MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰSZAKI LEÍRÁS. Nyomásszabályozó állomások telepítésére"

Átírás

1 ML_11/2007-V.06. MŰSZAKI LEÍRÁS Készítette: TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2012 Fedőlappal együtt 11 oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A műszaki leírás hatálya Normatív dokumentumok 3 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Tervezési feladatok és követelmények Hatósági engedélyeztetés, közmű üzemeltetők közreműködése A kivitelezési munkák elvégzésének követelményei Zajvédelmi követelmények Ingatlanjogi és térképészeti feladatok, követelmények 7 3. MUNKABIZTONSÁGI, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 7 4. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 7 5. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA 8 6. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK 8 7. MINTADARABOK 8 8. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE 8 9. ZÁRADÉK 8 2/11 ML_11/2007-V.06.

3 1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 1.1 A műszaki leírás hatálya Műszaki leírás Ezen műszaki leírás a földgázelosztó rendszer részét képező nyomásszabályozó állomások nyomásszabályozó gépészeti berendezésének helyszíni telepítéséhez, elhelyezéséhez, beépítéséhez szükséges gáztechnológiai tervezési, kivitelezési munkák beszerzésére vonatkozik. 1.2 Normatív dokumentumok Az ajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a szolgáltatás tulajdonságait, műszakiminőségi követelményeit meghatározó normatív dokumentumoknak. Ebben a tekintetben az ajánlatkérő mértékadónak tekinti a szolgáltatás beszerzés műszaki dokumentációját (ajánlatkérési dokumentáció, elfogadott ajánlat, szerződés, kivitelezési terv), ezen műszaki leírást és az ebben foglalt hivatkozásokat valamint az alábbi dokumentumokat: 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EüM rend. 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM rend. 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM- MÉM-BkM rend. 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM rend. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rend. 93/2007. (XII. 18.) KvVM rend. 2201_09_DU_01_A_2011 Technológiai utasítás 2201_11_DU_01_A_2011 Technológiai utasítás az építőipari kivitelezési tevékenységről az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról TT 3000 Gázfogadó és nyomásszabályozó állomások TT 5000 Térképészeti és szolgalmi jogi dokumentumok kezelése 3/11 ML_11/2007-V.06.

4 2201_12_DU_01_A_2011 Minőségirányítási Utasítás ML_142/2012-V.01. Műszaki leírás ML_59/2010-V.03. Műszaki leírás Robbanásvédelmi dokumentáció Nyomásszabályozó állomáson történő építészeti (építés-szerelési) munkálatok kivitelezési és kivitelezésbiztonsági követelményei Szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szerződésekben érvényesítésre kerülő munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményekhez A Technológiai Utasítások a megrendelő honlapján, a következő címen érhetőek el: 2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2.1 Tervezési feladatok és követelmények Új nyomásszabályozó állomás létesítése vagy meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója, bővítése, átalakítása keretében beépítésre, telepítésre kerülő nyomásszabályozó gépészeti berendezések gáztechnológiai szerelési munkálatai tervdokumentáció alapján végezhetők. A tervezési igény részletes műszaki ismertetését a Műszaki tartalom tartalmazza. A vállalkozó által készített tervdokumentációnak az általános formai és tartalmi követelmények szempontjából a 37/2007 (XII. 13.) ÖTM és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, specifikus tartalmi követelmények tekintetében a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet vonatkozó előírásainak kell megfelelni. A gázszakmai műszaki követelmények tekintetében a tervdokumentációnak meg kell felelni az 1.2 pontban szereplő normatív dokumentációk vonatkozó előírásainak továbbá az ezen dokumentációkban hivatkozott normatív dokumentumoknak. A tervdokumentációnak tartalmazni kell a berendezést befogadó térre valamint a szellőző nyílások és lefúvatók környezetére vonatkozóan a MSZ EN szabvány szerinti zónabesorolást és annak térbeli kiterjedését ábrázoló rajzát valamint a berendezést befogadó tér szellőzésének (légcsere) megfelelőségét alátámasztó műszaki információkat (számítás és/vagy rajz). A nyomásszabályozó gépészeti berendezés kialakítását, beépítését, elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy az üzemeltetéshez (kezeléshez, javításhoz, karbantartáshoz) szükséges tevékenységek biztonságos elvégzéséhez a megfelelő hely, rendelkezésre álljon. A kézi kezelésű szerelvények lehetőleg oldalról legyenek kezelhetők. Amennyiben indokolt a kezelhetőséget és szerelhetőséget szerviz-út (kezelő járda, kezelő híd) kialakítással kell biztosítani. A szerelhetőség érdekében a szerelvények mellett legalább 40 cm tér álljon rendelkezésre, amely távolságot a faltól, mennyezettől és a padozattól is tartani kell kivéve, ha a határoló fal nyitásával az előírt távolság biztosítható. A nyomásszabályozó készülék a padlósíktól számítva 0,5-1,3 m közötti tengelymagasság tartományban helyezkedjen el. A gázfogyasztásmérő hely kiképzést ugyanebben a magasság tartományban kell kialakítani olyan módon, hogy a mérő leolvasása oldalról elvégezhető legyen. A főág, a tartalékág és a kerülőág a könnyebb szerelhetőség érdekében lehetőleg egymás alatt kerüljön elhelyezésre. Nyomásszabályozó állomás rekonstrukció esetében, ha a Műszaki tartalom a munkálatok időtartama alatt folyamatos gázszolgáltatás fenntartását írja elő, a provizórikus gázszolgáltatás tervei a tervdokumentáció részét kell képezze. 4/11 ML_11/2007-V.06.

5 Új nyomásszabályozó állomás létesítése vagy meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója során a nyomásszabályozó gépészeti berendezés telepítési helyének, a telepítés módjának megtervezésénél figyelembe kell venni az árvízi és belvíz fenyegetettséget. A tervdokumentációnak az adott munka feltételeire kidolgozott munka-, tűz-, és környezetvédelmi tervfejezettel kell rendelkezni. Meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója esetében a tervfejezetnek tartalmazni kell a meglévő tájékoztató valamint a biztonsági figyelmeztető táblák állapotának felülvizsgálatát, a táblák tartalmának az 1. és 2. sz. mellékleteknek való megfelelőségét, szükség szerinti cseréjét illetve új létesítmény építése esetében a táblák elhelyezését. A táblákat kerítéssel körülvett létesítmény esetében a legkedvezőbb láthatóságot biztosító helyen (lehetőleg a bejárati ajtó vagy kapu közelében), kerítés nélküli (földbe süllyesztett) létesítménynél a lefúvató vezeték kivezetésére szolgáló és megfelelően méretezett gyűjtőcsőre vagy külön oszlopra kell elhelyezni. A táblák készítésénél felhasznált anyagoknak és a táblának meg kell felelni a szabadtéri elhelyezés követelményeinek (időjárás és UV állóság, színtartóság, fizikai behatásoknak ellenállás) A tervezési munkát a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkező és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező végezheti. A megrendelő részére szolgáltatandó tervdokumentációk példányszámát illetve összetételét a Műszaki tartalom írja elő. 2.2 Hatósági engedélyeztetés, közmű üzemeltetők közreműködése Amennyiben a munka a 96/2005. (XI.4.) GKM rendelet szerint építési engedély köteles - a Műszaki tartalom eltérő rendelkezésének hiányában - a bányafelügyelet építési engedélyének beszerzése, a beszerzés feltételeinek (szakhatóságok, közművek, ingatlan tulajdonosok hozzájárulása) illetve a jogerős építési engedély biztosítása a vállalkozó kötelezettsége. Nem hatósági engedély köteles munka esetében a földgázelosztói engedélyes szolgáltatói nyilatkozatának valamint az érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők, ingatlan tulajdonosok hozzájárulásának beszerzése szintén a vállalkozó kötelezettsége. 2.3 A kivitelezési munkák elvégzésének követelményei A gáztechnológiai telepítési, szerelési munkák építési engedély köteles munka esetében jogerős építési engedély, nem építési engedély köteles munka esetében a földgázelosztói engedélyes szolgáltatói nyilatkozatának valamint az érintett szakhatóságok, közmű üzemeltetők hozzájárulásának birtokában továbbá az engedélyekben, hozzájárulásokban a munkakezdés feltételeként előírt követelmények megléte esetében kezdhető meg. A munkálatokat végző vállalkozónak illetve alvállalkozóinak a munkára vagy az általa végzett munkarészekre kivitelezési jogosultsággal kell rendelkezni. A megrendelő technológiai utasításaiban meghatározott szakképesítéshez, minősítéshez kötött munkák, munkarészek elvégzésére a vállalkozó kizárólag az előírásoknak megfelelő, érvényes tanúsító bizonylatokkal (pld. szakmunkás bizonyítvány, hegesztői minősítés, tűzvédelmi szakvizsga) rendelkező munkavállalókat alkalmazhat. A munkálatokat a kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően valamint az engedélyek és hozzájárulások külön előírásainak betartásával kell végezni. Tervtől eltérés a megrendelő és a tervező előzetes hozzájárulásával, engedélyköteles változás esetében terv és építési engedély módosítás alapján továbbá a változással érintett közmű üzemeltetők hozzájárulása mellett történhet. A munkálatok megkezdéséről és folyamatáról a vállalkozó építési naplót köteles vezetni, függetlenül attól, hogy az adott munkára a vonatkozó rendelkezések esetleg nem teszik 5/11 ML_11/2007-V.06.

6 kötelezővé az építési napló vezetését. Az építési napló vezetése folyamatos, naprakész, eseményszerű és a bejegyzésre jogosultak részére a helyszínen folyamatosan elérhető legyen. A munkaterület átadás-átvétele során meg kell győződni a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotáról és a munkaterület állapotát a körülmények által megkívánt módon (építési napló bejegyzés, jegyzőkönyv, fénykép, video) dokumentálni kell, amely dokumentumok az építési napló részét kell képezzék. A kivitelezési munkát a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell irányítani. A vállalkozó felelőssége kiterjed az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetője által irányított munkarészekre is. Alvállalkozóval végeztetett munkák esetében az alvállalkozóra ugyanazok az előírások, feltételek, kötelmek és kötelezettségek vonatkoznak, mintha azt a vállalkozó végezte volna. Az alvállalkozói munkavégzéssel és az azzal kapcsolatba hozható következmények (pld. a munkavégzés minősége, megfelelőssége, körülményei, a környezeti-baleseti károk, a környezetvédelmi engedélyek megléte, zajkibocsátási engedély beszerzése, stb.) esetében a vállalkozó az alvállalkozójáért jótáll és a teljes körű felelősséget viseli mind a megrendelő, mind harmadik személyekkel szemben. A gáz alatti rendszer valamint a felhagyásra kerülő berendezések, szerelvények, vezetékek megbontását, leválasztását, üzemen kívül helyezését illetve az új berendezés és rendszer gáz alá helyezését kizárólag a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezete végezheti. Fogyasztói gázszünetet igénylő munkák a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezetével történt előzetes egyeztetés és megállapodás szerinti időpontokban, időtartamig végezhetők. Meglévő nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója esetében a munkálatok helyszíni megkezdése és folytatása a megrendelő területileg illetékes üzemeltetési szervezete előírásainak betartásával és folyamatos felügyelete mellett történhet. Ha a munkálatok időtartama alatt a folyamatos gázszolgáltatást biztosítani kell, a provizórikus gázellátás kiépítése valamint a provizórium üzemeltetésének időtartama alatt az üzemképesség fenntartása a vállalkozó feladatát képezi. A rekonstrukció során kiszerelt eszközök (nyomásszabályozó berendezések, szerelvények, anyagok, stb.) kezeléséről, elhelyezéséről a Műszaki tartalom rendelkezik. A gáztechnológiai munkarészekhez kapcsolódó építészeti (építés-szerelési) munkák kivitelezési, kivitelezésbiztonsági követelményeit az ML_142/2012-V.01. műszaki leírás szabályozza. 2.4 Zajvédelmi követelmények A nyomásszabályozó állomás működés közbeni zajkibocsátásának az alábbi követelményeknek kell megfelelni: a zajszint nem haladhatja meg a Műszaki tartalom -ban szereplő távolságon az ugyanott előírt zajszint határértéket, vagy a Műszaki tartalom előírásának hiányában a védendő környezetre vagy a környezetben levő védendő épületekre, helyiségekre vonatkozóan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM rendelet szerinti mérési helyeken a rendeletben előírt zajszint határértéket. A követelmény teljesülését méréssel kell a vállalkozónak igazolni. A zajmérési eredmény akkor megfelelő, ha a zajmérést és a bizonylatolást zajmérés elvégzésére jogosult személy vagy szervezet végzi és a mért értékek határértéken belül vannak. A mérési pontok kijelölésénél figyelemmel kell lenni a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet vonatkozó előírásaira. 6/11 ML_11/2007-V.06.

7 A méréseket a nyomásszabályozó gépészeti berendezést befogadó tér zárt nyílászárói illetve zárt védőburkolatai mellett kell elvégezni. A kibocsátási zajszint megfelelőségét két méréssel kell a vállalkozónak igazolni az alábbiak szerint: mérés: a nyomásszabályozó üzembe helyezését követően azonnal. mérés: a téli fűtési idényben (december, január, február hónapban, lehetőleg a meteorológiai előrejelzés szerinti leghidegebb napokon). 2.5 Ingatlanjogi és térképészeti feladatok, követelmények Ingatlan(telek) terület igénnyel járó új nyomásszabályozó állomás létesítés vagy meglévő nyomásszabályozó állomás bővítés esetében a Műszaki tartalom eltérő rendelkezésének hiányában az alábbi munkálatok a vállalkozó feladatát képezi: a telekalakítás (megosztás, telekegyesítés) geodéziai munkarészek dokumentációinak elkészítése, a szolgalmi, vezetékjogi dokumentációk elkészítése, a jogalapítással kapcsolatos előkészítő munkálatok elvégzése (ingatlan tulajdonos/okk/al történő előzetes egyeztetés, megállapodások aláíratása) a tulajdonjog megszerzésének előkészítő munkálatai (ingatlan tulajdonoso/kk/al történő előzetes egyeztetés, adás-vételi szerződés aláíratása) használati jog vagy bérleti jog alapítás előkészítő munkálatai (dokumentációk elkészítése, ingatlan tulajdonoso/kk/al történő előzetes egyeztetés, a használati vagy bérleti szerződés aláíratása), a megállapodások megrendelővel történő aláíratása, megállapodás hiányában a bányafelügyeleti hatósági eljárás megindítása, a határozat beszerzése, a tulajdonjog, a használati vagy bérleti jog, a szolgalmi vagy vezetékjog ingatlan nyilvántartási ügyintézése, a bejegyeztetések elvégzése. Az ingatlanjogi és térképészeti feladatok elvégzésénél a TT 5000 Térképészeti és szolgalmi jogi dokumentumok kezelése technológiai utasítás és az utasításban szereplő normatív dokumentumok vonatkozó előírásai betartásával kell a vállalkozónak eljárni. 3. MUNKABIZTONSÁGI, TŰZVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK A kivitelezési munka során a vállalkozó a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi követelmények tekintetében az alábbiakat köteles betartani, betartatni illetve munkavállalóit, alvállalkozóit a betartásukra kioktatni: a kivitelezési tervdokumentáció munka-, tűz-, és környezetvédelmi tervfejezetében előírtak, az általános munka-, tűz-, és környezetvédelmi követelmények tekintetében az ML_59/2010-V.03. műszaki leírás -ban foglaltak, az építési (építés-szerelési) munkarészek tekintetében az ML_142/2012-V.01. műszaki leírás -ban foglaltak, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő munkavégzés tekintetében Robbanásvédelmi dokumentáció ban foglaltak, a megrendelő vagy a hatóság, közmű helyszíni felügyeletet, szakfelügyeletet ellátó dolgozójának utasításai. 4. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK A jótállási kötelezettség a nyomásszabályozó állomás építés vagy telepítés mindazon munkarészeire, amely a vállalkozó kivitelezésében készült az üzembe helyezés napjától számítva legalább 5 év. 7/11 ML_11/2007-V.06.

8 A szavatossági kötelezettség nem lehet kevesebb, mint: gáztechnológiai munkarészekre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM- MÉM-KVM rend. szerinti időtartam(10 év). építés-szerelési munkarészekre vonatkozóan a ML_142/2012-V.01. műszaki leírás szerinti időtartam. Az ajánlattevő a ténylegesen vállalt jótállási és szavatossági időtartamról az ajánlatában nyilatkozni köteles. 5. MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁS MÓDJA Az ajánlat adásnál a műszaki-biztonsági követelményeknek való megfelelést az ML_59/2010-V.03. Műszaki leírás 2. sz. és 3. sz. mellékletének az ajánlathoz történő csatolásával kell a pályázónak bizonyítani. A munkálatok befejezésekor a műszaki-biztonsági követelményeknek való megfelelést a kivitelezőnek a következő dokumentumokkal kell bizonyítani: megvalósulási dokumentáció (D terv), kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv) beépített anyagok, termékek megfelelőség tanúsítási bizonylatai (műbizonylat, megfelelőség igazolás) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv próbaüzem lezáró jegyzőkönyv (amennyiben a próbaüzem előírt) használatbavételi engedély (bányafelügyeleti vagy földgázelosztói engedélyes) 6. DOKUMENTÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK A pályázónak az ajánlathoz a megajánlott szolgáltatásra vonatkozóan a következő dokumentumokat kell csatolnia: az 5. pont szerint a pályázati ajánlathoz előírt dokumentumok, a 2.1 pont szerint a tervező tervezési jogosultságát és a tervezői névjegyzékbe való felvételt igazoló dokumentumok, a 2.3 pont szerint a vállalkozó és alvállalkozó kivitelezési jogosultságát igazoló dokumentum, a 2.3 pont szerint a vállalkozói illetve alvállalkozói személyi állomány szakmai összetételének ismertetése, a 2.3 pont szerint a gázszakmai és hegesztési munkákat végző dolgozók szakmai képesítését igazoló bizonyítványok másolata, a 2.3 pont szerint a hegesztési munkát végző dolgozók minősítő bizonyítványainak másolata, a 2.3 pont szerint a hegesztési munkát végző dolgozók tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolata, a 2.3 pont szerint a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének jogosultságát igazoló dokumentum, a 4. pont szerint nyilatkozat a vállalt jótállási és szavatossági időtartamról. 7. MINTADARABOK A műszaki leírás tárgya miatt a pályázathoz mintadarab szolgáltatást nem kell teljesíteni. 8. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYTELENÍTÉS FELTÉTELE Érvénytelennek minősül az ajánlat, ha a 6. pontban foglaltaknak nem felel meg. 9. ZÁRADÉK Jelen műszaki leírás a kiadásától számított egy évig marad hatályban. 8/11 ML_11/2007-V.06.

9 A műszaki leírás szükség szerint, de hatályának lejáratát megelőzően, a műszaki leírás kiadója által, átvizsgálásra és aktualizálásra kerül. Módosítás, aktualizálás esetén, új verziószám alatt, ismételt kiadásra kerül. A műszaki leírás az érvényessége alatt, a műszaki leírás tárgyát képező termék, szolgáltatás beszerzéséhez felhasználható. Szerződés mellékleteként funkcionáló műszaki leírások az adott szerződés vonatkozásában, annak érvényességéig maradnak hatályban. Dokumentum szerkesztő: Vaskó János Munkakör: központi műszaki munkatárs Elérhetőség: (52) Hajdúszoboszló, március 30. TIGÁZ-DSO Kft. ügyvezető Soós Gábor TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés vezető Bán Zoltán 9/11 ML_11/2007-V.06.

10 1. sz. melléklet Tájékoztató tábla nyomásszabályozó állomáshoz Tábla méret: 600 x 420 cm Szín meghatározás: Sárga Piros Fekete Pantone 116c Pantone 200c Pantone Process Black C 10/11 ML_11/2007-V.06.

11 2. sz. melléklet Összevont biztonsági figyelem felhívó tábla nyomásszabályozó állomáshoz Tábla méret: 600 x 620 mm Szín- és alakmeghatározás: 2/1998. (I. 16.) MüM rend. 11/11 ML_11/2007-V.06.

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1 / 46 2014.09.16. 14:14 A jogszabály mai napon (2014.IX.16.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2015.04.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03.

Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak. Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03. Tematikus tanácsadás nyertes pályázóknak Szakmai előadás segédanyaga (kivonat) Csak a közbeszerzési törvénnyel együtt használandó! 2006. május 03. Előadó: közbeszerzési oktató okleveles építészmérnök hivatalos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. oldal / 16 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai 1.1.1 Az építmény, építési munka

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben