A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012"

Átírás

1 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu

2 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék Összefoglaló megállapítások 3 Bevezetés 5 1. A pénzügyi kimutatások terjedelme, 6 felépítése és egyéb általános jellemzői 2. Az értékelés alapjára vonatkozó közzétételek 3. Konkrét számviteli politikák közzététele Részvényalapú kifizetések Egyéb számviteli politikák Egyéb közzétételek Működési szegmensek szerinti közzétételek Értékesítésre tartott befektetett eszközök IFRS 7 Általános közzétételek 3. IFRS 7 Valós értékre vonatkozó közzétételek IFRS 7 A piaci kockázat bemutatása IFRS 7 A likviditási kockázat bemutatása A tőkekezelésre vonatkozó közzétételek Értékvesztés-elszámolás bemutatása Lízingkonstrukciók közzététele 41

3 Összefoglaló megállapítások 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), Az Európai Uniós előírások és a magyar számviteli törvény alapján a tőzsdén jegyzett társaságok 5. január 1-jétől kötelezettek arra, hogy konszolidált éves beszámolójukat az Európai Unió által használatra befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alapján készítsék el. Az akkor alkalmazandó IFRS-ek a 3-as nagy fejlesztési projektet követően kialakított standardok voltak, melyekkel kapcsolatban korábbi alkalmazási gyakorlat nem alakult ki. Ezen felül pedig az azóta eltelt időben is történtek olyan lényeges változások (pl.: az IFRS 8 Működési szegmensek standard 9. január 1-jétől történő bevezetése), amelyek újabb kihívások elé állították a beszámolók készítőit. Felmérésünkkel arról szerettünk volna képet kapni, hogy a magyar tőzsdén értékpapírokat jegyző társaságoknak milyen mértékben sikerül megfelelniük az IFRS-standardok által eléjük állított kihívásoknak. Az értékelési szempontokat négyfokozatú skála segítségével vizsgáltuk (Fejlesztendő 1 pont, Kielégítő 2 pont, Jó 3 pont, Kiváló 4 pont). Az átlagok számításakor tört számok értékelésére a kerekítés szabályait alkalmaztuk. Az alábbi ábra szemlélteti a tanulmányunk által lefedett területeket és az átlagos értékeléseket a 8. évi, illetve a 11. évi beszámolókban: 1. sz. ábra: Az egyes vizsgált területek átlagos minősége 8-ban és 11-ben Az összes vizsgált szempontnak való megfelelés átlaga 1 A pénzügyi kimutatások felépítése és egyéb általános jellemzői 2 Az értékelés alapjára vonatkozó közzétételek 3 Bevételekhez kapcsolódó közzétételek 3 Immateriális javakhoz kapcsolódó közzétételek 3 Ingatlanokhoz, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó közzétételek 4 Részvény-alapú kifizetésekhez kapcsolódó közzétételek 5 Egyéb számviteli politikákhoz kapcsolódó közzétételek 6 Egyéb közzétételek 7 IFRS 8 Működési szegmensekre vonatkozó közzétételek 8 IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközökre vonatkozó közzétételek IFRS 7 Valós értékre vonatkozó közzétételek 11 IFRS 7 A piaci kockázat bemutatása 12 IFRS 7 A likviditási kockázat bemutatása 13 A tőkekezelésre vonatkozó közzétételek 14 IAS 36 Eszközök értékvesztésére vonatkozó közzétételek 15 IAS 17 Lízingekkel kapcsolatos közzétételek Átlagos érték a 8. évi beszámolókban Átlagos érték a 11. évi beszámolókban ,38 1,32 1,35 1,49 1,5 1,68 1,45 1,57 1,47 1,57 1,42 1,71 1,92 1,66 1,59 1,78 1,89 1,71 1,88 1,87 1,79 2,2 2, 2,5 2,2 1,93 2,33 2,24 2,69 2,65-1, 2, 3, A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 3

4 Összességében elmondható, hogy minden a 8. évi beszámolók elemzése során vizsgált szempont tekintetében minőségi javulás figyelhető meg a 11. évi beszámolókban. Elemzésünk összefoglaló megállapításai, amelyeket az 1. számú ábra eredményei is alátámasztanak: 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), A 8. évi beszámolók elemzésekor megállapítottakhoz hasonlóan továbbra is azokon a területeken teljesítenek jobban a felmérés keretében vizsgált társaságok, ahol az IFRS-ek előírásai közelebb állnak a magyar számviteli előírásokhoz. Általában rosszabbul teljesítettek azonban a társaságok a komplex, több tudást és tapasztalatot igénylő, valamint a magyar számviteli előírásoktól lényegesen eltérő követelményeket megfogalmazó területeken, mint például az IFRS 2 Részvényalapú kifizetések, vagy az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és az IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzétételére vonatkozó standard előírásai. Megvizsgáltuk, megfigyelhető-e kapcsolat a beszámolók általános minősége és a pénzügyi kimutatást készítő társaságok mérete között. Ehhez a csoportosításhoz az árbevételt, bankok esetében pedig a nettó kamatbevételt vettük alapul. A lenti ábrán jól látható, hogy a kisebb vállalatok esetében, amelyek jellemzően a B kategóriás társaságok (értékük zölddel jelölve), a beszámolók minősége gyakran erősen alulmaradt a nagyobb méretű vállalkozások által közzétett kimutatások színvonalával szemben. Ennek egyik alapvető oka, hogy az IFRS-alapú beszámoló elkészítése igen erőforrás-igényes feladat. Emellett az IFRS-eknek való megfelelés ugyanolyan terhet jelent mind a kis-, mind a nagyvállalatok számára, mivel az alkalmazandó előírások nem térnek el a társaság méretétől függően. Míg egy nagyobb méretű vállalkozás megteheti, hogy minden lényeges IFRS-területre akár külön szakértőt allokáljon, addig egy kisebb méretű társaságnál erre nincsen külön keret, így a beszámolót összeállító kollégának kvázi polihisztorrá, mindenhez értő szakértővé kellene válnia ahhoz, hogy meg tudjon felelni az összes előírásnak. Ez pedig még mindig nagy kihívást jelent a kisebb méretű vállalkozások számára. 2. sz. ábra: Az árbevétel és a beszámolók általános minősége közötti összefüggés A B kategóriás társaságok értékei zölddel jelölve 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5-2,54 2,28 2,39 2,8 2,19 2,5 2,14 1,91 1,11 1,26 1,26 1,29 2,9 2,46 1,39 2,54 1,52 2,77 1,72 1,77 2,2-12 mrd Ft 12 mrd Ft mrd Ft 1 mrd Ft 6. mrd Ft 4 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

5 Bevezetés 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), A magyarországi KPMG második alkalommal mérte fel és elemezte néhány olyan gazdálkodó egység éves jelentését, amelyek értékpapírjait a Budapesti Értéktőzsdén jegyzik, és elkészítette a megállapításait tartalmazó kiadványt. A kiválasztott gazdálkodó egységeknek a Budapesti Értéktőzsde weboldaláról 12. június 28-án letölthető IFRS pénzügyi kimutatásait használtuk fel, és tekintettük át azok 11. december 31-én hatályos IFRS-eknek való megfelelését. Az általános közzétételi minőség vizsgálata mellett összehasonlítottuk az első felmérésben szintén elemzett A kategóriás gazdálkodó egységek. és 11. évi beszámolóit ugyanezen társaságok 8. évi pénzügyi kimutatásaival a fejlődési tendenciák azonosítása érdekében. A fentiek mellett elemeztük valamennyi kiválasztott gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak minőségét, annak figyelembe vételével, hogy azokat A vagy B kategóriás kibocsátó állította-e össze. Magyarországon az olyan társaságoknak, amelyeknek értékpapírjait szabályozott piacon forgalmazzák az Európai Unió bármely tagállamában, a 5. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre konszolidált pénzügyi kimutatásaikat az 166/2 sz. (EK) rendelet alapján alkalmazott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban kell elkészíteniük. Ezen követelményen túl azonban az IFRS-ek alkalmazása a törvényi előírásoknak való megfelelés céljára a magyar jogszabályok szerint működő gazdálkodó egységek egyedi pénzügyi kimutatásaiban sem nem előírt, sem nem megengedett. A felmérés céljára 21 gazdálkodó egység. és 11. évi éves jelentését töltöttük le a Budapesti Értéktőzsde weboldaláról. A 21 kiválasztott társaság között tizenegy A kategóriás és tíz B kategóriás kibocsátó szerepel. Az A kategóriába soroltunk két olyan bankot is, amelyek nem részvényeket, hanem egyéb értékpapírokat bocsátottak tőzsdére. Az A kategóriás kibocsátók pénzügyi kimutatásainak minőségi fejlődését 8. és 11. között a letöltött. és 11. évi beszámolók, valamint a korábbi felmérésünk eredményei alapján vizsgáltuk. Az alábbi ábra a kiválasztott gazdálkodó egységek üzletágak szerinti megoszlását mutatja: A felmérés célja egyrészt a nyilvánosan hozzáférhető IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatások minőségének átfogó megismerése, másrészt a KPMG 9. során elkészített felméréséhez képest megfigyelhető tendenciák, fejlődési irányok azonosítása volt. A felmérés az IFRS-ek azon területeire összpontosított, amelyeken a gazdálkodó egységeknek tapasztalataink alapján nehézségei merülhetnek fel a standardok követelményeinek alkalmazásában. Ezek a területek az alábbiak: a számviteli politikákra vonatkozó közzétételek, az aktuális piaci körülmények hatásának közzététele, a kockázatra vonatkozó közzétételek az IFRS 7-tel összhangban, részvényalapú kifizetések, működési szegmensek szerinti közzétételek, értékesítésre tartott befektetett eszközök, eszközök értékvesztése, pénzügyi és operatív lízing. 3. sz. ábra: A kiválasztott gazdálkodó egységek üzletágak szerinti megoszlása 11-ben Felmérésünk eredményeit a következő fejezetekben grafikonok mutatják be a hozzájuk tartozó leírásokkal együtt. 5 6 Pénzügyi szolgáltatások Fogyasztási és ipari piacok Információ, kommunikáció és szórakoztatóipar Infrastruktúra, államigazgatás és egészségügy 4 6 A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 5

6 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 1. A pénzügyi kimutatások terjedelme, felépítése és egyéb általános jellemzői 1.1. Fő üzenetek Valamennyi kiválasztott gazdálkodó egység magyar forintban prezentálta pénzügyi kimutatásait 11- re vonatkozóan. A társaságok körülbelül fele-fele arányban alkalmaztak millió, valamint ezer magyar forint szintű kerekítést. Az éves jelentések terjedelme és 117 oldal között mozgott 11-ben, az átlagos terjedelem pedig 64 oldal volt, szemben a 8. évi 57 oldallal. Ebből is látható, hogy bár nem a terjedelem határozza meg elsősorban a pénzügyi kimutatások általános minőségét, azonban az IFRS-ek egyre magasabb közzétételi követelményei az éves jelentések növekvő terjedelmét vonják maguk után. A legtöbb kiválasztott gazdálkodó egység a 11. december 31-én végződő időszakra vonatkozóan tette közzé éves jelentését. Az időszak végétől a közzététel dátumáig eltelt átlagos időtartam 87 nap volt. A kiegészítő megjegyzések általános minősége, rendszerezettsége Jó volt. Továbbra is probléma azonban, hogy sok esetben csak a pénzügyihelyzet-kimutatás és az átfogó jövedelem kimutatása tartalmazta a kiegészítő megjegyzésekben bemutatott kiegészítő információkra vonatkozó kereszthivatkozásokat, valamint a pénzügyi kimutatások egyezményes elnevezéseit nem minden esetben alkalmazták megfelelően a vizsgált gazdasági egységek. E két tekintetben a közzétételek összességében csak Kielégítő minőségűek voltak. Meglepő, hogy a vizsgált gazdálkodó egységek között -ben akadt egy olyan B kategóriás társaság, amely beszámolójában nem tett közzé sem cash flow-kimutatást, sem pedig sajáttőkeváltozás-kimutatást. A gazdálkodó egységekre vonatkozó általános információk, mint például az anyavállalat és a végső anyavállalat nevének, a gazdálkodó egységek címének és jogi formájának, működésének és fő tevékenységeinek közzététele a 9-ben készített első felmérésünk megállapításai alapján összességében még Kielégítő minőségű volt, mostani elemzésünk tapasztalatai szerint azonban már Jó színvonalúnak tekinthetők. A 9-es KPMG-felméréshez képest minden vizsgált szempontból javuló tendencia figyelhető meg: 11. év vonatkozásában már egy esetben sem hiányzott a gazdálkodó egységek működésének és tevékenységi körének bemutatása Háttér Az IAS 1.51 értelmében a gazdálkodó egységeknek többek között be kell mutatniuk azt, hogy a pénzügyi kimutatások egy különálló gazdálkodó egységre vagy gazdálkodó egységek csoportjára vonatkoznak-e, valamint a beszámolási időszak vagy a pénzügyi kimutatások vagy megjegyzések által lefedett időszak végének dátumát, az IAS 21-ben meghatározott prezentálási pénznemet és az összegek pénzügyi kimutatásokban történő prezentálása során alkalmazott kerekítési szintet. Az IAS szerint a megjegyzéseket rendszerezetten kell prezentálni, és a pénzügyihelyzetkimutatásban, az átfogó jövedelemkimutatásban, a sajáttőkeváltozás-kimutatásban és a cash flowkimutatásban szereplő minden egyes tételnél kereszthivatkozással meg kell adni a megjegyzésekben szereplő, kapcsolódó információkat. Az IAS értelmében a gazdálkodó egységeknek közzé kell tenniük a gazdálkodó egység címét és jogi formáját, azt, hogy melyik országban van bejegyezve, valamint székhelyének címét. Közzé kell tenniük továbbá működésük jellegének és fő tevékenységeiknek leírását, az anyavállalat és a csoport végső anyavállalatának a nevét. A fenti követelmények áttekintésének eredményeit kiadványunk következő pontjai foglalják össze. 6 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

7 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 1.3. Az elemzés eredménye A pénzügyi kimutatások típusa, a prezentálási pénznem és a kerekítés szintje Felmérésünkben a 21 kiválasztott gazdálkodó egység 11. évi pénzügyi kimutatása között egy egyedi, a többi húsz konszolidált pénzügyi kimutatás volt. Valamennyi gazdálkodó egység magyar forintban prezentálta pénzügyi kimutatásait. A kerekítés szintje tizenegy esetben ezer magyar forint, tíz esetben millió magyar forint volt. Az A kategóriás gazdálkodási egységek egy kivételtől eltekintve millió forintban, a B kategóriás társaságok mindegyike ezer forintban prezentálta pénzügyi kimutatásait Terjedelem Az éves jelentések átlagos terjedelme 11-ben 64 oldal volt, szemben a 8. évi 57 oldallal. Hat éves jelentés kevesebb mint 4 oldalból, hét éves jelentés több mint 8 oldalból állt. Az A kategóriás gazdálkodó egységek éves jelentéseinek átlagos terjedelme 11-ben 82 oldallal közel kétszerese a B kategóriás társaságok által összeállított pénzügyi kimutatások átlagosan 44 oldalas terjedelmének. A grafikon azt szemlélteti, hogy az A és a B kategóriás gazdálkodó egységek éves jelentéseinek terjedelme hogyan alakult 11-ben. 4. sz. ábra: A 11-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolók terjedelme Oldalszám Bár nem a terjedelem az, ami elsődlegesen meghatározza a pénzügyi kimutatások minőségét, hiszen például a tevékenység jellege, bonyolultsága is összefüggésben van a pénzügyi kimutatások hosszával, tapasztalataink alapján egy, az IFRS előírásai alapján összeállított konszolidált pénzügyi kimutatásnak legalább 5-6 oldalnak kell lennie ahhoz, hogy a minimálisan elvárható tartalmat megfelelő minőségben mutassa be Az időszak vége, valamint az időszak vége és a közzététel dátuma közötti átlagos időtartam A 21 gazdálkodó egység közül egy március 31-i, egy másik szeptember 3-i, míg a fennmaradó 19 gazdálkodó egység december 31-i fordulónappal készítette el éves jelentését Az időszak végétől a közzététel dátumáig eltelt átlagos időtartam 11-ben 87 nap volt, kicsivel több mint a 8. évi átlagos 84 nap, ami magyarázható a már korábban is említett egyre részletesebb közzétételi követelményekkel. Egy gazdálkodó egység az időszak végétől számított kevesebb mint 4 napon belül bocsátotta ki a pénzügyi kimutatásait. A 21 gazdálkodó egység közül tizenkettő az időszak végétől számított 41-9 napon belül, a fennmaradó 8 vállalkozás pedig több mint 91 nap alatt tette közzé beszámolóját. Az alábbi grafikon a közzététel dátumát és a pénzügyi kimutatások terjedelmét szemlélteti megkülönböztetve az A és a B kategóriás gazdálkodó egységeket. A pénzügyi kimutatások hosszúsága, valamint az időszak vége és a közzététel dátuma között eltelt időtartam hossza között nincs közvetlen összefüggés: a 117 oldalból álló legterjedelmesebb pénzügyi kimutatást az időszak végétől számított 81 napon belül, egy oldalas pénzügyi kimutatást azonban 114 napon belül bocsátottak ki Oldalszám B kategória Oldalszám A kategória A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 7

8 Ebben a tekintetben a 9-ben végzett felmérés eredményéhez képest jelentős változás nem figyelhető meg. 5. sz. ábra: A közzététel dátuma és a beszámoló oldalainak száma 11-ben 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), Napok száma Oldalszám Oldalszám B kategória Oldalszám A kategória A megjegyzések általános minősége Ebben a részben azt ellenőriztük, hogy a megjegyzéseket rendszerezetten mutatták-e be, és hogy a pénzügyi kimutatások tartalmaztak-e a megjegyzésekben szereplő bármely kapcsolódó információra vonatkozó kereszthivatkozásokat. A pénzügyi kimutatásokhoz fűződő megjegyzéseket hat gazdálkodó egység rendszerezetten, Kiváló minőségben, nyolc Jó minőségben, öt Kielégítő és kettő Fejlesztendő minőségben prezentálta. A fejlesztést igénylő minősítések esetében a fő probléma az volt, hogy a megjegyzések fejezeteit és alfejezeteit nem logikus sorrendben prezentálták, valamint a pénzügyi kimutatásokhoz fűződő kiegészítő megjegyzések esetükben mindössze öt, illetve hat oldalt tettek ki a vállalkozás által használt számviteli politikákkal és alkalmazott konszolidációs módszertan bemutatásával együtt. A kereszthivatkozások alkalmazásának általános minősége Kielégítő volt, előfordult azonban, hogy nem szerepeltek kereszthivatkozások az elsődleges pénzügyi kimutatásokban, valamint egy esetben nem tartalmazta a vizsgált gazdálkodó egység éves jelentése a konszolidált sajáttőkeváltozás-kimutatást. Sok esetben azt találtuk, hogy a pénzügyhelyzet-kimutatás és az átfogó jövedelemkimutatás tartalmazott kereszthivatkozásokat a kapcsolódó információkra, a sajáttőkeváltozás-kimutatásából és a cash flowkimutatásból viszont hiányzott a kereszthivatkozás, egy B kategóriás vállalkozás esetében pedig a teljes cash flow-kimutatás hiányzott -ben. A pénzügyi kimutatások egyezményes elnevezéseinek használata szempontjából a gazdálkodó egységek átlagos értékelése Kielégítő volt. Az A kategóriás kibocsátók esetében jellemzően Jó, a B kategóriás társaságok alapvetően Kielégítő, három esetben viszont Fejlesztendő volt az elnevezések használata. Jellemző volt, hogy a pénzügyihelyzet-kimutatás helyett a vizsgált gazdálkodó egységek a mérleg-, az átfogó jövedelemkimutatás helyett pedig az eredménykimutatás megnevezést használták pénzügyi kimutatásaikban. Az A kategóriás gazdálkodó egységek minden vizsgált szempontból jóval átlag felett teljesítettek. Rendszerezettség szempontjából Kiváló, a kereszthivatkozások és a pénzügyi kimutatások egyezményes elnevezéseinek használta szempontjából Jó minőségű volt az általuk közzétett információk átlagos minősége. Emellett fejlődés figyelhető meg a 9-ben készített felmérés során is vizsgált A kategóriás vállalatok által közzétett információk minősége tekintetében Az általános információk minősége Az alábbi ábrák bemutatják az A kategóriás gazdálkodó egységekre vonatkozóan az általános információk közzétételi minőségét 8-ban, -ben, valamint 11-ben sz. ábra: Az A kategóriás gazdálkodó egységekre vonatkozó általános információk közzétételi minőségének fejlődése 8 és 11 között működés és fő tevékenységek Kiváló 8 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

9 A legtöbb esetben a gazdálkodó egységek elegendő információt mutattak be működésükről és fő tevékenységeikről. Fejlesztendő kategóriába a vizsgált A kategóriás társaságok közül senki nem került. Továbbá a 8. évi beszámolókban tapasztaltakhoz viszonyítva javulás figyelhető meg a közzétételek minőségét illetően. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 7. sz. ábra: Az A kategóriás gazdálkodó egységekre vonatkozó általános információk közzétételi minőségének fejlődése 8 és 11 között székhely, ország és jogi forma A címet és a jogi formát a legtöbb esetben Jó minőségben tették közzé a kiválasztott társaságok. 8-hoz képest ebből a szempontból is jelentős minőségi javulás figyelhető meg. -ben és 11- ben Jó kategóriánál rosszabb minősítést egy A kategóriás társaság pénzügyi kimutatása sem kapott Az anyavállalat és a csoport végső anyavállalatának nevével kapcsolatos közzétételek szintén javulást mutatnak a 8. évi beszámolókban közzétett adatokhoz képest. A vizsgált gazdálkodó egységek mindegyike Jó vagy Kiváló minősítést kapott erre a vizsgálati szempontra. Az A és a B kategóriába sorolt gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásai között nem tapasztaltunk szignifikáns minőségi eltéréseket a gazdálkodó egység működésének és fő tevékenységei jellegének, valamint a székhelyre és jogi formára, bejegyzés országára vonatkozó közzétételek tekintetében. A B kategóriás társaságok esetében a közzététel minősége minimálisan maradt alul az A kategóriás gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásaiban bemutatott információk minőségétől. Az anyavállalat és a csoport végső anyavállalatának nevére vonatkozóan bemutatott információk esetében figyelhető meg jelentősebb különbség, amelyet az alábbi ábra szemléltet Kiváló 8. sz. ábra: Az A kategóriás gazdálkodó egységekre vonatkozó általános információk közzétételi minőségének fejlődése 8 és 11 között anyavállalat és végső anyavállalat neve 9. sz. ábra: A és B kategóriás gazdálkodó egységek közzétételeinek minősége anyavállalat és végső anyavállalat Kiváló Jó Kielégítő Fejlesztendő Nincs közzétéve 27 Kiváló Fejlesztendő Nincs közzététel A kategória B kategória A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 9

10 2. Az értékelés alapjára vonatkozó közzétételek 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 2.1. Fő üzenetek Az értékelés alapjaira vonatkozó közzétételek általános minősége Kielégítőnek bizonyult szemben a 8. évi beszámolókra vonatkozóan megállapított Fejlesztendő értékeléssel Háttér A pénzügyi kimutatások alapos megértéséhez fontos az értékelés alapjának közzététele. A kimutatott eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékei nem lesznek érthetők, ha a kiegészítő megjegyzésekben nem adják meg az értékek levezetésének alapját. Az IFRS-ek előírják ezen számok alapjának közzétételét mind azt, hogyan számították ki azokat (becslések), mind pedig azt, hogy a vezetőség hogyan alkalmazta a számviteli politikákat (döntések). Az IAS (a) szerint a jelentős számviteli politikák összefoglalásában a gazdálkodó egységeknek közzé kell tenniük a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott értékelési alapokat. Továbbá az IAS előírja a gazdálkodó egységeknek, hogy tegyék közzé a vezetés által a gazdálkodó egység számviteli politikáinak alkalmazása során hozott olyan döntéseket, amelyek leginkább befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített összegeket. A hozott döntések közé tartozik például bármely átsorolás, és az, hogy egy eszközt lejáratig vagy kereskedési céllal tartsanak-e. Ez a döntés befolyással van az eredményre gyakorolt hatás időzítésére, mivel az eszközt el lehet számolni amortizált bekerülési értéken, illetve az eredménnyel szemben valós értéken. Az IAS 1 megengedi a gazdálkodó egységeknek a részletezés mértékének és ezen közzétételek helyének eldöntését Az elemzés eredményei Az értékelés alapjai Az értékelés alapjaira vonatkozó közzétételek általános minősége összességében Kielégítőnek bizonyult. Ahogyan az alábbi grafikonból látható, 11-ben már nem volt olyan gazdálkodó egység, amely ne tette volna közzé, hogy milyen értékelési alapokat használt fel a pénzügyi kimutatások elkészítése során. Továbbra is előfordultak azonban olyan esetek, ahol a magyar fordítás helytelen volt, és a számviteli szaknyelv nem volt pontos (pl. az értékesíthető eszközök esetében a piaci érték kifejezést használták a valós érték kifejezés helyett).. sz. ábra: A közzétett értékelési alapok minősége Kiváló 3 Jó 8 Kielégítő 5 Fejlesztendő 5 Nincs közzététel a pénzügyi kimutatások elkészítésekor használt értékelési alap (alapok) / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

11 Az alábbi ábra szemlélteti az első elemzésünk során 9-ben is vizsgált A kategóriás társaságok fejlődését az értékelési alapok közzétételi minőségét illetően 8. és 11. között. Ezen időszak alatt az értékelési alapok közzétételének átlagos minősége a 11. év végéig a vizsgált pénzügyi kimutatásokban folyamatos fejlődést mutatott. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 11. sz. ábra: Az A kategóriás társaságok fejlődése 8 és 11 között az értékelési alapokra vonatkozó közzétételek minősége szempontjából Fejlesztendő Kiváló A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 11

12 3. Konkrét számviteli politikák közzététele 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 3.1. Bevételek megjelenítése Fő üzenetek A bevételek megjelenítése terén elemzésünk következtetése, hogy a vizsgált gazdálkodó egységek esetében szükséges a közzétételek további javítása, mivel a kiválasztott pénzügyi kimutatások közül több nem tartalmazott kielégítő információt nemcsak a bevételek megjelenítésének elszámolásáról, hanem a bevételek forrásairól sem. A kategória az összes vizsgált szempontnak való megfelelés átlagánál alacsonyabb, azonban összességében Kielégítő értékelést kapott. Továbbá, 8-hoz képest jelentős mértékű fejlődést is mutatnak a pénzügyi kimutatások ebből a szempontból Háttér Az IAS szerint a gazdálkodó egységeknek közzé kell tenniük a bevételek megjelenítésére vonatkozóan alkalmazott számviteli politikákat, beleértve a szolgáltatásnyújtást magukban foglaló ügyletek teljesítési fokának meghatározásához alkalmazott módszereket. Továbbá a szerződéses bevételek vonatkozásában az IAS előírja a gazdálkodó egységeknek, hogy tegyék közzé az időszakban megjelenített szerződéses bevételek és a folyamatban lévő szerződések teljesítési fokának meghatározására használt módszereket. A kiválasztott bankok esetében a bevételek fő forrása a kamatbevétel volt, ami az összbevétel átlagosan 74-át alkotta. Az IAS 18.3 (a) szerint a kamatbevételt az IAS 39-ben meghatározott effektív kamatláb módszer alkalmazásával kell megjeleníteni. Az effektív kamatláb módszer egy pénzügyi eszköz vagy egy pénzügyi kötelezettség (vagy a pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek csoportjai) amortizált bekerülési értékének kiszámítására és a kamatbevételek vagy kamatráfordítások adott időszakra történő felosztására vonatkozó módszer. Az effektív kamatláb az a kamatláb, amely a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség várható élettartama alatti (vagy amennyiben alkalmazható, egy ennél rövidebb időszak alatti) becsült jövőbeni pénzkifizetéseket vagy pénzbevételeket pontosan a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékére diszkontálja. Az effektív kamatlábat a pénzügyi eszköz és pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítésekor állapítják meg, és ezt követően nem módosítják. Az effektív kamatláb kiszámításakor a gazdálkodó egységnek a pénzügyi instrumentum valamennyi szerződéses feltételét figyelembe véve kell megbecsülnie a cash flow-kat, ugyanakkor nem kell figyelembe vennie a jövőbeni hitelezési veszteségeket. A számításnak tartalmaznia kell a gazdálkodó egység által fizetett vagy kapott minden olyan összeget, amelyek elválaszthatatlan részét képezik a pénzügyi instrumentum effektív kamatlábának, beleértve a tranzakciós költségeket és minden egyéb prémiumot vagy diszkontot. A tranzakciós költségek olyan járulékos költségek, amelyek közvetlenül egy pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség megszerzéséhez, kibocsátásához vagy elidegenítéséhez kapcsolódnak Az elemzés eredménye Elemzésünk alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bevételekre vonatkozó közzétételek általános minősége Kielégítő. A szerződéses bevételek csak két esetben voltak relevánsak, ott azonban nem voltak kellően részletezettek a közzétett információk. Az egyik esetben mindösszesen két-három mondatban általános információkat mutatott be a társaság, a másik gazdálkodó egység viszont a kiegészítő mellékletben részletesebben kitért cégspecifikusabb információkra is. Azt a következtetést is le lehet vonni, hogy a legtöbb esetben nem mutattak be elegendő információt a bevételek megjelenítéséről nemcsak a megjelenítés módszerei, de a bevételek forrásai sem minden esetben voltak világosak. Bankok esetében csak néhány mondat szerepelt az effektív kamatláb módszer alkalmazásáról, annak ellenére, hogy a bevételük nagy részét ezzel a módszerrel jelenítik meg. 12 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

13 Az általános bevétel megjelenítéssel kapcsolatos számviteli politikához kapcsolódó közzététel részletezettsége volt leginkább Kielégítő a vizsgált gazdálkodási egységeknél. Ezen belül azonban jelentős eltérések mutatkoztak az A és a B kategóriás gazdálkodó egységek között, amelyet az alábbi ábra szemléltet. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 12. sz. ábra: A bevételek megjelenítésére vonatkozó számviteli politika közzététele A és B kategóriás társaságok esetén 11-ben Az alábbi grafikon a bevételek megjelenítésére vonatkozó közzétételek minőségének 8 és 11 közötti fejlődését mutatja be azon társaságokat alapul véve, amelyeket a 9. évi felmérésünk során is vizsgáltunk: 3.2. Ingatlanok, gépek és berendezések 55 Kiváló Jó Kielégítő Feljesztendő 13. sz. ábra: A bevételek megjelenítésére vonatkozó számviteli politikák közzététele az A kategóriás társaságoknál Fő üzenetek Az ingatlanokra, gépekre és berendezésekre vonatkozó közzétételek általános minősége Jó volt, legnagyobb problémát a bruttó könyv szerinti érték meghatározására használt értékelési alapok közzététele jelentette a vizsgált társaságok számára. Ez utóbbi közzétételek minősége bár 8-hoz képest fejlődést mutat, de még mindig hat gazdálkodó egységnél nem volt megfelelő Háttér Az ingatlanok, gépek és berendezések minden egyes csoportjára az IAS előírja a bruttó könyv szerinti érték meghatározására felhasznált értékelési alapok, az alkalmazott értékcsökkenési módszerek és az alkalmazott hasznos élettartamok vagy értékcsökkenési kulcsok közzétételét Az elemzés eredménye Ezen a téren a közzétételek általános minősége jobbnak bizonyult a többi számviteli politikákra vonatkozó közzétételeknél, csakúgy mint 8-ban. Ezt az okozhatja, hogy a magyar számviteli törvény hasonló közzétételeket ír elő (hasznos élettartamok és értékcsökkenési kulcsok, alkalmazott értékcsökkentési módszerek, bekerülési érték és halmozott értékcsökkenés az időszak elején és végén). Több gazdálkodó egység a bekerülésiérték-modellt alkalmazza az ingatlanok, gépek és berendezések kezdeti megjelenítést követő értékelésére, amely módszer nem tér el jelentősen a magyar szabályok által előírt értékeléstől. Több gazdálkodó egység nem felelt meg azonban az ezen eszközök bruttó könyv szerinti értékének meghatározásához használt értékelési alapokra vonatkozó közzétételi követelményeknek B Kategória A kategória Fejlesztendő Kiváló A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 13

14 A következő ábrán látható, hogy csökkent a Fejlesztendő közzétételek aránya 8-hoz képest a kiválasztott A kategóriás kibocsátók esetében. 14. sz. ábra: Az A kategóriás társaságok bruttó könyv szerinti értékhez kapcsolódó közzétételeinek minőségi fejlődése 8 és 11 között 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), Kiváló Különbség figyelhető meg az A és B kategóriás kibocsátók között az értékelési alapok bemutatásánál, amelyet az alábbi ábra szemléltet. Míg a B kategóriás kibocsátók közel fele Fejlesztendő értékelést kapott a 11-es beszámolójában, addig ez az arány az A kategóriában mindössze, továbbá ugyanilyen arányban a legjobb, Kiváló minősítés is született. A felmérésünk során vizsgált szempontok közül az alkalmazott értékcsökkenési módszerek bemutatása hozta az egyik legjobb eredményt. A kiválasztott A kategóriás kibocsátók mindegyike bemutatta a minimálisan elvárható információkat. Minőségbeli fejlődés is megfigyelhető a vizsgált periódusban 8-tól 11-ig, amelyet az alábbi ábra szemléltet. Fejlesztendő 15. sz. ábra: Az A és B kategóriás társaságok bruttó könyv szerinti értékhez kapcsolódó közzétételeinek összehasonlítása 11-ben Kiváló Jó Kielégítő Fejlesztendő Nincs közzétéve Nincs közzététel B kategória A kategória 16. sz. ábra: Az A kategóriás társaságok által alkalmazott értékcsökkenési módszerekhez kapcsolódó közzétételek minőségi fejlődése 8 és 11 között Kiváló Fejlesztendő Nincs közzététel 14 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

15 Hasonlóan jó eredmények születtek ebből a vizsgálati szempontból a B kategóriában is. A 11-es beszámolókat figyelembe véve közel azonos színvonalú közzétételeket mutattak be a B kategóriás gazdálkodási egységek is az alkalmazott értékcsökkenési módszerekhez kapcsolódóan. A vizsgált társaságok többsége a lineáris módszert választotta tárgyi eszközeinek tárgyévi értékcsökkenésének meghatározására. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 17. sz. ábra: Az A és B kategóriás társaságok által alkalmazott értékcsökkenési módszerekhez kapcsolódó közzétételek összehasonlítása 11-ben Az értékcsökkenési módszerek bemutatásához hasonlóan Jó eredmények születtek az alkalmazott hasznos élettartamok vagy értékcsökkenési kulcsok közzétételének vizsgálatakor is mind az A, mind pedig a B kategóriába tartozó társaságok esetén Immateriális javak Fő üzenetek Az immateriális javakra vonatkozó közzétételeket egészében véve Kielégítőnek minősítettük. A kategóriához kapcsolódóan tapasztalt főbb hiányosságok abból adódtak, hogy több gazdálkodó egység nem különböztette meg egyrészt a saját előállítású és az egyéb immateriális javakat, másrészt a határozatlan és a határozott hasznos élettartamú immateriális javakat Háttér Az IAS (a)-(b) szerint a gazdálkodó egységnek az immateriális javak valamennyi csoportjára vonatkozóan közzé kell tennie (megkülönböztetve egymástól a saját előállítású és az egyéb immateriális javakat), hogy a hasznos élettartamok határozatlanok vagy határozottak-e, és amennyiben határozottak, a hasznos élettartamokat vagy az alkalmazott amortizációs kulcsokat és módszereket Az elemzés eredménye Az immateriális javakra vonatkozó közzétételek az egyik olyan területet képviselik, ahol az értékelésére vonatkozó IFRS-szabályok jelentősen eltérnek a magyar számviteli törvény követelményeitől. Az alábbi grafikon a határozott hasznos élettartammal rendelkező immateriális javak esetében használt amortizációs módszerek bemutatásának minőségét mutatja. A B kategóriás kibocsátók több mint fele Fejlesztendő értékelést kapott, ami abból adódik, hogy a magyar szabályok szerint tették közzé számaikat, így például nem különböztették meg megfelelően a saját előállítású és az egyéb immateriális javakat, illetve nem tettek különbséget a határozatlan és a határozott hasznos élettartamú immateriális javak között. Az A kategóriában többségében Jó és Kielégítő eredmények születettek Kiváló Jó Kielégítő Fejlesztendő Nincs közzétéve Kiváló Jó Kielégítő Fejlesztendő Nincs közzétéve B kategória A kategória 18. sz. ábra: Az A és B kategóriás társaságok által alkalmazott értékcsökkenési módszerek határozott hasznos élettartammal rendelkező immateriális javak esetén 11-ben B kategória A kategória A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 15

16 Hasonló eredmény született a határozott élettartamú saját előállítású és egyéb immateriális javak hasznos élettartamának vagy az amortizációs kulcs bemutatásának vizsgálatakor. Az esetek jelentős százalékában Fejlesztendő eredmény született, többségében azért, mert nem különböztették meg a határozott és határozatlan élettartamú immateriális javakat. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 19. sz. ábra: Az A és B kategóriás társaságok által közzétett információk minősége a hasznos élettartamok, az alkalmazott értékcsökkenési kulcsok tekintetében 11-ben Kiváló Jó Kielégítő Fejlesztendő Nincs közzétéve B kategória A kategória 16 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

17 4. Részvényalapú kifizetések 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 4.1. Fő üzenetek A 21 kiválasztott gazdálkodó egység közül nyolc esetében volt releváns a beszámolási időszakokban a részvényalapú kifizetési ügyletek elszámolása. A nyújtott opciók általános feltételeit, maximális időbeli hatályát és a teljesítés módját legtöbbször Kielégítően tették közzé. Általában nem mutattak be elegendő információt a valós érték meghatározásának módszereiről, az opcióárazásról (beleértve az inputokat, valamint a volatilitásra vonatkozó adatokat). A legtöbb gazdálkodó egység megfelelt a részvényopciók számára és súlyozott átlagos lehívási áraira vonatkozó közzétételi követelményeknek. Ritkán tették közzé az időszak folyamán lehívott részvényopciók esetében a részvények lehívás időpontjában érvényes súlyozott átlagárait és az időszak végén meglévő opciók esetében a lehívási árak tartományát és a szerződés szerinti hátralévő élettartamot Háttér Az IFRS 2.44 előírja, hogy a gazdálkodó egységnek olyan információkat kell közzétennie, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi kimutatások felhasználói számára, hogy a tárgyidőszak alatt fennálló részvényalapú kifizetési megállapodások jellegét és mértékét megértsék. Felmérésünk során a részvényalapú kifizetésekkel kapcsolatban különbséget tettünk a kvalitatív közzétételek, az opcióárazásra és a valós értékekre vonatkozó közzétételek, valamint az egyéb közzétételek között Kvalitatív közzétételek Ezek a közzétételek az alábbiakat tartalmazzák: az időszak folyamán bármely időpontban fennálló részvényalapú kifizetési megállapodás minden egyes típusának leírása, beleértve minden egyes megállapodás általános feltételeit, mint például a megszolgálási követelményeket, a nyújtott opciók maximális időbeli hatályát és a teljesítés módját; arra vonatkozó információ, hogyan határozták meg az időszak folyamán kapott javak vagy szolgáltatások, vagy nyújtott tőkeinstrumentumok valós értékét Az opcióárazásra és a valós értékekre vonatkozó közzétételek Ezek a közzétételek az alábbiakat foglalják magukban, feltéve, hogy a gazdálkodó egység a tőkeinstrumentumai ellenértékeként kapott javak vagy szolgáltatások valós értékét közvetett módon, a nyújtott tőkeinstrumentumok valós értéke alapján határozta meg: Az időszak folyamán nyújtott részvényopciók esetében ezen opciók értékelés időpontjában érvényes súlyozott átlagos valós értékét, valamint arra vonatkozó információt, hogy a valós értéket hogyan határozták meg, beleértve: -- az alkalmazott opcióárazási modellt, valamint az ezen modell inputjait; -- azt, hogy hogyan határozták meg a várható volatilitást; -- azt, hogy a valós érték megállapításánál az opciónyújtás bármely más jellemzőjét, mint például egy piaci feltételt, figyelembe vettek-e, és hogyan. Az időszak folyamán nyújtott egyéb (vagyis a részvényopcióktól eltérő) tőkeinstrumentumok esetében ezen tőkeinstrumentumok számát és az értékelés időpontjában érvényes súlyozott átlagos valós értékét, valamint arra vonatkozó információt, hogy ezt a valós értéket hogyan állapították meg, az alábbiakat beleértve: -- ha a valós értéket nem megfigyelhető piaci ár alapján állapították meg, hogyan határozták azt meg; -- azt, hogy a várható osztalékokat figyelembe vették-e, és hogyan a valós érték megállapításánál; -- azt, hogy a nyújtott tőkeinstrumentumok bármely más jellemzőjét figyelembe vették-e, és hogyan a valós érték megállapításánál. A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 17

18 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), Egyéb közzétételek Az ilyen közzétételek közé tartoznak: a részvényopciók száma és súlyozott átlagos lehívási árai, az opciók minden egyes alábbi csoportjára vonatkozóan: az időszak elején meglévő, az időszak folyamán nyújtott/lehívott/lejárt/jogvesztetté vált, az időszak végén meglévő/lehívható; valamint a tárgyidőszakban elszámolt, olyan részvényalapú kifizetési ügyletekből származó teljes ráfordítások, amelyek esetében a kapott javak és szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való kimutatás feltételeinek, és amiatt azok azonnal ráfordításként kerültek elszámolásra, beleértve a teljes ráfordítás azon részének elkülönült közzétételét, amely tőkeinstrumentumban teljesített részvényalapú kifizetési ügyletekből keletkezett; a részvényalapú kifizetési ügyletekből származó kötelezettségek esetében a teljes könyv szerinti érték az időszak végén; az időszak folyamán lehívott részvényopciók esetében a súlyozott átlagos részvényár a lehívás időpontjában - amennyiben az opciók rendszeresen lehívásra kerültek a tárgyidőszak során, a gazdálkodó egység ehelyett közzéteheti az időszakra vonatkozó súlyozott átlagos részvényárat is; az időszak végén meglévő részvényopciók esetében a lehívási árak tartománya, valamint a súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartam. Amennyiben a lehívási árak tartománya széles, a meglévő opciókat olyan tartományokra kell osztani, amelyek érdemi információt szolgáltatnak azon további részvények számának és ütemezésének a megítéléséhez, amelyek kibocsátásra kerülhetnek, valamint azon pénzösszeg értékeléséhez, amely ezen opciók lehívásakor járna Az elemzés eredménye 9-es vizsgálatunk során az akkor elemzett 19 gazdálkodó egységből hét, míg -ben és 11-ben 21-ből nyolc számolt be részvényalapú kifizetési ügyleteiről pénzügyi kimutatásaiban. 8-ban a közzétételek minősége átlagosan még Fejlesztendő minősítést kapott, míg -ben és 11-ben a vizsgált nyolc társaság esetében a közzétett információk általános minőségét már Kielégítőnek találtuk, azonban még mindig az összes vizsgált szempontnak való megfelelés átlagos értéke alatt maradt. Felmérésünk során a részvényalapú kifizetésekkel kapcsolatban különbséget tettünk a kvalitatív közzétételek, az opcióárazásra vonatkozó közzétételek, valamint az egyéb közzétételek között. Áttekintésünk eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze Kvalitatív közzétételek A legtöbb esetben a gazdálkodó egységek részletes leírást tettek közzé az időszak során fennálló részvényalapú kifizetési ügyletekről. Ezek a közzétételek a nyújtott opciók általános feltételeit, maximális időbeli hatályát és a teljesítés módját foglalták magukban. Az ügyletek típusának leírása kismértékű javulást mutat -ben és 11-ben 8-hoz képest. 11-es felmérésünkben minden esetben legalább Kielégítő osztályzat született.. sz. ábra: A részvényalapú kifizetési ügyletek általános bemutatásának minőségi fejlődése 8 és 11 között Kiváló Fejlesztendő Nem releváns 18 / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

19 Ahogyan azt a lenti ábra is szemlélteti, a vizsgált A kategóriás gazdasági egységek körülbelül fele Jó minőségű információt közölt arra vonatkozóan, hogyan határozták meg az időszak folyamán kapott javak vagy szolgáltatások, vagy nyújtott tőkeinstrumentumok valós értékét. Ebben a tekintetben nem figyelhető meg érdemi változás a 9-es vizsgálat eredményéhez viszonyítva. 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), 21. sz. ábra: Az A kategóriás vállalkozások által időszak során kapott javak és szolgáltatások vagy a nyújtott tőkeinstrumentumok valós értékének megállapításához kapcsolódó közzétételek fejlődése 8 és 11 között Kiváló Opcióárazás és valós értékek A kiválasztott gazdálkodó egységek részvényalapú juttatást dolgozóik részére nyújtottak, amelyek ellenértékeként kapott szolgáltatások (az elvégzett munka) valós értékét közvetett módon, a nyújtott tőkeinstrumentumok valós értéke alapján határozták meg. A nyújtott részvény alapú opciók árazási modelljéhez az inputok (a súlyozott átlagos részvényár, a lehívási ár, a várható volatilitás, az opció élettartama, a várható osztalék, a kockázatmentes kamatláb, és egyéb, a modellhez szükséges inputok) bemutatását változó minőségben tették közzé a vizsgált gazdasági egységek. Bár minimális mértékben nőtt a Jó bemutatások aránya 8-hoz képest, ez a közzététel még mindig Fejlesztendő területként kezelendő A várható volatilitás meghatározásának módja, illetve a valós érték meghatározásának egyéb tényezői továbbra is az opcióárazás Fejlesztendő területe. A vizsgált társaságok szinte kivétel nélkül Fejlesztendő értékelést kaptak. Fejlesztendő Nem releváns 22. sz. ábra: Az A kategóriás társaságok által az opcióárazási modellben használt inputokhoz kapcsolódó közzétételek minőségének fejlődése 8 és 11 között Fejlesztendő sz. ábra: A várható volatilitás meghatározásához kapcsolódó közzétételek minőségének fejlődése a vizsgált A kategóriás társaságok esetében 8 és 11 között Fejlesztendő A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 / 19

20 24. sz. ábra: A valós érték megállapításához kapcsolódó egyéb közzétételek minőségének fejlődése a vizsgált A kategóriás társaságok esetében 8 és 11 között 12 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), Egyéb közzétételek Az alábbi két ábra a részvényopciók számára és súlyozott átlagos lehívási áraira vonatkozó közzétételeket mutatja be az opciók minden egyes alábbi csoportjára vonatkozóan 8-ban és 11-ben: 25. sz. ábra: Részvényopciókhoz kapcsolódó közzétételek 8-ban Az időszak végén lehívható Az időszak végén meglévő A tárgyidőszakban lejárt A tárgyidőszakban lehívott A tárgyidőszakban jogvesztetté vált A tárgyidőszakban nyújtott Az időszak elején meglévő sz. ábra: Részvényopciókhoz kapcsolódó közzétételek 11-ben Az időszak végén lehívható Az időszak végén meglévő A tárgyidőszakban lejárt A tárgyidőszakban lehívott A tárgyidőszakban jogvesztetté vált A tárgyidőszakban nyújtott Az időszak elején meglévő A két táblázatból látható, hogy nem történt érdemi előrelépés 8 óta a darabszámok és a súlyozott átlagos lehívási ár bemutatásában. Továbbra is nagyjából 5 körül mozog az Igen válaszok aránya. 11-ben a nyolc gazdálkodó egység közül hat tett közzé a tárgyidőszakban elszámolt olyan részvényalapú kifizetési ügyletekből származó teljes ráfordítást, amelyek esetében a kapott javak vagy szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való kimutatás feltételeinek, és emiatt azok azonnal ráfordításként kerültek elszámolásra. Ezek a teljes ráfordítás azon részének elkülönült közzétételét is tartalmazták, amely tőkeinstrumentumban teljesített részvényalapú kifizetési ügyletekként elszámolt ügyletekből keletkezett. A nyolc gazdálkodó egység közül öt tette közzé az ezen ügyletekből keletkező kötelezettségek teljes könyv szerinti értékét az időszak végén. 8-ban a vizsgált hét gazdálkodó egységből csak három tette ezt meg, így kismértékű javulás figyelhető meg Fejlesztendő Igen Nem Igen Nem / A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2009

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2009 MAGYAR SZÁMVITELI TANÁCSADÓ CSOPORT A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 009 ADVISORY A Felügyelet egyik

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra

Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Az IFRS szabványok változásai és hatásuk a magyar beszámolókra Témák EFRAG döntések IFRS9 IFRS14 IFRS15 IFRS-ek fejlesztései/módosításai IFRS várható változásai 2 3 IFRS 9 - pénzügyi instrumentumok szabvány

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján:

IFRS 1 - TOTAL. Gazdasági események a 20X6. január 1-jei főkönyvi kivonat alapján: IFRS 1 - TOTAL A következő gazdasági események TOTAL könyveiben szerepelnek, aki úgy döntött, hogy IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásokat készít 20X7. december 31-ére vonatkozóan. A vállalkozás az

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

IFRS lexikon. IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

IFRS lexikon. IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések IFRS lexikon IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések IFRS lexikon IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések Termő növény Könyv szerinti érték Bekerülési érték Értékcsökkenthető összeg Értékcsökkenés Gazdálkodó

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Szakmai nap a Református Pedagógiai Intézet szervezésében Számviteli kérdések

Szakmai nap a Református Pedagógiai Intézet szervezésében Számviteli kérdések Szakmai nap a Református Pedagógiai Intézet szervezésében Számviteli kérdések Budapest, 2015. december 3. Beszámolót készítő szervezeti egység A jogi személyre kell beszámolót készíteni Ha a gyülekezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS)

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) IFRS for SMEs: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója: amelynek nincs nyilvános elszámolási

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

Féléves jelentés 2013

Féléves jelentés 2013 Féléves jelentés 2013 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2013. 2012. Kamat- és kamatjellegû bevételek 57.786 69.672 - készpénz és készpénz-egyenértékesek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Számviteli tanácsadás IFRS felmérés - 11 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló. A felmérés célja. A pénzügyi kimutatások áttekintése 7. A pénzügyi teljesítményre vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Előadó: Farkas Ákos 2010. november 18. Az előadás főbb pontjai Jogszabályi háttér A Felügyelet szerepe IFRS Compliance tevékenység folyamata

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi kimutatások

Konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2011. I. félévéről készült Féléves jelentéshez Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások. A 2007. december 31-ével végződő évre

Rába Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások. A 2007. december 31-ével végződő évre Konszolidált pénzügyi kimutatások A 2007. december 31-ével végződő évre Keltezés, Győr, 2008. április 4. a vállalkozás vezetője (képviselője) Tartalomjegyzék Oldal - Független könyvvizsgálói jelentés 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2 Dr. Pál Tibor 2 IAS 1 A Pénzügyi kimutatások formája és tartalma E standard tartalmazza: a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozóan átfogó megfontolásokat,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Féléves jelentés 2012

Féléves jelentés 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Féléves jelentés 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált,

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások. A 2007. december 31-ével végződő évre

Rába Járműipari Holding Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások. A 2007. december 31-ével végződő évre Konszolidált pénzügyi kimutatások A 2007. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék Oldal - Független könyvvizsgálói jelentés 2 - Konszolidált mérleg 4 - Konszolidált eredménykimutatás 5 - Konszolidált

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól a 2014. június

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra

A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra 2008. december 8. AUDIT Tartalom A pénzügyi válság hatásai a magyar gazdaságra, különös tekintettel a bankszektorra Változó nemzetközi számviteli előírások

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24.

L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24. L 21/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.24. A BIZOTTSÁG 70/2009/EK RENDELETE (2009. január 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált Pénzügyi kimutatások A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

IFRS Lehetőség vagy kockázat?

IFRS Lehetőség vagy kockázat? IFRS Lehetőség vagy kockázat? 2016. szeptember 9. Balogh Roland, ACCA okleveles könyvvizsgáló 1. IFRS-ek Magyarországon 2. Az áttérés folyamata a társaságok szemével 4. Kérdések és válaszok Agenda 3. Az

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben