ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár december 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15."

Átírás

1 ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra -2003) Legmagasabb iskolai Egyetem végzettség Tudományos fokozat Ph.D. gazdálkodás- és szervezéstudományokban Lakcím Nyíregyháza, Nefelejcs u. 2/d. Munkahely neve és címe Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Otthoni tel Munkahelyi tel /2536 cím Fax 42/ Jelenlegi munkahelye és munkaviszony kezdete Nyíregyházi Fıiskola július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár december 15. VÉGZETTSÉG Iskolai, Szakmai végzettség (Kar, szak) Oklevél kelte, száma Felsıfokú Külkereskedelmi és Áruforgalmi szakképesítés április /F/1995 Mérlegképes könyvelıi szakképesítés december Debreceni Agrártudományi Egyetem, okleveles agrármérnök június /1997 PTA PSZF Debreceni Tagozat, számvitel szakos szakközgazdász november LD/99 PTC DE ATC, okleveles könyvvizsgáló június 20. OK-5/2000 PTF Költségvetési minısítéső könyvvizsgáló február 29. KLT PM okleveles adószakértı február /PT-A/2001 DE doktori Ph.D. fokozat, gazdálkodás és szervezéstudományokban november /2003. Ph.D. Igazságügyi könyvszakértı március

2 Oktatási gyakorlat Tantárgy Intézmény Idıtartam (dátum, -tól -ig) Számvitel GATE Nyíregyházi Fıiskolai Kar Pénzügy GATE Nyíregyházi Fıiskolai Kar Ellenırzés GATE Nyíregyházi Fıiskolai Kar Számvitel Nyíregyházi Fıiskola Pénzügy Nyíregyházi Fıiskola Ellenırzés Nyíregyházi Fıiskola Számvitel MKVK könyvvizsgálói továbbképzés Számvitel Mérlegképes továbbképzés (MSZSZE) SZAKMAI, VEZETİI TAPASZTALAT, BIZOTTSÁGOKBAN BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK Szakmai referenciák megnevezése Idıtartam (dátum, -tól -ig) A Perfekt Rt. számvitel elıadója a mérlegképes könyvelıi szakképesítéseken A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének ügyvivıje szakmai rendezvényeken meghívott elıadó A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagja, meghívott elıadó a kötelezı könyvvizsgálói továbbképzéseken Gyakorló könyvvizsgáló megyebeli társaságoknál Minısített okleveles könyvvizsgálói cím megszerzése A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési Ügynökség szakértıje A DAB szakbizottsági tagja A Nyíregyházi Fıiskola DJB elnöke Sportszervezı Bsc. alapszak szakfelelıse Számviteli szakügyintézı felsıfokú szakképzés képzési felelıse Rektori biztos a Nyíregyházi Fıiskola rektorának megbízásából A GTK Kari Tanácsának tagja A Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági Tanácsának tagja A Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánja PRIMOM FB tagja A Nyíregyházi Fıiskola Szenátusának tagja NYELVISMERET Nyelv Minısítés (felsıfok, középfok, egyéb) Angol Felsıfokú C típusú nyelvvizsga, biz. száma: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyíregyháza, január.

3 I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet PUBLIKÁCIÓS LISTA KVANCZ JÓZSEF fıiskolai tanár, NYF GTK Gazdálkodástudományi Intézet 1. Kvancz J. Hegedüs L. (2000): Menedzsment pénzügy. Mezıgazdasági vállalkozói távoktatási program 2000/ p. PHARE SOP 97 program alapján. ISBN: Kvancz J. Galó M. Szénás I. (2000): Vállalkozási formák. Mezıgazdasági vállalkozói távoktatási program. 2000/ p. PHARE SOP 97 program alapján. ISBN: Havasi G. Kvancz J. (2004): Számviteli gyakorlatok. Nyíregyházi Fıiskola GTFK, Nyíregyháza, p. ISBN: Bács Z. Galó M. Kvancz J. (2007): Vállalkozói számviteli fogalomtár. Campus Kiadó, 1-90.p. ISBN: Bács Z.-Borszéki É. - in Kvancz J- (2007): Pénzügy-számvitel DE AMC-AVK; HEFOP P /1.0; ISBN.: ; pp. 6. Kvancz J. (2009): Számviteli segédlet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. ISBN: Galó M. Kvancz J. (2010): Gazdasági alapfogalmak. Nyíregyházi Fıiskola Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN: ; p. 8. Kvancz J. (2010): Számviteli alapismeretek. Tankönyv; Nyíregyházi Fıiskola, Király Nyomda Kft. ISBN: ; p. HU0022/NA/2006-1/ÖP-4 Partiumi Tudáscentrum Fejlesztése projekt keretében 9. Kvancz J. (2010): Számviteli alapismeretek. Munkafüzet; Nyíregyházi Fıiskola, Király Nyomda Kft. ISBN: ; p. HU0022/NA/2006-1/ÖP-4 Partiumi Tudáscentrum Fejlesztése projekt keretében. 10. Kvancz J. (2012): Számvitel I. Nyíregyházi Fıiskola Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN: ; p. II. Szakcikkek 1. Kvancz J. Galó M. Gyuricsku K. (1999): Small-scale producer s position in country of Szabolcs-Szatmár-Bereg. Tudomány-Technikai kiadvány 15. kiadás, Kijev-Ungvár, november p. 2. Kvancz J. Gyuricsku K. (2000): A termelıszövetkezetek, TÉSZ-ek szerepe Magyarországon mint új gazdálkodási formák. International Conference Materiels, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Ungvári Állami Egyetem tudományos kiadványának különszáma 3. kiadás, Ungvár, március p. 3. Gyuricsku K. Kvancz J. (2000): A leghatékonyabb vállalkozási formák hiányosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásokban. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Ungvári Állami Egyetem tudományos kiadványának különszáma 16. kiadás, Kijev-Ungvár- Nyíregyháza, április p.

4 4. Kvancz J. (2000): A megújult számviteli törvény a gyakorlat tükrében. Magyar Tudomány Napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia, november p. Nyíregyháza-Csenger elıadás; ISBN: X 5. Kvancz J. Galó M. (2001): Three years experience of small-scale producer s position in county of Szabolcs-Szatmár-Bereg. 17. kiadás, Kijev-Ungvár, p. ISBN: X 6. Kvancz J. (2001): Mezıgazdasági kistermelık a hazai támogatás rendszerében. Magyar Tudomány Napja 2001 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia, Nyíregyháza, október 29. (15. Kötet; p.) 7. Kvancz J. (2002): Mezıgazdasági ıstermelık és egyéni vállalkozók adózási formájának ökonómiai modellezése. DE Agrártudományi Közlemények Acta Agraria Debreceniensis, p. 8. Kvancz J. (2001): A mezıgazdasági termelésbıl származó jövedelem megállapításának módjai az egyéni vállalkozó, mezıgazdasági ıstermelı és a családi gazdaságok esetén. İstermelı december-2002 január p. 9. Kvancz J. (2001): Az ıstermelık, egyéni vállalkozók és családi gazdálkodók adózása. İstermelı december-2002 január p. 10. Kvancz J. (2002): Az ıstermelıi igazolványok számának alakulása 1997 és 2000 között Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. İstermelı április-május p. 11. Kvancz J. (2002): Adózási tapasztalatok az ıstermelıi tevékenység összefüggésében. İstermelı június-július p. 12. Kvancz J. (2002): A mezıgazdasági ıstermelés tapasztalatai. Gazdálkodás 2002\ p. 13. Bács Z. Kvancz J. (2002): A támogatások számviteli elszámolása. İstermelı augusztus-szeptember p. 14. Bács Z. Kvancz J. (2002): A számviteli politika szerepe és jelentısége az új számviteli törvény alapján. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Nyíregyháza NYF, szeptember p. 15. Kvancz J. (2002): A mezıgazdaság üzemi struktúrája az ezredfordulón. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Tudományos Testülete Nyíregyháza NYF, szeptember p. 16. Galó M. Kvancz J. (2005): A tıkeigényesség vizsgálatának aktuális kérdései Szabolcs- Szatmár-Bereg megye mezıgazdaságában. A mezıgazdaság tıkeszükséglete és hatékonysága. DE ATC AVK, május p. ISBN: Galó M. Kvancz J. (2006): A kistérségek gazdasági fejlettségi szintjét jelzı mutatók információ-tartalmának bıvítési lehetıségei. In.: Jávor A. Berde Cs. (szerk.): A térségfejlesztés vezetési és szervezési összefüggései. DE ATC AVK, május p. ISBN: Kvancz J. (2006): Könyvvizsgálati kötelezettség Magyarországon. Magyar Tudomány Napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia, Nyíregyháza, november 14. ISSN: Galó M. Kvancz J. (2007): A cash-flow kimutatás elvi és gyakorlati problémái. In.: Jávor A. Bács Z. (szerk.): Elszámolási célok, feladatok, módszerek és a számvitel oktatása. DE ATC AVK, január p. ISBN:

5 20. Kvancz J. Galó M. (2007): A megbízható és valós kép érvényesítése a számviteli nyilvántartásokban. In.: Jávor A. Bács Z. (szerk.): Elszámolási célok, feladatok, módszerek és a számvitel oktatása. DE ATC AVK, január p. ISBN: Galó M. Kvancz J. (2007): A közvetlen és közvetett hatások vizsgálata a többváltozós sztochasztikus kapcsolatban. DE ATC AVK AVA3 Debrecen március 17. International Conference on Agricultural Economics Rural Development and Informatics 1-12.p. 22. Kvancz J. Galó M. (2007): Értékelési eljárások érvényesülése a beszámolóban. DE ATC AVK AVA3 Debrecen március 17. International Conference on Agricultural Economics Rural Development and Informatics1-10.p. 23. Kvancz J. (2007): A mérlegkészítés napjának szerepe a beszámoló összeállítása során. Magyar Tudomány Napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november 13. Nyíregyházi Fıiskola GTFK, p. ISSN: Bács Z. Kvancz J. (2007): Vállalatértékelés a gyakorlatban. Magyar Tudomány Napja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november 13. Nyíregyházi Fıiskola GTFK, p. ISSN: Bács Z. Kvancz J. (2008): Az önköltségszámítás feladata és célja. Magyar Tudomány Napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november 13. Nyíregyházi Fıiskola, In.: A tudásteremtı fakultás eredményei p. ISBN: ; ISSN: ; 26. Kvancz J. (2008): Számviteli szabályozás központi kérdései. Magyar Tudomány Napja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november 13. Nyíregyházi Fıiskola, In.: A tudásteremtı fakultás eredményei p. ISBN: ; ISSN: ; 27. Kvancz J. (2009): A devizás értékelés szabályozása a magyar számvitel tükrében. Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia. In.: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények A társadalmi-gazdasági valóság körüli gondolataink, Nyíregyháza, november 10. ISBN: ; ISSN: ; pp. 28. Kvancz J. (2010): Mérlegvalódiság a gazdasági válság idején. In.: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények Összeolvadó horizontok, II. évfolyam 1/2010. ISBN: ; ISSN: ; p. 29. Béresné Mártha B. Kvancz J. Nagy Zs. (2012): Nemzeti és közösségi szintő stratégiai reformok a vidék fejlıdéséért. XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, április 19. Pannon Egyetem Georgikon Kar. ISBN: III. Konferencia elıadások, poszterek 1. Kvancz J. (1999): Mezıgazdasági ıstermelık, ezen belül a kistermelık jövedelmi helyzetének elemzése adóbevallásuk alapján március 24. DATE Üzemtani alapítvány, Ph.D. konferencia 2. Kvancz J. Szikora J. (1999): A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistermelık, ıstermelık az SZJA tükrében. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Nyíregyháza, BGYTF, szeptember 25. elıadás 3. Kvancz J. (1999): Mezıgazdasági ıstermelık SZJA adózásának tapasztalatai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében. DATE Tiszántúli Tudományos Napok, Debrecen, október p.

6 4. Kvancz J. Szikora J. (1999): A szövetkezetek, az új típusú szövetkezések és TÉSZ-ek helye, szerepe hazánk mezıgazdaságában. Magyar Tudomány Napja, Nyíregyháza, november 3. elıadás 5. Kvancz J. Gyuricsku K. (2000): Néhány új elem a megújuló számviteli törvényben. MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Nyíregyháza, NYF, szeptember Kvancz J. (2000): Néhány változás az újrakodifikált számviteli törvényben. Nyíregyháza, DE- EFK Jubileumi emlékülés, december Kvancz J. (2001): Az optimális ıstermelıi adózási forma megválasztása. MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete Nyíregyháza, NYF, szeptember p. elıadás 8. Kvancz J. (2002): A mezıgazdasági tevékenységet végzı magánszemélyek adózásának lehetıségei. Magyar Tudomány Napja 2002 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november Kvancz J. (2002): Naturalnynoje hozjájsztvovanije v Vengri. Psziholoko-pedagogiesni osznovi gumanizacii navesalyno-vihovnoko proceszu v skoli ta VUZi VIPUSZK N3. Mizsnarodnij Universzitet REGI. Rivne 10. Bács Z. Kvancz J. (2002): A magyar számviteli szabályozás és a nemzeti standardok bevezetésével összefüggı elvárások. Magyar Tudomány Napja 2002 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november Kvancz J. (2004): Értékelési eljárások a számvitelben. Magyar Tudomány Napja Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Nyíregyháza, november Galó M. Kvancz J. (2007): Vagyon értelmezése a számviteli beszámolóban. MTA Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, NYF, szeptember 29.

7 IV. Hivatkozások (citációk) 1. Mezıgazdasági bibliográfia (2002) 2. Ertsey I. Nábrádi A. (2003): Vállalkozási alapok. Campus Kiadó Debrecen, o. 3. Rózsa A. PhD. értekezés (2004): Tiszántúli mezıgazdasági vállalkozások jövedelemelemzése az eredménykimutatás és a cash flow-kimutatás alapján. 70.o.; 71.o. 4. Bács Z. Darabos É. Herczeg A. Orbán I. (2007): A támogatások számviteli elszámolásának jellegzetességei. AVA3 congress március Tábori J. Galicz K. Boros A. (2007): Egyéni gazdálkodók és nyilvántartási kötelezettség. AVA3 congress március Kiss Á. PhD. értekezés (2008): A számviteli adatszolgáltatás megváltoztatásának gazdasági alapjai az állattenyésztésben. Mosonmagyaróvár; 99.o. 7. Kerülı J. (2009): Felnıttképzési Pályázatírási Projektismeretek. 187.o. TÁMOP / Herczegh A. PhD. értekezés (2009): Társas mezıgazdasági vállalkozások forrás- és tıkeszerkezetének elemzése között. Debrecen. 31.o.; 51.o. 9. Tóth M. PhD. értekezés (2010): A magyar számviteli rendszer hatása a számviteli politikára, elméleti modellalkotások, módszertani fejlesztés. Gödöllı. 33.; 63.o.

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben