GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 90. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt."

Átírás

1 GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram 5. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.. Milyen szakon végzett ebben az intézményben? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) műszaki informatikai 6.7% műszaki menedzser 6.7% informatikus közgazdász.% műszaki menedzser (BA/BSc) 7.8% mérnök informatikus (BA/BSc) 6.7% gazdálkodási és menedzsment (BA/BSc) 8.9%.. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali.7% n=89 Esti.% Levelező 9% Távoktatás 6.%.. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott.% Költségtérítéses 6.% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 5.6%.5. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges 0% Közepes.% Jó 5.% Jeles, kiváló.% EvaSys kiértékelés Oldal

2 .6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké.% n=89 Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 0% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké 57.% Valamivel jobb volt, mint a többieké.7% Sokkal jobb volt, mint a többieké 7.9%.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen 5.6% Nem 7.%.8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap.5% n=67-6 hónap.5% 7- hónap 0.% - hónap 5.% évnél több idő alatt % még nem szereztem meg 55.%.8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 9.9% Egyéb ok 70.% n= Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen 5.% n=67 Nem.9% Már akkor is dolgoztam 59.7%.8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát.8% n=65 Kismértékben problémának éreztem.% Nagy problémát jelentett.%.9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen.6% n=89 Nem 58.%.9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen 7.9% Nem 9.% n= EvaSys kiértékelés Oldal

3 . EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen.% Nem 87.8%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% MA/MSc 0% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 8.% főiskolai hagyományos képzés 9.% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 7.7%.. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen.% Nem 96.7%... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% MA/MSc 66.7% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb.%.. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen 5.6% Nem 9.%... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 0% MA/MSc 60% n=5 egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés, rezidensképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0% EvaSys kiértékelés Oldal

4 ... Felsőfokú szakképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 6.% n=78 Igen, más felsőoktatási intézményben.8% Nem szeretnék 80.8%... Alapképzés (BA/BSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.% n=76 Igen, más felsőoktatási intézményben 7.9% Nem szeretnék 90.8%... Mesterképzés (MA/MSc) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 8.6% n=8 Igen, más felsőoktatási intézményben 9.8% Nem szeretnék 7.6%... Szakirányú továbbképzés, rezidensképzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben 7.7% n=78 Igen, más felsőoktatási intézményben 0.% Nem szeretnék 8.%..5. Doktori (PhD, DLA) képzés Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.8% n=7 Igen, más felsőoktatási intézményben.8% Nem szeretnék 9.% Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) Igen, a kérdőív alapjául szolgáló intézményben.6% n=76 Igen, más felsőoktatási intézményben.% Nem szeretnék 96.%.5.. angol nyelvből: nem ismeri.%.% 5.6% 6.7% 5.6% nagyon jól ismeri átl.=. elt.= német nyelvből: nem ismeri %.9% % 7.%.8% nagyon jól ismeri n=8 átl.= elt.= francia nyelvből: nem ismeri 9.5%.6% 0%.6%.% nagyon jól ismeri átl.=. elt.= olasz nyelvből: nem ismeri 9.% 5.%.% 0%.% nagyon jól ismeri átl.=. elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

5 .5.5. spanyol nyelvből: nem ismeri 98.7% 0% 0% 0%.% nagyon jól ismeri n=76 átl.=. elt.= orosz nyelvből nem ismeri 80.5%.%.6% 0%.6% nagyon jól ismeri átl.=. elt.= A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 7.9% n=89 Nem 9.%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 5% n=8 50%.5% 0% 0% 5 0% 6 0% 7.5% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Nem tanultam 66.7% n=6.% 0% 0% 0% 5 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! Tempus/Erasmus ösztöndíj.5% n=8 A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 7.5% Párhuzamos külföldi munkavállalás 0% Egyéb forrásból 5% EvaSys kiértékelés Oldal5

6 .7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 6.% Nem 7.8%.7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen.9% Nem 57.% n= végzett-e tanulmányaihoz kapcsolódó (szakmai) munkát? Igen 70% Nem 0%.8.. végzett-e nem szakmai munkát? Igen 6.% Nem 5.6%.8.. dolgozott-e külföldön? Igen 6.7% Nem 8.%.9. Melyik évben szerezte meg az abszolutóriumot (a kérdőív alapjául szolgáló szakon)? 008 0% n= % 0 8%. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy.6% n=89 főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 67.%.. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen 68.9% Nem.% EvaSys kiértékelés Oldal6

7 ... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett.% n=6 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát.9% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 6.5% Gyakorlati helyén alkalmazták 6.5% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén.% Egyéb személyes ismeretség révén.% Egyéb 6.5%... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0% n=60 A saját és a kapcsolódó szakterületek 60% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület 6.7%... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 96.8%... határozott idejű volt.% n=6... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0%.. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen 0% Nem, mert már akkor is dolgoztam 60% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem.% Nem, egyéb okból 6.7%... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 9.% n=6 Keresés után találtam 7.% Még nem találtam 7.7%... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 8% n=5 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát % Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte % Gyakorlati helyén alkalmazták % Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 0% Egyéb személyes ismeretség révén 8% Egyéb módon % EvaSys kiértékelés Oldal7

8 ..5. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete % n=5 A saját és a kapcsolódó szakterületek % Egy egészen más szakterület % Bármilyen szakterület 8%..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 8%... határozott idejű volt 6% n=5... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0%. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Egy sem.5% n=88 59.% 8.% 5.7% 0% 5.% 6.% 7 0% 8 0% 9 vagy több 0%.. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen.8% n=88 Nem 68.%... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 69% nem % n=9.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen.% n=89 Nem 97.8%.. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? (Kérjük, az esetleges jelenleg zajló külföldi munkavégzésére is gondoljon!) Igen 5.6% n=89 igen, jelenleg is külföldön dolgozom.% Nem 9.% EvaSys kiértékelés Oldal8

9 ... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben.% n=7 Részben.9% Nem.9%.5. Tervez-e (további) külföldi munkavállalást az elkövetkező 5 évben? Igen.% Nem 6.7% Nem tudom eldönteni.% 5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5.. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 8.% Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja).% Vállalkozó.% Munkanélküli 7.8% Nappali tagozaton tanuló diák 0% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van.% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott).% 5... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető.7% Középvezető 8.% Alsó vezető 6.8% Beosztott diplomás 60.% Beosztott nem diplomás foglalkozás.9% n= Keres-e munkát? Igen 00% Nem 0% n= Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 00% Nem 0% n= 5.. Munkaerő-piaci részvétel Jelenleg (is) dolgozik 96.% Sose dolgozott.% n=8 Most nem dolgozik, de már volt munkahelye.% EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg! 5.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 88.6%... határozott idejű 0.% n=79... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.).% 5.. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll).8% n=79... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 7.6%... más helyen dolgozik 69.6% 5.6. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 78.8% -9 alkalmazott/beosztott.8% 0 vagy több alkalmazott/beosztott 7.5% n= Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től 5-ig! Egyáltalán nem.9%.9%.%.8% 5.% 5 Teljes mértékben n=79 átl.=. elt.= Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 7.9% n=78 A saját és a kapcsolódó szakterületek 6.5% Egy egészen más szakterület.8% Bármilyen szakterület 7.7% 5.9. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0% n=78 Egyéb posztgraduális képzés.% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 6.7% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 66.7% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 5.% 5.. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú, 7.8%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 5.%... teljes mértékben magántulajdonú 67.% n= Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 59.5%... részben magyar tulajdonú 0.%... teljes mértékben külföldi tulajdonú 0.% n= EvaSys kiértékelés Oldal0

11 5.. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok.5% -9 fő 0.% 0-9 fő 5.% 50-9 fő 5.% fő 5.% 000 fő, vagy afölött.6% n= Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat.% n=79 Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, 0.% Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása,.8% Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés.% Építőipar.% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek.% Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység).8% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 5.% Pénzügyi, biztosítási tevékenység 0.% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,.8% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 0.% Oktatás 7.6% Humán-egészségügyi, szociális ellátás.8% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet).% Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás,.8% Egyéb, éspedig....% 5.5. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ön külföldön (nem Magyarországon) dolgozik? Igen 9.% Nem 90.9% Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző héten? Ha ez nem egy "szokásos" hét volt, akkor az utolsó "szokásos" héten hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? heti 0 óra alatt.8% n=8 heti 0-9 óra 0% heti 0-9 óra 8.% heti 0-50 óra 80.7% heti 50 óra felett 6% 5.7. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen 5.% Nem 8.8% n= EvaSys kiértékelés Oldal

12 5.7.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 5% n= A saját és a kapcsolódó szakterületek.7% Egy egészen más szakterület.% Bármilyen szakterület 0% Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD 0% n= Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 8.% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 6.% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 5.5% 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Teljesen elégedetlen.9% 0.% 6.8% 9% Teljesen elégedett átl.=. elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Teljesen elégedetlen 9.% 6% 0.%.7% Teljesen elégedett átl.=.8 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? Teljesen elégedetlen 6.5%.7% 8.%.8% Teljesen elégedett átl.=. elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Teljesen elégedetlen 6.5% 5.%.9% 5.6% Teljesen elégedett átl.=.7 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen.6% % 8.% 6.% Teljesen elégedett átl.=. elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen.6% 8.%.% 5.% Teljesen elégedett átl.=. elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elégedetlen 0%.% 5.9% 5% Teljesen elégedett n=76 átl.= elt.= SZEMÉLYES ADATOK 7.. Az Ön neme? Férfi 75.6% Nő.% EvaSys kiértékelés Oldal

13 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló.6% n=86 Élettársi vagy tartós együttélési kapcsolatban él.% Házas.9% Elvált.% Özvegy 0% 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van.5% Nincs 68.5% n= Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen 0.% n=89 Nem 89.9% 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön (nem Magyarországon) van? Igen 9% n=89 Nem 9% 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos 7.% n=88 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 8% Szakközépiskola 60.% Egyéb.5% 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 8% n=88 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).7% Szakközépiskola, technikum 7.% Gimnázium 9.% Főiskola.8% Egyetem, tudományos fokozat 5.9% Nem tudja, nem ismerte, nem élt.% 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 8% n=88 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 5.9% Szakközépiskola, technikum.9% Gimnázium 9.% Főiskola 8.% Egyetem, tudományos fokozat.6% Nem tudja, nem ismerte, nem élt.% EvaSys kiértékelés Oldal

14 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb.% n=88 Az átlagosnál valamivel jobb 9.5% Nagyjából átlagos.% Az átlagosnál valamivel rosszabb 9.% Az átlagosnál sokkal rosszabb.5% 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.% n=88 Igen, csak a szülők között 9.% Igen, csak a nagyszülők között 0% Nincsen 87.5% EvaSys kiértékelés Oldal

15 Profil Alegység: GDF - Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.5.. angol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri.5.. német nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri.5.. francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri.5.. olasz nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri.5.5. spanyol nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri.5.6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri átl.=. n=8 átl.= átl.=. átl.=. n=76 átl.=. átl.=. 5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5.7. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től 5-ig! 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka presztízse, társadalmi megbecsültsége szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Egyáltalán nem Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elégedetlen Teljes mértékben Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett Teljesen elégedett n=79 átl.=. átl.=. átl.=.8 átl.=. átl.=.7 átl.=. átl.=. n=76 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal5

16 Hozzászólások jelentése. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI.7. A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! ( előfordulás) 5 6 (8 előfordulás) 7 (0 előfordulás) 8 (7 előfordulás) 9 (7 előfordulás) 0 ( előfordulás) ( előfordulás) 6 8 ( előfordulás).8..a. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol? A heti rendszerességgel tartott kurzusok csak felületesen érintették a témákat, szakember folyamatos segítsége nélkül szinte lehetetlen a szükséges tudást megszerezni könyvekből (főképpen ha kevés a tanulásra fordítható idő). A választott téma nagyon sok kutatással járt, sok anyagot kellett összegyűjteni a lehető legteljesebb kép érdekében. Az abszolutórium után évvel adtam be a diplomamunkám, rá,5 hónapra volt az államvizsga, utána pedig 9 hónapra szereztem meg a nyelvvizsgát, és ott is volt vagy,5 hónap átfutási idő, míg kiállították a diplomám. Az első államvizsga sikertelen volt. Családalapítás, költözés, külföldön tartózkodás Családi Családi problémák. Családi és munkahelyi problémák miatt. Diplomamunka, nyelvvizsga hiánya és munka mellett nem jutott elegendő időm ezekre. Egyrészt időhiány, másrészt lustaság... Elfoglaltságom a diplomamunkám elkészítését késleltette. Elkezdtem dolgozni, és nem sok időm van rá. FSZ-en végeztem Gyemek születése, költözés, munkahelyváltás Gyerekek, munka Időhiány. Kellő felkészítés a diplomaírásra a főiskola részéről. Kötelező szakmai gyakorlat miatt Lassan írtam meg a diplomamunkámat. Lustaság :)) EvaSys kiértékelés Oldal6

17 Megpályáztam egy jobb munkahelyet a szakmában és elhelyezkedtem, ezért időhiány miatt nem tudtam a diplomára készülni. Mielőtt teljesítettem volna az államvizsgát, munkába álltam, ezért csúszott a diploma. Munka (főállásban dolgoztam) Munka mellett még nem tudtam felkészülni. Munka mellett nem a diploma volt az elsődleges. Munka és családi okok. Munka, család, határidők Munkahelyi elfoglaltság Munkából eredő idő hiánya. Műtéttel járó egészségügyi probléma miatt fél évvel később kezdhettem el a diplomamunkát kidolgozni Nyelvvizsga hiánya és még a szakdolgozat hiánya is. Sajnálatos módon munkahelyi és személyes problémák miatt nem sikerült eddig még megszereznem a diplomámat. Szakmai gyakorlati helyet kerestem hónapokon át, szakdolgozat készítése hosszú ideig tartott, záróvizsgára való felkészülés Személyes okok miatt a diplomamunka csak majdnem hónap múlva készült el teljesen. Válás, munkahely megszűnése diploma munka írás idő hiánya kulfoldi munka két gyermekem született azóta és erős időhiányban szenvedek azóta is motiváció hiánya munka munkahelyi elfoglaltság miatt még nem volt időm megírni a diplomamunkát, de már folyamatban van nem adtatok konzulenst időben! személyes, családi okok Építkezés, gyermekvállalás, munkahelyváltás. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) BME, Epitomernok Emelt szintű OKJ rendszerinfo szak Felsőfokú számítógép programozó. SZÁMALK-nál szereztem 990-ben. Közműelődés Külkereskedelmi felsőfokú áruforgalmi Műszaki Informatika Műszaki Informatikus Műszaki informatikai mérnökasszisztens (OKJ ) OKJ Számítástechnikai programozó Számítástechnikai Programozó számítógépes grafikus EvaSys kiértékelés Oldal7

18 ... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) ISTQB Informatikus Közgazdász Mestertanár-mérnök-informatikus... Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - MBA SAP gazadasági informatikus logisztika mérnök informatikus.6.. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon, és számmal adja meg! Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Kérjük, csak a felsőfokú tanulmányok időszakára gondoljon! - Németország Románia Szerbia Szlovénia szlovákia. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA...A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt! 99 óta dolgozom ebben a munkakörben A főiskola elkezdése előtt is itt dolgoztam A tanulmányaim megkezdésekor már a jelenlegi munkáltatómnál dolgoztam. áthelyezéssel..a. Ha az előző kérdésre a "Nem, egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! A diplomamunkám megírásával foglalkoztam Az abszolutórium megszerzése után másik iskolába is beiratkoztam, plusz írtam a diplomamunkám is, diákmunkám is volt, utána a nyelvvizsga megszerzésére koncentráltam, hónapokig jártam tanfolyamra. Felvettek, ahol előtte diákmunkát végeztem EvaSys kiértékelés Oldal8

19 családi kötöttség: gyermeknevelés Úgy ajánlottak fel az állást.... A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) ( előfordulás) A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) (6 előfordulás) ( előfordulás) 5 ( előfordulás) 8 0 (5 előfordulás) 5 0 ( előfordulás)... Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Kérjük, számmal adja meg! 0 ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal9

20 ( előfordulás) ( előfordulás) 5 6 ( előfordulás) 8 9 ( előfordulás)...a. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! Profession.hu, álláshirdető portálon talált meg az egykori munkáltatóm. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT... Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt? Kérjük, számmal adja meg! (0 előfordulás) (6 előfordulás) ( előfordulás)... Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) (6 előfordulás) 5 6 ( előfordulás) 8 ( előfordulás) 5 ( előfordulás) 6 ( előfordulás) Összesen hány alkalommal dolgozott külföldön? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal0

21 0... Összesen hány hónapot dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel! Ausztria Ausztria, Románia Németország Románia Szerbia USA szlovákia 5. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 5... Hány hónapja munkanélküli? Kérjük, számmal adja meg! ( előfordulás) Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése? Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik! Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb. Adatbázis- és rendszeradminisztrátor; Személyügyi Főosztály Adattárház fejlesztő, rendszerszervező Adminisztrátor back office területen telekommunikációs cégnél Analyst, IT Business Solutions EDI koordinátor Egyetemi órarendszerkesztő Event Operations Manager - Produkciós munkatárs HR kirendeltség vezető IT igazgató IT rendszer adminisztrátor és támogató EvaSys kiértékelés Oldal

22 Informatika-gépész tanár, rendszergazda Informatikai referens Informatikai rendszerek minőségbiztosítása (gyógyszeripar) Informatikai rendszerüzemeltető Informatikus Internet szerviz technikus Irodai asszisztensként dolgozom, fő feladatom a beszerzés és az iratok kezelése, archiválása. Kalibrációs koordinátor Key Account Manager - nagyvállalati értékesítés Kormánytisztviselő, Gépjármű igazgatási osztály (okmányiroda) Könyvelő ( előfordulás) Liba keltetőállomáson gépkezelő Műszaki, technikai szaktanácsadó Műszer-gazdálkodási Osztályvezető Programozó (PHP fejlesztő) Projekt menedzser vagyok egy startup weboldalnál, otthonról dolgozom. Az oldal angol nyelvű, Bécsi székhelyű. A feladatom a munkatársak felkutatása a CEE piacokon, felvételük, irányításuk. IT mérnökként könnyen tudom megoldani a felvételt, illetve a management kívánságait lefordítani az informatika nyelvére. Projektmenedzser fázisjavítás, energia-menedzsment és robbanás-biztonságtechnika (sztatika) területén Pénzügyi vezető Rendszergazda Rendszergazda előadó Rendszermérnök SAP SD expert SQL adatbázis karbantartó - fejlesztő, c# program tesztelő - támogató fejlesztő, oktató, egyedi rendszerek bevezetését segítő tanácsadó Support Engineer SzennyvÍztelep vezető Szerszámtervező mérnök Szoftver fejlesztő cégnél vagyok a tesztelési csapat vezetője. Szoftver tesztelő Szoftverfejlesztő Területi Logisztikus (Hírközlés,távközlés) TÜK kezelő, ügyintéző Webes szoftvertesztelő adószakértő felügyelő analitikus programozó banki területen a fizetésforgalmon számlaadminisztrációs munkatárs fejlesztő mérnök fordítóiroda rendszergazdája gazdasági ügyintéző EvaSys kiértékelés Oldal

23 helyszínelő hitelezési vezető tanácsadó ios fejleszto informatikus informatikus rendszergazda java és adatbázis fejlesztő jogi és pénzügyi asszisztens könyvelő követeléskezelési munkatárs műszakvezető (autó ipari beszállító cégnél) programozó, szerviz vezető rendszergazda ( előfordulás) rendőr (fogdaőr) software engineer szervizvezető szoftverfejlesztő szoftvertervező számítástechnikai rendszerfejlesztő technikus telefonos értékesítési ügynök termékmenedzser webalkalmazás fejlesztő Ügyfélmenedzser (hálózati terület) Ügyintéző Üzemeltetési osztályvezető államigazgatási előadó, okmányirodai ügyintéző 5.0. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön? Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság stb. BRFK XIX. ker. Rendőrkapitányság Bank Energetika Fejlesztoceg Gyógyszergyár Gépjárműipar, Humán szolgáltató és tanácsadó cég Hírközlési (ezen belül távközlés) IT Informatikai szolgáltatásokat végző cég. Informatikai szolgáltató ( előfordulás) EvaSys kiértékelés Oldal

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011

DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 DPR intézményi postai kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2011 Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2012 Megjegyzés [vzs1]: évszám-csere DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2012 Megjegyzés [vzs2]: évszám-csere [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:]

Részletesebben

DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90

DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90 DPR vezető Diplomás Pályakövetés 2011/2 () Válaszadók száma = 90 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0. Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony!

Részletesebben

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD)

PÉLDA. igazságügyi igazgatási. BSc) jogász. (osztatlan) általános orvos (osztatlan) orvosi biotechnológia (MA/MSc) klinikai. orvostudományok (PhD) Pécsi Tudományem 2011 DPR felmérés, 2010-ben végzett hallgatók Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány

Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD. Kutatási zárótanulmány Frissdiplomások 2011 Kutatási zárótanulmány Kutatási zárótanulmány Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály, 2012. január Tartalom I. A kutatásról...

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119

DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119 DPR vezető DPR végzettek 2007 () Válaszadók száma = 119 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll Válaszadók száma = 36 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0%

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben