DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás. BEVEZETŐ Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak végzettjeink a munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét tükrözik vissza, mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által 008-ban/00-ben a Debreceni Egyetemen megszerzett abszolutóriumra vonatkozik. Hacsak külön az ellenkezőjét nem kérjük, a kérdésekre mindig e végzettségére vonatkozóan válaszoljon! Ha esetleg 008/00-ben több képzésen is szerzett abszolutóriumot, akkor arra vonatkoztatva várjuk válaszait, amelyet Ön saját szakmai fejlődését tekintve fontosabbnak (főszakjának) érez. Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI Kérjük, amennyiben ebben az évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, az alábbi kérdésekre következetesen az Ön számára fontosabbnak tartott végzettségére vonatkoztatva válaszoljon!.).. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) TEK - Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 00%.).. Milyen szakon végzett az ÁJK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) AJK -Európa jogi 0% AJK -igazgatásszervezõ 0% AJK -ingatlanforgalmi 0% AJK -jogász 0% AJK -jogi szakokleveles orvos,fogorvos,gyógyszerész 0% AJK -környezetvédelmi 0% AJK -kriminalisztikai 0% EvaSys kiértékelés Oldal

2 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.).. Milyen szakon végzett a BTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a GVK-n (AVK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a GYFK-n (HPFK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) GYFK (HPFK)-mûvelõdésszervezõ.% GYFK (HPFK)-óvodapedagógus 7.6% GYFK (HPFK)-szakirányú továbbképzések.% GYFK (HPFK)-szociálpedagógus 7.6%.6).. Milyen szakon végzett az IK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) IK -gazdaságinformatikus 0% IK -informatikus könyvtáros 0% IK -mérnökinformatikus 0% IK -programozó matematikus 0% IK -programtervezõ informatikus 0% IK -programtervezõ matematikus 0% IK -tanári 0%.7).. Milyen szakon végzett a KTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) KTK -gazdálkodási 0% KTK -közszolgálati 0% KTK -Master of Business Administration (MBA) 0% KTK -nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 0% KTK -pénzügy 0% KTK -számvitel 0% KTK -vezetés és szervezés 0% EvaSys kiértékelés Oldal

3 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.8).. Milyen szakon végzett a MÉK-n (MTK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).9).. Milyen szakon végzett az MK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) MK -építészmérnök 0% MK -építõmérnök 0% MK -gépészmérnök 0% MK -környezetmérnök 0% MK -létesítménymérnök 0% MK -mechatronikai mérnök 0% MK -mérnöktanár 0% MK -mûszaki menedzser 0% MK -településmérnök 0%.0).. Milyen szakon végzett a TTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a ZK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ZK -alkotómûvészet, muzikológia 0% ZK -elõadómûvészet 0% ZK -énekzene, egyházzene 0% ZK -hangszeres szakok 0% ZK -magánénektanár, ének-kamaramûvész 0% ZK -tanár 0% ZK -zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés 0%.).. Milyen szakon végzett a ÁOK-on? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ÁOK Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 0% ÁOK - Általános orvos 0%.).. Milyen szakon végzett a EK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) EK - Ápolás és betegellátás-ápoló szakirány 0% EK - Ápolás és betegellátás-mentőtiszti szakirány 0% EK - Ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány 0% EK - Egészségügyi gondozás ésprevenció-védőnő szakirány 0% EK - Egészségügyi szervező 0% EK - Szociális munka 0% EvaSys kiértékelés Oldal

4 .) Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.. Milyen szakon végzett a FOK-on? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) FOK - Fogorvos 0%.).. Milyen szakon végzett a GYTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) GYTK - Gyógyszerész 0%.6).. Milyen szakon végzett a NK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) NK - Ápolás és betegellátásgyógytornász szakirány 0% NK - Egészségügyi gondozás ésprevenció-népegészségügyi ellenőrszakirány 0%.7).. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 7.9% Esti 0% Levelező 6.% Távoktatás 0%.8).. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott 6.% Költségtérítéses 0.% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban 7.6%.9).. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges 0% Közepes 6.9% Jó 6.% Jeles, kiváló %.0).6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0% Valamivel rosszabb volt, mint a többieké 0% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké.8% Valamivel jobb volt, mint a többieké.8% Sokkal jobb volt, mint a többieké 0.%.).8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen.% Nem.8% EvaSys kiértékelés Oldal

5 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.).8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap 7.7% n= -6 hónap.% 7- hónap 0% - hónap 7.7% évnél több idő alatt 0% még nem szereztem meg 69.%.).8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 9.% n= Adminisztratív okból érdemes volt várni a diplomázással 0% Egyéb ok 7.7%.6).8.. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen 8.% n= Nem.7% Már akkor is dolgoztam 0%.7).8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát 8.% n= Kismértékben problémának éreztem 0% Nagy problémát jelentett.7%.8).9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen.% Nem 7.9%.9).9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen 0% n=7 Nem 00%. II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.).. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen 0.% Nem 89.7%.)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc.% MA/MSc 0% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés.% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.% EvaSys kiértékelés Oldal

6 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.).. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? Igen 6.9% Nem 9.%.6)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% n= MA/MSc 0% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.7).. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen 7.% Nem 8.8%.9)... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 0% n= MA/MSc 80% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.0).. Tervez-e (további) részvételt MA/MSc képzésben? Igen 6.% Nem.%.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? (Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol =nem ismeri, =nagyon jól ismeri).)... angol nyelvből: nem ismeri.% 6.9% 0.8%.% 9.% nagyon jól ismeri n=6 átl.= md= elt.=..)... német nyelvből: nem ismeri.9% 7.%.%.% 8.% nagyon jól ismeri n=7 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.)... francia nyelvből: nem ismeri 8.%.%.%.%.% nagyon jól ismeri n= átl.=. md= elt.=..)... olasz nyelvből: nem ismeri 80% % 0% % % nagyon jól ismeri n= átl.=. md= elt.=.)... spanyol nyelvből: nem ismeri 9.7%.% 0% 0%.% nagyon jól ismeri n= átl.=. md= elt.=0.8.6)..6. orosz nyelvből nem ismeri 69.% 9.% 7.7% 0%.8% nagyon jól ismeri n=6 átl.=. md= elt.=0.9.7).6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 6.9% Nem 9.%.8).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Nem tanultam 0% n= 00% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.9).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Nem tanultam 0% n= 00% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal7

8 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.).6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Tempus/Erasmus ösztöndíj 00% n= A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 0% Egyéb forrásból 0%.).7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 00% Nem 0%.).7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen.% Nem 7.9%.8. Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot, akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban....).8.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen.7% Nem 6.% n=8.6).8.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen 60.7% Nem 9.% n=8.9. Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban).7).9.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen 67.9% Nem.% n=8.8).9.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen 77.8% Nem.% n=7.0. Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön?.9).0.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen 7.% Nem 9.9% n=8.0).0.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen 7.% Nem 9.9% n= EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK. III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.).. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 9.% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 60.7% n=8.).. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen.8% Nem.%.)... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 7.7% Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 0.8% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 7.7% Gyakorlati helyén alkalmazták 7.7% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 7.7% Egyéb személyes ismeretség révén 0.8% Egyéb 7.7% n=.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 7.7% A saját és a kapcsolódó szakterületek 6.% Egy egészen más szakterület 8.% Bármilyen szakterület 7.7% n=.6)... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 76.9%... határozott idejű volt.%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 7.7% n=.7)... Ön ekkor (az abszolutórium megszerzésekor) jellemzően minek tekintette magát? főfoglalkozású diáknak, vagy 0% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 00% n=.8).. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen.9% Nem, mert már akkor is dolgoztam 9.% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 7.% Nem, egyéb okból 0.7% n= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.)... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 0% n= Keresés után találtam 0% Még nem találtam 0%.)... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 0% n=6 Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 6.7% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták 6.7% Tanári ajánlás révén 0% Korábbi munkakapcsolat révén 6.7% Egyéb személyes ismeretség révén 0% Egyéb módon 0%.6)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0% n=6 A saját és a kapcsolódó szakterületek.% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 6.7%.7)..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 0% n=6... határozott idejű volt 0%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0%. IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT.).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Még sosem dolgoztam 7.6% 8.%.% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 vagy több 0% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK.).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen 7.% n=8 Nem.9%.)... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 76.% nem.% n=7.6).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 0% Nem 00% n=7.7).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? n=8 Igen 7.9% Nem 8.%.)... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben 0% n= Részben 0% Nem 0% 6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 6.).. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott.6% n=8 Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 0% Vállalkozó 0% Munkanélküli 8.6% Nappali tagozaton tanuló diák 7.% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 0.7% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott) 0% 6.)... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető 0% Középvezető 6.7% Alsó vezető 0% Beosztott diplomás 60% Beosztott nem diplomás foglalkozás.% n= 6.)... Keres-e munkát? Igen 00% Nem 0% n= EvaSys kiértékelés Oldal

12 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 6.)..6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 0% n= Nem 00% 6.6).. Jelenleg dolgozik Ön? Jelenleg (is) dolgozik 7% Sose dolgozott 0% Most nem dolgozik, de már volt munkahelye % 6.7) Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű.%... határozott idejű 0% n=... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 6.7% 6.8).. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll) 0% n=... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 0%... más helyen dolgozik 0% 6.).8. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 87.% -9 alkalmazott/beosztott 0% 0 vagy több alkalmazott/beosztott.% n=6 6.).9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem 6.% 8.8% 7.% 6.%.% Teljes mértékben n=6 átl.=. md= elt.=. 6.).0. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 8.8% n=6 A saját és a kapcsolódó szakterületek.8% Egy egészen más szakterület 7.% Bármilyen szakterület 0% 6.).. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0% n=6 Egyéb posztgraduális képzés 6.% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség.% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 68.8% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget.% EvaSys kiértékelés Oldal

13 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 6.7).. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú,.%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy 6.7%... teljes mértékben magántulajdonú 0% n= 6.8).. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 87.%... részben magyar tulajdonú 0%... teljes mértékben külföldi tulajdonú.% n=6 6.9).. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok 0% -9 fő 7.% 0-9 fő 0% 0-9 fő.% fő.% 000 fő, vagy afölött 7.% n= 6.0).6. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) 6.% n=6 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, 8.8% Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás.% Oktatás.8% Humán-egészségügyi, szociális ellátás 6.% Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet).% 6.).7. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van? Igen.% n=6 Nem 87.% 6.).7.. Meg tudná adni munkahelye irányítószámát? Igen 69.% Nem 0.8% n= 6.7).8. A főállású munkaidő illetve kereset szempontjából az előző hónap egy átlagos, normál hónap volt? Igen 68.8% n=6 Nem.% 6.0).9. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen % Nem 7% n= EvaSys kiértékelés Oldal

14 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 6.).9.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0% n= A saját és a kapcsolódó szakterületek 7% Egy egészen más szakterület % Bármilyen szakterület 0% 6.).9.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD 0% n= Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 0% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 0% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 0% 6.) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából?.% 0% 0% 7.% n=6 átl.=. md= elt.= 6.6) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? 8.8%.% 6.%.% n=6 átl.=.6 md= elt.= 6.7) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai presztízs szempontjából? 8.8%.% 6.% 6.% n=6 átl.=.6 md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 8.8% 7.%.8% 0% n=6 átl.=. md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? 6.% 6.% 7%.% n=6 átl.=.9 md= elt.= ) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? 6.7%.%.% 6.7% n= átl.= md= elt.=0.8 6.) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? 6.% 6.% 68.8% 8.8% n=6 átl.= md= elt.= VII. SZEMÉLYES ADATOK 7.) 7.. Az Ön neme? Férfi.% n=8 Nő 8.7% EvaSys kiértékelés Oldal

15 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 7.) 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló 7.% Házas.7% Elvált 7.% Özvegy 0% n=8 7.) 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van % Nincs 7% n=8 7.6) 7.. Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön van? Igen 0% Nem 00% 7.8) 7... Meg tudná adni a település irányítószámát? Igen 86.% Nem.8% 7.) 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön van? Igen 7.% n=7 Nem 9.6% 7.) Meg tudná adni a település irányítószámát? Igen 8.% Nem.8% n=7 7.6) 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos 8.% 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium 6.9% Szakközépiskola.8% Egyéb 0% 7.7) 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 7.% Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).% Szakközépiskola, technikum 7.6% Gimnázium 6.9% Főiskola 6.9% Egyetem, tudományos fokozat 6.9% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% EvaSys kiértékelés Oldal

16 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 7.8) 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános.% Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 0.7% Szakközépiskola, technikum.8% Gimnázium 0.7% Főiskola 7.% Egyetem, tudományos fokozat.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% 7.9) 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb 0% Az átlagosnál valamivel jobb.% Nagyjából átlagos 7.9% Az átlagosnál valamivel rosszabb 7.% Az átlagosnál sokkal rosszabb 0.% 7.0) 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag.% Igen, csak a szülők között 7.% Igen, csak a nagyszülők között.% Nincsen 7.9% 8. Végzett hallgatóra vonatkozó kérdések. 8.) Melyik évben végzett? 00 0% 006 0% 007 0% 008 0% 009 0% 00 00% 0 0% 0 0% EvaSys kiértékelés Oldal6

17 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 8.) Melyik megyében található az Ön állandó lakhelye? Budapest főváros 6.9% Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7.6% Hajdú-Bihar megye.% Heves megye.% Jász-Nagykun-Szolnok megye 6.9% Pest megye.% Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6.9% Külföld.% 8.) Milyen képzésben tanult? Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning.6% Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 0% Felsőfokú szakképzés 7.% Szakirányú továbbképzés 0% Bachelor képzés (BA/BSc) 8.7% Egységes és osztatlan képzés.6% Mesterképzés (MA/MSc) 0% Doktori képzés (PhD/DLA) 0% Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 0% Egyéb képzés 0% n=8 8.) Milyen képzési területhez kapcsolódik tanulmánya? Bölcsészettudományi 7.% Művészetközvetítői.% Pedagógiai 8.6% Társadalomtudományi 6.9% Természettudományi.% Egyéb, máshová nem besorolható 0.% 8.) A végzést követően mikor sikerült elhelyezkednie? azonnal 6.9% hónapon belül.% 6 hónapon belül 7.7% hónapon belül.8% még most sem 0% n=6 8.6) Sorolja be az intézményt/szervezetet az alábbi kategóriák valamelyikébe: innovatív 6.9% közepesen innovatív 6.% egyáltalán nem innovatív 7.7% n= EvaSys kiértékelés Oldal7

18 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 9. Vélemények a képzésről és a Debreceni Egyetem szolgáltatásairól. Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadta, fejlesztette az alábbi ismereteket, készségeket. ( = teljes mértékben; = egyáltalán nem; 0 = nem tudja) 9.) szakmai elméleti alapok 0%.%.8% 7.9%.8% átl.=. md= elt.=0.8 9.) szakmai gyakorlati jártasság 6.9% 6.9% % 7.% 7.9% átl.=.7 md= elt.=. 9.) számítógépes ismeretek 0.7% 6.9% 7.9% 0.7%.8% átl.= md= elt.=. 9.) idegennyelv tudás %.% 9.% 0.8%.% n= átl.=.8 md= elt.=. tart.= 9.) önálló munkavégzéshez szükséges készség.%.8% 7.9%.% 0.7% átl.=. md= elt.=. 9.6) csapatmunkához szükséges készség 0%.% 7.6% 7.9% % átl.= md= elt.= ) szervező készség.6% 7.%.7%.%.% n=8 átl.=.7 md= elt.=. 9.8) vállalkozó szellem.6% 0.7% 6.% 7.9%.% n=8 átl.=. md= elt.=. 9.9) kommunikációs készség 0%.%.%.8% 7.6% átl.= md= elt.= ) problémamegoldó készség 0%.% 7.6% 7.9% % átl.= md= elt.=0.9 9.) precíz munkavégzés.6% 0%.% 6.% 7.9% n=8 átl.=.8 md= elt.=0.9 9.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége 0.8% 6.7%.7% 8.%.% n= átl.=.8 md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

19 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 9.) logikai térbeli gondolkodás.%.6%.% 9.%.% n=6 átl.=.8 md= elt.=. tart.= 9.) emberekkel való bánásmód 0% 0.% 0.7%.%.8% átl.= md= elt.=. 9.) empátiás és szociális érzékenység.% 6.9%.%.8%.7% átl.= md= elt.=. 9.6) társadalmi kérdésekben való jártasság 0%.% 7.6% % 7.9% átl.= md= elt.= ) tanult ismeretek alkalmazhatósága 0% 6.9% 7.%.8% % átl.= md= elt.= ) oktatás színvonala (összességében) 0%.% 0.7%.%.% átl.=. md= elt.= ) megszerzett tudás hasznossága 0% 6.9%.%.8%.% átl.=.9 md= elt.= ) Él Ön valamilyen fogyatékossággal? igen 0% nem 00% 0. 0.) Nevezze meg pontosan milyen fogyatékossággal: mozgáskorlátozott 0% hallássérült (siket, nagyothalló) 0% látássérült (vak, gyengénlátó) 0% súlyos beszédhibás 0% diszlexiás 0% diszgráfiás 0% diszkalkuliás 0% autista 0% 0.) A mindennapi ügyintézés során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal9

20 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 0.) Párkapcsolat során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.) Tanulás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.) Szórakozás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.6) A tanulmányi osztállyal Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.7) A fogyatékossággal élők bizottságával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.8) A koordinátorral Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.9) Az akadálymentesítéssel Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.0) A tanárok hozzáállásával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% EvaSys kiértékelés Oldal0

21 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 0.) A hallgatók hozzáállásával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.) Az érdekképviselettel Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.) Szülő Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Partner Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Hallgató társ Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.6) Szomszéd Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.7) Barát Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% EvaSys kiértékelés Oldal

22 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK 0.8) Rokon Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.9) Oktató Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.0) Segítő foglalkozású Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Egyházi csoport Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Civil szervezet Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Hogyan befolyásolta az Ön munkavállalását az, hogy fogyatékossággal él? semmilyen módon nem befolyásolta, el tudott helyezkedni 0% célszervezetnél, támogatott szervezetnél tudott elhelyezkedni 0% távmunkát vállalt 0% nem tudott elhelyezkedni, de ez nincs összefüggésben a helyzetével 0% nem tudott elhelyezkedni, a fogyatékossága miatt 0% EvaSys kiértékelés Oldal

23 .). Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK Ön a felsoroltak közül melyik területen dolgozik (ha jelenleg nem dolgozik, melyik területen dolgozott a leghosszabb ideig)? Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal

24 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK Hisztogram skálázott kérdésekhez... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% átl.= 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% % elt.=.6 7% 0% 8% elt.=. % % 7% % % 9% n =6 % 7% % % 9% n =7 % n =... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% 7% 0% 80% átl.=. elt.= 00% 7% 0% 9% átl.=. elt.=0.8 00% 7% 0% 69% átl.=. elt.=0.9 % % n = % n = % 9% 8% n =6.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Egyáltalán nem Teljes mértékben 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% 0% elt.= 7% 0% 6% elt.= % 9% 8% % n =6 % % 8% n =6 % 9% % % n = Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai presztízs szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? 00% átl.=.6 00% átl.=. 00% átl.=.9 7% 0% % 9% % 6% n =6 elt.=0.9 7% 0% % 9% 8% % n =6 elt.=0.8 7% 0% % 7% % n =6 elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? szakmai elméleti alapok 00% átl.= 00% átl.= 00% átl.=. 7% 0% % % % 7% n = elt.=0.8 7% 0% % 69% 9% n =6 elt.=0.7 7% 0% % % 8% % n =9 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

a felsőoktatásból a munkaerőpiacra

a felsőoktatásból a munkaerőpiacra polyacskó orsolya a felsőoktatásból a munkaerőpiacra Elhelyezkedési tapasztalatok A Diplomás Pályakövető Rendszer empirikus kutatási programjának keretében 2008 őszén fókuszcsoportos vizsgálatra került

Részletesebben

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 GÁTI ANNAMÁRIA TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS 1 Bevezetés A családi háttérnek számos nemzetközi kutatás szerint jelentős hatása van a diákok iskolai teljesítményére, a továbbtanulás valószínűségére és

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről Kérdezőbiztos:. Interjú időpontja: Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről I Bevezetés (Nyugat-dunántúli régió) A felmérés célja, hogy megtudjuk, az Önök cége hogyan képes megtartani/megszerezni

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben