Motoralkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt. T-414/17) MŰSZAKI LEÍRÁS 2018.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motoralkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt. T-414/17) MŰSZAKI LEÍRÁS 2018."

Átírás

1 Motoralkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt. T-414/17) MŰSZAKI LEÍRÁS 2018.

2 MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Műszaki követelmények A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében az Ajánlatkérő által jelenleg használt termékeket jelölik. A szállítandó pótalkatrészeknek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lenniük a gyártómű által az új termékre előírtakkal. Máshol beépített, javított, felújított termék szállítása nem elfogadott. Ajánlattevőknek az ajánlati árak táblázat kitöltésével meg kell adniuk a megajánlott termékek termékgyártóját és termékazonosító számát. A külön megjelölt ( H minősítő jelű) szállítandó tételek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos pótalkatrészeknek minősülnek, ezért az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23. -ban és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9. (4) bekezdésben leírtak, valamint utóbbi rendeletben hivatkozott MSZ szabvány alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. A minősítésre kötelezett termékek esetében Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a megajánlott termékek amennyiben azok nem járműgyártó, vagy részegység gyártói első beépítésűek H minősítő jel használatára vonatkozó engedélyeivel. a) Járműgyártói termék megajánlása esetén H minősítő jel használatára vonatkozó engedély benyújtása nem szükséges. Járműgyártói alkatrész megajánlása esetén a járműgyártó, illetve jogutódja, vagy hivatalos (márka) képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói azonosító), hogy a megajánlott tételek járműgyártói termékek. A hivatalos (márka) képviselettől származó nyilatkozat esetén az Ajánlattevőnek hitelt érdemlő módon alá kell támasztania a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) képviselet közötti kapcsolatot, mely többek között megtörténhet a következőkkel: a járműgyártó, illetve jogutódja által kiállított igazolás arról, hogy a nyilatkozatot kiállító céget hivatalos (márka) képviseletként elismeri, vagy ha a kapcsolat a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) képviselete között nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot kiállító a járműgyártó honlapján hivatalos (márka) képviselet szerepel, úgy annak bemutatásával, vagy a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) képviseletnek a járműgyártóval való kapcsolatát egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó számla benyújtásával) igazolni tudja. 2

3 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott járműgyártói terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog. Ajánlatkérőnek vállalnia kell, hogy a megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja. b) Első beépítésű termék megajánlása esetén H minősítő jel használatára vonatkozó engedély benyújtása nem szükséges. Első beépítésű termék megajánlása esetén az alkatrészgyártó, illetve jogutódja, hivatalos (márka) képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói azonosító), hogy a megajánlott termékek első beépítésű, vagy a járműgyártó által annak elismert termékek. Ajánlattevőnek hitelt érdemlő módon alá kell támasztania a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó, illetve annak jogutódja, hivatalos (márka) képviselete közötti kapcsolatot, mely többek között megtörténhet a következőkkel: a járműgyártó, illetve jogutódja vagy hivatalos (márka) képviselete által kiállított igazolás arról, hogy a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártót hivatalos beszállítóként elismeri, vagy ha a kapcsolat a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó, illetve annak jogutódja vagy hivatalos (márka) képviselete között nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot kiállító az alkatrészgyártó a járműgyártó honlapján beszállítóként, partnerként szerepel, úgy annak bemutatásával, vagy a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártónak a járműgyártóval való kapcsolatát egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó számla benyújtásával) igazolni tudja. c) Helyettesítő termék megajánlása esetén Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítő gyártmányú termékek). Helyettesítő termék megajánlása esetén ajánlattevőnek tételes bontásban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki paraméterekkel kiegészített ábrát/fotót, vagy a keresztreferencia-számot, amely egyértelműen igazolja, hogy azok megfelelnek az Ajánlatkérő által meghatározott gyártmányok minőségének. Ajánlattevőnek a H minősítő jel használatára vonatkozó engedély számát az ajánlati árak táblázatban fel kell tüntetnie, valamint a H minősítő jel használatára vonatkozó engedély egyszerű, teljes terjedelmű másolatát ajánlatához csatolnia kell. 3

4 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt a megajánlott tételt szállítja. Ajánlatkérőnek vállalnia kell, hogy nyertessége esetén, amennyiben a megajánlott áruk valamelyikének gyártását a gyártó jogszabályváltozás, vagy termékváltás miatt véglegesen beszünteti, illetőleg azt önhibáján kívül a továbbiakban szállítani nem képes, erről Ajánlatkérőt hitelt érdemlő módon írásban tájékoztatja. Ezzel együtt köteles az érintett áru közbeszerzési eljárásban meghatározott - műszaki paramétereivel legalább egyenértékű, helyettesítő terméket ajánlani. A helyettesítő termék közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelőségét Ajánlattevőnek kell objektív módon igazolnia, különösen, de nem kizárólagosan a helyettesítő termék paramétereinek, műszaki leírásának bemutatásával. Az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés igazolása nélkül helyettesítő termék szállítására nincsen lehetőség. A helyettesítő termék elfogadásáról Ajánlatkérő dönt. H minősítő jel használatára kötelezett alkatrészek esetén megadott rajzszámú és minőségű pótalkatrésztől eltérő terméket Ajánlatkérő csak érvényes H minősítő jel használatára vonatkozó engedély birtokában fogad el a teljes szerződéses időszak alatt. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a H minősítő jel használatára vonatkozó engedély egyszerű teljes terjedelmű másolatát át kell adnia Ajánlatkérő részére. A szállítandó tételeken és/vagy csomagolásán feltüntetett jelöléseknek az ajánlati árak táblázatban Ajánlattevő által rögzített termékek jelöléseivel, rajzszámával, cikkszámával, típusszámával azonosnak kell lenniük. Átadás-átvétel: A termékek leszállítása a Megrendelő részére a nyertes Ajánlattevő feladata. Teljesítés helye: BKV Zrt. Kelenföldi Divízió K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55. Nyitva tartás: H P, 07:00 13:00 óra között A szállítandó tételeken és/vagy csomagolásukon feltüntetett jelöléseknek az Ajánlattevő által rögzített termékek jelöléseivel, azaz a járműgyártó vagy a termékgyártó rajzszámával, cikkszámával, típusszámával azonosnak és azonosíthatónak kell lenniük. Ajánlattevőnek a termékekhez szállításkor mellékelnie kell az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. -a szerint meghatározott tartalmú, minőséget tanúsító műbizonylatot. A minősítésre kötelezett termékek esetén csak a vonatkozó engedélyben meghatározott tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el. Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett gyártói jel vagy az alkatrész 4

5 katalógusban szereplő cikkszám, ha a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy a gyártó azt első beépítésű alkatrészként elismeri. A járműgyártói/első beépítésű termékekhez szállításkor olyan műbizonylatot kell csatolni, amiből a termékgyártó, illetve az első beépítés a rajzszám vagy a típusszám alapján megállapítható. A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható csomagolásban kell leszállítani a Megrendelő részére. Amennyiben valamely termékhez a termék gyártója biztosítja a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, azokat a nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen át kell adnia. Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. Jótállásra vonatkozó feltételek: Jótállás elvárt időtartama: Ajánlattevő köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított min. 12 hónap teljes körű jótállást vállalni kilométer korlátozás nélkül, valamint a termék esetleges meghibásodásából eredő károkat megtéríteni. A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a cserélt alkatrészre újból kezdődik. A termék jótállási időn belüli meghibásodása esetén, jótállás érvényesítésekor, illetve hibás teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása az Ajánlatkérő részére az Ajánlattevő feladata. A leszállított pótalkatrészen és/vagy annak csomagolásán, időtálló módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a gyártó adatait és a jótállás lejáratának időpontját (év/hét). 5

Van Hool gyártmányú, CNG üzemű autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése. (BKV Zrt. T-268/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

Van Hool gyártmányú, CNG üzemű autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése. (BKV Zrt. T-268/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS Van Hool gyártmányú, CNG üzemű autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-268/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2017. I. Általános műszaki, minőségi elvárások 1. Az ajánlati

Részletesebben

Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése (BKV Zrt. T-488/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III.

Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése (BKV Zrt. T-488/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése (BKV Zrt. T-488/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2018 I. Általános műszaki, minőségi elvárások 1. Az

Részletesebben

Skoda Solaris Trollino 12 típusú trolibusz járművillamossági alkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-415/17.)

Skoda Solaris Trollino 12 típusú trolibusz járművillamossági alkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-415/17.) Skoda Solaris Trollino 12 típusú trolibusz járművillamossági alkatrészek beszerzése () MŰSZAKI LEÍRÁS 2018. MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Műszaki követelmények A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmány

Részletesebben

Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-253/17.)

Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-253/17.) Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése (.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2017. MŰSZAKI LEÍRÁS Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése (eljárás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz csapágyak beszerzése (BKV Zrt. T-383/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS 2017.06.28. Műszaki követelmények A mellékletben az egyes tételeknél

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS BKV Zrt. T-268/17. Autóbuszkhz mechanikus és légfékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: ) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2018. Műszaki leírás Műszaki követelmények: Az ajánlati

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz futómű alkatrészek beszerzése BKV Zrt. T-2/16

Kiegészítő tájékoztatás Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz futómű alkatrészek beszerzése BKV Zrt. T-2/16 Az alábbiakban tájékoztatjuk a számon, Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz futómű alkatrészek beszerzése tárgyban indult eljárással kapcsolatban beérkezett kérdésekre, észrevételekre adott válaszainkról:

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 12. sz. melléklet Menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 1. rész: Kienzle típusú menetíró készülékek javítása, felülvizsgálata 2. rész: FH12 típusú menetíró készülékek javítása,

Részletesebben

Autóbuszok menetíró-készülékeinek és alkatrészeinek beszerzése

Autóbuszok menetíró-készülékeinek és alkatrészeinek beszerzése Autóbuszok menetíró-készülékeinek és alkatrészeinek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2019. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése BKV Zrt. T-253/17

Kiegészítő tájékoztatás Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése BKV Zrt. T-253/17 Az alábbiakban tájékoztatjuk a számon, Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése tárgyban indult eljárással kapcsolatban beérkezett kérdésekre adott válaszainkról: 1. kérdés: Az ajánlati

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fékek és fékalkatrészek 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fékek és fékalkatrészek 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:14520-2018:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fékek és fékalkatrészek 2018/S 008-014520 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszok futómű és egyéb alkatrészeinek beszerzése () KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET MÓDOSÍTOTT ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 2018. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Skoda-Solaris

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Műszer-alkatrészek és utasszámláló tartozékok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-329/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Műszer-alkatrészek és utasszámláló tartozékok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-329/12. Műszer-alkatrészek és utasszámláló tartozékok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. november AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Ülések gördülőállományhoz 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Ülések gördülőállományhoz 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162856-2018:text:hu:html Magyarország-Budapest: Ülések gördülőállományhoz 2018/S 073-162856 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások

Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások Az egyes kardánkapcsolat típusok javítása/felújítása során elvégzendő, kötelező munkafolyamatok, műszaki előírások 1) rész: Autóbusz-trolibusz kardánkapcsolatok javítása, felújítása: 1.1. Kardántengelyek

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126704-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S 071-126704 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109058-2018:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S 049-109058 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ventilátor kuplung és alkatrészeinek javítása

Ventilátor kuplung és alkatrészeinek javítása Ventilátor kuplung és alkatrészeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Autóápolási anyagok szállítása

Autóápolási anyagok szállítása Autóápolási anyagok szállítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai

Részletesebben

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész K I E G É S Z Í TŐ TÁ J É K O Z T A T Á S ( 2 0 1 3. 1 2. 0 9. ) Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Autóbusz és trolibusz futóműalkatrészek beszerzése tárgyban (eljárás száma: BKV Zrt.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK. Járművillamossági alkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK. Járművillamossági alkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt. Járművillamossági alkatrészek beszerzése Karsan gyártmányú autóbuszokhoz (BKV Zrt. T-22/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK SZERKESZTHETŐ MELLÉKLETEK 2017. 1. sz. melléklet I. Ajánlattevő adatai: FELOLVASÓLAP

Részletesebben

Ajánlati felhívás 郘 Ɓ

Ajánlati felhívás 郘 Ɓ beszerzése konszignációs szerződés keretében e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI ŀékszíjak FELHÍVÁS Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/14 Budapest, 2014. július hó AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387111-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S 212-387111 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása. Műszaki leírás

MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása. Műszaki leírás MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania.

Részletesebben

BKV Zrt. 15/T-103/13 13. számú melléklet Műszaki leírás felújításra

BKV Zrt. 15/T-103/13 13. számú melléklet Műszaki leírás felújításra Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania. A megajánlott felújítási egységárat jelen műszaki leírásban meghatározott

Részletesebben

Levegős és elektromos kuplungok valamint alkatrészeik beszerzése konszignációs készlet keretében

Levegős és elektromos kuplungok valamint alkatrészeik beszerzése konszignációs készlet keretében Levegős és elektromos kuplungok valamint alkatrészeik beszerzése konszignációs készlet keretében versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-127/13.

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-127/13. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Autóbusz-trolibusz járművekhez új légtartályok beszerzése tárgyban indított Versenyeztetési eljárás 15/V-127/13. 1 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3967-2018:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2018/S 003-003967 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Autóbusz és trolibusz kardántengelyek és alkatrészeinek beszerzése

Autóbusz és trolibusz kardántengelyek és alkatrészeinek beszerzése Autóbusz és trolibusz kardántengelyek és alkatrészeinek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

DAF típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-60 /13. Műszaki leírás

DAF típusú autóbusz dízelmotorok felújítása, Műszaki leírása BKV Zrt. 15/T-60 /13. Műszaki leírás Műszaki leírás Jelen eljárásban Ajánlattevőnek a felújításra vonatkozóan kalkulált egységárakat (átalánydíj) kell megajánlania a dízelmotorok felújítására vonatkozó fűzött blokkos technológia alapján.

Részletesebben

Sima, fogazott és bordás ékszíjak beszerzése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Sima, fogazott és bordás ékszíjak beszerzése AJÁNLATI FELHÍVÁS Sima, fogazott és bordás ékszíjak beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-160/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Motoralkatrészek 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Motoralkatrészek 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341758-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Motoralkatrészek 2015/S 188-341758 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz fűtésrendszeri alkatrészek beszerzése

Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz fűtésrendszeri alkatrészek beszerzése Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz fűtésrendszeri alkatrészek beszerzése Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek szállítása

Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek szállítása Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. október AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Jármű-karosszériák 2017/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Jármű-karosszériák 2017/S Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások. Árubeszerzés 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:496853-2017:text:hu:html Magyarország-Budapest: Jármű-karosszériák 2017/S 239-496853 Ajánlati/részvételi felhívás Közszolgáltatások

Részletesebben

Autóbusz- és trolibusz lengéscsillapítók és tartozékok beszerzése (Eljárás száma: T-45/15)

Autóbusz- és trolibusz lengéscsillapítók és tartozékok beszerzése (Eljárás száma: T-45/15) Autóbusz- és trolibusz lengéscsillapítók és tartozékok beszerzése (Eljárás száma: T-45/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Az eljárás tárgya M-B O530 Citaro típusú autóbuszokhoz motoralkatrészek beszerzése (Eljárás száma: ) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ 2018. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás

Részletesebben

ROBEL PROFILKÖSZÖRŰ, ROBEL SÍNFEJKÖSZÖRŰ, SUPERIOR PLASMA 60HF PLAZMAVÁGÓ, TRAFFIPAX RENDSZERŰ HASZNÁLATI ETALON BESZERZÉSE

ROBEL PROFILKÖSZÖRŰ, ROBEL SÍNFEJKÖSZÖRŰ, SUPERIOR PLASMA 60HF PLAZMAVÁGÓ, TRAFFIPAX RENDSZERŰ HASZNÁLATI ETALON BESZERZÉSE ROBEL 13.44 PROFILKÖSZÖRŰ, ROBEL 13.48 SÍNFEJKÖSZÖRŰ, SUPERIOR PLASMA 60HF PLAZMAVÁGÓ, TRAFFIPAX RENDSZERŰ HASZNÁLATI ETALON BESZERZÉSE versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-185/12. AJÁNLATI

Részletesebben

Főfékhenger, munkahenger felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/13.

Főfékhenger, munkahenger felújítása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-335/13. Főfékhenger, munkahenger felújítása Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014. január Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:207365-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kerék, annak alkatrészei és tartozékai 2015/S 114-207365 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Textilipari áruk beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-173/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

Textilipari áruk beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-173/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. Textilipari áruk beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Metró járművek rotációs légsűrítőinek felújítása, átalakítása és illesztése a pneumatikus tápegységhez

Metró járművek rotációs légsűrítőinek felújítása, átalakítása és illesztése a pneumatikus tápegységhez Metró járművek rotációs légsűrítőinek felújítása, átalakítása és illesztése a pneumatikus tápegységhez e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: Az Univerzál Beszerző Kft. részére informatikai eszközök és hálózatfüggetlen mobiltelefonok szállítása tárgyú, közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII.

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülőállomány alkatrészei és egyéb alkatrészek 2015/S

Magyarország-Budapest: Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülőállomány alkatrészei és egyéb alkatrészek 2015/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162410-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Tengelyek, kerekek, valamint mozdony és gördülőállomány alkatrészei és egyéb

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz kormányalkatrészek beszerzése () KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ 2017. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA RÁTKY & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA E-mailen továbbítva! Tárgy: Az Univerzál Beszerző Kft. részére közösségi közlekedésben használt autóbuszokhoz lengéscsillapító szállítása. tárgyú, közbeszerzésekről szóló 2015.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Az eljárás későbbi szakaszában, Ajánlatkérő külön felhívására benyújtandó dokumentumok

MELLÉKLETEK. Az eljárás későbbi szakaszában, Ajánlatkérő külön felhívására benyújtandó dokumentumok MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2. sz. melléklet: AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 3. sz. melléklet: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL,

Részletesebben

Motoralkatrészek szállítása Karsan gyártmányú autóbuszokhoz

Motoralkatrészek szállítása Karsan gyártmányú autóbuszokhoz Motoralkatrészek szállítása Karsan gyártmányú autóbuszokhoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz fékalkatrészek beszerzése () KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK II. KÖTET KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ 2017. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak szállítása

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak szállítása Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Mechanikus és légfékalkatrészek beszerzése autóbuszokhoz és trolibuszokhoz (BKV Zrt. T-86/17) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 2017. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Mechanikus

Részletesebben

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014.

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014. Speciális védőruha beszerzés Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Telepített járműmosó karbantartása és javítása

Telepített járműmosó karbantartása és javítása Telepített járműmosó karbantartása és javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Autóbusz járműműszerek beszerzése (BKV Zrt. T-315/15.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Autóbusz járműműszerek beszerzése (BKV Zrt. T-315/15.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Autóbusz járműműszerek beszerzése () KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK I. KÖTET ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 2016 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Autóbusz járműműszerek beszerzése (eljárás száma: ) 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK HÉV személyszállító járművek lúgos akkumulátorainak beszerzése tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK BKV Zrt. T-158/16.

Részletesebben

Szűrők konszignációs készlet keretében történő beszerzése Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás

Szűrők konszignációs készlet keretében történő beszerzése Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Szűrők konszignációs készlet keretében történő beszerzése Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti

Részletesebben

Fogaskerekű kerékpár alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Fogaskerekű kerékpár alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Fogaskerekű kerékpár alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-207/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Tartalomjegyzék Felolvasólap (1. számú melléklet) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a szerződéses feltételekre

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművekhez tartozó motortartó gumibak felújítása tárgyban indított Versenyeztetési eljárás 15/V-41/13 1 AJÁNLATI

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó beszerzése

1 db személyes használt személyszállító hajó beszerzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Ékszíjak beszerzése (konszignáció)

Ékszíjak beszerzése (konszignáció) Ékszíjak beszerzése (konszignáció) e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik teljesítményelektronikai berendezéseit működtető alkatrészek javítása

ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik teljesítményelektronikai berendezéseit működtető alkatrészek javítása ALSTOM gyártmányú metró motorkocsik teljesítményelektronikai berendezéseit működtető alkatrészek javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-389/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET VASÚTI JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK JAVÍTÁSA (Eljárás száma: T-199/16.) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 2016. A javítás során elvégzendő munkák: Műszaki követelmény BKV Zrt.

Részletesebben

Mozgólépcső lépcső kocsi és alkatrészeinek felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-337/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017.

Mozgólépcső lépcső kocsi és alkatrészeinek felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-337/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. Mozgólépcső lépcső kocsi és alkatrészeinek felújítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-337/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-87/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2015.

Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-87/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2015. Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-497/14. Budapest, 2015.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-497/14. Budapest, 2015. BKV Zrt. energetikai folyamataira vonatkozó Minőségirányítási rendszer MSZ EN ISO 9001:2009. számú szabványnak megfelelő Tanúsító auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési

Részletesebben

Szilikon gumikönyökök és fém könyökök beszerzése e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS

Szilikon gumikönyökök és fém könyökök beszerzése e-versenyeztetési eljárás AJÁNLATI FELHÍVÁS Szilikon gumikönyökök és fém könyökök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza.

Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki leírás tartalmazza. 1. FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es részajánlati körökben

Részletesebben

Mercedes-Benz O530 Citaro autóbusz üzemanyag-ellátó rendszeréhez alkatrészek beszerzése

Mercedes-Benz O530 Citaro autóbusz üzemanyag-ellátó rendszeréhez alkatrészek beszerzése Mercedes-Benz O530 Citaro autóbusz üzemanyag-ellátó rendszeréhez alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Kerék-fékbetétek beszerzése

Kerék-fékbetétek beszerzése Kerék-fékbetétek beszerzése (Eljárás száma: T-186/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban:

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. E-mail útján a gazdaság szereplők részére Küldi: dr. Kovács Péter Balázs Tel: +36/30/27.92.902 Fax: +36/1/457 80 41 hc@szilioffice.hu Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás

Részletesebben

Thermo King légkondicionáló berendezéssel szerelt autóbuszok klímaberendezéseinek szükség szerinti javítása és eseti karbantartása

Thermo King légkondicionáló berendezéssel szerelt autóbuszok klímaberendezéseinek szükség szerinti javítása és eseti karbantartása Thermo King légkondicionáló berendezéssel szerelt autóbuszok klímaberendezéseinek szükség szerinti javítása és eseti karbantartása (BKV Zrt. T-154/18) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-328/17. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, augusztus

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-328/17. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, augusztus A Budapest XIX., Nádasdy utca 133. Üzemegység korszerűsítéséhez eszközök (kézi szerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek, műszerek, hegesztő berendezések, műhelyberendezések, képzéssel összefüggő eszközök)

Részletesebben

Trolibusz járművekhez áramszedő gyorslehúzó D500 alkatrészek beszerzése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Trolibusz járművekhez áramszedő gyorslehúzó D500 alkatrészek beszerzése AJÁNLATI FELHÍVÁS Trolibusz járművekhez áramszedő gyorslehúzó D500 alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Gumikerekes járművekhez olajhűtők, hőcserélők, fűtőradiátorok felújítása

Gumikerekes járművekhez olajhűtők, hőcserélők, fűtőradiátorok felújítása Gumikerekes járművekhez olajhűtők, hőcserélők, fűtőradiátorok felújítása Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI

Részletesebben

versenyeztetési eljárás

versenyeztetési eljárás Elektromos gáztávszabályzó alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-203/16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szűrők beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-214/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2014.

Szűrők beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-214/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2014. Szűrők beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. Fűtőtestek, olajradiátorok és bojlerek beszerzése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-346 /2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. december AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-142/13.

Ajánlati felhívás. tárgyban indított. Versenyeztetési eljárás 15/V-142/13. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Kerékanya-elfordulást jelző gyűrűk szállítása tárgyban indított Versenyeztetési eljárás 15/V-142/13. 1 AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

4 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése

4 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése 4 db használt, alacsonypadlós, diesel üzemű csuklós autóbusz beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-440/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Lemezhajlító gép beszerzés

Lemezhajlító gép beszerzés Lemezhajlító gép beszerzés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-140/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341813-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT LÁMPATESTEKRE STRIKE W Beépített LED maximum összteljesítmény. 4000K Színhőmérséklet értéke

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT LÁMPATESTEKRE STRIKE W Beépített LED maximum összteljesítmény. 4000K Színhőmérséklet értéke ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT LÁMPATESTEKRE Árazatlan költségvetési kiírásban és előzetese tervdokumentációban szereplő lámpatest Közbeszerzési eljárásban - egyenértékűnek - megajánlott lámpatest Típus: vonatkozó

Részletesebben

KNORR adatgyűjtő készülékek egységáras javítása

KNORR adatgyűjtő készülékek egységáras javítása KNORR adatgyűjtő készülékek egységáras javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-25513. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. október AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Hűtőtömlők szállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V- 33/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, február

Hűtőtömlők szállítása versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V- 33/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, február Hűtőtömlők szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V- 33/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. február AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MB Citaro O530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása (Eljárás száma: BKV Zrt. T-135/16) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS 2016. Jelen eljárásban a beszerzés

Részletesebben