GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%"

Átírás

1 GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram 5 I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) Mérnök informatikus (BA/BSc).8% Műszaki menedzser (BA/BSc).6% Gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 0% Műszaki informatika (főiskolai).% Műszaki menedzser (főiskolai) 9.% Informatikus közgazdász (főiskolai).% PLC szakmérnök (szakirányú) 0% Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök (szakirányú) 0% Általános informatikus szakmérnök(szakirányú) 0%.. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 7.9% n=6 Esti 0% Levelező.7% Távoktatás 79.%.. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott.% n=6 Költségtérítéses 96.8% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 0%.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges 0% n=6 Közepes.% Jó 6.5% Jeles, kiváló.% EvaSys kiértékelés Oldal

2 .6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0% Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 0% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 6.9% Valamivel jobb volt, mint a többieké.8% Sokkal jobb volt, mint a többieké 9.%.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen 58.% n=6 Nem.9%.8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap 7.% n=7-6 hónap.7% 7- hónap 9.6% - hónap 5.9% évnél több idő alatt 5.9% még nem szereztem meg 7.%.8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 8.5% Egyéb ok 6.5% n=6.8.. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen 0.7% n=8 Nem 7.% Már akkor is dolgoztam 8.%.8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát 0.7% n=7 Kismértékben problémának éreztem.% Nagy problémát jelentett.8%.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen 6.% Nem 5.9%.9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen.% Nem 97.6% n= EvaSys kiértékelés Oldal

3 II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen.% Nem 96.9%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% MA/MSc 0% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 50% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 50%.. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen.% n=6 Nem 88.7%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% MA/MSc 8.6% n=7 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.9% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 8.6%.. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen.8% Nem 95.% n=6... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 0% MA/MSc 66.7% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA.% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0% EvaSys kiértékelés Oldal

4 ... Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 7.% n=56 Igen, más felsőoktatási intézményben 5.% Nem szeretnék 87.5%... Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.9% n=5 Igen, más felsőoktatási intézményben.9% Nem szeretnék 96.%... Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=60 Igen, más felsőoktatási intézményben 0% Nem szeretnék 76.7%... Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.7% n=5 Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 85.%..5. Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.8% n=56 Igen, más felsőoktatási intézményben 5.% Nem szeretnék 9.9%.5.. angol nyelvből: nem ismeri 6.% 5%.% 5% 9.% nagyon jól ismeri átl.=. elt.= német nyelvből: nem ismeri 9.% 8.8% 0.%.9% 0% nagyon jól ismeri n=59 átl.=.8 elt.= francia nyelvből: nem ismeri 96.%.8% 0% 0% 0% nagyon jól ismeri n=5 átl.= elt.= olasz nyelvből: nem ismeri 98.%.9% 0% 0% 0% nagyon jól ismeri n=5 átl.= elt.= spanyol nyelvből: nem ismeri 9.5%.9% 5.7% 0% 0% nagyon jól ismeri n=5 átl.=. elt.= orosz nyelvből nem ismeri 56.6% 5.8% 7.5% 0% 0% nagyon jól ismeri n=5 átl.=.5 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

5 .6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% Nem 96.9%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 0% n= 50% 0% 0% 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 50%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 0% n= 50% 50% 0% 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Tempus/Erasmus ösztöndíj 0% n= A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 0% Párhuzamos külföldi munkavállalás 0% Egyéb forrásból 00%.7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen.% Nem 76.6% EvaSys kiértékelés Oldal5

6 .7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen 5.% Nem 6.7% n=5.8.. végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen 76.6% Nem.%.8.. végzett-e nem szakmai munkát? Igen 7.% Nem 6.6%.8.. dolgozott-e külföldön? Igen 5.6% Nem 8.% III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 7.7% n=6 főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 8.%.. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen 90.5% n=6 Nem 9.5%... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 5.9% Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 9% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén.7% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 6.9% Gyakorlati helyén alkalmazták.% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 8.6% Egyéb személyes ismeretség révén 9.% Egyéb 5.%... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0.% A saját és a kapcsolódó szakterületek 7.% Egy egészen más szakterület 0.% Bármilyen szakterület 5.% EvaSys kiértékelés Oldal6

7 ... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 96.6%... határozott idejű volt.7%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt.7%.. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen 7.% Nem, mert már akkor is dolgoztam 78.% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem.6% Nem, egyéb okból.%... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 8.% n= Keresés után találtam 5.5% Még nem találtam 6.%... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 7.% n=7 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 0% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták 0% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 0% Egyéb személyes ismeretség révén 8.6% Egyéb módon 0%..5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.% n=7 A saját és a kapcsolódó szakterületek 85.7% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 0%..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 85.7%... határozott idejű volt.% n=7... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0% IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT EvaSys kiértékelés Oldal7

8 .. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Egy sem.6% n=6 58.% 7.7% 7.7%.6% 5.6% 6 0% 7 0% 8.6% 9 vagy több 0%.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen 5.% n=6 Nem 7.6%... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 70.6% nem 9.% n=7.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 0% n=6 Nem 00%.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.5% Nem 87.5%... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben 50% n=8 Részben 7.5% Nem.5% V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5.. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 76.6% Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 7.8% Vállalkozó.7% Munkanélküli 6.% Nappali tagozaton tanuló diák 0% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van.% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott).6% EvaSys kiértékelés Oldal8

9 5... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető.% Középvezető 0.% Alsó vezető.% Beosztott diplomás 57.% Beosztott nem diplomás foglalkozás.% n= Keres-e munkát? Igen 00% Nem 0% n= Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 00% Nem 0% n= 5.. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik 96.7% Sose dolgozott 0% n=60 Most nem dolgozik, de már volt munkahelye.% Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg! 5.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 9.%... határozott idejű 5.%... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).% 5.. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 9.%... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 5.%... más helyen dolgozik 65.5% 5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 59.6% -9 alkalmazott/beosztott.8% 0 vagy több alkalmazott/beosztott 7.5% n= Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től 5-ig! Egyáltalán nem.%.8%.% 5.5% 7.% 5 Teljes mértékben átl.=. elt.= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 5.0. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.% A saját és a kapcsolódó szakterületek 7.% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület.% 5.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0% Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 0.7% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 6.8% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 5.5% 5.. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú,.8%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 0.%... teljes mértékben magántulajdonú 56.9% 5.. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 67.%... részben magyar tulajdonú 5.5%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 7.% 5.5. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok 0.7% -9 fő.8% 0-9 fő.% 50-9 fő.% fő 7.9% 000 fő, vagy afölött.% n= Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat.8% n=57 Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 5.% Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása,.5% Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés.8% Építőipar.8% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek.8% Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység).8% Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás.8% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység,.8% Pénzügyi, biztosítási tevékenység 8.8% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,.5% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 7.5% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Oktatás.8% Humán-egészségügyi, szociális ellátás 7% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet).8% Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, 5.% Egyéb, éspedig....% 5.7. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van? Igen 8.6% Nem 9.% Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem a "szokásos" hét volt, akkor utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? 0 óra alatt.8% n=6 0-9 óra 0% 0-9 óra 6.5% 0-50 óra 79% 50 óra felett 9.7% 5.9. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen 0.7% Nem 79.% Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 8.% n= A saját és a kapcsolódó szakterületek 66.7% Egy egészen más szakterület 5% Bármilyen szakterület 0% Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD 0% n= Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 8.% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 75% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 6.7% 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Teljesen elégedetlen 0.% 5.% 6.6% 7.9% Teljesen elégedett átl.=. elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Teljesen elégedetlen.% 0.7%.% 5.9% Teljesen elégedett átl.=.8 elt.= 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? Teljesen elégedetlen.8%.% 5.% 0.7% Teljesen elégedett átl.=.8 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

12 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Teljesen elégedetlen 0.% 7.6% 8.%.8% Teljesen elégedett átl.=.7 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen 0.% 7.% 8.%.% Teljesen elégedett átl.=.9 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen.8% 6.9% 5.% 5.9% Teljesen elégedett átl.=.9 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elégedetlen 6.9%.8% 58.6% 0.7% Teljesen elégedett átl.=.9 elt.=0.8 VII. SZEMÉLYES ADATOK 7.. Az Ön neme? Férfi 78.% Nő.9% 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló 0.% Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él 8.8% Házas 5.7% Elvált 6.% Özvegy 0% 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van.9% Nincs 57.% n= Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön van? Igen 6.% Nem 9.8% 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön van? Igen.7% Nem 95.% 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos.% 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium.6% Szakközépiskola 60.9% Egyéb 6.% EvaSys kiértékelés Oldal

13 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános.8% n=6 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 0.% Szakközépiskola, technikum 5.% Gimnázium 6.% Főiskola 9% Egyetem, tudományos fokozat.7% Nem tudja, nem ismerte, nem élt.6% 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 5.6% Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% Szakközépiskola, technikum 7.% Gimnázium 5% Főiskola 0.9% Egyetem, tudományos fokozat 7.8% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb.% Az átlagosnál valamivel jobb 9.7% Nagyjából átlagos.% Az átlagosnál valamivel rosszabb 0.% Az átlagosnál sokkal rosszabb.7% 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.6% Igen, csak a szülők között 6.% Igen, csak a nagyszülők között 0% Nincsen 9.% EvaSys kiértékelés Oldal

14 Profil Alegység: GDF - Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) GDF felmérések DPR 0 II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.5.. angol nyelvből:.5.. német nyelvből:.5.. francia nyelvből:.5.. olasz nyelvből:.5.5. spanyol nyelvből:.5.6. orosz nyelvből nem ismeri nem ismeri nem ismeri nem ismeri nem ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nagyon jól ismeri nagyon jól ismeri nagyon jól ismeri nagyon jól ismeri nagyon jól ismeri átl.=. n=59 átl.=.8 n=5 átl.= n=5 átl.= n=5 átl.=. n=5 átl.=.5 V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től 5-ig! 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Egyáltalán nem Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elégedetlen Teljes mértékben Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett átl.=. átl.=. átl.=.8 átl.=.8 átl.=.7 átl.=.9 átl.=.9 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal

15 Hozzászólások jelentése I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! 0 ( előfordulás) 5 7 (5 előfordulás) 8 ( előfordulás) 08 9 ( előfordulás) 0 (5 előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) 6 ( előfordulás) 0 ( előfordulás).8..a. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol? A diplomamunka témaválasztása nem bizonyult túl szerencsésnek, ezért új témát, és új konzulenst is kellett keresnem. A szakdolgozatomat június végén adtam le bírálatra. Ez év nyarán szűnt meg a Bécsi úti campus, és a záróvizsgáztatás csak az ősszel, októberrel indult újra. Ezért csak n tudtam a záróvizsgámat letenni. Az abszolutórium után kezdtem neki a szakdolgozatomnak. Családi ok ( gyermek születése), munkahely változtatás Diplomamunka többszöri beadása Először két szakdolgozat-tervemet elutasították, ezután munkahelyi és családi problémák miatt nem volt időm. Külföldi munka Külföldön dolgoztam, nem volt lehetőségem hazautazni előbb Munka ( előfordulás) Munka és család, illetve a szakdolgozathoz szükséges információ nehézkes összegyűjtése. Munkahely Nehezen haladtam, a kozultáns kiválasztása sem volt egyszerű lustaság nyári szabadságok, diplomaterv első változatának visszautasítása II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) Kozgazdasz Számítógép programozó EvaSys kiértékelés Oldal5

16 ... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) BME Info, MSc Felszámoló vagyonfelügyelő Corvinus Egyetem Gazdaságinformatikus Mérlegképes könyvelő vállalkozási szakon Tűzoltó szervező munkavédelmi szakmérnök rendőrtiszt... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) BME Informatika Műszaki informatika, Msc, SzE, Győr biztonságtechnikai mérnök.6.. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg! Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Szlovakia 5 ev, Dania honap, USA honap III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA...A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt! Már korábban is ott dolgoztam, csak más munkakörben. Toborzás headhunterkent eljott utanam a leendo fonokom..a. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! Anya lettem. Ebben a fejezetben hianyolom azt a lehetoseget,hogy valaki anyasagin is lehet. Minden valasz helyes, futott a munkaviszonyom, de az utolso szemesztert es a diploma megszerzeset mar a gyerekkel csinaltam vegig :-)... A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) Kérjük, számmal adja meg! 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal6

17 00... A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Kérjük, számmal adja meg! 0 ( előfordulás) 5 ( előfordulás) Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Kérjük, számmal adja meg! 6 IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT... Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) ( előfordulás) 5... Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak? Kérjük, számmal adja meg! (5 előfordulás) 5 6 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal7

18 60... Összesen hány alkalommal? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) ( előfordulás) Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) 6 ( előfordulás) 0 ( előfordulás) 8... Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel! Anglia, Svájc Egyiptom, Tunézia, Törökország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Vietnám, Kambodzsa, Laosz, Egyesült Arab Emirátusok Németország ( előfordulás) Szlovakia UK Ukrajna, Bosnia, Szerbia, Törökország francia V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5... Hány hónapja munkanélküli? Kérjük, számmal adja meg! Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése? Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik! Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb. - A vállalati ERP rendszer fejlesztésével foglalkozom. Automatizálási igazgató Biztosítóberendezési Mester EvaSys kiértékelés Oldal8

19 Egészségügy területén projekt menedzser Hardver mérnök HelpDesk munkatárs. Idegenvezető és webdesigner valamint aranykalászos gazda Informatikai Felhasználói Üzemeltetési Osztály, osztályvezető, Informatikai cég szervizvezetője Informatikai hardver és szoftver üzemeltető Kiemelt Ügyfélmenedzser, Informatikai kereskedelem Kártya rendszerek fejlesztési szakértő Polgármesteri Hivatal, településüzemeltetői ügyinzéző. Projekt manager / implementator / koordinator - Az Europa Kulturalis Fovarosa Kassa0 munkatarsa vagyok. A kultura itt megteveszto, kulturaval nem foglalkozok. Munkafolyamat tervezes es iranyitas, kommunikacio, penzugyek felugyelete [EUs palyazatok] talan a legjellemzobbek. QA Tester Rendszerszervező Szerver üzemeltető + DBA (AIX, Linux, Oracle) Szervizvezető(számítástechnikai eszközök javításával foglalkozó szerviz) Szervíztechnikus Szoftverfejlesztési csoportvezető Szoftvertesztelés - QA Team Lead alkalmazásfejlesztő beruházási terület, projektmérnök, vasúti közlekedésautomatika építési műszaki ellenőr, távközlési létesítmények építési műszaki ellenőr, betegápoló bűnügyi statisztikai csoportvezető családtámogatási osztályvezető dotcom cégvezető egyéni vállalkozó,márkakereskedés és szerviz, áramfejlesztők és vízszivattyúk turbófeltöltők értékesítése, szervize egészségügyi adminisztrátor gazdasági osztályvezető informatikai szakértő informatikus ( előfordulás) információvédelmi központ parancsnok logisztika munkavédelmi tanácsadó, tűzvédelmi tanácsadó műszaki ügyintéző műszaki ügyintéző SAP műszakvezető műszaki osztály portfoliókezelő programozó EvaSys kiértékelés Oldal9

20 programozó és rendszergazda rendszer adminisztrátor rendszergazda (papíron) szakmai asszisztens szerviz ügyintéző szoftverfejlesztő szoftverfejlesztő, szaktanácsadó számítástechnikai munkatárs tűzoltó parancsnok Üzemmérnök, Robert Bosch Kft. éve dolgozom itt és Diploma szerzés után lettem üzemmérnök. A következő két helyre nem tudtam a hónapokat beírni, mert nem engedte a hónapot.. ügyvezető üzemeltetési osztályvezető 5.6. Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)? Kérjük, számmal adja meg! 6 ( előfordulás) 5 8 ( előfordulás) 9 ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) (5 előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal0

21 99 ( előfordulás) 5.7. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) ( előfordulás) 6 ( előfordulás) ( előfordulás) 5 8 ( előfordulás) 9 ( előfordulás) 6 ( előfordulás) 6 ( előfordulás) ( előfordulás) (7 előfordulás) ( előfordulás) 5.. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön? Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság stb. - AIR LIQUIDE Hungary Ipari Gáztermelő Kft Autóelektronikai gyártó, Bank Egyéni szftverfejlesztés, Bank EvaSys kiértékelés Oldal

22 Földhivatal Gazdálkodó szervezet Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Honvédelem Informatikai szolgáltató cég Informatikai tanácsadó és fejlesztő cég It szolgáltató cég Közintézmény Multi cég, sok mindennel foglalkozik. Mérnöki Kft, beruházáslebonyolítás, műszaki ellenőrzés Okatás Olajipar Plgármesteri Hivatal Szerelvéyn automatizálási Kft Szoftverfejlesztő cég Szolgáltató Szolgáltató és kereskedelmi vállalkozás Termelő cég Vasúti bizutosítóberendezés bank biztosítótársaság dotcom cég egészségügy egészségügy kórház gyártás híradástechnikai szerviz informatika szolgáltató cég informatikai szolgáltató ipari ipari termelő cég ( előfordulás) kultura kórház ( előfordulás) közigazgatás közszolgálat közúti szolgáltató rendvédelem rendőrség szerviz szoftverfejlesztő cég EvaSys kiértékelés Oldal

23 szolgáltatás, műszaki tanácsadás szolgáltató szolgáltató cég számítógépes szolgáltatás turizmus - vendéglátás távközlés, és IT biztonság önkormányzat önkormányzati intézmény Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik? Autóelektronikai gyár Egészségügy Honvédelem Idegenforgalom, idegenvezetés, weboldalak tervezése készítése Ipari gázok előállítása, forgalmazása Mérnöki szolgáltatás, beruházáslebonyolítás, műszaki ellenőrzés rendészet Kérjük, adja meg az ország nevét! Ausztria Francia Magyarország Szlovakia szlovakia Kérjük, adja meg a település irányítószámát: ( előfordulás) ( előfordulás) 09 0 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

24 ( előfordulás) ( előfordulás) Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, normál fizetést kapott, a főállásából származó havi nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!) NETTÓ, Ezer Ft/hónap! ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány FIATALOK MUNKAERŐPIACI HELYZETE NÉMETORSZÁGBAN, AZ ÁLLAM ÉS A PIACVEZETŐ

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők:

A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: A tanulmány készítésében részt vevő szakértők: Kővári István turizmusoktatási szakértő, Dékáni Kabinet vezetője Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara Mezősi

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. A nõk és férfiak bére közötti különbségek Helyzetkép és javaslatok a BérBarométer 10000-es mintája alapján Szerzõk: Dr.

Részletesebben

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 GÁTI ANNAMÁRIA TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 Bevezetés A családi háttérnek számos nemzetközi kutatás szerint jelentős hatása van a diákok iskolai teljesítményére, a továbbtanulás valószínűségére és

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok 143 Varga Júlia a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok munkaerő-piaci SIkereSSége 2011-BeN Bevezetés Ebben a fejezetben a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének alakulását vizsgáljuk a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben