MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak beszerzéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak beszerzéséhez"

Átírás

1 ML_140/2010-V.04. MŰSZAKI LEÍRÁS Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2014 Fedőlappal együtt 18 oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A műszaki leírás hatálya Normatív dokumentumok 3 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Nyomásszabályozó állomás technológiai főelemei Technológiai főelem csere engedélyezési és technikai követelményei Nyomásszabályozó állomás munkakörnyezeti feltételei Munkavégzési követelmények a nyomásszabályozó állomáson és környezetében Távfelügyeleti rendszer kezelésére vonatkozó követelmények Feliratok, jelölések, azonosítás 8 3. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 8 4. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA 8 5. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK 9 6. MINTADARABOK 9 7. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE 9 8. ZÁRADÉK 10 2/18 ML_140/2010-V.04.

3 1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1 A műszaki leírás hatálya Ezen műszaki leírás a földgázellátó rendszer részét képező nyomásszabályozó állomásokon éves beruházási program szerint elvégzendő főelem cserék beruházási, kivitelezési munkáinak beszerzésére vonatkozik. 1.2 Normatív dokumentumok Az ajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a szolgáltatás tulajdonságait, műszakiminőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a szolgáltatás beszerzés műszaki dokumentációját (ajánlatkérési dokumentáció, elfogadott ajánlat, szerződés) ezen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat valamint az alábbi dokumentumokat: 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről. 8/2002. (II.16) GM rendelet a potenciálisan robbanás veszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM- KM-MÉM-KVM együttes rendelet MSZ 1648:2000 MSZ :1982 MSZ EN 10204:2005 MSZ EN :2009 MSZ : _07_DU_ _08_DU_ _09_DU_ _12_DU_01 ML_10/2007 Műszaki leírás ML_59/2010 Műszaki leírás az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről Közszolgáltatású, vezetékes földgáz Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Közterületi nyomásszabályozó állomások Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai Robbanóképes közegek rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek. Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások Robbanásvédelmi dokumentáció Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére Szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez 3/18 ML_140/2010-V.04.

4 ML_170/2012 Műszaki leírás ML_174/2013 Műszaki leírás Nyomásszabályozó állomás biztonsági lefúvató vezeték végződésének vagy teljes lefúvató vezeték cseréjére vonatkozó kivitelezési munkák Nyomásszabályozó állomások karbantartására vonatkozó szolgáltatások beszerzésére A Technológiai Utasítások a megrendelő honlapján, a következő címen érhető el: 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2.1 Nyomásszabályozó állomás technológiai főelemei A nyomásszabályozó állomáson az alábbi technológiai gépészeti elemek minősülnek főelemnek: fő gázáramlásba épített elzáró szerelvény, nyomásszabályozó berendezés és tartozékai (vezérlő egység) biztonsági lefúvató szelep biztonsági gyorszár 2.2 Technológiai főelem csere engedélyezési és technikai követelményei A nyomásszabályozó állomáson a bányafelügyeleti hatóság (bányakapitányság) építési engedélye nélkül, a hatósághoz történő utólagos bejelentéssel végrehajthatók az alábbi munkálatok, amennyiben az új főelem az eredetivel megegyező funkciójú, nyomásfokozatú, illetve teljesítményű (nem követelmény, hogy az új főelem a lecserélt technológiai elemmel azonos gyártmányú, típusú, beépítési méretű stb. legyen). a főelemek cseréjére kiterjedő részleges nyomásszabályozó állomás felújítása, a főelem csere végrehajtásához kapcsolódóan szükségessé váló beépítési hely átalakítás a (pld. az új főelem eltérő beépítési mérete miatt). Az új főelemnek biztosítania kell az eredetivel azonos vagy attól kedvezőbb működési paramétereket, vagy azok beállíthatóságát, és meg kell felelni az ML_10/2007 Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére című műszaki leírás vonatkozó, a főelem tulajdonságait előíró konstrukciós és műszaki követelményeinek. Az új főelem működésének összhangban kell lennie a nyomásszabályozó állomás egyéb technológiai elemeivel, részeivel, és biztosítania kell mindazokat a technológiai kapcsolatokat, feladatokat és feltételeket, amellyel az eredeti nyomásszabályozó állomás rendelkezett, vagy amelyeket az eredeti főelemek elláttak (pld. társ nyomásszabályozó állomásokkal való rendszerösszhang, meglévő távfelügyeleti kapcsolat megmaradása vagy megadott távfelügyeleti rendszerkapcsolatra való alkalmasság). A lefúvató szelep, és/vagy lefúvató vezeték, és/vagy lefúvató vezeték végződés cseréjére is kiterjedő felújítás esetében a robbanásveszélyes zóna méreteinek változását a megvalósulási dokumentációban szerepeltetni kell. A lefúvató vezetékvégződés kialakítása feleljen meg a ML_170/2012 Nyomásszabályozó állomás biztonsági lefúvató vezeték végződésének vagy teljes lefúvató vezeték cseréjére vonatkozó kivitelezési munkák című műszaki leírás vonatkozó követelményeinek. A főelem cserés felújításnál a nyomásszabályozó állomás technológiai csőszakaszai nyomás- és gázmentesíthetőségének biztosítottnak kell lenni. Kétágas nyomásszabályozó állomás esetén a kivitelezési munkákat nyomásszabályozó áganként, lehetőleg az egyik ág üzemelésének fenntartása mellett kell elvégezni. 4/18 ML_140/2010-V.04.

5 A pályázati ajánlatnak a felújítási munka műszaki, technikai információit olyan részletességgel kell tartalmaznia, amelyből a követelményeknek való megfelelőség egyértelműen elbírálható (pld. kapcsolási vázrajz, technikai leírások, készülék műszaki ismertetők stb.). 2.3 Nyomásszabályozó állomás munkakörnyezeti feltételei A nyomásszabályozó állomás az MSZ 1648:2000 szabvány szerinti közszolgáltatású vezetékes földgáz nyomásának csökkentését végző gáztechnológiai gépészeti rendszer, amely lehet épületben, lemezszekrényben vagy földbe süllyesztett aknában elhelyezett. A nyomásszabályozó állomás a szállított belső közeg alapján a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerinti A tűzveszélyességi osztályú fokozottan tűz és robbanásveszélyes létesítmény. A nyomásszabályozó állomás az MSZ EN :2009 szabvány szerinti 2. robbanásveszélyes zóna-besorolású létesítmény, mivel a működő gáztechnológiai gépészeti rendszer normál üzemelési körülmények között zárt rendszert képez, a belső légtérbe földgáz kiáramlás várhatóan nem fordul elő, de ha mégis előfordul, akkor csak rövid ideig marad fenn. Az üzemi nyomás nem megengedett mértékű megemelkedése esetén a többlet gázmennyiség - szintén zárt rendszerben - egy biztonsági lefúvató csővezetéken keresztül, a nyomásszabályozó állomás határoló falain kívülre, a külső légtérbe van kivezetve. A biztonsági lefúvató vezeték kilépő csővége körüli légtér, amely a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció M-02 melléklete szerinti elhelyezkedésű és kiterjedésű, ugyancsak 2. robbanásveszélyes zóna-besorolású. A nyomásszabályozó állomás körül - a határoló fal felületétől számítva az MSZ :1982 szabvány szerinti védőtávolság van megállapítva, amely biztonsági övezetként működik. A munkavégzés a nyomásszabályozó állomás elkerített területén belül a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti védőzónában és az MSZ EN :2009 szabvány szerinti 2. robbanásveszélyes zónában történik, amelyre a vonatkozó követelményeket a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmazza. 2.4 Munkavégzési követelmények a nyomásszabályozó állomáson és környezetében Általános munkavégzési követelmények A nyomásszabályozó állomáson történő tevékenységek követelményeit általánosan a 2201_09_DU_01 TT3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások technológiai utasítás szabályozza. A nyomásszabályozó állomáson végzett munkálatokra vonatkozó általános munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményeket az ML_59/2009 Szolgáltatás beszerzésre vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez című műszaki leírás tartalmazza, amely követelményeket a kivitelezési munka során be kell tartani. A nyomásszabályozó állomáson főelem cserével járó karbantartási, javítási, valamint részleges főelem cserés felújítási munkákat kizárólag a kivitelezési munkák elvégzésével szerződés keretében megbízott vállalkozó végezhet. A nyomásszabályozó állomásokon csak munkavégzésre alkalmas és a munka elvégzésével megbízott, megfelelő létszámú munkavállaló dolgozhat. A munkavállalók szakképesítésére vonatkozó követelményeket az ML_174/2013 Nyomásszabályozó állomások karbantartására vonatkozó szolgáltatások beszerzésére című műszaki leírás tartalmazza. 5/18 ML_140/2010-V.04.

6 Az alkalmazható termelő- és védőeszközöknek, a gyújtóforrás értékelésnek és megtiltásának, a menekülési útvonalak biztosításának meg kell felelni a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció követelményeinek. A munkálatokkal érintett nyomásszabályozó ágon ezen műszaki leírás 1. sz. mellékletét képező Munkaterület átadási és visszavételi jegyzőkönyv 1. pontja szerinti eljárás lefolytatását követően kezdhető meg a munkavégzés. A megrendelő üzemeltető szervezete a kivitelezés munkakörnyezetének megfigyelésére, a munkalégtér gázkoncentrációjának ellenőrzésére helyszíni irányítót biztosít. A kerítéssel körülvett területre (a védőzónán belülre) belépni és a területen belül, valamint a nyomásszabályozó állomás határoló falán és a határoló falakon belül kizárólag a helyszíni irányító engedélyével és felügyeletével lehet a munkát megkezdeni. A munkálatok megkezdése előtt a meglévő technológiai állapotot a vállalkozónak fényképfelvételeken kell dokumentálnia. A nyomásszabályozó állomáson a kivitelezési munkát a kivitelező felelős műszaki vezetőjének kell irányítania. A felelős műszaki vezető tevékenysége a kivitelező szerződésében vállalt kivitelezési tevékenységének vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. A nyomásszabályzó állomáson végzett munkálatokról építési napló vezetése kötelező, függetlenül attól, hogy az adott munkánál a vonatkozó rendelkezések esetleg nem teszik kötelezővé az építési napló vezetését. A felelős műszaki vezető nevét, illetve annak minden változását a munkálatok kezdetén az építési naplóban rögzíteni kell. A nyomásszabályozó állomás biztonsági övezetében, illetve elkerített telekterületén belül nyílt lánggal járó munkatevékenységet végezni (pld. hegesztés) csak tűzgyújtási engedéllyel lehet. A nyílt lánggal járó tevékenységet végző munkavállalónak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. A munkálatokhoz nem tartozó gyújtóforrást (pld. gyufa, öngyújtó) bevinni, illetve gyújtóforrást jelentő tevékenységet (pld. dohányzás) végezni a biztonsági övezetben, illetve az elkerített telekterületen belül TILOS! A tűzgyújtási és veszélyes munkavégzési engedélyt a kivitelező erre jogosult képviselőjének kell kiállítania, valamint a megfelelő munka és védőeszközöket biztosítani. A munkavégzésre vonatkozó engedélyben rögzíteni kell minden adatot, előírást és részletet, amely alapján a munkakörnyezet, az elvégzendő feladat, az elvégzendő feladat személyi, tárgyi és biztonsági feltételei, követelményei egyértelműen azonosíthatóak. A tűzgyújtási és veszélyes munkavégzési engedélyt a TIGÁZ-DSO Kft. helyszíni irányítójának be kell mutatni! A munkavégzés helyszínének sajátosságai alapján a helyszíni irányító jogosult kiegészítő feltételeket meghatározni és azt az engedélyre rávezetni. A kivitelezőnek a főelem cserés felújítási munkákra művelettervet kell készíteni és gondoskodni kell arról, hogy a végrehajtásban résztvevők a művelettervben foglalt követelményeket és feladatokat megértsék, ismeretüket elsajátítsák. A munkálatok a veszélyes munkavégzési engedélyben és a művelettervben előírt feltételek, követelmények és előírások betartásával végezhetők. A munka megkezdése előtt, illetve a munkavégzés ideje alatt a TIGÁZ-DSO Kft. helyszíni irányítója folyamatos gázkoncentráció méréssel biztosítja a helyszínt. A munkavégzés során be kell tartani a 2201_12_DU_01 Robbanásvédelmi dokumentáció pontjában meghatározott gázkoncentráció értékekhez rendelt intézkedéseket. Amennyiben a főelem cserével járó munkavégzés a nyomásszabályozó állomás leállításával jár gázszünetet okoz -, akkor a 2201_08_DU_01 TT 2000 Gázelosztó hálózat üzemeltetés című technológiai utasítás vonatkozó követelményei szerint kell az érintett felhasználókat kiértesíteni, illetve a gázvisszaadást elvégezni. 6/18 ML_140/2010-V.04.

7 A kivitelezési munkák befejezésekor a vállalkozónak bejelentést kell tenni a megrendelő felé a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba lebonyolításra. A műszaki felülvizsgálat ezen műszaki leírás 3. sz mellékleté képező Nyomásszabályozó állomás főelem cserés részleges rekonstrukciója, Nyomáspróba- és műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv, Ideiglenes használatba vételi engedélyen kerül dokumentálásra. Amennyiben csak szerelvény csere történt, a nyomáspróba üzemi nyomáson, a kötési helyek habzószeres próbával történő ellenőrzésével végrehajtható. Ha a munkálatok során meglévő csőszakasz átalakítása vagy új csőszakasz beépítése történik, a csőszakaszt szilárdsági nyomáspróbának is alá kell vetni. A technológiai elem szilárdsági nyomáspróbája a technológiai rendszerből kiszerelt állapotban (műhelykörülmények között) is elvégezhető. A nyomáspróba elvégzését ezen műszaki leírás 3. sz. mellékletén vagy külön jegyzőkönyvben bizonylatolni kell. Az eredményes műszaki felülvizsgálatot és az ideiglenes használatbavételi engedély kiadását követően az elkészült technológiai részt a megrendelő gáz alá helyezi és az új nyomásszabályozó készülék beszabályozása elvégezhető. A beszabályozás elvégzését ezen műszaki leírás 2. sz mellékletét képező Beszabályozási adatlapon kell dokumentálni. A nyomásszabályozó ág/ak/ felújítását követően a létesítményre vonatkozó Munkaterület átadási és visszavételi jegyzőkönyv (1. sz. melléklet) 2. pontja szerint veszi vissza a megrendelő a vállalkozótól a munkaterületet és a teljes technológiai rendszert üzemeltetésre. A kivitelezési munkák befejezésekor az elkészült új állapotot a vállalkozónak fényképfelvételekkel kell dokumentálnia. A nyomásszabályozó állomás (nyomásszabályozó ágak) teljes felújítását a vállalkozónak készre kell jelenti a megrendelő felé. A megrendelő külön eljárás keretében, ezen műszaki leírás 4. sz. mellékletét képező Teljesítés igazolási jegyzőkönyvön ismeri el a teljesítés megfelelőségét. A kiszerelt technológiai elemek elszállításáról és további kezeléséről (javítás vagy hulladékgyűjtő helyen történő elhelyezés) a kivitelezőnek kell gondoskodnia a megrendelővel történt előzetes egyeztetés szerint Zárt gáztechnológiai rendszer megbontásával járó munkák kiegészítő követelményei A nyomásszabályozó állomás zárt, nyomás és gáz alatt lévő gáztechnológiai rendszerének megbontásával járó felújítási munkálatot az érintett gáztechnológiai rész előzetes kiszakaszolása, nyomás- és gázmentesítése után kezdheti el a kivitelező. A kiszakaszolást, a nyomás- és gázmentesítési munkákat, valamint - a felújítási munka elvégzését követően - az újbóli gáz alá helyezést a megrendelő területileg illetékes üzeme végzi a 2201_09_DU_01 TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások című technológiai utasítás fejezetének vonatkozó követelményeinek betartása mellett. A kiszakaszolás, a nyomás- és gázmentesítés, valamint az újbóli gáz alá helyezés során a helyszíni szakfelügyeletet, valamint a helyszíni irányítási feladatokat a TIGÁZ-DSO Kft. helyszíni irányítója látja el. Ha a munkával érintett technológiai rész gázmentesítése csak a technológiai rendszer megbontásával végezhető el, a TIGÁZ-DSO Kft. helyszíni irányítójának irányításával, és felügyeletével a kivitelező is elvégezheti a nyomásmentesített technológiai rész megbontását. 7/18 ML_140/2010-V.04.

8 2.5 Távfelügyeleti rendszer kezelésére vonatkozó követelmények Amennyiben a kivitelezési munkákkal érintett nyomásszabályozó állomáson távfelügyeleti rendszer üzemel, akkor a mérő-adatgyűjtő rendszerrel kapcsolatosan a kivitelezési munkát végző vállalkozó semmilyen műveletet nem végezhet. Ha a nyomásszabályozó állomáson a távfelügyeleti rendszer ideiglenes üzemen kívül helyezése vagy leszerelése szükséges, abban az esetben a műveleteket csak a TIGÁZ-DSO Kft. területileg illetékes, az adott munkára kijelölt munkavállalója, vagy a távfelügyeleti rendszert üzemeltető vállalkozó (vagy alvállalkozó) végezheti el. A TIGÁZ-DSO Kft. részéről a távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos műveletek elvégzésére csak olyan munkavállaló jogosult, aki rendelkezik sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelője vagy robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ-s szakképesítések valamelyikével, valamint igazoltan részt vett a távfelügyeleti rendszer üzemeltetője által tartott oktatáson, és a szükséges ismeretekkel rendelkezik. 2.6 Feliratok, jelölések, azonosítás A csereként beépített technológiai főelemeknek termékazonosító feliratokkal, jelölésekkel kell rendelkeznie. A CE jelöléssel rendelkező terméken a szabványos formátumú jelölést el kell helyezni, ha a termék geometriai mérete alapján az elhelyezés biztosított. Az új technológiai főelemek és a kapcsolódóan beépített egyéb elemek, csőelemek külső felületi színjelölésének meg kell felelni az alábbi követelményeknek. A nyomásszabályozó állomások berendezéseit a szállított gáznak megfelelő (sárga színnel) tartós és időálló jelöléssel kell ellátni. A primer nyomás alatti csővezeték szakaszok színe RAL 1023, a szekunder nyomás alatti csővezeték szakaszok színe RAL 1016 legyen. A nyomásszabályozó berendezés összes, normál üzemben levegőt tartalmazó csővezetékét kék színűre kell festeni. A kék szín árnyalata RAL Ha a főelem csere a nyomásszabályozó állomás belső terében elhelyezett vonalas csőkapcsolási vázlatrajzot módosítja, akkor jól látható helyen, időtálló módon el kell helyezni az új, legalább A4 méretű csőkapcsolási vázlatrajzot. Szekrényes nyomásszabályozó állomás esetében az ajtó belső felületére rögzítve kell elhelyezni. A vonalas csőkapcsolási vázlatrajzon szereplő azonosító jeleket, jelöléseket a berendezések megfelelő részein (főelemeken, szerelvényeken, stb.) is maradandó módon el kell helyezni (pld. festés, szerelvényjelölő tábla). 3. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Az elvégzett munkára és a beépített főelemekre vonatkozó jótállási kötelezettség a szolgáltatás teljesítésétől számítva legalább 2 év. A szavatossági kötelezettség időtartama az elvégzett munkára és a beépített főelemekre egyaránt a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti időtartam (10 év). A csereként beépített főelemek élettartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. A vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa cserélt főelemek javításához, karbantartásához, kalibrálásához szükséges alkatrészek a teljes élettartam alatt biztosítottak legyenek a TIGÁZ-DSO Kft., vagy az általa megbízott javító, karbantartó, kalibráló szervezet részére. 4. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA Ajánlatadásnál a pályázó a műszaki-biztonsági követelményeknek való megfelelését az ML_59/2010 Szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez című műszaki leírás 2. sz. és 3. sz. mellékletének az ajánlathoz történő csatolásával tanúsítja. 8/18 ML_140/2010-V.04.

9 A kivitelezési munkák elvégzésekor a megvalósított munka megfelelőségét jelen dokumentum 4. sz. mellékletével tanúsítja a kivitelező. A tanúsító irat mellékletét kell képezzék a következő dokumentumok: jelen dokumentum 1. sz., 2. sz. és 3. sz. melléklete kitöltve, az érintett felek által aláírva, helyszínrajz, az érintett nyomásszabályozó állomás kapcsolási vázlatrajza a megvalósított állapotról, a lefúvató vezeték körüli robbanásveszélyes zóna méreteinek változására vonatkozó számítás és vázlatrajz (amennyiben lefúvató szelep, és/vagy lefúvató vezeték, és/vagy lefúvató vezetékvégződés cseréje is történt) mutassa be a pályázó, hogy a zónabesorolás számítását milyen kompetenciával rendelkező személy végzi. kivitelezői nyilatkozat, építési napló, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, beépített technológiai főelemek készülék gépkönyve (2 db), kezelési-karbantartási utasítása, a kivitelezési munkák során beépített termékek vizsgálati bizonylatai (a földgázzal közvetlenül érintkező termékeknél MSZ EN 10204:2005 szabvány szerinti legalább 3.1 típusú vizsgálati bizonylat), hegesztési munkák dokumentációja, amennyiben hegesztés történik (hegesztési vázlat, hegesztési napló, hegesztő bizonyítvány, hegesztés irányító nyilatkozat, varratvizsgálati jegyzőkönyv, hegesztőgép vizsgálati lap), fényképfelvételek a felújítás előtti és felújítást követő állapotról, kapcsolódó kivitelezési iratok (jegyzőkönyvek stb.), Nyilatkozat a kivitelezési munkákra és a kivitelezési munkák során beépítésre kerülő főelemekre vállalt jótállási és szavatossági kötelezettségekről ezen műszaki leírás 3. pontjának megfelelően. Nyilatkozat a kivitelezési munkák során beépített főelemek élettartamáról ezen műszaki leírás 3. pontjának megfelelően. Nyilatkozat a vállalkozó által cserélt főelemek javításához, karbantartásához, kalibrálásához szükséges alkatrészek biztosításáról a teljes élettartam alatt ezen műszaki leírás 3. pontjának megfelelően. 5. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A pályázati dokumentációhoz az ajánlattevőnek a megajánlott szolgáltatásra a következő dokumentumokat kell csatolnia: ezen műszaki leírás 4. pontja szerint az ajánlat adáshoz előírt megfelelőség-tanúsítási dokumentumok. 6. MINTADARABOK A műszaki leírás tárgya miatt a pályázathoz mintadarab szolgáltatást nem kell teljesíteni. 7. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE Érvénytelennek minősül az ajánlat, ha az 5. pontban foglaltaknak nem felel meg. 9/18 ML_140/2010-V.04.

10 8. ZÁRADÉK Jelen műszaki leírás visszavonásig, illetve új verzió kiadásáig marad érvényben. A műszaki leírás, a kiadásának dátumától számított egy éven belül automatikusan felhasználható. Amennyiben ez az időtartam az egy évet meghaladja és egy beszerzési igény érinti a műszaki leírást, akkor a dokumentum felülvizsgálatát kell kérni a dokumentumírótól. A műszaki leírás felülvizsgálatára vagy aktualizálására vonatkozó igényt a dokumentum írójának kell jelezni, az adott beszerzési folyamat tervezett indítása előtt legalább két hónappal. Tartalmi változás esetén a dokumentum új verziószám alatt ismételten kiadásra kerül. Amennyiben változtatás nem indokolt, a műszaki leírás változatlan verziószámmal érvényben marad. Dokumentum szerkesztő: Horváth Gábor Munkakör: Központi műszaki munkatárs Elérhetőség: (52) Hajdúszoboszló, február 10. TIGÁZ-DSO Kft. ügyvezető Soós Gábor TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés vezető Bán Zoltán 10/18 ML_140/2010-V.04.

11 1. számú melléklet Munkaterület átadási és visszavételi jegyzőkönyv Tárgy: A település. utca hsz. hrsz-ú nyomásszabályozó állomás területének és gáztechnológiai berendezéseinek főelem cserés felújítási munkálatok elvégzésére történő átadása és a kivitelezési munkák befejezését követő visszavétele. 1. Munkaterület átadás kivitelezési munkák megkezdéséhez Átadás időpontja:.. év hónap nap Jelen vannak: Vállalkozó részéről:.. Megrendelő részéről: Vállalkozó és Megrendelő képviselői a munkaterületet megtekintették, munkakezdést akadályozó körülményeket nem állapítottak meg, a munkaterületet a biztonságos munkavégzésre alkalmasnak minősítik. Vállalkozó a munkaterületet munkavégzésre átveszi. Vállalkozó a munkálatokat a sz. vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, a munkálatokra vonatkozó dokumentációk (kivitelezési dokumentáció, műveletterv, veszélyes munkavégzési engedély, tűzgyújtási engedély, a Megrendelő által előírt munka-, tűz és környezetvédelmi követelmények) szerint valamint a Megrendelő helyszíni felügyeletet ellátó képviselőjének előírásait, utasításait betartva köteles végezni. Köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a munkavállalói a munkavégzési követelményeket a munkálatok megkezdése előtt megismerjék, elsajátítsák. Munkavégzésre vonatkozó külön követelmények, előírások:. Vállalkozó képviselője Megrendelő képviselője 11/18 ML_140/2010-V.04.

12 2. Munkaterület visszavétele kivitelezési munkák befejezését követően Visszavétel időpontja:.. év hónap nap Jelen vannak: Vállalkozó részéről:.. Elvégzett munkák: Megnevezés Technológiai főelemek azonosító adatai Megrendelő részéről: Mennyiség Megnevezés Új főelem Lecserélt főelem Típus Gyárt.sz. Típus Gyárt.sz. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy az elvégzett munka illetve munkarészek a vonatkozó műszaki-biztonsági, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelnek. A nyomásszabályozó állomás beszabályozási értékeit a BESZABÁLYOZÁSI ADATLAP tartalmazza. A nyomásszabályozó állomás biztonságosan használatba vehető, üzemeltethető, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására alkalmas. Megjegyzések:. Vállalkozó képviselője Megrendelő képviselője 12/18 ML_140/2010-V.04.

13 BESZABÁLYOZÁSI ADATLAP 2. sz. melléklet Hely:. Üzemeltető:... D tár. Hely:. Karbantartó:... Felelős vezető:. Típus: Gyári száma: Primer nyomás: bar I. ág II. ág Nyomásszabályozó: Típusa: Gyári száma: Típusa: Gyári száma: Pü: bar Pü: bar Kerülő ág Gázszűrők: Típusa: Típusa: Típusa: Gyári száma: Gyári száma: Gyári száma: Biztonsági gyorszár: Típusa: Gyári száma: Típusa: Gyári száma: Zárási adatai P felső: bar P felső: bar P alsó: bar P alsó: bar Biztonsági lefúvató Típusa: Típusa: Típusa: Gyári száma: Gyári száma: Gyári száma: Nyitó nyomás: P lef: bar P lef: bar P lef: bar Regisztrálók: Típusa: Típusa: Típusa: Gyári száma: Gyári száma: Gyári száma: Kalibrálás dátuma: Kalibrálás dátuma: Kalibrálás dátuma: Mérési tart.: bar Mérési tart.: bar Mérési tart.: o C Gázmérők: Típusa: Típusa: Korrektor: Gyári száma: Gyári száma: van nincs Hitelesítés dátuma: Hitelesítés dátuma: van nincs Átadó: nyomásszabályozó karbantartó Átvevő: (név)felelős vezető Kelt: év hó nap Tárgy: Munkát végzők:.. nyomásszabályozó karbantartó. nyomásszabályozó karbantartó.. nyomásszabályozó karbantartó.. nyomásszabályozó karbantartó Megállapítások, egyéb feljegyzések a hátoldalon. 13/18 ML_140/2010-V.04.

14 Nyomásszabályozó állomás főelem cserés részleges rekonstrukciója Nyomáspróba- és műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv, Ideiglenes használatba vételi engedély 3. sz. melléklet Az eljáráson részt vevők:... részéről... TIGÁZ-DSO Kft. részéről... A BERUHÁZÁS ADATAI: PST elem:... Építés helye:... település... utca... házszám... hrsz Nyomásszabályozó jellemzői: Típus: ; üzemnyomás:./.bar; Kialakítás: Épületben elhelyezett szekrényes föld alatti**; egyágas kétágas** Beruházás tartalma: cserélt/felújított fődarab megnevezése típusa gyári száma Beruházás határai (kizárás helye, módja) NYOMÁSPRÓBA: Nyomáspróba leírása (nyomáspróbázott technológiai részek):.... Szilárdsági nyomáspróba értéke :....bar Tömörségi nyomáspróba értéke:....bar Nyomáspróba időtartama: Nyomáspróba időtartama: Nyomáspróba értékelése: a lefolytatott nyomáspróba SIKERES SIKERTELEN* Megjegyzés: Egyéb vizsgálatok (leírás, vizsgálati dokumentum száma, eredménye). MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT: A fenti paraméterekkel, a... számú, keltű elosztói engedélyesi nyilatkozat alapján elvégzett részleges rekonstrukciót kivitelező elkészítette. TIGÁZ-DSO Kft. jelenlévő képviselője a munkavégzést, a beépített anyagokat és az előírt vizsgálatokat ellenőrizte. A nyomásszabályozó állomás ÜZEMBE HELYEZÉSRE ALKALMAS NEM ALKALMAS* Kelt: Kivitelező képviselője TIGÁZ-DSO Kft. képviselője 14/18 ML_140/2010-V.04.

15 IDEIGLENES HASZNÁLATBA VÉTELI ENGEDÉLY A nyomásszabályozó állomás részleges rekonstrukciója az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 3. -a, szerint történt. A munka felülvizsgálatát és ellenőrzését a 80/2005.(X.11.) GKM rendelet VII. fejezetének előírásai szerint végeztük. Fentiek alapján a létesítmény i d e i g l e n e s h a s z n á l a t b a v é t e l é t 6 0 n a p r a e n g e d é l y e z e m Az ideiglenes üzemeltetés ideje alatt a vezetéken el kell végezni mindazokat az eseti és rendszeres vizsgálatokat, ellenőrzéseket, melyeket TIGÁZ-DSO Kft. technológiai és minőségirányítási utasításai előírnak, el kell végezni az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 34. szerinti bányafelügyeleti bejelentést az építési munkák befejezéséről, az engedély érvényességi idején belül a 0703_01_DF Elosztó vezetéki fejlesztések megvalósítása című folyamatleírás előírásai szerint ki kell adni a végleges használatba vételi engedélyt. Kelt, * az érvénytelen rész áthúzandó ** a megfelelő aláhúzandó... (engedélyező neve, beosztása) 15/18 ML_140/2010-V.04.

16 TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV 4. sz. melléklet Készült: év... hó n a TIGÁZ-DSO Kft. hivatalos helyiségében (... ) Jelen vannak:... (Vállalkozó részéről),... (Megrendelő részéről beruházási műszaki ellenőr) Tárgy:... település... út, utca... hsz,... hrsz ingatlan gázellátását biztosító... nyomású gázelosztó vezeték / gázfogadó, nyomásszabályozó állomás tervezése, kivitelezése A tárgyi munka építési hatósági engedély köteles/ nem építési hatósági engedély köteles. 1./ A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos információk: - Vállalkozó neve:... (a továbbiakban: Vállalkozó), - Vállalkozó címe:..., - szerződés száma:..., - szerződés kelte:..., - szerződött határidő:..., - módosított szerződéses határidő:..., - tényleges teljesítés dátuma:..., - késedelmes napok száma:..., - módosított szerződéses száma:..., - módosított szerződés kelte:..., 16/18 ML_140/2010-V.04.

17 2./ A teljesítéssel kapcsolatos információk: A szerződött és a megvalósult állapot között eltérés van/nincs. Az eltérés mértéke jelentős/nem jelentős. A késedelem, akadályoztatás ismertetése: A Megrendelő képviselőjének álláspontja a késedelmes teljesítéssel kapcsolatosan:... hogy az a Vállalkozónak részben :... nap., / teljes mértékben felróható minek alapján a kötbérezést javasolja/ nem javasolja az alábbiak szerint. A szerződés. pontjának értelmében a késedelmi kötbér összege a következő: Ft./nap... nap=... Ft., azaz forint,-. Az előbbiekben kiszámolt kötbér összeggel a Vállalkozó egyetért/ nem ért egyet. A munkálatok vezeték-/ használati jogot érintettek/ nem érintettek. A komplett vezetékjogi dokumentáció bejegyzés alkalmas állapotban 20...,... hó n került leadásra a... -i Fejlesztési régió részére. A szerződés. pontjában leírt, a számlázához szükséges dokumentumok rendelkezésre állásának időpontja: 20...,... hó... 3./ Összegzés: A A Vállalkozó a... számú vállalkozási szerződésben leírtakat 20...,... hó n teljesítette teljes körűen, ezért a... Ft., azaz... forint,-. nettó összegű vállalkozói számla benyújtására jogosult, melynek kifizetését a garanciális fedezetre szolgáló összeg(ek) visszatartásával javasolja. B A Megrendelő képviselője a benyújtott vállalkozói számla kifizetését... Ft., azaz azaz javasolja. forint,-. kötbér összeg levonásával,... Ft., forint,- összeggel és a garanciális fedezetre szolgáló összeg(ek) visszatartásával 17/18 ML_140/2010-V.04.

18 4./ További intézkedések: A Megrendelő képviselője a Vállalkozó megszerzett minősítésének felülvizsgálatát javasolja/ nem javasolja. A jegyzőkönyvben leírtakkal egyetértünk Vállalkozó részéről (név: olvasható) Vállalkozó részéről (név: olvasható) Megrendelő részéről (név: olvasható) Megrendelő részéről (név: olvasható)... Fejlesztési Régió vezető (név: olvasható) 18/18 ML_140/2010-V.04.

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére ML_11/2007-V.06. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2012 Fedőlappal együtt 11 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3 1.1 A műszaki

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére ML_10/2007-V.08. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2014 Fedőlappal együtt 12 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3 1.1 A műszaki

Részletesebben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben

Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Változások a gázelosztás biztonsági követelményeiben Kerekes Ferenc Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság elnöke Az előadás szól a 1. A biztonsági szabályzat szükségességéről 2. A 80/2005. (X. 11.) GKM

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24. Amiről szó lesz: - A

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2009. 09. 07. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai

Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázelosztó vezetékekrıl készített szakértıi vélemények tanulságai Gázláng Mérnökiroda Szeged Aszódi János DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2010. április 7.-8. 1 A Bányatörvény által meghatározott eljárás

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára! Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA

TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA TvMI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA ddd Országos Tűzvédelmi Konferencia 2016. november 15. Siófok, Hotel Magistern Sinkó László Hesztia Kft. kereskedelmi igazgató Bevezető 12. Tűzvédelmi

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai 1 Koza László 2 Jellemzően előforduló esetek Pébégáz rendszerek - palack - palackcsoport - tartály (fűtőgáz és LPG) - településellátó rendszerek Földgáz

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST

Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Mérőeszközök kezelése MF 15.ST Készítette: Kocsárdi József Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya MIB vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész Vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2016. évi IX. törvény - a behajtási költségátalányról - 2013.

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások 1) rész: Autóbusz-trolibusz kardánkapcsolatok javítása, felújítása: 1.1. Kardántengelyek

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben