Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén"

Átírás

1 Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

2 A téma aktualitása Szigorúbb adózási környezet az ellenőrzött külföldi társaságok kapcsán 2010-től Meglévő holding rendszerek átalakításának igénye Adóverseny az EU-ban Legkedvezőbb adózási helyszín kiválasztásának igénye Kérdés: milyen lehetőségei és korlátai vannak a jogi személyek szabad letelepedésének?

3 Gazdasági tevékenység folytatásának módjai Elsődleges letelepedés Gazdasági tevékenység teljes áthelyezése Döntéshozatali fórum és kontroll (székhely) teljes áthelyezése Másodlagos letelepedés További gazdasági tevékenység folytatása külföldön (leányvállalat, fióktelep, kereskedelmi képviselet) Alárendelt döntéshozatali fórum kialakítása Elsődleges letelepedés biztosítaná a tényleges szabad letelepedés jogát

4 Római Szerződés 43. cikk: A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen a 48. cikk bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is. 48. cikk: Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösség területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai.

5 Jelenlegi közösségi és hazai szabályozás Határokon átnyúló átalakulás szabályozása 2005/56/EK irányelv évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről (HÁE tv.) Székhelyáthelyezés szabályozása 2157/2001/EK rendelet az európai részvénytársaság statútumáról évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról Székhelyáthelyezés szabályozási állapota Bizottsági hatástanulmány a határokon átnyúló székhelyáthelyezésről szóló irányelvről

6 Határokon átnyúló egyesülés A rendezett lehetőség

7 Sevic Systems AG (C-411/03) Határokon átnyúló átalakulás esete: német társaság akart beolvadni luxemburgi társaságba Az Európai Szerződés 43. és 48. cikkelye úgy értelmezendő, hogy két társaság egyesülése nem tagadható meg pusztán azzal az indokkal, hogy különböző tagállamban vannak bejegyezve (feltéve, hogy azonos tartalmú egyesülés belföldi társaságok esetén engedélyezett) Közösségi szabályozás léte nem lehet előfeltétel Határokon átnyúló egyesülés közösségi szabályozása megtörtént

8 Határokon átnyúló átalakulás folyamata HÁE tv. mögöttes jogszabályok: Gt. és Ctv. Folyamat (az egyesülésben résztvevő társaságok párhuzamosan folytatják le): Első döntés vagy vezető tisztségviselői utasítás Vagyonmérleg tervezetek előkészítése és könyvvizsgálata Vezető tisztségviselői beszámoló és könyvvizsgálói jelentés készítése, megküldése a Cégbíróságnak és a munkavállalóknak, azok képviselőjének Egyesülési szerződés elkészítése HÁE tv., Gt. szerint Egyesülési szerződés közzététele (döntést megelőző legalább 30 nappal) Döntés az egyesülésről Tanúsítvány kérése (minden résztvevő tagállamban) Tanúsítványok alapján az egyesülés bejegyzésének kérése

9 Adózási és számviteli szabályok Nincs speciális szabályozás, belföldi átalakulásokra vonatkozó adózási és számviteli szabályok alkalmazandóak Vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetek azonos fordulónapja Lehetőség átértékelésre (tagállami szabályok adta lehetőségek kihasználása) Lehetőség kedvezményezett átalakulásra

10 Székhelyáthelyezés A kérdéskör és az Európai Bíróság gyakorlata

11 Mit jelent a székhelyáthelyezés? A gazdasági társaság identitás-elvének érvényesülése A vállalkozás a székhelyáthelyezést követően változatlanul működik tovább Tulajdonosok és azok jogai változatlanok Az SE esetén sem érvényesül teljesen Alapprobléma: tényleges székhely vs. bejegyzés elve, mint egy adott ország jogrendjéhez kapcsoló elv

12 Daily Mail (C-81/87) A közösségi szabályozás jelenlegi (1988) állapota alapján az EK Szerződés 52. és 58. (jelenlegi 43. és 48.) cikke nem jelent olyan jogot, amely alapján az egyik tagállamban bejegyzett és ott székhellyel rendelkező társaság áthelyezhetné a központi irányítását és felügyeletét egy másik tagállamba Emigrációs eset Tagállamok egymás között nemzetközi egyezménnyel rendezhetik a kérdést Közösségi szabályozás szükséges

13 Überseering (C 208/00) A székhely és a bejegyzés kapcsoló elvét követő tagállamok összeütközése Német magánszemélyek által tulajdonolt Hollandiában bejegyzett társaság Németországban felmerülő jogvitájában a német bíróság elutasította a társaság jogképességét és megkövetelte volna az ismételt bejegyzést Németországban Imigrációs eset - Európai Bíróság elhatárolta a Daily Mail ügytől Szabad letelepedés korlátozható, amennyiben (i) nem megkülönböztető jellegű, (ii) közérdeket szolgál, (iii) alkalmas a cél elérésére, és (iv) nem vezethet aránytalan megszorításhoz

14 Centros (C-212/97) Dán magánszemélyek, azzal a nem titkolt céllal, hogy elkerüljék a Dániában kötelező jegyzett tőke befizetését, Angliában alapítottak céget, amely ott nem folytatott tevékenységet, majd kérték Dániában fióktelep bejegyzését, amelyen keresztül gazdasági tevékenységet akartak folytatni A fióktelep alapítás nem tagadható meg azért, mert az kevésbé terhes, mint egy társaság alapítása Hozhatóak ugyanakkor rendelkezések, amelyek a bizonyított csalási vagy hitelező megkárosítási szándék megelőzését, szankcionálását szolgálják

15 Inspire Art Ltd. (C-167/01) Holland állampolgárok letter-box társaságot hoztak létre az Egyesült Királyságban, majd fióktelep útján kívántak tevékenységet folytatni Hollandiában. A holland jog követelményeket támasztott a külföldi céggel szemben a fióktelep bejegyzéséhez Ellentététes a szabad letelepedés jogával az olyan tagállami rendelkezés, amely jegyzett tőke követelményt és ügyvezetői felelősséget írt elő a másik tagállambeli társaság részére a fióktelep alapításának előfeltételeként A fióktelep alapítása egy másik tagállamban többletkövetelmény támasztása nélkül történhet, és független a társaság bejegyzésének helyén irányadó jogszabályoktól

16 Cartesio (C 210/06) Magyarországi Bt. kérte székhelyének áthelyezését Olaszországba úgy, hogy közben a magyar cégjegyzékbe bejegyzett társaság maradt volna A Bíróság követte a Daily Mail érvelést: valamely nemzeti jog szerint létrehozott társaság kizárólag azon nemzeti jog alapján létezik, amely szabályozza annak létrehozását és működését.

17 Cartesio (C 210/06) folyt. DE: ez nem jelent jogot arra, hogy a létrehozás szerinti tagállam a társaság megszűnését és végelszámolását megkövetelve megakadályozza, hogy a társaság a másik tagállam joga szerinti társasággá alakuljon át, amennyiben annak joga ezt lehetővé teszi. KIVÉTEL: ha a korlátozás megfelel a négyes feltételnek, azaz (i) nem megkülönböztető jellegű (ii) közérdeket szolgál (iii) alkalmas a cél elérésére és (iv) nem vezethet aránytalan megszorításhoz

18 A Cartesio ügy adójogi konzekvenciái Tao. székhelyáthelyezés = jogutód nélküli megszűnés N-ügy (C-470/04) - Kilépési adó és rejtett tartalékok adóztatása nem egyeztethető össze a közösségi joggal, kivéve, ha a korlátozás megfelel a négyes feltételnek Amennyiben a fogadó állam engedi a társaság bejegyzését, úgy új társaság jön létre adózási együttműködési szabályok alapján a megszűnő társaság adói nem behajthatóak Ennek tükrében a Tao. szerinti kilépési adó összeegyeztethető lehet a közösségi joggal

19 Konklúzió Nincs lényegi előrelépés a székhelyáthelyezés közösségi megítélésében A tagállami szabályok különbözősége miatt a letelepedés szabadsága nem érhető el teljes mértékben, ezért a közösségi szintű szabályozás elkerülhetetlen Tagállamok belső szabályai a székhelyáthelyezést lehetővé tehetik, ugyanakkor ez esetről esetre vizsgálandó (lásd például Ciprus, Málta, Luxemburg) Adójogi megítélés kapcsán adóverseny alakulhat ki

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

Tőzsér Tamás. Az Európai Bíróság ítélete a VALE Építési Kft. ügyében* Az EUMSz 49. és 54. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés kérdése

Tőzsér Tamás. Az Európai Bíróság ítélete a VALE Építési Kft. ügyében* Az EUMSz 49. és 54. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés kérdése Tőzsér Tamás Az Európai Bíróság ítélete a VALE Építési Kft. ügyében* Az EUMSz 49. és 54. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés kérdése Hivatalos hivatkozás: C-378/10. sz. VALE-ügyben 2012. július

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN 2014. augusztus 27. A A GT-k átalakulási szabályainak

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék

Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás...5 1.1 A stratégia kérdései...7 1.2 Globális kihívások...8 1.3 A vállalkozás jogi megalapítása...9 1.4 Magyar vállalkozások

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Emlékeztető: az új Ptk. társadalomképe Szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság Magánautonómia 3 pillér Magántulajdon

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben