzájárulás-kérelemben megadott adatokhoz képest. ad. 17. Csatolt mellékletként kell még egyszer benyújtani azokat a dokumentumokat, amelyek a 4. menüpontban meghivatkozott előzményügy kapcsán be lettek adva és azokban változás történt. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük együttműködését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kivételes esetben további adatok bekérésére is szükség lehet, amit természetesen írásban jelzünk. 8

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország B E V A L L Á S az é p í t m é n y a d ó r ó l, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSÁHOZ Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 2011. március 01. hatállyal építményadó

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2013. december 15. napjától a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete KÉRELEM

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete)

pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) pótlap (kölcsönigénylés számú melléklete) A lenti iktatószámmal megjelölt kérelemben szereplő további felek részére! Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja.

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez A NYOMTATVÁNYCSOMAG 2012.06.15-TŐL ÉRVÉNYES Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi vállalkozás esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 2/1 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról) Adatlap

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben