A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása"

Átírás

1 A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása I. Ipari részvénytársaságok 1.) HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. bemutatása. A HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. (a továbbiakaban: HM Armcom Zrt., Zrt., társaság, részvénytársaság) Budapesttől 26 km-re, az M3 autópálya mellett, Gödöllőn helyezkedik el. Jogelődjeinek a története 1946-ra nyúlik vissza, amikor mint Honvéd Híradó Szertár, a hadsereg híradóeszközökkel és anyagokkal való ellátását és javítását végezte ben a Híradó Technikai Üzem néven áttért a költségvetési üzemi gazdálkodásra, miközben tevékenységi köre folyamatosan bővült és egyre növekvő mértékben elégítette ki a polgári szféra felől fellépő igényeket. A társaságot a 3045/1992. sz. Kormányrendelet alapján a honvédelmi miniszter alapította április 01-i hatállyal. A társaság 100%-os állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaság. A társaság jegyzett tőkéje 221,5 M forint. A társaság létrehozását az indokolta és működését indokolja napjainkban is, hogy a Magyar Honvédségnél rendszeresített rejtjelző eszközök, stabil és mobil híradó berendezések, valamint gépjárműveik javítására, felújítására az országban egyedülálló módon a volt és jelenleg is rendelkezésre álló kapacitás képes, ugyanis a kialakított infrastrukturális elemek, speciális műhelyek csak ezen a bázison találhatóak meg. A nemzeti bizalmas és a NATO titkos minősítésű rejtjelző eszközök javítása, felújítása és beépítése az Országos Rejtjelfelügyelet és Nemzeti Biztonsági Felügyelet engedélyével az általuk akkreditált műhelyekben történik. A dokumentációtárban megtalálhatóak a naprakész termékdokumentációk, alkatrészjegyzékek, gyártási tervek, javítási, technológiai utasítások. Az akkreditált mérőeszköz kalibráló laboratórium folyamatosan biztosítja a munkahelyeken lévő mérőeszközök kalibrált állapotban tartását. A társaság rendelkezik a gépjárművek műszaki vizsgáztatásához szükséges engedélyekkel, amely tevékenységet a szakműhelyekben felkészített gépjárműveken hajtják végre komplex szolgáltatásként. A 3062/2004. sz. Kormányhatározat a társaságot stratégiai jellegűnek nyilvánította, mivel a minősített időszaki kapacitása számottevő, itt történik az MH híradó hadászati tartalékának üzemképes állapotban való tárolása a rendelkezésre álló fedett színekben. A fenti stratégiai tevékenység mellet a részvénytársaság fő feladata a piac törvényei szerint működtetni a vállalkozást, biztosítani a folyamatos működést és likviditást oly módón, hogy az MH változó mértékű megrendelései ellenére megtartani azt a szakember állományt, akik képesek mindenkor eleget tenni az elsőrendű, alapvető feladat teljesítésének.

2 2 Ennek megfelelően a NATO csatlakozás és az aktív békefenntartói szerepvállalás óta folyamatosan történik különböző rendeltetésű híradó rendszer gépkocsik beépítése. A polgári szféra területén szoros az együttműködés a különleges gépjárműveket üzemeltető (mentő, sebesült szállító, sugárvédelmi, állatgyógyászati, mentesítő, polgári védelmi mérő, mozgáskorlátozottakat szállító, speciális mérő) Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ), T-Com távközlési céggel. A mentőszolgálat részére végzett mentő beépítés időben korlátozott és erőteljesen a rendelkezésre álló állami erőforrások szerint alakul, ugyanakkor az OMSZ-től elkülönülő betegszállítási feladatokat végző vállalkozások részére elkezdődött és folyamatosan történik a betegszállító autók biztosítására megfelelő konstrukciók kialakítása, illetve azok kiajánlása. A T-Commal való együttműködés során, az országos lefedettség kapcsán hasonló a helyzet. A részvénytársaság részt vesz az Egységes Digitális Rádiótávközlő kormányzati rádiórendszer kiépítésében. A minőségbiztosítás területén, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a társaság lépcsőzetesen kidolgozta és bevezette a hazai és nemzetközi követelményeket kielégítő, a polgári, katonai majd NATO követelményrendszereknek megfelelő minőségirányítás rendszereit. A társaság eddigi működési időszakára visszatekintve megállapítható, hogy 1994-től kezdve minidig pozitív eredménnyel zárta a gazdasági éveket. Az elmúlt 12 évben sikeres konverziót hajtott végre a tevékenységi köreinek diverzifikációjával kapcsolatban. Minden évben közel 60-40% és 50-50%-os volumenű katonai és polgári tevékenységet realizált. Mindkét piacon folyamatosan fenntartotta képességeit. Az évek folyamán az ingadozó katonai megrendelések ellenére is teljesítette árbevételi terveit. 2.) HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. bemutatása. A társaság Nyírteleken, az MH egyik objektumában mintegy 25 ha területen helyezkedik el, infrastruktúrával jól ellátott. Az építmények alapterülete l5.000 m 2, melyből m 2 darupályával ellátott szerelőcsarnok, 400 m 2 a légkondicionált laboratórium. Az országos vasútvonalhoz történő csatlakozás iparvágánnyal és vasúti rakodóval biztosított. A részvénytársaság eft jegyzett tőkével alakult. A közgyűlés május 12-i határozata alapján a részvénytársaság eft alaptőke emelést hajtott végre, így az Zrt. összes jegyzettőkéje eft. A társaság cégneve napjától HM Arzenál Elektromechanikai zártkörűen működő részvénytársaság, rövidített formában pedig HM Arzenál Zrt. A cég tevékenysége széleskörű, a TEAOR szám szerinti tevékenységek száma 62. A KSH besorolás szerinti fő tevékenység: 3320 mérőműszer gyártása és javítása. A társaság

3 3 alaptevékenysége a Magyar Honvédség rakéta- és lokátor-technikai eszközeinek javítása, modernizálása, műszaki felülvizsgálata, kismagasságú légvédelmi rakétarendszer eszközeinek, valamint leszállító lokátorainak havi rendszeres karbantartása, helyszíni javítása, ellenőrzése, páncéltörő, levegő-levegő, levegő-föld és föld-levegő típusú rakéták műszaki állapotának vizsgálata, üzemidejük hosszabbításához szükséges technológia kidolgozása és végrehajtása, valamint mérőműszerek, emelő-eszközök műszaki felülvizsgálata, javítása és kalibrálása. A Magyar Honvédség felderítő és magasságmérő radar állomások vevő és jelfeldolgozó rendszereinek modernizálása, azok üzemeltetési költségeinek csökkentése és megbízhatóságuk növelése, valamint NATO szabványoknak megfelelő adatátviteli rendszerek kifejlesztése szintén a társaság tevékenységéhez kapcsolódik. A részvénytársaság műszaki tapasztalatainak felhasználásával kapcsolódott be a rakéták hatástalanítási, megsemmisítési programjaiba, ami egybe esett a tulajdonos által elvárt kiemelt feladatokkal. Rendszeressé vált a különböző tenderekhez kapcsolódó biztonságtechnikai tervdokumentáció kidolgozása. Fővállalkozóként illetve nagy beruházások esetén alvállalkozóként telepítette a külsőtéri behatolás-jelző, videokamerás megfigyelő, betörésjelző és beléptető rendszereket. A cég adottságaiból, múltjából eredően szakmailag továbbra is meghatározó a Magyar Honvédség megrendelése, ami elsősorban haditechnikai eszközök javításából és a technikai őrzésvédelmi jelzőrendszerek gyártásából, telepítéséből tevődik össze. A cég beszerzési forrását döntő mértékben a megfelelő beszállítói minősítésű hazai polgári termelő és kereskedelmi cégek adják (alapanyagok, segédanyagok, alkatrészek, energiahordozók). A speciális tevékenységekhez kapcsolódó pótalkatrész-igény kielégítése hazai gyártóktól, illetve importból történik. Az MH-ban folyó átalakítási folyamatok, valamint a költségvetési szigorítások közvetlenül és közvetve is befolyásolják a társaság megrendelés állományának összetételét és volumenét. A nagy berendezések ipari javítása helyett a helyszíni karbantartások, javítások, a rakéták üzemidejének meghosszabbítása és az MH inkurrenciájában lévő rakéták megsemmisítése alkotta a haditechnikai megrendelés állomány meghatározó részét. A társaság 4 különböző rendeltetésű rakéta üzemidő hosszabbítási technológiáját dolgozta ki és a lefolytatott kémiai-fizikai és öregbítési vizsgálatok alapján tett javaslatot azok további üzemeltetésére. A speciális ismereteket követelő lejárt üzemidejű, már hadi használatra alkalmatlan rakéták szétszereléssel történő megsemmisítése jelentős árbevételt eredményezett. Az export tevékenységen lokátor jelfeldolgozó rendszerének részleges modernizációja volt a meghatározó.

4 4 A Zrt. saját fenntartási, kommunális és energetikai feladatai mellett ellátja a vele közös területen működő MH Haditechnikai Ellátó Központ Rakétatechnikai Anyagraktár kommunális víz- és csatorna, valamint elektromos- és gőzenergia ellátását és e műtárgyak karbantartását. A személy- és teherszállítási feladatok ellátása (melyek jelentősek), alapvetően önerőből, saját személy- és teherautóparkkal kerül lebonyolításra. A megrendelés állomány csökkenése miatt szükségessé vált az alkalmazotti létszám csökkentése. A 2005-ben bevezetett intézkedések - az üzemeltetési költségek csökkentése, a racionálisabb helykihasználás és az átszervezés miatt bezárásra került a rakéta javító és gépjármű javító üzemcsarnok helyesnek bizonyultak és a működésben zavart nem okoztak. A cég árbevételt realizáló tevékenységét- az ingatlanok kivételével- teljes egészében saját termelési eszközeivel, vagyonával, és szükség szerint forgóeszközhitel igénybevételével végzi. A használt ingatlanoknak csak kis része, a technológiában közvetlenül alkalmazott építmények vannak a társaság tulajdonában. A befektetett eszközállomány 95,4 %-a ( eft) a tárgyi eszköz, melynek 67,6 %-a ( eft) a termelésben közvetlenül résztvevő műszaki berendezés, felszerelés, mely alkalmas a termelési szerkezet, az alkalmazott technológia kiszolgálására. A minőségbiztosítási és ellenőrzési tevékenységhez szükséges mérőműszer-park folyamatos fejlesztést igényel. Az állomány szakmai felkészültsége megfelelő, az összetétele az alkalmazott technológiához, a szerteágazó tevékenységek végrehajtásához alapvetően alkalmas. A termelő, javítószolgáltató tevékenységet megfelelően képzett szakemberek végzik. A műszaki fejlesztési feladatokat kiemelkedő színvonalon, magasan képzett mérnök-műszaki állomány a mai legmodernebb számítástechnikai eszközök, és szoftverek alkalmazásával hajtja végre. A HM Arzenál Zrt által gyártott termékek és a teljesített szolgáltatások minőségellenőrzését (gyártásközi és végellenőrzés) a minőségirányítási rendszer részeként megszervezett és működtetett minőségellenőrző szervezet végzi.

5 5 3.) HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. bemutatása. A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Részvénytársaságot (továbbiakban: HM Currus Zrt., Zrt., részvénytársaság, társaság) zártkörű alapítású 100 %-os állami tulajdonú társaságként december 31-ével alapították. Az alapítók a társaságot meghatározatlan időre hozták létre. A társaság működését január 1-én kezdte meg. A részvénytársaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzék számon bejegyezte. A társaság elnevezése július 30-i hatállyal változott. A társaság cégneve: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság. A társaság rövidített elnevezése: HM Currus Zrt. A társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 0174/22. A társaság alapítói: Honvédelmi Minisztérium, MH Gödöllői Gépgyár "felszámolás alatt", képviselője a kijelölt felszámoló Pénzintézeti Központ. A HM Currus Zrt. induló vagyona 726 M forint volt, 2001-ben 137 M forint tőkeemelés lett végrehajtva ben a társaság jegyzett tőkéje 863 M forint, saját tőkéje 1,272 M forint volt. Fő tevékenységek Haditechnikai tevékenység: Napjaink kiemelt feladata a BTR-80 és BTR-80A harcjárművek modernizálása, amelyet a társaság keretszerződés alapján végzi. A korszerűsítés az alábbiakat foglalja magában: BTR-80 harcjármű éjszakai műveletekre való alkalmassá tétele, irányzóműszer fejlesztéssel (KM-1M), Lőporgáz elszívás, STANAG szerinti külső indító csatlakozó aljzat, Fűtő szellőztető berendezés, Torony feszültség alatti állapotátjelző lámpa (elsütő áramkör), Csúszásgátló réteg a tetőpáncélon, Toronyfék, Opto-elektronikus lőszerfogyás érzékelő, Ivóvíz tároló, Láda felfogató rögzítő elemek (D-10),

6 6 Ezen túlmenően megtervezi és kialakítja a szervezeti rendnek és fegyvernemi követelményeknek megfelelő változatokat (zászlóalj-, század- és szakaszparancsnoki kocsik, mentővontatójármű, vegyi-, sugárfelderítő jármű, páncélozott sebesült kihordó jármű). A magyar Kormány évben 77 db T-72 harckocsit és 4 db mentő-vontató járművet adományozott Iraknak. A részvénytársaság az amerikai Defense Solutions LLC. céggel kötött szerződés alapján elvégezte az eszközök megrendelő által elvárt műszaki állapotba hozását. A projekt fontosabb elemei: Műszaki felülvizsgálat, karbantartás. Kenő- és feltöltő anyagok, szűrők cseréje, olaj analízisek. Teljes funkcionális ellenőrzés. Az ágyú és rendszereinek ellenőrzése vízlövéssel. Futópróba. A feltárt hiányosságok javításainak elvégzése. Festés (homokszínre) és jelzések felfestése (Irak zászlaja) Javítás A Társaság javítási tevékenysége felöleli az Összhaderőnemi Parancsnokság állományába tartozó valamennyi harckocsi, harcjármű és gépjármű, mobil és telepített áramforrás aggregátor ipari nagyjavítása mellett a fegyverzettechnikai, műszaki-technikai és vegyivédelmi szakterületek eszközeinek javítását is. Polgári tevékenység: Ezen tevékenységeink kialakításánál főleg a meglévő, haditechnikai tevékenységeinkhez szükséges kapacitások minél hatékonyabb működtetését vette figyelembe a társaság. Új termékek kiválasztásánál alapvető szempont, hogy azok iránt reális piaci igény mutatkozzon és a társaság technikai felszereltségének megfeleljenek. Nagy teljesítményű motorok javítása A polgári élet számos területén (aggregátorok, szivattyúk, fúróművek stb.) használnak olyan motorokat, amelyek harckocsi motorok módosítása révén jöttek létre. Mivel a társaság nagy jártassággal rendelkezik ezeknek a motorcsaládoknak a javításában és kereskedelmi kapcsolatai révén a javító anyagot is be tudja szerezni, vállalkozik polgári megrendelők részére is ezeknek az eszközöknek a javítására.

7 7 Lemezmegmunkálás A lemezmegmunkálással foglalkozó üzemben excenteres présgépek egész sora és egy 630 tonnás hidraulikus prés áll rendelkezésre. A mélyhúzáson és sajtoláson kívül lemezvágást és hajlítást valamint rezgő szerszámos lemezalakítást végez a társaság. Jellemző termékei a nagy sorozatban gyártott autóipari sajtolt alkatrészek (ülés háttámla, kartámasz), valamint parabola antenna tányérok. Felületkezelés A korszerű, nagy teljesítményű felületkezelő üzem szabad kapacitásait egyre nagyobb mértékben köti le más cégek alkatrészeinek bérmunkában vállalt galvanizálása. Az üzem átadásakor Európa egyik legmodernebb galvanizáló egységének számított, az itt végzett felületkezelések ma is kiváló minőségben, elsősorban DIN szabványok szerint készülnek. A társaság egyre szélesedő megrendelői köre főleg német piacra dolgozó cégekből áll, mint például a Knorr-Bremse, de említhetjük a Mercedes Benz, a Debreceni DAEWU golyóscsapágy gyár, a PHILIPS és a Hammerstein Bt. nevét is. Az üzem horganyzást, cink- és mangánfoszfátozást, vegyi barnítást és kemény eloxálást tud végezni. Minőség biztosítás A társaságnál a minőségi munkavégzés stratégiai feladat. A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, amely szerint a társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. A társaságnál a minőség biztosítása új gyártás esetében az alapanyagok átvételével javításoknál pedig a beérkező eszközök hibafelvételezésével kezdődik, a technológiai folyamat kialakítása, az ebbe beiktatott ellenőrzésekkel folytatódik és a késztermék állóhelyi (próbapadi) vizsgálatával és/vagy futópróbájával fejeződik be. A társaság közel egy évtizede bevezette és tanúsíttatta a minőségbiztosítási rendszerét. A HM Currus Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2001 rendszerszabvány és az AQAP 2110:2003 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelmény rendszerekhez, folyamatokhoz.

8 8 II.) HM EI Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., mint a legjelentősebb HM vagyonkezelésű gazdasági társaság bemutatása HOVÉDELMI MINISZTÉRIUM A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaságot (továbbiakban: HM EI Zrt., Zrt., társaság, részvénytársaság) az 1982 óta eredményesen működő Magyar Honvédség Elektronikai Igazgatóság bázisán új gazdasági társaságként január 1-i hatállyal alapította a honvédelmi miniszter. A tulajdonosi részvényeket megtestesítő összes részvény 100%-os állami tulajdonban van. A társaság jegyzett tőkéje amely az alapításkor 70 M forint volt. A részvénytársaság saját tőkéje 2006-ban meghaladta az 1,7 milliárd forintot. A társaság kezdeti fő profilja az exportszerződés keretében a hazai iparvállalatoknál kifejlesztett alapeszközökre épülő rádió felderítő- és zavaró rendszerek tervezése, speciális hardver- és szoftverelemek fejlesztése, rendszerintegrálás, katonai minősítés, illetve a rendszer szállításához kapcsolódó oktatás, kiképzés és szaktanácsadás volt. A magyar elektronikai ipar a HM EI Zrt. meghatározó közreműködésével kezdettől fogva nagy mennyiségben exportált magas műszaki színvonalú rendszereket a világ számos országába és ennek során jelentős tapasztalatokat szerzett a kezelői, alkalmazói és javítói kiképzésben is. A gazdálkodási forma megváltozásával a korábbi profilt megtartva, az elektronika területén fejlesztés indult az információvédelmi eszközök és a műholdas navigációt (GPS) alkalmazó rendszerek létrehozására, gyártására, és tovább bővült a részvénytársaság tevékenységi köre a logisztikai, vagyonkezelési és biztonságvédelmi feladatokkal. A békepartnerség -i feladatok, hazánk NATO-taggá válása hozta magával a békefenntartó erők Magyarországon történő átvonulásával és állomásoztatásával kapcsolatos logisztikai biztosítás megszervezését, amely a Befogadó Nemzeti Támogatás részét képezi. Ezt kormány felhatalmazás alapján a HM EI Zrt. Logisztikai Igazgatóság végzi. A befogadó Nemzeti Támogatás keretében végzett tevékenységekre alapozva, a tender megnyerésével, a HM EI Zrt. Vagyonkezelő Igazgatóság bázisán indult be a honvédségi ingatlanokkal kapcsolatos beruházási, fenntartási, üzemeltetési, igazgatási, kezelési, technikai és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtása. A HM és az MH objektumainak üzemeltetése és fenntartása mellett a Vagyonkezelő Igazgatóság jelentős projekteket bonyolít kormányzati és polgári megrendelők számára is.

9 9 A magas minőségű szaktudás és a gazdag műszaki tapasztalatok jobb kihasználása jegyében fejlődnek a kapcsolatok több NATO-ország kutató-fejlesztő és szolgáltató cégével.a HM EI Rt ben elnyerte a Minősített NATO Beszállító címet, amely feljogosítja a NATOtagországok által kibocsátott tendereken való részvételre. A HM EI Zrt. termékeivel és szolgáltatásaival rendszeresen vesz részt pályázatokon és kiállításokon. Gazdálkodása az alapítás óta folyamatos fejlődést mutat. Tevékenysége napjainkban már 150 bejegyzett TEÁOR csoportra terjed ki. A HM EI Zrt. a HM alapítású társaságok közül minden szempontból kiemelkedik, alapítása óta bekerült a legnagyobb hazai vállalatok közé, mely kiemelt referenciát, tekintélyt és elismertséget jelent számára a piaci versenytársak és megrendelők között. III. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 1.) HM Rekreációs és Kulturális Nkft. bemutatása. Az Alapító 2167/28/2005. számú határozatában foglaltak szerint végrehajtásra került a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság és a HM ReCreativ Üdültetési, Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Kht. összeolvadása. Az összeolvadás célja a két Társaság azonos és párhuzamos feladatainak egy kézben történő összefogása, kisebb, hatékony, költségtakarékos szervezet létrehozása, melyet racionalizálással és létszámleépítéssel valósítottak meg. A jelenlegi elnevezés a kht-k nonprofit kft-vé történő, törvényi előírásoknak megfelelő átalakulása kapcsán született meg. A létrejövő Nkft. feladatát továbbra is az évi XX. törvény Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D.. (1), 70/F.. (1), a évi CV törvény a honvédelemről vonatkozó paragrafusai és a évi XCV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára vonatkozó bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó állami feladatokat non-profit gazdasági társaság keretei között látja el. A HM Rekreációs Nkft, mint jogutód társaság egyesülés utáni vagyona (saját tőkéje): ,- Ft, amelyből a társaság törzstőkéje: ,- Ft, a törzstőkén felüli vagyona: ,- Ft. A Társaság intézményeinek helyi, továbbá - a hálózatként történő működtetésből fakadóan - regionális és országos szakmai feladatát a honvédelmi tárcával és a helyi katonai szervezettel kötött szerződésben foglalt közhasznú feladatok képezik.

10 10 Főbb tevékenységek és üzletágak a közhasznú feladatok területén: Központi programok, kulturális rendezvények; Helyőrségi rendezvények; Katonai feladatok, kiképzést segítő tevékenységek; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Aktív igényjogosult állomány üdültetése; Nyugállományú igényjogosultak üdültetése; Regeneráló és gyógyító jellegű pihentetés; Hajózó állomány kondicionáló és erőnlét fokozó pihentetése; Továbbképzések, összevonások; Csapatok rekreációs (kulturális, sport, képzés) tevékenységének segítése; A csapatművelődési tevékenységet segítő szakmódszertani és koordinációs csoport működtetése. Vállalkozás területén: Ingatlan hasznosítás, rövid- és hosszú távú bérbeadások; Hazai és nemzetközi konferencia szervezése; Rendezvény és ketering szolgáltatás, Utazási iroda tevékenység, különös tekintettel a beutazó turizmus kiszolgálására, A hazai és nemzetközi protokoll feladatok kiszolgálása, Szabadidős és sportrendezvények szervezése a Társaság bázisán, Táboroztatás, Üzleti alapon működő kulturális és szórakoztató rendezvények, Oktatás- és továbbképzés. A HM Rekreációs Nkft. Jelenleg 25 intézményt működtet. Ebből 19 Helyőrségi Klub, 6, pedig üdülő. Az intézmények által használt ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak. Az Nkft. a tárcával kötött szerződés alapján használója az ingatlanoknak.

11 11 2.) HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nkft. bemutatása. A Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: HM Zrínyi Kht., Kht., társaság) június 15-én hozta létre a honvédelmi miniszter, mint Alapító. Létrehozását az a cél vezérelte, hogy azok a szervezetek, amelyek nem közvetlenül védelmi alapfeladatot látnak el, kikerüljenek az ágazat költségvetési szervezetei közül; azzal a szándékkal, hogy piaci körülmények között hatékonyabban tudják megvalósítani feladataikat. A jelenlegi társaság az alapításkori szervezet jogutódja. Az alapítás óta eltelt öt évben többször került kisebb nagyobb átalakításra a Társaság. A maihoz leginkább hasonlító szervezeti forma 2004-ben, az önkéntes haderő megteremtésével kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátásához legjobban illeszkedő szervezetként került kialakításra. Ezen belül stratégiai jelentőségű az ifjúság honvédelmi tájékoztatását, nevelését segítő rendezvényeinek szervezése. E mellett a belső kommunikáció területén növelni a katonai sajtó információgazdagságát, ezen keresztül fejleszteni az önkéntes haderő szervezeti kultúráját. A Társaság alapfeladata könyv-, folyóirat- és lapkiadás; sajtófigyelés és elemzés: videóműsorkészítés; közvélemény-, belső- és egyéb eseti jellegű kutatások; illetve a toborzással összefüggő kiadványok és rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint e tevékenységek képességének fenntartása és működtetése. 3.) HM Térképészeti Nkft. bemutatása A 2183/1999. (VII.23.) korm. sz. határozat szerint a haderő stratégiai felülvizsgálata keretében döntés született a nem közvetlenül védelmi jellegű feladatok haderőből történő kivitelére. Ennek megfelelően a katonai térképészeti tevékenység termelői-szolgáltatói részét januártól HM tulajdonú közhasznú társaság - a HM Térképészeti Közhasznú Társaság végzi. A Társaság az akkori katonai térképész szervezet, az MH Térképészeti Hivatal termelői és szolgáltatói részeinek bázisán december 22-én alakult és január 01-től végez tényleges gazdasági tevékenységet. A cégbíróság április 25-én jegyezte be. A jelenlegi társaság jogutód szervezet az alapításkori szervezetnek. A társaság törzstőkéje 249, ,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszázezer forint, mely ,-Ft pénzbeli betétből és ,-Ft nem pénzbeli, ingó apportból áll.

12 12 A Honvédelmi Minisztérium a társasággal kötendő kétoldalú szerződéssel biztosítja a társaság részére a működéséhez szükséges ingatlan használati jogát. Az állami topográfiai térképek (1: : ), légi fényképek, valamint az MH térképész szolgálat által korábban előállított digitális és analóg térképek, digitális térképészeti adatbázisok használati (hasznosítási) jogát az Alapító a társaság részére kétoldalú szerződés keretében biztosítja. A termelő eszközök egy részét, a bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat az Nkft.. kétoldalú szerződés keretében használatba kapta. A Társaság a tevékenységét egy telephelyen, (Budapest, II. kerület Szilági E fasor 7-9.) végzi. A HM Térképészeti Nkft. fő feladatai: országos illetékességgel a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. tv. alapján a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképészeti feladatokként - elsősorban a honvédelem térképellátására - földmérési és térképészeti munkák végzése illetve végeztetése, az előző pontban nevesített tevékenység során keletkezett állami alapadatok, alaptérképek és állami topográfiai térképek őrzése, kezelése, a határőrség, a polgári védelem, a védelmi igazgatási és rendvédelmi szervek térképellátásának térítés ellenében történő biztosítása, az MH igényeinek megfelelően katonai tematikus térképek (többek között az állami topográfiai térképek NATO előírásoknak megfelelő átalakításával) és katonai geodéziai pontjegyzékek, egyéb speciális térképészeti termékek előállítása analóg és digitális formában, állami topográfiai térképek, térképészeti termékek és állami alapadatok tárolása és szolgáltatása nemzetgazdasági felhasználás érdekében, analóg és digitális formában, légi fényképezési és egyéb távérzékelési feladatok végzése és végeztetése, haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek geodéziai biztosításával kapcsolatos feladatok, a HM kezelésében lévő területekre eső állami alaphálózati pontok helyszínelése, karbantartása, geodéziai pontjegyzékben szereplő alappontok karbantartása, illetve az elpusztult alappontok pótlása,

13 13 archív légi filmtár működtetése, és távérzékelési anyagok szolgáltatása; a Nyitott Égbolt feladat technikai kiszolgálásával kapcsolatos tevékenység, Gripen harcászati repülőgép rendszerbeállításának és üzemeltetésének térképészeti támogatása, a Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (a továbbiakban: MGCP) keretében a magyar vállalások teljesítésének tervezése, szervezése és koordinálása. A társaság alaptevékenységének keretében az MH GEOSZ által meghatározott szakmai feladatokat hajtja végre. A HM Térképészeti Nkft. kizárólag az alapító által le nem kötött, de a szükséges képességek fenntartásához nélkülözhetetlen kapacitások ésszerű hasznosítása érdekében végez vállalkozási tevékenységet. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenységből származó bevétel jelentős mértékben függ az alaprendeltetésű feladatok mennyiségétől. A vállalkozási tevékenység három pillérre támaszkodik: a) A rendelkezésre álló korszerű nyomdai kapacitások költség-hatékony kihasználása, b) Piaci részesedés növelése a digitális térképészeti adatkészletek területén a meg lévő anyagok korszerűsítésével, valamint felhasználóbarát polcról levehető" termékek kooperációban történő előállításával, c) Tradicionális termékek - térképek, dombortérképek, atlaszok- fejlesztése. A HM Térképészeti Nkft. feladatai közül kiemelkedő jelentőséggel bír a katonai és polgári célokat szolgáló állami topográfiai térképek előállítása. A HM Térképészeti Nkftt. alapítása egybe esett az MH térképrendszerének teljes körű megújítását és NATO követelmények szerinti átalakítását célzó program elindításával. A megalakuló szervezet létszámát, szakmai összetételét és eszközparkját a térkép-átalakítási program érdekében, a leghatékonyabb végrehajtást szem előtt tartva alakították ki. A HM Térképészeti Nkft. végrehajtja, illetve végrehajtatja az állami alapfeladatok közül a honvédelem térképellátásához szükséges feladatokat.

14 14 Ezzel összefüggésben: végzi illetve végezteti az ország védelmi feladataihoz szükséges térképek,térképészeti információk, légifényképek és egyéb távérzékelési anyagok, geodéziai,geofizikai adatok és egyéb honvédelmi célú térképészeti anyagok előállítását a fegyveres erők, a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek ellátása céljából, a HM és az MH megrendelésére topográfiai és egyéb térképeket, távérzékeléssel előállított térképészeti alapadatokat, valamint geodéziai adatokat az Nkft. készít, illetve készíttet, adatot szolgáltat az állami topográfiai térképek digitális és analóg változataiból a HM és az MH szervezetei részére feladataik ellátásához valamint szakirányú digitális adatbázis fejlesztéseikhez, létrehozza és fenntartja a honvédség működéséhez szükséges geodéziai alapokat, a fegyveres erők részére pontjegyzékeket (koordinátajegyzékeket) ad ki. A HM Térképészeti Nkft. vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek célja a meglévő termékek értékesítése és a szabad termelői kapacitások hasznosítása. Az Nkft-k eddigi működése során a közhasznú társasági forma biztosította a tulajdonos teljes körű felügyeletét. Alapvetően létrejöttek azok a működési mechanizmusok és együttműködési formák, amelyek lehetővé teszik a termelési és szolgáltatási feladatok meghatározását, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források tervezését és biztosítását. Következő publikációiban kitérek a társaságok 2009 és 2010 gazdasági éveinek elemzésére a rendelkezésre álló, nyilvános adatok alapján. Budapest, április 27. Hanitz Zsolt alezredes

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN

KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÜZEMFENNTARTÁSÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Cs. Nagy Géza KORSZERŰ MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI EGY LOGISZTIKAI EZRED GÉPJÁRMŰ-TECHNIKAI

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben