A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása"

Átírás

1 A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása I. Ipari részvénytársaságok 1.) HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. bemutatása. A HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. (a továbbiakaban: HM Armcom Zrt., Zrt., társaság, részvénytársaság) Budapesttől 26 km-re, az M3 autópálya mellett, Gödöllőn helyezkedik el. Jogelődjeinek a története 1946-ra nyúlik vissza, amikor mint Honvéd Híradó Szertár, a hadsereg híradóeszközökkel és anyagokkal való ellátását és javítását végezte ben a Híradó Technikai Üzem néven áttért a költségvetési üzemi gazdálkodásra, miközben tevékenységi köre folyamatosan bővült és egyre növekvő mértékben elégítette ki a polgári szféra felől fellépő igényeket. A társaságot a 3045/1992. sz. Kormányrendelet alapján a honvédelmi miniszter alapította április 01-i hatállyal. A társaság 100%-os állami tulajdonú, zártkörűen működő részvénytársaság. A társaság jegyzett tőkéje 221,5 M forint. A társaság létrehozását az indokolta és működését indokolja napjainkban is, hogy a Magyar Honvédségnél rendszeresített rejtjelző eszközök, stabil és mobil híradó berendezések, valamint gépjárműveik javítására, felújítására az országban egyedülálló módon a volt és jelenleg is rendelkezésre álló kapacitás képes, ugyanis a kialakított infrastrukturális elemek, speciális műhelyek csak ezen a bázison találhatóak meg. A nemzeti bizalmas és a NATO titkos minősítésű rejtjelző eszközök javítása, felújítása és beépítése az Országos Rejtjelfelügyelet és Nemzeti Biztonsági Felügyelet engedélyével az általuk akkreditált műhelyekben történik. A dokumentációtárban megtalálhatóak a naprakész termékdokumentációk, alkatrészjegyzékek, gyártási tervek, javítási, technológiai utasítások. Az akkreditált mérőeszköz kalibráló laboratórium folyamatosan biztosítja a munkahelyeken lévő mérőeszközök kalibrált állapotban tartását. A társaság rendelkezik a gépjárművek műszaki vizsgáztatásához szükséges engedélyekkel, amely tevékenységet a szakműhelyekben felkészített gépjárműveken hajtják végre komplex szolgáltatásként. A 3062/2004. sz. Kormányhatározat a társaságot stratégiai jellegűnek nyilvánította, mivel a minősített időszaki kapacitása számottevő, itt történik az MH híradó hadászati tartalékának üzemképes állapotban való tárolása a rendelkezésre álló fedett színekben. A fenti stratégiai tevékenység mellet a részvénytársaság fő feladata a piac törvényei szerint működtetni a vállalkozást, biztosítani a folyamatos működést és likviditást oly módón, hogy az MH változó mértékű megrendelései ellenére megtartani azt a szakember állományt, akik képesek mindenkor eleget tenni az elsőrendű, alapvető feladat teljesítésének.

2 2 Ennek megfelelően a NATO csatlakozás és az aktív békefenntartói szerepvállalás óta folyamatosan történik különböző rendeltetésű híradó rendszer gépkocsik beépítése. A polgári szféra területén szoros az együttműködés a különleges gépjárműveket üzemeltető (mentő, sebesült szállító, sugárvédelmi, állatgyógyászati, mentesítő, polgári védelmi mérő, mozgáskorlátozottakat szállító, speciális mérő) Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ), T-Com távközlési céggel. A mentőszolgálat részére végzett mentő beépítés időben korlátozott és erőteljesen a rendelkezésre álló állami erőforrások szerint alakul, ugyanakkor az OMSZ-től elkülönülő betegszállítási feladatokat végző vállalkozások részére elkezdődött és folyamatosan történik a betegszállító autók biztosítására megfelelő konstrukciók kialakítása, illetve azok kiajánlása. A T-Commal való együttműködés során, az országos lefedettség kapcsán hasonló a helyzet. A részvénytársaság részt vesz az Egységes Digitális Rádiótávközlő kormányzati rádiórendszer kiépítésében. A minőségbiztosítás területén, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a társaság lépcsőzetesen kidolgozta és bevezette a hazai és nemzetközi követelményeket kielégítő, a polgári, katonai majd NATO követelményrendszereknek megfelelő minőségirányítás rendszereit. A társaság eddigi működési időszakára visszatekintve megállapítható, hogy 1994-től kezdve minidig pozitív eredménnyel zárta a gazdasági éveket. Az elmúlt 12 évben sikeres konverziót hajtott végre a tevékenységi köreinek diverzifikációjával kapcsolatban. Minden évben közel 60-40% és 50-50%-os volumenű katonai és polgári tevékenységet realizált. Mindkét piacon folyamatosan fenntartotta képességeit. Az évek folyamán az ingadozó katonai megrendelések ellenére is teljesítette árbevételi terveit. 2.) HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. bemutatása. A társaság Nyírteleken, az MH egyik objektumában mintegy 25 ha területen helyezkedik el, infrastruktúrával jól ellátott. Az építmények alapterülete l5.000 m 2, melyből m 2 darupályával ellátott szerelőcsarnok, 400 m 2 a légkondicionált laboratórium. Az országos vasútvonalhoz történő csatlakozás iparvágánnyal és vasúti rakodóval biztosított. A részvénytársaság eft jegyzett tőkével alakult. A közgyűlés május 12-i határozata alapján a részvénytársaság eft alaptőke emelést hajtott végre, így az Zrt. összes jegyzettőkéje eft. A társaság cégneve napjától HM Arzenál Elektromechanikai zártkörűen működő részvénytársaság, rövidített formában pedig HM Arzenál Zrt. A cég tevékenysége széleskörű, a TEAOR szám szerinti tevékenységek száma 62. A KSH besorolás szerinti fő tevékenység: 3320 mérőműszer gyártása és javítása. A társaság

3 3 alaptevékenysége a Magyar Honvédség rakéta- és lokátor-technikai eszközeinek javítása, modernizálása, műszaki felülvizsgálata, kismagasságú légvédelmi rakétarendszer eszközeinek, valamint leszállító lokátorainak havi rendszeres karbantartása, helyszíni javítása, ellenőrzése, páncéltörő, levegő-levegő, levegő-föld és föld-levegő típusú rakéták műszaki állapotának vizsgálata, üzemidejük hosszabbításához szükséges technológia kidolgozása és végrehajtása, valamint mérőműszerek, emelő-eszközök műszaki felülvizsgálata, javítása és kalibrálása. A Magyar Honvédség felderítő és magasságmérő radar állomások vevő és jelfeldolgozó rendszereinek modernizálása, azok üzemeltetési költségeinek csökkentése és megbízhatóságuk növelése, valamint NATO szabványoknak megfelelő adatátviteli rendszerek kifejlesztése szintén a társaság tevékenységéhez kapcsolódik. A részvénytársaság műszaki tapasztalatainak felhasználásával kapcsolódott be a rakéták hatástalanítási, megsemmisítési programjaiba, ami egybe esett a tulajdonos által elvárt kiemelt feladatokkal. Rendszeressé vált a különböző tenderekhez kapcsolódó biztonságtechnikai tervdokumentáció kidolgozása. Fővállalkozóként illetve nagy beruházások esetén alvállalkozóként telepítette a külsőtéri behatolás-jelző, videokamerás megfigyelő, betörésjelző és beléptető rendszereket. A cég adottságaiból, múltjából eredően szakmailag továbbra is meghatározó a Magyar Honvédség megrendelése, ami elsősorban haditechnikai eszközök javításából és a technikai őrzésvédelmi jelzőrendszerek gyártásából, telepítéséből tevődik össze. A cég beszerzési forrását döntő mértékben a megfelelő beszállítói minősítésű hazai polgári termelő és kereskedelmi cégek adják (alapanyagok, segédanyagok, alkatrészek, energiahordozók). A speciális tevékenységekhez kapcsolódó pótalkatrész-igény kielégítése hazai gyártóktól, illetve importból történik. Az MH-ban folyó átalakítási folyamatok, valamint a költségvetési szigorítások közvetlenül és közvetve is befolyásolják a társaság megrendelés állományának összetételét és volumenét. A nagy berendezések ipari javítása helyett a helyszíni karbantartások, javítások, a rakéták üzemidejének meghosszabbítása és az MH inkurrenciájában lévő rakéták megsemmisítése alkotta a haditechnikai megrendelés állomány meghatározó részét. A társaság 4 különböző rendeltetésű rakéta üzemidő hosszabbítási technológiáját dolgozta ki és a lefolytatott kémiai-fizikai és öregbítési vizsgálatok alapján tett javaslatot azok további üzemeltetésére. A speciális ismereteket követelő lejárt üzemidejű, már hadi használatra alkalmatlan rakéták szétszereléssel történő megsemmisítése jelentős árbevételt eredményezett. Az export tevékenységen lokátor jelfeldolgozó rendszerének részleges modernizációja volt a meghatározó.

4 4 A Zrt. saját fenntartási, kommunális és energetikai feladatai mellett ellátja a vele közös területen működő MH Haditechnikai Ellátó Központ Rakétatechnikai Anyagraktár kommunális víz- és csatorna, valamint elektromos- és gőzenergia ellátását és e műtárgyak karbantartását. A személy- és teherszállítási feladatok ellátása (melyek jelentősek), alapvetően önerőből, saját személy- és teherautóparkkal kerül lebonyolításra. A megrendelés állomány csökkenése miatt szükségessé vált az alkalmazotti létszám csökkentése. A 2005-ben bevezetett intézkedések - az üzemeltetési költségek csökkentése, a racionálisabb helykihasználás és az átszervezés miatt bezárásra került a rakéta javító és gépjármű javító üzemcsarnok helyesnek bizonyultak és a működésben zavart nem okoztak. A cég árbevételt realizáló tevékenységét- az ingatlanok kivételével- teljes egészében saját termelési eszközeivel, vagyonával, és szükség szerint forgóeszközhitel igénybevételével végzi. A használt ingatlanoknak csak kis része, a technológiában közvetlenül alkalmazott építmények vannak a társaság tulajdonában. A befektetett eszközállomány 95,4 %-a ( eft) a tárgyi eszköz, melynek 67,6 %-a ( eft) a termelésben közvetlenül résztvevő műszaki berendezés, felszerelés, mely alkalmas a termelési szerkezet, az alkalmazott technológia kiszolgálására. A minőségbiztosítási és ellenőrzési tevékenységhez szükséges mérőműszer-park folyamatos fejlesztést igényel. Az állomány szakmai felkészültsége megfelelő, az összetétele az alkalmazott technológiához, a szerteágazó tevékenységek végrehajtásához alapvetően alkalmas. A termelő, javítószolgáltató tevékenységet megfelelően képzett szakemberek végzik. A műszaki fejlesztési feladatokat kiemelkedő színvonalon, magasan képzett mérnök-műszaki állomány a mai legmodernebb számítástechnikai eszközök, és szoftverek alkalmazásával hajtja végre. A HM Arzenál Zrt által gyártott termékek és a teljesített szolgáltatások minőségellenőrzését (gyártásközi és végellenőrzés) a minőségirányítási rendszer részeként megszervezett és működtetett minőségellenőrző szervezet végzi.

5 5 3.) HM Currus Harcjárműtechnikai Zrt. bemutatása. A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Részvénytársaságot (továbbiakban: HM Currus Zrt., Zrt., részvénytársaság, társaság) zártkörű alapítású 100 %-os állami tulajdonú társaságként december 31-ével alapították. Az alapítók a társaságot meghatározatlan időre hozták létre. A társaság működését január 1-én kezdte meg. A részvénytársaságot a Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzék számon bejegyezte. A társaság elnevezése július 30-i hatállyal változott. A társaság cégneve: HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság. A társaság rövidített elnevezése: HM Currus Zrt. A társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 0174/22. A társaság alapítói: Honvédelmi Minisztérium, MH Gödöllői Gépgyár "felszámolás alatt", képviselője a kijelölt felszámoló Pénzintézeti Központ. A HM Currus Zrt. induló vagyona 726 M forint volt, 2001-ben 137 M forint tőkeemelés lett végrehajtva ben a társaság jegyzett tőkéje 863 M forint, saját tőkéje 1,272 M forint volt. Fő tevékenységek Haditechnikai tevékenység: Napjaink kiemelt feladata a BTR-80 és BTR-80A harcjárművek modernizálása, amelyet a társaság keretszerződés alapján végzi. A korszerűsítés az alábbiakat foglalja magában: BTR-80 harcjármű éjszakai műveletekre való alkalmassá tétele, irányzóműszer fejlesztéssel (KM-1M), Lőporgáz elszívás, STANAG szerinti külső indító csatlakozó aljzat, Fűtő szellőztető berendezés, Torony feszültség alatti állapotátjelző lámpa (elsütő áramkör), Csúszásgátló réteg a tetőpáncélon, Toronyfék, Opto-elektronikus lőszerfogyás érzékelő, Ivóvíz tároló, Láda felfogató rögzítő elemek (D-10),

6 6 Ezen túlmenően megtervezi és kialakítja a szervezeti rendnek és fegyvernemi követelményeknek megfelelő változatokat (zászlóalj-, század- és szakaszparancsnoki kocsik, mentővontatójármű, vegyi-, sugárfelderítő jármű, páncélozott sebesült kihordó jármű). A magyar Kormány évben 77 db T-72 harckocsit és 4 db mentő-vontató járművet adományozott Iraknak. A részvénytársaság az amerikai Defense Solutions LLC. céggel kötött szerződés alapján elvégezte az eszközök megrendelő által elvárt műszaki állapotba hozását. A projekt fontosabb elemei: Műszaki felülvizsgálat, karbantartás. Kenő- és feltöltő anyagok, szűrők cseréje, olaj analízisek. Teljes funkcionális ellenőrzés. Az ágyú és rendszereinek ellenőrzése vízlövéssel. Futópróba. A feltárt hiányosságok javításainak elvégzése. Festés (homokszínre) és jelzések felfestése (Irak zászlaja) Javítás A Társaság javítási tevékenysége felöleli az Összhaderőnemi Parancsnokság állományába tartozó valamennyi harckocsi, harcjármű és gépjármű, mobil és telepített áramforrás aggregátor ipari nagyjavítása mellett a fegyverzettechnikai, műszaki-technikai és vegyivédelmi szakterületek eszközeinek javítását is. Polgári tevékenység: Ezen tevékenységeink kialakításánál főleg a meglévő, haditechnikai tevékenységeinkhez szükséges kapacitások minél hatékonyabb működtetését vette figyelembe a társaság. Új termékek kiválasztásánál alapvető szempont, hogy azok iránt reális piaci igény mutatkozzon és a társaság technikai felszereltségének megfeleljenek. Nagy teljesítményű motorok javítása A polgári élet számos területén (aggregátorok, szivattyúk, fúróművek stb.) használnak olyan motorokat, amelyek harckocsi motorok módosítása révén jöttek létre. Mivel a társaság nagy jártassággal rendelkezik ezeknek a motorcsaládoknak a javításában és kereskedelmi kapcsolatai révén a javító anyagot is be tudja szerezni, vállalkozik polgári megrendelők részére is ezeknek az eszközöknek a javítására.

7 7 Lemezmegmunkálás A lemezmegmunkálással foglalkozó üzemben excenteres présgépek egész sora és egy 630 tonnás hidraulikus prés áll rendelkezésre. A mélyhúzáson és sajtoláson kívül lemezvágást és hajlítást valamint rezgő szerszámos lemezalakítást végez a társaság. Jellemző termékei a nagy sorozatban gyártott autóipari sajtolt alkatrészek (ülés háttámla, kartámasz), valamint parabola antenna tányérok. Felületkezelés A korszerű, nagy teljesítményű felületkezelő üzem szabad kapacitásait egyre nagyobb mértékben köti le más cégek alkatrészeinek bérmunkában vállalt galvanizálása. Az üzem átadásakor Európa egyik legmodernebb galvanizáló egységének számított, az itt végzett felületkezelések ma is kiváló minőségben, elsősorban DIN szabványok szerint készülnek. A társaság egyre szélesedő megrendelői köre főleg német piacra dolgozó cégekből áll, mint például a Knorr-Bremse, de említhetjük a Mercedes Benz, a Debreceni DAEWU golyóscsapágy gyár, a PHILIPS és a Hammerstein Bt. nevét is. Az üzem horganyzást, cink- és mangánfoszfátozást, vegyi barnítást és kemény eloxálást tud végezni. Minőség biztosítás A társaságnál a minőségi munkavégzés stratégiai feladat. A minőségpolitika és stratégia azon a tudatosan vallott nézeten alapszik, amely szerint a társaság minden termelő és szolgáltató tevékenységével megrendelői igényeket elégít ki, elsősorban a hon- és rendvédelmi, de mind több polgári területen is. A társaságnál a minőség biztosítása új gyártás esetében az alapanyagok átvételével javításoknál pedig a beérkező eszközök hibafelvételezésével kezdődik, a technológiai folyamat kialakítása, az ebbe beiktatott ellenőrzésekkel folytatódik és a késztermék állóhelyi (próbapadi) vizsgálatával és/vagy futópróbájával fejeződik be. A társaság közel egy évtizede bevezette és tanúsíttatta a minőségbiztosítási rendszerét. A HM Currus Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2001 rendszerszabvány és az AQAP 2110:2003 NATO normatív dokumentum követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetésével és fejlesztésével illeszkedik a hazai és nemzetközi, katonai és polgári követelmény rendszerekhez, folyamatokhoz.

8 8 II.) HM EI Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., mint a legjelentősebb HM vagyonkezelésű gazdasági társaság bemutatása HOVÉDELMI MINISZTÉRIUM A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaságot (továbbiakban: HM EI Zrt., Zrt., társaság, részvénytársaság) az 1982 óta eredményesen működő Magyar Honvédség Elektronikai Igazgatóság bázisán új gazdasági társaságként január 1-i hatállyal alapította a honvédelmi miniszter. A tulajdonosi részvényeket megtestesítő összes részvény 100%-os állami tulajdonban van. A társaság jegyzett tőkéje amely az alapításkor 70 M forint volt. A részvénytársaság saját tőkéje 2006-ban meghaladta az 1,7 milliárd forintot. A társaság kezdeti fő profilja az exportszerződés keretében a hazai iparvállalatoknál kifejlesztett alapeszközökre épülő rádió felderítő- és zavaró rendszerek tervezése, speciális hardver- és szoftverelemek fejlesztése, rendszerintegrálás, katonai minősítés, illetve a rendszer szállításához kapcsolódó oktatás, kiképzés és szaktanácsadás volt. A magyar elektronikai ipar a HM EI Zrt. meghatározó közreműködésével kezdettől fogva nagy mennyiségben exportált magas műszaki színvonalú rendszereket a világ számos országába és ennek során jelentős tapasztalatokat szerzett a kezelői, alkalmazói és javítói kiképzésben is. A gazdálkodási forma megváltozásával a korábbi profilt megtartva, az elektronika területén fejlesztés indult az információvédelmi eszközök és a műholdas navigációt (GPS) alkalmazó rendszerek létrehozására, gyártására, és tovább bővült a részvénytársaság tevékenységi köre a logisztikai, vagyonkezelési és biztonságvédelmi feladatokkal. A békepartnerség -i feladatok, hazánk NATO-taggá válása hozta magával a békefenntartó erők Magyarországon történő átvonulásával és állomásoztatásával kapcsolatos logisztikai biztosítás megszervezését, amely a Befogadó Nemzeti Támogatás részét képezi. Ezt kormány felhatalmazás alapján a HM EI Zrt. Logisztikai Igazgatóság végzi. A befogadó Nemzeti Támogatás keretében végzett tevékenységekre alapozva, a tender megnyerésével, a HM EI Zrt. Vagyonkezelő Igazgatóság bázisán indult be a honvédségi ingatlanokkal kapcsolatos beruházási, fenntartási, üzemeltetési, igazgatási, kezelési, technikai és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtása. A HM és az MH objektumainak üzemeltetése és fenntartása mellett a Vagyonkezelő Igazgatóság jelentős projekteket bonyolít kormányzati és polgári megrendelők számára is.

9 9 A magas minőségű szaktudás és a gazdag műszaki tapasztalatok jobb kihasználása jegyében fejlődnek a kapcsolatok több NATO-ország kutató-fejlesztő és szolgáltató cégével.a HM EI Rt ben elnyerte a Minősített NATO Beszállító címet, amely feljogosítja a NATOtagországok által kibocsátott tendereken való részvételre. A HM EI Zrt. termékeivel és szolgáltatásaival rendszeresen vesz részt pályázatokon és kiállításokon. Gazdálkodása az alapítás óta folyamatos fejlődést mutat. Tevékenysége napjainkban már 150 bejegyzett TEÁOR csoportra terjed ki. A HM EI Zrt. a HM alapítású társaságok közül minden szempontból kiemelkedik, alapítása óta bekerült a legnagyobb hazai vállalatok közé, mely kiemelt referenciát, tekintélyt és elismertséget jelent számára a piaci versenytársak és megrendelők között. III. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 1.) HM Rekreációs és Kulturális Nkft. bemutatása. Az Alapító 2167/28/2005. számú határozatában foglaltak szerint végrehajtásra került a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság és a HM ReCreativ Üdültetési, Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Kht. összeolvadása. Az összeolvadás célja a két Társaság azonos és párhuzamos feladatainak egy kézben történő összefogása, kisebb, hatékony, költségtakarékos szervezet létrehozása, melyet racionalizálással és létszámleépítéssel valósítottak meg. A jelenlegi elnevezés a kht-k nonprofit kft-vé történő, törvényi előírásoknak megfelelő átalakulása kapcsán született meg. A létrejövő Nkft. feladatát továbbra is az évi XX. törvény Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D.. (1), 70/F.. (1), a évi CV törvény a honvédelemről vonatkozó paragrafusai és a évi XCV. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára vonatkozó bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó állami feladatokat non-profit gazdasági társaság keretei között látja el. A HM Rekreációs Nkft, mint jogutód társaság egyesülés utáni vagyona (saját tőkéje): ,- Ft, amelyből a társaság törzstőkéje: ,- Ft, a törzstőkén felüli vagyona: ,- Ft. A Társaság intézményeinek helyi, továbbá - a hálózatként történő működtetésből fakadóan - regionális és országos szakmai feladatát a honvédelmi tárcával és a helyi katonai szervezettel kötött szerződésben foglalt közhasznú feladatok képezik.

10 10 Főbb tevékenységek és üzletágak a közhasznú feladatok területén: Központi programok, kulturális rendezvények; Helyőrségi rendezvények; Katonai feladatok, kiképzést segítő tevékenységek; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Aktív igényjogosult állomány üdültetése; Nyugállományú igényjogosultak üdültetése; Regeneráló és gyógyító jellegű pihentetés; Hajózó állomány kondicionáló és erőnlét fokozó pihentetése; Továbbképzések, összevonások; Csapatok rekreációs (kulturális, sport, képzés) tevékenységének segítése; A csapatművelődési tevékenységet segítő szakmódszertani és koordinációs csoport működtetése. Vállalkozás területén: Ingatlan hasznosítás, rövid- és hosszú távú bérbeadások; Hazai és nemzetközi konferencia szervezése; Rendezvény és ketering szolgáltatás, Utazási iroda tevékenység, különös tekintettel a beutazó turizmus kiszolgálására, A hazai és nemzetközi protokoll feladatok kiszolgálása, Szabadidős és sportrendezvények szervezése a Társaság bázisán, Táboroztatás, Üzleti alapon működő kulturális és szórakoztató rendezvények, Oktatás- és továbbképzés. A HM Rekreációs Nkft. Jelenleg 25 intézményt működtet. Ebből 19 Helyőrségi Klub, 6, pedig üdülő. Az intézmények által használt ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak. Az Nkft. a tárcával kötött szerződés alapján használója az ingatlanoknak.

11 11 2.) HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nkft. bemutatása. A Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: HM Zrínyi Kht., Kht., társaság) június 15-én hozta létre a honvédelmi miniszter, mint Alapító. Létrehozását az a cél vezérelte, hogy azok a szervezetek, amelyek nem közvetlenül védelmi alapfeladatot látnak el, kikerüljenek az ágazat költségvetési szervezetei közül; azzal a szándékkal, hogy piaci körülmények között hatékonyabban tudják megvalósítani feladataikat. A jelenlegi társaság az alapításkori szervezet jogutódja. Az alapítás óta eltelt öt évben többször került kisebb nagyobb átalakításra a Társaság. A maihoz leginkább hasonlító szervezeti forma 2004-ben, az önkéntes haderő megteremtésével kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátásához legjobban illeszkedő szervezetként került kialakításra. Ezen belül stratégiai jelentőségű az ifjúság honvédelmi tájékoztatását, nevelését segítő rendezvényeinek szervezése. E mellett a belső kommunikáció területén növelni a katonai sajtó információgazdagságát, ezen keresztül fejleszteni az önkéntes haderő szervezeti kultúráját. A Társaság alapfeladata könyv-, folyóirat- és lapkiadás; sajtófigyelés és elemzés: videóműsorkészítés; közvélemény-, belső- és egyéb eseti jellegű kutatások; illetve a toborzással összefüggő kiadványok és rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint e tevékenységek képességének fenntartása és működtetése. 3.) HM Térképészeti Nkft. bemutatása A 2183/1999. (VII.23.) korm. sz. határozat szerint a haderő stratégiai felülvizsgálata keretében döntés született a nem közvetlenül védelmi jellegű feladatok haderőből történő kivitelére. Ennek megfelelően a katonai térképészeti tevékenység termelői-szolgáltatói részét januártól HM tulajdonú közhasznú társaság - a HM Térképészeti Közhasznú Társaság végzi. A Társaság az akkori katonai térképész szervezet, az MH Térképészeti Hivatal termelői és szolgáltatói részeinek bázisán december 22-én alakult és január 01-től végez tényleges gazdasági tevékenységet. A cégbíróság április 25-én jegyezte be. A jelenlegi társaság jogutód szervezet az alapításkori szervezetnek. A társaság törzstőkéje 249, ,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszázezer forint, mely ,-Ft pénzbeli betétből és ,-Ft nem pénzbeli, ingó apportból áll.

12 12 A Honvédelmi Minisztérium a társasággal kötendő kétoldalú szerződéssel biztosítja a társaság részére a működéséhez szükséges ingatlan használati jogát. Az állami topográfiai térképek (1: : ), légi fényképek, valamint az MH térképész szolgálat által korábban előállított digitális és analóg térképek, digitális térképészeti adatbázisok használati (hasznosítási) jogát az Alapító a társaság részére kétoldalú szerződés keretében biztosítja. A termelő eszközök egy részét, a bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat az Nkft.. kétoldalú szerződés keretében használatba kapta. A Társaság a tevékenységét egy telephelyen, (Budapest, II. kerület Szilági E fasor 7-9.) végzi. A HM Térképészeti Nkft. fő feladatai: országos illetékességgel a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. tv. alapján a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképészeti feladatokként - elsősorban a honvédelem térképellátására - földmérési és térképészeti munkák végzése illetve végeztetése, az előző pontban nevesített tevékenység során keletkezett állami alapadatok, alaptérképek és állami topográfiai térképek őrzése, kezelése, a határőrség, a polgári védelem, a védelmi igazgatási és rendvédelmi szervek térképellátásának térítés ellenében történő biztosítása, az MH igényeinek megfelelően katonai tematikus térképek (többek között az állami topográfiai térképek NATO előírásoknak megfelelő átalakításával) és katonai geodéziai pontjegyzékek, egyéb speciális térképészeti termékek előállítása analóg és digitális formában, állami topográfiai térképek, térképészeti termékek és állami alapadatok tárolása és szolgáltatása nemzetgazdasági felhasználás érdekében, analóg és digitális formában, légi fényképezési és egyéb távérzékelési feladatok végzése és végeztetése, haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek geodéziai biztosításával kapcsolatos feladatok, a HM kezelésében lévő területekre eső állami alaphálózati pontok helyszínelése, karbantartása, geodéziai pontjegyzékben szereplő alappontok karbantartása, illetve az elpusztult alappontok pótlása,

13 13 archív légi filmtár működtetése, és távérzékelési anyagok szolgáltatása; a Nyitott Égbolt feladat technikai kiszolgálásával kapcsolatos tevékenység, Gripen harcászati repülőgép rendszerbeállításának és üzemeltetésének térképészeti támogatása, a Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (a továbbiakban: MGCP) keretében a magyar vállalások teljesítésének tervezése, szervezése és koordinálása. A társaság alaptevékenységének keretében az MH GEOSZ által meghatározott szakmai feladatokat hajtja végre. A HM Térképészeti Nkft. kizárólag az alapító által le nem kötött, de a szükséges képességek fenntartásához nélkülözhetetlen kapacitások ésszerű hasznosítása érdekében végez vállalkozási tevékenységet. Ennek megfelelően a vállalkozási tevékenységből származó bevétel jelentős mértékben függ az alaprendeltetésű feladatok mennyiségétől. A vállalkozási tevékenység három pillérre támaszkodik: a) A rendelkezésre álló korszerű nyomdai kapacitások költség-hatékony kihasználása, b) Piaci részesedés növelése a digitális térképészeti adatkészletek területén a meg lévő anyagok korszerűsítésével, valamint felhasználóbarát polcról levehető" termékek kooperációban történő előállításával, c) Tradicionális termékek - térképek, dombortérképek, atlaszok- fejlesztése. A HM Térképészeti Nkft. feladatai közül kiemelkedő jelentőséggel bír a katonai és polgári célokat szolgáló állami topográfiai térképek előállítása. A HM Térképészeti Nkftt. alapítása egybe esett az MH térképrendszerének teljes körű megújítását és NATO követelmények szerinti átalakítását célzó program elindításával. A megalakuló szervezet létszámát, szakmai összetételét és eszközparkját a térkép-átalakítási program érdekében, a leghatékonyabb végrehajtást szem előtt tartva alakították ki. A HM Térképészeti Nkft. végrehajtja, illetve végrehajtatja az állami alapfeladatok közül a honvédelem térképellátásához szükséges feladatokat.

14 14 Ezzel összefüggésben: végzi illetve végezteti az ország védelmi feladataihoz szükséges térképek,térképészeti információk, légifényképek és egyéb távérzékelési anyagok, geodéziai,geofizikai adatok és egyéb honvédelmi célú térképészeti anyagok előállítását a fegyveres erők, a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek ellátása céljából, a HM és az MH megrendelésére topográfiai és egyéb térképeket, távérzékeléssel előállított térképészeti alapadatokat, valamint geodéziai adatokat az Nkft. készít, illetve készíttet, adatot szolgáltat az állami topográfiai térképek digitális és analóg változataiból a HM és az MH szervezetei részére feladataik ellátásához valamint szakirányú digitális adatbázis fejlesztéseikhez, létrehozza és fenntartja a honvédség működéséhez szükséges geodéziai alapokat, a fegyveres erők részére pontjegyzékeket (koordinátajegyzékeket) ad ki. A HM Térképészeti Nkft. vállalkozási tevékenységet is folytat, melynek célja a meglévő termékek értékesítése és a szabad termelői kapacitások hasznosítása. Az Nkft-k eddigi működése során a közhasznú társasági forma biztosította a tulajdonos teljes körű felügyeletét. Alapvetően létrejöttek azok a működési mechanizmusok és együttműködési formák, amelyek lehetővé teszik a termelési és szolgáltatási feladatok meghatározását, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források tervezését és biztosítását. Következő publikációiban kitérek a társaságok 2009 és 2010 gazdasági éveinek elemzésére a rendelkezésre álló, nyilvános adatok alapján. Budapest, április 27. Hanitz Zsolt alezredes

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VAGYONKEZELÉSÉBEN MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA Oláh János 1 Bevezetés A honvédelmi tárca jelentős változásokon

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A VÉDELMI IPAR HELYE SZEREPE A KATONAI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FOLYAMATÁBAN A HM RT-K ÉS AZOK PRIVATIZÁCIÓJA BEMUTATÁSA TÜKRÉBEN

A VÉDELMI IPAR HELYE SZEREPE A KATONAI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FOLYAMATÁBAN A HM RT-K ÉS AZOK PRIVATIZÁCIÓJA BEMUTATÁSA TÜKRÉBEN IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Sticz László sticz.laszlo@hm.gov.hu A VÉDELMI IPAR HELYE SZEREPE A KATONAI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FOLYAMATÁBAN A HM RT-K ÉS AZOK PRIVATIZÁCIÓJA BEMUTATÁSA TÜKRÉBEN Absztrakt

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

INNOMET Kereskedelmi, Szolgáltató Bt.

INNOMET Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. INNOMET Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. Trájer János tanácsadó 5008. Szolnok, Szerb Antal utca 26. Telefon/Fax: 06 56 429 333. Mobil: 06 20 348 3511. E-mail: info@innomet.hu Honlap: www.innomet.hu INNOMET

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság 3200 Gyöngyös Katona József út 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Gyöngyös, 2012. május 10. Dorsánszki Zsolt Csabáné ügyvezetõ

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei XXIII. Magyar

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. SZÁNKI LÁSZLÓ mérnök alezredes 1 MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA 2004. július 1-vel a Magyar Honvédségben egy kis mértékű, de nagy jelentőségű rendszerváltásra

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA A F Ő V Á R O S I B Í R Ó S Á G 2 0 0 5. É V I K Ö LT S É G V E T É S I A L A P O K M Á N YA 1. Fejezet száma, megnevezése, cím:

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN KULCSÁR GÁBOR A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN THE MINISTRY OF DEFENCE MAPPING COMPANY'S PLANNED ACTIVITY IN THE GEOINFORMATICS

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében honvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok adásvételi szerződései Fsz. 1 Pál Gyula magánszemély szergépek 3 db 365 000 Ft 1843-16/2011. 2012.01.19 HM FHH 2

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 14872406-8891-572-01 01-09-923935 Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. december 31. Tartalom: SZÁMVITELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011.

Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011. Egy vállalat, végtelen lehetőségek 2011. A Videoton A legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalat Egy alacsony költségszintű integrált szerződéses gyártó Egy multitechnológiájú beszállító az

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben