SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Név: Hartman Mátyás Születési hely, idı: Tata, július 6. Munkahely: Beosztás: Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar (www.mkk.szie.hu), Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék 2103 Gödöllı Páter Károly utca 1. egyetemi tanársegéd, gyakorlati koordinátor, hulladékgazdálkodási technológus felsıfokú szakképzés (www.kuka.szie.hu) operatív szakvezetı helyettes Telefon: (+36) /1729 Mobil: (+36)-30/ Fax: (+36) / Egyéb kiegészítı tevékenység Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási Felsıoktatásért Alapítvány (2103 Gödöllı Páter K. u. 1.) az Alapítvány képviselıje, a Kuratórium tagja Ökotárs Alapítvány (EPCE, 1059 Budapest Szerb u ) a Kuratórium elnöke, az Adományi Bizottság tagja CERES HG Bt. (2100 Gödöllı, Kırösfıi út 10.) ügyvezetı, társtulajdonos

2 Jávorka Sándor Mezıgazdasági Szakközépiskola, Tata Növényvédelmi szak (A-10/1987) Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, Gödöllı, okleveles agrármérnök (1994) 30/1994 növényvédelmi szak (3/1994) Gödöllıi Agrártudományi Egyetem, Gödöllı okleveles mg. környezetvédelmi szakmérnök (1998) 3696/ Iskolai végzettség, képzettség, egyéb végzettséggel vagy munkakörrel kapcsolatos jogosítvány (1999, 2004) Engedély I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédıszerek vásárlására és felhasználására (012346) Sorszám: I./A Magyar Növényvédı Mérnöki és Növényorvosi Kamara regisztrációs szám: 13159, igazolvány szám: (02380) Európai Uniós Pályázati Szakértık Szövetsége EU pályázati referens, EUR-I/ szakértıi tevékenység végzésére jogosító engedély Sz-571/2006 K-V Veszélyes hulladékok káros hatásai elleni védelem (érvényes: október 31.) környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély, Sz-814/2006, K-F-Z Felszíni vízminıség-védelem K-F-J Felszín alatti víz- és talajvédelem K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem K-F-T Természetvédelem (érvényes: október 31.) FVM Országos Szakmai Szakértıi Névjegyzék szakmacsoport: mezıgazdaság, szakterület, tevékenységi kör: hulladékgazdálkodás, hulladékgazdálkodás 16/2009 (érvényes: szeptember 3.) Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék: Hulladékgazdálkodási technológus (érvényes: szeptember 3., továbbképzés: november 17.) SZIE Egyetemi Klímatanács és a SZIE GTK GRVI Klímagazdaságtani Elemzı- és Kutatóközpontja: Low-carbon gazdaság: EU energia és környezeti innovációk Szabadegyetemi Program, minısítés: kiválóan megfelelt Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja ( ), nyilvántartási szám: KB-T Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) tervezı (érvénye: ) SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértı (érvényes: ) 2

3 3. Eddigi fıállások Az egyetemi tanulmányaim végeztétıl folyamatosan a Szent István Egyetemen (SZIE) (jogelıdje: Gödöllıi Agrártudományi Egyetem (GATE)) dolgozom. Idıszak Munkahely Beosztás GATE Kémia és Biokémia Tanszék tanszéki mérnök GATE Mezıgazdaságtudományi Kar Gyakorlatszervezési tanszéki mérnök Osztály GATE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet SZIE MKK KTI Környezeti Elemek Védelme Tanszék SZIE MKK KTI Környezeti Elemek Védelme Tanszék Tanszék neve változott: Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék egyetemi tanársegéd, gyakorlati koordinátor egyetemi tanársegéd, gyakorlati koordinátor egyetemi tanársegéd, gyakorlati koordinátor, operatív szakvezetı helyettes 4. Nyelvvizsgák, nyelvismeret orosz nyelv: alapfokú állami nyelvvizsga (1990) angol nyelv: alapfokú záróvizsga (1994) + 10 hetes amerikai intenzív nyelvtanfolyam (USA Sacramento - LCP International Institute, 1998) 5. Oktatás, Kutatás 5.1. Tárgyelıadói tevékenység a Szent István Egyetemen A következı szakokon végzek, végeztem oktatási feladatot tárgyfelelısként és/vagy oktatóként: 1. környezetgazdálkodási agrármérnök, egyetemi 2. környezetgazdálkodási agrármérnök, egyetemi levelezı kiegészítı 3. környezetmérnök, egyetemi 4. környezetmérnök, egyetemi katasztrófavédelem levelezı 5. gazdasági agrármérnök, egyetemi 6. környezetgazdálkodási agrármérnök, BSc 7. környezetgazdálkodási agrármérnök, BSc levelezı 8. környezetmérnök, BSc 9. gazdálkodási és menedzsment szak, BSc - VÁTI Budapest 10. gazdálkodási és menedzsment szak, BSc levelezı - VÁTI Budapest 11. gazdálkodási és menedzsment, BSc 12. kereskedelmi és marketing, BSc 13. gazdálkodási és menedzsment, BSc levelezı 14. hulladékgazdálkodási technológus felsıfokú szakképzés 15. hulladékgazdálkodási technológus felsıfokú szakképzés, levelezı 3

4 Tárgyfelelıs és oktató Tárgynév Tárgykód Év Szak Megjegyzés Agrár-környezetgazdálkodási alapismeretek I. SMKKN3011TN Hulladékgazdálkodás SMKKN3168TN Agrár-környezetgazdálkodási alapismeretek II. SMKKN3022TN Agrár-környezetgazdálkodási alapismeretek SMKKN8811TL Hulladékgazdálkodás SMKKN3845KL Hulladékgazdálkodás alapjai SMKKNA011HN , 15. Hulladékgazdálkodás SMKKN3105KN Hulladékgazdálkodási rendszerek SMKKNA053HN , 15. Hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás SMKKNA043HN , 15. Kommunális környezetgazdálkodás, településszervezés SMKKNA074HN , 15. Hulladékmenedzsment SGTTM3059GN Tárgyfelelıs (elsısorban adminisztrációs és ellenırzési feladatok) Tárgynév Tárgykód év szak megjegyzés Hetesi gyakorlat I. SMKKN2141GL Hetesi gyakorlat II. SMKKN2152GL Hetesi gyakorlat I. SMKGY3031TN Hetesi gyakorlat II. SMKGY3042TN Hetesi gyakorlat III. SMKGY3053TN Hetesi gyakorlat IV. SMKGY3064TN Hetesi gyakorlat I. SMKKN2011GN Hetesi gyakorlat II. SMKKN2022GN Hetesi gyakorlat III. SMKKN2033GN Nyári szakmai gyakorlat SMKKNA033HN , 15. Hetesi gyakorlat IV. SMKKN2044GN Oktató (tárgyfelelıs részben technikai okok miatt más) Tárgynév Tárgykód év szak megjegyzés Hulladékgazdálkodás SMKKN2053GN elıadások 80%-a, gyakorlatok 50%-a Hulladékkezelés I. SG1KNA092HN gyakorlatok 50%-a Hulladékkezelés II. SG1KNA103HN gyakorlatok 50%-a Hulladékgazdálkodás SMKKN2183GL elıadások 60%-a, gyakorlatok 100%-a Hulladékgazdálkodás, minısítés SMKTG2116KN elıadások és gyakorlatok 80%-a Hulladékgazdálkodás SGTVATI035BAL elıadások 60%-a 4

5 Hulladékgazdálkodás SGTVATI035BAN elıadások 60%-a Hulladékgazdálkodás SGTVI025L elıadások 60%-a Hulladékgazdálkodás SGTVI025N , 12. elıadások 60%-a 5.2. Konzulensi feladatok 2000 és 2010 között 106 esetben láttam el konzulensi feladatot diplomamunka, szakmérnöki szakdolgozat, valamint technológusi szakdolgozat készítésénél. Év Diplomadolgozat Szakdolgozat Szakdolgozat Szakdolgozat Összesen (egyetemi) (BSc) (technológusi) (szakmérnöki) Összesen Részvétel fıbb kutatási munkákban Év Téma Növényi kivonatok növényvédelmi célú felhasználásának laboratóriumi vizsgálata A kommunális szilárd hulladék (KSZH) kezelésével kapcsolatos Társadalmi Tudatossági Program (PHARE no. 705/91) 1997 A lakossági fogyasztási szokások változásának összefüggései a hulladékgazdálkodással. MTA Nemzeti Stratégiák - Zöld Belépı Lakossági szerves hulladék győjtés és komposztálás megvalósíthatóságának vizsgálata 1999 Mezıgazdaság. Drávazug kistérség. Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program Biomassza hasznosítási lehetıségei. ALTENER EU Az önkormányzati és lakossági részvételt meghatározó szociológiai elemek, a hulladékgazdálkodási törvény gyakorlati végrehajtása, az ismeretátadás, oktatás szerepe MTA 2007 Innovatív megoldások kutatása a gyümölcsipari szennyvíz tisztításából származó iszap Magyarországon történı hasznosítására. Denkstadt Kft. 5

6 5.4. Publikáció Könyv, könyvfejezet, egyetemi jegyzet Tudományos cikk, konferencia összefoglaló Szakcikk Tanulmány, kutatási zárójelentés Népszerő cikk, vitacikk Egyéb publikáció, dokumentáció Összesen 14 db 3 db 8 db 13 db 4 db 26 db 68 db 6. Szakmai, közéleti tevékenység GATE Zöld Klub hallgatói klub vezetıje Környe -zetünk Jövıjéért Alapítvány Kuratóriumának tagja GATE Zöld Klub egyesület elnöke KKA Akkumulátor Termékdíj Szakbizottság tagja Hulladék Munka Szövetség elnökségi tagja Ökotárs Alapítvány kuratóriumának tagja Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási Felsıoktatásért Alapítvány kuratóriumának tagja, az alapítvány képviselıje Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont megbízott vezetıje Ökotárs Alapítvány kuratóriumának elnöke Országos Környezetvédelmi Tanács tagja Dél-Cserháti Ökológiai Tájközpont Kht. ügyvezetıje Országos Környezetvédelmi Tanács Hulladékpolitikai Bizottság elnöke Magyar Ökotoxikológiai Társaság alapító tagja évi gödöllıi ivóvízszennyezéssel kapcsolatos szakmai-társadalmi Bizottság elnöke 7. Fıbb szakmai feladatok, munkák 7.1. Környezeti hatástanulmányok Helyszín Év Feladatkör EMT Hungária Kft., Gödöllı 2001 szakértı Gödöllıi Királyi Kastély 2008 szakértı 6

7 7.2. Környezetvédelmi programok Helyszín Év Feladatkör Albertirsa 2002 programvezetı, szakértı Szabadbattyán 2002 szakértı Sárvíz térsége 2003 szakértı Mogyoród 2004 programvezetı, szakértı 7.3. Hulladékgazdálkodási tervek, programok Helyszín Év Feladatkör Gödöllı térsége (8 település) 2001 programvezetı, szakértı Gödöllı 2002 koordinátor, szakértı Fót (TSZH program) 2003 programvezetı, szakértı Oroszlányi térség (OTTO Oroszlány győjtıkörzete) 2003 programvezetı, szakértı települései Mogyoród 2004 programvezetı, szakértı Fót 2004 programvezetı, szakértı Csömör, Kerepes, Kistarcsa 2004 programvezetı, szakértı Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési 2004 részprogram vezetı, szakértı Társulás települései Csömör, Kerepes, Kistarcsa (felülvizsgálat) 2007 programvezetı, szakértı Beszámoló Gödöllı Hulladékgazdálkodási 2009 szakértı Tervének végrehajtásáról Csór település nulla hulladékgazdálkodási 2009 szakértı programja Szigetmonostor település nulla hulladékgazdálkodási 2009 szakértı programja II. Beszámoló Gödöllı Hulladékgazdálkodási Tervének végrehajtásáról 2010 szakértı Pilisvörösvár település nulla hulladékgazdálkodási programjának elıkészítése Mogyoród hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata 2010 szakértı 2011 szakértı 7.4. Egyéb környezetvédelemmel, környezetgazdálkodással, hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai és társadalmi munkák Helyszín, feladat Év Feladatkör Hulladék-fórum, Gödöllı 1994 koordinátor Hulladék-fórum, Gödöllı 1996 koordinátor VII. Független Környezet- és Természetvédı Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója 1997 koordinátor I. Környezetgazdálkodási Napok 1998 koordinátor 7

8 Gödöllı környezeti állapot térképe 2000 koordinátor, szakértı Ipoly térségének SAPARD programja 2000 koordinátor Zöld munka IV. cigány közösségek a 2000 mentor fenntartható fejlıdésért (Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány) - Vámospércs Zöld munka IV. cigány közösségek a 2000 mentor fenntartható fejlıdésért (Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány) - Bagamér Környezetgazdálkodás a Kárpát-medencében 2000 koordinátor I. - Szent István Egyetemi Napok Környezetgazdálkodás a Kárpát-medencében 2001 koordinátor II. - Szent István Egyetemi Napok Zöld munka V. cigány közösségek a fenntartható fejlıdésért (Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány) - Garabonc 2001 mentor Zöld munka V. cigány közösségek a fenntartható fejlıdésért (Ökotárs Alapítvány és az Autonómia Alapítvány) - Sormás Nagykörő Regionális Hulladéklerakó Üzemeltetési terve Nagykörő Regionális Hulladéklerakó kárelhárítási terve Kommunális szilárdhulladék-vizsgálat Paksi Atomerımő Rt. Veszprém megye területrendezési terv szerkezeti tervének javítása és Királyszentistván igazgatási területén térségi hulladéklerakóhely beillesztése Mogyoród 0282/4 hrsz.-on tervezett homokkavics bányával kapcsolatos elemzés Homokhátsági regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt PR és tájékoztatási tevékenység Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt hulladékgazdálkodási képzés Környezet és Energia Operatív Program A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése - KEOP , 3 db pályázat Környezet és Energia Operatív Program A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs programok elvégzése - KEOP , 2 db pályázat DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., DAOP-5.2.1/E, Települési hulladéklerakók rekultivációja, e db pályázat 2001 mentor 2002 szakértı 2002 szakértı 2005 szakértı 2006 szakértı 2006 szakértı szakértı 2006 képzés szakmai felelıse, szakértı 2008 értékelı, szakértı 2008 értékelı, szakértı 2010 értékelı, szakértı 8

9 Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség Nonprofit Kft., NYDOP-4.1.1/C, Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése, 4 db pályázat Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség Nonprofit Kft., KDOP-4.1.1/B, Települési szilárd hulladéklerakók, dögkutak, földmedrő települési folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációja, 3 db pályázat Eszterházy Károly Fıiskola, Eger, OKJ Hulladékgazdálkodási technológus vizsgáztatás Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar, Szeged, OKJ Hulladékgazdálkodási technológus vizsgáztatás 2010 értékelı, szakértı 2010 értékelı, szakértı 2010 vizsgaelnök 2011 vizsgaelnök 8. Fontosabb szakmai, közéleti kitüntetések, elismerések az elmúlt 10 évben Magyar Felsıoktatásért Emlékplakett (2001) - Oktatási Minisztérium Évfolyam kedvenc oktatója SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet végzıs hallgatói (2004, 2006, 2007, 2008) Mellékelve: publikációk listája Gödöllı, november 17. (Hartman Mátyás) 9

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron ÖNÉLETRAJZ Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron Tanulmányok, végzettség: 2014- Lovas túravezető tanfolyam 2013- Hagyományos Kínai Orvostan 2013-2014

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Személyi adatok Iskolai végzettség Név: Csonka Pál Születési hely, idı: Kaposvár, 1969. augusztus 31. Anyja neve: Sárdi Veronika Állandó lakcím: 7731 Nagypall, Szabadság

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés)

Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Projektmenedzsment szervezet, RMT/CBA (Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés) Kiválasztott szervezet: VTK Innosystem Kft. (Budapest) Képviseli: Dr. Major Veronika A VTK Innosystem

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10.

+36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com. KF GAMF Kar, GTTI, 6000 Kecskemét, Izsáki út. 10. SZEMÉLYI ADATOK +36 06 30 2267-128 vagy +36 06 20 3310-309 +36 76 516-355 dr.kovacs.beatrix@gmail.com Neme nő Születési dátum 26/10/1972 Állampolgárság magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Időtartam 2009. augusztus

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítő. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 102. szám, 2011.09.02. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követően a hiteles Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben