MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére"

Átírás

1 ML_11/2007-V.06. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2012 Fedőlappal együtt 11 oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A műszaki leírás hatálya Normatív dokumentumok 3 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Tervezési feladatok és követelmények Hatósági engedélyeztetés, közmű üzemeltetők közreműködése A kivitelezési munkák elvégzésének követelményei Zajvédelmi követelmények Ingatlanjogi és térképészeti feladatok, követelmények 7 3. MUNKABIZTONSÁGI, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 7 4. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 7 5. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA 8 6. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK 8 7. MINTADARABOK 8 8. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE 8 9. ZÁRADÉK 8 2/11 ML_11/2007-V.06.

3 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1 A műszaki leírás hatálya Műszaki leírás Ezen műszaki leírás a földgázelosztó rendszer részét képező nyomásszabályozó állomások nyomásszabályozó gépészeti berendezésének helyszíni telepítéséhez, elhelyezéséhez, beépítéséhez szükséges gáztechnológiai tervezési, kivitelezési munkák beszerzésére vonatkozik. 1.2 Normatív dokumentumok Az ajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a szolgáltatás tulajdonságait, műszakiminőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a szolgáltatás beszerzés műszaki dokumentációját (ajánlatkérési dokumentáció, elfogadott ajánlat, szerződés, kivitelezési terv), ezen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat valamint az alábbi dokumentumokat: 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EüM rend. 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM rend. 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM- MÉM-BkM rend. 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM rend. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rend. 93/2007. (XII. 18.) KvVM rend. 2201_09_DU_01_A_2011 Technológiai utasítás 2201_11_DU_01_A_2011 Technológiai utasítás az építőipari kivitelezési tevékenységről az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások TT 5000 Térképészeti és szolgalmi jogi dokumentumok kezelése 3/11 ML_11/2007-V.06.

4 2201_12_DU_01_A_2011 Minőségirányítási Utasítás ML_142/2012-V.01. Műszaki leírás ML_59/2010-V.03. Műszaki leírás Robbanásvédelmi dokumentáció Nyomásszabályozó állomáson történő építészeti (építés-szerelési) munkálatok kivitelezési és kivitelezésbiztonsági követelményei Szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez A Technológiai Utasítások a megrendelő honlapján, a következő címen érhetőek el: 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2.1 Tervezési feladatok és követelmények Új nyomásszabályozó állomás létesítése vagy meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója, bővítése, átalakítása keretében beépítésre, telepítésre kerülő nyomásszabályozó gépészeti berendezések gáztechnológiai szerelési munkálatai tervdokumentáció alapján végezhetők. A tervezési igény részletes műszaki ismertetését a Műszaki tartalom tartalmazza. A vállalkozó által készített tervdokumentációnak az általános formai és tartalmi követelmények szempontjából a 37/2007 (XII. 13.) ÖTM és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, specifikus tartalmi követelmények tekintetében a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet vonatkozó előírásainak kell megfelelni. A gázszakmai műszaki követelmények tekintetében a tervdokumentációnak meg kell felelni az 1.2 pontban szereplő normatív dokumentációk vonatkozó előírásainak továbbá az ezen dokumentációkban hivatkozott normatív dokumentumoknak. A tervdokumentációnak tartalmazni kell a berendezést befogadó térre valamint a szellőző nyílások és lefúvatók környezetére vonatkozóan a MSZ EN szabvány szerinti zónabesorolást és annak térbeli kiterjedését ábrázoló rajzát valamint a berendezést befogadó tér szellőzésének (légcsere) megfelelőségét alátámasztó műszaki információkat (számítás és/vagy rajz). A nyomásszabályozó gépészeti berendezés kialakítását, beépítését, elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy az üzemeltetéshez (kezeléshez, javításhoz, karbantartáshoz) szükséges tevékenységek biztonságos elvégzéséhez a megfelelő hely, rendelkezésre álljon. A kézi kezelésű szerelvények lehetőleg oldalról legyenek kezelhetők. Amennyiben indokolt a kezelhetőséget és szerelhetőséget szerviz-út (kezelő járda, kezelő híd) kialakítással kell biztosítani. A szerelhetőség érdekében a szerelvények mellett legalább 40 cm tér álljon rendelkezésre, amely távolságot a faltól, mennyezettől és a padozattól is tartani kell kivéve, ha a határoló fal nyitásával az előírt távolság biztosítható. A nyomásszabályozó készülék a padlósíktól számítva 0,5-1,3 m közötti tengelymagasság tartományban helyezkedjen el. A gázfogyasztásmérő hely kiképzést ugyanebben a magasság tartományban kell kialakítani olyan módon, hogy a mérő leolvasása oldalról elvégezhető legyen. A főág, a tartalékág és a kerülőág a könnyebb szerelhetőség érdekében lehetőleg egymás alatt kerüljön elhelyezésre. Nyomásszabályozó állomás rekonstrukció esetében, ha a Műszaki tartalom a munkálatok időtartama alatt folyamatos gázszolgáltatás fenntartását írja elő, a provizórikus gázszolgáltatás tervei a tervdokumentáció részét kell képezze. 4/11 ML_11/2007-V.06.

5 Új nyomásszabályozó állomás létesítése vagy meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója során a nyomásszabályozó gépészeti berendezés telepítési helyének, a telepítés módjának megtervezésénél figyelembe kell venni az árvízi és belvíz fenyegetettséget. A tervdokumentációnak az adott munka feltételeire kidolgozott munka-, tűz-, és környezetvédelmi tervfejezettel kell rendelkezni. Meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója esetében a tervfejezetnek tartalmazni kell a meglévő tájékoztató valamint a biztonsági figyelmeztető táblák állapotának felülvizsgálatát, a táblák tartalmának az 1. és 2. sz. mellékleteknek való megfelelőségét, szükség szerinti cseréjét illetve új létesítmény építése esetében a táblák elhelyezését. A táblákat kerítéssel körülvett létesítmény esetében a legkedvezőbb láthatóságot biztosító helyen (lehetőleg a bejárati ajtó vagy kapu közelében), kerítés nélküli (földbe süllyesztett) létesítménynél a lefúvató vezeték kivezetésére szolgáló és megfelelően méretezett gyűjtőcsőre vagy külön oszlopra kell elhelyezni. A táblák készítésénél felhasznált anyagoknak és a táblának meg kell felelni a szabadtéri elhelyezés követelményeinek (időjárás és UV állóság, színtartóság, fizikai behatásoknak ellenállás) A tervezési munkát a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkező és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező végezheti. A megrendelő részére szolgáltatandó tervdokumentációk példányszámát illetve összetételét a Műszaki tartalom írja elő. 2.2 Hatósági engedélyeztetés, közmű üzemeltetők közreműködése Amennyiben a munka a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet szerint építési engedély köteles - a Műszaki tartalom eltérő rendelkezésének hiányában - a bányafelügyelet építési engedélyének beszerzése, a beszerzés feltételeinek (szakhatóságok, közművek, ingatlan tulajdonosok hozzájárulása) illetve a jogerős építési engedély biztosítása a vállalkozó kötelezettsége. Nem hatósági engedély köteles munka esetében a földgázelosztói engedélyes szolgáltatói nyilatkozatának valamint az érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, ingatlan tulajdonosok hozzájárulásának beszerzése szintén a vállalkozó kötelezettsége. 2.3 A kivitelezési munkák elvégzésének követelményei A gáztechnológiai telepítési, szerelési munkák építési engedély köteles munka esetében jogerős építési engedély, nem építési engedély köteles munka esetében a földgázelosztói engedélyes szolgáltatói nyilatkozatának valamint az érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők hozzájárulásának birtokában továbbá az engedélyekben, hozzájárulásokban a munkakezdés feltételeként előírt követelmények megléte esetében kezdhető meg. A munkálatokat végző vállalkozónak illetve alvállalkozóinak a munkára vagy az általa végzett munkarészekre kivitelezési jogosultsággal kell rendelkezni. A megrendelő technológiai utasításaiban meghatározott szakképesítéshez, minősítéshez kötött munkák, munkarészek elvégzésére a vállalkozó kizárólag az előírásoknak megfelelő, érvényes tanúsító bizonylatokkal (pld. szakmunkás bizonyítvány, hegesztői minősítés, tűzvédelmi szakvizsga) rendelkező munkavállalókat alkalmazhat. A munkálatokat a kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően valamint az engedélyek és hozzájárulások külön előírásainak betartásával kell végezni. Tervtől eltérés a megrendelő és a tervező előzetes hozzájárulásával, engedélyköteles változás esetében terv és építési engedély módosítás alapján továbbá a változással érintett közmű üzemeltetők hozzájárulása mellett történhet. A munkálatok megkezdéséről és folyamatáról a vállalkozó építési naplót köteles vezetni, függetlenül attól, hogy az adott munkára a vonatkozó rendelkezések esetleg nem teszik 5/11 ML_11/2007-V.06.

6 kötelezővé az építési napló vezetését. Az építési napló vezetése folyamatos, naprakész, eseményszerű és a bejegyzésre jogosultak részére a helyszínen folyamatosan elérhető legyen. A munkaterület átadás-átvétele során meg kell győződni a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotáról és a munkaterület állapotát a körülmények által megkívánt módon (építési napló bejegyzés, jegyzőkönyv, fénykép, video) dokumentálni kell, amely dokumentumok az építési napló részét kell képezzék. A kivitelezési munkát a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell irányítani. A vállalkozó felelőssége kiterjed az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetője által irányított munkarészekre is. Alvállalkozóval végeztetett munkák esetében az alvállalkozóra ugyanazok az előírások, feltételek, kötelmek és kötelezettségek vonatkoznak, mintha azt a vállalkozó végezte volna. Az alvállalkozói munkavégzéssel és az azzal kapcsolatba hozható következmények (pld. a munkavégzés minősége, megfelelőssége, körülményei, a környezeti-baleseti károk, a környezetvédelmi engedélyek megléte, zajkibocsátási engedély beszerzése, stb.) esetében a vállalkozó az alvállalkozójáért jótáll és a teljes körű felelősséget viseli mind a megrendelő, mind harmadik személyekkel szemben. A gáz alatti rendszer valamint a felhagyásra kerülő berendezések, szerelvények, vezetékek megbontását, leválasztását, üzemen kívül helyezését illetve az új berendezés és rendszer gáz alá helyezését kizárólag a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezete végezheti. Fogyasztói gázszünetet igénylő munkák a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezetével történt előzetes egyeztetés és megállapodás szerinti időpontokban, időtartamig végezhetők. Meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója esetében a munkálatok helyszíni megkezdése és folytatása a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezete előírásainak betartásával és folyamatos felügyelete mellett történhet. Ha a munkálatok időtartama alatt a folyamatos gázszolgáltatást biztosítani kell, a provizórikus gázellátás kiépítése valamint a provizórium üzemeltetésének időtartama alatt az üzemképesség fenntartása a vállalkozó feladatát képezi. A rekonstrukció során kiszerelt eszközök (nyomásszabályozó berendezések, szerelvények, anyagok, stb.) kezeléséről, elhelyezéséről a Műszaki tartalom rendelkezik. A gáztechnológiai munkarészekhez kapcsolódó építészeti (építés-szerelési) munkák kivitelezési, kivitelezésbiztonsági követelményeit az ML_142/2012-V.01. műszaki leírás szabályozza. 2.4 Zajvédelmi követelmények A nyomásszabályozó állomás működés közbeni zajkibocsátásának az alábbi követelményeknek kell megfelelni: a zajszint nem haladhatja meg a Műszaki tartalom -ban szereplő távolságon az ugyanott előírt zajszint határértéket, vagy a Műszaki tartalom előírásának hiányában a védendő környezetre vagy a környezetben levő védendő épületekre, helyiségekre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM rendelet szerinti mérési helyeken a rendeletben előírt zajszint határértéket. A követelmény teljesülését méréssel kell a vállalkozónak igazolni. A zajmérési eredmény akkor megfelelő, ha a zajmérést és a bizonylatolást zajmérés elvégzésére jogosult személy vagy szervezet végzi és a mért értékek határértéken belül vannak. A mérési pontok kijelölésénél figyelemmel kell lenni a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet vonatkozó előírásaira. 6/11 ML_11/2007-V.06.

7 A méréseket a nyomásszabályozó gépészeti berendezést befogadó tér zárt nyílászárói illetve zárt védőburkolatai mellett kell elvégezni. A kibocsátási zajszint megfelelőségét két méréssel kell a vállalkozónak igazolni az alábbiak szerint: mérés: a nyomásszabályozó üzembe helyezését követően azonnal. mérés: a téli fűtési idényben (december, január, február hónapban, lehetőleg a meteorológiai előrejelzés szerinti leghidegebb napokon). 2.5 Ingatlanjogi és térképészeti feladatok, követelmények Ingatlan(telek) terület igénnyel járó új nyomásszabályozó állomás létesítés vagy meglévő nyomásszabályozó állomás bővítés esetében a Műszaki tartalom eltérő rendelkezésének hiányában az alábbi munkálatok a vállalkozó feladatát képezi: a telekalakítás (megosztás, telekegyesítés) geodéziai munkarészek dokumentációinak elkészítése, a szolgalmi, vezetékjogi dokumentációk elkészítése, a jogalapítással kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzése (ingatlan tulajdonos/okk/al történő előzetes egyeztetés, megállapodások aláíratása) a tulajdonjog megszerzésének előkészítő munkálatai (ingatlan tulajdonoso/kk/al történő előzetes egyeztetés, adás-vételi szerződés aláíratása) használati jog vagy bérleti jog alapítás előkészítő munkálatai (dokumentációk elkészítése, ingatlan tulajdonoso/kk/al történő előzetes egyeztetés, a használati vagy bérleti szerződés aláíratása), a megállapodások megrendelővel történő aláíratása, megállapodás hiányában a bányafelügyeleti hatósági eljárás megindítása, a határozat beszerzése, a tulajdonjog, a használati vagy bérleti jog, a szolgalmi vagy vezetékjog ingatlan nyilvántartási ügyintézése, a bejegyeztetések elvégzése. Az ingatlanjogi és térképészeti feladatok elvégzésénél a TT 5000 Térképészeti és szolgalmi jogi dokumentumok kezelése technológiai utasítás és az utasításban szereplő normatív dokumentumok vonatkozó előírásai betartásával kell a vállalkozónak eljárni. 3. MUNKABIZTONSÁGI, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK A kivitelezési munka során a vállalkozó a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények tekintetében az alábbiakat köteles betartani, betartatni illetve munkavállalóit, alvállalkozóit a betartásukra kioktatni: a kivitelezési tervdokumentáció munka-, tűz-, és környezetvédelmi tervfejezetében előírtak, az általános munka-, tűz-, és környezetvédelmi követelmények tekintetében az ML_59/2010-V.03. műszaki leírás -ban foglaltak, az építési (építés-szerelési) munkarészek tekintetében az ML_142/2012-V.01. műszaki leírás -ban foglaltak, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő munkavégzés tekintetében Robbanásvédelmi dokumentáció ban foglaltak, a megrendelő vagy a hatóság, közmű helyszíni felügyeletet, szakfelügyeletet ellátó dolgozójának utasításai. 4. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK A jótállási kötelezettség a nyomásszabályozó állomás építés vagy telepítés mindazon munkarészeire, amely a vállalkozó kivitelezésében készült az üzembe helyezés napjától számítva legalább 5 év. 7/11 ML_11/2007-V.06.

8 A szavatossági kötelezettség nem lehet kevesebb, mint: gáztechnológiai munkarészekre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM- MÉM-KVM rend. szerinti időtartam(10 év). építés-szerelési munkarészekre vonatkozóan a ML_142/2012-V.01. műszaki leírás szerinti időtartam. Az ajánlattevő a ténylegesen vállalt jótállási és szavatossági időtartamról az ajánlatában nyilatkozni köteles. 5. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA Az ajánlat adásnál a műszaki-biztonsági követelményeknek való megfelelést az ML_59/2010-V.03. Műszaki leírás 2. sz. és 3. sz. mellékletének az ajánlathoz történő csatolásával kell a pályázónak bizonyítani. A munkálatok befejezésekor a műszaki-biztonsági követelményeknek való megfelelést a kivitelezőnek a következő dokumentumokkal kell bizonyítani: megvalósulási dokumentáció (D terv), kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv) beépített anyagok, termékek megfelelőség tanúsítási bizonylatai (műbizonylat, megfelelőség igazolás) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv próbaüzem lezáró jegyzőkönyv (amennyiben a próbaüzem előírt) használatbavételi engedély (bányafelügyeleti vagy földgázelosztói engedélyes) 6. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A pályázónak az ajánlathoz a megajánlott szolgáltatásra vonatkozóan a következő dokumentumokat kell csatolnia: az 5. pont szerint a pályázati ajánlathoz előírt dokumentumok, a 2.1 pont szerint a tervező tervezési jogosultságát és a tervezői névjegyzékbe való felvételt igazoló dokumentumok, a 2.3 pont szerint a vállalkozó és alvállalkozó kivitelezési jogosultságát igazoló dokumentum, a 2.3 pont szerint a vállalkozói illetve alvállalkozói személyi állomány szakmai összetételének ismertetése, a 2.3 pont szerint a gázszakmai és hegesztési munkákat végző dolgozók szakmai képesítését igazoló bizonyítványok másolata, a 2.3 pont szerint a hegesztési munkát végző dolgozók minősítő bizonyítványainak másolata, a 2.3 pont szerint a hegesztési munkát végző dolgozók tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolata, a 2.3 pont szerint a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének jogosultságát igazoló dokumentum, a 4. pont szerint nyilatkozat a vállalt jótállási és szavatossági időtartamról. 7. MINTADARABOK A műszaki leírás tárgya miatt a pályázathoz mintadarab szolgáltatást nem kell teljesíteni. 8. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE Érvénytelennek minősül az ajánlat, ha a 6. pontban foglaltaknak nem felel meg. 9. ZÁRADÉK Jelen műszaki leírás a kiadásától számított egy évig marad hatályban. 8/11 ML_11/2007-V.06.

9 A műszaki leírás szükség szerint, de hatályának lejáratát megelőzően, a műszaki leírás kiadója által, átvizsgálásra és aktualizálásra kerül. Módosítás, aktualizálás esetén, új verziószám alatt, ismételt kiadásra kerül. A műszaki leírás az érvényessége alatt, a műszaki leírás tárgyát képező termék, szolgáltatás beszerzéséhez felhasználható. Szerződés mellékleteként funkcionáló műszaki leírások az adott szerződés vonatkozásában, annak érvényességéig maradnak hatályban. Dokumentum szerkesztő: Vaskó János Munkakör: központi műszaki munkatárs Elérhetőség: (52) Hajdúszoboszló, március 30. TIGÁZ-DSO Kft. ügyvezető Soós Gábor TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés vezető Bán Zoltán 9/11 ML_11/2007-V.06.

10 1. sz. melléklet Tájékoztató tábla nyomásszabályozó állomáshoz Tábla méret: 600 x 420 cm Szín meghatározás: Sárga Piros Fekete Pantone 116c Pantone 200c Pantone Process Black C 10/11 ML_11/2007-V.06.

11 2. sz. melléklet Összevont biztonsági figyelem felhívó tábla nyomásszabályozó állomáshoz Tábla méret: 600 x 620 mm Szín- és alakmeghatározás: 2/1998. (I. 16.) MüM rend. 11/11 ML_11/2007-V.06.

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak beszerzéséhez

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak beszerzéséhez ML_140/2010-V.04. MŰSZAKI LEÍRÁS Nyomásszabályozó állomások technológiai főelem cserével megvalósuló felújítási munkáinak Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291889-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 VÁLLALATI, VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elvárásai a műszaki-biztonsági irányítási rendszer vonatkozásában Salzinger György közigazgatási főtanácsadó MBFH Dobogókő, 2013 április 24. Amiről szó lesz: - A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK

SPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

cime

cime Budapest, 2002. február 22. Dokumentum Revizió Tervezo: azonosító cime 02-2001-000-0 01 02-2001-001-0 1 2005.10.18. 2/5 Tartalomjegyzék Tervezoi nyilatkozat...3 Elozmények...4 Muszaki leírás...4 Zónák

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

16200010-60409852-00000000 adószám: számlaszám: 12938263243 cégj egyzékszáma:

16200010-60409852-00000000 adószám: számlaszám: 12938263243 cégj egyzékszáma: amely létrejött egyrészről név: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata székhely, posta, számlázási cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. adószám: 15516006-2-42 számlaszám: 11784009-15516006 képviseli:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére

MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások és tartozékaik beszerzésére ML_10/2007-V.08. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2014 Fedőlappal együtt 12 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 3 1.1 A műszaki

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Gáz- és olajipar. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Gáz- és olajipar 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 11 III. Felkészülési segédlet

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Komló

Részletesebben

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások 1) rész: Autóbusz-trolibusz kardánkapcsolatok javítása, felújítása: 1.1. Kardántengelyek

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e III-3R/218/1/2006. T E R V E Z E T A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM r e n d e l e t e a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441283-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S 242-441283

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben