ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)"

Átírás

1 ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban (a feleletválasztós kérdések mellett), ill. a szigorlat írásbeli beugró részében. Felhívjuk a hallgatók figyelmét néhány fontos szempontra a kérdésekkel, ill. a megadott válaszokkal kapcsolatban. Hangsúlyozni kell, hogy a vizsgákhoz szükséges tananyag elsajátításához nem elég csak ezeket a kérdéseket és válaszokat megtanulni. Ezek a kérdések nem elsődlegesen a tanulást, hanem egy alapfokú tudásszint ellenőrzését szolgálják. Azonban, bizonyos szintű tudás után alkalmasak lehetnek a hallgatók önellenőrzésére, a hiányosságok feltérképezésére, ill. a leglényegesebb pontok kihangsúlyozására. Minden kérdésre 1 pontot adhat a tesztet javító oktató. Mivel ezek fontos alapkérdések, alapesetben csak a teljesen jó válasz elfogadható. Az oktatónak jogában áll egy kb %-ban jó válasz esetén is pontot adni, ezt viszont mindig egyedi elbírálás alapján. Például, ha egy feladat megoldásában a jó válaszok mellett valamilyen hibás részválasz is szerepel, az oktató megtagadhatja a pont megadását, a hiba súlyosságától függően. Amennyiben a hallgatók valamelyik kérdésben vagy válaszban hibát vagy kétértelműséget találnak, illetve szerintük más válasz is elfogadható, akkor azt mindenképpen jelezzék a tanulmányi felelős felé, írásban, lehetőleg -ben (Dr. Veress György: A dolgozatok megírása után már nincs módunkban reklamációkat elfogadni a minimum kérdésekkel kapcsolatban. Dr. Veress György egyetemi docens tanulmányi felelős 1

2 ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA 1. Milyen színűek a Gram pozitív, illetve a Gram negatív baktériumok Gram szerint festett kenetben? Gram pozitívok: sötétlila/sötétkék Gram negatívok: rózsaszín/piros 2. Sorolja fel a bakteriális lipopoliszaharid 3 fontos összetevőjét! lipid A + R mag (core) + O-specifikus (poliszacharid) oldallánc 3. Mi a baktériumok fimbriáinak (pilusainak) a szerepe? adhézió; konjugáció (szex pilusok) 4. Nevezzen meg egy lizogén fág által kódolt virulenciafaktort az azt hordozó baktériummal együtt! pl. Corynebacterium diphtheriae diftéria toxin Streptococcus pyogenes erythrogén toxin 5. Milyen alakúak lehetnek a baktériumok? Írjon 1-1 példát mindegyik alakra! coccus (gömb): Staphylococcus, Streptococcus pálca: Clostridium, Corynebacterium, Gram negatív pálcák hajlított pálca: Vibrio helikális: Spirochaeták (pl. Treponema, Borrelia, Leptospira) 6. Sorolja fel a baktériumsejt legalább 3 esszenciális alkotórészét! citoplazma, maganyag (nukleoid), citoplazma membrán, (sejtfal) 7. A baktériumsejt melyik részében található az endotoxin? Gram negatív baktériumok külső membránjában 8. Általában milyen szerepe van a bakteriális toknak a fertőzésben? antiphagocyter hatás, adhézió 9. Határozza meg az obligát anaerob baktérium fogalmát! Csak oxigén hiányában (anaerob körülmények között) képes energia termelésre és szaporodásra. Némelyik obligát anaerob gyorsan elpusztul oxigén jelenlétében, mások túlélnek, de nem szaporodnak addig, amíg oxigén van jelen. 10. Határozza meg a fakultatív anaerob baktérium fogalmát! Képes mind oxigén jelenlétében, mind pedig annak hiányában energiatermelésre és szaporodásra. 11. Mit jelent a sterilezés? A sterilezés az összes élő mikroorganizmus elpusztítását (teljes csíramentesítés) jelenti (beleértve a baktériumspórákat) 2

3 12. Irjon le 3 olyan módszert, amellyel teljes csíramentességet (sterilitást) lehet elérni! autoklávozás, hőlégsterilizálás, gamma-sugárzás, szűrés (folyadékok), gázsterilizálás, (plazmasterilizálás) (nem elfogadható: forralás, pasztőrözés, UV!) 13. Adja meg azokat a paramétereket (hőmérséklet és idő), amelyek betartása az autoklávozás során biztosítja a megbízható sterilezést! 121 C, 20 perc (1 bar túlnyomás) 14. Adja meg azokat a paramétereket (hőmérséklet és idő), amelyek betartása a hőlégsterilezés során (levegőkeverés mellett) biztosítja a megbízható sterilezést! 160 C, 60 perc 15. Mit jelent a dezinficiálás? A dezinficiálás olyan csíraszám-csökkentő eljárás, melynek során célunk a fertőző mikroorganizmusok inaktiválása (de a baktériumspórák és egyéb rezisztens mikrobák gyakran túlélik) 16. Nevezzen meg 5 fertőtlenítőszer csoportot! alkoholok, fenolszármazékok, detergensek, klórtartalmú szerek, jódtartalmú szerek, aldehidek 17. Nevezzen meg 2 olyan fertőtlenítőszer csoportot, amelyek a mikrobák membránját károsítják! a., (kationaktív) detergensek (kvaterner ammónium bázisok) b., fenol-származékok (krezol, hexaklorofén, klórhexidin) c., alkoholok (etil-alkohol, izopropil-alkohol) 18. Mit jelent az aktív immunizálás? Mikrobák vagy mikrobiális termékek (vakcinák) bejuttatása az emberi szervezetbe, melynek következtében tartós immunitás jön létre adott fertőző betegséggel szemben 19. Mit jelent a passzív immunizálás? Kész ellenanyagok (állati, ill. emberi eredetű tisztított immunglobulinok) bejuttatása az emberi szervezetbe, melynek következtében átmeneti immunitás jön létre adott fertőző betegséggel szemben 20. Nevezzen meg két olyan bakteriális fertőző betegséget, amelyben gammaglobulin készítménnyel passzív immunizálást lehet végezni! profilaktikus céllal: tetanus terápiás céllal: diftéria, botulizmus, tetanus 21. Definiálja pontosan a toxoid fogalmát! Inaktivált bakteriális exotoxin, amely nem toxikus, de immunogén. 22. Milyen típusú oltóanyago(ka)t tartalmaz a diftéria és a tetanusz elleni vakcina? Diftéria és tetanusz toxoid 3

4 23. Milyen típusú oltóanyago(ka)t tartalmaz a pertussis elleni vakcina? Korábban: elölt baktérium Jelenleg: acelluláris vakcina (toxoid + egyéb tisztított antigének) 24. Mit tartalmaz a BCG vakcina? élő attenuált Mycobacterium bovist (Bacillus Calmette-Guerin) 25. Milyen típusú oltóanyagot tartalmaznak a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae és Neisseria meningitidis elleni vakcinák? tok poliszacharidot (önmagában, vagy hordozó fehérjéhez kötve) 26. Sorolja fel a bakteriális vakcinák 4 fő csoportját (az antigén-preparátum természete alapján csoportosítva)! a., élő, attenuált vakcinák b., inaktivált vakcinák c., toxoid vakcinák d., alegység vakcinák (tok antigén vagy tisztított fehérje) 27. Melyek az előnyei és a hátrányai az élő kórokozót tartalmazó vakcináknak? Előnyök: nemcsak humorális, hanem celluláris immunitást is indukálnak. A természetes behatolás helyén lokális immunválaszt is létrehoznak. Viszonylag tartós hatásuk van, adjuváns nem szükséges. Hátrányok: Az attenuált törzsek virulenssé revertálódhatnak. Rossz immunstátuszú betegekben betegséget hozhatnak létre. Az élő attenuált mikróbák ált. hőérzékenyek. 28. Említsen két olyan bakteriális exotoxint, amelyek ADP-ribozil csoportot konjugálnak fehérjékhez! Diftéria toxin, cholera toxin, pertussis toxin 29. Soroljon fel 2 bakteriális exotoxint, amely neurotoxikus hatású! tetanus toxin, botulinus toxin 30. Mi a diftéria toxin hatásmechanizmusa? Eukarióta sejtekben a fehérjeszintézis gátlása: a riboszómális EF-2 (elongációs faktor-2) inaktiválása ADP-ribozilálással. 31. Mi a tetanus toxin hatásmechanizmusa? Spasticus bénulást (merevgörcsöt) okoz: a gátló neurotranszmitterek (glicin, GABA) felszabadulását gátolja a szinapszisokban. 32. Milyen tünetekkel jár, ha nagy mennyiségű bakteriális endotoxin van jelen a vérben (septicus shock)? Legalább 3 jellemző tünetet említsen! Láz, vérnyomásesés, disszeminált intravascularis coagulatio (DIC), komplement aktiválódás, szervek csökkent perfusiója, vércukorszint csökkenés. 4

5 33. Nevezzen meg 2 olyan nem esszenciális (járulékos) bakteriális sejtalkotót, amelyik növelheti a baktériumok virulenciáját! Írja le, hogy megnevezett sejtalkotók milyen mechanizmussal járulnak hozzá a patogenitáshoz! Tok antigének: antiphagocyter hatás, adhézió Csillók: fokozott mozgáskészség Fimbriák: sejtfelszínhez kötődés 34. Említsen 4 olyan bakteriális eredetű extracelluláris enzimet, amelynek szerepe van a virulenciában! koaguláz, streptokináz (fibrinolizin), streptodornáz (DNáz), hialuronidáz, IgA proteáz, kollagenáz, elasztáz, ureáz 35. Mit jelent a vektor fogalma? Írjon egy példát is! Olyan ízeltlábú állat, amely állatról emberre vagy emberről emberre átviszi a fertőzést. Pl. kullancs Lyme-kór; tetű kiütéses tífusz; szúnyog malária, stb. 36. Nevezzen meg 2 olyan fertőző betegséget, amelyiknek kullancs a vektora! kullancs encephalitis; Lyme-kór; tularémia; Sziklás-hegységi foltos láz; stb. 37. Mit jelent a rezervoár fogalma? Írjon egy példát is! Olyan élőlény (állat vagy ember), amely biztosítja a kórokozó mikróba tartós fennmaradását. Pl. Salmonella typhi ember; Yersinia pestis - rágcsálók 38. Sorolja fel a fertőzések 5 lehetséges átviteli módját! cseppfertőzés (aeroszol) fekál-orál (széklettel) direkt kontaktus (pl. szexuális) tárgyak közvetítésével (pl. Orvosi eszközök, textília) vérrel vektorok közvetítésével (ált. vérszívó ízeltlábúak) 39. Mi a különbség az incidencia és a prevalencia között? Krónikus betegségek esetén van értelme megkülönböztetni. Prevalencia: összes betegség száma ( lakosra számítva). Incidencia: csak az új betegségek száma (adott évben). 40. Mi a különbség a letalitás és a mortalitás között? A mortalitás a fertőző betegségnek a populációra (ált főre) vonatkozó halálozási rátája. A letalitás a megbetegedettekre vonatkozó halálozási százalék. 41. Írja le, hogy a natív vizelet (spontán ürítés) bakteriológiai tenyésztéséhez milyen mintavételi szabályokat kell betartani, és hogyan kell tárolni a mintát? Középsugaras, reggeli első vizelet, a külső genitáliák alapos lemosása után. Szobahőmérsékleten 1 óra hosszáig, + 4 o C-on egy napig tárolható. 5

6 42. Írja le a hemokultúrák mintavételi szabályait! Fertőtleníteni kell a páciens bőrét és a folyékony táptalajt tartalmazó palack gumidugóját a vérvétel előtt. A mintavétel ép perifériás vénából történjen. A táptalaj 10%-ának megfelelő mennyiségű vért kell befecskendezni az aerob (és anaerob) hemokultúra palackokba. A láz emelkedő szakaszában, hidegrázás alatt min. 30 percenként 3 aerob-anaerob hemokultúra pár. A mintát az antibiotikum beadása előtt kell levenni, vagy a következő dózis beadása előtt. 43. Nevezzen meg két olyan klinikai mintát, amelyikben nagy számban fordulnak elő normál flórához tartozó baktériumok! Torokváladék, orrváladék, széklet, hüvelyváladék. 44. Miért és hogyan alkalmazzák a béta-laktamáz gátlókat az antibakteriális terápiában? Amoxicillinnel, ampicillennel, vagy piperacillinnel kombinációban, mert így ezek a penicillinek béta-laktamázok jelenlétében is ki tudják fejteni hatásukat. 45. Nevezzen meg egy antibiotikum csoportot, amelyik a bakteriális riboszómán fejti ki hatását és baktericid hatású! aminoglikozidok 46. Soroljon fel 2 széles spektrumú (mind Gram pozitív, mind Gram negatív baktériumok ellen hatásos) penicillin származékot! ampicillin, amoxicillin, piperacillin, azlocillin, mezlocillin 47. Nevezzen meg egy gombaellenes és egy antibakteriális szert, amelyek a kórokozó membránjára hatnak! antifungális: Amphotericin B, azolok; antibakteriális: polymyxinek 48. Nevezze meg a baktériumokban kialakuló, lehetséges penicillin rezisztencia mechanizmusokat (legalább 3-at)! 1. béta-laktamáz termelés 2. PBP (target) megváltozása 3. csökkent permeabilitás 4. efflux 49. Nevezzen meg egy makrolid antibiotikumot! erythromycin, spiramycin, roxithromycin, clarithromycin, azithromycin 50. Nevezzen meg 2 aminoglikozid antibiotikumot! streptomycin, gentamycin, tobramycin, amikacin 51. Nevezzen meg 2 olyan antibiotikum csoportot, amelyik a bakteriális riboszóma 30 S alegységén fejti ki hatását! Aminoglikozidok, tetraciklinek, glycylcyclinek 52. Nevezzen meg 3 olyan antibiotikumot, amelyik a bakteriális riboszóma 50 S alegységén fejti ki hatását! chloramphenicol, erythromycin (és egyéb makrolidok), clindamycin, linezolid, streptrograminok 6

7 53. Nevezzen meg 3, a sejtfalszintézisre ható antibiotikum csoportot! penicillinek, cephalosporinok, carbapenemek, monobactamok, glikopeptidek 54. Említsen meg 4 baktericid hatású antibiotikum csoportot! penicillinek, cephalosporinok, aminoglikozidok, fluorokinolonok stb. 55. Mely antibiotikumok gátolják a bakteriális DNS-giráz enzimet? nalidixsav, fluorokinolonok 56. Mi a szulfonamidok és a trimethoprim hatásmechanizmusa? A folsavszintézist gátolják.szulfonamidok: dihidro-folsav szintézisét gátolják (PABA analógok). Trimethoprim: dihidrofolsav-reduktáz gátlása. 57. Mi a vancomycin hatásmechanizmusa? Gram pozitív baktériumokban a sejtfalszintézis során gátolja a transzpeptidációt. 58. Említsen 4 antibiotikum csoportot, amely a bakteriális fehérjeszintézist gátolja! Aminoglikozidok, tetraciklinek, chloramphenicol, makrolidok, lincosamidok 59. Két antibiotikum hatásának viszonylatában mit értünk szinergizmus alatt? A két szer együttes hatása jóval nagyobb, mint a külön tapasztalt hatások összege. 60. Két antibiotikum hatásának viszonylatában mit értünk antagonizmus alatt? A két szer együttes hatása gyengébb, mint a hatásosabb szer önmagában adva. 61. Mit jelent a szelektív toxicitás fogalma? Az antibiotikum erősen toxikus a fertőző baktériumra, de nem vagy alig toxikus a gazdaszervezetre. 62. Mi a lizozim hatásmechanizmusa és hol fordul elő a gazdaszervezetben? A bakteriális peptidoglikánban a NAG-NAM közötti glikozidos kötést bontja. Könny, nyál, verejték, légutak váladéka. 63. Az antibakteriális immunvédekezésben milyen szerepe van a specifikus ellenanyagoknak? Említsen legalább hármat! a. exotoxinok neutralizálása b. komplement-dependens bakteriolízis (Gram-negatívoknál) c. opszonizáció (phagocytosis segítése) d. baktériumok tapadásának gátlása sejtfelszínekhez 64. Melyik túlérzékenységi reakción alapul a tuberculin teszt? késői (IV.) típusú 65. Milyen Gram-negatív sejtalkotókhoz tartoznak az O, H, és K antigének? O- LPS, H-csilló, K-tok 66. Hogyan lehet meghatározni Gram negatív baktériumok különböző sejtfelszíni antigénjeit? tárgylemez-agglutinációs módszerrel, ismert specificitású ellenanyagok felhasználásával. 7

8 67. Írja le a Gram festés főbb lépéseit a megfelelő sorrendben (hővel fixált kenetből kiindulva)! 1. Kristályibolya 2. Lugol (jódoldat) 3. Differenciálás: etanolos mosás 4. Utófestés: szafranin vagy fukszin (minden lépés után csapvizes öblítés) 68. Írja le a Ziehl-Neelsen (saválló) festés főbb lépéseit a megfelelő sorrendben (hővel fixált kenetből kiindulva)! 1. Festés karbol-fukszinnal, melegítés (3x gőzölésig) 2. Differenciálás: mosás sósavas alkohollal 3. Utófestés metilénkékkel (minden lépés után csapvizes öblítés) 69. Mi a saválló festési eljárások elvi alapja? A mycobacteriumok sejtjeiben a bázikus festékek sejtbe jutását akadályozó hosszú láncú zsírsavak (mikolsavak) vannak. Hő vagy detergensek hatására a festék be tud hatolni a baktériumsejtbe. Az így bejutott festéket a baktérium még savas alkohol hatására sem adja le. 70. Mi a különbség az agglutináció és a precipitáció között? Midkettő szerológiai reakció, amelynél az antigén és az antitest kötődése közvetlenül szabad szemmel látható reakciót eredményez. Különbség az antigén természetében van. Agglutinációnál: partikuláris antigén (vvt, baktérium, latex gyöngyök). Precipitációnál: oldott antigén. 71. Mit jelent a szerológiai tesztek vonatkozásában a titer fogalma? A beteg szérumának azt a legnagyobb hígítását jelenti, amely még pozitív eredményt ad az adott szerológiai tesztben. 72. A szerológiai tesztekben hogyan lehet elkülöníteni a múltban lezajlott fertőzéseket a friss fertőzésektől? Friss fertőzést jelez: specifikus IgM típusú ellenanyagok jelenléte, ill. savópár vizsgálata esetén (uagyanazon betegtől 7-10 nap eltéréssel levett 2 szérumminta) a szignifikáns (legalább 4- szeres) titer-emelkedés. 73. Írja le egy olyan ELISA teszt főbb lépéseit, amelyben ismert antigén felhasználásával mutatunk ki beteg szérumából specifikus ellenanyagokat! 1. Antigén kötése a plasztik felszínhez (96 lukú plate lukjaiba mérjük) 2. Hígított szérum hozzáadása (specifikus ellenanyagok kötődése az antigénhez) 3. Konjugátum (enzimmel konjugált szekunder ellenanyag) hozzáadása 4. Enzim szubsztrátjának hozzáadása, színreakció leolvasása. (1. 3. lépések után mosás pufferrel) 8

9 74. Hogyan lehet meghatározni egy adott antibiotikum minimális gátló koncentrációját (MIC) egy adott baktériumtörzsre? Az antibiotikumból hígítási sort készítünk a baktérium tenyésztésére alkalmas tápfolyadékban. A baktérium higított folyékony tenyészetéből kis mennyiséget adunk minden egyes antibiotikum-hígításhoz. Inkubáció után megnézzük, hogy mely csövekben szaporodott a baktérium. Az antibiotikum legkisebb koncentrációja (vagyis legnagyobb hígítása), amely még gátolta a baktérium szaporodását, jelzi a MIC értéket. 75. Írja le a papírkorong diffúziós antibiotikum érzékenységi teszt elvét! Megfelelő agar táptalajra szélesztik a betegből izolált baktériumot, majd antibiotikumot tartalmazó papírkorongokat helyeznek a táptalajra. Megfelelő inkubáció után, a korongból kidiffundáló antibiotikum miatt gátlási zóna jöhet létre a korong körül. A gátlási zóna átmérőjét standardokhoz viszonyítva állapítják meg az antibiotikum érzékenységet. 9

10 RÉSZLETES BAKTERIOLÓGIA 1. Nevezzen meg 5 megbetegedést, amelyet gyakran okoz a Staphylococcus aureus! Impetigo, furunculus, pneumónia, osteomyelitis, ételmérgezés stb. 2. Nevezzen meg 2, toxin-mediált Staphylococcus megbetegedést! toxikus shock syndroma (TSS), leforrázott bőr szindróma (dermatitis exfoliativa), ételmérgezés 3. Nevezzen meg 3 olyan exotoxint, amelyet Staphylococcus aureus termelhet! TSST (toxikus shock syndroma toxin), enterotoxin, exfoliatin, leukocidin, hemolizinek 4. Melyik a legvirulensebb Staphylococcus faj? S. aureus 5. Melyik enzimatikus virulencia faktor jellemző a Staphylococcusok között kizárólag a Staphylococcus aureus-ra? koaguláz 6. Hogyan lehet a fertőzőforrást beazonosítani Staphylococcus okozta ételmérgezésben? fágtipizálással 7. Súlyos, methicillin érzékeny Staphylococcus aureus (MSSA) fertőzésben melyik antibiotikum az elsődlegesen választandó szer? oxacillin (cloxacillin, flucloxacillin) 8. Súlyos, methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) fertőzésben melyik antibiotikum az elsődlegesen választandó szer? glikopeptidek (vancomycin, teicoplanin) 9. Nevezzen meg egy kórképet, amelyben a Staphylococcus saprophyticus-t biztosan patogénnek tekintjük! cystitis fiatal nőkben 10. Melyik a Streptococcus pyogenes csoportspecifikus antigénje és melyik a típusspecifikus? csoportspecifikus: C- poliszacharid típusspecifikus: M protein 11. Nevezzen meg 3, Streptococcus pyogenes által termelt enzimet, amelyek a gennyes gyulladás terjedését segítik elő! Streptokináz (fibrinolysin), hyaluronidáz, streptodornáz (DNáz) 12. Soroljon fel 3 betegséget, amelyet a Streptococcus pyogenes okozhat a bőrben, illetve a bőr alatti szövetekben! impetigo (pyoderma), cellulitis, erysipelas, fasciitis, myositis 13. Nevezzen meg egy toxin-mediált Streptococcus betegséget, írja le a toxin nevét és hatásmechanizmusát! Skarlát - erythrogén toxin szuperantigén, capillaris károsodás 10

11 14. Soroljon fel 2 poststreptococcalis kórképet! Glomerulonephritis, rheumás láz, erythema nodosum, chorea minor. 15. Mely Streptococcus pyogenes termék játszik döntő szerepet a poststreptococcális betegségek kialakulásában? M protein: túlérzékenységi reakciókat válthat ki. 16. Milyen típusú és időtartamú immunitás alakul ki a skarláttal szemben? Életreszóló, antitoxikus ellenanyagok 17. Mi az elsődlegesen választandó antibiotikum Streptococcus pyogenes fertőzésben? Penicillin-G 18. Milyen patomechanizmus alapján alakul ki a poststreptococcális rheumás láz? II. típusú túlérzékenységi reakció (citotoxikus ellenanyagok) 19. Milyen patomechanizmus alapján alakul ki a poststreptococcális glomerulonephritis? III. típusú túlérzékenységi reakció (immunkomplexek) 20. A Streptococcusok közül melyik faj a leggyakoribb kórokozója az újszülöttkori meningitisnek? B-csop. Streptococcus (S. agalactiae) 21. Melyik baktérium(ok) a szubakut bakteriális endokarditisz fő kórokozói? Viridans streptococcusok 22. Hogyan lehet elkülöníteni az Enterococcusokat az alfa-hemolizáló Streptococcusoktól? D csoport antigén kimutatása; epetűrés és eszkulin hidrolízis (pl. BEA táptalajon: bile esculin agar); növekedés 6,5 % NaCl mellett 23. Melyek a Streptococcus pneumoniae-ra jellemző morfológiai jegyek? Gram pozitív, diplococcus, tok veszi körül, lándzsahegy alakú. 24. Nevezzen meg 3, Streptococcus pneumoniae által gyakran okozott kórképet! Pneumonia, meningitis, sinusitis, otitis media, sepsis, (ulcus serpens corneae) 25. Hogyan lehet akut Neisseria gonorrhoeae fertőzést gyorsan diagnosztizálni? Granulocytákban intracelluláris elhelyezkedésű baktériumok kimutatása gonorrhoeás váladék metilénkék és Gram szerint festett kenetében; bakteriális DNS kimutatása PCR amplifikációval 26. Milyen immunitás alakul a gonorrhoeás fertőzés után? Rövid idejű, részleges, további fertőzéssel szemben nem nyújt védelmet. 27. Melyek a disszeminált (szisztémás) gonorrhoeás fertőzés legfontosabb manifesztációi? Soroljon fel legalább kettőt! arthritis, bőrkiütések, (endocarditis, meningitis) 11

12 28. Hogyan manifesztálódik az újszülöttkori gonorrhoeás fertőzés, hogyan lehet védekezni ellene? Blenorrhoea (ophtalmia) neonatorum, Ag-acetát szemcsepp v. erythromycin szemkenőcs 29. Adja meg a Neisseria gonorrhoeae legalább 3 fontos virulenciafaktorát! pilus, külső membrán fehérjék, LOS, IgA proteáz 30. Adja meg a Neisseria meningitidis legalább 2 fontos virulenciafaktorát! tok, LPS, IgA proteáz 31. Mi a Neisseria meningitidis behatolási kapuja a szervezetbe, milyen megbetegedéseket okoz a baktérium? Nasopharynx (cseppfertőzés útján terjed) Meningococcemia (bőr léziók jellemzik) és purulens bakteriális meningitis. 32. Milyen profilaktikus védekezési lehetőségek vannak Nesseria meningitidis fertőzéssel szemben? Kemoprofilaxis: rifampin, ciprofloxacin. Vakcináció: Az A, C, Y és W135 szerocsoportok ellen tok poliszacharidot tartalmazó vakcinák (B csop. ellen nincs vakcina!) 33. Milyen diagnosztikai módszereket lehet használni a purulens bakteriális meningitisek gyors diagnosztizálására? liquor üledék festése Gram szerint ill. metilénkékkel liquorból bakteriális antigének kimutatása latex agglutinációval 34. Milyen típusú tok antigént tartalmaz a Haemophilus influenzae elleni vakcina? b típusú 35. Melyek a lehetséges behatolási kapuk Bacillus anthracis fertőzésben? bőr, tüdő, bél 36. Nevezzen meg 3 olyan kórokozót, amelyeknek kiemelt kóroki szerepe van nozokomiális fertőzések kialakulásában! Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 37. Nevezzen meg 4, intesztinális kórképet okozó E. coli patogenetikai csoportot! Enteropatogén E. coli (EPEC) Enterotoxigén E. coli (ETEC) Enteroinvazív E. coli (EIEC) Enterohemorrhágiás E. coli (EHEC) Enteroaggregatív E. coli (EAggEC): 38. Említsen meg hámat az E. coli által okozott legfontosabb extraintesztinális kórképek közül! húgyúti infekciók, újszülöttkori meningitis, nozokomiális sebfertőzések 39. Melyik baktérium a húgyúti fertőzések leggyakoribb kórokozója? Escherichia coli 40. Melyik 2 betegséget okozza az E. coli O157:H7 törzs? hemorrhagiás colitis +/- HUS (hemolitikus uraemias syndroma) 12

13 41. Mi a Salmonella typhi rezervoárja? Beteg vagy tünetmentes hordozó ember 42. Melyek az enterális láz leggyakoribb kórokozói? Salmonella typhi (hastífusz) Salmonella paratyphi A, B, C (paratífusz) 43. Enterális láz esetén milyen klinikai mintából lehet izolálni a kórokozót a betegség első 2 hetében? Vér, (csontvelő) 44. Milyen úton fertőződhetnek egészséges felnőttek gastroenteritist okozó Salmonellával? Kontaminált (a baktériumot megfelelő csíraszámban tartalmazó) étel fogyasztásával (pl. tojás, majonéz, krémes állagú ételek, húskészítmények). 45. Milyen antibakteriális terápiát kell alkalmazni Salmonellás gastroenteritisben? Szövődménymentes betegségben nem ajánlott az antibiotikum. Generalizálódó fertőzésnél (csecsemők, idősek, immunszuppresszáltak): ampicillin, gentamicin, trimethoprim/sulfamethoxazol 46. Sorolja fel az emberi megbetegedést okozó 4 Shigella fajt! Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei 47. Nevezzen meg 2, különböző nemzetségbe (genus) tartozó baktériumot, amelyek bacilláris dysenteriát okozhatnak? Shigella dysenteriae, (Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei), enteroinvazív E. coli (EIEC) 48. Nevezzen meg 3, különböző nemzetségbe (genus) tartozó baktériumot, amelyek enteritist vagy enterocolitist okozhatnak! Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Shigella, Yersinia enterocolitica 49. Említsen két enterális fertőzést okozó baktériumot, amelynek állati rezervoárja van! Salmonella (kiv. Typhi és Paratyphi!), Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, E. coli O Milyen 2 kórformában nyilvánulhat meg a pestises fertőzés, és hogyan terjednek ezek? bubópestis: patkánybolhák terjesztik a fertőzött patkányokról az emberre primer tüdőpestis: közvetlenül terjed emberről emberre cseppfertőzés útján 51. Mik a Francisella tularensis lehetséges behatolási kapui a szervezetbe? Soroljon fel legalább négyet! kullancscsípés, bőr, nyálkahártya, légutak, gastrointestinalis tractus 52. Hogyan terjed a brucellosis az emberre? Milyen sejtekben, mely szervekben szaporodnak a Brucellák? Fertőzött tejtermékek fogyasztásával, ill sérült bőrfelületen keresztül (pl. állatgondozók). A mononukleáris phagocytákban túlélve terjednek a retikuloendotheliális rendszerben (nyirokcsomók, máj, lép, csontvelő). 13

14 53. Mik az egyes Brucella fajok rezervoárjai? B. abortus: tehén B. melitensis: kecske, juh B. suis: sertés 54. Mi a koleratoxin hatásmechanizmusa? B (binding) alegység: a vékonybél hámsejtek felszínén lévő gangliozid receptorokhoz kötődik. A (aktív) alegység: adenilát-cikláz aktiválása, camp szint növekedése. A hámsejteken át a lumenbe nagy mennyiségű víz, nátrium és klorid ion ürül: nagytömegű, híg, rizslészerű széklet. 55. Hogyan lehet kezelni a kolerás beteget? A folyadék és sóveszteség gyors intravénás (vagy orális) pótlásával, ezt követően a testfolyadékok izotóniás állapotban tartásával. Súlyos esetekben tetraciklin adása. 56. Nevezzen meg 4, Haemophilus influenzae által okozott megbetegedést! purulens meningitis epiglottitis (obstructiv laryngitis) otitis media és sinusitis pneumonia (cellulitis, arthritis) 57. Milyen megbetegedést okoz a Haemophilus ducreyi? Lágyfekély (chancroid v. ulcus molle), ami egy nemi betegség (STD) 58. Mi(k) a fertőzőforrás(ok) Pseudomonas aeruginosa fertőzésekben? A baktérium mindenütt megtalálható a környezetben ill. egészséges emberek bőrén, torkában, székletében. Gyakran kolonizálja az ételeket, italokat, kórházi eszközöket. Leggyakrabban a kontaminált ételek ill. víz fertőz. 59. Nevezzen meg 4 betegséget, amelyet gyakran okoz a Pseudomonas aeruginosa! húgyúti fertőzések sebfertőzések (pl. égési sérülések) pneumonia, sepsis (immunszuppresszió esetén) otitis externa 60. Nevezzen meg olyan antibiotikumokat (legalább hármat), amelyek hatásosak lehetnek Pseudomonas aeruginosa fertőzések kezelésére! penicillinek közül: piperacillin/tazobactam kombináció 3. generációs cephalosporinok közül: ceftazidim 4.generációs cephalosporinok közül: cefepime aminoglikozidok közül: amikacin carbapenemek: imipenem, meropenem 61. Melyek a legfontosabb fertőzőforrások a Legionella pneumophila fertőzések esetén? légkondicionálók, párologtatók, zuhanyfejek, vízcsapok, stb. 62. Melyik 2 betegséget okozza a Legionella pneumophila? légionárius betegség (atípusos pneumonia) Pontiac láz (influenza-szerű, nincs pneumónia) 14

15 63. Soroljon fel hármat a Bordetella pertussis fő virulenciafaktorai közül! filamentózus hemagglutinin, pertussis toxin, adenilát-cikláz toxin, tracheális citotoxin 64. Mit jelent a bakteriális ételmérgezés fogalma? Olyan akut, általában hányással és hasmenéssel járó kórkép, amelyet az ételekbe jutott baktériumok által termelt (preformált) toxinok váltanak ki. A fertőzött étel elfogyasztása és a tünetek jelentkezése között rövid idő (<4-6 óra) telik el. 65. Nevezzen meg 3, ételmérgezést okozó baktériumot! Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Vibrio parahaemolyticus, (enterocolitist okozó Salmonella törzsek) 66. Melyik baktérium található meg legnagyobb mennyiségben a vastagbélben? Bacteroides fragilis 67. Nevezzen meg 4 obligát anaerob baktérium nemzetséget (genus)! Clostridium, Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Actinomyces, Bifidobacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium 68. Melyik a legfontosabb gázgangréna Clostridium, mi a fő virulenciafaktora? Clostridium perfringens alpha-toxin (lecitináz) 69. Nevezzen meg 3 gázgangréna Clostridiumot és írja le, hogy milyen úton és milyen formában fertőznek! Clostridium perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum, C. tertium, C. bifermentans, C. sporogenes A clostridium endospórák okozhatnak sebfertőzést, ha anaerob körülmények alakulnak ki (roncsolódás, hipoxia) 70. Írja le, hogy tetanusz fertőzésre gyanús sérülés esetén mi a teendő! Sebtisztítás/kimetszés; tetanus toxoid emlékeztető oltás adása; korábban nem vakcináltaknál ill. a seb erős kontaminációja esetén tetanus immunglobulin (TETIG) adása, esetleg penicillin profilaxis. 71. Milyen tünetekkel jár a tetanus fertőzés? Soroljon fel legalább hármat! Spasticus bénulás; fokozott reflexingerlékenység; trismus (szájzár) az első tünet. Emellett jellemző a rhisus sardonicus ( halálvigyor ), később az opisthotonus (a test görcsös megmerevedése hátrahajló helyzetben), végül a légzésbénulás. 72. Mi a botulinus toxin hatásmechanizmusa? Rendkívül erős idegméreg: a synapsisokban gátolja az acetilkolin felszabadulást. 73. Milyen tüneteket okoz a botulismus? Petyhüdt bénulást okoz, fő tünetei: diplopia (kettős látás), dysphagia (nyelési nehézség), dysphonia (rekedtség), légzésbénulás 74. Miyen terápiás lehetőségek vannak botulismusban? kezelés: trivalens antitoxin, lélegeztetés, tüneti kezelés 15

16 75. Magyarázattal indokolja, hogy van-e szükség antibiotikum kezelésre botulizmus esetén! Nincs, mert az étellel kész toxin jut be a béltraktusba, a baktérium maga nem tud szaporodni a szervezetben. 76. Milyen megbetegedéseket okozhat a Helicobacter pylori? Soroljon fel legalább hármat! Gastritis, gyomorfekély, nyombélfekély, gyomor carcinoma, MALT lymphoma 77. Mi a Corynebacterium diphtheriae fő virulencia faktora? diphtheria toxin 78. Írja le a diftériatoxin hatásmechanizmusát! fehérjeszintézist gátló exotoxin; B alegység a sejtreceptorhoz kapcsol, A alegység ADPribozil-transzferáz, a fehérjeelongációt gátolja az EF-2 inaktiválása révén 79. Milyen típusú és időtartamú immunitás alakul ki a diftéria-fertőzéssel szemben? Antitoxikus immunitás, tartós 80. Milyen laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni a diftériás megbetegedés igazolására? Álhártyáról vett minta közvetlen Neisser festése; tenyésztés Löffler- és Clauberg-táptalajokon; Elek-próba (izolátum toxintermelő képességének kimutatása) 81. Mi a Mycobacteriumok saválló festődésének az alapja? Komplex sejtfal, % lipid (mikolsav, cord faktor), a festéket nehezen veszi fel, de ha felvette, a sósavas alkohol sem oldja ki. 82. Nevezzen meg 2 atípusos Mycobacterium fajt! M. kansasii, M. marinum, M. scrofulaceum, M. avium-intracellulare komplex, M. fortuitumchelonei komplex 83. Milyen módszerekkel lehet kimutatni klinikai mintákból a tbc-t okozó Mycobacterium fajokat? Mikroszkópos vizsgálat (Ziehl-Neelsen festés) Tenyésztés szelektív táptalajokon (Löwenstein-Jensen, Sula-, Sauton-, stb.) Bakteriális DNA kimutatása (PCR amplifikáció) 84. Miért kell kombinált antibakteriális terápiát alkalmazni tuberkulózisban? A hosszú időtartamú kezelés során ne szaporodjanak el rezisztens mutánsok (ha az egyik szerre rezisztens mutánsok alakulnak ki, akkor nagy valószínűséggel a többi szer még gátolni fogja ezeket). 85. Mi a Mycobacterium tuberculosis elleni immunvédekezés fő mechanizmusa? aktivált makrofágok 86. Nevezzen meg 3 olyan antituberculotikumot, amelyik elsődlegesen választandó a Mycobacterium tuberculosis elleni kezelés során! isoniazid (INH), pyrazinamid, rifampin, (ethambutol, streptomycin) 87. Mit okoz a Mycobacterium avium-intracellulare és milyen betegcsoportra jellemző? HIV-pozitív (és egyéb immunszupprimált) betegben TBC-t. 16

17 88. Mi a Mycobacterium tuberculosis fertőzés esetén a fertőzőforrás? ember 89. Mi az atípusos Mycobacteriumok esetén a fertőzőforrás? környezet (talaj, víz) 90. Milyen 2 alapvető megjelenési formája van a leprának? Tuberculoid, lepromatosus forma 91. Soroljon fel 3, különböző genusba tartozó zoonózist okozó Gram-negatív baktériumot! Brucella spp., Francisella tularensis, Yersinia pestis, Pasteurella multocida 92. Soroljon fel 2, különböző genusba tartozó zoonózist okozó Gram-pozitív baktériumot! Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis, Erysipelothrix rhusiopathiae 93. Említsen 3, különböző genusba tartozó gyakori húgyúti kórokozó baktériumot! E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Enterococcus faecalis 94. Említsen meg egy aerob és egy anaerob baktériumot a bőr normál flórájából! aerob: Staphylococcus epidermidis anaerob: Propionobacterium acnes 95. Soroljon fel két-két Gram pozitív aerob: Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Corynebacterium Gram pozitív anaerob: Clostridium, Actinomyces, Propionibacterium, Lactobacillus baktérium genust. 96. Soroljon fel két-két Gram negatív aerob: Vibrio, Neisseria, Haemophilus Gram negatív anaerob: Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Veillonella baktérium genust. 97. Írjon két-két példát (különböző genusokat) a következő baktérium csoportokra! Gram pozitív coccus: pl. Staphylococcus, Streptococcus Gram negatív coccus: Neisseria, Veillonella Gram pozitív pálca: Clostridium, Bacillus 98. Írjon két-két példát (különböző genusokat) a következő baktérium csoportokra! Gram negatív pálca: E. coli, Salmonella, Shigella Spirális baktérium: Treponema, Borrelia, Leptospira 99. Írja le a Clostridiumok színét és morfológiáját gázgangréna váladék Gram szerint festett kenetében! Gram pozitív (sötétkék) pálca (megj.: klinikai mintában spóra ált. nem látszik) 100. Írjon 2 olyan antibiotikumot, amely alkalmazható Gram negatív obligát anaerobok okozta fertőzések empirikus terápiájára! Metronidazol, amoxicillin + clavulánsav, imipenem 17

18 101. Melyik 3 baktériumfaj az újszülöttkori (< 1 hónapos kor) meningitisek legfontosabb kórokozója? Streptococcus agalactiae, E. coli, Listeria monocytogenes 102. Melyik 3 baktériumfaj a csecsemőkori (> 1 hónapos kor) és gyermekkori meningitisek legfontosabb kórokozója? Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae 103. Mely baktériumok a febris undulans kórokozói? Brucellák 104. Milyen tünetek jellemzik a szifilisz egyes stádiumait? 1. stádium: ulcus durum (kemény fekély) 2. stádium: maculopapulosus kiütések testszerte, nyálkahártyákon: condylomata lata 3. stádium: idegrendszeri tünetek (tabes dorsalis, paralysis progressiva), gummák, cardiovascularis léziók (aortitis, aorta aneurizma) 105. Milyen antigént használnak a reagin típusú és milyet az immobilizin típusú Treponema tesztek? Reagin típusúnál: cardiolipin Immobilizin típusúnál: Treponema pallidum 106. Kétféle típusú antitest kimutatása utalhat szifiliszre. Nevezze meg őket és sorolja fel a kimutatásukra használható laboratóriumi teszteket Reagin RPR, VDRL (flokkulációs próbák) Immobilizin TPI (T. pallidum immobilizációs teszt), TPHA (T. pallidum hemagglutináció), FTA-ABS (fluoreszcens Treponema assay antitest abszorpcióval) 107. Mi az előnye, ill. hátránya az immobilizin típusú szifilisz teszteknek, a reagin típusúakhoz viszonyítva? Az immobilizin típusú tesztek (pl. FTA-ABS) specifikusabbak, de nem használhatók a terápia hatékonyságának ellenőrzésére, mert az immobilizin típusú ellenanyagok hosszú ideig perzisztálnak a baktérium eradikációja után is Mi az elsőként választandó szer a szifilisz kezelésére? penicillin G 109. Mi a Borrelia recurrentis rezervoárja, illetve vektora? Rezervoár: ember; vektor: tetű 110. Hogyan lehet a febris recurrenst diagnosztizálni? Lázas szakaszban a vérből Giemsa festéssel vagy sötétlátóteres mikroszkóppal lehet kimutatni a Borreliákat 111. Mi okozza a Lyme-kórt? Borrelia burgdorferi 112. Milyen antibiotikum adása javasolt korai stádiumú Lyme-kórban? Doxycyclin, amoxicillin, cefuroxim 18

19 113. Mi a Lyme-kór első jellemző tünete? Az erythema chronicum migrans 114. Milyen késői szervspecifikus manifesztációi lehetnek a Lyme-kórnak? Arthritis, cardiovascularis (myocarditis, pericarditis), ill. idegrendszeri manifesztációk (meningitis, perifériás neuropathia) 115. Mi a Leptospira interrrogans rezervoárja? rágcsálók, háziállatok (kutya, sertés, stb.) 116. Nevezzen meg 2, obligát intracelluláris baktérium genust! Rickettsia, Chlamydia (Coxiella, Ehrlichia) 117. Nevezzen meg 4 bakteriális kórokozót, amelyik atípusos pneumoniát okoz! Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci Coxiella burnetti Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila 118. Melyik két megbetegedést okozza a Rickettsia prowazekii? Kiütéses typhus (epidémiás) Reaktivációja: Brill-Zinsser-kór 119. Nevezzen meg egy antibiotikumot, amely hatásos Rickettsia fertőzésekre! Tetracyclin, chloramphenicol 120. Mi a Rickettsia prowazekii rezervoárja és vektora? Rezervoár: ember; vektor: ruhatetű 121. Mi a Rickettsia typhi rezervoárja és vektora? rezervoár: rágcsálók; vektor: bolha 122. Mi a járványos kiütéses tífusz kórokozója? Rickettsia prowazekii 123. Mi az endémiás kiütéses tífusz kórokozója? Rickettsia typhi 124. Hogyan lehet tenyészteni a Chlamydiákat és Rickettsiákat? Ezek obligát intracelluláris baktériumok, így csak kísérleti állatban, embrionált tojásban vagy sejttenyészetekben 125. Nevezzen meg egy antibiotikumot, amely hatásos Chlamydia fertőzésekre! Tetracylin, erythromycin, azithromycin 19

20 126. Sorolja fel a Chlamydia trachomatis szerotípusait és nevezze meg, melyik milyen betegséget okoz! A-C: trachoma (chronicus follicularis conjunctivitis) D-K: non-gonorrheás urethritis (NGU), zárványtestes conjunctivitis, L1-L3: lymphogranuloma venereum 127. Nevezzen meg egy antibiotikumot, amely hatásos Mycoplasma pneumoniae fertőzésekre! Erythromycin, azythromycin, tetracyclin 128. Miért nem alkalmasak a penicillinek Mycoplasma pneumoniae fertőzések kezelésére? Mert a mycoplasmák nem rendelkeznek sejtfallal, a penicillinek pedig a sejtfalszintézist gátolják Soroljon fel 4 baktériumot, amely szexuálisan átvihető fertőzést (STD) okoz! Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis, (Calymmatobacterium granulomatis) 130. Melyik baktérium okozhat hepatitist (sárgaságot)? Leptospira interrogans 131. Nevezzen meg 2 baktériumot, amelyik aszeptikus (szerózus) meningitist okozhat! Treponema pallidum, Leptospira interrogans, Borrelia burgdorferi 132. Nevezzen meg egy olyan bakteriális fertőzést, amelyben a kórokozó gyakori antigén váltásokkal kerüli ki a gazdaszervezet immunválaszát! Borrelia recurrentis, Neisseria gonorrhoeae 133. Mely baktériumok az epidémiás febris recurrens kórokozói? Borrelia recurrentis 20

Gyógyszertan. 7. Az élő kórokozókra ható szerek. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan. 7. Az élő kórokozókra ható szerek. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 7. Az élő kórokozókra ható szerek Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Az élő kórokozókra ható szerek... 1 Antibakteriális szerek... 3 Az antimikróbás kezelés alapelvei...

Részletesebben

Az aminoglikozidok jellemzői

Az aminoglikozidok jellemzői sejtfalszintézis gátló fehérjeszintézis gátló nukleinsavszintézis gátló béta-laktámok, glycopeptidek, (cycloserin, bacitracin) aminoglikozidok, tetraciklinek, tigecyclin, linezolid, streptograminok, (chloramphenicol),

Részletesebben

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő VADEGÉSZSÉGTAN Dr. Beregi Attila Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2007. A vadászat.. A vadászat szemlélődés, a vadászat merengés, a vadászat a beteljesülés varázsa, a vadászat hálálkodás,

Részletesebben

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések:

LÉGÚTI FERTŐZÉSEK. Anatómiai áttekintő. Tartalomjegyzék: Rövidítések: LÉGÚTI FERTŐZÉSEK Rövidítések: Str : streptococcus Sta : staphylococcus H. : haemophylus E. coli : Escherichia coli Tartalomjegyzék: Anatómiai áttekintő...1 Felső légúti fertőzések...3 A nátha...3 Bakteriális

Részletesebben

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése

Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése 1 Az otthon szerzett pneumóniák antibiotikum kezelése az Infektologiai és a Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium közös irányelve (2006) Három évvel ezelıtt, 1998-ben jelent meg az Infektologiai, Pulmonologiai

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a tuberkulózis diagnosztikájáról és terápiájáról 2011. EüK. 18. szám NEFMI közlemény 18 (hatályos: 2011.09.16 - ) (1. módosított változat) Készítette:

Részletesebben

összes mikróba elölése/eltávolítása Sterilezés mikróbák nagy részének elölése Fertıtlenítés

összes mikróba elölése/eltávolítása Sterilezés mikróbák nagy részének elölése Fertıtlenítés Sterilezés összes mikróba elölése/eltávolítása Fertıtlenítés mikróbák nagy részének elölése Antiszeptikum bır vagy nyálkahártya felszínen alkalmazható fertıtlenítıszer Antimikrobiális hatás kinetikája

Részletesebben

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez

Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertôzések szûréséhez Kézikönyv a szolgáltató által kezdeményezett orvosi vizsgálathoz, szûrôvizsgálathoz és tanácsadáshoz

Részletesebben

Mustár 135 Vízitorma 138 Körömvirág 141 Lapachokéreg 143 Fertőzések kezelése természetes úton 146 Acne; Mandulagyulladás; Arterioszklerózis;

Mustár 135 Vízitorma 138 Körömvirág 141 Lapachokéreg 143 Fertőzések kezelése természetes úton 146 Acne; Mandulagyulladás; Arterioszklerózis; Tartalom Előszó 7 Bevezető 9 A penicillin felfedezése 13 Az antibiotikumok hatásmechanizmusa 24 Alkalmazási területek, mellékhatások és rezisztencia 30 A természetes antibiotikumok hatása 48 A természet

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva

ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva ÚJSZÜLÖTTEK, KORASZÜLÖTTEK KEZELÉSE Dr. Görbe Éva Az újszülöttek gyógykezelése sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az 1900-as évek elején még nagyon magas volt az újszülöttek, koraszülöttek halálozása,

Részletesebben

Rendszertan. Fajfogalom. Fajba sorolás. Nevezéktan. Az élőlények rendszere 2014.11.06. Nevezéktan és taxonómia A kórokozó mikroorganizmusok csoportjai

Rendszertan. Fajfogalom. Fajba sorolás. Nevezéktan. Az élőlények rendszere 2014.11.06. Nevezéktan és taxonómia A kórokozó mikroorganizmusok csoportjai Rendszertan Nevezéktan és taxonómia A kórokozó mikroorganizmusok csoportjai Domain Ország (kingdom) Törzs (phylum) Osztály (classis) Rend (ordo) Család (familia) Nemzetség (genus) Faj (species) Eukarya

Részletesebben

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18.

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18. A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika 18. fejezet Általános rész A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, súlya

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE ORENCIA 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 250 mg abatacept injekciós üvegenként. Feloldás

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben

Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Biológiai kóroki tényezők az egészségügyben A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat feladata a megelőzésben Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa 2011. október 14-15., Siófok Nagy Béláné foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Dr. Zapper beépített programok

Dr. Zapper beépített programok Dr. Zapper beépített programok A beépített programokat csoportonként adjuk meg. A csoportok nevét a csoport programjainak felsorolása elején vastagon szedtük. A programok neve, amennyiben ez lehetséges

Részletesebben

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA A nem humán egészségügyi diplomával rendelkezők (biológus, állatorvos, molekuláris biológus

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre

GYERMEKKORI ASTHMA. Cserháti Endre GYERMEKKORI ASTHMA Cserháti Endre Az asthma bronchiale ma az egyik leggyakoribb kezelést és gondozást igénylő betegség a gyermekkorban. A továbbiakban leírtak a csecsemőkortól a 18 éves korig asthma bronchiale-ban

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 24. SZÁMÚ KÖRZET 1077 Budapest, Wesselényi utca 11 HIGIÉNÉS SZABÁLYZAT Hatályba lépett:

Részletesebben

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél.

Aktív immunizálásra a Streptococcus pneumoniae által okozott invazív pneumococcus betegség megelőzésére 50 éves és idősebb felnőtteknél. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Prevenar 13 szuszpenziós injekció Pneumococcus poliszacharid konjugált vakcina (13-valens, adszorbeált). 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag tartalmaz: Pneumococcus

Részletesebben

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it SZISZTÉMÁS LUPUSZ ERITEMATOZUSZ (SLE) Mi ez? A Szisztémás lupusz eritematozusz (SLE) egy krónikus autoimmun betegség, amely a test különböző szerveit támadhatja meg,

Részletesebben

ADENOVIRIDAE PARVOVIRIDAE POXVIRIDAE

ADENOVIRIDAE PARVOVIRIDAE POXVIRIDAE DNS VÍRUSCSAL RUSCSALÁDOK ADENOVIRIDAE PARVOVIRIDAE POXVIRIDAE HEPADNAVIRIDAE HERPESVIRIDAE PAPILLOMAVIRIDAE POLYOMAVIRIDAE ADENOVÍRUSOK 1 (1949. Enders és mtsai: szövettenyésztés) 1953. Rowe és mtsai:

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Különbözı Mycoplasma gallisepticum törzsek összehasonlító vizsgálata több, döntıen PCR alapú molekuláris biológiai módszer segítségével Doktori

Részletesebben

A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006

A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus tanulmány 2006 A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon / 1 A tigecyclin, egy új glycylcyclin antibiotikum in vitro hatékonyságának vizsgálata Magyarországon multicentrikus

Részletesebben

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben