EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EvaSys Végzett hallgatói felmérés - Felsőfokú szakképzés (1 év) 2.0."

Átírás

1 Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat. Tisztelt Végzett Hallgatónk! A Miskolci Egyetem kiemelt stratégiája az intézmény fejlesztése, és ebben nagy mértékben támaszkodik az alma mater falai közül kikerült végzett hallgatók véleményére. Jelen kérdőív egy országos kötelező megkeresés része, amelynek célja a Miskolci Egyetemen 1 éve abszolutóriumot szerzett egykori hallgatóink munkaerő-piacai helyzetének a felmérése. Megkeresésünk alapját képező adatok a Miskolci Egyetem hallgatói nyilvántartásából származnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatait anonim módon kezeljük. A felmérés a TÁMOP 4.1.1/08-1 és a TÁMOP A-10/1/KONV projektek keretében valósul meg. Amennyiben tudja egyszerre kitölteni a kérdőívet, akkor ideiglenesen el tudja menteni az állapotot a lapok alján található ideiglenes mentés gombbal és a kérdőív elküldéséig bármikor folytatni tudja a válaszadást. A kérdőív online, bizonyos feltételes kérdések megválaszolása esetén enyhe lassulás tapasztalható, kérjük ezek után is folytassa a kitöltést. Segítségét és válaszait köszönjük! 1. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ÁJK BTK BBZI CTFK EK (2009- től) EFK ( ) GEK (2006- ig) GEIK (2007-től) GTK AK (2004-ig) MAK (2004- től) MFK Megkeresést jelentő szak neve: (ÁJK esetében) ÁJK - Jogi asszisztens 1.3 Megkeresést jelentő szak neve: (BTK esetén) BTK - Csecsemő és gyermeknevelő gondozó BTK - Gazdasági idegennyelvű menedzser BTK - Idegennyelvű kommunikátor BTK - Titkárságvezető 1.4 Megkeresést jelentő szak neve: (CTFK esetében) CTFK - Csecsemő és gyermeknevelő gondozó CTFK - Ifjúságsegítő CTFK - Médiatechnológus asszisztens CTFK - Webprogramozó 1.5 Megkeresést jelentő szak neve: (GÉK, GEIK esetében) GÉIK - Gépipari mérnökasszisztens F4919U0P1PL0V , Oldal 1/19

2 1. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI [Folytatás] 1.6 Megkeresést jelentő szak neve: (MAK esetében) MAK - Energetikai mérnökasszisztens Megkeresést jelentő szak neve: (GTK esetében) GTK - Banki szakügyintéző GTK - Gazdálkodási menedzserasszisztens GTK - Idegenforgalmi szakmenedzser GTK - Informatikai statisztikus és gazdasági szervező GTK - Kereskedelmi szakmenedzser GTK - Kis- és középvállalkozási menedzser Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? GTK - Külgazdasági üzletkötő GTK - Titkárságvezető GTK - Pénzügyi szakügyintéző GTK - Üzleti szakmenedzser GTK - Projektmenedzser asszisztens Nappali Esti Levelező Távoktatás Államilag támogatotzírozási Költségtérítéses Mindkét finans formában, különböző időszakokban Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Elégséges Közepes Jó Jeles, kiváló Sokkal rosszabb Valamivel rosszabb Kb. ugyanolyan volt, mint a volt, mint volt, mint a többieké a többieké többieké Valamivel jobb volt, mint a többieké Sokkal jobb volt, mint a többieké A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az abszolutóriumig? Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt félévek számát tüntesse fel! (csak számot fogad el) Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 1-3 hónap 4-6 hónap 7-12 hónap hónap 2 évnél több idő még alatt szereztem meg Adminisztratív okból érdemes volt várni a diplomázással A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb ok" választ jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondol? Egyéb ok F4919U0P2PL0V , Oldal 2/19

3 1. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS - AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI [Folytatás] Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Tagja-e Ön az intézmény alumni/ öregdiák szervezetének? Már akkor is dolgoztam okozott problémát Kismértékben problémának éreztem Nagy problémát jelentett 2. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettsége is volt, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc MA/MSc egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? egyetemi hagyományos képzés felsőfokú szakképzés Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!) főiskolai hagyományos képzés doktori képzés PhD, DLA Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc MA/MSc egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? egyetemi hagyományos képzés felsőfokú szakképzés főiskolai hagyományos képzés szakirányú továbbképzés doktori képzés PhD, DLA kiegészítő, diplomás képzés, egyéb F4919U0P3PL0V , Oldal 3/19

4 2. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK [Folytatás] Milyen szakon? Kérjük nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük az Ön számára fontosabbat adja meg!) Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc MA/MSc egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) egyetemi hagyományos képzés főiskolai hagyományos képzés doktori képzés PhD, DLA felsőfokú szakképzés szakirányú továbbképzés kiegészítő, diplomás képzés, egyéb Tervez-e (további) részvételt MA/MSc képzésben? Milyen mélységű ismerete van az alábbi idegennyelvekből? angol nyelvből: ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve német nyelvből: ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve francia nyelvből: ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve olasz nyelvből: ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve spanyol nyelvből: ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve orosz nyelvből ismeri nagyon jól ismeri anyanyelve A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabbrövidebb ideig külföldön? Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön? tanultam , vagy több alkalommal tanultam , vagy több alkalommal F4919U0P4PL0V , Oldal 4/19

5 2. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK [Folytatás] Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Tempus/Erasmus ösztöndíj Egyéb külföldi/zetközi pályázat, ösztöndíj A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja Saját/családi finanszírozás Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel! Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat Egyéb forrásból A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Szerzett- e tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásuként, akár teljes foglalkoztatottságban)? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Szerzett- e tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásuként, akár teljes foglalkoztatottságban)? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Dolgozott- e hosszabb rövidebb ideig külföldön? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? 3. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? főfoglalkozású diáknak, vagy főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) F4919U0P5PL0V , Oldal 5/19

6 3. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA [Folytatás] Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Gyakorlati helyén alkalmazták Tanári ajánlás révén Korábbi munkakapcsolat révén Egyéb személyes ismeretség révén A. Ha az előző kérdésben az Egyéb tényező választ jelölte meg, fejtse ki, mire gondolt! Egyéb Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt... határozott idejű volt... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt Ön ekkor (az abszolutórium megszerzésekor) jellemzően minek tekintette magát? főfoglalkozású diáknak, vagy főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát?, mert már akkor is dolgoztam, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem, egyéb okból A. Ha az előző kérdésre a ", egyéb okból" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbálkozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre) A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásinterjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcsolatot a munkaadók? F4919U0P6PL0V , Oldal 6/19

7 3. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA [Folytatás] Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első munkáját? Keresés után találtam Még találtam Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte Korábbi munkakapcsolat révén Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát Gyakorlati helyén alkalmazták Egyéb személyes ismeretség révén Intézményi karrieriroda, állásbörze révén Tanári ajánlás révén Egyéb módon A. Ha az előző kérdésre az "Egyéb módon" válaszlehetőséget jelölte meg, kérjük, fejtse ki, mire gondolt! Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Bármilyen szakterület Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt... határozott idejű volt... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 4. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Még sosem dolgoztam vagy több Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Összesen hány ilyen (munkanélküli) időszak volt? F4919U0P7PL0V , Oldal 7/19

8 4. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT [Folytatás] Összeadva ezek a - munkanélküliként töltött - időszakok hány hónapig tartottak? Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Összesen hány alkalommal? igen Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszerzését követően? Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel! Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez?, teljes mértékben Részben 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) Vállalkozó Munkanélküli Háztartásbeli, egyéb inaktív ( eltartott) Nappali tagozaton tanuló diák GYES-en, GYEDen (GYET-en) van Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető Középvezető Alsó vezető Beosztott diplomás Beosztott diplomás foglalkozás Hány hónapja munkanélküli? F4919U0P8PL0V , Oldal 8/19

9 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET [Folytatás] Keres-e munkát? Rendelkezik főállású munkahellyel? Jelenleg dolgozik Ön? Jelenleg (is) dolgozik Sose dolgozott Most dolgozik, de már volt munkahelye 5.7 Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!... állandó jellegű és határozatlan idejű... határozott idejű... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 5.3. Az Ön fő munkaviszonya Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll)... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy... más helyen dolgozik Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése? Kérem, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderüljön! Ha az Ön munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisztens, államigazgatási előadó, osztályvezető, stb., akkor jelölje meg, mely területen dolgozik! Például: számviteli tanácsadó; számítástechnikai rendszerszervező, pénzügyi ügyintéző; marketing asszisztens; igazgatási osztály jogi előadója; polgármesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén? Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)? Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon 1-től 5-ig! 1-9 alkalmazott/ beosztott 10 vagy több alkalmazott/beosztott Teljes mértékben F4919U0P9PL0V , Oldal 9/19

10 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET [Folytatás] Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? Bármilyen szakterület PhD Főiskolai diploma/ Ba/BSc végzettség Egyéb posztgraduális képzés Munkája igényel felsőfokú végzettséget Egyetemi diploma/ MA/MSc végzettség Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön? Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gondolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság stb Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/ önkormányzati tulajdonú,... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy... teljes mértékben magántulajdonú Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok... részben magyar tulajdonú... teljes mértékben külföldi tulajdonú 2-9 fő fő fő fő 1000 fő, vagy afölött F4919U0P10PL0V , Oldal 10/19

11 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET [Folytatás] Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, Bányászat, kőfejtés halászat Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás, gyógyszergyártás, elektronikai eszközök, járművek gyártása, fafeldolgozás) Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátása, kereskedelme) Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek esetében a javítás, karbantartás is) Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, műsorgyártás) Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi, üzleti szakértői tevékenység, műszaki tanácsadás, tudományos kutatás) Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és postai tevékenység) Pénzügyi, biztosítási tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz ill. munkaerő kölcsönzés, biztonsági szolgáltatás, üzemeltetés, takarítás, adminisztráció, rendezvényszervezés) Építőipar Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség) Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás Oktatás Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartási cikk javítás, tisztítás, fodrászat) Humán-egészségügyi, szociális ellátás Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, művészet) Egyéb, éspedig Kérjük, fogalmazza meg röviden, hogy munkahelye milyen ágazathoz tartozik? Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van? Kérjük, adja meg az ország nevét! Meg tudná adni munkahelye irányítószámát? Az irányítószám: F4919U0P11PL0V , Oldal 11/19

12 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET [Folytatás] Kérjük, adja meg a település nevét: A főállású munkaidő illetve kereset szempontjából az előző hónap egy átlagos, normál hónap volt? Mennyi volt az előző hónapban / az utolsó olyan hónapban, amikor jellemző, normál fizetést kapott, a főállásából származó havi nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!) NETTÓ, Ezer Ft/hónap! Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző hónapban? Ha ez a "szokásos" hónap volt, akkor utolsó "szokásos" hónapban hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén? Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete A saját és a kapcsolódó szakterületek Egy egészen más szakterület Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? Bármilyen szakterület PhD Főiskolai diploma/ BA/BSc végzettség Egyéb posztgraduális képzés Munkája igényel felsőfokú végzettséget Egyetemi diploma/ MA/MSc végzettség Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete származott az előző hónapban? (Ha az előző hónap ebből a szempontból tekinthető normál keresetű hónapnak, kérjük a legutóbbi normál keresetű hónapra jellemző havi nettó keresetét adja meg!) NETTÓ, Ezer Ft/hónap Másodállásban/mellékállásban hány munkaórát dolgozott az előző héten? (Ha az előző hónap ebből a szempontból tekinthető "szokásos" hónapnak, kérjük a legutóbbi "szokásos" hónapra jellemző heti munkaórát adja meg!) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai presztízs szempontjából? F4919U0P12PL0V , Oldal 12/19

13 5. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET [Folytatás] Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? 6. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- SZEMÉLYES ADATOK Az Ön e? Férfi Nő Melyik évben született Ön? (Kérjük, a teljes évet írja be, pl. 1979) Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló Házas Elvált Özvegy Van-e 18 év alatti gyermeke? Van Nincs Hány 18 év alatti gyermeke van? Milyen településen lakott Ön 14 éves korában? Ez a település külföldön van? Kérjük, adja meg az ország nevét! Meg tudná adni a település irányítószámát? Az irányítószám: Kérjük, adja meg a település nevét: Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön van? Kérjük, adja meg az ország nevét! Meg tudná adni a település irányítószámát? Az irányítószám: Kérjük, adja meg a település nevét: F4919U0P13PL0V , Oldal 13/19

14 6. ORSZÁGOS ADATSZOLGÁLTATÁS- SZEMÉLYES ADATOK [Folytatás] Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos 4 osztályos 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium Szakközépiskola Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt? Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön 14 éves volt? Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, ha az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Egyéb Legfeljebb 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) Szakközépiskola, technikum Gimnázium Főiskola Egyetem, tudományos fokozat tudja, ismerte, élt Legfeljebb 8 általános Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) Szakközépiskola, technikum Gimnázium Főiskola Egyetem, tudományos fokozat tudja, ismerte, élt Az átlagosnál sokkal jobb Az átlagosnál valamivel rosszabb, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag Nincsen Az átlagosnál valamivel jobb Az átlagosnál sokkal rosszabb, csak a szülők között Nagyjából átlagos, csak a nagyszülők között 7. EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS - Továbbképzés 7.1 Diplomája megszerzése óta milyen továbbképzéseken vett részt? (Több választ is megjelölhet!) szakirányú továbbképzés másoddiploma posztgraduális képzés nyelvi képzés szakmai tanfolyam önképzés vállalati képzés/tréning 7.2 Milyen továbbképzés(eke)t tervez még? (Több választ is megjelölhet!) szakirányú továbbképzés másoddiploma posztgraduális nyelvi képzés szakmai tanfolyam önképzés vállalati képzés/tréning 7.3 Mennyire tartotta fontosnak a diploma átvételekor saját továbbképzését? Nagyon 8. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk F4919U0P14PL0V , Oldal 14/19

15 8. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk [Folytatás] 8.1 Bölcsészettudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely közoktatási intézmény szakmai tanácsadó intézet, cég média területe könyvtár, levéltár, múzeum könyvkiadó nyelviskola fordító iroda vagy tolmácsolást végző cég egyéb: multinacionális vállalat egyéb: hazai nagyvállalat egyéb: hazai közép- és kisvállalat egyéb: állami intézmény a fentiekbe sorolható egyéb munkahely-típus egyéb: önkormányzati intézmény egyéb: non-profit szervezet (egyesület, alapítvány) 8.2 Amennyiben "a fentiekbe sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.3 Társadalomtudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely közoktatási intézmény szakmai tanácsadó intézet, cég média területe könyvtár, levéltár, múzeum könyvkiadó nyelviskola fordító iroda vagy tolmácsolást végző cég egyéb: multinacionális vállalat egyéb: hazai nagyvállalat egyéb: hazai közép- és kisvállalat egyéb: állami intézmény a fentiekbe sorolható egyéb munkahely-típus egyéb: önkormányzati intézmény egyéb: non-profit szervezet (egyesület, alapítvány) 8.4 Amennyiben "a fentiekbe sorolható egyéb munkahely-típus" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.5 Gazdaságtudományi képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely pénzügyi területen: bank pénzügyi területen: egyéb pénzügyi területen: pénzügyi területen: pénzügyi pénzintézet biztosítótársaság tanácsadó, könyvvizsgáló cég pénzügyi területen: könyvelő iroda a pénzügyi területen: hazai nagyvállalat a pénzügyi területen: önkormányzati intézmény pénzügyi területen: pénzügyi ágazaton belül egyéb cég, intézmény a pénzügyi területen: hazai közép- és kisvállalat a pénzügyi területen: nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány) a pénzügyi területen: multinacionális vállalat a pénzügyi területen: állami intézmény a pénzügyi területen: egyéb 8.6 Amennyiben a "pénzügyi területen: egyéb pénzintézet" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: F4919U0P15PL0V , Oldal 15/19

16 8. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk [Folytatás] 8.7 Amennyiben a "pénzügyi területen: pénzügyi ágazaton belül egyéb cég, intézmény" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.8 Amennyiben a " a pénzügyi területen: egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.9 GÉIK - Milyen területen tanult a karon? Műszaki Informatikai 8.10 Informatikai képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely informatikai cég fejlesztő részlege ipari (termelő) vállalkozás, üzem non-profit szervezet (egyesület, alapítvány) alkalmazásértékesítés- és bevezetés önfoglalkoztató (pl. konkrét projektekben dolgozó informatikus) közigazgatás egyéb 8.11 Amennyiben az informatikai képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.12 Műszaki képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely informatikai cég fejlesztő részlege ipari (termelő) vállalkozás, üzem non-profit szervezet (egyesület, alapítvány) alkalmazásértékesítés- és bevezetés önfoglalkoztató (pl. konkrét projektekben dolgozó informatikus) közigazgatás egyéb 8.13 Amennyiben a műszaki képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 8.14 Jogi és igazgatási képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely bíróság ügyészség ügyvédi iroda közjegyzői iroda államigazgatás (központi közigazgatás, regionális, megyei szervezetek) önkormányzati (megyei, települési) igazgatás gazdálkodó szerv, cég, vállalat civil szervezet egyéb 8.15 Amennyiben a jogi és igazgatási képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: F4919U0P16PL0V , Oldal 16/19

17 8. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Képzés területi blokk [Folytatás] 8.16 Pedagógiai képzési terület Az alábbi munkahely típusok közül hol dolgozik/dolgozott utoljára? Ha Ön egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor munkái fő megbízójának munkahely-típusát jelölje be! egyetem, főiskola kutatóintézet, kutatóműhely állami, önkormányzati óvoda magánóvoda alapítványi óvoda egyházi óvoda állami, önkormányzati iskola magániskola alapítványi iskola egyházi iskola speciális iskola nevelési tanácsadó, családsegítő, támogató szolgálat egyéb 8.17 Amennyiben a pedagógiai képzési területen belül az "egyéb" választ jelölte meg, kérjük, adja meg, mi ez: 9. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Tanulmányok 9.1 Mennyire voltak a szakmai tárgyak megalapozottak? 9.2 Mennyire érzi felhasználhatónak a tanultakat a munka világában? 9.3 Jelölje a skálán milyennek látja szakmája erkölcsi presztízsét? 9.4 Jelölje a skálán milyennek látja szakmája anyagi presztízsét? Nincs megbecsülve Nincs megbecsülve Kiválóan elismert Kiválóan elismert 9.5 Milyen nyelvvizsgával rendelkezik? (Több választ is megjelölhet!) Alapfokú Középfokú, általános Középfokú, szakmai Felsőfokú, általános Felsőfokú, szakmai 9.6 Mennyire tartja megfelelőnek az idegen nyelvtudását? 9.7 Mennyire használja munkája során a nyelvtudását? 9.8 Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb erőssége? gyakorlatban jól használható ismereteket adott szakmai szemléletet és gondolkodásmódot adott Tartózkodom Tartózkodom Tartózkodom Tartózkodom tudom erős elméleti alapokat adott a szakmai ismereteken túlmutató ismereteket adott emberi kapcsolatok a képzésnek nincs kiemelhető erőssége kommunikációs készségek F4919U0P17PL0V , Oldal 17/19

18 9. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Tanulmányok [Folytatás] 9.9 Véleménye szerint mi volt a képzés legnagyobb hiányossága, gyengesége? korszerű és/vagy elégséges mértékű szakmai ismeretet tanítottak kevés vagy gyenge volt a szűken vett szakmai anyagokon túlmutató ismeretek közlése kevés volt a szakmai gyakorlati lehetőség alacsony szintű vagy elégséges nyelvtanulási lehetőség sok olyan ismeretet oktattak, amelyet a gyakorlatban tudok használni a képzésnek nincs kiemelhető gyengesége 9.10 Jelölje a skálán milyen volt Ön szerint az oktatók többségének szakmai felkészültsége? Felkészületlen Kiválóan felkészült Tartózkodom 9.11 Jelölje a skálán mennyire tudták átadni tanárai az ismereteket a hallgatóknak? Tartózkodom 9.12 Soroljon fel néhány olyan oktatót, akik a leginkább hozzájárultak ahhoz, hogy szakmai elhivatottsága erősödjék? 10. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Specifikus kérdések 10.1 Mi motiválta, hogy erre a képzésre jelentkezett? 10.2 Szakmai karrierjét mennyire segítette elő a képzésben szerzett ismeret? tudom 10.3 Érzékeli-e az elsajátított ismeretek hasznosulását munkakörváltásban, az elvégezendő feladatok jellegében? tudom 10.4 Javulnának a munkaerőpiaci pozíciói, ha BA/BSc oklevelet is szerezne? 10.5 Munkahelyi előmenetelnél a szakmai felkészültség vagy az egyéb tulajdonságok esnek nagyobb súllyal latba? Szakmai felkészültség Egyéb tulajdonságok (szorgalom, lojalitás, beilleszkedési készség) 10.6 Megfelelő mélységűnek, ismerettartalmúnak ítélte a képzést? tudom 10.7 Megfelelően specializált volt-e a képzés? válaszol 10.8 Mennyire ismert a munkaerőpiacon a végzettsége? tudom F4919U0P18PL0V , Oldal 18/19

19 10. KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Specifikus kérdések [Folytatás] 10.9 Tudna-e olyan területeket említeni, amit erősíteni kellene? Köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre! F4919U0P19PL0V , Oldal 19/19

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll Válaszadók száma = 36 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0%

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ. a kérdezőbiztosok részére KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztály ÚTMUTATÓ a kérdezőbiztosok részére a munkaerő-felmérés 2006. évi adatgyűjtéséhez Nyilvántartási szám: 1539/06 BUDAPEST,

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben