DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás. BEVEZETŐ Kedves egykori hallgatónk! Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az alábbiakban az Ön diplomázás utáni pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak végzettjeink a munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét tükrözik vissza, mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével. Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! Útmutató a kitöltéshez Kérdőívünk az Ön által 008-ban/00-ben a Debreceni Egyetemen megszerzett abszolutóriumra vonatkozik. Hacsak külön az ellenkezőjét nem kérjük, a kérdésekre mindig e végzettségére vonatkozóan válaszoljon! Ha esetleg 008/00-ben több képzésen is szerzett abszolutóriumot, akkor arra vonatkoztatva várjuk válaszait, amelyet Ön saját szakmai fejlődését tekintve fontosabbnak (főszakjának) érez. Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kérjük a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.. I. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS KEZDETE, JELLEMZŐI Kérjük, amennyiben ebben az évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az intézményben, az alábbi kérdésekre következetesen az Ön számára fontosabbnak tartott végzettségére vonatkoztatva válaszoljon!.).. Az intézmény melyik karán végzett? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több karon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) TEK - Informatikai Kar 00% n=7.).. Milyen szakon végzett az ÁJK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) AJK -Európa jogi 0% AJK -igazgatásszervezõ 0% AJK -ingatlanforgalmi 0% AJK -jogász 0% AJK -jogi szakokleveles orvos,fogorvos,gyógyszerész 0% AJK -környezetvédelmi 0% AJK -kriminalisztikai 0% EvaSys kiértékelés Oldal

2 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.).. Milyen szakon végzett a BTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a GVK-n (AVK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a GYFK-n (HPFK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) GYFK (HPFK)-mûvelõdésszervezõ 0% GYFK (HPFK)-óvodapedagógus 0% GYFK (HPFK)-szakirányú továbbképzések 0% GYFK (HPFK)-szociálpedagógus 0%.6).. Milyen szakon végzett az IK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) IK -gazdaságinformatikus 6.% n=6 IK -informatikus könyvtáros 7.% IK -mérnökinformatikus.% IK -programozó matematikus.% IK -programtervezõ informatikus 6.% IK -programtervezõ matematikus % IK -tanári 7.%.7).. Milyen szakon végzett a KTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) KTK -gazdálkodási 0% KTK -közszolgálati 0% KTK -Master of Business Administration (MBA) 0% KTK -nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 0% KTK -pénzügy 0% KTK -számvitel 0% KTK -vezetés és szervezés 0% EvaSys kiértékelés Oldal

3 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.8).. Milyen szakon végzett a MÉK-n (MTK)? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).9).. Milyen szakon végzett az MK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) MK -építészmérnök 0% MK -építõmérnök 0% MK -gépészmérnök 0% MK -környezetmérnök 0% MK -létesítménymérnök 0% MK -mechatronikai mérnök 0% MK -mérnöktanár 0% MK -mûszaki menedzser 0% MK -településmérnök 0%.0).. Milyen szakon végzett a TTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!).).. Milyen szakon végzett a ZK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ZK -alkotómûvészet, muzikológia 0% ZK -elõadómûvészet 0% ZK -énekzene, egyházzene 0% ZK -hangszeres szakok 0% ZK -magánénektanár, ének-kamaramûvész 0% ZK -tanár 0% ZK -zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés 0%.).. Milyen szakon végzett a ÁOK-on? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) ÁOK Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 0% ÁOK - Általános orvos 0%.).. Milyen szakon végzett a EK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) EK - Ápolás és betegellátás-ápoló szakirány 0% EK - Ápolás és betegellátás-mentőtiszti szakirány 0% EK - Ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány 0% EK - Egészségügyi gondozás ésprevenció-védőnő szakirány 0% EK - Egészségügyi szervező 0% EK - Szociális munka 0% EvaSys kiértékelés Oldal

4 .) Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.. Milyen szakon végzett a FOK-on? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) FOK - Fogorvos 0%.).. Milyen szakon végzett a GYTK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) GYTK - Gyógyszerész 0%.6).. Milyen szakon végzett a NK-n? Kérjük, válasszon az alábbi listából! (Ha az adott évben több szakon is végzett, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!) NK - Ápolás és betegellátásgyógytornász szakirány 0% NK - Egészségügyi gondozás ésprevenció-népegészségügyi ellenőrszakirány 0%.7).. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon? Nappali 76.% n=6 Esti.% Levelező.7% Távoktatás 0%.8).. Milyen finanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, ebben a képzésben? Államilag támogatott 8.7% n=6 Költségtérítéses 6.% Mindkét finanszírozási formában, különböző időszakokban.%.9).. Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot? Elégséges.% n=7 Közepes.9% Jó 6.8% Jeles, kiváló 9.%.0).6. Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanulmányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb, vagy rosszabb volt? Sokkal rosszabb volt, mint a többieké 0% n=7 Valamivel rosszabb volt, mint a többieké.% Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké.7% Valamivel jobb volt, mint a többieké 0.% Sokkal jobb volt, mint a többieké 0.6%.).8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte? Igen 70.% n=7 Nem 9.8% EvaSys kiértékelés Oldal

5 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.).8.. Az abszolutórium után hány hónappal szerzete meg a diplomát? - hónap 0% n= -6 hónap.% 7- hónap.7% - hónap 7.% évnél több idő alatt 0% még nem szereztem meg.9%.).8.. Mi (volt) a késedelem oka? Nyelvvizsga hiánya 9.9% n= Adminisztratív okból érdemes volt várni a diplomázással 0% Egyéb ok 7.%.6).8.. Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal? Igen 0% n= Nem.% Már akkor is dolgoztam 8.6%.7).8..Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerőpiaci érvényesülésben? Egyáltalán nem okozott problémát 8.6% n= Kismértékben problémának éreztem 6.% Nagy problémát jelentett 7.%.8).9. Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az intézményben? Igen.9% n=6 Nem 76.%.9).9.. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének? Igen 8.% n= Nem 9.7%. II. EGYÉB FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK.).. Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdésekor? Igen.% Nem 76.6% n=7.)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 9.% MA/MSc 9.% n= egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés.% főiskolai hagyományos képzés 6.% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% EvaSys kiértékelés Oldal

6 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.).. A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben, vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget? n=7 Igen.% Nem 97.9%.6)... Ezt milyen képzési formában szerezte? BA/BSc 0% n= MA/MSc 0% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 00% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés 0% szakirányú továbbképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.7).. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben? Igen 9.% n=7 Nem 80.9%.9)... Ezt milyen szintű képzésben végzi? BA/BSc 0% n=9 MA/MSc 88.9% egységes és osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés) 0% egyetemi hagyományos képzés 0% főiskolai hagyományos képzés 0% doktori képzés PhD, DLA 0% felsőfokú szakképzés.% szakirányú továbbképzés 0% kiegészítő, diplomás képzés, egyéb 0%.0).. Tervez-e (további) részvételt MA/MSc képzésben? Igen.9% Nem 76.% n=6.. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből? (Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol =nem ismeri, =nagyon jól ismeri).)... angol nyelvből: nem ismeri 6.%.8% % 7.7% 9.% nagyon jól ismeri n=7 átl.=. md= elt.=..)... német nyelvből: nem ismeri.% 8.9% 0% 6.7%.% nagyon jól ismeri n= átl.= md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.)... francia nyelvből: nem ismeri 9.%.% 0% 0% 0% nagyon jól ismeri n= átl.= md= elt.=0..)... olasz nyelvből: nem ismeri 9.%.% 0% 0% 0% nagyon jól ismeri n= átl.= md= elt.=0..)... spanyol nyelvből: nem ismeri 97.7%.% 0% 0% 0% nagyon jól ismeri n= átl.= md= elt.=0..6)..6. orosz nyelvből nem ismeri 80% 8.9% 6.7% 0%.% nagyon jól ismeri n= átl.=. md= elt.=.7).6. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzettség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 0% n=7 Nem 00%.8).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert? Nem tanultam 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0%.9).6.. Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy szemesztert? Nem tanultam 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9, vagy több alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal7

8 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.).6.. Milyen finanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes igénybe vett finanszírozást jelölje meg! Tempus/Erasmus ösztöndíj 0% A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja 0% Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 0% Egyéb külföldi/nemzetközi pályázat, ösztöndíj 0% Saját/családi finanszírozás 0% Egyéb forrásból 0%.).7. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanulmányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton? Igen 7.7% Nem 7.% n=7.).7.. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e? Igen 8.% Nem 6.% n=.8. Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot, akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban....).8.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen 9.8% Nem 70.% n=7.6).8.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen 9.6% Nem 0.% n=7.9. Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot (akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban).7).9.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen 0% Nem 0% n=6.8).9.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen 6.7% Nem.% n=.0. Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön?.9).0.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT? Igen 0% Nem 00% n=.0).0.. A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN? Igen.% Nem 9.7% n= EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK. III. ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL A MUNKA VILÁGÁBA.).. Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően minek tekintette magát inkább? főfoglalkozású diáknak, vagy 66% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) % n=7.).. Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású munkaviszonnyal, (szolgálati jogviszonnyal)? Igen 0.% Nem 9.6% n=7.)... Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 6.% Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát.6% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén 0% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták.% Tanári ajánlás révén 0.% Korábbi munkakapcsolat révén.% Egyéb személyes ismeretség révén.8% Egyéb.% n=9.)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete.% A saját és a kapcsolódó szakterületek 66.7% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 0% n=8.6)... Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 00%... határozott idejű volt 0%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0% n=9.7)... Ön ekkor (az abszolutórium megszerzésekor) jellemzően minek tekintette magát? főfoglalkozású diáknak, vagy.% főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is) 9.7% n=9.8).. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? Igen.9% Nem, mert már akkor is dolgoztam 6.8% Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem 7% Nem, egyéb okból.% n= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.)... Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát? Azonnal, egy hónapon belül találtam 66.7% n= Keresés után találtam 0% Még nem találtam.%.)... Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be! Álláshirdetésre jelentkezett 8.% n= Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát 0% Intézményi karrieriroda, állásbörze révén.% Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte 0% Gyakorlati helyén alkalmazták.% Tanári ajánlás révén 7.7% Korábbi munkakapcsolat révén 0% Egyéb személyes ismeretség révén 0% Egyéb módon.%.6)... Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0.8% n= A saját és a kapcsolódó szakterületek 69.% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 0%.7)..6. Önnek ez a munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű volt 76.9% n=... határozott idejű volt.%... alkalmi, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) volt 0%. IV. MUNKAERŐ-PIACI ÉLETÚT.).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású munkahelye, munkaviszonya volt Önnek a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutórium megszerzésekor már dolgozott, kérjük, azt is számítsa bele! Még sosem dolgoztam 9.% n=7 66%.8%.% 0% 0% 6 0% 7 0% 8 0% 9 vagy több 0% EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK.).. Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli? Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött időszakokra is gondoljon! Igen 7% n=7 Nem 8%.)... Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak? igen 6.% nem 7.% n=8.6).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? Igen 0% Nem 00% n=6.7).. A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését követően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön? n=7 Igen 6.% Nem 9.6%.)... Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzettségéhez? Igen, teljes mértékben.% n= Részben.% Nem.% 6. V. JELENLEGI MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 6.).. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerőpiaci státusza? Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg! Alkalmazott 78.% n=6 Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó, (szellemi szabad, egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja) 0% Vállalkozó 0% Munkanélküli.% Nappali tagozaton tanuló diák.% GYES-en, GYED-en (GYET-en) van 0% Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott).% 6.)... Milyen beosztásban dolgozik? Felső vezető 0% Középvezető.8% Alsó vezető.6% Beosztott diplomás 86.% Beosztott nem diplomás foglalkozás.6% n=6 6.)... Keres-e munkát? Igen 00% Nem 0% n= EvaSys kiértékelés Oldal

12 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 6.)..6. Rendelkezik főállású munkahellyel? Igen 0% Nem 0% 6.6).. Jelenleg dolgozik Ön? Jelenleg (is) dolgozik 8.% n= Sose dolgozott.% Most nem dolgozik, de már volt munkahelye.% 6.7) Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyiket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!.. Az Ön fő munkaviszonya állandó jellegű és határozatlan idejű 86.%... határozott idejű.% n=7... alkalami, vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.) 0% 6.8).. Ön köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jogviszonyban áll).% n=7... állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja, vagy 0%... más helyen dolgozik 67.6% 6.).8. Hány alkalmazottja/beosztottja van? Nincs alkalmazottja/beosztottja 9.7% -9 alkalmazott/beosztott.8% 0 vagy több alkalmazott/beosztott.6% n=6 6.).9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? Osztályozzon -től -ig! Egyáltalán nem 8.% 6.7% % 9.% 0.6% Teljes mértékben n=6 átl.=. md=. elt.=. 6.).0. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 9.% n=6 A saját és a kapcsolódó szakterületek 7.% Egy egészen más szakterület.6% Bármilyen szakterület.8% 6.).. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájának? PhD 0% n=6 Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 7.% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség 8.9% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget.9% EvaSys kiértékelés Oldal

13 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 6.7).. Az Ön munkahelye teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú,.%... részben állami, részben magán tulajdonú, vagy.7%... teljes mértékben magántulajdonú 6.% n=7 6.8).. Az Ön munkahelye teljes mértékben magyar tulajdonú 6.9%... részben magyar tulajdonú 0%... teljes mértékben külföldi tulajdonú.% n=7 6.9).. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél? Kérjük, a teljes legnagyobb munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephellyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát! Önfoglalkoztató vagyok 0% -9 fő.6% 0-9 fő 0.6% 0-9 fő % fő.6% 000 fő, vagy afölött.% n=6 6.0).6. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát! Feldolgozóipar (pl. élelmiszer, ruházat, építőanyag, szerszám, gépgyártás,.% n=7 Építőipar.7% Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem ill. gépjárművek.7% Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, kiadói tevékenység, 7.8% Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tolmácsolás, jogi,.% Oktatás.% Egyéb, éspedig % 6.).7. Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van? Igen 8.% n=7 Nem 9.9% 6.).7.. Meg tudná adni munkahelye irányítószámát? Igen 66.7% Nem.% n= 6.7).8. A főállású munkaidő illetve kereset szempontjából az előző hónap egy átlagos, normál hónap volt? Igen 88.9% n=6 Nem.% 6.0).9. Van-e Önnek mellékállása, másodállása? Igen.% Nem 88.6% n= EvaSys kiértékelés Oldal

14 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 6.).9.. Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek a munkának? Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete 0% n= A saját és a kapcsolódó szakterületek 60% Egy egészen más szakterület 0% Bármilyen szakterület 0% 6.).9.. Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi mellékállású munkájának? PhD 0% n=6 Egyéb posztgraduális képzés 0% Egyetemi diploma/ma/msc végzettség 0% Főiskolai diploma/ba/bsc végzettség.% Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget 6.7% 6.) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? Teljesen elégedetlen 0%.% 0% 8.6% n= átl.=. md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Teljesen elégedetlen.9%.%.%.% n= átl.=.9 md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai presztízs szempontjából? Teljesen elégedetlen.7%.%.%.% n= átl.=.9 md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? Teljesen elégedetlen.% 8.6% 0% 7.% n= átl.=.6 md= elt.= ) 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen.9%.% 7.% 8.6% n= átl.=. md= elt.= ) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen.9% 0%.%.7% n= átl.=. md= elt.=0.9 6.) Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? Teljesen elégedetlen 0%.% 6.7%.9% n= átl.=. md= elt.= VII. SZEMÉLYES ADATOK 7.) 7.. Az Ön neme? Férfi 7.% n=7 Nő.% EvaSys kiértékelés Oldal

15 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 7.) 7.. Mi az Ön hivatalos családi állapota? Egyedülálló 7.7% Házas.9% Elvált.% Özvegy 0% n=6 7.) 7.. Van-e 8 év alatti gyermeke? Van 6.% Nincs 9.6% n=7 7.6) 7.. Milyen településen lakott Ön éves korában? Ez a település külföldön van? Igen 6.% Nem 9.6% n=7 7.8) 7... Meg tudná adni a település irányítószámát? Igen 9.% Nem.% n= 7.) 7.6. Milyen településen él Ön jelenleg? (Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!) Ez a település külföldön van? Igen.% n=7 Nem 9.7% 7.) Meg tudná adni a település irányítószámát? Igen 77.% Nem.7% n= 7.6) 7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit? Gimnázium hagyományos osztályos 0.% n=7 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, kéttannyelvű gimnázium.8% Szakközépiskola.6% Egyéb.% 7.7) 7.8. Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános.% n=7 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül).9% Szakközépiskola, technikum.9% Gimnázium 6.% Főiskola.9% Egyetem, tudományos fokozat 0.6% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% EvaSys kiértékelés Oldal

16 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 7.8) 7.9. Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, amikor Ön éves volt? Legfeljebb 8 általános 6.% n=7 Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül) 6.% Szakközépiskola, technikum.9% Gimnázium.9% Főiskola.9% Egyetem, tudományos fokozat 8.% Nem tudja, nem ismerte, nem élt 0% 7.9) 7.0. Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, amikor Ön éves volt? Az átlagosnál sokkal jobb.% n=7 Az átlagosnál valamivel jobb.8% Nagyjából átlagos 8.9% Az átlagosnál valamivel rosszabb.% Az átlagosnál sokkal rosszabb 0.6% 7.0) 7.. Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülői és nagyszülői körre gondoljon! Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag 0% n=7 Igen, csak a szülők között.% Igen, csak a nagyszülők között 0% Nincsen 97.9% 8. Végzett hallgatóra vonatkozó kérdések. 8.) Melyik évben végzett? 00 0% 006 0% 007 0% 008 0% 009 0% 00 00% 0 0% 0 0% n= EvaSys kiértékelés Oldal6

17 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 8.) Melyik megyében található az Ön állandó lakhelye? Budapest főváros.% Békés megye.% n=7 Borsod-Abaúj-Zemplén megye.8% Fejér megye.% Hajdú-Bihar megye.% Heves megye.% Jász-Nagykun-Szolnok megye 6.% Nógrád megye.% Pest megye.% Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 0.6% Külföld.% 8.) Milyen képzésben tanult? Vállalat által szervezett tanfolyam, tréning 0% Egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 0% Felsőfokú szakképzés.% Szakirányú továbbképzés 0% Bachelor képzés (BA/BSc).% Egységes és osztatlan képzés.% Mesterképzés (MA/MSc).% Doktori képzés (PhD/DLA) 0% Szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 0% Egyéb képzés 0% n=7 8.) Milyen képzési területhez kapcsolódik tanulmánya? Bölcsészettudományi.% Gazdasági.% Informatikai 9.% Műszaki.% Társadalomtudományi.% n=7 8.) A végzést követően mikor sikerült elhelyezkednie? azonnal 7.% hónapon belül.% 6 hónapon belül 6.7% hónapon belül.% még most sem 7.8% n= 8.6) Sorolja be az intézményt/szervezetet az alábbi kategóriák valamelyikébe: innovatív.6% közepesen innovatív.% egyáltalán nem innovatív 0.9% n= EvaSys kiértékelés Oldal7

18 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 9. Vélemények a képzésről és a Debreceni Egyetem szolgáltatásairól. Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadta, fejlesztette az alábbi ismereteket, készségeket. ( = teljes mértékben; = egyáltalán nem; 0 = nem tudja) 9.) szakmai elméleti alapok.% % 9.6%.%.7% n=6 átl.=.7 md= elt.= tart.= 9.) szakmai gyakorlati jártasság.%.%.%.6%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) számítógépes ismeretek 6.% % 7% 0.% % n=6 átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) idegennyelv tudás 0%.%.% % 0% n=0 átl.=. md= elt.= tart.=7 9.) önálló munkavégzéshez szükséges készség 9.6%.6% 6.% % 8.7% n=6 átl.=.6 md= elt.=. tart.= 9.6) csapatmunkához szükséges készség.%.%.% 6.7% 8.9% n= átl.=.9 md= elt.=. tart.= 9.7) szervező készség 8.% 8.6%.7%.9%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.8) vállalkozó szellem 8.%.% 8.%.6%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.9) kommunikációs készség.%.%.7% 7.%.% n=6 átl.=. md= elt.= tart.= 9.0) problémamegoldó készség 0.9% 7.% 0.% 8.% % n=6 átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) precíz munkavégzés.%.%.% 6.7%.6% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége.% 7.8% 8.9% 6.7%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

19 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 9.) logikai térbeli gondolkodás 8.9%.%.6% 7.8%.6% n= átl.=. md= elt.=. tart.= 9.) emberekkel való bánásmód.6%.%.%.%.% n= átl.=. md= elt.= tart.= 9.) empátiás és szociális érzékenység.%.6%.% 8.9%.% n= átl.=. md= elt.= tart.= 9.6) társadalmi kérdésekben való jártasság 0.9% 6.% 0.9% 9.%.% n= átl.=. md= elt.= tart.= 9.7) tanult ismeretek alkalmazhatósága %.7%.% 9.6%.% n=6 átl.=.8 md= elt.= tart.= 9.8) oktatás színvonala (összességében) 6.% 9.6%.%.9% 6.% n=6 átl.= md= elt.= tart.= 9.9) megszerzett tudás hasznossága.%.%.%.% 6.7% n= átl.=. md= elt.=0.9 tart.= 9.0) Él Ön valamilyen fogyatékossággal? igen.% nem 97.9% n= ) Nevezze meg pontosan milyen fogyatékossággal: mozgáskorlátozott 0% n= hallássérült (siket, nagyothalló) 0% látássérült (vak, gyengénlátó) 0% súlyos beszédhibás 0% diszlexiás 00% diszgráfiás 0% diszkalkuliás 0% autista 0% 0.) A mindennapi ügyintézés során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% EvaSys kiértékelés Oldal9

20 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 0.) Párkapcsolat során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.) Tanulás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.) Szórakozás során Több alkalommal 0% Egy alkalommal 0% 0.6) A tanulmányi osztállyal Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.7) A fogyatékossággal élők bizottságával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.8) A koordinátorral Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.9) Az akadálymentesítéssel Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.0) A tanárok hozzáállásával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% EvaSys kiértékelés Oldal0

21 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 0.) A hallgatók hozzáállásával Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.) Az érdekképviselettel Nagyon 0% Inkább igen 0% Inkább nem 0% 0.) Szülő Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Partner Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Hallgató társ Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.6) Szomszéd Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.7) Barát Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% EvaSys kiértékelés Oldal

22 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK 0.8) Rokon Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.9) Oktató Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.0) Segítő foglalkozású Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Egyházi csoport Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Civil szervezet Nagyon 0% Átlagosan 0% Keveset 0% 0.) Hogyan befolyásolta az Ön munkavállalását az, hogy fogyatékossággal él? semmilyen módon nem befolyásolta, el tudott helyezkedni 00% n= célszervezetnél, támogatott szervezetnél tudott elhelyezkedni 0% távmunkát vállalt 0% nem tudott elhelyezkedni, de ez nincs összefüggésben a helyzetével 0% nem tudott elhelyezkedni, a fogyatékossága miatt 0% EvaSys kiértékelés Oldal

23 .). Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK Ön a felsoroltak közül melyik területen dolgozik (ha jelenleg nem dolgozik, melyik területen dolgozott a leghosszabb ideig)? Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal

24 Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK Hisztogram skálázott kérdésekhez... angol nyelvből:... német nyelvből:... francia nyelvből: nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% átl.=. 00% átl.= 00% 9% átl.= 7% 0% % % % 8% 9% n =7 elt.=. 7% 0% % % 9% 0% n = elt.=. 7% 0% % n = elt.=0.... olasz nyelvből:... spanyol nyelvből:..6. orosz nyelvből nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri nem ismeri nagyon jól ismeri 00% 9% átl.= 00% 98% átl.= 00% átl.=. 7% 0% elt.=0. 7% 0% elt.=0. 7% 0% 80% elt.= % n = % n = % n = 9%.9. Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka szakmai, tartalmi része szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai előmenetel, karrierépítés szempontjából? Egyáltalán nem Teljes mértékben Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.9 7% 0% % 8% 7% % 9% % n =6 elt.=. 7% 0% % % 0% 9% n = elt.=0.7 7% 0% % % % % n = elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a szakmai presztízs szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a jövedelem és juttatások szempontjából? 6... Mennyire elégedett főállású munkájával a munka személyi körülményei szempontjából? Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen 00% átl.=.9 00% átl.=.6 00% átl.=. 7% 0% % % % % n = elt.=0.9 7% 0% % % 9% 0% 7% n = elt.=0.9 7% 0% % % 7% 9% n = elt.= Mennyire elégedett főállású munkájával a munka tárgyi körülményei szempontjából? Mennyire elégedett főállású munkájával a munka összességét tekintve? szakmai elméleti alapok Teljesen elégedetlen Teljesen elégedetlen 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.7 7% 0% % 0% % 6% n = elt.=0.9 7% 0% % % 66% % n = elt.=0.6 7% 0% % % 0% % % n =6 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50%

GDF felmérések DPR 2012 () Válaszadók száma = 64. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag 25% 50% GDF felmérések DPR 0 () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag elt.=átl.

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 191 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán

A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje az Eötvös József Főiskolán A Diplomás Pályakövető Rendszer és a Vezetői Információs Rendszer kapcsolódási modellje

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll. Válaszadók száma = 36. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BTK végzett hallgatói felmérés 2007 visszaáll Válaszadók száma = 36 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0%

Részletesebben

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94

DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 DPR vezető DPR végzettek 2009 () Válaszadók száma = 94 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A 2012-ES FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁS BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KUTATÁSA. Készítette:

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

a felsőoktatásból a munkaerőpiacra

a felsőoktatásból a munkaerőpiacra polyacskó orsolya a felsőoktatásból a munkaerőpiacra Elhelyezkedési tapasztalatok A Diplomás Pályakövető Rendszer empirikus kutatási programjának keretében 2008 őszén fókuszcsoportos vizsgálatra került

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben