Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról"

Átírás

1 Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára az Ön által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adójának 1+1%-áról rendelkezzen: az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára, és az Ön által támogatni kívánt, bíróság által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára. Ha Ön mindkét kedvezményezetti körbe tartozó részére kíván támogatást juttatni, akkor a bevallás részét képező lapon található mindkét rendelkező nyilatkozatot töltse ki! Amennyiben Ön csak az egyházak valamelyikét, illetőleg a költségvetési törvényben megjelölt egyik kiemelt előirányzatot, vagy csak valamely Ön által megjelölt alapítványt, társadalmi szervezetet kíván támogatni, a lapon található másik nyilatkozatra szolgáló részt húzza át, amennyiben nem elektronikus úton nyújtja be a bevallást. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet. A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén a technikai számot kell feltüntetni, illetve utóbbiak esetén a kedvezményezett nevét. Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát május 20-áig nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz és adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi! A nyilatkozatát (nyilatkozatait) az alábbi módon juttathatja el az állami adóhatóságnak az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy az adóbevallását elektronikus úton történő benyújtása esetén, a nyomtatvány részeként elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján), vagy lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, illetőleg

2 2 a rendelkező nyilatkozatát elektronikus űrlapon is megteheti (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján). A rendelkező magánszemélyek adatai adótitoknak minősülnek. A rendelkezéshez erre szolgáló nyilatkozat lapot talál a bevallási csomagban. A következő év elején, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megnézheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesültek-e az 1% összegből. A bevallását elektronikus úton teljesítő adózók számára az állami adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küld tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésének megtörténtéről. Amennyiben Ön a bevallását nem elektronikus úton teljesíti, de az állami adóhatóság honlapján erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a rendelkezés teljesítésének megtörténtéről kér tájékoztatást, a nyilatkozatban foglaltak alapján az állami adóhatóság a tájékoztatást biztosítja. Ennek feltétele, hogy az elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval rendelkezzen. A bevallás nyomdába adásának időpontjáig technikai számot kért egyházak, valamint a kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számai a Mellékletben találhatók.

3 3 Útmutató a évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 2010-es évről szóló 1053-as bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, az egyes magánszemélyek járulékainak, a nyugdíj mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytatók egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékának a bevallására szolgál. A 1053-as bevallási nyomtatvány a törvényi rendelkezések alapján készült, annak hű tükörképe. Az útmutatóval segítséget kívánunk nyújtani Önnek abban, hogy a bevallását a törvényi előírásoknak megfelelően tudja elkészíteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, vegye elő a munkáltató(k)tól / kifizető(k)től kapott igazolásait, mert az útmutatóban leírtak segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen. Általános tudnivalók Miről olvashat a bevallás útmutatójában? 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? 3. A bevallás kitöltésével kapcsolatos tudnivalók 4. Az adóbevallás aláírása 5. Mi a teendő a bevallás kitöltéséhez felhasznált iratokkal, igazolásokkal? 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok 7. A visszaigénylés szabályai 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 9. Hogyan pótolható a bevallás? 10. A hibásnak minősített bevallás javítása 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) 12. A bevallás önellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók 13. A bevallás részei

4 4 14. A bevallás lapjai 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Általános tudnivalók Ha Ön magánszemélyként munkáltató, és ezzel összefüggésben a költségvetés felé kötelezettsége keletkezett (az alkalmazottól levont adóelőleg, társadalombiztosítási, munkaerő-piaci, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék címén), akkor ezeket a kötelezettségeket az elektronikus úton elküldött 1008-as bevallásában, vagy a papíralapon benyújtott 1008E - az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az adózás rendjéről szóló törvény szerint elektronikus bevallásra elnevezésű bevallásában kellett bevallania. Az említett kötelezettségeket a 1053-as bevallásában ne szerepeltesse. Amennyiben Önnek a adóévben a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadó kötelezettségről is számot kell adnia, azt az erre a célra külön rendszeresített bevalláson kell megtennie! A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont egyéni nyugdíjjárulékot továbbra is a bevallás erre szolgáló sorainak kitöltésével kérheti vissza akkor, ha azt év közben a foglalkoztatójával nem számolta el. Ha Ön magánnyugdíj-pénztár tagja, akkor a tagdíjfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan Öntől levont tagdíj visszaigénylésére a 1053-as bevallás nem alkalmas, annak elszámolását a foglalkoztatójától kérheti. Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a túlvont nyugdíjjárulékot is a foglalkoztatótól kérheti vissza. Az egészségbiztosítási járuléknak felső határa nincs, ezért ilyen címen visszaigényelhető túlvont járulék nem keletkezhetett. A bevallás mellékletében minden olyan adat megtalálható, mely a kitöltés során szükséges lehet (Pl.: adótábla, befizetési számlaszámok, a évre a NAV által közzétett üzemanyagárak, az 1+1%-os rendelkezéshez a technikai számok). A bevallás útmutatójának része a Példatár, mely példákkal segíti a bevallás helyes kitöltését. Az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők adózási tudnivalóit (kitöltési útmutató, melléklet, példák) önálló útmutató tartalmazza. 1. A bevallás beadására vonatkozó határidők

5 február 15-ig meg kell kapnia az adóbevallása kitöltéséhez szükséges minden igazolást és tájékoztatást. 1 Ha Ön egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, akkor a bevallását február 25-ig nyújtsa be és rendezze az esetleges adótartozását is. 2 Más esetekben május 20-a az adóbevallás benyújtásának és az adótartozás megfizetésének a végső határideje december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! Ne feledje, hogy az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást! 2. Mely esetekben nem kell bevallást benyújtani? Ha Ön február 15-ig a nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást vagy január 31-ig a munkáltató által történő adómegállapítást választotta és megfelel a feltételeknek; Ha Ön az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett jövedelmet; Az adómentes juttatásokat, a juttatáskor kapott igazolások mentes jogcímmel tartalmazzák. Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján kívül más jövedelme nem volt; Ha Ön nyugdíjas és a nyugdíján, baleseti járadékán, jövedelempótló kártérítési járadékán kívül más jövedelme nem volt, feltéve, hogy már betöltötte az Önre vonatkozó nyugdíjkorhatárt; Ha Ön a bevallás soraihoz fűzött magyarázatnál felsorolt, adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelemmel rendelkezik, és e jövedelem mellett nem szerzett más bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelmet; Ha Önnek bevallásadási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett megszerzett értékpapír-kölcsönzésből, osztalékból, árfolyamnyereségből származó, a vállalkozásból kivont, valamint kifizetővel kötött szerződés alapján ellenszolgáltatás nélkül kapott életjáradékból származó jövedelmeinek együttes összege nem haladja meg a forintot, és ebből a kifizető az igazolás alapján, az adót levonta; 1 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 46. (4) bekezdés 2 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/a) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ d) pont, valamint 37. (2) bekezdés 3 Art. 1. sz. melléklet I./B/2/b) pont és 2. sz. melléklet I./1./B/ c) pont, valamint 37. (2) bekezdés

6 6 Ha Ön ingatlanát, vagyoni értékű jogát értékesítette ugyan, de ebből jövedelme nem keletkezett, és más bevallásköteles jövedelme sem volt; Ha Ön bevallási kötelezettség alá nem eső más jövedelme mellett ingó értékesítéséből is vagy csak ebből szerzett jövedelmet, és e jövedelme a forintot nem haladta meg; Ha az Ön alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásból származó január 1-től március 31-éig terjedő időszakra megszerzett jövedelme nem érte el a forintot, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény szerinti foglalkoztatásból származó április 1-től július 31-ig terjedő időszakra háztartási munkából, valamint az idénymunkából megszerzett jövedelme nem érte el a forintot és nem külföldi állampolgár, és/vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény szerinti foglalkoztatásból származó augusztus 1-től december 31-ig megszerzett jövedelme nem érte el a forintot és nem külföldi állampolgár; Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; Ha Ön mezőgazdasági kistermelő, és az ebből származó, az őstermelők részére készült külön útmutató szerint megállapított a támogatásokkal csökkentett bevétele a forintot nem haladta meg, feltéve, hogy más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt. Ha Önnek a 2010-es évről nem kell bevallást benyújtania, de az állami adóhatóságtól bevallási csomagot kapott, azt nem kell kitöltenie. Előfordulhat, hogy az állami adóhatóság által kiküldött bevallási csomag címzettje a kézbesítéskor már nem él. Ha ilyen helyzet adódik, akkor az elhunyt magánszemély adóját az állami adóhatóság határozattal állapítja meg, a hozzátartozói nem készíthetik el az adóbevallását. A teendőről érdeklődjön a NAV ügyfélszolgálatainál. 3. A bevallás kitöltése Az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! Az adóbevallásban csak a fehér rovatokba írjon! Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást.

7 7 A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! A bevallásához a NAV honlapjáról is letöltheti az ott megtalálható ÁNYK bevallás kitöltő ellenőrző programot, mely segít Önnek kiszámítani a kötelezettségeit. Választhatja az elektronikus úton történő benyújtást is, ennek feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, az okmányirodában, vagy az állami adóhatóságnál e célból regisztráltassa magát. Amennyiben Önnek alkalmazottja van és ezért a 1008-as vagy a saját jogán 1058-as bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 1053-as bevallást is csak elektronikus úton nyújthatja be. A mezőgazdasági őstermelőként biztosított magánszemély csak a 1058-as bevallás tekintetében kötelezett a bevallás elektronikus benyújtására, a 1053-as bevallást választása szerinti formában teljesítheti. A kitöltést támogató program segít abban, hogy Ön a használat során a lehető legkevesebb hibát követhesse el, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további teendőire, ha valamit nem jól (hiányosan) közölt volna a bevallásában. Tájékoztatjuk, hogy bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie, a továbbiakban a program önállóan számol, illetve biztosítja a bevallásban az adatok megjelenését. Fontos tudnia, hogy a kitöltési program gyakorlati alkalmazása során a felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten elérhető ÁNYK program segítségével töltse ki a bevallását, célszerű ezt választania, mert a program a hiba elkövetésének a lehetőségét a lehető legkisebbre korlátozza. Fontos! A kitöltő program segít Önnek bevallása kitöltésében, de a használata az útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a hibátlan kötelezettség teljesítést. Figyeljen arra is, ha egy korábbi értékadat átírásra (javításra) kerül, mindig vegye igénybe a mezők újraszámolása menüpontot. Figyelem! Az Internetes kitöltő program segítségével elkészített bevallásban a nyomtatást követően beküldés előtt észlelt hiba esetén, a bevallást az Internetes program segítségével ismételten ki kell tölteni, az így javított, kinyomtatott bevallást kell beküldeni. A kinyomtatott bevallásra utólag, kézzel beírt módosításokat a feldolgozás során a kétdimenziós pontkód beolvasó nem veszi figyelembe. Ha csak egy lapon kíván valamely adatot javítani, ne feledje a mezők újraszámolása funkciót igénybe venni, és az

8 8 egész bevallását ismételten kinyomtatni, mivel a kétdimenziós pontkód csak így tartalmazza a javított, helyes, egységes adatokat! Új lehetőséget biztosít Ön számára a kitöltést elősegítő program használata, a kész bevallása kinyomtatása során is! Abban az esetben, ha a kivonatolt nyomtatást választja, úgy bevallásából kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra, melyek értékes adatokat tartalmaznak! Ehhez, Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. Ha elkészült adóbevallásának kitöltésével, a kitöltött és aláírt egyik példányt az erre a célra szolgáló borítékban adja ajánlott küldeményként postára a bevallás benyújtásának időpontjában illetékes megyei adóigazgatóság (az állandó lakcím szerinti) címére. Az egységcsomagban található borítékban postára adott bevallásért május 20-ig nem kell fizetnie. A bevallás másik kitöltött példányát, a postai feladóvényt és ezt az Útmutatót is őrizze meg, szüksége lehet rájuk! 4. Az adóbevallás aláírása Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy azt az előnyomott helye(ke)n (például a 1053-as főlap alján) feltétlenül írja alá! Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja járt el, a bevallást neki kell aláírnia. 4 Az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. 5 Amennyiben az adóbevallása elkészítése során előzőek közreműködését is igénybe veszi, akkor az ellenjegyző neve (adóazonosító szám) mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói vagy adószakértői nyilvántartási/regisztrációs számát is fel kell tüntetnie. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Ha az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, akkor azt a bevallás első oldalán (F blokkjában), az erre szolgáló helyen aláírásával kell jeleznie! 5. A bevallás kitöltéséhez felhasznált iratok, igazolások 4 Art. 7. (1) bekezdés 5 Art. 31. (14) bekezdés

9 december 31-ig őrizzen meg minden olyan okmányt, igazolást és egyéb bizonylatot, amelyet a évi adóbevallása kitöltése során felhasznált! 6 Ezeket nem kell a bevalláshoz csatolnia. Ha Ön bármely évben az összevont adóalap utáni adóját az utána érvényesíthető adókedvezménnyel csökkentette, akkor a bevallásait mindaddig meg kell őriznie, amíg a kedvezmény véglegessé válásához szükséges időtartam leteltét követő általános elévülési idő, az adó megállapításához való jog naptári évének az utolsó napjától számított 5 év nem telt el. Az elévülés, 7 azaz az adó megállapításhoz való jog megszakad, ha Ön az önellenőrzésében saját javára módosítja az adókötelezettségét. Ez esetben az elévülés számítása az önellenőrzés benyújtásának éve utolsó napjától (december 31-től) újra kezdődik. 6. Az adótartozás megfizetésére vonatkozó szabályok Tartozásait a saját belföldi fizetési számlájáról (bankszámla is annak minősül) történő átutalással is rendezheti. 8 Ebben az esetben ne felejtse el az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelét is feltüntetni! Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett 9 adózó, akkor befizetési kötelezettségeit kizárólag a belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással rendezheti. A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekho-t, ekho különadót, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, tagdíj-kiegészítés összegét, nem kell megfizetnie, azt az állami adóhatóság sem téríti vissza! Amennyiben a bevallás benyújtására előírt időpontig nem fizeti meg az adót, az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetnie. Mértéke: a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva. 6 Art (1) bekezdés f) pont alapján forintig mulasztási bírság szabható ki, ha az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget 7 Art (1) bekezdés 8 Art. 38. (1) bekezdés 9 Art. 38. (2) bekezdés

10 10 Ha Önnek a levont (befizetett) adóelőlegből, nyugdíjjárulékból visszatérítés jár, azt az adóbevallása alapján feltéve, hogy az hibátlan a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza az állami adóhatóság. Abban az esetben, ha elektronikus úton nyújtja be a bevallását, a visszafizetés legkorábbi időpontja február Amennyiben a 1053-as bevallásban visszaigényelhető összeg mutatkozik valamely adónemben (például nyugdíjjárulékot igényel vissza), és a személyi jövedelemadóban befizetési kötelezettsége van, és a többletként mutatkozó összeg elegendő a befizetendő összegre, akkor a 170-es lap kitöltésével és beküldésével tehet eleget a befizetési kötelezettségének. A bevallás első oldalán a (C) mezőben, a visszajáró összeg átvezetésére vonatkozó nyilatkozattételre szolgáló helyre ekkor is írja be az X-et! Ha a többletként jelentkező adó kevesebb, mint a fizetési kötelezettsége, akkor a 170-es lap kitöltése mellett természetesen a különbözetet meg kell fizetnie. Ha tartozását a határidőre nem rendezi, késedelmi pótlékot kell fizetnie. Figyelem! A adóévtől nem része az egységcsomagnak a személyi jövedelemadó, illetve egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló készpénz átutalási megbízás (csekk). Természetesen a készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel történő teljesítésre továbbra is lehetősége van. Amennyiben személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, nyugdíjbiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie, akkor ügyfélszolgálataink bármelyikében személyesen kérhet készpénz átutalási megbízást a befizetéséhez. Ilyenkor ne felejtse el az adóazonosító kártyáját is magával vinni, mert csak így kaphat a befizetéseihez készpénz átutalási megbízást. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a készpénz átutalási megbízáson szereplő adatok (név, lakcím, adóazonosító jel). Ügyeljen arra, hogy a megfelelő készpénz átutalási megbízást használja, ugyanis ha pl. a személyi jövedelemadó tartozását az egészségügyi hozzájárulás befizetésére szolgáló készpénz átutalási megbízáson adja fel, akkor a személyi jövedelemadó tartozását nem rendezte, a befizetett összeg átvezetésére a nyomtatványboltban beszerezhető, illetőleg a NAV honlapjáról letölthető 17-es számú nyomtatvány beküldésével van csak lehetősége. A készpénz átutalási megbízáson kívül a fizetési kötelezettsége teljesítésére több lehetőséget is biztosítunk. Az adó megfizetése történhet banki átutalással, az ügyfélszolgálatokon, POS terminálon kezelési költség felszámítása nélkül történő megfizetéssel, illetve CSEKK elnevezésű nyomtatványon is igényelhet készpénz átutalási megbízásokat. 10 Art. 37. (4) bekezdés

11 11 Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál lehetősége van bankkártyával teljesíteni a kötelezettségeit (lásd a NAV honlapján). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tartozásait a saját fizetési számlájáról (lakossági folyószámlájáról) történő utalással is rendezheti. Átutalás esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jelét is feltétlenül tüntesse fel! A CSEKK elnevezésű nyomtatvány a NAV internetes honlapján menüpont alatt elérhető és kitölthető, elektronikus beküldésével igényelhető csekk a megfelelő mennyiségben. Amennyiben a tartozását nem tudja egy összegben megfizetni, részletfizetés engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól. Lehetősége van arra is, hogy fizetési halasztást kérjen. A kérelemben részletesen ismertetnie kell a szociális körülményeit, közölnie kell, hogy mi az oka fizetési halasztás kérésének. A kérelmet ne a bevallásához csatolja, azt külön borítékban adja postára! Számoljon azzal, hogy a részletfizetés vagy a fizetési halasztás időtartamára késedelmi pótlékot is kell fizetnie. A fizetési könnyítést már elektronikus úton is kérheti. A fizetési könnyítés iránti kérelem illetékköteles. 7. A visszaigénylés szabályai A visszakért összeget csak Önnek utaljuk vissza, ezért más személyt vagy más személy pénzforgalmi szolgáltatónál (hitelintézetnél) vezetett számlájának számát ne jelölje meg. A visszakért összeget pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetési kézbesítés útján (postai úton) vagy a fizetési számlájára utalással kaphatja meg. Ha a visszaigényelt összeget a fizetési számlájára kéri, akkor a bevallás főlapján található (D) mezőben az erre szolgáló négyzetekbe írja be a pénzintézeti számlaszámát. Ha Ön a es lap kitöltésével önkéntes kölcsönös biztosító pénztárhoz és/vagy nyugdíj-előtakarékossági számlára átutalandó összegről rendelkezik, akkor a 1053 főlap (D) blokkjában mindenképpen fel kell tüntetnie a saját pénzintézeti számlaszámát, vagy postai utalási címét! Ha az Ön számlaszáma csak 2x8 jegyű, akkor a harmadik (utolsó) nyolc négyzetet hagyja üresen. Ne felejtse el a számláját vezető pénzintézet elnevezését, címét is feltüntetni. Szükség esetén a számlát vezető hitelintézet segítséget nyújt az adatok megállapításához.

12 12 Ha Ön pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, akkor az Ön által visszakért összeget csak a belföldi pénzforgalmi számlájára történő utalással kaphatja meg. 8. A pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó előírások 11 Abban az esetben, ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, lehetősége van arra, hogy a forintnál nem több személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét a bevallása esedékességét figyelembe véve az első részlet esedékességétől, (2011. június 20-tól) számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben is megfizethesse. A kedvezmény igénybevételének további feltételei: Ha az Ön által bevallott fizetendő személyi jövedelemadó meghaladja a forintot, abban az esetben veheti igénybe a kedvezményt, ha a bevallásban a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti, és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége a forintot nem haladja meg. Ha Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2011. május 20-tól) késedelmi pótlékot számít fel. Amennyiben a évi bevallását késedelmesen küldi be, a kedvezményt csak akkor veheti igénybe, ha a bevallással egyidejűleg benyújtott, a késedelem igazolására vonatkozó kérelemnek az állami adóhatóság helyt ad. Ebben az esetben a pótlékmentes részletfizetés kezdete a bevallás benyújtását követő 30. nap. A részletfizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálati irodájában beszerezheti. Olvassa el a 6. pontnál leírt lehetőségeket is! A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. Ön csak abban az esetben kap értesítést, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg! A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a bevallás C lapján az (A) mezőben nyilatkoznia kell arról, hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. A részletben történő teljesítés lehetősége maximum négy hónap lehet. Ennél rövidebb (két vagy három hónap) idő is lehetséges a teljesítésre. A választott időtartamot (2, 3, 4) kell beírnia az erre szolgáló helyre! Az egyes 11 Art. 133/A.

13 13 részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2, 1/3 vagy 1/4 része, a részletek befizetésének határideje pedig június 20., július 20., augusztus 20., szeptember 20. Figyelem! Ha elmulasztotta ezt a nyilatkozatát kitölteni, az később már nem pótolható! 9. A bevallás pótlása Ha a 2010-es évről szóló bevallását határidőn túl nyújtja be, akkor is e nyomtatványt töltse ki vagy töltse le az Internetről és küldje be az állami adóhatósághoz. Fontos! Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, és az adóbevallása benyújtásában akadályozott, az akadályoztatás megszűnését követően 15 napon belül köteles az adóbevallását igazolási kérelemmel egyidejűleg benyújtani! 12 Ha a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, mert a benyújtáshoz az adózó önhibáján kívül nem állnak a rendelkezésére az elkészítéshez szükséges iratok, igazolások, a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság a bevallás benyújtásának évében, szeptember 20-áig nem szab ki. Amennyiben a vagy a évre szóló adóbevallását kívánja 2011-ben pótolni, akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letöltött 0736-os bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0736-os bevallást, figyeljen arra, hogy a évet megelőző időszakra az elévülési idő lejárta miatt már nem nyújthatja be a bevalláspótló nyomtatványt. Az állami adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően, de késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal, hogy az állami adóhatóság a törvényben 13 foglaltak alapján forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor, ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki A hibásnak minősített bevallás javítása Javítás: előfordulhat, hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az állami adóhatóság. Amennyiben ez a hiba az Ön közreműködése nélkül javítható, az állami adóhatóság kijavítja a bevallását és erről értesítést küld. 12 Art. 31. (4) bekezdés 13 Art (1) bekezdés b) pont 14 Art (6) bekezdés

14 14 A hibásan kitöltött bevallás miatt az Ön terhére az állami adóhatóság forintig terjedő mulasztási bírságot 15 állapíthat meg. Hibás bevallás esetén az állami adóhatóságra kötelező 30 napos visszatérítési határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani. Ha elektronikus úton küldte be a bevallását és az hibás, úgy a javításra kiértesítő levelet kap elektronikus úton. A javítás során kérjük csak az állami adóhatóság által jelzett hibákat javítsa ki, mert ez a feltétele a bevallása elfogadásának. Feltétlenül töltse ki a bevallás főlapján a hibásnak minősített bevallás vonalkódját is az azonosítás táblájában (B). A javítás során kijavított bevallást ismételten be kell küldenie a teljes adattartalommal. Javító bevallás esetén kérjük, ne töltse ki sem az Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa, sem Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! 11. A bevallás adózói javítása (helyesbítése) Adózói javítás (helyesbítés): hibás bevallás esetén adózói javításnak akkor van helye, ha az állami adóhatóság a benyújtott bevallást elfogadta, és annak módosítása összességében nem eredményezi az adóalap, illetve az adó változását. 16 Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor Ön utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallása bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű, vagy a vonatkozó bevallás időszaka helytelen volt. Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által javítani (helyesbíteni) kívánt bevallás típusát (1053, 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek helyesbítésére is a 1053-as bevallás benyújtásával tehet eleget. Kérjük, ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódját, valamint az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőket! Ilyen adózói javítás (helyesbítés) lehet pl.: valamelyik természetes azonosító adat vagy az adóazonosító jel javítása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogadott bevallás után, ugyanarra az időszakra csak adózói javításként (helyesbítésként) vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság 15 Art (10) bekezdés 16 Art. 34. (7) bekezdés

15 15 a bevallás elfogadása előtt a bevallást elektronikus teljesítés esetén javításra adja vissza, úgy utólag beírni elmaradt adatokat nem lehet, csak az állami adóhatóság által jelzett hibák javíthatók! Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a teljes adatcsere. Amennyiben a magánszemély jövedelem-, járulék adatainak valamelyikét kell javítania (a 1053-as bevallás lapjainak kivéve az EGYSZA lap és es lap valamely sora), akkor az adózói javítással (helyesbítéssel) nem érintett adatokat is ismételten közölni kell, vagyis nem csak az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett adatokat kell feltüntetni. Az adózói javítás (helyesbítés) során az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallási időszak (az eredeti 1053-as bevallásban szereplő) valamennyi részletező lapját ismételten be kell nyújtania. Fontos! Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) kötelezettség változást eredményezne, azaz az adóalap, adó összege változna az adózói javítással, úgy a 1053-as bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni (a es lapon). Ebben az esetben az önellenőrzéssel érintett bevallás típusát jelölje a főlapon, az erre szolgáló helyen. Adózó által nem javítható (helyesbíthető) adatok A bevallás azon adatai, amelyek az Ön olyan nyilatkozatait tartalmazzák, melyek kitöltése az Ön döntésétől függ, utóbb adózói javítás címén nem korrigálhatók. Így például, ha az adózási mód választásakor az átalányadó szerinti adózást jelölte meg, akkor ezt a döntését utóbb nem változtathatja meg. Nem helyesbíthető utólag az 1+1%-os rendelkezés (EGYSZA lap) az önkéntes pénztári és/vagy NYESZ-R rendelkezés ( lap)! Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17/A. (2) bekezdés c ) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak a NAV Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. A NAV Ügyintéző Contact Centere a 40/ es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható. Az ÜCC útján intézhető, következőkben felsorolt ügyek Önnek rengeteg időt takaríthatnak meg: adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés, ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás,

16 16 egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén az adózó személyes jelenlétét nem igénylő javítás, adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a 11UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. Minél előbb igényelje meg az azonosítót a 30 napos ügyintézési határidő miatt. 12. A bevallás önellenőrzése Önellenőrzés 17 az az adózói javítás, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásban feltüntetett adóalaphoz, adóhoz képest változik. Nincs helye az önellenőrzésnek, ha a törvény által megengedett választási lehetőségével élve, utóbb ezt a döntését változtatná meg. Fontos tudnia, hogy önellenőrzésre csak a bevallás benyújtására előírt határidőt követően van lehetőség. 18 Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot), járulékot lehet (és kell) helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az 100 forintot meghaladja. 19 Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők. Például, ha Ön a és évi bevallásában is tévedett, úgy külön bevalláson kell a évi, illetve évi kötelezettségét önellenőriznie. Amennyiben a vagy a évre vonatkozóan kíván évben önellenőrzést benyújtani, akkor a nyomtatványboltban kapható vagy a NAV Internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) letöltött 0735-ös önellenőrzés nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania. Ha nem az internes honlapról tölti le a 0735-ös bevallást, figyeljen arra, hogy az elévülési idő lejárta miatt a évet megelőző időszakra önellenőrzést már nem nyújthat be. Az önellenőrzést tartalmazó bevallást a tévedés feltárását követő 15 napon belül kell benyújtani Art. 49. (1) bekezdés 18 Art. 51. (3) bekezdés 19 Art. 50. (3) bekezdés

17 17 Amennyiben az önellenőrzés kapcsán visszaigényelhető adója keletkezik, akkor annak más adónemre történő átvezetését, kiutalását a 17-es nyomtatvány illetőleg a 1053-as bevallásban található 170-es lapnak a kitöltésével kérheti. A évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások (1053, 1053E, 10M29) önellenőrzésére is a 1053-as bevallást kell benyújtania. A évben keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás kötelezettségeinek önellenőrzése is a 1053-as, teljes adattartalmú bevallás benyújtásával tehet eleget. Önellenőrzésnek csak akkor tekinthető az adózói javítás (helyesbítés), ha az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege az eredeti bevallásához képest változik. Abban az esetben, ha az adott adóban (járulékban) bevallott és később helyesbített adókötelezettség változása különbözetének előjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenőrzés, csupán adózói javítás (helyesbítés). Amennyiben adózói javítás (helyesbítés) után, azonos adónemben előjelhelyesen (+-) összesíti a kötelezettséget, lehet, hogy nem keletkezik eltérés, így a bevallást csak adózói javításként (helyesbítésként) kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmét, hogy az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó és támogatás a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető! 21 Az önellenőrzés esedékességét a 1053-as bevallás főlapján a C blokkban az erre a célra kialakított kódkockába kell bejegyeznie. Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása önellenőrzés miatt történik, akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe írja be az Ön által önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1053, 1053E vagy 10M29)! A csökkentett adattartalmú 1053-as bevallás egyenértékű a teljes adattartalmú 1053-as bevallással. Amennyiben a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást kívánja önellenőrizni, akkor az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa mezőbe szintén a 1053-at írja be! Kérjük, ebben az esetben ne töltse ki a hibásnak minősített bevallás vonalkódja, valamint az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa mezőket! 20 Art. 50. (1) bekezdés 21 Art. 49. (2) bekezdés

18 18 Ugyanazon időszakra vonatkozó ismételt önellenőrzés esetén a 16-01, lapok (O) blokkjában X jelet kell az erre rendszeresített kódkockájába bejegyeznie. Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel Önnek pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtási időpontjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen esedékesség időpontjától nyílik meg. Ha Ön az adót (járulékot) az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, és ez által az eredeti bevallásában feltüntetett összeghez képest növekszik a kötelezettsége, akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolnia, és megfizetnie. 22 Az önellenőrzést az önellenőrzött időszakban, azaz az adóévben hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Fontos! Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén is meg kell ismételnie a bevallás teljes adattartalmát! Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor c rovatában, a lapok (O) blokkjában pedig X-szel kell jelölnie az ismételt önellenőrzést! Az önellenőrzéssel kapcsolatos további tájékoztatások a os jelű lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Fontos! Mielőtt az adózói javítást (helyesbítést), az önellenőrzést elvégezné, érdeklődjön az állami adóhatóságnál, mert lehet, hogy a hiba javítása már megtörtént, ugyanis a kisebb hibákat az állami adóhatóság az adatok feldolgozása során javítja. Ha a hibát állami adóhatósági ellenőrzés tárja fel, és adóhiányt állapít meg, akkor az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot kell fizetnie. 23 II. A 1053-as bevallás kitöltéséhez szükséges tudnivalókról 13. A bevallás részei 22 Art Art. 170.

19 19 A bevallás négy fő része: Magánszemélyekre vonatkozó lapok a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 10-es pótlapig; Mezőgazdasági őstermelői lapok az előzőeken túl a 12-es pótlapok; Egyéni vállalkozókra vonatkozó lapok a főlapokon túl a 01-es pótlaptól a 15-ös pótlapig; Önellenőrzésre vonatkozó lapok a 16-os pótlapok. (Ezek a lapok nem részei az egységcsomagnak!) 14. A bevallás lapjai - Ha Ön magánszemélyként a csökkentett adattartalmú 1053-as bevallást tölti ki, akkor a 1053-as főlap (A-C lapok), az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap), valamint a 01, 02, 03, 04, 06-01, 09, 170 pótlapokat tartalmazza a bevallás, de csak azokat a lapokat kell beküldenie, amelyen adatot is tüntetett fel. - Ha Ön nem folytat egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet, akkor a 1053-as főlap (A-C lapok) és az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat (EGYSZA lap) mellett, a pótlaptól a 10-es pótlapig, illetve önellenőrzés esetén a 16-os pótlapokat kell kitöltenie. Önnek a főlapokon túl, csak azokat a lapokat kell beküldenie, melyeken adatot tüntetett fel. - Ha Ön őstermelő vagy családi gazdaság tagja, az előzőeken túlmenően a es pótlapokat is ki kell töltenie. - Ha Ön egyéni vállalkozó vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét 2010-ben szüneteltette, vagy megszüntette, akkor a csomagjának tartalmaznia kell a 13- as, továbbá a 15-ös pótlapokat. - Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas egyéni vállalkozó, és őstermelői tevékenységet nem folytat, akkor a 13-as, 14-es, és 15-ös pótlapokat kell még kitöltenie. - Ha Ön egyéni vállalkozó és őstermelő is egyben, a komplett 1053-as bevallást ki kell töltenie. 15. A bevallás fő lapjait kiegészítő egyes nyomtatványok Nyilatkozatok A lakáscélú hiteltörlesztés halasztott kedvezményének igénybevételéről,

20 20 fizetővendéglátóként, ingatlan bérbeadóként, szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytatóként tételes átalányadózást választ vagy azt megszünteti a 2011-es adóévre : Rendelkező nyilatkozatok az adóról az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál vezetett egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegek feltüntetése, egyéb ezekkel összefüggő nyilatkozatok : Családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok : Elkülönülten adózó jövedelmek és adójuk: Pl.: ingó-, ingatlanértékesítésből, osztalékból, árfolyamnyereségből, kamatból, tőzsdei ügyletekből, ingatlan bérbeadásából származó jövedelmek : A külföldről származó adóköteles jövedelmek, egyéb adatok a külföldről származó jövedelmekről, az összevont adóalap részeként külföldön is adózott jövedelmek után külföldön megfizetett adó bevallása : Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség és adója és/vagy az ingatlanértékesítésből származó jövedelem alapján az adókiegyenlítés kiszámítása : A csereügyletből származó jövedelmek és adójuk részletezése, az adókiegyenlítés kiszámítása : Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján adózott bevételek utáni adókötelezettség bevallása : Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás nyilatkozat alapján a bevételeket terhelő, a magánszemély által átvállalt, valamint saját kötelezettségként befizetett ekho levezetése, bevallása : Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség elszámolása őstermelőként, családi gazdaság tagjaként, egyéni vállalkozóként, illetve magánszemélyként : Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély, illetőleg nem egyéni vállalkozóként a járulék kötelezettség bevallása, a biztosítási jogviszony adatai: ha vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%-os nyugdíjjárulékot kíván fizetni, ha külföldi személytől szerzett járulékalapot képező jövedelmet, és járulékfizetési kötelezettsége van.

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az adózás rendje. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az adózás rendje A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-017-50 AZ ADÓZÁS RENDJE ESETFELVETÉS

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben