Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági felhívás gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára!"

Átírás

1 Lakossági fhívás gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatára! Ezúton tájékoztatom a gáz csatlakozó vezetékk rendkezőket, hogy szeptember 1-jén lépett hatályba a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendet, amy kötez minden lakost, hogy végeztesse a gáz csatlakozó vezetékek és fhasználói berendezések műszaki-biztonsági fülvizsgálatát. Az ső határidő december 31. Az alábbiakban részletesen tájékoztatást adunk a fülvizsgálati kötezettségről, valamint tájékoztatásul közzétesszük azt a jegyzőkönyvet, amyet f kl vennie a vizsgálatot végző szakembernek. E jogszabály alapján az ingatlan tulajdonosa kötes a) a fhasználói berendezés - a gázfhasználói technológia kivétév - műszakibiztonsági fülvizsgálatát az üzembe hyezés, vagy a rendet hatálybalépését megőzően ( szeptember 1.) üzembe hyezett fhasználói berendezés esetében az ső műszaki biztonsági fülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente, b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági fülvizsgálatát az üzembe hyezés, vagy a rendet hatálybalépését (2012. szeptember 1.) megőzően üzembe hyezett csatlakozóvezeték esetében az ső műszaki biztonsági fülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente végeztetni. A műszaki-biztonsági fülvizsgálatot a gázszerők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendet szerinti, műszaki biztonsági fülvizsgálatra jogosító engedélly rendkező gázszerő végezheti. A műszaki-biztonsági fülvizsgálatról a jogszabály mlékletében meghatározott tartalommal a fülvizsgálatot végző gázszerőnek jegyzőkönyvet kl készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kl adni, egy példányát pedig a földgázosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon bül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa kötes a következő fülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázosztó vagy a PB-gázszolgáltató a jegyzőkönyvet kötes nyilvántartani.

2 Amennyiben a műszaki-biztonsági fülvizsgálatot végző gázszerő a fhasználási hyen, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hyzetet észl, akkor kötes a veszélyhyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mlett haladéktalanul értesíteni kötes. A rendet hatálybalépése őtt üzembe hyezett fhasználói berendezés - a gázfhasználói technológia kivétév -, vagy csatlakozóvezeték ső műszakibiztonsági fülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig kötes végeztetni: a) az január 1-je őtt vagy ismeretlen időpontban üzembe hyezett fhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, b) az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe hyezett fhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, c) az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe hyezett fhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, d) a január 1-je és az e rendet hatálybalépése közötti időszakban üzembe hyezett fhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe hyezett, de december 31-e után fülvizsgált fhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig. Tájékoztatásul közzétesszük a fvétre kerülő jegyzőkönyv formáját. Lajosmizse, június 28. Basky András sk polgármester

3 Fhasználási hy időszakos műszaki biztonsági fülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követményei JEGYZŐKÖNYV Ingatlan tulajdonos neve: Ingatlan tulajdonos érhetősége: Tefon: Fax: Fhasználó neve és érhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával: Név: Tefon: Fax: Fhasználási hy: POD azonosító Ir. szám: Tepülés: Utca: házszám/hrsz: em. ajtó Fülvizsgálati osztály: 1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a tekhatár és az épületbe bépés hye között Fsz. Tárgy 1. Nyomvonal szabályossága 2. Védőtávolság, biztonsági övezet 3. Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 4. Nyomásszabályozó (állomás) - alátámasztás - korrózióvédem - villámvédem - oltókészülékek 5. Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték) - tartozékok 6. Tartozékok alkalmassága - záró szervények - védőcsövezés/szaglócsövek - jzőtáblázás 7. Elpárologtató berendezések 8. Folyadékfázisú szivattyúegység 9. Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái Eltérés az üzembe hyezési követményektől Eltérés leírása Nincs Van Megjegyzések Megf Az térés minősítése Ftétl megf f meg

4 10. Korrózióvédem. Térszint fetti hyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédem megfősége 11. Térszint fetti hyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfősége 12. Fali fállások kialakítása 13. Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása 14. Tömörség 2. A csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületen bül Fsz. Tárgy 1. Nyomvonal szabályossága 2. Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága 3. Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőemek) 4. Nyomásszabályozó (állomás) - alátámasztás - korrózióvédem - villámvédem - oltókészülékek 5. Gázmérő (állomás - mérőkör - kerülő vezeték) 6. Tartozékok alkalmassága - záró szervények - fali átvezetések 7. Korrózióvédem. A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédem megfősége 8. Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfősége Eltérés az üzembe hyezési követményektől Eltérés leírása Nincs Van Megjegyzések Megf Az térés minősítése Ftétl megf f meg

5 9. Tömörség 10. EPH bekötés megfősége 3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni) Fsz. Tárgy 1. A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos): - Gyártási engedély - Biztonságtechnikai behozatali engedély - Átalakítási engedély - Gázfhasználási technológia bejentése, hatósági engedélye - CE-j 2. Gázfogyasztó készülék hyezésének szabályossága, hozzáférhetőség 3. Biztonsági tartozékok működőképessége 4. Égéstermék vezetés szabályossága Égéstermék vezető berendezés - Készülék tartozékként készülékk együtt tanúsítva - Készülék tartozékként nem készülékk együtt tanúsítva - Szigett vezetés esetén a szigetés megfősége, épsége - Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén - Rögzítések alkalmassága 5. Kéményseprő-ipari közszolgáltató által végzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének lenőrzése. Bizonylat(ok) - ktjének időpontja, - érvényessége, - készülék tjesítmény és kémény terhhetőségének egybevetése 6. Léglátás biztosítottsága Összeszlőztetés 7. Elszívó berendezés és Eltérés az üzembe hyezési követményektől Eltérés leírása Nincs Van Megjegyzések Megf Az térés minősítése Ftétl megf f meg

6 égéstermék vezető berendezésbe kötött készülék esetén - reteszftétek szükségessége, - megléte, - működőképessége 8. A gázfogyasztó készülékek időszakos fülvizsgálatot megőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja 4. Minősítés a műszaki biztonsági fülvizsgálat megállapításai alapján Megnevezés Csatlakozóvezeték további üzemtetésre való alkalmassága Fogyasztói vezeték további üzemtetésre való alkalmassága Gázfogyasztó készülékek további üzemtetésre való alkalmassága A fhasználói hy további üzemtetésre való alkalmassága Az időszakos fülvizsgálat megállapításai - Megjegyzések - Megf Az térés minősítése Ftétl megf f meg A ftéteket a Megjegyzések rovatba kl beírni. megfőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kl beírni. Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kl húzni. Dátum:... év... hó... nap... Időszakos fülvizsgálatot végezte (Olvasható név/aláírás) Gázszerői Igazolvány száma:

7 Az ingatlan tulajdonosa/fhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értemszerű jölésév - 1. Ftétl megf megállapítás esetén ftárt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről gondoskodom, annak mulasztásából adódó következményeket vállalom. 2. f meg megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Fülvizsgáló jenlétében történő üzemen kívül hyezése megtörtént. A szabálytalan hyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismétt üzembe hyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázosztó, vagy a vezetékes PBgázszolgáltató engedélyév történhet. Az időszakos műszaki biztonsági fülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem. Dátum:... év... hó...nap 2. mléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendethez... Ingatlan tulajdonos/fhasználó, Olvasható név/aláírás

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 97. szám A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról OptiJUS Opten Kft. I 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 2014.10.15. óta hatályos

Részletesebben

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége

2013. április HÍRLEVÉL Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége HÍRLEVÉL I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége 2013. április Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatás-ellenőrzési szabályzata a Médiatanács által megítélt támogatások elszámolásáról módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. december

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2013. február Kiadás: 2. - 1 -. oldal a 16 oldalból Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA A Szabályzat érvénybe lépésének

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre

A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A mérnöki kamara által adható energetikai felülvizsgálói engedély megadása hőtermelő berendezésekre illetve légkondicionáló rendszerekre A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és

Részletesebben

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez]

[a Tszt. 44. (1) bekezdéséhez] 1 A Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések

27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás. az ittasság ellenőrzéséről. I. Általános rendelkezések. II. Részletes rendelkezések 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről Szám: 27/2010. A szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenléte ellenőrzésének és az ellenőrzéshez rendelkezésre álló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014.

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE. Miskolc, 2014. A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Miskolc, 2014. PREAMBULUM Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 61-62. és 69. -a szabályozza az államháztartási kontrollok rendszerének,

Részletesebben